ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L"

Transcript

1 ESE 120K/120L Οδηγίες λειτουργίας g ESE 120K ESE 120L

2 g

3 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται στις παρούσες ΓΝΗΣΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα και οι σελίδες αριθµηµένες µε συνεχή αρίθµηση. Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων µεταφορέων διαδρόµου. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο µεταφορέα διαδρόµου. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για τυχόν αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. Υποδείξεις ασφαλείας και σηµάνσεις Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Επισηµαίνει µια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση κινδύνου. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η παρούσα υπόδειξη, θα προκληθούν βαριοί, µη αναστρέψιµοι τραυµατισµοί ή και θάνατος. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Επισηµαίνει µια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση κινδύνου. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η παρούσα υπόδειξη, µπορεί να προκληθούν βαριοί, µη αναστρέψιµοι ή και θανατηφόροι τραυµατισµοί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Επισηµαίνει µια κατάσταση κινδύνου. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η παρούσα υπόδειξη, µπορεί να προκληθούν ελαφριοί ή µέτριας βαρύτητας τραυµατισµοί. Z ΥΠΟ ΕΙΞΗ Επισηµαίνει τον κίνδυνο πρόκλησης υλικών ζηµιών. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η παρούσα υπόδειξη, µπορεί να προκληθούν υλικές ζηµιές. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. t o Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό 2

4 ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των παρουσών οδηγιών χρήσης παραµένουν στη JUNGHEINRICH AG. Ανώνυµος εταιρεία Jungheinrich Am Stadtrand Hamburg - Deutschland Τηλέφωνο: +49 (0) 40/

5 4

6 Περιεχόµενα A Προδιαγραφόµενη χρήση Γενικά Χρήση σύµφωνα µε τους κανονισµούς Επιτρεπόµενες συνθήκες χρήσης Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη Τοποθέτηση προσαρτώµενων συσκευών και/ή πρόσθετων εξαρτηµάτων... 9 B Περιγραφή οχήµατος Περιγραφή χρήσης Τύποι οχήµατος και ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα Υποσυστήµατα και περιγραφή λειτουργίας Συνοπτική παρουσίαση υποσυστηµάτων Περιγραφή λειτουργίας Τεχνικά χαρακτηριστικά εδοµένα ισχύος ιαστάσεις Βάρη Ελαστικά Πρότυπα EN Συνθήκες χρήσης Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου Πινακίδα τύπου C Μεταφορά και πρώτη θέση σε λειτουργία Φόρτωση µε γερανό Μεταφορά Πρώτη θέση σε λειτουργία D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών ηλεκτρολύτη Τύποι µπαταριών Άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας Φόρτιση της µπαταρίας Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας

7 E Χειρισµός Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου Περιγραφή των στοιχείων ένδειξης και χειρισµού Συνδυασµένος πίνακας οργάνων o Θέση του µεταφορέα διαδρόµου σε λειτουργία Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία Ρύθµιση βοηθητικού καθίσµατος Θέση σε ετοιµότητα λειτουργίας Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου ιάταξη επιτήρησης αποφόρτισης µπαταρίας Εργασία µε το µεταφορέα διαδρόµου Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, οδήγηση, διεύθυνση και πέδηση Παραλαβή, µεταφορά και απόθεση µονάδων φορτίων Αντιµετώπιση βλαβών Ο µεταφορέας διαδρόµου δεν κινείται εν είναι δυνατή η ανύψωση του φορτίου Μετακίνηση του µεταφορέα διαδρόµου χωρίς αυτόνοµο µηχανισµό κίνησης Πρόσθετος εξοπλισµός Οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (LISA) o Πληκτρολόγιο χειρισµού CanCode F Συντήρηση του µεταφορέα διαδρόµου Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος Προδιαγραφές ασφαλείας για τη συντήρηση Συντήρηση και επιθεώρηση Λίστα ελέγχου συντήρησης Μέσα λειτουργίας και σχεδιάγραµµα λίπανσης Ασφαλής χρήση των µέσων λειτουργίας ιάγραµµα λίπανσης Μέσα λειτουργίας Περιγραφή των εργασιών συντήρησης και σέρβις Προετοιµάστε το µεταφορέα διαδρόµου για τις εργασίες συντήρησης και σέρβις Σφίξτε τους κοχλίες τροχού Έλεγχος ηλεκτρικών ασφαλειών Εκ νέου θέση σε λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου µετά από εργασίες συντήρησης και σέρβις Ακινητοποίηση του µεταφορέα διαδρόµου Μέτρα πριν από την ακινητοποίηση Αναγκαία µέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης Εκ νέου θέση σε λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου µετά την ακινητοποίηση Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και σε περίπτωση ασυνήθιστων φαινοµένων Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη Κραδασµοί στους οποίους εκτίθεται το ανθρώπινο σώµα

8 Παράρτηµα Οδηγίες χρήσης µπαταρίας έλξης JH Z Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για τύπους µπαταρίας της επωνυµίας Jungheinrich. Εάν χρησιµοποιηθούν µπαταρίες άλλης εταιρίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή GR 1

9 GR

10 A Προδιαγραφόµενη χρήση 1 Γενικά Ο µεταφορέας διαδρόµου που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης είναι κατάλληλος για την ανύψωση, το κατέβασµα και τη µεταφορά µονάδων φορτίων. Η χρήση, ο χειρισµός και η συντήρησή του πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τα στοιχεία που εµφανίζονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως µη προσήκουσα και µπορεί να προκαλέσει ζηµιές σε άτοµα, στο µεταφορέα διαδρόµου ή σε αντικείµενα. 2 Χρήση σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΥΠΟ ΕΙΞΗ εν επιτρέπεται η υπέρβαση του µέγιστου φορτίου παραλαβής και της µέγιστης επιτρεπόµενης απόστασης φορτίου που παρουσιάζονται στο διάγραµµα φορτίου. Το φορτίο πρέπει να εφάπτεται στη διάταξη παραλαβής φορτίου ή να παραληφθεί µε µια εγκεκριµένη από τον κατασκευαστή προσαρτώµενη συσκευή. Το φορτίο πρέπει να βρίσκεται στο πίσω µέρος του φορέα περόνης και να είναι κεντραρισµένο στην περόνη φορτίου. Ανύψωση και κατέβασµα φορτίων. Μεταφορά κατεβασµένων φορτίων. Απαγορεύεται η οδήγηση µε ανυψωµένο φορτίο (>30 cm). Απαγορεύεται η µεταφορά και ανύψωση προσώπων. Απαγορεύεται η ώθηση ή ρυµούλκηση µονάδων φορτίου. 3 Επιτρεπόµενες συνθήκες χρήσης Χρήση σε βιοµηχανικό και εµπορικό περιβάλλον. Επιτρεπόµενο εύρος θερµοκρασίας 5 C έως 40 C. Χρήση µόνο σε στερεό, επίπεδο έδαφος µε επαρκή φέρουσα ικανότητα κατά DIN Χρήση µόνο σε εγκεκριµένες από τον ιδιοκτήτη διαδροµές που διαθέτουν καλή ορατότητα. Οδήγηση σε ανωφέρειες έως 12 %. Η εγκάρσια ή λοξή οδήγηση σε ανωφέρειες απαγορεύεται. Μεταφορά φορτίου προς την πλευρά της ανωφέρειας. Χρήση στην ιδιωτικο-δηµόσια συγκοινωνία. 7

11 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ακραίες συνθήκες Για τη χρήση υπό ακραίες συνθήκες, ιδίως σε περιβάλλον µε αυξηµένη σκόνη ή σε διαβρωτικό περιβάλλον, απαιτούνται για το µεταφορέα διαδρόµου ειδικός εξοπλισµός και ειδική έγκριση. Η χρήση σε περιοχές µε αντιεκρηκτική προστασία δεν επιτρέπεται. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες (καταιγίδα, κεραυνός) δεν επιτρέπεται η χρήση του µεταφορέα διαδρόµου σε εξωτερικούς χώρους ή περιοχές κινδύνου. 8

12 4 Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη Στα πλαίσια των παρουσών οδηγιών χρήσης, ιδιοκτήτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο χρησιµοποιεί το µεταφορέα διαδρόµου ή αναθέτει τη χρήση του σε τρίτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. χρονοµίσθωση, εκµίσθωση) ως "ιδιοκτήτης" θεωρείται το πρόσωπο που αναλαµβάνει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις σχετικά µε τη λειτουργία, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες συµφωνίες του συµβολαίου µεταξύ ιδιοκτήτη και χρήστη του βιοµηχανικού µεταφορέα διαδρόµου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει ότι ο µεταφορέας διαδρόµου χρησιµοποιείται µόνο µε τον προσήκοντα τρόπο και ότι αποφεύγονται κάθε είδους κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία του χρήστη ή τρίτων. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι κανονισµοί για την πρόληψη ατυχηµάτων, λοιποί σχετικοί κανονισµοί ασφαλείας, καθώς και οι οδηγίες σχετικά µε τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες χρήσης. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Σε περίπτωση παράβλεψης των παρουσών οδηγιών χρήσης ακυρώνεται η εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διεξαγωγής ακατάλληλων εργασιών στο σύστηµα από τον πελάτη και/ ή τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή. 5 Τοποθέτηση προσαρτώµενων συσκευών και/ή πρόσθετων εξαρτηµάτων Τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτηµάτων Η επέκταση ή τοποθέτηση πρόσθετων διατάξεων, µε τις οποίες υπάρχει πρόσβαση στις λειτουργίες ή συµπληρώνονται οι λειτουργίες του βιοµηχανικού µεταφορέα διαδρόµου, επιτρέπεται µόνο µετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Κατά περίπτωση απαιτείται έγκριση από τις τοπικές αρχές. Ωστόσο, η έγκριση των αρχών δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση τη συγκατάθεση του κατασκευαστή. 9

13 10

14 B Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης Το ESE 120 είναι ένα ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό όχηµα σε έκδοση τεσσάρων τροχών µε θέση οδηγού και βοηθητικό κάθισµα, το οποίο είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρικό σύστηµα διεύθυνσης µε τιµόνι. Προορίζεται για χρήση σε επίπεδο έδαφος για τη µεταφορά προϊόντων. Είναι εφικτή η παραλαβή τροχήλατων και παλετών µε ανοικτά επιδαπέδια στηρίγµατα ή εγκάρσιες σανίδες (όταν βρίσκονται εκτός της περιοχής των τροχών φορτίου). Η ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ή στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας Qmax. 1.1 Τύποι οχήµατος και ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα Η ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα εξαρτάται από τον τύπο. Η ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα προκύπτει από τον χαρακτηρισµό τύπου. ESE 114 ESE Χαρακτηρισµός τύπου 1 Κατασκευαστική σειρά 14 Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα x 100kg Η ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα δεν αντιστοιχεί γενικά στην επιτρεπόµενη ανυψωτική ικανότητα. Η επιτρεπόµενη ανυψωτική ικανότητα αναγράφεται στο διάγραµµα φορτίου που βρίσκεται στο µεταφορέα διαδρόµου. 11

15 2 Υποσυστήµατα και περιγραφή λειτουργίας 2.1 Συνοπτική παρουσίαση υποσυστηµάτων Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 1 t ιακόπτης οδήγησης 7 t Κάλυµµα µπαταρίας 2 Συνδυασµένος πίνακας t οργάνων 8 ιάταξη ανύψωσης t o Οθόνη ένδειξης 9 t Κινητήριος τροχός πληροφοριών και σέρβις 3 t Τιµόνι 10 t Βοηθητικός τροχός 4 o ιακόπτης µε κλειδί 11 t Κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή 5 ιακόπτης ΙΑΚΟΠΗ t ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 12 Κάλυµµα χώρου µετάδοσης κίνησης o 6 t Βοηθητικό κάθισµα t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 12

16 2.2 Περιγραφή λειτουργίας ιατάξεις ασφαλείας Οι τροχοί περιβάλλονται από µια σταθερή προστατευτική διάταξη έναντι πρόσκρουσης. Με το διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ διακόπτονται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες σε περιπτώσεις κινδύνου. Σχέδιο ασφαλείας έκτακτης διακοπής Η έκτακτη διακοπή ενεργοποιείται από το σύστηµα ελέγχου οδήγησης. Η µονάδα ελέγχου διεύθυνσης στέλνει ένα σήµα κατάστασης συστήµατος, το οποίο επιτηρείται από το σύστηµα ελέγχου οδήγησης. Αν το σήµα διακοπεί ή αν εντοπιστούν σφάλµατα, ο µεταφορέας διαδρόµου επιβραδύνει αυτόµατα µέχρι να ακινητοποιηθεί. Οι ενδείξεις ελέγχου στην ένδειξη υποδεικνύουν την έκτακτη διακοπή. Μετά την ενεργοποίηση του µεταφορέα διαδρόµου το σύστηµα διεξάγει αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. Θέση οδηγού Ασφαλές κράτηµα σε όρθια στάση χάρη στη σταθερή λαβή οδήγησης. Αναδιπλούµενο κάθισµα ως στήριγµα πλάτης στη λειτουργία όρθιας οδήγησης. Κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή Με το κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή αποτρέπεται το ενδεχόµενο να προεξέχει το πόδι του χειριστή από το περίγραµµα του οχήµατος κατά τη διάρκεια της πορείας. Οι λειτουργίες ανύψωσης και/ή οδήγησης µπορούν να ενεργοποιηθούν µόνο όταν πατηθεί το κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή. Υδραυλικό σύστηµα Πλήκτρο για λειτουργίες ανύψωσης µε χειρισµό χωρίς περίγραµµα. Μηχανισµός οδήγησης Ισχυροί 2,0 kw κινητήρες παράλληλης διέγερσης κινούν τον κινητήριο τροχό. Προαιρετικά διατίθεται και κινητήρας ταχείας µετάδοσης κίνησης ισχύος 2,5 kw. Σύστηµα διεύθυνσης Το σύστηµα διεύθυνσης διαθέτει ένα εργονοµικά κεκλιµένο τιµόνι. Οι κινήσεις διεύθυνσης µεταδίδονται απευθείας από το σύστηµα ελέγχου διεύθυνσης στην οδοντωτή στεφάνη του περιστρεφόµενου µηχανισµού κίνησης, µέσω ενός κινητήρα διεύθυνσης. Ηλεκτρικό σύστηµα Σύστηµα 24 Volt. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου οδήγησης, ανύψωσης και διεύθυνσης ανήκουν στο στάνταρ εξοπλισµό. Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων Τα εργονοµικά στοιχεία χειρισµού καθιστούν το χειρισµό άνετο και εύκολο ώστε οι κινήσεις οδήγησης και οι υδραυλικές κινήσεις να κατανέµονται µε ακρίβεια. Η διαθέσιµη χωρητικότητα µπαταρίας εµφανίζεται στην ένδειξη επιπέδου φόρτισης. Η προαιρετική ένδειξη παρέχει στον οδηγό σηµαντικές πληροφορίες, όπως η χωρητικότητα µπαταρίας, οι ώρες λειτουργίας, τα µηνύµατα συµβάντων. 13

17 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Z ήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε το VDI Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και συµπληρώσεων. 3.1 εδοµένα ισχύος Q Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα Ταχύτητα πορείας µε / χωρίς ονοµαστικό φορτίο Ταχύτητα ανύψωσηςµε / χωρίς ονοµαστικό φορτίο Ταχύτητα κατεβάσµατος µε / χωρίς ονοµαστικό φορτίο µέγ. ικανότητα αναρρίχησης µε / χωρίς ονοµαστικό φορτίο Κινητήρας οδήγησης, Ισχύς S2 60 min Κινητήρας ανύψωσης, Ισχύς S3 5% Στάνταρ (t) Κινητήρας ταχείας µετάδοσης κίνησης(o) kg 8,5/10,5 9,5/12,5 km/h 0,04/0,05 0,04/0,05 m/s 0,065/0,04 0,065/0,04 m/s 6 / 12 % 2,0 2,5 kw 2,0 2,0 kw 14

18 3.2 ιαστάσεις c Q h 3 h 13 l 2 y l l 1 b 1 b 5 e a 2 Wa Ast l 6 a 2 15

19 c x y h1 Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου Απόσταση φορτίου χαµηλωµένη / ανυψωµένη Μεταξόνιο χαµηλωµένο / ανυψωµένο Ύψος σκελετού ανύψωσης σε ανάσυρση ESE 120 µικρού µήκους ESE 120 µεγάλου µήκους 600 mm 964 1) /964 1) ) /1731 1) mm - mm h2 Ελεύθερη διαδροµή ανύψωσης - mm h3 Ανύψωση 125 mm h4 Ύψος σκελετού ανύψωσης σε έκταση - mm h5 Αρχική διάταξη ανύψωσης - mm h6 Ύψος πάνω από την προστατευτική οροφή - mm Ύψος καθίσµατος/ύψος 245 mm h7 στάσης h13 Ύψος χαµηλωµένο 90 mm l1 Μήκος mm l2 b2 Μήκος περόνης φορτίου συµπεριλαµβανοµένου του πίσω µέρους της περόνης Συνολικό πλάτος (µηχανισµός κίνησης) mm mm Εξωτερική απόσταση mm b5 510/540/660 περόνης φορτίου s/e/l ιαστάσεις περόνης φορτίου 55x170x1150 mm b10 b11 m2 Ast Wa Πλάτος ίχνους εµπρός (µηχανισµός κίνησης) Πλάτος ίχνους πίσω (µονάδα φορτίου) Απόσταση από το έδαφος, κέντρο, µεταξόνιο Πλάτος διαδρόµου εργασίας σε παλέτα 800x1200 κατά µήκος Ακτίνα στροφής χαµηλωµένη / ανυψωµένη /370/ ) ) mm mm mm mm * διαγώνια κατά VDI: +190 mm 1) Μονάδα φορτίου κατεβασµένη: +90 mm 16

20 3.3 Βάρη 3.4 Ελαστικά ESE 120 µικρού µήκους ESE 120 µεγάλου µήκους Βάρος οχήµατος χωρίς µπαταρία kg Βάρος άξονα µε φορτίο µπροστά / πίσω + µπαταρία 1017/ /1900 kg Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο µπροστά / πίσω + µπαταρία 642/ /240 kg Βάρος µπαταρίας kg Μέγεθος ελαστικών Μηχανισµός κίνησης Μέγεθος ελαστικών Μονάδα φορτίου Βοηθητικός τροχός (διπλός κύλινδρος) Τροχοί, αριθµός µπροστά/ πίσω (x = κινητήριοι) ESE 120 µικρού µήκους ESE 120 µεγάλου µήκους 230 x 78 mm 85 x 85 mm 140 x 54 mm 1+ 1x / 4 17

21 3.5 Πρότυπα EN Μόνιµη ηχητική στάθµη ESE 120K/120L: 66 db(a) σύµφωνα µε το πρότυπο EN σε συµµόρφωση µε το πρότυπο ISO Z Η µόνιµη στάθµη ηχητικής πίεσης αποτελεί µια τιµή που καθορίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου και συµπεριλαµβάνει τη στάθµη ηχητικής πίεσης κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη λειτουργία σε ρελαντί. Η ηχητική στάθµη µετριέται στο αυτί του οδηγού. Z Z όνηση ESE 120K/120L: 0,62 m/s² σύµφωνα µε το πρότυπο EN Η επιτάχυνση ταλάντωσης που ενεργεί στο σώµα, όταν βρίσκεται στη θέση χειρισµού, είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου η γραµµικά ενσωµατωµένη, βαρύνουσα επιτάχυνση στην κάθετο. Υπολογίζεται κατά την υπέρβαση οριακών τιµών µε σταθερή ταχύτητα. Tα συγκεκριµένα στοιχεία µέτρησης υπολογίζονται για το όχηµα άπαξ και δεν θα πρέπει να συγχέονται µε τους κραδασµούς στους οποίους εκτίθεται το ανθρώπινο σώµα, όπως ορίζονται στην Οδηγία για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού ασφαλείας "2002/44/EΚ/ Κραδασµοί". Για τη µέτρηση των κραδασµών στους οποίους εκτίθεται το ανθρώπινο σώµα ο κατασκευαστής παρέχει µια ειδική υπηρεσία, βλ. "Κραδασµοί στους οποίους εκτίθεται το ανθρώπινο σώµα" στη σελ. 89. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ) Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές παρεµβολών και ατρωσία καθώς και τον έλεγχο της εκκένωσης στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε το πρότυπο EN καθώς και τις κανονιστικές παραποµπές που αναφέρονται σε αυτό. Μετατροπές σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και στη διάταξή τους πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Βλάβη ιατρικών συσκευών από µη ιονίζουσα ακτινοβολία Ηλεκτρικοί εξοπλισµοί του µεταφορέα διαδρόµου, που εκπέµπουν µη ιονίζουσα ακτινοβολία (π.χ. ασύρµατη µεταφορά δεδοµένων), µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ιατρικών συσκευών (βηµατοδότες, συσκευές βαρηκοΐας, κτλ.) του χειριστή και να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες. Απευθυνθείτε σε έναν ιατρό ή στον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για να βεβαιωθείτε, ότι επιτρέπεται η χρήση της κοντά στο µεταφορέα διαδρόµου. 18

22 3.6 Συνθήκες χρήσης Z Θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία 5 C έως 40 C Σε περίπτωση συνεχούς χρήσης σε ακραίες εναλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας αέρα, απαιτείται ειδικός εξοπλισµός και άδεια για το µεταφορέα διαδρόµου. 3.7 Ηλεκτρικές απαιτήσεις Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των απαιτήσεων για το σχεδιασµό και την κατασκευή του ηλεκτρικού εξοπλισµού µε προϋπόθεση την προβλεπόµενη χρήση του µεταφορέα διαδρόµου κατά EN 1175 "Ασφάλεια µεταφορέων διαδρόµου - Ηλεκτρικές απαιτήσεις". 19

23 4 Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου Qmax 2000kg mv 1,5 V 17 Θέση Ονοµασία 13 Σηµεία ανάρτησης για φόρτωση µε γερανό 14 Ανυψωτική ικανότητα Q max 15 Πινακίδα τύπου 16 Πλακέτα ελέγχου 17 Προειδοποιητική πινακίδα "Προσοχή ηλεκτρονικό κύκλωµα και χαµηλή τάση" 20

24 4.1 Πινακίδα τύπου Z Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 29 Τύπος 35 Έτος κατασκευής 30 Αριθµός σειράς 36 Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου σε mm 31 Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα σε kg 37 Ισχύς µετάδοσης 32 Τάση µπαταρίας σε V 38 Βάρος µπαταρίας min/max σε kg 33 Καθαρό βάρος χωρίς µπαταρία σε kg 39 Κατασκευαστής 34 Επιλογή 40 Λογότυπο κατασκευαστή Για ερωτήσεις σχετικά µε το µεταφορέα διαδρόµου ή παραγγελίες ανταλλακτικών αναφέρετε τον αριθµό σειράς (30). 21

25 22

26 C Μεταφορά και πρώτη θέση σε λειτουργία 1 Φόρτωση µε γερανό ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήµατος λόγω µη προσήκουσας φόρτωσης µε γερανό Η χρησιµοποίηση ακατάλληλων ανυψωτικών µηχανηµάτων και η µη προσήκουσα χρήση τους µπορεί να προκαλέσει ανατροπή του µεταφορέα διαδρόµου κατά τη φόρτωση µε γερανό. Κατά την ανύψωση, φροντίστε ώστε ο µεταφορέας διαδρόµου να µην προσκρούει πουθενά και να µην εκτελεί ανεξέλεγκτες κινήσεις. Εάν απαιτείται, συγκρατήστε το µεταφορέα διαδρόµου µε σχοινιά καθοδήγησης. Μόνο άτοµα που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση µέσων ανάρτησης και µηχανισµών ανύψωσης επιτρέπεται να φορτώνουν το µεταφορέα διαδρόµου. Κατά τη φόρτωση µε γερανό φοράτε προστατευτικά υποδήµατα. Μην στέκεστε κάτω από αιωρούµενα φορτία. Μην εισέρχεστε στην περιοχή κινδύνου και µην παραµένετε στον επικίνδυνο χώρο. Χρησιµοποιείτε µόνο ανυψωτικό µηχάνηµα µε επαρκή ανυψωτική ικανότητα (για το βάρος του µεταφορέα διαδρόµου δείτε την πινακίδα τύπου). Αναρτάτε τον εξοπλισµό γερανού µόνο στα προβλεπόµενα σηµεία ανάρτησης και ασφαλίζετέ τον έναντι ολίσθησης. Χρησιµοποιήστε τα µέσα ανάρτησης µόνο κατά την προβλεπόµενη κατεύθυνση φόρτωσης. Τα µέσα ανάρτησης του εξοπλισµού γερανού πρέπει να τοποθετηθούν έτσι, ώστε κατά την ανύψωση να µην έρχονται σε επαφή µε κανένα από τα προσαρτώµενα εξαρτήµατα. Φόρτωση του µεταφορέα διαδρόµου µε γερανό 13 Προϋποθέσεις Σταθµεύστε και ασφαλίστε το όχηµα, βλ. "Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου" στη σελ Απαιτούµεναεργαλείακαιυλικά Ανυψωτικό µηχάνηµα Εξοπλισµός γερανού ιαδικασία Προσαρτήστε τον εξοπλισµό γερανού στα σηµεία ανάρτησης (13). Ο µεταφορέας διαδρόµου µπορεί τώρα να φορτωθεί µε γερανό. 23

27 2 Μεταφορά ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ανεξέλεγκτες κινήσεις κατά τη µεταφορά Η µη προσήκουσα ασφάλιση του µεταφορέα διαδρόµου και του σκελετού ανύψωσης κατά τη µεταφορά µπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήµατα. Η φόρτωση θα πρέπει να εκτελείται από ειδικά εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό σύµφωνα µε τις συστάσεις των οδηγιών VDI 2700 και VDI Οι σωστές διαστάσεις και η σωστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας κατά τη φόρτωση πρέπει να καθορίζονται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Κατά τη µεταφορά σε φορτηγό ή ρυµούλκα, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να προσδένεται σωστά. Το φορτηγό ή η ρυµούλκα πρέπει να διαθέτει δακτυλίους πρόσδεσης. Ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου µε σφήνες έναντι ακούσιων κινήσεων. Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά ιµάντες πρόσδεσης ή ιµάντες δεσίµατος µε επαρκή ονοµαστική αντοχή Ασφάλιση µεταφορέα διαδρόµου για τη µεταφορά Απαιτούµεναεργαλείακαιυλικά Ιµάντες πρόσδεσης/δεσίµατος ιαδικασία Οδηγήστε το µεταφορέα διαδρόµου στο µεταφορικό όχηµα. Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου, βλ. "Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου" στη σελ. 44. Προσαρµόστε τους ιµάντες (41) στο όχηµα και τεντώστε τους επαρκώς. Ο µεταφορέας διαδρόµου µπορεί τώρα να µεταφερθεί. 24

28 3 Πρώτη θέση σε λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ! Οδηγείτε το µεταφορέα διαδρόµου µόνο µε ρεύµα µπαταρίας! Το ανορθωµένο εναλλασσόµενο ρεύµα καταστρέφει τα δοµικά µέρη των ηλεκτρονικών συστηµάτων. Οι συνδέσεις καλωδίων προς την µπαταρία (εύκαµπτα καλώδια) πρέπει να έχουν µήκος λιγότερο από 6m και διατοµή αγωγού τουλάχιστον 50 mm 2. ιαδικασία Ελέγξτε την αρτιότητα του εξοπλισµού. Εάν χρειαστεί, τοποθετήστε την µπαταρία, βλ. "Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας" στη σελ. 32 Φορτίστε τη µπαταρία, βλ. "Φόρτιση της µπαταρίας" στη σελ. 30 Ο µεταφορέας διαδρόµου µπορεί να τεθεί τώρα σε λειτουργία, βλ. "Θέση του µεταφορέα διαδρόµου σε λειτουργία" στη σελ

29 26

30 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών ηλεκτρολύτη Προσωπικό συντήρησης Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση των µπαταριών πρέπει να διεξάγονται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης µπαταριών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Μέτρα πυροπροστασίας Κατά τη χρήση µπαταριών απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας. Στην περιοχή του σταθµευµένου µεταφορέα διαδρόµου που πρόκειται να φορτωθεί και σε απόσταση τουλάχιστον 2m απαγορεύεται να υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες ή µέσα λειτουργίας που προκαλούν σχηµατισµό σπινθήρων. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα µέσα πυροπροστασίας. Συντήρηση της µπαταρίας Τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Οι ακροδέκτες και τα άκρα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να επαλείφονται µε ελαφριά στρώση γράσου για πόλους και να βιδώνονται σφιχτά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της µπαταρίας δεν κινδυνεύει να καταστραφεί. Εάν υποστούν ζηµιά τα καλώδια, υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώµατος. Απόρριψη της µπαταρίας Η απόρριψη µπαταριών επιτρέπεται µόνο εφόσον λαµβάνονται υπόψη και τηρούνται οι εθνικές νοµικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος ή οι σχετικοί νόµοι περί απόρριψης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την απόρριψη. 27

31 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ατυχηµάτων και τραυµατισµού κατά τη χρήση µπαταριών Οι µπαταρίες περιέχουν διάλυµα ηλεκτρολύτη που είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Αποφύγετε οπωσδήποτε την επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας. Απορρίψτε το µεταχειρισµένο ηλεκτρολύτη µπαταρίας σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Όταν εκτελείτε εργασίες στις µπαταρίες φοράτε οπωσδήποτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Ο ηλεκτρολύτης µπαταρίας δεν πρέπει να έρθει σε επαφή µε το δέρµα, τα ρούχα ή τα µάτια. Εάν χρειαστεί, ξεπλύνετε τον ηλεκτρολύτη µπαταρίας µε άφθονο καθαρό νερό. Σε περίπτωση σωµατικών βλαβών (π.χ. επαφή του δέρµατος ή των µατιών µε ηλεκτρολύτη) καλέστε αµέσως γιατρό. Εξουδετερώστε αµέσως µε άφθονο νερό τυχόν ηλεκτρολύτες µπαταρίας που διαρρέουν. Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό περιέκτη. Λάβετε υπόψη τις νοµικές διατάξεις. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήµατος λόγω χρήσης ακατάλληλων µπαταριών Η σταθερότητα και η ανυψωτική ικανότητα του µεταφορέα διαδρόµου εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το βάρος και τις διαστάσεις της µπαταρίας. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταριών επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης του κατασκευαστή, δεδοµένου ότι για την τοποθέτηση µικρότερων µπαταριών απαιτείται η προσθήκη αντίβαρων. Κατά την αντικατάσταση ή την τοποθέτηση της µπαταρίας πρέπει να φροντίζετε για τη σταθερή έδρασή της στον αντίστοιχο χώρο του µεταφορέα διαδρόµου. Πριν από κάθε εργασία στις µπαταρίες, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να σταθµεύεται και να ασφαλίζεται (βλ. "Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου" στη σελ. 44). 2 Τύποι µπαταριών Ο µεταφορέας διαδρόµου, ανάλογα µε την έκδοσή του, είναι εξοπλισµένος µε διαφορετικούς τύπους µπαταρίας. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους συνδυασµούς που προβλέπονται ως πρότυποι σύµφωνα µε τα στοιχεία της χωρητικότητας. Τύπος µπαταρίας Χωρητικότητα Βάρος Μπαταρία 24 V ESE 120 µικρού µήκους 3 EPzS 375 Ah 297 kg Μπαταρία 24 V ESE 120 µεγάλου µήκους 4 EPzS 500 Ah 370 kg Το βάρος της µπαταρίας αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της µπαταρίας. Οι µπαταρίες µε µη µονωµένους πόλους πρέπει να καλύπτονται µε ένα αντιολισθητικό µονωτικό στρώµα. 28

32 3 Άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος σύνθλιψης Κλείνοντας το καπό/κάλυµµα δεν πρέπει να βρίσκεται τίποτα µεταξύ καπό/ καλύµµατος και µεταφορέα διαδρόµου. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήµατος λόγω µη ασφαλισµένου µεταφορέα διαδρόµου Η στάθµευση του µεταφορέα διαδρόµου σε ανωφέρειες ή µε ανυψωµένο φορτίο / ανυψωµένη διάταξη παραλαβής φορτίου είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται κατά κανόνα. Σταθµεύστε το µεταφορέα διαδρόµου µόνο σε επίπεδη επιφάνεια. Σε ειδικές περιπτώσεις πρέπει να ασφαλίζετε το όχηµα π.χ. µε σφήνες. Κατεβάζετε πάντα εντελώς το σκελετό ανύψωσης και τις περόνες φορτίου. Επιλέξτε το χώρο στάθµευσης του οχήµατος έτσι, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να τραυµατιστούν άτοµα από τις κατεβασµένες διχάλες περόνης. Προϋποθέσεις Φέρτε το µεταφορέα διαδρόµου σε οριζόντια θέση. Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου, βλ. "Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου" στη σελ ιαδικασία Ανοίξτε το πώµα (18) µε κλειδί Άλεν µεγέθους 8. Ανασηκώστε ελαφρά το κάλυµµα 19 µπαταρίας (7), τραβήξτε το προς τα µπροστά και αφαιρέστε το. Ανοίξτε το πώµα (20) µε κλειδί Άλεν µεγέθους 8. Γείρετε το πλευρικό τοίχωµα (19) και αφαιρέστε το προς τα πάνω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανοίγετε / κλείνετε το κάλυµµα της µπαταρίας και του πλευρικού τοιχώµατος µε προσοχή. Η τοποθέτηση γίνεται µε αντίστροφη σειρά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από τη θέση του οχήµατος σε λειτουργία, τα καλύµµατα και οι συνδέσεις πρέπει να επανέρχονται σε κατάσταση λειτουργικής ετοιµότητας. 29

33 4 Φόρτιση της µπαταρίας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος έκρηξης λόγω αερίων που δηµιουργούνται κατά τη φόρτιση Κατά τη φόρτιση εκλύεται από την µπαταρία ένα µείγµα οξυγόνου και υδρογόνου (οξυυδρικό αέριο). Η έκλυση αερίων είναι µια χηµική διαδικασία. Το συγκεκριµένο µείγµα αερίου είναι πολύ εκρηκτικό και δεν θα πρέπει να αναφλεγεί. Η σύνδεση και η αποσύνδεση του καλωδίου φόρτισης του σταθµού φόρτισης µπαταριών µε το/από το βύσµα µπαταρίας επιτρέπεται µόνο αφού απενεργοποιηθεί ο µεταφορέας διαδρόµου και ο φορτιστής. Ο φορτιστής πρέπει να είναι κατάλληλος για τη µπαταρία όσον αφορά την τάση και τη χωρητικότητα φόρτισης. Πριν από τη διαδικασία φόρτισης ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες. Αερίστε καλά το χώρο στον οποίο φορτίζεται ο µεταφορέας διαδρόµου. Όσο διαρκεί η διαδικασία φόρτισης το κάλυµµα µπαταρίας πρέπει να είναι ανοιχτό και οι επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας ελεύθερες, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής αερισµός. Κατά τη χρήση µπαταριών απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας. Στην περιοχή του σταθµευµένου µεταφορέα διαδρόµου που πρόκειται να φορτωθεί και σε απόσταση τουλάχιστον 2m απαγορεύεται να υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες ή µέσα λειτουργίας που προκαλούν σχηµατισµό σπινθήρων. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα µέσα πυροπροστασίας. Μην τοποθετείτε µεταλλικά αντικείµενα στην µπαταρία. Πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι κανονισµοί ασφαλείας του κατασκευαστή των µπαταριών και του σταθµού φόρτισης. Φόρτιση της µπαταρίας Προϋποθέσεις Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου, βλ. "Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου" στη σελ. 44. Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας, βλ. "Άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας" στη σελ. 29. Απενεργοποιήστε το φορτιστή. Ρυθµίστε το σωστό πρόγραµµα φόρτισης στο φορτιστή ιαδικασία Αποσυνδέστε το βύσµα της µπαταρίας (43) από το µεταφορέα διαδρόµου. Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε τη µονωτική επένδυση από τη µπαταρία. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης (22) του σταθµού φόρτισης µπαταριών µε το βύσµα της µπαταρίας. Ενεργοποιήστε το φορτιστή / Η διαδικασία φόρτισης εκκινεί αυτόµατα. Η µπαταρία φορτίζεται. 30

34 Ολοκληρώστε τη φόρτιση της µπαταρίας, αποκαταστήστε την ετοιµότητα λειτουργίας ΥΠΟ ΕΙΞΗ Εάν η διαδικασία φόρτισης έχει διακοπεί δεν είναι διαθέσιµη όλη η χωρητικότητα της µπαταρίας Προϋποθέσεις Η φόρτιση της µπαταρίας έχει ολοκληρωθεί πλήρως. ιαδικασία Απενεργοποιήστε το φορτιστή. Αποσυνδέστε το βύσµα της µπαταρίας από το φορτιστή. Συνδέστε το βύσµα της µπαταρίας µε το µεταφορέα διαδρόµου. Το όχηµα είναι ξανά έτοιµο για λειτουργία 31

35 5 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήµατος κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση της µπαταρίας Κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση της µπαταρίας µπορεί λόγω του βάρους και του ηλεκτρολύτη να προκληθούν τραυµατισµοί και ερεθισµοί. Τηρήστε τα όσα αναφέρονται στην ενότητα "Κανονισµοί ασφαλείας κατά τη χρήση µπαταριών ηλεκτρολυτών" του παρόντος κεφαλαίου. Κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση της µπαταρίας φοράτε υποδήµατα ασφαλείας. Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες µε µονωµένα στοιχεία και µονωµένους συνδετήρες πόλων. Σταθµεύετε το µεταφορέα διαδρόµου οριζόντια, για να αποτραπεί η ολίσθηση της µπαταρίας. Αντικαθιστάτε τη µπαταρία µόνο µε χρήση εξοπλισµού γερανού επαρκούς ανυψωτικής ικανότητας. Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά εγκεκριµένες διατάξεις αντικατάστασης µπαταρίας (σκελετό αλλαγής µπαταρίας, σταθµό αλλαγής µπαταρίας, κ.τ.λ.). Φροντίστε για τη σταθερή έδραση της µπαταρίας στον αντίστοιχο χώρο του µεταφορέα διαδρόµου. Αφαίρεση µπαταρίας Προϋποθέσεις Φέρτε το µεταφορέα διαδρόµου σε οριζόντια θέση. Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου, βλ. "Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου" στη σελ. 44. Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας, βλ. "Άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας" στη σελ. 29. Απαιτούµεναεργαλείακαιυλικά Σταθµός αλλαγής µπαταρίας (o) ιαδικασία Αποσυνδέστε το βύσµα της µπαταρίας από το µεταφορέα διαδρόµου. Αποσυνδέστε το καλώδιο της µπαταρίας από τον οδηγό καλωδίου (28). Βάλτε το βύσµα της µπαταρίας στην µπαταρία. Τραβήξτε τη µανδάλωση µπαταρίας (42) προς τα πάνω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η µπαταρία δεν είναι ασφαλισµένη τώρα Αφαιρέστε τη µπαταρία (10) από το όχηµα. Τηρήστε τις οδηγίες λειτουργίας του σταθµού αλλαγής µπαταρίας. 32

36 Η τοποθέτηση γίνεται µε την αντίστροφη σειρά. Προσέξτε τη σωστή θέση τοποθέτησης και τη σύνδεση της µπαταρίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά από την επανατοποθέτηση ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για εµφανείς ζηµιές. Η µπαταρία πρέπει να είναι στερεωµένη πολύ καλά στο όχηµα, για την αποφυγή ζηµιών εξαιτίας απρόβλεπτων κινήσεων. Προσέξτε την καλή εφαρµογή της µανδάλωσης της µπαταρίας (42). Το κάλυµµα της µπαταρίας και το πλευρικό τοίχωµα πρέπει να είναι κλεισµένα µε ασφάλεια. Έλεγχος της στάθµης του ηλεκτρολύτη της µπαταρίας Προϋποθέσεις Φέρτε το µεταφορέα διαδρόµου σε οριζόντια θέση. Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου, βλ. "Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου" στη σελ. 44. Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας, βλ. "Άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας" στη σελ ιαδικασία Αποσυνδέστε το βύσµα της µπαταρίας από το µεταφορέα διαδρόµου. Αποσυνδέστε το καλώδιο της µπαταρίας από τον οδηγό καλωδίου (28). Βάλτε το βύσµα της µπαταρίας στην µπαταρία. Τραβήξτε τη µανδάλωση µπαταρίας (42) προς τα πάνω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η µπαταρία δεν είναι ασφαλισµένη τώρα Αφαιρέστε τη µπαταρία (10) από το όχηµα. Ελέγξτε τη στάθµη του ηλεκτρολύτη της µπαταρίας. Όλες οι ενδείξεις πρέπει να δείχνουν επαρκή στάθµη ηλεκτρολύτη, εάν χρειαστεί συµπληρώστε νερό µπαταρίας. Ωθήστε τη µπαταρία (10) στο όχηµα. Τοποθετήστε τη µανδάλωση της µπαταρίας (42). 33

37 34

38 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου Άδεια οδήγησης Ο µεταφορέας διαδρόµου επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο από άτοµα εκπαιδευµένα στην οδήγηση, που έχουν αποδείξει στον ιδιοκτήτη ή σε εξουσιοδοτηµένο άτοµο τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και η οδήγηση τους έχει ανατεθεί ρητά. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται και οι εθνικοί κανονισµοί. ικαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς που αφορούν τον οδηγό Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του και να είναι εκπαιδευµένος στο χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου και εξοικειωµένος µε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Πρέπει να του παραχωρούνται τα απαιτούµενα δικαιώµατα. Στους µεταφορείς διαδρόµου µε λειτουργία πεζού χειριστή πρέπει κατά το χειρισµό να χρησιµοποιούνται προστατευτικά υποδήµατα. Απαγόρευση χρήσης σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα Κατά τη διάρκεια της χρήσης υπεύθυνος για το µεταφορέα διαδρόµου είναι ο οδηγός. Πρέπει να απαγορεύει σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα την οδήγηση ή το χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου. εν επιτρέπεται η µεταφορά ή ανύψωση ατόµων. Φθορές και ελαττώµατα Τυχόν ζηµιές και άλλα ελαττώµατα του µεταφορέα διαδρόµου ή της προσαρτώµενης συσκευής πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Μεταφορείς διαδρόµου µη ασφαλούς λειτουργίας (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή χαλασµένα φρένα) δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται µέχρι τη σωστή επισκευή τους. Επισκευές Ο οδηγός δεν θα πρέπει να προβαίνει σε επισκευές ή τροποποιήσεις του µεταφορέα διαδρόµου, εάν δεν διαθέτει ειδική εκπαίδευση και έγκριση. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να αχρηστεύει ή να αλλάζει τις ρυθµίσεις σε διατάξεις ασφαλείας ή διακόπτες. Περιοχή κινδύνου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ατυχηµάτων / τραυµατισµού στην περιοχή κινδύνου του µεταφορέα διαδρόµου Πρόκειται για την περιοχή στην οποία τα άτοµα που παραµένουν κινδυνεύουν λόγω της κίνησης ή της ανύψωσης του µεταφορέα διαδρόµου, των διατάξεων παραλαβής φορτίου (π.χ. διχάλες περόνης ή προσαρτώµενες συσκευές) ή των εµπορευµάτων. 35

39 Στην παραπάνω κατηγορία περιλαµβάνεται και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταλήξει κάποιο φορτίο ή διάταξη εργασίας σε περίπτωση κατεβάσµατος ή πτώσης. Αποµακρύνετε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα από την περιοχή κινδύνου. Εάν υπάρχει ενδεχόµενο να διατρέξουν κίνδυνο άτοµα, πρέπει να εκπέµπεται εγκαίρως προειδοποιητικό σήµα. Εάν, παρά τις υποδείξεις, τα µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα δεν αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να ακινητοποιηθεί αµέσως. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ατυχήµατος Ο οδηγός πρέπει κατά τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου να παραµένει εντός της προστατευόµενης περιοχής. ιάταξη ασφαλείας και προειδοποιητικές πινακίδες Πρέπει να λαµβάνονται οπωσδήποτε υπόψη οι διατάξεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πινακίδες (βλ. "Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου" στη σελ. 20) και οι υποδείξεις προειδοποίησης που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 36

40 2 Περιγραφή των στοιχείων ένδειξης και χειρισµού

41 Θέση Στοιχείο χειρισµού / Λειτουργία ενδείξεων 1 Ρυθµιστής οδήγησης t Έλεγχος της κατεύθυνσης πορείας και της ταχύτητας. 2 Συνδυασµένος πίνακας οργάνων o Εµφανίζει την υπολειπόµενη χωρητικότητα της µπαταρίας και τις ώρες λειτουργίας του οχήµατος (βλ. κεφάλαιο D, ενότητα 6). Οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις o Ένδειξη σηµαντικών παραµέτρων οδήγησης και ανύψωσης, προειδοποιητικές ενδείξεις, υποδείξεις εσφαλµένου χειρισµού και ενδείξεις σέρβις (βλ. κεφάλαιο Ε, ενότητα 5). 3 Τιµόνι t ιεύθυνση του µεταφορέα διαδρόµου. 4 Μάνδαλο διακόπτη µε κλειδί 5 ιακόπτης ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ t Αποδέσµευση µεταφορέα διαδρόµου µε ενεργοποίηση της τάσης ελέγχου. Με την αφαίρεση του κλειδιού, ο µεταφορέας διαδρόµου ασφαλίζει έναντι ενεργοποίησης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. t ιακόπτει τη σύνδεση µε τη µπαταρία Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες απενεργοποιούνται και ο µεταφορέας διαδρόµου φρενάρει. 2 Πλήκτρο "Ανύψωση" t Η διάταξη ανύψωσης ανυψώνεται. 3 Πλήκτρο "Κατέβασµα" t Η διάταξη ανύψωσης κατεβαίνει. 4 Πλήκτρο t Ενεργοποίηση σήµατος. 9 Ρυθµιστικός κοχλίας βοηθητικού καθίσµατος t Ρύθµιση κλίσης βοηθητικού καθίσµατος 11 Κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή t αποδεσµευµένο: Κλείδωµα οδήγησης ή το όχηµα φρενάρει Όταν είναι πατηµένο: Η οδήγηση επιτρέπεται t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 38

42 2.1 Συνδυασµένος πίνακας οργάνων o Ένδειξη αποφόρτισης της µπαταρίας: Η κατάσταση αποφόρτισης της µπαταρίας υποδεικνύεται ανά βήµατα 10% µε 10 µπάρες στο σύµβολο µπαταρίας (10). Όσο αποφορτίζεται η µπαταρία, οι ράβδοι σβήνουν από πάνω προς τα κάτω. 10 õungheinrich ΠΡΟΣΟΧΗ! T h Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται µπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση, ο πίνακας οργάνων πρέπει να ρυθµιστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε το σύµβολο "T" (11) να εµφανίζεται δίπλα στην ένδειξη ωρών λειτουργίας. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί η ρύθµιση αυτή, µπορεί να προκληθεί βλάβη στη µπαταρία εξαιτίας πλήρους αποφόρτισης. Για τη ρύθµιση του οργάνου θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τµήµα σέρβις του κατασκευαστή. 62 õungheinrich T h Σε περίπτωση που η υπολειπόµενη χωρητικότητα της µπαταρίας είναι 30% για τυποποιηµένες µπαταρίες 50% για µπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση εµφανίζεται ένα σύµβολο προειδοποίησης "Προσοχή" (62). Συνιστάται η φόρτιση της µπαταρίας õungheinrich T STOP h Σε περίπτωση που η υπολειπόµενη χωρητικότητα της µπαταρίας είναι 12 Z 20% για τυποποιηµένες µπαταρίες 40% για µπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση το προειδοποιητικό σύµβολο (62) "Προσοχή" σβήνει, και εµφανίζεται ένα σύµβολο "STOP" (60). Μετά από 5 λεπτά, το σύµβολο "STOP" (60) ανάβει διαρκώς. Απαιτείται φόρτιση της µπαταρίας. ιάταξη επιτήρησης αποφόρτισης µπαταρίας: Όταν το σύµβολο "STOP"(60) ανάβει διαρκώς, η λειτουργία ανύψωσης διακόπτεται. Η λειτουργία ανύψωσης καθίσταται ξανά δυνατή, µόλις η συνδεδεµένη µπαταρία φορτιστεί κατά 70% τουλάχιστον. Μετρητής ωρών λειτουργίας: Ο µετρητής ωρών λειτουργίας (12), που είναι ενσωµατωµένος στην ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας, δείχνει τον συνολικό χρόνο 39

43 λειτουργίας. Η µέτρηση των ωρών λειτουργίας πραγµατοποιείται όταν ο µεταφορέας διαδρόµου βρίσκεται σε λειτουργική ετοιµότητα και το πλήκτρο ελέγχου ετοιµότητας χειριστή είναι πατηµένο. Z Όταν είναι ενεργοποιηµένος αναβοσβήνει το ψηφίο µετά το κόµµα. 2.2 Ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας, διάταξη επιτήρησης αποφόρτισης µπαταρίας, µετρητής ωρών λειτουργίας o είκτης αποφόρτισης µπαταρίας: Το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας (1) εµφανίζεται ανά βήµατα 10% στην οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εργοστασιακή ρύθµιση του δείκτη αποφόρτισης µπαταρίας / της διάταξης επιτήρησης αποφόρτισης πραγµατοποιείται σε στάνταρ µπαταρίες. Κατά τη χρήση µπαταριών που δεν απαιτούν συντήρηση η ένδειξη πρέπει να είναι ρυθµισµένη έτσι, ώστε το σύµβολο "T" (11) να εµφανίζεται πίσω από τα ποσοστιαία στοιχεία. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί η ρύθµιση αυτή, µπορεί να προκληθεί βλάβη στη µπαταρία εξαιτίας πλήρους αποφόρτισης. Για τη ρύθµιση του οργάνου θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τµήµα σέρβις του κατασκευαστή BATT :040% T 471h Z Όταν η εναποµένουσα χωρητικότητα της µπαταρίας είναι 30%, η φόρτιση είναι απαραίτητη. ιάταξη επιτήρησης αποφόρτισης µπαταρίας: Όταν η εναποµένουσα χωρητικότητα της µπαταρίας πέσει κάτω από το κατώτατο όριο, διακόπτεται η λειτουργία ανύψωσης. Εµφανίζεται µια αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις. Η λειτουργία ανύψωσης καθίσταται ξανά δυνατή, µόλις η συνδεδεµένη µπαταρία φορτιστεί κατά 70% τουλάχιστον. Μετρητής ωρών λειτουργίας: Οι ώρες λειτουργίας (12) εµφανίζονται δίπλα στην κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. Η µέτρηση των ωρών λειτουργίας πραγµατοποιείται όταν ο µεταφορέας διαδρόµου βρίσκεται σε λειτουργική ετοιµότητα και το πλήκτρο ελέγχου ετοιµότητας χειριστή είναι πατηµένο. 40

44 3 Θέση του µεταφορέα διαδρόµου σε λειτουργία 3.1 Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Τυχόν ζηµιές ή άλλα ελαττώµατα του µεταφορέα διαδρόµου ή της προσαρτώµενης συσκευής (ειδικός εξοπλισµός) µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα. Εάν µετά τη διεξαγωγή των ελέγχων διαπιστωθούν ζηµίες ή άλλα ελαττώµατα στο µεταφορέα διαδρόµου ή στην προσαρτώµενη συσκευή (ειδικός εξοπλισµός), ο µεταφορέας διαδρόµου δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί προτού επισκευαστεί µε τον ενδεδειγµένο τρόπο. Ανακοινώνετε αµέσως στον υπεύθυνο τις βλάβες που θα διαπιστώσετε. Σηµαδέψτε και ακινητοποιήστε το µεταφορέα που έχει υποστεί βλάβη. Η επαναλειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου επιτρέπεται αφού εντοπιστεί και αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. ιεξαγωγή ελέγχου πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία ιαδικασία Ελέγξτε ολόκληρο το εξωτερικό του µεταφορέα διαδρόµου για βλάβες και διαρροές. Οι φθαρµένοι εύκαµπτοι σωλήνες πρέπει οπωσδήποτε να αντικαθίστανται. Ελέγξτε τη στερέωση της µπαταρίας και τις συνδέσεις καλωδίου για τυχόν φθορές και βεβαιωθείτε για τη σταθερή έδρασή τους. Ελέγξτε αν εφαρµόζει σωστά το βύσµα της µπαταρίας. Επιθεωρήστε τη διάταξη παραλαβής φορτίου για τυχόν εµφανείς βλάβες, όπως ρωγµές, λυγισµένες περόνες φορτίου ή περόνες που έχουν υποστεί έντονη φθορά λόγω τριβής. Ελέγξτε τον κινητήριο τροχό και τους τροχούς φορτίου για τυχόν φθορές. Ελέγξτε αν οι αλυσίδες ανύψωσης έχουν τεντωθεί οµοιόµορφα και εξακριβώστε ότι δεν έχουν υποστεί ζηµιά. Ελέγξτε εάν οι σηµάνσεις και οι πινακίδες είναι πλήρεις και ευανάγνωστες (βλ. "Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου" στη σελ. 20). 41

45 3.2 Ρύθµιση βοηθητικού καθίσµατος Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε ένα βοηθητικό κάθισµα µε δυνατότητα ρύθµισης της κλίσης. Ανεβασµένο = Πλάτη καθίσµατος Κατεβασµένο = Βοηθητικό κάθισµα Ρυθµίστε το βοηθητικό κάθισµα ανάλογα µε τις ανάγκες του χειριστή. ιαδικασία Κατεβάστε το βοηθητικό κάθισµα. Με τη βοήθεια του ρυθµιστικού κοχλία (9) γύρετε προς την επιθυµητή θέση: Περιστροφή προς τα αριστερά = κάτω Περιστροφή προς τα δεξιά = πάνω. 9 ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χειρίζεστε και να οδηγείτε το όχηµα µόνο µε σωστά ρυθµισµένο το βοηθητικό κάθισµα. 42

46 3.3 Θέση σε ετοιµότητα λειτουργίας Ενεργοποίηση µεταφορέα διαδρόµου Προϋποθέσεις Εκτελείτε τους ελέγχους και τις εργασίες που πρέπει να διεξάγονται πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία, βλ. "Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία" στη σελ. 41. ιαδικασία Ενεργοποιήστε το διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (5) τραβώντας τον. Θέστε σε λειτουργία το µεταφορέα διαδρόµου, για τη διαδικασία αυτή: Εισαγάγετε το κλειδί στο µάνδαλο (4) και περιστρέψτε προς τα δεξιά µέχρι το τέρµα. Εισαγάγετε τον κωδικό στην κλειδαριά µε κωδικό (o). Ελέγξτε τη λειτουργία του πλήκτρου (4). Ελέγξτε τη λειτουργία του κουµπιού ελέγχου ετοιµότητας χειριστή(11). Ελέγξτε τη λειτουργία του διακόπτη οδήγησης (1). Ελέγξτε τη λειτουργία της ανύψωσης (2, 3). Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήµατος διεύθυνσης. Ο µεταφορέας διαδρόµου είναι έτοιµος για λειτουργία

47 o Συνδυασµένος πίνακας οργάνων Z Ο συνδυασµένος πίνακας οργάνων εµφανίζει την υπάρχουσα χωρητικότητα µπαταρίας. JUNGHEINRICH ESE Z o Οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις Στην οθόνη ένδειξης πληροφοριών και BATT: 100% 20h σέρβις εµφανίζεται για λίγο το χαρακτηριστικό σήµα οχήµατος και στη συνέχεια η τρέχουσα θέση διεύθυνσης του κινητήριου τροχού, η υπάρχουσα χωρητικότητα µπαταρίας και οι ώρες λειτουργίας. 3.4 Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ατυχήµατος λόγω µη ασφαλισµένου µεταφορέα διαδρόµου Η στάθµευση του µεταφορέα διαδρόµου σε ανωφέρειες, χωρίς τραβηγµένα φρένα ή µε ανυψωµένο φορτίο / ανυψωµένη διάταξη παραλαβής φορτίου είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται κατά κανόνα. Σταθµεύστε το µεταφορέα διαδρόµου µόνο σε επίπεδη επιφάνεια. Σε ειδικές περιπτώσεις πρέπει να ασφαλίζεται το όχηµα π.χ. µε σφήνες. Κατεβάζετε πάντα εντελώς την περόνη φορτίου. Επιλέξτε το χώρο στάθµευσης του οχήµατος έτσι, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να τραυµατιστούν άτοµα από τις κατεβασµένες διχάλες περόνης. Σταθµεύστε και ασφαλίστε το µεταφορέα διαδρόµου ιαδικασία Κατεβάστε εντελώς τη διάταξη παραλαβής φορτίου. Απενεργοποιήστε το µάνδαλο διακόπτη και αφαιρέστε το κλειδί. Αν υπάρχει CanCode, πατήστε το πλήκτρο Ο. Πατήστε το διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. Ο µεταφορέας διαδρόµου είναι σταθµευµένος. 44

48 3.5 ιάταξη επιτήρησης αποφόρτισης µπαταρίας Z Η εργοστασιακή ρύθµιση του δείκτη αποφόρτισης µπαταρίας / της διάταξης επιτήρησης αποφόρτισης πραγµατοποιείται σε στάνταρ µπαταρίες. Στις µπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση και στις µπαταρίες ειδικού τύπου, τα σηµεία ένδειξης και απενεργοποίησης της διάταξης επιτήρησης αποφόρτισης µπαταρίας µπορούν να ρυθµιστούν από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί η ρύθµιση αυτή, µπορεί να προκληθεί βλάβη στη µπαταρία εξαιτίας πλήρους αποφόρτισης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πλήρης αποφόρτιση µειώνει σηµαντικά τη διάρκεια χρήσης της µπαταρίας. Φορτίζετε την µπαταρία έγκαιρα, βλ. "Φόρτιση της µπαταρίας" στη σελ. 30. Όταν η εναποµένουσα χωρητικότητα της µπαταρίας πέσει κάτω από το κατώτατο όριο, διακόπτεται η λειτουργία ανύψωσης. Εµφανίζεται µια ανάλογη ένδειξη. Η λειτουργία ανύψωσης εγκρίνεται και πάλι, µόλις η συνδεδεµένη µπαταρία φορτιστεί τουλάχιστον κατά 70%. 45

49 4 Εργασία µε το µεταφορέα διαδρόµου 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ιαδροµές και περιοχές εργασίας Το όχηµα θα πρέπει να κινείται µόνο σε δρόµους στους οποίους επιτρέπεται η κυκλοφορία. Απαγορεύεται η παρουσία µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στην περιοχή εργασίας. Το φορτίο πρέπει να αποθηκεύεται µόνο στα σηµεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οµεταφορέας διαδρόµου πρέπει να κινείται αποκλειστικά σε περιοχές εργασίας, στις οποίες υπάρχει επαρκής φωτισµός, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόµενοι κίνδυνοι για άτοµα και υλικές ζηµιές. Για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου σε ανεπαρκείς συνθήκες φωτισµού απαιτείται πρόσθετος εξοπλισµός. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! εν επιτρέπεται η υπέρβαση των επιτρεπόµενων επιφανειών και σηµειακών φορτίων των οδοστρωµάτων. Σε σηµεία µε µειωµένη ορατότητα απαιτείται η καθοδήγηση από ένα δεύτερο πρόσωπο. Ο οδηγός πρέπει να φροντίσει ώστε κατά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης να µην αφαιρεθεί ή λυθεί η ράµπα φόρτωσης / γέφυρα φόρτωσης. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση Ο οδηγός πρέπει να προσαρµόζει την ταχύτητα πορείας στις τοπικές συνθήκες. Πρέπει να οδηγεί αργά π.χ. σε στροφές, γύρω και µέσα από στενά περάσµατα, κατά τη διέλευση από περιστρεφόµενες πόρτες, σε σηµεία χωρίς ορατότητα. Πρέπει να τηρεί πάντα ασφαλή απόσταση πέδησης από το προπορευόµενο όχηµα και να έχει πάντα υπό τον έλεγχό του το µεταφορέα διαδρόµου. Απαγορεύονται οι απότοµες στάσεις (εκτός από τις περιπτώσεις κινδύνου), οι κοφτές στροφές, οι προσπεράσεις σε επικίνδυνα σηµεία ή σε σηµεία χωρίς ορατότητα. Απαγορεύεται να σκύβετε ή να βγάζετε τα χέρια σας έξω από την περιοχή εργασίας και χειρισµού. Συνθήκες ορατότητας κατά την οδήγηση Ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει προς την κατεύθυνση πορείας και να έχει πάντα επαρκή ορατότητα σε όλη τη διαδροµή που εκτελεί. Σε περίπτωση που µεταφέρονται µονάδες φορτίων που περιορίζουν το οπτικό πεδίο, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να κινείται µε το φορτίο τοποθετηµένο στο πίσω µέρος. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει µπροστά από το µεταφορέα διαδρόµου να προπορεύεται ένα δεύτερο άτοµο που θα προειδοποιεί. Οδήγηση σε ανωφέρειες και κατωφέρειες Η οδήγηση σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτές θεωρούνται οδοί κυκλοφορίας, είναι καθαρές, διαθέτουν αντιολισθητική επένδυση και η πορεία σε αυτές θεωρείται ασφαλής σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές η µονάδα φορτίου πρέπει πάντα να είναι τοποθετηµένη κατά τη µεταφορά προς την πλευρά της ανωφέρειας. Απαγορεύονται οι αναστροφές, η οδήγηση λοξά ως προς την κλίση και η στάθµευση του µεταφορέα διαδρόµου σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες. Οι κατωφέρειες πρέπει να διασχίζονται µε µειωµένη ταχύτητα και µε µόνιµη ετοιµότητα πέδησης. 46

50 ιέλευση από ανελκυστήρες και γέφυρες φόρτωσης Η διέλευση από ανελκυστήρες πρέπει να γίνεται µόνο όταν αυτοί διαθέτουν επαρκή ανυψωτική ικανότητα, είναι κατάλληλοι για διέλευση σύµφωνα µε την κατασκευή τους και έχουν λάβει έγκριση για κυκλοφορία από τον ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ελέγχονται πριν από τη διέλευση. Ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να εισέρχεται στον ανελκυστήρα µε τη µονάδα φορτίου µπροστά και να λαµβάνει µια θέση που να αποκλείει το ενδεχόµενο επαφής µε τα τοιχώµατα του φρεατίου. Τα άτοµα που επιβιβάζονται στον ανελκυστήρα, πρέπει να εισέρχονται µόνον αφού ο µεταφορέας διαδρόµου ακινητοποιηθεί και ασφαλιστεί και πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν από το µεταφορέα διαδρόµου. Ο οδηγός πρέπει να διασφαλίσει ότι κατά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης δεν θα αποµακρυνθεί ούτε θα λυθεί η ράµπα φόρτωσης / γέφυρα φόρτωσης. Είδος του φορτίου προς µεταφορά Ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται για την καλή κατάσταση των φορτίων. Πρέπει να µεταφέρονται µόνο φορτία που έχουν τοποθετηθεί µε ασφάλεια και προσοχή. Εάν υπάρχει ο κίνδυνος κάποια τµήµατα των φορτίων να ανατραπούν ή να πέσουν, πρέπει να λάβετε κατάλληλα µέτρα προστασίας. Υγρά φορτία πρέπει να έχουν ασφαλιστεί έναντι διαρροών λόγω κραδασµών. 47

51 4.2 ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, οδήγηση, διεύθυνση και πέδηση ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ενεργοποίηση ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Z ιαδικασία ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ατυχήµατος Η λειτουργία του διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ δεν πρέπει να επηρεάζεται από αντικείµενα. Μην χρησιµοποιείτε το διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (5) αντί για ποδόφρενο. Πατήστε το διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (5). Απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες. Ο µεταφορέας διαδρόµου φρενάρει µέχρι να ακινητοποιηθεί εντελώς. Άρση ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ιαδικασία Απασφαλίστε ξανά το διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (5) τραβώντας τον. Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες ενεργοποιούνται, ο µεταφορέας διαδρόµου είναι και πάλι έτοιµος για λειτουργία (µε την προϋπόθεση ότι ο µεταφορέας διαδρόµου ήταν έτοιµος για λειτουργία πριν από το πάτηµα του διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ). Αν υπάρχει CanCode το όχηµα εξακολουθεί να είναι απενεργοποιηµένο Κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή Για την ανύψωση, το κατέβασµα και την οδήγηση πρέπει να είναι πατηµένο το κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή. Εάν απελευθερωθεί το κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή κατά την οδήγηση, ο µεταφορέας διαδρόµου ακινητοποιείται µε τη µέγιστη αναγεννητική πέδηση. Εάν το κουµπί ελέγχου ετοιµότητας χειριστή απελευθερωθεί κατά την ανύψωση ή το κατέβασµα της διάταξης παραλαβής φορτίου, η λειτουργία απενεργοποιείται αµέσως. o Ο συνδυασµένος πίνακας οργάνων (2) που ενδεχοµένως υπάρχει ή η οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (2) παραµένει σε λειτουργία. 48

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας 51189858 12.14 g ESD 120K ESD 120L g 2 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

EZS 350 XL. Οδηγίες λειτουργίας EZS 350 EZS 350 XL

EZS 350 XL. Οδηγίες λειτουργίας EZS 350 EZS 350 XL EZS 350 XL 08.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51182873 08.09 g EZS 350 EZS 350 XL ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας HC 110

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας HC 110 HC 110 01.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51135776 12.14 HC 110 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας ERE 225 10.07 - Οδηγίες λειτουργίας g 51054875 11.14 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ECE HP/LJ. Οδηγίες λειτουργίας ECE L J ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE HP/LJ. Οδηγίες λειτουργίας ECE L J ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51122092 11.14 g ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ECE 118. Οδηγίες λειτουργίας

ECE 118. Οδηγίες λειτουργίας ECE 118 08.06- Οδηγίες λειτουργίας g 51053169 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

ECE 220 / 225. Οδηγίες χρήσης

ECE 220 / 225. Οδηγίες χρήσης ECE 220 / 225 Οδηγίες χρήσης 01.08- g 51080878 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g g 4 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας EKS 110 04.08 - Οδηγίες λειτουργίας g 51085461 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114 EME 114 06.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51126159 12.14 g EME 114 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ESE 420/430. Οδηγίες λειτουργίας

ESE 420/430. Οδηγίες λειτουργίας ESE 420/430 11.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 51004986 11.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ERE 120. Οδηγίες λειτουργίας

ERE 120. Οδηγίες λειτουργίας ERE 120 09.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50466118 04.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51151448 11.14 g EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

EJC Οδηγίες λειτουργίας

EJC Οδηγίες λειτουργίας EJC 212-220 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50460024 06.06 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50453619 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08 ESE 530 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50460702 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας EJC 110/112 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50444160 03.07 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07

EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 Οδηγίες λειτουργίας g 51040460 02.16 EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Δήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Friedrich-Eber-Damm 129, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08 HC 110 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 51109747 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ESE 220. Οδηγίες λειτουργίας

ESE 220. Οδηγίες λειτουργίας ESE 220 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50453565 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EFX 410/413. Οδηγίες χρήσης EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Οδηγίες χρήσης EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Οδηγίες χρήσης g 52027313 03.10 EX 410 EX 413 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Οδηγίες χρήσης 51069896 07.12 g ETV C16 ETV C20 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

EJC M10. Οδηγίες λειτουργίας

EJC M10. Οδηγίες λειτουργίας EJC M10 05.09 - Οδηγίες λειτουργίας g 51145331 05.09 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52016512 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

*331055* (Μπαταρία) Rider Scrubber GR Rev. 05 ( )

*331055* (Μπαταρία) Rider Scrubber GR Rev. 05 ( ) T7 (Μπαταρία) Rider Scrubber GR Για να προβάλετε, να εκτυπώσετε ή να κάνετε λήψη του τελευταίου εγχειριδίου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.tennantco.com/manuals 331055 Rev. 05 (09-2013) *331055* ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα)

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα) Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα) Τα προειδοποιητικά σήματα υποδεικνύουν πιθανά επικίνδυνα σημεία. Δίνουν υποδείξεις για την ακίνδυνη λειτουργία του μηχανήματος. Τα προειδοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1.

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Σύμβολα 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το είδος του κινδύνου με τις εξής λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δική σας ασφάλεια

Για τη δική σας ασφάλεια Για τη δική σας ασφάλεια Αυτό το παράρτημα στις οδηγίες χρήσης περιλαμβάνει γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και τεχνικές υποδείξεις ασφάλειας που

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Ομάδες χρηστών 3 4. Εξήγηση συμβόλων 3 5. Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Πλακέτες για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4000 7 747 012 082-01.1RS FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Κάλυμμα σκούτερ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας ETM/V 214/216 10.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50314478 10.03 Σηµαντικές επισηµάνσεις για τη µεταφορά και το µοντάρισµα σκελετών ανύψωσης σε περονοφόρα οχήµατα µε προωθητικές κολόνες Μεταφορά Η µεταφορά µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

/2004 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2004 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6303 5766 10/2004 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόµενα 1 Για την δική σας ασφάλεια......................... 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα