ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ. Κοινοτικού Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ. Κοινοτικού Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) Φεβρουάριος 2006

2 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόµενα Εισαγωγικό Σηµείωµα Μήνυµα του ιευθύνοντος Συµβουλου Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε Ιστορικά Στοιχεία Στοιχεία Παραγωγής Γενικές πληροφορίες Η αλυκή Μεσολογγίου Η αλυκή Κίτρους Πιερίας Η αλυκή Καλλονής Λέσβου Παραγωγική διαδικασία αλυκών Περιγραφή αλυκής Αλατοποιία στις Αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους Συγκοµιδή άλατος στις Αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους Προϊόντα Βιολογική διαδικασία των αλυκών Περιγραφή Η χλωρίδα των αλυκών Η πανίδα των αλυκών Οι αλυκές ως υγρότοποι Συστηµα Περιβαλλοντικης ιαχειρισης κατά ΕΜΑS Ιστορικό Ανάπτυξης Συστηµάτων ιαχείρισης Βασικά σηµεία συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης Τεκµηρίωση συστήµατος Σχεδιασµός Συστήµατος Συµµόρφωση µε νοµικές και άλλες απαιτήσεις Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προσωπικού Εφαρµογή και παρακολούθηση συστήµατος Βελτίωση Συστήµατος Περιβαλλοντικη πολιτικη Οργανωτικη οµη για το Περιβαλλον Περιβαλλοντικες Πλευρες Περιβαλλοντικη Επιδοση Μεθοδολογία αναγνώρισης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών πλευρών Περιβαλλοντικές Πλευρές ανά στάδιο δραστηριότητας Προστασία ορνιθοπανίδας και χλωρίδας Χρήση θαλασσινού νερό Κατανάλωση ενέργειας Κατανάλωση νερού Χρήση βοηθητικών υλών...36 Σελίδα 2 από 2

3 8.8 Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Αέρια απόβλητα Συσχέτιση περιβαλλοντικών πλευρών και περιβαλλοντικών...39 επιπτώσεων Περιβαλλοντικοι Σκοποι-Στοχοι & Προγραµµατα Επαληθευση της Περιβαλλοντικης ηλωσης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ...46 Σελίδα 3 από 3

4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ από τις αρχές λειτουργίας της το 1988, έχει αποδείξει έµπρακτα το ενδιαφέρον της για την προστασία του περιβάλλοντος θέτοντας ως πρωταρχικό της στόχο, παράλληλα µε την βέλτιστη λειτουργία και τον εκσυγχρονισµό των αλυκών, την προστασία των πολύτιµων για την εποχή µας οικοσυστηµάτων, που αυτές συνιστούν. Είναι εξάλλου γνωστό, οτι η βέλτιστη απόδοση µιας αλυκής, είναι σε απόλυτη αντιστοιχία µε την ανάπτυξη ενός πλούσιου και σταθερού οικοσυστήµατος. Ο ιδιαίτερα κρίσιµος τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος έχει βρει πολύτιµο σύµµαχο τις δραστηριότητες της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ, η οποία µέσα από ένα πρόγραµµα ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των αλυκών που παρέλαβε το 1989, συνέβαλε στην δηµιουργία περισσότερο υγιών οικοσυστηµάτων και σε ορισµένες περιπτώσεις στην εκρηκτική αύξηση του αριθµού και ειδών των πουλιών που διαβιούν στις αλυκές µε ανάλογη αύξηση του οικοτουρισµού. Η αρµονική συνύπαρξη ανάµεσα στην παραγωγή άλατος, ιδιαίτερα στις σύγχρονες αλυκές και στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της οικολογικής σηµασίας των σύγχρονων αλυκών από συνεχώς περισσότερους διεθνείς οργανισµούς και φορείς. Ο χαρακτηρισµός τους δε ως «υγροτόπους», αποδεικνύει ότι περιβάλλον και αλυκές συνδέονται µε έναν αµφίδροµο άρρηκτο δεσµό, απαραίτητο για την αειφορική τους συνύπαρξη. Η συγκεκριµένη έκδοση έρχεται να παρουσιάσει εκτενώς τους τρόπους αλληλεπίδρασης µεταξύ της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ και του περιβάλλοντος. Περιλαµβάνει όλες τις σηµαντικές δραστηριότητες και ενέργειες της εταιρείας τόσο στους χώρους των αλυκών Μεσολογγίου, Κίτρους και Καλλονής όσο και στα γραφεία στην Αθήνα. Αναγνωρίζονται τόσο οι άµεσες όσο και οι έµµεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον και προσδιορίζεται, η περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας µε την µέτρηση περιβαλλοντικών δεικτών. Επιπλέον, αναλύονται οι συγκεκριµένοι στόχοι και τα προγράµµατα της εταιρίας για την µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την οικολογική ευαισθητοποίηση τόσο των εργαζοµένων της όσο και των αυξανόµενων επισκεπτών της. Η ανάλυση αυτή έρχεται να αναδείξει τον οικολογικό χαρακτήρα των αλυκών και να αποδείξει ότι η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ λειτουργεί µε άξονα την αειφορική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων µας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην συγκεκριµένη έκδοση αφορούν στοιχεία των Αλυκών Μεσολογγίου,, Κίτρους, Καλλονής καθώς και των Γραφείων στην Αθήνα για το έτος 2005 και προγραµµατισµό ενεργειών για το χρονικό διάστηµα Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε έλεγχο στα πλαίσια της επαλήθευσης του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης κατά ΕΜΑS από διαπιστευµένο επαληθευτή. Η παρούσα περιβαλλοντική δήλωση είναι διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο στις Αλυκές Μεσολογγίου, Κίτρους, Καλλονής, στα γραφεία της Αθήνας και µέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας Για οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε µε: ιευθυντή ιασφάλισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Κοροβέση, Ασκληπιού 1, ΑΘΗΝΑ, Τηλ , Fax: , Εmail: Υπεύθυνο ιασφάλισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος κ. Γεώργιο Κωστόπουλο, Μεσόκαµπος, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ , Fax: , Σελίδα 4 από 4

5 3. ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Η ιοίκηση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ πιστεύει ότι το περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την επιχειρηµατική της δραστηριότητα. Και τούτο γιατί η παραγωγική διαδικασία των σύγχρονων ιδιαίτερα αλυκών, δηµιουργεί ένα µοναδικό οικοσύστηµα στο οποίο συνυπάρχουν τα υγροτοπικά χαρακτηριστικά µε αυτά των ακραίων υπεραλµυρών λειµώνων. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο τρέφονται ή/και φωλεάζουν στις αλυκές εκατοντάδες είδη σπάνιων πουλιών, πολλά από τα οποία προστατεύονται από ελληνικές και διεθνείς συνθήκες. Η παραγωγή αλατιού είναι µία απόλυτα φυσική δραστηριότητα που χρησιµοποιεί σαν πρώτη ύλη το θαλασσινό νερό, το οποίο κατά την διαδροµή του σε ένα σύστηµα θερµαστρών (αβαθών λιµνών) που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους κυρίως εν σειρά, συµπυκνώνεται σταδιακά µέχρι το σηµείο κορεσµού (ως προς το NaCl). Η κορεσµένη άλµη οδηγείται στις τελευταίες λεκάνες όπου κρυσταλλώνει (παράγεται) αλάτι, οι οποίες για το λόγο αυτό ονοµάζονται αλοπήγια. Η συµπύκνωση του θαλασσινού νερού επιτυγχάνεται µε φυσική εξάτµιση, που είναι αποτέλεσµα της ταυτόχρονης δράσης της ηλιακής ακτινοβολίας και του µικροκλίµατος που επικρατεί στην περιοχή της κάθε αλυκής. Πρώτιστος σκοπός της εταιρίας µας, είναι ο σεβασµός και η προστασία αυτών των ιδιαίτερων και πολύτιµων οικοσυστηµάτων που δηµιουργούνται από την λειτουργία των αλυκών της, ώστε παράλληλα µε την βελτίωση της απόδοσή τους, να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διαβίωση και ανάπτυξη της ορνιθοπανίδας και χλωρίδας. Εφαρµόζουµε Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 και γνωρίζουµε ήδη τα οφέλη του. Έτσι προχωρήσαµε και στην ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού EMAS. Ήδη έγινε συστηµατική µελέτη των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων των αλυκών Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους στο περιβάλλον. Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης προχωρήσαµε στις πρώτες δράσεις µέτρησης και βελτίωσης της περιβαλλοντικής µας επίδοσης. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην Περιβαλλοντική ήλωση, η οποία είναι η πρώτη δήλωση της εταιρίας µας. Γνωρίζουµε ότι είµαστε ακόµη στην αρχή και έχουµε αρκετό δρόµο να διανύσουµε. Σε αυτό το ταξίδι η ιοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και να διαθέτει τους απαιτούµενους πόρους. Με εκτίµηση, Η. Ζαπαντιώτης Σελίδα 5 από 5

6 4. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε Ιστορικά Στοιχεία Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ είναι µια Εταιρία του Ελληνικού ηµοσίου που ιδρύθηκε το 1988 µε πρωταρχικό στόχο την οικονοµική εξυγίανση των βιώσιµων αλυκών σε όλη την χώρα, µέσω εκµηχάνισης και εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των, έτσι ώστε η χώρα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης όσον αφορά τις ανάγκες της σε πρωτογενές αλάτι. Αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της προγενέστερης Εταιρίας «Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ» που είχε ιδρυθεί το 1978 ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ και συνίστατο απλώς από τη φερώνυµη αλυκή. Με την προσάρτηση των αλυκών Κίτρους, Καλλονής, Πολιχνίτου, Αγγελοχωρίου, Νέας Κεσσάνης, Μέσης και Μήλου, ο συνολικός αριθµός αλυκών που υπάγονται σήµερα στην Εταιρεία ανήλθε σε οκτώ. Οι δραστηριότητες της εταιρίας υπάγονται στον κωδικό ΝΑCE : Παραγωγή αλατιού Στοιχεία Παραγωγής Η ετήσια παραγωγή άλατος είναι συνάρτηση του µικροκλίµατος που επικρατεί στην περιοχή κάθε αλυκής κατά την διάρκεια της παραγωγικής περιόδου και ως εκ τούτου αυξοµειώνεται σύµφωνα µε τις καιρικές συνθήκες. Αναλυτικά στοιχεία παραγωγής κάθε αλυκής και συνολικά της εταιρίας κατά την τελευταία τριετία παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΥΚΩΝ (τόννοι) ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΕΣΗΣ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΜΗΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 6 από 6

7 4.3. Γενικές πληροφορίες Στη δικαιοδοσία της Εταιρίας υπάγεται το σύνολο σχεδόν των εν λειτουργία αλυκών της Ελλάδος. Οι υπόλοιπες αλυκές που παλιότερα ανήκαν στο Υπουργείο Βιοµηχανίας Ερευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης σήµερα) έχουν προ πολλού παύσει να λειτουργούν. Άλλες πάλι, εκτός Εταιρίας (π.χ. Κυθήρων και Τουρλίδας), είναι τόσο µικρής δυναµικότητας, που µόνον τοπικές ανάγκες µπορούν να καλύπτουν. Έτσι, η συµµετοχή της Εταιρίας στην παραγωγή πρωτογενούς άλατος στην Ελλάδα, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες ξεπερνά το 92%, καλύπτοντας, επί του παρόντος, το 70% των συνολικών αναγκών της. Η Εταιρία διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο ως εκτελεστή των αποφάσεων και γενικό διαχειριστή. Απασχολεί 14 άτοµα ως κεντρικό διοικητικό προσωπικό και 45 εργαζόµενους επί τόπου στις αλυκές. Οι επιπλέον ανάγκες σε προσωπικό καλύπτονται από εποχιακούς εργαζόµενους, ο συνολικός αριθµός των οποίων, κατά την περίοδο συλλογής του αλατιού που µεγιστοποιούνται οι ανάγκες, κυµαίνεται από 150 έως 200 άτοµα ετησίως. Η έκταση και η δυναµικότητα των Αλυκών καθώς και το ποσοστό % της έκτασης του ευρύτερου υγροτόπου που καταλαµβάνουν είναι σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν: ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΥΚΩΝ ΑΛΥΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (Στρέµατα) ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (Τόνοι) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΗΛΟΥ Σελίδα 7 από 7

8 Αλυκές Μεσολογγίου Ramsar site Natura 2000 GR SPA KYA 1319/ PBA Καταφύγιο άγριας ζωής ΦΕΚ 716/Β/87 Κίτρους Πιερίας Ramsar site Natura 2000 GR SPA site GR KYA 14874/3291, 6/7/98 Καλλονής Λέσβου Ramsar site Natura 2000 GR PBA,(protected bird area) 79/409/EEC Έκταση % του υγρότοπου Η αλυκή Μεσολογγίου Η αλυκή Μεσολογγίου είναι ένα ζωντανό τµήµα ενός πολύπλοκου οικοσυστήµατος που βρίσκεται στη υτική Στερεά Ελλάδα και αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους υγρότοπούς της. Στην περιοχή κυριαρχεί η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου που βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα του συστήµατος των υγροτόπων που αποτελεί και τον τροφοδότη της αλυκής Μεσολογγίου σε θαλασσινό νερό. Λόγω της υψηλής οικολογικής αξίας της, η περιοχή των αλυκών περιλαµβάνεται στην Συνθήκη Ramsar και είναι µέρος ενός από τους Εικόνα 1: Γενική άποψη αλυκής Μεσολογγίου σπουδαιότερους βιοτόπους της Ευρώπης όπου βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη άγριων πτηνών. Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής παρουσιάζει µεγάλη ιδιαιτερότητα λόγω της έντονης παρουσίας και κυριαρχίας ειδών του υγρού στοιχείου, που ευνοούνται από τις συνθήκες αλατότητας αφενός και στον τρόπο λειτουργίας των αλυκών αφετέρου. Με δεδοµένο οτι το µεγαλύτερο µέρος των αλυκών καλύπτεται από νερό, η χερσαία βλάστηση είναι περιορισµένη. Αποτελείται από είδη φυτών, που δεν διαφέρουν σηµαντικά από αυτά που συναντά κανείς σε παραθαλάσσια έλη και αµµώδεις παραλίες. Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες κυρίαρχα φυτά στην αλυκή είναι είδη του γένους Arthrocnemum, Chenopodiaceae, Halimione portulacoides, Limonium και Salicornia. Από τους πλαγκτονικούς οργανισµούς που παρατηρούνται στην αλυκή Μεσολογγίου αλλά και σε όλες αναιξαιρέτως τις αλυκές της Ελλάδος, σηµαντικότερος είναι το ανόστρακο καρκινοειδές artemia, αφού επηρεάζει άµεσα την παραγωγική διαδικασία και παράλληλα αποτελεί πολύτιµη τροφή (πηγή πρωτεϊνης) για πολλά είδη πουλιών. Σελίδα 8 από 8

9 Επίσης συναντάται το µικρό ψάρι ζαµπαρέλλα (aphanius fasciatus) και αρκετά είδη θαλάσσιων εντόµων. Εβδοµήντα ένα είδη πουλιών παρατηρήθηκαν στην αλυκή Μεσολογγίου κατά τη διάρκεια του Από αυτά, 25 έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούµενα στην Ευρώπη, 20 από τα οποία προστατεύονται από την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται η αβοκέτα, ο καλαµοκανάς, ο θαλασσοσφυριχτής, η νανοσκαλίδρα, η πετροτριλίδα, η µαυροβουτηχτάρα, η λασποσκαλίδρα, διάφορα είδη ερωδιών και πελαργών και τα γνωστά φοινικόπτερα που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει περισσότερο έντονη την παρουσία τους στην αλυκή Μεσολογγίου. Επίσης η αλυκή Μεσολογγίου, όπως και όλες οι αλυκές είναι απαραίτητες για την επιβίωση πολλών ειδών γλαρονιών όπως το ποταµογλάρονο, το νανογλάρονο και το γελογλάρονο. Για τους παραπάνω λόγους Η αλυκή Μεσολογγίου προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, την συνθήκη Ramsar καθώς και την ελληνική νοµοθεσία, KYA 1319/ , ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και έχει αναγνωριστεί ως περιοχή ειδικής προστασίας, SPA sites. Εικόνα 2: Χωροταξικό ιάγραµµα Αλυκής Μεσολογγίου Σελίδα 9 από 9

10 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία προσωπικού της αλυκής Μεσολογγίου κατά την τελευταία τριετία: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η αλυκή Κίτρους Πιερίας Η αλυκή Κίτρους αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα των παράκτιων υγροτόπων της Πιερίας, λόγω του πληθυσµού αλλά κυρίως λόγω των ειδών της ορνιθοπανίδας που συγκεντρώνει. Σε µία προεξοχή της γης µέσα στη θάλασσα, στο ακρωτήριο Αθερίδα, εκτείνεται ένας ιδιαίτερος τύπος υγρότοπου, η Αλυκή Κίτρους, συνολικής έκτασης στρεµµάτων περίπου (συµπεριλαµβανοµένων όλων των εκτάσεων που κατακλύζονται από τα νερά της). Η αλυκή Κίτρους είναι το κυρίως κατακλυζόµενο τµήµα µιας φαρδιάς τριγωνικής λουρονησίδας, που δηµιουργήθηκε από τα φερτά υλικά του ποταµού Αλιάκµονα και µικρών ρεµάτων, µε την βοήθεια των θαλασσίων ρευµάτων που επικρατούν στην περιοχή. Η πρώτη θερµάστρα βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα της αλυκής και έχει µεγάλη σχετικά έκταση Εικόνα 3: Αποψη αλυκής Κίτρους (1.400 στρέµµατα περίπου). Για τον λόγο αυτό λειτουργεί σαν προλίµνη για την τροφοδοσία των υπόλοιπων θερµαστρών και συχνά ονοµάζεται «λιµνοθάλασσα». Η αλυκή Κίτρους είναι η δεύτερη, σε παραγωγή άλατος αλυκή στην Ελλάδα. Στην διάρκεια των τελευταίων 20 ετών στην αλυκή και την υγροτοπική ζώνη που την περιβάλλει έχουν παρατηρηθεί 163 είδη πουλιών από τα οποία τα 51 φωλιάζουν. Από τα σπάνια και απειλούµενα είδη συναντώνται σε µεγάλους πληθυσµούς το Σελίδα 10 από 10

11 φοινικόπτερο, η βαρβάρα, η αβοκέτα, ο καλαµοκανάς, το νεροχελίδονο, ο λεπτόραµφος γλάρος, το γελογλάρονο, το νανογλάρονο και η χουλιαροµύτα. Η φαρδιά ζώνη των αµµοθινών, βορειοανατολικά της πρώτης θερµάστρας της αλυκής αποτελεί τη µεγαλύτερη σε πλάτος και έκταση περιοχή µε αµµοθίνες στην βόρεια Ελλάδα. Εδώ συναντώνται αµµόφιλα φυτά όπως ο προστατευόµενος κρίνος της θάλασσας καθώς και πολλά είδη της ερπετοπανίδας. Στις αµµοθίνες των αλυκών έχουν παρατηρηθεί οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις της Μεσογειακής χελώνας σε όλη την Ευρώπη. Ανάµεσα στην αλυκή και τις αµµοθίνες αλλά και σε µεγάλες εκτάσεις νότια των αλυκών αναπτύσσεται η αλοφυτική βλάστηση. Τα αλόφυτα (αλµυρίθρες) το φθινόπωρο, όταν το νερό έχει εξατµιστεί έχουν εντυπωσιακό κόκκινο χρώµα, ενώ το χειµώνα σ αυτές τις εκτάσεις εκατοντάδες παρυδάτια πουλιά αναζητούν την τροφή τους στα ρηχά νερά. Η αλυκή Κίτρους προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, συνθήκη Ramsar καθώς και την ελληνική νοµοθεσία, KYA 14874/3291, 6/7/98, ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και έχει αναγνωριστεί ως περιοχή ειδικής προστασίας, SPA sites. Εικόνα 4: Χωροταξικό ιάγραµµα Αλυκής Κίτρους Σελίδα 11 από 11

12 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία προσωπικού της αλυκής Κίτρους κατά την τελευταία τριετία: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΥΚΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η αλυκή Καλλονής Λέσβου Εικόνα 5: Γενική άποψη αλυκής Καλλονής παραγωγικότητα και ευτροφισµό. O κόλπος της Καλλονής είναι ο µεγαλύτερος της νήσου Λέσβου και βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού. Είναι ένα ηµίκλειστο σύστηµα το οποίο επικοινωνεί µε το Αιγαίο µέσω ενός διαύλου εύρους µικροτέρου του ενός χιλιοµέτρου. Ο δίαυλος περιορίζει σηµαντικά την διακίνηση υδάτινων µαζών µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στον κόλπο. Συγκεκριµένα έχει υψηλότερη αλατότητά από την θάλασσα (περίπου 4 ο Be) και σαν αποτέλεσµα παρουσιάζει µεγάλη Το σηµαντικότερο τµήµα του υγρότοπου βρίσκεται στο βόρειο και ανατολικό τµήµα του κόλπου, όπου βρίσκεται και η οµόνυµη αλυκή, επειδή φωλεάζουν σπάνια απειλούµενα και για τον λόγο αυτό προστατευόµενα, πουλιά. Η αλυκή Καλλονής έχει δηµιουργηθεί κυρίως από την αποθετική δράση των χειµάρων Ξυνόροδου και Τσικνιά, οι οποίοι καταλήγουν στο µοιχό του κόλπου. Η βλάστηση που συναντάται στην αλυκή Καλλονής, οπως και στις υπόλοιπες αλυκές αποτελείται από είδη φυτών προσαρµοσµένων σε συνθήκες αλατότητας. Σύµφωνα µε σχετική µελέτη κυρίαρχα φυτά στην αλυκή είναι είδη του γένους Arthrocnemum, Halimione portulacoides, είδη του γένους Limonium, είδη του γένους Salicornia και Hordeum marinum (σε ξηρότερο έδαφος). Στις θερµάστρες µε αλατότητα µικρότερη Σελίδα 12 από 12

13 από 10 ο Be αναπτύσσεται υποβρύχια βλάστηση «φύκια» από τα φυτά του γένους Ruppia. Ο πιό σηµαντικός πλαγκτονικός οργανισµός που παρατηρείται και στην αλυκή Καλλονής είναι το ανόστρακο καρκινοειδές artemia, το οποίο όπως προαναφέρθηκε επηρεάζει άµεσα την παραγωγική διαδικασία και παράλληλα αποτελεί πολύτιµη τροφή για πολλά είδη πουλιών. Επίσης συναντώνται και εδώ το µικρό ψάρι ζαµπαρέλλα (aphanius fasciatus) και αρκετά είδη θαλάσσιων εντόµων. Στην αλυκή Καλλονής έχουν µέχρι σήµερα παρατηρηθεί περισσότερα από 100 είδη πουλιών τα περισσότερα από τα οποία προστατεύονται από την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται η αβοκέτα, ο καλαµοκανάς, ο θαλασσοσφυριχτής, η νανοσκαλίδρα, η πετροτριλίδα, η µαυροβουτηχτάρα, η λασποσκαλίδρα, διάφορα είδη ερωδιών και πελαργών, τα γνωστά φοινικόπτερα που παραµένουν στην αλυκή σχεδόν καθόλη την διάρκεια του χρόνου σε µεγάλους πληθυσµούς και πολλά είδη γλαρονιών όπως το ποταµογλάρονο, το νανογλάρονο και το γελογλάρονο. Αξίζει να σηµειωθεί οτι ο εκσυχρονισµός της αλυκής που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα από τη εταιρία µας και περιελάµβανε τον επανασχεδιασµό και την εξ ολοκλήρου ανακατασκευή της παραγωγικής έκτασης της αλυκής καθώς και την εκµηχάνιση της λειτουργίας της, είχε σαν αποτέλεσµα τον υπερδιπλασιασµό της ετήσιας ποσότητας παραγόµενου προϊόντος, αλλά το πιο σηµαντικό την ουσιαστική αναβάθµιση του οικοσυστήµατος της αλυκής. Συγκεκριµένα µετά την επαναλειτουργία της αλυκής παρατηρήθηκε µεγάλη αύξηση τόσο του αριθµού όσο και των ειδών των πουλιών που διαβιούσαν στην αλυκή, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα την εκρηκτική αύξηση του οικοτουρισµού στην περιοχή της Καλλονής Λέσβου, ιδιαίτερα κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάϊο! Αποδεικνύεται λοιπόν στην πράξη, οτι η βέλτιστη λειτουργία µιας σύγχρονης Αλυκής είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε την διατήρηση αλλά και ανάπτυξη ενός υγιούς και σταθερού οικοσυστήµατος. Η αλυκή Καλλονής προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, την συνθήκη Ramsar καθώς και την ελληνική νοµοθεσία, ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και έχει αναγνωριστεί ως περιοχή ειδικής προστασίας, SPA sites. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία προσωπικού της αλυκής Καλλονής κατά την τελευταία τριετία: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΥΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΝΙΜΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 13 από 13

14 4.4. Παραγωγική διαδικασία αλυκών Περιγραφή αλυκής Εικόνα 6: Βασικές εγκαταστάσεις αλυκής Οι αλυκές είναι ουσιαστικά παράλια ηµι-τεχνητά οικοσυστήµατα, των οποίων η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην ταυτόχρονη χρήση τριών ανανεώσιµων πόρων: α) του θαλασσινού νερού, β) της ηλιακής ενέργειας και γ) της αιολικής ενέργειας. Oι βασικές εγκαταστάσεις των αλυκών συνίστανται στα ακόλουθα: Θερµάστρες εξάτµισης: ενα σύστηµα αβαθών λεκανών συνδεδεµένων κυρίως εν σειρά, των οποίων ο φυσικός πυθµένας έχει την απαραίτητη αργιλώδη σύνθεση ώστε να εξασφαλίζεται πολύ χαµηλή διαπερατότητα του νερού. Η πρώτη θερµάστρα τροφοδοτείται από την θάλασσα και η τελευταία τροφοδοτεί τα αλοπήγια. Αλοπήγια, ή κρυσταλλοπήγια, ή τηγάνια: είναι ορθογώνιες επίπεδες λεκάνες µε οριζόντια επιφάνεια, που έχουν υποστεί επιµελή κυλινδρισµό µε ελαφρό στρωτήρα. Τροφοδοτούνται µε κορεσµένη άλµη και στον πυθµένα τους αποτίθεται το συνεχώς κρυσταλλούµενο αλάτι. Ταµιευτήρες άλµης: είναι θερµάστρες σχετικά µεγαλύτερου βάθους, στις οποίες αποθηκεύεται η περίσσεια αλµών υψηλής πυκνότητας κατά την χειµερινή περίοδο. Αντλιοστάσια, αντλίες άλµης, αλµαγωγοί, κανάλια, υδροθυρίδες κλπ: χρησιµοποιούνται για την άντληση και διακίνηση των αλµών. Εξοπλισµός συγκοµιδής, µονάδα πλύσης και µονάδα απόθεσης: µε τον οποίο συλλέγεται πλένεται και αποτίθεται το προϊόν σε αλατοσωρούς, στους ανοιχτούς χώρους απόθεσης κάθε αλυκής. Μετεωρολογικός σταθµός: συλλογή των αναγκαίων µετεωρολογικών στοιχείων. Χηµικό εργαστήριο: έλεγχος της ποιότητας του παραγόµενου αλατιού σε όλα τα στάδια παραγωγής Αλατοποιία στις Αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους Η παραγωγική - καλλιεργητική περίοδος, δηλαδή το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η διεργασία παραγωγής άλατος βρίσκεται σε εξέλιξη, αρχίζει κατά το χρονικό διάστηµα από Μάρτιο έως Απρίλιο κάθε έτους και τελειώνει µε την συλλογή του προϊόντος κατά κανόνα έως το τέλος Οκτωβρίου, αναλόγως των µετεωρολογικών συνθηκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αλυκής. Η παραγωγική διαδικασία αρχίζει µε την τροφοδοσία του συστήµατος θερµαστρών µε θαλασσινό νερό. Συγκεκριµένα η πρώτη θερµάστρα τροφοδοτείται µε συνεχή και απρόσκοπτο τρόπο µε θαλασσινό νερό καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, το οποίο καθώς διακινείται στο σύστηµα θερµαστρών, συνεχώς Σελίδα 14 από 14

15 συµπυκνώνεται λόγω φυσικής εξάτµισης. Η διαδικασία συµπύκνωσης συνεχίζεται έως το σηµείο κορεσµού της άλµης ως προς το NaCl (25,7 ο Be). Το σύστηµα ελέγχεται µε τέτοιο τρόπο ώστε η τελευταία θερµάστρα (τροφός) να τροφοδοτεί τα αλοπήγια µε την απαραίτητη ποσότητα κεκορεσµένης άλµης. Η διακίνηση της άλµης γίνεται κυρίως, µε εκµετάλευση της βαρύτητας και όπου είναι απαραίτητο µε ενεργό άντληση. Το συνεχώς κρυσταλλούµενο αλάτι αποτίθεται στον πυθµένα των αλοπηγίων, σχηµατίζοντας στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου ένα στρώµα άλατος πάχους 8-17 cm, αναλόγως των µετεωρολογικών συνθηκών που έχουν επικρατήσει. Η συγκοµιδή του προϊόντος αρχίζει συνήθως περί τις αρχές Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου αναλόγως των ιδιαιτέρων συνθηκών κάθε αλυκής, ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρη συλλογή της παραγωγής πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών. Της συλλογής προηγείται η αποµάκρυνση των αλµολοίπων, δηλ. της παραµένουσας προς εξάτµιση ποσότητας άλµης του αλοπηγίου, και αποστράγγιση του αλοπηγίου για λίγα εικοσιτετράωρα Συγκοµιδή άλατος στις Αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους Η συλλογή άλατος γίνεται µε τη βοήθεια αυτοκινούµενων µηχανηµάτων συγκοµιδής {εικόνα 8, (1)}, τα οποία συλλέγουν το αλάτι κατά λωρίδες 1-3 µέτρων, κινούµενα κατά τη διεύθυνση της µικρής διάστασης του αλοπηγίου. Το αλάτι αποτίθεται σε αυτοκινούµενες οριζόντιες µεταφορικές ταινίες {εικόνα 8, (2)} διατεταγµένες κατά µήκος της διαδροµής του µηχανήµατος συγκοµιδής. Στη συνέχεια, το αλάτι µεταφέρεται µέσω κεκλιµένης µεταφορικής ταινίας σε αυτοκινούµενο σιλό άλατος {εικόνα 8, (3)}, από το οποίο φορτώνονται φορτηγά αυτοκίνητα ή βαγονέττα ελκόµενα από ντηζελοκίνητες µηχανές {εικόνα 8, (4)}. Η κεκλιµένη µεταφορική ταινία και το σιλό κινούνται παραλλήλως της µεγάλης διάστασης του αλοπηγίου. Το αλάτι µεταφέρεται στην µονάδα πλύσης µε φορτηγά αυτοκίνητα / βαγονέττα {εικόνα 8, (7-13)}. Εδώ, το αλάτι απαλλάσσεται από το µέγιστο µέρος των προσµείξεων που το συνοδεύουν, ως επί το πλείστον γαιωδών, καθώς και χηµικών προσµείξεων, ως επί το πλείστον αλάτων µαγνησίου και ασβεστίου. Τα φορτηγά αυτοκίνητα / βαγονέττα {εικόνα 8, (4)} εκφορτώνουν το αλάτι σε σιλό {εικόνα 8, (5)} που τροφοδοτεί, µε τη σειρά του, δεύτερη κεκλιµένη µεταφορική ταινία {εικόνα 8, (6)}, µέσω της οποίας το αλάτι φέρεται στο δοχείο πλύσεως {εικόνα 8, (7)}. Σ' αυτό, εισάγεται µέσω αντλίας {εικόνα 8, (13)} κεκορεσµένη άλµη πλύσεως και αναµειγνύεται µε το αλάτι σε αναλογία 3:1. Στη συνέχεια το µείγµα άλµης-άλατος αντλείται {εικόνα 8, (8)} και Εικόνα 7: Συγκοµιδή άλατος µεταφέρεται µέσω αγωγού {εικόνα 8, (9)} στα στατικά κόσκινα απονερώσεως {εικόνα 8, (10)}, από τα οποία η εξερχοµένη αναλογία µειώνεται σε 1:2 περίπου. Η τελική αποστράγγιση του άλατος γίνεται µε φυγοκέντρηση στον διαχωριστή {εικόνα 8, (11)}, µε τελικό ποσοστό υγρασίας άλατος της τάξεως 4-7%. Η άλµη πλύσεως που εκρέει από τα κόσκινα απονερώσεως και τον φυγοκεντρικό διαχωριστή, διοχετεύεται µηχανικά στη δεξαµενή άλµης πλύσεως για ανακύκλωση, όπου καθιζάνουν οι γαιώδεις προσµείξεις {εικόνα 8, (12)}. Η κεκαθαρµένη άλµη επαναχρησιµοποιείται κατά τρόπο συνεχή στη διεργασία πλύσεως. Σελίδα 15 από 15

16 Το τελικό προϊόν µέσω µεταφορικής ταινίας µεταφέρεται και αποτίθεται {εικόνα 8, (14)} στην υπαίθρια αποθήκη άλατος σε αλατοσωρούς ύψους 10 έως 15 µέτρων {εικόνα 8, (15)}. Τέλος το αλάτι φορτώνεται µε φορτωτή σε φορτηγά αυτοκίνητα προοριζόµενα για κατανάλωση. Εικόνα 8: Εγκατάσταση συγκοµιδής, πλύσης και απόθεσης άλατος Κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής, οι πυκνές άλµες που δεν τροφοδοτούν πλέον τα αλοπήγια οδηγούνται στους ταµιευτήρες άλµης. Μ' αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η σηµαντική αραίωσή τους από τις χειµωνιάτικες βροχοπτώσεις. Η αποθήκευση επιτρέπει την αξιοποίηση της περίσσειας αλµών του τέλους της καλλιεργητικής περιόδου κατά την επόµενη περίοδο, αυξάνοντας µ' αυτόν τον τρόπο σηµαντικά τη στρεµµατική απόδοση της αλυκής. Για τον καλύτερο προγραµµατισµό και τον έλεγχο παραγωγής, όλες οι αλυκές διαθέτουν µετεωρολογικό σταθµό. Στο Μεσολόγγι για παράδειγµα, γίνεται σε καθηµερινή βάση και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καταγραφή των κυρίων κλιµατικών δεδοµένων που επηρεάζουν την αλατοπαραγωγή. Τέτοιες είναι η εξάτµιση νερού, η βροχόπτωση, η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία αέρα, καθώς και η ένταση και διεύθυνση του ανέµου. Οι µετρήσεις αυτές επιτρέπουν την καλύτερη βραχυπρόθεσµη αλλά και µακροπρόθεσµη αξιοποίηση των µετεωρολογικών συνθηκών, για τον έλεγχο του ύψους παραγωγής αλλά και της λειτουργίας της αλυκής. Οι καθηµερινές µετρήσεις της πυκνότητας και στάθµης της άλµης σ' όλη την έκταση της αλυκής επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση διακινήσεως των αλµών, µε απώτερο στόχο τη µεγιστοποίηση της παραγωγής και την αριστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος. Στο χηµικό εργαστήριο της αλυκής Μεσολογγίου ελέγχεται η χηµική σύσταση της άλµης, των αλµολοίπων, της άλµης πλύσεως, του άλατος πριν και µετά την πλύση, κατά τη διάρκεια κρυσταλλώσεως, συγκοµιδής και πλύσεως του προϊόντος. Σελίδα 16 από 16

17 Παράλληλα, ελέγχεται η κοκκοµετρική σύσταση του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια παραγωγής. Οι φυσικοχηµικοί προσδιορισµοί του τελικού προϊόντος αφορούν, πλην της καθαρότητας σε χλωριούχο νάτριο, τις γαιώδεις προσµείξεις, τα θειικά ιόντα, τα ιόντα µαγνησίου και ασβεστίου, καθώς και την υγρασία του. Ως παράδειγµα, παρατίθεται η σύσταση του παραγοµένου άλατος της αλυκής Μεσολογγίου, όπου η περιεκτικότητα του πλυµένου άλατος σε χλωριούχο νάτριο είναι της τάξεως του 99% και οι εναποµένουσες γαιώδεις προσµείξεις κατά κανόνα µικρότερες του 0,1% Προϊόντα Στις αλυκές της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. παράγεται θαλασσινό αλάτι υψηλών προδιαγραφών, µε µεταλλικά στοιχεία, για όλες τις χρήσεις, τροφίµων και βιοµηχανίας. Στις αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους παράγεται σήµερα περισσότερο από το 85% της συνολικής παραγωγής της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Το παραγόµενο αλάτι αφού πλυθεί και ελεγχθεί ως προς την ποιότητά του, συσκευάζεται ή πωλείται χύµα στους Εικόνα 9: Σωρός άλατος πελάτες της εταιρίας. Μέρος του παραγόµενου άλατος που δεν ακολουθεί την διαδικασία της πλύσης, πωλείται ως έχει για διάφορες χρήσεις όπως για τον αποχιονισµό των δρόµων κατά τους χειµερινούς µήνες Βιολογική διαδικασία των αλυκών Περιγραφή Εκτός από τη παραγωγική (φυσικοχηµική) διαδικασία που µόλις περιγράψαµε ( 4.4), εξ ίσου σηµαντική είναι και η βιολογική διαδικασία που παράλληλα µε την προηγούµενη αναπτύσσεται στο σύστηµα θερµαστρών, όπως αποκαλούνται οι αβαθείς λίµνες όπου συµπυκνώνονται οι άλµες στις αλυκές. Είναι εντυπωσιακό ότι παρά τη συνεχή αύξηση της αλατότητας, η ζωή στις θερµάστρες της αλυκής δεν τελειώνει. Οι πλαγκτονικοί οργανισµοί πού ζουν στο θαλασσινό νερό µετά τις πρώτες θερµάστρες αρχίζουν σταδιακά, µε την αύξηση της αλατότητας, να εξαφανίζονται αφού το περιβάλλον γίνεται εντελώς αφιλόξενο γι αυτούς. Στήν θέση τους όµως αναπτύσσονται άλλοι οργανισµοί και µάλιστα σε µεγάλους πληθυσµούς λόγω της έλλειψης ανταγωνισµού, οι οποίοι λόγω της διαφορετικής ευαισθησίας των στην ιοντική σύνθεση του µεσου στο οποίο ζουν, επιβιώνουν σε διαφορετικές περιοχές πυκνοτήτων (ή θερµαστρών) ο κάθε ένας. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται µια αλυσίδα µικροοργανισµών (από την πρώτη θερµάστρα ως τα αλοπήγια), που είναι χαρακτηριστική της παραγωγικής διαδικασίας του αλατιού κι όµοια µε αυτή που παρατηρείται σε φυσικά αλµυρά ή υπερ-αλµυρά παράκτια οικοσυστήµατα. Σελίδα 17 από 17

18 Είναι εντυπωσιακό οτι οι οργανισµοί που αναπτύσσονται σε µια σωστά λειτουργούσα αλυκή: 1. αποτελούν εξαιρετική τροφή για πολλά είδη πουλιών, µερικά από τα οποία εξαρτώνται άµεσα από την παραγωγικότητα της αλυκής και 2. αλληλεπιδρούν µε την παραγωγική διαδικασία των αλυκών µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του παραγόµενου αλατιού. Σ αυτήν λοιπόν την βιολογική διαδικασία βρίσκει απάντηση το ερώτηµα: γιατί οι αλυκές κατακλύζονται από τόσα είδη πουλιών. Είναι αυτή ακριβώς η διαδικασία που καθιστά τις σύγχρονες ιδιαίτερα αλυκές ολοκληρωµένα και σταθερά οικοσυστήµατα! Η χλωρίδα των αλυκών Πιό αναλυτικά οι υδρόβιοι παραγωγοί µιάς αλυκής αποτελούνται από φυτοπλαγκτόν και φωτοσυνθέτοντα φύκη, ενώ οι χερσαίοι συγκροτούν την αλοφυτική, κυρίως, χλωρίδα των αλυκών. Εικόνα 10: Αλοφυτική και ξηροφυτική βλάστηση Σύµφωνα µε την περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, οι θερµάστρες επικοινωνούν µεταξύ τους και ως εκ τούτου επιτρέπουν την κυκλοφορία και την ανταλλαγή οργανισµών. Ταυτόχρονα, οι θερµάστρες είναι σχετικά αυτόνοµες, µε οµοιόµορφα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η κάθε µία να συνιστά ένα ιδιαίτερο οικοσύστηµα. Για τον λόγο αυτό, υδρόβιοι παραγωγοί και πρωτογενής υδρόβια παραγωγικότητα εκτείνονται όπως προαναφέραµε στο σύνολο των θερµαστρών, ενώ η διακύµανσή τους επηρεάζεται από τον χρόνο αλλά και την θέση της κάθε αλυκής. Οι χερσαίοι παραγωγοί είναι συνήθως αλόφυτα, αλλά και διάφοροι εποικιστές που προέρχονται από την περιβάλλουσα την αλυκή χλωρίδα, οι οποίοι επίσης ποικίλλουν, αναλόγως της γεωγραφικής θέσης των αλυκών. Τα αλόφυτα (π.χ. Salicornia europaea, Halocnemum strobilaceum, Atriplex portulacoides, Arthrocnemum spp., Limonium spp.) είναι εξειδικευµένα φυτά των αλατούχων εδαφών, άριστα προσαρµοσµένα στο ιδιαίτερο περιβάλλον της αλυκής Η πανίδα των αλυκών Οπως προαναφέρθηκε η ζωή στις θερµάστρες της αλυκής δεν τελειώνει. Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένους χαρακτηριστικούς µικροοργανισµούς µιάς αλυκής. Σελίδα 18 από 18

19 Το µικρό ανόστρακο καρκινοειδές Artemia salina που αποκαλείται και γαρίδα της άλµης (brine shrimp) είναι ο µικροοργανισµός κλειδί, ο συνδετικός κρίκος που ενώνει τους οργανισµούς των θερµαστρών χαµηλής πυκνότητας µε αυτούς των θερµαστρών υψηλής πυκνότηταςκαι είναι βασική τροφή για πολλά είδη πουλιών. Το ερυθρό χρώµα των αλµών στα αλοπήγια οφείλεται στο Halobacterium και στο µονοκύτταρο χλωροφύκος Dunaliella salina. Όπως είναι φυσικό, η οικολογική σηµασία των αλυκών είναι σύµφυτη µε το ορνιθολογικό της ενδιαφέρον. Εβδοµήντα ένα είδη πουλιών παρατηρήθηκαν κατά το 1991 στους χώρους της αλυκής Μεσολογγίου, της πιο καλά µελετηµένης από βιολογική άποψη ελληνικής αλυκής. Είκοσι πέντε από αυτά χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα µε εξαφάνιση ή πιθανώς απειλούµενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ 20 προστατεύονται από Εικόνα 11: Φοινικόπτερα ελληνικές, κοινοτικές ή διεθνείς συµβάσεις. Από τα παραπάνω είδη, 57 έκαναν συστηµατική, περιστασιακή ή µόνιµη, χρήση των χώρων της αλυκής κατά την ίδια περίοδο, για ανάπαυση, τροφοληψία ή και ζευγάρωµα. Τα είδη των οποίων η δίαιτα βασίζεται στην Artemia, όπως η αβοκέτα (Recurvirostra avosetta), το µαυροβουτηχτάρι (Prodiceps nigricollis), ο θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus), οι διάφορες σκαλίδρες (Calidris minuta, C. Ferruginea, C. alpina), εξαρτώνται ζωτικά και άµεσα από την παραγωγικότητα της αλυκής, ειδικά όταν Εικόνα 12: Καλαµοκανάς Εικόνα 13: Νεοσσός θαλασσοσφυριχτή τα είδη αυτά είναι αποκλειστικοί καταναλωτές Artemia. Επιπλέον, η αλυκή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τα είδη εκείνα που συστηµατικά φωλιάζουν εδώ, όπως η αβοκέτα, το γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica), το ποταµογλάρονο (Sterna hirundo), και το νανογλάρονο (S. albifrons), είδη απειλούµενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ο ασηµόγλαρος (Larus argentatus). Φοινικόπτερα φιλοξενούνται σε µεγάλους πληθυσµούς ιδιαίτερα στις αλυκές Κίτρους και Καλλονής, αλλά και Μεσολογγίου. Η υδρόβια βλάστηση, κυρίως από Ruppia spp., συνιστά βασικό συστατικό δίαιτας των µεταναστευτικών παπιών κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στις αλυκές. Σελίδα 19 από 19

20 Εικόνα 14: Νεαρό άτοµο αµµοσφυριχτή Θα ήταν παράλειψη να µη γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη σηµασία της αλυκής Κίτρους από ορνιθολογική άποψη. Η σηµασία αυτή όχι µόνον αντικατοπτρίζεται στον µεγάλο αριθµό ειδών που παρατηρούνται στην αλυκή σε ετήσια βάση (188 είδη πτηνών το 1990), αλλά και στο γεγονός της, κατ' εξαίρεση, πολυπληθούς παρουσίας ειδών διεθνούς ενδιαφέροντος. Συνοπτικά, η αλυκή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 29 είδη πτηνών σε εθνικό, και 7 είδη σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ των τελευταίων, οι µαυροκέφαλοι γλάροι (Larus melanocephalus), των οποίων οι πληθυσµοί, από τους µεγαλύτερους στη Μεσόγειο, το 1988 αριθµούσαν ζεύγη. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά µερικά από τα βασικότερα είδη της ορνιθοπανίδας στις αλυκές Μεσολογγίου, Κίτρους και Καλλονής. (πηγή: ιστοσελίδα ΥΠΕΧΩ Ε) Σελίδα 20 από 20

21 Αλυκή Μεσολογγίου Αναπαραγώµενα Είδη Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus Πελαργός Ciconia ciconia Καλαµοκανάς Himantopus himantopus Αβοκέττα Recurvirostra avosetta Πετροτριλίδα Burhinus Oedicnemus Νεροχελίδονο Glareola pratincola Γελογλάρονο Gelochelidon nilotica Νανογλάρονο Sterna albifrons Όρνιο Gyps fulvus Φιδαετός Circaetus gallicus Κραυγαετός Aquila pomarina Μπούφος Bubo bubo Αλκυόνη Alcedo atthis Γαλιάντρα Melanocorypha calandra Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum Γαϊδουροκεφαλάς Lanius minor Μετανάστευση Ερωδιοί Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus Παρυδάτια πουλιά Γλαρόνια Λεπτοµύτα Numenius tenuirostris (περιστασιακή εµφάνιση) Υδρόβια πουλιά που ξεχειµωνιάζουν Μαυροβουτηχτάρι Podiceps nigricollis Κορµοράνος Phalacrocorax carbo sinensis Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus Αργυροτσικνιάς Egretta alba Σφυριχτάρι Anas penelope Γκισάρι Aythya ferina Φαλαρίδα Fulica atra Λεπτόραµφος γλάρος Larus genei Αρπακτικά που ξεχειµωνιάζουν Μαυρόγυπας Aegypius monachus Βαλτόκιρκος Circus cyaneus Στικταετός Aquila clanga Aegypius monachus Βαλτόκιρκος Circus cyaneus Στικταετός Aquila clanga Βασιλαετός Aquila heliaca Πετρίτης Falco peregrinus Σελίδα 21 από 21

22 Κόλπος Καλλονής Αναπαραγώµενα Είδη Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus Πελαργός Ciconia ciconia Καστανόχηνα Tadorna ferruginea Σφηκιάρης Pernis apivorus Καλαµόκιρκος Circus aeruginosus Χρυσαετός Aquila chrysaetos Σταυραετός Hieraaetus pennatus Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus Πετρίτης Falco peregrinus Καλαµοκανάς Himantopus himantopus Αβοκέττα Recurvirostra avosetta Πετροτριλίδα Burhinus oedicnemus Νεροχελίδονο Glareola pratincola Ποταµογλάρονο Sterna hirundo Νανογλάρονο Sterna albifrons Μπούφος Bubo bubo Αλκυόνη Alcedo atthis Μεσοτσικλητάρα Dendrocopos medius Μουστακοτσιροβάκος Sylvia rueppelli Τουρκοτσοπανάκος Sitta krueperi Παρδαλοκεφαλάς Lanius nubicus ιερχόµενοι ερωδιοί Αρπακτικά Παρυδάτια Γλάροι Γλαρόνια Πουλιά που ξεχειµωνιάζουν Ήταυρος Botaurus stellaris Αργυροτσικνιάς Egretta alba Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus Φοινικόπτερο Phoenicopterus rubber (εντυπωσιακές συγκεντρώσεις) Βαλτόκιρκος Circus cyaneus Στικταετός Aquila clanga Σελίδα 22 από 22

23 Αλυκή Κίτρους Αναπαραγώµενα Είδη Μαυροκέφαλοι γλάροι Larus melanocephalus ( η µεγαλύτερη αποικία στην Ευρώπη εκτός της πρώην ΕΣΣ ) Λεπτόραµφοι γλάροι Larus genei (η µόνη αποικία στην Ελλάδα) Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus Καλαµοκανάς Himantopus himantopus, η Αβοκέττα Recurvirostra avosetta Πετροτριλίδα Burhinus Oedicnemus Νεροχελίδονο Glareola pratincola Γελογλάρονο Gelochelidon nilotica Ποταµογλάρονο Sterna hirundo Νανογλάρονο Sterna albifrons Αλκυόνη Alcedo atthis Γαλιάντρα Melanocorypha calandra Κουφαηδόνι Cercotrichas galactores Γαϊδουροκεφαλάς Lanius minor Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta Χουλιαροµύτα Platalea leucorodia Φοινικόπτερο Phoenicopterus ruber Αβοκέττα Recurvirostra avosetta Καρατζάς Sterna caspia Αργυροτσικνιάς Egretta alba Θαλλασαετός Haliaeetus albicilla Στικταετός Aquila clanga Πετρίτης Falco peregrinus Μετανάστευση Πουλιά που ξεχειµωνιάζουν Σελίδα 23 από 23

24 4.7. Οι αλυκές ως υγρότοποι Οι αλυκές συνιστούν την επιτοµή όλων των γνωστών τύπων υγροτόπων, λόγω της συνύπαρξης σ αυτές όλης της διαβάθµισης περιβαλλοντικών συνθηκών, από τις πλέον ακραίες έως τις ηπιότερες. Η µοναδικότητα των αλυκών συνίσταται στο γεγονός Εικόνα 15: Γλαρόνια σε νησίδα της αλυκής Καλλονής ότι σ αυτές συνυπάρχουν τα υγροτοπικά χαρακτηριστικά µαζί µ αυτά των ακραίων υπεραλµυρών λειµώνων. Τέτοιος συνδυασµός επιτρέπει την πληθυσµιακή αύξηση ολιγάριθµων ειδών εξειδικευµένων σε αφιλόξενα ακραία περιβάλλοντα και συνεισφέρει στην διεύρυνση της ποικιλότητας οργανισµών που διαιτολογικά βασίζονται σ αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων οργανισµών αποτελούν τα φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber), που έχουν αρκετά συνδεθεί µε την προστασία ειδών και τη διατήρηση της φύσης. Εικόνα 17: Αναχώµατα θερµαστρών και νησίδες στην αλυκή Καλλονής Εικόνα 16: Νανοσκαλίδρα Το γεγονός οτι οι αλυκές δρούν ως πόλος έλξης των πουλιών, τις κατατάσσει µεταξύ των σηµαντικών για ορνιθοπανίδα βιοτόπων. Ένα επιπλέον στοιχείο που υπογραµµίζει τη µοναδικότητα των αλυκών και την προτίµησή τους από την ορνιθοπανίδα, είναι το γεγονός ότι εδώ το κυνήγι απαγορεύεται αποτελεσµατικότερα σε σχέση µε το σύνολο των ευρυτέρων υγροτόπων. Έτσι, είτε ως προσωρινό καταφύγιο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είτε ως χώρος διαχείµανσης και αναπαραγωγής κατά το καλοκαίρι, οι αλυκές δρουν ως πόλος έλξης των πουλιών. Το ζωτικό αυτό χαρακτηριστικό κατατάσσει τις αλυκές µεταξύ των σηµαντικών για την ορνιθοπανίδα βιοτόπων και επιτάσσει τη συνεχή τους παρακολούθηση και προστασία. Τούτο αποτελεί πάγιο µέληµα της διεύθυνσης των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ, που έως σήµερα έχουν αρκετές φορές έµπρακτα εκδηλωθεί προς το σκοπό αυτό. Συγκεκριµένα το 1987 απαγορεύθηκε η µηχανοκίνηση στους χώρους ωοτοκίας της αλυκής Μεσολογγίου, η δε απαγόρευση του κυνηγιού εστέφθη µ' επιτυχία µε την αποτελεσµατική επιτήρηση και προσωπική συµµετοχή των εργαζοµένων. Σταδιακά άρχισαν να εγκαταλείπονται και να αποµονώνονται από την ανθρώπινη πρόσβαση Σελίδα 24 από 24

25 τµήµατα της αλυκής µε σκοπό τη µοναδική χρήση τους απά τη φωλιάζουσα ορνιθοπανίδα. Το γεγονός αυτό συστηµατικά επανελήφθη το , µε διεύρυνση προϋπαρχουσών και επιπλέον κατασκευή τεχνητών νησίδων ωοτοκίας. Το διετούς διαρκείας αυτό πρόγραµµα συγχρηµατοδοτήθηκε από τη ΧΙ ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εικόνα 18: Ανάχωµα ωοτοκίας γλαρονιών στην αλυκή Μεσολογγίου Σελίδα 25 από 25

26 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΜΑS 5.1. Ιστορικό Ανάπτυξης Συστηµάτων ιαχείρισης Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ανέπτυξε και εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας µε σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της. Το σύστηµα περιλαµβάνει τις δραστηριότητες της εταιρίας στις αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής, Κίτρους και στα γραφεία στην Αθήνα. Η εταιρία απέκτησε πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9002:1994 το 2000 από τον ΕΛΟΤ και κατά ΙSO 9001:2000 το Η εταιρία πιστεύει ότι η παραγωγή αλατιού υψηλής ποιότητας και η προστασία του περιβάλλοντος των αλυκών είναι άρρηκτα συνδεδεµένες. Έτσι, προχώρησε στην ανάπτυξη συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στις αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής, Κίτρους και των γραφείων στην Αθήνα, βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισµού EMAS 761/2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Η ανάπτυξη του συστήµατος ξεκίνησε στις αρχές του 2005 και στηρίχθηκε σηµαντικά στο υπάρχον σύστηµα διαχείρισης ποιότητας. 5.2 Βασικά σηµεία συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης Τεκµηρίωση συστήµατος Η τεκµηρίωση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι κοινή µε αποτέλεσµα την ύπαρξη ενοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης που εξασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος των Αλυκών. Η τεκµηρίωση αποτελείται από το εγχειρίδιο περιβάλλοντος και τις διαδικασίες / οδηγίες του ενοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης. Το εγχειρίδιο περιβάλλοντος περιγράφει συνοπτικά το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού EMAS. Οι διαδικασίες και οδηγίες περιγράφουν αναλυτικά τους τρόπους ικανοποίησης των επιµέρους απαιτήσεων του κανονισµού EMAS Σχεδιασµός Συστήµατος Περιβαλλοντικές Πλευρές Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ έχει θεσπίσει διαδικασία για τον προσδιορισµό και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών της, λαµβάνοντας υπόψη τις κανονικές και µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Επιπλέον, η εταιρεία εντοπίζει τις περιβαλλοντικές πλευρές δραστηριοτήτων που εκτελούν άλλοι συνεργαζόµενοι φορείς. Οι περιβαλλοντικές πλευρές τεκµηριώνονται κατάλληλα και αξιολογούνται µε βάση την πιθανότητα ή την συχνότητα εµφάνισης τους, την σοβαρότητα των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις. Οι πιο σοβαρές λαµβάνονται υπόψη στον καθορισµό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, βελτιώνοντας την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας. Οι περιβαλλοντικές πλευρές ανασκοπούνται περιοδικά κατά την αναθεώρηση του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σελίδα 26 από 26

27 Καθορισµός Σκοπών- Στόχων- Προγραµµάτων Η εταιρεία καθορίζει και αναθεωρεί σε τακτικά χρονικά διαστήµατα περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, λαµβάνοντας υπόψη : την περιβαλλοντική πολιτική, την περιβαλλοντική νοµοθεσία, τις σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, τις τεχνολογικές επιλογές, τους γενικούς στόχους της εταιρείας, τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών πχ εργαζόµενοι, πελάτες, κάτοικοι, φορείς κλπ, και την οικονοµική δυνατότητα της εταιρείας. Η εταιρεία θεσπίζει και διατηρεί ένα πρόγραµµα για την επίτευξη κάθε στόχου όπου καθορίζονται αναλυτικά οι απαιτούµενες ενέργειες, οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση και ο απαιτούµενος χρόνος υλοποίησης κάθε ενέργειας. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει τους απαιτούµενους πόρους για την υλοποίηση των εκάστοτε προγραµµάτων. Η υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων συντονίζεται από τα στελέχη της εταιρείας ενώ η αποτελεσµατικότητά τους ανασκοπείται περιοδικά από την επιτροπή ανασκόπησης Συµµόρφωση µε νοµικές και άλλες απαιτήσεις Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει διαδικασία ενηµέρωσης και συµµόρφωσης για τις περιβαλλοντικές νοµικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η εταιρία λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και εξετάζει σε τακτικά διαστήµατα τη συµµόρφωσή της µε τις απαιτήσεις αυτές. Η εταιρία έχει ελέγξει την εφαρµογή της νοµοθεσίας στις αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής και Κίτρους. Το αποτέλεσµα του ελέγχου είναι ότι υπάρχει πλήρης εφαρµογή της νοµοθεσίας έτσι όπως προκύπτει από τις νοµικές και άλλες απαιτήσεις Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προσωπικού «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων µας. Μόνο η συλλογική προσπάθεια αποδίδει καρπούς». Αυτό πιστεύει η εταιρία. Έτσι φροντίζει για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού της (εποχιακού και µόνιµου), των συνεργατών της αλλά και των επισκεπτών των αλυκών. Η προσπάθεια της ευαισθητοποίησης περιλαµβάνει εκπαίδευση καθώς και άλλους τρόπους ενηµέρωσης πχ φυλλάδια. Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης / ενηµέρωσης διαφοροποιείται ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των ενδιαφερόµενων Επικοινωνία Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ έχει θεσπίσει διαδικασίες για την επικοινωνία για περιβαλλοντικά θέµατα µε πρόσωπα και φορείς εκτός εταιρείας (εξωτερική επικοινωνία). Η εταιρεία συγκεντρώνει και επεξεργάζεται όλες τις εισερχόµενες πληροφορίες που σχετίζονται µε το περιβάλλον και απαντά κατάλληλα σε κάθε ενδιαφερόµενο ενώ φροντίζει για τη διαρκή περιβαλλοντική ενηµέρωση των Σελίδα 27 από 27

28 επισκεπτών της. Η αναλυτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών θεµάτων της εταιρείας γίνεται στην παρούσα Περιβαλλοντική ήλωση, που είναι διαθέσιµη σε όλους τους ενδιαφερόµενους. Τέλος η εξωτερική επικοινωνία της εταιρείας περιλαµβάνει ανάλογα µε την περίσταση ελτία Τύπου, ειδικές ιστοσελίδες, καταχωρήσεις στον τύπο κλπ Εφαρµογή και παρακολούθηση συστήµατος Για τις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται µε σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται διαδικασίες και οδηγίες, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες. Παράλληλα, η εταιρεία φροντίζει για την παρακολούθηση και µέτρηση κρίσιµων παραµέτρων για το περιβάλλον Βελτίωση Συστήµατος Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρµόζεται από το προσωπικό της εταιρίας και παρακολουθείται συνεχώς. Η βελτίωσή του επιτυγχάνεται µέσω των ακόλουθων τρόπων : Επίλυση µη συµµορφώσεων Αξιοποίηση προτάσεων από το προσωπικό ή άλλους ενδιαφερόµενους Ευρήµατα εσωτερικών επιθεωρήσεων Ευρήµατα / προτάσεις επαληθευτή Παρακολούθηση περιβαλλοντικής επίδοσης µέσω δεικτών Υλοποίηση περιβαλλοντικών σκοπών / στόχων / προγραµµάτων Ανασκόπηση από τη διοίκηση της εταιρίας Σελίδα 28 από 28

29 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πάγιος στόχος της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ αποτελεί η διατήρηση και η ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς στους χώρους κυριότητάς τους, καθώς η αλατοπαραγωγική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αειφόρο ανάπτυξη σπάνιων ενδιαιτηµάτων. Ειδικότερα, η λειτουργία των αλυκών Μεσολογγίου, Κίτρους και Καλλονής, που αποτελούν ζωντανά τµήµατα ευρύτερων υγροτόπων, γίνεται σύµφωνα µε µε τους κανόνες προστασίας που ορίζουν η διεθνής σύµβαση του Ramsar και το δίκτυο Natura 2000, µε αποτέλεσµα την πολύτιµη συµβολή των στην διατήρηση των πληθυσµών της σπάνιας ορνιθοπανίδας που συναντάται σε αυτές. Σεβόµενη το περιβάλλον του οποίου αποτελεί ενεργό τµήµα, η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ λαµβάνει µέτρα για τη προστασία του και δεσµεύεται ώστε η λειτουργία των αλυκών να διασφαλίζει την υλοποίηση των παρακάτω: Εναρµόνιση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις, περιβαλλοντικού και οικολογικού περιεχοµένου, τόσο του εθνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου. Καθορισµός και υλοποίηση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων καθώς και περιβαλλοντικών προγραµµάτων, τα οποία συστηµατικά ανασκοπούνται. Συνέχιση και βελτίωση της υιοθέτησης περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών µε σκοπό την απρόσκοπτη ενδιαίτηση της πλούσιας ορνιθοπανίδας. Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του προσωπικού της αλλά και του κοινούεπισκεπτών των αλυκών καθώς και των συνεργατών της για περιβαλλοντικά θέµατα. ιαρκής προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων µερών για την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρίας, µέσα από την Περιβαλλοντική της ήλωση. Παροχή των αναγκαίων οικονοµικών πόρων για την πραγµατοποίηση όλων των παραπάνω. Η προσπάθεια αυτή της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ για ολοκληρωµένη προστασία του περιβάλλοντος υποστηρίζεται από την εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισµού 761/2001 για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (ΕΜΑS). Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η. Ζαπαντιώτης Σελίδα 29 από 29

30 7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το γενικό οργανόγραµµα της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ φαίνεται στο επισυναπτόµενο διάγραµµα. Η εταιρία αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει ειδική ιεύθυνση για τη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος. Η ιεύθυνση στελεχώνεται από τον ιευθυντή ιασφάλισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, τον Υπεύθυνο ιασφάλισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος και τη Γραµµατεία. Οι βασικές αρµοδιότητες της ιεύθυνσης ιασφάλισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος είναι : Εκπροσωπεί την εταιρία σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος πχ επικοινωνία µε ενδιαφερόµενους φορείς, πελάτες, κοινωνία κλπ. Έχει τη γενική ευθύνη για την αναβάθµιση της τεκµηρίωσης του συστήµατος και την διανοµή της στο προσωπικό των αλυκών. Μεριµνά, σε συνεργασία µε τους ιευθυντές των αλυκών, για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση / ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση του προσωπικού ή συνεργατών και επισκεπτών σε θέµατα περιβάλλοντος. Συνεργάζεται µε το προσωπικό για τον εντοπισµό προβληµάτων και την επιβολή διορθώσεων που θα λύσουν οριστικά τα προβλήµατα αυτά. Αξιοποιεί τις ιδέες για τη βελτίωση που προέρχονται από το προσωπικό ή άλλους ενδιαφερόµενους. Αναγνωρίζει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των αλυκών, σε συνεργασία µε στελέχη της εταιρείας. Παρακολουθεί την υλοποίηση περιβαλλοντικών σκοπών / στόχων και προγραµµάτων. Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία για την περιβαλλοντική επίδοση των αλυκών. Προγραµµατίζει και φροντίζει για την υλοποίηση προγράµµατος εσωτερικών επιθεωρήσεων του συστήµατος σε σχέση µε τις απαιτήσεις του κανονισµού EMAS και των νοµικών ή άλλων απαιτήσεων. Παρακολουθεί την εφαρµογή του συστήµατος, συγκεντρώνει και αναφέρει στη ιοίκηση όλα τα σχετικά στοιχεία ώστε να διεξαχθεί ουσιαστική ανασκόπηση του Συστήµατος από την επιτροπή ανασκόπησης. Η επιτυχία του συστήµατος εξαρτάται και από την υποστήριξη όλων των εργαζοµένων των αλυκών. Οι επιµέρους αρµοδιότητές τους σε θέµατα περιβάλλοντος ορίζονται στην τεκµηρίωση του συστήµατος. Σελίδα 30 από 30

Με την ευγενική χορηγία των εκπαιδευτηρίων "ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ"

Με την ευγενική χορηγία των εκπαιδευτηρίων ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Με την ευγενική χορηγία των εκπαιδευτηρίων "ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ" Τηλ.-Φαξ: 2310 472474 www.adamantios.gr 32 ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÁÍÏÑÁÌÁ, ÔÅÕ ÏÓ 90 ï ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΛΟΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Κείμενο: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών Νικόλαος Α. Κοροβέσης

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006

ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006 ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006 Μαρίλια Καλούλη, Συντονίστρια ικτύου Υπευθύνων Παρακολούθησης ΣΠΠΕ Οκτώβριος 2007 Κατάλογος περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς.

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. 3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. Πρόκειται για οικισµό στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού 1 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Νοέμβριος 2012 Ομάδα εργασίας Μαλαμώ Κορμπέτη Δανάη Πορτόλου Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 1

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 1 Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 1 1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 1.1. Η αναβάθμιση της φυσιογνωμίας του Ωρωπού, συσχετισμένη με δράσεις περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 11.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Στα κεφάλαια της παρούσας μελέτης που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε λεπτομερής εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης 1 Μέρη πουλιού 2 3 Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πτηνών της λίμνης της Ορόκλινης Συγγραφή κειμένων κλείδας Δρ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά στοιχεία...- 3 Τι είναι υγρότοπος και ποιοι τύποι υπάρχουν...- 3 Ποια η κατάσταση των υγροτόπων στην Ελλάδα...- 5 Τι µας προσφέρουν οι υγρότοποι...-

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου Εθνικός Δρυμός Οίτης Εθνικός Δρυμός Παρνασσού Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικός Δρυμός Σουνίου Εθνικός Δρυμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME]

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 - ΡΟΕΓΓΙ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΤΥΟ Γεώργιος. τυλιανάκης, Χηµικός Μηχανικός M.Sc. ύµβουλος Επιχειρήσεων-Q.A. Systems Καθηγητής οιότητας στο Global University 1. Γενικά Τα υστήµατα ιαχείρισης οιότητας εµφανίσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες 03 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες Η χηµική σύσταση του νερού Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Tη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε. Μπακέας, 2013 Πηγή: Α. Βαλαβανίδης «Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία», Τµήµα Χηµείας, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2007, Κεφ.11. Οι κυριότεροι τοµείς οικοτοξικολογικών

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ GR1430007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Φορείς υλοποίησης έργου: Η παρουσίαση αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου «Εκπαιδευτικό υλικό για τη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011) Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Μέριµνα µε ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Η βιοποικιλότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Ε ) ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Ε ) ΑΙΤΗΣΗ Eλεούσα I. Κιουσοπούλου Δικηγόρος Βαλαωρίτου 12 Αθήνα 10671 τηλ. 210-3600187 φαξ 210-3634437 ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Ε ) ΑΙΤΗΣΗ 1. του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας Θεµατική ενότητα Γαλακτοκοµικά προϊόντα και ο σύγχρονος καταναλωτής Εισήγηση Συστήµατα ποιότητας στη παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009.

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009. IBA caretakers Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου των Υπ. Παρακολούθησης των ΙΒΑ V O L U M E 1 2 0 7 / 2 0 1 0 Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011 Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Έτος: 2010 2011 Απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα