Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί «Μ Η Τ Ω Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α"

Transcript

1 Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω»

2 Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο 1 Μητ ο υ τε ε τ πα α ω η ο ω α ωτ τεχ ω (ΜΗέΤέ έ) 1. Σ Γ Γ α α α π (ΓέΓέ έ) υ π υ υ π Μ αφ α ω ( έ έμ έ έ) υ α α α υ πα α ω ω α ω χ ω, π υ π α μ α) Μ Φυ πω α α ω χ Έ ω (ΜΗέΦ έ έ ) ) Μ π χ ω α α ω χ Έ ω (ΜΗέ έ έ )έ 2. Μ Φυ πω χ Έ ω (ΜΗέΦ έ έ έ έ) απ α απ α α υ α π υ αμ αέ Μ π α Μ (Μέ έμέ) έ Μ π α Κα α υα (Μέ έκέ) έ Μ π α χ α π χ πα α α ω (Μέ έ έ) α φυ π ωπα φ α α απ α π υ α ω π π ω α, έ π π α πα αφ α π υ α ω π π ω α α. 3. Η Γ Γ α α α π (ΓέΓέ έ) α α αχ α υ α υ ΜΗέΦ έ έ έ χ π α ( έ έ έ), α α απ α α, π π α α χ π αυ, υ π π α α π π α α α α έ 4. Σ Μ Φυ πω χ Έ ω (ΜΗέΦ έ έ έ έ) φ α α α φυ π ωπα π υ α χ πα α α α α α π α πα α ω ω α ω χ ω, χ α υ χ π π ω α,, υ α υ α υ,, α α υ, π χ πα α π α υ α, χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 1

3 υ α αχ υ υέ Σ ΜΗέΦ έ έ έ έ φ α π ω α χ Μ χα υ χ Σχ υ ω υ α π α α α πα υ χ α απ, α έ έ έ, π υχ χ χα χ πα υ, α φω α έγλκβήβί11 (Φ Κ 14γ) α χ α α α π α χ π ωπ έ Μ απ φα υ π υ π, αυ α α υ, π υ χ α Γ Γ α α α π (ΓέΓέ έ) π α ω α ω ω, α α α π α υ α πα α α α π πα α α, π υ χ α α φ α α π α ω α α υ, α φ α ω π, χ α ω α ω υπ α α α α αφ ΜΗέΦ έ έ έ έ 5. Μ π χ ω χ Έ ω (ΜΗέ έ έ έ) απ α απ α α υ α π υ αμ αέ Μ Μ π χ ω αέ1 Μ Μ π χ ω ω Έ ω (ΜΗέΜέ έ) αέβ Μ Μ π χ ω ω Έ ω έ Μ π π χ ω έ1 Μ π π χ ω ω Έ ω (Μέ έ έ) έβ Μ π π χ ω ω Έ ω έ Μ π χ ω χ Συ ω έ Μ π χ ω χ α π χ πα α α ω έ 6. Η αχ α υ α υ Μ υ π χ ω χ Έ ω (ΜΗέ έ έ έ) π α α π α απ α α π α ΓέΓέ έ 7. Σ Μ π χ ω χ Έ ω (ΜΗέ έ έ έ) φ α α π χ α α π ωπα, π υ χ υ α α α α α α χ υ ω α π, φω α α α α υ, π ω α ω, πα χ υ αφ υπ υ υ χ ω α α α υ ω α ω ω ω α χ, υπ υ α π π π υ ω υ α α φ έ 8. Μ έ έή α π υ α π α υ π υ π Μ αφ α χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 2

4 ω π υ χ α α ΓέΓέ έ α α π α υ α ω Μ ω ω π π ω βέ, ηέαέβ, ηέ έβ, ηέ α ηέ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 3

5 Μ «Με ετητ» α φυ π ωπ π υ χ απα π α α α ω απ α πα α υ α α ω α α π α πα χ υπ α χ Μ π χ, π α α υ α α π α φ α α Μ α του ου 3 υ πα έ «ατα ευα τ» α φυ π ωπ π υ χ απα π α α α ω απ α πα α υ α α ω α α α α υ α α χ π π χ, π α α υ α α π α φ α α Μ α του ου 13 υ πα. «Έ ο» α χ, υ π υ π υ υ υ υπ π υ α α α α α α α υ πα, αυ α αυ α α α υπ α, α αυ απ π α α υ χ υέ π χ π α α α α α α π υ φ α α α πα α α υ α υ χ α π π π αφ, υπ αφ υπ α χ, πω α α π ω α α ω χ ω έ Ω α α α α υ π α α α α ω π υ υ π α α, α χ αυ υ α, α α χ υ α α π υ απα χ α π α έ Ω α α απ α α υ α υ π υ α α φω α α υ πα έ «Μητ ο πε α Με ετητ» α π α π α α α φυ π ωπα α απ α, α α υ α α, ω υ ω π α χ υ, π υ απ α απ α α π υ υ α π π π α υ, α α α έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 4

6 «Μητ ο πε α ατα ευα τ» α α χ π ω α χω α ω ω πα υ υ ω χ πα υ υ ω α π α ω χ χ π υ α χ α πα α ω ω π π (, α α υ, π, υ, υ αή - αχ ). «Μητ ο Με ετητ π χε εω» α α π α α α Μ π χ α απ α, α α υ α α, υ χ α υ α υ α π α π α υ, φω α ο βγ υ πα. «Μητ ο ο ηπτ π χε εω» α π α α α π π χ α απ α φ π υ α π π π α α χ α α α α υ α π π ω υ, φω α ο ηβ υ πα έ «Με ετητ π χε η η» α α χ υ α α χ π υχ, π χ π πα χ υπ, π υ υ α α το ο βγ υ πα. «ο ηπτ π χε η η» α α χ υ α α χ π υχ, α α υ ω π υ υ α α το ο ζι υ πα. «τυχ ο» Μ Κα α υα α αφ α ω π υ α απ α α υπ α α απ, α π ω, αφ α α α υ Μ Κα α υα α α α υ α χ υ υέ «ατη ο ε Με ετ» α α π υ υπ υ α π π απα χ ω α ω αυ, υ π χ υ, πω αυ π π υ απ υ υ π υ α π α υ α πω α π υ π φα πα α φ υ β υ υ β υ Κ φα α υ υ πα. «πε α» α α ω υ χ υ ω χ ( α ω υπα ω ) Μ π χ π π α ω ω υ ω α ω α υ π ω α π, α α ω χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 5

7 υ α π α α, πω υ αφ α α α έ «ευ η του πτυχ ου» α υ π υχ υ α χω π χ Μ, α υ α υ, α α α α έ «Α ό α υπη ε α» α ω Μ ω υ φα α υ υ πα, α α α υ υ χ π υ α, έ έ έ έ π π υ υ απ Γ Γ α α α π (ΓέΓέ έ) υ π υ υ π Μ αφ α ω, π α π υπ α α α α ω α αέ «Α ό α υπη ε α» α ω Μ ω υ φα α υ υ πα, α α α υ ΓέΓέ έ υ έ έμ έ έ φω α χ υ α α έ «Αποφα ο τα τε χη» α α χ π υ α απ φα α ω Μ π χ ω α α α π ωπα π α πα αφο γ του ου βγ πε πτω η υ πα έ «ο ότη» «ο του Έ ου» α π ωπ υ υ α α α α υ π υ α α α α α α υ α έ «Φο α ατα ευ του ου» α α α α χ υπ α π υ χ υ υ π υ υέ «ο τα η α χ» «ποπτε ου α Α χ» α, α χ υπ α α υ φ α α α υ υ υ π υ π π α α υ υ α ω απ φα α α ω ω α ω χ ω αυ, π υ αυ α πα έ Κα α α χ α υπ αφ α πα α φα ω ω α α χ α υ π ω α, α π α α χ π α υ φ αέ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 6

8 «ευ ου α υπη ε α» «π που α πη ε α» α χ υπ α υ φ α α α υ υ υ π υ α α α α πα α, χ α α α υ υ υέ «Τεχ ό υ ο ο» α υ α π υ χ α φ α α α υ υ υ α ω α α α π υ α πα έ «Α οχο ο πτη» «Α οχο» α π π χ π α χ α α α α α υ υ υέ «α η» α απ υ φω α α υ υ φ α α α υ υ υ α υ α α χ υ α α α υ υ υ, α α α α χ χ, χ α α π α αφ έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 7

9 ΦΑ Α Α Μητ ο πε α Με ετητ Μητ ο πε α ατα ευα τ ΜΗΤ Ω Μ Α Μ ΤΗΤΩ (Μέ έμέ) Ά ο β ατη ο ε Με ετ 1., α α α υ, α α α (1 ω γγ), ω μ (1) Χω α α υ έ (2) α α α π α έ (α α α πω ) (3) έ (4) Κ ω έ (5) Μ ω α π χ α υ α έ (6) χ ω έ (α α α πω ) (7) α χ απ α α ω, α α ω ω, α α α ω ω πα α α έ (α α α πω ) (8) Σ α (9) Μ χα έ (10) Η α έ (11) Μ υ ω α ω (, α α ω υπ α ω )έ (12) Κυ φ α έ ( α α α) (13) Μ ω α ω α χα έ (α α α πω ) (14) Μ αφ ω (χ α ω, π ω, α ω )έ (15) Μ υ αυ ω (α π υ, ω, υ ω, απ χ ω, φ α ω α αχ υ α π ω )έ (16) Μ α α υ α ω (, υ, π ω φ α )έ (17) χα (π α α, χ α α υ α )έ (18) Μ π αφ α ( ω α, φω α, χα αφ α π αφ ) α α αφ έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 8

10 (19) Χ α υ έ (20) Μ Χ Μ χα α Χ α α ω έ (21) Μ α υ α υ έ (22) Γ ω, υ ω α ωφυ α υ έ (23) Γ ω χ έ (α α α πω ) (24) Γ ω χ υ έ ( α α α) (25) αφ α υ έ (26) Γ ω ( ω, ω χ ω ω, ω φ π α α, ω φ α ω )έ (27) α ( αχ α α πω, α χ υ α χ ω, α α α ω, α, α αφ α α ω α α, ω α υ π ω α χα )έ (28) Μ φυ χ α φω π χ υ α ω π α υέ (29) υ έ (30) Μ π α π π ω χ ω α π α ω α π α α π α α α αχ υ φυ π έ (α α α πω ) (31) Μ υ ω π φ έ (α α α πω ) (32) Μ ω α υπ π ω έ (33) Μ α ω ω ω α α α υ έ ( α α α) 2. Μ π υ π φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ ω υ α ω π υ α α α α α, π α π α, α απ υ χ π υ, υ α Υ α υ π υ, α π α α ω α π π Μέ έμέ π υ υ έ έ έ, α ω α α α υπ πα α φου 1 α α χ α υ ω α ω ω ω π ω π υ α α α αφ α υ υ υ ου γ υ πα. Μ α απ φα, π υ α απ ω ω ω π ω α π π Μέ έμέ, π α α α α π α α α π α α α υ α α α α π υ π α α απ π π α Μ α χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 9

11 υ ου γ υ πα, α χ α π υχ α, α α α υ ω α υ έ ω ω π ω πα χ α π α ω (4) απ υπ υ χ α α ω α ω υπ υ, α απ φα α ω α χω αυ, ω π π Μέ έμέ Γ ω α α α α πα α φ υ αυ π α πα χ α π π ΜΗέΜέ έ υ υ βκ υ πα φ απ π υ π Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ Ά ο γ αφ τα Μητ α πε α Με ετητ τοπο ητ - Α ό α πη ε α 1. Γ α αφ, α α, π α ω α πα α π α υ πα α έ έ έ, έ έ έ έ π π υ υ απ ΓέΓέ έ υ έ έμ έ έ, Μ π α Μ (Μέ έμέ)έ Η α α π α α απ φα ω ω υ έ έ έ 2. Σ Μ π α Μ α α α αφ φυ π ωπα, χ υ π υ α α υ πα υ α πα π α α α υ α απ, π υ χ υ α πα α υ υ π υ, φ απα α, α πα α υ α α α α π π υ α α απ απα π πα α φ υ. 3. χ υ α ω α αφ Μ π α Μ α π ωπα α π αμ α) α φυ π ωπα υ ω α χ α α α π α π φ, α υ α υ π χ, π ω π α χ π π υχ υ α α χ χ αυ αυ ω π α π α α, α χω ω α ω π υ υ χ υ, α υ χ (π π ω φα πα α φ υ γ υ υ 1ι υ έ 3316/05)έ Κα Υ α, φυ π ωπα - π υ χ υ ω α ω π α, α α α α υ υ αυ α χ υ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 10

12 υ χ α, α α α α α α α α, π χ, α α χ υ α υ π υχ υ, χ υ α α α α έ ) Έχ υ α π π χ α α π ωπ π χ αχ α π χ π υ υ υ υ π ωπ α υ π χ, α Μ π π χ ω (Μέ έ έ)έ ) α α α ε π α Κα α υα (Μέ έκέ), α υ ω ω φυ π πω πα α φου 4 ω π ω α π υχ α α α π α χ υ π χ ( π π ω αυ χ χ υ α ω Η Μ ω )έ ) α χ υ υπ υ π α π χ π π χ α Μέ έ έ, α π π πα χ ω υπ π υ π π α απ α ω ω, πω ω π α υ υ α π φ - α α υ α π α υ π ω υ- ω α π υ χ υπ χ ω α π α χ π π χ, π α υ υ π υ χ α α α έ ) Έχ υ α α α απ φα, π υ π χ α α α υ α χ π π π α αφ α πα α ω α α αμ 1) Συ χ α ω, α β πα αφ 1 λκήιιγή υ Συ υ υ υ ωπα Έ ω, β) ω α, α γ π υ Συ υ υ βθ Μα υ 1λλι(β1) α γ πα αφ 1 λκήι4βήκ υ Συ υ υ, γ) π, α α υ υ 1 α α π α α ω υ φ ω ω υ ωπα Κ ω, 4) π ω απ πα α, α 1 α λ1ήγίκήϋτk υ Συ υ υ, α π χ π υ χ α π ω υ α α π ω απ πα α, υ χ υ α υ π π μ 1) α α υ α έ ηι πα έ 4 π έ υ υ, χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 11

13 β) Έχ απ α απ α πα α πα π ω α π υ απ π π π απ α α υ χ έ ) α Κα, απ ω Κα, π υ Κα, α υ π ωπ χ α α α α α πα υ α α α π α α χ πα υ έ 4. Γ α α φυ π ωπα, π υ α υπ υπ α υ χ υ, χ υ υ χ υ, π α π φ α α α α α υ α α χ α α α α α α α, υπ έ έ έ έ υ α, πω αυ α α π π α α π χ Κ Ωφ α, π υ υ α υ ω α, αχ χ, Μέ έ έ έ έ, α α χ, α υπ έ έ υ ω ω α π χ π υ χ α απ χ μ αέ Η αφ Μ π α Μ α π π π υ φ α χα έ έ Η αφ α α υ Μ υ π α Μ α π π α α ω π π, π π χα χ υ α υ α υχ α υ χ α α α ω, α α α έ έ Η αφ α π α ω υ Μ υ α π π α υπ α υ υπα υ, α χ υ α π υ υ α π α α α π π α α χ α υ χ α ω α α έ χ αυ π α α π π α υ πα Κ α α α. έ Γ α π αφ υπ π α φ α,, Γ υ Μ υ, φ α υ α π απα α αυ α π α π υ π φα τη πα α φου 3 του ου 9 υ πα έ έ α π υχ α ω φυ π πω πα α φ υ 4 α α π α χ υ π χ έ έ Η απ ω πα α α α ω ω π π ω, α α απ ω πα α α π χ α πα α φ υ, απ α α πα απ π υ φυ π π υ π α χ υ π υ υπ α α π χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 12

14 απ υ α α αφ υ απ α Μ α Μέ έμέ α Μέ έκέ α α (γ) απ φα ω α χω π α χ υ υ ω α π α π πα απ π α α απ π υ α α αφ π χ π υ απα χ φυ π ωπ α θ απ α Μ α π χ ω, ΜΗέΜ έμέ Μέ έ έ α α ω, απ φα ω α χω π α χ υ υ ω α π α π α α α απ α ω ω π υπ έ 5. υ α ω υπ α π υ α π α υ, ω μ α) υπ φ Μ π υ χ υ π α α απ υ π α π υχ υ Ά α πα α α, α α πα α α απα α α, φ α α Μ α υ α ω έ ) Μ π υ χ υ π α α απ υ π α π υχ υ Ά α πα α α, α α πα α α απα α α, α π υχ Υ α χ υ α α α έ ) Μ π υ χ υ π α α απ υ π α υ π υχ υ Ά α πα α α, α α πα α α απα α α α απ α π α, α π υχ Υ α χ υ α ω έ ( ) Μ π υ χ υ π ω α α απ υ π α π υχ υ Ά α πα α α, α α πα α α απα α α α απ α π α υ φ α υ α υ α α, α π υχ ΓΥ α χ υ α ω έ Η αφ Μ π α Μ α α απ α υ αφ υ, π α α α χ α, ω π α χ υ ω, π υ απ α απ α α π υ υέ Γ α απ υ α αφ, α α α π α ω α Υ υφ α α π α α α απα α απ π α π α α α α α α π υ π α α ω έ Γ α απ π α α α α α α υπ υ ω π α υ υ ω υ χ υ α π χ α α έ 6. Γ α αφ α α υ α ω α απ α ω χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 13

15 αφ έ 7. Γ α αφ α α α α Μ α α Γ, α α ω φ π υχ υ, π α α υ α ω χ ω α π α α α α α έ π υχ α α χ α χ έ ω π υχ ω Μ α α, α α χ υ α π υ π π α απ α υ πα. 8. Μ π α α, π υ α π α υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ, π α πα α α α α α π π α μ α) α π π αφ α α α α α α α α π υ υπ α έ ) α π π χ υ, α α ω, α α α α ω υ π υχ υ, χ α χ υ, α α α α α α π υ υπ α α α α α α ω π υχ ω α αέ ) α α α π υ χ υ α ω α π α α α, α α α α α υ π υχ υ υ έ ) α π π φα α α α α ω π ω αφ α α α α Μ α, α α υ π υχ υ, α αφ απ α Μ α α αφα υ π υχ υ, α απ φα α α α α χ α α αέ 9. Μ π α α α α α π π αφ α α α Μ π α Μ ω π υχ χω α α ω πα υ υ ω υ χ α, φ α ω α ω πα α υ α ω ω π α α α ω α π πα χ υπ υ πα υέ 10. Μ απ φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ υ α π π Μ υ π α Μ α (β), π υ π α α α α α π φ έ Η π π υ έ έ έ, απ α απ α α (1γ), α α π α α ω ω ω α α αφ, α α α υ α ω α ω α Μ α α α π π υ χ α χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 14

16 Μ α α α π α υέ 11. Μ π α α, π υ α απ π α υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ, π α υ α Γ Γ α α α π υ π υ υ π, Μ αφ α ω, α έ έ έ Γ ω π π ω α α α α α,, α α α ω ω α α έ Ά ο ζ Με ετητ 1. Η α υ Μ απ α αφ Μ π α Μ α χ π υχ υ Μ έ Η χ υ π υχ υ π Μ α ω α α α α α α ω π α π α α π υ π π υ α α α α υ Μ, α χ Μ π χ έ 2. α Μ υ α ω α υ π υχ ω υ ω α π α χ υ π χ υ Μ υ Μ π χ ω έ 3. T π υχ χ φ α υ π υ α π α α π ωπ χ α υ ( πω ω α π υ, πα υ, α α, πα α α, Φ Μ υ α ), α π υ α α α α α, α α α α α χ υ π υχ υέ π υχ υ χ α χ π α (1ί) απ α υ, π φ α α υ υ α υ αφ υ πα α φου 1 του ου 24 υ πα. 4. φ α α α α α Μ π α Μ (4) π α π υ α χ υ π α χ υ, πω απ α απ α α π υ υ α π π π α υ έ 5. Η α α ω α α α χ ω π υ ω α ω π α χ α απ φα χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 15

17 π π Μέ έμέ π υ α υπ α α π α α αφ έ έ έ α π α α ω υ ω υπ α πω π α απ έ έ έ α π υ έ 6. Η α χ αφ α Μ α π α Μ α υ υ π υ α α α ω πα α, π π π αυ π π α απ α έ Γ α αφ α α α Υ απα α πα υ α α υ χ απ υ υ π υ α α α ω πα α, π π π αυ π π α απ α έ Γ α π υχ υ Υ α ΓΥ, απ πα υ υ απα α υ χ υ α πα αφο 5 του ου 3 υ πα, απα α υπ χ ω α π υ α υ υ χ υ ω α π α α αφ, πω αυ π π απ α υ ου 33 υ πα, χ α υ πα α φου 14 υ υ αυ. 7. φ π α α π π υ υ α υ αφ υ π πα α φ υ, α α π α υ α αφ α α αφ αυ, ω ω π πα α φ υ, α α υπ α Υ α χ π α π υ απ α π ω ω α ω π υ χ υ απ α α χ χ α α π αφ α α υ υ ω π α απ π έ 8. α α α π α α α π α υ α α α α υ αμ αέ α υ α α π α υ α υ ω π υ χ π, χ π α π φ π υ υχ υφ α α χ π φα ω, φ α πα έ α ω π π π υχ π α υ α ω υ έ Γ α α υ υ αυ α α υπ α ω π υ α π α αφ έ έ Η π ω ω υ α υπ χ ω απ π υ πω π π απ α π π π α υ ου 27 υ πα έ φ α α χ π χ α χ π, αυ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 16

18 χ π α έ έ π α χ π π υ χ υ υχ π α α, α υ α α π χ α π υπ α έ 9. Η α α ω ω π πα α φ υ α ω μ ηίσ α αυ α ηίσ α Υέ Σ π π ω φα υ υ Υ α α ω ω πα έθ Υ φα α αυ α α 1ίίΣέ α α α α α α α α α α α π απ α α α α υ υέ 10. Γ α απ π υχ υ Υ α απα α υ ω υ α α υ χ θί ω α χ α α ηί α αυέ Γ α απ π υχ υ Γ α απα α υ ω υ α α υ χ ιί ω α χ α α θί α αυέ 11. υχ π π α χ π αφα α απ α α υ α, α α ω α α α υ α ω πα α ω έ 12. α π α α α Υ ο 3 υ πα υπ α α α αφα π υ υ υ υπ α π ω υπ α, απ α αχυ υ π π χ αχυ αφ έ α α πα υπ α π π ω υπ α α π α π ω υπ, π υ ω α αφ φω α α υ α έ 11 υ έ βθλίήλλ, πω φ χ έ Ω χ υπ α α χ π υ υ φα υ π ω υπ α έ 13. φ υπ α π υ α α π, υπ υπ π υχ α χ α α α αυ π α, π π α, π, αχ μ αέ π π, π π, αχ α υπ - π υ α χ απ υχ α υ αφ α α π υχ υ Μέ έμέ α α ω α χω υ υέ έ απα υπ α α α π π υπ π υ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 17

19 χ π υχ π α π α α υ α α α α α α, α π υχ υ Μέ έμέ α α α α ω α χω υ υέ 14. Μ π φα υ π υ π Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ α α απ ω π π Μέ έμέ ΜΗέΜέ έ π α α α α α α α α υ, χ χ α Μ υ π α Μ π υ α απα α α αφ α α α ω υ α α α υ α π α π υ αφ α χ. Ά ο η α ο ο ητ ε αφ το Μητ ο πε α Με ετητ (Μέ έμέ) 1. Γ α α χ αφ α Μ α απα α α πα έ β υ υ αυ α α α ω έ α,,, πα α φου 3 υ υ αυ. 2. Γ α αφ Μ Μ, αφ υπ α υ υ απ π π πα έ 4 υ υ ω α υ υ έ βγγκή1λλη ( βίβ) α α υπ α υ έ έ έ φ, π α π α π ωπ υ χ α ( α π υ, πα υ, α α, πα α α, Φ Μ υ, α α υ π ), χ α α π ω α (α φ υ, π υ, υ ) α α α α π α αφ έ 3. Η α υ α απ α α υ α α μ α) υχ π ω α α Σχ πα π α α απ α α α ω χ α απ, α α ω υ α υ φ α π α α χ αυ ω ω α χω ω ω Σχ έ ) Ά α πα α α, α α πα α α απα α αέ ) Σ αφ ω α π α πα α α α υ α έ ) π υ ω α χ α υ έ1ηλλήκθ, π υ υφ α α π ωπ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 18

20 υ α υ α αφ ω α αφ ω πα αφο γ του ου 3 υ πα. ) φ α αφ α α α α Υ, π α π α υ, π υ π α υ α α α α, χ α π, π ω α υ χ α α υ ω, α α χ π π π α υ ου 27 υ πα έ φ υφ α α υ α π α α, πω υ αφ α α α υπ α α α υ υπ α χ α α, υ α χ α αφαέ 4. α φυ π ωπα πα α φου 4 του ου 3 υ πα π υ α ω υπ α α α π υ π α α α χ α ω αφ ω γα, γ, γ α α πα έ γ α α ω υπ α π α π α α χ α υ αφ υ, α χ π α α π α έ α π π α υ χ αχ υ ω ω, α χ υπ, υ χ α ω α α α χ υ υ α π α α π π απ χ α α έ Ά ο θ Α α ω η α α α ε η η του πτυχ ου Με ετητ 1. Γ α αφ α α α α Μ α α α ω φ π υχ υ, π α α υ α ω χ ω α π α α α α α έ π υχ α α χ α χ έ ω π υχ ω α α (γ) (,, Γ) α α α Υ αυ, α α α, α α χ α πα α φου 8 του ου ζ υ πα έ 2. α π υχ α ω α α α α α α, π φυ α α ω υ υ α υ αφ υ πα α φου 1 του ου 24 υ πα Γ α α α ω υ π υχ υ, χω α α α α, υπ υ α υ υ απ α α πα έ β, α α υπ α, (γ) υ χ π α υ π υχ υέ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 19

21 Γ α α π υχ α Γ ω φυ π πω πα α φου 4 του ου 3 υ πα απα α α α ω α π υπ α Μέ έμέ απα α χ απ α π α υέ 3. Σ α α α φ α α π ωπ χ α υ α ( α π υ, πα υ, α α, πα α α, έφέμέ, α α έ έ ) α χ α α π ω α (α φ υ, π υ, υ )έ Η α υ α απ α χ α πα α υπ υ ω, α χ α υ έ 1ηλλή1λκθ, π υ π ωπ υ α υ α α ω α αφ ω πα αφο γ του ου γ υ πα. 4. Η υπ α υ έ έ έ υπ χ α α π υχ α π α (γ) απ υπ α υ υ α απα α α α, α χ α ω π υπ α α α ω έ Η ω α ω π χ π ω α α ω υ π υχ υ π υ, α χ χ υ υ π υχ υ απ α έ Σ α π α α α α α α α α υ π υχ υέ Μ πα α α υ υ π υχ υ πα α α αυ χ α υπ α πα α π ω υπ π υχ α α ω ω α ω, φ χ χ έ 5. Γ α α α υ π υχ υ ( π α ω α ή α π α α α α α ), υπ α α α α πα αφο 3 υ υ, π α α α α έ Σ α π υ π α α α υ α α μ α) π υ ω α χ α υ έ 1ηλλή1λκθ, π υ π ωπ υ α υ α α ω α αφ ω πα αφο γ του ου γ υ πα έ ) α α π α α ω α α π α α α χ υ χ π α π α α π α ω υ π υχ υ α α α, α α π α α π υ υχ π, α α π π π α υ ου 27 υ πα. α α φυ π ωπα πα α φου 4 του ου γ π α α ω υπ α π χ π υ α πα αφο ζ του ου 5 υ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 20

22 πα έ α α α α π υχ υ π π α πα π υ χ (β) απ υ π υχ υ υ α α απ π α α α α έ 6. π υ απ α π α π π α υ α πα α φου γ του ου γ υ πα α α υ υπ χ ω π υχ υ α α υπ αέ Μ απ ω απ φα α α π α α α α π π ω αυ χ υ π υχ υέ Η απ φα αυ υ α υ π α αφ απ Μ έ 7. φ α α α χ υ π υχ υ, π α πα αχ υ, α υ αφ υ, π α υ α υπ υ ω πα α φου γ, π υ π π ωπ υ α υ α α ω α αφ ω πα αφο γ του ου γ υ πα. π π, φ α α υ π υχ υ α π υ ω υπα υ, α υ α α ω υ υ, π χ α α α έ 8. Σ π π ω απ α υ π υχ υ, υπ α α υπ α α πα υ π υχ υ υ, υ υ υπ υ ω π απ υέ Η α α απ υπ α α α π υχ πα α α π α α (1ί) π, α χ α α ω π υπ χ α φω α α α πα αφο γ υ πα έ 9. Σ π π υ π υχ υ ω α α ω, πα αχ α π α α α πα ω απ α υ πα α, α απ φα α α υπ α α απα α ω π π υ ου 7έ χ χ χ ω α υ Μ υ α απ α α υπ α υ έ έ έ π α φ α α ω π α ω, φ π α π π έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 21

23 Ά ο ι υ ότη η α α ο ότητε π τ οπ Μητ ου πε α Με ετητ 1. Η αφ, α α α α υ Μέ έμέ α απ π π Μ υ π α Μ ( π π Μέ έμέ)έ Η π π α π π υ χ α π υ Μέ έμέ α α π ω υ π υ, π π υ α α α α α α α π π α πα α υ υ Μέ έμέ, α π υπ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ χ α α υ υ υ έ Κ π α π υ χ α αυ π α υ α απ φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ. 2. Η π π Μέ έμέ απ α απ α α (1γ), υ υπα υ, π π υ υ χ π υ ( έ έ έ), α π ωπ ω πα ω πα α ω ω χ α α π ωπ ω πα α π α ω, π υπ α υ α απ ω υ, απ α αυ, υ αφ ω α π υ απ α π π α χ ω, α χ υπ π υ υπ α π υ α π απα α αφ Γ υ Μ υ α α απ μ 1) Έ α (1) α υπ α α Μ χα ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω, ω π, π υ α α απ ω υέ β) Έ α (1) υπ α α υ π υ υ ω α α υ έ γ) Έ α (1) υπ α α υ π υ υ α α έ 4-ι) (4) υπα υ υπ ΓέΓέ έ απ α π α α α υ π α π χ α α, απ υ π υ (γ) υ χ α Μ χα α α (1) π α α α π υ α π υχ π, π υ α υ α απ ω υ έ 8-9) (β) π π υ υ χ π υ α ( έ έ έ), π υ α υ α απ ω υ απ έ έ έ Έ α ω π πω α α ω α απ ω π έ 1ί) Έ α (1) π ωπ υ Γ ω χ π α (Γ Ω έ έ έ)έ 11) Έ α (1) π ωπ υ Συ υ π χ ω - Γ αφ ω Μ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 22

24 (Σέ έγέμέ)έ 1β) Έ α (1) π ωπ απ Συ υ Μ (ΣέΜέ έ)έ 1γ) Έ α (1) π ωπ απ Συ υ Μ ω Έ ω Κ Μα α (ΣέΜ έ έ έκ έμέ)έ α υπ χ α β α γ π α α απ φα υ, α π υπ ω ω ω ω υπ υ ω α π α υπ έ α υπ χ 8, 9, 10, 11, 12, 13 α α απ ω υ π α α φα α α α ω πα α φω β α γ του ου κί υ πα έ 3. Μ απ φα υ π π α ω α α α, υπ υ έ έ έ α απ ω υέ 4. Ό α α α απ α τη πα α φου β του ου λ υ πα, α ω Μ υ π α Μ υ υ π π α α π υ α π υχ π π υ α αφ α χ ι πα έ β, α υ Γ αφ υ Συ υ ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω, α α απ έ 5. Γ α απ φα υ α α π α ΓέΓέ έ α α υ υ, απ αφ α α α α π α υ έ έ έ αυ πα ω π π ω π υ α α π ΓέΓέ έ πα χ υ υ υέ Κα α α ω π π π π α α α α υ α α α πα αφ θ υ υ 1γ υ έ βθλίή1λλλ «Κ ω υ Κ α α α α α α», πω χ φ έ Σ π π ω α α α υ, α υπ π α έ Κα α, π α ω π υ α α χ υ πα, γ1έ1βέβί1κέ 6. π π α π α υ υ έ Σ υ π π Μέ έμέ π α πα α α χω α ω α φ υ, υ υ α φω π π, π ωπα α α α α α π υχ π α ω υ υ, ω π α π α έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 23

25 7. Κα α π π π α απ φα, υ χ α χ α α, α χ α α α υ π υ α α υ α α α, π απ υ α απ χω υ α π απ φα έ 8. Η π π Μέ έμέ χ α υ α μ ) Γ ω π ω αφ, α α α υ α Μέ έμέ Η ω π π α υ α α α α α α υ έ έ έ α π α υ π π α ω (π υχ )έ ) Γ ω, φ, α α π χ υ ω χ α α αφ, α π α α α α ω α υ ω αφ έ ) Γ ω π π α ω υπ ω π υ υ α α π α υ έ έ έ α αφ π ω α ω αφ, α α ω α π α ω α Μ α α χ φ υ π α α π υ απα α α α υ α υ Μέ έμέ ) Γ ω π ω α ω απ α π υ α α α πα αφο β του ου λ υ πα α π π υ π α χ α α πα απ π α αυ απ π υ Γ Γ α α α ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω α υ έ έ έέ 9. Η π π Μέ έμέμ α) α α υ π α π π ω α ω υ πα, α α υ α α π α υ ω έ ) α ω χ ω υ π υ υ Μέ έμέ, χ π π υ α α α α α α α π π Μέ έμέ, πα α υ υ Μέ έμέ α υπ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 24

26 10. Μ α α υ π π Μέ έμέ υ χ α α υ α π υ α υ α απ π π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ, α π α ω υ α υ Μέ έμέ Σ υ α α α α π α υ Μέ έm, π α α απ π α α α υ π ω ω χ ω α π ω π υ α α α υ π π έ ω ω π ω υ α α υπ α α υ υ π π έ 11. έ έ έ α α α α α α α υ χ υπ π π Μέ έμέ 12. απ α χ υ πα υ α π π Μ υ Μ π χ ω έ 13. Μ π φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ π α πα α α α α α π π α α α αφ α α α αφ, α α υ Μέ έμέέ Μ α π φα α π υ α ω π π α α α α α ω π υχ ω α α Μέ έμέ, π υ Μ υ π υ π χ α απ α φ ω χ υ Μέ έμέ α αφ, α α, α α αφ α π α π α α α υ Μ ω υ έ έ έ α α α α α π α α υ α υ Μ υ π α Μ έ Ά ο κ α ό ε ε του α τη π τ οπ Μέ έμέ 1. Η π π Μέ έμέ υ α α α α ο 7 υ πα έ φ α υ υ αυ α αφ, χ υ α υ, υ α α ω απ φ α ω ω 1γ -15 υ έ βθλίή 1λλλέ Η π π Μέ έμέ α απα α α α πα α απ ω υ α (θ) απ α έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 25

27 2. Η π π Μέ έμέ υ α α α απ α φ α α ω α αυ απα α έ α υ π α α π ω απ (β) αέ Η π π υ έ έ έ α α απ ω α υ χ υ α υ α φ απ υ ω α α χ α έ Γ α α α π υ φ α π υ π α α απ υ έ 3. υ α υ έ Η α α α α α απ έ α α ω α α α αχ π υ α, α απ π α υ π π φ πα α α α α α α χ υ α υ έ 4. Σ π π α, χω α ω α φ υ, υ υ α α π α υ έ έ, α α απ απ υ α Μ υ Μ έ Μ υ υ υ π α α π π Μέ έμέ υπ ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω α υ υ α α α υπ α έ Σ π π ω υπα υ π α α α ω υ Γ Γ α α α π έ Σ π π ω απ υ α υ υ α α α α υ α απ ω υ, υ π υ, π π απ φα π α υ υ α ω, π α χ α α αέ 5. Η α α α α α π π (4κ) υ χ π απ υ α έ π α α υπ α φω έ Κα α, π α α π φ α α απ α α υ υ α, φ α α α α α α, χ υ π φ α α α α π φ α ω πα α ω έ 6. απ φ π π α α π φ α ω πα ω α π π ω φ α, υπ χ υπ π α χ π ω α απ ω υέ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 26

28 7. Γ α ω π π υ α υ π π α α π α α) α αφ υ α α α ω π υ υ χα, απ υ α υ α α υ α υ χ α απ ω α, ) ω α υ χ, ) π α υ ω φ ω υχ πα α υ, ) ω α α υπ φ α απ α Γ α α α α ) α φ α π υ α α α α α α υ α α α φ α απ π π έ αφα ω π α πα α α α α π α υ έ έ έ α έ 8. Η π π Μέ έμέ α αφ ω α α π α υ έ έ έ α χ α υπ α α π ωπα υ α υ, α π α υπ χ α α υ α αυ α α πα χ υ π φ αέ 9. Η π π α α αφ Μέ έμέ α α α α α π α χ υπ α, α απ α υ α α χ α πω α ο 5 υ πα χ απα α α α α, α α υ πα φα α υέ 10. ω απ φα ω ω ω π π Μέ έμέ α α α π υ έ έ έ π απ απ φα α π α α απ αφ α π α υπ α απ α τη πα α φου β του ου λ υ πα έ Ά ο λ Χο η η πτυχ ω ε ετητ 1. Γ α χ α α α ω π υχ ω ω α απ φα α υ υ υ έ έ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω π π Μέ έμέ, απ π π υ π υχ υ ω α α ω α πα ω απ α υ πα α έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 27

29 2. Μ υ, α π υχ α ω Μ πα α α α απ υ α π π υ υ φ α υ υ α αφ π υ ω α υπ αφ, απ α αχυ, φ φω έ Κα απ φα π π Μέ έμέ π α απ π α αφ Μέ έμέ, α α χα ή απ ή α αή, υπ α, α φ απ Μέ έμέ υ π α α π φ απ υ π α υ χ α α αφ υ Μέ έμέ α α ω α α, ω υπ απ π υ υ, χ α ω α α απ α απ α α α (γί) απ α απ φα πα α φου 1ί του ου κ υ πα έ Η α απ α απ υ α π υ α π α υπ χ ω π α υ Μέ έμέ, π α α α α α απ α απ π π Μέ έμέ Η π π ω υπ χ ω (β) απ υπ α έ π ω α ω απ α απ φα α Γ Γ α α α π έ α α απ φα α (γ) απ υπ α απ α έ α χ π α π α ω (γ) α α απ α απ α έ α π α ΓέΓέ έ υ π υ υ έμ έ έ α π ω α ω απ α α π α αφ α ω ω π υ χ α Μ Μέ έμέ α α α π α υ ΜΗέΜέ έ 3. Μ π φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ α α α α α υπ α α α χ π υχ υ Μ υ π α Μ, π π α πα α α υ, α α α α απ α π ω απ φ ω χ, α α α α φ πα έ 4 υ υ ω α υ υ έ βγγκή1λλη ( βίβ) υ φ υ α π χ ΓέΓέ έ π έ έ έ α α π α π υ αφ χ π υχ υ Μ υ π α Μ φυ π π υ πα α φου ζ του ου γ α χ ω π υχ ω υ φ υ υ α υ π φ π υ πα π π χ υ έ 4. α π αφ ω α α α ω ω ω π υχ ω χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 28

30 φα α α π υ α υπ α χ υ πα έ Μ χ ω ω π υχ ω, α π υχ α π υ α υπ π α α χ υ χ υ α π π α α υ έ Ά ο 1ί αφ το Μέ έμέ π ω ατο χω α πτυχ ο χω α τατω ε πα ευτ υ τω τη η ε απ ότ ω χο τη α ο απ έ 1. ω α χ υ πα απ φ Γέ έμέ π υ αφ απ φ αφ Μέ έμέ ω π ω α χω π υχ χω α α ω πα υ υ ω απ ω χ α απ, π υ α χ α πα α ω ω, α α, α α υ χ υ α α α ω α ω α πα πα α υ α χ υ, φω α α υ πα έ 2. Μ π φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ α α π ω ω π π Μέ έμέ φ α α α α α απ φ α ω ω πα υ υ ω χ απ υχ α ω α α ω ω α α ω πα υ υ ω απ ω χ α απ α υ χ υ α α χ α υ π υ Μέ έμ, α υ αφ α υ έ Γ α ω υ α α α π υ, απ υχ α α α π υ, α α π α πα φ α υ α α α α, α υπ, α υ υπ α α α υ ου 5 α φα α π π α αφ, α α α π α ω α α έ 3. π α α χ υ πα π ω α χ π υχ χ α α ω πα υ υ ω απ ω χ α απ, φ α α α α α υ πα απ φα π π Μέ έμέ, π υ α υπ α α π α α αφ έ έ έ α υπ α υ πω α απ έ έ έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 29

31 α α πα α έ 4. π α α χ υ πα α π α υ, α α υ ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω α π π Μέ έμέ α απ ω υ α α π α α υ ου 2 α αφ έ έ έ α υπ α υ πω α απ έ έ έ α α πα α, α α α, α απα α α χ α αφ ω φυ π πω υ Μ υ υ χ π υ έ 5. π α α χ υ πα α α υ α α π υ φ α Μ έ έ έ α υ ω π π Μέ έμέ α υ α α π α α υ ου β, ω π π α α πα α α α έ Ά ο 11 α αφ από τα Μητ α Με ετητ 1. Μ απ ω απ φα υ α υ α α υπ α α φ α απ Μ π α Μ α α υ α π υχ υ, π ω ω π χ π α χ π απ α α α α α α α χ π π α χ απ φα, α υ π π μ α) υ απ π α ω α υ π χ υ πα πα α απ χω ω απ Μ, ) π π α χ π α αφ, α α έ 2. π υ α φ α π ω απ Μ π α Μ α α π ω υπ π υχ υ α α π αέ Σ π π ω α αφ ω α υ, ω ω υπ χ ω χ υ υ έ φ π α π υπ α α, α α α α ω α χ π α υέ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 30

32 3. Ό α π π ω α αφ, π α υπ α πα αχ υ π υχ υέ Η α α απ υπ α α α π υχ πα α α π α α (1ί) π έ Γ α πα υ π υχ υ α απα α ω π π Μέ έμέ 4. π α π υ φ απ φα α αφ υ απ, α υ α αυ α α π υχ υ α π α χ π α α ω έ Γ α υ π υ α αφ χ υ φα α π υπ α α α α χ υέ α ω π α αφ α α ω υ π υχ υ α αχω α π ω υ α α α υπ α α υ χ π υ α έ Ά ο 1β ε α χ ό ε χο ε ετητ 1. υπ α π α χ χ υ υ έ 2. α α υ χ υ π α υ υ υ υ υ π υ α α υ α υ α χ υ ΜΗέΜέ έ φ υπ χ π, χ α α υπ α ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω α π α χ α α αφ π ω π χ ω π α α φυ π ωπα α α π α υ α α έ Σ π π ω αυ π ω φυ π πω α αχω α Μ π α χ π υ έ έ έέ Η α α α π ω α α α ΓέΓέ έ α π α α π α χ χ υ π χ ω, φω α α υ ου γζ υ πα έ Μ π φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ α α π φα α ω ω π α χ α α α ω έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 31

33 ΜΗΤ Ω Μ Α ΑΤΑ Α ΤΩ (Μέ έ έ) Ά ο 1γ Τ η η του Μέ έ έ 1. Γ α πα α χ π α α α υ ω ω π πω π υ χ υ π π χ υ Μέ έ έ, α χ π α ( έ έ έ), Μ π α Κα α υα (Μέ έκέ), φω α π πα α φ υ έ 2. Η αφ Μ π α Κα α υα (Μέ έκέ) α α ω αφ ω π ω α χω π υχ χω α ω ω πα υ υ ω πα π α α χ α α π α ω χ χ π υ α χ α πα α ω ω π π (, α α υ, π, υ, υ α ή - αχ ). 3. Η αφ Μέ έκέ α α απ α υ αφ υ π υ π α α υ υ α ω α α χ υ α αέ Γ α αφ υ, αφ υπ α α φω α αφα ω ω π υ ( φ αυ α α α Μ υ έ έ έ), π αφ ω α α πα α π απα χ υ, π π υ Κ α α χ ω α ω χ ω αυ υ, ω υ έ1ηλλή1λκθ α απα χ υ ω α πα α ω ω, α υ υ υ υ χ υ α υ υ απα χ π υ α υ α απ χ α α π π υ α χ - χ α απ π π υ Μέ έκέ α π φ χ, α α α α 1 υ έ4βηίήβί14 ( ι4) έ Η αφ α α α Μέ έκέ χ χ υ υχ α α α α α υ αφ υ α αφ φω α ο βί υ πα έ 4. Μ αφ αφ α α α, φω α α υ, α απ α π α π υ π π πα αφ ι α α α απ α ω πω αυ α ο η5 υ πα α υ α, πω α πα αφο 1 του ου 62 υ πα έ Η αφ, α α α ω α α υ Μέ έκέ π α χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 32

34 α α απ α α α α α απ π π Μέ έκέ υ υ 1ηέ 5. αφ π α α α α π α φω α π π ω π ω πα α φω έ 6. α ω α ω π α α α (4)έ 7. Σ π α α π α α α α μ α) π ω α χ ω α ω α υ έ έ έ π υχ χ α α ω πα υ υ ω ω α χω ω πα υ απ α υ πα α έ Κα πα, π α α α απ υ α α α α χ υ π ω π α α απ υ πα α α φ απ α χ π αέ Κα ) π υχ χ ω χ πα υ υ ω α ω π α ω χ χ πα υ π απ υ πα α α φ απ α χ π αέ 8. Η π α αφ α α απ α α α α α α απ α υ αφ υ π υ υπ α α α χ υ π ω α χ αέ α π α α α α απ α α α α α απα π π α (1) απ απ χ α α έ 9. Γ α απ α α α α ω π ω α χω π υχ χω απα α α α ω α (γ) απα χ α α υ (θ) π π π α ω α χ, (λ) απα χ έ απα χ α α α, χ απα χ π α α α χ α α υ α υ π ω ω (γ) α χ α α α ω π π ω υ απα ω χ υ α απα χ έ α απ Γ α α α α ω απα α απα χ (γ) α α υ π υ π α α απ ω υ υ απα χ έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 33

35 10. Γ α α φυ π ωπα, π υ α υπ α υ χ υ, χ υ υ χ υ, π α π φ α α α α α υ α α χ α α α α α α α, υπ έ έ έ έ υ α, πω αυ α α π π α α π χ Κ Ωφ α, π υ υ α, αχ χ, Μέ έ έ έ έ, α α χ, α υπ έ έ α π χ π υ χ α απ χ μ αέ Η αφ Μ π α Κα α υα (Μέ έκέ) α π π π υ φ α χα έ έ Η αφ α α α υ Μ υ π α Κα α υα α π π α α ω π π ω υ υ α π α, π π χα α υ χ α α α α α ω α α α ω υ υ α π α α χ υ α υ α υχ α χ. έ Η π α α π α ω α υ Μ υ α π π α υπ α υ υπα υ, α χ υ α π π α π π ω α π α α π π α πα Κ α α α υ. έ Γ α π αφ υπ π α φ α,, Γ, α υ Μ υ α α ω π υ α α, φ α υ α π απα α α α αυ πω α πα α φου ι, 8, λ του ου αυτο. έ α Μέ έκέ ω φυ π πω πα α φ υ αυ α α υπ π α χ υ π π χ, π χ υ ω π χ έ έ Η απ ω πα α α α ω ω π π ω, α α απ ω πα α α π χ πα α φ υ αυ, απ α α πα απ π υ φυ π π υ π α χ υ π υ υπ α α π απ υ α α αφ υ απ α Μ α Μέ έμέ α Μέ έκέ α α (γ) απ φα ω α χω π α χ υ υ ω α π α π πα απ π α α απ π υ α α αφ π χ π υ απα χ φυ π ωπ α θ απ α Μ α π χ ω, ΜΗέΜ έμέ Μέ έ έ α α ω, απ φα ω α χω π α χ υ υ ω α π α χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 34

36 π α α α απ α ω ω π υπ έ 11. Γ α απ α α α α ω π υχ χω, Κ έ έ έ α υπ χα απα α α α ω α (γ) απα χ α α υ (κ) π έ Γ α α α ω ω α α απα χ χ φ π πα α φ υέ α απ Γ α α απα α απα χ (γ) α α υ π υ π α α απ ω υ υ απα χ έ 12. Σ υ χ, α α απ π υ, π υ φ α α π φ α α α υ Μέ έκέ, α χ υ π υ α π α α α υ, π, π π α α π α π α π υ π π απ π α υ α π α ω χ Γ α α, απ πα α (β) α (β) α αέ Η π α α α α ω υ χ υ απα χ φω α α α ω πα α φω λ α 11 υ υ. 13. Η αφ, α α, απ α α α α α π α α ω α α α χ α π υ υ α απ έ έ έ α ω α π π Μέ έκέ υ π υ υέ 14. Κα α π φα α α α α ω ω ζ8 α η2 υ πα- έ 15. Η αφ, α α α ω α α, π α α α απ α α α α α α αφ α απ π π υ υ 1β υ πα έ Γ α αυ α α αφ, ω ω π π, α χ απ ω π έ α π α α ω α α απ α α α α α απα π π α (1) απ απ χ α α απ π π Μέ έκέ Μ α απ φα π α α υπ π α α α α ω φω α υπ,, χ α π α αέ 16. Μ απ φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 35

37 α α ΓέΓέ έ υ α ω χ χ, χ π α π υ απα α α α α ω, α α π υ, π π π α απ α α α α α α π α χ αφ, α α α α υ Μέ έκέ. Ά ο 1ζ το χε α πε α - τοπο ητ Μέ έ έ 1. Η π α π υ α α υπ α α α α α α α ω α ω υ Μέ έκέ υπ α φω α α,, α α α α χ υ υ υέ Γ α π αυ α φα α χ π υ υ έ έ έ ( έ έ έ έ έ) υ απ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ. Μ υ Μέ έκέ πα α υ α π α ω α ω, α π α α α α α α α ω α α έ 2. Γ α, υπ α π υ π π, α α α α α αφα α, υ υπ χ ω π π Μέ έκέ π υ χ α α α απ χ π α π υ α α α α χ έ π π υ α πω π πα α α υ υ α α α χ α α α α π π έ α π π Μέ έκέ π α υ π φ α π υ χ α π ωπα α α Μέ έκέ π υ χ υ α υπ π α α α αφ αυ α π υ α χ α απ π υ υ α α χ υ ω χ ω αυ π χ ω, πω π α χ α έ α π π Μέ έκέ α α απ υ α έ έ έ 3. α χ α α α π π Μέ έκέ π πα α φ υ α μ α) α π π Μέ έκέ, ) π π Μέ έκέ α α α π α α π ω πα α α πα α α αυ ω α υ φω α χ υ α, ) α ω χ ω π ω ω έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 36

38 4. α π π Μέ έκέ α α α α π α υ ω α π ωπ υ χ α α αυ π α α α, υ α υ υ υ υ απα χ (, α α υ, π ), υ α υ χ α π π π α φω α πα αφο 1 υ πα υέ α χ α π α υ α α α ω υ ω π ω ω έ Γ α α π π Μέ έκέ φα α α α α χ α υ ου ζ8 υ πα έ Γ α α υ α π π Μέ έ έ α α α χα Μέ έκέ υ υα έ 5. α π π π α ω ω ω ω α απ α χ α α α π υ π α α π α υ α α χ υ χ υ α α π π Μέ έκέ α φα α α α α υ ου ζ8 υ πα έ 6. ω π π α α π ωπα π υ χ υ α υπ π α α αφ Μέ έκέ, α α α α α α αυ, α α, α α χ π α α α υ, α α π ωπα αυ υ αφ υ έ 7. Η απ π α π απ υ α υ Μέ έκέ α φω α χ υ π απ α χ υ έ141κή1λκ4 α α α π π ω π ω ω έ 8. Η π α χ π π χ ω υ Μ υ π π χ ω (Μέ έ έ) α αφ, α α α α α Μ π α Κα α υα (Μέ έκέ) α υ α α π χ α α απ απα χ π χ υ Μέ έ έ, π α π χ π α α χ, α απ α υ υ α έ έ β1λίή1λβί, πω αυ χ, α υπ π π α ω π χ ω χ υ αφ χ υ φω πα χ υπ έ 9. Μ απ φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ α α χ α π υ π π α π χ υ υπ χ ω α π π Μέ έκέ, π α υ α α π α υ, α χ α α α α α π α υπ α, α α α π υ χ α απ υπ α ω ω χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 37

39 χ ω α υ π ω α π αέ Μ α απ φα υ α α α α α α α π π π φ α ω α, α α π υ α α απ α α π π έ π απ φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ α α π υ α α α π φ α υ α α α α π υπ υ έ 10. χ υπ υπ, π υ υ α α απ έ έ έ έ υ α, πω αυ π α α π π α α α υ α χ ω ωφ α, απ υ υ α, έ έηέ, έ έ έ α π χ ω π υ χ α απ, π π α α χ υ π α α π π χ α α χ υ π α π χ α α ω υ π π χ Μέ έ έ α π απ υ α υ φ π χ Μέ έ χα υπ α υ υ α χ α α υ α α χ α π υ α υέ α α ω α ω ω π ω αφ ω, α π π απ, π φ αυ α α αφ π χ απ Μέ έ έ α υ χ απ Μέ έκέέ Γ α α αφ αυ α απ ω π υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ. Ά ο 1η υ ότη η α α ο ότητε π τ οπ Μητ ου πε α ατα ευα τ (Μέ έ έ) 1. Η αφ, α α α α υ Μέ έκέ α απ π π Μ υ π α Κα α υα έ Η π π αυ α π π υ χ α π υ Μέ έκέ α α π ω υ π υ, π π υ α α α α α α α π π α πα α υ υ Μέ έκέ α υπ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ χ α πω π α υ υ υ έ 2. Η π π Μέ έκέ απ α απ 1γ α α α α χα α απ ω α Μ, π υ υπ α π υ α π απα α αφ Γ α α ( ) υ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 38

40 Μ υ, ω μ υ υπα υ, π π υ υ χ π υ ( έ έ έ), α π ωπ ω πα ω πα α ω ω χ α π π υ ω πα α π α ω, π υπ α απ α αυ υ αφ ω α π υ απ α π α υ π α χ ω α α απ : 1) Έ α (1) υπ α α Μ χα, υ υ ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω, ω π, π υ α α απ ω υέ β) Έ α (1) α υπ α α υ π υ υ ω α α υ έ γ) Έ α (1) α υπ α α υ π υ υ α α έ 4) Έ α (1) α υπ α α υ π υ υ π υ α φ ω έ 5-κ) (4) υπα υ υπ ΓέΓέ έ απ α π α α α υ π α π χ α α, απ υ π υ (γ) υ χ α Μ χα α α (1) π α π υ α π υχ π έ 9-1ί) (β) π π υ υ χ π υ α ( έ έ έ), π υ α υ α απ ω υ απ έ έ έέ Έ α ω π πω α α ω α απ ω π έ 11) Έ α (1) π ωπ ω πα ω πα α ω ω χ π υ χ υ α ω α α αφ Μέ έκέ α α υ έ έ έέ 12-1γ) (β) π π υ ω πα α π ω, πω α π π ω πα α φ υ 1 του ου ζ9 υ πα έ α υπ χ α β,γ,4 π α α απ φα υ, α π υπ ω ω ω ω υπ υ ω α π α υπ έ α υπ χ α λ,1ί, 11, 1β, α 1γ α α απ ω υ π α απ υ φ α υ α φα ω πα α φω β α γ υ υ κί υ πα έ 3. Η ω ω π π υ α απ φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ υ α α (β), π υ π α α α α α π φ έ Η π π υ έ έ έ, απ α απ α α (1γ), α α π α α ω ω ω α α αφ, α α α υ α ω χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 39

41 α ω α Μ α α α π π υ χ α Μ α α α π α υέ Σ π π ω π υ ω ω π ωπ απ υ α χ υ φ απ αφ υ α α απ φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ. 4. Μ απ φα υ π π α ω α α α, υπ υ έ έ έ α απ ω υέ 5. Ό α α α απ α πα α φου ζ του ου 1ι υ πα, α ω Μ υ π α Κα α υα υ υ π π α α π υ α π υχ π π υ α αφ α το χε ο 5-8 τη πα α φου 2, α υ Γ αφ υ Συ υ ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω, α α απ έ 6. Γ α απ φα υ α α π α ΓέΓέ έ α α υ υ, απ αφ α α α α π α υ έ έ έ αυ πα ω π π ω π υ α α π ΓέΓέ έ πα χ υ υ υέ Κα α α ω π π π π α α α α υ α α α πα αφ θ υ υ 1γ υ έ βθλίή1λλλ «Κ ω υ Κ α α α α α α», πω χ φ έ Σ π π ω α α α υ, α υπ π α έ Κα α, π α ω π υ α α χ υ πα, γ1έ1βέβί1κέ 7. π π α π α υ υ έ Σ υ π π Μέ έκέ π α πα α α χω α ω α φ υ, υ υ α φω π π, π ωπα α α α α α π υχ π α ω υ υ, ω π α π α. 8. Κα α π π π α απ φα, υ χ α χ α α, α χ α α α α α υα υ π υ α α υ α α α, π απ υ α απ χω υ α π χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 40

42 απ φα έ 9. Η π π Μέ έκέ χ α υ α μ ) Γ ω π ω αφ, α α α υ α Μέ έκέ Η ω π π α υ α α α α α α υ έ έ έ α π α υ π π α ω (π υχ )έ ) Γ ω, φ, α α π χ υ ω χ α α αφ, α π α α α α ω α υ ω αφ έ ) Γ ω π π α ω υπ ω π υ υ α α π α υ έ έ έ α αφ π ω α ω αφ, α α ω α π α ω α Μ α α χ φ υ π α α π υ απα α α α υ α υ Μέ έκέ ) Γ ω π ω α ω απ α π υ α α α τη πα αφο ζ του ου 1ι υ πα α π π υ π α χ α α πα απ π α αυ απ π υ Γ Γ α α α ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω α υ έ έ έέ 10. Η π π Μέ έκέ: α) α α υ π α π π ω α ω υ πα, α α υ α α π α υ ω έ ) α ω χ ω υ π υ υ Μέ έκέ, χ π π υ α α α α α α α π π Μέ έκέ, πα α υ υ Μέ έμέ α υπ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ έ 11. Μ α α υ π π Μέ έκέ υ χ α α υ α π υ α υ α απ π π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ, α π α ω υ α υ Μέ έκέ Σ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 41

43 υ α α α α π α υ Μέ έκέ, π α α απ π α α α υ π ω ω χ ω α π ω π υ α α α υ π π έ ω ω π ω υ α α υπ α α υ υ π π έ 12. έ έ έ α α α α α α α υ χ υπ π π Μέ έκέ 13. απ α χ υ πα υ α π π Μ υ π α Κα α υα έ 14. Μ π φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ π α πα α α α α α π π α α α αφ α α α αφ, α α υ Μέ έκέ. Μ α π φα α π υ α ω π π α α α α α ω π υχ ω α α Μέ έκέ, π υ Μ υ π υ π χ α απ α φ ω χ υ Μέ έκέ α αφ, α α, α α αφ α π α π α α α υ Μ ω υ έ έ έ α α α α α π α α υ α υ Μ υ π α Κα α υα έ π α απ φα α α π α π υ χ α ω πα α φω 1ί α 11 υ πα υέ Ά ο 16 α ό ε ε του α τη π τ οπ Μέ έ έ 1. Η π π Μέ έκέ υ α α α α ο 15 υ πα έ φ α υ υ αυ α αφ, χ υ α υ, υ α α ω απ φ α ω ω 1γ -15 υ έ βθλίή 1λλλέ Γ α πα απα α απα α πα υ α υ υ υ α απ ω υ α (θ) ω έ 2. Η π π Μέ έκέ υ α α α απ α φ α α ω α αυ απα α έ α υ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 42

44 π α α π ω απ (β) αέ Η π π υ έ έ έ α α απ ω α υ χ υ α υ α φ απ υ ω α α χ α έ Γ α α α π υ φ α π υ π α α απ υ έ 3. υ α υ έ Η α α α α α απ έ α α ω α α α αχ π υ α, α απ π α υ π π φ πα α α α α α α χ υ α υ έ 4. Σ π π α, χω α ω α φ υ, υ υ α α π α υ έ έ, α α απ απ υ α Μ υ Κα α υα έ Μ υ υ υ π α α π π Μέ έκέ υπ ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω α υ υ α α α υπ α έ Σ π π ω υπα υ π α α α ω υ Γ Γ α α α π έ Σ π π ω απ υ α υ υ α α α α υ α απ ω υ, υ π υ, π π απ φα π α υ υ α ω, π α χ α α αέ 5. Η α α α α α π π (4κ) υ χ π απ υ α έ π α α υπ α φω έ Κα α, π α α π φ α α απ α α υ υ α, φ α α α α α α, χ υ π φ α α α α π φ α ω πα α ω έ 6. απ φ π π α α π φ α ω πα ω α π π ω φ α, υπ χ υπ π α χ π ω α απ ω υέ 7. Γ α ω π π υ α υ π π α α π α α) α αφ υ α α α ω π υ υ χα, απ υ α υ α α υ α υ χ α απ ω α, ) ω α υ χ, ) χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 43

45 π α υ ω φ ω υχ πα α υ, ) ω α α υπ φ α απ α Γ α α α α ) α φ α π υ α α α α α α υ α α α φ α απ π π έ αφα ω π α πα α α α α π α υ έ έ έ α έ 8. Η π π Μέ έκέ α αφ ω α α π α υ έ έ έ α χ α υπ α α π ωπα υ α υ, α π α υπ χ α α υ α αυ α α πα χ υ π φ αέ 9. Η π π α α αφ Μέ έκέ α α α α α π α χ υπ α, α απ α υ α α χ α πω α τα α 1γ α 1ζ υ πα α α υα χ απα α α α α, α α υ πα φα α υέ 10. ω απ φα ω ω ω π π Μέ έκέ α α α π υ έ έ έ π απ απ φα α π α α απ αφ α π α υπ α απ α τη πα α φου ζ του ου 1ι υ πα έ Ά ο 17 Χο η η ε α εω Μέ έ έ 1. α Μέ έκέ α απ α α π α υ έ έ έ α π χ απ φα π π Μέ έκέέ Η χ π α α α έ 2. Η πα α ω Μέ έκέ, ω πα αχ α π α α ω α αυ α α αφ, α π α απ α υ αφ υ έ έ έ, χω α α απα α υ απ φα π π Μέ έκέέ Η α α α α α ω πα α α π α α (1ί) π έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 44

46 3. Μ υ, α Μέ έκέ πα α α α απ υ α π π υ υ φ α υ υ α αφ π υ ω α υπ αφ, απ α αχυ, φ φω α α α απ π φ α α υ έ έ έ ω π π υ α αέ 4. Κα απ φα π π Μέ έκέ π α απ π α αφ Μέ έκέ, α α χα ή απ ή α αή, υπ α, α φ απ Μέ έκέ υ π α α π φ απ υ π α υ χ α α αφ υ Μέ έκέ α α ω α α, ω υπ απ π υ υ, χ α ω α α απ α απ α α α (γί) απ α απ φα πα α φου 1ί του ου 1θ υ πα έ Η α απ α απ υ α π υ α π α υπ χ ω π α υ Μέ έκέ, π α α α α α απ α απ π π Μέ έκέ Η π π ω υπ χ ω (β) απ υπ α έ π ω α ω απ α απ φα α Γ Γ α α α π έ α α απ φα α (γ) απ υπ α απ α έ α χ π α π α ω (γ) α α απ α απ α έ α π α ΓέΓέ έ υ π υ υ έμ έ έ α π ω α ω απ α α π α αφ α ω ω π υ χ α Μ Μέ έκέ α α α π α υ Μέ έ έ 5. Μ π φα υ π υ π, Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ α α α α α υπ α α α χ π υχ υ Μ υ π α Κα α υα, π π α πα α α υ, α α α α απ α π ω απ φ ω χ, α α α α φ πα έ 4 υ υ ω α υ υ έ βγγκή1λλη ( βίβ) υ φ υ α π χ ΓέΓέ έ π έ έ έ α α π α π υ αφ χ π υχ υ Μ υ π α Κα α υα φυ π π υ πα α φου 1ί του ου 1γ υ πα α χ ω π υχ ω χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 45

47 υ φ υ υ α υ π φ π υ πα π π χ υ έ 6. α π αφ ω α α υα α Μέ έκέ, α α, απ α α α α α π α α ω φα α α π υ α υπ α χ υ πα έ Μ χ ω ω α ω, α π υ α υπ π α α χ υ χ α π π π α υ π π ω ω α γ1έ1βέβί1κέ Ά ο 18 αφ το Μέ έ έ π ω ατο χω α τατω ε πα ευτ υ τω τη η ε απ ότ ω χο τη α ο απ έ 1. Η αφ Μέ έκέ ω π ω α χω α α ω πα υ υ ω απ ω χ α απ, π υ α χ α πα α ω ω, α α υ α ω υ α, α απ α υ πα α α υ π α α χ απα χ μ α) ω π χα α ω π α,, υ αυ, α χα α α ω έ ) ω α χ ω χα α α ω α α α π α υ ω π α έ ) ω α ω π φω χα α ω π α,, υ αυ α έ ) ω ω χα, ω χα ω χα, ω ω χα ω χα α ω αυπ χα ω χα α α ω χα α χα α α ω, πω α α α ω υ αυ ω α α π α α α αυ υ αυ α υπ π έ ) ω αυπ χα α ω αυπ χα ω χα α π ω α α α α αυπ ω έ ) ω χα α ω α α ω χα α α ω α χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 46

48 α α ω, απ α ω α ω α ω ω έ ) ω α υ χα α α ω χα α α ω α α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω έ ) ω χ χα α α ω χα α α ω α α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω έ «) ω χα, ω ω χα, ω ω χα α χα υπ (Ηή ) α α π. ) ω χα ω χα χα α υ α π υ Θ α α α ω χα, χα α α, πω α α α ω υ αυ ω α α π α α α αυ υ αυ α υπ π έ α) ω χα πα α ω α υ υ α π υ Θ α υ υ χ υ Κ α ω χα, χα α, πω α α α ω υ αυ ω α α π α α α αυ υ αυ α υπ π έ ) ω χα αχ α π ω υ α π υ υ Μα α α ω χα, χα α α, πω α α α ω υ αυ ω α α π α α α αυ υ αυ α υπ π έ ) ω π ω α χω, α πα α χα χω α α π α α π φ α α π υ ( α ) χα χω α α α π φ α α π υ, π α έ έ έ α α υ α χ α χα έ Σ π α α υ Μέ έκέ, α α απ α πα α, α α ω ω α α υ Μέ έκέ, α χ υ π ω π α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω ω έ Η αφ υ α α ω ω π α υ υ υ α π π π υ χ υ α υ α χ χα έ Η π α ω υ α α, α α α α π α υ, π π π υ χ υ α υ α χ χα έ ) ω π ω α χω, α πα α, χα υ π ω, π α έ έ έ α α υ α υ α υ έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 47

49 - π α α υ Μέ έκέ, α α απ α πα α, α α ω, απ α ω α ω α ω ω - α α υ Μέ έκέ, α χ υ π ω α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω, απ α ω α ω α ω ω έ π α ω υ α α, α α ω, απ α ω α ω α ω ω, π π π υ χ υ α υ χα α ω έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α α χα α α π χα, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α, α α ω ω α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω ω έ π α ω υ α α α α ω ω, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα ω απ έ ) ω π ω α χω ω χ α απ α πα α α χα α υ α χα αχ υ α, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ απ π α α απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α α α ω ω, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α π χα α α υ π, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, απ π α α απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α α α ω ω, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα ω απ έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα αχ ω, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 48

50 πα α, α α ω ω π α α π α α υ Μέ έκέ, απ π α α απ α πα α α α ω υ αυ ω έ π α ω υ α α α ω π α α υ αυ ω, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα ω απ έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα αχ ω, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α, α α ω ω π α α π α ω υ α α α α ω ω π α, π π π υ χ υ π ω α χ υ π χα ω απ έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα αχ α α υ α υ α υ, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, απ π α α απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α α α ω ω, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα ω απ έ α) ω π ω α χω ω χ α απ α πα α χα υ χ, π χα υ χ, υ χ χα α υ αυ χα, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ απ α α, απ α πα α, α α ω υ αυ ω α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω υ αυ ω έ π α ω υ α α α α ω υ αυ ω, π π π υ χ υ α π ω α χ υ π χα ω απ έ ) ω π ω α χω ω χ α απ α πα α χα αφ, υ ω υ χα, π χα υ ω υ, χα ω α φυ, χα π α, χα π α υ ω, χα α α α υ, χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 49

51 π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ α α ω ω π α απ α α, απ α πα α α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α - α ω ω π α έ π α ω υ α α α α ω ω π α, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα ω απ έ ) ω π ω α χω ω χ α απ α πα α χα α, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, απ π α α απ α πα α α ω α υ αυ ω, π α ω υ α α α α ω α υ αυ ω, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα - ω απ έ ) ω π ω α χω ω χ α απ α πα α χα υ ω π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, απ π α α απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α α α ω ω, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα ω απ έ ) ω π ω α χω ω χ α απ α πα α χα χα α α, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α α ω ω α π α α υ Μέ έκέ απ π α α απ α πα α, α α ω χα α α ω έ π α ω υ α α α α ω α χα α α ω, π π π υ χ υ α π ω α χ υ π χα ω απ. ) ω π ω α χω ω χ α απ α πα α αφ χα χα, π α έ έ έ α α υ π χα π α α υ Μέ έκέ, απ π α α απ α χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 50

52 πα α α α ω ω α π α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α α ω ω ω α ω ω α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α Σ ω α Γ ω ω έ π α ω υ α α α α ω ω α α α ω α ω ω, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα ω απ φ αφ απ υ α χ α α υ π χα, α α ω π α φ α α υπ α, α, αυ υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ α πα α ω υ χα, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α, α α ω ω ω α ω ω α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω α ω ω έ π α ω υ α α, α α ω α ω ω, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα ω απ έ φ αφ απ υ α χ α α υ π χα, α α ω π α φ α α υπ α, α, αυ υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ α πα α χα χυ α υ α α υ, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ απ α α, απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α α α ω ω, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα ω απ έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α π χα χα α α α α υ ( α ) χα χα α α α α υ π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, α α απ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 51

53 α πα α, α α ω ω α α υ Μέ έκέ, α χ υ π ω α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα π α χα α α υ, π α έ έ. α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α π π π υ χ υ α υ π χα έ α) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α, π χα πα α ω χ ω α α υ ( α ) χα αχ α α υ π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα α φ α α α π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα αχ α α υα ω, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α ω α υ αυ ω έ π α ω υ α α, α α α υ αυ, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα υπ π ω α π π α ω χ ω, π α έ έ έ α α υ π χα, π χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 52

54 α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α ω α υ αυ ω έ π α ω υ α α, α α α υ αυ, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα α ω α α υ π α... α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α ω υ αυ ω έ π α ω υ α α, α υ αυ α, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α π χα ω π, π α... α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π - α α απ α πα α, α α ω υ αυ ω α ω α α α π α α α υ, α α ω π ω έ π α ω υ α α, α υ αυ α α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω π π π υ χ υ α υ π χα έ φ αφ απ υ α χ α α υ π χα, α α ω π α φ α α υπ α, α, αυ υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα χα α α α α υ π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, α α απ α πα α, α α ω ω α α υ Μέ έκέ, α χ υ π ω α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α π χα Κα υ α, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, α α απ α πα α, α α ω ω χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 53

55 α α υ Μέ έκέ, α χ υ π ω α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα χα α ω, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκ., α α απ α πα α, α α ω ω α α υ Μέ έκέ, α χ υ π ω α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα α α χα α α υ α φυ, π α έ έ έ α α υ π χα, π α - α υ Μέ έκέ, α α απ α πα α, α α ω ω α α υ Μέ έκέ, α χ υ π ω α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α, π π π υ χ υ α υ π χα έ α) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α π χα υ αυ ω, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, α α απ α πα α, α α ω υ αυ ω α α υ Μέ έκέ, α χ υ π ω α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α ω υ αυ ω έ π α ω υ α α, α α υ αυ, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα α φυ α α, π α έ έ έ α α υ π χα π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α α ω ω π α έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 54

56 π α ω υ α α, α α π α π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα χ α ω α υ, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα αχ α α υ, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α μ Μ χα πα α ω χ α α υ, Μ χα αχ ω, Μ χα α υ α χ α α α υ α φυ ω ( α ) Μ χα υ ω, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α α ω ω έ π α ω υ α α, α α, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα υπ π ω χα, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α ω α υ αυ ω έ π α ω υ α α, α α α υ αυ, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α χα α α α υ, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α ω α υ αυ ω έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 55

57 π α ω υ α α, α α α υ αυ, π π π υ χ υ α υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α ω χ χα, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α α ω υ αυ ω α ω ω ω έ π α ω υ α α, α υ αυ α α α ω ω π π π υ χ υ α υ π χα έ φ αφ απ υ α χ α α υ Μ χα, α α ω π α φ α α υπ α, α, αυ υ π χα έ ) ω π ω α χω ω χ α απ, α πα α ω χ χα π α έ έ έ, α α υ α υ α υ χα, π α α υ Μέ έκέ, π α α απ α πα α, α α ω ω απ α ω α ω α ω ω ω ω έ π α ω υ α α, α α απ α ω α ω α ω ω π π π υ χ υ α υ χα α ω έ ) ω π ω α χω χ χ απ α ω χ α απ α πα α χα π, π α έ έ έ α α υ π χα, π α α υ Μέ έκέ, απ π α α απ α πα α α α ω υ αυ ω, π α α υ Μέ έκέ, απ α α, απ α πα α, α α π α υ, π α α υ Μέ έκέ απ α α απ α πα α α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α φ απ α χ π α, α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω έ π α ω υ α α α α ω υ αυ ω α α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω α α α π α υ π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ π χα ω απ έ φ αφ απ υ α χ α α υ π χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 56

58 χα, α α ω π α φ α α υπ α, α, αυ υ π χα έ α) ω π ω α χω χ χ απ α ω χ α απ α πα α χα π, π α έ έ έ α α υ χ χα, π α α υ Μέ έκέ απ π α α, απ α πα α, α α ω χα α α ω, π α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α α ω ω π α υ α π α α υ Μέ έκέ απ α α α απ α πα α α α ω ω α α α π α α α υ, α α ω απ ω α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α φ απ α χ π α α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω έ π α ω υ α α, α α ω χα α α ω α α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω α ω π α υ, π π π υ χ υ α υ π ω α χ υ χ χα ω απ έ ) ω π ω α χω χ χ απ α ω χ α απ α πα α χα π, π α έ έ έ α α υ χ χα, π α α υ Μέ έκέ, απ π α α απ α πα α, α α ω υ αυ ω α α π α α α αυ υ αυ α υπ π α π α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω α α υ Μέ έκέ, απ α α απ α πα α α φ απ α χ π α α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω έ π α ω υ α α, α α ω υ αυ ω α α π α α α αυ υ αυ α υπ π α α α α α α π α α α υ, α α ω απ ω, π π π υ χ υ α υ έ π ω α χ υ χα υ χα ω απ έ φ αφ απ υ α χ α α υ χα υ χα, α α ω π α φ α α υπ α, α, αυ υ χα υ χα έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 57

59 2. Σ Μέ έκέ φ α π α πα α ω π ω α χ π υχ χ π υ α α α α υ υ α μ α) ωπ α α π α υέ ) α α α π α υέ ) ω α α ω α ω ω έ 3. Ό απ υ πα απ ω π ω α χ υ π υχ χ υ φ α Μέ έκέ α υ α α χ α π α π α χ υ υ π χ π υ α χ α υ α α α υπ α υ π ω α χω ω π χ ω α απα α υ. Ά ο 19 αφ το Μέ έ έ πο ηχα τυχ ο χω Τ α π η Α Τ Μ ΑΤέ έ έ 1. Η αφ Μέ έκέ ω π υχ χω υπ χα, ω π υχ χω χ πα υ υ ω α π α ω ω χ χ απ ω χ α απ π υ α χ α πα α ω ω α απ π α α απ α υ πα α π α υ α α α ω α χ ω π υ υ, α ω υ α μ α) ω π υπ χα α π α,, υ αυ, α χα α α ω έ ) ω ω, ω χα ω α ω ω χα ω υπ χα α α ω χα α χα α α ω, πω α α α ω υ αυ ω α α π α α α αυ υ αυ α υπ π έ ) ω π υχ χω υ α Έ ω α ω π υχ χω π Σ Μ ω Κ έ έ έ α χ ω, Κα υ Έ ω α α ω ω πω α α α ω χα α α ω α α π α α α αυ αέ ) ω π υχ χω υ α Έ ω π α ω π υχ χω π Σ Μ ω Κ έ έ έ, α χ ω,, Κα υ Συ ω α α αυ Έ ω α π α, υ αυ α χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 58

60 ω έ ) ω π υχ χω υ α π αφ α α ω π υχ χω π Σ Μ ω Κ έ έ έ, α χ ω π φω α π α, υ αυ α ω έ ) ω π υχ χω ω ω Μ χα α, Η α, α χ α Μ χα α α υ α α ω α πα α ω, πω α ω π υχ χω π Σ Μ ω Κ έ έ έ, α χ ω Μ χα ω α χ ω Η ω, α χα ω α χα α α ω έ π υχ χ ω ω Μ χα α α Μ χα α α υ α π υχ χ π Σ Μ ω Κ έ έ έ, α χ ω Μ χα ω, φ α α α α υ αυ ω α α π α α α αυ υ αυ υπ π έ ) ω π υχ χω υ α αυπ, ω αυπ π χα α ω π υχ χω π Σ Μ ω Κ έ έ έ, α χ ω αυπ, α π ω α α α α αυπ ω έ ) ω υχ χω ω ω μ Μ χα υ α έ έ, Η χα έ έ, Μ χα Η υπ Συ ω έ έ, Η ω Μ χα έ έ, Μ χα α χ α έ έ (Η Κα υ ), Μ χα χ α, φ α π ω έ έ, Μ χα φ α χ α π έ έ, Μ χα φ α π ω έ έ, Μ χα φα φ α υ ω έ έ, Μ χα φ έ έ, Μ χα Ηή έ έ, Μ χα έ έ α Μ χα ω έ έ, α α ω α χω ω α α χω π υχ ω, α α π έ ) ω π υχ χω υ α χ α α υ α ω π υχ χω π Σ Μ ω Κ - έ έ έ, α χ ω Χ α υ, α α ω ω έ 2. Σ Μέ έκέ φ α α α α α π π υχ χ χ ωπ α α χ α π α α α π α υέ 3. Η πα αφο γ του ου 18 φα α α α υ αφ υ Μέ έκέ, φω α πα έ 4. Μ απ φα υ π υ π Μ αφ α ω π υ χ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 59

61 α α ΓέΓέ έ α α α χ αφ Μέ έκέ α α ω π ω α χω α ω ω πα υ υ ω α ω π υχ χω χ πα υ υ ω α π α ω χ χ έ Ά ο 20 α αφ από τα Μητ α Με ετητ 1. Μ απ ω απ φα υ α υ α α υπ α α φ α απ Μ π α Κα α υα α α υ α π υχ υ, π ω ω π χ π α χ π απ α α α α α α α χ π π α χ απ φα, α υ π π μ α) υ απ π α ω α υ π χ υ πα πα α απ χω ω απ Μ, ) π π α χ π α αφ, α α έ 2. α α υα π υ α φ α π ω απ Μ π α Κα α υα α α π ω υπ π υχ υ α α π αέ Σ π π ω α αφ ω α υ, ω ω υπ χ ω χ υ υ έ φ π α π υπ α α α α υα, α α α α ω α χ π α υέ 3. Ό α π π ω α αφ, π α υπ α πα αχ υ π υχ υέ Η α α απ υπ α α α π υχ πα α α π α α (1ί) π έ Γ α πα υ π υχ υ α απα α ω π π Μέ έκέ 4. π α π υ φ απ φα α αφ υ απ, α υ α αυ α α π υχ υ α π α χ π α α ω έ α ω π α αφ α α ω υ π υχ υ α αχω α π ω υ α α α υπ α α υ χ π υ α έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 60

62 Ά ο 21 ότε α Θ ατα Μητ ου πε α ατα ευα τ Μ απ φα υ π υ π Μ αφ α ω π υ χ α α ΓέΓέ έ, π α α α απ π α υ έ έ έ α π π Μέ έκέ, π α πα α α α, υ π α α π π α α α 1κ α 1λ υ πα α α υ α α α α α π υ αφ υ Μ υέ Γ ω α α α ω ω α α πα χ α α απ π π Μέ έ έ, φ απ π υ π Μ αφ α ω. Ά ο β2 ε α χ ό ε χο ε ε α ω το Μητ ο πε α ατα ευα τ 1. α α υα υπ α π α χ χ υ υ έ 2. α α υ χ υ π α υ υ υ υ υ π υ α α υ α υ α χ υ Μέ έ έ φ υπ χ π, χ α α υπ α ΓέΓέ έ υ π υ υ π, Μ αφ α ω α π α χ α α αφ π ω π χ ω π α α φυ π ωπα α α π α υ α α έ Σ π π ω αυ π ω φυ π πω α αχω α Μ π α χ π υ έ έ έέ Η α α α π ω α α α ΓέΓέ έ α π α α π α χ χ υ π χ ω, φω α α υ ου θλ υ πα έ Μ π φα υ α υ α ΓέΓέ έ π υ έμ έ έ α α π φα α ω ω π α χ α α α ω α α υα έ χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 61

63 ΦΑ Α Μητ ο Με ετητ π χε εω Μητ ο ο ηπτ π χε εω ΜΗΤ Ω Μ ΤΗΤ Ω Χ Η Ω (ΜΗέΜέ έ) Ά ο 23 αφ τα Μητ α - ατη ο ε τοπο ητ Α ό α πη ε α 1. Γ α αφ, α α, π α ω α πα α π α Μ π χ ω υ πα α απ α Γ Γ α α α π υπ α υ π υ υ π Μ αφ α ω, Μ Μ π χ ω (ΜΗέΜέ έ). 2. Σ α π α α υ ΜΗέΜέ έ π α χ υ α α αχω α απα α α α α αφ α α π α ω α α αφ α αφ ω Μ π χ ω α πα χ χ π φ υπ α α α έ 3. α ω α αφ Μ Μ π χ ω χ υ α π χ υ Μέ έμέ α α π ωπα π υ χ υ α α α α υ, ω π π α α ω α α α, φ μ α) α υ α π π χ α Μέ έ έ α α απ π ωπα α α Μέ έκέ π υ χ υ υ χ υ π π χ α Μέ έ έ α ) α α Μ π α Μ υ χ μ αέ υ α, π π ω υ ( έ έ) υ ( έ έ) π χ, έ αχ π π ω π χ π υ ( έ έ έ), α ω Κ φα α υχ π χ ( έκέ έ) έ π α υ υ α α αχ π π ω α υ π χ ( έ έ)έ Σ υ π ω π χ ω χ α α κέ1ίέβί1η βίμίί 62

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ . Ν, Φ Γ Ω ( υ α α α α α υ ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Χ. Ω Ν Γ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖ.ΖΖ.Ζ 2-8 Ν Ω Θ Ζ..ΖΖ.. 8-23 Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ. 23-29 Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ. 29-51 Ν Φ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖ.ΖΖ.

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΧΗ ΗΩ SLA M.Y. ΡΣΓ.. ΣΣ α ω.. π Ω SLA Δ.. υ αα : 78.326,88 π Φ 96.342,06 υπααυ Φ.. (23% α). 14SYMV001983679 2014-04-10, μ, 5 μ 2014, μ «Ε Ε ΔΕ Ε Ε Ω», μ, 32100 Δ,. 22610.22222, Fax 22610.26294, π μμ: 1..

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

Γλαηηδεά Άζΰ ίλα. 1. δ αΰωΰά Σα ΰθω Ϊ ηαμ δαθτ ηα α

Γλαηηδεά Άζΰ ίλα. 1. δ αΰωΰά Σα ΰθω Ϊ ηαμ δαθτ ηα α ΗΙΗ ΗΟΑΙΑ ΑΙΗΙΟ ΗΗ Εφαοα Μαα όηαμ Γρα Άερα αυαο Χώρο Μαα Καφε α Επ α εχοογα ώ TETY Εφαρα αα θσβα ΙΙ: Γλαηηδεά Άζΰίλα Ύζβ: αυα α ααα, αα αυ, α πα, ααα α π, πυ α υ Δαυαοί χρο α δααα. δαΰωΰά Σα ΰθωΪ ηαμ δαθτηαα

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Κουκί. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα

Κουκί. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα ουκ φ φυ για ζωοοοφέ χω μεαλλαγμένα Ειαγωγ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ο Real Farm www.realfarm.gr ΕΔΟΣΗ Greenpeace ω Α ύ 78 10437. 210 3806374-5 www.greenpeace.gr Η π ύ έ ό π www.greenpeace.gr Ν έ 2014 Απ ό

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ

Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες 㥗匧㯗劇 δ

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΠΡΟΟΥΗ: ο Π 4έγέι Φ α α π α α οπο αφ ο ο απ υπο φ ου πα υ ου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ Α. ύο τρίγωνα είναι ίσα όταν µε κατάλληλη µετατόπιση, το ένα συµπίπτει µε το άλλο. Β. Κριτήρια ισότητας τριγώνων Πρώτο κριτήριο Αν όλες οι πλευρές του ενός τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 5 Ιούνιος 2015 2015 Τ α Εφα ο η Έ ευ α & Και ο ο α ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 ρω οβο ία αι ο οίηση ο εί η Τάσεω Α οράς Ερ ασίας α ή ει σ ο Τ ή α Εφαρ οσ έ ης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ειδικοτήτων Ισχύει από 5/10/2015 Συνολ. ωρολόγιο τμημάτων. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΑρχΕπι. Κορκα κα ΣΕΠ. Ζοπογ λου.

Μαθήματα Ειδικοτήτων Ισχύει από 5/10/2015 Συνολ. ωρολόγιο τμημάτων. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΑρχΕπι. Κορκα κα ΣΕΠ. Ζοπογ λου. Μθήμ Εδκήων Ιύε πό 5/10/2015 Σνλ. ωλό μημάων Δεέ Τίη Τεάη Πέμπη Πκεή ΑΑΠ ΑΕπ ΑΤε ΑΑΠ ΑΤε ΑΕπ ΑΑΠ ΑΤε ΑΕπ ΑΓ1 Τ ίδ Αελ Κ δ Τ ίδ δ Κ Τ ίδ δ Κ ΑΤε ΑΑΠ ΑΕπ ΑΤε ΑΕπ ΑΤε ΑΑΠ ΑΕπ ΑΑΠ ΑΓ2 δ Τ ίδ Κ δ Κ δ Τ ίδ δ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

33/14. Σ λί α 1 από η Τ.Π.ΝΝΜ Κ ΟΝΙ ΝΤΝΘΡ ΚΗ Π Ν ΠΙΣΗΜΙ ΚΟΝΓ ΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟΝ ΡΟΤ ΦΟΡ :ΝΠ.Γ.Ν.Ν Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛΗ 33/ PROC

33/14. Σ λί α 1 από η Τ.Π.ΝΝΜ Κ ΟΝΙ ΝΤΝΘΡ ΚΗ Π Ν ΠΙΣΗΜΙ ΚΟΝΓ ΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟΝ ΡΟΤ ΦΟΡ :ΝΠ.Γ.Ν.Ν Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛΗ 33/ PROC 4 η Τ.Π.ΝΝΜ Κ ΟΝΙ ΝΤΝΘΡ ΚΗ Π Ν ΠΙΣΗΜΙ ΚΟΝΓ ΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟΝ ΡΟΤ ΦΟΡ :ΝΠ.Γ.Ν.Ν Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛΗ Ι ΤΘΤΝΗΝ ΙΟΙΚΗΣΙΚΗΝΤΠΗΡ Ι ΤΠΟ Ι ΤΘΤΝΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜ ΝΠΡΟΜΗΘ ΙΩΝ ΠΛΗΡ.:ΝΠ.Ν Λ ΤΘ ΡΙ Η ΣΗΛ.: 25510-76436 FAX

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM. η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ. Καγβΰβ άμκν ΜκναΪμΝΙπΪθθβμ

Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM. η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ. Καγβΰβ άμκν ΜκναΪμΝΙπΪθθβμ Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ι Η ΙΟ Η Η Κ Α οο ογ α Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM IV). Φν δκζκΰδεϊν κηϋθανΰδαν κναζεκσζν(απκλλσ β β,ν Ϊ βν κνκν,ν η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα