Σχεδίαση Κλάσεων και Μεθόδων (Class and Method Design)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίαση Κλάσεων και Μεθόδων (Class and Method Design)"

Transcript

1 HY351 - Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων CS351 - Information Systems Analysis and Design ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Σχεδίαση Κλάσεων και Μεθόδων (Class and Method Design) Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : 14 Ημερομηνία : Θέμα : U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 1 ΑπόταΜοντέλαΑνάλυσηςσταΜοντέλαΣχεδίασης Υψηλού επιπέδου επιχειρηματικές ανάγκες καταγεγραμμένες στην Πρόταση Συστήματος Καθορισμός Απαιτήσεων Ανάλυση Αναλυτική Καταγραφή Συγκεκριμένων απαιτήσεων Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Λειτουργική /Δομική/Συμπεριφοράς (Functional/Structural/Behavioral) Σχεδίαση Αναθεώρηση, Εκλέπτυνση Μη Λειτ/κές Ααπαιτήσεις Σχεδίαση Κλάσεων και Μεθόδων Σχεδίαση Επιπέδου Διαχείρισης Δεδομένων Μοντέλα Σχεδίασης Σχεδίαση Επικοινωνίας με Χρήστη Σχεδίαση Φυσικής Αρχιτεκτονικής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 2

2 ιάρθρωση Γιατί να κάνουμε αναλυτική σχεδίαση κλάσεων και μεθόδων; Σχεδιαστικά Κριτήρια σύζευξη (coupling), συνοχή (cohesion) Αναδομώντας και Βελτιώνοντας το Σχέδιο (Factoring and Optimizing) Αντιστοίχηση κλάσεων προβλήματος σε κλάσεις υλοποίησης Προδιαγραφή μεθόδων [Περιορισμοί και Συμβόλαια (Constraints and Contracts)] Δυνατότητες Επαναχρησιμοποίησης Σχεδιαστικά Μοτίβα (Design Patterns) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 3 Σχεδίαση Κλάσεων και Μεθόδων: Κίνητρο Class and Method Design: Motivation Ένα από τα σημαντικότερα βήματα στη φάση της σχεδίασης είναι η σχεδίαση των κλάσεων και των μεθόδων Οι αναλυτές πρέπει να δώσουν οδηγίες και συμβουλές στους προγραμματιστές που να εξηγούν ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνει στο σύστημα Γιατί να σχεδιάσουμε (πιο λεπτομερώς) τις κλάσεις και μεθόδους; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αφού έχουμε επαναχρησιμοποιούμενες βιβλιοθήκες κλάσεων και έτοιμα εξαρτήματα (off-the-shelf components), ολεπτομερής σχεδιασμός των κλάσεων είναι σπατάλη χρόνου (και άρα δεν πρέπει να χρονοτριβούμε αλλά να ξεκινήσουμε αμέσως την κωδικοποίηση). Παρά ταύτα, η εμπειρία έχει δείξει ότι ο αναλυτική σχεδίαση είναι χρήσιμη παρά τις έτοιμες βιβλιοθήκες Ακόμα και οι προϋπάρχουσες κλάσεις πρέπει να κατανοηθούν, οργανωθούν και συναρμολογηθούν σωστά Επίσης η ομάδα θα πρέπει να δημιουργήσει και τις δικές της κλάσεις (application logic of the system) οι οποίες απαιτούν προσεκτική σχεδίαση U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 4

3 Τι θα μπορούσε να πάει στραβά αν δεν κάνουμε προσεχτικά τη σχεδίαση; What could go wrong without careful design? Τα μοντέλα που προέκυψαν από την φάση ανάλυσης μπορεί να μην μπορούν να υλοποιηθούν από την επιλεγμένη γλώσσα προγραμματισμού Τα αντικείμενα δεν θα μπορούν να επικοινωνούν σωστά, άρα το σύστημα δεν θα λειτουργεί σωστά Μια απρόσεχτη χρήστη στρωμάτων (layers) μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη επιβάρυνση στην επικοινωνία (communication overhead) που μπορεί να επιβραδύνει πολύ το σύστημα Μια αλλαγή σε ένα τμήμα του συστήματος μπορεί να απαιτήσει αλλαγές σε πάρα πολλά άλλα σημεία του συστήματος Θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε/βελτιώσουμε τη σχεδίαση επαναχρησιμοποιώντας σχεδιαστικά μοτίβα. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 5 Η σπουδαιότητα των κλάσεων προβλήματος The importance of problem domain classes Problem Domain Data Management Human Computer Interaction Physical Architecture Foundation Layer Έχουμε ήδη αρχίσει να σχεδιάζουμε τη δομή και την αλληλεπίδραση των κλάσεων του πεδίου προβλήματος (domain model classes). Οι κλάσεις των άλλων επιπέδων (system architecture, HCI, data management) θα εξαρτώνται από τις κλάσεις του στρώματος πεδίου εφαρμογής (problem domain layer). Άρα είναι σημαντικό να σχεδιάσουμε σωστά τις κλάσεις του πεδίου προβλήματος (problem domain classes). U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 6

4 Τι είναι η λεπτομερής σχεδίαση κλάσεων και μεθόδων; What is detailed class and method design? Η Μοντελοποίηση της Δομής και της Συμπεριφοράς (που είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα) εντάσσεται πράγματι στη «σχεδίαση κλάσεων και μεθόδων» Τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω; Πρέπει να θέσουμε στον ευατό μας ερωτήματα της μορφής: Είναι όλες οι κλάσεις που έχουμε ορίσει απαραίτητες; Μήπως μας λείπουν κάποιες; Είναι πλήρως ορισμένες; Μήπως λείπουν γνωρίσματα ή λειτουργίες; Μήπως έχουν περιττά γνωρίσματα ή λειτουργίες; Μήπως υπάρχουν συγκρούσεις κληρονομικότητας; Υπάρχει κάποια αναποτελεσματικότητα (inefficiency) στο σχέδιο, και πωςθαμπορούσαμενατηδιορθώσουμε; Μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις κλάσεις στη γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσουμε; Πως μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε κώδικα; U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 7 ραστηριότητες Λεπτομερούς Σχεδίασης Detailed Design Activities Πέραν των προηγουμένων πρέπει να ελέγξουμε ότι τίποτα δεν λείπει από το μοντέλο του προβλήματος οριστικοποιήσουμε την ορατότητα των γνωρισμάτων και λειτουργιών σε κάθε κλάση αποφασίσουμε την υπογραφή της κάθε λειτουργίας κάθε κλάσης ορίσουμε περιορισμούς που πρέπει να σέβονται τα αντικείμενα U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 8

5 Υπενθυμιστικό: Αντικειμενοστρεφισμός, ιαγράμματα Κλάσεων Refresher: Object Orientation, Class Diagrams Encapsulation Hiding the content of the object from outside view Communication only through object s methods Key to reusability Polymorphism Same message triggers different methods in different objects Dynamic binding means specific method is selected at run time Implementation of dynamic binding is language specific Need to be very careful about run time errors Need to ensure semantic consistency Inheritance Single inheritance -- one parent class Multiple inheritance -- multiple parent classes Inheritance conflict There are 3 perspectives for the design of a class diagram (of a conceptual model in general) Conceptual Independent of implementation. This is often called domain model. Specification Based on interfaces of the software, not the implementation Implementation Here we model the implementation classes. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 9 Σχεδιαστικά Κριτήρια Design Criteria

6 Σχεδιαστικά Κριτήρια Design Criteria A good design is one that balances trade-offs to minimize the total cost of the system over its lifetime [Yourdon 91] Γενικά σχεδιαστικά κριτήρια [A] Coupling (σύζευξη) [B] Cohesion (συνεκτικότητα / συνοχή). [C] Connascence Έχουμε ήδη συζητήσει αυτά τα κριτήρια (coupling, cohesion) στο μάθημα 12 (διαστρωμάτωση/πακετοποίηση) Σήμερα θα συζητήσουμε αυτά τα κριτήρια στο επίπεδο των κλάσεων και των μεθόδων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 11 Σύζευξη και Συνοχή Coupling and Cohesion Σύζευξη (Coupling): μετρά το πόσο εξαρτημένες/ανεξάρτητες είναι οι μονάδες (κλάσεις, αντικείμενα, λειτουργίες) του συστήματος Συνοχή (Cohesion): μετρά το πόσο προσηλωμένη (single-minded) είναι μια μονάδα (κλάση, αντικείμενο, λειτουργία) Πλευρές της σύζευξης και της συνοχής: Σύζευξη Συνοχή αλληλεπίδρασης μεθόδου κληρονομικότηταςκλάσης γενίκευσης Coupling Interaction Inheritance Cohesion method class generalization U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 12

7 [A] Σύζευξη [A] Coupling Όσο μεγαλύτερη είναι η αλληλεξάρτηση τόσο πιθανότερο είναι αλλαγές σε ένα τμήμα του σχεδίου να απαιτούν αλλαγές και σε άλλα τμήματα του σχεδίου Άραθαθέλαμενατηνμειώσουμε προτιμητέο εξαρτήσεις εξαρτήσεις Τύποι σύζευξης: Αλληλεπίδρασης (Interaction) Κληρονομικότητας (Inheritance) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 13 Σύζευξη> Αλληλεπίδρασης Coupling> Interaction Η σύζευξη αλληλεπίδρασης αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων (message passing) προτιμητέο κλήσεις κλήσεις Law of Demeter [Lieberherr & Holland 89] («Only talk to your immediate friends ) minimize the number of objects that can receive messages from a given object an object could send a message to: itself an object that is contained in an attribute of the object (or one of its superclasses) an object that is passed as a parameter to a method an object that is created by the method an object that is stored in a global variable U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 14

8 Law of Demeter for Functions/Methods Αn object A can request a service (call a method) of an object instance B, but object A cannot reach through object B to access yet another object to request its services. Doing so would mean that object A implicitly requires greater knowledge of object B s internal structure. Instead, B s class should be modified if necessary so that object A can simply make the request directly of object B, and then let object B propagate the request to any relevant subcomponents. If the law is followed, only object B knows its internal structure. More formally, the Law of Demeter for functions requires that a method M of an object O may only invoke the methods of the following kinds of objects: O itself M's parameters any objects created/instantiated within M O's direct component objects In particular, an object should avoid invoking methods of a member object returned by another method. Advantages: The resulting software tends to be more maintainable and adaptable (as objects are less dependent on the internal structure of other objects, object containers can be changed without reworking their callers). Disadvantage: Sometimes it requires writing a large number of small wrapper methods (sometimes referred to as Demeter Transmogrifiers) to propagate method calls to the components. Furthermore, a class s interface can become bulky as it hosts methods for contained classes resulting in a class without a cohesive interface. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 15 6 τύποι Αλληλεπιδραστικής Σύζευξης 6 types of Interaction Coupling No direct coupling The methods do not call one another Data Stamp Control Common or Global Content or Pathological The calling method passes a variable to the called method. If the variable is an object, the entire object is used by the called method to perform its function The calling method passes a composite variable to the called method, but the called method only uses a portion of the object to perform its function The calling method passes a control variable whose value will control the execution of the called method The methods refer to a global data area that is outside the individual objects A method of one object refers to the inside (hidden parts) of another object. This violates the principles of encapsulation (C++ allows this with friends ) Adapted from Dennis et al U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 16

9 Σύζευξη > Αλληλεπίδρασης: Οδηγίες Coupling> Interaction: Guidelines Πρέπει να την περιορίσουμε Εξαίρεση: Ορισμένες φορές κλάσεις που δεν ανήκουν στο μοντέλο προβλήματος πρέπει να ζευγμένες με κλάσεις του μοντέλου προβλήματος e.g. UIPerson can be coupled to Person for optimization the UIPerson could be pathologically coupled to Person class Παρά ταύτα, οι κλάσεις του μοντέλου προβλήματος δεν πρέπει ποτέ να είναι ζευγμένες με κλάσεις που δεν ανήκουν στο μοντέλο προβλήματος Presentation Logic Presentation Logic εξάρτηση Application Logic OK Application Logic εξάρτηση NOT OK U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 17 Σύζευξης>Κληρονομικότητας Coupling>Inheritance Αφορά τις κλάσεις σε μια ιεραρχία γενίκευσης/εξιδείκευσης υπερκλάση υπερκλάση υποκλάση υποκλάση Μερικοί πιστεύουν ότι η υψηλή ζεύξη δεν είναι άσχημη, άλλοι την θεωρούν άσχημη (λόγω των διαφόρων συγκρούσεων κληρονομικότητας που μπορεί να προκύψουν) Σχετικά ερωτήματα Πρέπει να μπορεί μια μέθοδος ορισμένη σε μια υποκλάση να καλέσει μια μέθοδο της υπερκλάσης; Πρέπει μια μέθοδος μιας υποκλάσης να αναφέρεται σε ένα γνώρισμα της υπερκλάσης; Αυτό βέβαια συχνά εξαρτάται από τη γλώσσα προγραμματισμού Συμβουλή: Να βεβαιωθούμε ότι η κληρονομικότητα χρησιμοποιείται μόνο με σημασία γενίκευσης/εξειδίκευσης (generalization/specialization semantics), δηλαδή υποσυνόλου, και ότι ικανοποιείται η αρχή της υποκατάστασης (substitutability) που θα δούμε αργότερα. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 18

10 [B] Συνοχή [B] Cohesion Συνοχή (Cohesion): μετράτοπόσοπροσηλωμένη(single-minded) είναι μια μονάδα (κλάση, αντικείμενο, λειτουργία) Πρέπει να την μεγιστοποιήσουμε προτιμητέο Τύποι Συνοχής: Μεθόδων Κλάσεων Γενίκευσης/Εξειδίκευσης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 19 Συνοχή>Μεθόδων Cohesion>Method Μια μέθοδος πρέπει να κάνει μια εργασία (a method should solve a single task) Μια μέθοδος που κάνει πολλές λειτουργίες είναι πιο δύσκολο να κατανοηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί (a method performing multiple functions is more difficult to understand and reuse) Functional Sequential Communicational Procedural Temporal or Classical Logical Coincidental 7 types of method cohesion: A method performs one single task The method combines two functions: the output from the first is used as input to the second The method combines two functions that use the same attributes to execute The method supports multiple weakly related functions The method supports multiple related functions in time (e.g. initialize all attributes) The method supports multiple related functions but the choice of the specific function is chosen based on a control variable that is passed as parameter The method supports multiple unrelated functions Adapted from Dennis et al U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 20

11 Συνοχή>Κλάσεων Cohesion>Class Μια κλάση πρέπει να αναπαριστά ένα «πράγμα» (π.χ. πρόσωπο, αυτοκίνητο) Όλα τα γνωρίσματα και λειτουργίες της κλάσης πρέπει να είναι απαραίτητα για αναπαραστήσουν ένα πράγμα. Δεν πρέπει να υπάρχουν περιττά γνωρίσματα Η συνοχή μιας κλάσης είναι ο βαθμός συνοχής μεταξύ των γνωρισμάτων και των λειτουργιών της κλάσης Guidelines [G. Meyers 78] a class should contain multiple methods that are visible outside of the class and that each visible method only performs a single function (I.e. functional cohesion) a class should have methods that only refer to attributes or other methods defined with the class or its superclasses a class should not have any control-flow couplings between its methods U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 21 4 τύποι συνοχής Κλάσεων 4 types of Class Cohesion Ideal The class has no mixed cohesions Mixed-Role The class has one or more attributes that relate objects of the class to other objects on the same layer (e.g. the problem domain layer), but the attribute(s) have nothing to do with the underlying semantics of the class Mixed-Domain The class has one or more attributes that relate objects of the class to other objects on a different layer. So these attributes have nothing to do with the underlying semantics of the thing that the class represents. Mixed-Instance The class represents different types of objects meaning that different instances only use a portion of the full definition of the class. The class should be decomposed into separate classes. Adapted from Dennis et al U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 22

12 Παράδειγμα: Συνοχή μεθόδων έναντι συνοχής κλάσης Example: Method vs Class Cohesion Employee name address telephone roomnumber roomlength roomwidth Υψηλή συνοχή μεθόδου αλλά Χαμηλή συνοχή κλάσης calculateroomspace() U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 23 Συνοχή>Γενίκευση/Εξειδίκευση Cohesion>Generalization/Specialization Για ποιο λόγο οι κλάσεις μιας ιεραρχίας κληρονομικότητας συνδέονται; Η σύνδεση τους έχει πράγματι σημασία γενίκευσης/εξιδείκευσης (generalization/specialization semantics); Ή μήπως συνδέονται μόνο για λόγους επαναχρησιμοποίησης; Σε ποιο βαθμό μια υποκλάση πράγματι χρειάζεται αυτά που κληρονομεί; U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 24

13 Για ποιο λόγο οι κλάσεις μιας ιεραρχίας κληρονομικότητας συνδέονται; Uses of Inheritance for Specialization: The child class is a special case of the parent class; in other words, the child class is a subtype of the parent class Specification: The parent class defines behavior that is implemented in the child class but not in the parent class Construction: The child class makes use of the behavior provided by the parent class, but is not a subtype of the parent class Extension: The child class adds new functionality to the parent class, but does not change any inherited behavior Limitation: The child class restricts the use of some of the behavior inherited from the parent class Combination: The child class inherits behavior from two or more parent classes U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 25 Συνοχή>Γενίκευση/Εξειδίκευση Cohesion>Generalization/Specialization Vehicle servicedate maximumaltitude takeoffspeed checkaltitude() takeoff() Πολύ Χαμηλή Συνοχή Κληρονομικότητας LandVehicle registrationdate register() U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 26

14 Παράδειγμα: Αναδόμηση για ικανοποίηση της αρχής LSP Example: Restructuring for satisfying LSP Αρχή Υποκατάσταστης του Liskov (Liskov Substitution Principle, LSP) Σε μια ιεραρχία κλάσεων πρέπει να είναι δυνατόν να μεταχειριστούμε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο ωσάν να ήταν ένα βασικό (γενικό) αντικείμενο ChequeAccount accountnum balance credit debit Account accountnum balance credit MortgageAccount interestrate calculateinterest debit ChequeAccount debit MortgageAccount interestrate calculateinterest debit U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 27 Παράδειγμα (1/3) class Rectangle { public: void setwidth(double w) {itswidth=w;} void setheight(double h){itsheight=h;} double getarea() {return itsheight * itswidth;} private: double itswidth; double itsheight; }; class Square: public Rectangle { }; void Square::setWidth(double w) { Rectangle::setWidth(w); Rectangle::setHeight(w); }; void Square::setHeight(double w) { Rectangle::setWidth(w); Rectangle::setHeight(w); }; U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 28

15 Παράδειγμα(2/3) void f(rectangle* r) { r->setwidth(32); } Παραβίαση της LSP: Ησυνάρτησηf δεν θα λειτουργήσει σωστά εάν το r είναι τετράγωνο (αν είναι στιγμυότυπο της Square) class Rectangle { public: virtual void setwidth(double w) {itswidth=w;} virtual void setheight(double h){itsheight=h;} double getarea() {return itsheight * itswidth;} private: double itswidth; double itsheight; }; Θα μπορούσαμε να διορθώσουμεαυτότοπρόβλημα επιτρέποντας πολυμορφισμό: We could fix this problem by allowing polymorphism U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 29 Παράδειγμα (3/3) void g(rectangle* r) { r->setwidth(5); r->setheight(4); assert(r->getarea()==20); } Θα λειτουργήσει σωστά εάν το r είναι παραλληλόγραμμο Δεν θα λειτουργήσει σωστά εάν το r είναι τετράγωνο Αρα η g() είναι εύθραυστη (fragile) διότι παραβιάσει την LSP Η κλάση Square παραβιάζει την «αναλλοίωτη συνθήκη» της κλάσης Rectangle, ήτοι την ανεξαρτησία μεταξύ πλάτους και ύψους. Αυτή η αναλλοίωτη θα μπορούσε να εκφραστεί στην OCL (που θα δούμε σε επόμενο μάθημα). Συγκεκριμένα θα εκφραζόταν ως μια μετα-συνθήκη (postcondition) της setwidth που λέει το height διατηρεί την τιμή του. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 30

16 Αναδομώντας το Σχέδιο Restructuring the Design Factoring Optimizing Translate to Implementation Language Παραγοντοποίηση Factoring Factoring is the process of separating out aspects of a method or class into a new method or class to simplify the overall design. For example we may realize that some classes of the design share a similar definition. In this case we can factor out the similarities and define a new class. The new class is then related with the existing classes through generalization, aggregation or association. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 32

17 Βελτιώνοντας το Σχέδιο Optimizing the Design Κατανοησιμότητα έναντι Αποδοτικότητας There is a trade-off between understandability and efficiency Η αύξηση της κατανοησιμότητας ενός σχεδίου συχνά οδηγεί σε μείωση τα αποδοτικότητας (inefficiencies) Αν εστιάσουμε μόνο στην αποδοτικότητα συχνά καταλήγουμε σε σχέδια που είναι δύσκολο να κατανοηθούν από κάποιον άλλο Μερικοί τρόποι βελτίωσης της αποδοτικότητας ενός σχεδίου Αναθεώρηση Μονοπατιών Πρόσβασης (Review Access Paths) Αναθεώρηση Γνωρισμάτων (Review Attributes) Χρήση παραγόμενων γνωρισμάτων (derived attributes) όπου κρίνεται απαραίτητο (to cache values) Αναθεώρηση της σειράς εκτέλεσης των εντολών σε μεθόδους που χρησιμοποιούνται συχνά (αυτό ανήκει στη «Σχεδίαση Μεθόδων» που θα δούμε αργότερα) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 33 Βελτίωση Σχεδίου: Αναθεωρώντας τα Μονοπάτια Πρόσβασης Optimizing the Design: Reviewing the Access Paths Αν ένα μήνυμα πρέπει να διασχίσει ένα μακρύ μονοπάτι και τέτοιου είδους κλήσεις γίνονται συχνά, είναι καλύτερα να δημιουργήσουμε μια πλεονάζουσα άμεση σύνδεση A B C D E F G A B C D E F G a:g U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 34

18 Βελτίωση Σχεδίου: Αναθεωρώντας τα Γνωρίσματα Optimizing the Design: Reviewing the Attributes Αν το γνώρισμα a2 της B χρησιμοποιείται μόνο από τις μεθόδους seta2 και geta2 και μόνο η κλάση A χρησιμοποιεί αυτές τις 2 μεθόδους, τότε το a2 καλύτερα να τοποθετηθεί στην A. A B a2 seta2(val) geta2() A B a2 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 35 Παρένθεση: AND/XOR για σχέσεις και κλάσεις συσχέτισης Parenthesis: AND/XOR for Relationships (also for associations in class diagrams) Εδώ περιγράφουμε αυτούς τους περιορισμούς σε EntityRelationship diagrams, αλλα γενικά μπορούμε να τους έχουμε και σε διαγράμματα κλάσεων της UML Order XOR contains requests Part Service Μια παραγγελία είτε περιέχει ένα Part ή ένα Service. Ποτέ και τα δύο. Order AND FilledBy Generates Shipment Invoice Για μια παραγγελία, αν υπάρχει τιμολόγιο τότε υπάρχει και αποστολή και το αντίστροφο. For any given order, whenever there is at least one invoice there is also at least one shipment and vice versa. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 36

19 Αντιστοίχηση Κλάσεων Πεδίου Εφαρμογής σε Κλάσεις Υλοποίησης Mapping Problem Domain Classes to Implementation Languages Αντιστοίχηση Κλάσεων Πεδίου Εφαρμογής σε Κλάσεις Υλοποίησης Mapping Problem Domain Classes to Implementation Languages Συγκρούσεις Πολλαπλής Κληρονομικότητας (Multiple Inheritance Conflicts) Απαλοιφή Πολλαπλής Κληρονομικότητας Αν η υλοποίηση γίνει σε μια γλώσσα προγραμματισμού που δεν υποστηρίζει πολλαπλή κληρονομικότητα, τότε πρέπει να την απαλείψουμε από τα διαγράμματα κλάσεων Απαλοιφή Κληρονομικότητας Αν η υλοποίηση γίνει σε μια γλώσσα προγραμματισμού που δεν υποστηρίζει κληρονομικότητα, τότε πρέπει να την απαλείψουμε από τα διαγράμματα κλάσεων Υποστηρίζοντας Πολλαπλή και Δυναμική Ταξινόμηση (Handling Multiple and Dynamic Classification) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 38

20 Κληρονομικότητα στις Γλώσσες Προγραμματισμού Inheritance in PLs Διαφορετικές γλώσσες αντιμετωπίζουν την κληρονομικότητα διαφορετικά Άρα στη φάση αυτή της σχεδίασης πρέπει να γνωρίζουμε την γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσουμε Feature C++ Eiffel Java multiple inheritance yes yes no Η προσβασιμότητα των κληρονομούμενων στοιχείων επίσης εξαρτάται από τη γλώσσα προγραμματισμού In UML, visibility (private, public, protected) applies to methods and attributes Let A be a class with some private and public attributes and methods. Let B be a class defined as a subclass of class A. What B inherits? In Java, we can answer this question right away. In C++ we should see how B has been declared as subclass of A C++ allows visibility at the class level. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 39 Κληρονομικότητα και Ορατότητα Inheritance and Visibility In C++, class B may have been defined as: class B: public A class B: protected A class B: private A Accessibility rules (C++) The private properties of A are not visible to class B objects (in every case) If base class A is defined as public, the visibility of inherited properties does not change in derived class B (public are still public and protected are still protected) If base class A is defined as protected, the visibility of inherited public properties changes in derived class B to protected If base class A is defined as private, the visibility of inherited public and protected properties changes in derived class B to private. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 40

21 Συγκρούσεις Κληρονομικότητας: Πολλαπλή Κληρονομικότητα Inheritance Conflicts: Multiple Inheritance [1] Two (or more) attributes (or methods) have the same name and semantics [2] Two (or more) attributes (or methods) have the same name but different semantics (homonyms) [3] Two (or more) attributes (or methods) have different names but identical semantics (synonyms) sa a1 a2 sb a1 a3 isa C1 Here we could be in case [1] or [2] U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 41 Συγκρούσεις Κληρονομικότητας: Πολλαπλή Κληρονομικότητα Inheritance Conflicts: Multiple Inheritance [1] Two (or more) attributes (or methods) inherited from different superclasses have the same name and semantics Employee -name -salary Robot -name -fuel name Robot-Employee U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 42

22 Συγκρούσεις Κληρονομικότητας: Πολλαπλή Κληρονομικότητα Inheritance Conflicts: Multiple Inheritance [2] Two (or more) attributes (or methods) have the same name but different semantics (homonyms) Employee Robot Student Teacher -phone -phone -year -department -degree -department Robot-Employee TeachingAssistant Phone (of employee) Phone (of robot s technician) A student of CSD may be assistant to a course of the Math. Dep. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 43 Συγκρούσεις Κληρονομικότητας: Πολλαπλή Κληρονομικότητα Inheritance Conflicts: Multiple Inheritance [3] Two (or more) attributes (or methods) inherited from different superclasses have different names but they have identical semantics (synonyms) Employee Robot Employee Robot -Name -Nickname -id -salary -speciality -serialnum -fuel -type Robot-Employee Name Nickname semantically speaking Robot-Employee Id serialnum speciality type U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 44

23 Απαλοιφή Πολλαπλής Κληρονομικότητας Eliminating Multiple Inheritance Απαλοιφή Πολλαπλής Κληρονομικότητας Μέθοδος 1: Ισοπέδωση των Επιπλέον Υπερκλάσεων sa a1 a2 sb a3 a4 sc a7 a8 sa a1 a2 sc a7 a8 C1 C2 C1 a3 a4 C2 a3 a4 isa Ισοπέδωση της κληρονομικότητας αντιγράφοντας τα γνωρίσματα και τις μεθόδους των επιπλέον υπερκλάσεων σε όλες τις υποκλάσεις τους και τέλος διαγραφή αυτών των υπερκλάσεων από το σχέδιο U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 46

24 Απαλοιφή Πολλαπλής Κληρονομικότητας Μέθοδος 2: Μετατροπή των Επιπλέον Υπερκλάσεων σε Συσχετίσεις Convert the Extra Superclasses to Associations Μετατροπή των επιπλέον υπερκλάσεων σε συσχετίσεις με την κατάλληλη πολλαπλότητα sa a1 a2 sb a3 a4 sc a7 a8 sa a1 a2 sc a7 a8 C1 C2 C1 sb C a a4 isa Υπόθεση: sb μπορεί να είναι είτε συγκεκριμένη (concrete) ή αφηρημένη(abstract). Είναι όλα εντάξει; U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 47 Απαλοιφή Πολλαπλής Κληρονομικότητας Μέθοδος 2: Μετατροπή των Επιπλέον Υπερκλάσεων σε Συσχετίσεις (ΙΙ) sa a1 a2 sb a3 a4 sc a7 a8 sa a1 a2 sc a7 a8 C1 C2 C1 sb C a a4 isa {XOR} Υπόθεση: sb μπορεί να είναι είτε συγκεκριμένη (concrete) ήαφηρημένη(abstract). U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 48

25 Μέθοδος 1 έναντι Μεθόδου 2 sa sc sa sc a1 a2 a7 a8 a1 a2 a7 a8 C1 C2 C1 sb C2 a3 a4 a3 a a a4 {XOR} Μέθοδος 2 θετικό: η (εννοιολογική) κλάση (sb) διατηρείται αρνητικό: αυξάνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων και πρέπει να προσέχουμε τον περιορισμό XOR (υπολογιστικά πιο ακριβό) Υπόδειξη: Χρησιμοποιείστε τη μέθοδο 2 μόνο αν η επιπλέον υπερκλάση (sb) είναι concrete (not abstract). Αλλιώς χρησιμοποιείστε τη μέθοδο 1. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 49 Απαλοιφή Κληρονομικότητας Eliminating Inheritance

26 Απαλοιφή Κληρονομικότητας Μέθοδος 1: Ισοπέδωση (Flattening) Έστω ότι οι sa, sb και sc είναι όλες αφηρημένες sa a1 a2 C1 sb a3 a4 C2 sc a7 a8 C1 a1 a2 a3 a4 C2 a3 a4 a7 a8 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 51 Απαλοιφή Κληρονομικότητας Μέθοδος 2: Μετατροπή όλων των Υπερκλάσεων σε Συσχετίσεις Convert all Superclasses to Associations Έστω ότι οι sa, sb και sc είναι όλες αφηρημένες sa a1 a2 sb a3 a4 sc a7 a8 1 sa a1 a2 sc a7 a8 1 C1 C2 1 C1 sb a a4 C2 1 {XOR} U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 52

27 Απαλοιφή Κληρονομικότητας Μέθοδος 2: Μετατροπή όλων των Υπερκλάσεων σε Συσχετίσεις (2) Έστω ότι οι sa, sb και sc είναι όλες συγκεκριμένες (concrete) sa a1 a2 sb a3 a4 sc a7 a8 1 sa a1 a2 sc a7 a8 1 C1 C C1 sb a a4 C {XOR} U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 53 Πολλαπλή Ταξινόμηση Multiple Classification

28 Πολλαπλή Ταξινόμηση και Συγκρούσεις Multiple classification and conflicts Nixon Diamond Quaker pacifist:yes Republican pacifist:no Nixon is a Quaker. Quakers are typically pacifists. Nixon is a Republican. Republicans are typically not pacifists. What to conclude? * "Nixon is a pacifist." or * "Nixon is not a pacifist."? Nixon instance Of U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 55 Πολλαπλή Ταξινόμηση Multiple Classification Person CrewMember TicketAgent Passenger Έστω ότι βάσει του μοντέλου προβλήματος, ένα μέλος τους πληρώματος μπορεί να είναι και επιβάτης και έστω ότι περιστασιακά μπορεί να εργαστεί και ως πράκτορας εισιτηρίων ΓιανατουλοποιήσουμεαυτόσεJava θα χρειαζόμασταν πολλαπλή και δυναμική ταξινόμηση (multiple and dynamic classification), κάτι το οποίο δεν υποστηρίζεται. Λύση 1: Για να προσπεράσουμε την πολλαπλή ταξινόμηση, μπορούμε να ορίσουμε join classes Person CM TA P CM & TA CM & P TM & P CM & TA & P Αυτή όμως η λύση μπορεί να απαιτήσει τη δημιουργία εκθετικού πλήθους κλάσεων. Και δεν δίνει λύση στην ανάγκη δυναμικής ταξινόμησης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 56

29 Πολλαπλή Ταξινόμηση (ΙΙ) Multiple Classification (II) Person CrewMember TicketAgent Passenger Έστω ότι βάσει του μοντέλου προβλήματος, ένα μέλος τους πληρώματος μπορεί να είναι και επιβάτης και έστω ότι περιστασιακά μπορεί να εργαστεί και ως πράκτορας εισιτηρίων Λύση 2: Delegation 1 Person CrewMember TicketAgent Passenger Delegation είναι ένας τρόπος επέκτασης της συμπεριφοράς μιας κλάσης χωρίς τη χρήση κληρονομικότητας Είναι χρήσιμη όταν η πολλαπλή και δυναμική ταξινόμηση δεν υποστηρίζεται από τη γλώσσα προγραμματισμού U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 57 Για δική σας εξάσκηση For homework Female Physiotherapist Male sex {complete} Person Role <<dynamic>> patient Nurse Doctor Surgeon FamilyDoctor Patient U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 58

30 Προδιαγραφή Μεθόδων Method Specification Προδιαγραφή Μεθόδων Method Specification Σκοπός: Να δώσουμε επαρκείς πληροφορίες στους προγραμματιστές Δεν υπάρχει καθιερωμένος μορφότυπος για αυτές τις περιγραφές Μερικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν φόρμες της μορφής: Method Method Name: Name: Class Class Name: Name: ID: ID: Programmer: Programmer: Date Date due: due: Programming Programming Language: Language: Triggers/Events: Triggers/Events: Arguments Arguments Received: Received: Data Data Type: Type: Notes: Notes: Messages Messages Sent Sent and and Arguments Arguments Passed: Passed: ClassName.MethodName: ClassName.MethodName: DataType: DataType: Notes: Notes: Arguments Arguments Returned: Returned: Data Data Type: Type: Algorithm Algorithm Specification: Specification: Notes: Notes: Notes: Notes: U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 60

31 Προδιαγραφή Μεθόδων Method Specification Method Method Name: Name: Programmer: Programmer: Programming Programming Language: Language: Triggers/Events: Triggers/Events: Class Class Name: Name: ID: ID: Date Date due: due: E.g. event-driven programming Arguments Arguments Received: Received: Data Data Type: Type: Notes: Notes: Messages Messages Sent Sent and and Arguments Arguments Passed: Passed: ClassName.MethodName: ClassName.MethodName: DataType: DataType: Notes: Notes: Recall behavioural modeling (sequence diagrams, communication diagrams) Arguments Arguments Returned: Returned: Data Data Type: Type: Algorithm Algorithm Specification: Specification: Notes: Notes: Notes: Notes: Ψευδοκώδικας (Pseudocode) Δομημένα Αγγλικά (Structured English) Διάγραμμα Δραστηριοτήτων (Activity Diagr U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 61 Περιορισμοί και Συμβόλαια Constraints and Contracts

32 Περιορισμοί και Συμβόλαια Constraints and Contracts Person name age increaseage() employment Company name hire(p:person) fire(p:person) promote(p:person, incr:money) Μπορεί ένας ανήλικος να εργαστεί σε μια εταιρία; Μπορεί μια εταιρία να προσλάβει ένα άτομο που είναι ήδη εργαζόμενος της; Μπορεί μια προαγωγή να μειώσει το μισθό; Ένα σύνολο περιορισμών που εγγυήσεων για κλάσεις και μεθόδους Θα μπορούσαμε να τους εκφράσουμε σε φυσική γλώσσα, δομημένα αγγλικά (ή ελληνικά), ψευδοκώδικα, ή σε μια τυπική γλώσσα (formal language). U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 63 Περιορισμοί και Συμβόλαια Constraints and Contracts Ο σχεδιαστής πρέπει να αποφασίσει πως θα διαχειριστεί μια παραβίαση ενός περιορισμού Διακοπή (abort), Ακύρωση/Επανόρθωση (undo), εναπόθεση στο χρήστη (let user handle it) Ο σχεδιαστής πρέπει να σχεδιάσει τα λάθη (errors) που το σύστημα αναμένεται να διαχειριστεί. Είναι καλύτερα να μην αναθέσουμε αυτό το θέμα στους προγραμματιστές Οι παραβιάσεις ενός περιορισμού είναι γνωστές ως εξαιρέσεις (exceptions) σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η C++/Java. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε μια τυπική γλώσσα (που ονομάζεται OCL) για την έκφραση περιορισμών U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 64

33 υνατότητες Επαναχρησιμοποίησης Opportunities to Reuse Εντοπίζοντας υνατότητες Επαναχρησιμοποίησης Identifying Opportunities for Reuse Θα μπορούσαμε να εκμεταλευτούμε Frameworks Class libraries frameworks tend to be more domain specific. Frameworks may be implemented using class libraries Design Patterns U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 66

34 Εντοπίζοντας υνατότητες Επαναχρησιμοποίησης Identifying Opportunities for Reuse Frameworks Frameworks Is a set of implemented classes that can be used as the basis for implementing the system Most frameworks allow you to create subclasses Frameworks like CORBA and DCOM can be used to specify the physical architecture layer of the system Object-persistence frameworks can be used to add persistence to the problem domain classes and thus specify the data management layer of the system. For instance see Spring (http://www.springframework.org/) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 67 Σχεδιαστικά Μοτίβα Design Patterns

35 Identifying Opportunities for Reuse Design patterns A pattern is a commonly occurring reusable piece in software system that provides a certain set of functionality. Using patterns in modeling of systems helps in keeping design standardized and more importantly, minimizes the reinventing of the wheel in the system design. How design patterns relate to UML? The patterns need to be captured and documented in a sufficiently descriptive manner so that they can be referred for future use. UML provides the perfect tools to do just this. The class diagram in UML can be used to capture the patterns identified in a system. In addition, UML has a sufficiently extensive and expressive vocabulary to capture the details of patterns. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 69 Κατηγοριοποίηση Προτύπων Categorizing Patterns Based on how they are to be used, patterns are primarily categorized as: Creational They define mechanisms for instantiating objects. The implementation of the creational pattern is responsible for managing the lifecycle of the instantiated object. Examples: Factory, Singleton Structural They define compositions of objects and their organization to obtain new and varied functionality. Examples: Adapter, Proxy. Behavioral They define interaction between different objects. Examples: Command, Iterator U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 70

36 Behavioral Patterns Command Encapsulate commands in objects so that you control their selection and sequencing, queue them, and othewise manipulate them Example: Design of a Word Processor that supports undoing and redoing commands AbstractCommand doit() undoit() InsertStringCommand «constructor» InsertStringCommand(position:Int, length:int) «misc» doit() undoit() DeleteCommand «constructor» DeleteCommand(position:Int, length:int) «misc» doit() undoit()... U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 71 Behavioral Patterns> Command Design of a Word Processor supporting Undo and Redo materialize each command as an object with do and undo methods. when the user tells the WP to do something instead of performing the command, it creates a new object using the appropriate constructor (e.g, an InsertStringCommand object) it then calls the object s doit method to execute the command The WP also puts the command object in a data structure that allow the WP to maintain a history of what commands have been executed. This allows the WP to undo commands in the reverse order that they were issued by calling their undo methods. AbstractCommand doit() undoit() InsertStringCommand «constructor» InsertStringCommand(position:Int, length:int) «misc» doit() undoit() DeleteCommand «constructor» DeleteCommand(position:Int, length:int) «misc» doit() undoit() U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 72...

37 Behavioral Patterns> Command Design of a Word Processor supporting Undo and Redo Invoker AbstractCommand 0..* < Manages 1 Command Manager 1 doit() undoit() ConcreteCommand 0..* doit() undoit() public abstract class AbstractCommand{ public final static CommandManager manager =new CommandManager(); public abstract boolean doit(); // returns True if successful public abstract boolean undoit(); } U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 73 Behavioral Patterns> Command Design of a Word Processor supporting Undo and Redo (2) AbstractCommand doit() undoit() InsertStringCommand InsertStringCommand (position:int, length:int) doit() undoit() 0..* < Manages 1 Command Manager class InsertStringCommand extends AbstractCommand{ InsertStringCommand(Document doc, int position, String str){ this.document = document; this.position = position; this.str = str; manager.invokecommand(this); } public boolean doit(){ try{ document.insertstringcommand(position, str); } catch (Exception e){ return false; } return true; } U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 74

38 Behavioral Patterns> Command Design of a Word Processor supporting Undo and Redo (3) AbstractCommand 0..* < Manages 1 Command Manager class CommandManager{ private int maxhistorylength = 20; private LinkedList history = new LinkedList(); private LinkedList redolist = new LinkedList(); public void invokecommand(abstractcommand command){ if (command instanceof Undo){ undo(); return; } if (command instanceof Redo){ redo(); return; } } if (command.doit()) { addtohistory(command); } else { history.clear() } if (redolist.size()>0) redolist.clear(); interface Undo { } interface Redo{ } Private void addtohistory(abstractcommand command){ history.addfirst(command); if (history.size() > maxhistorylength) { history.removelast(); } } U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 75 Behavioral Patterns> Command Design of a Word Processor supporting Undo and Redo (4) Command Manager Private void undo(){ if (history.size() >0) { AbstractCommand undocommand; undocommand = (AbstractCommand) history.removefirst(); undocommand.undoit(); redolist.addfirst(undocommand); } } Private void redo(){ if (redolist.size() >0) { AbstractCommand redocommand; redocommand = (AbstractCommand) redolist.removefirst(); redocommand. doit(); history.addfirst (redocommand); } } U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 76

39 Design Patterns Design patterns is a useful mechanism to document and learn about common reusable design approaches. Design patterns can reduce the designing time for building systems and ensure that the system is consistent and stable in terms of architecture and design. The UML class diagrams provide an easy way to capture and document Design patterns Suppose that you want to specify a software component. If that component could be based on a design pattern you could just mention it and give a small description. You don t necessarily have to redefine the pattern (i.e. provide the detailed class diagram and the various interaction diagrams) Some UML tools support design patterns. They have a pre-built catalog of well-known design patterns. The design patterns can be easily pulled in into your design as templates and then customized for your application design. More on patterns at CS352 - Software Engineering You can also see ( it is a university course dedicated to patterns in Java) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 77 Reading and References Systems Analysis and Design with UML Version 2.0 (2nd edition) by A. Dennis, B. Haley Wixom, D. Tegarden, Wiley, Chapter 10 Requirements Analysis and System Design (2nd edition) by Leszek A. Maciaszek, Addison Wesley, 2005, Chapter 5 and 6 Inheritance Hierarchies in KR and Programming Languages, Lenzerini, Nardi, Simi, 1991 Patterns in Java, Mark Grand, Wiley, 1998 Using Design Patterns in UML, Mandar Chitnis, Pravin Tiwari, & Lakshmi Ananthamurthy Slides of John Mylopoulos, University of Toronto Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση: UML, Αρχές, Πρότυπα και Ευρετικοί Κανόνες, Α. Χατζηγεωργίου, Κλειδάριθμος 2005 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 78

Από την Ανάλυση στη Σχεδίαση (Moving on Design)

Από την Ανάλυση στη Σχεδίαση (Moving on Design) HY351 - Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων CS351 - Information Systems Analysis and Design ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Από την

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling)

Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling) Management Doctor Make payment arrangements Produce schedule information Record Availability «extend» «include» Manage schedule «include» Make old pat. app Make appointment Make new pat. app «include»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages. Persistent C++ Systems. Object-Relational Databases. Object-Oriented Oriented Databases

Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages. Persistent C++ Systems. Object-Relational Databases. Object-Oriented Oriented Databases Αντικείµενα στις Β Object-Oriented Databases Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages Persistent Programming Languages Persistent C++ Systems Object-Relational Databases Nested Relations

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός

Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός Μ. Δικαιάκος Πανεπιστήμιο Κύπρου Μεθοδολογία Μεθοδολογία (ή μέθοδος):σύνολο από διαδικασίες και ευρετικές προσεγγίσεις που αποσκοπούν στην απλούστευση ενός προγραμματιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Έργου (Project Management)

ιαχείριση Έργου (Project Management) HY 1: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων S 1: Information Systems Analysis and esign ΗΥ1: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and esign ιαχείριση Έργου

Διαβάστε περισσότερα

UML: Introduction and Overview

UML: Introduction and Overview Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design UML: Introduction and Overview Εισαγωγή στη Μοντελοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination)

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006-2007 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2009 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σημείωση: Η διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 12 ώρες. Μπορεί να επεκταθεί σε 16

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά Ελληνικό γλωσσάριο ITIL, v1.0, 28 Nοέμβρη 2012 βασισμένο στο αγγλικό γλωσσάριο v1.0, 29 Ιουλίου 2011 ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες Ελληνικά 1 Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τoν Ashley Hanna

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX Έξυπνες Μετρήσεις με KNX Smart Metering with KNX Περιεχόμενα / Content Οι Μετρήσεις KNX είναι Έξυπνες KNX Metering is Smart 4 KNX Προδιαγραφές Μετρήσεων Το μοναδικό παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Έξυπνες Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S.

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. FENGOU Dipl. Electrical & Computer Engineering UNIVERSITY OF PATRAS Department

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination)

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη Έργου (project initiation)

Έναρξη Έργου (project initiation) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Έναρξη Έργου (project initiation) Προγραμματισμός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering)

Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2008 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering) Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

University of the Aegean. Business School. Department of Financial Management and Engineering

University of the Aegean. Business School. Department of Financial Management and Engineering Business School Fleet Sizing Decisions for Prioritized Pick-Up and Delivery Operations using the Branch and Price Method Dimitris-Georgios Baklagis Supervisor Professor Ioannis Minis Chios 2013 Acknowledgments

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ καλη Ελληνικη Ιστολελιδα για εκμαθηση Η/Υ. 5.1 Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων

Πολυ καλη Ελληνικη Ιστολελιδα για εκμαθηση Η/Υ. 5.1 Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων 5.1 Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων Access 2010 is a relational database application in the Microsoft 2010 Office suite that lets you enter, manage, and run reports on large amounts of data. In this tutorial,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Άσκηση 1 (15 µονάδες) Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 304202 Πράξη ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. Υποέργο Δημιουργία Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μελέτη στην ασφάλεια των αναλυτών και προωθητών DNS (Study on the security status of the recursive DNS resolvers and forwarders)

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο Χρόνο ColLective city memory

Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο Χρόνο ColLective city memory Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο Χρόνο ColLective city memory Τελική Έκθεση Μελέτης Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Χριστοπούλου Συντονίστρια, Διδάσκουσα Π.Δ. 407, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θα μιλήσουμε για ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Διαφάνειες του καθ. Γιάννη Τζίτζικα (Παν. Κρήτης) http://www.ics.forth.

Θα μιλήσουμε για ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Διαφάνειες του καθ. Γιάννη Τζίτζικα (Παν. Κρήτης) http://www.ics.forth. Θα μιλήσουμε για ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Διαφάνειες του καθ. Γιάννη Τζίτζικα (Παν. Κρήτης) http://www.ics.forth.gr/~tzitzik/ Γιατοπιθανοτικότουκαθ. Απ. Παπαδόπουλου (Αριστοτέλειο Παν.) Κεφάλαιο 2

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής Human-Computer Interface. 5. Η αλληλεπίδραση στα Windows 7. Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής Human-Computer Interface. 5. Η αλληλεπίδραση στα Windows 7. Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής Human-Computer Interface 5. Η αλληλεπίδραση στα Windows 7 Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Προηγούμενη Διάλεξη Μορφές αλληλεπίδρασης Μοντέλα αλληλεπίδρασης Τυπικές οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc ΧΧ/ΧΧ/2009 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 1η Έκδοση Χανιά, ΧΧ/ΧΧ/2009 Δοκιμαστική Web Edition

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 15: Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού (Software Reuse) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville, Software

Διαβάστε περισσότερα