HC 110. Οδηγίες λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08"

Transcript

1 HC Οδηγίες λειτουργίας g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. F M Z t o Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Περιεχόµενα A B Προδιαγραφόµενη χρήση Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης... B 1 2 Υποσυστήµατα... B Όχηµα... B 3 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης... B εδοµένα ισχύος για στάνταρ τύπους οχηµάτων... B ιαστάσεις... B Πρότυπα EN... B Συνθήκες χρήσης... B 6 4 Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου... B Πινακίδα τύπου, όχηµα... B Ανυψωτική ικανότητα... B 9 C Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Φόρτωση µε γερανό... C 1 2 Ασφάλιση του οχήµατος κατά τη µεταφορά... C 2 3 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά... C 2 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών ηλεκτρολύτη... D 1 2 Τύποι µπαταριών... D 2 3 Φόρτιση της µπαταρίας µε ενσωµατωµένο φορτιστή... D 2 4 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας... D 4 5 Ενδείξεις µπαταρίας... D Ένδειξη επιπέδου φόρτισης... D Ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας... D 5 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου... E 1 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων... E 2 3 Θέση του οχήµατος σε λειτουργία... E 4 4 Εργασία µε το όχηµα... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση, διεύθυνση, πέδηση... E Παραλαβή και απόθεση µονάδων φορτίου... E Στάθµευση και ασφάλιση του οχήµατος... E Αντιµετώπιση βλαβών... E GR I 1

5 F Συντήρηση του µεταφορέα διαδρόµου 1 Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος... F 1 2 Προδιαγραφές ασφαλείας για τη συντήρηση... F 1 3 Συντήρηση και επιθεώρηση... F 3 4 Λίστα ελέγχου εργασιών συντήρησης... F 4 5 Σχεδιάγραµµα λίπανσης... F Μέσα λειτουργίας... F 7 6 Υποδείξεις για τη συντήρηση... F Προετοιµασία του οχήµατος για τις εργασίες συντήρησης και σέρβις.f Έλεγχος ηλεκτρικών ασφαλειών... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία... F 10 7 Ακινητοποίηση του µεταφορέα διαδρόµου... F Μέτρα πριν από την ακινητοποίηση... F Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία µετά από ακινητοποίηση... F 11 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και ασυνήθιστα φαινόµενα... F 12 9 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη... F GR I 2

6 A Z Προδιαγραφόµενη χρήση Η "Οδηγία περί προδιαγραφόµενης και προσήκουσας χρήσης των µεταφορέων διαδρόµου" (VDMA) συµπεριλαµβάνεται στο παραδοτέο της παρούσας συσκευής. Αποτελεί βασικό µέρος των οδηγιών λειτουργίας και πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας είναι ένας µεταφορέας διαδρόµου, κατάλληλος για την ανύψωση και τη µεταφορά µονάδων φορτίων. Η χρήση, ο χειρισµός και η συντήρηση του οχήµατος πρέπει να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως µη προσήκουσα και µπορεί να είναι επιβλαβής για άτοµα, για τo όχηµα ή για αντικείµενα. Κυρίως πρέπει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση λόγω υπέρβαρων φορτίων ή φορτίων που έχουν τοποθετηθεί στη µια µόνο πλευρά. εσµευτική για το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο είναι η πινακίδα τύπου που βρίσκεται πάνω στο όχηµα ή το διάγραµµα φορτίου. Απαγορεύεται η λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου σε περιοχές όπου εγκυµονεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, καθώς και σε περιοχές µε πολλή σκόνη ή περιοχές που µπορεί να προκαλέσουν διάβρωση. M Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη: Στα πλαίσια των παρουσών οδηγιών λειτουργίας, ως ιδιοκτήτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο χρησιµοποιεί το µεταφορέα διαδρόµου ή αναθέτει τη χρήση του σε τρίτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. χρονοµίσθωση, εκµίσθωση) ως ιδιοκτήτης θεωρείται το πρόσωπο που αναλαµβάνει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις σχετικά µε τη λειτουργία σύµφωνα µε τις υπάρχουσες συµφωνίες µεταξύ ιδιοκτήτη και χρήστη του µεταφορέα διαδρόµου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει ότι το όχηµα χρησιµοποιείται αποκλειστικά µε τον προσήκοντα τρόπο και ότι αποφεύγονται οι κίνδυνοι κάθε είδους για τη ζωή και την υγεία του χρήστη ή τρίτων. Επιπλέον, πρέπει να φροντίσει να τηρούνται οι προδιαγραφές για την πρόληψη ατυχηµάτων, οι λοιποί κανονισµοί ασφαλείας, καθώς και οι οδηγίες σχετικά µε τη λειτουργία και τη συντήρηση. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση παράβλεψης αυτών των οδηγιών λειτουργίας ακυρώνεται η εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διεξαγωγής ακατάλληλων εργασιών στο σύστηµα από τον πελάτη και/ ή τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών της κατασκευάστριας εταιρίας. Τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτηµάτων: Η τοποθέτηση ή εγκατάσταση πρόσθετων διατάξεων, µε τις οποίες γίνεται επέµβαση στις λειτουργίες του µεταφορέα διαδρόµου ή συµπλήρωση αυτών, επιτρέπεται µόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του κατασκευαστή. Κατά περίπτωση απαιτείται και η έγκριση από τις τοπικές αρχές. Ωστόσο, η έγκριση των αρχών δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση τη συγκατάθεση του κατασκευαστή. A 1

7 A 2

8 B Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης Το όχηµα προορίζεται για χρήση σε επίπεδο έδαφος για τη µεταφορά προϊόντων. Είναι εφικτή η παραλαβή παλετών µε ανοικτά επιδαπέδια στηρίγµατα ή τροχήλατων. Η ανυψωτική ικανότητα αναγράφεται στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας Q max. Τύποι οχήµατος, ανυψωτική ικανότητα και ισχύς κινητήρα: Τύπος Ονοµαστική Ισχύς κινητήρα ανυψωτική ικανότητα HC kg 1,6 kw B 1

9 2 Υποσυστήµατα Θέση Ονοµασία 1 t Σκελετός ανύψωσης 2 t Κονσόλα χειρισµού 3 t Περόνη φορτίου 4 t Τροχαλίες φορτίου 5 t Βύσµα φόρτισης µπαταρίας 230 VAC (ενσωµατωµένος φορτιστής µπαταρίας) 6 t Μπροστινό καπό 7 t Σύστηµα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής 8 t Τροχοί διεύθυνσης 9 t Φρένο στάθµευσης 10 t Πεντάλ φρένου (φρένο στάθµευσης) 11 t Βραχίονας χειρισµού 12 t Βύσµα µπαταρίας (διακοπή έκτακτης ανάγκης) 1) 13 t Ολισθαίνουσες µανέλες t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός M 1) εν επιτρέπεται η θέση του οχήµατος σε λειτουργία χωρίς βύσµα διακοπής έκτακτης ανάγκης (βλέπε σελίδα C 2) B 2

10 2.1 Όχηµα οµή: Το HC είναι ένα τετράτροχο όχηµα µε δύο τιµόνια (8) και δύο τροχαλίες φορτίου (9). Το εύκολο στο άνοιγµα καπό προσφέρει καλή πρόσβαση σε όλα τα συγκροτήµατα. Τα στοιχεία χειρισµού είναι διατεταγµένα στο καπό. ιατάξεις ασφαλείας: Το σύστηµα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (7) προστατεύει τα πόδια του χειριστή. Όργανα χειρισµού και ενδείξεων: Τα στοιχεία χειρισµού ανύψωσης και κατεβάσµατος είναι διατεταγµένα στο καπό. Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας. Σύστηµα διεύθυνσης: Η οδήγηση πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια του βραχίονα χειρισµού (11) µε δυνατότητα περιστροφής κατά περ. 90 προς και τις δύο κατευθύνσεις. Σύστηµα πέδησης: Κάτω από το βραχίονα χειρισµού (11) είναι εγκατεστηµένο ένα φρένο στάθµευσης (9), του οποίου ο χειρισµός επιτυγχάνεται µέσω πεντάλ φρένου (10). Υδραυλικό σύστηµα: Οι λειτουργίες ανύψωσης και κατεβάσµατος ενεργοποιούνται µέσω των πλήκτρων ανύψωσης και κατεβάσµατος. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας ανύψωσης εκκινεί το συγκρότηµα αντλιών. Το υδραυλικό λάδι αντλείται από τη δεξαµενή λαδιού µέσα στον κύλινδρο. Η περόνη φορτίου (3) ανυψώνεται. Ηλεκτρικό σύστηµα: Σύστηµα 12 Volt. B 3

11 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης Z ήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε το πρότυπο VDI ιατηρούµε το δικαίωµα τεχνικών αλλαγών και συµπληρώσεων. 3.1 εδοµένα ισχύος για στάνταρ τύπους οχηµάτων Ονοµασία HC Q Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα 1000 kg C Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου 600 mm Ταχύτητα ανύψωσης Ανύψωση µε / χωρίς φορτίο 8 / 10 cm/s Ταχύτητα ανύψωσης Κατέβασµα µε / χωρίς φορτίο 27 / 15 cm/s 3.2 ιαστάσεις Ονοµασία Ύψος ανύψωσης HC HC HC h 1 Ύψος εγκατάστασης mm h 3 Ανύψωση mm h 4 Ύψος εκτεταµένου ιστού mm h 13 Ύψος χαµηλωµένο mm y Μεταξόνιο mm s/e/l ιαστάσεις διχάλας 21/170/ /170/ /170/1070 mm περόνης l 1 Συνολικό µήκος mm l 2 Μήκος συµπερ. πίσω mm µέρους περόνης b 1 Πλάτος οχήµατος mm b 5 Απόσταση περονών mm φορτίου εξωτερικά b 11 Πλάτος ίχνους, πίσω mm Ast Εύρος διαδρόµου εργασίας 800x1200 εγκάρσια mm Ast Εύρος διαδρόµου εργασίας 800x1200 κατά µήκος mm Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς σε s 3 10% 1,6 1,6 1,6 kw Τάση µπαταρίας, V/ ονοµαστική χωρητικότητα 12/70 12/100 12/100 Ah k 5 Βάρος µπαταρίας kg F Το µέγεθος της µπαταρίας για διπλούς σκελετούς ανύψωσης πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται, καθώς το βάρος των µπαταριών πρέπει να υπάρχει ως αντίβαρο στο όχηµα! B 4

12 B 5

13 3.3 Πρότυπα EN Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ) Z Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές παρεµβολών και ατρωσία έναντι παρεµβολών, καθώς και τον έλεγχο της αποφόρτισης στατικού ηλεκτρισµού κατά EN 12895, καθώς επίσης και των κανονιστικών παραποµπών. Οι τροποποιήσεις σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και στη διάταξή τους πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του κατασκευαστή. 3.4 Συνθήκες χρήσης Z Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία -5 C έως 40 C Για σταθερή χρήση κάτω από -5 C ως -25 C ή σε ψυγείο δηλ. σε ακραίες εναλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας αέρα απαιτείται για το µεταφορέα διαδρόµου ένας ειδικός εξοπλισµός και άδεια. B 6

14 4 Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου Θέση Ονοµασία 14 Σηµείο ανάρτησης για φόρτωση µε γερανό 15 Απαγορευτική πινακίδα "Μην περνάτε τα χέρια σας µέσα από το σκελετό ανύψωσης" 16 Απαγορευτική πινακίδα "Μην στέκεστε κάτω από τη διάταξη παραλαβής φορτίου" 17 Πινακίδα τύπου, όχηµα 18 Αριθµός σειράς 19 Υπολειπόµενη ανυψωτική ικανότητα 20 Ανυψωτική ικανότητα B 7

15 4.1 Πινακίδα τύπου, όχηµα Θέση Ονοµασία 21 Τύπος 22 Έτος κατασκευής 23 Αρ. σειράς 24 Καθαρό βάρος σε kg 25 Κατασκευαστής 26 Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα σε kg 27 Επιλογή Z Για ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή για παραγγελίες ανταλλακτικών παρακαλούµε να αναφέρετε τον αριθµό σειράς (23). B 8

16 4.2 Ανυψωτική ικανότητα F Οι τιµές ανυψωτικής ικανότητας που σχετίζονται µε το ύψος ανύψωσης και την απόσταση του κέντρου βάρους φορτίου αναγράφονται στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας (28) του οχήµατος. Αναλόγως του εγκατεστηµένου σκελετού ανύψωσης, το όχηµα διαθέτει µια από τις ακόλουθες πινακίδες ανυψωτικής ικανότητας (28, 29): (Οι απεικονίσεις αποτελούν απλώς παράδειγµα) 28 Η παρακείµενη πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας (28) αναφέρει υπό µορφή διαγράµµατος την ανυψωτική ικανότητα (Q σε kg) σε διαφορετικά κέντρα βάρους φορτίου (D σε mm). 29 Η κάτω πινακίδα (29) αναφέρει υπό µορφή πίνακα την ανυψωτική ικανότητα (Q σε kg) σε συνάρτηση µε την απόσταση κέντρου βάρους φορτίου (D σε mm) και το ύψος ανύψωσης (H σε mm). Hmm Qkg Dmm B 9

17 B 10

18 C Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Φόρτωση µε γερανό F Z Χρησιµοποιήστε µόνο ανυψωτικό µηχάνηµα µε επαρκή ανυψωτική ικανότητα (για το βάρος φόρτωσης βλέπε πινακίδα τύπου του οχήµατος). Για τη φόρτωση του οχήµατος µε εξοπλισµό γερανού, έχουν προβλεφθεί στο σκελετό ανύψωσης τα σηµεία ανάρτησης (1). M Σταθµεύστε και ασφαλίστε το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Προσαρµόστε τον εξοπλισµό γερανού στα σηµεία ανάρτησης (1). Στερεώστε τον εξοπλισµό γερανού στα σηµεία ανάρτησης µε τρόπο τέτοιο, ώστε να µην µπορεί να γλιστρήσει σε καµία περίπτωση! Τα µέσα ανάρτησης του γερανού πρέπει να τοποθετηθούν έτσι, ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε κανένα από τα πρόσθετα εξαρτήµατα κατά την ανύψωση. 1 C 1

19 2 Ασφάλιση του οχήµατος κατά τη µεταφορά F Κατά τη µεταφορά σε φορτηγό ή ρυµούλκα το όχηµα πρέπει να στερεώνεται σωστά. Το φορτηγό ή η ρυµούλκα πρέπει να διαθέτει δακτυλίους στερέωσης. M Για τη στερέωση του οχήµατος προσαρµόστε τον ιµάντα στερέωσης στα σηµεία ανάρτησης (2) και στις ολισθαίνουσες µανέλες (3) και στερεώστε τον στους δακτυλίους στερέωσης. Σφίξτε τον ιµάντα πρόσδεσης µε τη διάταξη τάνυσης. Η φόρτωση πρέπει να διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό σύµφωνα µε τις συστάσεις των οδηγιών VDI 2700 και VDI Οι σωστές διαστάσεις και η σωστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας κατά τη φόρτωση πρέπει να καθορίζονται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά F Για να είναι εφικτή η άµεση διακοπή της παροχής ενέργειας σε περίπτωση κινδύνου, το βύσµα της µπαταρίας πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε το βύσµα διακοπής έκτακτης ανάγκης του οχήµατος. εν επιτρέπεται η θέση του οχήµατος σε λειτουργία χωρίς το βύσµα διακοπής έκτακτης ανάγκης. Για να µπορεί να λειτουργήσει το όχηµα µετά από την παράδοση ή µετά από µεταφορά, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθες ενέργειες: Z Ελέγξτε την πληρότητα και την κατάσταση του εξοπλισµού. Εάν χρειάζεται, εγκαταστήστε την µπαταρία, προσέχοντας να µην καταστρέψετε το καλώδιό της. (βλέπε κεφάλαιο D). Φορτίστε την µπαταρία (βλέπε κεφάλαιο D). Θέστε το όχηµα σε λειτουργία, όπως προδιαγράφεται (βλέπε κεφάλαιο Ε). Μετά τη στάθµευση µπορεί να παρατηρηθεί επιπλάτυνση των επιφανειών κύλισης των τροχών. Μόλις το όχηµα κινηθεί για λίγο, οι όποιες πλατύνσεις εξαλείφονται. C 2

20 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών ηλεκτρολύτη Πριν από κάθε εργασία στις µπαταρίες το όχηµα πρέπει να σταθµεύεται και να ασφαλίζεται (βλέπε κεφάλαιο E). Προσωπικό συντήρησης: Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση των µπαταριών πρέπει να διεξάγονται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης µπαταριών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Μέτρα πυροπροστασίας: Κατά το χειρισµό µπαταριών απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας. Στην περιοχή του προς φόρτιση σταθµευµένου οχήµατος δεν πρέπει να υπάρχουν σε απόσταση τουλάχιστον 2 m εύφλεκτες ουσίες ή µέσα λειτουργίας που δηµιουργούν σπινθήρες. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα µέσα πυροπροστασίας. Συντήρηση της µπαταρίας: Τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Οι ακροδέκτες και τα άκρα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να επιστρώνονται ελαφρά µε γράσο για πόλους και να βιδώνονται σφιχτά. Οι µπαταρίες µε µη µονωµένους πόλους πρέπει να καλύπτονται µε ένα αντιολισθητικό µονωτικό στρώµα. M F M M F Απόρριψη της µπαταρίας: Η απόρριψη µπαταριών επιτρέπεται µόνο εφόσον λαµβάνονται υπόψη και τηρούνται οι εθνικοί κανονισµοί για την προστασία του περιβάλλοντος ή οι σχετικοί νόµοι περί απόρριψης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την απόρριψη. Πριν από το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι ο καλώδιο της µπαταρίας δεν κινδυνεύει να υποστεί ζηµιά. Οι µπαταρίες περιέχουν διάλυµα ηλεκτρολύτη που είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Για το λόγο αυτό, για όλες τις εργασίες στις µπαταρίες πρέπει να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε οπωσδήποτε την επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας. Σε περίπτωση που ο ρουχισµός, το δέρµα ή τα µάτια έρθουν σε επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας, ξεπλύνετε αµέσως τα προσβεβληµένα σηµεία µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ηλεκτρολύτες µπαταριών που διαρρέουν πρέπει να εξουδετερώνονται αµέσως. Πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά µπαταρίες µε την προδιαγραφόµενη ισχύ (βλέπε κεφάλαιο B). Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό περιέκτη. Η ασφάλεια λειτουργίας του οχήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το βάρος της µπαταρίας και τις διαστάσεις της. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταριών επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης του κατασκευαστή. D 1

21 2 Τύποι µπαταριών M M Εάν το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε τύπους µπαταριών που δεν απαιτούν συντήρηση, δεν επιτρέπεται η συµπλήρωση αποσταγµένου νερού. Τα καπάκια των στοιχείων είναι καλά ασφαλισµένα. Το άνοιγµα των καπακιών αυτών καταστρέφει την µπαταρία! ώστε προσοχή στα αναγραφόµενα στην µπαταρία! Κατά την αντικατάσταση / τοποθέτηση της µπαταρίας πρέπει να φροντίζετε για τη σταθερή έδραση στο χώρο µπαταρίας του οχήµατος. F Το HC110, ανάλογα µε την έκδοσή του, είναι εξοπλισµένο µε διαφορετικούς τύπους µπαταρίας. Το βάρος και το µέγεθος της µπαταρίας επηρεάζουν την ανυψωτική ικανότητα του οχήµατος. Ένα όχηµα µε το βάρος της µπαταρίας που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά έχει αποκλειστικά ανυψωτική ικανότητα που αναφέρεται στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας (βλέπε κεφάλαιο B). 3 Φόρτιση της µπαταρίας µε ενσωµατωµένο φορτιστή Για τη φόρτιση της µπαταρίας, το όχηµα πρέπει να είναι στεγνό και σταθµευµένο σε κλειστό, καλά αεριζόµενο χώρο. εν επιτρέπεται το άνοιγµα του φορτιστή. Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να αντικατασταθεί. F F M Z Το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή είναι προσβάσιµο από έξω. Πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης της µπαταρίας δεν πρέπει να αφαιρείται το κάλυµµα! Όταν το κάλυµµα είναι ανοιχτό εγκυµονεί κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία. Για την αντικατάσταση της ασφάλειας (2), αφαιρέστε οπωσδήποτε το βύσµα τροφοδοσίας (1)! Συνιστάται να φορτίζετε την µπαταρία όποτε αυτό είναι εφικτό (π.χ. σε περίπτωση που το όχηµα δεν χρησιµοποιείται). Κάτι τέτοιο προστατεύει τις µπαταρίες και το φορτιστή, καθώς υπόκεινται σε λιγότερες ολικές αποφορτίσεις. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η διάρκεια ζωής. Το καλώδιο σύνδεσης τροφοδοσίας πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετείται ξανά, µέσω του ανοίγµατος, στο εσωτερικό του περιβλήµατος, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να υποστεί ζηµιά ή να κοπεί κατά την πορεία του οχήµατος. Ο ενσωµατωµένος φορτιστής χρησιµεύει στη φόρτιση των µπαταριών µε τη µέθοδο της φθίνουσας χαρακτηριστικής καµπύλης (WU). Ο χρόνος φόρτισης ανέρχεται σε περ ώρες για µία µπαταρία αποφορτισµένη κατά 80% το µέγιστο. Σταθµεύστε µε ασφάλεια το όχηµα κοντά σε έναν κατάλληλο ρευµατοδότη (βλέπε κεφάλαιο E). Τραβήξτε το βύσµα (1) του φορτιστή από το συγκρατητήρα του κάτω από το κάλυµµα και συνδέστε το στο ρευµατοδότη. Όταν η µπαταρία είναι αποφορτισµένη, η LED (3) αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα, και ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης. D 2

22 Εάν η µπαταρία είναι φορτισµένη, ο φορτιστής µεταβαίνει αυτόµατα σε ασυνεχή φόρτιση, η οποία διαρκεί για όσο διάστηµα υπάρχει τάση τροφοδοσίας. Η LED (3) ανάβει πράσινη. (Μέχρι αυτήν τη χρονική στιγµή δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής). Εάν η LED (3) σβήσει κατά τη διάρκεια της φόρτισης, πρέπει να ελέγξετε εάν υπάρχει τάση τροφοδοσίας Σύνδεση δικτύου παροχής ρεύµατος Τάση δικτύου: 230 V ±10% συχνότητα δικτύου: 50 Hz ±4% D 3

23 4 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας M Σταθµεύστε και ασφαλίστε το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Ξεβιδώστε τους κοχλίες και αφαιρέστε το εµπρόσθιο καπό. Τοποθετήστε το καλώδιο της µπαταρίας έτσι, ώστε να µην πιαστεί ενώ θα τραβάτε έξω την µπαταρία. Ξεβιδώστε τους κοχλίες πόλων (4) και τραβήξτε το καλώδιο της µπαταρίας από τους πόλους. Αφαιρέστε την µπαταρία. 4 M F Για την τοποθέτηση ακολουθείται αντίστροφη σειρά. Προσέξτε τη σωστή θέση εγκατάστασης και τη σωστή σύνδεση της µπαταρίας. Μετά από την επανατοποθέτηση ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για εµφανείς ζηµιές. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, το κάλυµµα της µπαταρίας πρέπει να είναι κλεισµένο µε ασφάλεια! Κλείστε το κάλυµµα της µπαταρίας προσεκτικά και αργά. Μην αγγίζετε τα σηµεία µεταξύ του καλύµµατος της µπαταρίας και του πλαισίου. D 4

24 5 Ενδείξεις µπαταρίας 5.1 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης Αφού ο φορτιστής συνδεθεί σε ένα ρευµατοδότη, η LED (5) δείχνει το επίπεδο φόρτισης. 5 6 Τα χρώµατα των λυχνιών LED (5) αντιστοιχούν στις ακόλουθες καταστάσεις: LED αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα Ανάβει µε πράσινο χρώµα Αναβοσβήνει µε κόκκινο χρώµα εν ανάβει Η µπαταρία φορτίζει Η µπαταρία είναι φορτισµένη, διατήρηση φόρτισης Η µπαταρία έχει βλάβη, το κύκλωµα φόρτισης έχει διακοπεί, δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας Η συσκευή έχει βλάβη 5.2 Ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας Αφού το όχηµα ενεργοποιηθεί µέσω του διακόπτη µε κλειδί (6), η ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας (7) δείχνει το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας. 7 Το επίπεδο αποφόρτισης της µπαταρίας εµφανίζεται στην ένδειξη αποφόρτισης της µπαταρίας (7) σε βήµατα 10% µέσω 10 ράβδων. Όσο αποφορτίζεται η µπαταρία, οι ράβδοι σβήνουν από δεξιά προς τα αριστερά. D 5

25 D 6

26 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου Άδεια οδήγησης: Η χρήση του µεταφορέα διαδρόµου επιτρέπεται µόνο σε κατάλληλα άτοµα εκπαιδευµένα στην οδήγηση, που έχουν αποδείξει στον ιδιοκτήτη ή σε εξουσιοδοτηµένο άτοµο τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και η οδήγηση τους έχει ανατεθεί ρητά. ικαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς που αφορούν τον οδηγό: Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, να είναι εκπαιδευµένος στο χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου και εξοικειωµένος µε το περιεχόµενο του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών λειτουργίας. Πρέπει να του παραχωρούνται τα απαραίτητα δικαιώµατα. Στους µεταφορείς διαδρόµου µε λειτουργία πεζού χειριστή πρέπει κατά το χειρισµό να χρησιµοποιούνται προστατευτικά υποδήµατα. Απαγόρευση χρήσης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα: Κατά τη χρήση, ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το µεταφορέα διαδρόµου. Πρέπει να απαγορεύει σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα την οδήγηση ή το χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου. εν επιτρέπεται η µεταφορά ή ανύψωση ατόµων. Φθορές και ελαττώµατα: Βλάβες και λοιπά ελαττώµατα στο µεταφορέα διαδρόµου ή στην προσαρτώµενη συσκευή πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Μεταφορείς διαδρόµου µη ασφαλούς λειτουργίας (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή ελαττωµατικά φρένα) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µέχρι να επισκευαστούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Επισκευές: Χωρίς ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να πραγµατοποιεί επισκευές ή τροποποιήσεις στο µεταφορέα διαδρόµου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να απενεργοποιεί ή να αλλάζει τις ρυθµίσεις σε διατάξεις ασφαλείας ή διακόπτες. F Περιοχή κινδύνου: Η περιοχή κινδύνου είναι η περιοχή, όπου άτοµα διατρέχουν κίνδυνο λόγω της κίνησης οδήγησης ή ανύψωσης του µεταφορέα διαδρόµου, των διατάξεων παραλαβής φορτίου (π.χ. διχάλες περόνης ή προσαρτώµενες συσκευές) ή των εµπορευµάτων. Στην παραπάνω κατηγορία ανήκει και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταλήξει κάποιο φορτίο ή διάταξη εργασίας σε περίπτωση πτώσης ή κατεβάσµατος. Τα µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα πρέπει να αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου. Σε περίπτωση κινδύνου για άτοµα πρέπει να εκπέµπεται εγκαίρως προειδοποιητικό σήµα. Εάν, παρά την προτροπή, τα µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα δεν αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να ακινητοποιηθεί αµέσως. ιάταξη ασφαλείας και προειδοποιητικές πινακίδες: Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι υποδείξεις προειδοποίησης που περιγράφονται στο σηµείο αυτό. E 1

27 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων Θέση Στοιχείο χειρισµού ή ενδείξεων 1 Ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας 2 LED Επίπεδο φόρτισης Φορτιστής t t Λειτουργία Επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας. Υποδεικνύει το επίπεδο φόρτισης (βλέπε κεφάλαιο D). 3 Μάνδαλο διακόπτη t Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρεύµατος ελέγχου. Με την αφαίρεση του κλειδιού, το όχηµα ασφαλίζει έναντι ενεργοποίησης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 4 Πλήκτρο "Ανύψωση t Ανύψωση της περόνης φορτίου. περόνης φορτίου" 5 Πλήκτρο "Κατέβασµα περόνης φορτίου" t Κατέβασµα της περόνης φορτίου. 6 Σύνδεση, ενσωµατωµένος φορτιστής µπαταρίας 7 Απασφάλιση φρένου (φρένο στάθµευσης), και από τις δύο πλευρές του πεντάλ φρένου 8 Πεντάλ φρένου (φρένο στάθµευσης) t t t Φόρτιση της µπαταρίας µε εισαγωγή του ρευµατολήπτη σε ρευµατοδότη. Απασφάλιση φρένου. Ασφαλίστε το όχηµα έναντι κύλισης. 9 Βραχίονας χειρισµού t Κίνηση και διεύθυνση οχήµατος. 10 Βύσµα µπαταρίας ( ιακοπή έκτακτης t Το ηλεκτρικό κύκλωµα διακόπτεται, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες απενεργοποιούνται. ανάγκης) 11 Ολισθαίνουσες µανέλες t Κίνηση του οχήµατος προς τα εµπρός/προς τα πίσω. t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός M 1) εν επιτρέπεται η θέση του οχήµατος σε λειτουργία χωρίς βύσµα διακοπής έκτακτης ανάγκης (βλέπε σελίδα C 2) E 2

28 E 3

29 3 Θέση του οχήµατος σε λειτουργία F Προτού τεθεί το όχηµα σε λειτουργία και επιτραπεί ο χειρισµός του ή η ανύψωση µονάδας φορτίου, ο οδηγός πρέπει να έχει βεβαιωθεί ότι δεν βρίσκεται κανένας στην περιοχή κινδύνου. Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία ιενεργήστε οπτικό έλεγχο σε ολόκληρο το όχηµα (ειδικότερα στους τροχούς και τη διάταξη παραλαβής φορτίου) για τυχόν εµφανείς ζηµιές. Ελέγξτε οπτικά τη στερέωση της µπαταρίας και τις συνδέσεις των καλωδίων. Ενεργοποίηση του οχήµατος Z Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί το βύσµα της µπαταρίας (12). Ελέγξτε εάν έχει αποσυνδεθεί το βύσµα φόρτισης, και εάν χρειαστεί τερµατίστε τη διαδικασία φόρτισης (βλέπε κεφάλαιο D). Εισαγάγετε το κλειδί στο µάνδαλο (14) και περιστρέψτε προς τα δεξιά µέχρι το τέρµα. Η ένδειξη αποφόρτισης της µπαταρίας (13) δείχνει το υπάρχον επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας. Ελέγξτε τη λειτουργία ανύψωσης (15) και κατεβάσµατος (16) µε τη βοήθεια του µοχλού χειρισµού. Ελέγξτε την ισχύ πέδησης (βλέπε ενότητα 4.2) Το όχηµα είναι πλέον έτοιµο για λειτουργία E 4

30 4 Εργασία µε το όχηµα 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ιαδροµές και περιοχές εργασίας: Το όχηµα θα πρέπει να κινείται µόνο σε δρόµους, στους οποίους επιτρέπεται η κυκλοφορία. Απαγορεύεται η παρουσία µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στην περιοχή εργασίας. Το φορτίο πρέπει να αποθηκεύεται µόνο στα σηµεία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να προσαρµόζει την ταχύτητα πορείας στις τοπικές συνθήκες. Πρέπει να οδηγεί αργά π.χ. σε στροφές, γύρω και µέσα από στενά περάσµατα, κατά τη διέλευση από περιστρεφόµενες πόρτες, σε σηµεία χωρίς ορατότητα. Πρέπει να τηρεί πάντα ασφαλή απόσταση πέδησης από το προπορευόµενο όχηµα και να έχει πάντα υπό τον έλεγχό του το µεταφορέα διαδρόµου. Απαγορεύονται οι απότοµες στάσεις (εκτός από τις περιπτώσεις κινδύνου), οι κοφτές στροφές, οι προσπεράσεις σε επικίνδυνα σηµεία ή σε σηµεία χωρίς ορατότητα. Απαγορεύεται να σκύβετε ή να βγάζετε τα χέρια σας έξω από την περιοχή εργασίας και χειρισµού. Συνθήκες ορατότητας κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει προς την κατεύθυνση πορείας και να έχει πάντα επαρκή ορατότητα σε όλη τη διαδροµή που εκτελεί. Σε περίπτωση που µεταφέρονται µονάδες φορτίων που περιορίζουν το οπτικό πεδίο, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να κινείται µε το φορτίο τοποθετηµένο στο πίσω µέρος. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει µπροστά από το µεταφορέα διαδρόµου να προπορεύεται ένα δεύτερο άτοµο που θα προειδοποιεί. Οδήγηση σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες: Η οδήγηση σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες επιτρέπεται µόνον εφόσον αυτές θεωρούνται οδοί κυκλοφορίας, είναι καθαρές, διαθέτουν αντιολισθητική επένδυση και η πορεία σ' αυτές είναι δυνατή σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές η µονάδα φορτίου πρέπει πάντα να είναι τοποθετηµένη κατά τη µεταφορά προς την πλευρά της ανωφέρειας. Απαγορεύονται οι αναστροφές, η οδήγηση λοξά ως προς την κλίση και η στάθµευση του µεταφορέα διαδρόµου σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες. Οι κατωφέρειες πρέπει να διασχίζονται µε µειωµένη ταχύτητα και µε µόνιµη ετοιµότητα πέδησης. ιέλευση από ανελκυστήρες ή γέφυρες φόρτωσης: Η διέλευση από ανελκυστήρες ή γέφυρες φόρτωσης πρέπει να γίνεται µόνο όταν διαθέτουν επαρκή φέρουσα ικανότητα, είναι κατάλληλοι/ες για διέλευση όσον αφορά την κατασκευή τους και έχουν λάβει έγκριση για διέλευση από τον ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ελέγχονται πριν από τη διέλευση. Ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να εισέρχεται στον ανελκυστήρα µε τη µονάδα φορτίου µπροστά και να λαµβάνει µια θέση που αποκλείει την επαφή µε τα τοιχώµατα του φρεατίου. Τα άτοµα που επιβιβάζονται στον ανελκυστήρα πρέπει να εισέρχονται µόνο όταν ο µεταφορέας διαδρόµου είναι ακινητοποιηµένος µε ασφάλεια, και πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν από το µεταφορέα διαδρόµου. Είδος µεταφερόµενου φορτίου: Ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται για την καλή κατάσταση των φορτίων. Πρέπει να µεταφέρονται µόνο φορτία που έχουν τοποθετηθεί µε ασφάλεια και προσοχή. Εάν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής ή πτώσης µερών του φορτίου, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα προστασίας, π.χ. προστατευτικό πλέγµα φορτίου. E 5

31 Μεταφορά υγρών: Σε περίπτωση που µεταφέρονται υγρά, το κέντρο βάρους µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε τη θέση της συσκευής και να επηρεάσει σηµαντικά την ευστάθεια. Πρέπει κατά συνέπεια να λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας κατά την κίνηση, ιδιαίτερα κατά την επιτάχυνση, την πέδηση και την πορεία σε στροφές, αποφεύγοντας τις απότοµες κινήσεις. 4.2 Οδήγηση, διεύθυνση, πέδηση F Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επιβίβαση δεύτερου ατόµου στο όχηµα. ιακοπή έκτακτης ανάγκης Τραβήξτε έξω το βύσµα της µπαταρίας (19). Απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες. M Οδήγηση Οδηγείτε µόνο µε κλειστά και κατάλληλα ασφαλισµένα καλύµµατα. Θέστε το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε ενότητα 3). Απασφαλίστε το φρένο στάθµευσης πατώντας την απασφάλιση φρένου (17). Πιέστε τις ολισθαίνουσες µανέλες (20) του οχήµατος προς την κατεύθυνση πορείας προς τα πίσω (R). Πιέστε το βραχίονα χειρισµού (18) προς τα κάτω και τραβήξτε το όχηµα προς την κατεύθυνση πορείας προς τα εµπρός (V) Π 18 Ε 17 E 6

32 ιεύθυνση M F Στρέψτε το βραχίονα χειρισµού (18) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Σε στενές στροφές ο βραχίονας χειρισµού γέρνει πάνω από το περίγραµµα του οχήµατος! Πέδηση Η απόσταση ακινητοποίησης του οχήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες του δαπέδου. Ο οδηγός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την παράµετρο αυτή στην οδηγική συµπεριφορά του. M Το όχηµα µπορεί να φρενάρει µε δυο τρόπους: Με το χέρι (τραβώντας ή πιέζοντας αντίθετα προς την κατεύθυνση κύλισης) Με το πεντάλ φρένου (µόνο φρένο στάθµευσης) Οδήγηση σε ανωφέρεια Το φορτίο πρέπει να είναι τοποθετηµένο προς την πλευρά της ανωφέρειας! 4.3 Παραλαβή και απόθεση µονάδων φορτίου Z Πριν από την παραλαβή ενός φορτίου, ο οδηγός πρέπει να διασφαλίσει ότι το φορτίο είναι σωστά τοποθετηµένο πάνω στις παλέτες και δεν γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόµενης ανυψωτικής ικανότητας του οχήµατος. Οδηγήστε το όχηµα µε την περόνη φορτίου όσο το δυνατόν πιο κάτω από τη µονάδα φορτίου. Ανύψωση Πατήστε το πλήκτρο "Ανύψωση περόνης φορτίου" (22), έως ότου επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος. Κατέβασµα Πατήστε το πλήκτρο "Κατέβασµα περόνης φορτίου" (21), έως ότου επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος E 7

33 4.4 Στάθµευση και ασφάλιση του οχήµατος F Όταν εγκαταλείπετε το όχηµα πρέπει να το σταθµεύετε και να το ασφαλίζετε, ακόµα και όταν η απουσία είναι σύντοµη. Μην σταθµεύετε το όχηµα σε ανωφέρειες! Η περόνη φορτίου πρέπει να είναι πάντα πλήρως κατεβασµένη. Κατεβάστε την περόνη φορτίου. Θέστε το στοιχείο κλειδιού (23) σε κατακόρυφη θέση και τραβήξτε το. Ενεργοποιήστε το πεντάλ φρένου (26). Για την απελευθέρωση του φρένου πατήστε την απασφάλιση φρένου (24 ή 26) E 8

34 4.5 Αντιµετώπιση βλαβών Το κεφάλαιο αυτό παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να εντοπίσει ή να επιλύσει ο ίδιος απλές βλάβες ή τις συνέπειες ενός εσφαλµένου χειρισµού. Κατά την αντιµετώπιση σφαλµάτων πρέπει να ακολουθείτε τη σειρά των ενεργειών που προδιαγράφονται στον πίνακα. Βλάβη Πιθανή αιτία Μέτρα αντιµετώπισης Το όχηµα δεν λειτουργεί εν είναι δυνατή η ανύψωση του φορτίου Το βύσµα µπαταρίας δεν έχει συνδεθεί Γυρίστε το µάνδαλο διακόπτη στη θέση OFF Ελέγξτε το βύσµα της µπαταρίας και αν χρειαστεί συνδέστε το Γυρίστε το µάνδαλο διακόπτη στη θέση "Ι" Η µπαταρία φορτίζει ακόµα Αποσυνδέστε τη σύνδεση 230 V Μπαταρία ανεπαρκώς φορτισµένη Ελέγξτε τη φόρτιση της µπαταρίας και αν χρειαστεί φορτίστε την Η µπαταρία δεν φορτίζει Έλέγξτε το φορτιστή, ελέγξτε τις συνδέσεις πόλου της µπαταρίας Ελαττωµατική ασφάλεια Ελέγξτε τις ασφάλειες 2F1 και F1 Το όχηµα δεν είναι έτοιµο για λειτουργία Στάθµη υδραυλικού λαδιού πολύ χαµηλή Εφαρµόστε το σύνολο των µέτρων αντιµετώπισης που παρατίθενται στη βλάβη "Το όχηµα δεν λειτουργεί" Ελέγξτε τη στάθµη του υδραυλικού λαδιού Ελαττωµατική ασφάλεια Ελέγξτε την ασφάλεια F1 Υπερβολικά υψηλό φορτίο Λάβετε υπόψη σας τη µέγιστη ανυψωτική ικανότητα (βλέπε πινακίδα τύπου) Χωρητικότητα φόρτισης κάτω Φόρτιση της µπαταρίας από 40% Z Αν η βλάβη δεν µπορεί να αποκατασταθεί µετά την εφαρµογή των "Μέτρων αντιµετώπισης", παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα σέρβις του κατασκευαστή, διότι η περαιτέρω αποκατάσταση σφαλµάτων πρέπει να εκτελείται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο και καταρτισµένο προσωπικό σέρβις. E 9

35 E 10

36 F Συντήρηση του µεταφορέα διαδρόµου 1 Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος F M Οι έλεγχοι και οι εργασίες συντήρησης που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε τις προθεσµίες της λίστας ελέγχου συντήρησης. Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις στο µεταφορέα διαδρόµου - ειδικότερα των διατάξεων ασφαλείας. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να τροποποιούνται οι ταχύτητες εργασίας του µεταφορέα διαδρόµου. Στον ποιοτικό µας έλεγχο υπόκεινται µόνο γνήσια ανταλλακτικά. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία, πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Τα παλιά εξαρτήµατα ή τα µέσα λειτουργίας που αντικαθίστανται, πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς προστασίας περιβάλλοντος. Για την αλλαγή λαδιού είναι στη διάθεσή σας η υπηρεσία αλλαγής λαδιών του κατασκευαστή. Μετά από τη διεξαγωγή των ελέγχων και των εργασιών συντήρησης πρέπει να διεξάγονται οι ενέργειες που αναφέρονται στην ενότητα "Εκ νέου θέση σε λειτουργία" (βλέπε κεφάλαιο F). 2 Προδιαγραφές ασφαλείας για τη συντήρηση Προσωπικό για τη συντήρηση: Η συντήρηση και επισκευή των µεταφορέων διαδρόµου πρέπει να διεξάγονται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό του κατασκευαστή. Το τµήµα σέρβις του κατασκευαστή διαθέτει εξωτερικούς τεχνικούς εκπαιδευµένους ειδικά για τις εργασίες αυτές. Για το λόγο αυτό συνιστούµε τη σύναψη µιας σύµβασης συντήρησης µε το αρµόδιο τµήµα σέρβις του κατασκευαστή. Ανύψωση του οχήµατος µε γρύλο: Για την ανύψωση του µεταφορέα διαδρόµου πρέπει να τοποθετούνται µέσα ανάρτησης µόνο στα προβλεπόµενα για το σκοπό αυτό σηµεία. Κατά την ανύψωση µε γρύλο πρέπει να αποκλείεται µε κατάλληλα µέσα (σφήνες, ξύλινους τάκους) τυχόν ολίσθηση ή ανατροπή. Οι εργασίες µε ανυψωµένη διάταξη παραλαβής φορτίου πρέπει να διεξάγονται µόνον όταν αυτή στερεώνεται επαρκώς µε γερές αλυσίδες GR M Εργασίες καθαρισµού: Ο µεταφορέας διαδρόµου δεν πρέπει να καθαρίζεται µε εύφλεκτα υγρά. Πριν από την έναρξη των εργασιών καθαρισµού πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ασφαλείας που αποκλείουν τη δηµιουργία σπινθήρων (π.χ. µέσω βραχυκυκλώµατος). Σε µεταφορείς διαδρόµου που λειτουργούν µε µπαταρία πρέπει να αφαιρείται το βύσµα της µπαταρίας. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υποσυστήµατα πρέπει να καθαρίζονται µε ελαφρύ αέρα αναρρόφησης ή πεπιεσµένο αέρα µε χρήση µη αγώγιµου, αντιστατικού πινέλου. Όταν ο µεταφορέας διαδρόµου καθαρίζεται µε δέσµη νερού ή συσκευή καθαρισµού υψηλής πίεσης, πρέπει προηγουµένως να καλύπτονται προσεκτικά όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υποσυστήµατα, διότι η υγρασία µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες. εν επιτρέπεται ο καθαρισµός µε δέσµη ατµού. Μετά από τον καθαρισµό πρέπει να διεξάγονται οι ενέργειες που περιγράφονται στην ενότητα "Εκ νέου θέση σε λειτουργία". F 1

37 Εργασίες στο ηλεκτρικό σύστηµα: Οι εργασίες στο ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να διεξάγονται µόνο από ηλεκτροτεχνικά καταρτισµένους τεχνικούς. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να λάβετε όλα τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Σε µεταφορείς διαδρόµου που λειτουργούν µε µπαταρία, το όχηµα πρέπει να αποσυνδέεται από την τάση και επιπλέον να αφαιρείται το βύσµα της µπαταρίας. Εργασίες συγκόλλησης: Για την αποφυγή ζηµιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται από το µεταφορέα διαδρόµου πριν από τη διεξαγωγή εργασιών συγκόλλησης. Τιµές ρύθµισης: Σε περίπτωση επισκευών, καθώς και κατά την αντικατάσταση υδραυλικών / ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων πρέπει να τηρούνται οι τιµές ρύθµισης ανάλογα µε το όχηµα. Ελαστικά: Η ποιότητα των ελαστικών επηρεάζει την ασφάλεια και την οδηγική συµπεριφορά του µεταφορέα διαδρόµου. Κατά την αντικατάσταση των ελαστικών που έχουν τοποθετηθεί από το εργοστάσιο θα πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η τήρηση των δεδοµένων του τεχνικού εγγράφου τύπου. Κατά την αλλαγή τροχών ή ελαστικών πρέπει να προσέξετε να µην προκαλείται κλίση στη στάση του οχήµατος (η αλλαγή τροχού π.χ. πρέπει να γίνεται πάντα αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα). Αλυσίδες ανύψωσης: Οι αλυσίδες ανύψωσης φθείρονται γρήγορα, όταν δεν λιπαίνονται. Τα διαστήµατα συντήρησης που αναγράφονται στην αντίστοιχη λίστα ελέγχου ισχύουν για την κανονική χρήση. Σε περίπτωση αυξηµένων απαιτήσεων (σκόνης, θερµοκρασίας) η λίπανση πρέπει να επαναλαµβάνεται συχνότερα. Το προδιαγραφόµενο σπρέι αλυσίδας πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η εξωτερική επίστρωση µε γράσο δεν επιφέρει επαρκή λίπανση. Εύκαµπτοι υδραυλικοί σωλήνες: Μετά από διάστηµα χρήσης έξι ετών οι εύκαµπτοι σωλήνες πρέπει να αντικαθίστανται. Κατά την αντικατάσταση των υδραυλικών εξαρτηµάτων πρέπει να αντικαθίστανται και οι εύκαµπτοι σωλήνες του συστήµατος αυτού GR F 2

38 3 Συντήρηση και επιθεώρηση M Η σχολαστική και σωστή συντήρηση αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις για ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου. Η παραµέληση της τακτικής συντήρησης µπορεί να προκαλέσει βλάβες στο µεταφορέα διαδρόµου ενώ συνιστά πρόσθετα δυνητικό κίνδυνο για άτοµα και λειτουργία. Τα αναφερόµενα διαστήµατα συντήρησης προϋποθέτουν λειτουργία µονής βάρδιας και κανονικές συνθήκες εργασίας. Σε περίπτωση αυξηµένων απαιτήσεων, όπως µεγάλη ποσότητα σκόνης, έντονες αυξοµειώσεις θερµοκρασίας ή λειτουργία µε πολλές βάρδιες, τα διαστήµατα πρέπει να συντοµεύονται αναλόγως. Στην ακόλουθη λίστα ελέγχου συντήρησης αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται, καθώς και η χρονική στιγµή της εκτέλεσής τους. Ως διαστήµατα συντήρησης ορίζονται: Z W=Κάθε A = Κάθε Β = Κάθε C=Κάθε 50 ώρες λειτουργίας, ωστόσο τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα 500 ώρες λειτουργίας, 1000 ώρες λειτουργίας, ωστόσο τουλάχιστον µία φορά ετησίως 2000 ώρες λειτουργίας, ωστόσο τουλάχιστον µία φορά ετησίως Τα ενδιάµεσα διαστήµατα συντήρησης W πρέπει να τηρούνται από τον ιδιοκτήτη. Στη φάση στρωσίµατος του µεταφορέα διαδρόµου µετά από περίπου 100 ώρες λειτουργίας, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα γίνει έλεγχος των περικοχλίων ή των µπουλονιών τροχού και, αν χρειαστεί, σφίξιµο GR F 3

39 4 Λίστα ελέγχου εργασιών συντήρησης Πλαίσιο/ οµή: ιαστήµατα συντήρησης Στάνταρ = t W A B C Ψυκτική αποθήκη = k 1.1 Έλεγχος όλων των φερόντων στοιχείων για τυχόν ζηµιές t 1.2 Έλεγχος των κοχλιωτών συνδέσεων t Τροχοί: 3.1 Έλεγχος για φθορές και ζηµιές t 3.2 Έλεγχος της έδρασης και της στερέωσης k t Σύστηµα 4.1 Έλεγχος διάκενου t διεύθυνσης: Σύστηµα 5.1 Έλεγχος λειτουργίας και ρύθµισης k t πέδησης: 5.2 Έλεγχος της λειτουργίας επαναφοράς t 5.3 Έλεγχος των τακακιών φρένων για τυχόν φθορές t Υδραυλικό σύστηµα: Ηλεκτρ. σύστηµα: Μπαταρία: 6.1 Έλεγχος λειτουργίας k t 6.2 Έλεγχος των συνδέσεων και των συνδέσµων για k t στεγανότητα και ζηµιές 6.3 Έλεγχος του υδραυλικού κυλίνδρου ως προς τη k t στεγανότητα, τη στερέωση και τυχόν ζηµιές 6.5 Αλλαγή του υδραυλικού λαδιού k t 6.6 Έλεγχος της λειτουργίας των βαλβίδων περιορισµού πίεσης k t 7.1 Έλεγχος λειτουργίας t 7.2 Έλεγχος του καλωδίου για σταθερή εφαρµογή των t συνδέσεων και τυχόν ζηµιές 7.3 Έλεγχος των ασφαλειών ως προς την ορθότητα των t τιµών τους 7.4 Έλεγχος για τη σωστή έδραση και λειτουργία του t διακόπτη και του πείρου ακινητοποίησης 7.5 Έλεγχος των επαφέων και των ρελέ, εάν χρειαστεί t αντικατάσταση των φθειρόµενων εξαρτηµάτων 7.6 Έλεγχος της λειτουργίας των διατάξεων προειδοποίησης k t και των κυκλωµάτων ασφαλείας 9.1 Έλεγχος της πυκνότητας και της στάθµης του k t ηλεκτρολύτη, καθώς και της τάσης των στοιχείων 9.2 Έλεγχος της σωστής έδρασης των ακροδεκτών k t σύνδεσης, λίπανση µε γράσο για κοχλίες πόλων 9.3 Καθαρισµός των συνδέσεων του βύσµατος της k t µπαταρίας, έλεγχος για σωστή εφαρµογή 9.4 Έλεγχος του καλωδίου της µπαταρίας για ζηµιές, και, εάν t χρειάζεται, αντικατάσταση 0708.GR F 4

40 Σκελετός ανύψωσης: Εργασίες λίπανσης: Γενικές µετρήσεις: Επίδειξη: 10.1 Οπτικός έλεγχος των κυλίνδρων κύλισης, των k t εξαρτηµάτων ολίσθησης και των αναστολέων 10.2 Έλεγχος των διχαλών περόνης και του φορέα περόνης k t για τυχόν φθορές και βλάβες 10.3 Έλεγχος της στερέωσης του σκελετού ανύψωσης t 10.4 Έλεγχος για φθορά, ρύθµιση και λίπανση των αλυσίδων t ανύψωσης και του οδηγού αλυσίδας 10.5 Έλεγχος του πλευρικού διάκενου και της t παραλληλότητας των προφίλ ιστού 10.6 Έλεγχος των προστατευτικών διατάξεων ως προς τη στερέωσή τους και για τυχόν ζηµιές k t 11.1 Λίπανση του οχήµατος βάσει του σχεδιαγράµµατος k t λίπανσης 12.1 Έλεγχος της γείωσης του ηλεκτρικού συστήµατος t 12.2 Έλεγχος της ταχύτητας ανύψωσης και κατεβάσµατος t 12.3 Έλεγχος των διατάξεων ασφαλείας και των κυκλωµάτων t απενεργοποίησης 13.1 Μετά από τη συντήρηση του οχήµατος, το όχηµα πρέπει k t να επιδεικνύεται σε ένα εξουσιοδοτηµένο άτοµο 0708.GR F 5

41 5 Σχεδιάγραµµα λίπανσης g E G A g Επιφάνειες ολίσθησης Στόµιο πλήρωσης υδραυλικού λαδιού 0708.GR F 6

42 5.1 Μέσα λειτουργίας F Χειρισµός των µέσων λειτουργίας: Ο χειρισµός των µέσων λειτουργίας πρέπει να γίνεται πάντα σωστά και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ο αντικανονικός χειρισµός θέτει σε κίνδυνο την υγεία, τη ζωή και το περιβάλλον. Τα µέσα λειτουργίας πρέπει να αποθηκεύονται µόνο σε δοχεία που ορίζουν οι προδιαγραφές. Μπορεί να είναι εύφλεκτα, γι' αυτό δεν πρέπει να τα φέρνετε σε επαφή µε θερµά δοµικά µέρη ή γυµνές φλόγες. Για την πλήρωση των µέσων λειτουργίας πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο καθαρά δοχεία. Απαγορεύεται η ανάµειξη µέσων λειτουργίας διαφορετικών ποιοτήτων. Αποκλίσεις από τον κανονισµό αυτόν επιτρέπονται µόνον εφόσον η ανάµιξη προβλέπεται ρητά στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Αποφύγετε το διασκορπισµό τους. Υγρά που έχουν χυθεί πρέπει να συλλέγονται αµέσως µε κατάλληλο συνδετικό µέσο, ενώ το µίγµα µέσου λειτουργίας-συνδετικού µέσου πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Κωδικός Αρ. παραγγελίας Παραδοτέα ποσότητα Ονοµασία Χρήση για A ,0 l HLP-B 46 Υδραυλικό σύστηµα E ,0 kg Γράσο, DIN Εργασίες λίπανσης G ,51 l Σπρέι αλυσίδων Αλυσίδες Κωδικός Είδος σαπωνοποίησης Σηµείο στάξης C ιεισδυτικότητα µετά µάλαξιν στους 25 C Κατηγορία NLG1 Θερµοκρασία χρήσης C E Λίθιο / GR F 7

43 6 Υποδείξεις για τη συντήρηση 6.1 Προετοιµασία του οχήµατος για τις εργασίες συντήρησης και σέρβις Για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τις εργασίες συντήρησης και σέρβις πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Πρέπει να δηµιουργούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: F Σταθµεύστε και ασφαλίστε το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Τραβήξτε το βύσµα µπαταρίας και ασφαλίστε το όχηµα έναντι ανεπιθύµητης ενεργοποίησης. Σε περίπτωση εργασιών κάτω από ανυψωµένο όχηµα, πρέπει να διασφαλίζεται ο αποκλεισµός τυχόν ανατροπής ή ολίσθησης. Κατά την ανύψωση του οχήµατος πρέπει να τηρούνται επιπλέον οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά". Κατά τις εργασίες στο φρένο στάθµευσης, το όχηµα πρέπει να ασφαλίζει ώστε να µην µπορεί να κυλήσει GR F 8

44 6.2 Έλεγχος ηλεκτρικών ασφαλειών Προετοιµάστε το όχηµα για τις εργασίες σέρβις (βλέπε ενότητα 6.1). Αφαιρέστε το καπό. Ελέγξτε όλες τις ασφάλειες σύµφωνα µε τον πίνακα ως προς την ορθότητα των τιµών και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τις. 1 2 Θέση Ονοµασία Ασφάλεια για: HC 1 F1 Ασφάλεια ελέγχου 8 A 2 2F1 Ασφάλεια ισχύος 250 A 0708.GR F 9

45 6.3 Εκ νέου θέση σε λειτουργία Η εκ νέου θέση σε λειτουργία µετά από καθαρισµό ή εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο αφού έχουν διεξαχθεί οι ακόλουθες εργασίες: Έλεγχος της λειτουργίας του βύσµατος ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. Έλεγχος της λειτουργίας των φρένων. Λίπανση οχήµατος σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης. 7 Ακινητοποίηση του µεταφορέα διαδρόµου M Σε περίπτωση που ο µεταφορέας διαδρόµου παραµείνει ακινητοποιηµένος για διάστηµα µεγαλύτερο από 6 µήνες π.χ. για λειτουργικούς λόγους, η αποθήκευσή του επιτρέπεται µόνο σε ξηρό χώρο που προστατεύεται από την παγωνιά, ενώ πρέπει επίσης να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από την ακινητοποίηση, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται. Για όσο διάστηµα παραµείνει ακινητοποιηµένος, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να τοποθετείται σε βάθρο έτσι, ώστε κανένας τροχός να µην έρχεται σε επαφή µε το δάπεδο. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι τροχοί και τα έδρανά τους από ζηµιές. Αν ο µεταφορέας διαδρόµου πρόκειται να παραµείνει ακινητοποιηµένος για διάστηµα µεγαλύτερο από 6 µήνες, πρέπει να συνεννοηθείτε µε το τµήµα σέρβις του κατασκευαστή για περαιτέρω µέτρα προφύλαξης. 7.1 Μέτρα πριν από την ακινητοποίηση Z Καθαρίστε σχολαστικά το µεταφορέα διαδρόµου. Ελέγξτε τα φρένα. Ελέγξτε τη στάθµη υδραυλικού λαδιού, εάν χρειαστεί συµπληρώστε λάδι (βλέπε κεφάλαιο F). Όλα τα άβαφα µηχανικά δοµικά µέρη πρέπει να καλύπτονται µε λεπτό στρώµα λαδιού ή γράσου. Λιπάνετε το µεταφορέα διαδρόµου σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης (βλέπε κεφάλαιο F). Φορτίστε την µπαταρία (βλέπε κεφάλαιο D). Αποσυνδέστε το βύσµα της µπαταρίας, καθαρίστε και λιπάνετε τους κοχλίες πόλου µε λίπος πόλου. Πρέπει επίσης να τηρούνται τα στοιχεία του κατασκευαστή της µπαταρίας. Όλες οι ελεύθερες ηλεκτρικές επαφές πρέπει να ψεκάζονται µε κατάλληλο σπρέι επαφών GR F 10

46 7.2 Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης Κάθε 6 µήνες: M Z Φορτίστε την µπαταρία (βλέπε κεφάλαιο D). Μεταφορείς διαδρόµου που κινούνται µε µπαταρία: Η τακτική φόρτιση της µπαταρίας είναι απαραίτητη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, λόγω της αυτοαποφόρτισης της µπαταρίας, θα προκληθεί ολική αποφόρτιση, η οποία είναι καταστροφική για την µπαταρία. Όταν η φόρτιση συντήρησης είναι συνεχής δεν απαιτείται φόρτιση κάθε 6 µήνες για προστασία από ολική αποφόρτιση. 7.3 Εκ νέου θέση σε λειτουργία µετά από ακινητοποίηση Z F Καθαρίστε σχολαστικά το µεταφορέα διαδρόµου. Λιπάνετε το µεταφορέα διαδρόµου σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης (βλέπε κεφάλαιο F). Καθαρίστε την µπαταρία, γρασάρετε τους κοχλίες πόλων µε γράσο πόλων και συνδέστε την µπαταρία. Φορτίστε την µπαταρία (βλέπε κεφάλαιο D). Ελέγξτε το υδραυλικό λάδι για παρουσία συµπυκνώµατος και, εάν απαιτείται, αλλάξτε το. Θέστε σε λειτουργία το µεταφορέα διαδρόµου (βλέπε κεφάλαιο E). Μεταφορείς διαδρόµου που κινούνται µε µπαταρία: Όταν υπάρχουν δυσκολίες σύνδεσης στο ηλεκτρικό κύκλωµα, οι ελεύθερες επαφές πρέπει να ψεκάζονται µε σπρέι επαφών και να αποµακρύνεται µε επανειληµµένη ενεργοποίηση το στρώµα οξείδωσης που ίσως έχει δηµιουργηθεί στις επαφές των στοιχείων χειρισµού. Αµέσως µετά τη θέση σε λειτουργία δοκιµάστε τα φρένα GR F 11

47 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και ασυνήθιστα φαινόµενα Z Z Κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου σύµφωνα µε τις εθνικές προδιαγραφές. Η Jungheinrich συνιστά τον έλεγχο κατά FEM Οδηγία Για τους ελέγχους αυτούς, η Jungheinrich διαθέτει µια ειδική υπηρεσία ασφαλείας µε ανάλογα εκπαιδευµένο προσωπικό. Ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο (λάβετε υπόψη σας τις εθνικές διατάξεις) ή µετά από ασυνήθιστα φαινόµενα από ένα άτοµο µε σχετική εξειδίκευση. Η έκθεση γνωµοδότησης και αξιολόγησης του ατόµου αυτού δεν πρέπει να επηρεάζεται από εταιρικά ή οικονοµικά συµφέροντα, αλλά να λαµβάνει υπόψη µόνο τον παράγοντα της ασφάλειας. Πρέπει να διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εµπειρία για να µπορεί να γνωµοδοτήσει για την κατάσταση του µεταφορέα διαδρόµου και την αποτελεσµατικότητα των προστατευτικών διατάξεων σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνολογίας και τις αρχές που διέπουν τον έλεγχο των µεταφορέων διαδρόµου. Πρέπει να διεξάγεται πλήρης έλεγχος της τεχνικής κατάστασης του µεταφορέα διαδρόµου ως προς την ασφάλεια κατά ατυχήµατος. Εκτός αυτού πρέπει ο µεταφορέας διαδρόµου να ελέγχεται λεπτοµερώς για βλάβες που µπορεί ενδεχοµένως να προκλήθηκαν από αντικανονική χρήση. Πρέπει να τηρείται ένα πρωτόκολλο ελέγχου. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον µέχρι το µεθεπόµενο έλεγχο. Για την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων πρέπει να µεριµνά ο ιδιοκτήτης. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου τοποθετείται στο µεταφορέα διαδρόµου µια ετικέτα ελέγχου που πιστοποιεί τη διεξαγωγή του. Στην ετικέτα αυτή αναφέρεται ο µήνας και το έτος διεξαγωγής του επόµενου ελέγχου. 9 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη Z Η οριστική και σωστή θέση εκτός λειτουργίας ή η απόρριψη του µεταφορέα διαδρόµου πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµικές διατάξεις της χώρας χρήσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διατάξεις για την απόρριψη της µπαταρίας, των πρώτων υλών, καθώς και του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού συστήµατος GR F 12

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

SDI/ Radii-cal. Οδηγίες χρήσεως

SDI/ Radii-cal. Οδηγίες χρήσεως SDI/ Radii-cal Οδηγίες χρήσεως Σας ευχαριστούµε για την αγορά της συσκευής πολυµερισµού Radii-cal LED. Το Radii-cal είναι µία ελαφριά, δυνατή συσκευή πολυµερισµού χωρίς καλώδιο, που µε την χρήση LED πολυµερίζει

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ COACH M (7974-100) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα