ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των αναλυτών και όχι κατ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν τη VRS σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συµπεριφοράς. Οι µελέτες και οι αναλύσεις της VRS δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των επενδυτών. Οι εκπρόσωποι της VRS δεν καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της VRS, καθώς και των εκπροσώπων της. Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στην πλήρη τους µορφή - στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 1

2 Εσωτερική Κενή Σελίδα Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 2

3 Απρίλιος 2005 [ ELIr.AT ] Με Έµφαση στη ιαχρονική Ποιότητα Ενισχύει την Ηγετική της Θέση Valuation & Research Specialists (VRS) Value Invest - Investment Research & Analysis Journal - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 3

4 Εσωτερική Κενή Σελίδα Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 4

5 VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Value Invest Investment Research & Analysis Journal Επικοινωνία: Απρίλιος 2005 Κλάδος : Χονδρική Εµπορία Πετρελαιοειδών Εταιρική Ταυτότητα: Με βάση το εύρος των δραστηριοτήτων της, η Ελινόιλ αποτελεί την πιο ολοκληρωµένη ιδιωτική ελληνική εταιρία στο χώρο της εµπορίας ενέργειας, που δεν ανήκει σε όµιλο µε διυλιστήριο. Η Ελινόιλ βρίσκεται υψηλά στις πωλήσεις υγρών και στερεών βιοµηχανικών καυσίµων, µε ένα διαρκώς αναπτυσσόµενο δίκτυο περίπου 430 πρατηρίων Ελίν, µε αξιόλογη συµµετοχή στον εφοδιασµό καυσίµων και λιπαντικών σκαφών αναψυχής, µε σηµαντικές πωλήσεις για τη θέρµανση οικιών, και µε πωλήσεις λιπαντικών marine στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (σε εκατ. ευρώ) E Κύκλος Εργασιών 295,26 351,31 368,23 EBITDA 8,46 9,22 10,19 Περιθ. % 2,86% 2,62% 2,77% Κέρδη (µ.φ.&δ.µ.) 2,78 3,31 3,67 Margin % 0,94% 0,94% 1,00% Τιµή (01/04/2005) 7,86 Μετοχές Κεφαλαιοποίηση (σε εκ. ) 73,88 Beta (1 έτος) 0,85 Μέρισµα 04 0,14 Μερ. Απόδ. 1,78% P/E 26,57x 22,31x 20,12x P/BV 5,62x 2,37x 2,24x άνεια/ι.κ. 2,42 0,94 0,82 ROE 22,68% 14,94% 11,45% Σηµεία Επενδυτικής Αξιολόγησης Η αύξηση του αριθµού των πρατηρίων (περίπου 20 επιπλέον το χρόνο) µε τα οποία συνεργάζεται η Ελινόιλ, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της µέσης απόδοσής τους, αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά τον όγκο πωλήσεων βενζίνης και ντίζελ µε ρυθµούς υψηλότερους από το µέσο όρο της Ελληνικής αγοράς τα επόµενα έτη. Κατά την ερχόµενη 5ετία, ο όγκος πωλήσεων βενζίνης εκτιµούµε ότι θα αυξηθεί µε ρυθµό ΜΕΡΑ της τάξεως του 10% περίπου, ενώ ο αντίστοιχος του ντίζελ µε ρυθµό 7,16%. Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα αποφέρει η είσοδος του Οµίλου στο εξωτερικό (πώληση λιπαντικών marine), µε παρουσία του σήµατος Ελίν στη Σιγκαπούρη και στόχο την επέκταση της παρουσίας του στην Κίνα και τη Βραζιλία. Τα έσοδα από την πώληση λιπαντικών marine αναµένεται να ενισχυθούν µε ρυθµό ΜΕΡΑ της τάξεως του 9,85%. Η Εταιρία κατέχει ηγετικό µερίδιο στην αγορά στερεών καυσίµων στην Ελλάδα, ενώ οι πωλήσεις των συγκεκριµένων προϊόντων συνεισφέρουν στα αποτελέσµατα µε υψηλά περιθώρια µικτού κέρδους. Για τα επόµενα έτη, ο ΜΕΡΑ των στερεών καυσίµων εκτιµάται στο 11,3%, αντιπροσωπεύοντας το 2,6% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου. (Value in,000) Πορεία Τιµής Μετοχής (10/03/04-16/03/05) Max: 8,68 - Min: 6,82 (Price in ) 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 Πηγή: Εταιρία & Εκτιµήσεις VRS /3/2004 8/6/2004 1/9/ /11/ /2/2005 6,50 6,00 Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS) Υπηρεσίες Έρευνας & Ανάλυσης Αγορών Χρεογράφων Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 5 Αιόλου 104, , Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ Fax

6 Εσωτερική Κενή Σελίδα Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 6

7 Περιεχόµενα Σελίδα Επενδυτική Αξιολόγηση 9 Αύξηση Εσόδων µέσω του ικτύου Πρατηρίων 9 Βενζίνη 10 Ντίζελ Κίνησης & Θέρµανσης 10 Λιπαντικά 11 ιεκδίκηση Υψηλότερων Μεριδίων στην Αγορά του Εφοδιασµού Σκαφών 12 Επέκταση ραστηριοτήτων στο Εξωτερικό 12 ιατήρηση Ισχυρής Παρουσίας στη Βιοµηχανία 13 υναµική Ανάπτυξη σε Προϊόντα Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας 13 Επιτυχηµένη Παρουσία στο Χώρο των Κατασκευών 14 Ιστορική & Προβλεπόµενη Ανάλυση Πωλήσεων 15 Επενδυτικοί Κίνδυνοι 16 Εταιρική Παρουσίαση 17 Εταιρική Ταυτότητα 17 Οι Κυριότεροι Τοµείς ραστηριοποίησης του Οµίλου 18 Προµηθευτές & Πελάτες 19 Μετοχική Σύνθεση 19 Κλάδος Πετρελαιοειδών 20 Επενδυτικό Πρόγραµµα 24 Πορεία Μετοχής σε σχέση µε το Γενικό είκτη είκτες Αποτίµησης 25 Αποτίµηση της Εταιρίας 26 Μέθοδος DCF 26 Ιστορικά & Προβλεπόµενα Οικονοµικά Μεγέθη 27 SWOT Analysis 30 Σηµειώσεις 31 Ειδική Ανακοίνωση Αποποίηση Ευθύνης 32 Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 7

8 Εσωτερική Κενή Σελίδα Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 8

9 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το όνοµα της Εταιρίας είναι συνυφασµένο µε την εγγύηση για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων πετρελαίου και συναφών υπηρεσιών, γεγονός που αποτελεί και την αιχµή του δόρατος της µελλοντικής της ανάπτυξης. Αύξηση Εσόδων µέσω του ικτύου Πρατηρίων Έχοντας διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα στα υπάρχοντα πρατήρια υγρών καυσίµων µέσω των αυστηρών ελέγχων, η Εταιρία στοχεύει στην επιλεκτική επέκταση του δικτύου πρατηρίων της, µε το σύνολό τους να αυξάνεται κατά περίπου 20 το έτος (νέα πρατήρια «-» παύση συµβάσεων µε πρατήρια χαµηλής απόδοσης) για την επόµενη 5ετία. Στόχος της Εταιρίας είναι η αύξηση του αριθµού των πρατηρίων σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της µέσης απόδοσής τους. Η Εταιρία έχει επιτύχει σηµαντική επέκταση του δικτύου πρατηρίων της στην περιφέρεια (νησιά, ηπειρωτική Ελλάδα) και στοχεύει στη σταδιακή επέκταση σε πόλεις και κυρίως στην Αθήνα, όπου έχει χαµηλότερη παρουσία, επιτυγχάνοντας υψηλότερα έσοδα ανά πρατήριο, επιβαρύνοντας όµως τα περιθώρια κέρδους λόγω του υψηλού ανταγωνισµού. Η στρατηγική του Οµίλου σχετικά µε τα νέα πρατήρια είναι να επιτύχει το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό ελεγχόµενων πρατηρίων (σήµερα ανέρχονται σε 50). Τα ελεγχόµενα πρατήρια συνεισφέρουν µε υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθιστώντας παράλληλα την Εταιρία λιγότερο ευάλωτη απέναντι στον ανταγωνισµό και το ενδεχόµενο ο πρατηριούχος να αλλάξει προµηθευτή. Παράλληλα, η Ελινόιλ εξετάζει την επέκταση της χρήσης των πρατηρίων της µε την ανάπτυξη της γκάµας των καταναλωτικών προϊόντων (εκτός πετρελαιοειδών) που προσφέρουν, µε στόχο τη µεγιστοποίηση των εσόδων. Κατά το 2006, ένα µεγάλο µέρος των πρατηριούχων στην Ελλάδα (περίπου πρατήρια) θα αποκτήσει το δικαίωµα επαναδιαπραγµάτευσης των συµβάσεων µε τις Εταιρίες διανοµής, γεγονός το οποίο αναµένεται να συµβάλει θετικά στην Ελινόιλ, ενισχύοντας τον αριθµό πρατηρίων µε ρυθµό υψηλότερο του προβλεπόµενου (µόνο κατά το συγκεκριµένο έτος). Η εκτίµηση αυτή, βασίζεται στο γεγονός ότι: 1. η Ελινόιλ αναµένεται να έχει τις µικρότερες δυνατές απώλειες, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των πρατηρίων που συνεργάζεται συνιστούν µακροχρόνιες σχέσεις, ενώ οι νέοι πρατηριούχοι, αποδέχονται τους ιδιαίτερα αυστηρούς όρους τήρησης ποιότητας στις νέες συµβάσεις, επιλέγοντας στην ουσία να συνεργαστούν µε την Εταιρία. 2. η Ελινόιλ παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης, ενώ παράλληλα οι πρατηριούχοι απολαµβάνουν την αναγνωρισιµότητα του ονόµατος το οποίο ενισχύεται συνεχώς µέσω της γκάµας των προϊόντων και Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 9

10 της γεωγραφικής κάλυψης που παρέχει η Εταιρία. Βενζίνη Η βενζίνη αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων των πρατηρίων (56%) και το µεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών της Ελινόιλ (39% του συνόλου). Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των βενζινών της Εταιρίας αποτελεί η ποιότητα, η οποία διασφαλίζεται µέσω της συνεργασίας της µε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για την πραγµατοποίηση ελέγχων στα πρατήρια ανά έτος. Οι συνεχείς έλεγχοι διασφαλίζουν την ποιότητα στα καύσιµα της Ελίν, επιφέροντας κυρώσεις στους πρατηριούχους που δεν αποδέχονται τους ελέγχους, παρέχοντας ασφάλεια στο καταναλωτικό κοινό. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η συνεργασία µε πρατηριούχους που επιλέγουν την ποιότητα εις βάρος ελαφρώς υψηλών τιµών σε σύγκριση µε τον ανταγωνισµό. Με αυτή τη στρατηγική, η Εταιρία έχει επιτύχει µακροχρόνιες σχέσεις µε τους πρατηριούχους προσφέροντας παράλληλα υψηλής ποιότητας καύσιµα. Κατά το 2004, ο όγκος πωλήσεων βενζίνης των πρατηρίων της Ελινόιλ αυξήθηκε κατά 12,81% σε σχέση µε το 2003, παρά τις πτωτικές τάσεις που επικράτησαν στο σύνολο του όγκου πωλήσεων βενζίνης στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, οι πωλήσεις βενζινών των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών αυξήθηκαν από 3,67 εκατ. µετρικούς τόνους το 2003 σε 3,81 εκατ. µετρικούς τόνους το 2004 (+3,72%). Επισηµαίνουµε ότι 20 εταιρίες µε πανελλαδική άδεια λειτουργίας κατέχουν τη διακίνηση των ποσοτήτων αυτών, οι µισές εκ των οποίων εµφάνισαν µείωση πωλήσεων. Κατά τα επόµενα έτη, ο όγκος πωλήσεων βενζίνης της Ελινόιλ εκτιµάται ότι θα αυξηθεί µε ρυθµό ΜΕΡΑ της τάξεως του 9,97% περίπου, λόγω: 1. της µέσης ετήσιας καθαρής αύξησης των πρατηρίων κατά 20, 2. της ενίσχυσης της µέσης απόδοσης των πρατηρίων, 3. των προωθητικών ενεργειών, οι οποίες στοχδεύουν στην αύξηση της αναγνωρισιµότητας και στην καθιέρωση της προσφοράς ποιοτικών καυσίµων στη συνείδηση των καταναλωτών. Ντίζελ Κίνησης & Θέρµανσης Οι πωλήσεις ντίζελ κίνησης και θέρµανσης µέσω πρατηρίων αντιπροσωπεύουν το 30% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου και το 43% των πωλήσεων των πρατηρίων. Το ποσοστό αυτό αναµένεται να µειωθεί ελαφρώς τα επόµενα έτη, µε τον ετήσιο ρυθµό αύξησης ΜΕΡΑ να κινείται στο 7,25% (αντίστοιχη αύξηση του όγκου πωλήσεων µε ΜΕΡΑ ,16%). Η ενίσχυση του όγκου πωλήσεων ντίζελ θα είναι µικρότερη σε σχέση µε την αύξηση του όγκου σε βενζίνες λόγω: Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 10

11 1. της σταδιακής αντικατάστασης του ντίζελ θέρµανσης µε φυσικό αέριο, και 2. της συγκράτησης της κατανάλωσης ντίζελ από τις βιοµηχανίες. Σε αντίθεση, θετικά επέδρασε η έναρξη, κατά το 2004, της λειτουργίας πρατηρίου στα σύνορα µε την Τουρκία ύστερα από τη σύµβαση συνεργασίας µε τα Κ.Α.Ε.. Το συγκεκριµένο πρατήριο πωλεί µόνο ντίζελ κίνησης σε επαγγελµατικά οχήµατα. Ενδεχόµενη ανάληψη νέου πρατηρίου σε αντίστοιχο µεθοριακό σταθµό θα ενισχύσει περαιτέρω τις πωλήσεις ντίζελ κίνησης. Λιπαντικά Τα λιπαντικά αντιπροσωπεύουν µικρό µέρος των πωλήσεων των πρατηρίων (0,78% το 2004), αποτελούν όµως ένα νέο πεδίο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, το οποίο εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 15% στα επόµενα 5 έτη. Η αύξηση αυτή θα οφείλεται κυρίως στην ισχυρότερη παρουσία και προώθηση των λιπαντικών στα πρατήρια, και στην ενίσχυση του αριθµού των πρατηρίων. Προβλέψεις Κατά το 2004, η µέση ετήσια απόδοση των πρατηρίων υπολογίσθηκε σε 576 χιλ. έναντι 500 χιλ. περίπου το Συνολικά, για το 2005, αναµένουµε τα έσοδα από τις πωλήσεις καυσίµων και λιπαντικών µέσω πρατηρίων να φτάσουν τα 258,13 εκατ. έναντι 245,26 εκατ. το 2004 (+5,25%), µε τις πωλήσεις καυσίµων να αντιπροσωπεύουν το 99% (οι πωλήσεις βενζίνης αντιπροσωπεύουν το 55,3%, το ντίζελ κίνησης το 22,26% και το ντίζελ θέρµανσης το 21,37%). Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε µεγαλύτερο βαθµό στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και σε χαµηλότερο βαθµό στην ανατίµηση των προϊόντων, καθώς έχουµε υποθέσει σταθεροποίηση της µέσης τιµής του αργού πετρελαίου κατά τη διάρκεια του Κατά τα επόµενα έτη, οι πωλήσεις καυσίµων και λιπαντικών µέσω πρατηρίων αναµένεται να αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών (από 70% του συνόλου το 2004, στο 73,8% το 2009), ενισχυµένες µε ΜΕΡΑ της τάξεως του 8% (εκτιµάται υψηλότερος ρυθµός αύξησης για τον όγκο πωλήσεων). Τα περιθώρια κέρδους των πωλήσεων καυσίµων και λιπαντικών µέσω πρατηρίων αναµένεται να κινηθούν σε χαµηλότερα επίπεδα, λόγω της στρατηγικής της Εταιρίας για επέκταση του αριθµού των πρατηρίων σε αστικές περιοχές και κυρίως στην Αθήνα, όπου ο ανταγωνισµός πιέζει σηµαντικά τα περιθώρια. Επισηµαίνουµε ότι τα περιθώρια κέρδους της Εταιρίας στα πρατήρια είναι απόλυτα ποσά και όχι ποσοστά επί των πωλήσεων, οπότε σε απόλυτους νοµισµατικούς όρους δεν επηρεάζονται από την πορεία της τιµής του πετρελαίου. Στόχος της Εταιρίας είναι η αύξηση του όγκου πωλήσεων µέσα από πρατήρια µε µεγάλη κατανάλωση, και η επιλεκτική ενίσχυση της παρουσίας της στην Αθήνα εκτιµούµε ότι θα συµβάλει προς αυτή τη κατεύθυνση. Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 11

12 ιεκδίκηση Υψηλότερων Μεριδίων στην Αγορά του Εφοδιασµού Σκαφών Οι πωλήσεις ντίζελ κίνησης σε µαρίνες είναι µία ιδιαίτερη αγορά, η οποία αντιµετωπίζει προβλήµατα ελλειµµατικών παραδόσεων και ποιότητας στο διακινούµενο πετρέλαιο, λόγω της εκτεταµένης λαθρεµπορίας. Η επιτυχής αντιµετώπιση των προβληµάτων από την Ελινόιλ, µέσω της ικανοποιητικής αµοιβής των µεταφορέων του συστηµατικού ελέγχου παραδόσεων και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών αποτελεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. Η πελατοκεντρική στρατηγική που ακολουθεί η Εταιρία είχε σαν αποτέλεσµα την ταχεία επικράτησή της στις µαρίνες της Αττικής που αποτελούν και το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς αυτής. Η Ελινόιλ κατέχει ήδη σηµαντικό µερίδιο της αγοράς (περίπου 50%), το οποίο αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στα επόµενα έτη. Εκτός από τις µαρίνες της Αττικής, η Εταιρία έχει παρουσία σε πολλές παράκτιες περιοχές (101 σηµεία), ενώ έχει εγκαταστήσει σηµεία εφοδιασµού µέσα σε 5 µαρίνες (2 στη Χαλκιδική, 1 στη Λευκάδα, 1 στη Σάµο, καθώς και 1 στο Βόλο). Η συγκεκριµένη κατηγορία αντιπροσωπεύει περίπου το 4% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου, ποσοστό που αναµένεται να διατηρηθεί σταθερό στα επόµενα έτη. Επισηµαίνουµε ότι η δραστηριότητα αυτή είναι εποχιακή, και επηρεάζεται σηµαντικά, τόσο από τις κλιµατολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την καλοκαιρινή περίοδο, όσο και από την πορεία του τουρισµού στην Ελλάδα. Αξίζει πάντως να σηµειωθούν οι συνέργιες που προκύπτουν σε λειτουργικό επίπεδο (βυτιοφόρο, ανθρώπινο δυναµικό) από τη δραστηριότητα αυτή, καθώς λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τη διανοµή ντίζελ θέρµανσης, η οποία πραγµατοποιείται τη χειµερινή περίοδο. Επέκταση ραστηριοτήτων στο Εξωτερικό Η επέκταση του Οµίλου στο εξωτερικό αφορά στην πώληση λιπαντικών πλοίων, µε το σήµα Ελίν, εκτός από την Ελλάδα και στη Σιγκαπούρη. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αντιπροσώπευε περίπου το 1,9% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου για το 2004, µε το 70% των πωλήσεων να προέρχεται από σηµεία µε την παρουσία του σήµατος Ελίν (η Εταιρία παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες και σε άλλα λιµάνια παγκοσµίως µέσω συνεργασιών µε τοπικές εταιρίες). Κατά τα επόµενα έτη, το ποσοστό επί του συνόλου του κύκλου εργασιών αναµένεται να φτάσει στο 2,2%, µε τις πωλήσεις να ενισχύονται µε ΜΕΡΑ ,85% τουλάχιστον. Η Ελινόιλ εξετάζει την επέκταση της παρουσίας του σήµατος Ελίν σε λιµάνια στην Κίνα και στη Βραζιλία µε στόχο την δραστηριοποίησή της κατά τη διάρκεια της επόµενης 2ετίας. Στόχος του Οµίλου είναι η παρουσία του ιδίου Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 12

13 σήµατος σε τουλάχιστον 10 λιµάνια εκτός Ελλάδας. Η αγορά την οποία στοχεύει η Ελινόιλ σήµερα, είναι οι 700 περίπου Έλληνες πλοιοκτήτες, ενώ µέχρι σήµερα έχει κατακτήσει περίπου 10% µερίδιο αγοράς. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Εταιρίας αποτελούν η υψηλή ποιότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η ευελιξία σε όρους παράδοσης και εξυπηρέτησης που προσφέρει (πελατοκεντρική φιλοσοφία). Η αύξηση του όγκου πωλήσεων προϊόντων λιπαντικών πλοίων αναµένεται να κινηθεί µε ΜΕΡΑ της τάξεως του 9% και θα προέλθει από: 1. την ενίσχυση της παρουσίας του σήµατος Ελίν σε νέα λιµάνια παγκοσµίως, 2. τη διεύρυνση του πελατολογίου της, 3. την ενίσχυση του όγκου πωλήσεων στους υπάρχοντες πελάτες. Ο ρυθµός αύξησης των πωλήσεων στη συγκεκριµένη δραστηριότητα, ενδέχεται να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα στην περίπτωση κατά την οποία, η Εταιρία επεκτείνει την παρουσία του σήµατός της σε άλλα λιµάνια πέραν του αρχικού της στόχου. ιατήρηση Ισχυρής Παρουσίας στη Βιοµηχανία Αν και αρκετά παλαιότερα, οι πωλήσεις (µαζούτ) προς τις βιοµηχανίες αποτελούσαν τον κορµό των δραστηριοτήτων της Ελινόιλ, σήµερα αντιπροσωπεύουν το 17,5% (µαζούτ και ντίζελ) του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου. Καθώς οι ενεργοβόρες βιοµηχανίες αναζητούν συνεχώς φθηνότερες λύσεις (κυρίως σε στερεά καύσιµα και φυσικό αέριο), η ζήτηση για µαζούτ µειώνεται, γεγονός που αποτυπώνεται και στα αποτελέσµατα τις Εταιρίας. Κατά τα επόµενα έτη, ο όγκος πωλήσεων µαζούτ αναµένεται να µειωθεί, κινούµενος µε ρυθµό ΜΕΡΑ % περίπου, ενώ και οι πωλήσεις ντίζελ σε βιοµηχανίες κινούνται µε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, ως αποτέλεσµα της πολιτικής των βιοµηχανιών για συγκράτηση του κόστους τους. Κατά την επόµενη 5ετία, οι πωλήσεις µαζούτ και ντίζελ σε βιοµηχανίες αναµένεται να κινηθούν σταθεροποιητικά µε ΜΕΡΑ ,36%, αντιπροσωπεύοντας στο τέλος του 2009 το 12,6% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου. υναµική Ανάπτυξη σε Προϊόντα Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Η Εταιρία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις πωλήσεις στερεών καυσίµων, οι οποίες ακολουθούν µία σταθερή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και περιλαµβάνουν το πετρελαϊκό κοκ, γαιάνθρακα και ανθρακίτη. Τα προϊόντα αυτά απευθύνονται κυρίως σε ενεργοβόρες βιοµηχανικές µονάδες, όπως ασβεστοποιείς, κεραµοποιίες, τσιµεντοβιοµηχανίες, χαλυβουργίες κ.ά., ενώ τα τελευταία δύο χρόνια, η Ελινόιλ έχει επεκταθεί, σε βαλκανικές χώρες. Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 13

14 Παρόλο που τα στερεά καύσιµα απευθύνονται στην ίδια κατηγορία πελατών µε το µαζούτ, οι πωλήσεις προωθούνται από εξειδικευµένο τµήµα, καθώς η πώληση των στερεών καυσίµων συνδυάζεται µε την παροχή τεχνογνωσίας σε θέµατα καύσης και διακίνησης. Η Ελινόιλ, πέραν των καυσίµων και της παροχής τεχνικών συµβουλών, εφόσον παραστεί ανάγκη, αναλαµβάνει επίσης και την κατασκευή και τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισµού. Η Εταιρία κατέχει ηγετικό µερίδιο αγοράς, ενώ οι πωλήσεις των συγκεκριµένων προϊόντων συνεισφέρουν στα αποτελέσµατα µε υψηλά περιθώρια µικτού κέρδους. Τα υψηλά περιθώρια αποδίδονται στην εξειδίκευση που απαιτείται για την επεξεργασία των στερεών καυσίµων σε συνδυασµό µε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και του χαµηλού κόστους παραγωγής. Κατά την επόµενη 5ετία, οι πωλήσεις στερεών καυσίµων σε βιοµηχανίες αναµένεται να κινηθούν ανοδικά µε ΜΕΡΑ ,3%, αντιπροσωπεύοντας στο τέλος του 2009 το 2,6% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου, από 2,4% σήµερα. Προϊόν υψηλής προστιθέµενης αξίας αναµένεται να αποτελέσει η παραγωγή Biodiesel. Πρόκειται για ένα καύσιµο εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον και ανανεώσιµο αφού, προέρχεται από φυτικά έλαια ή και ζωικά λίπη, ενώ είναι αρκετά διαδεδοµένο σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη η Εταιρεία έχει εκτελέσει µε επιτυχία δύο προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε., που αφορούν τη µελέτη για τη διάθεση του Biodiesel, καθώς και τη µελέτη σκοπιµότητας για την κατασκευή µονάδας παραγωγής Biodiesel στην Ελλάδα. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν συµπεριλαµβάνεται στο µοντέλο προβλέψεων, καθώς δεν έχει γίνει σαφές πότε θα ολοκληρωθεί το νοµοθετικό πλαίσιο για να ξεκινήσει η δραστηριότητα αυτή. Επιτυχηµένη Παρουσία στο Χώρο των Κατασκευών Η ίδρυση της Ελίν Τεχνική έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της να καλύψει το «κενό» που υπάρχει στην Ελληνική αγορά ως προς τις ολοκληρωµένες µελέτες και κατασκευές καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Η εµπειρία και η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η θυγατρική εταιρία από τη δραστηριοποίησή της στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας, της επιτρέπει να συµπεριλάβει στους στόχους της κάθε σχετικό έργο, µικρό ή µεγάλο, όπως τη µελέτη και κατασκευή κτιρίων, βιοµηχανοστασίων, αποθηκών και τεχνικών έργων γενικότερα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης. Λόγω της χαµηλής προβλεψηµότητας του αντικειµένου της θυγατρικής, διατηρούµε τα έσοδά της για το 2005 σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε τα αντίστοιχα του Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 14

15 Ιστορική & Προβλεπόµενη Ανάλυση Πωλήσεων E 2006 E 2007 E 2008 E 2009 E Καύσιµα Εσωτερικής Αγοράς Πρατήρια υγρών καυσίµων % συνόλου 70,54% 69,80% 69,43% 70,28% 71,18% 71,97% 72,97% Ετήσια Μεταβολή 17,75% 4,26% 7,42% 10,38% 9,84% 8,21% Βιοµηχανία % συνόλου 18,99% 17,36% 16,30% 15,33% 14,28% 13,31% 12,58% Ετήσια Μεταβολή 8,79% -1,57% -0,22% 1,56% 1,26% 0,82% Ιδιώτες (θέρµανση) % συνόλου 1,27% 1,06% 1,03% 0,99% 0,92% 0,85% 0,81% Ετήσια Μεταβολή -0,12% 1,36% 1,74% 1,03% 1,28% 1,06% Λοιποί πελάτες % συνόλου 3,98% 5,52% 6,35% 6,36% 6,64% 7,01% 6,94% Ετήσια Μεταβολή 65,08% 20,53% 6,33% 13,74% 14,70% 5,60% Σύνολο πωλήσεων καυσίµων εσωτερικής αγοράς % συνόλου 94,77% 93,75% 93,12% 92,95% 93,02% 93,14% 93,30% Ετήσια Μεταβολή 17,70% 4,11% 5,95% 9,05% 8,78% 6,89% Λοιπές Πωλήσεις Σύνολο πωλήσεων λιπαντικών εσωτερικής αγοράς % συνόλου 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Ετήσια Μεταβολή 19,1% 22,0% 14,0% 12,4% 9,3% 6,8% Πωλήσεις λιπ/κών πλοίων % συνόλου 1,4% 1,9% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% Ετήσια Μεταβολή 154,4% 64,0% 17,3% 9,1% 8,3% 7,7% 7,1% Στερεά καύσιµα - Βιοµηχανία % συνόλου 2,5% 2,4% 2,7% 2,8% 2,8% 2,7% 2,6% Ετήσια Μεταβολή 14,1% 18,3% 9,3% 8,6% 6,7% 2,0% ιάφορες πωλήσεις % συνόλου 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Ετήσια Μεταβολή 36,56% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Κύκλος Εργασιών Ελίν Τεχνική % συνόλου 0,52% 1,12% 1,08% 1,04% 0,96% 0,90% 0,86% Ετήσια Μεταβολή 154,03% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ετήσια Μεταβολή 19,0% 4,8% 6,1% 9,0% 8,6% 6,7% Πηγή: ηµοσιευµένα Οικονοµικά Στοιχεία & Εκτιµήσεις VRS Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 15

16 Επενδυτικοί Κίνδυνοι Επενδυτικός Κίνδυνος Τρόπος Αντιµετώπισης / Επισήµανση 1 Οποιαδήποτε µεταβολή του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου (Ν. 3054/2002) που ορίζει την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα ενδέχεται να επηρεάσει την κερδοφορία της Εταιρίας. Το παρόν υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο κρίνεται ως ικανοποιητικό από το κράτος και τους συµµετέχοντες φορείς και δεν αναµένεται ουσιώδης µεταβολή αυτού στο άµεσο ή απώτερο µέλλον. 2 Η ύπαρξη αθέµιτου ανταγωνισµού, καθώς και µία πιθανή προσπάθεια χειραγώγησης των τιµών από τις µεγάλες εταιρίες του κλάδου, ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Εταιρίας, η οποία δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος επιχειρηµατικός φορέας στην αγορά (δεν συνδέεται µετοχικά µε τους βασικούς προµηθευτές του κλάδου). Η οργάνωση της δοµής της αγοράς, οι διαχρονικές ισορροπίες και σχέσεις µεταξύ των σηµαντικότερων παικτών στον κλάδο των πετρελαιοειδών, καθώς και η δυνατότητα της Εταιρίας να ακολουθεί µία ευέλικτη τιµολογιακή πολιτική, περιορίζουν τις επιπτώσεις από την ενδεχόµενη ύπαρξη αθέµιτου ανταγωνισµού. 3 Η Εταιρία διατηρεί προφορικές συµβάσεις συνεργασίας µε 69 πρατήρια. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ποινικές ρήτρες σε περίπτωση ενδεχόµενης διακοπής της Εταιρίας µε τα εν λόγω πρατήρια. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Εταιρίας, η ενδεχόµενη διακοπή της συνεργασίας της µε τα εν λόγω πρατήρια, και η µη αντικατάστασή τους µε νέα πρατήρια, θα επηρεάσει τον κύκλο εργασιών της κατά 36,3 εκατ. ευρώ. 4 Η ζήτηση των προϊόντων της Εταιρίας παρουσιάζει εποχικότητα βάσει τόσο των κλιµατολογικών συνθηκών όσο και των καταναλωτικών αναγκών των καταναλωτών. Η διεύρυνση της γκάµας των προϊόντων της Εταιρίας αποτελεί έναν τρόπο άµυνας απέναντι σε φαινόµενα εποχικότητας. 5 Υπάρχει µία σειρά εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων σε βάρος της Εταιρίας, η αρνητική έκβαση των οποίων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατά της. Σε ιστορική βάση, η Εταιρία δεν έχει δεχθεί ουσιαστική επίδραση από τέτοιου είδους υποθέσεις στα χρηµατοοικονοµικά της µεγέθη. Επίσης, οι τρεις βασικοί της µέτοχοι έχουν δεσµευθεί να καλύψουν ως φυσικά πρόσωπα σηµαντικό µέρος των ενδεχόµενων οικονοµικών αποζηµιώσεων. 6 Η είσοδος του φυσικού αερίου και η διεύρυνση της κατανάλωσής του στην αγορά, ενδέχεται να επηρεάσει τις πωλήσεις diesel θέρµανσης της Εταιρίας. Η Εταιρία διαθέτει ένα πολύ µικρό µερίδιο εσόδων στον τοµέα του diesel θέρµανσης. Πηγή: Ελινόιλ, VRS. Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 16

17 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1954, εξυπηρετώντας καταρχήν µεγάλους βιοµηχανικούς πελάτες της Ελληνικής αγοράς, όπως τις εταιρίες Τιτάνα, Χαλυβουργική και Βιοχάλκο. Κατά το 1963, η Εταιρία µετατράπηκε σε ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε., η οποία µε τη σειρά της κατέκτησε την πρώτη θέση σε πωλήσεις µαζούτ (µε ποσοστό άνω του 30% της συνολικής αγοράς). Το πρώτο δίκτυο πρατηρίων δηµιουργήθηκε στη δεκαετία του 1970, ενώ στη δεκαετία του 1980 και ενόψει της απελευθέρωσης της αγοράς, η Εταιρία προέβη σε ένα έντονο επενδυτικό πρόγραµµα, χάρη στην είσοδο ενός νέου επενδυτή στο µετοχικό της κεφάλαιο. Στη δεκαετία του 1990, η Εταιρία εφάρµοσε αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας, και παράλληλα ενδυνάµωσε τη στρατηγική µάρκετινγκ, ανανεώνοντας την επωνυµία των προϊόντων της σε «ΕΛΙΝ». Η Εταιρία εισήλθε στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο α 6µηνο του 2004, πραγµατοποιώντας δηµόσια εγγραφή την περίοδο Φεβρουαρίου Η τιµή εισαγωγής διαµορφώθηκε σε 6,80 ευρώ ανά µετοχή (εύρος τιµών 6,20 6,80 ευρώ), και τα αντληθέντα κεφάλαια διαµορφώθηκαν σε 16,05 εκατ. ευρώ (διατέθηκαν κοινές ανώνυµες µετοχές µε δηµόσια εγγραφή και κοινές ανώνυµες µετοχές µε ιδιωτική τοποθέτηση, συνολικός βαθµός υπερκάλυψης 3,5 φορές). Η πρώτη ηµέρα εισαγωγής ήταν στις 10 Μαρτίου Εταιρική Ταυτότητα Η Ελινόιλ δραστηριοποιείται στον κλάδο της χονδρικής εµπορίας πετρελαιοειδών και συναφών προϊόντων, σε ολόκληρη σχεδόν την γκάµα των προϊόντων, όπως βενζίνη, ντίζελ, µαζούτ, στερεά καύσιµα, λιπαντικά, κ.λ.π.. Παράλληλα, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο µέσω της θυγατρικής Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνουν 2 αποθηκευτικούς χώρους υγρών καυσίµων στον Ασπρόπυργο και στο Πόρτο Λάγος, 2 εργοστάσια επεξεργασίας στερεών καυσίµων (εισάγονται στην πρωτογενή τους µορφή από το εξωτερικό) στον Ασπρόπυργο (pet coke) και το Βόλο (pet coke και ανθρακίτης). Επίσης η Εταιρία διαθέτει άρτιο τεχνολογικά µηχανολογικό εξοπλισµό, καθώς και ένα σηµαντικό στόλο µεταφορικών µέσων. Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 17

18 Οι Κυριότεροι Τοµείς ραστηριοποίησης του Οµίλου ίκτυο Πρατηρίων (Ελληνική Αγορά) [ Βενζίνη, diesel, λιπαντικά ] Βιοµηχανικές Πωλήσεις (Ελληνική Αγορά) [ Diesel θέρµανσης και κίνησης, µαζούτ, λιπαντικά, βενζίνη, στερεά καύσιµα ] Εφοδιασµός Σκαφών Αναψυχής (Ελληνική Αγορά) [ Diesel κίνησης ] Θέρµανση Οικιών (Ελληνική Αγορά) [ Diesel θέρµανσης ] Λιπαντικά Marine (Ελληνική Αγορά και εξωτερικό) [ Κλάδος Ναυτιλίας ] Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε. (Ελληνική Αγορά) 434 πρατήρια (50 είναι ελεγχόµενα), µε σηµαντική παρουσία στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Οι πρατηριούχοι συνεργάτες ελέγχονται µε αυστηρά κριτήρια (3.000 έλεγχοι το χρόνο από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο). Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό νοθείας (βενζίνη και ντίζελ) στα πρατήρια της ΕΛΙΝΟΪΛ είναι µόλις 1%-2% έναντι 8%-16% για την αγορά. Το µέσο κόστος δηµιουργίας πρατηρίου ανέρχεται σε ευρώ, και η περίοδος επιστροφής του κεφαλαίου (payback period) σε 1,5 έτη. Περιλαµβάνονται µεγάλες Ελληνικές βιοµηχανίες και εταιρίες µε ηγετική παρουσία στους κλάδους δραστηριοποίησής τους. Μέσω παρουσίας σε µαρίνες ή µέσω βυτιοφόρων πραγµατοποιείται εφοδιασµός σε ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια της Ελλάδας. Υπογράφηκε ήδη η σύµβαση για τη Μαρίνα Ζέας, ενώ το ενδιαφέρον της Εταιρίας στρέφεται και προς τις µαρίνες του Φλοίσβου και του Αλίµου. Η Εταιρία αποδίδει µεγάλη έµφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, απευθυνόµενη σε καταναλωτές που είναι διατεθειµένοι να αγοράσουν καύσιµο θέρµανσης σε υψηλότερη τιµή. Η Εταιρία δραστηριοποιείται επίσης και στη θέρµανση µέσω πρατηρίων (diesel θέρµανσης). Η θέση της Εταιρίας στη συγκεκριµένη αγορά ενδυναµώνει µε σταθερούς ρυθµούς διαχρονικά (4η θέση στην πώληση λιπαντικών ναυτιλίας στην Ελλάδα). Το 2004, η Εταιρία πώλησε τόνους (50% στην Ελλάδα και 50% στο εξωτερικό). Ήταν physical supplier (µε δικό της brand name) για τόνους (Ελλάδα, Σιγκαπούρη), και trader για τόνους (άλλες χώρες). ραστηριοποιείται στον τοµέα µελέτης και κατασκευής καταστηµάτων λιανικής πώλησης, κτιρίων, βιοµηχανοστασίων, αποθηκών και τεχνικών έργων γενικότερα. ΕΛΙΝΟΪΛ: Γεωγραφική ιασπορά ικτύου Πρατηρίων Πυκνότητα ικτύου = Αριθµός Κατοίκων ανά Πρατήριο > < < < < < Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 18

19 Προµηθευτές & Πελάτες Η Εταιρία προµηθεύεται καύσιµα από 2 Ελληνικά διυλιστήρια, τα Ελληνικά Πετρέλαια και τη Μότορ Όιλ. Σύµφωνα µε την τελευταία διαθέσιµη χρήση, τα Ελληνικά Πετρέλαια αντιπροσώπευαν το 78% των αγορών, ενώ η Μότορ Όιλ το 17% µε τους λοιπούς το 5%.Ο χρόνος πληρωµής των προµηθευτών της Εταιρίας κυµαίνεται µεταξύ 15 και 30 ηµερών. Κατά τη χρήση του 2004, το 96% του υπολοίπου των προµηθευτών είχε χρόνο ενηλικίωσης έως 30 ηµέρες Η Εταιρία έχει να επιδείξει σηµαντικούς βιοµηχανικούς πελάτες όπως Τιτάνα, Αλουµίνιον της Ελλάδος, Ε.Β.Ζ., Ελαΐς, Ιντρακόµ, Chipita, Τέρνα, Ελβάλ, Unilever, Κατσέλης, Μπάµπης Βωβός, Σέλµαν, κ.λ.π.. Παράλληλα, η ΕΛΙΝΟΪΛ προέβη πρόσφατα σε συνεργασία µε τα Καταστήµατα Αφορολόγητων Ειδών, ιδρύοντας το πρώτο πρατήριο αφορολόγητων καυσίµων στο συνοριακό σταθµό των Κήπων του Έβρου. Ο µέσος χρόνος είσπραξης από τους πελάτες της Εταιρίας κυµαίνεται µεταξύ 5 και 15 ηµερών στα πρατήρια και ηµερών στη βιοµηχανία. Κατά τη χρήση του 2004, το 95,5% του υπολοίπου των πελατών είχε χρόνο ενηλικίωσης έως 60 ηµέρες, και το 90% του υπολοίπου των επιταγών έως 60 ηµέρες. Μετοχική Σύνθεση Μετά την είσοδο της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο, η µετοχική της σύνθεση διαµορφώθηκε ως ακολούθως: Μέτοχος Μερίδιο Συµµετοχής ILIUM S.A. 59,91% ANEMOS S.A. 7,49% Χαράλαµπος Κυνηγός 3,74% Ιωάννης Κουρούκλης 3,74% Επενδυτικό Κοινό 25,11% Σύνολο 100,00% Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 19

20 Κλάδος Πετρελαιοειδών οµή Κλάδου & Νοµοθετικό Πλαίσιο Η Ελληνική Πετρελαϊκή Αγορά διακρίνεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, περιλαµβάνονται η δραστηριότητα της διύλισης και οι εµπορικές συναλλαγές που αφορούν στην πώληση προϊόντων από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες εµπορίας. Σήµερα υπάρχουν 4 διυλιστήρια που ανήκουν σε δύο εταιρίες. Στο δεύτερο επίπεδο, ανήκει η εµπορία ετοίµων προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή, τον πρατηριούχο, καθώς και τον µεταπωλητή θέρµανσης. Σήµερα δραστηριοποιούνται 20 εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών (Ε.Ε.Π.), εκ των οποίων, δύο είναι πολυεθνικές (BP και Shell), 1 είναι κρατική εταιρία, και οι υπόλοιπες είναι ιδιωτικές εταιρίες. Τέλος στο τρίτο επίπεδο, υπάγεται η εµπορία από τους πρατηριούχους και τους µεταπωλητές θέρµανσης. Σήµερα στην Ελληνική αγορά, λειτουργούν περίπου πρατήρια. Επισηµαίνεται ότι βάσει σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το 2006 απελευθερώνονται οι συµβάσεις πρατηρίων στην Ελλάδα. Τα εν λόγω πρατήρια δεν πρόλαβαν µέχρι σήµερα να προσαρµόσουν τις συµβάσεις στις επιταγές της Ε.Ε., µε αποτέλεσµα να καθίστανται από το 2006 ελεύθερα να διαπραγµατευθούν νέες συµφωνίες µε οποιαδήποτε εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών. Οι εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών προµηθεύονται τα εµπορεύµατά τους από τα ελληνικά διυλιστήρια «Ελληνικά Πετρέλαια» (τρία διυλιστήρια) και «Μοτορόιλ» (ένα διυλιστήριο), τα οποία βάσει του θεσµικού πλαισίου δεν µπορούν να ασκήσουν άµεσα εµπορική δραστηριότητα (παρά µόνο µέσω θυγατρικών ή συγγενών εταιριών). Οι δε εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών διαθέτουν ειδική άδεια εµπορίας µε την οποία είναι σε θέση να πωλήσουν τα προϊόντα τους σε κατόχους άδειας λιανικής εµπορίας (όπως πρατήρια υγρών καυσίµων, πωλητές πετρελαίου θέρµανσης, κ.λ.π.). Παρακαλούµε όπως διαβάσετε τις σηµαντικές ανακοινώσεις στο τέλος αυτού του δελτίου ανάλυσης 20

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης στις αρχές Ιουλίου αφού δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ., κινήθηκε έντονα πτωτικά, µε αποτέλεσµα η τιµή της να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Στις αρχές Απριλίου, η µετοχή διέσπασε καθοδικά τον κινητό µέσο όρο 30 ηµ. και κινήθηκε πτωτικά µε αποτέλεσµα να βρεθεί κάτω και από τα 11,0 ευρώ. Από τα µέσα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή στις αρχές Αυγούστου προσπάθησε να κινηθεί ανοδικά και να διασπάσει τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ. εν τα κατάφερε όµως µε αποτέλεσµα να συνεχίσει την πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή του Σαράντη το προηγούµενο µήνα κινήθηκε έντονα καθοδικά και οδηγήθηκε στη µακροχρόνια γραµµή στήριξής της και το επίπεδο των 6 ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να

Διαβάστε περισσότερα

Με Έµφαση στη ιαχρονική Ποιότητα Ενισχύει την Ηγετική της Θέση

Με Έµφαση στη ιαχρονική Ποιότητα Ενισχύει την Ηγετική της Θέση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 [ ELIr.AT ] Με Έµφαση στη ιαχρονική Ποιότητα Ενισχύει την Ηγετική της Θέση Valuation & Research Specialists (VRS) Value Invest - www.valueinvest.gr Investment Research & Analysis Journal

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η ανοδική κίνηση της µετοχής που είχε ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου του 2007 διακόπηκε στις 7 Ιανουαρίου όπου η µετοχή άρχισε να κινείται πτωτικά ακολουθώντας το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Οι Όροι & οι Συνθήκες του «Παιχνιδιού» 4 Χρόνια μετά το Ιστορικό Υψηλό του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σπυρίδων Ε. Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ )

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) Με την ευγενική χορηγία Ο δείκτης δείχνει πόσο δηµοφιλής είναι µια εταιρία στους επενδυτικούς κύκλους µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΤΟ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το IRAJ ( Investment Research & Analysis Journal ) δικτυακός τόπος της Εταιρίας Εξειδικευμένων Χρηματοοικονομικών Συμβούλων Valuation & Research Specialists ( VRS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σε Στενό Κλοιό οι Εταιρικές Αποτιµήσεις

Σε Στενό Κλοιό οι Εταιρικές Αποτιµήσεις 16 Φεβρουαρίου 2009 Σε Στενό Κλοιό οι Εταιρικές Αποτιµήσεις Από τα µέσα του 2007, οι διεθνείς αγορές µετοχών εισήλθαν σε ένα πτωτικό κύκλο τιµών, ο οποίος στην αρχή φάνηκε βραχύβιος αλλά στη συνέχεια οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL www.iraj.gr Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Εισηγµένες Εταιρίες Αντλούν Κεφάλαια από τους Επενδυτές µε Αντάλλαγµα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW on EBITDA. Πώς Άρχισε η Χρήση των Λειτουργικών Κερδών (EBITDA)

IRAJ VIEW on EBITDA. Πώς Άρχισε η Χρήση των Λειτουργικών Κερδών (EBITDA) Νοέμβριος 2002 IRAJ VIEW on EBITDA Η Ελαφρότητα του EBITDA (Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων) και των Παραγώγων Δεικτών Αποτίμησης στην Ελληνική Αγορά Μετοχών Πως Πρέπει να Χειριζόμαστε Έναν Περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ Με την υποστήριξη των εταιριών Επαγγελµατική Πιστοποίηση Certificate in Corporate Finance από το Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μάρτιος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μία Σύνοψη των Βασικών Μοντέλων Πρόβλεψης Τα Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των Μεθόδων Αποτίμησης βάσει των Πρακτικών που Εφαρμόζονται από Ευρωπαίους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Insiders & η Σηµασία των Κινήσεών τους σε µία Χρηµατιστηριακή Αγορά 1 Ο πίνακας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x Κλάδος Δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες Δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών σταθερής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με την ευγενική χορηγία Οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο µεθόδων ανάλυσης & η συµπληρωµατική σχέση τους 1

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 626,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,95%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 104,60 εκατ. εκ των οποίων 27,27 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 628,75 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,97%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 180,92 εκατ. εκ των οποίων 73,75 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Φεβρουάριος 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι Δυσμενείς Συνθήκες του Κλάδου Επηρεάζουν Θεμελιώδη Μεγέθη & Αποτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016 Εταιρική Παρουσίαση Οκτώβριος 2016 1 Επισκόπηση της εταιρείας Hypermarket χωρίς φαγητό, µόδα και ηλεκτρονικά 40,000 προϊόντα µε µέση τιµή πώλησης EUR 4.99 Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας...

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... Δελτίο ενέργειας Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... 16 Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52 ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Τιµή (26/10/2004) 2,52 Τεγόπουλος Εκδόσεις Τιµή Στόχος (DCF) 3,00 Κλάδος: Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) «Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα