AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας AMX 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10"

Transcript

1 AMX Οδηγίες λειτουργίας AMX 10 g

2 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής AMX 10 Συμπληρωματικές πληροφορίες Κατ' εντολή Ημερομηνία g ήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Οι υπογράφοντες βεβαιώνουν με το παρόν έγγραφο ότι ο μηχανικός μεταφορέας διαδρόμου, που περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια, συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/42/ΕΚ (Οδηγία περί μηχανημάτων) και 2004/108/ΕΟΚ (Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας-ημσ), συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων και της αντίστοιχης έκδοσης νόμου για τη μεταφορά των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Καθένας από τους υπογράφοντες είναι επίσης εξουσιοδοτημένος για τη σύνταξη των τεχνικών εγγράφων. 3

3 4

4 Πρόλογος Επισημάνσεις για τις οδηγίες λειτουργίας Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται στις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με τρόπο σύντομο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινομημένα με γράμματα του αλφαβήτου και η αρίθμηση των σελίδων είναι ενιαία. Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση διαφόρων εκδόσεων μεταφορέων διαδρόμου. Κατά το χειρισμό και την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, προσέξτε να εφαρμόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο μεταφορέα διαδρόμου. Φροντίζουμε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών μας. Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν αλλαγές στο σχεδιασμό, στον εξοπλισμό και στις τεχνικές προδιαγραφές. Από το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών λειτουργίας δεν μπορούν να εγερθούν αξιώσεις για συγκεκριμένες ιδιότητες της συσκευής. Υποδείξεις ασφαλείας και σημάνσεις Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σημαντικές επεξηγήσεις επισημαίνονται μέσω των ακόλουθων εικονογραμμάτων: ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Επισημαίνει μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση κινδύνου. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η παρούσα υπόδειξη, θα προκληθούν βαριοί, μη αναστρέψιμοι τραυματισμοί ή και θάνατος. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Επισημαίνει μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση κινδύνου. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η παρούσα υπόδειξη, μπορεί να προκληθούν βαριοί, μη αναστρέψιμοι ή και θανατηφόροι τραυματισμοί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Επισημαίνει μια κατάσταση κινδύνου. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η παρούσα υπόδειξη, μπορεί να προκληθούν ελαφριοί ή μέτριας βαρύτητας τραυματισμοί. Z ΥΠΟ ΕΙΞΗ Επισημαίνει τον κίνδυνο πρόκλησης υλικών ζημιών. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η παρούσα υπόδειξη, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές. Παρατίθεται μπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. t o Επισημαίνει το στάνταρ εξοπλισμό Επισημαίνει τον πρόσθετο εξοπλισμό 5

5 ικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παρουσών οδηγιών χρήσης παραμένουν στη JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Deutschland Τηλ.: +49 (0) 40/

6 Πίνακας περιεχομένων A Προδιαγραφόμενη χρήση Γενικά Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς Επιτρεπόμενες συνθήκες χρήσης Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη Τοποθέτηση προσαρτώμενων συσκευών ή πρόσθετου εξοπλισμού B Περιγραφή οχήματος Περιγραφή χρήσης Υποσυστήματα και περιγραφή λειτουργίας Συνοπτική παρουσίαση υποσυστημάτων Τεχνικά χαρακτηριστικά εδομένα ισχύος ιαστάσεις Βάρη Ελαστικά Συνθήκες χρήσης Σημεία σήμανσης και πινακίδες τύπου Φορτία ανέμου C Μεταφορά και πρώτη θέση σε λειτουργία Φόρτωση με γερανό Μεταφορά Πρώτη θέση σε λειτουργία D Χειρισμός Κανονισμοί ασφαλείας για τη λειτουργία του μεταφορέα διαδρόμου Περιγραφή των στοιχείων ένδειξης και χειρισμού Θέση του μεταφορέα διαδρόμου σε λειτουργία Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθημερινή θέση σε λειτουργία Εργασία με το μεταφορέα διαδρόμου Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης Σταθμεύστε και ασφαλίστε το μεταφορέα διαδρόμου Ώθηση/έλξη, διεύθυνση και πέδηση Ώθηση/έλξη ιεύθυνση Πέδηση Παραλαβή, μεταφορά και απόθεση φορτίων Αντιμετώπιση βλαβών εν είναι δυνατή η ανύψωση του φορτίου

7 E Έλεγχοι του μεταφορέα διαδρόμου Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος Προδιαγραφές ασφαλείας για τους ελέγχους Μέσα λειτουργίας και διάγραμμα λίπανσης Ασφαλής χρήση των μέσων λειτουργίας ιάγραμμα λίπανσης Μέσα λειτουργίας Περιγραφή των ενεργειών ελέγχου Προετοιμασία μεταφορέα διαδρόμου για τις ενέργειες ελέγχου Έλεγχος και ρύθμιση ποδόφρενου ακινητοποίησης (o) Ακινητοποίηση του μεταφορέα διαδρόμου Μέτρα πριν από την ακινητοποίηση Εκ νέου θέση σε λειτουργία του μεταφορέα διαδρόμου μετά την ακινητοποίηση Έλεγχος ασφαλείας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση ασυνήθιστων φαινομένων Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη Έλεγχοι από τον ιδιοκτήτη

8 A Προδιαγραφόμενη χρήση 1 Γενικά Η χρήση, ο χειρισμός και η συντήρηση του μεταφορέα διαδρόμου πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία των οδηγιών λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη προσήκουσα και μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε άτομα, στο μεταφορέα διαδρόμου ή σε αντικείμενα. 2 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ΥΠΟ ΕΙΞΗ Το μέγιστο προς παραλαβή φορτίο και η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση φορτίου απεικονίζονται πάνω στην πινακίδα τύπου και δεν επιτρέπεται να ξεπεραστούν. Το φορτίο πρέπει να εφάπτεται πλήρως στη διάταξη παραλαβής φορτίου και να έχει παραληφθεί ολόκληρο. Οι παρακάτω ενέργειες θεωρούνται προβλεπόμενες και επιτρέπονται: Ανύψωση και κατέβασμα φορτίων. Μεταφορά κατεβασμένων φορτίων. Χρησιμεύει ως τράπεζα ανύψωσης, πάγκος προετοιμασίας και πάγκος εργασίας. Οι παρακάτω ενέργειες απαγορεύονται: Μεταφορά και ανύψωση ατόμων. Ώθηση ή ρυμούλκηση φορτίων. Εγκάρσια παραλαβή φορτίου μεγάλου μήκους. 3 Επιτρεπόμενες συνθήκες χρήσης Χρήση σε βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους. Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας 5 C έως 40 C. Χρήση μόνο σε στερεό, επίπεδο έδαφος με επαρκή φέρουσα ικανότητα. Χρήση μόνο σε εγκεκριμένες από τον ιδιοκτήτη διαδρομές με καλή ορατότητα. εν επιτρέπεται η οδήγηση σε ανωφέρειες. Χρήση στη συγκοινωνία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Χρήση υπό ακραίες συνθήκες Η χρήση του μεταφορέα διαδρόμου υπό ακραίες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες και ατυχήματα. Για τη χρήση υπό ακραίες συνθήκες, ιδίως σε περιβάλλον με αυξημένη σκόνη ή σε διαβρωτικό περιβάλλον, απαιτούνται για το μεταφορέα διαδρόμου ειδικός εξοπλισμός και ειδική έγκριση. Η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης δεν επιτρέπεται. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες (καταιγίδα, κεραυνός) δεν επιτρέπεται η χρήση του μεταφορέα διαδρόμου σε εξωτερικούς χώρους ή περιοχές κινδύνου. 9

9 4 Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη Στα πλαίσια των παρουσών οδηγιών λειτουργίας, ιδιοκτήτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιεί το μεταφορέα διαδρόμου ή αναθέτει τη χρήση του σε τρίτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π. χ. χρονομίσθωση, εκμίσθωση) ως "ιδιοκτήτης" θεωρείται το πρόσωπο που αναλαμβάνει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις σχετικά με τη λειτουργία, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συμφωνίες του συμβολαίου μεταξύ ιδιοκτήτη και χειριστή του βιομηχανικού μεταφορέα διαδρόμου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει ότι ο μεταφορέας διαδρόμου χρησιμοποιείται μόνο με τον προσήκοντα τρόπο και ότι αποφεύγονται κάθε είδους κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία του χειριστή ή τρίτων. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων, οι λοιποί σχετικοί κανονισμοί τεχνικής ασφάλειας, καθώς και οι οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλοι οι χειριστές έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες χρήσης. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Σε περίπτωση μη τήρησης των παρουσών οδηγιών χρήσης, η εγγύηση ακυρώνεται. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διεξαγωγής ακατάλληλων εργασιών στο σύστημα από τον πελάτη ή/και τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή. 5 Τοποθέτηση προσαρτώμενων συσκευών ή πρόσθετου εξοπλισμού Η επέκταση ή τοποθέτηση πρόσθετων διατάξεων, με τις οποίες υπάρχει πρόσβαση στις λειτουργίες ή συμπληρώνονται οι λειτουργίες του βιομηχανικού μεταφορέα διαδρόμου, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Κατά περίπτωση απαιτείται και η έγκριση από τοπικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η έγκριση των αρχών δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την έγκριση του κατασκευαστή. 10

10 B Περιγραφή οχήματος 1 Περιγραφή χρήσης Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα προορίζεται για χρήση σε επίπεδο έδαφος για τη μεταφορά προϊόντων. Είναι εφικτή η παραλαβή παλετών με ανοικτό επιδαπέδιο στήριγμα ή τροχήλατο όχημα. Η ονομαστική ανυψωτική ικανότητα αναφέρεται στην πινακίδα τύπου ή στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας Qmax. 2 Υποσυστήματα και περιγραφή λειτουργίας 2.1 Συνοπτική παρουσίαση υποσυστημάτων Θέση Ονομασία Θέση Ονομασία 1 o Φρένο οδήγησης και 6 t Τροχοί φορτίου ακινητοποίησης 2 t ιάταξη παραλαβής 7 t Τιμόνια φορτίου 3 t Λαβή 8 t Πόδια στήριξης 4 t Χειρολαβή "Ανύψωση/ κατέβασμα περόνης φορτίου" 9 o Ποδόφρενο ακινητοποίησης 11

11 Θέση Ονομασία Θέση Ονομασία 5 t Βραχίονας χειρισμού 10 o Πλευρικοί τροχοί υποστήριξης t Στάνταρ εξοπλισμός o Πρόσθετος εξοπλισμός 12

12 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Z Τα στοιχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών ανταποκρίνονται στη γερμανική οδηγία "Έγγραφα τύπου για μεταφορείς διαδρόμου". Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και συμπληρώσεων. 3.1 εδομένα ισχύος AMX 10 Q Ονομαστική ανυψωτική ικανότητα 1000 kg c Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου 600 mm x Απόσταση φορτίου 1030 mm Ταχύτητα κατεβάσματος με / χωρίς φορτίο 110 / 40 mm/s 13

13 3.2 ιαστάσεις c Q Maxi h 14 h 3 m 2 s y h 13 l 2 l l 1 a/2 =100 a/2 = e b 1 b 10 b 11 b 5 90 Wa x 1200 Ast = W a + l 6 - x + a Ονομασία AMX 10 h 3 Ανύψωση 714 mm h 13 Ύψος σε κατεβασμένη θέση 86 mm h 14 Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού 1299 mm y Απόσταση μεταξύ τροχών 1383 mm s/e/l ιαστάσεις διχαλών περόνης 53 / 150 / 1150 mm l 1 Συνολικό μήκος 1650 mm l 2 Μήκος μαζί με το πίσω μέρος περόνης 500 mm b 1 Πλάτος οχήματος 560 mm b 5 Απόσταση περονών φορτίου εξωτερικά 560 / 680 mm b 10 Απόσταση μεταξύ τροχών, μπροστά 109 mm b 11 Απόσταση μεταξύ τροχών, πίσω 440 mm Ast Εύρος διαδρόμου εργασίας 800x1200 κατά μήκος 2005 mm 14

14 3.3 Βάρη Ονομασία AMX 10 Ίδιο βάρος 157 kg Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά / πίσω 101 / 56 kg Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά / πίσω 406 / 751 kg 3.4 Ελαστικά 3.5 Συνθήκες χρήσης Z AMX 10 Μέγεθος ελαστικών, μπροστά Ø 170 x 50 mm Μέγεθος ελαστικών, πίσω Ø 82 x 62 mm Πλευρικοί τροχοί υποστήριξης (o) Ø 82 x 62 mm Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία 5 C έως 40 C Σε περίπτωση συνεχούς χρήσης σε ακραίες εναλλαγές θερμοκρασίας και σε υγρασία αέρα με συμπύκνωση, απαιτείται για τους μεταφορείς διαδρόμου ειδικός εξοπλισμός και άδεια. 15

15 3.6 Σημεία σήμανσης και πινακίδες τύπου Θέση Ονομασία 11 Σημείο ανάρτησης για φόρτωση με γερανό 12 Πινακίδα Χειρισμός / Ανύψωση 13 Ανυψωτική ικανότητα Qmax 14 Μην στέκεστε κάτω από το φορτίο 15 Πινακίδα τύπου μεταφορέα διαδρόμου 16 Μην πατάτε πάνω στο φορτίο 17 Κίνδυνος σύνθλιψης 16

16 3.6.1 Πλακέτα τύπου Z Θέση Ονομασία Θέση Ονομασία 18 Τύπος 22 Ονομαστική ανυψωτική ικανότητα σε kg 19 Έτος κατασκευής 23 Κατασκευαστής 20 Αριθμός σειράς 24 Λογότυπο κατασκευαστή 21 Καθαρό βάρος σε kg Για ερωτήσεις σχετικά με το μεταφορέα διαδρόμου ή παραγγελίες ανταλλακτικών, αναφέρετε τον αριθμό σειράς (20). 4 Φορτία ανέμου Κατά την ανύψωση, το κατέβασμα και τη μεταφορά φορτίων μεγάλης επιφάνειας, οι δυνάμεις του ανέμου επηρεάζουν την ευστάθεια του μεταφορέα διαδρόμου. Όταν ασκούνται δυνάμεις ανέμου σε ελαφρά φορτία, απαιτείται πρόσθετη ασφάλιση των φορτίων. Έτσι αποτρέπεται η ολίσθηση ή η πτώση του φορτίου. Και στις δύο περιπτώσεις ενδεχομένως να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας. 17

17 18

18 C Μεταφορά και πρώτη θέση σε λειτουργία 1 Φόρτωση με γερανό ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήματος λόγω μη προσήκουσας φόρτωσης με γερανό Η χρήση ακατάλληλων ανυψωτικών μηχανημάτων και η μη προσήκουσα χρήση τους μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μεταφορέα διαδρόμου κατά τη φόρτωση με γερανό. Κατά την ανύψωση, φροντίστε ώστε ο μεταφορέας διαδρόμου να μην προσκρούει πουθενά και να μην εκτελεί ανεξέλεγκτες κινήσεις. Εάν απαιτείται, συγκρατήστε το μεταφορέα διαδρόμου με σχοινιά καθοδήγησης. Μόνο άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση μέσων ανάρτησης και ανυψωτικών μηχανημάτων επιτρέπεται να φορτώνουν το μεταφορέα διαδρόμου. Κατά τη φόρτωση με γερανό, να φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας (π. χ. υποδήματα ασφαλείας, κράνος, προειδοποιητικό γιλέκο, προστατευτικά γάντια, κτλ.). Μην στέκεστε κάτω από αιωρούμενα φορτία. Μην εισέρχεστε στην περιοχή κινδύνου και μην παραμένετε στον επικίνδυνο χώρο. Χρησιμοποιείτε μόνο ανυψωτικά μηχανήματα με επαρκή ανυψωτική ικανότητα (για το βάρος του μεταφορέα διαδρόμου δείτε την πινακίδα τύπου). Αναρτάτε τον εξοπλισμό γερανού μόνο στα προβλεπόμενα σημεία ανάρτησης και ασφαλίζετέ τον έναντι ολίσθησης. Χρησιμοποιήστε τα μέσα ανάρτησης μόνο κατά την προβλεπόμενη κατεύθυνση φόρτωσης. Τα μέσα ανάρτησης του εξοπλισμού γερανού πρέπει να τοποθετηθούν έτσι, ώστε κατά την ανύψωση να μην έρχονται σε επαφή με κανένα από τα προσαρτώμενα εξαρτήματα. 19

19 Φόρτωση του μεταφορέα διαδρόμου με γερανό Προϋποθέσεις Σταθμεύστε και ασφαλίστε τον μεταφορέα διαδρόμου, βλέπε "Σταθμεύστε και ασφαλίστε το μεταφορέα διαδρόμου" στη σελίδα Απαιτούμενα εργαλεία και υλικά Ανυψωτικό μηχάνημα Εξοπλισμός γερανού ιαδικασία Προσαρτήστε τον εξοπλισμό γερανού στα σημεία ανάρτησης (25). Ο μεταφορέας διαδρόμου μπορεί τώρα να φορτωθεί με γερανό. 20

20 2 Μεταφορά ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ανεξέλεγκτες κινήσεις κατά τη μεταφορά Η μη προσήκουσα ασφάλιση του μεταφορέα διαδρόμου και του σκελετού ανύψωσης κατά τη μεταφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Η φόρτωση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Το τεχνικό προσωπικό πρέπει να έχει λάβει εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλιση φορτίων σε οχήματα οδικών μεταφορών και τη χρήση βοηθητικών μέσων ασφάλισης φορτίων. Οι σωστές διαστάσεις και η σωστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας κατά τη φόρτωση πρέπει να καθορίζονται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Κατά τη μεταφορά σε φορτηγό ή ρυμούλκα, ο μεταφορέας διαδρόμου πρέπει να προσδένεται σωστά. Το φορτηγό ή η ρυμούλκα πρέπει να διαθέτει δακτυλίους πρόσδεσης. Ασφαλίστε το μεταφορέα διαδρόμου με σφήνες έναντι ακούσιων κινήσεων. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ιμάντες πρόσδεσης με επαρκή ονομαστική αντοχή. Χρησιμοποιείτε αντιολισθητικά υλικά για την ασφάλιση των βοηθητικών μέσων φόρτωσης (παλέτα, τάκους,...), π. χ. αντιολισθητικό ταπέτο. Ασφάλιση μεταφορέα διαδρόμου για τη μεταφορά Προϋποθέσεις Φορτώστε το μεταφορέα διαδρόμου. Μεταφορέας διαδρόμου σταθμευμένος με ασφάλεια, βλέπε "Σταθμεύστε και ασφαλίστε το μεταφορέα διαδρόμου" στη σελίδα Απαιτούμενα εργαλεία και υλικά Ιμάντες πρόσδεσης 26 ιαδικασία Περάστε τους ιμάντες πρόσδεσης (26) στο μεταφορέα διαδρόμου και το όχημα μεταφοράς και σφίξτε τους επαρκώς. Ο μεταφορέας διαδρόμου μπορεί τώρα να μεταφερθεί. 3 Πρώτη θέση σε λειτουργία ιαδικασία Ελέγξτε την πληρότητα του εξοπλισμού. Ο μεταφορέας διαδρόμου μπορεί να τεθεί τώρα σε λειτουργία, βλέπε "Θέση του μεταφορέα διαδρόμου σε λειτουργία" στη σελίδα 27. Z Μετά τη στάθμευση μπορεί να παρατηρηθεί επιπλάτυνση των επιφανειών κύλισης των τροχών. Μόλις το όχημα κινηθεί για λίγο, οι όποιες επιπλατύνσεις εξαλείφονται. 21

21 22

22 D Χειρισμός 1 Κανονισμοί ασφαλείας για τη λειτουργία του μεταφορέα διαδρόμου Άδεια οδήγησης Ο μεταφορέας διαδρόμου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα εκπαιδευμένα στην οδήγηση, που έχουν αποδείξει στον ιδιοκτήτη ή σε εξουσιοδοτημένο άτομο τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισμό φορτίων και η οδήγηση τους έχει ανατεθεί ρητά. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται και οι εθνικοί κανονισμοί. ικαιώματα, υποχρεώσεις και κανόνες συμπεριφοράς που αφορούν το χειριστή Ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να είναι εκπαιδευμένος στο χειρισμό του μεταφορέα διαδρόμου και εξοικειωμένος με τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Στους μεταφορείς διαδρόμου με λειτουργία πεζού χειριστή πρέπει κατά το χειρισμό να χρησιμοποιούνται προστατευτικά υποδήματα. Απαγόρευση χρήσης σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα Κατά τη χρήση, υπεύθυνος για τον μεταφορέα διαδρόμου είναι ο χειριστής. Ο χειριστής πρέπει να απαγορεύει σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα τη μετακίνηση ή το χειρισμό του μεταφορέα διαδρόμου. εν επιτρέπεται η μεταφορά ή ανύψωση ατόμων. Φθορές και ελαττώματα Τυχόν ζημιές και άλλα ελαττώματα του μεταφορέα διαδρόμου ή της προσαρτώμενης συσκευής πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον προϊστάμενο. Μεταφορείς διαδρόμου μη ασφαλούς λειτουργίας (π. χ. φθαρμένοι τροχοί ή χαλασμένα φρένα) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέχρι να επισκευαστούν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Επισκευές Ο χειριστής δεν θα πρέπει να προβαίνει σε επισκευές ή τροποποιήσεις του μεταφορέα διαδρόμου εάν δεν διαθέτει ειδική έγκριση και εκπαίδευση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον χειριστή να αχρηστεύει ή να αλλάζει τις ρυθμίσεις σε διατάξεις ασφαλείας ή διακόπτες. 23

23 Περιοχή κινδύνου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων / τραυματισμού στην περιοχή κινδύνου του μεταφορέα διαδρόμου Ως περιοχή κινδύνου χαρακτηρίζεται η περιοχή, όπου άτομα διατρέχουν κίνδυνο λόγω των κινήσεων οδήγησης και ανύψωσης του μεταφορέα διαδρόμου, των διατάξεων παραλαβής φορτίου ή του φορτίου. Στην παραπάνω κατηγορία περιλαμβάνεται και η περιοχή, στην οποία μπορεί να καταλήξει κάποιο φορτίο ή διάταξη εργασίας σε περίπτωση κατεβάσματος ή πτώσης. Απομακρύνετε μη εξουσιοδοτημένα άτομα από την περιοχή κινδύνου. Εάν υπάρχει ενδεχόμενο να διατρέξουν κίνδυνο άτομα, πρέπει να εκπέμπεται εγκαίρως προειδοποιητικό σήμα. Εάν, παρά τις υποδείξεις, τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν απομακρύνονται από την περιοχή κινδύνου, ο μεταφορέας διαδρόμου πρέπει να ακινητοποιηθεί αμέσως. ιατάξεις ασφαλείας, προειδοποιητικές πινακίδες και υποδείξεις προειδοποίησης Πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη οι διατάξεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πινακίδες (βλέπε "Σημεία σήμανσης και πινακίδες τύπου" στη σελίδα 16) και οι υποδείξεις προειδοποίησης που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 24

24 2 Περιγραφή των στοιχείων ένδειξης και χειρισμού S 3 H Θέση Στοιχείο χειρισμού/ Λειτουργία ενδείξεων 3 Λαβή t Έλξη του μεταφορέα διαδρόμου. Ώθηση του μεταφορέα διαδρόμου. 5 Βραχίονας χειρισμού t ιεύθυνση μεταφορέα διαδρόμου. Ανύψωση της διάταξης παραλαβής φορτίου. 8 Πόδια στήριξης t Στήριξη διάταξης παραλαβής φορτίου όταν ο μεταφορέας διαδρόμου είναι ανυψωμένος. 9 Ποδόφρενο ακινητοποίησης o Ασφάλιση του μεταφορέα διαδρόμου έναντι κύλισης. 10 Πλευρικοί τροχοί υποστήριξης o Μετακίνηση του μεταφορέα διαδρόμου όταν η διάταξη παραλαβής φορτίου είναι ανυψωμένη. 25

25 Θέση Στοιχείο χειρισμού/ ενδείξεων 27 Χειρολαβή "Ανύψωση/ ουδέτερη θέση/ κατέβασμα διάταξης παραλαβής φορτίου" 28 Χειρόφρενο βραχίονα χειρισμού t o Λειτουργία Στη θέση "H" (ανύψωση) ανυψώνετε τη διάταξη παραλαβής φορτίου με την κίνηση του βραχίονα χειρισμού. Στη θέση "neutral" (ουδέτερη), οδηγείτε το μεταφορέα διαδρόμου. Πιέστε στη θέση "S" (κατέβασμα) για να κατεβάσετε τη διάταξη παραλαβής φορτίου. Ασφάλιση του μεταφορέα διαδρόμου έναντι κύλισης. Φρενάρισμα του μεταφορέα διαδρόμου. 26

26 3 Θέση του μεταφορέα διαδρόμου σε λειτουργία 3.1 Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθημερινή θέση σε λειτουργία ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Τυχόν ζημιές ή άλλα ελαττώματα του μεταφορέα διαδρόμου ή της προσαρτώμενης συσκευής (πρόσθετος εξοπλισμός) μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα. Εάν μετά τη διεξαγωγή των ελέγχων διαπιστωθούν ζημίες ή άλλα ελαττώματα στο μεταφορέα διαδρόμου ή στην προσαρτώμενη συσκευή (πρόσθετος εξοπλισμός), ο μεταφορέας διαδρόμου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προτού επισκευαστεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ανακοινώνετε αμέσως στον υπεύθυνο τα προβλήματα που θα διαπιστώσετε. Σημαδέψτε και ακινητοποιήστε το μεταφορέα διαδρόμου που έχει υποστεί βλάβη. Η εκ νέου θέση σε λειτουργία του μεταφορέα διαδρόμου επιτρέπεται μόνο αφού εντοπιστεί και αποκατασταθεί το πρόβλημα. ιεξαγωγή ελέγχου πριν από την καθημερινή θέση σε λειτουργία ιαδικασία Ελέγξτε εξωτερικά ολόκληρο το μεταφορέα διαδρόμου για βλάβες και διαρροές. Ελέγξτε τη διάταξη παραλαβής φορτίου για τυχόν εμφανείς ζημιές, όπως ρωγμές, λυγισμένες περόνες φορτίου ή περόνες που έχουν υποστεί έντονη φθορά λόγω τριβής. Ελέγξτε τους τροχούς φορτίου για τυχόν φθορές. Ελέγξτε τις σημάνσεις και τις πινακίδες ως προς την πληρότητα και αναγνωσιμότητά τους, βλέπε "Σημεία σήμανσης και πινακίδες τύπου" στη σελίδα 16. Ελέγξτε τα φρένα ως προς τη λειτουργία τους. 27

27 4 Εργασία με το μεταφορέα διαδρόμου 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ιαδρομές και περιοχές εργασίας Το όχημα θα πρέπει να κινείται μόνο σε δρόμους στους οποίους επιτρέπεται η κυκλοφορία. Απαγορεύεται η παρουσία μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στην περιοχή εργασίας. Το φορτίο πρέπει να αποθηκεύεται μόνο στα σημεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Ο μεταφορέας διαδρόμου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε περιοχές εργασίας με επαρκή φωτισμό για να μην κινδυνεύουν πρόσωπα και στοιχεία υλικού εξοπλισμού. Για τη λειτουργία του μεταφορέα διαδρόμου σε ανεπαρκείς συνθήκες φωτισμού απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! εν επιτρέπεται η υπέρβαση των επιτρεπόμενων επιφανειακών και σημειακών φορτίων των οδοστρωμάτων. Σε σημεία με μειωμένη ορατότητα απαιτείται καθοδήγηση από δεύτερο άτομο. Ο χειριστής πρέπει να φροντίσει ώστε κατά τη διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης να μην αφαιρεθεί ή λυθεί η ράμπα φόρτωσης ή γέφυρα φόρτωσης. Συμπεριφορά κατά την έλξη/ώθηση Ο χειριστής πρέπει να προσαρμόζει την ταχύτητα πορείας στις τοπικές συνθήκες. Ο χειριστής πρέπει να έλκει ή να ωθεί τον μεταφορέα διαδρόμου αργά π.χ. σε στροφές, γύρω και μέσα από στενά περάσματα, κατά τη διέλευση από περιστρεφόμενες πόρτες, σε σημεία χωρίς ορατότητα. Ο χειριστής πρέπει να τηρεί πάντα ασφαλή απόσταση πέδησης από το προπορευόμενο όχημα και να έχει πάντα τον μεταφορέα διαδρόμου υπό τον έλεγχό του. Απαγορεύονται οι απότομες στάσεις (εκτός από τις περιπτώσεις κινδύνου), οι κοφτές στροφές, οι προσπεράσεις σε επικίνδυνα σημεία ή σε σημεία χωρίς ορατότητα. Απαγορεύεται να σκύβετε ή να βγάζετε τα χέρια σας έξω από την περιοχή εργασίας και χειρισμού. Συνθήκες ορατότητας κατά την έλξη/ώθηση Ο χειριστής πρέπει να κοιτάζει προς την κατεύθυνση πορείας και να έχει πάντα επαρκή ορατότητα σε όλη τη διαδρομή που εκτελεί. Σε περίπτωση που μεταφέρονται φορτία που περιορίζουν το οπτικό πεδίο, ο μεταφορέας διαδρόμου πρέπει να έλκεται αντίθετα από την κατεύθυνση φορτίου. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει δίπλα από τον μεταφορέα διαδρόμου να συμπορεύεται ως καθοδηγητής ένα δεύτερο άτομο, που θα επιβλέπει τη διαδρομή και ταυτόχρονα θα έχει οπτική επαφή με τον χειριστή. Κατά τη διαδικασία αυτή μετακινείτε τον μεταφορέα διαδρόμου μόνο με ταχύτητα πεζού και με αυξημένη προσοχή. Ακινητοποιήστε αμέσως τον μεταφορέα διαδρόμου αν χαθεί η οπτική επαφή. 28

28 Οδήγηση σε ανωφέρειες και κατωφέρειες ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Απαγορεύεται η οδήγηση σε κατωφέρειες και ανωφέρειες. ιέλευση από ανελκυστήρες και γέφυρες φόρτωσης Η είσοδος σε ανελκυστήρες πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτοί διαθέτουν επαρκή ανυψωτική ικανότητα, η κατασκευή τους ενδείκνυται για την είσοδο οχημάτων και έχουν λάβει σχετική έγκριση από τον ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ελέγχονται πριν από τη διέλευση. Ο μεταφορέας διαδρόμου πρέπει να ωθείται στον ανελκυστήρα με το φορτίο μπροστά και να λαμβάνει μια θέση που να αποκλείει το ενδεχόμενο επαφής με τα τοιχώματα του φρεατίου. Τα άτομα που επιβιβάζονται στον ανελκυστήρα πρέπει να εισέρχονται μόνον αφού ο μεταφορέας διαδρόμου ακινητοποιηθεί και ασφαλιστεί και πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν από το μεταφορέα διαδρόμου. 4.2 Σταθμεύστε και ασφαλίστε το μεταφορέα διαδρόμου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήματος λόγω μη ασφαλισμένου μεταφορέα διαδρόμου Σταθμεύετε τον μεταφορέα διαδρόμου μόνο σε επίπεδη επιφάνεια. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο μεταφορέας διαδρόμου πρέπει να ασφαλίζεται π.χ. με σφήνες. Κατεβάζετε πάντα εντελώς τη διάταξη παραλαβής φορτίου. Επιλέξτε έναν χώρο στάθμευσης όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν άτομα από την κατεβασμένη διάταξη παραλαβής φορτίου. 29

29 4.3 Ώθηση/έλξη, διεύθυνση και πέδηση 4.4 Ώθηση/έλξη Προϋποθέσεις Θέστε το μεταφορέα διαδρόμου σε λειτουργία, βλέπε σελίδα 27. ιαδικασία Λύστε το φρένο ακινητοποίησης με πάτημα του ποδόφρενου ακινητοποίησης (9, o) ή με το φρένο ακινητοποίησης βραχίονα χειρισμού (28, o) Z Ο μεταφορέας διαδρόμου μπορεί να ωθηθεί ή να τραβηχτεί μέσω της λαβής (3) του βραχίονα χειρισμού (5) προς την επιλεγμένη κατεύθυνση. Ανάλογα με τη φθορά των τροχών διεύθυνσης (7) και των βάσεων στήριξης (8), κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανύψωσης ο μεταφορέας διαδρόμου στηρίζεται από τις βάσεις στήριξης (8). Μετά τη στήριξη, η ώθηση/ έλξη του μεταφορέα διαδρόμου δεν είναι πλέον εφικτή ιεύθυνση Z ιαδικασία Στρέψτε το βραχίονα χειρισμού (5) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Σε κλειστές στροφές, ο βραχίονας χειρισμού προεξέχει από το περίγραμμα του μεταφορέα διαδρόμου. 30

30 4.6 Πέδηση Η συμπεριφορά πέδησης του μεταφορέα διαδρόμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες του οδοστρώματος. Ο χειριστής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την παράμετρο αυτή στην οδική συμπεριφορά του. Χειροκίνητο φρενάρισμα ιαδικασία Τραβήξτε ή πιέστε από τη λαβή (3) αντίθετα προς την κατεύθυνση κύλισης. Ο μεταφορέας διαδρόμου φρενάρει Πέδηση με ποδόφρενο ακινητοποίησης (o) ιαδικασία Πάτημα του ποδόφρενου ακινητοποίησης (9) προς την κατεύθυνση B. Ο μεταφορέας διαδρόμου φρενάρει. 9 A B Πέδηση με το φρένο ακινητοποίησης βραχίονα χειρισμού (o) ιαδικασία Ενεργοποίηση του φρένου ακινητοποίησης βραχίονα χειρισμού (28). Ο μεταφορέας διαδρόμου φρενάρει. 31

31 4.7 Παραλαβή, μεταφορά και απόθεση φορτίων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήματος λόγω φορτίων που δεν έχουν ασφαλιστεί και τοποθετηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο Πριν από την παραλαβή ενός φορτίου, ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται ότι το φορτίο έχει τοποθετηθεί κανονικά στην παλέτα και δεν υπερβαίνει την ανυψωτική ικανότητα του μεταφορέα διαδρόμου. Απομακρύνετε τα άτομα από την περιοχή κινδύνου του μεταφορέα διαδρόμου. Αν τα άτομα δεν απομακρυνθούν από την περιοχή κινδύνου, διακόψτε αμέσως τη χρήση του μεταφορέα διαδρόμου. Θα πρέπει να μεταφέρονται μόνο φορτία που έχουν ασφαλιστεί και τοποθετηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο. Εάν υπάρχει ο κίνδυνος κάποια τμήματα των φορτίων να ανατραπούν ή να πέσουν, πρέπει να λάβετε κατάλληλα μέτρα προστασίας. εν επιτρέπεται να μεταφέρονται ελαττωματικά φορτία. Τα μέγιστα φορτία που αναγράφονται στο διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας δεν θα πρέπει ποτέ να υπερβαίνονται. Μην εισέρχεστε και μην παραμένετε ποτέ κάτω από ανυψωμένες διατάξεις παραλαβής φορτίου. εν θα πρέπει να εισέρχονται άτομα στη διάταξη παραλαβής φορτίου. εν επιτρέπεται η ανύψωση ατόμων. Οδηγήστε τη διάταξη παραλαβής φορτίου όσο το δυνατόν πιο βαθιά κάτω από το φορτίο. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Κατά τη στοίβαξη και αποστοίβαξη οδηγείται με επαρκώς αργή ταχύτητα. 32

32 4.7.1 Παραλαβή φορτίου Προϋποθέσεις Φορτίο τοποθετημένο κανονικά στην παλέτα. Το βάρος του φορτίου αντιστοιχεί στην ανυψωτική ικανότητα του μεταφορέα διαδρόμου. Σε περίπτωση βαρέων φορτίων, το βάρος στη διάταξη παραλαβής φορτίου είναι κατανεμημένο ομοιόμορφα H Z ιαδικασία Οδηγήστε το μεταφορέα διαδρόμου αργά στην παλέτα. Εισαγάγετε αργά τη διάταξη παραλαβής φορτίου στην παλέτα, έως ότου το πίσω μέρος της περόνης εφάπτεται στην παλέτα. Το φορτίο δεν πρέπει να προεξέχει περισσότερο από 50 mm πάνω από τις ακμές των διχαλών της περόνης. Πιέστε τη χειρολαβή (27) προς την κατεύθυνση "H". Κινώντας το βραχίονα χειρισμού πάνω-κάτω (5) ανυψώστε τη διάταξη παραλαβής φορτίου, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος ανύψωσης. Το φορτίο ανυψώνεται Μεταφορά φορτίου Προϋποθέσεις Το φορτίο έχει παραληφθεί κανονικά. Άψογη ποιότητα εδάφους/δαπέδου. ιαδικασία Προσαρμόστε την ταχύτητα οδήγησης στην ποιότητα του οδοστρώματος και στο μεταφερόμενο φορτίο. Οδηγείτε το μεταφορέα διαδρόμου με σταθερή ταχύτητα. Προσέχετε σε διασταυρώσεις και διόδους τα άλλα οχήματα. Στα σημεία χωρίς ορατότητα μετακινείτε το μεταφορέα διαδρόμου μόνο με βοηθό. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Απαγορεύεται η οδήγηση σε κατωφέρειες και ανωφέρειες. 33

33 4.7.3 Απόθεση φορτίου Απόθεση μονάδων φορτίου S ΥΠΟ ΕΙΞΗ Τα φορτία δεν επιτρέπεται να αποτίθενται σε οδούς κυκλοφορίας και εξόδους κινδύνου, μπροστά από διατάξεις ασφαλείας και μπροστά από λειτουργικό εξοπλισμό, που πρέπει να είναι συνεχώς προσβάσιμος. 27 Z Προϋποθέσεις Η θέση αποθήκευσης πρέπει να είναι κατάλληλη για την απόθεση του φορτίου. ιαδικασία Οδηγήστε το μεταφορέα διαδρόμου προσεκτικά στη θέση αποθήκευσης. Πιέστε τη χειρολαβή (27) προς την κατεύθυνση S (κατέβασμα), η διάταξη παραλαβής φορτίου χαμηλώνει. Αποφύγετε το απότομο κατέβασμα του φορτίου, για να μην προκληθούν βλάβες στα εμπορεύματα και στη διάταξη παραλαβής φορτίου. Εξαγάγετε τη διάταξη παραλαβής φορτίου προσεκτικά από την παλέτα. Η μονάδα φορτίου έχει κατεβεί. 5 Αντιμετώπιση βλαβών Z Το κεφάλαιο αυτό παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να εντοπίσει μόνος του τις απλές βλάβες ή να διορθώσει τις συνέπειες εσφαλμένου χειρισμού. Κατά τον περιορισμό των σφαλμάτων θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά που αυτές αναφέρονται στον πίνακα. Εάν ο μεταφορέας διαδρόμου δεν επανέρχεται σε κατάσταση ικανή για λειτουργία, μετά την εφαρμογή των παρακάτω μέτρων αντιμετώπισης, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή. Η περαιτέρω επιδιόρθωση των βλαβών πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής διαθέτει τεχνικούς σέρβις ειδικά εκπαιδευμένους για τέτοιες εργασίες. Προκειμένου η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη βλάβη γρήγορα και σωστά, τα ακόλουθα στοιχεία είναι χρήσιμα και σημαντικά για το τμήμα σέρβις: - Αριθμός σειράς του μεταφορέα διαδρόμου - Περιγραφή σφάλματος - Τρέχον σημείο όπου βρίσκεται ο μεταφορέας διαδρόμου. 5.1 εν είναι δυνατή η ανύψωση του φορτίου Πιθανή αιτία Χειρολαβή (27) σε λάθος θέση Μέτρα αντιμετώπισης Πιέστε τη χειρολαβή προς τη θέση H 34

34 Πιθανή αιτία Υπερβολικό φορτίο Μέτρα αντιμετώπισης Τηρήστε τη μέγιστη ανυψωτική ικανότητα, βλ. πινακίδα τύπου 35

35 36

36 E Έλεγχοι του μεταφορέα διαδρόμου 1 Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήματος και κίνδυνος σε περίπτωση ζημιών σε εξαρτήματα Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή στο μεταφορέα διαδρόμου - ειδικότερα των διατάξεων ασφαλείας. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Μόνο τα αυθεντικά ανταλλακτικά υπόκεινται στον ποιοτικό έλεγχο του κατασκευαστή. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά του κατασκευαστή. 2 Προδιαγραφές ασφαλείας για τους ελέγχους Ανύψωση του μεταφορέα και στερέωση με γρύλο ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ασφαλής ανύψωση του μεταφορέα διαδρόμου και στερέωση με γρύλο Για την ανύψωση του μεταφορέα διαδρόμου, τα μέσα ανάρτησης επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο στα προβλεπόμενα για το σκοπό αυτό σημεία. Για την ασφαλή ανύψωση του μεταφορέα διαδρόμου και τη στερέωσή του με γρύλο απαιτείται η εξής διαδικασία: Στερεώστε τον μεταφορέα διαδρόμου με γρύλο μόνο σε επίπεδο έδαφος, και ασφαλίστε τον έναντι ακούσιων κινήσεων. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά γρύλο με επαρκή ανυψωτική ικανότητα. Για την ανύψωση του μεταφορέα διαδρόμου, τα μέσα ανάρτησης επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο στα προβλεπόμενα για το σκοπό αυτό σημεία, βλέπε "Μεταφορά και πρώτη θέση σε λειτουργία" στη σελίδα 19. Κατά τη στερέωση με γρύλο πρέπει να αποκλείεται με κατάλληλα μέσα (σφήνες, τάκους από σκληρό ξύλο) τυχόν ολίσθηση ή ανατροπή. Εργασίες καθαρισμού ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς Ο μεταφορέας διαδρόμου δεν πρέπει να καθαρίζεται με εύφλεκτα υγρά. 37

37 Z ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στα εξαρτήματα κατά τον καθαρισμό του μεταφορέα διαδρόμου εν επιτρέπεται ο καθαρισμός με δέσμη ατμού. Μετά τον καθαρισμό εκτελείτε τις περιγραφόμενες ενέργειες ελέγχου, βλέπε σελίδα 46. Μέσα λειτουργίας και χρησιμοποιημένα εξαρτήματα ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μέσα λειτουργίας και τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον Τα παλιά εξαρτήματα ή τα αναλώσιμα μέσα λειτουργίας πρέπει να απορρίπτονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Για την αλλαγή λαδιού είναι στη διάθεσή σας οι ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί σέρβις του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση αυτών των υλικών, λαμβάνετε υπόψη τους κανονισμούς ασφαλείας. Z ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήματος λόγω χρήσης τροχών που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή Η ποιότητα των τροχών επηρεάζει τη σταθερότητα και την οδηγική συμπεριφορά του μεταφορέα διαδρόμου. Όταν υπάρχει ανομοιόμορφη φθορά, μειώνεται η ευστάθεια του μεταφορέα διαδρόμου και η απόσταση πέδησης επιμηκύνεται. Κατά την αντικατάσταση τροχών, προσέξτε να μην ανατραπεί ο μεταφορέας διαδρόμου. Αντικαθιστάτε τους τροχούς πάντα ανά ζεύγη, δηλ. ταυτόχρονα αριστερά και δεξιά. Σε περίπτωση αντικατάστασης των τοποθετημένων από το εργοστάσιο τροχών, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή, διότι διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή. 38

38 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήματος λόγω μη στεγανού υδραυλικού συστήματος Αν τα υδραυλικά συστήματα δεν είναι στεγανά, ενδέχεται να διαρρεύσει υδραυλικό λάδι. Το υδραυλικό λάδι που βρίσκεται υπό πίεση ενδέχεται να εισχωρήσει από λεπτές οπές ή ρήγματα του υδραυλικού συστήματος στο δέρμα σας και να σας προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Σε περίπτωση τραυματισμού, καλέστε αμέσως γιατρό. Ανακοινώνετε αμέσως στον υπεύθυνο τα προβλήματα που θα διαπιστώσετε. Σημαδέψτε και ακινητοποιήστε το μεταφορέα διαδρόμου που έχει υποστεί βλάβη. Η εκ νέου θέση σε λειτουργία του μεταφορέα διαδρόμου επιτρέπεται μόνο αφού εντοπιστεί και αποκατασταθεί το πρόβλημα. Υγρά που έχουν χυθεί ή διαρρεύσει θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως με τη χρήση κατάλληλου συνδετικού μέσου. Απορρίψτε το μείγμα συνδετικού μέσου και μέσων λειτουργίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 39

39 3 Μέσα λειτουργίας και διάγραμμα λίπανσης 3.1 Ασφαλής χρήση των μέσων λειτουργίας Χρήση των μέσων λειτουργίας Τα μέσα λειτουργίας πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Η αντικανονική χρήση τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία, τη ζωή και το περιβάλλον. Τα μέσα λειτουργίας μπορεί να είναι εύφλεκτα. εν πρέπει να τα φέρνετε σε επαφή με θερμά δομικά μέρη ή με γυμνή φλόγα. Τα μέσα λειτουργίας πρέπει να αποθηκεύονται μόνο στα προβλεπόμενα δοχεία. Τα μέσα λειτουργίας πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε καθαρά δοχεία. Μην αναμειγνύετε μέσα λειτουργίας διαφορετικών ποιοτήτων. Αποκλίσεις από τον κανονισμό αυτό επιτρέπονται μόνον εφόσον η ανάμειξη προβλέπεται ρητά στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ολίσθησης και κίνδυνος για το περιβάλλον λόγω εκροής και διαρροής μέσων λειτουργίας Τα μέσα λειτουργίας που έχουν εκρεύσει και διαρρεύσει αποτελούν κίνδυνο ολίσθησης. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται αν χυθεί και νερό. Μην χύνετε τα μέσα λειτουργίας. Τα μέσα λειτουργίας που έχουν εκρεύσει και διαρρεύσει θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως με τη χρήση ενός κατάλληλου πηκτικού μέσου. Απορρίψτε το μείγμα πηκτικού μέσου και μέσου λειτουργίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 40

40 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος σε περίπτωση μη προσήκουσας χρήσης λαδιών Τα λάδια (σπρέι αλυσίδας / υδραυλικό λάδι) είναι εύφλεκτα και τοξικά. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα λάδια σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές μέρος μέχρι την απόρριψή του σύμφωνα με τους κανονισμούς Μην χύνετε λάδια. Τα λάδια που έχουν χυθεί ή διαρρεύσει θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως με τη χρήση ενός κατάλληλου πηκτικού μέσου. Απορρίψτε το μείγμα πηκτικού μέσου και λαδιού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Θα πρέπει να τηρούνται οι νομικές διατάξεις αναφορικά με τη χρήση λαδιών. Κατά τη χρήση λαδιών φοράτε προστατευτικά γάντια. εν θα πρέπει να εισέλθουν λάδια σε θερμά εξαρτήματα του κινητήρα. Κατά τη χρήση λαδιών, μην καπνίζετε. Αποφύγετε την επαφή και την κατάποση. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό, αλλά καλέστε αμέσως γιατρό. Εάν εισπνεύσετε το εκνέφωμα λαδιού ή τις αναθυμιάσεις του, εισπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν το δέρμα έρθει σε επαφή με τα λάδια, ξεπλύνετέ το με νερό. Εάν έρθουν λάδια σε επαφή με το μάτια, ξεπλύνετέ τα με νερό και καλέστε αμέσως γιατρό. Αλλάξτε αμέσως τα ρούχα ή τα παπούτσια που έχουν εμποτιστεί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μέσα λειτουργίας και τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον Τα παλιά εξαρτήματα ή τα αναλώσιμα μέσα λειτουργίας πρέπει να απορρίπτονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Για την αλλαγή λαδιού είναι στη διάθεσή σας οι ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί σέρβις του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση αυτών των υλικών, λαμβάνετε υπόψη τους κανονισμούς ασφαλείας. 41

41 3.2 ιάγραμμα λίπανσης 1,2 l E E g Επιφάνειες ολίσθησης Στόμιο πλήρωσης υδραυλικού λαδιού 3.3 Μέσα λειτουργίας Κωδι κός Αρ. Παραδοτέα παραγγελίας ποσότητα Ενδεικτικές τιμές γράσου Ονομασία Χρήση για A ,0 l HVLP32 Υδραυλικό σύστημα E ,0 kg Γράσο, Polylub GA Εργασίες λίπανσης 352P Κωδι κός Είδος Σημείο σαπωνοποίησ στάξης ης C ιεισδυτικότ ητα μετά μάλαξιν σε 25 C Κατηγορία NLG1 Θερμοκρασία χρήσης C E Λίθιο > /

42 4 Περιγραφή των ενεργειών ελέγχου 4.1 Προετοιμασία μεταφορέα διαδρόμου για τις ενέργειες ελέγχου Για την αποφυγή ατυχημάτων δημιουργήστε τις εξής προϋποθέσεις: ιαδικασία Σταθμεύστε και ασφαλίστε τον μεταφορέα διαδρόμου, βλέπε σελίδα 29. Σε περίπτωση εργασιών κάτω από ανυψωμένο μεταφορέα διαδρόμου, αυτός πρέπει να ασφαλίζεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποκλείεται τυχόν κατέβασμα, ανατροπή ή ολίσθηση. 4.2 Έλεγχος και ρύθμιση ποδόφρενου ακινητοποίησης (o) Έλεγχος φρένου ακινητοποίησης 9 A B >5 mm ιαδικασία Πατήστε μέχρι τέρμα το ποδόφρενο ακινητοποίησης (9) προς την κατεύθυνση "Α" (λύσιμο φρένου). Μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στη σιαγόνα φρένου και τον τροχό. Αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από 5 mm, πρέπει να διορθωθεί η ρύθμιση του ποδόφρενου ακινητοποίησης. Ρύθμιση φρένου ακινητοποίησης ιαδικασία Πατήστε μέχρι τέρμα το ποδόφρενο ακινητοποίησης προς την κατεύθυνση "Α" (λύσιμο φρένου). Κρατήστε σταθερά το παξιμάδι (30) και χαλαρώστε το παξιμάδι (29). Περιστρέψτε το παξιμάδι (30) δεξιόστροφα, έως ότου η σιαγόνα φρένου εφάπτεται με τον τροχό. Στη συνέχεια χαλαρώστε το παξιμάδι κατά 2 περιστροφές αριστερόστροφα. Z Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης μην πατάτε το ποδόφρενο ακινητοποίησης (9). Κοντράρετε το παξιμάδι (30) στη ρυθμισμένη θέση με το παξιμάδι (29). Το φρένο ακινητοποίησης είναι ρυθμισμένο. 43

43 5 Ακινητοποίηση του μεταφορέα διαδρόμου Σε περίπτωση που ο μεταφορέας διαδρόμου πρόκειται να παραμείνει ακινητοποιημένος για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, πρέπει να σταθμεύεται μόνο σε ξηρό χώρο προστατευμένο από παγετό. 5.1 Μέτρα πριν από την ακινητοποίηση ιαδικασία Καθαρίστε σχολαστικά το μεταφορέα διαδρόμου, βλέπε σελίδα 37. Ασφαλίστε το μεταφορέα διαδρόμου έναντι ακούσιας κύλισης. Όλα τα άβαφα μηχανικά εξαρτήματα πρέπει να επαλείφονται με ένα λεπτό στρώμα λαδιού ή γράσου. Λιπάνετε το μεταφορέα διαδρόμου σύμφωνα με το διάγραμμα λίπανσης, βλέπε σελίδα Εκ νέου θέση σε λειτουργία του μεταφορέα διαδρόμου μετά την ακινητοποίηση ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήματος λόγω φρένων που έχουν υποστεί βλάβη Αμέσως μετά τη θέση σε λειτουργία, ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του φρένου. Ανακοινώνετε αμέσως στον υπεύθυνο τις βλάβες που θα διαπιστώσετε. Σημαδέψτε και ακινητοποιήστε το μεταφορέα διαδρόμου που έχει υποστεί βλάβη. Η εκ νέου θέση σε λειτουργία του μεταφορέα διαδρόμου επιτρέπεται μόνο αφού εντοπιστεί και αποκατασταθεί το πρόβλημα. ιαδικασία Καθαρίστε σχολαστικά το μεταφορέα διαδρόμου. Λιπάνετε το μεταφορέα διαδρόμου σύμφωνα με το διάγραμμα λίπανσης, βλέπε σελίδα 42. Θέστε το μεταφορέα διαδρόμου σε λειτουργία, βλέπε σελίδα

44 6 Έλεγχος ασφαλείας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση ασυνήθιστων φαινομένων Ο μεταφορέας διαδρόμου πρέπει να ελέγχεται από άτομο με σχετική κατάρτιση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (λάβετε υπόψη σας τις εθνικές διατάξεις) ή σε περίπτωση ασυνήθιστων φαινομένων. Για τον έλεγχο ασφαλείας, ο κατασκευαστής διαθέτει μια υπηρεσία που παρέχεται από προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Στον μεταφορέα διαδρόμου πρέπει να διεξάγεται πλήρης έλεγχος της τεχνικής κατάστασης ως προς την ασφάλεια έναντι ατυχημάτων. Εκτός αυτού, ο μεταφορέας διαδρόμου πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά για τυχόν ζημιές. Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. 7 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη Z Η οριστική και σωστή θέση εκτός λειτουργίας ή η απόρριψη του μεταφορέα διαδρόμου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις της χώρας όπου γίνεται η χρήση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διατάξεις για την απόρριψη της μπαταρίας, των μέσων λειτουργίας καθώς και του ηλεκτρονικού συστήματος και της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η αποσυναρμολόγηση του μεταφορέα διαδρόμου επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα, με την τήρηση της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή διαδικασίας. 45

45 8 Έλεγχοι από τον ιδιοκτήτη ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήματος λόγω παραμέλησης ελέγχων Η παραμέληση των τακτικών ελέγχων μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες του μεταφορέα διαδρόμου, ενώ συνιστά πρόσθετα δυνητικό κίνδυνο για άτομα και λειτουργία. Η σχολαστική και σωστή διεξαγωγή ελέγχου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου. Z Οι συνθήκες χρήσης ενός μεταφορέα διαδρόμου επηρεάζουν σημαντικά τη φθορά των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση αυξημένων απαιτήσεων, τα χρονικά διαστήματα πρέπει να συντομεύονται αντίστοιχα. Οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται από τον ιδιοκτήτη τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. 1 Έλεγχος της λειτουργίας των φρένων. 2 Έλεγχος των τροχών για φθορά και ζημιές. 3 Έλεγχος της έδρασης και της στερέωσης. 4 Έλεγχος της λειτουργίας επαναφοράς του βραχίονα χειρισμού. 5 Έλεγχος συνδέσεων πλαισίου και φερόντων στοιχείων για ζημιές. 6 Έλεγχος των κοχλιωτών συνδέσεων 7 Έλεγχος αν η σήμανση με πινακίδες είναι ευανάγνωστη και πλήρης. 8 Έλεγχος λειτουργίας ανύψωσης/κατεβάσματος. Έλεγχος των σημείων λίπανσης και, αν χρειάζεται, λίπανση με βάση το διάγραμμα 9 λίπανσης. 46

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51151448 11.14 g EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08 HC 110 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 51109747 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Παλέτες συσκευασίας 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281809 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-παλέτες συσκευασίας Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού ok-παλέτες συσκευασίας Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Οδηγίες χρήσης 51069896 07.12 g ETV C16 ETV C20 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08 ESE 530 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50460702 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ Φόρτωση Αυτοκινήτου........................... 6-1 Ρυμούλκηση Τρέιλερ............................ 6-1 Ρυμούλκηση του Αυτοκινήτου σας................. 6-6 6 Φόρτωση Αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού az Catros 3001, 3501, 4001 Catros 4001-2, 5001-2, 6001-2 Δισκοκαλλιεργητής Kompakt MG 2538 BAG0053.1 05.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού az Catros 3001-T Catros 4001-T Δισκοκαλλιεργητής Kompakt MG 1998 BAG0036.1 04.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

EUCAT SA 2006 Σελίδα 1 από 17. Εγχειρίδιο χειριστή

EUCAT SA 2006 Σελίδα 1 από 17. Εγχειρίδιο χειριστή EUCAT SA 2006 Σελίδα 1 από 17 EU.C.A.T. Consulting Engineers & Scientists Βας. Σοφίας 86, 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 7486407 Φαξ: 210 7792041 www.eucat.gr ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ Model: AEGIS

Διαβάστε περισσότερα

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52016512 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός πλαισίου (VIN) πρέπει να καταχωρείται από το αρμόδιο πρόσωπο του οργανισμού ελέγχου στον πρώτο έλεγχο και στη συνέχεια να βεβαιώνεται:

Ο αριθμός πλαισίου (VIN) πρέπει να καταχωρείται από το αρμόδιο πρόσωπο του οργανισμού ελέγχου στον πρώτο έλεγχο και στη συνέχεια να βεβαιώνεται: Αποδεικτικό ελέγχου υπερκατασκευής κατά VDI 2700 Το παρόν βιβλίο ισχύει για τον αριθμό πλαισίου (VIN): vehicle identification number (VIN) W K Ε Ο αριθμός πλαισίου (VIN) πρέπει να καταχωρείται από το αρμόδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ COACH Ε (7975-100) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε:

Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε: 1. Γιατί το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με σύστημα ABS; Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε: Παθητική ασφάλεια: Τεχνικές εφαρμογές που μειώνουν τις συνέπειες ατυχημάτων (π.χ. ζώνες ασφαλείας,

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι.

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. Με τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται εάν τα οχήματα που κυκλοφορούν πληρούν τις διατάξεις με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αν

Διαβάστε περισσότερα

Metron Αυτοματισμοί. αρπάγης. Οδηγίες εγκατάστασης

Metron Αυτοματισμοί. αρπάγης. Οδηγίες εγκατάστασης Metron Αυτοματισμοί Οδηγίες εγκατάστασεις αρπάγης Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα 3-4 4 4 5 5 7-11 8 9-10 11 13-14 14 1. Οδηγίες ασφαλείας 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 1.2 Προφυλάξεις Γενικά 1.4 Περιγραφή Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα