Fact sheet. Μέρος Α. Έρευνα για τη διατροφική αξία των καταψυγµένων λαχανικών σε σχέση µε τα νωπά. Αντικείµενο έρευνας. Πρωτοπορία έρευνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fact sheet. Μέρος Α. Έρευνα για τη διατροφική αξία των καταψυγµένων λαχανικών σε σχέση µε τα νωπά. Αντικείµενο έρευνας. Πρωτοπορία έρευνας"

Transcript

1 Fact sheet Μέρος Α Έρευνα για τη διατροφική αξία των καταψυγµένων λαχανικών σε σχέση µε τα νωπά Αντικείµενο έρευνας Η σύγκριση της διατροφικής ποιότητας νωπού λαχανικού, δηλαδή του φρέσκου των δύο ή περισσότερων ηµερών, µε το καταψυγµένο, µέσα από την αξιολόγηση συγκεκριµένων δεικτών. Πρωτοπορία έρευνας Για πρώτη φορά στη χώρα µας µία εργαστηριακή έρευνα επιβεβαιώνει µε έγκυρο και επιστηµονικό τρόπο το σύνολο των δεδοµένων που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση µε την ποιότητα των λαχανικών µε επίκεντρο τα πιο δηµοφιλή λαχανικά της ελληνικής γης. Φορέας έρευνας Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από το υψηλού διεθνούς κύρους Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) και πιο συγκεκριµένα από το Εργαστήριο Χηµείας και Βιοχηµείας Τροφίµων της Γεωπονικής του Σχολής. Χρόνος διεξαγωγής Διετής έρευνα 2011 & 2012 Μεθοδολογία Η πειραµατική µελέτη αφορά στον αρακά, το φασολάκι και τη µπάµια, δηλαδή σε τρία λαχανικά ευρείας αποδοχής που αποτελούν βάση για τις πιο δηµοφιλείς συνταγές για το καθηµερινό κυρίως γεύµα της ελληνικής οικογένειας σύµφωνα µε τις αρχές της µεσογειακής διατροφής, τα οποία καταναλώνονται νωπά και καταψυγµένα. 1

2 Η µελέτη πραγµατοποιεί τις παρακάτω συγκρίσεις: 1. Σύγκριση των διατροφικών δεικτών νωπών ολοκληρωµένης αγροτικής διαχείρισης Μπάρµπα Στάθη µε νωπά αγοράς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 2. Σύγκριση των διατροφικών δεικτών νωπών ολοκληρωµένης αγροτικής διαχείρισης Μπάρµπα Στάθη µε καταψυγµένα Μπάρµπα Στάθη. 3. Σύγκριση των διατροφικών δεικτών νωπών λαχανικών αγοράς σε σχέση µε τα καταψυγµένα Λαχανικών (µέθοδος IQF) Μπάρµπα Στάθη αµέσως µετά την κατάψυξή των λαχανικών, και σε βάθος χρόνου. Διατροφικοί δείκτες ποιότητας Σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα: Επιλέχθηκαν 3 διατροφικοί δείκτες ποιότητας: Βιταµίνες Α & C και διαιτητικές ίνες. Η βιταµίνη C είναι ο πρωταρχικός δείκτης ποιότητας και αποτελεί την πλέον αξιόπιστη εκτίµηση της διατροφικής αξίας των λαχανικών. Οι διαιτητικές ίνες όπως και η βιταµίνη Α αποτελούν δευτερεύοντες παράγοντες ποιότητας, οµοίως και τα ιχνοστοιχεία ή άλλες βιταµίνες. Τα δείγµατα νωπών λαχανικών συλλέχθηκαν τυχαία από αγορές σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας χωρίς να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά µε την ποικιλία, τον τρόπο παραγωγής, τις ακολουθούµενες καλλιεργητικές πρακτικές ή την ηµέρα συγκοµιδής των λαχανικών. Τα δείγµατα αυτά διατηρήθηκαν για πέντε ηµέρες από την αγορά τους σε σταθερή θερµοκρασία (στους 25 o C) µε καθηµερινή καταγραφή των τιµών των δεικτών ποιότητάς τους. Αντίστοιχη καταγραφή των τιµών των δεικτών ποιότητας έγινε και για τυχαία δείγµατα νωπών λαχανικών της εταιρείας Μπάρµπα Στάθης, τα οποία ήταν προϊόντα «ολοκληρωµένης αγροτικής διαχείρισης», και συλλέχθηκαν στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης του λαχανικού. Η µέτρηση έγινε εντός της µιας ώρας που µεσολαβεί από τη συγκοµιδή των λαχανικών Μπάρµπα Στάθη από τον αγρό και την έναρξη της διεργασίας της βιοµηχανικής κατάψυξης του προϊόντος. 2

3 Τέλος, έγινε σύγκριση των διατροφικών δεικτών ποιότητας των νωπών λαχανικών µε τους αντίστοιχους των καταψυγµένων, αµέσως µετά την κατάψυξη των λαχανικών, όπως και µετά από τη συντήρηση των λαχανικών σε συνθήκες κατάψυξης για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Κύρια συµπεράσµατα έρευνας Τα νωπά λαχανικά της ολοκληρωµένης αγροτικής διαχείρισης του Μπάρµπα Στάθη, υπερτερούν στην πλειοψηφία τους σε περιεκτικότητα σε βιταµίνη C σε σχέση µε τα δείγµατα των νωπών λαχανικών από διάφορες αγορές & περιοχές της Ελλάδας, που εµφανίστηκαν να υστερούν, ιδιαίτερα µετά την πρώτη ηµέρα κοπής και διάθεσής τους προς πώληση, οπότε ουσιαστικά ξεκινά η αποικοδόµηση της βιταµίνης C, λόγω οξείδωσής της. Η υστέρηση αυτή της βιταµίνης C στα νωπά λαχανικά αγοράς θα µπορούσε να αποδοθεί: v στις αγρονοµικές συνθήκες καλλιέργειας v στο στάδιο ωρίµανσης v στην ποικιλία του προϊόντος v στη µετασυλλεκτική διαχείριση του νωπού προϊόντος µετά τη συλλογή του Tα καταψυγµένα λαχανικά Μπάρµπα Στάθης, που έχουν καταψυχθεί 2 ώρες µετά την συγκοµιδή τους, διατηρούν την ποιότητά τους (βιταµίνη C) σε πάρα πολύ υψηλό βαθµό σε σχέση µε τα αντίστοιχα νωπά ολοκληρωµένης διαχείρισης και πλήρους ωρίµανσης από τα οποία προήλθαν. Tα καταψυγµένα λαχανικά, υπερτερούν των νωπών απ όπου προήλθαν µετά την δεύτερη και επόµενων ηµερών της συγκοµιδής τους και διατηρούν σύµφωνα µε τη µελέτη στο ακέραιο τη βιταµίνη C από τη στιγµή της κατάψυξής τους και σε βάθος χρόνου, µε την προϋπόθεση ότι η κατάψυξη γίνεται υπό αυστηρά ελεγχόµενες συνθήκες χαµηλών θερµοκρασιών( < -18 C). Τα καταψυγµένα λαχανικά Μπάρµπα Στάθη είναι τουλάχιστον ισοδύναµα µε τα νωπά της αγοράς, ενώ υπερτερούν σε βιταµίνη C από τα τελευταία, που έχουν συγκοµιστεί δύο ή και περισσότερες ηµέρες πριν τη διάθεσή τους προς πώληση. 3

4 Έτσι, µε τρόπο συγκροτηµένο και επιστηµονικά τεκµηριωµένο, καταρρίπτεται η κυρίαρχη, στην κοινή γνώµη, άποψη για τη σχέση νωπού και καταψυγµένου λαχανικού. Η συγκριτική µελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για την διατροφική αξία των καταψυγµένων λαχανικών σε σχέση µε τα νωπά, επιβεβαιώνει τα δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Μύθοι & Αλήθειες Μύθοι Αλήθειες Τα καταψυγµένα λαχανικά Μπάρµπα Στάθη έχουν χαµηλή θρεπτική αξία σε σχέση µε τα νωπά. Τα καταψυγµένα λαχανικά Μπάρµπα Στάθη συλλέγονται την ιδανική στιγµή της ωρίµανσής τους και καταψύχονται εντός 2 ωρών από την κοπή τους. Έτσι µπορούν να έχουν ισοδύναµη θρεπτική αξία σε σχέση µε τα νωπά ανάλογα µε: την ποιότητα της πρώτης ύλης τη διαδικασία της κατάψυξης τη διατήρηση προϊόντος Η κατάψυξη είναι µια απαλή και φυσική διαδικασία και η µόνη µέθοδος που σφραγίζει όλη τη φρεσκάδα, τις βιταµίνες και τη θρεπτική αξία των λαχανικών. Τα καταψυγµένα λαχανικά είναι επεξεργασµένα και περιέχουν συντηρητικά. Η κατάψυξη είναι µια φυσική και εξαιρετικά ήπια µέθοδος συντήρησης, στην οποία δεν χρησιµοποιούνται συντηρητικά ή άλλα χηµικά πρόσθετα. Τα καταψυγµένα λαχανικά αλλοιώνονται και εγκυµονούν κινδύνους τροφοδηλητηριάσεων. Τα καταψυγµένα λαχανικά έχουν µεγαλύτερη σταθερότητα και είναι πιο ασφαλή από τα φρέσκα, λόγω της εδικής θερµικής επεξεργασίας και διαδικασίας κατάψυξης, η οποία απενεργοποιεί τα ένζυµα που προκαλούν αλλοιώσεις. 4

5 Η κατάψυξη λαχανικών στον οικιακό καταψύκτη είναι ισοδύναµη µε την εµπορική κατάψυξη. Η βιοµηχανική κατάψυξη µε τη µέθοδο IQF (Instant Quick Freeze) παγώνει αυτόµατα και ταχύτατα ολόκληρο τον καρπό σφραγίζοντας τη θρεπτικότητά του, κάτι που δεν µπορεί να γίνει στην οικιακή κατάψυξη η οποία είναι βραδεία. Τα καταψυγµένα λαχανικά είναι βιοµηχανοποιηµένα και τυποποιηµένα άρα υποδεέστερα. Τα καταψυγµένα λαχανικά Μπάρµπα Στάθης είναι φυσικά και τόσο φρέσκα όσο τη στιγµή που κόπηκαν. Μέρος Β Ολοκληρωµένο σύστηµα φροντίδας, ποιότητας και ασφάλειας στην αγροτική διαχείριση του Μπάρµπα Στάθη Διαδικασίες στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής Οι παραγωγοί Ο Μπάρµπα Στάθης: Συνεργάζεται µε επιλεγµένους παραγωγούς και µε συγκεκριµένα αγροτεµάχια, τα πιο παραγωγικά και εύφορα της καλλιεργητικής περιοχής. Κάνει µαζί τους συµβάσεις για πλήρη εφαρµογή των κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για τη βέλτιστη Ποιότητα & Ασφάλεια της καλλιέργειας και για την Αειφορία και ένταξή της στα Πρότυπα Ποιότητας & Ασφάλειας: EN SIO 9001/2008 & EN ISO 22000/2005. Ηµερήσιες επισκέψεις των γεωπόνων της εταιρίας µας στα επιλεγµένα αγροτεµάχια, µε συγκεκριµένες προτάσεις για τις σωστές καλλιεργητικές φροντίδες που θα δηµιουργήσουν την άριστη ποιότητα στα λαχανικά µας, στο χωράφι 5

6 Οι καλλιέργειες: Χρήση των άριστων ποικιλιών σπόρων & επιβεβαίωση της φυτοϋγείας και της βέλτιστης φυτροτικότητας. Πλήρως ελεγµένα στάδια διαχείρισης από τη σπορά και την άρδευση, τη λίπανση & τη φυτοπροστασία, ως και τη συγκοµιδή. Ασφάλεια του λαχανικού σε όλα τα στάδια της καλλιέργειάς του. Τεκµηριωµένο ιστορικό της καλλιέργειας µε καταγραφή όλων των σταδίων διαχείρισης. Εφαρµογή της συγκοµιδής στον κατάλληλο χρόνο, δηλαδή σε ΠΛΗΡΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ και άρα µε τα βέλτιστα διατροφικά χαρακτηριστικά ( βιταµίνες). Διαδικασίες στο δευτερογενή τοµέα Περίπου σε µια ώρα µετά τη συγκοµιδή τους από τις σύγχρονες µηχανές µας, τα νωπά λαχανικά είναι στο εργοστάσιό µας για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Σε λιγότερο από 2 ώρες από τη συγκοµιδή τους από το χωράφι, τα λαχανικά καταψύχονται µε τη µέθοδο ΙQF (Individual Quick Freeze). Ο Μπάρµπα Στάθης εφαρµόζει πρόγραµµα: Ορθής βιοµηχανικής πρακτικής (G.M.P) Τεκµηρίωσης της ποιότητας & ασφάλειας του συνόλου των διεργασιών της παραγωγής και συσκευασίας, της αποθήκευσης & της διακίνησης µε καταγεγραµµένες διαδικασίες Προληπτικές ενέργειες, µε στόχο την εµπέδωση της ασφάλειας Ενιαία ιχνηλασία που να καλύπτει τον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα (εντοπισµός από το lot number της συσκευασίας, του παραγωγού και του αγροτεµαχίου του παραγωγού) Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος φροντίδας, ποιότητας και ασφάλειας στην αγροτική διαχείριση του Μπάρµπα Στάθη είναι: Ασφάλεια στον πρωτογενή τοµέα και τη µεταποίηση Μετάβαση από τη συµβατική γεωργία και τις απλοϊκές πρακτικές στο χωράφι στη γεωργία ακριβείας και την εφαρµογή θεµατικών σχεδίων διαχείρισης Επιλογή των καλύτερων και πιο έφορων αγροτεµαχίων για τις καλλιέργειές µας, των καλύτερων ποικιλιών καθώς και των πιο συνεργάσιµων παραγωγών Διαµόρφωση και καθορισµός στόχων ποιότητας, στόχων βελτίωσης & καινοτοµίας. Δυνατότητα ευρύτητας φάσµατος γευστικών επιλογών. 6

7 Μέρος Γ Μπάρµπα Στάθης σηµαίνει Ελλάδα, ποιότητα, καινοτοµία, αξία στον Έλληνα καταναλωτή! Μπάρµπα Στάθης σηµαίνει Ελλάδα O Μπάρµπα Στάθης, ένα όνοµα συνυφασµένο µε τα λαχανικά, έχει συµπληρώσει πάνω από 40 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά. Ο Μπάρµπα Στάθης αποτελεί την πρώτη επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών τους οποίους δίδαξε και συνεχίζει να εκπαιδεύει σχετικά µε τη διατροφική αξία του καταψυγµένου λαχανικού και την υγιεινή διατροφή µε λαχανικά. Με περισσότερους από 100 κωδικούς βρίσκεται δίπλα και προσφέρει στον ελληνική οικογένεια ποιοτικά, ασφαλή και υγιεινά προϊόντα για µία ισορροπηµένη µεσογειακή διατροφή, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο για όλες τις περιστάσεις χρήσεις κατανάλωσης φαγητού στο σπίτι. Ο Μπάρµπα Στάθης είναι µια αµιγώς ελληνική εταιρεία που επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει στην Ελληνική Γεωργία. Η πλούσια γκάµα προϊόντων Μπάρµπα Στάθης παράγεται στο ελληνικό εργοστάσιο στη Σίνδο, από Έλληνες εργαζόµενους, αξιοποιώντας µοναδικά τη σπουδαία πρώτη ύλη της εύφορης ελληνικής γης. Το αποτύπωµα του Μπάρµπα Στάθη στην ελληνική οικονοµία που αντιστοιχεί σε: Ø στρέµµατα συνολικής ελληνικής καλλιέργειας που συνεχώς αυξάνονται Ø καλλιεργήσιµους σπόρους ετησίως Ø τόνοι ετήσια συλλογή ελληνικού αγροτικού προϊόντος Ø συνεργαζόµενους Έλληνες αγρότες-παραγωγούς που συνεχώς αυξάνονται Ø Έλληνες άµεσοι συνεργάτες, προµηθευτές, πελάτες Ø 120 φορτηγά µεταφέρουν καθηµερινά τα προϊόντα Μπάρµπα Στάθης που φθάνουν κάτω από άριστες συνθήκες τελικά σε σηµεία πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα Ø 10 εκ. φόρους και εισφορές στο κράτος ετησίως Ø 6 εκ. επενδύσεις την τελευταία 3ετία, 2,5 εκ. το 11& 12 αποκλειστικά για την αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του εργοστασίου στην Σίνδο. Ο Μπάρµπα Στάθης, στηρίζει του Έλληνες καταναλωτές καθώς αντιλαµβανόµενος τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που αντιµετωπίζουµε όλοι µας, προχώρησε σε µια έντονη πολιτική προσφορών τα τελευταία 3 χρόνια µε στόχο την µείωση της τελικής τιµής στον καταναλωτή. Οι προσφορές αυτές κινούνται σε 3 άξονες: Επιπλέον προϊόν +20% στα κύρια προϊόντα µας, µειώσεις τιµών από 16% έως 35% ανά συσκευασία σε έναν σηµαντικό αριθµό των προϊόντων µας καθώς και ανάπτυξη νέων προιοντικών σειρών απευθυνόµενη σε µονοµελή ή διµελή νοικοκυριά 1 γεύµα µε 1. 7

8 Ο Μπάρµπα Στάθης, η µεγαλύτερη ελληνική εταιρία καταψυγµένων λαχανικών, εδώ και 43 χρόνια, έχει ως πρωταρχικό της στόχο την ανάδειξη της πραγµατικής αξίας της Ελλάδας που πηγάζει από τη γη και τους ανθρώπους της, στοχεύοντας παράλληλα στην έµπρακτη ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας σε µία τόσο δύσκολη συγκυρία. Μπάρµπα Στάθης σηµαίνει Ποιότητα Ο Μπάρµπα Στάθης στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης, εξέλιξης και βελτίωσης των ελέγχων και διεργασιών όλου του φάσµατος των δραστηριοτήτων του, µε σεβασµό στον άνθρωπο και την υγεία του, εφαρµόζει τα πιο προηγµένα Συστήµατα Διαχείρισης Ποιότητας. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Αγροτικής Διαχείρισης Ολοκληρωµένο Σύστηµα Φροντίδας Ιχνηλασιµότητα σε όλα τα στάδια Χωρίς συντηρητικά, χωρίς ίχνος φυτοφαρµάκων Μπάρµπα Στάθης σηµαίνει Καινοτοµία Ο Μπάρµπα Στάθης είναι µία εταιρεία που καινοτοµεί και πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά από τη δηµιουργία του µέχρι σήµερα. Ανάπτυξη καινοτόµων και διαφοροποιηµένων προϊόντων Ας µαγειρέψουµε Αγαπηµένες ελληνικές συνταγές για λαδερά & όσπρια Ανάπτυξη Βιολογικών Καλλιεργειών - καρότο, µπρόκολο Ανάπτυξη νέων καλλιεργειών, ελληνικά χόρτα, ραδίκια Λαχανοµπουκιές- απολαυστικός τρόπος να τρώνε τα παιδιά λαχανικά Μείγµατα ρυζιού µε λαχανικά Έτοιµα φαγητά από την ελληνική κουζίνα Φρέσκα λαχανικά 4 γενιάς Έτοιµες σαλάτες Μυρωδικά ü Συνεχής βελτίωση των υλικών συσκευασίας ü Mobile εφαρµογή Μπάρµπα Στάθη Βέλτιστης Γεωργίας 8

9 Μπάρµπα Στάθης σηµαίνει Δηµιουργία Αξίας Στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας του Μπάρµπα Στάθη βρίσκεται ο καταναλωτής. Ο Μπάρµπα Στάθης αφουγκράζεται τις ανάγκες του και επιστρέφει µε καινοτόµες προτάσεις υψηλής διατροφικής αξίας. Επιπλέον, στηρίζει τον καταναλωτή στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία µε προσφορές και εκπτώσεις τιµών. Καινοτόµα διαφοροποιηµένα προιόντα Επιπλέον προϊόν στις συσκευασίες δίνει την δυνατότητα να τρώµε περισσότερα λαχανικά Μείωση τιµής σε βασικούς κωδικούς Νέα προϊοντική κατηγορία για µονοµελή νοικοκυριά 1 γεύµα µε 1 + ArGOODaki / Σίτιση 1000 παιδιών για 1 χρόνο Στήριξη της τοπικής κοινωνίας 9

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Αθηναϊκή Ζυθοποιία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Μήνυμα Διευθυντή Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων 8 Το όραμά μας 10 Η Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μια Παγκόσμια Ιδέα. Εταιρικό Προφίλ 2011

Μια Παγκόσμια Ιδέα. Εταιρικό Προφίλ 2011 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΔΡΑ: 15ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΘΕΣΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Αρ.Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες τις αρχές της εταιρίας μας, που στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής

Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής http://www.greenproject.gr Περιεχόμενα 1. Υφιστάμενη Κατάσταση - Ανάγκες 2. Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Δρ. Μαδυτινός Δημήτρης

Καθηγητής: Δρ. Μαδυτινός Δημήτρης ' ΣΧΟΛΗ ΛΤΟΤΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι Μ Μ Β ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΤΚΗΣΗ ΕΤΤΤΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ. Καθηγητής: Δρ. Μαδυτινός Δημήτρης ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΤΑΜΒΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ by Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας [ΠΕ] που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 42 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 1 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 ΘΕΜΑ 1ο... 3 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 Α. O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5 B. ΣΥΝΟΨΗ 6 Γ. ΜΗΝΥΜΑ TOY ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 8 Δ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10 1. Η Μαρινόπουλος 11 2. Προϊόντα 13 3. Δίκτυο 16 4. Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τελική Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β Γαλακτοβιομηχανία ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : ΜΟΥΚΑΝΤΕΜΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ/ντής Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ.

Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ» ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συγγραφείς ευχαριστούν το ρ. Γ. Βούτσινο για την αµέριστη συµπαράστασή του στην ολοκλήρωση του παρόντος βιβλίου, καθώς και την κα Ελευθερία Γκίκα για την υποδειγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: καθ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» (2008 ΕΩΣ 2010) ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.5 ΒΙΟΕΛΛΑΣ (ΣΟΓΕ)

1.2.5 ΒΙΟΕΛΛΑΣ (ΣΟΓΕ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Βιολογικά προϊόντα 2 1.1.1 Έννοια βιολογικών προϊόντων; 2 1.1.2 Πώς τα ξεχωρίζω; 3 1.1.3 Τι πρέπει να προσέξω; 3 1.1.4 Γιατί να τα προτιμήσω; 3 1.1.5 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων

Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων Επιστημονική ομάδα έργου: Καθηγητής Ιωάννης Μπουρής Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής Δρ. Γεώργιος Αλεξόπουλος Αλεξία Γιαννουζάκου, Μ.Β.Α.

Διαβάστε περισσότερα