Grammatica Italiana η οποία και έμελλε να διαγράψει μια ανέλπιστα επιτυχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Grammatica Italiana η οποία και έμελλε να διαγράψει μια ανέλπιστα επιτυχή"

Transcript

1 Τίνα Ζωγοπούλου Grammatica italiana Έχοντας αισίως συμπληρώσει τριάντα χρόνια διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας σε Έλληνες σπουδαστές, και είκοσι ακριβώς χρόνια από την πρώτη έκδοση της Grammatica Italiana η οποία και έμελλε να διαγράψει μια ανέλπιστα επιτυχή πορεία στο χώρο του ιταλικού σχολικού βιβλίου ( αντίτυπα), αποφάσισα να «πειράξω» το παλιό, πλην αγαπημένο από πολλούς υλικό. Η Grammatica Italiana κυκλοφορεί πληρέστερη, αμεσότερη, πιο σύγχρονη και ελκυστικότερη ελπίζω για τον αναγνώστη. Ευχαριστώ τους χιλιάδες μαθητές που στάθηκαν ο λόγος, για τον οποίο πρωτοέγραψα το βιβλίο, αλλά και εκείνος, για τον οποίο επανεκδίδεται τώρα ανανεωμένο. Με την ελπίδα ότι θα υπάρξουν ακόμη δύο δεκαετίες ανάλογης ανταπόκρισης και αποδοχής, οι οποίες είθε να μας δώσουν την ευκαιρία για μια ακόμη ανανέωσή του, το Τίνα Ζωγοπούλου

2 Τίνα Ζωγοπούλου Grammatica italiana ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDICE 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / STORIA DELLA LINGUA ITALIANA ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ / L ALFABETO ITALIANO REGOLE DI PRONUNCIA ΤΟΝΙΣΜΟΣ / INTONAZIONE ΟΜΟΗΧΕΣ ΛΕΞΕΙΣ / OMONIMI ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ / DIVISIONE IN SILLABE ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ / PUNTEGGIATURA ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ / L ARTICOLO DETERMINATIVO ΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ / L ARTICOLO ΙΝDETERMINATIVO ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ / IL SOSTANTIVO ΤΟ ΓΕΝΟΣ (IL GENERE) Ο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ (IL PLURALE) ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ / L AGGETIVO ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ / I GRADI DI COMPARAZIONE DELL AGGETIVO ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ / I NUMERALI ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ / NUMERALI CARDINALI ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ / NUMERALI ORDINALI ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ / PRONOMI PERSONALI SOGGETTO ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / PRONOMI DIRETTI ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / PRONOMI ΙΝDIRETTI ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ / PRONOMI COMBINATI ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ / PRONOMI RIFLESSIVI KTHTIKΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΑ / PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ / PRONOMI RELATIVI ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΑ / PRONOMI E AGGETTIVI INTERROGATIVI ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΑ / PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRATIVI ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΑ / PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI... 79

3 Grammatica italiana Τίνα Ζωγοπούλου 19 OI ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ / LE PREPOSIZIONI ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ / PREPOSIZIONI PROPRIE Η πρόθεση DI... 84» DA... 87» A... 89» IN... 91» CON... 93» SU... 93» PER... 94» FRA (TRA) ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ / PREPOSIZIONI IMPROPRIE ΤΑ ΜΟΡΙΑ CI (VI), NE / LE PARTICELLE CI (VI), NE ΤO ΜΟΡΙO CI (VI) / LA PARTICELLA CI (VI) ΤO ΜΟΡΙO NE / LA PARTICELLA NE ΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ / L AVVERBIO ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / LE CONGIUNZIONI ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / CONGIUNZIONI COORDINATIVE ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / CONGIUNZIONI SUBORDINATIVE ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ / INTERIEZIONI, ESCLAMAZIONI ΤΟ ΡΗΜΑ / IL VERBO TA ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ / I VERBI AUSILIARI Ο ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ / IL PRESENTE INDICATIVO Ο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ / IL PASSATO PROSSIMO ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ο ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ / L IMPERFETTO O ΑΟΡΙΣΤΟΣ / IL PASSATO REMOTO ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ / IL TRAPASSATO IL TRAPASSATO PROSSIMO IL TRAPASSATO REMOTO Ο ΑΠΛΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ / IL FUTURO SEMPLICE Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ / IL FUTURO ANTERIORE Η ΔΥΝΗΤΙΚΗ (ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ) / IL CONDIZIONALE ΑΠΛΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ / CONDIZIONALE SEMPLICE ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ / CONDIZIONALE COMPOSTO Η ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / IL CONGIUNTIVO ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ / CONGIUNTIVO PRESENTE ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ / CONGIUNTIVO PASSATO ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ / CONGIUNTIVO IMPERFETTO ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ / CONGIUNTIVO TRAPASSATO Η ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ / L IMPERATIVO...177

4 Τίνα Ζωγοπούλου Grammatica italiana 36 ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ / GERUNDIO INFINITO PARTICIPIO ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ / IL GERUNDIO α) Το απλό γερούνδιο (Il gerundio semplice) β) Το σύνθετο γερούνδιο (Il gerundio composto) ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ / L INFINITO α) To απαρέμφατο ενεστώτα (L infinito presente) β) To απαρέμφατο Παρακειμένου (L infinito passato) Η ΜΕΤΟΧΗ / IL PARTICIPIO α) Η μετοχή ενεστώτα (Il participio presente) β) H παθητική μετοχή (Il participio passato) ΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ / LE FORME PERIFRASTICHE Ο ΑΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΣ / LA FORMA IMPERSONALE Η ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ / LA FORMA RIFLESSIVA-PRONOMINALE ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ FORMA RIFLESSIVA Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ / LA FORMA PASSIVA SI PASSIVANTE Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ / LA CONCORDANZA DEI TEMPI E DEI MODI Ο ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ / IL PERIODO IPOTETICO ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ / IL DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΡΟΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ / PAROLE ALTERATE, ABBREVIAZIONI SIGLE, PREFISSI SUFFISSI ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ / PAROLE ALTERATE ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / ABBREVIAZIONI ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ / ACRONIMI ΠΡΟΘΕΜΑΤΑ / PREFISSI ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ / SUFFISSI ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ / ESPRESSIONI PROVERBI MASSIME ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ / ESPRESSIONI ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ / PROVERBI MASSIME ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΑ / ESPRESSIONI E MASSIME LATINE ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ / ΤAVOLE VERBI ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ / CONIUGAZIONE DEI VERBI AUSILIARI ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ / CONIUGAZIONE DEI VERBI REGOLARI EΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ / FORMA ATTIVA ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ / FORMA RIFLESSIVA-PRONOMINALE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ / FORMA PASSIVA ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ / CONIUGAZIONE DEI VERBI IRREGOLARI PIÙ FREQUENTI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / BIBLIOGRAFIA...275

5 3 Grammatica italiana Τίνα Ζωγοπούλου Η χρήση του οριστικού άρθρου Κύρια ονόματα, επώνυμα, τίτλοι με τα κύρια ονόματα και στα δύο γένη: με τα επώνυμα αρσενικού γένους: με τους τίτλους don, donna, fra, suor(a), ma(e)stro: με τα ονόματα Dio, Nostro Signore: στις προσφωνήσεις:! ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ho visto Pietro. Chiara ha studiato a Pavia. Pertini fu Presidente della Repubblica Italiana. Don Giovanni, Donna Lucia, Fra Angelico, Suora Cecilia, Mastro Don Gesualdo. Dio è onnipotente. αλλά: il buon Dio (γιατί συνοδεύεται από προσδιορισμό). Signora Giulia! Dottor Grassi! (οι λέξεις signore, dottore και professore, ως τίτλοι, όταν δηλαδή ακολουθεί το όνομα, αποβάλλουν το -e της κατάληξης.) Παρατήρηση: Το οριστικò άρθρο χρησιμοποιείται: στους τίτλους (π.χ. signore / signora, dottore / dottoressa, professore / professoressa, ingegnere, re / regina, conte / contessa κ.λπ.): II signor Paoletti non è ancora arrivato. La dottoressa Grassi non riceve oggi. Aspettiamo il professor Neri da mezz ora. La regina Sofia ama molto l arte. όταν προηγείται επίθετο: il Bell Antonio, la Bella Elena με τα κύρια θηλυκά ονόματα στην καθομιλουμένη (κεντρική και βόρεια Ιταλία): Alla festa viene anche la Giovanna. με τα θηλυκά επώνυμα: la Garbo, la Loren Συνήθως αλλά όχι υποχρεωτικά, με τα επώνυμα διάσημων προσώπων και συγγραφέων: II Boccaccio scrisse il Decameron. Durante la mostra abbiamo ammirato molte opere del Caravaggio. Γεωγραφικοί όροι με τα ονόματα των ηπείρων, χωρών και γεωγραφικών διαμερισμάτων, όταν συμμετέχουν σε εμπρόθετο προσδιορισμό κίνησης ή στάσης σε τόπο: ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ in America, in Italia, in Toscana. Aλλά: nell Italia del nord, nel Lazio 22

6 Τίνα Ζωγοπούλου Grammatica italiana 3 με τα ονόματα πόλεων: Milano, Venezia, Bologna. Aλλά: α) la bella Firenze (επειδή συνοδεύεται από επίθετο). β) με τα ονόματα των παρακάτω πόλεων: il Pireo, il Cairo, la Spezia, l Aquila, l Avana, l Aia (=η Χάγη), le Havre, la Mecca. με τα ονόματα των μικρών αλλά και των ξένων νησιών:! Malta, Capri, Cipro. Αλλά: l Elba, il Giglio, il Madagascar. Παρατήρηση: Το οριστικò άρθρο χρησιμοποιείται: με τα ονόματα των ηπείρων, χωρών και γεωγραφικών διαμερισμάτων (υποκείμενο ή αντικείμενο): L Europa è detta anche il Vecchio Continente. Molti americani visitano l Africa. La Germania è un paese dell Europa Centrale. L Umbria è il cuore verde d Italia. με ονόματα ποταμών, λιμνών, βουνών, ηφαιστείων, θαλασσών και ωκεανών: Il Tevere, il Garda, Le Alpi, il Mediterraneo, l Atlantico. με τα ονόματα μεγάλων νησιών: La Sicilia, la Sardegna, il Madagascar. Χρόνος (ώρες, ημερομηνίες, ημέρες, μήνες, έτη) ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ με τους μήνες: Febbraio è il mese più corto dell anno. Molti prendono le ferie in agosto. αλλά: Prendiamo le ferie nel mese di agosto. με τις ημέρες της εβδομάδας:! Giovedì prossimo andiamo a teatro. Vengo a trovarti domenica. Aλλά: La domenica è un giorno festivo. (εννοείται: ogni domenica / tutte le domeniche) Il giovedì vado in palestra (εννοείται: tutti i giovedì). Παρατήρηση: Το οριστικò άρθρο χρησιμοποιείται: με τις ώρες: È l una. Sono le quattro (εννοείται: le ore quattro). με τις ημερομηνίες: Il dieci agosto è il mio compleanno (εννοείται: il giorno dieci), l otto settembre, l undici luglio. Αλλά: il primo maggio. με τα έτη: Il 2010 è stato un anno felice per me. Marco si è sposato nel

7 14 Grammatica italiana Τίνα Ζωγοπούλου σε εκφράσεις όπως: Vieni a casa mia? Parola mia! Fa di testa sua. a modo suo a parer mio È colpa tua! per rispetto tuo È roba mia. in vita mia Pago di tasca mia. a spese mie per conto mio Fallo per amor mio! in onor suo Sono fatti / affari miei! Pace all anima sua! Έρχεσαι στο σπίτι μου; Στο λόγο μου! Κάνει του κεφαλιού του. με τον τρόπο του κατά τη γνώμη μου Εσύ φταις! επειδή σε σέβομαι Είναι δικά μου πράγματα. στη ζωή μου Πληρώνω από την τσέπη μου. με δικά μου έξοδα / κόστος για λογαριασμό μου, από μόνος μου Κάνε το για μένα (για χάρη μου)! προς τιμήν του Είναι δική μου δουλειά / υπόθεση! Θεός σχωρέσ τον! Τα κτητικά proprio και altrui α. proprio Εκτός από τη χρήση του ως επιρρήματος (π.χ. sono proprio stancο, è proprio così) με την έννοια ακριβώς, κυριολεκτικά, το proprio μπορεί: να συνοδεύει τα pronomi possessivi προσδίδοντας έμφαση: L ho visto con i miei propri occhi. L ho fatto con le mie proprie mani. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Το είδα με τα ίδια μου τα χέρια. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από το stesso/-a: con i miei stessi occhi, con le mie stesse mani να αντικαταστήσει τα κτητικά suo, sua, suoi, sue, loro, όταν το υποκείμενο είναι αόριστη αντωνυμία: Ognuno di noi deve fare il proprio dovere. Nessuno riconosce i propri errori. Pochi ammettono le proprie mancanze. Tutti rimpiangono la propria giovinezza. Ciascuno andava per i fatti suoi. με απρόσωπες εκφράσεις: Si fa il meglio per i propri figli. Bisogna difendere i propri diritti. Ο καθένας μας πρέπει να κάνει το καθήκον του. Κανένας δεν αναγνωρίζει τα λάθη του. Λίγοι παραδέχονται τις ελλείψεις τους. Όλοι νοσταλγούν τα νιάτα τους. Ο καθένας πήγαινε στις δικές του δουλειές. Κάνει κανείς το καλύτερο για τα παιδιά του. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας. 70

8 Τίνα Ζωγοπούλου Grammatica italiana 14 β. altrui Είναι άκλιτο (il bene altrui, l opinione altrui, i fatti altrui), και δηλώνει αόριστο κτήτορα. Σημαίνει di un altro, dell altro, degli altri (=του άλλου, των άλλων, αλλότριος): Bisogna rispettare l opinione altrui. Non gli interessa il bene altrui. Non invidiare i successi altrui. Non criticare il comportamento altrui. Πρέπει να σεβόμαστε τη γνώμη των άλλων. Δε τον ενδιαφέρει το καλό του άλλου. Μη φθονείς τις επιτυχίες των άλλων. Μην κριτικάρεις τη συμπεριφορά των άλλων. Ουσιαστικοποιημένα aggettivi possessivi: i miei uno dei nostri οι γονείς μου ένας δικός μας il mio dico la mia ό,τι μου ανήκει λέω τη γνώμη μου Απουσία των aggettivi possessivi Το κτητικό επίθετο παραλείπεται όταν: είναι βέβαιο το ποιος είναι ο κτήτορας: Vado a casa perché sono stanco. Devo lavare la macchina. Hai fatto le valigie? Ho smarrito il passaporto. Qualche volta perdo la pazienza. Oggi ho i nervi. (όχι: a casa mia). (όχι: la mia macchina). (όχι: le tue valigie). (όχι: il mio passaporto). (όχι: la mia pazienza). (όχι: i miei nervi). αναφέρεται σε μέρη του σώματος ή σε αντικείμενα που ο κτήτορας φέρει πάνω του: Ha i capelli lunghi. Ha perso la testa per lei. Chiudi gli occhi. Ho aperto la borsa. (όχι: i suoi capelli) (όχι: la sua testa) (όχι: i tuoi occhi) (όχι: la mia borsa) (αλλά: Ha aperto la mia borsa. / Dove hai appeso la mia giacca?) σε πράξεις του κτήτορα που αφορούν μέρη του σώματός του ή αντικείμενα ιδιοκτησίας του (το ρήμα βρίσκεται πάντα στη forma riflessiva), ( Â κεφ. 39 La Forma Riflessiva - Pronominale): Mi lavo le mani. Si fa la barba. Ci laviamo i denti. Si è rotta una gamba. όχι: le mie mani όχι: la sua barba όχι: i nostri denti όχι: la sua gamba σε παρουσίαση καταστάσεων που αφορούν μέρη του σώματος του κτήτορα ή αντικείμενα ιδιοκτησίας του. Χρησιμοποιείται εδώ το έμμεσο αντικείμενο (pronome indiretto): Mi fa male la testa. Le tremano le gambe. Gli batte il cuore. Mi è morto il gattino. Το κτητικό είναι, τέλος, δυνατόν να αντικατασταθεί από το μόριο ne σε δομές του τύπου ( Â κεφ. 20 La Particella Ne): Conosco Aldo ma non conosco sua moglie. Conosco Aldo ma non ne conosco la moglie. 71

Progetto italiano Junior 1 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Progetto italiano Junior 1 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Το γλωσσάριο, χωρισμένο σε ενότητες και βιβλία (Libro di classe και Quaderno degli esercizi), παρουσιάζεται με αλφαβητική σειρά. Τα υπογραμμισμένα φωνήεντα είναι αυτά που τονίζονται, πχ. pagina. Όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδότρια, Τίνα Ζωγοπούλου

Η εκδότρια, Τίνα Ζωγοπούλου Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά Αγλαΐα Σπάθη Έχοντας αισίως συμπληρώσει τριάντα χρόνια προσφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση της Ελλάδας, και κατέχοντας πλεόν ηγετική θέση στο χώρο, προχωρούμε ακόμα πιο

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO B2 secondo il Consiglio d Europa FASE I comprensione di

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011 1 Editorial Editorial Μετά από μια μεγάλη απουσία, επιστρέψαμε δυναμικά με καινούρια θέματα και ιδέες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE B PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 34 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεμ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδημοσιεύση κειμένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1397 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89407/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

Seconda edizione: giugno 2013

Seconda edizione: giugno 2013 2 Seconda edizione: giugno 2013 Copyright 2013 Zanichelli editore s.p.a., Bologna [9951] Questa opera è una banca dati costituita ai sensi dell art. 102 bis della L. 633/1941 da Zanichelli editore s.p.a.

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

POETI GRECI CONTEMPORANEI. Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis

POETI GRECI CONTEMPORANEI. Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis POETI GRECI CONTEMPORANEI Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis 1 Poeti Greci Contemporanei III. Vassìlis Laliòtis 2 Condannato alla poesia Βασίλης Λαλιώτης, Vassìlis Laliòtis Ciò che subito si sente in Vassìlis

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Όρος Εξήγηση Παράδειγμα Αιτιατική Η Αιτιατική είναι η πτώση του άμεσου αντικειμένου. Συνήθως συμβαίνει κάτι σε έμβια όντα ή αντικείμενα. Η Αιτιατική μπορεί επίσης να χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca.

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca. 1 Project: ATTENBERG Original Title: ATTENBERG Director: Athina Rachel Tsangari Translated Title: Attenberg Translator: Caterina Carpinato Language: GREEK Subtitles: 559 Words: 3407 Creation Date: 19.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

H βιβλιοθήκη Μουτζάν. Η ιταλοµάθεια της Ελισάβετ Μαρτινέγκου (1801-1832) Cristiano Luciani

H βιβλιοθήκη Μουτζάν. Η ιταλοµάθεια της Ελισάβετ Μαρτινέγκου (1801-1832) Cristiano Luciani H βιβλιοθήκη Μουτζάν. Η ιταλοµάθεια της Ελισάβετ Μαρτινέγκου (1801-1832) Cristiano Luciani Με την παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσουµε να εξιχνιάσουµε την ιταλοµάθεια ως ξεχωριστή πλευρά της πολιτισµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι

Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι «...Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα, που ερχόταν στο κατώφλι μας κάθε χρονιά, την εποχή που γίνονται τα μούρα, ζητώντας με ευγένεια να της δώσουμε λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana

Διαβάστε περισσότερα

Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη

Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα ΤΑ ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ 3 ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 Τα οριστικά άρθρα 3 Το τελικό (ν) στην αιτιατική των άρθρων: το(ν) ή τη(ν) 4 Τα αόριστα

Διαβάστε περισσότερα

150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 37 PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE 1/2011 ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 1/2011 150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ LEONARDO DA VINCI A SALONICCO LEONARDO DA VINCI ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ LEONARDO

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 31 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεµ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδηµοσιεύση κειµένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται µόνο µε την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELLA CULTURA, DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LI NGUA ITALIANA LIVELLI B1 & B2

Διαβάστε περισσότερα

Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων»

Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων» simboli araldici a grottesca sulle pareti nella sala del Cavaliere Paolo Guidotti Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων» grottesche sulla volta

Διαβάστε περισσότερα