Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0"

Transcript

1 Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 Διπλωματική εργασία Κλιματσάκη Αθηνά

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1.1 Συστήματα σχεδιομελέτης με χρήση Η/Υ- Computer Aided Design-Συστήματα CAD 2 Βασικές Εντολές 2.1 Δημιουργία Part 2.2 Δημιουργία σχεδίου και εντολή Pull 2.3 Εντολή Fillet 2.4 Δημιουργία οπών 2.5 Εντολή Move 3D 2.6 Εντολή Change Radius 2.7 Εντολές Blend και Chamfer 2.8 Εντολές Line/Arc και Spline 2D 2.9 Εντολές Pull Angular Shell 2.10 Εντολές Spline 3D και Sweep 2.11 Εντολή Unite 2.12 Εντολές Pattern 2D και Mirror 2D 2.13 Εντολές Radial και Pattern 3D 2.14 Χρωματισμός 3 Εξαρτήματα Ανεμογεννήτριας 3.1 Δημιουργία οδοντωτών τροχών

3 3.2 Δημιουργία ελεγκτή, ανεμόμετρου και ανεμοδείκτη Ελεγκτής Ανεμοδείκτης Ανεμόμετρο 3.3 Δημιουργία κινητήρα εκτροπής 3.4 Δημιουργία γεννήτριας 3.5 Δημιουργία φρένου 3.6 Δημιουργία στροφείου και πτερυγίων 3.7 Δημιουργία καλαθιού 3.8 Δημιουργία πύργου 4 Συναρμολόγηση Ανεμογεννήτριας 5 Explode View Ανεμογεννήτριας 6 Βιβλιογραφία

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Συστήματα CAD Η ανάπτυξη των συστημάτων σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD/CAM) ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπορική βιομηχανία (RENAULT, CITROEN, FORD, GM και BOEING), με στόχο τη μοντελοποίηση καταρχάς επιφανειών ελεύθερης μορφής και στη συνέχεια την κατεργασία τους σε εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης. Το 1971 έγινε η πρώτη εφαρμογή CAD με το SKETCHPAD. Το 1988 εμφανίζεται το Pro/Engineer (feature based modeling, parametric modeling), το πρώτο σύγχρονο σύστημα CAD/CAM. Τα σύγχρονα συστήµατα σχεδιοµελέτης µε χρήση Η/Υ στηρίζονται στη χρήση της τρισδιάστατης µοντελοποίησης. Η τρισδιάστατη απεικόνιση είναι απαραίτητη για την παρουσίαση, την ανάλυση των ιδιοτήτων του αντικειµένου και την παραγωγή του. Σήµερα, τα περισσότερα συστήµατα τρισδιάστατης απεικόνισης βασίζονται στα στερεά µοντέλα ή στα µοντέλα επιφανειών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση του µοντέλου είναι η µονοδιάστατη απεικόνιση του πραγµατικού αντικειµένου από το µοντέλο, σε όλες τις φάσεις χρήσης του. Τα πρώτα συστήµατα σχεδιοµελέτης ήταν συστήµατα δύο διαστάσεων-2d τα οποία ήταν κατάλληλα µόνο για σχεδίαση (Εικόνα 1). Στο σύστηµα των δύο διαστάσεων ο χρήστης σχεδιάζει τις όψεις του αντικειµένου, όπως θα τις σχεδίαζε και σε ένα φύλο χαρτί. Συχνά ακόµα και σε σύστηµα τριών διαστάσεων µε µοντέλα ακµών, ο χρήστης µπορεί

5 να επιλέξει να αγνοήσει την τρίτη διάσταση και να σχεδιάσει τις διάφορες όψεις αυτόνοµα. Το τρισδιάστατο µοντέλο υφίσταται µόνο στη σκέψη του σχεδιαστή και όχι στην βάση δεδοµένων που καταχωρείται για το µοντέλο. Όλα τα αντικείμενα όμως είναι 3 διαστάσεων και για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν τρεις μεθοδολογίες τρισδιάστατης απεικόνισης με διαφορετικές δυνατότητες μοντελοποίησης, ανάλυσης και ποικιλίας αντικειμένων, οι οποίες είναι: 1) Μοντέλα ακµών ή σύρµατος - wire frame models 2) Μοντέλα επιφανειών - surface models 3) Μοντέλα στερεών - solid models. Τα πρώτα συστήµατα ήταν µοντέλα ακµών. Σήµερα τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιούνται ως ενδιάµεσο στάδιο για τη δηµιουργία του µοντέλου των επιφανειών. Η επιλογή της µεθόδου µοντελοποίησης είναι συνάρτηση της εφαρµογής. Ανεξάρτητα από τη µέθοδο που χρησιµοποιείται ο χρήστης δεν "βλέπει" τον τρόπο της µαθηµατικής µοντελοποίησης, αλλά χρησιµοποιεί τα εργαλεία του συστήµατος για τη δηµιουργία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία της γεωµετρίας του µοντέλου. Τα εργαλεία αυτά ποικίλουν ανάλογα µε το είδος, δηλαδή µοντέλο ακµών, επιφανειών ή στερεών. Η πολυπλοκότητα του µοντέλου αυξάνει ανάλογα µε το σύστηµα µοντελοποίησης. Τα πιο απλά είναι τα µοντέλα ακµών, µετά είναι τα µοντέλα επιφανειών και τέλος τα µοντέλα στερεών. Η πληρότητα της απεικόνισης επίσης είναι ανάλογη µε τη µέθοδο (Εικόνα 2). Με τα µοντέλα στερεών, ο υπολογιστής γνωρίζει την τοπολογία του μοντέλου και άρα παρέχονται όλες οι πληροφορίες του αντικειμένου, όπως το πού υπάρχει υλικό και πού όχι. Με τα µοντέλα επιφανειών ο υπολογιστής γνωρίζει και παρουσιάζει τις πληροφορίες που σχετίζονται μόνο με τη γραφική απεικόνιση του μοντέλου. Τέλος, με τα µοντέλα ακµών ο υπολογιστής γνωρίζει μόνο τα περιγράμματα και μπορεί να παρουσιάσει τις διάφορες όψεις του αντικειμένου.

6 Το κάθε σύστημα μοντελοποίησης είναι κατάλληλο για διαφορετικές χρήσεις λόγο των διαφορετικών δυνατοτήτων που απορρέουν από τις πληροφορίες που γνωρίζει ο υπολογιστής για το κάθε μοντέλο. Τα στερεά μοντέλα παρέχουν την δυνατότητα πλήθους κάθετων εφαρμογών, όπως έλεγχος συναρμολόγησης, κινηματική ανάλυση, στατική ανάλυση, θερμική ανάλυση, δυναμική ανάλυση και προσομοίωση κατεργασίας. Τα μοντέλα επιφανειών είναι κατάλληλα για γραφικές απεικονίσεις και παρουσιάσεις όπως στον κινηματογράφο και τα βιντεοπαιχνίδια. Επίσης, για συγκεκριμένες εφαρμογές αεροδυναμικής ανάλυσης και βιομηχανικού σχεδιασμού. Τέλος τα μοντέλα ακμών είναι κατάλληλα για απλές εφαρμογές σχεδιασμού όψεων για εκτύπωση. Η διαφορά στην πληρότητα µεταξύ των τριών συστηµάτων φαίνεται στην εικόνα 3. Το αντικείμενο έχει μοντελοποιηθεί και με τους τρεις τρόπους.

7 Σήμερα, τα συστήματα CAD είναι τα βασικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σχεδιομελέτη των προϊόντων. Πεδία εφαρμογής των συστημάτων CAD είναι: 1) Κατασκευαστικός τομέας: κτήρια, γέφυρες, εγκαταστάσεις. 2) Μηχανολογικές εφαρμογές: βιομηχανική παραγωγή, μελέτες εγκαταστάσεων. 3) Ηλεκτρονικές εφαρμογές: σχεδίαση πλακετών, ηλεκτρονικά κυκλώματα, ηλεκτρολογική σχεδίαση. 4) Ειδικές εφαρμογές: σχεδίαση ενδυμάτων, υποδημάτων. Επανάσταση στα συστήματα CAD έφερε η εμφάνιση του Creo Elements το οποίο είναι ένα βραβευμένο σύστημα CAD. To Creo Elements/Direct Modeling, το πρώτο στον κόσμο άμεσο 3D σύστημα λογισμικού CAD, είναι ένα πλήρες 3D περιβάλλον για το σχεδιασμό του προϊόντος με ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων μονάδων σχεδιασμού που προσθέτουν επιπλέον δυνατότητες για να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες ανάγκες του χρήστη. Η άμεση προσέγγιση μοντελοποίησης του Creo Elements/Direct Modeling καθιστά τη δημιουργία και την τροποποίηση 3D σχεδίων γρήγορη, εύκολη και ευέλικτη. Το Creo Elements/Direct Modeling είναι γεμάτο με μια εκτενή λίστα από χαρακτηριστικά, για να προσφέρει την ταχύτητα, την ευελιξία και την ανταπόκριση που απαιτείται από τους ηγέτες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Το Creo προσφέρει στους χρήστες δυνατότητα σχεδιασμού, προσομοίωσης και οπτικοποίησης. To Creo Elements βασίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο των Pro/ENGINEER, CoCreate και ProductView, το οποίο όμως ως πιο σύγχρονο σύστημα CAD, παρέχει ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων. Στην επεξεργασία μορφοποίησης υφιστάμενων χαρακτηριστικών (edit-edit definitions) το Creo Elements Direct Modeling είναι ευέλικτο και προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη να επεμβαίνει στο αντικείμενο άμεσα, ενώ στο Pro/ENGINEER αλλαγές μπορούν να γίνουν έμμεσα. Δηλαδή, στο Creo Elements Direct Modeling υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αλλαγές σε μια συναρμολόγηση απλά σέρνοντας (drag) το mouse σε αντίθεση με το Pro/ENGINEER στο οποίο πρέπει να επέμβουμε σε κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά.

8 Το περιβάλλον εργασίας στο Creo Elements Direct Modeling είναι πιο φιλικό για το χρήστη από αυτό του Pro/ENGINEER. Στο Creo Elements Direct Modeling το περιβάλλον του χρήστη(graphical User Interface(GUI)) είναι αρκετά απλοποιημένο σε σχέση με εκείνο του Pro/ENGINEER που είναι αρκετά σύνθετο ως προς τη χρήση. Στο Creo Elements Direct Modeling είναι όλες οι εντολές ομαδοποιημένες σύμφωνα με τον τομέα τους κάτι που τις καθιστά εύκολα ανιχνεύσιμες,κάτι το οποίο δεν ισχύει στο Pro/ENGINEER. Κατά τη δημιουργία νέων χαρακτηριστικών το Creo Elements Direct Modeling είναι πιο ευέλικτο από το Pro/ENGINEER. Στο Creo Elements Direct Modeling η δημιουργία είναι απλή και γρήγορη και μπορεί να γίνει ακόμα και στην τελική φάση της συναρμολόγησης με μία εντολή ενώ στο Pro/ENGINEER η δημιουργία νέων χαρακτηριστικών είναι αρκετά πιο σύνθετη. Τέλος, οι δυνατότητες σχεδίασης και εφαρμογών στο Creo Elements Direct Modeling είναι περιορισμένες σε σχέση με αυτές στο Pro/ENGINEER. Στο Pro/ENGINEER υπάρχουν περισσότερα εργαλεία και εντολές.

9 2 Βασικές εντολές 2.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PART Αρχικά ανοίξετε το πρόγραμμα στο οποίο θα εργαστούμε, Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 (English). Ακολουθήστε τις εντολές Start-> Programs-> PTC-> Creo Elements Direct Modeling Express 4.0-> Creo Elements Direct Modeling Express 4.0(English). Ανοίγει το αρχικό παράθυρο του προγράμματος όπως φαίνεται παρακάτω. Αριστερά βρίσκεται ο Structure Browser (όπως δείχνει και το κόκκινο βέλος στην εικόνα 1), στον οποίο παρουσιάζονται όλα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για να οριστεί ένα εξάρτημα. Το Creo έχει ήδη δημιουργήσει ένα p1 (part 1) και ένα w1 (workplane ). Το w1 φαίνεται και στον τρισδιάστατο χώρο και είναι το επίπεδο στο οποίο θα δημιουργήσετε το αντικείμενο σας p1. Για να αντιληφθείτε την ύπαρξη του w1, αρκεί να τοποθετήσετε το δείκτη σας στον

10 τρισδιάστατο χώρο, να κρατήσετε πατημένο το κεντρικό πλήκτρο του mouse σας και να το κινήσετε. 2.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ PULL Σύρετε το mouse σας στο w1 του τρισδιάστατου χώρου και όταν αλλάξει χρώμα (Εικόνα 2) πατήστε αριστερό κλικ. Τότε θα εμφανιστεί το μικρό παράθυρο, το οποίο επισημαίνει το κόκκινο βέλος της εικόνας 2. Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί πατήστε το Space, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάθε φορά που χρειάζεστε αυτό το παράθυρο. Πατήστε το ή από το παράθυρο που μόλις ανοίξατε ή από το menu- > Modeling-> Rectangle. Από το menu μπορείτε να επιλέξετε το είδος του παραλληλογράμμου που θα σχεδιάσετε. Πατήστε το βελάκι. Εμφανίζονται όλες οι δυνατές επιλογές (Εικόνα 3).

11 Μεταφερθείτε στον τρισδιάστατο χώρο, στο w1, το οποίο έχει πάρει θέση παράλληλη με την οθόνη (θέση σχεδίασης). Πατήστε αριστερό κλικ και σύρετε το mouse για να φτιάξετε το τετράγωνο. Για να αλλάξετε τις διαστάσεις πατήστε Tab πληκτρολογήστε τη διάσταση που θέλετε για τη μία πλευρά και ξανά Tab και πληκτρολογήστε τη διάσταση που θέλετε για την άλλη πλευρά. Πατήστε το πράσινο βέλος κάτω δεξιά (κόκκινος κύκλος, εικόνα 4) για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

12 Πατήστε στο menu για να δείτε το σχέδιο τρισδιάστατα. Φέρτε το δείκτη του mouse στο w1 και κάντε αριστερό κλικ. Τραβήξτε το βέλος που εμφανίζεται, για να δώσετε όγκο στο παραλληλόγραμμο που σχεδιάσατε (Εικόνα 5) και πατήστε το πράσινο βέλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Διαφορετικά πατήστε το από το menu και στο παράθυρο που ανοίγει δώστε την διάσταση που θέλετε (Εικόνα 6). Πατήστε το πράσινο βέλος πάνω αριστερά στο παράθυρο για να ολοκληρώσετε το 3D αντικείμενο.

13 2.3 ΕΝΤΟΛΗ FILLET Χρησιμοποιήστε το (Undo one) για να μεταφερθείτε μια ενέργεια πίσω. Πατήστε στο menu το για να τοποθετηθεί η w1 σε θέση σχεδίασης. Επιλέξτε το για να στρογγυλέψετε τις γωνίες του τετραγώνου. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Επιλέξτε στο τετράγωνο τις δύο πλευρές των οποίων τη γωνία θέλετε να στρογγυλέψετε. Σύρετε το πορτοκαλί βέλος ή εναλλακτικά πληκτρολογήστε την ακτίνα στην θέση. Επιλέξτε διαδοχικά τις υπόλοιπες πλευρές, ώστε να στρογγυλέψετε όλες τις γωνίες με την ίδια ακτίνα. Πατήστε το πράσινο βέλος (Εικόνα 7). Χρησιμοποιήστε την εντολή Pull αποτέλεσμα φαίνεται στη εικόνα 8. για να δώσετε όγκο. Το

14 2.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΩΝ Σύρετε το δείκτη σας στην πάνω πλευρά του αντικειμένου και κάντε κλικ. Εμφανίζεται ένα παράθυρο. Επιλέξτε το.

15 Δημιουργείτε αυτόματα ένα νέο workplane (w2). Περάστε το δείκτη πάνω από τα τεταρτοκύκλια για να σχηματιστούν τα κέντρα των κύκλων. Πατήστε κλικ στο κέντρο και σχηματίστε ένα νέο κύκλο. Σχηματίστε κύκλους από τα κέντρα αυτά με μικρότερη ακτίνα (Εικόνα 9). Σχεδιάστε και τους τέσσερις κύκλους και ολοκληρώστε τη διαδικασία. Πατήστε και στο operation διαλέξτε remove material (κόκκινο βέλος) για να δημιουργήσετε οπές στο αντικείμενο (Εικόνα 10). Ολοκληρώστε τη διαδικασία. 2.5 ΕΝΤΟΛΗ MOVE 3D Απενεργοποιήστε τα επίπεδα εργασίας από τον structure browser (Εικόνα 11). Επιλέξτε με το δείκτη και σέρνοντας το mouse το αντικείμενο με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 12.

16 Επιλέξτε την πλευρά που φαίνεται στην εικόνα 13, πατήστε Space, διαλέξτε και επιμηκύνεται το αντικείμενο σας. Κάντε το ίδιο και για την πλευρά που υποδεικνύεται με το πράσινο βέλος στην ίδια εικόνα. Πατήστε το πράσινο βέλος για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

17 2.6 ΕΝΤΟΛΗ CHANGE RADIUS 2D Δημιουργήστε ένα νέο workplane στην μια πλευρά του αντικειμένου και σχεδιάστε ένα κύκλο στο κέντρο του, το οποίο εμφανίζεται περνώντας το δείκτη σας από τις ακμές και φέρνοντας τον προς το κέντρο. Ορίσετε την ακτίνα πατώντας Space, επιλεξτε και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο που σας ζητείτε (Εικόνα 14). Για να αλλάξετε την ακτίνα του κύκλου που φτιάξατε πατήστε. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο σας ζητά κύκλο ή τόξο. Επιλέξτε τον κύκλο που φτιάξατε και μετακινώντας το mouse διαλέξτε την νέα ακτίνα. Ολοκληρώστε τη διαδικασία με το γνωστό τρόπο (Εικόνα 15). Κάντε διαδικασία. στον κύκλο και ολοκληρώστε τη

18

19 2.7 ΕΝΤΟΛΕΣ BLEND KAI CHAMFER Πατήστε στην πάνω ακμή του κύκλου και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε (κόκκινος κύκλος). Πιάστε τα βέλη και σύρετε τα για να φτιάξετε το blend που θέλετε. Πατήστε κλικ και πριν ολοκληρώσετε την διαδικασία επιλέξτε και την κάτω ακμή για να κάνετε blend με ίδια τιμή (Εικόνα 16). Επιλέξτε την πάνω ακμή μιας από τις οπές και κάντε ότι κάνατε και στην εντολή blend, επιλέγοντας όμως το Chamfer στο παράθυρο που ανοίγει. Κάντε το ίδιο για όλες τις οπές και ολοκληρώστε την διαδικασία. Το αντικείμενο φαίνεται ολοκληρωμένο στην εικόνα 17. Αποθηκεύστε το αντικείμενο σας πατώντας file-> save. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε all objects. Διαλέξτε το φάκελο όπου θα αποθηκευτεί το αρχείο σας στο save in, το όνομα του αρχείου σας στο filename και τέλος πατήστε αποθήκευση.

20

21 2.8 ΕΝΤΟΛΕΣ LINE/ARC ΚΑΙ SPLINE 2D Ανοίξτε το πρόγραμμα. Επιλέξτε τo επίπεδο εργασίας στον τρισδιάστατο χώρο. Από το menu επιλέξτε την εντολή line/arc. Σχεδιάστε δυο οριζόντιες γραμμές διαφορετικού μήκους και μια κάθετη που θα τις ενώνει όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Επιλέξτε από το menu την εντολή spline 2D. Σχεδιάστε την καμπύλη με τρία κλικ τα οποία φαίνονται στην εικόνα 3. Ολοκληρώστε την διαδικασία επιλέγοντας το πράσινο τικ στο παράθυρο Interpolation.

22 2.9 ΕΝΤΟΛΕΣ PULL ANGULAR ΚΑΙ SHELL Πατήστε στο menu το βελάκι που βρίσκεται κάτω από το Pull για να εμφανιστούν όλες οι επιλογές. Επιλέξτε το Pull Angular.

23 Ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Κάντε κλικ στο Axis. Σύρετε το mouse στο σχέδιο και επιλέξτε την κάθετη γραμμή. Στο παράθυρο Pull συμπληρώστε 360 στο Angle και ολοκληρώστε την διαδικασία (Εικόνα 5). Κρατήστε πατημένο το μεσαίο πλήκτρο του mouse, γυρίστε το αντικείμενο έτσι ώστε να φαίνεται η πάνω πλευρά και επιλέξτε την. Πατήστε την εντολή shell (Εικόνα 6).

24 Στο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώστε στο offset μια τιμή και πατήστε preview. Ολοκληρώστε την διαδικασία (Εικόνα 7).

25 Πατήστε το view by current workplane. Κρατώντας πατημένο το control και το μεσαίο πλήκτρο του mouse κάντε zoom για να φέρετε το αντικείμενο πιο κοντά. Επιλέξτε το εικονίδιο construction line (2 points) (Εικόνα 8). Σύρετε το δείκτη σας στην πάνω πλευρά του αντικειμένου και βρείτε το κέντρο. Κάνετε κλικ. Γυρίστε την construction line 90 (Angle) και κάνετε κλικ.

26 Απενεργοποιήστε την εμφάνιση του αντικειμένου από τον Structure Browser και σχεδιάστε δύο κύκλους όπως φαίνεται στην εικόνα 11. Πατήστε Pull και πατήστε το κομμάτι που φαίνεται γαλάζιο στην εικόνα 12 για να το απενεργοποιήσετε από την εντολή. Στο παράθυρο που έχει ανοίξει επιλέξτε remove material στο operation και βάλτε μια τιμή μεγαλύτερη από την ακτίνα στο distance.

27 Επιλέξτε και τους δυο κύκλους και κάντε chamfer μέσα και έξω (Εικόνα 13) ΕΝΤΟΛΕΣ SPLINE 3D KAI SWEEP Επιλέξτε από το menu την ετικέτα 3D Geometry (Εικόνα 14). Διαλέξτε το εικονίδιο Spline 3D.

28 Στο παράθυρο που ανοίγει, στο part συμπληρώστε spline και πατήστε Enter. Φέρτε το δείκτη στον μέσα πάνω κύκλο και έχοντας πατημένο το Control και Shift ταυτόχρονα εμφανίζεται το κέντρο του κύκλου. Κάντε κλικ. Κάντε το ίδιο και για τον έξω πάνω κύκλο. Κάντε κλικ στις δυο επόμενες θέσεις που φαίνονται στην εικόνα 16 και τέλος στο κέντρο του έξω κάτω κύκλου και στο κέντρο του μέσα κάτω κύκλου. Πατήστε από το menu το εικονίδιο modify spline για να αλλάξετε λίγο την καμπύλη. Επιλέξτε την καμπύλη και τραβήξτε την για να αλλάξετε το σχήμα της. Παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 17. Ολοκληρώστε την διαδικασία πατώντας το πράσινο τικ.

29

30 Επιλέξτε την ετικέτα Modeling-> Workplane-> New ( Εικόνα 18).

31 Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε το Point & Direction. Πατήστε πρώτα τον κύκλο που φαίνεται στην εικόνα 19 και μετά ορίστε την διεύθυνση όπως φαίνεται στην ίδια εικόνα. Πατήστε Apply και φέρνοντας το δείκτη στο σημείο που φαίνεται στην εικόνα 20 με το κόκκινο βέλος γυρίστε το επίπεδο εργασίας κατά 90.

32 Δημιουργήστε έναν κύκλο στο κέντρο μίας από τις δυο οπές που υπάρχουν στο αντικείμενο (Εικόνα 20). Στην κατηγορία Model επιλέξτε More -> Sweep Add.

33 Στο παράθυρο που ανοίγει δώστε όνομα στο Part, επιλέξτε την καμπύλη στην Spline, πατήστε End στο Select και ολοκληρώστε την διαδικασία (Εικόνα 22). Το αντικείμενο σας θα έχει τη μορφή που φαίνεται στην εικόνα 23.

34 2.11 ΕΝΤΟΛΗ UNITE Πατήστε από το menu την εντολή Unite για να κάνετε τα δυο αντικείμενα, ένα (να ενωθούν) (εικόνα 24). Στον παράθυρο που ανοίγει στην θέση Blank επιλέξτε το p1 και στο Tools το άλλο αντικείμενο. Απεπιλέξτε το Keep Tool και ολοκληρώστε την διαδικασία (Εικόνα 25).

35 Αποθηκεύστε το αντικείμενο.

36 2.12 ΕΝΤΟΛΕΣ MIRROR 2D KAI PATTERN 2D Δημιουργήστε τρεις ομόκεντρους κύκλους όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Επιλέξτε από το menu την εντολή Cross την οποία θα βρείτε πηγαίνοντας Modeling -> Draw-> Construction Line-> Cross (Εικόνα 2). Σύρετε το δείκτη σας στο κέντρο των κύκλων και κάντε αριστερό κλικ για να τοποθετήσετε την Construction Line. Ολοκληρώστε αυτή την διαδικασία πατώντας το πράσινο τικ κάτω αριστερά. Επιλέξτε την εντολή Spline εικόνα 3. και σχεδιάστε την καμπύλη όπως φαίνεται στην

37

38 Πηγαίνεται Modeling-> Modify 2D-> More-> Mirror. Με την εντολή Mirror θα δημιουργήσουμε τον καθρέφτη της καμπύλης που σχεδιάσαμε. Στο παράθυρο που ανοίγει πατήστε Elements. Επιλέξτε την καμπλύλη και πατήστε Vertical από το παράθυρο. Σύρετε το δείκτη σας στην Construction Line και κάντε αριστερό κλικ (Εικόνα 4). Ολοκληρώστε τη διαδικασία. Επιλέξτε την εντολή Pattern (Εικόνα 5).

39 Στο παράθυρο που ανοίγει πατήστε Elements. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift επιλέξτε τις δυο καμπύλες και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο του mouse. Στο Type πατήστε το βελάκι και διαλέξτε Circular. Πατήστε Center και διαλέξτε το κέντρο (κόκκινο βέλος) των κύκλων. Πατήστε Radial Dir και ορίστε με διπλό κλικ (πράσινο βέλος) την φορά του Pattern. Στο Angle συμπληρώστε τις μοίρες κατά τις οποίες να γυρίσει το ζεύγος των καμπυλών. Στο Num Radial συμπληρώστε τον αριθμό 1 και στο Num Angular τον αριθμό που θέλετε να εμφανιστεί το ζεύγος των καμπυλών (Εικόνα 6). Ολοκλήρώστε την διαδικασία. Κάντε Pull του σχεδίου που φαίνονται στην εικόνα 7. επιλέγοντας τα τμήματα

40 Επιλέξτε την Workplane και πατήστε Space από το πληκτρολόγιο. Διαλέξτε από το παράθυρο που εμφανίζεται το Position WP για να τοποθετήσετε την Workplane στη θέση που θέλετε. Στο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώστε στη θέση την απόσταση που θέλετε (π.χ. 3) ή μετακινείστε την Workplane χρησιμοποιώντας τα βελάκια που εμφανίζονται πάνω σε αυτήν. Απεπιλέξτε από τον Structure Browser το p1. Κλικάρετε την Workplane (στο χώρο εργασίας) και επιλέξτε τα σχήματα όπως φαίνεται στην εικόνα 8. Εμφανίστε το αντικείμενο σας ενεργοποιώντας το από τον Structure Browser και πατήστε από το menu το Pull. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε remove material (κόκκινο βέλος) και τραβήξτε το βέλος για να αφαιρεθεί το υλικό (Εικόνα 9). Ολοκλήρώστε την διαδικασία και κάντε το ίδιο και για την άλλη πλευρά για να είναι το αντικείμενο συμμετρικό.

41

42 2.13 ΕΝΤΟΛΕΣ RADIAL ΚΑΙ PATTERN 3D Δημιουργήστε ένα νέο Workplane στην μία πλευρά του αντικειμένου και σχεδιάστε ένα τρίγωνο όπως φαίνεται στην εικόνα 10. Πηγαίνετε στο menu Structure-> New Part. Στο παράθυρο που ανοίγει πατήστε. Στον Structure Browser κάνετε δεξί κλικ στο p2 και επιλέξτε το Set Active (Εικόνα 11).

43 Κάντε Pull το p2. Πηγαίνετε Structure-> Part & Assembly-> More-> Radial (Eικόνα 12). Στο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώστε τον αριθμό των αντικειμένων που θέλετε να επαναλάβετε δώστε τον άξονα γύρω από τον οποίο θα γίνει η επανάληψη και ορίστε την γωνία περιστροφής (Εικόνα 13).

44 Κάντε Unite με Tools τα p2 τα οποία μπορείτε να επιλέξετε είτε κρατώντας πατημένο το Shift και κλικάρωντας τα διαδοχικα, είτε κάνοντας διπλό κλικ στον Structure Browser στο p2 (κόκκινο βέλος). Απενεργοποιήστε το Keep Tool (Εικόνα 14). Κάνετε Blend σε όλες τις άκμες όπως φαίνεται στην εικόνα 15. Πηγαίνετε menu-> New-> Workplane και επιλέξτε Project Construction. Κάντε κλικ στο τμήμα που παρουσιάζεται στην εικόνα 16 με πορτοκαλί χρώμα.

45 Από το menu-> Draw-> Construction Circle διαλέξτε το Center & Radius. Σύρετε το δείκτη σας στην καμπύλη που υποδεικνύεται με κόκκινο βέλος στην εικόνα 17. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Shift και Control (ταυτόχρονα) για να εμφανιστεί το κέντρο του κύκλου και κάνετε αριστερό κλικ. Δημιουργήστε τον κύκλο σύμφωνα με την εικόνα 17.

46 Δημιουργήστε το 3D αντικείμενο που φαίνεται στην εικόνα 18. Από το menu επιλέξτε Feature-> Custom Feature-> Face Set Feature και διαλέξτε Boss (Εικόνα 19). Ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Πατήστε το Boss Faces και επιλέξτε όλες τις πλευρές του αντικειμενου που θέλετε να επαναλλάβετε κρατόντας πατήμενο το Shift (Εικόνα 20), πατήστε το μεσαίο πλήκτρο του mouse και ολοκληρώστε την διαδικασία.

47 Από το menu επιλέξτε Feature-> Pattern-> New και διαλέξτε το Radial. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε για Source το αντικείμενο που φαίνεται με πράσινο χρώμα, συμπληρώστε τον αριθμό των αντικειμένων που θέλετε να εμφανιστούν και ορίστε τον άξονα περιστροφής όπως φαίνεται στην εικόνα 21. Πατήστε το πράσινο τικ και ολοκληρώστε το Pattern.

48 2.14 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Για να αλλάξετε την απόχρωση του αντικειμένου σας σύρετε το δείκτη σας στην περιοχή που βρίσκεται ο Stucture Browser και κάντε δεξί κλικ στο p1. Από τις επιλογές που εμφανίζονται επιλέξτε το Part Properties (Εικόνα 22). Στο παράθυρο που ανοίγει πηγαίνετε Appear-> Base, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε και πατήστε Close (Εικόνα 23).

49 Αποθηκεύστε το αντικείμενο σας πρίν κλείσετε το πρόγραμμα Creo Elements / Direct Modeling Express 4.0.

50 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 3.1 Δημιουργία οδοντωτών τροχών Σχεδιάστε το αντικείμενο που βρίσκεται στην εικόνα 1 με εσωτερική ακτίνα 35mm, εξωτερική 70mm και πάχος 10mm. Δώστε του τη μορφή που φαίνεται στην εικόνα 2 εφαρμόζοντας Chamfer (μεγέθους 5mm) στις κορυφές των δοντιών. Κάντε το ίδιο και για το μικρότερο γρανάζι, το οποίο έχει εξωτερική ακτίνα 45mm, εσωτερική 35mm και πάχος 10mm και Chamfer με τιμή 4mm. Το μικρό γρανάζι φαίνεται στην εικόνα 3 ολοκληρωμένο. Δώστε στο κάθε γρανάζι ένα χρώμα κάνοντας δεξί κλικ στο p1 στον Structure Browser και επιλέξτε Part Properties. Αποθηκεύστε τα γρανάζια ως Gear1 και Gear2 αντίστοιχα.

51 Δημιουργήστε ακόμα ένα γρανάζι με εσωτερική ακτίνα 8mm εξωτερική 15mm, πάχος 10mm και κάντε Chamfer στις κορυφές των δοντιών του, τιμής 4mm. Δώστε ένα χρώμα στο αντικείμενο που φτιάξατε (Εικόνα 4). Αποθηκεύστε το αντικείμενο ως Gear3.

52 3.2 Δημιουργία ελεγκτή, ανεμόμετρου και ανεμοδείκτη Ελεγκτής Σχεδιάστε έναν κύβο με πλευρά 55mm και κάντε του Shell. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Open Face δεν είναι επιλεγμένη και συμπληρώστε στο Offset την τιμή 10mm. Φτιάξτε δύο κύκλους ακτίνας 6.75mm στη μία πλευρά του κύβου όπως φαίνεται στην εικόνα 5 και κάντε Pull επιλέγοντας Remove Material. Χρωματίστε τον ελεγκτή σας.

53 Δημιουργήστε ένα νέο επίπεδο εργασίας (Workplane), το οποίο να περνάει από το κέντρο του ενός κύκλου και να είναι κάθετο σε αυτόν. Από το menu επιλέξτε 3D Geometry-> Spline 3D. Δημιουργήστε μια καμπύλη όπως εμφανίζεται στην εικόνα 6.

54 Επιλέξτε από το menu, Modify Spline. Στο παράθυρο που ανοίγει διαλέξτε για Curve την καμπύλη και στο Mode to Control. Δώστε στην καμπύλη τη μορφή που έχει στην εικόνα 7. Δημιουργήστε ακόμα ένα επίπεδο εργασίας (w3), επίπεδο με την πλευρά του ελεγκτή στην οποία βρίσκονται οι δύο κύκλοι και σχεδιάστε σε αυτό ένα κύκλο 6.75 γύρο από την καμπύλη. Μεταφερθείτε από το menu στο Modeling-> Model-> More-> Sweep Add και φτιάξτε το αντικείμενο που φαίνεται στην εικόνα 8.

55 Τραβήξτε το σωλήνα που φτιάξατε προς τα πάνω για να μεγεθυνθεί. Μεταφέρετε την καμπύλη και το επίπεδο εργασίας που είναι σχεδιασμένος ο κύκλος κατά 13.5mm και κάντε το ίδιο (Εικόνα 9). Τοποθετήστε ένα Workplane, ένα Cross Construction Line και σχεδιάστε ένα κύκλο (ακτίνας 0.75) όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα 10. Πηγαίνετε στο menu στο Modeling-> More-> Helix Add. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Συμπληρώστε τα κενά σύμφωνα με την εικόνα 10 και ολοκληρώστε τη διαδικασία. Μετακινήστε το σπείρωμα προς τα κάτω ώστε η αρχή του να εφάπτεται με την κορυφή του σωλήνα. Στον άλλο σωλήνα κάντε μια οπή η οποία θα έχει ακτίνα 3mm (Εικόνα 11) και ολοκληρώστε τη διαδικασία αποθηκεύοντας το αντικείμενο με το όνομα Controller.

56 Ο ελεγκτής ολοκληρωμένος φαίνεται στην εικόνα 12.

57 3.2.2 Ανεμοδείκτης Δημιουργήστε το αντικείμενο της εικόνας 11. Η ακτίνα της ράβδου είναι 3mm και το μήκος της είναι 120mm. Ο δείκτης αποτελείτε από δύο πλευρές μήκους 40mm και ένα τόξο. Το πάχος του δείκτη είναι 6mm. Αποθηκεύστε το αντικείμενο με το όνομα Wind Vane.

58 3.2.3 Ανεμόμετρο Δημιουργήστε με Pull Angular το αντικείμενο της εικόνας 12. Το παραλληλόγραμμο του σχεδίου έχει πλευρές 50mm και 5mm και η κλίση του είναι 45. Τοποθετήστε του μια κυλινδρική ράβδο ακτίνας 3mm και μήκους 110mm (Εικόνα 13).

59 Δημιουργήστε ένα νέο αντικείμενο όπως φαίνεται στην εικόνα 14. Η ακτίνα του κύκλου είναι 8.5mm και το μήκος του 25mm. Κάντε στο αντικείμενο αυτό Shell με Offset 1mm. Περιστρέψτε τα άκρα με τα στοιχεία που απεικονίζονται στην εικόνα 15. Σχεδιάστε έναν κύκλο ακτίνας 1.5mm όπως φαίνεται στην εικόνα 16 και κάντε Helix Remove με τα στοιχεία που θα βρείτε στην ίδια εικόνα.

60 Μετατρέψτε τα δύο αντικείμενα σε ένα χρησιμοποιώντας την εντολή Unite (Εικόνα 17) και αποθηκεύστε το αντικείμενο με το όνομα Anemometer.

61 3.3 Δημιουργία κινητήρα εκτροπής Δημιουργήστε το αντικείμενο που βλέπετε στην εικόνα 18. Η ακτίνα του κύκλου είναι 25mm το ύψος του 55mm και η εσωτερική εσοχή έχει ακτίνα 8mm. Αποθηκεύστε το αντικείμενο με το όνομα Yaw Motor. 3.4 Δημιουργία γεννήτριας Η γεννήτρια στην τελική της μορφή φαίνεται στην εικόνα 19. Η ακτίνα του εξωτερικού κύκλου είναι 80mm, του εσωτερικού 35mm, το μήκος του κυλινδρικού αντικειμένου είναι 200mm και οι ακμές έχουν υποστεί Chamfer και Blend. Ολοκληρώστε τη διαδικασία και αποθηκεύστε με το όνομα Generator.

62 3.5 Δημιουργία φρένου Σχεδιάστε το σχήμα της εικόνας 20 και δώστε του τρισδιάστατη μορφή πάχους 20mm. Το ύψος του είναι 235mm και το πλάτος του 150mm. Ο κύκλος στο κέντρο έχει ακτίνα 45mm. Το Fillet χρησιμοποιήθηκε είναι της τάξεως των 40. που

63 Σχεδιάστε ένα κύλινδρο ακτίνας 40mm και μήκους 500mm όπως φαίνεται στην εικόνα 21. Τοποθετήστε ένα νέο επίπεδο εργασίας (Workplane Project Geometry), συνεπίπεδο με την εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου. Σχεδιάστε σε αυτό ένα ακόμη κύκλο ακτίνας 35mm και μετακινήστε την επιφάνεια κατά 30mm προς το εσωτερικό του κυλίνδρου. Κάντε Pull ( Remove Material ) για μήκος 200mm (Εικόνα 22). Τοποθετήστε το επίπεδο εργασίας στην θέση μήκους 230mm και κάντε το ίδιο για μήκος 10mm. Κάντε Blend της τάξεως 33mm στην

64 εξωτερική κυκλική επιφάνεια του κυλίνδρου. Το αποτέλεσμα είναι ορατό στην εικόνα 23. Μετακινήστε πάλι την επιφάνεια εργασίας στη θέση μήκους 180mm και σχεδιάστε ένα κύκλο ακτίνας 55mm. Δώστε του πάχος 15 (Εικόνα 24).

65 Δημιουργήστε το αντικείμενο που φαίνεται στις εικόνες 25 και 26.

66 Κάντε Chamfer και Blend σε ορισμένες ακμές ώστε να κάνετε το αντικείμενο σας ποιο καλαίσθητο και ολοκληρώστε τη διαδικασία. Αποθηκεύστε το αντικείμενο σας με το όνομα Brake. Το Brake ολοκληρωμένο φαίνεται στην εικόνα Δημιουργία στροφείου και πτερυγίων Σχεδιάστε το σχήμα της εικόνας 28 (Line/Arc) χρησιμοποιώντας 2 ευθείες μήκους 150mm και 180mm και μία καμπύλη (Spline). Στερεοποιήστε το σχήμα με την εντολή Pull Angular και μετά επιλέξτε την κυκλική επιφάνεια, η οποία υποδεικνύεται με κόκκινο βέλος στην εικόνα 29, του σχήματος και σύρετε την για μήκος 85.

67 Κάντε ένα κύλινδρο (με ακτίνα 45mm και μήκος 400mm) στο κέντρο και δημιουργήστε την κυλινδρική εγκοπή μήκους 10mm (Εικόνα 30). Χρωματίστε το αντικείμενο σας.

68 Σχηματίστε τον κύκλο ακτίνας 5mm όπως φαίνεται στην εικόνα 31 και χρησιμοποιήστε το Pattern για να δημιουργηθεί το αποτέλεσμα της εικόνας 32. Με πράσινο βέλος υποδεικνύεται το Center και με κόκκινο το Radial Dir. Ολοκληρώστε το Pattern και κάντε Pull (Remove Material) βάθος 40 mm (Eικόνα 33). με

69 Τοποθετήστε ένα επίπεδο (Workplane φαίνεται στην εικόνα 34. Project Geometry) όπως Μεταβείτε από το menu Structure-> Workplane-> More-> Parallel. Συμπληρώστε στο νέο παράθυρο που ανοίγει τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εικόνα 35. Στις θέσεις Source και Basement συμπληρώστε το επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί στην εικόνα 34.

70 Μεταβείτε στο Structure-> Workplane-> More-> WP Set-> New. Ολοκληρώστε τη διαδικασία και στο Structure Browser σύρετε όλες τα παράλληλα επίπεδα που δημιουργήσατε στο s1. Ενεργοποιήστε διαδοχικά τα επίπεδα και σχεδιάστε τα σχήματα (περίπου) της εικόνας 36. Για το σχεδιασμό τους χρησιμοποιήστε Slot (Modeling-> Draw-> Rectangle-> Slot). Από το menu Modeling-> Model-> More επιλέξτε Create ML. Επιλέξτε διαδοχικά τα σημεία (παράδειγμα υποδεικνύεται με το κόκκινο βέλος) σύμφωνα με τα οποία θα σχηματιστεί η τροχιά (Εικόνα 37).

71 Επιλέξτε διαδοχικά τα επίπεδα και μετακινήστε τα για να αποκτήσετε την τροχιά και το μήκος που πρέπει να έχει το πτερύγιο (Εικόνα 38). Από το menu Modeling-> Model-> More επιλέξτε Basic Loft-> Add. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε το Smooth και συμπληρώστε και. Κάντε μια προβολή του πτερυγίου και ολοκληρώστε τη διαδικασία (Εικόνα 39).

72 Δημιουργήστε άλλα δύο πτερύγια με την εντολή Create Radial (Εικόνα 40). Ενοποιήστε το στροφείο με τα πτερύγια με την εντολή Unite. Στο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 41) επιλέξτε ως Blank το στροφείο και ως Tools το πτερύγιο.

73 Ολοκληρώστε τη διαδικασία (Εικόνα 42). Αποθηκεύστε το αντικείμενο που δημιουργήσατε με το όνομα Rotor. 3.7 Δημιουργία καλαθιού Σχεδιάστε το περίβλημα της ανεμογεννήτριας με τον τρόπο που δημιουργήσατε το πτερύγιο (Ενδεικτικές εικόνες 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51) και χρωματίστε το.

74

75

76

77

78 Ολοκληρώστε τη διαδικασία και αποθηκεύστε το αντικείμενο με το όνομα Nacelle. 3.8 Δημιουργία πύργου Δημιουργήστε ένα κύλινδρο (Βάση) εσωτερικής ακτίνας 130mm, εξωτερικής 140mm και μήκους 500mm και κάντε σε αυτόν μια κυλινδρική εσοχή ακτίνας 130mm και μήκους 150mm όπως φαίνεται στην εικόνα 55.

79 Σχεδιάστε δυο ακόμα κυλίνδρους όπως φαίνεται στην εικόνα 56. Ο κεντρικός έχει ακτίνα 40mm και ο άλλος ακτίνα 9mm. Το μήκος τους είναι 140mm. Σε απόσταση 10mm από την πάνω πλευρά του κάθε κυλίνδρου κάντε δυο ακόμη κυλίνδρους μικρότερους κατά 1mm σε αυτόν των 9mm και μικρότερο κατά 5mm στον κεντρικό. Κάντε τις περιμετρικές εσοχές με μήκος 10. Στον κύλινδρο των 9mm κάντε ακόμη μία περιμετρική, κυλινδρική εσοχή με ακτίνα 8mm και μήκος 55mm. Χρωματίστε το αντικείμενο. Αποθηκεύστε το αντικείμενο με το όνομα Base. Σχεδιάστε ακόμα έναν κύλινδρο (Καπάκι) μήκους 250mm εσωτερικής ακτίνας 140mm και εξωτερικής 150mm όπως φαίνεται στην εικόνα 57. Σε απόσταση 40mm από την ανοιχτή πλευρά σχηματίστε ακόμα ένα κύλινδρο ακτίνας 130mm και έναν κυλινδρικό πύρο 9mm και μήκους 150mm με την περιφερειακή εσοχή όπως και στη Βάση. Χρωματίστε το αντικείμενο και αποθηκεύστε με το όνομα Top-Base.

80

81 4 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Φορτώστε στο ίδιο περιβάλλον το αντικείμενο Base και το αντικείμενο Gear1 (Εικόνα 58). Μεταβείτε από το menu στο Structure-> Part & Assembly-> Position. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε ως Object το Gear1. Επιλέξτε από το Methods, Mate Align και Align Axis. Επιλέξτε την ακτίνα (Gear1) που φαίνεται στην εικόνα 2 και μετά επιλέξτε την κυλινδρική περιοχή (Base) που φαίνεται στην εικόνα 3.

82 Επιλέξτε, χωρίς να ολοκληρώστε τη διαδικασία, Align. Απενεργοποιήστε την εμφάνιση της βάσης (Base), γυρίσετε το γρανάζι και να επιλέξετε την κάτω πλευρά του (Εικόνα 4).

83 Ενεργοποιήστε την εμφάνιση της βάσης και επιλέξτε την επιφάνια που φαίνεται στη εικόνα 5. Ολοκληρώστε τη διαδικασία (Εικόνα 6).

84 Μεταβείτε από το menu στο Structure-> Part & Assembly και επιλέξτε New Assembly. Στο παράθυρο που ανοίγει δώστε ένα όνομα στη συναρμολόγηση σας και ολοκληρώστε τη διαδικασία. Στο Structure Browser σύρετε τα δύο αντικείμενα πάνω στη συναρμολόγηση προκειμένου να εμφανίζονται όπως στην εικόνα 7.

85 Με τον ίδιο τρόπο ή εναλλακτικά με Dynamic Position (παράδειγμα της οποίας φαίνεται στην εικόνα 8) συναρμολογήστε όλη την ανεμογεννήτρια. Όπου χρειάζεται επιμηκύνεται (Εικόνα 9). Παραδείγματα της συναρμολόγησης παρουσιάζονται παρακάτω.

86

87 Το αποτέλεσμα της συναρμολόγησης (Ανεμογεννήτρια) φαίνεται στην εικόνα 14.

88

89 5 EXPLODE VIEW ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Από το menu πηγαίνετε Structure-> Configurations και επιλέξτε Explode. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε New Configuration. Συμπληρώστε στη θέση Owner το όνομα που έχει η συναρμολόγηση (Assembly) και πατήστε Accept. Στο Explode Center πατήστε Explode. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 15. Πατήστε ξανά το Explode για να διαχωριστούν περαιτέρω τα εξαρτήματα ή εναλλακτικά επιλέξτε Pos Dynamic και μετακινήστε το κάθε εξάρτημα ξεχωριστά. Επιλέξτε Pos Dynamic και το εξάρτημα το οποίο θέλετε να μετακινήσετε. Τοποθετήστε το στη θέση που επιθυμείτε και πατήστε Done (παράδειγμα της διαδικασίας φαίνεται στην εικόνα 16). Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για όλα τα εξαρτήματα χωρίς να κλείσετε το παράθυρο του Explode. Όταν μετακινήσετε όλα τα αντικείμενα ολοκληρώστε τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα του Explode View φαίνεται στην εικόνα 17.

90

91 6 Βιβλιογραφία 1. Μπιλάλης Νικόλαος- Μαραβελάκης Εμνανουήλ. Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, Σημειώσεις μαθήματος Μελέτη Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ (ΜΠΔ:423). 3. https://static.eudoxus.gr/books/87/chapter pdf 4. s.pdf

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες. Στόχος της άσκησης Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες Στόχος της άσκησης Σκοπό της άσκησης αυτής είναι η δημιουργία υλικών με τη βοήθεια του Material Editor καθώς επίσης και η κατανόηση της χρήσης των συντεταγμένων χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι Εκπαιδευτικό παράδειγμα για την εκμάθηση σχεδίασης με την βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου Auto

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2 Β Μέρος Νίκος Κυρίτσης Χρήστος Αναστασόπουλος Χανιά, Μάρτιος 2006 Εισαγωγή Μέχρι τώρα, έχετε δει κάποιες από τις

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΤΕΧΝΙΚΟ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σύμβολα R: Radius-ακτίνα, Ø (Φι): Διάμετρος, κύκλου ή τόξου ΟΨΕΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Βασικές όψεις: Ορθογώνιες προβολές στις έξι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων. Άσκηση 8 η Κίνηση I Στόχος της άσκησης Μέχρι τώρα οι σκηνές οι οποίες δημιουργούσαμε ήταν στατικές. Στην παρούσα άσκηση θα παρουσιαστούν κάποια από τα βασικά εργαλεία του 3D Studio Max, τα οποία επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Παρακάτω παρουσιάζεται ένα λεξικό βασικών όρων και στην συνέχεια ενδεικτικά η σειρά εκτέλεσης των εντολών του ηλεκτρονικού σχεδίου όπως παραδόθηκαν στην αίθουσα.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Υλικά. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 11 Υλικά. Στόχος της άσκησης Άσκηση 11 Υλικά Στόχος της άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η δηµιουργία υλικών µε τη βοήθεια του Material Editor καθώς επίσης και η κατανόηση της χρήσης των συντεταγµένων χαρτογράφησης (mapping

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor Στην άσκηση αυτή θα συνεχίσουμε το χάρτη/πίστα που δημιουργήσαμε (ένα απλό δωμάτιο με υφή στους τοίχους, δάπεδο και το ταβάνι, ένα χαρακτήρα-ήρωα να περιπλανιέται και φωτισμό της σκηνής) δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/133 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 14 ο Συμβουλές Μορφοποιήσεων Μάθημα 2 ο Δημιουργία & Αποθήκευση Μάθημα 3 ο Διατάξεις Μάθημα 4 ο Το εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT Φύλλο Εργασίας 1 ο Γνωριμία με το προγραμματιστικό περιβάλλον ΝΧΤ-G Όνομα Ημερομηνία Εξοικείωση με το NXT-G Στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1] ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Κεφάλαιο: 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ενότητα: 1.5 ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εμπλεκόμενες έννοιες: Πληροφορική Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: ΣΚΟΠΟΙ Να μάθετε πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Κωνσταντίνος Σεβεντεκίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ-19, Msc Email: kseventekidis@sch.gr Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ (παράρτημα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) Γραφιστική Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ Οδηγοί - Mleaders

Πολύ Οδηγοί - Mleaders Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 109 Πολύ Οδηγοί - Mleaders To Autocad 2008 περιέχει καινούργιους Πολύ-οδηγούς (Multileaders)

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B:

Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B: Συστήματα floppy disk Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B: Συστήματα σκληρού δίσκου Οι χρήστες σκληρού δίσκου θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα directory με το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

6. Στερεοσκοπική Απόδοση

6. Στερεοσκοπική Απόδοση 6. Στερεοσκοπική Απόδοση Για τη στερεοσκοπική απόδοση και τη δηµιουργία ορθοφωτογραφίας θα εργαστείτε στο συνολικό µπλοκ. Η στερεοσκοπική απόδοση στον φωτογραµµετρικό σταθµό PHOTOMOD γίνεται στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Draw

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Draw ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Draw Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιήσει τα βασικά εργαλεία του OpenOffice Draw για δημιουργία διαγραμμάτων κατασκευάσει τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Η προέλευση του Sketchpad 1

Η προέλευση του Sketchpad 1 Η προέλευση του Sketchpad 1 Το The Geometer s Sketchpad αναπτύχθηκε ως μέρος του Προγράμματος Οπτικής Γεωμετρίας, ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΝSF) υπό τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAD: Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Η/Υ ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAM: ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Εγκατάσταση του Google Earth Οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού Google Earth είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

<BODY></a> </h3> <p> <img alt="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" title="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082816.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ιστοσελίδων 2. Αποθηκεύστε στο X:/mathimata/html/askiseis/ με όνομα askisi1b.html 3. Θα φτιάξουμε μια νέα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες </p> <a href="/2082816-Html-head-title-body.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3725998-Spss-statistical-package-for-the-social-sciences.html">SPSS Statistical Package for the Social Sciences</a> </h3> <p> <img alt="SPSS Statistical Package for the Social Sciences" title="SPSS Statistical Package for the Social Sciences" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3725998.jpg"> SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος </p> <a href="/3725998-Spss-statistical-package-for-the-social-sciences.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/394307-Askisi-10-i-fotismos-stohos-tis-askisis.html">Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης</a> </h3> <p> <img alt="Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης" title="Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/394307.jpg"> Άσκηση 10 η Φωτισμός Στόχος της άσκησης Ο φωτισμός μιας σκηνής αποτελεί ένα από τα πιο βασικά στοιχεία ρεαλισμού. Στην παρούσα άσκηση θα προσπαθήσουμε να εξοικειωθούμε με τη χρήση κάποιων τυπικών πηγών </p> <a href="/394307-Askisi-10-i-fotismos-stohos-tis-askisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6538154-Epexergasia-vinteo-me-to-programma-vsdc-free-video-editor.html">ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR" title="ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6538154.jpg"> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πως ανοίγουμε αρχείο βίντεο ή εικόνα για επεξεργασία 1 Εφαρμογή εφφέ σε βίντεο ή σε εικόνα 2 Πως κόβεται ένα κομμάτι του βίντεο </p> <a href="/6538154-Epexergasia-vinteo-me-to-programma-vsdc-free-video-editor.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5412150-Gnoriste-to-horo-ergasias-toy-powerpoint.html">Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint</a> </h3> <p> <img alt="Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint" title="Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5412150.jpg"> Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν </p> <a href="/5412150-Gnoriste-to-horo-ergasias-toy-powerpoint.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8467135-Microsoft-office-excel-2007.html">Microsoft Office Excel 2007</a> </h3> <p> <img alt="Microsoft Office Excel 2007" title="Microsoft Office Excel 2007" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8467135.jpg"> Σημειώσεις για την εφαρμογή Microsoft Office Excel 2007 Μαυρίδης Ανέστης Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σημειώσεις για το σχολικό έτος 2014-2015 Microsoft </p> <a href="/8467135-Microsoft-office-excel-2007.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3052926-Vyzantinos-repantis-kollegio-athinon-2010.html">Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010</a> </h3> <p> <img alt="Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010" title="Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3052926.jpg"> Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm) </p> <a href="/3052926-Vyzantinos-repantis-kollegio-athinon-2010.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8467045-Symvasi-457-ops-politikis-prostasias-egheiridio-hrisis-efarmogis-geografikis-apeikonisis-version-1-0.html">Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)</a> </h3> <p> <img alt="Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)" title="Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8467045.jpg"> Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα </p> <a href="/8467045-Symvasi-457-ops-politikis-prostasias-egheiridio-hrisis-efarmogis-geografikis-apeikonisis-version-1-0.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2820771-Shediasmos-paragogis-epiplon-me-hrisi-ypologisti.html">ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ</a> </h3> <p> <img alt="ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ" title="ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2820771.jpg"> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών </p> <a href="/2820771-Shediasmos-paragogis-epiplon-me-hrisi-ypologisti.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12947384-Askisi-10-fotisuos-stohos-tis-askisis.html">Άσκηση 10 Φωτισµός. Στόχος της άσκησης</a> </h3> <p> <img alt="Άσκηση 10 Φωτισµός. Στόχος της άσκησης" title="Άσκηση 10 Φωτισµός. Στόχος της άσκησης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12947384.jpg"> Άσκηση 10 Φωτισµός Στόχος της άσκησης Ο φωτισµός µιας σκηνής αποτελεί ένα από τα πιο βασικά στοιχεία ρεαλισµού. Στην παρούσα άσκηση θα προσπαθήσουµε να εξοικειωθούµε µε τη χρήση κάποιων τυπικών πηγών φωτισµού </p> <a href="/12947384-Askisi-10-fotisuos-stohos-tis-askisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3602604-Odigies-gia-prosthiki-web-frames-tools-to-the-quick-access-bar-se-metagenesteri-ekdosi-toy-word.html">Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word" title="Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3602604.jpg"> Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών </p> <a href="/3602604-Odigies-gia-prosthiki-web-frames-tools-to-the-quick-access-bar-se-metagenesteri-ekdosi-toy-word.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2998176-Stellarium-egheiridio-odigion.html">Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών</a> </h3> <p> <img alt="Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών" title="Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2998176.jpg"> Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος </p> <a href="/2998176-Stellarium-egheiridio-odigion.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5774337-Eisagogi-sta-systimata-shediomeletis-kai-paragogis-me-hrisi-ypologisti-computer-aided-design-and-manufacture-cad-cam.html">Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)" title="Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5774337.jpg"> 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός </p> <a href="/5774337-Eisagogi-sta-systimata-shediomeletis-kai-paragogis-me-hrisi-ypologisti-computer-aided-design-and-manufacture-cad-cam.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/540806-Eisagogi-sto-libre-office-baios-kolofotias-epistimonikos-synergatis-sweng-lab-a-p-th.html">Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ" title="Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/540806.jpg"> Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας </p> <a href="/540806-Eisagogi-sto-libre-office-baios-kolofotias-epistimonikos-synergatis-sweng-lab-a-p-th.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/744138-Shediasmos-istoselidas-me-ti-hrisi-protypoy-istoselidas-template-sto-programma-microsoft-office-sharepoint-designer-2007.html">ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007</a> </h3> <p> <img alt="ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007" title="ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/744138.jpg"> ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint </p> <a href="/744138-Shediasmos-istoselidas-me-ti-hrisi-protypoy-istoselidas-template-sto-programma-microsoft-office-sharepoint-designer-2007.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8175150-Antigrafi-me-hrisi-tis-gyalinis-epifaneias-sarosis.html">Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης</a> </h3> <p> <img alt="Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης" title="Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8175150.jpg"> Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης </p> <a href="/8175150-Antigrafi-me-hrisi-tis-gyalinis-epifaneias-sarosis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10054884-Shediasmos-dianysmatikon-grafikon-me-to-i-n-k-s-c-a-p-e.html">Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e</a> </h3> <p> <img alt="Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e" title="Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10054884.jpg"> Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e Φύλλο Εργασίας Αν κάτι πάει στραβά, μην αγχώνεστε! Κάντε αναίρεση (Ctrl+Ζ). Βασικά Σχήματα Τα βασικά σχήματα που μπορεί να σχεδιάσει κανείς στο Inkscape </p> <a href="/10054884-Shediasmos-dianysmatikon-grafikon-me-to-i-n-k-s-c-a-p-e.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7279720-Egheiridio-heirismoy-programmatos-r-cut-version-3-8.html">ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ R-CUT VERSION 3.8</a> </h3> <p> <img alt="ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ R-CUT VERSION 3.8" title="ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ R-CUT VERSION 3.8" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7279720.jpg"> ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ R-CUT VERSION 3.8 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2 3. ΦΟΡΤΩΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 3 4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 4 4.1.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ) </p> <a href="/7279720-Egheiridio-heirismoy-programmatos-r-cut-version-3-8.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11290395-Enotita-7-simeiosi-gia-ti-didaskalia-tis-enotitas-einai-poly-simantiki-i-hrisi-ton-epoptikon-meson-stereon-kai-anaptygmaton-ton-stereon.html">ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Σημείωση: Για τη διδασκαλία της ενότητας είναι πολύ σημαντική η χρήση των εποπτικών μέσων (στερεών και αναπτυγμάτων των στερεών).</a> </h3> <p> <img alt="ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Σημείωση: Για τη διδασκαλία της ενότητας είναι πολύ σημαντική η χρήση των εποπτικών μέσων (στερεών και αναπτυγμάτων των στερεών)." title="ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Σημείωση: Για τη διδασκαλία της ενότητας είναι πολύ σημαντική η χρήση των εποπτικών μέσων (στερεών και αναπτυγμάτων των στερεών)." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11290395.jpg"> ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διερεύνηση σχημάτων και χώρου Γ2.6 Ονομάζουν, περιγράφουν και ταξινομούν τρισδιάστατα σχήματα (κύβο, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, πυραμίδα, σφαίρα, κύλινδρο, κώνο), </p> <a href="/11290395-Enotita-7-simeiosi-gia-ti-didaskalia-tis-enotitas-einai-poly-simantiki-i-hrisi-ton-epoptikon-meson-stereon-kai-anaptygmaton-ton-stereon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7767260-1-to-ilektriko-reyma-kai-ta-ilektrika-kyklomata.html">1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα</a> </h3> <p> <img alt="1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα" title="1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7767260.jpg"> 1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Γνωστικό Αντικείμενο: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρισμός Τάξη: Ε' </p> <a href="/7767260-1-to-ilektriko-reyma-kai-ta-ilektrika-kyklomata.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11948663-Meta-tin-ekkinisi-tis-efarmogis-kai-prin-xekinisei-opoiodipote-ergo-emfanizetai-mia-othoni-i-opoia-horizetai-se-meri.html">Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη.</a> </h3> <p> <img alt="Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη." title="Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11948663.jpg"> Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 39 Περιβάλλον Εργασίας Το περιβάλλον εργασίας του Revit Architecture διαφοροποιήθηκε σημαντικά </p> <a href="/11948663-Meta-tin-ekkinisi-tis-efarmogis-kai-prin-xekinisei-opoiodipote-ergo-emfanizetai-mia-othoni-i-opoia-horizetai-se-meri.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3345567-Paihnidakia-me-ti-logo.html">Παιχνιδάκια με τη LOGO</a> </h3> <p> <img alt="Παιχνιδάκια με τη LOGO" title="Παιχνιδάκια με τη LOGO" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3345567.jpg"> Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά </p> <a href="/3345567-Paihnidakia-me-ti-logo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11603280-Grafontas-moysiki-me-to-finale-2006-b-meros.html">Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B μέρος)</a> </h3> <p> <img alt="Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B μέρος)" title="Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B μέρος)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11603280.jpg"> Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B μέρος) Συνέχεια λοιπόν των οδηγιών για την χρήση του FINALE 2006, αν και ήδη έχει κυκλοφορήσει το FINALE 2007. Αφού ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των κυριοτέρων λειτουργιών </p> <a href="/11603280-Grafontas-moysiki-me-to-finale-2006-b-meros.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1704387-Perigrafi-toy-vasikoy-parathyroy-toy-cubase-se3-eikona-1.html">Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1</a> </h3> <p> <img alt="Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1" title="Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1704387.jpg"> Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε </p> <a href="/1704387-Perigrafi-toy-vasikoy-parathyroy-toy-cubase-se3-eikona-1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8234793-Atlantis-neo-user-interface.html">Atlantis - Νέο user interface</a> </h3> <p> <img alt="Atlantis - Νέο user interface" title="Atlantis - Νέο user interface" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8234793.jpg"> New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού </p> <a href="/8234793-Atlantis-neo-user-interface.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7937323-Ztrade-quick-start-user-manual-version-2-2.html">ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2</a> </h3> <p> <img alt="ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2" title="ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7937323.jpg"> ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για </p> <a href="/7937323-Ztrade-quick-start-user-manual-version-2-2.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3379637-Eisagogi-6-gmail-8-yahoo-mail-58-dimioyrgia-logariasmoy-58-allagi-kodikoy-68-episynapsi-arheion-69-filtra-71.html">Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71" title="Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3379637.jpg"> περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Gmail 8 Δημιουργία λογαριασμού 8 Δημιουργία επαφών 16 Αποστολή e-mail 24 Aπάντηση και προώθηση 30 Ρυθμίσεις Gmail 32 Ετικέτες 35 Φίλτρα e-mail 47 Πρόσβαση στο Gmail από Outlook 51 </p> <a href="/3379637-Eisagogi-6-gmail-8-yahoo-mail-58-dimioyrgia-logariasmoy-58-allagi-kodikoy-68-episynapsi-arheion-69-filtra-71.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/681977-Odigies-gia-egkatastasi-kai-hrisi-toy-google-earth-ploigisi-kai-ektyposi-aerofotografion.html">ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]</a> </h3> <p> <img alt="ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]" title="ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/681977.jpg"> ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης </p> <a href="/681977-Odigies-gia-egkatastasi-kai-hrisi-toy-google-earth-ploigisi-kai-ektyposi-aerofotografion.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2366028-Di-m-i-o-yr-g-i-a-w-i-k-i-me-t-i-hrisi-t-i-s-yp-iresias-h-t-t-p-www-wik-id-ot-com.html">ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /</a> </h3> <p> <img alt="ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /" title="ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2366028.jpg"> ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει </p> <a href="/2366028-Di-m-i-o-yr-g-i-a-w-i-k-i-me-t-i-hrisi-t-i-s-yp-iresias-h-t-t-p-www-wik-id-ot-com.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10908051-Using-custom-python-expression-functions.html">Using Custom Python Expression Functions</a> </h3> <p> <img alt="Using Custom Python Expression Functions" title="Using Custom Python Expression Functions" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10908051.jpg"> Using Custom Python Expression Functions QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina </p> <a href="/10908051-Using-custom-python-expression-functions.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3289008-Making-a-map-qgis-tutorials-and-tips-author-ujaval-gandhi-http-google-com-ujavalgandhi-translations-by.html">Making A Map. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by</a> </h3> <p> <img alt="Making A Map. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by" title="Making A Map. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3289008.jpg"> Making A Map QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work is licensed </p> <a href="/3289008-Making-a-map-qgis-tutorials-and-tips-author-ujaval-gandhi-http-google-com-ujavalgandhi-translations-by.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3754525-Efarmogi-ilektronikis-ypovolis-diloseon-e9-odigies-hrisis.html">Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης</a> </h3> <p> <img alt="Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης" title="Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3754525.jpg"> Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες </p> <a href="/3754525-Efarmogi-ilektronikis-ypovolis-diloseon-e9-odigies-hrisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7876710-Periehomena-prologos-9-eisagogi-11.html">Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11</a> </h3> <p> <img alt="Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11" title="Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7876710.jpg"> Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΤΑΞΗ Α... 13 ΠΟΣΟΣΤΑ... 14 ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ ΜΕΛΕΤΗ... 20 ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ... 26 ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΥ... 30 ΥΨΗ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΥ... 37 ΤΑΞΗ </p> <a href="/7876710-Periehomena-prologos-9-eisagogi-11.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9703072-Imioyrgia-telikoy-epexergasti-5axonikoy-kentroy-katergasias-kai-iasyn-esi-toy-me-to-systima-cad-cam-pro-engineer-wildfire.html">ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE.</a> </h3> <p> <img alt="ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE." title="ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9703072.jpg"> 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE CAD/CAM CNC Post Processor Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης </p> <a href="/9703072-Imioyrgia-telikoy-epexergasti-5axonikoy-kentroy-katergasias-kai-iasyn-esi-toy-me-to-systima-cad-cam-pro-engineer-wildfire.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5774569-Praktiki-efarmogi-stin-eidikotita-logismiko-gia-ti-dimioyrgia-ergasias-examinoy.html">Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου</a> </h3> <p> <img alt="Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου" title="Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5774569.jpg"> Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής </p> <a href="/5774569-Praktiki-efarmogi-stin-eidikotita-logismiko-gia-ti-dimioyrgia-ergasias-examinoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10602414-Hrisimes-leitoyrgies-ton-windows-7.html">Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7</a> </h3> <p> <img alt="Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7" title="Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10602414.jpg"> Χρήσιμες Λειτουργίες των Windows 7 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέματα (themes):... 3 1.1. Aero Peek... 4 1.2. Aero Shake:... 4 1.3. Aero Snap:... 4 1.4. Αero Flip:... </p> <a href="/10602414-Hrisimes-leitoyrgies-ton-windows-7.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10115284-Vodafone-business-connect.html">Vodafone Business Connect</a> </h3> <p> <img alt="Vodafone Business Connect" title="Vodafone Business Connect" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10115284.jpg"> Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web </p> <a href="/10115284-Vodafone-business-connect.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11619500-Anakalypto-ton-kosmo-mesa-apo-ton-ypologisti-vivlio-mathiti-ilektronika-paramythia.html">AΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Βιβλίο Μαθητή Ηλεκτρονικά Παραμύθια</a> </h3> <p> <img alt="AΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Βιβλίο Μαθητή Ηλεκτρονικά Παραμύθια" title="AΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Βιβλίο Μαθητή Ηλεκτρονικά Παραμύθια" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11619500.jpg"> AΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βιβλίο Μαθητή Ηλεκτρονικά Παραμύθια Ανάδοχος Φορέας Έργου Ομάδα Ανάπτυξης του Έργου «Ανακαλύπτω τον κόσμο μέσα από τον Υπολογιστή» Ένωση Φυσικών προσώπων Συντονίστρια </p> <a href="/11619500-Anakalypto-ton-kosmo-mesa-apo-ton-ypologisti-vivlio-mathiti-ilektronika-paramythia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2017 © DocPlayer.gr <a href="/support/privacy-policy/">Πολιτική Απορρήτου</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Όροι Χρήσης</a> | <a href="/support/feedback/">Σχόλια</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/f35b/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":30,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=30&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>