Συχνότητα και µήκος κύµατος στο φαινόµενο Doppler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συχνότητα και µήκος κύµατος στο φαινόµενο Doppler"

Transcript

1 Σχνότητα και µήκος κύµατος στο φαινόµενο Doppler ύο ατοκίνητα και Β κινούνται σε εθύγραµµο δρόµο µε την ίδια ταχύτητα Β 0m/, πλησιάζοντας προς ακίνητο παρατηρητή Γ, όπως στο σχήµα. Στο ατοκίνητο Β έχει προσαρµοσθεί σειρήνα πο παράγει ήχο σχνότητας 300Ηz. i) Ποια η σχνότητα το ήχο πο ακούει ο παρατηρητής Γ και ποια ο οδηγός το ατοκινήτο (ας τον ονοµάσοµε παρατηρητή ); ii) Ποια τα αντίστοιχα µήκη κύµατος των δύο ήχων πο ακούνε οι παρατηρητές; ίνεται η ταχύτητα το ήχο 340m/. πάντηση: i) O ακίνητος παρατηρητής Γ ακούει ήχο σχνότητας: Γ - 340m/ Γ 300Hz 3400Hz (340 0)m/ ντίστοιχα ο παρατηρητής ακούει ήχο σχνότητας: - - ηλαδή ενώ ο ακίνητος παρατηρητής Γ ακούει ήχο µεγαλύτερης σχνότητας, ο α- κούει ήχο µε την ίδια σχνότητα µε ατόν πο παράγει η πηγή. ii) Η πηγή εκπέµπει ήχο σχνότητας: 340m/ λ 300Hz Το αντίστοιχο µήκος κύµατος το ήχο πο ακούει ο παρατηρητής Γ είναι: λ Γ λ- Τ αφού η πηγή το ήχο κινείται προς ατόν, άρα: m

2 λ Γ 340m/ 0m/ 0,1m 300Hz Ο παρατηρητής αποµακρύνεται από την πηγή το ήχο, σνεπώς η ταχύτητα το ή- χο ως προς ατόν είναι: λ - λ 340m/ 0m/ 300Hz 0,1m Προσέξτε: Ενώ ο παρατηρητής δεν αντιλαµβάνεται µεταβολή στην σχνότητα το ήχο πο ακούει, αλλά ο ήχος ατός έχει διαφορετικό µήκος κύµατος, από το µήκος κύµατος το ήχο πο εκπέµπει η πηγή.

3 Σχνότητα και µήκος κύµατος στο φαινόµενο Doppler ύο ατοκίνητα και Β κινούνται σε εθύγραµµο δρόµο µε την ίδια ταχύτητα Β0m/, πλησιάζοντας προς ακίνητο παρατηρητή Γ, όπως στο σχήµα. Στο ατοκίνητο Β έχει προσαρµοσθεί σειρήνα πο παράγει ήχο σχνότητας 300Ηz. i) Ποια η σχνότητα το ήχο πο ακούει ο παρατηρητής Γ και ποια ο οδηγός το ατοκινήτο (ας τον ονοµάσοµε παρατηρητή ); ii) Ποια τα αντίστοιχα µήκη κύµατος των δύο ήχων πο ακούνε οι παρατηρητές; ίνεται η ταχύτητα το ήχο 340m/. πάντηση: δηλαδή ενώ ο ακίνητος παρατηρητής Γ ακούει ήχο µεγαλύτερης σχνότητας, ο ακούει ήχο µε την ίδια σχνότητα µε ατόν πο παράγει η πηγή. ii) Το µήκος κύµατος το ήχο πο εκπέµπεται από την πηγή, όταν είναι ακίνητη, είναι: πο εκπέµπει µια ακίνητη πηγή.

4 Φαινόµενο Doppler, σχνότητες και µήκη κύµατος. Ένα τρένο κινείται εθύγραµµα µε ταχύτητα 34m/. Πάνω το πάρχει µια ηχητική πηγή πο παράγει ήχο σχνότητας 680Ηz, ενώ δο επιβάτες και Β βρίσκονται εναλλάξ της πηγής, όπως στο σχήµα, ακίνητοι ως προς το τρένο. i) Ποιας σχνότητας ήχο ακούει καθένας επιβάτης; ii) Να βρεθεί το µήκος κύµατος το ήχο πο ακούνε οι δο επιβάτες. ίνεται η ταχύτητα το ήχο 340m/. πάντηση: Στο σχήµα έχον σχεδιαστεί οι ταχύτητες των δο επιβατών και της ηχητικής πηγής, όπο: Β τ. i) Ο επιβάτης ακούει ήχο σχνότητας: όπο αφού ο επιβάτης είναι πάνω στο τρένο και έχει την ταχύτητα το τρένο. Έτσι:

5 ντίστοιχα για τον επιβάτη Β θα έχοµε: Παρατηρούµε δηλαδή ότι οι δο επιβάτες ακούνε ήχος µε την ίδια σχνότητα και µάλιστα α- κούνε τη σχνότητα το ήχο πο παράγει η πηγή, πράγµα αναµενόµενο αφού δεν πάρχει σχετική κίνηση µεταξύ πηγής και παρατηρητών. ii) Ο επιβάτης ακούει ήχο από µια πηγή πο τον πλησιάζει, σνεπώς µε µήκος κύµατος πο δίνεται από τη σχέση: λ λ - Τ όπο λ το µήκος το κύµατος αν η πηγή ήταν ακίνητη. λ και µε αντικατάσταση: λ m 0, 45m 680 ντίστοιχα ο επιβάτης Β ακούει ήχο από µια πηγή πο αποµακρύνεται, σνεπώς: + λ + και µε αντικατάσταση: λ m 0, 55m 680 Σχόλιο. φού δεν πάρχει σχετική κίνηση µεταξύ των δύο επιβατών και της πηγής το ήχο, δεν µεταβάλλεται η σχνότητα το ήχο πο ακούνε οι επιβάτες. τό όµως δεν σηµαίνει ότι οι ήχοι πο ακούνε, έχον και το ίδιο µήκος κύµατος!!! φού η πηγή κατεθύνεται προς τον επιβάτη, ατός θα ακούει ήχο µικρότερο µήκος κύµατος από το αντίστοιχο µήκος κύµατος το ήχο πο εκπέµπει η ακίνητη πηγή, ενώ το αντίστροφο ισχύει για τον Β επιβάτη. είτε και το παρακάτω σχήµα, όπο ανάγλφα µπορούµε να παρατηρήσοµε τα παραπάνω.

6 Ναι, αλλά θα ρωτήσει κάποιος αφού η σχνότητες είναι ίσες, γιατί έχοµε διαφορετικά µήκη κύµατος; Η απάντηση κρύβεται στην ταχύτητα διάδοσης το ήχο ως προς τος δύο επιβάτες. Η ταχύτητα ατή για τον επιβάτη είναι: Ενώ για τον Β έχοµε: - λ + λ Β Έτσι ο επιβάτης ακούει ήχο µικρότερο µήκος κύµατος από το µήκος κύµατος το ήχο της ακίνητης πηγής (λ / 0,5m) ενώ ο Β ήχο µε µεγαλύτερο µήκος κύµατος.

7 Φαινόµενο Doppler και κινήσεις. Ένα ατοκίνητο κινείται σε εθύγραµµο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα 0m/ περνώντας µπροστά από ένα ακίνητο περιπολικό της αστνοµίας τη στιγµή t 0 0. Τη στιγµή t 1 7 το περιπολικό βάζει σε λειτοργία την σειρήνα το και τατόχρονα ξεκινά να κινείται µε σταθερή επιτάχνση αm/, ακολοθώντας το ατοκίνητο. Η αρχική σχνότητα πο ακούει ο οδηγός το ατοκινήτο είναι 6400Ηz και η τελική 6800Ηz. Πόσο απέχον τα δύο οχήµατα την χρονική στιγµή πο: i) σταµατά να ηχεί η σειρήνα. ii) παύει να ακούει ήχο ο οδηγός το οχήµατος. ίνεται η ταχύτητα το ήχο 340m/. πάντηση: Τη στιγµή πο ξεκινά να παράγει ήχο η σειρήνα, µε σχνότητα, η ταχύτητα το περιπολικού είναι µηδενική. Όταν λοιπόν ατός ο ήχος φτάσει στον παρατηρητή (ο οδηγός το ατοκινήτο), ατός θα ακούσει ήχο σχνότητας: όπο η ταχύτητα το ήχο. Λύνοντας ως προς παίρνοµε: - 340m/ 6400Hz 6800Hz - (340 0)m/ Τη στιγµή πο σταµατά να εκπέµπει ήχο η σειρήνα, το περιπολικό έχει ταχύτητα. Σνεπώς µε βάση την τελική σχνότητα πο θα ακούσει ο παρατηρητής, µπορούµε να πολογίσοµε την ταχύτητα το περιπολικού: - - 0m/. Η κίνηση όµως το περιπολικού είναι εθύγραµµη οµαλά επιταχνόµενη για την οποία έχοµε: α t 0m/ t a m/ 10

8 Η σειρήνα δηλαδή ήχησε για χρονικό διάστηµα 10, σνεπώς µέχρι την χρονική στιγµή t t 1 + t37. i) ς πάροµε την αρχική θέση των δύο οχηµάτων, σαν x 0 0. Τη στιγµή πο σταµατά η σειρήνα, το κινητό έχει µετατοπισθεί κατά: x 1 t 0m/ m Ενώ το περιπολικό βρίσκεται στη θέση: x ½ α t ½ 10 m 100m. Σνεπώς η ζητούµενη απόσταση είναι d 1 x 1 -x 640m. ii) Τη στιγµή πο φεύγει από την σειρήνα ο τελεταίος κµατοπαλµός το ήχο, το περιπολικό βρίσκεται στη θέση x, ο ήχος θα κινηθεί µε σταθερή ταχύτητα και µετά από χρονικό διάστηµα t θα φτάσει στο ατί το οδηγού το οχήµατος. Στο διάστηµα ατό ο ήχος θα διανύσει απόσταση: t ενώ αντίστοιχα το ατοκίνητο θα µετατοπισθεί κατά: x 1 t. λλά d 1 + x t d 1 + t t d ηλαδή χρειάστηκε δετερόλεπτα για να φτάσει ο τελεταίος ήχος στον παρατηρητή. Σε ατό το χρονικό διάστηµα το όχηµα µετατοπίζεται κατά: x 1 t 40m Ενώ το περιπολικό κατά x 0 t + ½ α t x 0m/ + ½ m/ 44m Κατά σνέπεια η απόσταση των δύο οχηµάτων είναι: d d 1 + x 1 - x 640m+40m-44m 636m.

9 Κρούση και Doppler Σώµα µάζας m 1 κινούµενο οριζόντια µε ταχύτητα µέτρο v 1 15m/ σγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε άλλο σώµα µάζας m πο είναι αρχικά ακίνητο. Τα δύο σώµατα φέρον ανιχνετές σχνοτήτων, αµελητέας µάζας. Σε σηµείο Σ όπως στο σχήµα, πάρχει ακίνητη ηχητική πηγή, πο εκπέµπει σνεχώς ήχο, σταθερής σχνότητας 1700Hz. Η ταχύτητα το ήχο στον ακίνητο αέρα είναι v340 m/. ν το σώµα m 1 χάνει κατά την κρούση το 64% της κινητικής το ενέργειας κινούµενο αντίρροπα σε σχέση µε την αρχική φορά κίνησής το, να βρεθούν: α) ο λόγος των µαζών m 1 /m β) οι σχνότητες πο καταγράφον οι ανιχνετές αµέσως µετά την κρούση γ) ν µετά την κρούση κάθε σώµα παροσιάζει τριβή ολίσθησης µε το οριζόντιο επίπεδο, µε σντελεστή µ0,1, να προσδιορίσετε τη χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια της κίνησης των δύο σωµάτων, όπο ο ανιχνετής το σώµατος m 1 καταγράφει σχνότητα κατά 5Hz µεγαλύτερη της αντίστοιχης το ανιχνετή το σώµατος µάζας m. Να θεωρήσετε, ότι οι ανιχνετές δεν καταστρέφονται κατά την κρούση. Το σώµα µάζας m 1 κατά την κίνησή το δεν σναντά την πηγή. ίνεται g10m/. Λύση:

10 α) Το σώµα µάζας m 1 διατηρεί το 36% της κινητικής το ενέργειας, δηλαδή το 60% το µέτρο της ταχύτητας το v 1, σνεπώς v 1-0,6v 1. πό τον τύπο v 1 m 1 -m /m 1 +m v 1 προκύπτει τελικά m 1 /m 1/4 β) Προφανώς v m 1 /m 1 +m v 1 > v 6m/ άρα 1 v+ v 1 /v 340+9/ > Hz και v- v /v 340-6/ > 1670Hz γ) Για το σώµα µάζας m 1 µετά την κρούση ισχύει: v 1 v 1 -αt όπο α µ g 1m/ ντίστοιχα για το σώµα µάζας m v v -αt µε α1m/ Σνεπώς 1 v +( v 1 -αt)/v > t/ > t και v- (v -αt)/v > αt/ > t θέλοµε 1 +5 >1745-5t1670+5t+5> 5010t > t5 Λύση σµβατή µε τος ολικούς χρόνος κίνησης t 1 v 1 /α9 και t v /α6 Ζωνιόπολος Θωµάς

11 Φαινόµενο Doppler Ένας παρατηρητής κινείται σε εθύγραµµο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα 0m/ και σε µια στιγµή t0 και ενώ απέχει d50m από προπορεόµενη πηγή ήχο, η οποία κινείται µε ταχύτητα 10m/, ακούει ήχο σχνότητας Ηz. i) Ποια η σχνότητα το ήχο πο παράγει η πηγή; ii) Ποια σχνότητα θα ακούει ο παρατηρητής τη χρονική στιγµή t 1 10; ίνεται η ταχύτητα το ήχο στον αέρα 340m/. Λύση i) Τη χρονική στιγµή t0 ο παρατηρητής πλησιάζει την πηγή πο αποµακρύνεται, οπότε η εξίσωση (1) γίνεται: οπότε λύνοντας ως προς την σχνότητα της πηγής παίρνοµε: K3600Ηz 3500Ηz ii) ν τη χρονική στιγµή t0 ο παρατηρητής θεωρήσοµε ότι βρίσκεται στη θέση x0, τότε η θέση το τη στιγµή t 1 θα βρίσκεται στη θέση x Kt0m/K1000m, ενώ η πηγή θα βρίσκεται στη θέση x d+ Kt 50m+10m/K10150m, οπότε ο παρατηρητής έχει προσπεράσει τη πηγή. Έτσι η εξίσωση (1) γίνεται: Hz 3394Hz

12 ΚΥΛΙΣΗ ΚΙ DOPPLER πό την κορφή κεκλιµένο επιπέδο γωνίας κλίσης φ, αφήνοµε ελεύθερο να κινηθεί ένα σµπαγή κύλινδρο µάζας kg και ακτίνας 0.m, στο κέντρο το οποίο έχοµε προσαρµόσει δέκτη ηχητικών κµάτων αµελητέας µάζας. Ένας ποµπός ηχητικών κµάτων βρίσκεται στη βάση το κεκλιµένο επιπέδο, σε διεύθνση παράλληλη στο κεκλιµένο επίπεδο πο διέρχεται από το κέντρο µάζας το κλίνδρο και εκπέµπει κύµατα σχνότητας 680Hz. O κύλινδρος κλίεται χωρίς να ολισθαίνει και ελάχιστα πριν φτάσει στη βάση το κεκλιµένο ο δέκτης µετρά τη σχνότητα των ηχητικών κµάτων ίση µε 688Hz. α. Να βρεθεί η ταχύτητα µε την οποία φτάνει στη βάση το κεκλιµένο επιπέδο ο κύλινδρος. β. Να βρεθεί το ύψος το κεκλιµένο επιπέδο από το οποίο αφέθηκε ο κύλινδρος. γ. Να βρείτε την επιτάχνση το κέντρο µάζας το κλίνδρο. δ. Να παραστήσετε γραφικά τη σχνότητα το ήχο πο µετράει ο δέκτης ηχητικών κµάτων µέχρι τη στιγµή πο φτάνει στη βάση το κεκλιµένο επιπέδο, σε σνάρτηση µε το χρόνο t και να πολογίσετε τη στροφορµή το κλίνδρο τη χρονική στιγµή πο η σχνότητα πο µετράει ο δέκτης είναι 684Hz. ίνονται: H ροπή αδράνειας το κλίνδρο ως προς τον άξονα πο είναι κάθετος στο επίπεδό το και διέρχεται από το κέντρο µάζας το Ιcm1/ ΜR², ηµφ0.3, g10m/² και η ταχύτητα διάδοσης το ήχο ως προς τον ακίνητο αέρα ηχ. 340 m/. ΠΝΤΗΣΗ α. Η σχνότητα πο µετράει ο δέκτης κινούµενος προς την ακίνητη πηγή µε ταχύτητα cm δίνεται από την σχέση : u + u 340+ u u 4 m / ηχ cm cm S cm uηχ. 340 β. Για την σύνθετη κίνηση το κλίνδρο στο κεκλιµένο επίπεδο εφαρµόζω την αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας, γιατί η στατική τριβή παρόλο πο είναι µη διατηρητική δύναµη δεν προκαλεί θερµικές απώλειες και το σνολικό της έργο είναι µηδενικό, άρα: Eµηχ.(αρχ.) Εµηχ.(τελ.) Κ + U ΚT + UT ή ή Μgh 1/ M ucm² + 1/ Icm ω² (1) N Λόγω της κύλισης : ucm ω R ω ucm/r και αcm αγων. R αγων. αcm /R Και τελικά από την (1) έχοµε : ποµπός ucm φ Wx W Wy Tστ h Μgh 1/ M ucm² + 1/ 1/ M R² (ucm/r)² ή

13 gh 3/4 ucm² ή h 1.m γ. Για την σύνθετη κίνηση το κλίνδρο εφαρµόζοµε θεµελιώδη νόµο µεταφορικής και στροφικής κίνησης, δηλαδή : Σ Fx M acm Mgηµφ Τ στ. M acm() και Σ τ Ιcm aγων. Τστ. R M R aγων. Τ στ. M R aγων. M a πό () και (3) προσθέτοντας κατά µέλη έχοµε : 3 gηµφ Mgηµφ M αcm acm acm m / 3 cm (3) δ. Για τη σχνότητα πο καταγράφει ο δέκτης ισχύει : u + u ηχ cm S και ucm αcm t uηχ. Όταν φτάνει στη βάση το κεκλιµένο επιπέδο πέρασε χρόνος t ucm / αcm εποµένως θα είναι : u + u u + a t ηχ cm ηχ cm S S uηχ. uηχ t t ( SI..)(4) 340 όπο 0 t (Hz) t() Όταν ο δέκτης µετράει σχνότητα 684 Hz από την (4) προκύπτει ότι : t ή t 1 και επειδή ω αγων. t αcm /R. t 10 rad/ Άρα η στροφορµή το κλίνδρο την στιγµή t 1 θα είναι: L Icm ω 1/Μ R² ω ή L 0.4kg m²/ Στελίο Κωνσταντίνος

14 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΗΣΗ ύο ηχητικές πηγές S 1 και S βρίσκονται ακίνητες σε αρκετή απόσταση µεταξύ τος και εκπέµπον ήχος της ίδιας σχνότητας 680Hz και το ίδιο πλάτος αποµάκρνσης, m. Ένας ακίνητος παρατηρητής στο χώρο ανάµεσα στις δύο πηγές, διαπιστώνει ότι τα ηχητικά κύµατα πο διαδίδονται µε αντίθετη φορά στη διεύθνση της εθείας πο διέρχεται από τις δύο πηγές, σµβάλον και δηµιοργούν στάσιµο διαµήκες ηχητικό κύµα στο χώρο ατό. ν η ταχύτητα διάδοσης το ήχο στον αέρα είναι 340m/ και θεωρήσοµε ως αρχή µέτρησης των αποστάσεων (x 0) µια κοιλία αποµάκρνσης το στάσιµο κύµατος, ενώ ως αρχή µέτρησης των χρόνων (t 0), τη χρονική στιγµή πο η φάση της ταλάντωσης στη θέση x 0 είναι µηδέν, τότε:. 1. Να γράψετε την εξίσωση αποµάκρνσης το στάσιµο διαµήκος ηχητικού κύµατος.. Να πολογίσετε τη θέση της τρίτης κοιλίας αποµάκρνσης, στον θετικό ηµιάξονα, το στάσιµο διαµήκος ηχητικού κύµατος. 3. ν θεωρήσοµε µια ποσότητα µάζας αέρα kg στη θέση της τρίτης κοιλίας αποµάκρνσης, να πολογίσετε τη µέγιστη κινητική της ενέργεια. 4. Το ανθρώπινο ατί ανιχνεύει µεταβολές της πίεσης το αέρα σε σχέση µε την κανονική ατµοσφαιρική πίεση, p atm. Εξηγήστε το γεγονός ότι οι δεσµοί πίεσης, δηλαδή οι θέσεις στις οποίες ένας ακίνητος παρατηρητής δεν θα ακούει ήχο λόγω το στάσιµο ηχητικού κύµατος, σµπίπτον µε τις κοιλίες αποµάκρνσης των σωµατίων το αέρα. Να βρείτε την εξίσωση πο δίνει τις θέσεις των δεσµών πίεσης. Ένας δεύτερος παρατηρητής κινείται µε σταθερή ταχύτητα 1m/, στην εθεία πο ενώνει τις δύο πηγές µε κατεύθνση από την πηγή S 1 στην πηγή S. Β. 1. Ποια είναι η σχνότητα το διακροτήµατος πο ακούει ο κινούµενος παρατηρητής;. Ποια είναι η σχνότητα το ήχο πο ακούει ο κινούµενος παρατηρητής από τη σνήχηση των δύο πηγών; 3. Πόσες µεγιστοποιήσεις το πλάτος το ήχο ακούει ο κινούµενος παρατηρητής σε χρονική διάρκεια 5; 4. ν θεωρήσοµε ότι σε µια σγκεκριµένη χρονική στιγµή ο κινούµενος παρατηρητής διέρχεται από τη θέση x 0 και αντιλαµβάνεται µηδενισµό το πλάτος πίεσης το ήχο λόγω διακροτήµατος, να αποδείξετε ότι οι θέσεις από τις οποίες, διερχόµενος ο κινούµενος παρατηρητής θα αντιλαµβάνεται µηδενισµό το πλάτος πίεσης το ήχο λόγω διακροτήµατος, είναι ίδιες µε τις θέσεις στις οποίες έχοµε δεσµούς πίεσης (κοιλίες αποµάκρνσης) για το στάσιµο διαµήκες ηχητικό κύµα. ίνεται π 10 ΛΥΣΗ. 1. πό τη θεµελιώδη εξίσωση της κµατικής έχοµε: λ λ λ 0, 5m. 1 1 Η περίοδος το κύµατος είναι: T T Το πλάτος αποµάκρνσης των κµάτων πο σµβάλλον είναι:,9 10 m. Η εξίσωση αποµάκρνσης το στάσιµο κύµατος είναι: πx πt 8 y σν ηµ y 5,8 10 σν(4πx)ηµ ( 1360πt ) (S.I). λ Τ. Ο προσδιορισµός των θέσεων των κοιλιών αποµάκρνσης γίνεται µε την ίδια µαθηµατική διαδικασία όπως και στα στάσιµα λ κύµατα σε µια τεντωµένη χορδή και είναι: x κ, κ : 0, ± 1, ±... Η θέση της 3 ης κοιλίας αποµάκρνσης στον θετικό λ ηµιάξονα αντιστοιχεί στο κ και είναι x x 0,5m. 3. Η µέγιστη τιµή το µέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης µιας κοιλίας είναι: 5 ω π 7,9π 10 m /. max max Η µέγιστη κινητική ενέργεια της µάζας kg είναι: 1 15 Kmax m max Kmax 1,6 10 J. 4. Το ανθρώπινο ατί ανιχνεύει µεταβολές της πίεσης το αέρα σε σχέση µε την κανονική ατµοσφαιρική πίεση. Οι θέσεις πο δεν θα ακούµε ήχο θα είναι εκείνες πο αντιστοιχούν σε δεσµούς πίεσης. Πρόκειται για σηµεία στα οποία η πίεση δεν µεταβάλλεται σε σχέση µε την κανονική ατµοσφαιρική.

15 Εποµένως τα σωµάτια το ελαστικού µέσο δεν πρέπει ούτε να πλησιάζον, ούτε και να αποµακρύνονται µεταξύ τος, άρα θα πρέπει να δονούνται σε φάση έτσι ώστε η µεταξύ τος απόσταση να παραµένει σχεδόν σταθερή. Η σνθήκη ατή ικανοποιείται µόνο στις θέσεις πο αποτελούν κοιλίες αποµάκρνσης (σηµεία Η, Θ, Ι). ντίθετα οι κοιλίες πίεσης βρίσκονται σε σηµεία εκατέρωθεν των οποίων τα σωµάτια το αέρα δονούνται µε αντίθετη φάση, είτε πλησιάζοντας το ένα το άλλο οπότε η πίεση αξάνει (σηµεία, Ζ), είτε αποµακρνόµενα το ένα από το άλλο οπότε η πίεση ελαττώνεται (σηµεία Γ, Ε). Η σνθήκη ατή ικανοποιείται µόνο στις θέσεις πο αποτελούν δεσµούς αποµάκρνσης (σηµεία Γ,, Ε, Ζ). Σνεπώς οι θέσεις των δεσµών πίεσης τατίζονται µε τις θέσεις των κοιλιών αποµάκρνσης και κατά σνέπεια η σχέση πο δίνει τις θέσεις τος θα είναι: x κλ/, κ: 0, ± 1, ±, ± 3, Β. 1. Ο κινούµενος παρατηρητής λόγω φαινοµένο Doppler ακούει διακροτήµατα. Η σχνότητα το ήχο πο αντιλαµβάνεται ο κινούµενος παρατηρητής από την πηγή S είναι: 1 680Hz 1 678Hz. Η σχνότητα το ήχο πο αντιλαµβάνεται ο κινούµενος παρατηρητής από την πηγή S είναι: 680Hz 1 68Hz. 340 Η σχνότητα των διακροτηµάτων πο ακούει ο κινούµενος παρατηρητής είναι: δ 1 δ 4Hz.. Η σχνότητα το ήχο πο ακούει ο κινούµενος παρατηρητής από τη σνήχηση των δύο πηγών είναι: Hz. N 3. Το πλήθος των µεγιστοποιήσεων το πλάτος το ήχο δίνεται από τη σχέση: δ N δ t N 0 µέγιστα. t + 4. Η σχνότητα το διακροτήµατος δίνεται από τη σχέση: δ 1 δ. 1 Η περίοδος το διακροτήµατος δίνεται από τη σχέση: Tδ Tδ. δ Ο κινούµενος παρατηρητής θα αντιλαµβάνεται µηδενισµό το πλάτος πίεσης το ήχο σε χρονικά διαστήµατα t κ Τ δ, κ µετά τη διέλεσή το από τη θέση x0, διερχόµενος από τις θέσεις x t x κ Τδ x κ. Όµως λ σνεπώς λ x κ, κ. Παρατηρούµε ότι οι θέσεις µηδενισµού το πλάτος πίεσης το ήχο λόγω διακροτήµατος είναι ίδιες µε τις θέσεις των δεσµών πίεσης (κοιλιών αποµάκρνσης) το στάσιµο ηχητικού διαµήκος κύµατος. ΠΡΟΣΘΕΤ ΣΤΟΙΧΕΙ (απεθύνονται κρίως στος σναδέλφος καθηγητές). 1. Για την επίλση της άσκησης θεωρήσαµε ότι το πλάτος αποµάκρνσης της ταλάντωσης των σωµατίων το αέρα παραµένει αµετάβλητο καθώς το κύµα διαδίδεται στον αέρα. Στην πραγµατικότητα, καθώς το κύµα αποµακρύνεται από την πηγή, λόγω το σφαιρικού µετώπο το, η κίνηση µεταδίδεται σε ολοένα και µεγαλύτερες σφαιρικές επιφάνειες οι οποίες έχον µεγαλύτερο πλήθος σωµατίων, µε σνέπεια το πλάτος αποµάκρνσης της ταλάντωσης των σωµατίων το αέρα να ελαττώνεται.. Το ανθρώπινο ατί µπορεί να ανιχνεύει κινήσεις των σωµατίων το αέρα για αποστάσεις οι οποίες είναι µερικές φορές µεγαλύτερες από το µέγεθος των ίδιων των σωµατίων το αέρα, κάτι πο είναι σε σµφωνία µε την τιµή το πλάτος αποµάκρνσης πο έχει δοθεί στην άσκηση. 3. Το ανθρώπινο ατί µπορεί να ανιχνεύσει διακροτήµατα πο δηµιοργούνται από δύο απλούς ήχος όταν η σχνότητά τος είναι περίπο µέχρι 7Hz, εποµένως η τιµή της δ πο βρέθηκε στην άσκηση είναι εντός ατού το ορίο. 4. Το ανθρώπινο ατί ανιχνεύει µεταβολές της πίεσης το αέρα σε σχέση µε την κανονική ατµοσφαιρική πίεση. Οι µεταβολές της πίεσης το αέρα θέτον το τύµπανο σε ταλάντωση η οποία διαδίδεται µέσω των οσταρίων και της ωόδος θρίδας στο γρό το κοχλία, θέτοντας σε εξαναγκασµένη ταλάντωση τον βασικό µένα. Σε κάθε σχνότητα αντιστοιχεί και διαφορετική περιοχή έντονης ταλάντωσης το βασικού µένα. πό το σύνολο των νερικών ινών, µόνο εκείνες πο καταλήγον στα κύτταρα το οργάνο Corti, της περιοχής το βασικού µένα πο ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος, διαβιβάζον τα αντίστοιχα ερεθίσµατα στον εγκέφαλο προκαλώντας το ποκειµενικό αίσθηµα το ήχο. 5. y H στιγµιαία µεταβολή της πίεσης ως προς την κανονική ατµοσφαιρική πίεση p atm δίνεται από τη σχέση: p - x (1) όπο το µέτρο ελαστικότητας όγκο το µέσο διάδοσης το κύµατος και y x η µερική παράγωγος της αποµάκρνσης y σναρτήσει της θέσης x σε µια ορισµένη χρονική στιγµή t.

16 πx π Η εξίσωση αποµάκρνσης το στάσιµο κύµατος είναι: y σν ηµ t λ Τ (). πx πt πό τις σχέσεις (1) και () έχοµε: p pmaxηµ ηµ λ Τ όπο p (πλάτος πίεσης) η µέγιστη τιµή το µέτρο της max µεταβολής της πίεσης ως προς την κανονική ατµοσφαιρική πίεση, p atm, των κµάτων πο σµβάλλον, η οποία δίνεται από π τη σχέση p max. πό την εξίσωση φαίνεται ότι το πλάτος πίεσης σε κάθε σηµείο καθορίζεται από τον παράγοντα λ πx p ηµ, οπότε οι θέσεις των κοιλιών πίεσης δίνονται από τη σχέση λ max λ x (κ + 1), κ και οι θέσεις των δεσµών 4 λ πίεσης από τη σχέση x κ, κ, όπως δηλαδή προέκψε από τη λύση της άσκησης µε άλλο τρόπο. 6. Ο κινούµενος παρατηρητής αντιλαµβάνεται τα δύο ηχητικά κύµατα µε ίδια πλάτη αποµάκρνσης, ίδια µήκη κύµατος αφού οι πηγές είναι ακίνητες, αλλά µε παραπλήσιες σχνότητες 1,, λόγω φαινοµένο Doppler.Οι εξισώσεις αποµάκρνσης των δύο πx ηχητικών κµάτων είναι: yηµ 1 π1t- λ και πx y ηµ πt- όπο x η σντεταγµένη θέσης στο σύστηµα λ αναφοράς το κινούµενο παρατηρητή. Εφαρµόζοντας την αρχή της επαλληλίας για τα παραπάνω κύµατα προκύπτει ένα - 1 πx + 1 κµατικό σύστηµα µε εξίσωση: yσν π t- ηµ π t λ (1) το οποίο έχει σχνότητα + 1, πλάτος - 1 διαµορφωµένο στο χώρο και το χρόνο από µία περιβάλλοσα πο µεταβάλλεται πολύ αργά µε σχνότητα, παροσιάζοντας διακροτήµατα µε σχνότητα δ 1 - τη θέση:.εφαρµόζοντας στη σχέση (1) το µετασχηµατισµό το Γαλιλαίο για xx- t (όπο x και x οι σντεταγµένες θέσεις στο σύστηµα αναφοράς το κινούµενο και το ακίνητο - + παρατηρητή αντίστοιχα ) και τις σχέσεις 1,, προκύπτει η εξίσωση πο περιγράφει το φαινόµενο πο αντιλαµβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής, δηλαδή την εξίσωση αποµάκρνσης το στάσιµο διαµήκος ηχητικού κύµατος : πx πt y σν ηµ λ Τ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΦΙ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΝΝΗΣ ΛΙΝΕΡΗΣ ΜΡΙΝΟΣ ΠΝΓΙΩΤΚΗΣ ΜΠΜΠΗΣ ΠΠ ΚΗ ΡΕΝ ΠΟΤΜΙΝΚΗΣ ΚΩΣΤΣ ΣΠΡΟΥ ΚΤΕΡΙΝ ΦΡΓΚΙ ΚΗΣ ΒΣΙΛΗΣ

17 Γενική άσκηση στο φαινόµενο DOPPLER Τι είναι το φαινόµενο Doppler; Ένας παρατηρητής αντιλαµβάνεται ήχο διαφορετικής σχνότητας από τη σχνότητα το ήχο πο εκπέµπει η πηγή, όταν µεταβάλλεται η µεταξύ τος απόσταση. Γιατί σµβαίνει ατό; ιότι ο κινούµενος παρατηρητής µετράει διαφορετική ταχύτητα ήχο από την πραγµατική, ενώ όταν κινείται η πηγή, ο παρατηρητής µετράει διαφορετικό µήκος κύµατος από το πραγµατικό. Όταν κινούνται και οι δύο τι σχνότητα και τι µήκος κύµατος µετράει ο παρατηρητής; Η χρονική διάρκεια το εκπεµπόµενο ήχο γίνεται αντιληπτή µε διαφορετική τιµή από τον παρατηρητή; Στο ίδιο χρονικό διάστηµα ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται τον ίδιο αριθµό µηκών κύµατος πο εκπέµπει η πηγή; ν πάρχει ανάκλαση το ηχητικού σήµατος τι γίνεται; ν η ανακλαστική επιφάνεια κινείται; Έχει νόηµα κινούµενη ανακλαστική επιφάνεια; Μα στος πέρηχος το τοίχωµα της καρδιάς το εµβρύο µήπως είναι κάτι τέτοιο; Προσπάθησα να φτιάξω µια άσκηση πο να περιέχει όλες τις παραπάνω πληροφορίες, σµβατή µε το επίπεδο των εξετάσεων. πεθύνεται αποκλειστικά σε µαθητές, ελπίζοντας ότι θα σµπληρώσει τα κενά το σχολικού βιβλίο, ώστε να µη βρεθούν προ εκπλήξεως, όπως ο πογράφων 6 χρόνια πριν. ΣΚΗΣΗ Ηχητική πηγή κινείται πάνω σε εθεία, η οποία είναι κάθετη σε επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια. Η πηγή εκπέµπει ήχο σχνότητας 1000 Hz και κινείται προς την ανακλαστική επιφάνεια µε σταθερή ταχύτητα 40 m/. Η ανακλαστική επιφάνεια κινείται προς την πηγή µε σταθερή ταχύτητα 0 40 m/. Μεταξύ της πηγής και της ανακλαστικής επιφάνειας πάρχει παρατηρητής, ο οποίος κινείται προς την πηγή µε σταθερή ταχύτητα 10 m/. Πίσω από την πηγή πάρχει παρατηρητής Β, ο οποίος κινείται αντίρροπα από την πηγή µε σταθερή ταχύτητα 10 m/.

18 1) Για τον παρατηρητή να πολογισθούν η σχνότητα και το µήκος κύµατος το ήχο πο λαµβάνει απ εθείας από την πηγή καθώς και το ήχο πο λαµβάνει από ανάκλαση. ) Όµοια για τον παρατηρητή Β να πολογισθούν η σχνότητα και το µήκος κύµατος το ήχο πο λαµβάνει απ εθείας από την πηγή καθώς και το ήχο πο λαµβάνει από ανάκλαση. 3) ν η πηγή εκπέµπει ηχητικό σήµα διάρκειας 0, για πόσο χρόνο λαµβάνει το σήµα απ εθείας από την πηγή ο παρατηρητής και για πόσο ο παρατηρητής Β; γνοείστε τη χρονική διάρκεια το ηχητικού σήµατος πο προέρχεται από ανάκλαση. 4) Σε χρονική διάρκεια 10 πόσα κύµατα εκπέµπονται από την πηγή, πόσα λαµβάνει ο παρατηρητής απ εθείας από την πηγή, πόσα ο Β απ εθείας από την πηγή και πόσα πέφτον στην ανακλαστική επιφάνεια; 5) Μεταξύ της πηγής και της ανακλαστικής επιφάνειας βρίσκεται 3ος παρατηρητής Γ, ο οποίος τη στιγµή πο αρχίζει να κινείται προς την πηγή µε σταθερή επιτάχνση α10 m/ απέχει από ατή 900m. Να βρεθεί ο ρθµός µεταβολής της σχνότητας πο αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής Γ και ο αριθµός των κµάτων πο λαµβάνει ο παρατηρητής Γ απ εθείας από την πηγή µέχρι να την σναντήσει. ίνεται η ταχύτητα το ήχο ως προς τον αέρα 340 m/. πάντηση: Θεωρούµε ακίνητο ποθετικό παρατηρητή πάνω στην ανακλαστική επιφάνεια, ο οποίος αντιλαµβάνεται ήχο σχνότητας: o ο o 1000 o 167Hz. 300 S Ο ανακλώµενος ήχος θεωρούµε ότι προέρχεται από ακίνητη πηγή πάνω στην ανακλαστική επιφάνεια και έχει σχνότητα o167 Hz. 1) i) Ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται τον ήχο απ εθείας από την πηγή µε σχνότητα:

19 S Hz 300 S Το µήκος κύµατος το ήχο απ εθείας από την πηγή πο µετράει ο παρατηρητής µπορεί να πολογιστεί µε δύο τρόπος: α) εφαρµόζοντας τη θεµελιώδη κµατική εξίσωση προσαρµοσµένη στα µεγέθη πο αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής. Σγκεκριµένα ο παρατηρητής µετράει ταχύτητα ήχο πο έρχεται από την πηγή: m/. Οπότε: λ λ λ λ 0,3 1 1 m m 100 β) ο παρατηρητής µετράει µήκος κύµατος ίσο µε την απόσταση µεταξύ µιας µετωπικής επιφάνειας και της θέσης της πηγής τη στιγµή πο εκπέµπει το αµέσως επόµενο κύµα. Εφόσον η πηγή κινείται προς τον παρατηρητή ισχύει: ( S ) 300 λ T ST ( S ) T λ λ m λ 0,3m 1000 ii) Ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται τον ανακλώµενο ήχο µε σχνότητα: 1 30 ' o ' 167 Hz ' 1351, 5Hz 300 o S Το µήκος κύµατος το ανακλώµενο ήχο πο µετράει ο παρατηρητής µπορεί να πολογιστεί µε δύο τρόπος: α) εφαρµόζοντας τη θεµελιώδη κµατική εξίσωση προσαρµοσµένη στα µεγέθη πο αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής. Σγκεκριµένα ο παρατηρητής µετράει ταχύτητα ήχο πο έρχεται από την ποθετική πηγή στην ανακλαστική επιφάνεια: m/. Οπότε: 30 λ λ λ m λ m 1 1 ' ' ' ' ' 0, 367 ' 1351,5 β) ο παρατηρητής µετράει µήκος κύµατος ίσο µε την απόσταση µεταξύ µιας µετωπικής επιφάνειας και της θέσης της πηγής τη στιγµή πο εκπέµπει το αµέσως επόµενο κύµα. Εφόσον η πηγή κινείται προς τον παρατηρητή ισχύει: ( ) 300 λ ' T T ( ) T λ ' λ ' m λ ' 0,367m o o 0 0 o o o 167 ) i) Ο παρατηρητής Β αντιλαµβάνεται τον ήχο απ εθείας από την πηγή µε σχνότητα:

20 330 S , 4Hz S Το µήκος κύµατος το ήχο απ εθείας από την πηγή πο µετράει ο παρατηρητής Β µπορεί να πολογιστεί µε δύο τρόπος: α) εφαρµόζοντας τη θεµελιώδη κµατική εξίσωση προσαρµοσµένη στα µεγέθη πο αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής. Σγκεκριµένα ο παρατηρητής Β µετράει ταχύτητα ήχο πο έρχεται από την πηγή ίση µε: m/. Οπότε: 330 λ λ λ m λ 0,38m 868,4 β) ο παρατηρητής µετράει µήκος κύµατος ίσο µε την απόσταση µεταξύ µιας µετωπικής επιφάνειας και της θέσης της πηγής τη στιγµή πο εκπέµπει το αµέσως επόµενο κύµα. Εφόσον η πηγή αποµακρύνεται από τον παρατηρητή ισχύει: ( + S ) 380 λ T+ ST ( + S ) T λ λ m λ 0,38m 1000 ii) Ο παρατηρητής Β αντιλαµβάνεται τον ανακλώµενο ήχο µε σχνότητα: 330 ' o ' 167 Hz ' 1397, 7Hz 300 o S Το µήκος κύµατος το ανακλώµενο ήχο πο µετράει ο παρατηρητής Β µπορεί να πολογιστεί µε δύο τρόπος: α) εφαρµόζοντας τη θεµελιώδη κµατική εξίσωση προσαρµοσµένη στα µεγέθη πο αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής. Σγκεκριµένα ο παρατηρητής Β µετράει ταχύτητα ήχο πο έρχεται από την ποθετική πηγή στην ανακλαστική επιφάνεια ίση µε: U-U330 m/. Οπότε: 330 λ λ λ m λ m ' ' ' ' ' 0,367 ' 1393, 7 β) ο παρατηρητής µετράει µήκος κύµατος ίσο µε την απόσταση µεταξύ µιας µετωπικής επιφάνειας και της θέσης της πηγής τη στιγµή πο εκπέµπει το αµέσως επόµενο κύµα. Εφόσον η πηγή κινείται προς τον παρατηρητή ισχύει: ( ) 300 λ ' T T ( ) T λ ' λ ' m λ ' 0,367m o o 0 0 o o o 167 3) Η πηγή εκπέµπει ηχητικό σήµα σχνότητας 1000 Hz µε χρονική διάρκεια t0. Άρα από την πηγή εκπέµπονται:

21 N S N S ts N 10 t S 4 κύµατα Ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται τον ήχο απ εθείας από την πηγή µε σχνότητα 100 Hz. Άρα τον ίδιο αριθµό κµάτων 0000 τον λαµβάνει σε χρονικό διάστη- µα: 4 N N 10 t t t 16,7 t 100 Ο παρατηρητής Β αντιλαµβάνεται τον ήχο απ εθείας από την πηγή µε σχνότητα Β868,4 Hz. Άρα τον ίδιο αριθµό κµάτων 0000 τον λαµβάνει σε χρονικό διάστη- µα: 4 N N 10 t t t 3 t 868, 4 Σµπέρασµα: Οι παρατηρητές, Β αντιλαµβάνονται τον ίδιο αριθµό κµάτων πο εκπέµπει η πηγή σε διαφορετικό χρονικό διάστηµα από το χρονικό διάστηµα εκπο- µπής τος από την πηγή. 4) Σε χρονική διάρκεια 10 η πηγή εκπέµπει: N t N N 4 S S S S 10 κύµατα Ο παρατηρητής λαµβάνει απ εθείας από την πηγή: N t N N , 10 κύµατα Ο παρατηρητής Β λαµβάνει απ εθείας από την πηγή: N t N N 4 868, , κύµατα Στην ανακλαστική επιφάνεια προσπίπτον: N t N N 4 o o o o 1, κύµατα Στην ίδια χρονική διάρκεια οι παρατηρητές λαµβάνον διαφορετικό αριθµό κ- µάτων από ατόν πο εκπέµπει η πηγή. ν κινείται προς την πηγή λαµβάνει περισσότερα, ενώ αν αποµακρύνεται από την πηγή λιγότερα. 5) Η πηγή κινείται εθύγραµµα και οµαλά, οπότε διανύει απόσταση: xs St. Ο παρατηρητής Γ κινείται εθύγραµµα οµαλά επιταχνόµενα, οπότε διανύει απόσταση: x 1 Γ at. Επειδή κινούνται αντίρροπα τη στιγµή της σνάντησης ισχύει:

22 1 xs + xγ t+ at t + t t + t 900 S Λύνοντας τη δετεροβάθµια εξίσωση βρίσκοµε: t10. Η σχνότητα πο αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής Γ µέχρι να σναντήσει την πηγή δίνεται από τη σχέση: + at t Γ S Γ 1000 Γ ( t) Γ + t S ηλαδή για t0: Γ3400/3 Hz, ενώ για t10: Γ 4400/3 Hz. πό τη γραφική παράσταση Γφ(t) προκύπτει ότι (Hz) η σταθερή κλίση της ισούται µε το ρθµό µεταβολής της σχνότητας πο αντιλαµβάνεται ο πα ρατηρητής Γ: d Hz εϕω dt 10 3 ω 10 t() Ο αριθµός των κµάτων πο λαµβάνει ο παρατηρητής Γ µέχρι να σναντήσει την πηγή είναι ίσος µε το εµβαδό πο περικλείεται από τη γραφική παράσταση Γφ(t) και τον άξονα το χρόνο: N 10 N N 1, κύµατα. Θοδωρής Παπασγορίδης

υ = 21 s ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Εφαρμογές του φαινομένου Doppler)

υ = 21 s ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Εφαρμογές του φαινομένου Doppler) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Εφαρμογές το φαινομένο Doppler) Ένας παρατηρητής πλησιάζει με ταχύτητα ακίνητη πηγή ήχο, η οποία εκπέμπει ήχο σχνότητας f s. Ο παρατηρητής ακούει ήχο σχνότητας f η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε ένα εθύγραµµο ελαστικό µέσο. Όλα τα σηµεία το µέσο διάδοσης, πο ταλαντώνονται λόγω της διέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ A 1. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ A 1. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Φαινόμενο Doppler ΘΕΜΑ. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 006) Ηχητική πηγή και παρατηρητής βρίσκονται σε σχετική κίνηση. Ο παρατηρητής ακούει ήχο μεγαλύτερης σχνότητας από ατόν πο παράγει η πηγή, μόνο όταν α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ Φαινόµενο Doppler - 1 -

ΚΡΟΥΣΕΙΣ Φαινόµενο Doppler - 1 - ΚΡΟΥΣΕΙΣ Φαινόµενο Doppler - - ΘΕΜ ΠΟΛΛΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στο σωστό σμπλήρωμά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1. Θέµα 1 ο

Φυσική Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1. Θέµα 1 ο Φσική Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθνσης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΧΙΟ 1 Θέµα 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-3 και δίπλα το γράµµα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

9 Φαινόµενο Ντόµπλερ(Doppler)

9 Φαινόµενο Ντόµπλερ(Doppler) Φσική Γ Λκείο 9 Φαινόµενο Ντόµπλερ(Doppler) Στεκόµαστε ακίνητοι στην αποβάθρα ενός σταθµού. Ενα τραίνο µε ανοικτή τη σειρήνα το, κινούµενο µε σταθερή ταχύτητα µας πλησιάζει και στη σνέχεια µας προσπερνά.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ κ Θέµα ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

α. αντίθετες ταχύτητες β. αντίθετες ορµές γ. ίσες κινητικές ενέργειες δ. ίσες ορµές

α. αντίθετες ταχύτητες β. αντίθετες ορµές γ. ίσες κινητικές ενέργειες δ. ίσες ορµές Ντόπλερ, Κρούσεις, Επαναληπτικό ΘΕΜΑ Α ΤΕΣΤ 3.. Σηµειακή µάζα κινείται µε ταχύτητα µέτρο και σγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητο σώµα. Η µάζα εκπέµπει ήχο σχνότητας f και αποµακρύνεται από ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Doppler. f 2 > f s > f 2. f 1 =3600Ηz. www.ylikonet.gr

Doppler. f 2 > f s > f 2. f 1 =3600Ηz. www.ylikonet.gr 4.2. Ασκήσεις στο φαινόµενο 4.2.1. Συχνότητα και διάρκεια ενός ήχου Μια ηχητική πηγή κινείται µε ταχύτητα υ s =40m/s πλησιάζοντας έναν ακίνητο παρατηρητή Α. Σε µια στιγµή εκπέµπει έναν ήχο διάρκειας 1,7s

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Π.Λ. Β ΟΜ ΦΥΙΚΗ ΙΙ ΘΕΜ. δ. γ 3. β 4. γ 5. α - Λ β - γ - δ - ε - Λ ΘΕΜ Β Β. I. ωστή απάντηση: β II. ΠΝΗΕΙ Οι εξωτερικές δνάµεις πο ασκούνται στον δίσκο και στο παιδί είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. 2.1 Ακίνητη πηγή εκπέμπει ήχο συχνότητας f S. . Ένας παρατηρητής κινείται με υ, 2.5 Κινούμενος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f A

ΟΡΟΣΗΜΟ. 2.1 Ακίνητη πηγή εκπέμπει ήχο συχνότητας f S. . Ένας παρατηρητής κινείται με υ, 2.5 Κινούμενος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f A Φαινόμενο Doppler ΚΕΦΛΙΟ 5 21 κίνητη πηγή εκπέμπει ήχο σχνότητας f Ένας παρατηρητής κινείται με, απομακρνόμενος από την πηγή Η σχνότητα f A πο αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής, είναι: α f f + β f f γ f f 22

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Φαινόμενο Doppler ΒΑΘΜΟΣ: 1ο ΘΕΜΑ Στήλη Α Στήλη Β

Εργασία: Φαινόμενο Doppler ΒΑΘΜΟΣ: 1ο ΘΕΜΑ Στήλη Α Στήλη Β Εργγασί ία: : Φαιννόμεεννο r Όνομα:.. Ημερομηνία:././. 1 ο ΘΕΜΑ Α 1 ) Να σμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις πο ακολοθούν: ΒΑΘΜΟΣ:.. Επιμέλεια : Λεωνίδας Ξηρός, Φσικός α. Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε φορά

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. Α1. δ. Α2. γ. Α3. β. Α4. γ

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. Α1. δ. Α2. γ. Α3. β. Α4. γ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΗ ΦΥΙΚΗ ΘΕΜ. δ. γ 3. β 4. γ 5. α - Λ β - γ - δ - ε - Λ ΘΕΜ Β Β. I. ωστ απάντηση: β II. ΠΝΤΗΕΙ Οι εξωτερικές δνάµεις πο ασκούνται στον δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ιδανικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο. γ.. γ.. δ. 4. δ 5. α Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Α. Α. γ Σωστό q Α. Ε=U E

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ A Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις πιο κάτω έννοιες αποδίδει καλύτερα τον όρο κύμα

Διαβάστε περισσότερα

α. f A = f s β. f A = f s υ + υ γ. f A = f s δ. f A =

α. f A = f s β. f A = f s υ + υ γ. f A = f s δ. f A = ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler

4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler 4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler 1) Συχνότητα και διάρκεια ενός ήχου Μια ηχητική πηγή κινείται με ταχύτητα υ s =40m/s πλησιάζοντας έναν ακίνητο παρατηρητή Α. Σε μια στιγμή εκπέμπει έναν ήχο διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ κ Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.. Για ένα σώµα πο κάνει α.α.τ στη διάρκεια µιας περιόδο, η κινητική ενέργεια είναι ίση µε τη δναµική ενέργεια:

Διαβάστε περισσότερα

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 06 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

α. f A = f s β. f A = f s υ + υ γ. f A = f s δ. f A =

α. f A = f s β. f A = f s υ + υ γ. f A = f s δ. f A = ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/ /

43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/ / 43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : /76..47 /76..79 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο Α. Στις παρακάτω προτάσεις απαντήστε µε Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Μαρία Αδάμη

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Μαρία Αδάμη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 5-6 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5//5 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Μαρία Αδάμη ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η ταχύτητα µε την οποία διαδίδεται µια διαταραχή σε ένα οµογενές ελαστικό µέσο : (γ) είναι σταθερή και εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ζήτημα 1 ον 1.. Ένα σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τις χρονικές στιγμές που το μέτρο της ταχύτητας του αντικειμένου είναι μέγιστο, το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Θεωρίας και Τυπολόγιο

Επανάληψη Θεωρίας και Τυπολόγιο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επανάληψη Θεωρίας και Τπολόγιο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Γενικές έννοιες Περιοδική ονομάζεται η κίνηση πο επαναλαμβάνεται κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (3/6/04)

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (3/6/04) ΘΕΜΑ Ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (3/6/04) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ιδανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα πο αντιστοιχεί στη ράση η οποία τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 1. Στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, υπό την επίδραση σταθερής ροπής. Ο ρυθμός παραγωγής έργου: α) ισούται με τη μεταβολή της ενέργειας του σώματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Doppler Ακίνητη πηγή ομαλά κινούμενος παρατηρητής

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Doppler Ακίνητη πηγή ομαλά κινούμενος παρατηρητής A A N A B P Y A 9 5 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Dopple Ακίνητη πηγή ομαλά κινούμενος παρατηρητής Η ακίνητη πηγή ταλαντώνεται με σχνότητα και παράγει εγκάρσια κύματα στην επιφάνεια γρού. Τα κύματα διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΑ Η διάδοση μιας διαταραχής μέσα σ' ένα μέσο ονομάζεται κύμα. Για τη δημιοργία ενός μηχανικού κύματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταίχµιο Φροντιστήριο ιαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 1 ΘΕΜΑ 1

Μεταίχµιο Φροντιστήριο ιαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 1 ΘΕΜΑ 1 εταίχµιο Φροντιστήριο ιαγώνισµα Φσικής Κατεύθνσης Γ κείο 1 ΘΕΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

. Το πλάτος Α της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης είναι ίσο με α)

. Το πλάτος Α της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης είναι ίσο με α) Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο 1. δ. β. γ 4. β 5. α-λ, β-σ, γ-σ, δ-σ, ε-λ. ΘΕΜΑ ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τα δύο σώµατα αφήνονται να κινηθούν χωρίς αρχική ταχύτητα µε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2013 Γ Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΕΝΟ ΑΘΗΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κρούσεις - Doppler ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Οµογενών Σεπτέµβριος 010) Ένα σώµα Σ 1 µε µάζα m 1 =1kg κινείται µε ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η εξίσωση του φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ Ε Μ Α 1 ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισµός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισµός) ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Αφιερωµένη στη µνήµη της Φσικού Σύλβιας Γιασοµή Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικός ιαγωνισµός Κριακή, 19 Μαρτίο, 6 Ώρα: 1:3-13:3 Οδηγίες: 1 Το δοκίµιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο. δ. β. γ 4. β 5. α-λ, β-σ, γ-σ, δ-σ, ε-λ. ΘΕΜΑ ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Τα δύο σώµατα αφήνονται να κινηθούν χωρίς αρχική ταχύτητα µε την επίδραση µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης Θέμα ο Στα θέματα 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. ) Στο σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέµα 1 ο Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 0 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 1060140 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 010 Θέµα 1 ο Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Β Εκδοση

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Β Εκδοση ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Β Εκδοση Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1) Στην επιφάνεια ενός υγρού ηρεµούν δύο πηγές κυµάτων Ο 1 και Ο 2, οι οποίες

1) Στην επιφάνεια ενός υγρού ηρεµούν δύο πηγές κυµάτων Ο 1 και Ο 2, οι οποίες Θοδωρής Παπασγορίδης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ (στις παρφές το σχοικού) 1) Στην επιφάνεια ενός γρού ηρεµούν δύο πηγές κµάτων Ο 1 και Ο, οι οποίες µπορούν να εκτεέσον κατακόρφες αρµονικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Τετάρτη, Μαΐο 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ A Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

υ 1 =14m/s, υ 2 =36Km/h, υ 3 =180m/min.

υ 1 =14m/s, υ 2 =36Km/h, υ 3 =180m/min. Παναγιώτης Παζούλης Κινητική Φσική Α Λκείο Φσικός ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ιάκριση µετατόπισης διαστήµατος. Μετατόπιση ιανσµατικό µέγεθος Εξαρτάται από την αρχική και τελική θέση το κινητού. Είναι ανεξάρτητη από την

Διαβάστε περισσότερα

i. 11 ii. 10 iii. 9 iii. 4πΑ ii. 2πΑ i. 3 Λ

i. 11 ii. 10 iii. 9 iii. 4πΑ ii. 2πΑ i. 3 Λ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 06 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Α Α1 δ Α δ Α3 γ Α4 β Α5 Σ, Λ, Λ, Σ, Λ Θέμα Β Β1 Εφαρμόζουμε

Διαβάστε περισσότερα

λ, όπου λ το µήκος κύµατος των κυµάτων που δηµιουργούν το στάσιµο.

λ, όπου λ το µήκος κύµατος των κυµάτων που δηµιουργούν το στάσιµο. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 9/04/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική κρούση σώµατος µε ράβδο που µπορεί να στρέφεται γύρω από το άκρο της. Πότε µεγιστοποιείται η µεταφορά ενέργειας;

Ελαστική κρούση σώµατος µε ράβδο που µπορεί να στρέφεται γύρω από το άκρο της. Πότε µεγιστοποιείται η µεταφορά ενέργειας; . Μητρόπολος Μηχανική Στερεού σώµατος Ελαστική κρούση σώµατος µε ράβδο πο µπορεί να στρέφεται γύρ από το άκρο της. Πότε µεγιστοποιείται η µεταφορά ενέργειας; ο,, ΠΡΙΝ ΜΕΤ Η ράβδος το σχήµατος έχει µάζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 853 -- ΤΗΛ. 0-75, 3687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου η κινητική ενέργεια Κ

Διαβάστε περισσότερα

1 f. d F D x m a D x m D x dt. 2 t. Όλες οι αποδείξεις στην Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Αποδείξεις. d t dt dt dt. 1. Απόδειξη της σχέσης.

1 f. d F D x m a D x m D x dt. 2 t. Όλες οι αποδείξεις στην Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Αποδείξεις. d t dt dt dt. 1. Απόδειξη της σχέσης. Αποδείξεις. Απόδειξη της σχέσης N t T N t T. Απόδειξη της σχέσης t t T T 3. Απόδειξη της σχέσης t Ικανή και αναγκαία συνθήκη για την Α.Α.Τ. είναι : d F D ma D m D Η εξίσωση αυτή είναι μια Ομογενής Διαφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 06 Ε_3.Φλ(α) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α. β και ζ Α. γ και ζ Α3. β και ε Α4. α και ι Α5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κριακή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσµαGroup ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. σύγχρονο. µαθητικό φροντιστήριο

ΦάσµαGroup ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. σύγχρονο. µαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο ΦάσµαGrop προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ : ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σελίδα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑΘΑΚΗΣ - ΡΟΥΣΕΛΗΣ- ΓΚΕΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 - - 0 ΘΕΜΑ Α Α. β Α. γ Α. δ Α. β Α5.

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ θετικών σπουδών

γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ θετικών σπουδών η εξεταστική περίοδος από 9/0/ έως 6// γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ θετικών σποδών Τάξη: Β Λκείο Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 09//0 Ύλη: Ονοματεπώνμο: Καθηγητής: Οριζόντια βολή Ομαλή κκλική κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΘΕΜΑ Ο. Σφαίρα Α µε µάζα m g συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ταχύτητα υ 5m/ µε ακίνητη σφαίρα Β

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση κύµατος. Πρέπει να δίνεται η εξίσωση ταλάντωσης της πηγής του κύµατος και µε βάση

Εξίσωση κύµατος. Πρέπει να δίνεται η εξίσωση ταλάντωσης της πηγής του κύµατος και µε βάση Εξίσωση κύµατος Μερικές παρεξηγήσεις: Η πηγή το κύµατος βρίσκεται στη θέση x=0. Πρέπει να δίνεται η εξίσωση ταλάντωσης της πηγής το κύµατος και µε βάση ατή, βρίσκοµε την εξίσωση το κύµατος. Και η αλήθεια..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 03 Ε_3.Φλ(α) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κριακή 8 Απριλίο 03 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες Α. δ Α. γ Α3. β Α4. δ Α5. α Σ, β Λ, γ Σ, δ Σ, ε Λ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ ,

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ , ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις που ακολουθούν να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά. Τότε δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1 α Α2 β Α3 β Α4 α Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1 α Α2 β Α3 β Α4 α Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α α Α β Α β Α α Α5. α Σ β Σ γ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7/4/06 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) Θέμα 1 ο Α. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC σε κάποια χρονική στιγμή που το ρεύμα στο κύκλωμα είναι ίσο με το μισό της μέγιστης τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 003 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανεαδικών εξετάσεων Φσική Θετικής και Τεχνοογικής Κατεύθνσης o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανεαδικών εξετάσεων στη Φσική Θετικής και Τεχνοογικής Κατεύθνσης - ο (γ), (δ), (γ),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα