ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2

3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Συμπεριφορά εντός της εταιρείας Χρήση της Εταιρικής Ιδιοκτησίας και των Συστημάτων Πληροφορικής Δώρα και δωρεάν παροχές Εμπιστευτικότητα σελ.5 σελ.7 σελ.9

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Καταναλωτές Ενημέρωση καταναλωτών Επιχειρηματικοί εταίροι Προμηθευτές Πελάτες Ανταγωνισμός Δημόσιοι Οργανισμοί Δημόσια Διοίκηση και λοιπές Αρχές και Οργανισμοί ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Λογιστική και εσωτερικός έλεγχος Οικονομικές καταστάσεις και άλλες εκθέσεις Σχέσεις με τις Επιτροπές Ελέγχου Σύγκρουση συμφερόντων Προστασία προσωπικών δεδομένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Διάδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Τρόπος αναφοράς παραβάσεων Πειθαρχικά μέτρα Τροποποιήσεις του Κώδικα σελ.13 σελ.17 σελ.19 σελ.23

6 4 Τα ταλέντα των ανθρώπων μας και οι ισχυρές κοινές μας αξίες είναι η βάση της επιτυχίας μας

7 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας, ο Όμιλος Bolton είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενα διεθνής Οργανισμός που παράγει και εμπορεύεται μια μεγάλη γκάμα από υψηλής ποιότητας επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα διαθέσιμα σε πάνω από 125 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο Όμιλος διαθέτει ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο ανταγωνιστικών σημάτων με πάνω από 50 σειρές προϊόντων στις κατηγορίες των Τροφίμων, της Οικιακής Φροντίδας, της Κόλλας και Συγκολλητικών Ουσιών, της Προσωπικής Φροντίδας και Υγιεινής και της Ομορφιάς, τα οποία πωλούνται μέσω διαφόρων δικτύων συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων λιανικής πωλήσεως, καταστημάτων καλλυντικών, φαρμακείων και των καταστημάτων do-it-yourself. Η αποστολή του Ομίλου μας είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας, πρωτοποριακά και επώνυμα προϊόντα στους καταναλωτές και στους πελάτες μας, με στόχο να ικανοποιούμε τις ανάγκες τους και να διατηρούμε την αφοσίωση τους σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε μακροπρόθεσμα την κερδοφόρο ανάπτυξη του Ομίλου. Τα ταλέντα των ανθρώπων μας και οι ισχυρές κοινές μας αξίες είναι η βάση της επιτυχίας μας. Η φιλοσοφία του Ομίλου Bolton θεμελιώθηκε στις κάτωθι αρχές: Επιχειρηματικότητα: προσφέρουμε ένα απαιτητικό, ενδιαφέρον και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, όπου η δημιουργικότητα και η αμεσότητα στην εκμετάλλευση των ευκαιριών, καθώς και η ικανότητα ανάληψης υπολογισμένου κινδύνου ενθαρρύνονται και ανταμείβονται. Πάθος στο να είμαστε οι καλύτεροι: το να είμαστε καλοί δεν είναι αρκετό: προσπαθούμε για την τελειότητα σε όλα μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οι άνθρωποί μας σε όλα τα επίπεδα έχουν τα κίνητρα να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να αδράξουν τις ευκαιρίες για να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες της κάθε περίστασης. Δέσμευση για την επίτευξη των στόχων: Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή εξαιρετικών αποτελεσμάτων προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους καταναλωτές και στους πελάτες και διατηρώντας για την επιχείρησή μας ανταποδοτικό κόστος. Εντιμότητα και ακεραιότητα: ο σεβασμός και η αμεροληψία σε όλες μας τις συναλλαγές είναι ο πυρήνας της ακεραιότητας της επαγγελματικής μας φήμης. Ο Όμιλος Bolton προωθεί ένα μοντέλο οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές. Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας απορρέει από την ανάπτυξη της Bolton διεθνώς και την επιθυμία της για την καλλιέργεια μιας κοινής φιλοσοφίας η οποία θα βασίζεται στο επιχειρηματικό ήθος.

8 6 Ο Κώδικας Δεοντολογίας εκφράζει τις θεμελιώδεις αρχές μας και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις πρακτικές μας

9 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί έκφραση των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ομίλου Bolton. Μας επιτρέπει να συμμετάσχουμε κατά φυσιολογικό τρόπο στη δυνατή κουλτούρα της Εταιρείας μας, με το να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις πρακτικές μας και την συμπεριφορά μας. Ως εκ τούτου, ο Κώδικας αυτός είναι: το έγγραφο στο οποίο απεικονίζει το επιχειρηματικό ήθος του Ομίλου Bolton και το οποίο όλοι οι αποδέκτες προσυπογράφουν ευθύς ως αρχίζουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τον Όμιλο Bolton ένα θεμελιωδώς σημαντικό εργαλείο για την δεοντολογική και σταθερή ανάπτυξη της Εταιρείας Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται σε όλους όσους εργάζονται στον Όμιλο Bolton ή για λογαριασμό αυτού: τα στελέχη, τους διευθυντές, το προσωπικό και τους εργαζομένους, καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς συμβαλλομένους με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των συμβούλων, πρακτόρων και των αντιπροσώπων. Αναπόσπαστο μέρος των υποχρεώσεων της θέσης εργασίας κάθε παραλήπτη είναι να τηρεί τις αρχές και τους κανόνες που περιέχονται στον Κώδικα, καθώς και τις κανονιστικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί στο νομικό σύστημα στο οποίο κάθε παραλήπτης εργάζεται (είτε είναι εθνικές, είτε είναι υπερεθνικές, είτε αλλοδαπές) και τις διατάξεις που περιέχονται στις συλλογικές συμβάσεις. Διευθυντές και στελέχη πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για τους άλλους, δείχνοντας ότι ο σεβασμός του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί θεμελιώδες μέρος της καθημερινής εργασίας μας, καθώς και ότι η επιχειρηματική επιτυχία είναι στενά συνδεδεμένη με την τήρηση των αρχών που περιέχονται στον Κώδικα. Μέσω των εξουσιοδοτημένων τμημάτων του, ο Όμιλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερώνει όσους έχουν ισχύουσες επιχειρηματικές σχέσεις ή ευθύς ως αρχίζουν επιχειρηματικές σχέσεις με τον Όμιλο για την εφαρμογή του Κώδικα. Ο Όμιλος απαιτεί οι ενδιαφερόμενοι να συμφωνούν με τις αρχές του ως προϋπόθεση για την συνέχιση ή για την έναρξη επιχειρηματικής συνεργασίας και για το σκοπό αυτό προστίθενται ενίοτε σχετικές ρήτρες στις συμβάσεις τους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλες τις εταιρείες του Ομίλου Bolton. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουμε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας τηρείται. Όλοι οι παραλήπτες μπορούν να αναφέρονται στα καθορισμένα τμήματα τους για διευκρινίσεις σχετικές με την έννοια ή την ερμηνεία του Κώδικα Δεοντολογίας και/η για το ειδικό περιεχόμενό του. Ειδικές εσωτερικές διαδικασίες θα θεσπίσουν περαιτέρω οδηγίες για αυτόν τον Κώδικα. Ορολογία Για να γίνει ο Κώδικας πιο κατανοητός, ορισμένοι όροι που εμφανίζονται σε όλο το κείμενο επεξηγούνται παρακάτω. Επιτροπές Ελέγχου: εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές. Bolton Group/Group: όλες οι εταιρείες του Ομίλου Bolton. Συνεργάτης / οι άνθρωποί μας: οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό ή επ ονόματι του Ομίλου Bolton, είτε ως άμεσος υπάλληλος είτε ως εξωτερικός συνεργάτης με συνεχή και σταθερή επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία. Εταιρεία: όλοι οι εργαζόμενοι και η περιουσία που συνθέτουν τον Όμιλο Bolton. Επιτροπές Εταιρείας: Επιτροπές Έλεγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο. Άμεσος Προϊστάμενος: ο πρώτος επιβλέπων στον οποίο κάθε πρόσωπο αναφέρεται κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων της εργασίας του. Εσωτερική Επιτροπή: όλα τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και οι διευθυντές του Ομίλου που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή και τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δεοντολογίας. Παραλήπτες: όλοι εκείνοι για τους οποίους προορίζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας. Χώρος εργασίας / Εργασιακό Περιβάλλον: η φυσική τοποθεσία όπου το κάθε πρόσωπο ασκεί τις καθημερινές του δραστηριότητες ή όπου πραγματοποιούνται οι συσκέψεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και όλοι οι συνάδελφοι μαζί με τους οποίους ασκεί τις δραστηριότητες αυτές.

10 8 Οι άνθρωποί μας είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της Εταιρείας και η αληθινή κινητήριος δύναμη της

11 9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποί μας Οι άνθρωποι είναι η ψυχή του οργανισμού μας και αποτελούν το πιο πολύτιμο στοιχείο της Εταιρείας, γιατί είναι η αληθινή κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης και της εξέλιξης της. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τα ταλέντα και τις δεξιότητες του κάθε συνεργάτη μας μέσω της κατάρτισης, της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε όλοι να αναπτύξουμε τις δυνατότητες μας προς όφελος του εαυτού μας και της Εταιρείας. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, δίνουμε μεγάλη σημασία στην αναγνώριση των επιτευγμάτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συνεργατών μας. Ίσες ευκαιρίες Εμπνεόμαστε από τις αρχές της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και διατηρήσουμε ένα θετικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο να παρέχει σε όλους τους συνεργάτες μας τη δυνατότητα να ασκούν τις δραστηριότητες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιτυγχάνουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Παράλληλα με τον σεβασμό των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, διασφαλίζουμε τη τήρηση των αρχών της παροχής ίσων ευκαιριών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας απαλλαγμένο από κάθε διάκριση η οποία αφορά στην φυλή, στην κουλτούρα, στην ιδεολογία, στην ηλικία, στο φύλο, στην φυσική κατάσταση, στην θρησκεία ή σε οποιασδήποτε άλλη κατάσταση. Ως εκ τούτου, καταδικάζουμε όλες τις μορφές διακρίσεων και παρενοχλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως: τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού ή εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος ή ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα λειτουργεί απομονώνοντας το άτομο και προάγοντας τις διακρίσεις τις αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στην εργασία των άλλων την ικανοποίηση προσωπικών απαιτήσεων κλπ ως αντάλλαγμα ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας Η παροχή των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων μας, των εξωτερικών συνεργατών μας και των κοινωνιών στις οποίες εργαζόμαστε είναι μια από τις κορυφαίες μας προτεραιότητες. Ο Όμιλος Bolton παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον και ασκεί τις δραστηριότητές του με ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στην ασφάλεια του προσωπικού του, των εξωτερικών συνεργατών του και των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργεί. Ο Όμιλος προσαρμόζεται άμεσα στις διατάξεις που ισχύουν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μια αγωγή ασφαλείας σε όλους τους ανθρώπους μας με την κατάλληλη εκπαίδευση. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την ατομική μας προστασία και γι αυτή των συναδέλφων μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση προσωπικών συσκευών ασφαλείας, όπου απαιτείται, και για την άμεση αναφορά οποιασδήποτε τυχόν ανωμαλίας. Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Αναγνωρίζουμε τους εκπρόσωπους των εργαζομένων οι οποίοι έχουν εκλεγεί ελεύθερα και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που ισχύουν. Στις σχέσεις μας με τους εργαζομένους συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τις ρυθμίσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αντιμετωπίζουμε τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων με σεβασμό, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούμε σχέσεις,οι οποίες βασίζονται στο διάλογο και τη διαφάνεια.

12 10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Συμπεριφορά εντός της εταιρείας Ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι θετικό, ενθαρρύνει δε και θάλπει τη συνεργασία, αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο που έχουμε από κοινού για το λόγο αυτό ο καθένας από μας έχει την ευθύνη να συμπεριφέρεται σεβόμενος την αξιοπρέπεια και τις ευαισθησίες των άλλων. Πρέπει όλοι να εκτελούμε τα καθήκοντα μας με υπευθυνότητα, παίρνοντας πρωτοβουλίες και με επαγγελματισμό, που απαιτείται σύμφωνα με την θέση που κατέχουμε, διατηρώντας τη μέγιστη δέσμευση για την επίτευξη των στόχων που μας έχουν ανατεθεί, τηρώντας τις αρχές της ακεραιότητας και της εντιμότητας. Πρέπει επίσης να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρούμε ευπρεπή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: Απαγορεύεται η αποθήκευση, η κατανάλωση, η προσφορά ή η παροχή οινοπνευματωδών ποτών, εθιστικών ουσιών ή ουσιών με παρόμοια επίδραση καθώς και η περιέλευση υπό την επίδραση παρομοίων ουσιών Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους όταν αυτοί είναι διαθέσιμοι Χρήση της εταιρικής ιδιοκτησίας και των συστημάτων πληροφορικής Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας τα οποία παρέχονται σε μας αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία για την επίτευξη της επιτυχίας της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η εταιρική περιουσία και τα συστήματα πληροφορικής (ΙΤ) που παρέχονται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που είναι αντίθετοι με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις, με τη δημόσια τάξη ή με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Κάθε ένας από μας αποδέχεται να χρησιμοποιεί αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για επαγγελματικούς και όχι για προσωπικούς σκοπούς. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την προστασία και τη φροντίδα της εταιρικής περιουσίας και των πόρων τους οποίους μας έχουν εμπιστευτεί. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η λειτουργία και η ορθή χρήση των συστημάτων πληροφορικής, να προστατεύονται οι πληροφορίες που περιέχουν, να κρατώνται μυστικοί οι κωδικοί πρόσβασης και οι κωδικοί ID, και να χρησιμοποιούνται μόνο τα προγράμματα λογισμικού τα οποία έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία. Δώρα και δωρεάν παροχές από ανθρώπους εκτός Εταιρείας Μία βασική απαίτηση για όλους όσους εργάζονται στην Εταιρεία μας είναι η δυνατότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους με διαφάνεια και αμεροληψία, διατηρώντας την ανεξαρτησία των επιλογών και των αποφάσεων τους. Η ανταλλαγή παροχών ή άλλων πλεονεκτημάτων υπερβολικά υψηλής αξίας ή τα οποία δεν συνάδουν με τις συνήθεις επαγγελματικές σχέσεις και τις συνήθεις επαγγελματικές αβρότητες δύναται να επηρεάζει τις επιλογές μας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται να αποδεχόμαστε να επιδιώκουμε ή να ζητάμε για τον εαυτό μας ή για άλλους δώρα, δωρεάν παροχές, οφέλη ή άλλα πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως μέσο για την απόκτηση ευνοϊκής μεταχείρισης ή αδικαιολογήτου πλεονεκτήματος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με την Εταιρεία, ή οτιδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση της παρανομίας ή της ανηθικότητας. Όποιος λάβει δώρα ή άλλες μορφές παροχών, οι οποίες δεν μπορούν άμεσα να αποδοθούν στις συνήθεις επαγγελματικές αβρότητες πρέπει να τα αρνηθεί και να κοινοποιήσει το γεγονός αμέσως στον άμεσο προϊστάμενο του/της ή στις αρμόδιες επιτροπές. Εμπιστευτικότητα Οι προσωπικές και εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα αποτελούν ανεκτίμητο κεφάλαιο, η διαρροή των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον Όμιλο Bolton. Ως εκ τούτου, είμαστε όλοι υπόχρεοι να εξασφαλίζουμε εχεμύθεια και να ασκούμε επιμέλεια ως προς την προστασία και την αποθήκευση των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, ακόμα και μετά την λήξη της εργασιακής μας σχέσης. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα, την τεχνογνωσία, τα αρχεία, τα έγγραφα, τις εκθέσεις, τις σημειώσεις, τις μελέτες, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετίζεται με την οργάνωση και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, με τις επιχειρηματικές και οικονομικές συναλλαγές, με την έρευνα και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, καθώς και με τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία. Η διάδοση των εν λόγω πληροφοριών σε άτομα εντός ή εκτός Εταιρείας πρέπει να γίνεται πάντα κατόπιν εξουσιοδοτήσεως και να επιτρέπεται μόνο όταν είναι αναγκαία για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων που μας έχουν ανατεθεί.

13 11

14 12 Η ακεραιότητα, η αμεροληψία και η διαφάνεια είναι αξίες που μας καθοδηγούν σε όλες μας τις σχέσεις

15 13 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Πιστεύουμε ότι είναι ουσιώδες να ενεργούμε με καλή πίστη και με εντιμότητα, σεβασμό και διαφάνεια σε σχέση με όλους όσους έρχονται σε άμεση επαφή με την Εταιρεία, είτε αυτοί είναι προμηθευτές, είτε είναι πελάτες, είτε είναι καταναλωτές είτε δημόσιοι οργανισμοί. Ως εκ τούτου, καταδικάζουμε: τις πρακτικές διαφθοράς τις παράνομες εύνοιες, τις αθέμιτες συμπεριφορές και απαιτήσεις για την επιδίωξη προσωπικών οφελών που αφορούν στην καριέρα κάποιου ή στην Εταιρεία; την προσφορά χρημάτων, υλικών ωφελημάτων και άλλων πλεονεκτημάτων σε κάθε είδους κυβερνητικούς παράγοντες, δημόσιους λειτουργούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή τους συγγενείς τους με σκοπό να επηρεάσουν ή να αναπληρώσουν κάθε είδους διοικητική πράξη, αν προέρχεται ως ανταπόκριση σε παράνομη πίεση. Οι επαγγελματικές αβρότητες, όπως δώρα ή δαπάνες φιλοξενίας επιτρέπονται εφόσον έχουν μικρή αξία και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα ή τη φήμη οιουδήποτε εμπλεκόμενου ουδέ μπορούν να ερμηνευθούν ως πράξεις που αποσκοπούν στην απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος. Καταναλωτές Η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών και η διατήρηση της εμπιστοσύνης τους, βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινής μας εργασίας. Ενημέρωση των καταναλωτών Η επικοινωνία και οι εξωτερικές σχέσεις επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την εικόνα της Εταιρείας καθώς και την ανάπτυξη της. Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε σε όλους εκτός Εταιρείας σαφείς και αληθείς πληροφορίες. Ως εκ τούτου, προασπιζόμαστε τη διατήρηση της αρχής της υπεύθυνης επικοινωνίας, η οποία βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές και αγορές. Επιχειρηματικοί εταίροι Οι σχέσεις με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες είναι το κλειδί για την επιτυχία της Εταιρείας και πρέπει να διέπονται από τις αρχές της εντιμότητος, της διαφάνειας και της αμοιβαίας ικανοποίησης. Αρνούμεθα να έχουμε επιχειρηματικές σχέσεις με όποιους εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό, πριν συνάψουμε επιχειρηματική εμπορική σχέση με κάποιον επαληθεύουμε πρώτα την αξιοπιστία του και την επαγγελματική του φήμη. Κάθε Παραλήπτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον προϊστάμενο του/της ή την ορισθείσα Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου για οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία εμφανίζεται αντίθετη προς τις ηθικές αρχές που θεσπίζονται από τον Κώδικα. Εργαζόμαστε με πάθος αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των υλικών, στην ασφάλεια και στην υγεία, προκειμένου να προσφέρουμε υψηλής αξίας και διακεκριμένα επώνυμα προϊόντα στον καταναλωτή. Διατηρούμε ανοιχτό διάλογο με τους καταναλωτές, παρέχοντας πληροφορίες και δίνοντας άμεσες απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, ενώ λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη τους, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και να προβλέψουμε τις ανάγκες τους.

16 14 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Προμηθευτές Οι Προμηθευτές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας, με βάση τα πρότυπα της ανταγωνιστικότητας, την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα, την αμεροληψία, τις δίκαιες τιμές, την ποιότητα των αγαθών ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται καθώς και την κοινωνική ευθύνη. Προασπίζοντας την εντιμότητα και την αμεροληψία στις συναλλαγές μας, λαμβάνουμε υπόψη μας την αξιοπιστία του προμηθευτή καθώς και κάθε προϋπάρχουσα σχέση η οποία βασιζόταν στην εμπιστοσύνη. Αρνούμεθα να συνεργαστούμε με προμηθευτές οι οποίοι παραβιάζουν διεθνείς εργασιακούς νόμους και κανονισμούς ή νόμους που αφορούν στην παιδική εργασία. Ομοίως, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο όλοι οι προμηθευτές μας να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της κοινωνικής, οικονομικής, και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις επιχειρησιακές τους πρακτικές. Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση ή την έναρξη της συνεργασίας με τον Όμιλο Bolton. Πελάτες Οι πελάτες είναι σημαντικοί συνεργάτες για την Εταιρεία καθώς μέσω αυτών μας επιτρέπεται να παρέχουμε ένα κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλες μας οι σχέσεις να διέπονται από εντιμότητα και επαγγελματικό σεβασμό, και υιοθετούμε πολιτικές ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του πελάτη, τα δίκτυα διανομής και την επιχειρηματική στρατηγική μας, έτσι ώστε να συνεχιστεί η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Επιπλέον, μεταχειριζόμαστε τους πελάτες μας με αμεροληψία, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παροχή σε κάποιον αθεμίτου πλεονεκτήματος σε βάρος ανταγωνιστή του. Ανταγωνισμός Αναγνωρίζουμε την αξία του ανταγωνισμού και τη σπουδαιότητα της προστασίας του για την ανάπτυξη της αγοράς και για τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με πλήρη σεβασμό στους εφαρμοστέους κανόνες και νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας, της εντιμότητας, της ακεραιότητας και της καλής πίστης. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε τις πρακτικές οι οποίες παραβιάζουν τις αρχές του ανταγωνισμού και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας ο ανταγωνισμός να είναι δίκαιος και να εστιάζεται στην ποιότητα. Δημόσιοι Οργανισμοί, Δημόσια Διοίκηση και λοιπές Αρχές και Οργανισμοί Οι σχέσεις μας με τους Δημόσιους Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς διέπονται από τις ανώτατες αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της μη παρεμβάσεως. Κρατάμε τους διαύλους επικοινωνίας ανοικτούς με όλα τα θεσμικά όργανα τόσο σε διεθνές όσο σε εθνικό καθώς και σε τοπικό επίπεδο. Ο Όμιλος Bolton προάγει τα συμφέροντά του μέσω των εκπροσώπων του, με έναν σαφή, σχολαστικό και συνεπή τρόπο, με σεβασμό στις εταιρικές αξίες και διαδικασίες. Οποιαδήποτε μορφή ανάμειξης των ανθρώπων μας σε πολιτικές δραστηριότητες γίνεται αυστηρά και αποκλειστικά σε προσωπική βάση. Η επωνυμία του Ομίλου Bolton δεν πρέπει καθ οιονδήποτε τρόπο να εμπλέκεται σε πολιτικές δραστηριότητες, το γεγονός δε ότι ο εμπλεκόμενος απασχολείται στον Όμιλο δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί για πολιτικούς σκοπούς. Ενισχύουμε τον διάλογο με και υποστηρίζουμε δραστήρια τις ενώσεις και τους οργανισμούς, οι οποίοι είναι πραγματικά αφοσιωμένοι σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

17 15

18 16 Πιστεύουμε και προάγουμε ένα πρότυπο κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης

19 17 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι δραστηριότητές μας διαμορφώνονται με βάση την πεποίθηση ότι η Εταιρεία πρέπει να παράγει προς όφελος όχι μόνο δικό της, αλλά επίσης και του κοινωνικού συνόλου. Ως διεθνής Οργανισμός, γνωρίζουμε ότι διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, υιοθετούμε αμέσως πρακτικές σύμφωνες με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητα κατά την χρήση των φυσικών πόρων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύουμε στη μείωση των εκπομπών ρύπων και αποβλήτων, στην ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων, στις φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες και στη μείωση της σπατάλης των φυσικών πόρων. Προσανατολίζουμε τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες μας προς μια αποτελεσματική χρήση των ενεργειακών πόρων και προωθούμε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεσμευόμαστε στην προμήθεια πρώτων υλών από προμηθευτές που μπορούν να συμμορφώνονται με τους εθνικούς και τους διεθνείς κανονισμούς, και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί στην αειφόρο ανάπτυξη. Τέλος, είμαστε βαθύτατα πεπεισμένοι ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν απαραίτητα μέσα που προσφέρουν στους ανθρώπους καλύτερο μέλλον: είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με τους εθνικούς και τους διεθνείς οργανισμούς για να στηριχθεί η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μέσω της υποστήριξης της επιστημονικής έρευνας. Παρακολουθούμε, επίσης, τα αποτελέσματα της πολιτικής μας για αειφόρο ανάπτυξη, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε τη συνεχή μας βελτίωση με την πάροδο του χρόνου

20 18 Η ακρίβεια η συνεπεία και η ακεραιότητα είναι οι θεμελιώδεις αρχές οι οποίες διαμορφώνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας

21 19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Λογιστική και εσωτερικός έλεγχος Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας διαχειρίζονται ορθά, είναι σημαντικό κάθε πράξη ή συναλλαγή να είναι σωστά και έγκαιρα καταγεγραμμένη στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα. Ο καθένας από μας, μέσα στα όρια των καθηκόντων του/της, είναι υπεύθυνος/η να τηρεί αληθή, πλήρη, τακτικά και ακριβή λογιστικά αρχεία, στα οποία πρέπει να καταγράφονται κατά τρόπο συμβατό με τη νομοθεσία ώστε να καθίσταται δυνατή η αναπαραγωγή κάθε συναλλαγής ανά πάσα στιγμή μέσω πλήρους και ορθής εγγράφου τεκμηριώσεως που έχει αρχειοθετηθεί. Όποιος ανακαλύπτει παραλείψεις, παραποιήσεις ή αμέλεια στα λογιστικά βιβλία ή στα υποστηρικτικά έγγραφα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στον προϊστάμενό του / της ή στην αρμόδια από την Εταιρία Επιτροπή Ελέγχου. Ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, είναι ικανό να εξασφαλίσει την ορθότητα των δεδομένων και τη νομιμότητα κάθε συναλλαγής, έχει θεμελιώδη σημασία για την ορθή διαχείριση και την επιτυχία της Εταιρείας και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη θέση του συστήματος αυτού σε λειτουργία. Οικονομικές καταστάσεις και άλλες εκθέσεις Δεσμευόμαστε να προετοιμάζουμε και να ελέγχουμε με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, ικανότητα και ακρίβεια, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη έκθεση της Εταιρείας απαιτείται από τον Νόμο. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι στο να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία, η διαφάνεια, η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα σε κάθε απάντηση που δίνουμε στα αιτήματα που υποβάλλονται από τις Επιτροπές Ελέγχου της Εταιρείας κατά την άσκηση των θεσμικών καθηκόντων τους. Σχέσεις με τις Επιτροπές Ελέγχου Οι σχέσεις του Ομίλου Bolton με τους Ελεγκτές χαρακτηρίζονται από μεγάλη διαφάνεια και επαγγελματισμό, με πλήρη σεβασμό στο θεσμικό τους ρόλο ακολουθούμε τις οδηγίες τους για να εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις τους εγκαίρως και κανονικά. Τα στοιχεία και έγγραφα παρέχονται στους Ελεγκτές εγκαίρως και με σαφή, αντικειμενική και κατανοητή γλώσσα, έτσι ώστε να παρέχουν ακριβή, πλήρη και ειλικρινή ενημέρωση, αποφεύγοντας και σε κάθε περίπτωση αναφέροντας οποιοδήποτε περιστατικό σύγκρουσης συμφερόντων.

22 20 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σύγκρουση συμφερόντων Σε περίπτωση που οι άνθρωποί μας έχουν συμφέροντα σε επενδύσεις ή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός πεδίου εργασίας τους, οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει σε σχέση με την Εταιρεία, θα πρέπει αμέσως να τις αναφέρουν. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την αποφυγή καταστάσεων και δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις συμφερόντων ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά μας να λαμβάνουμε αμερόληπτα αποφάσεις προς το βέλτιστο συμφέρον της Εταιρείας. Παραδείγματα σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να περιλαμβάνουν: εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή του άμεσου οικογενειακού σας κύκλου να συμμετέχει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες πελατών, προμηθευτών ή ανταγωνιστών; να χρησιμοποιεί κάποιος την θέση εργασίας του για την επιδίωξη των συμφερόντων τα οποία είναι αντίθετα με εκείνα του Ομίλου; το να χρησιμοποιεί κάποιος τις πληροφορίες που απέκτησε κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του προς όφελός του ή προς όφελός άλλων ή με οποιονδήποτε τρόπο που να έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Ομίλου; το να αναλαμβάνει κάποιος εταιρική θέση ή να παρέχει οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες σε πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές. Να ασκεί κανείς κάθε είδους δραστηριότητες εκτός της Εταιρείας, όταν αυτές έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του Ομίλου. Είμεθα όλοι υπεύθυνοι για την έγκαιρη αναφορά κάθε περιστατικού που μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων. Προστασία προσωπικών δεδομένων Εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων μας, καθώς και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατά την πορεία των εργασιακών τους δραστηριοτήτων, παραμένουν εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται σωστά. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να γίνεται σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων και συμμορφούμενοι με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, συλλέγουμε και καταγράφουμε μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για συγκεκριμένους, σαφώς οριοθετημένους και νόμιμους σκοπούς και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες αυτές μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο.

23 21

24 22 Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη διάδοση του Κώδικα Δεοντολογίας και για την εξασφάλιση της τήρησης του

25 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Διάδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Ο Όμιλος Bolton δεσμεύεται στην διάδοση του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους παραλήπτες και παρέχει σε αυτούς την ενημερωτική υποστήριξη ώστε να τον ερμηνεύουν σωστά. Αναφορές παραβιάσεων Όλοι οι παραλήπτες είναι υπεύθυνοι στο να εξασφαλίζουν ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται. Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο καθένας ξεχωριστά να ζητεί ή να επιτρέπει εξαιρέσεις από τις αρχές που ορίζονται με τον παρόντα Κώδικα. Οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση πρέπει να αναφέρεται στον άμεσο προϊστάμενο και στην ορισθείσα Εσωτερική Επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει τις κατάλληλες έρευνες και θα ενημερώνει τις αρμόδιες διευθύνσεις για την πορεία των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα πειθαρχικά μέτρα. Με τη σειρά της, η Εταιρεία δεσμεύεται να εξασφαλίσει το απόρρητο σε όποιον αναφέρει καλοπίστως παραβιάσεις και διαβεβαιώνει ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα υποστεί οποιαδήποτε αντίποινα. Πειθαρχικά μέτρα Είμαστε όλοι ιδιαίτερα υπεύθυνοι στο να επιδεικνύουμε σεβασμό στην τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας, και κάθε παραβίαση θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη πειθαρχικών μέτρων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η Εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόσει πειθαρχικά μέτρα ανεξάρτητα από την θέση των παραληπτών διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα αυτά είναι δίκαια και ανάλογα με το είδος της παραβίασης που έχει διαπραχθεί. Τροποποιήσεις στον Κώδικα Κάθε μελλοντική ενημέρωση, τροποποίηση ή προσθήκη θα αποφασίζεται σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διαδικασίες. Οι αναθεωρήσεις θα λαμβάνουν επίσης υπόψη τις υποδείξεις των παραληπτών εντός ή εκτός Εταιρείας, επί πλέον της εμπειρίας η οποία αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή αυτού του Κώδικα.

26 This brochure is printed on FSC paper. The Forest Stewardship Council (FSC) is an independent, non-governmental, not-for-profit organization established to promote the responsible management of the world s forests. It provides standard setting, trademark assurance and accreditation services for companies and organizations interested in responsible forestry. Products carrying the FSC label are independently certified to assure consumers that they come from forests that are managed to meet the social, economic and ecological needs of present and future generations. Bolton Group 2011 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III Be well ΟΙ ΞΙΣ ΚΙ Τ ΠΡΟΤΥΠ ΜΣ Η ΒΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΧΙΣ ΜΣ Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III ΠΡΟΣΘΤΗ ΒΟΗΘΙ Πόροι για τους υπαλλήλους μας Προϊστάμενος ή διευθυντής Πρώτο μέλημά σας είναι να συμβουλευτείτε το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 2 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα