ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1.ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι όπου χρησιμοποιούνται στο παρόν έχουν μόνο την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΠΑΙΤΗΣΗ- Κάθε χρηματική αξίωση ή διεκδίκηση χρηματικού δικαιώματος εναντίον του Ασφαλισμένου, η οποία κοινοποιείται στον Ασφαλισμένο ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ- Είναι οι νόμιμες δαπάνες και έξοδα που πραγματοποιούνται από τον ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου με την προηγούμενη γραπτή και ισχύουσα συγκατάθεση του Ασφαλιστή. Δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες και τα έξοδα του ίδιου του Ασφαλισμένου ή τις δαπάνες και τα έξοδα για κάθε εργασία οποιουδήποτε μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου του Ασφαλισμένου. ΑΠΙΣΤΙΑ- Κάθε ανέντιμη πράξη, ανέντιμο σφάλμα, ανέντιμη παράλειψη. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- Κάθε πρόσωπο που δεν είναι εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασφαλισμένου, το οποίο απασχολείται με σύμβαση εργασίας από τον Ασφαλισμένο, ή με οποιαδήποτε άλλη εργασιακή σχέση, για όσο διάστημα εργάζεται ή απασχολείται υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ασφαλισμένου. ΑΠΑΛΛΑΓΗ- Είναι το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο Ασφαλισμένος. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ- Το φυσικό πρόσωπο, η επιχείρηση (-εις) ή εταιρεία (-ες) που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ- Το ανώτατο ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ασφαλιστής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαιτήσεων ή/και τον αριθμό των διεκδικούντων. ΑΜΕΛΕΙΑ- Κάθε πράξη, σφάλμα ή παράλειψη από αμέλεια. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ- Η αναγραφόμενη στο Ασφαλιστήριο διάρκεια ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ- Το αναγραφόμενο στο Ασφαλιστήριο ποσό. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- Η πρόταση προς ασφάλιση του Ασφαλισμένου μαζί με τις γραπτές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή και που φέρει την ημερομηνία που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο μαζί με κάθε άλλη πληροφορία που παρέχεται στον Ασφαλιστή. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ- Η προσδιοριζόμενη στο αντίστοιχο τμήμα του Ασφαλιστηρίου ημερομηνία. ΕΓΓΡΑΦΑ- Ορίζονται όλα τα έγγραφα οιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένων των αρχείων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών ή ψηφιοποιημένων δεδομένων, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει οιοδήποτε νόμισμα, αξιόγραφα ή αρχεία αυτών. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση καλύπτονται οι δαπάνες, που προέρχονται άμεσα, από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, οι οποίες γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του και αφορούν τις καλυπτόμενες δραστηριότητες. ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης που έχει υποβάλλει στην «QUDOS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» Χασιώτη 13, Μαρούσι (που στο εξής θα λέγεται «Εταιρία») ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα. Σε περίπτωση που κάποιο

3 αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο δεν δηλώθηκε στην Εταιρία ή δηλώθηκε πλημμελώς, εφαρμογή έχει το άρθρο 3 Ν. 2496/97. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή ή τη μεταβολή του. ΑΡΘΡΟ 5. IΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο υποχρεώσεις της Εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου καθορίζονται από: 1. Την Πρόταση Ασφάλισης 2. Το Ασφαλιστήριο 3. Τους γενικούς και Ειδικούς Όρους 4. Τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της σύμβασης δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. Το Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι Αποδείξεις εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύουν, εάν δε φέρουν τη χειρόγραφη ή τη μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα που συμφωνήθηκαν και αναγράφονται στο λογαριασμό ασφαλίστρων του παρόντος σε μετρητά, είτε εφάπαξ, είτε με τμηματικές καταβολές, εφόσον έχει συμφωνηθεί. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής. 2. Η καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στο λήπτη της ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά την πάροδο 1 (ενός) μηνός από τη γνωστοποίηση, τη λύση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Η συνολική ευθύνη του Ασφαλιστή σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο δεν θα υπερβαίνει τα ασφαλιστικά ποσά (Όρια Αποζημίωσης) που ορίζονται στον Πίνακα Καλύψεων αναφορικά με όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες ηγέρθησαν για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισμένου και αναγγέλθηκαν στον Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου ανεξάρτητα από την συνολική αξία των απαιτήσεων. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που κατεβλήθησαν για τη διερεύνηση, την αντίκρουση ή το διακανονισμό των απαιτήσεων, τόκους υπερημερίας, καθώς και τυχόν επιδικασθείσα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Τα Όρια Αποζημίωσης μειώνονται κατά το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής έγινε βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση εξάντλησης των Ορίων Αποζημίωσης, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση να: 1. αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο για οποιαδήποτε Απαίτηση, και/ή 2. αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο για τις Δαπάνες υπεράσπισης που συνδέονται με τέτοια Απαίτηση, και/ή 3. να συνεχίσουν την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές έχουν προηγουμένως αναλάβει την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου στα πλαίσια του διακανονισμού Απαίτησης ή εκδίκασης αγωγής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου μέσου αναφορικά με Απαίτηση. Κατόπιν γνωστοποίησης των Ασφαλιστών προς τον Ασφαλισμένο αναφορικά με την εξάντληση των Συνολικών Ορίων Αποζημίωσης, ο Ασφαλισμένος και/ή ο Εργαζόμενος θα αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την υπεράσπισή τους με δικές τους δαπάνες. Τα Όρια Αποζημίωσης δεν αναπληρώνονται πλήρως ή μερικώς σε περίπτωση τυχόν επανείσπραξης κατόπιν καταβολής βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Το γεγονός ότι στο παρόν Ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός Εργαζόμενοι ή νομικά πρόσωπα ή εγείρονται αγωγές για Απαιτήσεις από περισσότερα του ενός πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δεν θα αυξάνει τα Όρια Αποζημίωσης βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Η εδαφική περιοχή που ισχύει το παρόν Ασφαλιστήριο είναι η Ελληνική Επικράτεια.

4 ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ασφαλιστική σύμβαση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί στο ασφαλιστήριο και με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο διάστημα. Το ασφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόματα, αλλά απαιτείται προηγούμενη συμφωνία του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου μαζί με την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ο Ασφαλιστής ευθύνεται για το μέρος της εκάστοτε Απαίτησης και του εκάστοτε προβάλλοντα την Απαίτηση, το οποίο εκτείνεται πέραν του ποσού της Απαλλαγής που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο. Για τους σκοπούς του παρόντος όρου με τον όρο «Απαίτηση» νοείται κάθε αξίωση που αποδίδεται ή απορρέει από την ίδια αιτία ή γεγονός. Αν οποιαδήποτε δαπάνη καταβληθεί από τον Ασφαλιστή, η οποία σύμφωνα με τον παρόντα όρο βαρύνει τον Ασφαλισμένο, το ποσό αυτό θα επιστρέφεται από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή άμεσα. ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δε θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζεται το άρθρο 4 και οι παράγραφοι 3,4,5,6 και 7 του άρθρου 3 Ν.2496/97 ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εκτός από τους λόγους που προβλέπονται σε άλλα άρθρα του παρόντος, η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την Εταιρία για σπουδαίο λόγο που αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε τεχνικές ανάγκες της Εταιρείας, αλλαγή πολιτικής της σε σχέση με συγκεκριμένο κίνδυνο, ή σε περιπτώσεις που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχουν καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη περί τις ασφάλειες. Μπορεί να ακυρωθεί και σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου ή/και του ασφαλιζόμενου ή εάν αυτός τέθηκε καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν η Εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Όταν η ακύρωση γίνεται από την εταιρεία, ασκείται με έγγραφη καταγγελία, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν να επέλθουν πριν τη πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική απόδειξη. Εάν η ακύρωση ζητηθεί από το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο, η Εταιρία επιστρέφει ασφάλιστρα, από τον επόμενο της ακύρωσης μήνα. Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία, καθώς και ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ασφάλιστρα θα οφείλονται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Η Εταιρία δικαιούται σε περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Κάθε ζημία που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρων. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.2496/97.

5 Εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ αναλογία του ασφαλισμένου σε αυτήν ποσοστού (συνασφάλιση). ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου, η Εταιρία, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλισμένο. Η εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους εάν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία παράγραφος δεν εφαρμόζεται εάν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή. ΑΡΘΡΟ 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που έχουν προξενηθεί άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή ως συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω: 1. Πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που έχουν προσκτηθεί από αυτούς. 2. Πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση ή λαϊκές ταραχές, απεργίες, διαδηλώσεις, τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορές, από διαταγή οποιασδήποτε Αρχής, κατάσταση πολιορκίας και παρόμοιες περιπτώσεις. Επίσης από πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ή άλλες ακτινοβολίες, καθώς και κάθε είδους πεδία, όπως ηλεκτρομαγνητικά, ραδιενεργό μόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο, καθώς και από τη χρήση ή κατοχή ραδίου ή άλλων ραδιενεργών ουσιών. 3. Κατασκευή και/ή παραγωγή, αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία, μεταφορά ή χρήση πυροτεχνημάτων, επικρουστήρων, πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε είδους εκρηκτικών, αερίων και/ή αερίων υπό πίεση σε δοχεία (η εξαίρεση δεν ισχύει για αέρια χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά σε οικιακές εφαρμογές) ή τοξικών ουσιών.4 4. Από σεισμό, κατολίσθηση, πλημμύρες, καταιγίδες, θύελλες ή άλλα φυσικά φαινόμενα. Από ελαττωματική αποχέτευση, ρύπανση ή κάθε είδους μόλυνση μέσα ή επάνω στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα ή σε οποιαδήποτε υδάτινη οδό ή υδάτινο σώμα, καθώς και από δηλητηρίαση οποιασδήποτε φύσης. 5. Από κλονισμό ή μετακίνηση ή εξασθένηση των υποστηριγμάτων ή των θεμελίων ακινήτων ή από καθιζήσεις που σχετίζονται με την καλυπτόμενη ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου. 6. Από ζώα, από αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, οποιουδήποτε είδους αυτοκινούμενα οχήματα, θαλάσσια σκάφη, πλωτά μέσα και αεροσκάφη παντός είδους, από ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανήματα έργων άνω των 5 τόνων και γερανούς. Από τη φόρτωση, μεταφορά εκφόρτωση, παραλαβή ή και συλλογή εμπορευμάτων και άλλων πραγμάτων από χερσαίο, πλωτό ή εναέριο μεταφορικό μέσο. 7. Από πυρκαγιά ανεξάρτητα από την αιτία της, έκρηξη ή βραχυκύκλωμα. 8. Ατυχήματα ή ζημιές σε συγγενικά πρόσωπα μέχρι και το δεύτερο βαθμό εφόσον υπήρχε συνοίκηση κατά το χρόνο του ζημιογόνου γεγονότος. Εφόσον ο ασφαλιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο δεν καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται στους εταίρους, στα μέλη της οικογένειας τους και στα πρόσωπα που έχουν προστεθεί από το ασφαλιζόμενο νομικό πρόσωπο. 9. Ατυχήματα ή ζημιές που αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση ή σχέση εργασίας, ή έργου ή εταιρική σχέση, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή με αφορμή αυτήν. 10. Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας τρίτων που έχουν μισθωθεί ή παραχωρηθεί στον ασφαλιζόμενο, ή βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο, τη φύλαξη, τη φροντίδα ή την εποπτεία του. 11. Ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται ως συνέπεια συμβατικής υποχρέωσης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου. 12. Που προκαλούνται από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμηση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 13. Που προκαλούνται από εμπορεύματα ή προϊόντα μετά την παράδοσή τους σε τρίτους, τα οποία είτε ο ασφαλιζόμενος είτε τρίτος για λογαριασμό του, πούλησε, προμήθευσε, κατασκεύασε, επισκεύασε, συντήρησε, μεταποίησε ή επεξεργάστηκε. 14. Που έχουν σχέση με την επαγγελματική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου, κυρίως από διάγνωση, συμβουλή, σχεδιασμό, καθορισμό προδιαγραφών, ή οποιαδήποτε άλλη πλημμελή παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 15. Από πρόστιμα, ποινές προς παραδειγματισμό, τιμωρητέες ζημίες και έξοδα αποφυγής παρόμοιου γεγονότος.

6 ΑΡΘΡΟ 16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/Ή ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται: 1. Να ειδοποιήσει την Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός. 2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς, καθώς και κάθε πράξη σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σα να μην ήταν ασφαλισμένος. Τα σχετικά έξοδα εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις βαρύνουν την Εταιρία και περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό ποσό, εκτός αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους. Σε περίπτωση που η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει μόνο ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός εάν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες. 3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος, την εκτίμηση των ζημιών, τα αίτια της ζημιάς και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε άμεσο έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου και να ζητήσει από αυτόν να προσκομίσει στα Γραφεία της ή στους πραγματογνώμονες της κάθε αποδεικτικό μέσο που είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς. 4. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. 5. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην Εταιρία και γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που να περιλαμβάνει: Την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για την ζημιά ή απώλεια, Λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν Τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν τη ζημιά, των παθόντων και των μαρτύρων, το ιστορικό καθώς και τα γεγονότα που επακολούθησαν. Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να βεβαιώνει ένορκα τα παραπάνω, χωρίς μια τέτοια βεβαίωση να δεσμεύει την Εταιρία. 6. Να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρία, οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται έγερση απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει γραπτά, όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία. 7. Να προωθεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό. 8. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν και δεν αποκαλύπτει σε κανέναν την ύπαρξη του παρόντος ασφαλιστηρίου χωρίς την συγκατάθεση της εταιρίας. Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεών τους παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της. ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα λόγω πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς της επιχείρηση, θανάτου ή συνταξιοδότησης ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, εξαιρουμένης της παύσης εξαιτίας οιασδήποτε ανέντιμης, δόλιας ή εγκληματικής πράξης ή παράλειψης, παραχωρείται στον Ασφαλισμένο βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου Παράταση Χρόνου Αναγγελίας ζημίας κατ ανώτατο όριο πέντε ετών από την ημερομηνία διακοπής της δραστηριότητάς του. Η παράταση του χρόνου αναγγελίας ζημίας δεν θα παραχωρηθεί βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου σε περίπτωση ανανέωσης ή αντικατάστασης της παρούσας ασφάλισης με άλλον Ασφαλιστή. Όμως, αυτή η επέκταση της κάλυψης που παραχωρείται βάσει του παρόντος θα εφαρμοστεί μόνο σε απαιτήσεις ή περιστάσεις σε βάρος του Ασφαλισμένου, οι οποίες προκύπτουν από αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη που διέπραξε ή εικάζεται ότι διέπραξε ο Ασφαλισμένος κατά την ή κατόπιν της ημερομηνίας αναδρομικής ισχύος ή ακύρωσης του

7 παρόντος Ασφαλιστηρίου και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω απαιτήσεις ή περιστάσεις υποβάλλονται εγγράφως και κοινοποιούνται όπως προβλέπει το παρόν ασφαλιστήριο. Το ανώτατο ποσό που θα καταβάλουν οι Ασφαλιστές δεν θα υπερβαίνει συνολικά το αναγραφόμενο στον Πίνακα ποσό για ολόκληρη τη διάρκεια παράτασης του χρόνου αναγγελίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαιτήσεων ή/και τον αριθμό των απαιτούντων (ή τον αριθμό των αρχικών επενδυτών) ή/και τον αριθμό των Ασφαλισμένων ή τον αριθμό των εφαρμοζόμενων ασφαλιστικών ρητρών. Η παράταση της περιόδου αναγγελίας δεν επεκτείνει και την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και δεν νοείται ως νέο ασφαλιστήριο. ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 1. Η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που έχουν τα ζημιωθέντα τυχόν αντικείμενα, κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ως αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων λαμβάνεται η τρέχουσα (πραγματική) ή αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών (αγοράς). Η αποζημίωση (μερική ή ολική) θα καταβάλλεται σε ευρώ στα Γραφεία της Εταιρίας. Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς η Εταιρία έχει το δικαίωμα: i. Είτε να αποζημιώσει το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο, απαλλασσόμενη από κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη, έναντι τρίτων ii. Είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός εάν ο λήπτης ή/και ο ασφαλιζόμενος δηλώσει εγγράφως, ότι απαλλάσσει την Εταιρία από οποιαδήποτε υποχρέωση της. 2. Η Εταιρία θα ευθύνεται για το υπερβάλλον της συμφωνηθείσας απαλλαγής ποσό. 3. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, μεγαλύτερο από το ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ.). Ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το ατύχημα, δεν έχει καμία υποχρέωση για αποθεματικές ζημιές ή ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής του αντικειμένου που καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κλπ) ή για μείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα. ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 1. Τα αίτια για το ατύχημα σε περίπτωση ζημιάς, το είδος, η έκταση και η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί, σε περίπτωση που τα μέρη διαφωνούν, προσδιορίζεται με διαιτησία ή δικαστικά (χωρίς να προηγηθεί διαιτησία) με κοινή συμφωνία των μερών. 2. Στην περίπτωση της διαιτησίας, κάθε μέρος ορίζει ένα διαιτητή και αυτοί ορίζουν έναν επιδιαιτητή. Όταν διαφωνούν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτός ορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, που εφαρμόζει τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και των άρθρων 867 και επόμενων, του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας. 3. Η διαδικασία της διαιτησίας, δεν ασχολείται ποτέ με θέματα ύπαρξης ή μη ευθύνης και υποχρέωσής της Εταιρίας για την πληρωμή αποζημίωσης. 4. Πριν τελειώσει τελεσίδικα η διαιτησία, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγωγή εναντίον της Εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση η αγωγή είναι απαράδεκτη. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή, δηλαδή μετά την απόφαση της διαιτησίας, τόκοι θα επιδικάζονται, από την επίδοση της αγωγής, κατά τροποποίηση κάθε διάταξης νόμου, που τυχόν ορίζει διαφορετικά. 5. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρίας, είναι απαράδεκτη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτησίας. 6. Η επιλογή της διαιτησίας σαν τρόπου εκτίμησης της ζημιάς και η συμμετοχή της Εταιρίας στη διεξαγωγή της, δεν έχει σε καμία περίπτωση την έννοια, ότι η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρέωση της για αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 20. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Εάν καταβληθεί βάσει της παρούσας ασφάλισης οποιαδήποτε πληρωμή για μια απαίτηση, ο Ασφαλιστής αποκτά όλα τα δικαιώματα αναγωγής του Ασφαλισμένου σε σχέση με αυτήν. Εντούτοις ο Ασφαλιστής δεν ασκεί κανένα από αυτά τα δικαιώματα εναντίον οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ασφαλισμένου. ΑΡΘΡΟ 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Το παρόν Ασφαλιστήριο διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ρητά με το παρόν ότι κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διένεξη που ήθελε προκύψει βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οποιαδήποτε δικόγραφα ή άλλα έγγραφα που πρέπει να επιδοθούν κατά του Ασφαλιστή για την κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον του σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο επιδίδονται στο πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει επιδόσεις για λογαριασμό του Ασφαλιστή και να παρίσταται για λογαριασμό του Ασφαλιστή, καθώς και να υποβάλει στον Ασφαλισμένο κατόπιν σχετικού αιτήματος του έγγραφη διαβεβαίωση ότι θα παραστούν για λογαριασμό του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ευδοκιμήσει αγωγή κατά ενός εκ των Ασφαλιστών ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου, όλοι οι Ασφαλιστές που υπογράφουν το παρόν συμφωνούν να δεσμεύονται από τη δικαστική απόφαση που εξέδωσε το ως άνω δικαστήριο ή το αρμόδιο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

8 ΑΡΘΡΟ 22. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Κάθε δικαίωμα το οποίο προκύπτει από το Ασφαλιστήριο παραγράφεται μετά από τέσσερα (4) έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε το δικαίωμα. ΑΡΘΡΟ 23. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Καμία ειδοποίηση σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο δεν ισχύει εάν δεν γίνει εγγράφως στα κατωτέρω γραφεία: QUDOS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Χασιώτη 13, Ν. Φιλοθέη, Αμαρουσίου Οι επιδόσεις οποιωνδήποτε δικογράφων ή άλλων εγγράφων κατά του Ασφαλιστή για την κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον του σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Ασφαλιστηρίου γίνονται σε πρόσωπο, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει επιδόσεις για λογαριασμό του Ασφαλιστή στην εξής διεύθυνση: QUDOS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Χασιώτη 13, Ν. Φιλοθέη, Αμαρουσίου Οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να παραλαμβάνουν τα δικόγραφα για λογαριασμό τους. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α) ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Για κάθε διάταξη του περιεχομένου της Ασφαλιστικής Σύμβασης, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί παρέκκλιση της από την Πρόταση Ασφάλισης ή από οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης συμπλήρωση και αποστολή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας του συνημμένου εντύπου Υποδείγματος Α Δήλωσης Εναντίωσης, αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση της Ασφαλιστικής Σύμβασης σε αυτόν. Β) ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Γίνεται αναφορά ότι παραδόθηκαν στο Λήπτη της Ασφάλισης: 1. Τα προβλεπόμενα από τον Νόμο πληροφοριακά στοιχειά με έντυπο, κατά την υποβολή της Πρότασης Ασφάλισης και 2. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι κατά την παράδοση του Ασφαλιστηρίου Η μη παράδοση οποιουδήποτε από αυτά δίνει στο Λήπτη της Ασφάλισης δικαίωμα εναντίωσης στην Ασφαλιστική Σύμβαση, το οποίο ασκείται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω και με βάση το συνημμένο Υπόδειγμα Β μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Εάν η Ασφαλιστική Σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται για λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σε αυτόν. Το δικαίωμα ασκείται με την εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης εγγραφή δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μονό με συστημένη επιστολή προς τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Δ) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση που ο λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης, η Ασφαλιστική Σύμβαση ακυρώνεται από την έναρξη της, αμέσως και αυτόματα από την ημερομηνία παράδοσης στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή του εντύπου της Εναντίωσης και θεωρείται σαν μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν, μέχρι την περιέλευση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας της συστημένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζημία βάσει του Ασφαλιστηρίου, για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. Η παραλαβή της Ασφαλιστικής Σύμβασης, αν δεν αποδεικνύεται διαφορετικά, τεκμαίρεται από την πληρωμή των ασφαλίστρων.

9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται μόνον για «Απαιτήσεις» που θα προβληθούν κατά του Ασφαλισμένου, στα πλαίσια παροχής των «Επαγγελματικών του Υπηρεσιών» και θα γνωστοποιηθούν στον Ασφαλιστή εντός της διάρκειας της «Ασφαλιστικής Περιόδου», ή εντός της «Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης».Το «Ασφαλιστικό Ποσό» υπόκειται στη συμφωνημένη «Απαλλαγή» και περιλαμβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση «Απαιτήσεων» «Τρίτων Προσώπων». Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την αναγραφόμενη στο Ασφαλιστήριο ημερομηνία έναρξης και με την προϋπόθεση της καταβολής του ασφαλίστρου. Ως Επαγγελματικές Υπηρεσίες ορίζονται οι φορολογικές/φοροτεχνικές υπηρεσίες και η τήρηση βιβλίων. Ως πρόσθετη περίοδο γνωστοποίησης ορίζεται η χρονική περίοδος διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μπορεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε καλυπτόμενη από το Ασφαλιστήριο «Απαίτηση» που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισμένου για Πράξη ή Παράλειψη που έλαβε χώρα μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης. Η έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω Απαίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο. Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει σε περίπτωση μη καταβολής του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου εκ μέρους του Ασφαλιστή λόγω της μη καταβολής του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή κάποιας άλλης παραβίασης των όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλισμένο. Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει εάν το παρόν Ασφαλιστήριο ή οι ασφαλιστικές καλύψεις έχουν αντικατασταθεί. Α. Ασφαλιστικές Καλύψεις 1.Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ο «Ασφαλιστής» θα πληρώσει για λογαριασμό του/των «Ασφαλισμένων» όλες τις «Ζημιές», συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, από «Απαιτήσεις» που πηγάζουν από «Πράξεις ή Παραλείψεις» τους. 2.Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ο «Ασφαλιστής» θα πληρώσει για λογαριασμό του/των «Ασφαλισμένων» όλες τις «Ζημιές» που προκύπτουν από οποιαδήποτε «Απαίτηση» για οποιαδήποτε «Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας». 3.Δυσφήμιση Ο «Ασφαλιστής» θα πληρώσει για λογαριασμό του/των «Ασφαλισμένων» όλες τις «Ζημιές» που προκύπτουν από οποιαδήποτε «Απαίτηση» εξαιτίας δυσφήμισης που προκλήθηκε χωρίς πρόθεση του «Ασφαλισμένου». 4.Απόκρουση Ο «Ασφαλιστής» δικαιούται να επιλέξει να αποκρούσει την «Απαίτηση» τρίτου, η οποία εμπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται με το παρόν. Ο «Ασφαλιστής» αναλαμβάνει να πληρώσει τα «Έξοδα Απόκρουσης» που θα προκύψουν στο πλαίσιο της ανωτέρω Απόκρουσης. Β.Επεκτάσεις Κάλυψης 1.Παράσταση ενώπιον Δικαστηρίου Για οποιοδήποτε πρόσωπο που περιγράφεται κατωτέρω υπό 1) και 2), το οποίο καταθέτει ενώπιον Δικαστηρίου ως μάρτυρας σχετικά με «Απαίτηση» για την οποία έγινε έγκαιρη γνωστοποίηση και η οποία εμπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη, τα «Έξοδα Απόκρουσης» θα περιλαμβάνουν τις πιο κάτω αμοιβές, για κάθε ημέρα κατά την οποία κρίθηκε αναγκαία η παρουσία του μάρτυρα ενώπιον του Δικαστηρίου: 1. Για τον «Λήπτη της Ασφάλισης» Για «Υπάλληλο» 75 Η ασφαλιστική «Απαλλαγή» δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη Επέκταση.

10 2.Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων Εάν ο «Ασφαλιστής» καταγγείλει ή δεν ανανεώσει το Ασφαλιστήριο, για λόγο άλλο από τη μη πληρωμή του ασφαλίστρου ή κάποιας άλλης παραβίασης όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον «Ασφαλισμένο», ο «Λήπτης της Ασφάλισης» θα έχει το δικαίωμα να γνωστοποιήσει κάθε καλυπτόμενη «Απαίτηση» που έγινε για πρώτη φορά κατά του «Ασφαλισμένου», εντός της «Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης». Αυτή η «Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης» δεν θα ισχύει εάν το παρόν Ασφαλιστήριο ή οι ασφαλιστικές καλύψεις έχουν αντικατασταθεί. 3.Απώλεια Εγγράφων Αναφορικά με έγγραφα «Τρίτων Προσώπων», i) για τα οποία ο «Ασφαλισμένος» υπέχει ευθύνη εκ του νόμου και, ii) τα οποία εντός της «Περιόδου Ασφάλισης» έχουν καταστραφεί, φθαρεί, απολεσθεί, αλλοιωθεί ή σβησθεί αποκλειστικά κατά την παροχή «Επαγγελματικών Υπηρεσιών». Στον υπολογισμό της Ζημιάς θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία έξοδα, στα οποία προέβη ο Ασφαλισμένος προκειμένου να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τέτοια «Έγγραφα» υπό την προϋπόθεση ότι: η προαναφερθείσα Απώλεια ή Ζημιά έλαβε χώρα ενώ τα έγγραφα ήταν είτε σε μεταφορά, είτε (2) στην κατοχή του Ασφαλισμένου ή άλλου προσώπου στο οποίο ο Ασφαλισμένος τα είχε εμπιστευθεί, έχει διεξαχθεί επισταμένη έρευνα από τον Ασφαλισμένο ή προστεθέντες του αναφορικά με την απώλεια ή την κακή τοποθέτηση των εγγράφων το ύψος οιασδήποτε «Απαίτησης» για τα εν λόγω έξοδα θα εξαρτάται από την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, η οποία θα υπόκειται σε έγκριση από αρμόδιο πρόσωπο, το οποίο θα υποδεικνύεται από τον Ασφαλιστή με την συγκατάθεση του «Λήπτη της ασφάλισης» ο Ασφαλιστής δεν θα έχει υποχρέωση για οποιαδήποτε «Απαίτηση», η οποία οφείλεται σε φυσιολογική φθορά, και/ή σταδιακή αποσύνθεση, σκώρο και παράσιτα, ή άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου του ασφαλισμένου. Το όριο ευθύνης του «Ασφαλιστή» για την κάλυψη αυτή ανέρχεται σε μέρος του ασφαλιστικού ποσού, και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης. Ειδική «Απαλλαγή» ύψους αντί της γενικής Απαλλαγής θα ισχύει για κάθε απαίτηση, η οποία καλύπτεται από αυτή την επέκταση. Γ.Εξαιρέσεις Εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 του παρόντος η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιά που συνδέεται με Απαίτηση αναφορικά με: 1. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ» Απαγόρευση συγκέντρωσης επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις περί Ελευθέρου Ανταγωνισμού. Κάθε πράξη που συνδέεται, θεμελιώνεται ή μπορεί να αποδοθεί σε υφιστάμενη ή φερόμενη ως υφιστάμενη συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία απαγορεύεται από τις διατάξεις περί «Ελεύθερου Ανταγωνισμού». 2. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ/ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ Εφόσον προέρχεται ή βασίζεται σε Σωματική Βλάβη ή περιουσιακή Ζημιά που δεν συνδέεται με υπάρχουσα ή επικαλούμενη αποτυχία επίτευξης του κατά νόμο απαιτούμενου επιπέδου φροντίδας, επιμέλειας και εμπειρίας κατά την παροχή των Επαγγελματικών Υπηρεσιών. 3. ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ/ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Που συνδέεται, θεμελιώνεται ή μπορεί να αποδοθεί σε: 1. ενδοσυμβατική ευθύνη ή άλλη αναληφθείσα υποχρέωση, η οποία υπερβαίνει το καθήκον επιμέλειας του μέσου συνετού επαγγελματία 2. εγγύηση επίτευξης αποτελέσματος ή 3. καθυστέρηση ή αποτυχία στην εκτέλεση ή ελλιπή ολοκλήρωση των Επαγγελματικών Υπηρεσιών, εκτός εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία απορρέει από Πράξη ή Παράλειψη του Ασφαλισμένου. 4. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κάθε πράξη που συνδέεται, θεμελιώνεται ή μπορεί να αποδοθεί σε α) πραγματική ή εν εξελίξει πρόσληψη με βάση πρακτικές παρενόχλησης ή διάκρισης ή β) σε εκ προθέσεως ή με βάση τη συστημική πρακτική, παρενόχληση ή διάκριση. 5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΗ Που συνδέονται, θεμελιώνονται ή μπορεί να αποδοθούν σε α) Εμπορικό Χρέος που οφείλει ο Ασφαλισμένος ή β) εγγύηση από τον Ασφαλισμένο αναφορικά με χρέος.

11 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Η οποία προκύπτει, βασίζεται ή αποδίδεται σε αποτυχία οποιουδήποτε από τους Ασφαλισμένους ή άλλου μέρους που ενεργεί εκ μέρους του Ασφαλισμένου να εκτιμήσει επακριβώς εκ των προτέρων το κόστος εκτέλεσης των Επαγγελματικών Υπηρεσιών. 7. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Που προκαλείται ή μπορεί να αποδοθεί σε : 1. Μηχανολογική βλάβη 2. Ηλεκτρονική βλάβη, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος ή της πλήρους διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος 3. Βλάβη των τηλεπικοινωνιών ή του δορυφορικού συστήματος. 8. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ Που επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται στην παραβίαση αδειών σχετικά με παράβαση ή κατάχρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και Εμπορικών Μυστικών. 9. ΜΟΛΥΝΣΗ Που επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται η με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζεται με πραγματοποιηθείσα, επικείμενη ή επαπειλούμενη απελευθέρωση, έκκληση, διαφυγή ή διαρροή Ρυπογόνων Ουσιών ή με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη για τον έλεγχο, καθαρισμό, απομάκρυνση, περιορισμό, επεξεργασία ή εξουδετέρωση Ρυπογόνων Ουσιών, πυρηνικών υλικών ή πυρηνικών αποβλήτων. 10. ΔΟΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Κάθε εγκληματική, παράνομη ή δόλια πράξη την οποία αποδέχεται ως τέτοια ο ασφαλισμένος ή η οποία χαρακτηρίζεται ως τέτοια από δικαστή, ενόρκους ή άλλο επίσημο όργανο. 2. Κάθε δόλια ή ανέντιμη συμπεριφορά Υπαλλήλου/Υπαλλήλων που καθιστά υπεύθυνο τον Λήπτη της Ασφάλισης ακόμη και αν η συμπεριφορά αυτή δε θα μπορούσε να υποπέσει στην αντίληψη του Λήπτη της Ασφάλισης. 3. Από δόλο του ασφαλιζομένου ή των προσώπων που έχουν προστεθεί από αυτόν. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο ασφαλιστής θα αποζημιώνεται από τον ασφαλισμένο για οποιαδήποτε ζημιά υπέστη αναφορικά με μία τέτοια απαίτηση. 11. ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται στην διακοπή παροχής Επαγγελματικών Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης συνέπεια θανάτου, ανικανότητας, ασθένειας ή συνταξιοδότησης του Ασφαλισμένου. 12. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται στην παροχή Επαγγελματικών Υπηρεσιών του Ασφαλισμένου σε εταιρίες των οποίων οι τίτλοι διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά. 13. ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1. Οι οποίες προκλήθηκαν πριν ή εκκρεμούσαν κατά το χρόνο έναρξης του Ασφαλιστηρίου ή 2. Προκλήθηκαν, βασίζοντα ή μπορούν να αποδοθούν σε οποιοδήποτε περιστατικό, εξαιτίας του οποίου, κατά το χρόνο έναρξης του Ασφαλιστηρίου, μπορούσε ευλόγως οποιοσδήποτε Ασφαλισμένος να αναμένει την υποβολή Απαίτησης. 14. ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Πηγάζει από ή σχετίζεται με ή οφείλεται σε συνδέεται με την παροχή Επαγγελματικών Υπηρεσιών του Ασφαλισμένου σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες παροχής χρηματιστηριακών-επενδυτικών υπηρεσιών και κάθε επιχείρηση παροχής πιστώσεων ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που αυτή μπορεί να έχει. 15. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Με εργασία η οποία εκτελείται από τον Ασφαλισμένο για και στο όνομα εταιρίας ή κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης. 16. ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ Με αγωγή που ασκήθηκε ή εκκρεμεί ή αναφορικά με απόφαση που μπορεί να κηρυχτεί εκτελεστή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά ή εντός εδαφών που ανήκουν στην επικράτεια τους.

12 17. ΠΤΩΧΕΥΣΗ Προκύπτει, βασίζεται ή αποδίδεται στην κήρυξη σε πτώχευση ή θέση σε εκκαθάριση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου. 18. ΠΟΛΕΜΟ Οποιονδήποτε πόλεμο (που έχει κηρυχθεί ή όχι), τρομοκρατία, στρατιωτική, τρομοκρατική ή επαναστατική δραστηριότητα, δολιοφθορά, ένοπλη βία, εχθροπραξίες, (που έχουν κηρυχθεί ή όχι), εξέγερση, επανάσταση, πολιτική αναταραχή, σφετερισμό εξουσίας, κατάσχεση, εθνικοποίηση ή καταστροφή η ζημιά της περιουσίας από ή υπό την εξουσία, οιασδήποτε κυβερνητικής λαϊκής ή τοπικής αρχής ή τρομοκρατικής οργάνωσης. 19. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ Που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται στην παροχή Επαγγελματικών Υπηρεσιών του Ασφαλισμένου σχετικά με Συγχωνεύσεις ή/και Εξαγορές. 20. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται στη μη τήρηση ενός επαρκούς συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης χρονοδιαγράμματος υποχρεώσεων/ και τήρησης προθεσμιών 21. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται σε υποτίμηση ή μη αύξηση της αξίας ή απόδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων και νομισμάτων) ή το αποτέλεσμα κάθε επικαλούμενης, εγγύησης, υπόσχεσης ή συμβουλής που παρέχεται από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου σχετικά με την απόδοση τέτοιων μέσων. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η παρούσα εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε κάθε Ζημιά που αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο στη συνέπεια αμέλειας Υπαλλήλου του Λήπτη της Ασφάλισης να ενεργήσει μια συγκεκριμένη επενδυτική συναλλαγή σύμφωνα με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες ή ηχογραφημένες οδηγίες του πελάτη του Λήπτη της Ασφάλισης. 22. ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πηγάζει από ή σχετίζεται με ή οφείλεται σε ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με Υπηρεσίες Ελεγκτή ή Ορκωτού Ελεγκτή. Δ.ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Οι ασφαλιστές δεν είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν τον ασφαλισμένο για οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις υποβάλλονται εναντίον του εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης, σφάλματος ή παράλειψης που διαπράχτηκε ή εικάζεται ότι διαπράχθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης. Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΣΦΑΛΙ ΙΣΣΤΤΗΡΡΙ ΙΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΛΑΙ ΙΟ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΑΣΣΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΕΕΥΥΘΥΥΝΗΣΣ ΛΟΓΓΙ ΙΣΣΤΤΩΝ ΕΕΛΕΕΥΥΘΕΕΡΡΟΙ Ι ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΕΕΣΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Σύμφωνα με τους όρους, τα Όρια

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA

National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγορικών Εταιρειών Αρ. Ασφαλιστηρίου Λήπτης Ασφάλισης Πίνακας Ασφάλισης Έδρα/Κύρια Κατοικία Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές υπηρεσίες Νοµικές Υπηρεσίες Περίοδος Ασφάλισης από:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική Ευθύνη

Επαγγελµατική Ευθύνη Επαγγελµατική Ευθύνη ΛΟΓΙΣΤΩΝ National Union Αρ Ασφαλιστηρίου Λήπτης Ασφάλισης Πίνακας Ασφάλισης Έδρα Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Φορολογικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Τήρηση Βιβλίων Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συμβαλλόμενος στο

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Υποκατάστηµα Ελλάδος. Aig Europe Limited

Υποκατάστηµα Ελλάδος. Aig Europe Limited Επαγγελµατική Ευθύνη ΛΟΓΙΣΤΩΝ Αρ Ασφαλιστηρίου Λήπτης Ασφάλισης Πίνακας Ασφάλισης Έδρα Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Φορολογικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Τήρηση Βιβλίων Περίοδος Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κεφάλαιο 1 -Ορισµοί Κεφάλαιο 2 Αντικείµενο και Έκταση της Ασφάλισης 1. Αντικείµενο της ασφάλισης 2. Ασφαλισµένη δραστηριότητα 3. Ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KOINOXRHSTOI XWROI (36sel)-NEW_Layout 1 28/02/2014 1:26 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι ασφάλισης. Αστικής Ευθύνης

Γενικοί όροι ασφάλισης. Αστικής Ευθύνης Γενικοί όροι ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Τι πρέπει να γνωρίζετε Μάιος 2016 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαμβάνουν Γενικοι όροι ασφάλισης Αστικής Ευθύνης 2 2 2 4 7 Εισαγωγή Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. 23-33-0008 (5/15)-Localised

AIG Europe Limited. 23-33-0008 (5/15)-Localised Επαγγελµατική Ευθύνη Λογιστών/Λογιστικών Εταιριών Αρ Ασφαλιστηρίου Πίνακας Ασφάλισης Λήπτης Ασφάλισης Έδρα Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Λογιστικές και Φορολογικές/Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Ασφαλιστικές λύσεις για νοµικούς σε απαιτητικούς καιρούς Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγόρων 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Μάιος 2015 Κώστας Βούλγαρης Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης Η Παρουσίαση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0616 Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 Αθήνα, Iανουάριος 2017 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ανθρώπινο δυναμικό και οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι δυο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης μιας Εταιρίας. Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική θέτοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα