Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS"

Transcript

1 Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Παρακάτω παρουσιάζεται ένα λεξικό βασικών όρων και στην συνέχεια ενδεικτικά η σειρά εκτέλεσης των εντολών του ηλεκτρονικού σχεδίου όπως παραδόθηκαν στην αίθουσα. Προτείνεται η έκδοση SW Λεξικό Part = Τρισδιάστατο τεμάχιο Assembly = Συναρμολόγηση / Συναρμολογημένη σύνθετη διάταξη Drawing = Κατασκευαστικό σχέδιο Front Plane Επίπεδο πρόοψης Top Plane = Επίπεδο κάτοψης Section View = Θέαση τομής View Orientation = Προσανατολισμός θέασης Zoom to Area = Μεγέθυνση περιοχής Normal to = Κανονικό προς Sketch Καρτέλα με εντολές & λειτουργίες για τον σχεδιασμό 2Δ σχεδίων Features Καρτέλα με εντολές & λειτουργίες για την εκπόνηση 3Δ μοντέλων Extruded Boss/Base = Εξώθηση βάσης δημιουργία 3Δ μοντέλου με εξώθηση του 2Δ σχεδίου Revolved Boss/Base = Περιστροφή βάσης δημιουργία 3Δ μοντέλου με περιστροφή του 2Δ σχεδίου Extruded Cut = Εξώθηση αποκοπής αποκοπή κομματιού από το 3Δ μοντέλο Revolved Cut = Αποκοπή περιστροφής αποκοπή κομματιού από το 3Δ μοντέλο με περιστροφή Linear Pattern = Γραμμικό πρότυπο ή αξονική διασπορά διεργασίας Circular Pattern = Κυκλικό πρότυπο ή κυκλική διασπορά διεργασίας Smart Dimension = Εισαγωγή διάστασης 3 Point Arc Slot = Καμπύλη σχισμής 3 σημείων 3 Point Arc = Τόξο 3 σημείων Tangent Arc = Εφαπτόμενο τόξο Centerline = Βοηθητική γραμμή (χρήση ως αξονική) Trim Entities = Αποκοπή οντοτήτων Mate = Ταύτιση / παραλληλισμός επιφανειών 1

2 Εντολές «PART» 1. Δημιουργία e χαρτί σχεδίασης New > Part > Top Plane > Sketch 2. Χρήση καρό η μιλιμετρέ e χαρτί σχεδίασης SOLIDWORKS > Tools > Options > Document Properties (tab) > Grid/Snap > Display Grid > 100, 20, 1 (προτείνεται) > Go to system snaps (προαιρετικό) > Grid 3. Συμπαγές αντικείμενο Sketch > Cornet Rectangle > Smart Dimensions > Extruded Boss/Base 4. Επιλογή κατηγορίας υλικού SOLIDWORKS > Edit > Appearance > Material 5. Ανάγνωση ιδιοτήτων του υλικού SOLIDWORKS > Tools > Mass Properties 6. Τρούλος Επιλογή επιφάνειας > SOLIDWORKS > Insert > Features > Dome 7. Τρύπημα τυφλή / διαμπερής οπή Επιλογή επιφάνειας > Normal To > Edit Sketch > Σχεδίαση οπής > Extruded Cut 2

3 8. Γραμμικό πρότυπο / Αξονική διασπορά κατεργασίας Features > Linear Pattern > Features and Faces > Direction 1 9. Κυκλικό πρότυπο / Κυκλική διασπορά κατεργασίας Features > Circular Pattern > Features and Faces > Parameters > Reverse Direction (επιλογή κεντρικού) > Number of Instances > Equal Distance (προαιρετικό) 10. Τσέπη τυφλή / διαμπερή 1. Ίδιο πάχος: Shell > Parameters 2. Διαφορετικό πάχος: Shell > Parameters > Multi thickness Settings Αν δεν επιλεγεί καμία από τις παραπάνω 2 επιλογές, η αφαίρεση υλικού θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά απλά δεν θα φαίνεται λόγω των συμπαγών τοιχωμάτων. Χρησιμοποιήστε το Section View για να την δείτε Σφαίρα Line > 3 Point Arc > Revolved Boss/Base > Axis of Revolution 3

4 12. Κύλινδρος Γίνεται με 2 τρόπους: 1. Circle > Extruded Boss/Base Κώνος Draft on/off 2. Line > Revolved Boss/Base 13. Ορισμός σχέσης γραμμών Display/Add Relation > Επιλογή γραμμών > Επιλογή «Add Relations» 14. Εσωτερικής κοπή Επιλογή επιφάνειας > Σχεδίαση περιγράμματος > Revolved Cut > Axis of Revolution 15. Αντιγραφή γραμμών Offset Entities > Επιλογή γραμμών > Trim Entities 16. Χρήση βοηθητικής γραμμής (centerline) 1. Ως αξονική γραμμή Line > Centerline > Revolved Boss/Base 4

5 2. Ως άξονα συμμετρίας Centerline > Mirror entities > Ctrl+επιλογή γραμμών > Mirror about: (centerline) 17. Δημιουργία ειδώλου Με χρήση ως σημείου αναφοράς την/το: 1. Ακμή: Mirror Entities > Ctrl+επιλογή γραμμών > Mirror about: (γραμμή) 2. Βοηθητική Γραμμή: Centerline > Mirror Entities > Ctrl+επιλογή γραμμών > Mirror about: (centerline) 3. Επίπεδο: Plane > Reference(s) > Mirror (plane) Σπάσιμο ακμής / κορυφής Chamfer > 1. Angle (=γωνία βέλους και σημείου) distance (=απόσταση σημείου από την ακμή) > Επιλογή ακμής 2. Distance distance (=απόσταση σημείων από την ακμή) > Επιλογή ακμής 3. Vertex > Επιλογή κορυφής > Equal distance (προαιρετικό) 5

6 19. Καμπύλωμα ακμής / πλευρών Fillet > 1. Ακμή: Σταθερής ακτίνας: Constant radius 2. Ακμή: Μεταβλητής ακτίνας: Variable radius 3. Πλευρά: Full round fillet: Επιλογή 3 διαδοχικών πλευρών Δημιουργία τοιχίου 1. Δημιουργία Plane: Plane > First Reference (πχ right plane) > Distance 2. Επιλογή θέασης από την πλάγια όψη του Επιπέδου 3. Δημιουργία περιγράμματος: Line 4. Δημιουργία τοιχίου: Rib > Το βέλος προς τα μέσα 21. Σχεδίαση σε πολλά 3Δ επίπεδα 1. Top Plane > Cycle (10mm) > Exit Sketch 2. 3D Sketch > Line (60mm) > Tab > Sketch Fillet > Swept Boss/Base 6

7 22. Σχεδίαση σε πολλά παράλληλα επίπεδα Ακολουθήστε το παράδειγμα: Help > SW Tutorials > Basic Techniques > Sheet Metal 1. Front Plane > Show 2. Features > Plane > First Reference > Επιλογή απόστασης 3. Επιλογή επιπέδου > Normal to > Sketch > Exit Sketch (επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί) 4. Lofted Boss/Base 3 4 7

8 Εντολές «Assembly» 1. Εισαγωγή τεμαχίων New > Assembly > Part/Assembly to Insert > Browse ή Insert Components > Part/Assembly to Insert > Browse 2. Συναρμολόγηση τεμαχίων Mate > Mate selection > Standard Mates 8

9 Εντολές «Drawing» 1. Δημιουργία e φύλλου New > Drawing > Standard Sheet Size 2. Αλλαγή από το προεπιλεγμένο Αμερικάνικο Σύστημα Τοποθέτησης Όψεων ISO A στο Ευρωπαϊκό Σύστημα ISO E Sheet1 > Properties > Type of Projection > First angle 3. Υπόμνημα Sheet1 > Edit Sheet Format > Title > DWG No. > Material > Name > Date 4. Εισαγωγή μοντέλου View Layout > Model View > Orientation > Create multiple views > επιλογή όψεων Στο σχήμα παρουσιάζεται η επιλογή των «κύριων όψεων» ενός σχεδίου δηλ. πρόοψη, κάτοψη και αριστερή πλάγια όψη όπως φαίνεται στο διπλανό σχέδιο. 5. Διαστασιολόγηση μηκών / σφαιρικών μορφών Εισαγωγή διάστασης: Annotation > Smart Dimension Εισαγωγή ορίων: Value > Tolerance/Precision > Bilateral Εισαγωγή ακρίβειας: Value > Tolerance/Precision > π.χ. 0,12 Βοηθητική διάσταση: Value > Dimension Text > Add Parenthesis Επιλογή κατεύθυνσης ενδεικτικού βέλους: Leaders > πχ Εικονίδιο Inside Θέση διάστασης: Leaders > Custom Text Position Επιλογή γραμματοσειράς: Other > Απενεργοποίηση Use document font > Font Αλλαγή μονάδων: Other > Override Units 9

10 6. Τοποθέτηση διάστασης σπασίματος γωνίας Annotation > Note *Προσθήκη συμβόλου μοιρών: Note > Text Format > Add Symbol > More Symbols 7. Διακοπτόμενη όψη 1. Εισαγωγή της 3Δ απεικόνισης του μοντέλου. 2. Επιλογή του 2Δ σχεδίου του μοντέλου. 3. View Layout > Break 4. Τοποθέτηση της «λεπτής συνεχής γραμμής ελευθέρας χειρός». 5. Gap size 6. Break line style 8. Αξονική γραμμή Γραμμές κέντρου: Annotation > Centre Mark Άξονας συμμετρίας: Annotation > Centerline 9. Ένδειξη λεπτομέρειας με βοηθητική κλίμακα View layout > Detail view 10

11 10. Ένδειξη λεπτομέρειας με αποκοπή υλικού View Layout > Broken out Section > Σχεδιασμός κύκλου 11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Πανώριος Μπενάρδος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ επιµέλεια : Γ. Βοσνιάκος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2005 Οι σηµειώσεις αυτές διανέµονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0

Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 Διπλωματική εργασία Κλιματσάκη Αθηνά Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1.1 Συστήματα σχεδιομελέτης με χρήση Η/Υ- Computer Aided Design-Συστήματα CAD 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2 Β Μέρος Νίκος Κυρίτσης Χρήστος Αναστασόπουλος Χανιά, Μάρτιος 2006 Εισαγωγή Μέχρι τώρα, έχετε δει κάποιες από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ. e-learning" "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και. Ιωάννη Α. Πέππα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ. e-learning Μοντελοποίηση Υφασμάτων και. Ιωάννη Α. Πέππα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και e-learning" Πτυχιακή ε ργασία του Ιωάννη Α. Πέππα ΑΙΓΑΛΕΩ 200 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ "Μοντελοποίηση Υφασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARCHICAD ΜΑΘΗΜΑ 1: Εκκίνηση του Προγράμματος ΜΑΘΗΜΑ 2 Εκκίνηση του Archicad με καθορισμένες και μη ρυθμίσεις ΜΑΘΗΜΑ 3 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας ΜΑΘΗΜΑ 4 Εναλλαγής κάτοψης και 3D προβολήςf2_f3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD) 1 of 79 16/2/2006 1:44 μμ Εργαστήριο Γεωδαισίας Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Μ. ΥΦΑΝΤΗΣ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Βελτίωση της οργάνωσης του μαθήματος: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 14 Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 15 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 17 1.3 Ο σχεδιαστικός Κάνναβος (Grid)... 22

Διαβάστε περισσότερα

3.2.2 Το CL file... 22

3.2.2 Το CL file... 22 ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (CAD) ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (CAM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Μαρία Γεωργακάλου, Χριστόφορος Οικονοµάκος, Σταµατία Στεφανάτου Ψαχνά, Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Γενικές έννοιες... 10 Απεικόνιση & Σχεδίαση στο χώρο... 10 Βασικοί όροι τρισδιάστατης σχεδίασης... 11 Ορισμός αξόνων x, y & z... 11 Συντεταγμένες... 12 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Λεμονιά Αμυγδάλου, Ε.Τ.Ε.Π. ΤΜΟΔ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) (e-mail: lamygdalou@fme.aegean.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στην Τεχνική Σχεδίαση Όψεις

Διαβάστε περισσότερα

Architect. Οδηγιες Χρησεως

Architect. Οδηγιες Χρησεως Architect Οδηγιες Χρησεως 2 Αrchitect Multisoft Γ Σεπτεµβρίου 120 Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: m_soft@hol.gr http://multisoft.gr 1. ΑΡΧΙΚΑ 1.1 Εγκατάσταση Προγράµµατος Το Architect

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Κόνιαρης Γεώργιος. Σχέδιο Ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Κόνιαρης Γεώργιος. Σχέδιο Ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Κόνιαρης Γεώργιος Σχέδιο Ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ Β Τάξη 1 ου Κύκλου Ειδικότητα: Αµαξωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους»

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΤΕΕ), ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15

Πρόλογος...13. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15 Περιεχόµενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15 1.1 Τι εξοπλισµός απαιτείται για το AutoCAD 2007... 15 Υλικός Εξοπλισµός (Hardware):... 15 Λογισµικό (Software):... 15 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-321-0 Copyright: N. X. Ράκας, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2012...9 1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD...10 1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

OFF-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ CMM

OFF-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ CMM OFF-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ CMM ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ: ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: 6/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

EAGLE 5.0. Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών. για Linux Mac και Windows. Οδηγίες Χρήσης

EAGLE 5.0. Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών. για Linux Mac και Windows. Οδηγίες Χρήσης 5.0 Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών για Linux Mac και Windows Οδηγίες Χρήσης CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 5.0 Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος

Διαβάστε περισσότερα

AutoCAD 2010 Architect (μία άνευ προηγουμένου προσέγγιση)

AutoCAD 2010 Architect (μία άνευ προηγουμένου προσέγγιση) AutoCAD 2010 Architect (μία άνευ προηγουμένου προσέγγιση) Εικόνα 1: Οι διαστάσεις του σπιτιού. Οι εξωτερικοί τοίχοι 0.24μ. και οι εσωτερικοί 0.16μ. Οι πόρτες απέχουν 1 εκατοστό από τον κοντινότερο τοίχο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...7. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9. Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD...

Περιεχόμενα. Πρόλογος...7. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9. Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD... Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2011... 9 1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD... 10 1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο

Διαβάστε περισσότερα

facetoface 3D STUDIO MAX

facetoface 3D STUDIO MAX 3D STUDIO MAX Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 1/359 3D Studio Max Βασικό Επίπεδο Μάθημα 1: Γνωριμία με το περιβάλλον του 3ds Max Μάθημα 2: Γνωριμία με τα Viewports (απόψεις) Μάθημα 3:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 11 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 12 1.3 Διαμόρφωση σχεδιαστικής επιφάνειας... 18 1.3.1 Καθορισμός σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα