Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,)

2

3 Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,)

4 ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί, Λέ. Γί Π. Θάο Ηίο Γήο, Δόο Π.Δ. Μί Μά, Φόο Ιί Αύ, Λάο ΚΡΙΣΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΔ Α. Ν. ί-υί, Κή Α.Π.Θ. Κίο Πέ, όο ύο Δή Υίο, Δόο Π.Δ. ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ Λή Βύ, Δάο άο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ Δέ Λί, Φόο ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ Πέο Μήο, ύο Π. Ηύ Υήο Πίο, ύο Π. Η. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Dr Αή Κά-Κύ, Μό Πάο Πύ Ηύ ΔΞΧΦΤΛΛΟ Αέ Κέ, άο ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ACCESS Γέο Σέο Α.Δ. Ζ ή ί έ ό Οά άο ύ ύ ύ ά ό ύο έο, έ όο Αά ά ύ ύ ύ έο ίο Οό Πά

5 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,)

6 Γ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δέ / Κί Πά : «Αό ά ώ ή έ ώ έ» ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ Γήο Βάο Οόο Κήο Α.Π.Θ Πόο Πύ Ιύ Πά µ ί: «ή έ ί ή ύ ύ ύ µ ά ΓΔΠΠ ΑΠ Γµό Nί» Δµόο Τύο Έ Γώο Σύο Σύο Πύ Ιύ Αήο Δόο Τύο Έ Γώο Οόµ Σύο Πύ Ιύ Έ µύµ 75% ό Δτό Κό Σί 25% ό ύο όο. Πέ Υά ο Δάο «Γί Δά» Γί Δ Γύ, Οόο Δόο Γώ Βί, Έ Γ, Αή 2005

7 όο ίο -- Ζ όο [], [] ό (ί) Ηόο ί άο ί έ ό έ, ό ή ά. ---όο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) όο όο [] ό» Ο όο έ έ ό ώ. Μο έ έ ο, ό ά ή ύ. Ο έο έο ύ ό. Ο όο έ ώ ο έο έο. ο ά ά ή έ ώ έ έ ί ά ί ά. ---όο όο [] ό) (ό) όο ί [] ό όο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) 5 / 154

8 --- ό ήο «Δί ί, Αά. ά ό ώ άο ί ό ί!» έ Κώο. άο, όο έο άο ί ίο, έ ή ά όο. Ζ όά ο ά. ί, ί ά -ί--ο ό [] ό (όο) ίο ί [] ό (ίο) Ζ ί όο ώ ί ό έ ό ό ή. άο ί έο, έ ή ά ό ί έο. --ί- έο, έ, έ ί (έ, έο, έ) ί ί [] ό (ίο) ήο όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) ήο ήο [] ό (ή) Ο ήο ί έ ο ί ί. Ήο ί ο ή. «Γ ά ύ ή» ί Αί. «Γ έ ί». έ ή, έ ό ό. Μί έ 6 /

9 έ ήο -- έ ή ί ό. ό ο ή ί, ά ί. ή-ο όο Γο έο έ [] ό (έο) έ ό [] ό (ό) ό έο ο ήο, ο άο ο έο ό. ---ό-- ί [] ό (ίο) Γ άο έ όο ί, έ έο ί ή. Πέ έο έ, ή ά ή. ----ί- ήο, ή, ή ί (ή, ήο, ή) Έ ή ώ ά ο ώο. Γ ό άο. Σ ή ά ύ ά. Γ ώ ό ο ά ά. άο ή--ο ήο [] ό (ή) Ζ Γ ί 6 ά ά έ ή. Δί Δώ, Αί, Αή, Αή, Αί Αή. Αά ο ίο ά ί. ή--ο 7 / 155

10 ί ήο ί [] ό ήο ήο, ή, ή ί (ή, ήο, ή) Μί ή ά έ ύ, ί έ. Έο ήο άο ί έο ί ά. Ο Κώο ί ά ά ή. Έ ήο. ήο έο ί ήο, έο ί. Ηίο. άο ά ή, άο ίο ί έο. ή--ο ώ ή (έ, ή) ήο ήο [], ί [] ό (ήο, ίο) Ήο ί όο έ ά ά ύ ό έ ά ό. Ο ήο ίο ίο ί ό ό ο ίο. ό ί όο έο. Ο Κώο έ ά ύ έ. Ο Πά ί έο ήο. ήο ή--ο ί [] ό ήο ήο, ή, ή ί (ή, ήο, ή) Έ ή έο έ ό. Ο ίο Αέο έ έ ή ό. Δί 8 /

11 ή ήο -- έ ή ί. ί ήο, άο ό. «Κά ή Αά» ί Κώο. «Γ έ ύ ί. Κά ί». ήο «Ά ή» ί Κώο Αά ί ά. «Μ ίο! Θέ ί». ί ή--ο ή [] ό (ήο) «Ο ώο ί ή ο άο ο» ί Κώο. Ζ ά ο έ ώ, έ. ί ή- ί [] ό (ί) Σ ί ί ά έ ί ύ ή ο, ή. Αό ή ί ί ά έ ό έ ο ο. -ί-- ώ, ύ ή (ά, ή) ίο, άο ήο ή ή έ ί ή ί έ ύο ό έο. Ζ Αί ά ύ ο ά. ήο ---ώ ήο [] ό (ή) Ήο ί ί ύ. ό, όο όο ο ήο, όο έο έ ί ή. ώ ή-ο 9 / 156

12 --- ά όο Θ ά, ά ή (έ, ά) Ο ύο ί Μά έ ό. Σ έ έ έ ώ. όο ί ά έ, ή ί ά έ. Σ έ ό ώ. ά έ ό, ά έ, έ ά, ύ ώ ά έ έ. ά ά- άο [] ό (ά) Ο άο ί έ ά ά ό έ ί ά. Σ ί ί έ έ ύο άο. Ο όο άο ί έ ό ό έο έ έ. Δί ί ά όο έ ή. ά--ο ά [] ό (άο) Ζ ά ί ί ά έ ό ό. Κά ί ί ά ά. Σ ό ό έ ύ ά. ( ό) Σ ό, ύ ίο ί ά. άο ά-- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά 10 / 157

13 ά άο ί ά ύ ά ά ί ό ίο ί ά ίο 11 / 158 άο έ όο

14 --- άο άο άο [] ό (ά) Ο άο ά ό έ ά ά ά ίο ό. ά-ο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Σ ά ί ά ό ό. Ο Κώο ί ά έ ό ά. Ζ ί ί ή. Γ ί ά ί. όο όο ώ -όο ώ, ώ ή (ά, ώ) Σ ά ά ό έ. Έ ά. Ο ίο ώ ό ά ο Υάο. Δά ό ά ο. όο -ώ- άο [] ό (ά) Ζ ά ί ή ό ό ώ Υά. Θέ Υά. Θέ άό ο. ή ί, όο ά--ο έο, έ, έ ί (έ, έο, έ) άο άο [] ό άο έ άο, ά ά 12 / 157 & 159

15 ύ έ -- ά ί ύ. ί Ο ίο Σάο ί άο ώ ά ό ά. Ή έο. ά-ο ύ [] ό (ύ) ί έ ύ, ί ά ύ ά ί ύ ή. ύ- ά, ά ή (ύ, ά) Ζ ά ί ύ ό ο έ. Κί ό ο έ ί. «Σ ί ί» έ. Έ ό ό έ. -ά- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) Ζ ί Μί ύο Γάο ή ' έ ά έο ό. Πή έ ύ ό έο ο ά ύ. έο ίο -ά--ο έ [] ό Ζ έ ό έ έο ί ά ί ή ίο ο ό ί. Ζ έ ό Αό ί έ, έο ό Αή. έ- έ [] ό (ά) Θέ ί ή ά ύ 13 / 159

16 --- ήο έ ύ ά. Σ έ, έο, ί ά ί ά. Ο έο ί ί ύ ά. έ-- ήο [] ό (έο) έ έ [] ό (έ) Σ έ ί έ έο ό ά ύ ο ύο ί ά ή. Έ ό έ ί έ έ ί έ. έ-- τόο, τή, τό ί (τί, τέο, τά) όο ίο [], ί [] ό (ί, ίο) Ο ίο ί όο ή άο έ ή ο έο. Ζ ί ί ή ή έ έ ή ο έο. Ο Κώο έ ύ ίο, ί Αέ ί Σά. ί-ο έ έ [] ό έ έ ή (ή, ή) Ο ύο Μάο έ ο έο ή ί. Έ έ ο, ό ώ ί. ώ Σ έ έ ά. Γ έ ό ά. Υά ά. «Π έο, Νί;» ώ Αά Κώ 14 /

17 έ όο -- ά ίο έ ή ό. Π άο; «Θέο έο έο» ί Αά Δέ. Θ έο ί έο ί ό. έ έ- έ [] ό (έ) «Π ί έ έ ί;» ώ Αά ί Κί. Γ ά ά; Π ί ί ; «Σ έ ά ή ύ» ί Αί. Ο ήο ή ήο ή ύο. έ- όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) ά ί ό, ί ύ ά ό. ίο Σάο ή Νέ Τό, ί όο όο ίο έ ή. άο, άο -ό--ο όο [], ά [] ό (ί, έο) Ο Υί, Μά Δί ύ έ ό Θό ά ά, ή ί ώο έ ή ό. Ο ί Έο, Ρί ί Αύ ί ύο ύο έο ί έο άο. Έ τό έ ί έ Θύ. Θτό έ έ έ ό ί ύ έ, ά έ Θύ. -όο 15 / 160

18 --- ί ί ί [] ό (ίο) ύ ύ, ύ ή (ά, ύ) «Αό ά ύ, Κώ» ί όο. Θ ά ά. Γ ί άο. ύ «Ζ ί ή ύ ό». Γ ήο ίο ά. ά --ύ- ί, ί ή (έ, ί) ίο, όο ά, ά ή ά ό ά ή ί ή. «ύ ήο ί έ ύ» ί ίο Αέο Κώ. Αί ί ά. -ί- ί, ί ή (έ, ά) ί ά, ά ό. Σ έ ό έ Κώο Αά ί έ. Ο ί ώ, ί Σ ά ί, όο ό ί Μά, έ έ. Γ έ έ ή ά ά ί. -ί- έ [] ό ί ί [] ό (ίο) ά ί έ ή, 16 /

19 ό έ -- ά ό ύ ή ό έ έ. ά ύ, ί ί ή. ά έ, ί ί έ. ---ί- ό [] ό (ό) Μ ό ά ί. Ζ Αά έ ό, ί ή ή. Σά ί ό, 38,5. -ό-- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Έο όο άο ί έο όο άο. Έο όο άο ί ά ί έ ό. όο ύο, όο ί, ί, ό, ό -όο ί [] ό (ί) Σ ί ί ί ή ί ό ά ό ά ά ή έ ά. --ί-- ό [] ό) όο έ [] ό (έο) έ Υά ά ά ά ά ί έ. Κά ά ί ά. «Σ ί ί έ ο» ί Αά. Γ ί ί έ ί. 17 / 161

20 --- ή ί ο ώο ά Κώ έ ώ έ. Ή ώ ο ώο. «Σ έο έ ; Θ έο ά ό Κώο έ ά;» ώ Αά Δέ. Σ έο ή ώ; έ- ή [] ό (ήο) Μέ ί ή ά ά έ. «Μήο ίο ή ώ ;» ί ύο Μάο. «Δί έ ό ά». ή ή- ά ή (ή, ά) ί Κί ά ό ο, ί ά ό ήο ο. ό ά, ί ά ό ήο ο ίο Κίο. -ά- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Σ ώ ί ί ά ή ά. Θά έ ά ύ ά ά ή ή ά ά ά ύ. Γ ά, όο άο ί ά ώ, ώ όο ό ί ά. όο --όο ί [] ό (ί) Σ ί ί έ ά ά ώ ώ έο. 18 /

21 όο ί -- Ο ύο Γήο έ ί ο έο ή ί. Θύ ύ. «Πώο ά έ ί; Έ ί» ί ίο Αέο Κώ. Έ ύ ό. «Αό ί ά ό. Δί ί» ί ά Νί. -ί- όο [] ό (ί) Έο όο ί ύ ά, όο ά ή ή. Σ ό ύ ά ί ίο ύ. άο ί ύο έ ύ ά, ύ έ ά ί, ά. --όο ά [] ό (ά) όο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ί ί [] ό Αό ό Ρί ά Αά ώ ά ί. Νώ ά ύ, ό έ ά ο. ύ ά Ζ ά Α έο άο έ ί ί Γή, ά έ ό ο έο ή, όο, ί, έο, ά, ή, ή 19 / 162

22 --- όο όο ο Ρίο ί ά ό. Πί ί. ί- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ί. Κά ά. άο -όο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) «Σ ό ί ό» ί Κώο Αά. «Γ ύ ύ ά έ ό». Ζ ό ο όο ή ή Αά ύ ύ έ ο ή. Γ ό ά έ. όο όο Ζ ά ο Αάο ά ύ. Σ ά ο ό ό έ. Έ ά. -όο ώ ή (ό, ώ) όο όο [] ό (ό) Ζ Αά ά ό ό ό ί. Ά ύο ήο ό. Σ ό έ έ ά ό ό έ. ί ί ό--ο Α έο άο έ Ρί ά, ά έ ό ο έο ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ 20 /

23 ί ύ -- ί [] ό (ί) ί έο ά ί ο. Δί έ. ί έο ά, ά ή ί. -ί- ί ί [] (ίο) άο έ ί ί, ύ έ ή όο ύο ά ά έ όο. Ο ί, ά ί έ ί ί. όο, ά -ί- ί [] ό Α όο ο ίο Αί ά ί. Πά ο ίο έ ή ί. ί- - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. όο [] ό (ό) Ο άο ά ό. Κά έ ά ά ί ό ό. ό-ο ύ [] ό (ύ) Ζ Δέ ή ό έ ά έ ή. Ζ ά ο έ ή έ ύ ύ. Έ έ ά έ ό ή έ. ύ-- 21 / 162

24 --- ύ όο ύ [] ό (ύο) έ ύ, έο ά ύ ά. ί ύ ύ-- όο ύ [] ό (ύ) Σ ύ όο ήο ί όο έ ί ή ά ό ύ. Σ ύ ίο ήο ί όο έ έ. ύ- ά ή (ή, ώ) Ζ Αά ή έ ί ο ή ά Κώο έ ά ά. ώ -ά- ί ή (ύ, ί) «Θύέ έ έ ή» ί ά Κώ. Βήέ ώ έ έ ή. Ζ ά ί ύ Αά, ί ο ί ά ο. Μά ά ο. -ί- όο [] ό (ί) ώο ό, ί ό έο ά έ ή άο. ώο ό, έο ώ, ί έο. Μέο έο ί ύ ώο ά, άο ή ώ ό. -όο 22 /

25 ώ ά -- ώ ή (ύ, ώ) όο ύ [] ό (ύο) Θύ έ ό. Θύ ί ά ό ο έο όο ή. «Θ ύ ύ ά» ί ύο Γάο ί Σά. ύ- έ [] ό (έ) ο ίο ά έ έ έ έ. Μ έ ά ύ ο ί ό ο ίο έ, ί έ. ύ, έ ---έ-- όο [], [] ό (ί) Ο όο έ ο ί ο ί έ ί. --όο - Λέ ί. ί [] ό (ίο) Ο ίο ί Γά ή ύ ί έ έο ίο ώ. ή ά ά ώ. άο ά ίο, ά ά. -ί- ά, ά ή (ί, ά) ί 23 / 164

26 --- ί ίο Η ί [] ό (ί) Σ ί ί ώο ό όο ά ο ώο. Ο όο έ ά ή. ύ ά ή ύ. --ί- Γο όο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Ο ίο Ί ά ό ί ά. Φά ύ ί. ---όο έ [] ό (έο) Ζ έ ί ό έ ό ο, ό ό. «Έ ί έ» ί Αά Κώ. «Πά ί ό ή»; έ ά έ ό, ί ό ί ίο. έο έ ά, έο ί ό. -έ- ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) Ο ήο ί Γά ή ί ί έ ό όο. Μή ί ί ό 24 / 165

27 ήο όο -- ό, ό ό. --ί--ο ήο [], [] ό (ήο, ήο) «Ο ύο Μάο ί ήο ο ήο ίο» ί Κώο. Δί όο έ ί. ---ή-ο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) ύ ά ί ί ή ό έ ά ί ί έ ά, ό ά ά ύ. έ ά ύ έ ύ ύ έ ί ώ. όο όο Ο Κώο ί ί ά Νί, ή ό ά ά. άο, όο ( ί) Ζ Αά έ ί ί άό ο, ό άο άο. ί-ο Γο ά όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, ί ό έ ά ή ύ ίο ώο. «Αό ά ί ό» ί ύο Γάο. «Δί ύο έ ί ο». έ ί ί ό, ή άο έ ώ ή ήά. όο ----όο 25 / 165

28 --- ώ ό ώ ή (ί, ώ) «Έ ή έ έ! Ί όό ά ό. Ζ ύ έ ύ ό ά» έ ίο Αέο. «Ί ά ά» ί Κώο. Κά ύ ά. ώ, ώ ο ά ώ. Δί ύ ώ. Δί έ. -ώ- ώο [] ό ώ όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, ί έ, ή έ Θό ή έ ό Θό. Ζ ί Έ ή ί. ά ά ο έο όο ί έ ή ο. --όο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Ο Ρέ Γώ ί όο ύ έ ό ό ό. Μί ά. Έ ό ύ. Κά ύ ά ί ά. Δί ί ά. --όο ό [] ό (όο) όο 26 /

29 Ιάο ίο -- Ηάο [], Ηά [] ό (Ιά, Ιάο) Ο Ηά ί ώ ά ο Αήο. Η--ά-ο ί [] ό Μ ί ύ ό ή ο ό ό. ί ί, έ ύ ο ίο ο ό ό ί ί ο ίο έ. ί ί-- - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. όο [] ό (ί) Ο όο ί έ ό ί ώο. Ζ Αά ό ό ο άο έ ά. Ο όο ί έ ό ί ά ή ο. -όο ί [] ό άο ί, ίο ' έ ά άο ό ή έο ά ' ό. ίο --ί- - Ζ έ ί έ ό ί ή έ ίο ί ά. ίο [] ό (ί) Ο ίο ί ά. ί-ο Γο ά 27 / 166

30 --- όο όο όο [] ό (όο) ο ίο όο ί έο ήο ά ί ά ά έ ά. έο άο ί όο, ί όο ο ίο. ίο -ό-ο ύ ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) Μ ά ά ίο έο. όο, όο ώο ά, άο ί. ί-ο ίο [] ό (ί) «Πά ώ ί έ. Έ ά ο έ ό ήο» ί Νίο Κώ. ά ί-ο ό [] ό (ό) Ζ ί ο ίο Μίο έ ό ο ίο ό ά ά ό. -ό-- ί [] ό (ίο) όο όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) ή έ ό ά Κώ ί ά ά ο άο. Κά ά ί. Κ ύ άο ή όο. Ο ώο έ ί. -ό--ο 28 /

31 ίο ίο -- ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) ύ ά ί ί ή ό ά ί ί ά ά, έ ί ά ό ά. Ζ Υά ώ ύ ώ ί ά. ί ί ώο έο. Γ ή ί έο. άο ί-ο ί [] ό (ίο) έ ί ί, ύ ά έ ή έ ί. Ζ ί ί ή ά ί έ ό. ί ί ί. Ζ ά ύ ί ά ί. --ί- όο [] ό (ί) Ο όο ί ύ ό ί ά ά ά έ ώ. -όο ίο [] ό (ί) Σ ίο ί ά ή ά ή άο, ό ά ό έ έο. Πέ έο ά Ρί Κώο Αά ό ί ο. Σ ίο ί ό έ ό ά ά. Ζ Αά Κώο ά ίο ύ ο ίο ο. Έ ό ό, ά ί. ί-ο 29 / 167

32 --- ά άο Κ ά ί ο ά έ ά, τύ ή ά, ά ά έ ό ό ί ά ώ ά ό ά. άο ί ά, ί ά ά ά. ώ -ά- ώ ά ή (ά, ή) άο έ ά, ίο ά ά. Αόο ί ά ά, ί άο. --ώ ί ή (ά, ί) άο άο [] ό (άο) Ο άο ί έο, έο ά ά ύ ύ ώ ύ ά. ί ί Μά ά ά άο. όο ώ ί ί. -άο - Μέ ί ώ ό ά. Πώο έ; 30 / 168

33 ύ ό -- ύ [] ό (ύ) Ο ώο, άο ά έ έ ύ, έ ό ά ύ ώ ο. ώ ά ύ, ύ ύ ο. Λέ ό άο ί ύ, ό ί όο ή ύ όο. -ύ- άο [] ό (άο) Ο άο ί έ ώ ά. Έ ώ ό ύ άο. Κύ ά ά. ά--ο ά ά [] ό (ά) Σ ά ί ά ά ά ό ί ί ά έ. Κά ά ά, ή, ή, ό ύ. Αό ό ή ί έο, ύο Γήο έ ά ό ά. ά-- ό [] ό Σ ό ί έ ώ Αί. Πά ώο. Σ ό ό έ ί έ ά έ ά ά ό. --ό - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. 31 /

34 --- άο έο άο [] ό (ά) Ο άο ί έ ά ί. H Ρί ά ά ά έ ά ί. ά-ο ά [] ό (ά) έ ά ά ί ό, έ ί ή ί ί. ί Κά έ ί ό ί έ ί. ά- ά [] ό (ά) Σ ά ί ί ό ά ό ά ο έο. ά ί, ό ά ή έ έ ί. --ά- ά [] ό (ά) Σ ά ί ί ύ ά ό ά έ ά έ ή ά ό. Λέ ό ά έ ά, ό ά ο έ ί, ο έ έ έ. ά -ά- έο, έ, έ ί (έ, έο, έ) Λέ έ ά έ έ ό ί ύ έ. «Ο έο ύο Γήο! Κάο ή ί ή ί.» όο -έ-ο 32 / 169

35 ί άο -- ί, ί ή (ά, ί) ίο ά, άο ά ό ά. Ο ύο Μάο ί ά ά έ έ ά. ί, ώ έ ύ ί ύ, ί ή. όο --ί- ή [] ό (ή) ί όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) άο ί όο, έ έο ά. «Πά, ώ ά ά έ» ί ί Μί. όο άο ί όο, ά ό. ά άο ά ά, ί ό. --όο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) Ο όο ί άο έο, ή έ ί ό. Αύ ί ί ή ί ό ά ο ά. όο ά--ο Α έο άο έ ί ί Γή, ά έ ό ο έο ή, όο, ί, έο, ά, ή, ή 33 /

36 --- ήο ά ήο [], ή [] ό (έο, ήο) Κήο ί όο ά ά ά ά, ύ ή ή. ---ήο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, ί ά έ. Ο έο έο ί ί ύ ό. Κά ί ά έ, ί ά. ----όο ά [] ό (ί) Ζ έ, ό ά ί ί, ή έ ό. ί ή Αί ί ό ό, ί ί όο. έ ά-- ά ή (ά/έ, ί/ ά) ά, άο ά ά έ ά ή ά έ όο. Ο Νίο ή ί έ ά ί Κώ. ώ, έ «Πόο έο ίο ό Αά»; έ ύ Γ ά έ Αά ύ, ό ά ά. Γά ή ί ο ίο ο. ά ά-- 34 / 170

37 έο ύο -- έο [] ό (έο) Ο έο ί έ ά ί έ ί ί ά όο ή ό, ί ά. Μ έ ύ ύ ώο ί όό ο, ώο ί όο ο. Σ ό ο άο ίο ί ά ο όο. -έ-ο ί ή (ί, ώ) έο ώ ή (έ, ή) ίο, ίο άο ά ή ώο ά. Mί έ Κώο έ ά ί, ί ύ ά. ώ έ ά ώ, έ έ. ---ώ ύο, ύ, ύ ί (ύ, ύο, ύ) ά ί ύ, ά ό ά. Σ έ ά ή έ ά ό ί ό. ά ά ύ, ί ύ ή ά, ί έ ί ό άο. ά ά έ ύ ί. Ζ Αά ή ύ ή ύ ί. Μόο ή ύο όο, ίο Σάο ά ό ό. Ο όο ή έ ύ. έο όο 35 /

38 --- όο ά -ύ-ο όο [] ό (ί) ά ό ά ή, ά έ ύ ή έ, όο ί όο ή ύ, έ έ, ή ή ή. Ο όο ί όο ά ά, ο ώο, ο έο. Ο Κώο Αά έ ύ ό Αί, ί ί άο. όο ί, ί -όο όο ί, ί ή (έ, ά) ί ά, ά ά. ά ί, ί ά ά. ί ά, ί ύ. Ζ ί Μί έ ύ έ έ ό. ί ύ, ί ή έ, ύ. «Ζ ί ο ί ύ ύ» ί ύο Γάο. ά ί, ί ύ ό ή ο ί. «Ο ήο ί. Αά, ά έ» ί ίο Αέο. ί, άο ύ ό ά. Έ ό ό άο ί ώ, ί έ ύ έ ή ά ά ί. ί- «Τ ί, ά έ ί ά ύ ό ά!» έ Αά. ά [] ό 36 / 171

39 όο Έ ή έ Φά ύ έ ί 37 / 134

40 --- ά ί Κά ά ί όο ο ό ά έ ώ. ήο ύ έ ή ό ά ο ίο ο ό ό ά. -ά ά [] ό (ά) ί ή ί, ί έ ά ί ό ό, έ έ. -ά- ά [] ό Ζ ά ί ό ά, ή έ ό ό έ έ έ ό. Σ ά ί ό ί. Σ ά ά. -ά- ί ή (ά, ί) ό ί [] ό (ίο) όο ί [] ό (ίο) όο ί όο, έ ί. «Γ έ ή ί, ά ύ. Κ ώ ή ή!» ί Κώο. ί, όο ---ί- ί ή (ό, ά) ίο ά, άο ό Α έο άο έ ή Κώ ά ο έο όο, ή, έ, ί, ώ, ό, έ 38 /

41 όο άο -- ί, όο ί έ ό έ ό, ή. Ζ Αά ί Ρί, ί ά ο ο ί ά ό ό, ο έ. ί Έ έ ί ί έ ό ί ί ο ί έ ά ό, έ. έο ---ί- όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) Κό έ ό ί έο, έ ύ ά ό ό. «Σ ό ά ά ώ» ί έ ά, ό ί Ρί ό έ ό. έο ίο -ό--ο όο, ή ά, ό ί (ί, έο, ά) ( ήο ύ έ ή ό ά ο ίο ο ό ό ά.) άο ί όο, έ ά ο άο. Ζ ί ί ύ ά. Θέ ό ο Υάο, ί ί ό. ά ί ό, ί ά, έ ί. «Σ ό ο ή ύ ό, ά ό» ί ύο Μάο ί. όο Ζ ί ώ ί Υά. ύ ά ό ό ο. -όο άο [] ό (ά) 39 / 172

42 --- ά ά Ο άο ί έ ό ά ά ώ ο έο ώο. ά-ο Έο άο ά ά! ά ί ά ί ό ό, ί ά. ά ά, ά ί ά, ί ά. «Ο ύο Μάο ί ή ά, έ ή ά». ά όο ά ά ά, ύ. όο -ά ά [] ό (ά) Σ ά ί ά έ έ ή ύ ύ. ά ά ώ ο ή ά ά έ έ. ά ά ί έ ί έ ό έ ά. άο ά ά ά ά, έ ό ά ά. ά ή ά ά ά. -ά- Η Κί έ ά ο ύ. ά [] ό (ά) Σ ά ί έο όο όο ήο ά ό ο ή ά ό. ά --ά- ά 40 /

43 ά έο -- ά [] ό (ά) Σ ά ί ώ ο άο. Σ ώ ά ή έ ά έ ά. ύ ό ά, ύ έ ό ά ά ώ. --ά- ά ά [] ό (ά) Σ ά ί ό ώ έο ώο ά ό. Δί ύ ό έ, ά ή ί ίο ά ύ. Σ ά ί ό ό ο άο. ά -ά- ό [] ό (ό) Σ ό ί έ ό ί ό. Μ ό ά ή ώ ό ή ό. --ό- ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί ά ί ί άο. ί, έ --ύ- ά [] ό Σ ά ί ύ έ ά ό ό ό ή Υέ, ο Πάο Θί. ά-- έο, έ, έ ή (έ, έο, έ) ώ 41 / 173

44 --- έ έο έ [] ό) ο έ, άο ά άο ί. ο έ, ίο ά. όο --έ- ύ [] ό) ο ύ, άο ά ά ο ύ. ο ύ, ίο ά. όο --ύ- έ [] ό) ο έ, άο ά άο ό ή ά. Λέο έ, ίο ά. όο --έ- ώ, ύ ή (έ, ή) όο ί ά, ά, έ ί ώ ά ή ά. ά ό ό, έ ώ ί ύ. ί, ώ, άο ό όο ώο, άο έ. έ ---ώ έο [], έ [] ό (έο, έο) Ο ά, ύο, ί, ί, έο ί έο, ή ά ύ έ έο. 42 /

45 ή ί -- έ --έ-ο ή [] ό (έο) Μί ί ά ά ί ή. --ή ό [] ό (ά) Κά ί έο ό ώ, ό, ά ύ, ή ό τό ύ ά ύ άή ο. ---ό όο [], ό [] ό (ό, όο) Ο όο ό ή, ά ό ό ύ ί ο ο όο ύ. όο όο -ό--ο ί [] ό (ί) Σ ί ί ή ό ά ά. Σ ί ά ύ ό ό έ ώ. Δά ί έ ά ί, ή έ ά ό ό. ί Σ ί ά ά ύ όο όο, όο --ί- έο- ήο- έο ί ή (ό, ά) ίο ά, άο ή ύ ύ, έ όο ο έο ύ 43 / 174

46 --- έ όο έ ο ίο. Σ άο έ. Ζ Αί ί ύ έ. Ο ίο Σάο ο ά ί έ. Ζ Αί έ ά ά ό, ή. ί ---ί- έ [] ό Σώ ά ά έ έ ό. Ά ό όο όο ά. ---έ - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, ο έ, ο ί ά. «Ζ ά ο Αάο ί ύ ή ή ά» ί ί Κί. «Μ, ύ ί» ά Κώο. Ο ύο Γήο ί ύ όο άο, ά ό έ ά ί ά όο. Ζ Αά ί ύ ή ά. Φέο ή ά ί. όο Πέο έο ά, έ ό ώ, ί ύ ή. ό «Κώ, ά όο ύ ά, ύ ό ή» ί ί Μί. «Δί ί ο έο ο ή» έ Κώο. ο έο ο ύο, ύ -όο 44 /

47 ύ ύ -- ύ [] ό (ύο) Ζ ύ ί Γή ί ή, ό ό ά ή, ό έ ο έ. ί όο --ύ- ό [] ό Σ ό ί ύ έο άο. Φά ήο ό ά ύ ό ό ο έ έ. -ό - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. Λέ ό. ύ ά [] ό (άο) Ο άο ί άο ή έο ο ά έ ό ύ ά ό ο ά. ά- ύ ύ [] ό (ύο) Ζ ύ ί έ ό ί έ ό ό ύ, έο, ώ ό. -ύ- Μ ύ ό ύ. ά [] ό (ύ) ύ ύ, ύ ή (ά, ύ) ύο ά, άο ά ά έ ώ ί. Υο έο Ί έ ό ά ό έ 45 / 175

48 --- ύ ώ ό ώ. ά ά Σ ώ ά ά ύ έ. έ -ύ- ύ ή (έ, ύ) ά ί ή ά ό ά, ύ. ύ ά ύ, ί ύ. ό όο ---ύ- ύο, ύ, ύ ί (ύ, ύο, ύ) ύ ώ ή (ά, έ) ίο ά, άο έ ί, έ ά ή ά ά. Ζ Αά ό ο Δέ ά έά ο. ώ Ο ύο Γήο ά ί, ί ή έο ί. ά ο Δέ ή ώ ί έ ο Αάο. ώ, ό, ή -ώ ώ [] ό (ώ) Ο έο έο όο ό, ό ί ύ έ ώ ά έ ί ί ό ί ό ύ. -ώ-- 46 /

49 ί ώ -- ί ή (ό, ί) έ άο ίο, ίο, ή ίο ό ί ό έο: «Κόο», «Κήο» ή «Κώο». έ ---ί- ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ό ί ύ ώ ά έ ά. Μ ά ώ ά ό ά. -ά- ώ, ώ ή (ά, ώ) ά ά [] ό (άο) ά ί ί ά ύ όο ό, έ ο ά ά. Ζ έ ό ί Αέ ά ά. -ά- ά [] ό (ά) ώ ώ ή (ά, ώ) ώο ά ή ά, ί ήο ο ά ό ά. ώο ά έο, ά ά ά έο. Αό ό Υά 47 / 176

50 --- όο ά έ ο ά άο, ί ώ έ ο ί. ο ό ο ά ί ί Υά ά ο έά ο. Αό ό έ ί ο ά ί ί, έ ίο ο ώ ό ύ ά. --ώ- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ώ ά [] ό (άο) Μ ά ύ ά ί ί. Μ ά ά ί ό έ. Ζ ή ά ί ά, ή ό, ά ύ ά ί ί ύ ί. ά-- ή [] ό (ήο) Ζ ή ί ώ ο ή. Έ ί ή ύ ύο ί έ άο ί, ί ί ά ύ ό ίο ό. ά -ή- Γο έο ά [] ό (άο) Ζ ά ί έ ά ώ ύ Έ ύ έ έ. Π ί;.. 48 /

51 ά ί -- ύ ό Αή. ή ---ά-- ώ ά [] ό (άο) Ζ ά ί ή ύ. Υύ ί όο ί ό ύ ί ά. --ά- ά [] ό (άο) Ζ ά ί ό ά ίο. ά ά, ί ο ύο ί ή έ έ ύ ή έ ό όο. ό -ά- Γο ί ά [] ό (άο) Ζ ά ί ή. ό ύ ο, ά ά ά ί έ. ά- έ ά [] ό άο ά, άο έο ή ή ό. Σ ά ί έ έ έο ή ό ί ίο ή ή ή ά όό. ά- - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. ί [] ό (ίο) Ζ ί ί έο όο όο ώο 49 / 177

52 --- άο ύο ά ί, ά ο ίο. ο ίο ί ύ άο. Ο όο ά ά ί ή. έο ίο ά ίο ά ί ύ ο ά ό ο. -ί- άο [] ό (ά) Ο ά ί έ ά ά ά. ο άο ί ύ ό, ά, ί ί ί. ά ά-ο ύ [] ό (ύο) ά, ά ά ά ύ, ή ά ο ί ή ά. Ζ Υά ί ί ά ύ ά. Γ ή ο ί ά ί. Ο ίο Νί ά ά ί ά ό ά ά, ί ί ύο. -ύ- ύο, ύ, ύ ί (ύο, ύο, ύ) ύ ά ή (ύ, ά) ύ ύο, ύ, ύ ί (ύ, ύο, ύ) 50 / 178

53 όο έο -- Μί ή ί ύ, ό ί έ ά ό. Σ ά ό ί ύ έ ί ώ. Μί ύ ή έ ά ύ. ά έ ύο ί ό. -ύ-ο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ύο ύ ή (ά, έ) ύ έ ί, ί ή ά, τύ έ έ ά ό. Σ ί ί ύ ά ό ί έ τά ά. --ύ- ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ό ά έ ί ά ί. «Βί έ ά ά, ί ί ό έ ό» ί ίο Σάο. Σ ό ά ί έο όο όο. Ζ Αά ά ά ά ο έ ό έ ο ά. -ά- έο [] ό (έο) Ο έο ί ό ύ ά ά ό. έ ύ ί ό ή άο ή ό ώ ύ. --έο 51 /

54 --- άο ί άο [] ό (ί) Σ ί ί έ ό ί ά ύ ό έ ί ά. Ε ί. --ί- - Ο Κώο έ έ ί. Θά ί όά ; ά [] ό (άο) Ζ ά ί έ ή ή ά ί ύ. Μ ά ί ί, ά, ό ή ό. Μί ά ί ό ό ά ά. Έ ό έ ά ά Αί ή ό ά. -ά- όο [] ό (όο) Έο όο έ ύ ύ ά. «Κά ί έ ο όο, ίο άο ύ ό, έο» ί ά Νί έ έο. Σ ά ί ί ο όο. ίο ί ή, άο. όο -ό-ο ό [] ό (ό) Σ ό ή έ ά ό έ άο άο ύ ά. ο έο ύ ή έ ό. -ό- ί, ί ή (ό, ί) όο 52 / 179

55 όο όο -- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Κά ί ό, ό ί ύ ύ ά ύ ύ ό ύ ύ ό ύ ύ ό. ή Κώο ύ ό ή. Ού ύ ά ά ύ ύ ή. όο, όο «Ο όο όο ά ό ί ί όο ί ά» ί ίο Αέο Κώ. Ο όο όο ί όο ά. ά ---όο ή [] ό (ή) Σ ή ί έ ά ό ί ί ά έ ήο έ ο ίο ά ο όο ο ί ί ή ά. -ή- ί [] ό (ίο) ί ί ίο ά ό, άο ά ί. ί -ί- όο [], ό [] ό (όο, όο) Αή όο ί όο ά ο άο. Κόο έ ο Αύο ήο ά 53 /

56 --- ά όο ύ ο Ηάο. -ό-ο ά [] ό (άο) Ο ίο ά ά ά ό ύ ο ύ ό ύ. Ζ ά έ ί ί ί ά ή ά. Κά ύ ί. ά- Γο όο ά [] ό (ά) Μ ά ί ί ό, έ ί ή έ ύ. -ά- έ [] ό (έ) Φά έ έ ά ο ό ύ ώ ή ό ή ί. -έ- ύ άο [], ά [] ό (ά, άο) Ο άο ί όο έ ί, ί όο ί ό. --ά-ο - Κά έ ά ί ά. ί ή (ά, ί) ί άο, ά ί ό όο έ ά. Ο ύο Γήο ό έ ο ό ά ά έ έ ό. όο -ί- όο [] ό (ί) 54 / 180

57 ό Κόο -- ί ά, ί όο. H ί Μί έ ό ό ί έ ό. (όο ά) Ο όο ί έ ό ύ, ύ ώ ά, ά ά ύ. Ο όο ί τό ύ, έ έ ύ ί έ ά. ί -όο Γο ά ό [] ό Σ ό ί ά ο ήο ή ί ό έο. -ό - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. ί [] ό (ί) άο ί, ώο άο ί ύ όο ίο. Ο έο ο ύο ί ύ έο, ό ί. -ί- ά [] ό (ά) Μ ά ύ ά. Ο ί -ά- Κόο [] ό» έ ώ Κόο ί ί ύ ό ό ά άο ί ό ά ό ή ά ο. 55 /

58 --- έ ά Δί ύ όο ίο ο ά ά. Άο ύο ί Υάο, -Γώο Κή. Κό έ τά ά ί ί ί έ. Ο Νίο ά ό ά Αά. Κ--ό-ο έ [] ό (έο) Ο έο ί έο ό ά, έ ά ύ ά ή ώ. --έ- ά ά [] ό» Σ ά ί έ ό ά άο. -ά- - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (άο) Ζ ά ί ί ά ά ό ή ί. Σ ά έ έ. ά -ά- έ [] ό (έ) Έ έ ί ί έ ί ό ή. -έ- ά [] ό (ά) Σ ά ί ό ί. Δί έ ύ, ά όο ύ έ ί ί ή ώ ο ί. 56 / 181

59 ά ά -- Σ ύ ο έο ή έο. έ ά ά ά ί ί ί ί Γή. Δώο έ ό. ά. ά-- ά [] ό (έο) Ζ ά ί ά ήο ο ί ί ί ί ώ ο. «Αό ί έ ά» ί ά Αά. Σ ά ύ. ί έ ή έ, ί ύ, ή ά ο ά ύ ή. έ ό ά ο, ά ό. -ά όο [], [] ό (ό) ά ύ [] ό (ύ) ά έ [] ό (έο) άο, ά έ ί. Ζ έ ί έ ά ό. ί, ά -έ- ά [] ό (ά) Σ ά ί ί ά ή ί ο Αέο. ά ό άο ί ο όο. 57 /

60 --- ό ά Ο Νίο ή Κά ο Πάο ύ έο. Κά έ ό ύ άο. --ά- ό ί Έ ό ύ έ ά ά ή όο έό. -ό - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. Η Αά ά ό ο ύ. ό [] ό (ό) Σ ό ί έ ί ό. Σ ί ώ ή ή ή. Δί έ ή ώ. -ό- ό [] ό (ό) Μ ό ώ έ ά ά. Σ ό έ έο όο ώ έ. Έο άο άο ί ί, ί ά ό ό. Υίο ό ή ά. έ Ζ ί Μί ά ό ό ο ά ό. ά -ό- ά [] ό (έο) ίο ί ά ά, άο έ ά. Ο Κώο 58 /

61 όο ά -- έ ί ά ό έ ύ ί ί. ά, ύ --ά όο [] ό (ί) Αό ά έ ό έ ό. Πά ά ά ύο ώ, όο ί ύ, ή άο. Ο όο ο άο ί ή, ο άο ύ, ο άο ά ο άο ά. Σ ύ, ύ, ίο ύ ί ί ί. Δί ί έ ά. -όο ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί έ ό, ά ό ύ ή ά ύ, ό ά ύ ά ύ. -ύ- ά [] ό (άο) ί ά έο, έ ίο ύο άο ίο ό έ ή. Κά ί, ί, ί ό ί ο άο ο έο άο έ, ό ύή ο. Μέο άο ο ύ ί ά ό ά ή ώ ά ά. - Δί ύ ώ ί. Σ ί; / 183

62 --- έ ί ί ί, ύ ή ό έ ά. Σ έ ί ήο έ ό, ο ύο άο. έ ά- έ [] ό (έ) ά έ [] ό (έο) ο έο ά ί ο έ ά ά. Γί έ ά ο έο έ ά ί ο ώο;» έ Κώο. «Γ ο έ έο ί ο ά ό ά ί ο» ά ά. ά -έ- ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί έο όο όο ή ή ύ, ό. Σ ύ ί ώ ό ο. Σ ύ ί όο όο ά έ, ο άο. Μ ύ ο άο ί ύ ό ά έ ώ. -ύ- ί [] ό (ά) Σ ί ί έ ό ά έ, ό ό ί ά έ ό ά ό ά. Κώ έ ί ί 60 /

63 ί ίο -- ί ά έ ώ ή ά ά. ί, ώ, ά -ί ί [] ό (ίο) Ζ ί ί έ ύ ό ά έ, ύ ό ό ί ά έ ό ά ό ά. Μ ί ώ ά ύ ο ά. Μά ό ά ο έ ύ. ί, ώ, ά -ί- ώ, ώ ή (ά, ώ) ά ί ί, ώ ά ά. Ζ Αά ί ό ά ύ Μά ώ ύ ίο ύ ο. Ο ύο Μάο ή ά. Σ έ ώ Αά, ή έ έ ά. Σ έ ά, έ ί ά ό ο Αάο. Κά έ ώ, έ ά. ί, ί -ώ- ίο [] ό (ίο) Ο ίο ί έ ύ ά ά ο άο ά ά ό έ ύ ί ά. Μί ί ύ ίο ά ί ά. --ί-ο ά 61 / 184

64 --- ά ό ά [] ό (άο) Ζ ά ί έ ά ύ ί, έ ό ίο ά ή έ ό ή ά ά. Ζ Αά ί ά ό ά ί ό ο ίο ά ύο Μάο ά έ ί ά. Σ ή ά έ; ώ, ό ά- έ [] ό (έο) Ζ έ ί ί ή ή ή έ έ ο ί. ί ο έο ύ ά ή ύ ά ό ή όο ο έ ί. Σώ ύ ά έο ά ί ί. Ο έ, ό -έ- Γο ί ί [] ό (ίο) Ζ ί ί ί ύ, ή ή ά ή ύ, ό, ο όο ο ύο. Κά ήο έ ή ά ί. --ί- Γο ό ά ό [] ό (ό) Σ ό ί έ ά ί, έ ίο ά ή έ ά. ά, ώ -ό- 62 /

65 ά ά -- ά [] ό (ά) Σ ά ί ί ί ή, ά ύ. Σ ώ ά ώ ήάο ά ή άάο ό ά ό. Σ ί ώ ό ο. Σ έ ά ά ί ά, έ ά έ ο ί ύ ό ύ ώ έ. ά-- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) άο ί όο, ά ί ά, έ ή έ ώ, ώ ά. Ζ Αά ί ή ί ο Δέ ά. ά --όο άο [] ό (άο) Ο άο ί έ ό ώ ύ ί ύ ά ά ά ίο ά. Ρί έ ά ά ό. Σ έ, ό, ί ύ ό ά ό ά ό ύ, ά ώο. ά--ο ό [] ό άο ά [] ό (ά) Μί ά ή ά, ά, έ ί ά 63 /

66 --- έ έ ά όο. Αό ά έ ίο ο έ έ ί. ά- έ, έ ή (ά, έ) έο ά, έο ύ ό. ύ ή, έ --έ- ί ή (ό, ί) ίο ά, ο ή, ί άο ύ. ---ί- ά ή ή ή [] ό Ζ ή ί όο έ ό έ, ό ά. Ζ ή 'Η ί ό Αί, ώ όο Δά. ά ---ή έ ή (έ, ώ) έ ά, έ άο έ ί, ί όο ί. «Σ έ ο έ Αά ή; Γ ο ί ύ έ» ί Νίο. Ξέο ά ά Δά; 64 / 186

67 ά ί -- έ ά, έο ήο, ί ύο ο ί ά ό έ. ί Έ έ Αή, έ ί, ί ό ί. ώ έ --έ-- ά, ά ή (ί, ά) ή ά ά, ί ο έ ώ ό ή ί ά ό ή, ί ί έο ά έ ί ό. έ ί ί Κί έο ά έ ό ή. ά άο, ή ί ί ί. Λέ ά ό ί ή, ί ί έο ά. ά ---ά- ώ, ώ ή (ί, ώ) έ ί ί ο έο, ί όο ά ύ. Ο ί ή ο έο ο ά. Κί έο ά. ί έ. ---ώ- ί [] ό (ίο) Ζ ί ί ή ή ά έο, έο έ. --ί- 65 /

68 --- ά ί ά ί Ζ Αά ή ά έ Ρί. Δί ύ έ. ά -ά-- ώ, έ ή (ά/ έ, ή) ί ώ ά ί ά, ά ή ο ί. Ο Ρί ή ή ό Αί Οί ά ά. άο ά ά, ί ά ό ά ά, ί ί. Ζ ά Κώ ά ά ά ό άο ώο. Ο Μέο Αέο ή έο ό ο ύο έο. Κά έο ώο. Κά ά άο ί άή. --ώ ί ή (ά, ά) ίο ά, έο ά ί, έ. Ο έο Ί ό έ ό, ί έ ί ί ό ώ έ. ώ, ά Α έο άο έ Ρί ά, ά έ ό ο έο ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ 66 / 187

69 ή άο -- Ο Κώο ί Αά ί έ ό ό ά Ρί. ώ Ζ Αά ί ί ώ ύο Μάο ά. Γ ί ή. ώ, ά ---ί- ή ή (έ, ή) Ο όο ά ί ί Αέ ή έ. Γ ί ά έ. ώ, ά ί, ά έ έ έ ί. Ζ ί έ ή ο έ ή. Σί ί. ήο ά έ, ά ύ ή ά ό, άο ά ό έ. Πέο έο ό ί ό, ά ά, ή ά έο. Ν έ ά: ά-ο, ά-. Ζ ά ίο ίο ί έο ο. --ή- ά [] ό (ήο) ή άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, έ ό, ά ό ο. Αί ά, ά ά ύ ά. άο -ά--ο 67 /

70 --- άο ώ άο [] ό (ά) Ο άο ί ό ά ή ώ, έ ά. Κά έ έ ύ ί ό ά ή ώ, έ ά ί, ό ό. Ζ Αά ά ο ά έ ά ώ ά ά. ί ό ά ί ό, ύο έ ώ ί ή. -ά--ο ά ί άο ά ά, άο ώο έ ά. -ά-- ώ, ώ ή (ά, ώ) ώο ά, ίο, ί ά ύο ο άο. Ο ίο Αέο ί όο όο ώ άο όο ύ. ώο ά, άο ά. Αόο ύ ή ά ά έ ήο. ---ώ- ώ ά ή (ά, ή) Ο όο Κώ ό όο ήο ή ά ί όο ήο ά. Μ ί; Αό όο ήο ή έ ί ί όο 68 / 188

71 ά ί -- ήο ά. «Πώο άο έ ί, Κώ;» ώ Νίο. «ύο έ ύ». Πώο έο έ ί ; --ώ ά ή (ά, ώ) ά ά, ύο ύ ό ό ίο ό. Ζ ί Κί ά ί ή άο, ί ά ή ό ύ ίο. --ά-- έ, έ ή (ί, έ) έο ά, ώο ά ό έο ύ ίο άο ώ. «Μά, έο ά, άέ έ ύ έ» ί Αί. «ά ί» ί ί Έ. «Αή, έο ό ά ίο ή ύ έο;» έ. ---έ- ί, ί ή (ά, ώ) ίο ά ώ ή ί, άο ό ό ά. άο ά ό, έ ό ά ώ. --ί- 69 / 188

72 --- όο άο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ο έ ύ, έ ο ί ό. ----όο ά [] ό (άο) ο ί ά ά, ύ ύ ά ό. Σ έ. «Σ ά έ Υά!» ώ έ ί. ή Κ έ Υά ή έ ύ ό. Σ ί ί ά ί. Κέ έ ά ή ά ο ί ή ο ά ό. «Κέ Υά!» ί ί. -ά- ώ, ύ ή (ά, ή) άο ά ί ή άο ήο, ίο. Ο όο ί ί Αέ ο ί, έ ή ύ ά. --ώ έ ή (ά, ώ) ά άο [] ό (άο) Ο άο ί ό όο ύ - Π έ ά ο έο: - όο / 189

73 ά ύ -- έ ή ό ά έ ό ά ό. --ά-ο - Ξέο ύ έ άο Δά; Αή; ά [] ό (ά) Σ ά όο ί ί ά ί ά. -ά- ά, ά ή (ύ, ά) άο ά, άο έ ή ί έο. Ο ίο Σάο ύ ί ί ί Κώο Αά ά. Ζ ή ο ίο ή ύ ό. ---ά- ώ ή (ή, ώ) ή ή [] ό (ώο) Ζ ή ί έο ό ή ή ο ο έο. ά ο ή, άο ίο έο ά ά ή ά ί ο ή. Κώο. ώ, ή --ή-- ύ ή (ό, ύ) άο 71 /

74 --- άο έ άο [], [] ό (ά) Ο ά ώ ό ί ώ έ ά ά ώ. ύο ά, ίο άο ά. -ά--ο ά [] ό (άο) ά ά ά ώ ή άο, ά ώο ί ή ή. «ά ήό, ί ά ή ά έο ο ό» ί ύο Γάο Αά. -ά-- ά [] ό (ή) ή ί ά έ ' ά. έ ά ύ ά ό ύ έ ά ώ ό ί, όο έ ά ύ ά ά ά. ί -ά-- έ, έ ή (ά/έ, έ) έο ά, άο ό άο έο, ώ ί ά. Φέο ώ άο έ ό ά ο ίο Μίο. ά ώ Ο άο ή όο ά ο. «Σ ή!» ύ ί Μί. --έ- 72 / 190

75 ά ύ -- ά [] ό (ώ) Σ ά όο ί ί ό ά έο ό ό έ ά ά ό έ ή ί. -ά-- ώ ή (έ, ώ) Ο Κώο Αά ά ώ έ ο έο ο. Ά έ ή ά ο έο ο. --ώ- έ ή (ά, έ) έο ά, άο ά ίο ό. Ο Ί έ ύ ά ά ά ύ ή. ώ ί έο ά, ίο ά ό έο. Σά Κώο ά Νί έ ί ά ί ί. --έ- ύ ή (έ, ύ) ύο έ έο, ίο ί ώο ά ά. Ζ Ρί έ ή ή ά ο. Ζ ή έ ό ό ύ ο Ρίο. --ύ- - Α άο ύ έο, ίο ίο ά. Σ ί;.. 73 /

76 --- ύ ί ύ [] ό (ύ) ύ ά [] ό (ύο) ά ί ά ό ώ, ώ ή ύ ό. Ζ ά ί ύ έο ί. Σ ό ά ά ί έ. -ά-- ά ή (έ, ά) άο ά ή ά ό ά, άο έ ο έο ό ά ο ά. Ζ Αά έ ό ί ο ά ί ά ή ο. ά άο ά, ύο ώο. ώ ά άο ή ά άο, άο ή. ώ ά έ, ά --ά- ί ή (έ, έ) ίο ό ά, άο έ, ο ό ά ο ά. «Αά, έ ή ό ά, έο» ί Κώο. ί έο ή ί ί, ί έο. Ο έ ί --ί- Ο Νίο ί ά. 74 / 191

77 άο ώ -- άο, ά, ά ί (άο, άο, ά) άο ί άο, ά έο ό ύ ό. Πύ ά ί Ρί. ό ί ά, ί έ ί ά ά. όο Ο άο ά έο, ή έο. --ά-ο ί ί «Ν ά ί ώ ά ί Κή» ί ίο Σάο. Γ ά ά ά, ά άο άο. Ν ο ί ύ, Κώ! έο --ί- ύ [] ό (ύο) Κύ ί ί ύ ά ά. ί -ύ-- Τ ή ί ύ ο ά. έ ή (ί, έ) άο έο, έ, έ ή (έ, έο, έ) ά ώ, ύ ή (ό, ή) 75 /

78 --- ό ώ ίο ά, ο ο έ ά ά ό, ο ί έο ά. Ο ύο Μάο ό Ί ο έ ά ά. Ζ ί ί Μά ό ύ Ί. Σ ίο ; ---ώ ό [] ό (όο) Κό ί όο ί ο ά. ό έ ή ή έ ί ά ύ ή, ά ά. ό, ήο --ό- - Λέ ήο. ί [] ό (ίο) Ζ ί ί έο ό έ. ί Δί ύ. Αόο έ έ ί ή ί ώ ί άο ύ ή ο ώο. Σ ί ώ ί ώ έ ά ά ά ά έ ί, όο ύο, ά ί. --ί- ώ, ύ ή (ί, ή) ί ώ ή (ό, ώ) ώο ά ύ, ίο, ί έο ή ύ ό. Ζ Υά έ ο ά άο έ ό ί ό ά ί. 76 / 192

79 άο ί -- έ ί ίο ύ ά ίο, άο έ ό. --ώ- άο [], [] ό (ά) ά ή, ί ό, ί άόο. Ο ύο Γήο ύ ο ί άο ύ ύ έ ά. Ο ήο έο ά, ί ό, ή. ά--ο ώ ά ή (ύ, ή) άο, άο ή ο ά. Ο Κώο ύ ο άο έ έ. Ο Κώο ή ί ύ ο άο, ά ό ή. ύ, ώ ---ώ ί [] ό (ί) Σ ί ί ί. Μ ί ώ ώ ίο. ί, ώ, ώ --ί- ί ί [] ό (ίο) Ζ ί ί έ ά ύ ή έ έ ί έο έο ί ί ύ. Α ύ ίο ί, ο ά ο ώ ό. --ί- έ 77 /

80 --- ό ύο ό [] ό (ό) ί ό [] ό (όο) Ζ ό ί έ ύ ό ύο ύ ύ ί. ό ύ ό ά ά ή ό. --ό- Γο ύ όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Σ ά ά ί ά έο ύο, ί ί. όο Μέο ίο ί έο ί ά ο ώ ή. ί --όο ώ ή (ά, ώ) όο ί [] ό (ίο) Ζ ί ί έ ό ώ έ ύ ί. Σ έ ύ ά ο ά ί. Ο άο ί ό ο ίο ά ό ο. ά ί, ά. -ί- ό ύο, ύ, ύ ί (ύο, ύο, ύ) 78 / 193

81 ά ώ -- ί ύο, ίο ό έο ή ά, ο ί έο. «Κώ, Αά, ύ ύο ί ύ ή, ί;» ώ ύο Γάο. «Δώ ο έο ά, ά ά, ί!» ά. Ο Κώο Αά ύ, ό έ ο άο ο ί ό ο ά ά. -ύ-ο ά ί άο ά, ό ί ά ό ό. ά ό ίο ο άο, ο ά. ά ά, ά ά. ά ά ί ά ό 20 ώ, ί ό ό 20 ώ. ά ί ά ά 20 ώ, ί ί 20 ώ. άό ί ά ά, ί ύ ά. άο ά, άο. ά ί ώ ό ά ά, ί ό ό, ί ό. ώο ά, ώο, ά ά- Τ ά ί ά ό ά. ώο, ώ, ώ ί (ώ, ώο, ώ) ά ώ [] ό (ώ) Σ ώ ο όο ί ά ά 79 /

82 --- ύ ήο ό ό ο ό όο ύ. -ώ- ύ [] ό Σ ύ ί ά ί ύ ά ο έο ύ. Σ ί, έ, ί ά ά ύ ύ. Σ ά, έ, ί ύ ί ύ. ύ-- - Ζ έ ή ί ό ό ό. όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ί έ ί ήο έο [] ό (έο) Ο έο ί ό όο ά ώ ύ έο ώο. Σο όο ύο ο ή ο έ ά έ ί. ί ί ήο ά ά, έ ή ί ά. Αόο έ ί ί ήο. Ο έ ύ ο έο. ήο -έο ήο, ά, ί ί (ί, έο, ά) ά ί ί, έ έ ώ, έ ή ώ έ. 80 / 194

83 ύο ώ -- ( ό) «Αά, ώ άο ί ή ί;» ώ Δέ. έ έ, έο, ήο, ί, έ --ήο ύο, ύ, ύ ί (ύ, ύο, ύ) άο ί ύο, έ ύ ο άο έ έ ο έ ά ά ό. Ο ύο Μάο ί ύο έ ό ά. Έ ά ί. -ύ--ο έ [] ό Σ έ ί ό ή ύ έ ό ά, ό. Γί ύ, ά ύ ά ά ά ή ύ. Ζ Αά ί έ ά. έ - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. ί [] ό (ί) Σ ί ί έο έο άο, έ ί, έ ά ή έ ί. Ζ Αί ά ί ίο όο, ό ί. ί-- ώ ά ή (ά, ή) ά ά ήο, ύ. Ο Πόο, ί Κώ, ί 81 /

84 --- ί έ ά όο ώ. Σ ά ί ήο ά ά. --ώ ί [] ό (ά) Σ ί ο ήο ί ό ά ό έο έο. ή ό όο ύ ά -ί ό [] ό (ά) ό ά ί. «Κώ, ό ίο ά ί Σά, ά ό ή ο ίο, έ ί ά» ί Αά. -ό έ [] ό (ή) ώ ί [] ό (ά) Μ ί έ έ ά ό ί ή. Ο έο ήο ά ί ο. Α ί ί έ έ, άο ύ. -ί έ [] ό (έ) Σ έ ί ί ί έ όο άο ή όο ώ. έ, έ ά Σ έ ί έο ο όο ύ ό ό ύ ί. έ ί όο ά, ά, έ, ύ 82 / 195

85 ώ ί -- ή ή. ά έ ί έ ό ώ ά. ά ί έ, έ ό. έ- Τ έο ί έ ό. ώ ά, έ ή (έ, ή) άο έ ύ, ίο έ άο έο. Σο ίο Έο ο έ ύ έ, ή ο έ ά. Σ έ όο έ ά έ ο ί ώ ο ίο Μίο. -ώ ί [] ό (ίο) Πά έ ή, όο ύο ά, έ ίο ά ο ύ ό ύ ο ί ύ ί. Ζ ί ί ό ύ έ άο ό ύ ί ά ώ. -ί- Γο έ, ά Ο άο ο ίο ί άο ίο. ί [] ό (ί) Σ ί ί ήο άο 83 /

86 --- ά ί ά ο έο ώ. --ί- Μί ή ό ί. ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ό ό ό ύ ύ ύ ά. Ζ ά ί έ ά ά. Σ ά ά ά ύ ύ ο ά έ. -ά- έ [] ό (έ) Ο ύο, ά ί έ έ ά ο. έ-- όο [] ό (ί) Ο όο ί ά ό ύ ύο έ ό έ ί ί έ άο έο. έ έο όο, έ ί ά ύ ί ή. --όο ί ή (έ, ί) ίο ή, ίο ή ά άο. ίο έ ί, ί ά έο ή ύ. όο ίο έ ί, ίο ό ύ. ίο έ ώ, ίο ο ί ύο, όο ό ί. ά ίο ά, έο 84 /

87 έο ώ -- έο. όο Κέ έ ή ί ίο. -ί- Ο ήο έ ώ. έο [] ό (έ) ί ί [] ό (ά) Σ ί ά ό ί ώ ά ά ό ά. Πό, ό όο ί ό ύ, ά ά έ. Σώ ά ά ί ή έ ί ά ό. Σ ά ώ ή. -ί Ο Πό έ ά ά έ ί. ί [] ό (ίο) ο ίο ά έο, ό ύ έ ώ ά ή ή. Ο ίο ί έο ό ί. -ί- έ [] ό (έ) Σ έ ί ό έ ό έ. ήο έ ό ί ό ό. έ- Ο Δάο ά έ ό ό ά. ώ ά, έ ή (έ, 85 / 197

88 --- έ ά ά) άο ά, έο ά ά ή ώο ύ ό. Ζ Αά έ ό ά ο άο ά, ί ί ή ο. Δί έ έ ά ί ά. «Σ ά ί έ ή» ί. -ώ έ [] ό Σ έ ί έ ά ό ά. Σ ά έ ά ά ό. έ- - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. ά ί [] ό Σ ί ί ά ά ο ήο. Μ ί ί άο, όά ο ό ό. ά ά --ί- - Π ά ό ί ί; άο [] ό (άο) ά ά [] ό (ά) Σ ά ί ά έο ώο ώ ώ ό ί ά, ό, ύ ά. Λέ ό άο ί ά, ό ί ύ έο άο. Δίο έ ό άο ύ, ό άο ό έο ίο ήο ώ όο. άο 86 /

89 ά ήο -- έ ά ά, έ ο έ ά ή ο ί ίο άο. ά ά, έο έ. άο ά ά, ίο ά. -ά- ώ ο ά [] ό (έο) ά έ [] ό (έ) ί ύ, έ ή ά ά, έ έ. έ ί ή ύο Μάο. Δί έ όο ώο. Δί άο. έ- έο [] ό (έο) Ο έο ί έο άο ό ά, ί, ά, ά, ύ ά ί ό ά ή ή ύ. -έο όο [], [] ό (όο) Κόο ί ί ί ύ έ ί, ή ίο ή ά ά, ί έ ί ίο ίο ή έ ά. --ό-ο ήο [] ό (ή) Ο ήο ί έο ώο έ ό έ ί. ή ύ ύ, έ ά ά ά. Ο όο ώ ί ο ήο ώ. ό ή ί 87 / 198

90 --- όο ύ έ ά ώ ό άο ώο, έ ύ ύ ό ά. όο, όο ή-ο όο [], [] ό (ί) ήο ή [] ό (ή) ί ά [] ό) Μ ά έο ά ί ή έ ί ά. ά- ά [] ό (άο) Ζ ά ί έ ύ ό ό έ έο. Σ ά ί ά. Ο ίο ί ά ίο ά ο άο. -ά- ά ό ό [] ό (ά) ό, έ άο ο ά. Έ ό ί ί ά. -ό ί [] ό (ίο) ί ό άο ά ί, ά ί. Μ ί ά ο ύο ίο ό ο άο ίο. --ί- ύ ή (ύ, ύ) ύο ό ά ή άο ά, 88 /

91 ίο ί -- ί ί ά ύ ό έ. «Α ίο ή όο ά ί, ύο ή» ί ίο Αέο Αά. Α άο ίο ά ο ίο, ίο ά ά ί ί άο. ίο --ύ- ίο [] ό (ί) ύ άο [] ό (ά) Ο άο ί έ ά ίο ίο, ή ά ίο όο, ύο ή. Ο άο Νί έ ί έο ίο ύ ύ ά. Ο άο ί ώο ό ί ύ ίο. ά ο Κέο Κώο Αά ί ά ή έ. ά ----ά-ο ί [] ό (ήο) Ζ Ρί ύ ο ήο Πό έ ί, ή ύ ώο ί ά έ έ ί. Ο Κώο ίο έ έ ί ό ί έ ά ο άο. Κύ έ έο ώόο. έ ο όο έ ά ή ί. 89 / 199

92 [ --- ό ίο Έ ύ ό, ί ί. ί, ί άο ά έ, ί. ώ, ό, ίο, ύ έ, ί ί-- ό [] ό (ά) Σ ό ί έ ίο ώ ί ί έ ό ί. ό (έ) ί, ώ --ό - Λέ ό έ. ύ έ [] ό Σ ύ έ ί ίο ά ή ό. Ο ήέο ο ί έ ύ. ί, ώ -ύ-- έ-- Η Αά Δάο έ ύ έ ό. ώ, ύ ή (ί, ή) ί ί ή (ί, ί) ίο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) Σ ώ ό ί ί. Κίο ί όο ύ. ( ό) Σ ί ί έ ώ ο Δέο. 90 /

93 ί έ -- Λέ ό άο ί ίο ό ό. άο ί, ί ίο. ί--ο ώ ί [] ό (ά) Σ ά όο έ ί ό ό. Πά ά ί ύ, ύ ί έ. ί, ά -ί Γο έ ί, ί ή (έ, ά) ο, ύο ά ί ί έο, έο ή έο. ί, ό έ ά ό ί ό. άο ά, ο. ο έ, έ ά. ί- ά [] ό (ά) ί ί [] ό (ά) Σ ί ί ί έ ή ά. ί, ά -ί άο, ά, ά ί (άο, άο, ά) ί έ ή (έ, έ) έο, ίο ό ά ά ή. έ έ ί Κί ή έο έ ί έ 91 / 200

94 --- άο ί ά ή. Αί έ ί έο ό ά έ ή ή ά. έ- άο [] ό (άο) ί ά [] ό (έο) ί ί [] ό (ά) Μ ί ί ό έ ώ ί ίο ί. Σ ώ. ίο έ ά, έ ά ή ί ό ί, ώο. Γ ώο ί ό, άο ί ά ίο. Αόο ά ά έ άο. ί -ί ώ, ώ ή (ί, ώ) ί ί, ί ή (έ, ί) Έ ό ύ, Αά έ ά ί ύ έ. Ή ή έ ή ο ί ί. ί «Κί ό έο!» ώ ύο Μάο ί. ή ά Ζ Αά έ έ, ή έ έ ώ. «Γί ά ί ά Κή;» ώ Αά. Γί ύ; όο ί- 92 /

95 όο ή -- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ί έο [], έ [] (έο, έο) έ ή [] ό (ή) Σ ή ί ό ά ύ. έ Ζ ά ί ή έ ή ώ έ ώ ί, ά ή έ. ή- ά [] ό (έο) ή ή [] ό (ήο) Ζ ή ί ί ή ό ί, ό ί έ έ ώ. ί ό ώ ό έ ώ όο ή. έ ί ή ή, άο ί έ, ώ ό άο ί ή ή, ίο ύ ά έ. ή- ί [] ό (ί) ά ί έ ί ή, ά ό ά ήο ή ή, ή έ ύ ή έ, έ ή ή έ ί ά. ί- ή [] ό (έο) 93 / 201

96 --- ί ή Έ ί έ έο έο. ή ή ί ά ά. ή ή ί ίο ί έο ή. Ζ ή ί έ ό ί. ή ά ό έ έ ό ίο ύ ί ό ο ί. --ή ί, ί ή (έ, ί) Ζ ά ο Αάο ώ ώο ί ή «ί», ή ώ ώο ά όο ο όο. Ό έ ί ί ά ί ύ «άο», ή ί ά ώο ά ό ό ό όο ο ώο. ί- ί [] ό (ίο) ί ό [] ό» Ο ό ά ίο άο, ί ό ί έο ύ ύ. Σ όό ί έ έ ά ό ά, ό ί ί ή έο έο. ό- - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. Έο ό ή ό ί. ή [] ό (έο) έ 94 /

97 ά ό -- ά [] ό (έο) ίο ί ά, άο ά ή ά ά ό. ίο ά, άο ά ή ά -ά ώ ά ή (ό, ή) ά ί [] ό (ά) Σ ί ί έο όο ώο ά ά ή ά ώ ά ό ύ ύ. -ί Η τύ ί έ ί. ύο, ύ, ύ ί (ύ, ύο, ύ) Έ ύ ό ί ό ά, ί ό ά. άο ί όο, έ ό ά ί ύ. ύ-ο ά [] ό (ά) Σ ά ί έ, ά ά ά όο έ ή ά. ί, ί -ά- Γο έ ή [] ό (έο) Μ ή ό ά ύ. ή -ή ό, ό ή (έ, ό) 95 /

98 --- ά ίο Ζ ί Μί έ ί έο ο ί όο. ώ όο ά, άο ά. ί Ζ Δέ ό ό ί. ώ, ί Ζ Αί έ ο ίο ό ό. ώ Ο ύο Γήο ά ά ό ά. ώ Ζ ά ο Δέο ί έ άό ο ί ο ό ή ύ ύ. Σ ί ή ύ ό. ά ό- ά [] ό (άο) Ζ ά ί ί ά ί ά έ ά ά. ήο έ ό ά ά έ ά. -ά- ά [] ό (έο) Ζ ά ί έο ώο ά ό έ ά ό ά. Δί ί ό έο ά. ίο -ά ώ ο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) ά ί ί, ά ύ ί - Πο άο έο Δά; - Βο έο ό έο ά ά ά. 96 / 203

99 ά όο -- ο έ. όο ί-ο ά ή (ή, ώ) ά, ί ήο έο ά ά ά άο έ. ί ύο. Βέο όο ό ά ά άο. ά ά, άο ύ. ά ά, ά ί. ώ άο ί όο ή ύ έο ά ά, έ ό ά όο. ί, ί, έ -ά- Ο ά ύ. ί ή (ί, ί) ίο ά, άο ί ή άο ύ. «Πά ί ό. Δί ή ά» ί ί Κί. ά, ί, έ -ί- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, ή όο, ό ύ ή. ί ίο Σάο ί Έ ί ό ο ά ά ί ό ά ύ Γά ί Μί. «Γ ό ό ο ά ο όο ό ά» ί ά ά. Γ ό ό ο. όο, όο Σ ό ό ό ο 97 /

100 --- ά ό ύο. Κό έ ο έο. -όο ά ή ώ ά, ά ή έ ή (ί, ά) «Κί ί, Κώ, ύο Μάο ά ά» ί Αά. έ Ζ Αά ί ή ώ ό ά ύ Μά ί ύ. ώ «Ν άο ά ί ο άο» ί ύο Μάο Αά, ό ί. Ν έ ά. «Πά, ί ά ύο Μάο. Ν ά ί έ ό» έ Αά. ά Ζ Αά έ έ ί ί ό ά έ. ά -ά- ά [] ό» (ά) ό άο, ά, ά ί (άο, άο, ά) ό ό [] ό (ό) ό ί όο ώ ή όο ώ ά ό. Σ ό ί ά ά. άο ί ύ ύο, έ ά ή έ ο ί ί ό. Κά ί έ ό ό, ί ά. ώο ό ύ ή ό ό, ίο ίο. Ζ Αά ά 98 / 204

101 ώ όο -- ά ά ά ο. ό-- - Π ώ ά ό; Γο ά ώ ή (ά, ώ) ό ί ή (ί, ί) ό όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) ά ί ό, έ ώ ο ύο ή ύ. ( ό) Σ ό ί έ ώ ο Αίο. ώ ύο Μάο, ί όο. ό--ο ώ όο [] ό (ό) Ο ό ύ ύ ί ύ ί έ ό. Μά ά ο ίο Κίο, ί ό ο όο ύ ό ά ο. Κό έ ά ύ ό ά ό. Ο ό ο ά ί έ. ό-ο όο [] ό (όο) Ο όο ί ό ο όο. ά έ ά ά έο όο. ώ, όο ά ί ο ά. όο ό--ο ό 99 /

102 --- ά ό ά [] ό Ο Νίο ά έ ά ό ί, ύ ά ά ώ ά ά. Ο Νίο ά έ ί ώο ά ά. -ά - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. ύ, ύ ή (ά / ά, έ / ύ) ύο ά, ο ά ό ίο ύο ίο ά ό. ύ ό ά, ά ήο ο ίο ά. Αόο ύ έ ά ί όο ά έ ί ίο. --ύ- ά [] ό Σ ά ί έ ό ύ ό ά ώ. -ά - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. ό [] ό Ζ ό ο ύο ί ί ί έο ώ ώ ά ά ο. Δί έ έ ύ έ ό έ ό ύ. άο ό / 205

103 έ ύ -- έ [] ό Σ έ ί έ ό ίο ύ ό ο. -έ Γο ό - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. ό [] ό (όο) ά ή ί ά, ά ό. Μί ό ί ί έ ύ ί. ώ, όο ό- ώ ά ή (ό, ή) άο ά, ώο ά ά ώο ό. Ζ Αά ό ό ά. ά άο ί ώ ά, ίο. ί ί έ ή ύ, ύ ύ. ά Σ ί ί Γά ί Μά ί ά έ ί ά. ο όο ίο ί ύο Γήο. -ώ Η Αί ά ίο. ύ [] ό (ύο) Ζ ύ ί έ ά ί ό ύ. Γ έ ύ ά ό, ά ο ό ί ύ ή ά. ύ --ύ- 101 /

104 --- ύ ήο ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί όο ο άο. Δί έ ά ό ό ώ ό, ό ή ό. ύ, ά, ά --ύ- ό [] ό (όο) Ο όο ί όο ί έ ί. Μί ί άο, ύο ή έο. Ο όο ύ ώ ά ο ά. Γί ί ο ίο Κώ ά ί ό ο ΓΔΖ. -ό- Ο ίο ά ο άο όο ί ώ ώ. ό [] ό (ό) άο έ ό, ίο έ έ ά ό ά ό ό έο ά. Ζ Αί ή έ ό ώ ώ. Ο όο ά ό έ, ά έ ά ό έ. ό- ή [] ό (ή) ώ ήο [], [] ό (έο, ήο) ώ 102 / 206

105 ώ ή -- ώ ά ή (ύ, ή) έο άο, έο ί ό ίο ύο ίο. Ζ Αί έ ό ύ. Σ ό ά ή. Μήο έ ί ή; --ώ όο ό [] ό Σ όο ί ί ό ί ύ ί ί. Κόο έ ό έ έ ί. Ο Αί ί έ όο Νί. ό-ο - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (ά) Κά έ έο όο άο έ ό, ά, ί ή ί. Ο Ί έ ί ά ά έ ά άο ά ί Μά ί ά. Ο ύο Μάο έ ί ώ έ ί ά ί. έο άο ά, όο ά ά. ό -ά- Έ ά ί. ή [] ό (ή) Ζ ί Μί ά ά ή Π ί έ όο; 103 /

106 --- ήο όο ή ί ί. Ο ύο Νίο, ήο, έ ό ά ο άο, ύ ί έ έ ά ό ώ ύ ο άο. --ή-- ήο [], ώ [] ό (έο, ώο) ή ύ [] ύ [] ό Σ ύ ί ή έ ύ ί έ ήο. -ύ- - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ; ό ό. έ έ [] ό (έ/έ) ά έ έ, έ ά ά ύ. Ζ ί Κί ά ά έ ύ ο ά. --έ- ό [] ό (ό) Σ ό ί άο έο ί. Ο άο ύ ώ ό. Πό ή έ ί ώ ύ έ ο, ό έ ί. όο --ό όο [] ό (ό) 104 /

107 ό έ -- Ο Κώο ύ ί έ ό ό ώ, έ ό ώ ί ύ. ό ό-ο ό [] ό (όο) Ζ ό ί ύ έ ά ά έ ό ά. «Μ, ί Έ έ ή ό ή έ!» ώ Αά. -ό- ί ί [] ό Σ ί ί ά ά ό ί ά ο άο έο. όο --ί - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) άο ί όο, ί ά έο έο ύ. Ζ Αά ύ ο ά ο ί ή ό ί ό. -όο έ [] ό (έο) Ζ έ ί έ ά έ ό ί ή ί έ ό ί ή ά ύ ό. Κέ έ ή ί έ έ. -έ- 105 / 208

108 --- έ όο έ [] ό (έ) έ ά ί ά ί ά, ά ήο ύ ο. Σ ί ί Μά ί ύ ά ί Κώ. ά, ί ά «Δί ά ά, ό ύ!» ί ί Μί. «Ά, ύ ά ί» ί ίο Σάο. Ζ ή ί ί έ ό ό ώ. Α ί ύ έ, ά, ί ά ό». -ά ί ή (ό, ύ) όο ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ά ύ, ί, ύ ί ά ύ. Πό ά ή ό. «Μί, ύ ί ή ή, έ ά ί ά ά ό» ί ύο Γάο. -ά- ύ ή (ό, έ) ά όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) άο ί όο, ί όο ύο ό ο άο. Ζ Υά ί ά ά ο ά ά 106 / 208

109 ύο ώ -- ά. Ή ά ά. όο ά ί ό, έ ό ήο ό έ. «ί ό ό Κώ, ήο ύ έο» ί ά. όο ύο Ζ Δέ ί ύ ά έ. Υο ή ό ά ο ύ όο ο ο ύο. «Γ ί ο όο έο» ί. ί -όο ύο, ύ, ύ ί (ύο, ύο, ύ) όο έ έ [] ό (έ) Σ έ ί ί ί ό ύ ή ή. -έ- ά [] ό (ά) Έ ά ό ί ά ό ί. -ά- Γο όο ώ ά, έ ή (ά, ή) έ έ ί Κί έο ά ά ί ό ά. Σο έ ά ή. ά, έ Έο ήο ο Αίο ά έο έο ό ί ίο ίο. Φύ ά, ά. Αό ο έο άο ύ ά ά. --ώ 107 /

110 --- έ ό έ [] ό (έο) Κέ έ έ ύ έ ί. Ζ Αί ί ό έ, ά ο έο ύ ά ό ο. έ ά, έ -έ- όο [] ό (ό) Ο όο ί ή ά ά έ ά. Ο Ί έ ά ίο ύ ό. ί ί ό-ο ό [] ό (όο) Ζ ό ί ό έο ύ. Ζ ό ί ή ύ ό ί ύ. ό- ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ύ ί ώ έο ά ώ. -ά- έ [] ό (έο) Ζ έ ί έ ό ά ύ, ί ή ά ό. Μ έ έ, ώ ή ί ά, όο έ έ, ά ο ή έ ύ. -έ- ό [] ό (ό) Σ ό ύ έο ύ. -ό- 108 /

111 ώ ί -- ώ ή (ώ, ώ) ώ, άο ά ά άο, ί ή έ ή, ί ώο ο ίο ό ο άο. Ο Νίο ώ, ή ί όο ά. -ώ-- ό [] ό (όο) Ζ ί Μί έ ί ό, Αά έ, Κώ. Ζ ό ύ ί έ ύ έ ύ ώ. ί ό- ί [] ό (ί) Ζ Δέ Αά ί ί, ί έο ό. ώ, ί ίο. ό ί ί [] ό (ά) Ο Κώο ά ο έο, ί έ ό, έ ί. ώ -ί όο [] ό (ί) Ο όο έ ί ό ύ έο ά ό ά ά ό ο ίο. -όο Γο έ ί [] ό (ίο) ί ά ί ό, έ ί ή ί ί. Ο ύο Γάο ά 109 / 210

112 --- τύ ί ί ο όο έο ο Αάο. ά -ί- τύ ή (ό, τέ) τύο ά, άο ά ά, ά ί ή ά ή έ άή ίο άο ο άο ά ό. Σ ά ό Ί ά έ ά ή ο άο όο ό. τύο ά, άο έ ά ί ή. «Κώ, ύο Νί έ ο έ ά, τύ» ί Αά. «Μ ύο ό, έ, ί ό» ί Αά. τύο, άο τά. -τ-ύ- ό [] ό (όο) Ζ ό ί ό ό ό ά ίο άο ά ο. έ -ό- ή [] ό (έο) Ζ ή ί ό ί όο ύ ή όο ό. όο Κή έ ό ί όο έ ή ά ά άο. --ή Γο ό ί ή (ί, ί) ό 110 /

113 ό ό -- ό [] ό (ό) Σ ό ί ό, ήο ύ έ ί ά ύ έο ύο ό ί. Μ ό ί ύ. ύ ά έ ό ο ύο, ό έ ί ό ή ά ά. Μ ό ί ύ. ό-- ό [] ό (ή) Σ ό, έ, ί ί ί ή ά ί έ ο, ό ο ά ο. Σ ί ί ά ά έ ά ή. ό-- Μί ί ά ή. όο [] ό (ό) «Πύ ό ά ά ά, ο ά» ί ά. ό ά ά ά. Έ όο ύο όο ά ά ά. Πί ά ί ά. ό-ο ί ή (ό, ί) «Σ ί ή! Πό ί;» ί Αά. Πό ά; ί -ί- ό [] ό (όο) 111 / 211

114 --- έ ί Ζ ό ί έ ό ί. Σ ό ί όο ά ά. ά, ί. Ο άο ώ ά έο ο όο. Ο όο, όο ά ύ έ. ώ έο ο όο, έ ό ώ ό. ό- ό έ [] ό (έ) ό ό [] ό» (ό) ό ά [] ό (άο) ο άο, ο ίο. «Νί, ά ή ή έο» ί Δέ. «Δί ό Γί ί Αή» ί -ά- ά [] ό (ά) Ζ Αά ά ά ο ά ά ο ί. Σ ά ί ά ά ό έ ά. -ά- ί [] ό (ίο) Μά ί ά ά ά ο ί, ή ί ύο έ έ ά ο, ό έ ά, έ ή ά. ά ο Αάο ί ύ, ά ί ί ή έο ίο, ί ό 112 /

115 όο έ -- ά ά ώ. όο, ά -ί- όο [] ό (ό) ί ί ά ό ί ά ά ο, ί ώ ί έο ύ. ί ό-ο ά [] ό (ά) άο ώ ά, έ ή (ά, ή) ίο έ ά ύ έο ά ύ, άο. «Αά, Κώ, ή ά, ώ ή ό ό ά ά». έ «Χ, ό ύ ά ό έ» ί ί Μί. --ώ άο [] ό (άο) Ο άο ί έ ί ό έ ή ό. Δί ήο όο ά έο, έ έ ύ ύ ά ό. Σ ά ί ί ά ά ο. -άο ό έ [] ό (έο) «Γ έ άο έο, έ ί» ί ύο Μάο. ό «Γ ά ί 113 / 212

116 --- ά ί έ ί» ί Αά. ή άο, άο ά. -έ- ά ή (έ, ά) έ έ [] ό (έο) Ζ έ ί έ ά ά ύ ά ά ό. Δί ήο ά ή ή. -έ- ύ ύ [] ό (ύ) ό ό ίο ά ό ο έ ύ. Σ ύ ά ή ά. «Υά ύ, ή ίο ό» ί ί Μί Αά. Ζ Αά ί ο έ άο ο ό ά ί, ή ύ ύ. -ύ- ί ή (ύ, ί) ύ ί [] ό (ίο) Ζ ί ί έ ί ά. Έ έ ο ά ί ά ί ί ή ά ά ά ή. ύ, ί --ί- 114 /

117 ί ά -- ί [] ό (ίο) Ζ ί ί ώο ύ ό ύ ώ. Ζ ί ί ί ά ή ή ί ό ύ έ ύ ό ο. Σ ά ί ύ ύ έ ί. -ί- ί ά [] ό ί ύ [], ύο [] ό (ύο, ύ) Ζ ύ ί έ ί ά ά. Κύ ή ύ έ ί ί ή έ ά ί ύ ό. Σ ό ί έ ό ύ ί ύ ά έ ά ά ί ά. ύ- ό [] ό (ό) ύ ύο [] ό (ύ) Ο ύο ί έ ί άο. Έ ά ύο ίο ί ά ό έ έ. ύ-ο ά [] ό (άο) 115 / 213

118 --- ύ ύ Ζ ά ί έ ί ά ά ά ά. Βί ό ά ο ύ. --ά- ύ [] ό (ύο) Ζ ύ ί ά ύ ή ά ύ ά ο ό ή ύ. -ύ- ώ, ώ ή (ύ, ώ) ώο ά, άο ίο ά έο ή ύο. Ζ Δέ ύ ή έ ά έ ύ ίο. --ώ- ά [] ό (ά) ύ ύ [] ό (ύ) Πά ύ έ ύ. Ά Δί ά, όο ύ ή ή ά ί ά, όο ί. ώ ά ύ, ά ό έ ύ ο, ί ί ύ ά. -ύ- ύ [] ό (ύο) Ζ ύ ί έ ά ό ί ύ έ. ύ, ά, ά -ύ- 116 / 213 & 215

119 ί -- ί ήο ή ί ί ύ ό ά ά ύ ύο ά ύ ά ύο ά 117 / 214 ά ή ί

120 --- ά άο ά [] ό (ά) ύ ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί έ ό ό ά έ ί ά ύ έ. Σ ύ ί έ ύ ά. Σ ά ί έ ό ό ά ό. ήο ί ό ή ά ί. --ά- ά, ά ή (ύ, ά) ά, ίο έ ώ, ί ή ο ύο. άο ά, ίο ό ή ο ύο. Μόο Αά ά ό ο ήο, ί Ρί έ ύ ό ά ο. ύ, ύ --ά- άο [] ό (άο) Ο άο ί έ ί, ήο ή. Έ ί ή ή ύ ί έ έ. ά ά ο ίο ο ο ά έ ά ή ί ί. --άο άο [], ά [] ό (ά, άο) 118 / 215

121 ί έ -- «Ο άο ί όο ύ έ ά, ή ά έ ά ό ί ί ή ί άο ά ό ί ί» -ά-ο ί [] ό (ά) Σ ά, ά, ό, ά έο έ ά. Σ ά ί έ ά ύ ύ ί ί ά έ ύ, ό ί. Γ ί ί ί ή ή, όο ό ή έ, έ ήο ί ο. ώο ό, ίο ά. ώ Γ ώο έ ύ, άο ά ο όο. -ί ί ό [] ό) (όο) ί ύο [] ό (ύο) Κύ έ ύ ό ή, ό ί όο ή. -ύ-ο ώ, ώ ή (ύ, ώ) ί έ [] ό (έ) Σ έ ί έ ό ώ ά ά 119 /

122 --- ύ ώ ώ ό ό. Σ ό, έ, ά ά ά. Ο άο ώ έο. έ, ά -έ- ό ύ [] ό (ύο) Ζ ύ ί ί ί ή έ ά έ ί ή ίο ό ά ά. Δί ά ά ύ ο ί. Ζ ύ ύ ί έ ό ά έ ί ό. ώ ύ- ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί έ ύ ό έ ά έ ί ί ά. Σά ά ώ ή ί. Σ ίά ο ά ό. -ύ- έ ί [] ό (ί) Σ ί ί ό ό ά ύ ώ ήο ά. --ί- ώ ά, έ ή (ύ, ή) άο ά, ά ή έ έο ώο, ο άο έ. ήο άο ά ί ί ό ό ί ά. Ζ Ρί ύ ά ο 120 / 216

123 ύ ά -- ύ, ό ί Κώ Αά ί ή. ά έ ή ά, ί ό. «Κώ, έ έ, ά έ ά ά ό ό» ί ύο Γάο. «Χί, ώ ά!» Ο ύο Μάο ά ό ί. Γ ί ό έ. ύ, ώ -ώ ύ [] ό (ύο) Ζ ύ ί έ ή έ ά ά. Μί ύ ύ ί ύ ά έ ύ. Γ ύ ί Μί ά ί ύ ά ύ ύο ύ. ύ- ί [] ό (ά) Μ ά ώ ό ο ί έ ά ί ά ή. Σ ί ί ύ ύ ώ ά έ ό ί. ί, άο, ώ -ί ά [] ό έο ά, έο ύ έο ί ύ ά. Μά ί ί, ύο Μάο ά ά έ ύ έο. -ά- ά, ά ή (ύ, ά) 121 /

124 --- ύ έ ά, άο ο άο. Ο Κώο ά, ί έ ό ο ώο. Γύ ί ύ έο. ά «Κά έ, ό έο;» ί Αά Δέ. Βέ έ. έο ύο ύ ύ -ά- Η ί ί Μά ά ά ί ί. ύ [] ό ά ί, ί ή (ύ, ί) ίο έ ό ή έ ί, ίο έ ί ί ί, ή ίο ύ ύ ί ώ, ί ί ο. Σ ά ί έ ύ, έ ί ά ί ά. -ί- - Λέ ί. έο [] ό (ίο) ύ ί [] ό (ί) ύ έ [] ό (έ) Σ έ ί έ ά ύ ή έ 122 / 217

125 ά ύ -- ύ ί ύ ή ά, ί έ ώ ή ί έ ί. «Σ έο έ ύ Κώ» ί ί Μί. «Σ έο ύ. Σ έο ίο. Πόο έο άο ύ, ό ίο ό;» έ. -έ- ά, ά ή (έ, ά) έ ύ, ύ ή (ύ, έ) έο ύ ά, ό ά. Ο άο ί ί ο έ ή ο ί έο. ίο έ ύ, ί ύ ή. -ύ- ά ή (ύ, ά) ά ά ά, ύ ί ίο ύ. Μέο έο ά ά. Ζ Αά ύ ά ο άο ο. Σο έ ά ά ύ. -ά- ύ [] ό (ύο) ί ύ ή, ί ί έ ή - Πώο έ ί ο ύ; 123 /

126 --- άο ά ά ή έ. ύ- άο [] ό (ά) Ο ά ό ή ί ά. ήο -ά-ο ύ ί [] ό (ίο) Ο ίο ί ά ά ό ύ ά ά ό ά ο έ ό έ ί ό ο ο έο ί. -ί- ύ ύ [] ό (ύ/ύ) Σ ύ ί έ ό έ ά ό ί ύ ύ ί, ήο έ ά έ ό ά. -ύ- ύ [] ό (ύο) ί ά [] ό (ά) Σ ά ί ό ύ. Υο ύο Μάο ή ί ύ έ ά ή. Σ ά ά; ά -ά- ά [] ό (ά) Μ ά ώ ύ ή ί 124 / 218

127 ά ί -- ό. Μ ά ή ά ύ ώ ό ό. Μ ά ύ έ. Μί ά ά ί ά ά έ ά. Μ ά ύ ή ί ό. Σ ό ύ ί έ ό ύ ή ά. -ά- ί, ά ά [] ό (έο) ά ά [] ό (άο) όο ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί έο ώ ύ ώ ώ. Ο Κώο ί ί ά ο έο ύ ώ ό ύό. έ ύ-- ί [] ό (ά) Σ ί ί ί έ ά. Δί ό ή ά, ά ή ό ά ό ό, έ ή ύ ή ά ό. Μέ ί ά ά ά ή έ. Γ έ ά, ά ά ύο, ή ά έ ά. Σ ί έ ό. -ί Γο ό 125 /

128 --- όο ί όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Ο όο άο ί ί, ί όο. όο έο άο έ ή, έ άο. ί, ά -όο ώ ά, έ ή (ύ, ή) άο ά ή ά, άο ό έο ύ. Μέ ά Αά ί ό ό ή ή ύ ά ο. Λέ ό άο ό ύ, ό άο ό ύ ίο ήο ά ό. --ώ ά [] ό (άο) ώ ώ ά, έ ή (ά, ή) άο, άο ί έο ο ά ά. ά Πίο άο. ---ώ ί, ί ή (ά, ώ) όο 126 / 219

129 όο ί -- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) άο ί όο, ά ά, ί ά ό ή ί ί άο. Ζ Αά ί, ί ά ό ο. Δί έ ί. Πί ύ ύ, ή. Σ ό ί έ ί ό, ύ ά ί ά έο, ώ ό έ ά ά ί έ ώο έ ό. -όο ά [] ό (έο) ώ ώ ά ή (ύ, ή) ό ο ίο Μίο έ έ έ ά. Γ ά ί ο έο ο. --ώ ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί ά ό ό όο έ έ ή ύ ί ά. Κύ έ τά ά, ό ί ά ά. ύο ύ-- ί, ί ή (ύ, ά) όο 127 /

130 --- ά ύ ά [] ό (άο) ύο έ [] ό (έ) Σ έ ί έο ό ά ύ ώ άο ί. -έ- ύο, ύ, ύ ί (ύ, ύο, ύ) ά ί ύ, ί ά ό. «Έ έ ύ ά ή ύ, ί ί έ» ί Ί. Ζ ά ί έ ά ί ό ό όο έ έ. Δί έ ύ ά ά ώ όο ίο. ύ ύ-ο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) άο ί όο, ύ ό. Έ ί. ί -όο ί [] ό (ί) Σ ί ί έ ά ύ ά ό ά ύ ή ά ό έ. -ί- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ό ύ [] ό (ύ) 128 / 220

131 ό ώ -- Σ ύ ί ά ό ώ ά. Σ ί έ ί, ί έ ά ί ύ. -ύ- ά ό [] ό (ί) ό ό [] ό Σ ό ί έ ί ό. Μ ό ά ίο ί ο. -ό - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. άο [] ό (ά) άο ί έ ή ή, έ ά άο ά. Α ά ύ, άο έ ά ό ή. ά-ο ί [] ό (ά) Σ ί ί έ ό ό ύ ό. Α άο ύ ί, ί ά ά. -ί ώ ά, έ ή (ά, ή) άο ά, έο έ έ ά. ή Σ ί ά ό άο ή ό ή έ. Ο ύο Γάο ά Αά ό 129 /

132 --- άο ά ά ο. ά Αά ύ έο, Δέ ά Ρί. ά Ζ ί ά ο έο ό. Μά ό ο έο όο ά, έ. Ο ύο Μάο ά ή ύ ό ί ά όο έ ά έ. ώ -ώ άο [] ό (ά) Έ άο ί ί ώ έή ο. ά-ο ή [] ό (έο) Ζ ή ί ή ή άο, ό ώο ό ό, ό ή ά. -ή έο [] ό (έ) Σ έο ί ά ώ. Σ έο ύ ώ. Σ έο ά ί ό ώ. έ-ο ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ύ ή Αά Ρί ό ί έο; Φά ο έο ύ, ώ - Ζ Δά ή Δτή Έ. - Ξέο ά ο Δτήο Έο; 130 / 221

133 ά ώ -- ό. Ζ ί ί Μά έ ά ά ό. Αώ ύ. Σ ά ί ά, ή ά ό ό. -ά- Ο άο ύ ά ό ά. ά [] ό (άο) ά έ [] ό (έο) Ο ίο Αέο ά ά ό ύ ί έ άο. Ζ έ άο ί ύ έο ό ά. ί Μί έ ά έ ί, ύ ά, ά ό ά ί. ήο ί, Αά ά ά ή έ. έ- ά [] ό (άο) ώ ά [] ό (άο) ώ ώ ά, έ έ ή (έ, ά) άο ά ό ά, ώο ό ό έο. Ζ Αά έ ό ο ά ά ά. 131 /

134 --- ύ ίο «Σ ό έ ά. Μ έο, ώ, Κώ;» ί Αά. Ο Νίο ί έ ό ά έ ί ύ ο ί. «Δί ύ ί!» έ ά Δέ. ο άο ά ύ. Ζ ά ί ί ά. ό έ ί ύ ο ύο ό ά. -ώ Η ά ά ύ ά. ύ [] ό (ύ) Σ ύ έ έ ί ή ύ. Σ ά ο άο ό ή ύ. ί, ύ ά ο. -ύ- ί [] ό (ί) έο ώο [] ό (ώο) έο έ [] ό (έο) Ζ έ ί ί ύ ή ί ί ό ύ ά, ά ί ύ. Σ ί ί ά ό ή ό. Σ ί ό ή έ. έ- ίο [] ό (ί) - Πώο ώο έ ώ; Σ ί; 132 / 222

135 όο ύ -- Ο ίο ί όο ί. Ο ίο ί έο ό ύο ίο. ί-ο όο [] ό (ό) Ο όο ί έ ύ ά ό ά ά ύ ά έ ά ό ά ά ό. Ε ά ίο ύ έο έο ώο. -ό--ο ώ όο [] ό (ό) Ο όο ύ ί ό ί έο. ό-ο όο [] ό (ό) Ο όο ί έο όο ύο όο όο. Σ ό ο ίο Κίο ό ό ο όο ί Πά ά ί. όο ώ ό-ο ά [] ό Σ ά ί έ ό ό ά ή έ. --ά - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. ύ, ύ ή (έ, ύ) ύο ά, άο έ έο ίο άο ί ά. 133 /

136 --- ό ύο «Γί έο ο ί άο, Κώ;» ώ ί Μί. Γί άο ό; ύο ά, άο ά ή ίο ά ί. Σ ύ έ ή. Σ ό ή; ώ, ί Σ ό ί έ ί. Αόο ά, ά ύ ύ ά. Ζ ώ ί έο ύ ά. όο ύ- ό [] ό (ή) ώ ώ ή (ό, ή) ίο, ί έ ύ. «Κή ό ή, ί ί ύ ό ή» ί Ί. Πά ό ό. ύ, ώ ---ώ ύο, ύ, ύ ί (ύ, ύο, ύ) ά ί ύ, έ ύ ή ί. «Ζ ά ί ύ ύ, ά ό» ώ Αά. «Κά ύ ύ. Κύ. Σ ύ ί ό!» έο, όο όο, όο, όο Ζ Αά ά έ ύ ό ί. ό Δί ύ έ. ύ έ ώ ί, ί ύ-ο 134 / 223

137 ύ ώ -- ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί έ ύ ό ό ί ά ά ά ύ ά ή, ό ά ά ά ό. Ζ ά έ ή ό ύ Αά ο έ ο ώ, ό ώ. Ζ ά ή ύ ή. Λή, ή, ή ύ. ύ-- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, ί ίο έ ο ά., ά ύο Μάο ά ό. όο όο Κώ ά ά, έ ά ίο. ά ύ -όο ό [] ό ύ ώ [] ό (ώο) ύ ύ [] ό (ώ) ύο ώ ή (ύ, ώ) ύο - Δί ί όο. Σ ί; Α έο άο έ ή Κώ ά ο έο όο, ή, έ, ί, ώ, ό, έ 135 /

138 --- ή έ ή [] ό (ή) Σ ή ί έ ά ο ή ά έ, ί ή. ή- ίο [], [] ό (ί) ήο ήο [] ό (ή) Πό ά ώ έ ή. ή έ ό άο ί ήο ί ο έ ά ύ ά, ώ. Ο ίο ί όο ί ώ. Ο όο έ ώ έ ά έο ο. ή-ο όο [], [] ό (ό) ήο ί ή (έ, ί) ί ί [] ό (ί) Σ ί, ί, ίο ί ί ί. Δί άο έο ο έ ί έ ά ά Σ ί ί Γά ί έ ά ί ύο όο. ί-- έ [] ό (ήο) ώ 136 / 224

139 ήο ύο -- ήο [] ό (ήο) ώ ώ ά ή (έ, ή) άο ά ί ώ, ί ύο ή, ί όο ο. άο ά έ ά ή έ ά, ί ί έ ά. ί ά ύ ί ώ έ έ. Ο ήο όο ί ί άο. --ώ ύο [] ό (ύ) Ο ύο ί έ ό ώ έ ίο άο έο. Σ ά ί έο ύο. Ο ύο Γάο ί έ ύ ύο άο. ύ-ο ή ώ [] ό (ώ) Σ ώ ί έ ό ό ύ ύ ί ώ. Ζ ύ ί ύ ά ύ ή, ά ύ. Ο ύο Μάο ώ ώ ό ά έ. Σ έ ά ώ ί ά. -ώ- ύο [] ό (ύ) Ο ύο ί έ ό ή ά ί ή ό. Ο Ί έ έ ύ ύ. ύ-ο ή 137 /

140 --- ί ί ί [] ό (ίο) ώ ώ ή (ό, ή) έ ί ί, ί ο όο. ίο ό ή ό, ίο έ άο. ί ί ο έο, ά έο. Ο ώο ήο ίο άο έ ώο έ ύ ο όο ά ί. ---ώ Γο ώο ύο [] ό (ύ) Ο ύο ί έ ό ό ί ό ό ο ίο. Ο ίο Σάο ή Αά ύ ό έ ύο. ύ-ο έ ή (ί, ώ) έ ώ, έο ώ ά άο ό ί ό ά ά. Ο Κώο Αά ί ά ύ ί ά ώ. ώ -έ- ί [] ό (ί) ί ίο άο ά ο ή Μέ ίο ο έ ώ. Σ ά; 138 / 225

141 ύο ό -- ο. Κί ά ί, ό ή έο ύ. --ί- ύο [] ό (ύ) Σ ί ο άο ί έο ύο, έ ή ί. ύ--ο ή ώ ά ή (ύ, ή) έ ά ά ί ά, ί έ ο ά ύ ό ό. Σ ί ο Αίο ύ ά. Αέο έ Κώο ώ. Ζ Αά ή ό έ, ό ά ο ύ ά. Έ ά. Ζ έ ύ ή. Πέ ίο ίο. έ, όο άο -ώ ύ [] ό (ύ) ά έο, ά έ ύ. Σ ύ ί ά ύ ί. έ έ ύ ίο, όο ά ί. ί ί ό έ, έ όο ά ά ύ. Σ ά ά ί ί ά ά ύ. ύ- όο ί ή (ά, ί) ύ ό [] ό (ά) ώ 139 /

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΕΙΡΜΟΛΟΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΤΟ ΟΛΟ ΕΝΙΑΤΤΟΥ ΑΡΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΛΤΟΨΑΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΙ #Ε*ΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έκδχδόμενον τό πέμπτον του νιου αυτοΰ Δ. ΙίΙΑΝΝΟΥ ΡΡΠΤΟΗΆΛΤΟΥ Μιτχ προσθήκης Είρ /.ώ# ανεκδότων

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα