National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA"

Transcript

1 Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγορικών Εταιρειών Αρ. Ασφαλιστηρίου Λήπτης Ασφάλισης Πίνακας Ασφάλισης Έδρα/Κύρια Κατοικία Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές υπηρεσίες Νοµικές Υπηρεσίες Περίοδος Ασφάλισης από: µέχρι: την 12 :01 π.µ. στην κατοικία του Λήπτη της Ασφάλισης Όριο Ευθύνης (ασφαλιστικό ποσό) Ασφαλιστική Απαλλαγή (για κάθε Απαίτηση) Ηµεροµηνία αναδροµικής ισχύος της Ασφάλισης Ασφάλιστρο Όρια / Εφαρµοστέο ίκαιο Ηµεροµηνία υπογραφής της πρότασης Αναγγελία Απαιτήσεων NATIONAL UNION Fire Insurance Company of Pittsburgh PA Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι 1

2 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ Η παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση εκδόθηκε µε τις παρακάτω παρεκκλίσεις από την πρόταση ασφάλισης: ΚΑΜΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί: (α) Μέσα σε ένα (1) µήνα από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου για κάθε διάταξη του περιεχοµένου της Ασφαλιστικής Σύµβασης, που ενδεχοµένως θα µπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή της από την Πρόταση Ασφάλισης, (β) Μέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτ. Η του Ν 400/70 κατά την υπογραφή της αίτησής του για ασφάλιση ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή σε περίπτωση που δεν παρέλαβε τους Γενικούς ή και τους Ειδικούς Όρους που διέπουν την παρούσα ασφάλιση. Τα πιο πάνω δικαιώµατα έναντίωσης ασκούνται µε την συµπλήρωση και αποστολή στην έδρα της Εταιρείας του αντίστοιχου κατά περίπτωση εντύπου υποδείγµατος (Α) ή (Β) των δηλώσεων εναντίωσης που επισυνάπτονται στο παρόν, αποκλειστικά µε συστηµένη επιστολή ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Εάν η Ασφαλιστική Σύµβαση έχει διάρκεια µεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ' αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ' αυτόν. Το δικαίωµα αυτό ασκείται µε έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ `Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, η Ασφαλιστική Σύµβαση λύεται εξ' αρχής, αµέσως και αυτόµατα από την παραλαβή από την Εταιρία της προαναφερόµενης συστηµένης επιστολής ή του εντύπου εναντίωσης. ιευκρινίζεται ότι το δικαίωµα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν µπορεί να ασκηθεί αν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης επιστολής έχει δηλωθεί ζηµιά βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. 2

3 Ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται µόνον για Απαιτήσεις που θα προβληθούν κατά του Ασφαλισµένου, στα πλαίσια παροχής των Επαγγελµατικών του Υπηρεσιών και θα γνωστοποιηθούν στον Ασφαλιστή εντός της διάρκειας της Περιόδου Aσφάλισης, ή εντός της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης. Το Ασφαλιστικό Ποσό υπόκειται στη συµφωνηµένη Απαλλαγή και περιλαµβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άµεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση Απαιτήσεων Τρίτων Προσώπων. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τηv αvαγραφόµεvη στo ασφαλιστήριo ηµερoµηvία έvαρξης και µε τηv πρoϋπόθεση της καταβoλής τoυ ασφαλίστρoυ. Ασφαλιστικές Καλύψεις Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη Πνευµατική Ιδιοκτησία υσφήµιση Απόκρουση Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασµό του/των Ασφαλισµένων όλες τις Zηµιές, συµπεριλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, από Απαιτήσεις που πηγάζουν από Πράξεις ή Παραλείψεις τους, Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασµό του / των Ασφαλισµένου/ων όλες τις Ζηµιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε Απαίτηση για οποιαδήποτε παράνοµη εκµετάλλευση δικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασµό του / των Ασφαλισµένου/ων όλες τις Ζηµίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε Απαίτηση εξαιτίας δυσφήµισης που προκλήθηκε χωρίς πρόθεση του Ασφαλισµένου Ο Ασφαλιστής δικαιούται να επιλέξει να αποκρούσει την Απαίτηση τρίτου, η οποία εµπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται µε το παρόν. Ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει να πληρώσει τα Έξοδα Απόκρουσης που θα προκύψουν στο πλαίσιο της ανωτέρω Απόκρουσης. Επεκτάσεις Παράσταση ενώπιον ικαστηρίου Για οποιοδήποτε πρόσωπο που περιγράφεται κατωτέρω υπό ι) και ιι), το οποίο καταθέτει ενώπιον ικαστηρίου ως µάρτυρας σχετικά µε Απαίτηση για την οποία έγινε έγκαιρη γνωστοποίηση και η οποία εµπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη, τα Έξοδα Απόκρουσης θα περιλαµβάνουν τις πιο κάτω αµοιβές, για κάθε ηµέρα κατά την οποία κρίθηκε αναγκαία η παρουσία του µάρτυρα ενώπιον του ικαστηρίου: Ι) Για Ασφαλισµένο διαχειριστή, ή εταίρο Ευρώ 500 ΙΙ) Για συνεργάτη ή Υπάλληλο Ευρώ 250 Η ασφαλιστική Απαλλαγή δεν εφαρµόζεται στην συγκεκριµένη Επέκταση 3

4 Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων Απώλεια εγγράφων Εάν ο Ασφαλιστής καταγγείλει ή δεν ανανεώσει το Ασφαλιστήριο, για λόγο άλλο από τη µη πληρωµή του ασφαλίστρου ή κάποιας άλλης παραβίασης όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλισµένο, ο Λήπτης της Ασφάλισης θα έχει το δικαίωµα να γνωστοποιήσει κάθε καλυπτόµενη Απαίτηση που έγινε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισµένου, εντός της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης. Αυτή η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει εάν το παρόν Ασφαλιστήριο ή οι ασφαλιστικές καλύψεις έχουν αντικατασταθεί. Αναφορικά µε έγγραφα τρίτων i) για τα οποία ο Ασφαλισµένος υπέχει ευθύνη εκ του νόµου και, ii) τα οποία εντός της Περιόδου Ασφάλισης έχουν καταστραφεί, φθαρεί, απολεσθεί, αλλοιωθεί, ή σβησθεί αποκλειστικά κατά την παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών Στον υπολογισµό της Ζηµίας θα περιλαµβάνονται τα αναγκαία έξοδα, στα οποία προέβη ο Ασφαλισµένος προκειµένου να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τέτοια Έγγραφα υπό την προϋπόθεση ότι: α) η προαναφερθείσα Απώλεια ή Ζηµία έλαβε χώρα ενώ τα Έγγραφα ήταν είτε: (1) σε µεταφορά, είτε (2) στην κατοχή του Ασφαλισµένου ή άλλου προσώπου στο οποίο ο Ασφαλισµένος τα είχε εµπιστευθεί, β) έχει διεξαχθεί επισταµένη έρευνα από τον Ασφαλισµένο ή προστηθέντες του αναφορικά µε την απώλεια ή την κακή τοποθέτηση των εγγράφων γ) το ύψος οιασδήποτε Απαίτησης για τα εν λόγω έξοδα θα εξαρτάται από την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, η οποία θα υπόκειται σε έγκριση από αρµόδιο πρόσωπο, το οποίο θα υποδεικνύεται από τον Ασφαλιστή µε την συγκατάθεση του Λήπτη της Ασφάλισης δ) ο Ασφαλιστής δεν θα έχει υποχρέωση για οποιαδήποτε Απαίτηση, η οποία οφείλεται σε φυσιολογική φθορά, και/ή σταδιακή αποσύνθεση, σκώρο και παράσιτα, ή άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου του Ασφαλισµένου Το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για την κάλυψη αυτή ανέρχεται σε µέρος του Ασφαλιστικού Ποσού, ανερχόµενο σε Ευρώ. Ειδική Απαλλαγή ύψους Ευρώ αντί της γενικής Απαλλαγής θα ισχύει για κάθε Απαίτηση, η οποία καλύπτεται από αυτή την Επέκταση Ορισµοί Απαίτηση ορίζεται οποιαδήποτε: (i) έγγραφη απαίτηση ή (ii) 4

5 διεκδίκηση ενώπιον των αποκατάσταση Ζηµιών δικαστηρίων, για την Απαλλαγή Ασφάλισµα Ασφαλισµέvoς Ασφαλιστής Περίοδος Ασφάλισης Ασφαλιστικό πoσό Ασφάλιστρο Ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και το οποίο αφαιρείται από το Ασφάλισµα. Ορίζεται η παρoχή στηv oπoία υπoχρεoύται ο Ασφαλιστής, όταv επέλθει τo περιστατικό από τo oπoίo συµφωvήθηκε vα εξαρτάται η υπoχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση). Ορίζεται ο Λήπτης της Ασφάλισης, οι εταίροι δικηγορικής εταιρίας, οι συνεργάτες δικηγόροι για τις υποθέσεις που χειρίζονται για λογαριασµό και µε τις οδηγίες του Λήπτη της Ασφάλισης, οι ασκούµενοι δικηγόροι οι Υπάλληλοι καθώς και οι κληρονόµοι όλων των παραπάνω προσώπων. Ορίζεται η ασφαλιστική εταιρία NATIONAL UNION Fire Insurance Company of Pittsburgh PA. Ορίζεται η χρονική περίοδος που προσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης Ορίζεται τo χρηµατικό πoσό, που ορίζεται στον πίνακα ασφάλισης και µέχρι τoυ oπoίoυ κατ' αvώτατo όριo, συµφωvείται µε τηv ασφαλιστική σύµβαση, vα ευθύvεται ο Ασφαλιστής για όλη τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδoυ. Ορίζεται το συνολικό ετήσιο Ασφάλιστρο που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του ασφαλίστρου που µπορεί να προβλέπεται σε πρόσθετες πράξεις του παρόντος. Έξοδα Απόκρουσης Ορίζονται οι εύλογες αµοιβές και έξοδα, που γίνονται από ή για λογαριασµό του Ασφαλισµένου στο πλαίσιο της έρευνας, Απόκρουσης, ρύθµισης, διευθέτησης ή δικαστικής επιδίωξης οποιασδήποτε Απαίτησης. Στα Έξοδα Απόκρουσης δεν συµπεριλαµβάνονται µη αναγκαία έξοδα του Ασφαλισµένου, η αξία του χρόνου του Ασφαλισµένου βάσει χρονοχρέωσης, καθώς και οποιαδήποτε έξοδα για τα οποία δεν συναίνεσε ο Ασφαλιστής. Έγγραφα Ορίζονται όλα τα έγγραφα οιασδήποτε φύσης συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων των 5

6 Εµπορικά µυστικά Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Ζηµία Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος της Κάλυψης Λήπτης της Ασφάλισης Περιουσιακή ζηµία Πράξη ή Παράλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών ή ψηφιοποιηµένων δεδοµένων, αλλά δεν συµπεριλαµβάνει οιοδήποτε νόµισµα, αξιόγραφα ή αρχεία αυτών. Ορίζεται πληροφορία η οποία ενέχει ανεξάρτητη οικονοµική αξία, υπάρχουσα ή εν δυνάµει, από το γεγονός ότι δεν είναι κοινώς γνωστή και δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί άµεσα µε συνήθη µέσα από άλλα πρόσωπα, τα οποία µπορεί να αποκοµίσουν περιουσιακό όφελος από την αποκάλυψη ή τη χρήση τους. Ορίζονται οι Επαγγελµατικές Υπηρεσίες του Ασφαλισµένου, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης. ορίζεται οποιοδήποτε ποσό, για το οποίο, ο Ασφαλισµένος θα υπέχει, υποχρέωση να καταβάλει σε Τρίτο Πρόσωπο, δυνάµει δικαστικών αποφάσεων εις βάρος του Ασφαλισµένου, ή επί τη βάσει εξώδικης συµφωνίας, την διαπραγµάτευση της οποίας θα αναλαµβάνει ο Ασφαλιστής µε την συγκατάθεση του Λήπτη της Ασφάλισης. Ζηµία δεν θα ορίζεται και η παρούσα ασφάλιση δεν θα καλύπτει α) τυχόν φόρους, β) αξιώσεις µη αποτιµητές σε χρήµα, όπως για παράδειγµα εκείνες που συνδέονται µε ποινικές ευθύνες γ) πρόστιµα και ποινές, δ) έξοδα και δαπάνες που συνδέονται µε την ικανοποίηση αξιώσεων µη αποτιµητών σε χρήµα, ε) αποζηµίωση ή έξοδα πλέον των προβλεποµένων από τον Ασφαλισµένο ή στ) κινδύνους, εναντίον των οποίων δεν µπορεί να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη. Ορίζεται η ηµεροµηνία που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης Ορίζεται ο συµβαλλόµεvoς µε τον Ασφαλιστή για τηv κατάρτιση της ασφαλιστικής συµβάσεως. Ορίζεται η Ζηµία, η απώλεια ή η καταστροφή απτών περιουσιακών στοιχείων ή η απώλεια της χρήσης τους. ορίζεται οποιαδήποτε πραγµατική ή επικαλούµενη πράξη, σφάλµα, παραπλανητικό ισχυρισµό, παράλειψη ή παράβαση του καθήκοντος, που απορρέει από τον Κώδικα εοντολογίας, κατά την παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών 6

7 Προσβολή ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Ορίζεται η, χωρίς πρόθεση, εκµετάλλευση πνευµατικού δικαιώµατος τρίτου προσώπου χωρίς την συναίνεσή του, εκτός από ευρεσιτεχνίες και Εµπορικά Μυστικά. Ορίζεται η χρονική περίοδος διάρκειας τεσσάρων (4) ετών από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής µπορεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε καλυπτόµενη από το Ασφαλιστήριο Απαίτηση που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισµένου για Πράξη ή Παράλειψη που έλαβε χώρα µετά την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος της Κάλυψης και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης. Η έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω Απαίτησης θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ασφαλιστήριο. Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει σε περίπτωση µη καταβολής του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή / και καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου εκ µέρους του Ασφαλιστή λόγω της µη καταβολής του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή κάποιας άλλης παραβίασης των όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλισµένο. Σωµατική βλάβη Ορίζεται τραυµατισµός, ασθένεια ή θάνατος, και - εάν συνδέεται αιτιωδώς µε τα προηγούµενανευρικός κλονισµός, κατάθλιψη, άγχος ή πνευµατική διαταραχή. Τρίτο Πρόσωπο Υπάλληλος Ορίζεται ένα νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, εκτός από τον Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο Ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ρητώς συνδέεται ή συνδέθηκε, ως Υπάλληλος, στο πλαίσιο συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας µε τον Λήπτη της Ασφάλισης Εξαιρέσεις Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει Ζηµία που συνδέεται µε Απαίτηση αναφορικά µε: «Ελεύθερο Ανταγωνισµό» Απαγόρευση συγκέντρωσης επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις περί «Ελευθέρου Ανταγωνισµού». Κάθε πράξη που συνδέεται, θεµελιώνεται ή µπορεί να 7

8 Σωµατική Βλάβη/ Περιουσιακή ζηµία Ενδοσυµβατική Ευθύνη/ Εγγύηση Απόδοσης ιακρίσεις κατά την Πρόσληψη Εµπορικά Χρέη υσλειτουργία ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας / Εµπορικά Μυστικά αποδοθεί σε υφιστάµενη ή φερόµενη ως υφιστάµενη συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία απαγορεύεται από τις διατάξεις περί «Ελευθέρου Ανταγωνισµού». Εφόσον προέρχεται ή βασίζεται σε Σωµατική Βλάβη ή Περιουσιακή Ζηµία που δεν συνδέεται µε υπάρχουσα ή επικαλούµενη αποτυχία επίτευξης του κατά νόµο απαιτούµενου επιπέδου φροντίδας, επιµέλειας και εµπειρίας κατά την παροχή των Επαγγελµατικών Υπηρεσιών. που συνδέεται, θεµελιώνεται ή µπορεί να αποδοθεί σε: α) ενδοσυµβατική ευθύνη ή άλλη αναληφθείσα υποχρέωση, η οποία υπερβαίνει το καθήκον επιµέλειας του µέσου συνετού επαγγελµατία β) εγγύηση επίτευξης αποτελέσµατος ή γ) καθυστέρηση ή αποτυχία στην εκτέλεση, ή ελλιπή ολοκλήρωση των Επαγγελµατικών Υπηρεσιών, εκτός εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία απορρέει από Πράξη ή Παράλειψη του Ασφαλισµένου. Κάθε πράξη που συνδέεται, θεµελιώνεται ή µπορεί να αποδοθεί σε α)πραγµατική ή εν εξελίξει πρόσληψη µε βάση πρακτικές παρενόχλησης ή διάκρισης ή β) σε εκ προθέσεως ή µε βάση τη συστηµική πρακτική, παρενόχληση ή διάκριση. που συνδέονται, θεµελιώνονται ή µπορεί να αποδοθούν σε α) Εµπορικό Χρέος που οφείλει ο Ασφαλισµένος ή β) εγγύηση από τον Ασφαλισµένο αναφορικά µε χρέος. που προκαλείται ή µπορεί να αποδοθεί σε : (ι) Μηχανολογική βλάβη, (ιι) ηλεκτρολογική βλάβη, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος ή της πλήρους διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος, (ιιι) βλάβη των τηλεπικοινωνιών ή του δορυφορικού συστήµατος. που επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται στην παραβίαση αδειών σχετικά µε παράβαση ή κατάχραση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή / και Εµπορικών Μυστικών Μόλυνση που επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται, ή µε οποιοδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, σχετίζεται µε πραγµατοποιηθείσα, επικείµενη ή επαπειλούµενη απελευθέρωση, έκκληση, διαφυγή ή διαρροή Ρυπογόνων Ουσιών, ή µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη για τον έλεγχο, καθαρισµό, αποµάκρυνση, περιορισµό, επεξεργασία, ή εξουδετέρωση Ρυπογόνων Ουσιών, πυρηνικών υλικών ή πυρηνικών αποβλήτων. 8

9 όλιες Ενέργειες Προγενέστερες απαιτήσεις/ Συνθήκες Κοινοπραξίες Κάθε εγκληµατική, παράνοµη ή δόλια πράξη την οποία αποδέχεται ως τέτοια ο ασφαλισµένος ή η οποία χαρακτηρίζεται ως τέτοια από δικαστή, ενόρκους η άλλο επίσηµο όργανο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο ασφαλιστής θα αποζηµιώνεται από τον ασφαλισµένο για οποιαδήποτε ζηµία υπέστη αναφορικά µε µία τέτοια απαίτηση (ι) οι οποίες προκλήθηκαν πριν ή εκκρεµούσαν κατά το χρόνο έναρξης του ασφαλιστηρίου ή (ιι) προκλήθηκαν, βασίζονται ή µπορούν να αποδοθούν σε οποιαδήποτε περιστατικό, εξαιτίας του οποίου, κατά το χρόνο έναρξης του ασφαλιστηρίου, µπορούσε ευλόγως οποιοσδήποτε Ασφαλισµένος να αναµένει την υποβολή Απαίτησης. Με εργασία η οποία εκτελείται από τον Ασφαλισµένο για και στο όνοµα Εταιρείας ή Κοινοπραξίας στην οποία συµµετέχει ο Ασφαλισµένος. Βόρεια Αµερική Με αγωγή που ασκήθηκε ή εκκρεµεί ή αναφορικά µε απόφαση που µπορεί να κηρυχτεί εκτελεστή στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον Καναδά ή εντός εδαφών κατοχής τους. Πόλεµο Οποιονδήποτε πόλεµο (που έχει κηρυχθεί ή όχι), τροµοκρατία, στρατιωτική, τροµοκρατική ή επαναστατική δραστηριότητα, δολιοφθορά, ένοπλη βία, εχθροπραξίες (που έχουν κηρυχθεί ή όχι), εξέγερση, επανάσταση, πολιτική αναταραχή, σφετερισµό εξουσίας, κατάσχεση, εθνικοποίηση ή καταστροφή η ζηµία της περιουσίας από ή υπό την εξουσία, οιασδήποτε κυβερνητικής, λαϊκής ή τοπικής αρχής ή τροµοκρατικής οργάνωσης. Γενικοί Όροι Οι Γεvικoί Ορoι πoυ ακoλoυθoύv διέπoυv όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις πoυ παρέχovται µε τo Ασφαλιστήριo στo oπoίo είvαι συvηµµέvoι. Απαιτήσεις Γνωστοποίηση Απαιτήσεων Σχετικές Απαιτήσεις Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε απαίτηση που του έχει υποβληθεί εντός 8 ηµερών από τότε που έλαβε γνώση αυτής. Η γνωστοποίηση θα γίνεται στην διεύθυνση του Ασφαλιστή που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή την Περίοδο Γνωστοποίησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ασφαλιστήριο Κάθε Απαίτηση που γνωστοποιείται στον Ασφαλιστή σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου, και βασίζεται σε πραγµατικά περιστατικά, που αναφέρονται 9

10 Περιστάσεις σε Απαίτηση που είχε γνωστοποιηθεί παλαιότερα στον Ασφαλιστή ή επικαλείται την ίδια Πράξη ή Παράλειψη για την οποία είχε γνωστοποιηθεί παλαιότερα άλλη Απαίτηση, θα θεωρείται ότι έχει εγερθεί κατά του Ασφαλισµένου και έχει γνωστοποιηθεί στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της πρώτης γνωστοποίησης. Μεταγενέστερη/ες Απαίτηση/ Απαιτήσεις που στηρίζονται στα ίδια πραγµατικά περιστατικά ή επικαλούνται την ίδια Πράξη ή Παράλειψη µε παλαιότερη Απαίτηση θα θεωρούνται µια Απαίτηση για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου. Κατά την Περίοδο Ασφάλισης, ο Ασφαλισµένος ενδέχεται να αντιληφθεί περιστατικά τα οποία µπορούν, κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων, να οδηγήσουν στην υποβολή µίας Απαίτησης. Σ αυτή την περίπτωση, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως τα περιστατικά αυτά στον Ασφαλιστή. Κατά την έγγραφη αυτή ενηµέρωση, ο Ασφαλισµένος α) εξηγεί τους λόγους για την αναµονή υλοποίησης τέτοιας Απαίτησης και β) παρέχει πλήρη στοιχεία σχετικά µε ηµεροµηνίες, πράξεις και εµπλεκόµενα πρόσωπα. Απόκρουση/Εξώδικος συµβιβασµός Ο Ασφαλιστής δεν αναλαµβάνει εκ των προτέρων οιοδήποτε καθήκον απόκρουσης Απαίτησης και ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να αποκρούσει και να µην αποδεχθεί οιαδήποτε Απαίτηση, η οποία εγείρεται εναντίον του, εκτός εάν ο Ασφαλιστής, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια επιλέξει εγγράφως να αναλάβει και διεξαγάγει την Απόκρουση και τον διακανονισµό της Απαίτησης. Εάν ο Ασφαλιστής δεν επιλέξει, θα δικαιούται, αλλά δεν θα υποχρεούται, να µετέχει πλήρως στην Απόκρουση και τις διαπραγµατεύσεις ενδεχόµενου συµβιβασµού που συµπεριλαµβάνει ή πιθανότατα θα συµπεριλάβει τον Ασφαλιστή. Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή κατόπιν της αναγγελίας µίας Απαίτησης να καταβάλει στον Ασφαλισµένο Ασφάλισµα µέχρι του Ασφαλιστικού Ποσού Συναίνεση του Ασφαλιστή Προϋπόθεση για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης είναι ότι ο Ασφαλισµένος δεν αποδέχεται την υπαιτιότητά του, δεν θα προβαίνει σε διαπραγµατεύσεις ενδεχόµενου συµβιβασµού, δεν θα συναινεί στην έκδοση δικαστικής απόφασης, ή δεν θα προβαίνει σε δαπάνες για την Απόκρουση χωρίς την προηγούµενη ρητή συναίνεση του Ασφαλιστή. Μόνο αυτοί οι διακανονισµοί, αποφάσεις και Έξοδα Απόκρουσης, στα οποία συναινεί ο Ασφαλιστής, καθώς και αποφάσεις, οι οποίες επιδικάζουν Απαιτήσεις, για τις οποίες έλαβε χώρα Απόκρουση στο πλαίσιο της παρούσας ασφάλισης, θα 10

11 καλύπτονται ως Ζηµία από την παρούσα ασφάλιση. Συναίνεση του Ασφαλισµένου Υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιστής έχει την γραπτή συναίνεση του Λήπτη της Ασφάλισης, µπορεί να προβεί σε οποιοδήποτε εξώδικο συµβιβασµό κρίνει πρόσφορο. Στην περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν συναινέσει και το δικαστήριο επιδικάσει µεγαλύτερο ποσό από αυτό που πρόσφερε ο Ασφαλιστής για τον εξώδικο συµβιβασµό, η ευθύνη του Ασφαλιστή θα περιορίζεται στο ποσό της προσφοράς του πλέον του κόστους απόκρουσης και µείον το τυχόν ποσό συνασφάλισης και το ποσό της Απαλλαγής. Συναίνεση του Ασφαλισµένου Συνεργασία Υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιστής έχει την γραπτή συναίνεση του Ασφαλισµένου, µπορεί να προβεί σε οποιοδήποτε εξώδικο συµβιβασµό κρίνει πρόσφορο. Στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν συναινέσει και το δικαστήριο επιδικάσει µεγαλύτερο ποσό από αυτό που πρόσφερε ο Ασφαλιστής για τον εξώδικο συµβιβασµό, η ευθύνη του Ασφαλιστή θα περιορίζεται στο ποσό της προσφοράς του πλέον του κόστους απόκρουσης, αφαιρουµένου του ποσού που τυχόν υποχρεούται να καταβάλει άλλος Ασφαλιστής, λόγω συνασφάλισης και του ποσού της Απαλλαγής. Ο Ασφαλισµένος µε δικά του έξοδα: α) θα παρέχει κάθε βοήθεια στον Ασφαλιστή και θα συνεργάζεται για την Απόκρουση κάθε Απαίτησης και για την επιδίωξη αποζηµίωσης ή επανείσπραξης ήδη καταβληθέντος ποσού, β) θα λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα προς αποφυγή ή µείωση της Ζηµίας και θα ακολουθεί τις οδηγίες του Ασφαλιστή, γ) θα δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου, προκειµένου να καταστεί δυνατόν να διερευνήσει ο Ασφαλιστής τη Ζηµία και να καθορίσει το βαθµό της υπαιτιότητας σύµφωνα µε την παρούσα ασφάλιση. Κατανοµή Σε περίπτωση που η Απαίτηση συµπεριλαµβάνει περιστατικά που καλύπτονται και περιστατικά που δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, θα διεξαχθεί µεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισµένου δίκαιη και ορθή κατανοµή όλων των Εξόδων Απόκρουσης, των Ζηµιών, των αποφάσεων ή/και των εξώδικων διακανονισµών, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών νοµικών και οικονοµικών ζητηµάτων, που ανακύπτουν εξαιτίας των περιστατικών που καλύπτονται και αυτών που δεν καλύπτονται σύµφωνα µε το παρόν Ασφαλιστήριο. 11

12 όλιες Απαιτήσεις Παροχή πληροφοριών και Ασφαλιστική Κάλυψη Εάν ο Ασφαλισµένος αναγγείλει Ζηµία ή Απαίτηση ως καλυπτόµενη από το παρόν Ασφαλιστήριο, γνωρίζοντας ότι η Ζηµία αυτή ή η Απαίτηση είναι αναληθής ή δόλια, αναφορικά µε το ύψος του ποσού ή και άλλα στοιχεία της, η Ζηµία αυτή θα αποκλείεται από την παρούσα ασφάλιση και ο Ασφαλιστής θα έχει το δικαίωµα, κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να απαλλαγεί από το σύνολο των υποχρεώσεων του ή να ακυρώσει εξ ολοκλήρου την ασφαλιστική σύµβαση, σε αυτή, δε, την περίπτωση, κάθε ασφαλιστική κάλυψη για Ζηµίες στο πλαίσιο της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης θα παύει να υφίσταται και το συνολικό Ασφάλιστρο θα θεωρείται προσηκόντως καταβληθέν και δεν θα επιστρέφεται. Προκειµένου να παράσχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισµένο, ο Ασφαλιστής έχει βασιστεί σε στοιχεία και περιστατικά, αναφορικά µε τα οποία έχει απαντήσει ο Ασφαλισµένος στην αίτηση ασφάλισης. Ο Ασφαλιστής έχει συνάψει την σύµβαση και έχει εκτιµήσει τον κίνδυνο µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος. Ασφαλιστικό Ποσό και Ασφαλιστική Απαλλαγή Ασφαλιστικό ποσό (Όριο Ευθύνης) Επί µέρους όρια ευθύνης που ορίζονται κατά περίπτωση, Επεκτάσεις και Έξοδα Απόκρουσης περιλαµβάνονται στο Ασφαλιστικό Ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα ασφάλισης. Το Όριο Ευθύνης για την περίοδο που ορίζεται ως Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης, αποτελεί µέρος και δεν υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης της Περιόδου Ασφάλισης. Το ενδεχόµενο να συµπεριληφθούν περισσότεροι Ασφαλισµένοι στο πλαίσιο της παρούσας ασφάλισης δεν συνεπάγεται την αύξηση του συνολικού πληρωτέου ποσού από τον Ασφαλιστή, σύµφωνα µε το παρόν. Η Επέκταση επί µέρους Ορίου Απωλεσθέντων Εγγράφων αποτελεί έλασσον τµήµα και όχι επιπρόσθετο ποσό από το Όριο Ευθύνης. Ασφαλιστική Απαλλαγή Ο Ασφαλιστής θα υποχρεούται να καταβάλει τυχόν επιπλέον ποσό πέραν της Ασφαλιστικής Απαλλαγής. Προς αποφυγή αµφιβολιών, η Απαλλαγή αφαιρείται και από τα Έξοδα Απόκρουσης. Ο Ασφαλισµένος επιβαρύνεται µε την Απαλλαγή και για κατά το ποσό αυτό θεωρείται ανασφάλιστος. Με το ποσό της Απαλλαγής βαρύνεται ο Ασφαλισµένος µία µόνο φορά για κάθε Ζηµία, και αναφορικά µε περισσότερες Απαιτήσεις από την ίδια Ζηµιογόνο Πράξη. 12

13 Παράλληλη ασφάλιση Στην περίπτωση που υφίσταται έγκυρη παράλληλη ασφάλιση, η ασφαλιστική κάλυψη στο πλαίσιο του παρόντος παρέχεται µόνον πλέον της προαναφερθείσας, εκτός εάν η παράλληλη ασφάλιση έχει συµπεριληφθεί εγγράφως ως επιπλέον ασφάλιση πέραν του Ορίου Ευθύνης. Γενικές ιατάξεις Υποκατάσταση Επίλυση ιαφορών Όρια και Εφαρµοστέο ίκαιο Εάν καταβληθεί ασφάλισµα στο πλαίσιο της παρούσας ασφάλισης, αναφορικά µε Απαίτηση, ο Ασφαλιστής θα υποκατασταθεί σε όλα τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλιστής θα δικαιούται να διεκδικήσει και να ασκήσει τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου. Ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει στον Ασφαλιστή κάθε συνδροµή και συνεργασία προς τον ως άνω σκοπό. Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να διαφυλάξει τα δικαιώµατα του Ασφαλιστή. Ο Ασφαλιστής συµφωνεί να µην ασκήσει αντίστοιχα δικαιώµατα επανείσπραξης εναντίον Υπαλλήλου, εκτός εάν η Απαίτηση ανάγεται ή σχετίζεται µε απιστία, απάτη, δόλια ενέργεια ή Παράλειψη που συνεπάγεται ποινική ευθύνη του Υπαλλήλου. Κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ο Ασφαλιστής µπορεί, εγγράφως αποκλειστικά, να παραιτηθεί δικαιωµάτων που ορίζονται στον παρόντα όρο υποκατάστασης. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά µεταξύ του Ασφαλιστή και του Λήπτη της Ασφάλισης από ή σε σχέση µε το Ασφαλιστήριο, η διαφορά αυτή θα επιλύεται µεταξύ τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την έγγραφη γνωστοποίησή της απ αυτόν που εγείρει την Απαίτηση προς το άλλο µέρος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της ως άνω διαφοράς εντός των ανωτέρω τριάντα (30) ηµερών, τα µέρη δύνανται να επιδιώξουν τη δικαστική της επίλυση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ασφαλιστήριο. H παρούσα ασφαλιστική σύµβαση θα ισχύει για οποιαδήποτε "Απαίτηση" που υποβάλλεται εναντίον "Ασφαλισµένου" στα γεωγραφικά όρια όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης. Οποιαδήποτε ερµηνεία της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης που αφορά τη σύνταξη, εγκυρότητα ή λειτουργία της θα γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο και ιδίως µε τις διατάξεις του Νόµου 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύµβασης. 13

14 Τίτλοι παραγράφων / Ορισµοί Φόροι, δικαιώµατα Τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες µπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση ή κάθε σχετικό έγγραφο ή συµφωνία. Οι τίτλοι των παραγράφων έχουν τεθεί για διευκόλυνση µόνον και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία του Ασφαλιστηρίου. Λέξεις και εκφράσεις στον ενικό θα εννοούν και τον πληθυντικό και το αντίθετο (vice versa). Στο Ασφαλιστήριο οι λέξεις µέσα σε εισαγωγικά ( ) έχουν ιδιαίτερη έννοια και ορίζονται ρητά. Λέξεις οι οποίες δεν ορίζονται ρητά στο παρόν Ασφαλιστήριο έχουν την έννοια που είθισται να τους αποδίδεται. Όλα τα νόµιµα δικαιώµατα (ασφαλιστικά δικαιώµατα ή άλλα), φόροι ασφαλίστρων και οι εν γένει νόµιµες επιβαρύνσεις είτε επί του Συνολικού Ασφαλίστρου είτε επί των ποσών που καταβάλλει ο Ασφαλιστής στον Λήπτη της Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων των συµβολαιο-γραφικών τελών και δαπανών αποζηµιώσεων ή άλλων διακανονισµών θα βαρύνουν το Λήπτη της Ασφάλισης. Χρόνος Παραγραφής Κάθε δικαίωµα το οποίο προκύπτει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται µετά από τέσσερα (4) έτη από το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε το δικαίωµα. Αρχεία Προσωπικών εδοµένων Είναι κατανοητό από τον Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο ότι στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Ασφαλιστηρίου είναι απαραίτητο ο Λήπτης της Ασφάλισης και / ή ο Ασφαλισµένος να παρέχουν στον Ασφαλιστή προσωπικές, εταιρικές και εµπιστευτικές πληροφορίες. Κατά συνέπεια ο Λήπτης της Ασφάλισης, η Εταιρεία, και ο Ασφαλισµένος γνωρίζουν και συναινούν στο ότι ο Ασφαλιστής θα διατηρεί και θα έχει πρόσβαση σε αρχεία µε τα προσωπικά τους δεδοµένα. Ο Ασφαλιστής έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τις οποίες προβλέπει ο Ν. 2472/97, όπως ισχύει. Καταγγελία Λήξη του Ασφαλιστηρίου ο Ασφαλιστής µπορεί να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο για µη καταβολή ληξιπρόθεσµου ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης καθώς και για σπουδαίο λόγο όπως ενδεικτικά την αλλαγή στη πολιτική του Ασφαλιστή σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο, ή περιπτώσεις που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος έχει καταδικασθεί για αδίκηµα συγγενές µε την απάτη περί τις ασφάλειες. 14

15 Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και τη γνωστοποίηση της Απαίτησης, ο Λήπτης της Ασφάλισης αλλά και ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου για το υπόλοιπο της Περιόδου Ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή το Ασφάλιστρο θα οφείλεται µέχρι το τέλος της διάρκειας του Ασφαλιστηρίου. Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου γίνεται µε έγγραφη καταγγελία. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Ασφαλιστή και µε τη ρητή επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του Ασφαλιστηρίου, τα αποτελέσµατά της καταγγελίας επέρχονται την 31η ηµέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου από το Λήπτη της Ασφάλισης, το δεδουλευµένο ασφάλιστρο θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον καθιερωµένο πίνακα και τη διαδικασία µειωµένων ποσοστών /ασφαλίστρων («short rate»). Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλιστή, το δεδουλευµένο ασφάλιστρο θα υπολογίζεται κατ αναλογία (pro rata). Ο διακανονισµός του ασφαλίστρου είναι δυνατόν να γίνει είτε κατά το χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή το συντοµότερο δυνατόν µετά την καταγγελία, αλλά η καταβολή ή η προσφορά µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων δεν αποτελεί προϋπόθεση της καταγγελίας. Το Ασφαλιστήριο είναι ορισµένης διάρκειας και λήγει µε την παρέλευση της Περιόδου Ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόµατα, αλλά απαιτεί προηγούµενη έγγραφη συµφωνία του Ασφαλιστή µαζί µε την καταβολή του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης. Τροποποίηση Όρων Απαγόρευση Παράνοµων Οικονοµικών συναλλαγών Κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση του Ασφαλιστηρίου είναι έγκυρη, εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως και φέρει την υπογραφή του Ασφαλιστή. Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να προβάλλει τις ενστάσεις του εντός 14 ηµερών από την παραλαβή του τροποποιηµένου εγγράφου. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν προβάλει καµία ένσταση εντός της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου, τότε λογίζεται ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης συναινεί σε όλες τις τροποποιήσεις, που έγιναν στο Ασφαλιστήριο. Συµφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση ή άλλο χρηµατικό ποσό που προκύπτει από οποιαδήποτε κάλυψη ή επέκταση 15

16 κάλυψης της παρούσας σύµβασης, για οποιαδήποτε ζηµία που λαµβάνει χώρα σε κράτος, ή/και ο Aσφαλισµένος ή οποιοσδήποτε δικαιούχος µε βάση την παρούσα είναι πολίτης ή αξιωµατούχος της κυβέρνησης κράτους, εφόσον στο κράτος αυτό έχει επιβληθεί από το ισχύον δίκαιο που διέπει την παρούσα σύµβαση, ή τη λειτουργία της Εταιρίας, περιλαµβανοµένου του δικαίου των ΗΠΑ, εµπάργκο ή άλλη µορφή οικονοµικών κυρώσεων που απαγορεύουν στον Ασφαλιστή να προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, να έχει συναλλαγές ή να παρέχει οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό ωφέληµα στον Aσφαλισµένο ή σε άλλο δικαιούχο µε βάση την παρούσα. Συµφωνείται επίσης ότι καµία αποζηµίωση ή πληρωµή ή άλλη µορφή οικονοµικού ωφελήµατος δε θα καταβληθεί από τον Ασφαλιστή σε πρόσωπο του οποίο το δίκαιο που διέπει την παρούσα σύµβαση ή τη λειτουργία του Ασφαλιστή, περιλαµβανοµένου του δικαίου των ΗΠΑ, έχει υποδείξει ως µη νόµιµο αποδέκτη οικονοµικών ωφεληµάτων. 16

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Ο ασφαλιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα