Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,)

2

3 Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,)

4 ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί, Λέ. Γί Π. Θάο Ηίο Γήο, Δόο Π.Δ. Μί Μά, Φόο Ιί Αύ, Λάο ΚΡΙΣΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΔ Α. Ν. ί-υί, Κή Α.Π.Θ. Κίο Πέ, όο ύο Δή Υίο, Δόο Π.Δ. ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ Λή Βύ, Δάο άο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ Δέ Λί, Φόο ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ Πέο Μήο, ύο Π. Ιύ Υήο Πίο, ύο Π. Ι. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Dr Αή Κά-Κύ, Μό Πάο Πύ Ιύ ΔΞΧΦΤΛΛΟ Αέ Κέ, άο ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ACCESS Γέο Σέο Α.Δ. Η ή ί έ ό Οά άο ύ ύ ύ ά ό ύο έο, έ όο Αά ά ύ ύ ύ έο ίο Οό Πά

5 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΗ: ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,)

6 Γ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ / Δέ / Κί Πά : «Αό ά ώ ή έ ώ έ» ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Γήο Βάο Οόο Κήο Α.Π.Θ Πόο Πύ Ιύ Πά µ ί: «ή έ ί ή ύ ύ ύ µ ά ΓΔΠΠ ΑΠ Γµό Nί» Δµόο Τύο Έ Γώο Σύο ύο Πύ Ιύ Αήο Δόο Τύο Έ Γώο Οόµ ύο Πύ Ιύ Έ µύµ 75% ό Δτό Κό Σί 25% ό ύο όο. Πέ Υά ο Δάο «Γί Δά» Γί Δ Γύ, Οόο Δόο Γώ Βί, Έ Γ, Αή 2005

7 Λί ό ά ή ά Πόο Πώ Λό Σ Πώ Λό ί έ ύ ύ ό ό έ ή ά ώ ά ύ ύ ο ίο ά ή ύ, ά ή έο όο ί. Σ ό ύ έ ί έ ώ ά έο ώ ί ύ ά ί ί ά ο ίο ίο. Π έ ό ό ί ί ί έο, ό ο ίο άο ί ή άο -ή, ή έο όο όο ώ ύ έ ά ή. Χο -ή έ ί έο έο ή ί έ ή ά. Πά, ό, ο ί ί ύ έο ο ίο έο ο ίο ί ί ί έ ώ ή ά ύ ώ. ύ ο έο ο ύο ήο ίο ά ό ί ό (.. ό, ή,.ά.), ύ, ό, έο, ύ ά ή έ, ί ά, ώο ό ή. Ο όο ο ίο έ ώ ί όο: ) όο ο ί ύ όο ό ά ο ίο ήο ) ό ή έο έο, ο ίο 5 / 5

8 έο ήο έ ό. Γή ό ή ί ί ό ά, έ ά ή ο ίο ήο ο ό ί ί έο άο ή έ έο έο ίο. Σέο ά ό έο, ήο, έο ί. Ο έο έο ά ο ύο ύο ίο ύ. Ο ί ύ έ ί ο ύο άο ά ο έο άο ό ό ό έ ώ ) ί ύ ί ό ά ήο ο ίο ) ί έ ό έο ίο ή (.. ί, ί, ό ί,.ά.). Μά ό ά ύ ί ί έ ό ο έο έο έο ο ίο ί ά ή. Σ ί ί ό έ ή ί. έο ώο, ήο έο έο ή ύο ίο ήο, ό ύ ά έ ά ί ό ή ά. άο ώο, έο ή ήο έο, όο ί ό ά, ίο ή ώ, ί ά έ ή ό ά ό ο έο ώ ώ ά ύ. Μέ ό ο άο ί ο ί ί ί ή ί ύ έο, Κώ Αά ί 6 / 5-6

9 έο ύ. Πά ά, ί ά ήο ώ ώ, όο Υά Κί ή ά ό. Ο ί ήο έο ύ ά ά. Γί ίο ί ή ύ ώ ά ό. Γ ά ό ύ, ί έο ίο (.. έο, έο ό, όο, ί ό ή ή ήο), ώ, ί έο ή ί έ (έο ο ίο ίο, άο, ύο). ά ή ί ίο ή ί ίο ο ύο ύο ί έ έ ή. έ ή ί ύ ύ, έο ίο. Μ ό ί ίο ίο όο έο ί. Σέο, ύ ο έο ό ό Πό Ιύ, ά ή ί ίο ό ά. Ο έο ίο ί έ ά ή ά ή ά ά ό ά. Γ ή ί ώ ά ήο ή ά ήο ή: ) ί ή ί ύ έο, ) ί ή ί ύ άο, ) έ ύ άο έο ίο, ύ όο έο ίο. 7 / 6

10 Γέο ο ήο ίο ώ ύ, ί ί ή ά ίο όο έ. Σ ό ό έ ίο έ ί ύ ύ ί ώ ά. Γ ά, ά ά ίο ύ ά ά έ ί ά. Αό ή ά άο ά ό ί έ ί ά ό. Δίο ί ά ο ίο ύ ί ύ ί ώ ά ό ά ό ί (ά ώ, ί,.ά.). Δέο ίο ί ό, ό ύ ό ί. Σέο, ό ά έο ίο ήο ύ 29 έο ίο έο όο. 8 / 6

11 Λί ό ο ύο άο ώο ύ... Σ ό ί ύ Σώ ά ο ο ίο έ ό ό, έο άο ί ό ί ύ ά ί ύ. Α ίο ό, ο έο όά ο ό ί. Θ ο ό ί ύ ί ό ό ί έο ίο ήο ίο ύο ίο ο ίο. Π ί Κώο, Αά, ύο Γάο, ί Μί, Αί, Ί, Νίο ό ά; Αο ο ά ο ίο ύ. Ο Κώο ί ώ Αά έ ώ. Δί έ έ Αή ο ίο ο, ύ Γά ί Μί. Ο Κώο Αά έ ά ά ά ώ ο. Σο Αάο ο έ ά ά ο ά ά ό ύ. Ο έο Κώ ο Αάο ί έο, ώ έ ο άο. ά ί ό ί έο Κή, ό ί ί Σά ί Έ ή έ ό ά ά, ό έ ίο Αέο. Ο ίο Αέο έ ό Αή ά ά ο ίο ώ έ ό έ έ 9 / 7

12 ί ί ή έ, ύ Κώ ο Αάο. Η Αά Κώο ά ί ί ο άο ά ή ά. Ο Κώο ά ί ό ύ όο έ ύ, ώ Αά ά ά ή έ ώο ά ά ο. Σο έ ύ ή ύ ί άο όο ί ο Κί. Η ί Κί ί ή ί Γά. Έ ά ά ά ο έ ύ ί. Πέ ί Κί ύ ί ά. Ο ίο άο ί όο. Π ό ίο ήο έ έ ά. Δί ά. Πώο ί; Η Αά Κώο έ ί έ, Αί, ί 14 ώ ά ά. Η Αί ί ό ί Σά ο ίο Έο. Δί ή ά ύ ά ο έ ύ έ ά ή. Ο ύο ίο Κώ ί Νίο. Πί ί ί ί ί ό. Έ ά ά ά ά ά. Ο ίο ί έ, ό ό έ ά, έ ί ί. Μί έ Κώο Νίο ά ά ή ά όο ά ά. Σ έ; Πή ά; Μήο ο ά έ όο; Η ύ ί ο Αάο ί Δέ. Ο ίο ώ ά Νί ο ά έο ο ίο ίο. ά Κώ ο Αάο έ ό ίο, όο ό ά ί 10 / 7-8

13 ί ο, ό έ ύο Μάο ί έ ύ ό ί. Ο ύο Μάο έ όο όο ά ύ. Μί έ ή ή έ ά. Πο ά ί; Σ ά, ή; Θ ώ άο ί; Μήο ο ά ό; Αέ, ί ί ί Γή. Δί ί-ά έ ά έ ά ά, ό ύ. Μί έ άο ή ί ή ή ό ί. Η ί έ; Θ ί ή; Ο Κώο έ έ ή ό Αί Ί. Ο Ί έά ό ό ί ό Δά. Θέ ά έ ί ί Αή ά. Ο Ί έ ύ ή ά ά ύ ά ί. Πί ά ό ά ο άο ύο Μάο ο ά έ, ί ί ί ά. Μί έ ά έ ά άο ά ί Μά έ. Σ έ ύο Μάο; Πό έ ί, Αά έ ί ά, Ρί. Σ ά ά ύ ά ά ά ί ό ήο ή έ ί. Η Ρί ί ί έ έ, ά έ. Μί ά ή ό ί ή έ ί. Πο έ; Μί έ ύ Αά ή ή Κώ. Θ ; 11 / 8

14 Πύ; Ο Κώο έ έ ί, Πό. Μί έ έ ί Πό ό Ρί, ή ά, ά ά. Ο Πόο ή έ ό ό ά. Σ ί Πό; Θ ί; Α έο άο ί έο ο ίο, ά ί ύ. Έ άο ό ό ο ήο ύ ή ο ή. Πή! Δή έ ό ά ό ή έ έο, όο ό ά ί, ά ά ύ ό ο έο έ, ί ύ ο ίο έο ί έ ά ά ά έ. Κή έ! 12 / 8

15 Βέ, ί ύ ο ήο έο ό άο ίο. Θ ο Υά, ά ί, ί ο ά άο, Κί, ά ο ό ύ, ύ άο. Κό ί ί ύ! 13 / 9

16 Ο ίο ύ 1. Σ ό... 1ο όο Σ ή... 1ο όο Αί... 1ο όο Ο ί... 1ο όο Η ά ο έο... 2ο όο Σ ά... 2ο όο Υάο ο Δάο... 2ο όο Ο έο - ήο - έο... 2ο όο Σ ί... 2ο όο Σ έ... 2ο όο Σ ώ... 2ο όο Η ά... 3ο όο Ο όο 14. Η ί 15. Σ ύ... 2ο όο Σ ά ό 17. Σ ά 18. ί 19. Πώο ώ 20. Η έ 21. Σ ά 22. Η ό 23. Πύ 24. Σ ύ 25. Σ ί 26. ί 27. Σ ή 28. Σ ώ ο 29. Σ ώ... 7ο όο / 10

17 Πά ώ ύ άο ίο ίο ο ί ί ύ. 15 / 11

18 Δώ ά ώ ί έ ο ίο. --- ί ό ί [] ό (ίο) έ έ, ί ί ο ί ί ύ. Ο ίο έ ύ ο ά έ ά ά όο ο έ ό ί έο. -ί- Δώ ο έ άο. ί ό, ά ύ έ ά ί ό ί ό, ό ή έ. Η ό ά άο έ έ άο. 16 / 12

19 Δώ ο ή. Μ ά ώ ί ά ί. ά, έο έ ά ίο, ά έο έο ί ί έο. Δώ ί έο ό, ή έ άο ί ό, ή, ί, ί ή ά. έ ί -- έ, έ ή (έ, ά) έο έ, άο έο. Η Αά έ ό ή έ όό ο. ώ άο έ έ ώ, ά έ. Σ ά ί ά έ ώ ο, ό ό. ά έ- - Δί ί ά. Σ ά; Δώ ο έ ί ά έ ο ίο. Α έο, ίο ίο ύ έ ί ί έο άο έο ο ίο. 17 / 13

20 Μ ύ έ ά ί ο. Μ έ ί έ έο ίο. Μ ύ ο άο ίο ο. Μ ά έ ά ί έ έ ό. Μ ο έο έ ί ί ά έ άο. Μ ο έο έ ί ό έ άο. Μ ο έο ή ί έ. Γ έο έο ο όο ίο όο/ίο ί ά ά ί ί. Μ ί ώο ί έο. Μ ί ά έ ί ο ίο έ άο. 18 / 14

21 Σώ ί έ. Ξά! 19 / 15

22 ώ Α - Πέο έο, ά έ ί, ί έ ί ά έο -. Γο ά ί: άο-ά, ήο-ή, όο-ά. - - Κά ύ ί ά ί. άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, ώ ά ύ. «Αή έ ί ή ά ί Αέ» ί Κώο. Ο ίο έ ά ό ύ. όο όο, άο Ο ίο Αέο ό ά, ή ύ ό. ά--ο ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ά ά, έ ή ά ό έ ά ά ά, ώ ή ά. «Η Αή έ ά ί» ί Αά ί Σά. «Ά έ ί ά ά ά ά ό ώ». ό ά-- ώ ή (ά, ή) ίο ά, ώο ύ, ί 20 / 16

23 ά άο -- ί ό. Η Αά ά ό ί ά ο άο έ ά ύ ί Μά. ώ, ί Έ ά ά ώ έ ύ. Ή έ. ---ώ ά [] ό (άο) ώ ώ ά, έ ή (ά, ή) άο ά, ώο ό ή ό έ ί ί. άο ά, έ ά ύ. Ο Κώο ά ύ ό. Σ έ ί ί Νί ή. ώ άο ά, ώο ά ό. άο ύ ά, ί έ. άο ί όο, ί άο ύ ά ά. --ώ άο [] ό (ά) Ο ά έ ύ Θύ ο ώο. Ο ίο Αέο έ ό ά ί ό έ ύο ά ο. άο ί άο, ί ύ όο άο. «Κί ά ο ίο Κίο» ί Αά. Σ όό ί ό. Μά ό έ. ά--ο 21 / 16-17

24 --- ί άο ί, ί ή (ά, ί) ίο ά, άο έ ά. Η ί Κί ά ά Γά ά. ώ, ά Ο Γάο ά ά ο έο. -ί- ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί έ ύ ά ό. Σ ώ ό ήο ά άο. -ύ- ά [] ό (άο) Η ά ί έ ά ώ ό. Σ έ ο ί ά. --ά- ό έ [] ό (έο) Η έ ί ά ί ώ ί. Ο ίο Αέο έ ό ώ έ ό ό ύ έο. ά -έ- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, έ ά Θό ή ί. Σο άο έο Πά ί ί Μά ί ά έ ί. ( ό) Ο ά ίο ί ί έ ό ο ή έ Θό. Ο ύο Γήο ί άο άο, 22 / 17

25 ά ί -- ά έ έ έ ά ή. ά--ο / ά-ο - Πώο έο έ άο; ά [] ό (ά) Ο έο έ ά ά ό ο. Δί έο ύο ά. Έ ά ά ί έ ά. -ά- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ά [] ό (έο) έ ά ά ο, ά ύ ο έ ά άο ά ήο ο. Η ά έ Κί ά ο ί. άο ά, άο ά, ίο ά. --ά ά ή (ά, ά) ά ί [] ό (ί) Ο άο ύ ί, ί έ ό ό ά ύ. -ί- - Μ άο, ί ά. Σ ί; 23 / 17-18

26 --- ά ά ά [] ό (άο) Η ά ά έ ά ύ ί έ έ ά ίο άο ίο. ί έ ά ί ό ο άο έ ά ί έο. έ ί ί, ί ά. ά-- ά ώο [] ό (ώο) Ο ώο ί έο ύ ο ύ ί. -ώ-ο ώ ο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, ί έ ί ά. «ά ί ά ό ά ό Κή» ί ί Έ. όο Ο ίο Αέο ί όο άο έ ή ή. ήο όο Ο ίο Αέο έ ό. -όο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, ί. «Σ ί έ έο ; Γ έ, ί ά» ί Ί Κώ. όο ά--ο ά [] ό (έο) Η ά ί έ έο ά ά. 24 / 18

27 ά άο -- «Η Δύ ί ί ό ο έο έο ο Αήο» ί Αά ί Σά. άο ί ά, ίο ή ίο ά έο. «Σ έο έο ή;» ώ Αά ί Σά ύ ύ άο άο ώ. άο ά, άο ί ά. Ο ήο ί όο ό ή έ ά ά. --ά Γο τόο (τή ά) ά ή (ό, ά) ά ήο [], ά [] ό (έο, άο) ά ό [] ό (ό) Ο Κώο ί ό. Δί ό ί ο έάο. ώ, ί άο. -ό- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) έ ύ ί ά, έ ά ί έ ό ά. ίο ώο ά--ο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) άο ί άο, έ ά ά. ά -ά--ο 25 / 18-19

28 --- άο ώο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) Σ ά ώ ύ ύ, ά ό ά. Σ ά ά ώ ώ ό ο, ίο ί ώ ήο Έο άο άο ί ο άο ο ή ά ύ. ήο, όο «Σ ά ό ί ό;» ί Υά, ό ί ά ί. «Σ ά έ!» ά--ο ό [] ό (ή) όο όο [], ό [] ό (όο, όο) Αόο ί όο ύ ά ί. όο Ο ίο Αέο ή, έ έ ό ά ά τό. -ό-ο ό όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) όο ώο [] ό (ώο) άο ί ώ ή ά ώ, ί ύ ό έ. Η ά Κώ έ ύ ώ ί ύ ά ί. ο ώο ά, ίο ή ά 26 / 19

29 ώ ά ύ ύ ά ό άο ί έ όο ά έο άο όο ά ό ό / 20

30 --- ί ά ά ά ά ή ήο ί ή. ί, άο ώ ύο ά ή έο ήο έ ώ. Αόο ί ά ί ήο. -ώ-ο ί [] ό (ίο) ώο ί, ί ήο έο ά ί, ί ί ό ί ά. Ο Κώο ί ί ή ά ό. --ί- ί ή (ί, ώ) ώο ώ [] ό (ί) Σ ώ ί έ ά. Ο ίο Σάο ί ύ ώ ο ύο ο Ούο ώο ο Αήο ώ-- ήο [], ί [] ό (έο, ίο) ώο ά ή (ά, ά) ά ά, ά ό έ ό, ά. Η Υά ά έ ή άο ά. ί Σ ά ή έ ώ ά ά. άο -ά- 28 / 19

31 άο άο -- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, έ ί έ. Ο Κώο ά ί ά ί ά ά ή ί. Ή ά. όο άο Λέ ό ά ά ί ά, ό ί άο ή όο. ά ά-ο ί όο [], ή [] ό (ί, έο) Ο όο ί ό έ ο ίο ίο έ. Η ή ί ί έ ο ίο ίο έ. ά, ύο, ύ --όο έ - Λέ όο, ή. ό έ έ. έο, έ, έ ί (έ, έο, έ) έ ώ ί έ, ί ο όο ίο έ ή ί. Ο ύο Μάο ή ή έ έ ά. -έ--ο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, ό ί ά ό έ. Σ ό Κώ 29 / 21

32 --- ί έ ί ά ά ό ί ά. ( ό) Σ ά ί ό ά, ό έ ό ό ή. έ, ή --ά--ο ί [] ό (ίο) άο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) άο ί άο, ί άο ά ά. ί άο, έο ί. --ά--ο ί [] ό άο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) Ο ύο Μάο ί άο ό ό ά ά ά ύ. Γ έ ό. ί άο ά, ό ίο ό, ίο ή ί. --ά--ο έ [] ό (έ) Σ έ ί έο όο ί έο έο ίο άο. Ο όο ό ί ί ί Μά ί έ. έο ό ά έο όο άο ίο. --έ-- 30 / 21-22

33 άο ύο -- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) Η Υά έ ύ ώ ί ά. Γ έ ύ ά έ. Γ ή ί ά. ίο Ή ί έ ί. Γ ί έ. ά--ο ί [] ό (ίο) ύο ύο, ύ, ύ ί (ύ, ύο, ύ) Η Ρί ύ ο όο ί ά ο έο. Έ ύ ύ. όο Γ ί ή ύ, ί ί. -ύ--ο ί ή (ά, ί) ύο ύο, ύ, ύ ί (ύ, ύο, ύ) άο ί ύο, ί ά ά. Ο Κώο ί ύο, ώ ίο Αέο όο όο. όο ύο, όο Α έο άο έ Ρί ά, ά έ ό ο έο ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ 31 / 22

34 --- έο ά Η Αά ί ύ ή. Γ ί ύ. ή όο ί ύ ή. άο ά ί ύο, ίο. -ύ--ο έο [] ό (έο) Σ έ έ έ ύ ύ. Γ έ ά ύ ύ. «Ά ά ίο όο έο» ί ί Κί ί ά. Αέ έ ά. Ο έο όο ά ίο άο ά ί ή ά. ίο έ ά, ίο όο ά έο. -έ-ο Ο όο ί ή (έ, ί) έο έ [] ό (έ) Σ έ ί ύ ά ύ ά. Ο έο έ ί έ. Σ ό ό ί έ. Μά έ όο ά ί ί ί ο. -έ-- ό [] ό (ό) ά ά [] ό (ά) Μ ά ύ ύ ώο ό ό. άο 32 / 22-23

35 όο ί -- Σ ά ώ ώ ό. Σ ύ ό. Μέ ά ύ ί ί ο άο. ---ά- όο [] ό (ό) Ο όο ί όο ί ά. όο Έ ό ί, ί έ ί ά. ---ό-ο ό [] ό (ό) Σ ό ί έο άο άο άο ό έ ή ά ά έ, ύ ό έ. Σ ό ί ί ά έ έ ύο ώο έ έ ά ά ά έ ά έο. --ό-- όο [] ό (ί) ά όο [] ό (ί) Ο όο ί έ ά ί ό άο ά ύ. Ο ί έ ο έο ο ά. --όο ώ Γο όο ί [] ό (ίο) ώ ί ά, ώ ύ ά ά ί ά, έ ή ό. 33 / 23

36 --- άο όο Ο Κώο έ ί έ ά έ ί. Αί ί ό ο ά ώ ά. «Σ ό ί έ ί!» ί ύο Μάο ί. «Γ ώ!» έ. Ο Κώο ί ό έ. Σ ή ό. -ί- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) άο ί άο, ό ά, ώ. Κέο άο ί άο. όο -ά--ο ά [] ό (ή) Σ ό, ά, έ έο ί ή. ήο, όο ά-- ή ήο [], ή [] ό (έο, ήο) Ο έο ά έ έ ώο. Ο Κώο ύ ί άο ήο. Ού ί ό Δή ο ά. Ο ύο Γάο ά ή ί ά έ. Γά ί ί ο έο ή. όο --ήο ή όο [] ό Η Αί ά έ ί ό 34 / 23-24

37 ή ί ά ύο ά ήο όο ί ώο ό Δώ ά ά ή ί. Πά ίο ά ή Οώ Αώ. 35 / 25

38 --- ώο ί ί Δά. Γή ή ί Δά. άο ό, άο ά ά. Ο Νίο Κώο ί ό ά. Κά ό. ήο, όο ---όο ώο, ώ, ώ ί (ώ, ώο, ώ) άο ί ώο, έ ά ά ό. «Γ έ ώ ά. Δί ώο!» ί Κώο ύ Μά. έο Έ ώ ί ί ό, ίο ί. Σ ί έ ώ ί ή ί. Η Αά ί ά ό ά Νί ί ώ ώ. άο -ώ-ο ί [] ό (ίο) Η ί ί έ ά ά ά ύο ώο. Σέ ά ί ίο ά ή ί. ί-- ί [] ό (ί) έ ά ή, έ ί. Δί ό ό ί ύ έ ώ ο. Λέ ό ώ ί ο έο, ό ά ύ. Αό έ ό ά ί, ό ί έο ά. Λέ ίο ό ί ί ά, ό ώο - Πό έ ό άο ί ί ; Σ ί; 36 / 24

39 όο ί -- ά ύ. άο ί ί ό ί ά ά, ί όο. έο άο ά ύ ί, ί. ί- όο [], ό [] (όο, όο) ό ί ώ ή (ά, ή) ί ί [] ό (ί) Έ ί ί έ ί ό. Κά ί ώ έ ύ, έ ά; Φόο-όο όο ό έ, ί; (ά: Ο όο). ί-- ά ή (ά, ώ) ά ύο, έο ή έο, ό έ ί ί ή. Μέο έο ό ί, άο έο ό ά. ώ ά ά, άο ή ίο ο ώο ί. Ο Κώο ύ έ ά ά ό ύο ή. Αί ί ό ό. ί -ά-- ί [] ό (ήο) Ο ήο ο ί ό, ή, ό, ή ύ ο έ 37 / 24-26

40 --- ί άο έ, ύ, ί, ί ί έ ό ί ό, ό ή ό. άο ο ήο, άο. ί-- ί [] ό (ίο) Η Αά ή ί ά Κώο. Γ ή ί ά Κώο. -ί- ί, ί ή (ώ, ί) ίο ά, άο ήο ύ. Ο ίο Αέο έ ίο έ ί ί Γί. ίο ά, άο ά. ---ί- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ί ώο [] ό (ώο) Έο ώο ί ό ό. Δί ί ό ύο Γάο έ έ ώ ά ί. Ά ύ. -ώ-ο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) Λέ ο ύο Μάο ί άο 38 / 26

41 ίο ή -- άο. Πο έ ή έ έ. άο, όο, όο όο, όο ά--ο Γο ά ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) Ο Νίο έ ίο ί ά ί Αά ώ. Λέ ά ί ίο. ί ----ί--ο άο, ά, ά ί (ά, άο ά άο ί άο, ί, ά άά έ ο. ύο Σ ά Κώ ή ά ά ό ί ά. Γ ή έ. ίο έο --ά--ο ί [] ό (ίο) ίο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) Ο ά ά ή Υά έ ί ά ά. Γ ό ό. Βό ί. -ί--ο ή [] ό ύ 39 / 26-27

42 --- ώ ό ώ, ύ ή (ύ, ή) Ο ύο Γάο ί ά ί ίό, ό ί ά. Πί ί ό ί. ύ Ο ώο ί ό. Έ ά ό. Η Κί ύ ά ή άο. Πώ ά. Η Αά ύ ο έο ο άο ο. Έ ό ο ί ά ο. ---ώ Σ ί ί ί. ώ ά ή (ύ, ή) άο ά, άο έ ή ά ά έο ώο ά. «Μ άο ή ο Αάο, ί ά» ί Δέ Αί. ί Η Αί ύ ί ο ά ή ί ά Αά. Ά ί ο ί ά. ά, ή --ώ ό [] ό (ά) ά έ, ά ί ο ό. άο ύ ά, ά ό ύ ύ. 40 / 27

43 ύ ί -- άο έ ύ ή όο, ά ά ί ο άο. ---ό ύ, ύ ή (ά, ύ) ύο ά, ίο ο ήο ά ά. «Άο ύ ά ο ά;» ώ ύο Μάο Κώ. Αύ ο ί Κί ά έ ήο Μά. Δί ή; Γό έ. Ο Κώο ύ έ ά ά ύ. Γ ύ. ύο ά, έο ό ήο. -ύ- ά [] ό (άο) Η ά ί ί έο όο άο. Ο Κώο ά ά έ. ά, έ, έο Η Αά έ ά ά ύο Μάο. Πέ, ή έ. Η Δέ ά ί ά ά ί, ή ά ά ο. ί ί. ά- Σ ά ί ά ό ί [] ό όο 41 / 27-28

44 --- όο ήο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, ώ ό ά ή. «Σ ύ ά ί ύ ά ώ» ί ί Μί. όο Ο έο ώ ί ύ έο, ά ά ί. --όο ώο ί Ο Κώο άο ί ώο έ ή ή. Μο ί έ ή, ίο ά ύ ά ί. Η Αά ή ώο ο ά. Γ ή ύ ίο ύ ά. ί --ώο ί [] ό (ίο) Η ί ί έ έ ά ά ί ό. Η ί ά ά ώ ύ ώ. -ί- έ ή [] ό (ή) ήο ήο [], ά [] ό (έο, άο) Αέο ί ί ύ ί ή ό ή ύ ί ί. Αή έ όο ο ώο ί έ έ έο έ έ ή ύ ί ί. ---ήο 42 / 28

45 άο ί -- άο [], ά [] ό (άο, άο) ί άο ά ά, ή ύο ήο ίο. --ά-ο Γο ί ά [] ό άο ά [] ό (ά) ά ά [] ό (έο) Η ά ί έο ο άο ί ά. Η ά έ ά ή ό. ά, ή, ί Η ά έ ά. ---ά ή ή [] ό (ή) Σ ή ί ί ή ί άο ί ά έ ά. άο --ή-- ή [] ό (έο) Η Αά ύ έ ή ά ά ή ά. Δί έο ό ά έ ό ά. ά -ή ί [] ό (ίο) Ο ίο ή ί έο έο 43 / 28-29

46 --- ί ά ί ό ή. Ο ίο ί ό ά ί έο έο ώ έ ο όο ά. Ο ίο Υ ύ έ ό ά ώ. Μ έο ί ά ό ή ό ώο ο. -ί- ί [] ό (ί) Σ ί ί έ ύ ό έ έ έ ύ ό έ ύ ά ώ ύ ά. --ί-- ώ, ώ ή (ύ, ώ) ώο ά ίο ί, ό άο. Ο Κώο ύ ή ό, ή ί ύ ά ό. Πή όο ίο έο ά, ό έ όο. «Μ άο ώο ήό ά, όο ο ί» ί Ί ά. --ώ- ά [] ό (ά) Η Αά ί ύ ο ί ό ί ύ ά. Ή ά. Γί ο άο ή ό ί ύ ά. Ή ύ έο. Σ ά ί ό ό ύ ί ό ά ο. Σ ά έ έ έ ί έ. -ά- Γο όο 44 / 29

47 έ ή -- έ [] ό (έο) ά έ, έ ή (ά, έ) έο έ, ό ώο ο όο άο ό. Γί έο. -έ- ί, ί ή (ά, ί) Ο Κώο ά ί ύ ά. Ά ύ ά ά ί. Η Αί έ ή ο έ όο ά ώ. -ί- - Πή ί: ί-ή! ί [] ό (ί) Ο έο ύ ό ά ί. Σ ί έ ά ά ί ή έο ά ά. --ί-- ύ [] ό (ύ) Σ ύ ί ί ή ή ί ό ό ά ή ό. Μ ύ ά ί ά. -ύ- ή [] ό (ήο) Ο Κώο ί ό έ ά. Δί ή, ί έ. Δί έ ά. έ όο -ή- 45 / 29-30

48 --- όο ά όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) «Ο ίο Αέο ο ί ά ό ί» ί Κώο. «Μο ή ί ή ί». Μί ί έ ή, έ ά. ύο όο ή ---όο ί ώ Λέ ί ί ό ό ά έ. «Αί, έ ί!» ί Κώο. Λέ ί ά ί ό ί, ά ό έ. «Αίό ο άο ί» ώ ί Μί. -ί-- ό [] ό ό ά ή (ά, ά) άο, ί όο. Αό ό Αί ή Γά ά ύ: ή ά. «Πί ά ίο ό έ ά ή!» ί Αά Δέ. Γή Αά ή ά άο ίο. Ο Νίο έ ύ ό ή ή ί ά. Ν έ ή ά ύ. ά ά, ά ί ή. -ά- 46 / 30

49 ό ά -- ό [] ό (ά) Σ ά, ά ό ί ά. ---ό ώ ή (ά, ή) ίο ά, άο έο ά ίο ά ίο ά. Η Αί ί ά ό Κή Αά Αή. Η Αά έ ή ί Αί. ----ώ ώο, ώ, ώ ί (ώ, ώο, ώ) «Σ ί ί ά ά. Δί ώ ό ό!» ί Αά Δέ. Γ ί ί. Γ ά. Έ έο. όο, άο -ώ--ο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) «Θ ο έ ά έ» ί Νίο. Έ ό έ. «Θέο ά ά ό, Κώ;» ώ ί Μί. Θέο ό έ ά; Η Αά ά έ ώ ο άο. έ ο άο ώο, ά-ο ά [] ό Σ ά ί έ ί ό ά ώ έο ίο ά έ 47 / 30-31

50 --- όο ά ίο ή ό. ά- - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, έ ύ ά. Η ί Μί ά ύ ά ά ά ά. --όο Γο ά - Λέ όο. ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ά ώ έ ή. ά, ά ί. ίο έ ά έ ά, ά ί. ά-- ό ή [] ό (έο) ί ί [] ό (ίο) Ο Πό ί έο ί ή ί. Η ί ί έ ό ά ί, έ ύ ο ί ά. Σ ί ά έ ίο. Η Αά ά ό ο έ ό ά έ ί. --ί- ά [] ό (ά) Σ ά ί ό ά έ ά έο. Σ ό ά έ 48 / 31

51 ά έο ά ί ά ί ά. Σ ώ ά ί ί. άο ά ά ή, άο ή ά. -ά-- - Λέ ή. - Μίο ο ό ά ά ήο ο ίο. ά [] ό (άο) Η Υά ίο έ ί ή ά. ά-- ά [] ό (ά) Σ ά ί ί. -ά- Γο ί ί [] ό (ίο) ά ί ί, ά ί ύ ή ά. --ί- έο ί ά ά έο, ά ύ ή, ίο έ. «Έ ί έο! Γ έ ό!» ώ Κώο Αά. -έ-ο έο, έ, έ ί (έ, έο, έ) ό ά έ έ ά ά. Δί ό ά ύ ή. άο -έ--ο 49 / 31-32

52 --- άο ύ άο [] ό Η άο ί ύ ύ ά ά έο. Μά ό ά ίο έο. Ά έ ά. ά-ο ά [] ό (έο) Η ά ί ί ί ά. Η Αί ύ ά έ ύ ά. --ά έ [] ό (έ) Σ έ ί έ ά έ ά ή. ώο Σ έ ί ό ο ί ύ. ή -έ- ύ [] ό (ύ) Ο Κώο ύ ο άο ύ. Δί ί ί έ έ ό ί ό έ, ο έο. Ο έο ί Φά ό ά έ. -ύ-- ά [] ό (άο) ύ ύ ή (ύ, ώ) έ έ ί Κί ίο ύ ί ώ, ί ύ ή. Πά ί ά ό / 10 32

53 ά ά -- ύ ί ά, ί ά. ά ί -ύ-- ά ή (ά, ά) ά έ ί, ά ά. Ο ίο Αέο ά ύ ά ί ί. ά ά, ί ά ί. Σ ύ ή ά ά έο. ά ί ή, ά ύ. Ο έο Κώ ά ί. Μ ή ά έ ά ή ά ά ά. -ά- ά, ά ή (ά, ά) άο ά ά ά, άο ά ά ίο έ, ή έο ύ. «Γ ίο άο ό ό ά ί, ό ά ύ» ί ύ Μά ί. έ, ώ ά, όο --ά- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ά [] ό (άο) Ο Κώο ή ί ο, ί ή ά ά ό ί. Υά ά ό. ά, όο -ά- 51 / 32-33

54 --- ί ύ ί, ί ή (ώ, ί) ίο ά, έο ό ώ έο ά ά. έ ί ί Κί όο ώ έ ή. Σ ί ί. ί «Αί ό έ άο» ί ύο Μάο Κώ. Δί ή ό έ άο έ. έ ώ ---ί- ώ [] ό (ίο) ί ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) άο ί ίο, ά ά ί, ύ ή ά ί ύ. έ ί ί Κί όο έ ί ά έ έ ά ί. άο ί ίο, έ ο άο. άο ίο -ί--ο ύ, ύ ή (ά, ύ) ύο ά, ίο ά ή - Μέ όά ίο ο έ ύ. Σ ά; 52 / 33

55 ά ώ -- έ ή ίο ά ώο. Η Αά ά ά ί ύ ά ο έ. Αό ά ο ά ό ά ί ί. ύ ά, ά ί ά. ---ύ- ά [] ό (ύο) ύ ύ ώ, ύ, ώ ή (ά, έ) ύο ύ ή ό ά, άο ί, ώ ί έ ά. Η ί Μί ά ό ύ ά ά. ύο άά, άο ά ο έ ο. Ο Κώο ά ύ ά ύ ο άο. «Γ ί ό ύ ή ά» ί ύ Μά ί. ---ύ- ώ, ώ ή (ί, ώ) ώο ά, ο ο άο ώο ί ά ί ά. Ο Κώο ί ο ίο ό ί ή ί ο ίο. Ό ό ί ή, ί άό. ---ώ- 53 / 33-34

56 --- ί όο ί [] ό (ώο) ώ ά ί ί ά ύ ά, ί έο ί έ ί. Ο ίο Αέο ή ί ά Κώ Αά. Η ά ο Αάο ή ί ά ώ ύ ά, ή ά ώ ό ύ. ύ -ά-- Η Αά ά ά ύ ό. άο [] ό (άο) Ο άο ί έ ά ό ύ ά ά ά ώ ά έ. Έ ή ά ύ ί ί ό έ. --άο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Ο ύο Γάο ί έ ό. Σ ά ώ ά. άο ----όο Α έο άο έ ή Κώ ά ο έο όο, ή, έ, ί, ώ, ό, έ 54 / 34

57 άο ί -- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) άο έ έ ή ό ή ί όο, ί άο. ί άο, έο ί. -ά--ο έ ή (ά, ύ) έο, ίο έ ο ύέο ό ύ ή ό άο ά έ. Μόο Κώο Νίο έ ή ύ, ά ό έ. ί ώο ή ά, ώο ό έ. --έ- ή [] ό (έο) έ ά [] ό (έο) Η ά ί ά ά ή ά ί ά ά. Ο ύο Γήο ή ύ ά έ. Μή έο ί. Η ά έ ά ο έο Νί. Γ έ ή ά. άο, ί ---ά ί, ί ή (ύ, ί) Α έο άο έ ί ί Γή, ά έ ό ο έο ή, όο, ί, έο, ά, ή, ή 55 / 34-35

58 --- άο έ Ο ύο Γάο ύ ά ά ό ό ί έ. Σ ύ ά. άο, ά -----ί- άο, ά, ά ί (ά, άο ά) Ο Κώο ό ό ό ά ά. Αό ί ά. «Αόο ήο ή άο έ» ί ύο Γήο. Δί ά ή. Ο ύο Μάο ί άο άο. ύ έ ύο όο. Ο Κώο ό ό ό ά ά. Σ ό ά. ί, ά. -ά--ο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ί άο, έο ί ό ά ή ί ύ άο ί ό. Ο όο ή ό όο Ί ή άο ή ή. Σά ή ύ Κώο. έο, όο ---ά--ο ήο [] ό (ήο) ά έ ή (ή, ώ) 56 / 35

59 ά ώ -- έ ά, έο ί ήο έο ό ό. Η Αά Κώο ή ί ά ό ί Ρί. ---έ- ά [] ό (άο) Η ά ί ή. ύο ίο ά, ύο ώο. Η Αά ή ά ο ά. Σ ή ίο ή. ίο, έο. -ά- ί ή (ά, ά) ά ά ί ί ά, ί έο ά ο ά ό ο ά. ύ -ά-- Ο Κώο ί έο ά. ώ, ώ ή (ά, ώ) ώο ά, άο ά ά. Η Αά ά ό ά άο Ρί. Α έο άο έ Ρί ά, ά έ ό ο έο ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ 57 / 35-36

60 --- ά ά ώ, ώο ί, ί ή ά έ ή. Η Αά ώ ά ο Ρίο. Ή έ ό ά. Η άή ο ή ά. ---ώ- ά ή (έ, ά) άο, έο ά, ί ί έο ή έο. Ο Κώο έ έο, ί έ ή ό ί ί. Έ έ ύ ό ί ί. ---ά- ά [] ό (ή) Σ ά ί ύο έ ά άο. Ο έο ί ο έο ο ά άά ο. ύο, ό -ά-- ή [] ό Η ή ί ί ό ό ί ήο ί. Δί έ ό έ ί ί. ύ Η ή ί ά ή ά ί. Ο Κώο Αά ύ ύ ί ή ή ό ά. ή, ά ύ, ί όο ---ή ά ή (ί, ά ) 58 / 36-37

61 ό ί -- άο, ό ώ ίο ό ό, ό ύ ή ό ί. Η Αά έ ό Ρί ί ί ά ά ό ί ό ό ο. άο, ώο ί. ---ά- ό [] ό (ά) Η Αά έ ά, ό έ ό ά Ρί. Έ ά ύο. ----ό ό [] ό (ά) Ο ί ύ, ά ά ί ά. Σ ά ί ύ. ----ό ά ά ή (έ, ά) άο ά, ο ό έ έο ί ά έ ά έο ί ά. Ο άο έ έ ό ό ί ό ύ. ά --ά- ί ή (έ, ώ) ίο, ίο ό έ έο ί ά έ ά έο ί ά. ή Κώο ί ή Α έο άο έ ή Κώ ά ο έο όο, ή, έ, ί, ώ, ό, έ 59 / 37

62 --- έ ή ύ ή ύ. ί --ί- έ [] ό (έ) Σ έ ί ί ύ ή ί ο ά ά. -έ-- άο [] ό (ά) Ο άο ί έο ί ή ά. Ο όο άο ή ά ύ ά. έο ά--ο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) Ο έο Νί ί άο ύ ήο. Γ ί ά ά. ά--ο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, ί ύ ή έ ύ ώ. Ο Κώο έά έ έ ά ί ά ά. όο, ύο ά--ο ή ή (ή, ή) ά ή, ί ό. Η Ρί ή Αά. ήο ί ά, ό ί έ ό έ ο. Η ύ ή ά. -ή- - Μ ύο άο. Σ ί; / 37

63 ί ό -- ί [] ό (ίο) ήο ήο, ή, ή ί (ή, ήο, ή) άο ί ήο, ί ήο. Ο Κώο ί ή ύ, ί ύ ό ό ά. έο, άο, έο ήο, ήο άο ί ήο, ώ ί. ώ -ή--ο ώ ή (ύ, ή) ίο, ί ήο, ά ά ί ά ί ί. Η Αά ί, ί Ρί ύ ό. ώ, ώ ά, ώ ήο, ί, ώ ---ώ ό [] ό (όο) Η ό ί όο ά ο ά. ό, ά, ήο --ό- - Λέ ήο ά. Α έο άο έ Ρί ά, ά έ ό ο έο ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ 61 / 38

64 --- ί ίο ί ή (ά, ί) έ έ ί, ά ύ ά. «Σ ά ά ί Αέ, ό ί έ» ί Αά. «Δί ό ί έ!» ά -ί- ί [] ό (ί) ί ά ύ ί ό ί ά ο. ά ---ί- ί [] ό (ί) ί, ώο ά ύ. ---ί- άο [] ό (ά) ύ άο [] ό (ά) Ο άο, ίο ά ί ά. ώο ά--ο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) άο ί ίο ά ά, ί ά ό ή ί ά ά. Η Αί ή ό έ ή ί ά έ έ ή ά. όο, έο -ί--ο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) 62 / 38-39

65 όο ί -- άο ί ίο, έ ή ή ύ ή. ήο έο, έο -ί--ο όο [], ά [] ό (ί, έο) Ο όο ά ί ά ύ ή ο ήο ο. Αόο ά ί ά έ ή ο έο ο. --όο - ό έ ί. όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) άο ί όο, ά ή έ ά ίο ί. Γ ί έο. «Σ όο ί Νίο» έ Αά. «Κά Ρί ί έ ί». όο, όο έο άο ί όο, ά ίο. -ό--ο ά [] ό (ί) ί ί ή (ό, ί) ί ά, ί ί έο έο. Ο Κώο ό ά έο έο, έ ί ο έ ά. ---ί- 63 / 39

66 --- ί όο ί, ί ή (ά, ί) Αίο ό ο ή ο. ίο έ ά, άο ά. Σ ά ί ο ά ί. Η ό ο ί ο ά. ίο έ, άο ύ. ί ά, ή, όο -ί- ά [] ό Η ά ί ί ό ο έο έο ό, έ ά ώ ό ί. Η Αά έ ά ά ύ ό ή ί Αέ. ά-- έο- ήο- έο ή [] ό (ή) Σ ή ί έ ό ί ύ ί ά ή ά. ί, ά --ή- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ό ή ά ί ά, έο ί. όο Ο όο ή όο ά, ί ό ί ύο Γάο έ ή ί. 64 / 39-40

67 άο έ -- Σ ώ ύ ί ό ά, ώ ώ ο άο ί ύ ά. ύο ί, ά, ά --όο ό-ό άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) έ ό ί ά, έ ή ύ ο έ. άο όο, όο ά--ο ή [] ό (έο) άο ί ή, ίο ά έο ίο ά ά. Ο Κώο Νίο έ ί ή. ή Αά ύ ο ίο έο ύ ά. ---ή ά ή (ά, ά) ή ά ά ώ «Ά, ώ ά ά ά» ί ά. ά- έ ή (ά, έ) έο ά, έο ύ ά ίο. 65 / 40

68 --- ό ίο Ο Κώο έ ά, ί ά ά ο έο. Μά. έο, έο ή -έ- ό [] ό (ά) Σ ό ί ί έ ά ώ ο ύ ό ή. ----ό ό [] ό (ά) Σ ό ί έ ά ο ί όο, ό ί ά. Σ ό ί ό ί ά ό ο ό ά, ά ή (έ, ά) Η ά έ ί ό ί Κώο έ ή άό. Έ ί ό άό. Ο Ί ή ά ό ή. Γ ή ά ό ά άό ο ά ή ά όο. άο, άο ί, άο ή. --ά- ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) - Μέ ό ίο ο έ ήο. Σ ί; 66 / 40-41

69 ί ί -- ύ έο ί ίο, ί ίο έο, έ ίο ή ί. Σο έο έο ο έ ί. Ο έο «όο» «όο» ί ίο. ά ί ί, έ ίο ή ύ. Η ί Μί ύ ό ή ά άο ί ί ό. άο «Δί ίο έ ο ήο ό ό» ί Ί. Γ ώ έ ο ήο. -ί--ο ί ί [] ό (ί) Αί ί ά ά ύ ο ύ ύ ά. «Σ ά, ί ίο ί ά ό ί ύ ά έ ά ο» ί ά. --ί-- ί, ί ή (ώ, ί) ί ά ί ή ά ί ί ά, ό ί ί ο ί ή. ί ά ύ, ώ ά ά ά ύ Α έο άο έ ή Κώ ά ο έο όο, ή, έ, ί, ώ, ό, έ 67 / 41

70 ί ά - ά ή - ήο ύ - ό ύ - ά ό - ά 68 / 42 ά ύ όο - όο όο - όο ύο - όο

71 ί ίο -- έ. Ο ύο Γήο ώ ά ή ί. ώ ----ί- ί ώ Λέ ί, ό ύ ό ά έ ή ο ώο. -ί- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) άο ί όο, ό ίο έ ά έ ί. Ο ύο Μάο ί όο. Γ έ ύο ίο. όο -----όο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) Ο Νίο Ί ί ίο άο ό ώ ί. Θ ύ έο ά ά ί. ( ό) Θ ί ί. -ί--ο ίο [] ό (ίο) Ο ίο ί ό ύ Α έο άο έ ί ί Γή, ά έ ό ο έο ή, όο, ί, έο, ά, ή, ή 69 / 41-43

72 --- ή ώ ά ά ύ. -ί--ο ή [] ό (έο) έ άο [] ό (άο) ό ώ, ί άο. Ο άο ί έ ί έο. Ο άο ο ίο Μίο ί ύο Γάο, ή ί ύο ο. Ο ύο Γάο ό έ ό ό ί Μί έ ί. ά-ο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) άο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) έ ί ί ά, ά ό έ ίο ή άί. Ο Νίο ί άο ήο ό έ ά ίο. ίο άο, όο --ά--ο ί [] ό ώ όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) ώ ώ ή ίο, ίο έο 70 / 43

73 όο ώο -- ί ά, ά. Η Αά ί έ ί ί ί. ώ ίο, ί όο, έο ί. ----ώ όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) ά ί ό, ί ό ό έ ά. ί ί Γή ί ή ό έ, έ ίο ά ό ά. όο όο έ --ό--ο ώο, ώ, ώ ί (ώ, ώο, ώ) όο ί ώο, έ ύο ί ίο. όο -ώ--ο ώο, ώ, ώ ί (ώ, ώο, ώ) Σ ά ί ώ ή ώο. ό ί ώο. Ο ύο Μάο ύ ό έο ί ώο ό. Πύ ό ά έο ύο ό. Ο ήο έ ώ έ ό ο άο. Έ έ ύ ύ. ώο ( ό) 71 / 43-44

74 --- έο άο έ, όο έ ό όο ο έο. -ώ--ο έο, έ, έ ί (έ, έο έ) ά ί έ, ί ίο ά. «ό ί Αέ έ έ Υύ» ί Κώο. ώ -έ--ο ί [] ό (ίο) Π ί ί ύ ή; Πό ή έ ώ ή; Πό ί; ή άο έ ί, έ έο όο. Ο Κώο ή ά ί. ί -ί- ί ή (ά, ί) «Πό ί ά ό ί ί ί ί Γή;» έ ί Μί. Πό ά ά; ί άο ί ά, έ ά ά ί ό ί ή έ έ. Ο Κώο ί ο ύο ύο ή ί, ί έο ά ύ. -ί- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) άο ί άο, έ ό ά ά ύ ά. Η ί Μί ί ά ί. όο άο ά--ο 72 / 44

75 όο ώ -- όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) άο ί όο, ίο ί. «Σ ό ί ό ίο ό» ί όο Κώ. όο -ό--ο ύ, ύ ή (ό, ύ) ύ ά, ί άά ί. «Αύ ί ίο έ ά, ί ί όο ώο. Η ό ί ή» ί ά ο ί Κί. Σ ά ί έ ώ έ. Κί, ά ό ή. ό έ ---ύ- ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) Η ά ο Υάο ί ί: ό ά ό ά ό Υά. Γ ί όο ό ά. Έ ί ό. Γή ύ ά. -ί--ο ί [] ό (ήο) ώ ώ ή (ί, ή) ώ, ώ ύ έ ό - Γ ίο ο. Σ ί; / 44-45

76 --- όο ίο ί ά έ. Ο ύο Γάο ί ό ά ά ό ή ί ί. Έ ί ά ό ή. --ώ όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, ί ό ά. «Σ ό ο ίο Κίο έ ύ ό έ» ί Αά. όο ά ά ά, ά ό ό ό, ά. Ο ίο άο ή ά ό ά. --όο ά [] ό (ήο) Η ά ί ό έ, ό ο ύ ά. «Κώ, Νίο ώ ά ή. Σ ά έο;» ί Αά. ώ άο, άο ά ά ά. -ά-- ώ ά, έ ή (ά, ή) ά ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) ά ί ί, έο ά ί ί ώο. «Πά ίο ά, Αά» ί ί Κί. 74 / 45

77 έο ώ -- «Έο ο ίο έο ί ;» ίο ( ό) «Ν, ί, έ ό ί» ί Αά. --ί--ο έο, έ, έ ή (έ, έο, έ) άο ί έο, έ ή ά ί ά ά ά. Γ έ ύ. ----έ-ο ώ, ύ ή (ό, ή) έο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) άο ί ίο, ί ο όο ά. Ο Κώο ί ίο ήο ά ί. έο, άο -ί--ο ή [] ό (έο) ώ ώ, ύ ή (ί, ή) ίο ά, ο ό άο ά ά ά. Ο ύο Μάο ί ό ί ό ί ή. Ο ύο Μάο ή ό έο. «Αίό ο ο ά ί ή!» ί ά. --ώ 75 / 45

78 --- ί ί ί ή (ί, ώ) ί, ά ί ό ί ά ί ί. Η Αά ί ά ο Ρίο έ ά. Σ έ ί. --ί-- ί [] ό ί έ ί Σ ί ί Μά ί έ ό ί ί Γή. Βί ά ό ί, ό ά ά ό. Σ ύ ί ί ά. ί -έ-- έο, έ, έ ί (έ, έο, έ) ά ί έ, ί ά ύ ά ά έ έο. Η Αά ή έ ί ί ά Κή. Αό ά ί ά. Σο ό έ. -έ--ο ί [] ό (ίο) ό ά ί, ύ ύ ύ ό ή ύο ήο ίο. Υο ί Κώ ά ί ί ί έ ά. Ο ά ύ. --ί- 76 / 46

79 ώ όο -- ώ ή (έ, ή) ί ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) ά ί ί, ί ύ ί. «Δί ί ά ή ή» ί Κώο. «Ο όο ί ύ άο». -ί--ο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) ά ί ί, ί ύ έ ό ί. «Γ ύ ό ά όο» ί Κώο. «Δί ί ή ή ύ. Μόο ο ί ή». ύ -ί--ο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) «Αά, ά ί ή ώ» ί ά. Μί ώ ί ύ, ά ήο ύ ήο. ύο, ύο, ύο Σ έ ο ίο Κίο ί ά. Γ έ ά ώ έ. «Γ ίο ύ, άο ά ό ί» ί ύο Μάο ί. -όο Α έο άο έ ή Κώ ά ο έο όο, ή, έ, ί, ώ, ό, έ 77 / 46

80 --- άο ό άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, έ ί, ί ό. «Κώ, ά έ ί ά! Πή ύο ή!» ί ί Μί. έο, όο έ ά--ο ώ, ώ ή (ά, ώ) ώ ά, ί, ώ ί ό. Μά ό ί Μί ά ώ ύ ό. Μόο ή έ, ί Κώ έ ό ά έ ύ. «Κώ, ώο ό έ!» ώ. ύ ά -ώ- ώ, ώ ή (ί, ώ) ώ ά, ά ί έ ά. Ο ίο Σάο ά ί ί ό ί Πί, ή όο ή όο ά ώ έ. ώ ---ώ- ό [] ό (ύ) Σ ό ί ά έ ό ά. Ο ύο Γάο ά ο 78 / 46-47

81 ή ή -- έο ίο ά έ. -ό-- ά ο έο ή [] ό (ύο) ύ ύ, ύ ή (ή, ύ) ύο ά, ίο, ί άο ά ό ά ό ίο ύ ό ίο. ύ, έ, ή ά έ όο ήο ή ίο ό ύ ί. Νώο ή. Ο Ί ύ έ ύ ά ό. Η ήή ή ά. ----ύ- ό [] ό (ίο) Η ό ί ί ο ί, ό ώ ή. Ο ίο Σάο ή ό ύ ό. -ό-- ύ, ύ ή (ή, ύ) ή ή [] ό (ήο) Η ή ί έ έο ό ύ ά ά ά, έ ή. ύο ά, 79 / 47-48

82 --- ά ί ίο ά άο ά έ ίο ά. --ή- ά ί ά ί, ί ή (έ, ί) ίο έ ό, ίο, ίο άο ώο ά ό. Ο όο Κώ ί ό ά ί, ή ί. Γ ό ά έο. ο «Αί!», ίο ο ά ί έ ό. «Αί ί Ρί!» ώ έ Αά. --ί- έ ή (ή, ώ) έ, ί ύο. Ο Κώο ή ό έο ό ό ή ά ό. ά ---έ- ί, ί ή (ί, ί) ά ί, ά άο έο ίο. «Η ό ί. Πά ύ» ί Κώο. ί ---ί- 80 / 48

83 Αά ύ -- Αά [] ό (Αέο) Η Αά ή Αέο ί ο άο ό Κή Γέ. Σο έο έο ί ό. «Σο Αέο έ ά Πά. Θ ά ά;» ώ Αά. Α--ά - Λέ Αό. ώ ά, έ ή (έ, ή) άο ά, άο ό. Ο Ί ύ ί ήο ή ήο ή ά ή. --ώ ύ, ύ ή (έ, ύ) ύο ά, άο ό ά. Η ί ί ί ί Γά έ έ ήο. ά --ύ- ύ, ύ ή (ά, ύ) ύο ά, ίο ό ί ί ο ά ύ ά. ύ ό ά, ύο ό ί ο ά. Ο ύο Μάο ά ά ό ή. Σ έ έ ή ά ά ό. ά ---ύ- 81 / 48-49

84 --- ήο έο ήο [] ό (ήο) Ο ήο ί ά έ ά ό ή ί ά ά έ ό ί ο ύο ο έο, ό ύ. ----ή-ο ώ ή (ό, ή) ίο ά, ίο ήο. Έο ί. «Αώ ώο έ ό ύ ό έ ί ώ» ί Κώο. ί --ώ ό [] ό (ά) Σ ό έ ώ ο άο έο. Η ί Μί ί ό ώ ά ώ ώ ο έο έ ί ά ί. ----ό ό [] ό (άο) Η ό ύ ύ ά ί ώο ά ά ο. Ο Κώο ύο Μάο ί ίο. Η ό ά ί ο ί ύ ή. -ό-- έο [], [] ό (ίο) Ο έο ί όο έ έ ά ή έ έ ά, ήο ί. ήο έ ---έ-ο 82 / 49

85 έ όο -- έ [] ό (έ) Σ έ, ό ή ό, ί ό ί, ή ά ά έ. Η Αά έ ή Ρί. Σ έ ή ί ή. Σ έ όο ώ ί ο ί ο έ. - Π ή έ ο ό, Κώ; - Υά 2-0, ά. ά «Μ ό ώ ό έο ήο!» ί Αά ό. «Δί ύ ό». --έ-- όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) έ έο ί ό, ί ύ ό ή ό ί ή ί ά ί. «Πή! Δί ί έ ώ, όο ί ύ όο!» ί ύο Γήο Κώ Νί. ίο ά ί ό, ί ά, ί έ. Ό ό ό ή ύ, Κώο Νίο ά ά ή. Ο όο ά ό. όο άο ί όο, ά ά Α έο άο έ ή Κώ ά ο έο όο, ή, έ, ί, ώ, ό, έ 83 / 49-50

86 --- ύ ί έ ύο όο. Σ ά ύ ύ Μά, ί ί ύ όο άο. Μά ό ό! άο όο, όο ό -ό--ο ύ [] ό (ώ) Έ ύ ί ά ή ά ά ά ά. Γό ύ ί ά ή ά ο. Ο ί ί ύ Γή ό ο έο ό ά ο ώ. ίο --ύ-- Σ ώ ο Ρίο. ί [] ό (ίο) ά ίο άο, έο άο ό ή όο ήο, ό ί ί. Πά ά έ Αά ή ό ό ί. Η ί ο ώ ύ. ί ---ί- ί [] ό (ίο) άο ί ί, ί ί έ ί ή ί ήο. Α έο άο έ ί ί Γή, ά έ ό ο έο ή, όο, ί, έο, ά, ή, ή 84 / 50

87 ά ύ -- «Ο Νίο ά έο ίο ί ί. Μήο ί άο;» ώ ά Κώ. ί άο, ί ί έ ί ή ί ήο. ί --ί- ά ή (ί, ά) ί ό [] ό (άο) ίο ί ό, έο ά ά ά ό έο ύ. Η Αά ή ό ί άο ί ο ή ά ά ο. ίο ά ό, έ ο ί ά. Η Αά ί ά ό ό ά Ρί έ. ίο άο ά, έο ί ά ό έο ί άο. -ό-- ί ή (ά, ί) ό ύ ή (έ, ύ) ύο ά ή ά, ίο Α έο άο έ Ρί ά, ά έ ό ο έο ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ 85 / 50-51

88 --- ώ όο ί ά, άο, ί ί ή ά ό. ύο έ ί, άο ά ύο. Σ ί ή Νίο έ ά έ ά ό ά. ώ --ύ- ώ ί, έ / ί ή (έ, ή) άο ά, άο ή ί. έ ή, ό έ ο ίο Μίο ί έ. ----ώ ί ή (ί, ώ) ί ά ή ά, ύο ά, ήο ό. Η Αά ύ Ρί έ ί έ. ---ί-- ό ί ο ό, ίο ή ά. όο -ό- όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) άο ί όο, ώ ό ά ό 86 / 51

89 ί όο -- ά ά. «Αά, ί ό ή άο έο. Πό ί, ώ!» ί ύο Γάο. έο όο ά ί ό, ί ίο ή. έ ά άο ά ό ί, άο ά ό ή ά άο, ίο έο, ή ί όο. ά ή -ό--ο - Λέ όο. ί [] ό (ίο) όο ά ή (ά, ά) ί ά ή έ ί ά ά, ά ί ί ά ά ά. άο ά ή άο, ώο ά ή ά ά ίο άο ί ά. -ά- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Ο ύο Μάο έ ά ά. Γή έ ά ίο ίο ί ά ί ό ά. Αά ο ί ά. όο ί ά ί ή, ί ό έ ί ύ ί ή. όο, όο --όο 87 / 51-52

90 --- άο ί άο [] ό Ο άο ί ό ύο άο ύο ύο ώ. Ο άο ί ό, όο έο ό. έ --άο ά [] ό (άο) Η ά ί έ έ ίο ά, ό ώ, ώ ά ά ό ό ί έ ό ο, ί έ ύ ό ί έ. Ο όο ί ί ά έ έ ό, έ ά ί ά ί ο. -ά- έ ά ί ά ί ά, ί ύ ό ί, ί ή. Η Αά ώ ί ή, ό έ, ί ά. ά ή, ά ί ά, έ ά ή ώ ά όο ά. «Γ ί ά ά, ί ά. Γή ύ!» ί ί Μί. ίο όο, ώ -ά ί [] ό (ίο) Αί ί έ ή έο ύ ί ί, ί ά ά ή. -ί- 88 / 52

91 έο ά -- έο, έ, έ ί (έ, έο, έ) ώ όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) άο ί όο, ά ύο όο ά ά, ί ά ή. ήο ά, ώ -όο ί ώ ή (ά, ή) ήο άο ά, άο ώ έ, ά ά. Ά ί ό ό Κώο, ίο ύ. «Μ ήο ά έ!» ί. ώ ά άο ί έο, ά ά ύ ό ώ έ ί ί. όο -ώ έ ή (ά, έ) έ ά ά ή έ άο ά, ί ύ, ά ί. Σ Κώ έ ύ ό, ώ ο Αάο ο έ ί. -έ- - Πή! Σ ή ί ά ό! ά [] ό (ά) Ά ί ί ά 89 / 52-53

92 --- ή όο ίο ά. Η ί Μί ά ά ί ή ί. ά- ή [] ό ά ο ήο ί ά, έ, ύ, ά ύ ύο. όο ----ή όο [] ό (ί) Πο έ ό ό 1 έο 5. Α έο ο ά, ή ο ίο άο ά ά ο ύο. Ο όο ώ ί όο ί ή ά. ή --όο ί όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) Λέ ο ό έ ί ο άο, ί ί ό ά ί ά. όο Δά ό ή ί ά ά, ώ Αί έ ά. ---όο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ά ί ό, ο ά, ίο ί ύ ύ ύ ί. «Κώ, ή ί ί ίο ό ό ό» ί ύο Γάο. «Έο ά Κώ, ά ή»! --όο 90 / 53

93 ύ ύ -- ύ [] ό (ύο) Η ύ ί έ ά ώ ά ά. Έ έ, ή ά ί, ά ύ ά ύ. Πά ά έ έ ά ύ ί ύ ί. Μά ή ύ ά ί ί. Ά ά έ ά, ή ά ύ ά ά ύο. -ύ- ώ ύο [] ό (ύ) ύ έ, έ ή (ά, έ) έο ί ί ή ί ά, ίο ά ο ο ή άο ί, ύ ή ύ. -έ- ά [] ό (ήο) ύ ί [] ό (ά) Αί έ ό ό. Αί ί έο ό. Αί έ ά ί ώο ά-ο. Σ ά ί ό ύ. -ί ύ έ ή (ή, ώ) ί ά, έ, ο ό. Ο Κώο ή ύ ό, ί ύ ά. έ -ύ- 91 / 53-56

94 ί Ο ί Μ ο ύο ά: 0 έ 1 έο / ί / έ 2 ύ 3 ο / ί 4 έο / έ 5 έ 6 έ 7 ά / ά 8 ώ / ώ 9 ά / έ 10 έ 100 ό 101 ό έ 200 ό / όο / ό 300 ό 400 ό 500 ό 600 ό 700 ό 800 ό 900 ό 1000 ί / ίο / ί 2000 ύ άο έ ύ 11 έ 12 ώ 13 ί / ίο 14 έ / έο 15 έ 16 έ / ά 17 ά / ά 18 ώ / ώ 19 ά / έ 20 ί Πόο ό ί ό 11 ο 19 ά ί έ; 92 / 54

95 ί ύ ή 1 ύο 3 ά: Πό ύ ί ά; ύ ά ί 7. Δώ ό ί; Μέέ ο. Δί ό; Ο ά ή ά. Πό ί ώ; Σ ά ώο; Πο ί όο ά ά ο άο; ώο, ύο, ίο, έο, έο, έο, έο, όο, έο, έο έο, έο, έο ίο, έο έο, έο έο, έο έο, έο έο, έο όο, έο έο, όο, όο ώο, όο, όο, όο, όο, όο, όο, όο, όο 93 / 54-55

96 --- ά ί ά, ά ή (ά, ά) άο ά, άο ή ύ. Η Δέ ά ί ά ό, ο ά άο άο. ώ ή Λέ ό άο ί ώ, ό άο ό ά ά. έ ό άο ο ά, ύ ό ώ ύ ό ά. -ά- - Πό έ ό ά ά ά; ά, ά ή (ώ, ά) ίο ά ά ί ο, ά ί ή ό ό ή ο ί ό ά ό ύ. ά ά, ίο ό ά όο ο ίο. ά ί Κί ίο άο, ά ό έ. Μά ώ ο ί Κί έ όο ο ίο άο ί όο ο. ---ά- όο [], ά [] ό (ί, έο) ά ί ή (ώ, ή) άο 94 / 56

97 ώ ίο -- ώ [] ό (ώο) άο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) άο ί άο, ώ ύ ά, ί ύο ά ά ά ά ό. Ο Κώο ί άο ί όο ό έ ή ύ. Ο Κώο ώ, έ ό ά όο. «Μ ίο, Αά. Η ώ ί ά ά ή» ί όο. έ ά--ο όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) ό, όο ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) Αίο ί όο ή ύ ά ό. Ο ί Έο ί ώ ύο. ( ό) «Σ Πέ ά ό ά Οί ύ ί» ί Αά. Σ ί ό ί ό. Σ έ ά ο Αίο ά ί ί. Σ ά ά ί ό ί ώ. -ί-ο 95 / 56-57

98 --- ή έο ή [] ό (έο) Η ή ί ί ά ά. Ο Νίο έ ή έ ό, ί έ Ρί. Κ ίο ό ή Ρί ό Νί ά τέ. έ, έο ο έο ί ί ί. ί ήο έο. ί -ή όο [], [] ό (ί) Ο όο ί ίο ί ά ώ ί έ ώ έ ο ύ ά ί. --όο ί ή (ά, ί) ίο ά, άο ώ ά ίο άο ά ό ή άο ώο. Ο Κώο ά ί ό, ό ή ά ώ. ά ί, ί ί ή ά ύ ί, έ ή. Σ ί ί έ ά Ιύ. Σ ύ ί ά «ά έ ό...» ώ ώ, ώ ή -ί- έο [], ό [] ό (έο, όο) 96 / 57

99 ά ήο -- Ο έο ί όο ά έ ί ί. --έ--ο ά [] ό (ώ) Σ ά ί ί ά ά όο ή ώ. ά Σ ά ί έ ό έ ά ά ά ώ ο ί ί. όο ά-- έ [] ό Μέ ί ί ί έ έ ή έ ύο όο ή ύ ό, ο άο. Σ έ ύ ό. --έ - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. έο [] ό (έο) Ο έο ί ά ό ό έ ό ά ά. Σ ύ ο έο. -έ-ο ήο, ή, ή ί (ή, ήο, ή) άο ί ήο, ί ί ό ο άο. Πί ό ό Βύ Πί ή ή ή, έ έ ό ά ο Ούο ώο. 97 / 57-58

100 --- ή ά ά ί ή, ά όο ο ί. «Δά, ύ Μά, ά ί ή. Έ έ ά ί ό, έ ίο ί» ί ί Μί. όο όο, άο, ίο ί -ή--ο ή [] ό Σ ή ί έ έ ύ ά ή, όο ό ή ί ά ί, όο ί ή ά. Σ ώ ί ό. ά ί έ ί έ ό ή. -ή- ήο [], [] ό (ίο) Ο ήο ί όο ά ό, ί ά ά ί. άο Σ ό ί έ ά ί έ ο ίο ί. έ --ήο ί ό [] ό (ό) ήο ά [] ό (ήο) Ο ήο ήο ί ήο ά ά ώ ο. ί άο ά ήο ά ά ά ί ό ά. ά-- 98 / 58

101 ί ίο -- ί [] ό (ίο) Σ ί ό ο άο ώο ύ ί ύ ό ή ώ ο. Η ί ή ί ή ά ύ ώο έ έ ά ήο, ώ ά ί ί. -ί- ί ή (ά, ί) άο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, ώ ί ά. όο ύο Σ ί ί Γά ά ό ό. Έ ά. ί ά-ο ώ όο [] ό (ί) Ο όο ά, έ έ ά ό ύ άο άο ά ά ή. Σ ύ έο ί ό ά ύ ό. --όο ά ίο, ί, ί ί (ί, ίο, ί) ά ί ί ή ό άο ί ίο, ο ά ο ά ά. όο όο ( ό) Έ ί ί ί ί έ ή ά ά ο ά ά. -ί-ο 99 / 58-59

102 --- έ ά έ [] ό (έ) Σ έ ά ό ύ. Αέ έ έο έο ο άο ύο ή έο. ίο, ύο -έ- - Λέ ά. ίο [] ό (ίο) Ο ίο ί έ ώ ο άο ά έ, ί έ έ ό ύ ό ώ. Μέο έο ύ ά ίο ί ί ή. έ --ί-ο ά άο [] ό (ά) Ο άο ί ά ό έ ά ό ά. -ά--ο ώ ο ή [] ό (έο) έ έο, ί ί όο ό ί ή ά, ά ύ ή ί ί. Ο Ί έ ή ή έ έο ί. Έ ύ ή. «Κόο όο, έο ά» έ ό έ ό ό ό, ά. ά --ή ά ή (ά, ά) έ ή, έ ό ά. 100 / 59

103 ύο ήο -- «Αά ά, ή ί, ί έ!» ί ίο Αέο Αά. ή -ά- - Πή! Σ ή ί ί ό ύ. ύο [], [] ό (ύο) Ο ύο ί όο ύ έ ό. Σ ό Νί ί ί ύο ά έ ά. έ, ά, ύο --ύ-ο ί [] ό Η ά ο ίο ί ί έ ώ όο ά έ ίο ο όο. ί ύ ί. Η ί ά ο έο ή ί ί Γή. όο ---ί- όο [], ί [] ό (ί, ίο) Ο όο ί όο ύ ί. ( ί) ή ο ό ί ί ο ό ο ί, ή ό, ύ ί ο. ----όο ήο, ή, ή ί (ή, ήο, ή) 101 / 59-60

104 --- ά άο ά ί ή, ί έ, ί ό ό ό έ. Ξά ύ έο ήο όο ό ί Κώο έ ί. ίο, όο, άο έο ή --ή--ο ά [] ό ά ά, ό έ ό ά ί. Αό ό ύο Γήο έ ά ά ύ, ά ύ ά. ά, ί ίο, ά -ά-- άο [] ό (ά) Μ ά ώ έ ό ό ώ, έ ί έ ή ί ό. ί ό, έο όο έ όο άο. Η Αά ί έ ά ή. ά--ο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, ο έ ά. Η ά ί ή ά ή Υά, ή ό. Α έο άο έ ί ί Γή, ά έ ό ο έο ή, όο, ί, έο, ά, ή, ή 102 / 60

105 ί έο -- όο, ίο ά ί ά, ο ά ώ ά. Η Αά ί έ ά ό ύ. άο ίο ά ά--ο ί [] ό (ίο) έο ί ί, ώο ό ά. Αά ί ί, ί έ ά. Γά, ί έ ή ύ ή. Λέ ο έ έ ό ίο. έο ί ί, ί ά. --ί- ύ ή (ή, ώ) ί άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) έ ί ί ά, ί ο άο ί ή ά ά έ ά. άο όο, ήο, άο έ ί ί ά, ά ίο. ά--ο έο, έ, έ ί (έ, έο, έ) Κά ί έ, ά ή ώ, έ ί ώ έ. Η Αί ή ό έ, όο ί ήο ά έο. ύο, άο 103 / 60-61

106 --- έ ύ ύο, όο ώ -έ--ο - Λέ ίο. έ [] ό Σ έ ί ώο ύ έο άο ή έο ύο. ή --έ - Ξέ έ. Γ ά ύ ό ύ ό ό. όο [] ό (ί) ά ό, ύ ά ά, ί όο ύ ά ό ό. Ο όο ί όο ά ύ. Α ή ά, ή έ ο ό. όο -όο ό [] ό Η ό ί ώ έ ά ύ ό άο ήο. -ό-- ά [] ό (ά) Έ ό ά ή ά ά ί ά ήό ο. Ή έ ί ά. ά-- ύ [] ό (ή) ο ί έ ύ, ί ά ύ ά ίο έ. 104 / 61

107 άο όο -- ύ, όο, άο -ύ-- Ο ύο Γάο έ έ ό ύ: ί ά έ ά. άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) άο ί άο, έ ύ, έ ά όο έ. Α ί ύ άο, ί ά ά. Ο Κώο ή ύ άο ο. Έ ύ ό ό. όο Η ί Κώ ά. ά--ο ή [] ό Σ ί ίο Αέο ώ ή ά ο ώο έο ά έ. ώ ύ ίο ί. -ή ό [] ό (ά) Αό ά ό. Σ ώ ό, ό ή έ. Αά ύ ό ά, ά, ά έ. Μέ ό ώ ό ο, έ ά. ο ύο ά ά έ έ. -ό - Γά ό. όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) ί όο, άο ά ί 105 / 61-62

108 --- ά όο ίο ή έ, ί έ ά. Αό άο, ί ό. «Π ά ώ έ ό ί;» ώ ύο Γάο ίο ί. «Δώ, ώ, ώ!» ώ ό Αά. -ό--ο ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ό, ό ύ ά ά ο ο. Ο Κώο Αά έ έ ά ύ ό ά έ ά. -ά- ή [] ό (έο) Η ή ί όο ώο έ ό έ ί ή ά ί. Ο ώο όο έ ήο ά ύ ύ ί έο ύ έ. ύ -ή Η ή ί Μά. ά, ά ή (ύ, ή) άο ά, άο ά. Μ ύ ά ίο Κώ ύ ί ά 50 ά. ώ ώ Ο Κώο ί ό ύ ή ή. -ά- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) άο ί όο, ί ύ όο ο άο ί ά. 106 / 62

109 ί όο -- Ο ύο Μάο ί όο ά ο ά έ ο έο. ά --όο ί [] ό (ά) Σ ά ο ί ύ, έ ό ά ά ύ ο ο ύ ύ. Ο Κώο ύ ά, ή ό ύ ί ί. -ί ώ ο ό [] ό (ό) Σ ό ί ή ή ό ά ί έ έο άο άο, ό άο ά ά ί έ. Μά ί, Αί έ όο ό έ ο ή. -ό-- ί [] ό (ί) Σ ί έ έο όο, όο ί έ, ώ ά ο ί έο έ ό ύ. Μ ί ά ό έ. Γ ή ί, ί ί. ά ά --ί-- όο [] ό (ό) Ο όο ί έο άο όο 107 / 62-63

110 --- ό ώ έο ίο ί ά ί ή ό ί ό ά. ί, όο ----ό--ο ό [] ό (ό) Σ ό ί ί ό ά ό ό ο, ί έ ό ό ί ο ά. ά, ό --ό-- άο [], ά [] ό (άο, άο) Αάο ί άο ά έο ώο. --ά--ο όο, ό, ό ί (ό, όο, ό) ά ί ό, ί ό ό ίο ά ά ίο ό. Λί ό. ύο Γήο ί ό ί, έ ό ή ά ή. ό -ό--ο ί [] ό (έο) ώ ώ, ύ ή (ί, έ) ίο έ ό ό έ ά, ό έ ί έο όο όο. Κάο ί. 108 / 63

111 έο ή -- Η Αά ί ύ ό έ ό ί έ Δέ. Έ ο έ ί. ί, ό ύ ά έο ί ύ. έ ί --ώ έο [], έ [] ό (έο) Αέο ί όο ί έο ί όο ο άο. άο άο, έο -έ-ο ί [] ό (ίο) Η ί όο ί ί ί ό ά ί ά ώ ά. Ο έο όο ώ ό έ ό ί έ έ. έ ---ί- ή ή (ά, ή) ήο ά, άο, ίο ί. Ο Κώο ά ά άό ή ί ά. ώ ώ, ί ήο ά ά ά, ίο, έο. Ο ύο Γάο ά Κώ ά ή ο ίο. έ ί, ύ -ή- Α έο άο έ ή Κώ ά ο έο όο, ή, έ, ί, ώ, ό, έ 109 / 63-64

112 --- έο ί έο, έ, έ ί (έ, έο, έ) άο ί έο, έ, ό ί ύ ό ό ά. Η Αά ύ έ ί ά ό ο έο ο. όο έο, όο ώ ---έ-ο ά [] ό (ίο) Η ή ά ί Σά ό Κή ή ί ά έ Κώ. Σ ό ή ά ή ί ά έ Κώ. όο ώ ά-- ί [] ό (ίο) Η ί ί έ ά ί έ ί ί, ώ ή ί ά. Βά ίο ά ο ύ. Ο Κώο έ ά ί ί ί έ ή. -ί- Γο ώ ί ή (ά, ί) ά ί, ά ύο, ή έο άο έο. Η Αά ί έ ύ ί ύ. 110 / 64

113 ό άο -- Ο ύο Μάο ά ό ό, ό ή ί ά ί. Θύ ύ. όο, ό -ί- ό [] ό (ό) άο ό, άο ή ώ έ έ ό ό ο ύο ό ύ. Σ ό ί ό ύ άο ό ο έο. Μί ί ά ύ ό. όο, ί -ό-- όο [] ό (ί) έ ύ ό, ύ ά ό, έο έο άο άο έ ά ύ. Αό ά ά ί. ί, ό -όο ώ Λέ, ό ό ό, ά, ύ ή ί. «Α, έ ά, ά!» έ ί ί Μά. άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) άο ί άο, ά ό έ. -ά--ο 111 / 64-65

114 --- ά άο ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ά ό ύ. Δί ό ά έο ί ύ ό ο ά. Σ έ ά ά, ί ά. -ά- ά [] ό Η ά ί ύ όο όο ά ίο, ό έ. Σ έ ά ύ, ό έ ί ο άο ά ή ί ή έ ύο ί. Ο Πόο ί Ρί ά ό ό έ ά ό έ. όο ά- όο [] ό (ί) Ο όο ί όο ί, ό ά ί ύ ό. Ο Νίο ά ύ ο ίο Μίο ά έ ύο. όο ά -όο άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά ί ά, ά ή ί ά ά, ί ύ ή ί ύ ί. ήο ώ, ύ ά--ο - Μέ ό ίο ο έ ά. Σ ί; 112 / 65

115 άο ά -- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) ά έ ώ ή ά έ ώ, έ ο ί ά. Σ ά, ό, ί ί ά. άο ί άο, έ ά. όο ώ, όο, ί ά--ο ά [] ό (ά) Σ ά ί ά ά ώ, όο ύ ύ. Δί ά ό ί ύ ύ. Σ ώ ά ώ όο ά ά. ά / 65

116 --- ό ά Β ό [] ό (ό) Σ ό όο έ ί έο ό ά έ άο. Έ έ έ ύ, ή ό ό ί ή έ. -ό- ί ή (ά, ί) ίο, άο, ή άο άο έ ό ά ό ά. Η ί ί Μά ί ί ίο ύ. -ί- ά [] ό (ά) Σ ά ί έ ί ί ό ά έ ύ. ί Σ ά ί έ ά ί έ ά ό. Η Αά ά ά ό ά ώ. ά- ά ή (έ, ά) άο ά ά, άο έ. Π ά ύ, Αά ί ό ο ί ό ό ά ά ο. ώ άο ύ, άο. ά ά ό ό, ί. 114 / 66

117 όο ύο -- Λέ ό άο ό, ό έο ά ό ά ί. Ο Κώο ί, ί ί Μί έ ά ό ήά ύ ά ί ό. Σ έ ά, ώ Κώο ή. ά- όο [] ό (ί) Ο ί ό ί έ ό ή ό ή ά έ ή ό. «Σ ό ά ο 35 ύο» ί ύο Γήο. Θ έ έ. Ο ί ί ί ί ί ό ά έ ή ο. Ο Κώο ί ά ύ ύο ύο ί. -όο άο [] ό (ά) ύο ύο, ά, ύ ί (ί, έο, ά) ό ί ύ, ό ό ά έ ό ί ά. όο Σώ ύ ύ ά. όο έ ώ ί ύ, ί ύ ύ. Σ ί έ ύ ά ώ. ύ ό, ό Η ύ ίο έ έ έ ά ο ά. Η Αά έ ά ό ά. άο ο άο ί ά, ά ί ά. -ύο ί 115 / 66-67

118 --- ί ό ί [] ό (ίο) έ έ, ί ί ο ί ί ύ. Ο ίο έ ύ ο ά έ ά ά όο ο έ ό ί έο. -ί- άο [] ό (ά) Ο άο ί έ έο ί ά ή ά. Μέ ά ώ έο ά ά ύ. ά-ο ά [] ό (ά) Σ ά ί ό ώ έο ώο όο Δά. Ο όο ί όο, άο, όο ύ ύο. Μ ά ά ά ά ά ύ ί έο. -ά- ί [] ό (ίο) Η ί ί όο όο ύ ώ έο ώο. Μ ό ί ό ό ί ά ί ά ά. -ί- ό [] ό (ό) Μά ό ύ ά. ί, ά -ό- 116 / 67

119 άο έ -- άο, ά, ά ί (ά, άο, ά) άο ί ύ όο ά ό ά ό, ί άο. «Ο ύο Μάο ί ύ άο, ή ά ά ό ί» έ ί. όο, άο όο, όο ά--ο έ [] ό (έ) Σ έ ί έ ύ ά ό ί, έ ό ίο ύ. Δί ύ έ ύ ο ύ άο. έ ά ήο ί ή ά ά. Βέ ί ό όο ύ. «Φέο ά ά έ ί» ί ίο Αέο. Λέ ό άο ί έ, ό ί ύ όο. -έ- όο, ή, ό ί (ί, έο, ά) έ έ ή (έ, ώ) ό άο ί ό, έ. ίο άο ή έο ό άο ά, έ. Ο ίο Σάο έ ί ά ά ό. «Πέ ί ύ ό ί ά Σάο, ό 117 / 67-68

120 --- ά ί έ» έ ί. άο έ -έ- ά [] ό (άο) Η ά ί έ ό ά ί ά ή ή. Μ ά ά ά ή ό ά. ά- άο [] ό (ά) ύο ύο, ά, ύ ί (ί, έο, ά) ά ί ύ, ο ί ύ ώ. Ο Κώο ά ώ Αά ά ή ύ ά ό. ύο έ ύ ί ύ, ί ύ ό. Η Αά ή έ έ ύ ύ ό. όο ύο ί ά ί ά, ί ύ ή. ύο ύο άο ά ί ά ώ, ά ύ ό ί ά. όο ύο «Σ άο έο Αά;» ώ Κώο. Πό ά ί; -ύο ί, ί ή (ά, ί) άο ή ά ί, ί, ί ή ά. Σ Αά 118 / 68

121 ή ώ -- ί έ ο Ρί ί έ ά ό. ίο ά, άο ή. --ί- ή [] ό (ή) ί ά [] ό (άο) Η Ρί ώ ό ο ό έ ό ί ά ά όά ο. Δί ό ί ί. ά- άο [], ί [] ό (άο, ίο) Ο άο ή ί ύ ί ώ έ ά ό ο ίο ο. Η ώ ή ί ίό ο. Η ή έ έ έ ά ά. --άο ύ ώ ά, έ ή (ά, ά) άο ά, έο έ, άο. Η Αά ύ ό Κώ ό όο έ ύ. ώ ή Α έο άο έ Ρί ά, ά έ ό ο έο ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ 119 / 68-69

122 --- άο ί ά ά, ί ό, ό. «Γά, ά ίο ί. Σ ί έο ί ύ ό» ί ί Μί. ώ, έ -ώ άο [] ό (ά) Ο άο ί έ ό ώ ί ά έ. Πί έ ύ ά ό ά έ ά ύ ά. Πά ώο ώο ί ή έ έ ό ό. άο έ ά, ά ά ά. έ ά--ο ί, ί ή (ά, ί) άο ί έ ί ί, ά ό ή ύ ί έ ό. Η ί Κί ίο άο ί ό ο Γή. ίο ά ή ά ίο έ ό. Η Αά ά ά ο Ρί, ί ύ ο ί. Η ί Κί ά ύ ό ί ο. -ί- Πώο ά ό ο ίο Κίο; Φά ο έο ί, έο Γί Αά ά ά ο Ρί; Φά ο έο ί, 120 / 69

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα