ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι)"

Transcript

1 Λογιστής Φοροτέχνης Νικόλαος Καλαμαράς ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Γήπεδα Οικόπεδα Ορυχεία Μεταλλεία Λατομεία Αγροί Φυτείες Δάση Γήπεδα Οικόπεδα Ορυχεία Μεταλλεία Λατομεία Αγροί Φυτείες Δάση Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις Αποσβεσμένα Ορυχεία Αποσβεσμένα Μεταλλεία Αποσβεσμένα Λατομεία Αποσβεσμένες Φυτείες Αποσβεσμένα Δάση Αποσβεσμένα Ορυχεία εκτός Αποσβεσμένα Μεταλλεία εκτός Αποσβεσμένα Λατομεία εκτός Αποσβεσμένες Φυτείες εκτός Αποσβεσμένα Δάση 11. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών Λοιπά τεχνικά Εργα Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων Λοιπά Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων ε- κτός Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών Λοιπά τεχνικά έργα Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων σε 1

2 ακίνητα τρίτων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων Αποσβεσμένα κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα Αποσβεσμένα κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Αποσβεσμένα τεχνικά έργα ε- ξυπηρετήσεως μεταφορών Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων Αποσβεσμένα κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων Αποσβεσμένα τεχνικά έργα ε- ξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων Αποσβεσμένα κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων Αποσβεσμένα τεχνικά έργα ε- ξυπηρετήσεως μεταφορών Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων Αποσβεσμένα κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης Αποσβεσμένα τεχνικά έργα ε- ξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων 12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Φορητά μηχανήματα χειρός Εργαλεία Καλούπια Ιδιοσυσκευές Μηχανολογικά όργανα Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Φορητά μηχανήματα χειρός εκτός Εργαλεία Καλούπια Ιδιοσυσκευές εκτός Μηχανολογικά όργανα 2

3 12.16 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων ε- κτός Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Λοιπός μηχανολογικές εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση Αποσβεσμένα μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Αποσβεσμένα μηχανήματα Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα χειρός Αποσβεσμένα εργαλεία Αποσβεσμένα καλούπια Ιδιοσυσκευές Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων Αποσβεσμένα μηχανήματα ε- κτός Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα χειρός Αποσβεσμένα εργαλεία εκτός Αποσβεσμένα καλούπια ιδιοσυσκευές Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Αυτοκίνητα λεωφορεία Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυμούλκες Ειδικής χρήσεως Σιδηροδρομικά οχήματα Πλωτά μέσα Εναέρια μέσα Μέσα εσωτερικών μεταφορών Λοιπά μέσα μεταφοράς Αυτοκίνητα λεωφορεία Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυμούλκες Ειδικής χρήσεως Σιδηροδρομικά οχήματα Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσε- 3

4 ως Εναέρια μέσα Μέσα εσωτερικών Λοιπά μέσα μεταφοράς Μεταφορικά μέσα στον ΟΔΔΥ για εκποίηση Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα Αποσβεσμένα φορτηγά Ρυμούλκες Ειδικής χρήσεως Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα Αποσβεσμένα πλωτά μέσα Αποσβεσμένα εναέρια μέσα Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών Αποσβεσμένα λοιπά αυτοκίνητα Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα Αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά Ρυμούλκες Ειδικής χρήσεως ε- κτός Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα Αποσβεσμένα πλωτά μέσα ε- κτός Αποσβεσμένα εναέρια μέσα ε- κτός Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Επιπλα Σκεύη Μηχανές γραφείων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς Επιστημονικά όργανα Ζώα για πάγια εκμετάλλευση (γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων) Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Λοιπός εξοπλισμός Επιπλα Σκεύη Μηχανές γραφείων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Επιστημονικά όργανα Ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών ε- κτός Λοιπός εξοπλισμός Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 4

5 Αποσβεσμένα έπιπλα Αποσβεσμένα σκεύη Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων Αποσβεσμένοι Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα Αποσβεσμένα μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα Αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός Αποσβεσμένα έπιπλα εκτός Αποσβεσμένα σκεύη Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων Αποσβεσμένοι Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα συγκροτήματα Αποσβεσμένα μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα Αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός υπό εκτέλεση Μεταφορικά μέσα υπό εκτέλεση Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός υπό εκτέλεση Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας Αδειες παραγωγής και (Licences) Σήματα Μέθοδοι (Know how) Πρότυπα Σχέδια Δικαιώματα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) ορυχείων μεταλλείων λατομείων Λοιπές παραχωρήσεις Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων Λοιπά δικαιώματα Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Εξοδα διαμορφώσεως μισθωμένων ακινήτων 5

6 16.11 Εξοδα ερευνών ορυχείων μεταλλείων λατομείων Εξοδα λοιπών ερευνών Εξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (Υποχρεωτική ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο) Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών Εξοδα αναδιοργανώσεως Λογισμικά προγράμματα Η/Υ Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Εξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Αποσβεσμένη υπεραξία επιχειρήσεως Αποσβεσμένα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας Αποσβεσμένα δικαιώματα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) εκμεταλλεύσεις ορυχείων μεταλλείων λατομείων Αποσβεσμένες λοιπές παραχωρήσεις Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων Αποσβεσμένα λοιπά δικαιώματα Αποσβεσμένα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Αποσβεσμένα έξοδα ερευνών ορυχείων μεταλλείων λατομείων Αποσβεσμένα έξοδα λοιπών ερευνών Αποσβεσμένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων Αποσβεσμένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως Αποσβεσμένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως Αποσβεσμένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Αποσβεσμένα έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσω- 6

7 τερικού Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εσωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εξωτερικού Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εσωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εξωτερικού Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε Δρχ Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος ε- πιχειρήσεις σε Δρχ Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος ε- πιχειρήσεις σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά εταίρων Δοσμένες εγγυήσεις Οφειλόμενο κεφάλαιο Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Δρχ Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν. 19 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑ- 7

8 ΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Ομιλος λογ/σμών προαιρετικής χρήσεως) ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙ- ΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ε- ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟ- ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕ- ΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟ- ΣΒΕΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑ- ΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Αναπτύσσονται όπως οι λ/σμοί 10-18) ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (Αναπτύσσονται ελεύθερα αρκεί να αναπτύσσονται σε δύο τουλάχιστον υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς. Αποθέματα Απογραφής και Αγορές Χρήσεως χωρίς να είναι υποχρεωτικό το εκατονταδικό σύστημα). 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Αποθέματα εμπορευμάτων απογραφής Αγορές εμπορευμάτων Κόστος Πωλήσεων ή Διακινήσεων Επιστροφές εμπορευμάτων Εμπορεύματα σε τρίτους Εκπτώσεις Αγορών (για περισσότερα είδη) Προϋπολογισμένες Αγορές (λ ) (Η πιο πάνω ανάπτυξη είναι ενδεικτική) 21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 22 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ- ΤΑ 23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας) 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Προϋπολογισμένες Αγορές (λ.58.24) 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Μικρά εργαλεία Λιγνίτης Πετρέλαιο Μαζούτ Λοιπά καύσιμα Λιπαντικά Διάφορα Αναλώσιμα Υλικά Οικοδομικά Υλικά Εκπτώσεις Αγορών για (περισσότερα είδη) Προϋπολογισμένες Αγορές (λ ) 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΩΝ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 29 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Ομιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως. Ανάπτυξη αντίστοιχη του 19 δηλ ) ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕ- ΣΙΜΑ 30 ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες εσωτερικού 8

9 30.01 Πελάτες εξωτερικού Ελληνικό Δημόσιο Ν.Π.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις Πελάτες Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας Προκαταβολές πελατών Πελάτες Παρακρατημένες εγγυήσεις Πελάτες Αντίθετος Λογ/σμός Αξίας Ειδών Συσκευασίας Πελάτες εσωτερικού εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring Πελάτες εξωτερικού εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring Πελάτης Ελλην. Δημόσιο εκχωρηθείς με σύμβαση Factoring Πελάτες Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες ε- πιχειρήσεις εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring Εξοδα για λογαριασμό πελατών λογ. διάμεσος Πελάτες επισφαλείς Ελληνικό Δημόσιο (με την ιδιότητα του πελάτη) λογ. επίδικων απαιτήσεων 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση Γραμμάτια σε καθυστέρηση Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους (αντίθετος λογ/σμός) Γραμμάτια προεξοφλημένα (αντίθετος λογ/σμός) Μη Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων (αντίθετος λογ/σμός) Γραμμάτια σε Ξ.Ν. στο χαρτοφυλάκιο Γραμμάτια σε Ξ.Ν. στις τράπεζες για είσπραξη Γραμμάτια σε Ξ.Ν. στις τράπεζες σε εγγύηση Γραμμάτια σε Ξ.Ν. σε καθυστέρηση Γραμμάτια σε Ξ.Ν. μεταβιβασμένα σε τρίτους (αντίθετος λογ/σμός) Γραμμάτια σε Ξ.Ν. προεξοφλημένα (αντίθετος λογ/σμός) Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων σε Ξ.Ν. (αντίθετος λογ/σμός) Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε δρχ Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε Ξ.Ν Μη δουλευμένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών σε δρχ. (αντίθετος λογ/σμός) Μη δουλευμένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών σε Ξ.Ν. (αντίθετος λογ/σμός) Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη με σύμβαση Factoring Τίτλοι trade credit Διάμεσος λογ/σμός ελέγχου διακινήσεως γραμματίων εισπρακτέων 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Παραγγελίες πάγιων στοιχείων Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων Προεμβάσματα μέσω τραπεζών Ανέκκλητες πιστώσεις μέσω τραπεζών 9

10 32.04 Δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής Κόστος παραγγελιών εξωτερικού λογισμένο (αντίθετος λογ/σμός) 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Προκαταβολές προσωπικού Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού Δάνεια προσωπικού Μέτοχοι (ή εταίροι) λογαριασμός καλύψεως κεφαλαίου Οφειλόμενο κεφάλαιο Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Προμερίσματα Δοσοληπτικοί λογ/σμοί εταίρων (ή ατομικός λογ/σμός επιχειρηματία) Δοσοληπτικοί λογ/σμοί διαχειριστών Δοσοληπτικοί λογ/σμοί ιδρυτών Α.Ε. και μελών διοικητικού συμβουλίου Δοσοληπτικοί λογ/σμοί γενικών διευθυντών ή διευθυντών Α.Ε Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε Δρχ Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών αλλοδαπής Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από συμμετοχές σε ΕΠΕ αλλοδαπής Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από τόκους Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από συμμετοχές σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και κοινοπραξίες τεχνικών έργων ημεδαπής Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελληνικό Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος Ελληνικό Δημόσιο λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις Δασμοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή Λογαριασμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων προμηθευτών σε Δρχ. (Guarantees) Λογαριασμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων προμηθευτών σε Ξ.Ν. (Guarantees) Λογαριασμοί δεσμευμένων (...) καταθέσεων σε δρχ Λογαριασμοί δεσμευμένων (...) 10

11 καταθέσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε Δρχ Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος ε- πιχειρήσεων σε Δρχ Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος ε- πιχειρήσεων σε Ξ.Ν Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Δρχ Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Ξ.Ν Χρεώστες επισφαλείς Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου Λοιποί χρεώστες επίδικοι 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 34.00Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιρειών εσωτερικού Ομολογίες ελληνικών δανείων Ομολογιακό δάνειο 1889 παγίου 2% Αξία κτήσεως τίτλων Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων Ομολογιακό δάνειο 1890 Λαρίσης 2,50% Αξία κτήσεως τίτλων Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων Ομολογιακό δάνειο Αξία κτήσεως τίτλων Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων Ανεξόφλητες ομολογίες ελληνικών δανείων Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ε- σωτερικού Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Η ανάλυσή του είναι ίδια με την ανάλυση του λογ/σμού 34.05) Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές εισπρακτέες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιρειών εξωτερικού Ομολογίες αλλοδαπών δανείων Ανεξόφλητες ομολογίες άλλοδαπών δανείων Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ε- ξωτερικού Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση με- 11

12 τοχών εταιρειών εσωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχών εταιρειών εξωτερικού Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εσωτερικού Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εξωτερικού Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση Ιδιες μετοχές Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Η ανάλυσή του είναι όμοια με την ανάλυση του λογ/σμού 34.05) Τραπεζικά ομόλογα (Η ανάλυσή του είναι όμοια με την ανάλυση του λογ/σμού 34.05) Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων (τριτοβάθμιοι κατ είδος χρεογράφου) 35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Εκτελωνιστές Λογ/σμοί προς απόδοση Προσωπικό Λογ/σμοί προς α- πόδοση Λοιποί συνεργάτες τρίτοι Λογ/σμοί προς απόδοση Πάγιες προκαταβολές Πιστώσεις υπέρ τρίτων 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοδα επόμενων χρήσεων (Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογ/σμών ε- ξόδων) Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα (Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογ/σμών ε- σόδων και κατά οφειλέτη) Αγορές υπό παραλαβή Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο Διάμεσος λογ/σμός ελέγχου διακινήσεως μετρητών Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη Καταθέσεις όψεως σε Δρχ Καταθέσεις προθεσμίας σε Δρχ Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν Καταθέσεις προθεσμίας σε Ξ.Ν. 39 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Ανάπτυξη όπως ο λογ/σμός 19) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟ- ΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο Εταιρικό κεφάλαιο Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων Αμοιβαίο κεφάλαιο 12

13 40.91 Καταβλημένο συνεταιριστικό κεφάλαιο Οφειλόμενο συνεταιριστικό κεφάλαιο 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά καταστατικού Ειδικά αποθεματικά Εκτακτα αποθεματικά Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων (Ανάπτυξη κατά νόμο περί αναπροσαρμογής, π.χ. α.ν. 148/67, ν. 542/77, ν. 1249/82 κ.τ.λ.) Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ανάπτυξη κατά νόμο περί αναπροσαρμογής) Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (Ανάπτυξη κατά διάταξη νόμων περί κινήτρων κτλ.) Αποθεματικό για ίδιες μετοχές Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων Διαφορά από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή μας σε εταιρεία του εξωτερικού 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ Νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέο (Ανάπτυξη κατά χρήση) Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (Ανάπτυξη κατά χρήση) 43 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Καταθέσεις μετόχων Καταθέσεις εταίρων Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις, για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Σχηματισμένες προβλέψεις (Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας με διάκριση των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού, σε προβλέψεις για το έμμισθο προσωπικό και σε προβλέψεις για το ημερομίσθιο προσωπικό) Λοιπές προβλέψεις Σχηματισμένες προβλέψεις (Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας) Προβλέψεις απαξιώσεων και υπο- 13

14 τιμήσεων πάγιων στοιχείων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων (Ανάπτυξη κατά ξένο νόμισμα) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων (Ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο) Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 45. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩ- ΣΕΙΣ Ομολογιακό δάνεια σε Δρχ. μη μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. μετατρέψιμα σε μετοχές Τράπεζες λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ Τράπεζες λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν Τράπεζες λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Ταμιευτήρια λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Δρχ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες Γραμμάτια πληρωτέα σε Δρχ Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε δρχ Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Δρχ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε 14

15 μονάδας σε περίπτωση παρακολουθήσεως όλων ή μερικών υποκαταστημάτων με αυτοτελή λογιστική) 49 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕ- ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ- ΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Ανάπτυξη όπως τα προηγούμενα) ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές εσωτερικού Προμηθευτές εξωτερικού Ελληνικό Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις Προμηθευτές Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας Προκαταβολές σε προμηθευτές Προμηθευτές Παρακρατημένες εγγυήσεις Προμηθευτές αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας Προμηθευτές εσωτερικού λογαριασμός πάγιων στοιχείων Τρίτοι λογαριασμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους 51 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Γραμμάτια πληρωτέα σε Δρχ Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν Γραμμάτια πληρωτέα εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων Μη Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε δρχ. (αντίθετος λογ/σμός) Μη Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν. (αντίθετος λογ/σμός) Μη Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων (αντίθετος λογ/σμός) Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες σε Δρχ Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες σε Ξ.Ν Μη Δουλευμένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών πληρωτέες σε δρχ. (αντίθετος λογ/σμός) Μη Δουλευμένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών πληρωτέων σε Ξ.Ν. (αντίθετος λογ/σμός) 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τράπεζα Α Τράπεζα Β Λοιπές Τράπεζες Σημείωση: Ο 52 αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους κατά υποκαταστήματα Τράπεζας και σε τριτοβάθμιους κατά τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως (δηλ. χρησιμοποιούνται ελεύθερα και οι 100 δευτεροβάθμιοι) 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Μερίσματα πληρωτέα Προμερίσματα πληρωτέα Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού Ομολογίες πληρωτέες Τοκομερίδια πληρωτέα Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων Δικαιούχοι αμοιβών 15

16 53.09 Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Δρχ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους Δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επιπλέον τόκου Μέτοχοι αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως του κεφαλαίου Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Δρχ Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Γνωμ. 243/2162/1995 και 136/1905/ 1993) Οι υπογραμμισμένοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ 243/2162/1995 τηρούνται υποχρεωτικά. Για την κάλυψη των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας για το Φ.Π.Α. και των αναγκών του φορολογικού ελέγχου, οι τριτοβάθμιοι αυτοί αναπτύσσονται σε τεταρτοβάθμιους κατά συντελεστή Φ.Π.Α Φ.Π.Α. Εισροών / Αγορών εμπορευμάτων Φ.Π.Α. Αγορών εμπορευμάτων από το Εσωτερικό 4% (Ακέραιος συντελεστής) Φ.Π.Α. Αγορών εμπορευμάτων από το Εξωτερικό 8% Φ.Π.Α. Αγορών εμπορευμάτων από το Εσωτερικό 18% Φ.Π.Α. Αγορών εμπορευμάτων από το Εσωτερικό 3% (μειωμένος συντελεστής) Φ.Π.Α. Αγορών εμπορευμάτων από το Εσωτερικό 6% Φ.Π.Α. Αγορών εμπορευμάτων από το Εσωτερικό 13% Φ.Π.Α. Εισαγωγών εμπορευμάτων από Τρίτες Χώρες 4% κ.ο.κ. (Ακέραιος συντελεστής) Φ.Π.Α. Εισαγωγών εμπορευμάτων από Τρίτες Χώρες 3% (μειωμένος συντελεστής) Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών α- ποκτήσεων χωρίς Ε.Φ.Κ. 4% κ.ο.κ. (ακέρ. συντελεστής) Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών α- ποκτήσεων χωρίς Ε.Φ.Κ. 3% κ.ο.κ. (μειωμ. συντελεστής) Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών α- ποκτήσεων με Ε.Φ.Κ. 4% κ.ο.κ. (ακέρ. συντελεστής) Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών α- 16

17 ποκτήσεων με Ε.Φ.Κ. 3% κ.ο.κ. (μειωμ. συντελεστής) Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών α- ποκτήσεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη 4% κ.ο.κ. (ακέρ. συντελεστής) Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών α- ποκτήσεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη 3% κ.ο.κ. (μειωμ. συντελεστής) Φ.Π.Α. Εισροών / Αγορών Πρώτων και βοηθητικών υλών Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εισροών / Λοιπών αγορών (λ. 25, 26, 28) Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εισροών / Πάγιων στοιχείων Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εισροών / Εξόδων Δαπανών (λ. ομάδων 6 και 8) Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εκροών / Πωλήσεων εμπορευμάτων Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εκροών / Πωλήσεων έτοιμων προϊόντων Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εκροών / Πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εκροών / Πωλήσεων υπηρεσιών Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εκροών / Πωλήσεων πάγιων κ.τ.λ. (ομάδος 1) Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εκροών / Λοιπών Εσόδων (λ. 74, 75, 76) Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εμπορευμάτων λ.20/ οφειλόμενος Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών α- ποκτήσεων αγαθών / λήψεων υπηρεσιών Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Πρώτων και βοηθητικών υλών λ.24/ οφειλόμενος Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών/ λήψεων ευπηρεσιών Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Λοιπών αγορών λ.25, 26 και 28/ οφειλόμενος Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών αγαθών / λήψεων υπηρεσιών Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Πάγιων στοιχείων λ. ομάδας 1/ οφειλόμενος Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών / λήψεων υπηρεσιών Αναπτύσσεται όπως ο λ Φ.Π.Α. Εξόδων Δαπανών λογ/σμών ομάδων 6 και 8/ οφειλόμενος Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων λήψεων υπηρεσιών Αναπτύσσεται όπως ο λ Προπληρωμές και Προκαταβολές Φ.Π.Α Προπληρωμές Φ.Π.Α Προκαταβολές Φ.Π.Α Απόδοση Εκκαθάριση Φ.Π.Α Ιανουαρίου Φεβρουαρίου

18 Δεκεμβρίου Ειδικός φόρος καταναλώσεως (Ν. 2127/1993) Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού Φόρος μισθωτών υπηρεσιών Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών Φόρος αποζημιώσεως απολυομένων Χαρτόσημο και ΟΓΑ αποζημιώσεως απολυομένων Φόροι Τέλη αμοιβών τρίτων Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών Φόροι Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Φόροι Τέλη τιμολογίων αγοράς Φόρος τιμολογίων αγοράς α- γροτικών προϊόντων Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος Λοιποί φόροι και τέλη Φόρος μερισμάτων Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου Φόρος τόκων Χαρτόσημο και ΟΓΑ τόκων Χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές Τέλη υδρεύσεως εισοδημάτων από οικοδομές Φόροι ακίνητης περιουσίας Φόροι Τέλη ανεγειρόμενων οικοδομών Τέλη καθαριότητας και φωτισμού Χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων Χαρτόσημο και ΟΓΑ κερδών προσωπικών εταιρειών Φόρος αμοιβών εργολάβων Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος επί διαφημίσεων Αγγελιόσημο Ειδικός φόρος Φόροι Τέλη προηγούμενων χρήσεων 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Λογαριασμός τρέχουσας κινήσεως Λογ/σμός δόσεων καθυστερούμενων κρατήσεων και εισφορών Λογ/σμός τρέχουσας κινήσεως εισφορών ανεγειρόμενων οικοδομών Λογ/σμος δωρόσημου ημερομισθίων οικοδομικών εργασιών Λοιπά Ταμεία κύριας ασφαλίσεως Επικουρικά Ταμεία Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων 56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εσοδα επόμενων χρήσεων Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εσόδων 18

19 56.01 Εξοδα χρήσεως Δουλευμένα (πληρωτέα) Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εξόδων και κατά δικαιούχο Αγορές υπό τακτοποίηση Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό Πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών υπό διακανονισμό ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ- ΝΟΜΗΣ (προαιρετικός) Προϋπολογισμένες αγορές εμπορευμάτων (λ ) Προϋπολογισμένες αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών (λ ) Προϋπολογισμένες αγορές αναλώσιμων υλικών (λ ) Προϋπολογισμένες αγορές ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων (λ ) Προϋπολογισμένες - προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα προσωπικού (λ ) Προϋπολογισμένες προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (λ ) Προϋπολογισμένες προπληρωμένες παροχές τρίτων (λ ) Προϋπολογισμένοι προπληρωμένοι φόροι τέλη (λ ) Προϋπολογισμένα προπληρωμένα διάφορα έξοδα (λ ) Προϋπολογισμένοι προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (λ ) Προϋπολογισμένες αποσβέσεις (λ ) Προϋπολογισμένες προβλέψεις (λ ) Προϋπολογισμένες πωλήσεις ε- μπορευμάτων (λ ) Προϋπολογισμένες πωλήσεις έ- τοιμων και ημιτελών προϊόντων (λ ) Προϋπολογισμένες πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού (λ ) Προϋπολογισμένες πωλήσεις υ- πηρεσιών (λ ) Προϋπολογισμένες Προεισπραγμένες επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (λ ) Προϋπολογισμένα Προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (λ ) Προϋπολογισμένα Προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (λ ) Προϋπολογισμένα τεκμαρτά έσοδα (λ ) Προϋπολογισμένα έκτακτα και α- νόργανα αποτελέσματα (λ ) Προϋπολογισμένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων (λ ) Προϋπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (λ ) Προϋπολογισμένη ιδιοπαραγωγή πάγιων, τεκμαρτών εσόδων κ.τ.λ. (λ ) Προϋπολογισμένες μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις πάγιων (λ ) 59 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩ- ΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Ομιλος λογ/σμών προαιρετικής χρήσεως ανάπτυξη αντίστοιχη του λ. 19) 19

20 ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙ- ΚΟΥ Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων) Οικογενειακά επιδόματα Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) Αποδοχές επίσημων αργιών Αποδοχές ασθένειας Αποδοχές κανονικής άδειας Επιδόματα κανονικής άδειας Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών Ποσοστά για πωλήσεις και α- γορές Εκτακτες Αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις για παροχές σε είδος κ.τ.λ.) Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας) Αμοιβές μαθητευόμενων (τακτικές, έκτακτες, αργιών, ασθενείας, άδειας κ.τ.λ.) Αμοιβές ημερομισθίου προσωπικού Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων) Οικογενειακά επιδόματα Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) Αποδοχές επίσημων αργιών Αποδοχές ασθένειας Αποδοχές κανονικής άδειας Επιδόματα κανονικής άδειας Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών Ποσοστά για πωλήσεις και α- γορές Εκτακτες Αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα ή αποζημιώσεις για παροχές σε είδος κ.τ.λ.) Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας) Αμοιβές μαθητευόμενων (τακτικές, έκτακτες, αργιών, ασθενείας, άδειας κ.τ.λ.) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Είδη Ενδύσεως Εξοδα στεγάσεως (π.χ. κατοικιών) Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου εστιατορίου Εξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού (π.χ. κατασκηνώσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων ή εορταστικών εκδηλώσεων) Εξοδα επιμορφώσεως προσωπικού (π.χ. δίδακτρα, έξοδα εκπαιδευτικών ταξιδιών ή έξοδα μετεκπαιδεύσεων) Εξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως (π.χ. νοσήλια, φάρμακα, έξοδα εγχειρήσεων, έξοδα κηδειών) Ασφάλιστρα προσωπικού (π.χ. 20

21 ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως) Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως Χαρτόσημο μισθοδοσίας Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως Δωρόσημο οικοδόμων Χαρτόσημο μισθοδοσίας Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία έμμισθου προσωπικού Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία ημερομίσθιου προσωπικού Προϋπολογισμένες προπληρωμένες αμοιβές, έξοδα και παροχές προσωπικού (λ ) 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων ε- παγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (όταν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος) Αμοιβές και έξοδα τεχνικών Αμοιβές και έξοδα οργανωτών μελετητών ερευνητών Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Αμοιβές και έξοδα ιατρών Αμοιβές και έξοδα λογιστών Αμοιβές φοροτεχνικών Αμοιβές και έξοδα λοιπών ε- λεύθερων επαγγελματιών Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου Αμοιβές και έξοδα διάφορων τρίτων Αμοιβές σε εταιρείες μελετών Τεχνικών έργων εξωτερικού Λοιπές προμήθειες τρίτων Προμήθειες για αγορές Προμήθειες για πωλήσεις Προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων Μεσιτείες Επεξεργασίες από τρίτους Επεξεργασίες (Facon) Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service) Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος Αμοιβές σε εταιρίες μελετών τεχνικών έργων Πνευματικά και καλλιτεχνικά δι- 21

22 καιώματα τρίτων επί πωλήσεων Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες Εισφορές Ταμείου Νομικών έμμισθων δικηγόρων Εισφορές Τ.Σ.Α.Υ. έμμισθων ιατρών Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών οργανισμών για κατασκευαζόμενα τεχνικά έργα Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού υ- περγολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων Δωρόσημο οικοδόμων υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων Κρατήσεις Εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Κρατήσεις Εισφορές υπέρ Τ.Π.Ε.Δ.Ε Κρατήσεις Εισφορές υπέρ Μ.Τ.Π.Υ Λοιπές αμοιβές τρίτων Χρήσεις δικαιωμάτων (Royalties) Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών Προϋπολογισμένες προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (λ ) 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας Τηλεπικοινωνίες Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά TELEX (Τηλέτυπο FAX) Ταχυδρομικά Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών Αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση Ενοίκια Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων Ενοίκια μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Ενοίκια μεταφορικών μέσων Ενοίκια επίπλων Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων Ενοίκια φωτεινών επιγραφών Ενοίκια χρονομεριστικής μισθώσεως Ν.1652/ Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα πυρός Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Μεταφορών Ασφάλιστρα πιστώσεων Ασφάλιστρα κλοπής Ασφάλιστρα απώλειας εισοδήματος (της εταιρείας) Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης Λοιπά ασφάλιστρα Αποθήκευτρα 22

23 Εδώ καταχωρούνται τα κάθε είδους α- ποθήκευτρα που καταβάλλονται σε τρίτους, αναλυόμενα κατ είδος (ή κατ χρήσιμη διάκριση) σε τριτοβάθμιους Επισκευές και συντηρήσεις Εδαφικών εκτάσεων Κτιρίων Εγκαταστάσεων κτιρίων Τεχνικών έργων Μηχανημάτων Τεχνικών ε- γκαταστάσεων Λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Μεταφορικών μέσων Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Εμπορευμάτων Ετοιμων προϊόντων Λοιπών υλικών αγαθών Εξοδα μεταφορικού έργου Λοιπές παροχές τρίτων Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ε- νέργειας παραγωγής) Φωταέριο (πλην φωταερίου παραγωγής) Υδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής) Εξοδα ξενοδοχείων για εξυπηρέτηση πελατών μας Προϋπολογισμένες προπληρωμένες παροχές τρίτων (λ ) 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού Εισφορά ΟΓΑ Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων Χαρτόσημα συναλλαγματικών και αποδείξεων Χαρτόσημο λοιπών πράξεων Χαρτόσημα πινακίων επιταγών εισπρακτέων Φόροι Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Αυτοκινήτων επιβατικών Αυτοκινήτων φορτηγών Σιδηροδρομικών οχημάτων Πλωτών μέσων Εναέριων μέσων Δημοτικοί φόροι τέλη Τέλη καθαριότητας και φωτισμού Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων Τέλη ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) Λοιποί δημοτικοί φόροι-τέλη Φόροι Τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργανισμούς Λοιποί φόροι-τέλη εξωτερικού Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων τεχνικών έργων (Οι υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κρατήσεις καταχωρούνται στον 61.94) Διάφοροι φόροι τέλη Χαρτόσημο μισθωμάτων Τέλη υδρεύσεως Φόρος ακίνητης περιουσίας Χαρτόσημο κερδών Χαρτόσημο εσόδων από τόκους Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 23

24 Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ Φ.Π.Α. εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος Λοιποί φόροι τέλη Προϋπολογισμένοι προπληρωμένοι φόροι-τέλη (λ ) 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Εξοδα μεταφορών Εξοδα κινήσεως (καύσιμα λιπαντικά) Εξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων Εξοδα μεταφοράς υλικών α- γαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων Εξοδα μεταφοράς υλικών α- γαθών πωλήσεων με μεταφορικά μέσα τρίτων Εξοδα διακινήσεως (εξωτερικών) υλικών αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων Εξοδα ταξιδίων Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού Εξοδα μετακινήσεως προσωπικού Εξοδα προβολής και διαφημίσεως Διαφημίσεις από τον τύπο Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο τηλεόραση Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημέρωσης Εξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών Εξοδα συνεδρίων δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων Εξοδα υποδοχής και φιλοξενίας Εξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων (π.χ. χρηματοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων ή αγώνων Rally) Εξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων (συμβατικές υποχρεώσεις) Εξοδα αποστολής δειγμάτων αξία χορηγούμενων δειγμάτων Διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως Εξοδα εκθέσεων επιδείξεων Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού Εξοδα επιδείξεων Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών Ειδικά έξοδα εξαγωγών «δίχως δικαιολογητικά» Συνδρομές Εισφορές Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες Συνδρομές Εισφορές σε ε- παγγελματικές οργανώσεις Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγματεύσεως τίτλων Δωρεές Επιχορηγήσεις Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς 24

25 Λοιπές δωρεές Λοιπές επιχορηγήσεις Εντυπα και γραφική ύλη Εντυπα Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Αγορές βιβλίων Υλικά άμεσης αναλώσεως Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως Υλικά καθαριότητας Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως Εξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και προσκλήσεων Εξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοινώσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Εξοδα συμμετοχών και χρεογράφων Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών και χρεογράφων Προμήθειες και λοιπά έξοδα πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων Λοιπά έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (Δε χρησιμοποιείται αυτός, αλλά ο λ ) Διαφορές (ζημιές) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Διαφορές (ζημιές) από πώληση συμμετοχών Διαφορές (ζημιές) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις Διαφορές (ζημιές) από πώληση χρεογράφων Διαφορές (ζημιές) από πράξεις hedging Λοιπά διάφορα έξοδα Κοινόχρηστες δαπάνες Εξοδα λειτουργίας οργάνων διοικήσεως (π.χ. έξοδα Γ.Σ., Συμβουλίων ή Επιτροπών) Δικαστικά και έξοδα εσώδικων ενεργειών Εξοδα συμβολαιογράφων Εξοδα λοιπών ελεύθερων ε- παγγελματιών Εξοδα διάφορων τρίτων Προϋπολογισμένα προπληρωμένα διάφορα έξοδα (λ ) 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων Τόκοι και έξοδα δανείων σε Δρχ. μη μετατρέψιμων σε μετοχές Τόκοι και έξοδα δανείων σε Δρχ. μετατρέψιμων σε μετοχές Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές Τόκοι και έξοδα λοιπών μακρο- 25

26 πρόθεσμων υποχρεώσεων Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν Τόκοι και έξοδα τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς Ταμιευτήρια Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς εταίρους και διοικούντες Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Δρχ Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων προς το δημόσιο από φόρους Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε δρχ Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων Τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγές Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών και χαρτόσημο συμβάσεων δανείων και χρηματοδοτήσεων Εξοδα ασφαλειών (π.χ. εμπράγματων) δανείων και χρηματοδοτήσεων Παροχές σε ομολογιούχους επιπλέον τόκου (Τηρούνται τριτοβάθμιοι κατ είδος παροχής. Εδώ καταχωρούνται και οι λαχνοί των λαχειοφόρων ομολογιακών δανείων) Προμήθειες εγγυητικών επιστολών Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα Εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων Διάφορα έξοδα τραπεζών Προϋπολογισμένοι προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (λ. 58/65) 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων Αποσβέσεις Ορυχείων Αποσβέσεις Μεταλλείων Αποσβέσεις Λατομείων Αποσβέσεις Φυτειών Αποσβέσεις Δασών 26

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας Π.. 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α ) Π.. 1123 της 15.12.80:Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας 1. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ισαγωγή Έχοντας αναλώσει αρκετά χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος παράλληλα με το Δημόσιο Λογιστικό στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, προσπαθήσαμε στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 Περιεχόμενα Τόμου Α ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Έννοιες 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 1.1 Εισαγωγή...23 1.2 Οι βασικές λειτουργίες της ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2014-31/12/2014 Επίπεδο ανάλυσης: Δ' ΒΑΘΜΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν. 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 1123/80 & της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 384/1992) (ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/20, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα