Η ECOLLAGEN. Γοητε α τη /10-25/10 ΚΥ Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ECOLLAGEN. Γοητε α τη 14-2015 5/10-25/10 ΚΥ Σ"

Transcript

1 Η ECOLLAGEN ΡΕΕΙ! Γοητεα τη Όμοφη ω /10-25/10 ΚΥΣ

2 Μ Ο ρ σ ψ ρ Μ Giordani Gold ί,. Δ ί Ιί, ί ί ί. Π α α αό αα, α α α, ό α Natural Bronze NEW Natural Radiance Dark Bronze Natural Peach 2

3 NEW ΩΡΟ DREAM DEAL ινέλ ύα Giordani Gold 12.5 x 2.3 x 2.3 cm Θέ Μέ έ Giordani Gold αί έ έ Giordani Gold Natural Radiance Natural Bronze Natural Peach Dark Bronze νέ έλ Giordani Gold Χ α α α α α, α α α αα α α. 25 g A ΣΑΣ ΟΟ αγ αό αγ. ΑΩ Α -60% Τ ία αόαα ω ΔΩ αγ Μ ώ Giordani Gold. 3

4 Α ΑΑ: 02 GIORDANI GOLD Α Α Α 1976! 26 Α 44 ΑΑΑ Giordani Gold: Α αό τ Α 66 ΑΑ 90 ΑΑ 96 WELLNESS 104 Α 116 Α & Α 126 Α Α - super! Α Α: ame.com.cy youtube.com/orifl amegreece Γ 40 Giordani Gold., ', Giordani Gold Orifl ame,,. Giordani Gold.,. -,,. Α makeup, Giordani Gold. Α Giordani Gold,. facebook.com/orifl amegr instagram.com/orifl ame pinterest.com/weareorifl ame 4 twitter.com/orifl amegreece Α ΕΑ Α ς ΕΕ Α Λ

5 σελ. 90 H Η ΕΕΕ Α Τ trend! σελ.2 ΑΑΑΨΕ Α GIORDANI GOLD ς. σελ.134 ΑΓΗ ΑΑΗ Μ &! ω ω 30. Orifl ame, Η Orifl ame Α (DSA), αα. Μ Rainforest Alliance α αα α α α αα. 5

6 Ι ΙΝΛ MAKE-UP MONO ύ2.40 make-up.7 Τ τ φι: ά Μαγά Giordani Gold 32058, γραό Make-up Age Defying Giordani Gold Light Rose, Κραγό Iconic SPF 15 Giordani Gold Pink Nude. Εί Πι Make-up Giordani Gold Α make-up,, -. Τ. : 12 x 1.5 x

7 Να Εα ρ όφ φωό αα ρ! Η Ο, Α Make-up Λ Τ SPF 8. NEW Π, ό. IN FOCUS ά Μαγά Giordani Gold make-up*.,, *. Α make-up. Ο. 30 ml Light Rose Porcelain Light Rose Light Ivory Rose Beige Natural Beige νγρανό Make-up Age Defying Giordani Gold Make-up **. Ε,,. 30 ml Σ ό ό make-up ό ό, ό. * Τ ω 70 ** Τ ω 7

8 ΑΡΤΑ GIORDANI GOLD ΟΟ ύ2.40 α α NEW Καρεφτ Giordani Gold α α α α α. Τ α α α. α, α α. α: Το οτο φορε: εα Μαών Giordani Gold Divine Brown, Μαα γα Μ Giordani Gold Black.

9 Καέ Αίε ςέ χας Α look Α Giordani Gold.,. NEW IN FOCUS Μ ω ω 49% * * Κ Smokey Grey Divine Brown Radiant Plum Divine Brown Μ Giordani Gold 5.2 g. ώ ώ Π ω Black Μ Μ Giordani Gold 8 ml. ώ ώ

10 ΑΑ GIORDANI GOLD ύ NEW RETOUCH NEEDED Καρεφτά Giordani Gold..,. : Τεα, εα ύχα ε α Σετ Μανούρ Giordani Gold.. :,,,. :,. : 12.2 x 7.2 x Ιαό α α α α αία α 10

11 30445 Satin Beige Creamy Nude Χη Fuchsia Divine True Red Να Bianca Nude Soft Pink Έη Λάη ρα αη αρ α α α α η α αωη ω α. Κα Iconic Giordani Gold α Β Ν Intense Shine α α α ωα α α α α. IN FOCUS Pink Nude Pearly Pink Red Fatale Muted Plum Pink Carat Tea Rose True Red Pink Carat Passionate Red Tempting Violet Rose Petal Lavender Lustre Gentle Lilac Peach Pink Copper Shine Tempting Violet Lucent Pink Cherry Love Passionate Red Raspberry Blush Noble Burgundy Κραγό Iconic ε SPF 15 Giordani Gold 4 g Βερί Νυχώ Intense Shine Giordani Gold 8 ml

12 Φοάρ Primavera Giordani Gold α α α α. Πα. Δα: 60 x LIMITED EDITION ανά Primavera Giordani Gold α α-. Δα. Μ α α α. Δα: 24 x 10 x οαρία Primavera Giordani Gold Σαα α αω α α ω α. Σ α. Κωα α αω α. Nickel safe. Δα: Μ αω ω αω! Βραχό Primavera Giordani Gold Α statement α α α α α. Σ α. Nickel safe. Δα:

13 Όμορφη Ζωή Γα αα α α α, α α α α α glamour α α αα Giordani Gold. IN FOCUS Τάα Ταιί Giordani Gold.. design. PU,,. : 46.5 x 16.7 x LIMITED EDITION Πρόι Giordani Gold Έ,,,,,. PU,,. : 20 x NEW. Βραιόι Πααί Giordani Gold Έ Swarovski Σ. Nickel safe. Ψ, Π Swarovski,. : ΕΕΕΙΕ Ε,. 13

14 14

15 Πάα ε άς Η γεα ς Ιας όας IN FOCUS Α FLORAL Α Γυαείο Άρωα Miss Giordani Edp Τ α Ν α α α αα. Α α Ια α, α α α α α α α α. 50 ml

16 ΑΗ GIORDANI MAN 2.40 αγ αώα Giordani Man EdT Αμηό Roll-on Giordani Man ααωγ, ί ό Giordani Man α αό rollon. 50 ml

17 Το έο ύοο ο δρού IN FOCUS FLORAL Α VETIVER ΑΗ Α Α Αδρό Άρωα Giordani Man Edt Τ ε α α εα η η η α αε ηα. 75 ml Α 17

18 45+ Γ Serum Νύχτα Time Reversing SkinGenist 30 ml Κέμα Νύχτα Time Reversing SkinGenist 50 ml Genistein [SOY] Η SkinGenist Genistein SOY ς Σ. Εω, ω, ω! 18

19 Α ΗΑΗ ΩΗ Ω Ω 100% * * 34 4 ΑΕ,. ΗΗ: Α. :! Κψυε Πώυ Time Reversing SkinGenist Ε serum. Α Η / IN FOCUS ΕΑ ΗΕΑ,. SPF 15. Κα Ηα Time Reversing SkinGenist ε SPF 15 Ε,. genistein SOY Beauty GenesΛ,,.. 50 ml E -40% 19

20 ΑΑ ΑΑ, Ε Α ΕΑ Α 20

21 ΕΡΩΕΕΙΕ ΑΑ Α ΑΙΑ Α eleo., Argan.,, eleo,,. eleo...,. Ε Ε Ε.. Σαά Eleo Έ Argan., ω ml Conditioner Eleo Conditioner ω o Έ Argan ml Έαι αιώ για είαη Eleo Έ Argan. ω, ml IN FOCUS Έαι αιώ για Παία Eleo ω Έ Argan. ω,, ml % 21

22 Λά, ααγό, ααόα Σ,, λ Μ, έλαια ιόια,. Ό Swedish Spa HYDRACARE+, ΣΠΕΓΑ Ε ΑΑΣΣΑ Α,.

23 1α α αα α α αα χ ααα α α Ε 2 Ε Φ α χαα α αα α α Αεό ϊό Σώα Swedish Spa,,.,, Hydracare+, Ε. 150 ml Θααγό Έα ά Swedish Spa Hydracare+,,,, Ε.,,. 150 ml IN FOCUS -60% 23

24 Μί ά η ά, ί ιίηη 3 ηάω Swedish Spa. ΑΙΩΗ,. ΑΩΗ serum,. ΑΑΩΗ.

25 ΟΜΟΡΦΙΑ Μ ΩΡΑ Η Η Ω Ω SERUM IN FOCUS Μα Καα Π Swedish Spa, ω Hydracare+. 50 ml ώ ώ 6.00 Serum Π Swedish Spa, Hydracare+. 40 ml ώ ώ Ω Ω Κα Π Swedish Spa ε ω, ω, ω ω. 50 ml ώ ώ

26 ΙΙΗΣΗ ΙΜΙΑΣ ΑΑ ΑΑ Α Α ϊ. ; ϊ. Α Α Α ς ΑΛ

27 Γ α, αα α NEW Α ΑΗ 24ΩΗ ΑΩΗ * με DeepMoist Complex Γαα α α α DeepMoist Complex α α α α, α α 24ω ω. Ε Έα Argan α ί. Α * Μ α corneometer Α Ε Γάω Optimals Body - Ν 250 ml Σ Γάω Optimals Body - Φ Πί 250 ml Θ Γάω Optimals Body - Έ Argan, αωα α α 24ω ω. DeepMoist Complex α Έα Argan. α ί. 250 ml Α Γάω Λίη Optimals Body - Έ Αά 250 ml Α

28 ! α αα; α; α ; αα αα α αα α, αα α α α! αα α α ηί / α αέ ί OXYGEN BOOST μα Ημα ια ια Ειμ Oxygen Boost Optimals 50 ml μα Νύχα ια ια Ειμ Oxygen Boost Optimals 50 ml α LINGON 50:50Λ α α α 3 * α α α α. OXYGEN BOOST Lingon 50:50Λ O 2 (), α α α αα αα α α. α α α, αα, α α αα * αα α α Cranberries

29 Α ΑΩ, Σ ΑΑ ΣΩ Vital Defi nition ώ ό. ώ ό, ό. ώ, ώ ΙΙΗΗ ΙΙΑ 50+ VITAL DEFINITION Κέμα Ημέα με SPF 10 Vital Definition Optimals 50 ml ώ Κέμα Νύχτα Vital Definition Optimals 50 ml ΙΗ

30 , 90% Ω Ω Ω Ω & Ω Ω * * ω 59 ώ ό 4 30 Γα / Γα SEEING IS α BELIEVING Κρέα Ματιώ Seeing is Believing Optimals Kα α α α α αα α α, α, ααω α ω ω α. 15 ml

31 CC :, & 9-Σ-1 ΦΗ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Medium ΙΙΗΣΗ ΙΙΑΣ SPF Light α ηί / α ία EVEN OUT Optimals Even Out CC Face Cream SPF ml Ρ μα Ημα μ SPF30 Optimals Even Out 50 ml α μα Νύχα Even Out Optimals 50 ml

32 Γα / Γα α OXYGEN BOOST Γα / Γα / α OXYGEN BOOST Γα / Γα α/ OXYGEN BOOST Gel αα Π α α Ε Optimals 200 ml ώ ώ 9.60 Τ α α Ε Optimals 200 ml ώ ώ 9.60 Γαα αα α /Εα Ε Optimals 200 ml ώ Τ α / Εα Ε 200 ml ώ Α Gel αα α α/ Ε Optimals 200 ml ώ Τ α α/ Ε Optimals 200 ml ώ ώ 9.60 αα α Mα Eα Oxygen Boost Optimals ώ 9.65 ώ 7.20 Γα / Γα ΑΕ Ω 40+ Γα α SMOOTH OUT α α α α/ Ε Optimals Oxygen Boost 50 ml ώ α α Smooth Out Optimals Αα α α α α α α α. 15 ml ώ Α Π Π Optimals 75 ml ώ ώ 9.60 α Ηα α α/ Ε Oxygen Boost Optimals 50 ml ώ

33 Ω! 91% Ω Ω * ΗΗ Α ΗΗ Α * ηη αααωώ αό 94 α. ί / ί Α OPTIMALS AQUA ΑΑ Α ΑΑ! εεη α Π ε SPF 15 Optimals Aqua 50 ml ώ ώ α Π Optimals Aqua 75 ml ώ ώ 8.40 χ: ό α ω χη! ε Π α Optimals Aqua ώ ώ

34 Π αα Π Pure Skin Α,. 150 ml ώ Α Π 1 & α αα 2 Pure Skin ω ω. 2 x 6 ml ώ 1.85 Pure Skin ω ω. Α. 150 ml ώ α α Γαα Pure Skin Μ. 50 ml ώ Gel Εα α α Pure Skin Α 8! Μ Detect Technology. 6 ml ώ α Π Εα α αα αα Pure Skin Μ. Μ Ο Detect. Χ ml ώ 10.85

35 ΕΩΕ Ε Ε! Εάα α αα γαα Pure Skin Α, ί. 150 ml Αε Π αα Pure Skin ί. 150 ml ΗΣΗ ΜΑΣ αάα αα Pure Skin Α,. Μ ί, ί , ά. 35

36 35+ Γ ECOLLAGEN Καα Δ Ecollagen 200 ml ώ Gel Καα Ecollagen 200 ml ώ ώ Μ ω 30,. Κ ω, ω. Γ', ω, ω ω ω, ω. Serum Δ δ α Ecollagen 30 ml ώ Skin Perfecting Ecollagen 200 ml ώ ώ Αα Κα Ηα Δ δ Ecollagen 50 ml ώ ΟΡ Π ω - ω. Τ ω. 36

37 Ω Ω Pro-Collagen α ω α α α α α α, α α α α α ω! Ω 200% * Αία αία Ηέα SPF 30 Ecollagen Η Η Ecollagen SPF Pro- Collagen. ω. 30 ml ΙΙΗΣΗ ΙΜΙΣ Κέα Νχα Δω ίω Ecollagen Σ ω ω. Φ ω, Ecollagen ω ω.,. 50 ml * α αω, in vitro 37

38 Ecollagen Ε Ω Ω. : ΧΗ Η ύ Gel Καα Ecollagen 200 ml ώ ώ Ω 33% ΩΗ Ω Ω Ω 35+ Τ Skin Perfecting Ecollagen 200 ml ώ ώ Κέα α Δ ί Ecollagen 15 ml ώ Serum χα Ecollagen 30 ml ώ Κέα Ηέα Δ ί SPF 15 Ecollagen 50 ml ώ Κέα χα Δ ί Ecollagen 50 ml ώ ώ ω ιηη ; ι. 4, 2, η η.,. BHMA 1. ΑΑΡΟ.,,..,., ph. Η ECOLLAGEN!, Prix de Beauté.

39 45+ * Χ Ω Α 8 ΧΑ Η * ΑΑ Ω Time Reversing Ω Ω. : ΑΧΗ Η ύ Γαωα Κααο Time Reversing SkinGenistΜ 150 ml ώ Serum Ηα & χα Time Reversing SkinGenistΜ 30 ml ώ Κα Ηα Time Reversing SkinGenistΜ ε SPF ml ώ ώ Κα χα Time Reversing SkinGenistΜ 50 ml ώ ώ ΙΙΗΗ ΙΙΑ Κα α Time Reversing SkinGenistΜ 15 ml ώ BHMA 2. ΑΙΑ Η.,.. Orifl ame. BHMA 3. SERUM ΙΑ ΙΧΗ serum,,. BHMA 4. ΑΩΗ Η,. Χ. 2 Α 39

40 25+ Γα α TRUE PERFECTION ΓΑ Ε ΗΕ αά ααά ααηά BIOCLINIC 55+ Γα TIME REVERSING INTENSE 40 Serum Miracle Perfecting True Perfection 30 ml ώ ώ Α α Αα True Perfection 50 ml ώ ώ Αα α α True Perfection 50 ml ώ Εα α α True Perfection 50 ml ώ α Mα True Perfection 15 ml ώ αα α α Πα SPF 45 Bioclinic 30 ml ώ ώ Γα α ROYAL VELVET α α Royal Velvet 15 ml ώ : α ω η! Σ Royal Velvet 28τεμ ώ Balm α Εα Royal Velvet 30 ml ώ α α Time Reversing Intense SkinGenist II 15 ml ώ α α SPF 15 Time Reversing Intense SkinGenist II 50 ml ώ α α Time Reversing Intense SkinGenist II 50 ml ώ 52.90

41 ΕΑΝΑΕΕΙ Η ΝΕΗΑ Ε 3 ΕΙΕ:, & 3 ΗΑΑ ΗΑ: ω, ω ω 73% ω * ΗΗ Α Ααωγό Serum γα Πόω α Λαό Time Reversing Intense SkinGenist II serum,.,., serum Η/ Time Reversing. 30 ml * ω 79 Serum Time Reversing 6 41

42 αωα α αα αα α ααα ω αα α αα αα α α ααα ΕΑ ΑΓΗ ΕΗΗ & ΕΕΑ 40+ Γα α Κα α α α α! α Νχα Royal Velvet 50 ml αωα ααο Royal Velvet 200 ml Serum Royal Velvet ε Lifting 30 ml α Ηα ε SPF 15 Royal Velvet 50 ml Τοω ο Royal Velvet 200 ml

43 Η Η Η ΗΑΗ Η ΙΙΑ η ωηα η α, αα η η α α α. ΙΙΗΣΗ ΙΜΙΑΣ 40+ α α Θεαεα Ααα Νχα Diamond Cellular ά ά, ά ά. Χ ά ά. 30 ml Πϊ Καα Diamond Cellular Micellar 200 ml Αγα Κα Κα Θεαεα Diamond Cellular 50 ml

44 ΑΡΩΜΑΑ ΙΑ ΕΙΕΕΗ ΑΗΗ! Εα αα α α αα α ααα. α αα, α α, α α ααα Orifl ame. α α α α α, α α... α α α α. Α ΕΙΑ Α ς Η ΕΕΗ Α

45 ώ α αα η αη ΑΩΑΑ FLORAL Γαεί Άα Volare Edp Α, ί.,, ί Volare Edp,. 50 ml ώ ώ

46 Miss Relax σολ χααρή FLORAL ME Α ΑΑ Α Α MUSK Αρωματό Spray Miss Relax Floral αωα spray α α α α α Μα α,. Β α α α α α. 75 ml Miss Happy σολ χαροεη FLORAL Ω Α Α ΑΑ ΑΑ Α 46 Αρωματό Spray Miss Happy Π α fun, fl irty α ωα Miss Happy! Έα αωα spray α α α, α α α Μα α α α, "" α α. Β α α α α α. 75 ml

47 NEW ΑΡΩΜΑΑ Α Happydisiac Η εχία ε α FLORAL ΑΑ Α ΑΑ ΑΑ ΑΑ WILLIAMS Γυαείο Άρωα Happydisiac Woman Edt fl oral ά άω. Μ ά ί ηη Ά Φά ά ά Α Γί. 50 ml

48 Lucia Starlight Ααύε η εεή α άη Ω CHYPRE STARFLOWER Α YUZU 48 Γυαείο Άρωα Lucia Starlight Edt Τ ά α ά starfl ower, γ α τη Οά Να,υ αί α άα αγ α ααί ά. 50 ml

49 ΑΡΩΜΑΤΑ Midsummer Έα όε γίετα αγατότητα FLORAL Α Α ΑΑ Αηό Roll-on Midsummer Woman 50 ml Γαεί Άωα Midsummer Woman Edt 50 ml

50 Α ΑΓΑΑ ΑΓΗΕΗ ΣΦΑ 50 Θετε να τν νετε τεό αό όθ; Α oriental,,,, ginger,., tonka bean.

51 Love Potion ύα ά α ά Α Α 50% ΑΡΩΑΤΑ ORIENTAL BANΑ Α ΑΑ ΑΑ Γυαείο Άρωα Love Potion Edp αα Love Potion Edp. Δ ααα α α α α α ωα α ααα α ω αω. 50 ml Α 51

52 LIMITED EDITION 52 My Naked Truth γή αήεα ς όας FLORAL Ω Ω Ω OSMANTHUS Γυαείο Άρωα My Naked Truth Edt 50 ml Γυαείο Άρωα SOLAR Edt Έ fl oral,.,. 50 ml Γυαείο Άρωα Enigma Edt Μ Τ Γ. 50 ml Γυαείο Άρωα Power Woman Edt fl oral Power Woman ml

53 ΑΡΩΜΑΤΑ Lady Avebury άτα ε κοψότητα FLORAL CHYPRE CALONE ΑΙΝ ΑΙ CASHMERAN Γυαείο Άρωα Lady Avebury Edp Α εε α αεεί αη ηα α η γα η γη, α γαία. 50 ml

54 30886 Γυαείο Άρωα Possess Edp 50 ml Γυαείο Άρωα Imagination Edt 50 ml Γυαείο Άρωα Elvie Edt 50 ml Γυαείο Άρωα Precious Moments Edp 50 ml Γυαείο Άρωα Paradise Edp 50 ml Γυαείο Άρωα Giordani Gold Edp 50 ml Γυαείο Άρωα Divine Idol Edp 50 ml Γυαείο Άρωα Amber Elixir Edp 50 ml Γυαείο Άρωα Vivacity Edt 50 ml Γυαείο Άρωα So Fever Her Edp 50 ml Γυαείο Άρωα My Red Edp 50 ml Γυαείο Άρωα Volare Magnolia Edp 50 ml Γυαείο Άρωα Eclat Femme Weekend Edt 50 ml Γυαείο Άρωα Seductive Musk Edt 50 ml Γυαείο Άρωα Muse Edt 50 ml

55 ΑΑ Έ ω,. ΑΩΑΑ FLORAL Ω Α Α Α Α ΑΑ CASHMERE MUSKS Γαείο Άρωα Tenderly Promise Edt Tα ά α αά α ψ, fl oral αα α α ααά αά. 50 ml ΧΑΙ Η ΑΑΗ Α Α ΑΙΙ Tenderly Promise Eau de Toilette ω World Childhood Foundation. ω 1 εαορο ερ. 55

56 ΓΑ ΕΕΝΟΝ ΓΑ ΑΕ Ε ΩΗΑ Η α. Γα α α α α α. Α α αα α α. Γα α. α ααα α α α α, α, α α α. Ααα α α α α. Α ΕΑ Α ς Η ΕΕΗ Α

57 ώ α ααό. έ α ανωό. Ω Ω ΓΑ ΕΕΝΟΝ BOW LIME ΑΑΧ Αδρό Άρωα Men's Collection Citrus Tonic Edt Τ ω Citrus Tonic ς ω. 75 ml Ω Α Α GAIAC Α Α Αδρό Άρωα Men's Collection Dark Wood Edt T Dark Wood, ω ω ω gaiac, ml ΤΟ ΕΝΑ ύ

58 Ρ Α Α ΕΥΑΡΑ Κοψόηα α Ποέεα Αό Άα Eclat Homme Eau de Toilette ς ααα αα, ό αό α Barenia α α α α. Έα α α α α α. 58

59 Eclat Homme Η αγία τ αά ύχτα ORIENTAL ΙΙ -50% ΓΑ ΕΕΟ ΑΙ ΙΑΑ Α BARENIA TONKA BEANS Α Άωα Eclat Homme Edt α ό αό α α Barenia, Eclat Homme α α η η αω α ηα η Γα α. 75 ml Κα α Μ Ξα Eclat Homme 50 ml Εα Α Ξία Eclat Homme 200 ml Αη Spray Eclat Homme 150 ml

60 Sir Avebury Αρραό Tycoon αψ η ρώη η Ω Α Ω CHYPRE ΑΑ Α Α Α ΑΑ ΑΑ ΑΑ ΩΑ Α ΧΑ ΕΕΑΑ ΟΡΑ ΟΝ ΑΑΟΓΟ Αδό Άωα Sir Avebury Edt 75 ml Signature Zoom Αρ η Ω Ω Α Α ΑΑ Α Αδό Άωα Signature Zoom Edt 75 ml ΕΕΑΑ ΟΡΑ ΟΝ ΑΑΟΓΟ Αδό Άωα Tycoon Edt 75 ml Αηό Roll-on Tycoon 50 ml

61 ΓΑ ΕΕΝΟΝ Voyager Αία φύ Ω ΙΑ ΑΑΙΙ ΑΙΙΑ ΑΙ ΑΙ Αδό Άωα Voyager Edt 75 ml Αηό Roll-on Voyager 50 ml

62 30468 Αδρό Άρωα Be the Legend Edt 75 ml Αδρό Άρωα Eclat Homme Sport Edt 75 ml Αδρό Άρωα Flamboyant Edt 75 ml Αδρό Άρωα Ascendant Aqua Edt 75 ml Αδρό Άρωα Ultimate Edt 75 ml Αδρό Άρωα Manful Edt 75 ml Αδρό Άρωα Ascendant Edt 75 ml Αδρό Άρωα Flamboyant Privé Edt 75 ml Αδρό Άρωα Architect Edt 75 ml Αδρό Άρωα Excite Force Edt 75 ml Αδρό Άρωα S8 Night Edt 50 ml Αδρό Άρωα Rival Edt 75 ml Αδρό Άρωα So Fever Him Edt 75 ml Αδρό Άρωα Power Musk Edt 50 ml Αδρό Άρωα Giordani Man Notte Edt 75 ml Αδρό Άρωα Glacier Edt 100 ml

63 Τ Έ Αω Spray ΓΑ ΕΕΝΝ Ω ΑΕ; COOL & ΓΗΕ...'H KAYTO & Ε; Αδρό Αρωατό Spray GO! Cool & Charming Τ ω Cool & Charming gentleman, oak moss. 150 ml Αδρό Αρωατό Spray GO! Hot & Sexy Τ ω spray Hot & Sexy cypriol, gaiac tonka. 150 ml

64 Α ΑΑΑΙΗΑ ΙΑ Η Η ω Down Town. ό ό χ, ό χ. LIMITED EDITION α Down Town (Δπωη) 30 ε ώ α Down Town Δαε: 36 x 7 x 35 ε ώ ΙΑ ΩΑ Αη Roll-on North For Men 50 ml ώ 8.45 ώ 6.00 Αη Spray North For Men 150 ml ώ ώ 9.00 α & Α North For Men 250 ml ώ ώ 7.20 α North For Men 100 g ώ 4.25 ώ

65 Ω NORTH FOR MEN: ΦΗ Η Arctic ProDefense,. Ρα Rhodiola ω,. Αα Κα North For Men 50 ml Η Glide- Tech, To Shea butter aloe vera, ΓΑ ΕΕΝΝ Α Ξα α Κα Ε North For Men α α α ί. 200 ml Α Ξα α Εα Ε North For Men Ή α ία α α αί α ί. 200 ml Κα α Μ Ξα α Εα Ε North For Men 50 ml PRO DEFENCE 65

66 ΜΑΓΑΖ ΙΑ Α Α ΑΙΑ TRENDS Η Α & Η ΙΑ α α αα α α α α α α α α. α brand α The ONE α α αα αα α α α, α, α α α. ΗΙΟΡΗ ONLINE Ο Ο Α LOOK! online studio α Orifl ame ame.com/products/makeup-studio Α ΙΑ Α ς Η Η ΑΛ

67 Α πλ... τλεια 2 1Α ΑΑ Α, Α Α Α Α Βάσ Μαγά Prep Me Perfect Very Me A,. look make-up. 30 ml Porcelain Ivory Sand ΑΑ Make-up Smoothie Very Me make-up. 30 ml Perfect Light Dark Secret Concealer Cover Up Very Me concealer.. 1 g Porcelain Perfect Light TO ENA ύ % 67

68 30511 Lovely Pink Red Impact Lip Gloss Cheeky Very Me 10 ml Pink HOT DOTS! ττ έε εί έ ω, εω!υ Frédérique, Beauty Product Developer Προαεό Χεώ Incredibalm Very Me 8 ml Feel The Love Happy Glow Daring Spirit Lip Gloss Mood Very Me 10 ml Pink Menthol Orange Zest Lip Balm Colour Mania Very Me 5 g Berry Punch Grapefruit Kiss LIMITED EDITION Lip Balm Colour Mania Very Me 4.5 g Το οο ορε: Βερνί Νυχών Dot-It Very Me Black & White. 68

69 31905 Brown Sugar Black & White NEW LIMITED EDITION ΕΝΩΑ ΑΝΑΓ ΩΑ Α ΣΥΒΟΥΗ: Γ ε ε, εφε εί ί εε η. ΑΓΑ Mini Raspberry Crusty Blue Βερνί υχών Dot-It Very Me εί ώ ε ε ε ώε. Ό εώε εωό εείω. 8 ml

70 ατα Light Smokey For Your Eyes Only Very Me g Matte light Matte latte Φ Ε " sexy must." Fréderique, Beauty Product Developer ούρα No Time for Shine Very Me.. 9 g NEW Snow Touch Natural Beige Χ Η ΑΗΑ Α, Α ΩΑ Make-up No Time For Shine Very Me 30 ml Το οτο φορι: Παα Light Smokey For Your Eyes Only Very Me 31877, Μαρα Extendalash Very Me Black. 70

71 26818 Soft Brown Lady Lilac Α Α Ή Α Α ΑΑ Ά.. look, Downtown Grey Cocoa Glaze Soft Brown Lady Lilac, Α & Α Σ! Η Extendalash, ""! Aqua Blue Sweet Olive Deep Green Σά Μαών Soft N' Glam Very Me 1.9 g Black Μάαρα Extendalash Very Me 8 ml

72 NEW LIMITED EDITION Κοέ Maya Purple Must-have ω ω.. () 13 ; () ΑΦΙΡΩΑ Ο ΙΙΑΙΟ Ο,,,,. LIMITED EDITION Σοαρία Maya Purple ω. ω ω. : 2.8 x LIMITED EDITION Δαχίδ Maya Purple M ω, ω. : get the LOOK 72

73 1 ON TREND: Μ. Τα αα α Deep Plum 3 Α! Ε. Βί χώ Pure Colour Oriflame 8 ml Τ α α αα Beige Pearl Rose Gold TIP: Η α The ONE Colour Impact αω α α ω highlighter α ωα α α α ω α. NUDE Σ / ς highlighter. Σ look,. α BB Κώη Σά αώ Colour Impact The ONE 4 g GET THE LOOK 73

74 Η ΑΗ ΑΗ & ΠΩΑ Ε Αό όω. smokey look ό eyeliner ω ω. ε: The ONE Pink Mauve, Gel Eyeliner The ONE Black, Eyes Wide Open The ONE Black Black Pearl Silver Grey Bronzed Brown Rose Taupe WONDER LINER 2--1 Ε. ω Pink Mauve Denim Blue Midnight Purple Forest Green ω Black Black Black Plum αώ The ONE 2 g Eye Liner The ONE 2.5 ml αα Eyes Wide Open The ONE 8 ml

75 Iced Sand Arctic Silver Sahara Bronze Mauve Lava 2 NEW ΜΑΓΑΖ Amazon Night Charcoal Dusk ά Μαών ε The ONE Colour U 1.2 g Mauve Lava Amazon Night Sahara Bronze Charcoal Dusk Ι & Ι Τ. Γ! η η. η, *. Αη η! Iced Sand Arctic Silver Gel Eyeliner ε ό The ONE 0.5 g Ω * * Τ ω 68 ΙΑΑΙ ΙΜ σ! Black 75

76 30747 Olive Green Intense Plum Beige Pearl Rose Gold Golden Brown Petroleum Shine * Τε ααναωών Έ ω Κώη Σά Ματώ Colour Impact The ONE Σ. Έ "" ω. Δ * 4 g Deep Indigo Shimmering Steel 76

77 SUPER ΦΡΣ & Ω ΧΩ ΩΣ -45% Black Αδάροχη Μάσρ 5-in-1 Wonder Lash The ONE 5--1.,, ω ω. 8 ml Black Black Brown Μάσρ 5-in-1 WonderLash The ONE --1 ω.. 8 ml Χ - * * super ω * * δοαση 77

78 ΕΕΑ Α ΑΘΕ ΑΨΗ α α Illuskin The ONE α HaloLight TechnologyΛ χα εια εφιη α α φωειόηα! ο οο φορει: α BB The ONE Medium, Concealer IlluSkin The ONE Nude Beige, α The ONE Light. BB Α Ε ΕΝΑ SPF 30 Α Α Α Α Α ΑΑΑΑ Α Α Αώε concealer α ηεία ό ε αγη γα ε η α εόηα Fair Fair Light Light ρα BB The ONE 30 ml Nude Pink Medium Concealer IlluSkin The ONE 10 ml Nude Beige 78

79 31599 Light LONG WEAR ς Α ΚΝΗ Translucent Light Medium α η The ONE Αα α α α α α α α look α α α *. α α αα ωα ω αα α ω α α *. 7 g NEW ΕΕΙΑ ΕΦΑΙΗ ΑΡΑ ΡΑ α α, α α α α *. Α αα α α α α ω α α α α α α α α α α. Α α αω α Translucent ΑΑ ΑΨ ΕΦΑΓΗ α αα, α α α * αααω 61 α. α α ω α αα make-up. Εαα έ α : α, Α,. α: Medium 79

80 ΧΕ ΓΕΜΑΑ ΧΩΜΑ ε, αα χώαα, ει - χε α ϊό The ONE γα ε γαία! Τ ει: Καγό 5-ε-1 Colour Stylist he ONE Showcase Pink Pretty Petal Catwalk Pink Clover Haze Showcase Pink Garnet Attraction Posh Plum Uptown Rose Fuchsia Hype Mysterious Pink Pink M ay fl o w e r Pink Lady Cranberry Blush Ο look. Έ... Κι 5-ε-1 Colour Stylist Τhe ONE 4 g. ώ ώ Υ Ο Μι Χειι Colour Stylist The ONE 0.3 g. ώ ώ Nude Rose Clover Haze Real Red Warm Peach Coral Charisma Sweet Tangerine Coral Ideal Red Devotion London Red Red Passion Irresistible Red Red Haute Couture Spicy Nude Vibrant Pink Smoke Red Smoke Red VIP Beige Chic In Taupe Warm Nude Beige Collection Vintage Rose Nude Elegance R e fi n e d Mauve Red Copper Perfect Pink Coral Ideal Dark Plum 80

81 - GLOSSY α Ω α α Ω α α αα αα SPF 12 α JOJOBA & α α α α α α α ς αα α α Transparent Natural Pink Nude Nude Confi dence Pink All Day Rose Unlimited Melted Caramel Rosewood Matte Rose Parfait Beige Taupe Soft Peach Sweet Rose True Blush Peach Evermore Pink Boost Fuchsia Toffee Succulent Pink Taupe Delight Cranberry Cream Red Berries Very Fuchsia Plum Beyond Coral Creme Wrapped in Red Transparent Rose Unlimited Rose Parfait Cranberry Cream Πϊό Πιίηη Χιιώ Lip Spa The ONE 1.7 g Lip Gloss Colour Unlimited The ONE 5 ml Κώ Καιό 5-in-1 Colour Stylist The ONE 4 g Καιό Colour Soft The ONE 2.8 g

82 ΟΥΡ Η ί ω ά ί. ά ά. M AT TOP COAT Χ Top Coat The ONE 8 ml ΙΙΗΗ ΧΙΩ-NAIL CARE COLLECTION Ε. ύ The ONE 8 ml Η & TOP COAT :, Top coat: & Top Coat The ONE 8 ml

83 ΓΑ Α : Α ερνί υχν νορ. Μ η. ΑΓΑΖ ω ευο ερνί. Α. ΧΤ ΧΡΟΟ; Α ω ευ ο υχν The ONE. Α η η ΚΑΩ. ευ ο υχν The ONE 1.9 g ώ 9.65 ώ Rose Lace ευ ερνί υχν νορ The ONE 8 ml ώ 9.65 ώ Peach Pearl Ivory Veil Rose Lace ερνί υχν νορ The ONE 8 ml. ώ ώ

84 φθινοπωρινή ομορφιά BEST DEALS -50% Μχ εαεω ω αεω! LIMITED EDITION Sweet Orange Βερνί χν Sugar Very Me 8 ml. ώ 9.65 ώ Strawberry Pie Black LIMITED EDITION ο ν New York Very Me 1.8 g. ώ 9.65 ώ Snow White άρ Hyper Stretch XL Oriflame Beauty 8 ml. ώ ώ 7.20

85 31048 Black Copper Peach Light Frosted Champagne Green Watermelon Raspberry Sorbet LIMITED EDITION Eye Liner Glitter Very Me 3.5 ml Lip Gloss Booster 12 ml Concealer Studio Artist Oriflame Beauty 10 ml Καό Power Shine Oriflame Beauty 1.6 g Nude Suede Smoky Black Μαά Φώ Oriflame Beauty 2 x 1.12 g α 1 x 0.76 g Καό Studio Artist Oriflame Beauty 4 g ή ά Μαώ Colour Pro Oriflame Beauty 2.7 g

86 GIORDANI GOLD Frosted White Gold Sparkle Shimmering Grey Crystal Taupe Bronzed Burgundy Black Brown Charcoal Grey Midnight Blue Light Natural Κη Σ Giordani Gold 4.5 g Giordani Gold 1.8 g Κ CC SPF 35 Giordani Gold 40 ml Black Black Porcelain Natural Beige Lash Panorama Giordani Gold 8 ml Eye Liner Calligraphy Giordani Gold 0.8 ml Make-up Invisible Touch Giordani Gold 30 ml Blonde Light Medium Nude Coral Rose Pink Red Gel Giordani Gold 4 ml Concealer Secret Giordani Gold 2 g Giordani Gold 1.6 g Baby Pink Clover Haze Nude Pink Intense Pink Βί χ Pure Colour O r i fl a m e 8 ml Coral Red Pastel Pink Red Classic Lavender Shimmer Ruby Pink Glossy Taupe Berry Intense Sheer Cream Deep Plum Night Glow Mocha Loca Goddess Green Blue Lagoon Δ Very Me 1.38 g Electric Purple 86

87 THE ONE Midnight Blue Eye Liner Kajal The ONE 2.5 g White Primer IlluSkin The ONE 30 ml Turquoise Purple Gunmetal Light Medium IlluSkin The ONE 8 g Dark ΜΑΓΑΖ Grey Amazon Green Nude Μ Μ The ONE 1.3 g Deep Plum Μ Liquid Metal The ONE 5 ml Nude R e fl e c t i o n Trendy Berry Rose Glacier Luminous Violet Soft Pink Iridescent Blush Soft Coral Plum Dimension Porcelain Fair Nude Nude Pink Light Ivory Make-up IlluSkin The ONE 30 ml Natural Beige Olive Beige Μχ Μ Μ High Impact The ONE 0.3 g Lip Gloss Power Shine The ONE 5 ml Nude Porcelain Nude Beige Porcelain Natural Beige Fair Nude Light Ivory Nude Pink Mahogany Black Brown Blue Soft Rose Vivid Pink Coral Matte Red Passion Berry Crush Make-up EverLasting The ONE 30 ml Eye Liner The ONE 0.8 ml Κ Colour Unlimited Matte The ONE 1.7 g Μ IlluSkin The ONE 8 g Silver Chrome Grey Smoke Sparkling Green Dazzling Taupe French Beige Pink Charm Sweet Peach Rose Blush Hot Pink Pink Glow Shimmer Rose Luminous Peach Μχ Μ Μ High Impact Metallic The ONE 0.3 g Κ Lip Gloss 5-in-1 Colour Stylist The ONE 5 ml IlluSkin The ONE 4 g

88 φθινοπωρινή ομορφιά BEST DEALS -50% Μ α α! ΑΗ ΟΟΡΦΑ Δ,. ί LIMITED EDITION Ροό Madeleine Pearl Ρό faux α αό. Οα ό αό α α. Κ Quartz. Μααα. Nickel Safe. Μ α α αόα όα α LIMITED EDITION Κοαοή Elegant Business CE Δα: 15.6 x 15x

89 Α!!,. Α,. Έ,. :,. :,. LIMITED EDITION LIMITED EDITION LIMITED EDITION Γναεα Τάνα Riverdale Α -., ω. : 33 x 9 x Φά α νε γνα Riverdale. : 100 x Γναεα Τάνα Ryder., ω, ω. : 30.3 x 12 x

90 STYLE TIP: Κ α α α α αία α α, α α α αα look! 90

91 ΜΑ ΓΑ ΑΕ Ε Α ω ω look ω. Α,,. NEW LIMITED EDITION Σοαρία Golden Leaf Ό.. Κω ω. Nickel safe. : 3.4 x ΑΑΡ Δαχίδ Golden Leaf,,. Ρ. Nickel Safe. : Κοέ Golden Leaf., ω. Nickel safe. :

92 Ν α α αα ω. α αα - α α α! NEW LIMITED EDITION : α α. ω ω ω! 92 Τάνα Iris T.., ω.. : 22 x 1.5 x Τανά Iris.. ω. : 15.2 x

93 COLOUR BLOCK Λ α trends όα colour block α. Αώ α α α α α α α α όα όα α. ΑΑ : αό α, 2, 2 α, ό α ώ αω ω αω! LIMITED EDITION Τάνα Kira Colour Block α α α α α α α α α. α. α: 26 x 10.8 x Τάνα Laptop Kira Colour Block α α laptop α α α α. α α α α laptop.. α αα α α Kira Colour Block. α: 38 x 1.5 x Ποροφόλι Kira Colour Block Ό α α α α. α α laptop Kira Colour Black. α: 19 x 2 x

94 Ν Λ ΛΛ Ι ε αε γα όω! ία αό; ία α; ία αία; ία γ; ία όα α α αό εόεα... εγ εία αεείωε! Μ ω ω ω! 94 LIMITED EDITION Create Your Style Scarf Π look /! Σ! Π ω. Δ: 150 x 53. Η ία 24.05

95 Λ Ο ΕΡΑΓΩΝΟ Ο α hot α. Ο α α α snake print α α α α α α. ΑΑ Ι, ω ω α, ω, 2 α ω ω ω! LIMITED EDITION Τάνα Mindy! rendy snake print. ω Mindy. : 31 x 22 x Φολάρι Mindy ω.. : 113 x

96 WELLNESS Ι ΙΙ & Ι Ι ΧΙΩ! α α α α α α α α α α α α α Wellness αα α α α. Wellness α αα α α α α α α α α! Ι ς Η Η Λ

97 γιεινή απόλαυση WELLNESS ΑΑ Α ΟΡΟΑΓΟ ΟΟ 150 Ρ Μάε Πε ε Φα Δά Natural Balance 100%, ύ ύ. Κ ί g (7 x 40 g) ώ Μάε Πε ε Σάα Natural Balance 100%, ύ ύ. Κ ί g (7 x 40 g) ώ

98 Ρόφημ Wellness Natural Balance, 3 & 6, g. To ΗΜΙΟΡΟ Ο NATURAL BALANCE SHAKE Κ Stig Steen, MD Κ Κω Χ Π Lund, ύ Π Σ Α SHAKE! Μω Σε Δοομεη Natural Balance

99 ΗΑΑ NATURAL BALANCE..! ω ω Stig Steen % ω,. NIΩΕ ΕΑ. ΗΩΕ ΙΓΕΑ. 4 Natural Balance Shake! Για ειόεε ληφε ωε ν Consultant α. WELLNESS ω; 1 Natural Balance Shake : MONO 65! Ό Ό Ό Ό Ό Ο αα ααω,, α α Ραα Natural Balance ΑΓ 99

100 Wellness Natural Balance Soups Υ, α 100% α α α α α αα α. 14. αα. 392 g. To ένα α & α Σαα 100% α! αα α α α α α. ΧΩΙΣ, α, α. Χ GMO. 100

101 Ε NATURAL BALANCE. Α. Α Α! Α, Natural Balance -.. NIΩΕ ΕΧΑ. ΛΗΩΕ ΛΙΓΕΑ. 4 Natural Balance Soup Ω! Για ειόεε ληφε ωε ν Consultant α. WELLNESS Μω Vegan Society α α α α χ Σ Natural Balance α ω

102 ; 5 MUST : Ω Ω : Ω: 150 g : Ροαα Natural Balance:. 2. Δαρο:. 3. Ά: Σ. 4. Αοοε αερ α:.. 5. Club: Σ Wellness Consultant &. ω Ή ½ + 1 cottage Η / : η : ¾ : Ω ¼ : η Natural Balance:

103 ΗΗΗ : ό & Ω: 150 g 1 2 WELLNESS 10:00 1, ό ό, Ή 1 Natural Balance Η / : ό χ : ½ Ω ¼ ¼ The Wellness Roadmap THE WELLNESS ROADMAP - Ω ΗΗΗ Σ Κ Stig Steen Ε Κ Igelösa Σ. lifestyle. Κ Igelösa. 103

104 Α Η Η ''Α'' Α Α ΕΑ., ; Orifl ame. Α.,. Α ΕΑ Α ς ΕΕ Α

105 : Έ. Ε. Α Q10: Έ. 30+ SPF 10 Ατγηατ Κα ατ Love Nature,. Q10 Ά. 15 ml ώ ώ 9.60 Ατγηατ Κα Ηα ε SPF 10 Love Nature,. Q10 Ά. 50 ml ώ ώ 9.60 Ατγηατ Κα χτα Love Nature Q10 Ά,. 50 ml ώ ώ

106 Α Α ΓΑ Ω Α Α Α & ΓΑ Ω Α Α αα ω α α α α. Αα α αα Αα ωα α α αα Τ Love Nature 50 ml ώ ώ 7.20 Εα, gel αα α α ω Τ Τ Love Nature 150 ml ώ ώ 6.60 Gel α Aloe Vera Love Nature 15 ml ώ ώ 7.80 α Π Gel Aloe Vera Love Nature 50 ml ώ ώ 7.20 Gel αα Aloe Vera Love Nature 150 ml ώ ώ 6.60 Α Α ΓΑ Ω ΑΑΑ ΧΑ α Π Τ Love Nature 50 ml ώ Π α Α Τ Love Nature 15 ml ώ Γαα αα Χα Love Nature 125 ml ώ αα αα Τ Love Nature 25τεμ ώ 9.65 Gel αα Τ Love Nature 150 ml ώ Π Τ Love Nature 4 g ώ Τ Χα Love Nature 150 ml ώ α Π Χα Love Nature 50 ml ώ

107 Ε Ν Ω ΗΗ Α:,. Έ. o Α Α ΑΑ. Α Η Η Α Η Η Έα Π ε Άγ Τα Love Nature Έ Ά,,. 25 ml ώ ώ ε-1 Πϊ Καα Π ε Άγ Τα Love Nature 2--1 Ά, ml ώ ώ 6.60 Κα Μα ε Άγ Τα Love Nature. Ά. 15 ml ώ ώ

108 & Nature Secrets 250 ml ώ 7.25 Conditioner & Nature Secrets 250 ml ώ 7.25 & Nature Secrets 250 ml ώ 7.25 Conditioner & Nature Secrets 250 ml ώ 7.25 & Nature Secrets Ξ 250 ml ώ 7.25 Έ & Nature Secrets Ξ 15 ml ώ 3.65 & Nature Secrets 250 ml ώ 7.25 Elderflower & Nature Secrets 250 ml ώ 7.25 & Nature Secrets 250 ml ώ 7.25 & Nature Secrets 75 g ώ 2.45 ΡΕΑ ΧΕΡΩ 75 ml & Nature Secrets & Nature Secrets & Nature Secrets Η μία ώ 8.45 Gel Ε & Nature Secrets 50 ml ώ 8.45 Ε & Nature Secrets 300 ml ώ 7.25 Ginseng & Passion Fruit Nature Secrets 300 ml ώ

109 Τ α α α αα! Πα α ωα α Ή conditioner α α α Λα α α αα α α αα Μα Μα αα & Φα Nature Secrets α αα Μα 150 ml ώ 7.25 ώ 4.80 Α Η Η CONDITIONER 250 ml Conditioner αα & Φα Nature Secrets α αα Μα Conditioner Elderflower & Μ Nature Secrets α Κα Μα Conditioner & Καα Nature Secrets α Ξη α ααωηα Μα To α ώ 7.25 ώ

110 JUMBO ΜΕΓΕΘΟΣ 400 ML 110

111 Αα φνα α αφά α! JUMBO SHAMPOO 400 ml α Φα α Έα α αα α Nature Secrets α α & α α α Nature Secrets α α & Nature Secrets α Elderflower & α α α Nature Secrets α & αα α Ξη α ααωηα α Nature Secrets Α Η Η ΙΑ Α Η Η ΙΑ Α ΑΙΑ Α! ΤΟ ΕΝΑ 4.80 (-60%) 111

112 ΣΑΥΝΙ 75 g ί & Ρ Nature Secrets ά & Nature Secrets ηά Εχί ϊ & Nature Secrets ά & Φη Nature Secrets To ένα

113 α αύ & ύ α α α α! Α Η Η ΚΡΕΟΟ & ΑΡΟΟ 250 ml φοο ά & Φηο Nature Secrets φοο ί & Ρ Nature Secrets φοο Λά & Σο Nature Secrets φοο Ginseng & Passion Fruit Nature Secrets To α

114 Φ ω α α α! Α & ΑΑ Η Μα, α α Φα χα α α α. 400 ml Ά Π Fresh & Nature by O r i fl a m e Fresh & Nature by Oriflame Fresh & Nature by Oriflame Fresh & Nature by O r i fl a m e Α Vetiver Fresh & Nature by Oriflame Α Π Lime Fresh & Nature by Oriflame Η α Α Roll-on & Φ Nature Secrets 50 ml Spray Σ & Φ Nature Secrets 150 ml Spray Σ & Σ Nature Secrets 150 ml

115 Ν & Α Έ Ε. Σ & Χ & Σ Nature Secrets Έ,. 200 ml ώ ώ 7.20 Σ Ε Α & Nature Secrets Έ, *. * 200 ml ώ ώ 7.20 & Α. 115

116 ΕΙΙΗΗ ΑΙΩ & ΩΑ ΑΕ Ε, ΕΩΑΑ ΑΕΕΑΑ! α α α α α α. α α α α : "! Ήα α!" α α α & α Orifl ame α α α α α α α α, α α, α α α αα α. Α ΕΑ Α ς Η ΕΕΗ ΑΛ

117 Ά 86% Ά ω * * 57 79% Δω ω ** * * - Τ ω 80 Αό Ποώ Δοή Δάη Feet Up Advanced,, Intensive Care Complex. 150 ml Ω & Ω Ποό Spray Ποώ Κά η Τή Feet Up Advanced Spray PRO-SHIELD. 100 ml

118 Α, Α Α, ΑΑ ΑΑ! Α conditioner ω. Α., * 118 Αω ΑΑΑ & ΑΑ ΑΑ ω ** * ω 85 conditioner ** ω 97 /

119 Conditioner Χωί Ξ HairX Volume Boost 150 ml Conditioner HairX Shine Reviver 200 ml Conditioner HairX Colour Protect 200 ml Ξηό Συ ε Spray HairX Pure Balance 150 ml ΑΑ 250 ml. ΕΙΙΗΗ ΑΙΩ & ΩΑ Χαρί α α ψ α ααό Συ HairX Colour Protect Συ HairX Shine Reviver Συ HairX Pure Balance Συ HairX Volume Boost Συ HairX Restore Therapy ο α

120 Βούρα M: 25 εκ x Π: 6.5 εκ x Υ: 3.8 εκ Βούρα Vent M: 23.2 εκ x Π: 4.5 εκ x Υ: 4 εκ Τ. Ε styling. Α Α &. Α. Α. Α Ό HairX maximum 24. Τ Spray HairX Strong Hold

121 . Α.. ΑΑ STYLING Α! Αό & HairX Styling 150 ml Αό ώ Ό HairX Styling 200 ml Spray ώ Δό Styling HairX 200 ml ΕΙΙΗΗ ΑΙΩ & ΩΑ Α HairX Smooth Control 150 ml Πό Θ Ξ HairX Colour Protect 150 ml ώ HairX Restore Therapy 200 ml ,

122 ΨΕ Η Η Ε Ε, Έ ω Ά Dogwood & ω. α Discover Miami Spirit 90 g ώ 1.85 ώ 1.20 Αέ αίε Κε Silk Beauty For Smooth Skin 16 αίε αίχωη α 2 αηάα ώ ώ 9.60 Gel Ξία Silk Beauty 150 ml ώ 7.25 ώ 4.80 Κέα α Silk Beauty 200 ml ώ ώ 9.60 Αε Π α Discover Miami Spirit 200 ml ώ 7.25 ώ 4.80 Α Discover Miami Spirit 250 ml ώ 4.85 ώ

123 JUMBO ΜΕΓΕΘΟΣ 750 ml ΕΙΙΗΗ ΑΙΩ & ΩΑ ΑΡΟΝΟ 750 ml Αφοντού Discover Sicilian Dream (Jumbo) Αφοντού Discover Parisian Delight (Jumbo) Αφοντού Discover Icelandic Purity (Jumbo) ο έ ν α

124 Silk Beauty Feminelle Feet Up Silk Beauty 100 g ώ 3.65 Ε Γ Π Feminelle 20ε ώ Κ Π Α & Α Feet Up 75 ml ώ Α Roll-on Silk Beauty 50 ml ώ 7.25 Ή Α Ε Γ Π Feminelle Special Care+ 200 ml ώ Π Feet Up Advanced 100 ml ώ Κ Α Silk Beauty for Smooth Skin 100 ml ώ Α Κ Π Silk Beauty For Smooth Skin 20 αίε α 4 αηάα ώ Gel Κ Ε Γ Π Feminelle Special Care+ 300 ml ώ Α Ε Γ Π Feminelle 75 ml ώ Κ Α Feet Up Advanced 75 ml ώ Γ Σεαία ω 2. Δαάε: 12.8 x 4.5 x 2 ε ώ 2.45 Swedish Spa Α Swedish Spa 100 g ώ 4.25 Α Π Π Feet Up Advanced 100 ml ώ

125 Χ 83% * 14 ** ω *** Χ FLUORIDE Ω. 100 ml Οοόρ System 8 Total Protection Optifresh Οοόρ System 8 Crystal White Optifresh Οοόρ System 8 Herbal Blend Optifresh ΕΙΙΗΗ ΑΙΩ & ΩΑ ό ίχ ώ ίω Οοόορ Optifresh ή - Ρο Οοόορ Optifresh ή - ή * ω ** ω *** 125

126 Α Π Π Π & Lime Feet Up Lime. 75 g ώ ΤΗ φντίδα διών Μ ΑΜΑ Η Η α α ω α ώ. α, ααόα, α α ω - α ό α α α ό! Τ ένα 4.80 Α Π Π Σ & Α Feet Up Α Έ Α. 75 ml ώ Α Spray Π Ε & Μ Feet Up Ά, Έ Μ. 150 ml ώ Α Κ Π Ά Π & Σ Σ Feet Up Ά. 75 ml ώ

127 η η η η, η. Άη η η η ηη Η ΑΗ ΜΑ Α η η. 127

128 Αηα Κα Χώ Αα α. α α α UV, αα α α α. 50 ml Εα Κα Χώ Σόη & Γη Incredible α & α. 75 ml ΧΑΡΙΕ Α χέια α Ποα Εα Κα Χώ α α α α α α α α αα & αα. 50 ml ΝΑ Α ΑΑΗΑ α όα α α α α. Έ α α α αα α Orifl ame α ώ α αα α ό α. Η μία ύ Γα Εωη α α α αα α α α αα. : α, Elastane

129 & Ω η η ίηη. * 99% * Δη ί η ** 97% * * Δωη η 100 ί 2 UV,.,,.,. 129

130 Ή ε ε ph χωί ε & εε ε extra ίε & ΑΑΕ ΑΑ ειίηση Α Α Χ Α Feminelle fl oral p. Τ ένα 4.80 Ή ph Ϊ ΑΑ FEMINELLE 300 ml Ή Π Καα γα Εα Γαεα Πεχ Feminelle Κααα Π Καα γα Εα Γαεα Πεχ Feminelle Παε Π Καα γα Εα Γαεα Πεχ Feminelle

131 100% ε ε εχ Ά Λε Πε * * Αεε ε ω εε εχ Πεε ε εχ εχε Η ΑΗ ΜΑ 131

132 ΕΓΓΗΕΗ φρσκα 93% Α ΑΑ ΕΑ * * ω 71 α Ε Ε αα α α α α αα α 24ω Activelle α α α α, α α α α α ααα. Το να Ω ΑΗ ACTIVELLE 50 ml Αμηό Roll-on 48ωη Δάη Extreme Protection Activelle Αμηό Roll-on Activelle Cotton Dry Αμηό Roll-on Activelle Invisible Αμηό Roll-on Activelle Pure Care Αμηό Roll-on Activelle Green Tea

133 97% ΑΑ ΑΑ Α Α ΑΑ * * ωώ ό 69 ω 86 χ. Α Α 90% ΑΑ Α Α * * Αόη η ω 60 ώ 90% ΑΑ Α ΑΑ Α * * η όη ώ (69 ω 86 χ). 91% ΑΑ Α * * Αόη η ωώ χ

134 Α ό. Π ώ. Ε ό ώ. Μ μ ά Μ & Γ Γ Π ά μ, μ άω ά άμ. Μ Π μ, μ ά. άά ά, ω ά, μά άμ. 134

135 * Εαηαό χο όαα NEW ΑΕΗ ΦΑ -50% Η ΑΗ Α ΤΙΨΤΕ ΤΑ ΪΝΤΑ Κα Χει Milk & Honey Gold, χ ω χ. 24ω ω*. 75 ml ώ ώ 6.00 Υγ Κεσυ Χει Milk & Honey Gold ω χ. 300 ml ώ ώ 5.40 Σαι Milk & Honey Gold, χ. 75 g ώ 4.85 ώ

136 Σ όη η Α Σά NEW Ανύ Discover Tanzanian Grace 250 ml Α Α Σαύνι Discover Tanzanian Grace 90 g ΑΩΜΑ ΜΑΜΑΜ α αώ Ααα α α α α ώα Α. α, ό ωα. Σγγάι Μάνι Δάε: 9 x 6 ε TANZANIAN GRACE Α + Α α (5/10-25/10) ΚΥΣ Σά Μά MONO 1.20 ε η ά Σε. ΕΑ ΓΑΕΑ ΑΑ:. ηία 69, α. η.: , Fax: ame.com.cy Κ 2015 Orifl ame Cosmetics Global S.A. BUSINESS CENTER ΕΩΑ: εω. έε12-14, η.: Online ααγγείε: ame.com.cy ηεωέ ααγγείε: , Fax: Customer Service - Εηέηη εα: η.: , Fax:

14-2015 5/10-25/10 Η ECOLLAGEN. Γοητε α τη. www.cosmeticsgr.gr

14-2015 5/10-25/10 Η ECOLLAGEN. Γοητε α τη. www.cosmeticsgr.gr Η ECOLLAGEN ΡΕΕΙ! 14-2015 5/10-25/10 Γοητεα τη Όμοφη ω Μ Ο ρ σ ψ ρ Μ Giordani Gold ί,. Δ ί Ιί, ί ί ί. Π α α αό αα, α α α, ό α. 32082 Natural Bronze NEW 32081 Natural Radiance 32084 Dark Bronze 32083 Natural

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. από 01/ 12/ 2 0 1 4 έ ω ς 28/ 1 2/ 2 0 1 4

COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. από 01/ 12/ 2 0 1 4 έ ω ς 28/ 1 2/ 2 0 1 4 Δείξτε τον απίθανο κατάλογο 17 σε όλους, απογειώστε τις πωλήσεις σας & εκπληρώστε τα όνειρά σας! COF 112025 Κατάλογος 17 Ελλάδος 1 τεμ 757967 Κατάλογος 17 Ελλάδος 5 τεμ 3.00 757984 Κατάλογος 17 Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 10 από 01/0/2013 έως 21/0/2013 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.gr. Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 16 από 4/11/01 έως 1/1/01 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.gr Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 5 από 18/03/2013 έως 0/04/2013 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.gr. Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ από 03/03/201 έως 23/03/201 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.com.cy Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 6 από 14/04/2014 έως 04/05/2014 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.com.cy Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

24.08-13.09.2015 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS. Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

24.08-13.09.2015 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS. Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων 1.08-1.09.01 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων 1 1 069 Κρέμα Ημέρας Optimals Skin Energy 0m 060 Κρέμα Νύχτας Optimals Skin Energy 0ml 19. 1.0 Ενυδατική

Διαβάστε περισσότερα

ORIFLAME. Οδηγός Προϊόντων Μακιγιάζ. Ένας ολόκληρος κόσμος ομορφιάς ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ. Πιστεύουμε στα Όνειρα Πιστεύουμε στην Ομορφιά Πιστεύουμε σε Εσάς

ORIFLAME. Οδηγός Προϊόντων Μακιγιάζ. Ένας ολόκληρος κόσμος ομορφιάς ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ. Πιστεύουμε στα Όνειρα Πιστεύουμε στην Ομορφιά Πιστεύουμε σε Εσάς Ένας ολόκληρος κόσμος ομορφιάς ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ TM Πιστεύουμε στα Όνειρα Πιστεύουμε στην Ομορφιά Πιστεύουμε σε Εσάς Oriflame Ελλάς Λ. Κηφισίας 69 15124 Μαρούσι www.oriflame.gr

Διαβάστε περισσότερα

5-σε-1 ΚΡΑΓΙΟΝ Πλούσιο χρώμα Λαμπερό τελείωμα Διατηρεί την ενυδάτωση των χειλιών * Άνετη αίσθηση ** Σταθερό χρώμα **

5-σε-1 ΚΡΑΓΙΟΝ Πλούσιο χρώμα Λαμπερό τελείωμα Διατηρεί την ενυδάτωση των χειλιών * Άνετη αίσθηση ** Σταθερό χρώμα ** 30667 Sweet Tangerine 30660 Lady 30670 London Red 30655 Uptown Rose ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΑΣ ΧΑΜΟΓΕΛΟ θα απογειώσει το στυλ σας! 5-σε-1 ΚΡΑΓΙΟΝ Πλούσιο χρώμα Λαμπερό τελείωμα Διατηρεί την ενυδάτωση των χειλιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποσμητικά Roll-on ΜΟΝΟ 1.50 το ένα

Αποσμητικά Roll-on ΜΟΝΟ 1.50 το ένα Αποσμητικά Roll-on ΜΟΝΟ.0 το ένα ωρα Αντιιδρωτικά Αποσμητικά Roll-on. 0 ml. 99 Enigma.00 0 Elvie 07 Divine 979 Divine Sensual ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ Αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com Κωδ. Παρ.: 93669-410 TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com 2 2015 LR Health & Beauty Systems ΕΠΕ 14452 Μεταμόρφωση Αττικής GR 28 1 TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

11.50. Kάντε τις ευχές των αγαπημένων σας πραγματικότητα με ΔΩΡΑ Oriflame! «Ένα υπέροχο δώρο σε μια ακόμα πιο υπέροχη τιμή!»

11.50. Kάντε τις ευχές των αγαπημένων σας πραγματικότητα με ΔΩΡΑ Oriflame! «Ένα υπέροχο δώρο σε μια ακόμα πιο υπέροχη τιμή!» ΣΕΤ DELIGHT Άρωμα Delight 50ml και αποσμητική ρολέτα 50ml. Σε πολυτελές κουτί δώρου. 753926 44.80 «Ένα υπέροχο δώρο σε μια ακόμα πιο υπέροχη τιμή!» Kάντε τις ευχές των αγαπημένων σας πραγματικότητα με

Διαβάστε περισσότερα

Listen to Your Heart! www.lrworld.com Special Edition 02 2015

Listen to Your Heart! www.lrworld.com Special Edition 02 2015 Love Listen to Your Heart! www.lrworld.com Special Edition 02 2015 Όλες οι προσφορές που εμπεριέχονται στο LR Love ισχύουν από 28.01 μέχρι 14.02.2015 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. You re simply

Διαβάστε περισσότερα

προφίλ Την εταιρία Abc Nailstore αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2010 η EVABEAUTY Professional Products.

προφίλ Την εταιρία Abc Nailstore αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2010 η EVABEAUTY Professional Products. προφίλ Η επιτυχία της εταιρείας Abc Nailstore έγκειται στην εστίασή της στην εκπαίδευση και τη συνεχή της φροντίδα για την μετεκπαίδευση των επαγγελματιών τεχνιτριών νυχιών, στην ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΦΕΤΑ / SUGAR DRAGEES

ΚΟΥΦΕΤΑ / SUGAR DRAGEES ΚΟΥΦΕΤΑ / SUGAR DRAGEES κουφέτα / sugar dragées Η παράδοση ήταν η αφετηρία μας... Η δημιουργικότητα και η φαντασία πυξίδα για την τελειότητα. Τα κουφέτα μας, μια παλέτα γεύσεων που χρωματίζουν τις αναμνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Sapphire Blue. Diamond Black FP 925 BP 660. Edson FP 840

Sapphire Blue. Diamond Black FP 925 BP 660. Edson FP 840 Writing Moments Sapphire Blue Diamond Black FP 925 BP 660 Edson FP 840 BP 590 Ένας Θρυλικός και Κομψός Στυλογράφος. Φόρος τιμής στον Lewis Edson Waterman, ιδρυτή της εταιρείας, αυτός ο πολυτελής στυλογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Professional nail products. Acrylic. Gel. Gel Polish

Professional nail products. Acrylic. Gel. Gel Polish Professional nail products Gel Gel Polish Acrylic Professional nail products Info Ποια είναι η expert-nails Η expert-nails είναι πρωτοπόρος στα προϊόντα περιποίησης άκρων (gel, ακρυλικών) που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

Αναδείξτε τη φυσική ομορφιά σας με Χρώματα Sonya

Αναδείξτε τη φυσική ομορφιά σας με Χρώματα Sonya Αναδείξτε τη φυσική ομορφιά σας με Χρώματα Sonya Αλόη Αν είχε ανθρώπινη υπόσταση, θα ήταν γυναίκα, μιας και ξέρει τόσο καλά να περιποιείται τη γυναικεία επιδερμίδα και να αναδεικνύει την ομορφιά της. Ξεχωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

3,99 ΤΡΕΛΕΣ. 1,99 3x ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! HOW TO ORDER. Κ Α Μ Π Α Ν Ι Α 1 5 2 0 1 3 M ά ι ο ς - Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 3 Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ 100%

3,99 ΤΡΕΛΕΣ. 1,99 3x ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! HOW TO ORDER. Κ Α Μ Π Α Ν Ι Α 1 5 2 0 1 3 M ά ι ο ς - Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 3 Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ 100% 1x 1,99 3x 3,99 1 2 3 4 5 6 Κ Α Μ Π Α Ν Ι Α 1 5 2 0 1 3 M ά ι ο ς - Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 3 w w w. a v o n c o s m e t i c s. g r Σαμπουάν για όλους τους τύπους Μαλλιών. 2 4,10 1. 2 σε 1 Σαμπουάν και Μαλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

This summer s make-up bag. beauty

This summer s make-up bag. beauty beauty Το νεσεσέρ του καλοκαιριού Η θερινή ραστώνη, η χαλαρότητα της εποχής και η έξαψη των διακοπών θα συμπληρωθούν ιδανικά με τα κατάλληλα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης. Επιμελεια: Αλεξανδρα Παπαδακη,

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

50% Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95, Fax: 210 57.51.097, 210 57.48.612. κ.

50% Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95, Fax: 210 57.51.097, 210 57.48.612. κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Εμπορικό κέντρο Καλλυντικών, Παραφαρμακευτικών, Κομμωτηρίου, Αισθητικής, Μανικιούρ, Πεντικιούρ Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95,

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

panel πάνελ 0,32 22,4 0042.00-62.00-20.00 0004.50-07.20-30.00 panel Roxani 60x15x3-5 panel Roxani corner free x 15 0042.00-62.00-20.

panel πάνελ 0,32 22,4 0042.00-62.00-20.00 0004.50-07.20-30.00 panel Roxani 60x15x3-5 panel Roxani corner free x 15 0042.00-62.00-20. 14 thessaloniki athens natural stone panel πάνελ 0042.00-62.00-20.00 0004.50-07.20-30.00 panel Roxani 60x15x3-5 panel Roxani corner free x 15 0042.00-62.00-20.00 0004.50-07.20-30.00 panel Lidia 60x15x3-5

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL DEALS by FM GROUP!

SPECIAL DEALS by FM GROUP! SPECIAL DEALS by FM GROUP! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ w w w. f m g r o u p. g r Παντού μαζί σας! Απίθανο αποτέλεσμα! FM GROUP SUGGESTS! 16,00 /τμχ. ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ροσφορές Καλές γιορτές

ροσφορές Καλές γιορτές Χριστουγεννιάτικες ροσφορές Καλές γιορτές 2 εκεμβρίου μέχρι 10 Ιανουαρίου w w w. f m g r o u p. g r 2 www.fmgroup.gr Φτιάξτε το δικό σας σετ Aurile! ΔΩΡΟ ΚΩΔ.: GK1 Με την αγορά 2 βιο-λειτουργικών ροφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

σαπούνια & καλλυντικά Σειρά Marriott

σαπούνια & καλλυντικά Σειρά Marriott Σειρά Marriott Σειρά Classic ΣΦΟΥΓΚΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ Σειρά Natural your personal story ΣΩΜΑΤΟΣ tailor 13 Σειρά Purple Σειρά Eko Naturals Σειρά White Label your personal story ΣΩΜΑΤΟΣ tailor 13 Σειρά Blue Label

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL DEALS by FM GROUP!

SPECIAL DEALS by FM GROUP! SPECIAL DEALS by FM GROUP! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ w w w. f m g r o u p. g r FM GROUP SUGGESTS! 12,00 /τμχ. 34,40 40 ΠΟΝΤΟΙΟΙ Παντού μαζί σας! Πολυτελής

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΠΕΛΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ. καπελα 148-154 αξεσουαρ 155-157

Κ ΑΠΕΛΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ. καπελα 148-154 αξεσουαρ 155-157 Κ ΑΠΕΛΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ καπελα 148-154 αξεσουαρ 155-157 ΚΑΠΕΛΑ ΣΕΛΙΔΑ 137 SOL S SUNNY 88110 ΠΕΝΤΑΠΛΕΥΡΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΙ 100% ελαφρώς λαναρισμένο βαμβάκι προσχηματισμένο γείσο (κυρτό) 4 ραμμένες οπές για εξαερισμό

Διαβάστε περισσότερα

τολμήστε... μεταμορφώστε τις βλεφαρίδες σας με

τολμήστε... μεταμορφώστε τις βλεφαρίδες σας με www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 12 (15/09/14-05/10/14) νέο BIG&DARING volume mascara τολμήστε... μεταμορφώστε τις βλεφαρίδες σας με ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΟΓΚΟ & ΕΝΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑ Το διάσημο μοντέλο Irina Shayk, πρέσβειρα ομορφιάς

Διαβάστε περισσότερα

Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής.

Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής. ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2011 24(3): 133-140 133 Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής. Εμπορική ονομασία ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 5000

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΚΑ 17,00 PAP003 5,10 PAP007 1,70 PAP101 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SWAN PRO. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MAX SWAN PRO 16 τ 17,00

ΧΑΡΤΙΚΑ 17,00 PAP003 5,10 PAP007 1,70 PAP101 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SWAN PRO. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MAX SWAN PRO 16 τ 17,00 ΧΑΡΤΙ WC ΛΕΥΚΟ economy SWAN PAP001 7,50 ΧΑΡΤΙ WC δίφυλλο 10 τεμ PAP005 2,70 ΧΑΡΤΙ WC JUMBO SWAN PRO 8 τεμ PAP009 17,00 Χαρτί κουζίνας PRO STRONG 800, 296 μ ΧΑΡΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙ WC ΛΕΥΚΟ 42 μέτρα SWAN PAP002 17,00

Διαβάστε περισσότερα

50% ΝΕΟ Το Προϊόν Μείωσης της Κυτταρίτιδας Bioclinic είναι εδώ. ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΣΜΕΝΕΣ ΦΤΕΡΝΕΣ! ΥΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΜΕ ΟΜΟΡΦΟ ΣΩΜΑ & ΕΥΕΞΙΑ!

50% ΝΕΟ Το Προϊόν Μείωσης της Κυτταρίτιδας Bioclinic είναι εδώ. ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΣΜΕΝΕΣ ΦΤΕΡΝΕΣ! ΥΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΜΕ ΟΜΟΡΦΟ ΣΩΜΑ & ΕΥΕΞΙΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΣΜΕΝΕΣ ΦΤΕΡΝΕΣ! 16 σελίδες γεμάτες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ευεξίας & Ομορφιάς! Απόλυτη βελτίωση των σκασμένων φτερνών σε 7 ημέρες 1) ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ Feet Up Advanced Cracked Heel Repair Foot Cream Κρέμα

Διαβάστε περισσότερα

More Quality. for your life. 08/2015

More Quality. for your life. 08/2015 world More Quality for your life. 08/2015 Ανακαλύψτε τα highlight του μήνα! ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ! Μοναδικές προσφορές και τον Αύγουστο! Χρόνια μας πολλά! Η LR έχει γενέθλια και γιορτάζει μαζί σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

WINE LIST MANDRA TAVERN SPECIAL RESERVE - ΜΑΝΤΡΑ ΣΠΕΣΙΑΛ - ДОМАШНЕЕ ВИНО CARAFFE VILLAGE WINE - ΚΑΡΑΦΑ ΚΡΑΣΙ - ДЕРЕВЕНСКОЕ ВИНО

WINE LIST MANDRA TAVERN SPECIAL RESERVE - ΜΑΝΤΡΑ ΣΠΕΣΙΑΛ - ДОМАШНЕЕ ВИНО CARAFFE VILLAGE WINE - ΚΑΡΑΦΑ ΚΡΑΣΙ - ДЕРЕВЕНСКОЕ ВИНО WINE LIST MANDRA TAVERN SPECIAL RESERVE - ΜΑΝΤΡΑ ΣΠΕΣΙΑΛ - ДОМАШНЕЕ CARAFFE VILLAGE WINE - ΚΑΡΑΦΑ ΚΡΑΣΙ - ДЕРЕВЕНСКОЕ HALF CARAFFE VILLAGE WINE - ΜΙΣΗ ΚΑΡΑΦΑ - ПОЛУ ДЕРЕВЕНСКОЕ APHRODITE - ΑΦΡΟΔΙΤΗ - АФРОДИТА

Διαβάστε περισσότερα

only hot offers! www.fmgroup.gr Οι προσφορές ισχύουν για ΕΛΛΑΔΑ & για ΚΥΠΡΟ έως 30/09 Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

only hot offers! www.fmgroup.gr Οι προσφορές ισχύουν για ΕΛΛΑΔΑ & για ΚΥΠΡΟ έως 30/09 Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων only hot offers! Οι προσφορές ισχύουν για ΕΛΛΑΔΑ & για ΚΥΠΡΟ έως 30/09 Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων www.fmgroup.gr 3 βήματα Σετ ALOE VERA! Αποτελείται από αφρό καθαρισμού, τονωτική λοσιόν και κρέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων Νο 4 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Κατάλογος προϊόντων Νο 4 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ Κατάλογος προϊόντων Νο 4 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ Βάση Σιλικόνης Fb01 Βάση Σιλικόνης 10,80 Make-up advanced foundation K001 K002 K003 K004 K008 K005 K006 K007 K009 Ivory

Διαβάστε περισσότερα

Collection 2013-2014. Αποκλειστικά για τους επαγγελματίες της ομορφιάς

Collection 2013-2014. Αποκλειστικά για τους επαγγελματίες της ομορφιάς Η προσφορά ισχύει από 18-11-2013 έως 31-03-2014 Collection 2013-2014 Αποκλειστικά για τους επαγγελματίες της ομορφιάς Ανακαλύψτε την υπέροχη συλλογή εργαλείων και προϊόντων με την εγγύηση ΔΑΦΝΗΣ, σε μοναδικές

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

NEW //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EDITION 2010-11

NEW //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EDITION 2010-11 ////////////////////////////////////// NEW EDITION 2010-11 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// WELCOME TO BEAUTY WORLD ///////////// GABRINI GeneRAl

Διαβάστε περισσότερα

www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 7 (19/05/14-09/06/14) TODAY TOMORROW ALWAYS TOGETHER A ROMANTIC NEW FRAGRANCE

www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 7 (19/05/14-09/06/14) TODAY TOMORROW ALWAYS TOGETHER A ROMANTIC NEW FRAGRANCE www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 7 (9/05/4-09/06/4) TODAY TOMORROW ALWAYS TOGETHER A ROMANTIC NEW FRAGRANCE TODAY TOMORROW ALWAYS TOGETHER A ROMANTIC NEW FRAGRANCE NEO Αυτό το ακαταµάχητο άρωµα µε παρασέρνει

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΙΔΙΚΑ. παιδικα 128-137

Π ΑΙΔΙΚΑ. παιδικα 128-137 Π ΑΙΔΙΚΑ παιδικα 128-137 20 ΧΡΩΜΑΤΑ 300 309 141 136 140 301 302 280 272 318 244 ΠΑΙΔΙΚΑ 225 220 712 269 115 SOL S REGENT KIDS 11970 ΠΑΙΔΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟTHTA: JERSEY (ΜΟΝΟΠΛΑΚΟ) 150

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων No. 5 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Κατάλογος προϊόντων No. 5 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ Κατάλογος προϊόντων No. 5 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ Βάση Σιλικόνης Βάση για σκιές ματιών Δειγματολόγιο Κραγιόν Fb01 Βάση Σιλικόνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣχολή Ελευθέρων Σπουδών TREND

ΗΣχολή Ελευθέρων Σπουδών TREND ΗΣχολή Ελευθέρων Σπουδών TREND NAILS δηµιούργησε υπεύθυνα ταχύρρυθµα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε συνεργασία µε την διεθνώς αναγνωρισµένη Ευρωπαϊκή εταιρεία TRENDNAILS INTERNATIONAL που αποκλειστικά αντιπροσωπεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις /Κεντρική 'Εκθεση Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης

Εγκαταστάσεις /Κεντρική 'Εκθεση Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης Εγκαταστάσεις /Κεντρική 'Εκθεση Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, 19018 Μαγούλα, Αττικής, Τηλ. 210 489 8605, 8001113836 (γραµµή χωρίς χρέωση) Fax. 210 489 8500-10, email: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr Υποκατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

A U T U M N W I N T E R 2 0 1 4 / 2 0 1 5

A U T U M N W I N T E R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 UNDER WEAR & PYJAMAS A U T U M N W I N T E R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V P Y J A M A S Οι νέες ανδρικές και γυναικείες σειρές της Minerva, απευθύνονται σε όλους εκείνους που επιζητούν την καθηµερινή πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

hands up! ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΜΟΔΑΣ 2011 Born to be wild go magic! Sensitive & Herbal Bar ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ! 03/2011 alessandro international

hands up! ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΜΟΔΑΣ 2011 Born to be wild go magic! Sensitive & Herbal Bar ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ! 03/2011 alessandro international ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 03/2011 alessandro international hands up! Sensitive & Herbal Bar ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΜΟΔΑΣ 2011 Born to be wild go magic! ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ! 2 Inhalt editorial 3 10 4 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων No. 6 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Κατάλογος προϊόντων No. 6 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ Κατάλογος προϊόντων No. 6 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ Βάση μακιγίαζ Fb01 Βάση σιλικόνης 10,80 Cc04 Kρέμα CC genius nude 16,90 Cc05 Kρέμα CC smart beige 16,90 Fb02 Bάση για

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστη προστασία επιφανειών με το συνδετικό υλικό Self-Stratifying CETOL WF 771. Προστασία του ξύλου σε εξωτερικούς χώρους

Βέλτιστη προστασία επιφανειών με το συνδετικό υλικό Self-Stratifying CETOL WF 771. Προστασία του ξύλου σε εξωτερικούς χώρους Βέλτιστη προστασία επιφανειών με το συνδετικό υλικό Self-Stratifying CETOL WF 771 Προστασία του ξύλου σε εξωτερικούς χώρους Cetol WF 771 Το ξύλο υπογραμμίζει το φυσικό περιβάλλον σε κήπους και ταράτσες.

Διαβάστε περισσότερα

Set Pretty Girl Winx

Set Pretty Girl Winx είναι τα παιδικά αξεσουάρ με τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών όπως: κοκαλάκια σε υπέροχες συσκευασίες, καπελάκια σε καταπληκτικά χρώματα, γυαλιά ηλίου και ρολόγια χειρός kidsναι, για trendy εμφανίσεις.

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στον μαγευτικό

Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στον μαγευτικό Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στον μαγευτικό κόσμο ομορφιάς της LR! Κρατάτε στα χέρια σας τον ανανεωμένο κατάλογο που παρουσιάζει τη Συλλογή μας με υψηλής ποιότητας προϊόντα κοσμητικής, made in Germany,

Διαβάστε περισσότερα

TOP COATS & ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΑ ΝΥΧΙΩΝ. Γιατί να επιλέξετε βερνίκι China Glaze?

TOP COATS & ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΑ ΝΥΧΙΩΝ. Γιατί να επιλέξετε βερνίκι China Glaze? Art. Nr. 81091 Περιλαμβάνει 672 βερνίκια και 72 θεραπείες Η China Glaze ή απλά η Γυαλάδα Της Πορσελάνης ηγείται στον χώρο παραγωγής και προώθησης επαγγελματικών βερνικιών και θεραπειών νυχιών, τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Fall. Of f i c i a l P r o d u. Ca t a l o g u. Official Authorized Reseller

Fall. Of f i c i a l P r o d u. Ca t a l o g u. Official Authorized Reseller Of f i c i a l P r o d u ct Ca t a l o g u e Official Authorized Reseller 2012 Fall this way Image Product Name Color Qty Size Notes Price* Manduka Pro Series Black Mat PRO Dark Grey 180 / 216 cm 0.6

Διαβάστε περισσότερα

Καινούργιες αποχρώσεις ομορφιάς. Κατάλογος προϊόντων αρ. 1

Καινούργιες αποχρώσεις ομορφιάς. Κατάλογος προϊόντων αρ. 1 Καινούργιες αποχρώσεις ομορφιάς Κατάλογος προϊόντων αρ. 1 Οι αναφερόμενες στο Κατάλογο τιμές συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 19%. Η προσφορά σχετικά με την τιμή και τα προϊόντα που αναφέρονται στο Κατάλογο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 e-mail : bsxoliki@rhodes.gr ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αγαπητοί φίλοι της LR, ΜΑΚΙΓΙΑΖ. Colours 14 ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 26 ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 44 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 76

Περιεχόμενα. Αγαπητοί φίλοι της LR, ΜΑΚΙΓΙΑΖ. Colours 14 ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 26 ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 44 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 76 Περιεχόμενα ΜΑΚΙΓΙΑΖ Deluxe 04 Colours 14 ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 26 ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 44 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ Zeitgard 54 ANTI-AGΙNG ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 62 ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 69 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 70 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 72

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΤΟΙΧΟΣ - ΔΑΠΕΔΟ

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΤΟΙΧΟΣ - ΔΑΠΕΔΟ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΤΟΙΧΟΣ - ΔΑΠΕΔΟ Σελίδα 1 από 18 15x49 15x50 ΕΠΕΝΔΥΣΗ AVILA BEIGE 15Χ49 porcelain Α' 1,20 72,00 30,00 AVILA GRIS 15Χ49 porcelain Α' 1,20 72,00 30,00 FREDES BEIGE 15Χ50 πλακάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Adidas Advista. Προδιαγραφές. Στον σκελετό Adidas Advista υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των προστατευτικών φακών με συνταγογραφούμενους φακούς

Adidas Advista. Προδιαγραφές. Στον σκελετό Adidas Advista υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των προστατευτικών φακών με συνταγογραφούμενους φακούς 2011 CATALOGUE Panoramic Flip-Ups Οι μοναδικές πανοραμικές λούπες της PeriOptix είναι ελαφριές, αδιάβροχες και προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος πεδίου από τις κλασικές λούπες. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΕΡ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΕ Πειραιώς 236 - Ταύρος - Αθήνα - 17778 Τηλ 210 4836347 - Φαξ 210 4836366

ΒΙΟΠΕΡ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΕ Πειραιώς 236 - Ταύρος - Αθήνα - 17778 Τηλ 210 4836347 - Φαξ 210 4836366 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΒΙΟΠΕΡ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΕ Πειραιώς 236 - Ταύρος - Αθήνα - 17778 Τηλ 210 4836347 - Φαξ 210 4836366 SOLUTION 31 Polar Oak ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ / m2 H2706 Maple select

Διαβάστε περισσότερα

07/2015. More Quality. for your life. Το φετινό καλοκαίρι. είναι

07/2015. More Quality. for your life. Το φετινό καλοκαίρι. είναι world More Quality for your life. 07/2015 Το φετινό καλοκαίρι είναι Deluxe High Impact Lipstick Κρεμώδης, απαλή υφή με έντονα χρώματα για μοναδικό χρωματικό αποτέλεσμα με μία μόνο εφαρμογή Καινοτόμος σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

HAIR GREENYARD n a t u r a l s ΜΑΛΛΙΑ Σαμπουάν Θρέψης Σαμπουάν για Ευαίσθητο Δέρμα ελιά* ~ σιτάρι ~ δενδρολίβανο Δύναμη - Όγκος - Λάμψη ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΜΑΛΛΙΩΝ Απαλή σύνθεση με μαλακτικά και ενυδατικά συστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

shopping On board ANEKshops

shopping On board ANEKshops ANEKshops Επιμέλεια Styling: Δώρα Μάστορα Φωτογραφίες: Κορνήλιος On board shopping 7 Οι πιο προχωρημένες προτάσεις στο στυλ και την ομορφιά, αλλά και μικρές γλυκές εκπλήξεις σάς περιμένουν στα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ INTERALIA COSMETICS Τηλ.& Fax: 210-56 14 756, 210-49 56 868 email: interalia@windowslive.com

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ INTERALIA COSMETICS Τηλ.& Fax: 210-56 14 756, 210-49 56 868 email: interalia@windowslive.com ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ INTERALIA COSMETICS Τηλ.& Fax: 210-56 14 756, 210-49 56 868 email: interalia@windowslive.com www.interaliacosmetics.gr Lipstick CLASSIC COLOURS FESTIVAL ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεχάστε όλα όσα γνωρίζετε σχετικά με στυλογράφους.

Ξεχάστε όλα όσα γνωρίζετε σχετικά με στυλογράφους. Writing Moments Ξεχάστε όλα όσα γνωρίζετε σχετικά με στυλογράφους. Η Parker δημιούργησε την επανάσταση που ακούει στο όνομα 5 TH Technology. Ένα νέο πρωτοποριακό τύπο γραφής που προσφέρει ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 06 ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 16 MAKE-UP 32 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ 52 ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 56 ANTI-AGΙNG ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 60

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 06 ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 16 MAKE-UP 32 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ 52 ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 56 ANTI-AGΙNG ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 06 ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 16 LR-Classics 24 Αρώματα χώρου 30 MAKE-UP 32 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ 52 ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 56 ANTI-AGΙNG ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 60 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 68 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP MAKE-UP ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

FM GROUP MAKE-UP ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ CC Τι είναι η Βάση CC; Είναι ένα προϊόν, το οποίο συνδυάζει πολλές λειτουργίες: περιποιείται τέλεια και χαρίζει ομοιομορφία στο δέρμα, προετοιμάζει για την εφαρμογή του make up, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kg (2 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kg (2 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6077 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2kg (2 1 kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6093 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΛΕΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KYSO collection. preview. Έπιπλα κήπου Μπάρμπεκιου

KYSO collection. preview. Έπιπλα κήπου Μπάρμπεκιου KYSO collection 2013 preview Η KYSO εγγυάται τα καλύτερα και τα πιο ανθεκτικά έπιπλα κήπου. Μοντέρνα σχέδια και καινοτόμα υλικά, κατασκευασμένα και ελεγμένα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές.

Διαβάστε περισσότερα

ROSE GOLD BLUR ΦΥΣΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ 7 ΞΑΝΘΌ CHROMATICS, FLASH LIFT, SHADES EQ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΒΑΣΗΣ 60 ml 10Av (10.12 Chromatics) 60 ml 30 vol Oil In Cream Developer ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 30 ml Flash Lift 30 ml 20 vol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. RAPEX REPORTS 20-22-24-25-27-28 (εβδομάδα)/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. RAPEX REPORTS 20-22-24-25-27-28 (εβδομάδα)/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 20-22-24-25-27-28 (εβδομάδα)/20 Report 20-20 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 7 A12/0701/ ΑΥΣΤΡΙΑ Σαμπουάν Μάρκα:Dr Sacher's

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικής ποιότητας χαρτόνια και χαρτιά ετικετών

Εξαιρετικής ποιότητας χαρτόνια και χαρτιά ετικετών Οδηγός εκτύπωσης CHROMOLUX Οδηγός εκτύπωσης CHROMOLUX Εξαιρετικής ποιότητας χαρτόνια και χαρτιά ετικετών Ασυνήθιστο, αλλά απλό για εκτύπωση Όχι άδικα το CHROMOLUX κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΝΙΑ 16 (03/12/12-26/12/12) www.avoncyprus.com. νεό κραγιόν με αληθινά ρουμπίνια. ότι πιό πόλυτελες εχετε φόρεςει πότε ςτα χειλη ςας

ΚΑΜΠΑΝΙΑ 16 (03/12/12-26/12/12) www.avoncyprus.com. νεό κραγιόν με αληθινά ρουμπίνια. ότι πιό πόλυτελες εχετε φόρεςει πότε ςτα χειλη ςας ΚΑΜΠΑΝΙΑ 16 (03/12/12-26/12/12) www.avoncyprus.com νεό κραγιόν με αληθινά ρουμπίνια ότι πιό πόλυτελες εχετε φόρεςει πότε ςτα χειλη ςας ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΡΟΥΜΠΙΝΙΑ ΝεΟ ότι πιό πόλυτελες εχετε φόρεςει

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. Lower dimensions / Διαστάσεις βάσης. External upper dimensions Άνω, εξωτερικές διαστάσεις. Height / Ύψος

INDEX. Lower dimensions / Διαστάσεις βάσης. External upper dimensions Άνω, εξωτερικές διαστάσεις. Height / Ύψος Garden Collection 2 INDEX OUTDOOR POTS 4 Corfu pots 6 Corfu Square 8 Corfu Balconieres 10 Festone Campana 12 Festone jardinieres & balconieres 14 Festone bowl 16 Athina jardinieres 18 Delphi round 20 Ionian

Διαβάστε περισσότερα