ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2

3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Συμπεριφορά εντός της εταιρείας Χρήση της Εταιρικής Ιδιοκτησίας και των Συστημάτων Πληροφορικής Δώρα και δωρεάν παροχές Εμπιστευτικότητα σελ.5 σελ.7 σελ.9

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Καταναλωτές Ενημέρωση καταναλωτών Επιχειρηματικοί εταίροι Προμηθευτές Πελάτες Ανταγωνισμός Δημόσιοι Οργανισμοί Δημόσια Διοίκηση και λοιπές Αρχές και Οργανισμοί ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Λογιστική και εσωτερικός έλεγχος Οικονομικές καταστάσεις και άλλες εκθέσεις Σχέσεις με τις Επιτροπές Ελέγχου Σύγκρουση συμφερόντων Προστασία προσωπικών δεδομένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Διάδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Τρόπος αναφοράς παραβάσεων Πειθαρχικά μέτρα Τροποποιήσεις του Κώδικα σελ.13 σελ.17 σελ.19 σελ.23

6 4 Τα ταλέντα των ανθρώπων μας και οι ισχυρές κοινές μας αξίες είναι η βάση της επιτυχίας μας

7 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας, ο Όμιλος Bolton είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενα διεθνής Οργανισμός που παράγει και εμπορεύεται μια μεγάλη γκάμα από υψηλής ποιότητας επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα διαθέσιμα σε πάνω από 125 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο Όμιλος διαθέτει ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο ανταγωνιστικών σημάτων με πάνω από 50 σειρές προϊόντων στις κατηγορίες των Τροφίμων, της Οικιακής Φροντίδας, της Κόλλας και Συγκολλητικών Ουσιών, της Προσωπικής Φροντίδας και Υγιεινής και της Ομορφιάς, τα οποία πωλούνται μέσω διαφόρων δικτύων συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων λιανικής πωλήσεως, καταστημάτων καλλυντικών, φαρμακείων και των καταστημάτων do-it-yourself. Η αποστολή του Ομίλου μας είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας, πρωτοποριακά και επώνυμα προϊόντα στους καταναλωτές και στους πελάτες μας, με στόχο να ικανοποιούμε τις ανάγκες τους και να διατηρούμε την αφοσίωση τους σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε μακροπρόθεσμα την κερδοφόρο ανάπτυξη του Ομίλου. Τα ταλέντα των ανθρώπων μας και οι ισχυρές κοινές μας αξίες είναι η βάση της επιτυχίας μας. Η φιλοσοφία του Ομίλου Bolton θεμελιώθηκε στις κάτωθι αρχές: Επιχειρηματικότητα: προσφέρουμε ένα απαιτητικό, ενδιαφέρον και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, όπου η δημιουργικότητα και η αμεσότητα στην εκμετάλλευση των ευκαιριών, καθώς και η ικανότητα ανάληψης υπολογισμένου κινδύνου ενθαρρύνονται και ανταμείβονται. Πάθος στο να είμαστε οι καλύτεροι: το να είμαστε καλοί δεν είναι αρκετό: προσπαθούμε για την τελειότητα σε όλα μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οι άνθρωποί μας σε όλα τα επίπεδα έχουν τα κίνητρα να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να αδράξουν τις ευκαιρίες για να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες της κάθε περίστασης. Δέσμευση για την επίτευξη των στόχων: Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή εξαιρετικών αποτελεσμάτων προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους καταναλωτές και στους πελάτες και διατηρώντας για την επιχείρησή μας ανταποδοτικό κόστος. Εντιμότητα και ακεραιότητα: ο σεβασμός και η αμεροληψία σε όλες μας τις συναλλαγές είναι ο πυρήνας της ακεραιότητας της επαγγελματικής μας φήμης. Ο Όμιλος Bolton προωθεί ένα μοντέλο οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές. Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας απορρέει από την ανάπτυξη της Bolton διεθνώς και την επιθυμία της για την καλλιέργεια μιας κοινής φιλοσοφίας η οποία θα βασίζεται στο επιχειρηματικό ήθος.

8 6 Ο Κώδικας Δεοντολογίας εκφράζει τις θεμελιώδεις αρχές μας και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις πρακτικές μας

9 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί έκφραση των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ομίλου Bolton. Μας επιτρέπει να συμμετάσχουμε κατά φυσιολογικό τρόπο στη δυνατή κουλτούρα της Εταιρείας μας, με το να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις πρακτικές μας και την συμπεριφορά μας. Ως εκ τούτου, ο Κώδικας αυτός είναι: το έγγραφο στο οποίο απεικονίζει το επιχειρηματικό ήθος του Ομίλου Bolton και το οποίο όλοι οι αποδέκτες προσυπογράφουν ευθύς ως αρχίζουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τον Όμιλο Bolton ένα θεμελιωδώς σημαντικό εργαλείο για την δεοντολογική και σταθερή ανάπτυξη της Εταιρείας Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται σε όλους όσους εργάζονται στον Όμιλο Bolton ή για λογαριασμό αυτού: τα στελέχη, τους διευθυντές, το προσωπικό και τους εργαζομένους, καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς συμβαλλομένους με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των συμβούλων, πρακτόρων και των αντιπροσώπων. Αναπόσπαστο μέρος των υποχρεώσεων της θέσης εργασίας κάθε παραλήπτη είναι να τηρεί τις αρχές και τους κανόνες που περιέχονται στον Κώδικα, καθώς και τις κανονιστικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί στο νομικό σύστημα στο οποίο κάθε παραλήπτης εργάζεται (είτε είναι εθνικές, είτε είναι υπερεθνικές, είτε αλλοδαπές) και τις διατάξεις που περιέχονται στις συλλογικές συμβάσεις. Διευθυντές και στελέχη πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για τους άλλους, δείχνοντας ότι ο σεβασμός του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί θεμελιώδες μέρος της καθημερινής εργασίας μας, καθώς και ότι η επιχειρηματική επιτυχία είναι στενά συνδεδεμένη με την τήρηση των αρχών που περιέχονται στον Κώδικα. Μέσω των εξουσιοδοτημένων τμημάτων του, ο Όμιλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερώνει όσους έχουν ισχύουσες επιχειρηματικές σχέσεις ή ευθύς ως αρχίζουν επιχειρηματικές σχέσεις με τον Όμιλο για την εφαρμογή του Κώδικα. Ο Όμιλος απαιτεί οι ενδιαφερόμενοι να συμφωνούν με τις αρχές του ως προϋπόθεση για την συνέχιση ή για την έναρξη επιχειρηματικής συνεργασίας και για το σκοπό αυτό προστίθενται ενίοτε σχετικές ρήτρες στις συμβάσεις τους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλες τις εταιρείες του Ομίλου Bolton. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουμε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας τηρείται. Όλοι οι παραλήπτες μπορούν να αναφέρονται στα καθορισμένα τμήματα τους για διευκρινίσεις σχετικές με την έννοια ή την ερμηνεία του Κώδικα Δεοντολογίας και/η για το ειδικό περιεχόμενό του. Ειδικές εσωτερικές διαδικασίες θα θεσπίσουν περαιτέρω οδηγίες για αυτόν τον Κώδικα. Ορολογία Για να γίνει ο Κώδικας πιο κατανοητός, ορισμένοι όροι που εμφανίζονται σε όλο το κείμενο επεξηγούνται παρακάτω. Επιτροπές Ελέγχου: εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές. Bolton Group/Group: όλες οι εταιρείες του Ομίλου Bolton. Συνεργάτης / οι άνθρωποί μας: οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό ή επ ονόματι του Ομίλου Bolton, είτε ως άμεσος υπάλληλος είτε ως εξωτερικός συνεργάτης με συνεχή και σταθερή επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία. Εταιρεία: όλοι οι εργαζόμενοι και η περιουσία που συνθέτουν τον Όμιλο Bolton. Επιτροπές Εταιρείας: Επιτροπές Έλεγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο. Άμεσος Προϊστάμενος: ο πρώτος επιβλέπων στον οποίο κάθε πρόσωπο αναφέρεται κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων της εργασίας του. Εσωτερική Επιτροπή: όλα τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και οι διευθυντές του Ομίλου που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή και τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δεοντολογίας. Παραλήπτες: όλοι εκείνοι για τους οποίους προορίζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας. Χώρος εργασίας / Εργασιακό Περιβάλλον: η φυσική τοποθεσία όπου το κάθε πρόσωπο ασκεί τις καθημερινές του δραστηριότητες ή όπου πραγματοποιούνται οι συσκέψεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και όλοι οι συνάδελφοι μαζί με τους οποίους ασκεί τις δραστηριότητες αυτές.

10 8 Οι άνθρωποί μας είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της Εταιρείας και η αληθινή κινητήριος δύναμη της

11 9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποί μας Οι άνθρωποι είναι η ψυχή του οργανισμού μας και αποτελούν το πιο πολύτιμο στοιχείο της Εταιρείας, γιατί είναι η αληθινή κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης και της εξέλιξης της. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τα ταλέντα και τις δεξιότητες του κάθε συνεργάτη μας μέσω της κατάρτισης, της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε όλοι να αναπτύξουμε τις δυνατότητες μας προς όφελος του εαυτού μας και της Εταιρείας. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, δίνουμε μεγάλη σημασία στην αναγνώριση των επιτευγμάτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συνεργατών μας. Ίσες ευκαιρίες Εμπνεόμαστε από τις αρχές της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και διατηρήσουμε ένα θετικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο να παρέχει σε όλους τους συνεργάτες μας τη δυνατότητα να ασκούν τις δραστηριότητες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιτυγχάνουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Παράλληλα με τον σεβασμό των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, διασφαλίζουμε τη τήρηση των αρχών της παροχής ίσων ευκαιριών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας απαλλαγμένο από κάθε διάκριση η οποία αφορά στην φυλή, στην κουλτούρα, στην ιδεολογία, στην ηλικία, στο φύλο, στην φυσική κατάσταση, στην θρησκεία ή σε οποιασδήποτε άλλη κατάσταση. Ως εκ τούτου, καταδικάζουμε όλες τις μορφές διακρίσεων και παρενοχλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως: τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού ή εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος ή ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα λειτουργεί απομονώνοντας το άτομο και προάγοντας τις διακρίσεις τις αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στην εργασία των άλλων την ικανοποίηση προσωπικών απαιτήσεων κλπ ως αντάλλαγμα ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας Η παροχή των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων μας, των εξωτερικών συνεργατών μας και των κοινωνιών στις οποίες εργαζόμαστε είναι μια από τις κορυφαίες μας προτεραιότητες. Ο Όμιλος Bolton παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον και ασκεί τις δραστηριότητές του με ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στην ασφάλεια του προσωπικού του, των εξωτερικών συνεργατών του και των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργεί. Ο Όμιλος προσαρμόζεται άμεσα στις διατάξεις που ισχύουν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μια αγωγή ασφαλείας σε όλους τους ανθρώπους μας με την κατάλληλη εκπαίδευση. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την ατομική μας προστασία και γι αυτή των συναδέλφων μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση προσωπικών συσκευών ασφαλείας, όπου απαιτείται, και για την άμεση αναφορά οποιασδήποτε τυχόν ανωμαλίας. Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Αναγνωρίζουμε τους εκπρόσωπους των εργαζομένων οι οποίοι έχουν εκλεγεί ελεύθερα και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που ισχύουν. Στις σχέσεις μας με τους εργαζομένους συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τις ρυθμίσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αντιμετωπίζουμε τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων με σεβασμό, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούμε σχέσεις,οι οποίες βασίζονται στο διάλογο και τη διαφάνεια.

12 10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Συμπεριφορά εντός της εταιρείας Ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι θετικό, ενθαρρύνει δε και θάλπει τη συνεργασία, αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο που έχουμε από κοινού για το λόγο αυτό ο καθένας από μας έχει την ευθύνη να συμπεριφέρεται σεβόμενος την αξιοπρέπεια και τις ευαισθησίες των άλλων. Πρέπει όλοι να εκτελούμε τα καθήκοντα μας με υπευθυνότητα, παίρνοντας πρωτοβουλίες και με επαγγελματισμό, που απαιτείται σύμφωνα με την θέση που κατέχουμε, διατηρώντας τη μέγιστη δέσμευση για την επίτευξη των στόχων που μας έχουν ανατεθεί, τηρώντας τις αρχές της ακεραιότητας και της εντιμότητας. Πρέπει επίσης να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρούμε ευπρεπή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: Απαγορεύεται η αποθήκευση, η κατανάλωση, η προσφορά ή η παροχή οινοπνευματωδών ποτών, εθιστικών ουσιών ή ουσιών με παρόμοια επίδραση καθώς και η περιέλευση υπό την επίδραση παρομοίων ουσιών Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους όταν αυτοί είναι διαθέσιμοι Χρήση της εταιρικής ιδιοκτησίας και των συστημάτων πληροφορικής Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας τα οποία παρέχονται σε μας αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία για την επίτευξη της επιτυχίας της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η εταιρική περιουσία και τα συστήματα πληροφορικής (ΙΤ) που παρέχονται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που είναι αντίθετοι με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις, με τη δημόσια τάξη ή με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Κάθε ένας από μας αποδέχεται να χρησιμοποιεί αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για επαγγελματικούς και όχι για προσωπικούς σκοπούς. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την προστασία και τη φροντίδα της εταιρικής περιουσίας και των πόρων τους οποίους μας έχουν εμπιστευτεί. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η λειτουργία και η ορθή χρήση των συστημάτων πληροφορικής, να προστατεύονται οι πληροφορίες που περιέχουν, να κρατώνται μυστικοί οι κωδικοί πρόσβασης και οι κωδικοί ID, και να χρησιμοποιούνται μόνο τα προγράμματα λογισμικού τα οποία έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία. Δώρα και δωρεάν παροχές από ανθρώπους εκτός Εταιρείας Μία βασική απαίτηση για όλους όσους εργάζονται στην Εταιρεία μας είναι η δυνατότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους με διαφάνεια και αμεροληψία, διατηρώντας την ανεξαρτησία των επιλογών και των αποφάσεων τους. Η ανταλλαγή παροχών ή άλλων πλεονεκτημάτων υπερβολικά υψηλής αξίας ή τα οποία δεν συνάδουν με τις συνήθεις επαγγελματικές σχέσεις και τις συνήθεις επαγγελματικές αβρότητες δύναται να επηρεάζει τις επιλογές μας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται να αποδεχόμαστε να επιδιώκουμε ή να ζητάμε για τον εαυτό μας ή για άλλους δώρα, δωρεάν παροχές, οφέλη ή άλλα πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως μέσο για την απόκτηση ευνοϊκής μεταχείρισης ή αδικαιολογήτου πλεονεκτήματος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με την Εταιρεία, ή οτιδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση της παρανομίας ή της ανηθικότητας. Όποιος λάβει δώρα ή άλλες μορφές παροχών, οι οποίες δεν μπορούν άμεσα να αποδοθούν στις συνήθεις επαγγελματικές αβρότητες πρέπει να τα αρνηθεί και να κοινοποιήσει το γεγονός αμέσως στον άμεσο προϊστάμενο του/της ή στις αρμόδιες επιτροπές. Εμπιστευτικότητα Οι προσωπικές και εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα αποτελούν ανεκτίμητο κεφάλαιο, η διαρροή των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον Όμιλο Bolton. Ως εκ τούτου, είμαστε όλοι υπόχρεοι να εξασφαλίζουμε εχεμύθεια και να ασκούμε επιμέλεια ως προς την προστασία και την αποθήκευση των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, ακόμα και μετά την λήξη της εργασιακής μας σχέσης. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα, την τεχνογνωσία, τα αρχεία, τα έγγραφα, τις εκθέσεις, τις σημειώσεις, τις μελέτες, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετίζεται με την οργάνωση και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, με τις επιχειρηματικές και οικονομικές συναλλαγές, με την έρευνα και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, καθώς και με τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία. Η διάδοση των εν λόγω πληροφοριών σε άτομα εντός ή εκτός Εταιρείας πρέπει να γίνεται πάντα κατόπιν εξουσιοδοτήσεως και να επιτρέπεται μόνο όταν είναι αναγκαία για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων που μας έχουν ανατεθεί.

13 11

14 12 Η ακεραιότητα, η αμεροληψία και η διαφάνεια είναι αξίες που μας καθοδηγούν σε όλες μας τις σχέσεις

15 13 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Πιστεύουμε ότι είναι ουσιώδες να ενεργούμε με καλή πίστη και με εντιμότητα, σεβασμό και διαφάνεια σε σχέση με όλους όσους έρχονται σε άμεση επαφή με την Εταιρεία, είτε αυτοί είναι προμηθευτές, είτε είναι πελάτες, είτε είναι καταναλωτές είτε δημόσιοι οργανισμοί. Ως εκ τούτου, καταδικάζουμε: τις πρακτικές διαφθοράς τις παράνομες εύνοιες, τις αθέμιτες συμπεριφορές και απαιτήσεις για την επιδίωξη προσωπικών οφελών που αφορούν στην καριέρα κάποιου ή στην Εταιρεία; την προσφορά χρημάτων, υλικών ωφελημάτων και άλλων πλεονεκτημάτων σε κάθε είδους κυβερνητικούς παράγοντες, δημόσιους λειτουργούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή τους συγγενείς τους με σκοπό να επηρεάσουν ή να αναπληρώσουν κάθε είδους διοικητική πράξη, αν προέρχεται ως ανταπόκριση σε παράνομη πίεση. Οι επαγγελματικές αβρότητες, όπως δώρα ή δαπάνες φιλοξενίας επιτρέπονται εφόσον έχουν μικρή αξία και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα ή τη φήμη οιουδήποτε εμπλεκόμενου ουδέ μπορούν να ερμηνευθούν ως πράξεις που αποσκοπούν στην απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος. Καταναλωτές Η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών και η διατήρηση της εμπιστοσύνης τους, βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινής μας εργασίας. Ενημέρωση των καταναλωτών Η επικοινωνία και οι εξωτερικές σχέσεις επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την εικόνα της Εταιρείας καθώς και την ανάπτυξη της. Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε σε όλους εκτός Εταιρείας σαφείς και αληθείς πληροφορίες. Ως εκ τούτου, προασπιζόμαστε τη διατήρηση της αρχής της υπεύθυνης επικοινωνίας, η οποία βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές και αγορές. Επιχειρηματικοί εταίροι Οι σχέσεις με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες είναι το κλειδί για την επιτυχία της Εταιρείας και πρέπει να διέπονται από τις αρχές της εντιμότητος, της διαφάνειας και της αμοιβαίας ικανοποίησης. Αρνούμεθα να έχουμε επιχειρηματικές σχέσεις με όποιους εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό, πριν συνάψουμε επιχειρηματική εμπορική σχέση με κάποιον επαληθεύουμε πρώτα την αξιοπιστία του και την επαγγελματική του φήμη. Κάθε Παραλήπτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον προϊστάμενο του/της ή την ορισθείσα Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου για οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία εμφανίζεται αντίθετη προς τις ηθικές αρχές που θεσπίζονται από τον Κώδικα. Εργαζόμαστε με πάθος αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των υλικών, στην ασφάλεια και στην υγεία, προκειμένου να προσφέρουμε υψηλής αξίας και διακεκριμένα επώνυμα προϊόντα στον καταναλωτή. Διατηρούμε ανοιχτό διάλογο με τους καταναλωτές, παρέχοντας πληροφορίες και δίνοντας άμεσες απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, ενώ λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη τους, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και να προβλέψουμε τις ανάγκες τους.

16 14 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Προμηθευτές Οι Προμηθευτές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας, με βάση τα πρότυπα της ανταγωνιστικότητας, την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα, την αμεροληψία, τις δίκαιες τιμές, την ποιότητα των αγαθών ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται καθώς και την κοινωνική ευθύνη. Προασπίζοντας την εντιμότητα και την αμεροληψία στις συναλλαγές μας, λαμβάνουμε υπόψη μας την αξιοπιστία του προμηθευτή καθώς και κάθε προϋπάρχουσα σχέση η οποία βασιζόταν στην εμπιστοσύνη. Αρνούμεθα να συνεργαστούμε με προμηθευτές οι οποίοι παραβιάζουν διεθνείς εργασιακούς νόμους και κανονισμούς ή νόμους που αφορούν στην παιδική εργασία. Ομοίως, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο όλοι οι προμηθευτές μας να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της κοινωνικής, οικονομικής, και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις επιχειρησιακές τους πρακτικές. Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση ή την έναρξη της συνεργασίας με τον Όμιλο Bolton. Πελάτες Οι πελάτες είναι σημαντικοί συνεργάτες για την Εταιρεία καθώς μέσω αυτών μας επιτρέπεται να παρέχουμε ένα κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλες μας οι σχέσεις να διέπονται από εντιμότητα και επαγγελματικό σεβασμό, και υιοθετούμε πολιτικές ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του πελάτη, τα δίκτυα διανομής και την επιχειρηματική στρατηγική μας, έτσι ώστε να συνεχιστεί η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Επιπλέον, μεταχειριζόμαστε τους πελάτες μας με αμεροληψία, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παροχή σε κάποιον αθεμίτου πλεονεκτήματος σε βάρος ανταγωνιστή του. Ανταγωνισμός Αναγνωρίζουμε την αξία του ανταγωνισμού και τη σπουδαιότητα της προστασίας του για την ανάπτυξη της αγοράς και για τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με πλήρη σεβασμό στους εφαρμοστέους κανόνες και νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας, της εντιμότητας, της ακεραιότητας και της καλής πίστης. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε τις πρακτικές οι οποίες παραβιάζουν τις αρχές του ανταγωνισμού και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας ο ανταγωνισμός να είναι δίκαιος και να εστιάζεται στην ποιότητα. Δημόσιοι Οργανισμοί, Δημόσια Διοίκηση και λοιπές Αρχές και Οργανισμοί Οι σχέσεις μας με τους Δημόσιους Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς διέπονται από τις ανώτατες αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της μη παρεμβάσεως. Κρατάμε τους διαύλους επικοινωνίας ανοικτούς με όλα τα θεσμικά όργανα τόσο σε διεθνές όσο σε εθνικό καθώς και σε τοπικό επίπεδο. Ο Όμιλος Bolton προάγει τα συμφέροντά του μέσω των εκπροσώπων του, με έναν σαφή, σχολαστικό και συνεπή τρόπο, με σεβασμό στις εταιρικές αξίες και διαδικασίες. Οποιαδήποτε μορφή ανάμειξης των ανθρώπων μας σε πολιτικές δραστηριότητες γίνεται αυστηρά και αποκλειστικά σε προσωπική βάση. Η επωνυμία του Ομίλου Bolton δεν πρέπει καθ οιονδήποτε τρόπο να εμπλέκεται σε πολιτικές δραστηριότητες, το γεγονός δε ότι ο εμπλεκόμενος απασχολείται στον Όμιλο δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί για πολιτικούς σκοπούς. Ενισχύουμε τον διάλογο με και υποστηρίζουμε δραστήρια τις ενώσεις και τους οργανισμούς, οι οποίοι είναι πραγματικά αφοσιωμένοι σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

17 15

18 16 Πιστεύουμε και προάγουμε ένα πρότυπο κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης

19 17 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι δραστηριότητές μας διαμορφώνονται με βάση την πεποίθηση ότι η Εταιρεία πρέπει να παράγει προς όφελος όχι μόνο δικό της, αλλά επίσης και του κοινωνικού συνόλου. Ως διεθνής Οργανισμός, γνωρίζουμε ότι διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, υιοθετούμε αμέσως πρακτικές σύμφωνες με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητα κατά την χρήση των φυσικών πόρων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύουμε στη μείωση των εκπομπών ρύπων και αποβλήτων, στην ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων, στις φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες και στη μείωση της σπατάλης των φυσικών πόρων. Προσανατολίζουμε τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες μας προς μια αποτελεσματική χρήση των ενεργειακών πόρων και προωθούμε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεσμευόμαστε στην προμήθεια πρώτων υλών από προμηθευτές που μπορούν να συμμορφώνονται με τους εθνικούς και τους διεθνείς κανονισμούς, και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί στην αειφόρο ανάπτυξη. Τέλος, είμαστε βαθύτατα πεπεισμένοι ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν απαραίτητα μέσα που προσφέρουν στους ανθρώπους καλύτερο μέλλον: είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με τους εθνικούς και τους διεθνείς οργανισμούς για να στηριχθεί η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μέσω της υποστήριξης της επιστημονικής έρευνας. Παρακολουθούμε, επίσης, τα αποτελέσματα της πολιτικής μας για αειφόρο ανάπτυξη, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε τη συνεχή μας βελτίωση με την πάροδο του χρόνου

20 18 Η ακρίβεια η συνεπεία και η ακεραιότητα είναι οι θεμελιώδεις αρχές οι οποίες διαμορφώνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας

21 19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Λογιστική και εσωτερικός έλεγχος Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας διαχειρίζονται ορθά, είναι σημαντικό κάθε πράξη ή συναλλαγή να είναι σωστά και έγκαιρα καταγεγραμμένη στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα. Ο καθένας από μας, μέσα στα όρια των καθηκόντων του/της, είναι υπεύθυνος/η να τηρεί αληθή, πλήρη, τακτικά και ακριβή λογιστικά αρχεία, στα οποία πρέπει να καταγράφονται κατά τρόπο συμβατό με τη νομοθεσία ώστε να καθίσταται δυνατή η αναπαραγωγή κάθε συναλλαγής ανά πάσα στιγμή μέσω πλήρους και ορθής εγγράφου τεκμηριώσεως που έχει αρχειοθετηθεί. Όποιος ανακαλύπτει παραλείψεις, παραποιήσεις ή αμέλεια στα λογιστικά βιβλία ή στα υποστηρικτικά έγγραφα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στον προϊστάμενό του / της ή στην αρμόδια από την Εταιρία Επιτροπή Ελέγχου. Ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, είναι ικανό να εξασφαλίσει την ορθότητα των δεδομένων και τη νομιμότητα κάθε συναλλαγής, έχει θεμελιώδη σημασία για την ορθή διαχείριση και την επιτυχία της Εταιρείας και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη θέση του συστήματος αυτού σε λειτουργία. Οικονομικές καταστάσεις και άλλες εκθέσεις Δεσμευόμαστε να προετοιμάζουμε και να ελέγχουμε με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, ικανότητα και ακρίβεια, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη έκθεση της Εταιρείας απαιτείται από τον Νόμο. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι στο να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία, η διαφάνεια, η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα σε κάθε απάντηση που δίνουμε στα αιτήματα που υποβάλλονται από τις Επιτροπές Ελέγχου της Εταιρείας κατά την άσκηση των θεσμικών καθηκόντων τους. Σχέσεις με τις Επιτροπές Ελέγχου Οι σχέσεις του Ομίλου Bolton με τους Ελεγκτές χαρακτηρίζονται από μεγάλη διαφάνεια και επαγγελματισμό, με πλήρη σεβασμό στο θεσμικό τους ρόλο ακολουθούμε τις οδηγίες τους για να εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις τους εγκαίρως και κανονικά. Τα στοιχεία και έγγραφα παρέχονται στους Ελεγκτές εγκαίρως και με σαφή, αντικειμενική και κατανοητή γλώσσα, έτσι ώστε να παρέχουν ακριβή, πλήρη και ειλικρινή ενημέρωση, αποφεύγοντας και σε κάθε περίπτωση αναφέροντας οποιοδήποτε περιστατικό σύγκρουσης συμφερόντων.

22 20 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σύγκρουση συμφερόντων Σε περίπτωση που οι άνθρωποί μας έχουν συμφέροντα σε επενδύσεις ή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός πεδίου εργασίας τους, οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει σε σχέση με την Εταιρεία, θα πρέπει αμέσως να τις αναφέρουν. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την αποφυγή καταστάσεων και δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις συμφερόντων ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά μας να λαμβάνουμε αμερόληπτα αποφάσεις προς το βέλτιστο συμφέρον της Εταιρείας. Παραδείγματα σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να περιλαμβάνουν: εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή του άμεσου οικογενειακού σας κύκλου να συμμετέχει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες πελατών, προμηθευτών ή ανταγωνιστών; να χρησιμοποιεί κάποιος την θέση εργασίας του για την επιδίωξη των συμφερόντων τα οποία είναι αντίθετα με εκείνα του Ομίλου; το να χρησιμοποιεί κάποιος τις πληροφορίες που απέκτησε κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του προς όφελός του ή προς όφελός άλλων ή με οποιονδήποτε τρόπο που να έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Ομίλου; το να αναλαμβάνει κάποιος εταιρική θέση ή να παρέχει οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες σε πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές. Να ασκεί κανείς κάθε είδους δραστηριότητες εκτός της Εταιρείας, όταν αυτές έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του Ομίλου. Είμεθα όλοι υπεύθυνοι για την έγκαιρη αναφορά κάθε περιστατικού που μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων. Προστασία προσωπικών δεδομένων Εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων μας, καθώς και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατά την πορεία των εργασιακών τους δραστηριοτήτων, παραμένουν εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται σωστά. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να γίνεται σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων και συμμορφούμενοι με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, συλλέγουμε και καταγράφουμε μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για συγκεκριμένους, σαφώς οριοθετημένους και νόμιμους σκοπούς και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες αυτές μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο.

23 21

24 22 Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη διάδοση του Κώδικα Δεοντολογίας και για την εξασφάλιση της τήρησης του

25 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Διάδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Ο Όμιλος Bolton δεσμεύεται στην διάδοση του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους παραλήπτες και παρέχει σε αυτούς την ενημερωτική υποστήριξη ώστε να τον ερμηνεύουν σωστά. Αναφορές παραβιάσεων Όλοι οι παραλήπτες είναι υπεύθυνοι στο να εξασφαλίζουν ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται. Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο καθένας ξεχωριστά να ζητεί ή να επιτρέπει εξαιρέσεις από τις αρχές που ορίζονται με τον παρόντα Κώδικα. Οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση πρέπει να αναφέρεται στον άμεσο προϊστάμενο και στην ορισθείσα Εσωτερική Επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει τις κατάλληλες έρευνες και θα ενημερώνει τις αρμόδιες διευθύνσεις για την πορεία των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα πειθαρχικά μέτρα. Με τη σειρά της, η Εταιρεία δεσμεύεται να εξασφαλίσει το απόρρητο σε όποιον αναφέρει καλοπίστως παραβιάσεις και διαβεβαιώνει ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα υποστεί οποιαδήποτε αντίποινα. Πειθαρχικά μέτρα Είμαστε όλοι ιδιαίτερα υπεύθυνοι στο να επιδεικνύουμε σεβασμό στην τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας, και κάθε παραβίαση θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη πειθαρχικών μέτρων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η Εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόσει πειθαρχικά μέτρα ανεξάρτητα από την θέση των παραληπτών διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα αυτά είναι δίκαια και ανάλογα με το είδος της παραβίασης που έχει διαπραχθεί. Τροποποιήσεις στον Κώδικα Κάθε μελλοντική ενημέρωση, τροποποίηση ή προσθήκη θα αποφασίζεται σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διαδικασίες. Οι αναθεωρήσεις θα λαμβάνουν επίσης υπόψη τις υποδείξεις των παραληπτών εντός ή εκτός Εταιρείας, επί πλέον της εμπειρίας η οποία αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή αυτού του Κώδικα.

26 This brochure is printed on FSC paper. The Forest Stewardship Council (FSC) is an independent, non-governmental, not-for-profit organization established to promote the responsible management of the world s forests. It provides standard setting, trademark assurance and accreditation services for companies and organizations interested in responsible forestry. Products carrying the FSC label are independently certified to assure consumers that they come from forests that are managed to meet the social, economic and ecological needs of present and future generations. Bolton Group 2011 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ National Bank of Greece ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Full Year 2008 Results March 17th, 2009 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (WHISTLEBLOWING) Πέτρος Φουρτούνης Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks

Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks Αγαπητοί συνάδελφοι και μέτοχοι της Nokia Siemens Networks Φιλοδοξία μας στη Nokia Siemens Networks είναι η κατάκτηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ηθική. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι εστί Ηθική; Ορισμός της Ηθικής Γιατί να στραφούμε στην Ηθική; Η αντίληψη της Επιχειρηματικής Ηθικής στην Ελλάδα Η αντίληψη της Επιχειρηματικής Ηθικής σε Πορτογαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

MSc Αντωνία Μανιάτη. Αντωνία Μανιάτη

MSc Αντωνία Μανιάτη. Αντωνία Μανιάτη Αντωνία Μανιάτη Ο όρος δεοντολογία προέρχεται από τη λέξη δέον (του ρήματος δει) που σημαίνει πρέπει, αρμόζει, είναι αναγκαίο και τη λέξη λόγος Ο όρος δεοντολογία επαγγέλματος σημαίνει: διεξαγωγή έργου

Διαβάστε περισσότερα

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ Η HEINEKEN έφθασε να αποτελεί τη ζυθοποιία με τον πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 4-7 1.1 Αξίες και Αρχές και του Συνεργατισμού 4 1.1.1 Αξίες Συνεργατισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB ABB Μήνυμα από τον CEO 4 Αποφασιστικότητα Πώς βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν 6 Ποιότητα και απόδοση 7 Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα 7 Δίκαιος ανταγωνισμός 7 Ανάρμοστες πληρωμές 8 Δώρα και ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Πίνακας Περιεχομένων Μήνυμα Προέδρου 5 2 3 Προοίμιο 6 1 Εισαγωγή 7 2 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς 9 2.1 Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα