National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA"

Transcript

1 Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγορικών Εταιρειών Αρ. Ασφαλιστηρίου Λήπτης Ασφάλισης Πίνακας Ασφάλισης Έδρα/Κύρια Κατοικία Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές υπηρεσίες Νοµικές Υπηρεσίες Περίοδος Ασφάλισης από: µέχρι: την 12 :01 π.µ. στην κατοικία του Λήπτη της Ασφάλισης Όριο Ευθύνης (ασφαλιστικό ποσό) Ασφαλιστική Απαλλαγή (για κάθε Απαίτηση) Ηµεροµηνία αναδροµικής ισχύος της Ασφάλισης Ασφάλιστρο Όρια / Εφαρµοστέο ίκαιο Ηµεροµηνία υπογραφής της πρότασης Αναγγελία Απαιτήσεων NATIONAL UNION Fire Insurance Company of Pittsburgh PA Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι 1

2 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ Η παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση εκδόθηκε µε τις παρακάτω παρεκκλίσεις από την πρόταση ασφάλισης: ΚΑΜΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί: (α) Μέσα σε ένα (1) µήνα από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου για κάθε διάταξη του περιεχοµένου της Ασφαλιστικής Σύµβασης, που ενδεχοµένως θα µπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή της από την Πρόταση Ασφάλισης, (β) Μέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτ. Η του Ν 400/70 κατά την υπογραφή της αίτησής του για ασφάλιση ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή σε περίπτωση που δεν παρέλαβε τους Γενικούς ή και τους Ειδικούς Όρους που διέπουν την παρούσα ασφάλιση. Τα πιο πάνω δικαιώµατα έναντίωσης ασκούνται µε την συµπλήρωση και αποστολή στην έδρα της Εταιρείας του αντίστοιχου κατά περίπτωση εντύπου υποδείγµατος (Α) ή (Β) των δηλώσεων εναντίωσης που επισυνάπτονται στο παρόν, αποκλειστικά µε συστηµένη επιστολή ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Εάν η Ασφαλιστική Σύµβαση έχει διάρκεια µεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ' αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ' αυτόν. Το δικαίωµα αυτό ασκείται µε έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ `Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, η Ασφαλιστική Σύµβαση λύεται εξ' αρχής, αµέσως και αυτόµατα από την παραλαβή από την Εταιρία της προαναφερόµενης συστηµένης επιστολής ή του εντύπου εναντίωσης. ιευκρινίζεται ότι το δικαίωµα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν µπορεί να ασκηθεί αν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης επιστολής έχει δηλωθεί ζηµιά βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. 2

3 Ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται µόνον για Απαιτήσεις που θα προβληθούν κατά του Ασφαλισµένου, στα πλαίσια παροχής των Επαγγελµατικών του Υπηρεσιών και θα γνωστοποιηθούν στον Ασφαλιστή εντός της διάρκειας της Περιόδου Aσφάλισης, ή εντός της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης. Το Ασφαλιστικό Ποσό υπόκειται στη συµφωνηµένη Απαλλαγή και περιλαµβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άµεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση Απαιτήσεων Τρίτων Προσώπων. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τηv αvαγραφόµεvη στo ασφαλιστήριo ηµερoµηvία έvαρξης και µε τηv πρoϋπόθεση της καταβoλής τoυ ασφαλίστρoυ. Ασφαλιστικές Καλύψεις Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη Πνευµατική Ιδιοκτησία υσφήµιση Απόκρουση Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασµό του/των Ασφαλισµένων όλες τις Zηµιές, συµπεριλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, από Απαιτήσεις που πηγάζουν από Πράξεις ή Παραλείψεις τους, Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασµό του / των Ασφαλισµένου/ων όλες τις Ζηµιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε Απαίτηση για οποιαδήποτε παράνοµη εκµετάλλευση δικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασµό του / των Ασφαλισµένου/ων όλες τις Ζηµίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε Απαίτηση εξαιτίας δυσφήµισης που προκλήθηκε χωρίς πρόθεση του Ασφαλισµένου Ο Ασφαλιστής δικαιούται να επιλέξει να αποκρούσει την Απαίτηση τρίτου, η οποία εµπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται µε το παρόν. Ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει να πληρώσει τα Έξοδα Απόκρουσης που θα προκύψουν στο πλαίσιο της ανωτέρω Απόκρουσης. Επεκτάσεις Παράσταση ενώπιον ικαστηρίου Για οποιοδήποτε πρόσωπο που περιγράφεται κατωτέρω υπό ι) και ιι), το οποίο καταθέτει ενώπιον ικαστηρίου ως µάρτυρας σχετικά µε Απαίτηση για την οποία έγινε έγκαιρη γνωστοποίηση και η οποία εµπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη, τα Έξοδα Απόκρουσης θα περιλαµβάνουν τις πιο κάτω αµοιβές, για κάθε ηµέρα κατά την οποία κρίθηκε αναγκαία η παρουσία του µάρτυρα ενώπιον του ικαστηρίου: Ι) Για Ασφαλισµένο διαχειριστή, ή εταίρο Ευρώ 500 ΙΙ) Για συνεργάτη ή Υπάλληλο Ευρώ 250 Η ασφαλιστική Απαλλαγή δεν εφαρµόζεται στην συγκεκριµένη Επέκταση 3

4 Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων Απώλεια εγγράφων Εάν ο Ασφαλιστής καταγγείλει ή δεν ανανεώσει το Ασφαλιστήριο, για λόγο άλλο από τη µη πληρωµή του ασφαλίστρου ή κάποιας άλλης παραβίασης όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλισµένο, ο Λήπτης της Ασφάλισης θα έχει το δικαίωµα να γνωστοποιήσει κάθε καλυπτόµενη Απαίτηση που έγινε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισµένου, εντός της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης. Αυτή η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει εάν το παρόν Ασφαλιστήριο ή οι ασφαλιστικές καλύψεις έχουν αντικατασταθεί. Αναφορικά µε έγγραφα τρίτων i) για τα οποία ο Ασφαλισµένος υπέχει ευθύνη εκ του νόµου και, ii) τα οποία εντός της Περιόδου Ασφάλισης έχουν καταστραφεί, φθαρεί, απολεσθεί, αλλοιωθεί, ή σβησθεί αποκλειστικά κατά την παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών Στον υπολογισµό της Ζηµίας θα περιλαµβάνονται τα αναγκαία έξοδα, στα οποία προέβη ο Ασφαλισµένος προκειµένου να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τέτοια Έγγραφα υπό την προϋπόθεση ότι: α) η προαναφερθείσα Απώλεια ή Ζηµία έλαβε χώρα ενώ τα Έγγραφα ήταν είτε: (1) σε µεταφορά, είτε (2) στην κατοχή του Ασφαλισµένου ή άλλου προσώπου στο οποίο ο Ασφαλισµένος τα είχε εµπιστευθεί, β) έχει διεξαχθεί επισταµένη έρευνα από τον Ασφαλισµένο ή προστηθέντες του αναφορικά µε την απώλεια ή την κακή τοποθέτηση των εγγράφων γ) το ύψος οιασδήποτε Απαίτησης για τα εν λόγω έξοδα θα εξαρτάται από την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, η οποία θα υπόκειται σε έγκριση από αρµόδιο πρόσωπο, το οποίο θα υποδεικνύεται από τον Ασφαλιστή µε την συγκατάθεση του Λήπτη της Ασφάλισης δ) ο Ασφαλιστής δεν θα έχει υποχρέωση για οποιαδήποτε Απαίτηση, η οποία οφείλεται σε φυσιολογική φθορά, και/ή σταδιακή αποσύνθεση, σκώρο και παράσιτα, ή άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου του Ασφαλισµένου Το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για την κάλυψη αυτή ανέρχεται σε µέρος του Ασφαλιστικού Ποσού, ανερχόµενο σε Ευρώ. Ειδική Απαλλαγή ύψους Ευρώ αντί της γενικής Απαλλαγής θα ισχύει για κάθε Απαίτηση, η οποία καλύπτεται από αυτή την Επέκταση Ορισµοί Απαίτηση ορίζεται οποιαδήποτε: (i) έγγραφη απαίτηση ή (ii) 4

5 διεκδίκηση ενώπιον των αποκατάσταση Ζηµιών δικαστηρίων, για την Απαλλαγή Ασφάλισµα Ασφαλισµέvoς Ασφαλιστής Περίοδος Ασφάλισης Ασφαλιστικό πoσό Ασφάλιστρο Ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και το οποίο αφαιρείται από το Ασφάλισµα. Ορίζεται η παρoχή στηv oπoία υπoχρεoύται ο Ασφαλιστής, όταv επέλθει τo περιστατικό από τo oπoίo συµφωvήθηκε vα εξαρτάται η υπoχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση). Ορίζεται ο Λήπτης της Ασφάλισης, οι εταίροι δικηγορικής εταιρίας, οι συνεργάτες δικηγόροι για τις υποθέσεις που χειρίζονται για λογαριασµό και µε τις οδηγίες του Λήπτη της Ασφάλισης, οι ασκούµενοι δικηγόροι οι Υπάλληλοι καθώς και οι κληρονόµοι όλων των παραπάνω προσώπων. Ορίζεται η ασφαλιστική εταιρία NATIONAL UNION Fire Insurance Company of Pittsburgh PA. Ορίζεται η χρονική περίοδος που προσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης Ορίζεται τo χρηµατικό πoσό, που ορίζεται στον πίνακα ασφάλισης και µέχρι τoυ oπoίoυ κατ' αvώτατo όριo, συµφωvείται µε τηv ασφαλιστική σύµβαση, vα ευθύvεται ο Ασφαλιστής για όλη τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδoυ. Ορίζεται το συνολικό ετήσιο Ασφάλιστρο που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του ασφαλίστρου που µπορεί να προβλέπεται σε πρόσθετες πράξεις του παρόντος. Έξοδα Απόκρουσης Ορίζονται οι εύλογες αµοιβές και έξοδα, που γίνονται από ή για λογαριασµό του Ασφαλισµένου στο πλαίσιο της έρευνας, Απόκρουσης, ρύθµισης, διευθέτησης ή δικαστικής επιδίωξης οποιασδήποτε Απαίτησης. Στα Έξοδα Απόκρουσης δεν συµπεριλαµβάνονται µη αναγκαία έξοδα του Ασφαλισµένου, η αξία του χρόνου του Ασφαλισµένου βάσει χρονοχρέωσης, καθώς και οποιαδήποτε έξοδα για τα οποία δεν συναίνεσε ο Ασφαλιστής. Έγγραφα Ορίζονται όλα τα έγγραφα οιασδήποτε φύσης συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων των 5

6 Εµπορικά µυστικά Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Ζηµία Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος της Κάλυψης Λήπτης της Ασφάλισης Περιουσιακή ζηµία Πράξη ή Παράλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών ή ψηφιοποιηµένων δεδοµένων, αλλά δεν συµπεριλαµβάνει οιοδήποτε νόµισµα, αξιόγραφα ή αρχεία αυτών. Ορίζεται πληροφορία η οποία ενέχει ανεξάρτητη οικονοµική αξία, υπάρχουσα ή εν δυνάµει, από το γεγονός ότι δεν είναι κοινώς γνωστή και δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί άµεσα µε συνήθη µέσα από άλλα πρόσωπα, τα οποία µπορεί να αποκοµίσουν περιουσιακό όφελος από την αποκάλυψη ή τη χρήση τους. Ορίζονται οι Επαγγελµατικές Υπηρεσίες του Ασφαλισµένου, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης. ορίζεται οποιοδήποτε ποσό, για το οποίο, ο Ασφαλισµένος θα υπέχει, υποχρέωση να καταβάλει σε Τρίτο Πρόσωπο, δυνάµει δικαστικών αποφάσεων εις βάρος του Ασφαλισµένου, ή επί τη βάσει εξώδικης συµφωνίας, την διαπραγµάτευση της οποίας θα αναλαµβάνει ο Ασφαλιστής µε την συγκατάθεση του Λήπτη της Ασφάλισης. Ζηµία δεν θα ορίζεται και η παρούσα ασφάλιση δεν θα καλύπτει α) τυχόν φόρους, β) αξιώσεις µη αποτιµητές σε χρήµα, όπως για παράδειγµα εκείνες που συνδέονται µε ποινικές ευθύνες γ) πρόστιµα και ποινές, δ) έξοδα και δαπάνες που συνδέονται µε την ικανοποίηση αξιώσεων µη αποτιµητών σε χρήµα, ε) αποζηµίωση ή έξοδα πλέον των προβλεποµένων από τον Ασφαλισµένο ή στ) κινδύνους, εναντίον των οποίων δεν µπορεί να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη. Ορίζεται η ηµεροµηνία που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης Ορίζεται ο συµβαλλόµεvoς µε τον Ασφαλιστή για τηv κατάρτιση της ασφαλιστικής συµβάσεως. Ορίζεται η Ζηµία, η απώλεια ή η καταστροφή απτών περιουσιακών στοιχείων ή η απώλεια της χρήσης τους. ορίζεται οποιαδήποτε πραγµατική ή επικαλούµενη πράξη, σφάλµα, παραπλανητικό ισχυρισµό, παράλειψη ή παράβαση του καθήκοντος, που απορρέει από τον Κώδικα εοντολογίας, κατά την παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών 6

7 Προσβολή ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Ορίζεται η, χωρίς πρόθεση, εκµετάλλευση πνευµατικού δικαιώµατος τρίτου προσώπου χωρίς την συναίνεσή του, εκτός από ευρεσιτεχνίες και Εµπορικά Μυστικά. Ορίζεται η χρονική περίοδος διάρκειας τεσσάρων (4) ετών από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής µπορεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε καλυπτόµενη από το Ασφαλιστήριο Απαίτηση που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισµένου για Πράξη ή Παράλειψη που έλαβε χώρα µετά την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος της Κάλυψης και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης. Η έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω Απαίτησης θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ασφαλιστήριο. Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει σε περίπτωση µη καταβολής του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή / και καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου εκ µέρους του Ασφαλιστή λόγω της µη καταβολής του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή κάποιας άλλης παραβίασης των όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλισµένο. Σωµατική βλάβη Ορίζεται τραυµατισµός, ασθένεια ή θάνατος, και - εάν συνδέεται αιτιωδώς µε τα προηγούµενανευρικός κλονισµός, κατάθλιψη, άγχος ή πνευµατική διαταραχή. Τρίτο Πρόσωπο Υπάλληλος Ορίζεται ένα νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, εκτός από τον Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο Ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ρητώς συνδέεται ή συνδέθηκε, ως Υπάλληλος, στο πλαίσιο συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας µε τον Λήπτη της Ασφάλισης Εξαιρέσεις Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει Ζηµία που συνδέεται µε Απαίτηση αναφορικά µε: «Ελεύθερο Ανταγωνισµό» Απαγόρευση συγκέντρωσης επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις περί «Ελευθέρου Ανταγωνισµού». Κάθε πράξη που συνδέεται, θεµελιώνεται ή µπορεί να 7

8 Σωµατική Βλάβη/ Περιουσιακή ζηµία Ενδοσυµβατική Ευθύνη/ Εγγύηση Απόδοσης ιακρίσεις κατά την Πρόσληψη Εµπορικά Χρέη υσλειτουργία ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας / Εµπορικά Μυστικά αποδοθεί σε υφιστάµενη ή φερόµενη ως υφιστάµενη συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία απαγορεύεται από τις διατάξεις περί «Ελευθέρου Ανταγωνισµού». Εφόσον προέρχεται ή βασίζεται σε Σωµατική Βλάβη ή Περιουσιακή Ζηµία που δεν συνδέεται µε υπάρχουσα ή επικαλούµενη αποτυχία επίτευξης του κατά νόµο απαιτούµενου επιπέδου φροντίδας, επιµέλειας και εµπειρίας κατά την παροχή των Επαγγελµατικών Υπηρεσιών. που συνδέεται, θεµελιώνεται ή µπορεί να αποδοθεί σε: α) ενδοσυµβατική ευθύνη ή άλλη αναληφθείσα υποχρέωση, η οποία υπερβαίνει το καθήκον επιµέλειας του µέσου συνετού επαγγελµατία β) εγγύηση επίτευξης αποτελέσµατος ή γ) καθυστέρηση ή αποτυχία στην εκτέλεση, ή ελλιπή ολοκλήρωση των Επαγγελµατικών Υπηρεσιών, εκτός εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία απορρέει από Πράξη ή Παράλειψη του Ασφαλισµένου. Κάθε πράξη που συνδέεται, θεµελιώνεται ή µπορεί να αποδοθεί σε α)πραγµατική ή εν εξελίξει πρόσληψη µε βάση πρακτικές παρενόχλησης ή διάκρισης ή β) σε εκ προθέσεως ή µε βάση τη συστηµική πρακτική, παρενόχληση ή διάκριση. που συνδέονται, θεµελιώνονται ή µπορεί να αποδοθούν σε α) Εµπορικό Χρέος που οφείλει ο Ασφαλισµένος ή β) εγγύηση από τον Ασφαλισµένο αναφορικά µε χρέος. που προκαλείται ή µπορεί να αποδοθεί σε : (ι) Μηχανολογική βλάβη, (ιι) ηλεκτρολογική βλάβη, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος ή της πλήρους διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος, (ιιι) βλάβη των τηλεπικοινωνιών ή του δορυφορικού συστήµατος. που επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται στην παραβίαση αδειών σχετικά µε παράβαση ή κατάχραση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή / και Εµπορικών Μυστικών Μόλυνση που επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται, ή µε οποιοδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, σχετίζεται µε πραγµατοποιηθείσα, επικείµενη ή επαπειλούµενη απελευθέρωση, έκκληση, διαφυγή ή διαρροή Ρυπογόνων Ουσιών, ή µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη για τον έλεγχο, καθαρισµό, αποµάκρυνση, περιορισµό, επεξεργασία, ή εξουδετέρωση Ρυπογόνων Ουσιών, πυρηνικών υλικών ή πυρηνικών αποβλήτων. 8

9 όλιες Ενέργειες Προγενέστερες απαιτήσεις/ Συνθήκες Κοινοπραξίες Κάθε εγκληµατική, παράνοµη ή δόλια πράξη την οποία αποδέχεται ως τέτοια ο ασφαλισµένος ή η οποία χαρακτηρίζεται ως τέτοια από δικαστή, ενόρκους η άλλο επίσηµο όργανο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο ασφαλιστής θα αποζηµιώνεται από τον ασφαλισµένο για οποιαδήποτε ζηµία υπέστη αναφορικά µε µία τέτοια απαίτηση (ι) οι οποίες προκλήθηκαν πριν ή εκκρεµούσαν κατά το χρόνο έναρξης του ασφαλιστηρίου ή (ιι) προκλήθηκαν, βασίζονται ή µπορούν να αποδοθούν σε οποιαδήποτε περιστατικό, εξαιτίας του οποίου, κατά το χρόνο έναρξης του ασφαλιστηρίου, µπορούσε ευλόγως οποιοσδήποτε Ασφαλισµένος να αναµένει την υποβολή Απαίτησης. Με εργασία η οποία εκτελείται από τον Ασφαλισµένο για και στο όνοµα Εταιρείας ή Κοινοπραξίας στην οποία συµµετέχει ο Ασφαλισµένος. Βόρεια Αµερική Με αγωγή που ασκήθηκε ή εκκρεµεί ή αναφορικά µε απόφαση που µπορεί να κηρυχτεί εκτελεστή στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον Καναδά ή εντός εδαφών κατοχής τους. Πόλεµο Οποιονδήποτε πόλεµο (που έχει κηρυχθεί ή όχι), τροµοκρατία, στρατιωτική, τροµοκρατική ή επαναστατική δραστηριότητα, δολιοφθορά, ένοπλη βία, εχθροπραξίες (που έχουν κηρυχθεί ή όχι), εξέγερση, επανάσταση, πολιτική αναταραχή, σφετερισµό εξουσίας, κατάσχεση, εθνικοποίηση ή καταστροφή η ζηµία της περιουσίας από ή υπό την εξουσία, οιασδήποτε κυβερνητικής, λαϊκής ή τοπικής αρχής ή τροµοκρατικής οργάνωσης. Γενικοί Όροι Οι Γεvικoί Ορoι πoυ ακoλoυθoύv διέπoυv όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις πoυ παρέχovται µε τo Ασφαλιστήριo στo oπoίo είvαι συvηµµέvoι. Απαιτήσεις Γνωστοποίηση Απαιτήσεων Σχετικές Απαιτήσεις Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε απαίτηση που του έχει υποβληθεί εντός 8 ηµερών από τότε που έλαβε γνώση αυτής. Η γνωστοποίηση θα γίνεται στην διεύθυνση του Ασφαλιστή που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή την Περίοδο Γνωστοποίησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ασφαλιστήριο Κάθε Απαίτηση που γνωστοποιείται στον Ασφαλιστή σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου, και βασίζεται σε πραγµατικά περιστατικά, που αναφέρονται 9

10 Περιστάσεις σε Απαίτηση που είχε γνωστοποιηθεί παλαιότερα στον Ασφαλιστή ή επικαλείται την ίδια Πράξη ή Παράλειψη για την οποία είχε γνωστοποιηθεί παλαιότερα άλλη Απαίτηση, θα θεωρείται ότι έχει εγερθεί κατά του Ασφαλισµένου και έχει γνωστοποιηθεί στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της πρώτης γνωστοποίησης. Μεταγενέστερη/ες Απαίτηση/ Απαιτήσεις που στηρίζονται στα ίδια πραγµατικά περιστατικά ή επικαλούνται την ίδια Πράξη ή Παράλειψη µε παλαιότερη Απαίτηση θα θεωρούνται µια Απαίτηση για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου. Κατά την Περίοδο Ασφάλισης, ο Ασφαλισµένος ενδέχεται να αντιληφθεί περιστατικά τα οποία µπορούν, κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων, να οδηγήσουν στην υποβολή µίας Απαίτησης. Σ αυτή την περίπτωση, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως τα περιστατικά αυτά στον Ασφαλιστή. Κατά την έγγραφη αυτή ενηµέρωση, ο Ασφαλισµένος α) εξηγεί τους λόγους για την αναµονή υλοποίησης τέτοιας Απαίτησης και β) παρέχει πλήρη στοιχεία σχετικά µε ηµεροµηνίες, πράξεις και εµπλεκόµενα πρόσωπα. Απόκρουση/Εξώδικος συµβιβασµός Ο Ασφαλιστής δεν αναλαµβάνει εκ των προτέρων οιοδήποτε καθήκον απόκρουσης Απαίτησης και ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να αποκρούσει και να µην αποδεχθεί οιαδήποτε Απαίτηση, η οποία εγείρεται εναντίον του, εκτός εάν ο Ασφαλιστής, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια επιλέξει εγγράφως να αναλάβει και διεξαγάγει την Απόκρουση και τον διακανονισµό της Απαίτησης. Εάν ο Ασφαλιστής δεν επιλέξει, θα δικαιούται, αλλά δεν θα υποχρεούται, να µετέχει πλήρως στην Απόκρουση και τις διαπραγµατεύσεις ενδεχόµενου συµβιβασµού που συµπεριλαµβάνει ή πιθανότατα θα συµπεριλάβει τον Ασφαλιστή. Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή κατόπιν της αναγγελίας µίας Απαίτησης να καταβάλει στον Ασφαλισµένο Ασφάλισµα µέχρι του Ασφαλιστικού Ποσού Συναίνεση του Ασφαλιστή Προϋπόθεση για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης είναι ότι ο Ασφαλισµένος δεν αποδέχεται την υπαιτιότητά του, δεν θα προβαίνει σε διαπραγµατεύσεις ενδεχόµενου συµβιβασµού, δεν θα συναινεί στην έκδοση δικαστικής απόφασης, ή δεν θα προβαίνει σε δαπάνες για την Απόκρουση χωρίς την προηγούµενη ρητή συναίνεση του Ασφαλιστή. Μόνο αυτοί οι διακανονισµοί, αποφάσεις και Έξοδα Απόκρουσης, στα οποία συναινεί ο Ασφαλιστής, καθώς και αποφάσεις, οι οποίες επιδικάζουν Απαιτήσεις, για τις οποίες έλαβε χώρα Απόκρουση στο πλαίσιο της παρούσας ασφάλισης, θα 10

11 καλύπτονται ως Ζηµία από την παρούσα ασφάλιση. Συναίνεση του Ασφαλισµένου Υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιστής έχει την γραπτή συναίνεση του Λήπτη της Ασφάλισης, µπορεί να προβεί σε οποιοδήποτε εξώδικο συµβιβασµό κρίνει πρόσφορο. Στην περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν συναινέσει και το δικαστήριο επιδικάσει µεγαλύτερο ποσό από αυτό που πρόσφερε ο Ασφαλιστής για τον εξώδικο συµβιβασµό, η ευθύνη του Ασφαλιστή θα περιορίζεται στο ποσό της προσφοράς του πλέον του κόστους απόκρουσης και µείον το τυχόν ποσό συνασφάλισης και το ποσό της Απαλλαγής. Συναίνεση του Ασφαλισµένου Συνεργασία Υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιστής έχει την γραπτή συναίνεση του Ασφαλισµένου, µπορεί να προβεί σε οποιοδήποτε εξώδικο συµβιβασµό κρίνει πρόσφορο. Στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν συναινέσει και το δικαστήριο επιδικάσει µεγαλύτερο ποσό από αυτό που πρόσφερε ο Ασφαλιστής για τον εξώδικο συµβιβασµό, η ευθύνη του Ασφαλιστή θα περιορίζεται στο ποσό της προσφοράς του πλέον του κόστους απόκρουσης, αφαιρουµένου του ποσού που τυχόν υποχρεούται να καταβάλει άλλος Ασφαλιστής, λόγω συνασφάλισης και του ποσού της Απαλλαγής. Ο Ασφαλισµένος µε δικά του έξοδα: α) θα παρέχει κάθε βοήθεια στον Ασφαλιστή και θα συνεργάζεται για την Απόκρουση κάθε Απαίτησης και για την επιδίωξη αποζηµίωσης ή επανείσπραξης ήδη καταβληθέντος ποσού, β) θα λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα προς αποφυγή ή µείωση της Ζηµίας και θα ακολουθεί τις οδηγίες του Ασφαλιστή, γ) θα δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου, προκειµένου να καταστεί δυνατόν να διερευνήσει ο Ασφαλιστής τη Ζηµία και να καθορίσει το βαθµό της υπαιτιότητας σύµφωνα µε την παρούσα ασφάλιση. Κατανοµή Σε περίπτωση που η Απαίτηση συµπεριλαµβάνει περιστατικά που καλύπτονται και περιστατικά που δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, θα διεξαχθεί µεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισµένου δίκαιη και ορθή κατανοµή όλων των Εξόδων Απόκρουσης, των Ζηµιών, των αποφάσεων ή/και των εξώδικων διακανονισµών, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών νοµικών και οικονοµικών ζητηµάτων, που ανακύπτουν εξαιτίας των περιστατικών που καλύπτονται και αυτών που δεν καλύπτονται σύµφωνα µε το παρόν Ασφαλιστήριο. 11

12 όλιες Απαιτήσεις Παροχή πληροφοριών και Ασφαλιστική Κάλυψη Εάν ο Ασφαλισµένος αναγγείλει Ζηµία ή Απαίτηση ως καλυπτόµενη από το παρόν Ασφαλιστήριο, γνωρίζοντας ότι η Ζηµία αυτή ή η Απαίτηση είναι αναληθής ή δόλια, αναφορικά µε το ύψος του ποσού ή και άλλα στοιχεία της, η Ζηµία αυτή θα αποκλείεται από την παρούσα ασφάλιση και ο Ασφαλιστής θα έχει το δικαίωµα, κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να απαλλαγεί από το σύνολο των υποχρεώσεων του ή να ακυρώσει εξ ολοκλήρου την ασφαλιστική σύµβαση, σε αυτή, δε, την περίπτωση, κάθε ασφαλιστική κάλυψη για Ζηµίες στο πλαίσιο της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης θα παύει να υφίσταται και το συνολικό Ασφάλιστρο θα θεωρείται προσηκόντως καταβληθέν και δεν θα επιστρέφεται. Προκειµένου να παράσχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισµένο, ο Ασφαλιστής έχει βασιστεί σε στοιχεία και περιστατικά, αναφορικά µε τα οποία έχει απαντήσει ο Ασφαλισµένος στην αίτηση ασφάλισης. Ο Ασφαλιστής έχει συνάψει την σύµβαση και έχει εκτιµήσει τον κίνδυνο µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος. Ασφαλιστικό Ποσό και Ασφαλιστική Απαλλαγή Ασφαλιστικό ποσό (Όριο Ευθύνης) Επί µέρους όρια ευθύνης που ορίζονται κατά περίπτωση, Επεκτάσεις και Έξοδα Απόκρουσης περιλαµβάνονται στο Ασφαλιστικό Ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα ασφάλισης. Το Όριο Ευθύνης για την περίοδο που ορίζεται ως Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης, αποτελεί µέρος και δεν υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης της Περιόδου Ασφάλισης. Το ενδεχόµενο να συµπεριληφθούν περισσότεροι Ασφαλισµένοι στο πλαίσιο της παρούσας ασφάλισης δεν συνεπάγεται την αύξηση του συνολικού πληρωτέου ποσού από τον Ασφαλιστή, σύµφωνα µε το παρόν. Η Επέκταση επί µέρους Ορίου Απωλεσθέντων Εγγράφων αποτελεί έλασσον τµήµα και όχι επιπρόσθετο ποσό από το Όριο Ευθύνης. Ασφαλιστική Απαλλαγή Ο Ασφαλιστής θα υποχρεούται να καταβάλει τυχόν επιπλέον ποσό πέραν της Ασφαλιστικής Απαλλαγής. Προς αποφυγή αµφιβολιών, η Απαλλαγή αφαιρείται και από τα Έξοδα Απόκρουσης. Ο Ασφαλισµένος επιβαρύνεται µε την Απαλλαγή και για κατά το ποσό αυτό θεωρείται ανασφάλιστος. Με το ποσό της Απαλλαγής βαρύνεται ο Ασφαλισµένος µία µόνο φορά για κάθε Ζηµία, και αναφορικά µε περισσότερες Απαιτήσεις από την ίδια Ζηµιογόνο Πράξη. 12

13 Παράλληλη ασφάλιση Στην περίπτωση που υφίσταται έγκυρη παράλληλη ασφάλιση, η ασφαλιστική κάλυψη στο πλαίσιο του παρόντος παρέχεται µόνον πλέον της προαναφερθείσας, εκτός εάν η παράλληλη ασφάλιση έχει συµπεριληφθεί εγγράφως ως επιπλέον ασφάλιση πέραν του Ορίου Ευθύνης. Γενικές ιατάξεις Υποκατάσταση Επίλυση ιαφορών Όρια και Εφαρµοστέο ίκαιο Εάν καταβληθεί ασφάλισµα στο πλαίσιο της παρούσας ασφάλισης, αναφορικά µε Απαίτηση, ο Ασφαλιστής θα υποκατασταθεί σε όλα τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλιστής θα δικαιούται να διεκδικήσει και να ασκήσει τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου. Ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει στον Ασφαλιστή κάθε συνδροµή και συνεργασία προς τον ως άνω σκοπό. Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να διαφυλάξει τα δικαιώµατα του Ασφαλιστή. Ο Ασφαλιστής συµφωνεί να µην ασκήσει αντίστοιχα δικαιώµατα επανείσπραξης εναντίον Υπαλλήλου, εκτός εάν η Απαίτηση ανάγεται ή σχετίζεται µε απιστία, απάτη, δόλια ενέργεια ή Παράλειψη που συνεπάγεται ποινική ευθύνη του Υπαλλήλου. Κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ο Ασφαλιστής µπορεί, εγγράφως αποκλειστικά, να παραιτηθεί δικαιωµάτων που ορίζονται στον παρόντα όρο υποκατάστασης. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά µεταξύ του Ασφαλιστή και του Λήπτη της Ασφάλισης από ή σε σχέση µε το Ασφαλιστήριο, η διαφορά αυτή θα επιλύεται µεταξύ τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την έγγραφη γνωστοποίησή της απ αυτόν που εγείρει την Απαίτηση προς το άλλο µέρος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της ως άνω διαφοράς εντός των ανωτέρω τριάντα (30) ηµερών, τα µέρη δύνανται να επιδιώξουν τη δικαστική της επίλυση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ασφαλιστήριο. H παρούσα ασφαλιστική σύµβαση θα ισχύει για οποιαδήποτε "Απαίτηση" που υποβάλλεται εναντίον "Ασφαλισµένου" στα γεωγραφικά όρια όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης. Οποιαδήποτε ερµηνεία της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης που αφορά τη σύνταξη, εγκυρότητα ή λειτουργία της θα γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο και ιδίως µε τις διατάξεις του Νόµου 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύµβασης. 13

14 Τίτλοι παραγράφων / Ορισµοί Φόροι, δικαιώµατα Τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες µπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση ή κάθε σχετικό έγγραφο ή συµφωνία. Οι τίτλοι των παραγράφων έχουν τεθεί για διευκόλυνση µόνον και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία του Ασφαλιστηρίου. Λέξεις και εκφράσεις στον ενικό θα εννοούν και τον πληθυντικό και το αντίθετο (vice versa). Στο Ασφαλιστήριο οι λέξεις µέσα σε εισαγωγικά ( ) έχουν ιδιαίτερη έννοια και ορίζονται ρητά. Λέξεις οι οποίες δεν ορίζονται ρητά στο παρόν Ασφαλιστήριο έχουν την έννοια που είθισται να τους αποδίδεται. Όλα τα νόµιµα δικαιώµατα (ασφαλιστικά δικαιώµατα ή άλλα), φόροι ασφαλίστρων και οι εν γένει νόµιµες επιβαρύνσεις είτε επί του Συνολικού Ασφαλίστρου είτε επί των ποσών που καταβάλλει ο Ασφαλιστής στον Λήπτη της Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων των συµβολαιο-γραφικών τελών και δαπανών αποζηµιώσεων ή άλλων διακανονισµών θα βαρύνουν το Λήπτη της Ασφάλισης. Χρόνος Παραγραφής Κάθε δικαίωµα το οποίο προκύπτει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται µετά από τέσσερα (4) έτη από το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε το δικαίωµα. Αρχεία Προσωπικών εδοµένων Είναι κατανοητό από τον Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο ότι στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Ασφαλιστηρίου είναι απαραίτητο ο Λήπτης της Ασφάλισης και / ή ο Ασφαλισµένος να παρέχουν στον Ασφαλιστή προσωπικές, εταιρικές και εµπιστευτικές πληροφορίες. Κατά συνέπεια ο Λήπτης της Ασφάλισης, η Εταιρεία, και ο Ασφαλισµένος γνωρίζουν και συναινούν στο ότι ο Ασφαλιστής θα διατηρεί και θα έχει πρόσβαση σε αρχεία µε τα προσωπικά τους δεδοµένα. Ο Ασφαλιστής έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τις οποίες προβλέπει ο Ν. 2472/97, όπως ισχύει. Καταγγελία Λήξη του Ασφαλιστηρίου ο Ασφαλιστής µπορεί να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο για µη καταβολή ληξιπρόθεσµου ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης καθώς και για σπουδαίο λόγο όπως ενδεικτικά την αλλαγή στη πολιτική του Ασφαλιστή σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο, ή περιπτώσεις που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος έχει καταδικασθεί για αδίκηµα συγγενές µε την απάτη περί τις ασφάλειες. 14

15 Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και τη γνωστοποίηση της Απαίτησης, ο Λήπτης της Ασφάλισης αλλά και ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου για το υπόλοιπο της Περιόδου Ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή το Ασφάλιστρο θα οφείλεται µέχρι το τέλος της διάρκειας του Ασφαλιστηρίου. Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου γίνεται µε έγγραφη καταγγελία. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Ασφαλιστή και µε τη ρητή επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του Ασφαλιστηρίου, τα αποτελέσµατά της καταγγελίας επέρχονται την 31η ηµέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου από το Λήπτη της Ασφάλισης, το δεδουλευµένο ασφάλιστρο θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον καθιερωµένο πίνακα και τη διαδικασία µειωµένων ποσοστών /ασφαλίστρων («short rate»). Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλιστή, το δεδουλευµένο ασφάλιστρο θα υπολογίζεται κατ αναλογία (pro rata). Ο διακανονισµός του ασφαλίστρου είναι δυνατόν να γίνει είτε κατά το χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή το συντοµότερο δυνατόν µετά την καταγγελία, αλλά η καταβολή ή η προσφορά µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων δεν αποτελεί προϋπόθεση της καταγγελίας. Το Ασφαλιστήριο είναι ορισµένης διάρκειας και λήγει µε την παρέλευση της Περιόδου Ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόµατα, αλλά απαιτεί προηγούµενη έγγραφη συµφωνία του Ασφαλιστή µαζί µε την καταβολή του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης. Τροποποίηση Όρων Απαγόρευση Παράνοµων Οικονοµικών συναλλαγών Κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση του Ασφαλιστηρίου είναι έγκυρη, εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως και φέρει την υπογραφή του Ασφαλιστή. Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να προβάλλει τις ενστάσεις του εντός 14 ηµερών από την παραλαβή του τροποποιηµένου εγγράφου. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν προβάλει καµία ένσταση εντός της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου, τότε λογίζεται ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης συναινεί σε όλες τις τροποποιήσεις, που έγιναν στο Ασφαλιστήριο. Συµφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση ή άλλο χρηµατικό ποσό που προκύπτει από οποιαδήποτε κάλυψη ή επέκταση 15

16 κάλυψης της παρούσας σύµβασης, για οποιαδήποτε ζηµία που λαµβάνει χώρα σε κράτος, ή/και ο Aσφαλισµένος ή οποιοσδήποτε δικαιούχος µε βάση την παρούσα είναι πολίτης ή αξιωµατούχος της κυβέρνησης κράτους, εφόσον στο κράτος αυτό έχει επιβληθεί από το ισχύον δίκαιο που διέπει την παρούσα σύµβαση, ή τη λειτουργία της Εταιρίας, περιλαµβανοµένου του δικαίου των ΗΠΑ, εµπάργκο ή άλλη µορφή οικονοµικών κυρώσεων που απαγορεύουν στον Ασφαλιστή να προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, να έχει συναλλαγές ή να παρέχει οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό ωφέληµα στον Aσφαλισµένο ή σε άλλο δικαιούχο µε βάση την παρούσα. Συµφωνείται επίσης ότι καµία αποζηµίωση ή πληρωµή ή άλλη µορφή οικονοµικού ωφελήµατος δε θα καταβληθεί από τον Ασφαλιστή σε πρόσωπο του οποίο το δίκαιο που διέπει την παρούσα σύµβαση ή τη λειτουργία του Ασφαλιστή, περιλαµβανοµένου του δικαίου των ΗΠΑ, έχει υποδείξει ως µη νόµιµο αποδέκτη οικονοµικών ωφεληµάτων. 16

Επαγγελµατική Ευθύνη

Επαγγελµατική Ευθύνη Επαγγελµατική Ευθύνη ΛΟΓΙΣΤΩΝ National Union Αρ Ασφαλιστηρίου Λήπτης Ασφάλισης Πίνακας Ασφάλισης Έδρα Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Φορολογικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Τήρηση Βιβλίων Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Υποκατάστηµα Ελλάδος. Aig Europe Limited

Υποκατάστηµα Ελλάδος. Aig Europe Limited Επαγγελµατική Ευθύνη ΛΟΓΙΣΤΩΝ Αρ Ασφαλιστηρίου Λήπτης Ασφάλισης Πίνακας Ασφάλισης Έδρα Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Φορολογικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Τήρηση Βιβλίων Περίοδος Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. 23-33-0008 (5/15)-Localised

AIG Europe Limited. 23-33-0008 (5/15)-Localised Επαγγελµατική Ευθύνη Λογιστών/Λογιστικών Εταιριών Αρ Ασφαλιστηρίου Πίνακας Ασφάλισης Λήπτης Ασφάλισης Έδρα Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Λογιστικές και Φορολογικές/Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΣΦΑΛΙ ΙΣΣΤΤΗΡΡΙ ΙΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΛΑΙ ΙΟ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΑΣΣΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΕΕΥΥΘΥΥΝΗΣΣ ΛΟΓΓΙ ΙΣΣΤΤΩΝ ΕΕΛΕΕΥΥΘΕΕΡΡΟΙ Ι ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΕΕΣΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Σύμφωνα με τους όρους, τα Όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Ασφαλιστικές λύσεις για νοµικούς σε απαιτητικούς καιρούς Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγόρων 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Μάιος 2015 Κώστας Βούλγαρης Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης Η Παρουσίαση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συμβαλλόμενος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016 Αθήνα, 16-06-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3027-2/16-06-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κεφάλαιο 1 -Ορισµοί Κεφάλαιο 2 Αντικείµενο και Έκταση της Ασφάλισης 1. Αντικείµενο της ασφάλισης 2. Ασφαλισµένη δραστηριότητα 3. Ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα τη ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»),

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών 29/5/2014 Μάνος Δημήτριος AGENDA 1. Νομοθεσία/Κάλυψη 2. Εφαρμογές νομοθεσίας/προβληματισμοί 3. Στατιστικά 4. Παραδείγματα ζημιών 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΚΑΛΥΨΗ Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα