ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ"

Transcript

1 ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Σεπτέμβριος 2017 Παπαδόπουλος Δημήτρης

2

3 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ _ ΤΡΙΩΔΙΟΝ Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου Εἰς τόν Ἑσπερινόν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου σελ. Μὴ προσευξώμεθα (δὶς) και Φαρισαῖος κενοδοξίᾳ (ἅπαξ) Δόξα... Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 αν _ το _ κρα _ το _. ο _ ορ _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _ ε _ οι _ δα_ α _ πο _ ο _. ο _ σα _ δυ _ υ _ ν αν _ τ αι _ τα _ α _ δα _ α _ α _ α _. α _ κρυ _ υ _ υ _ υ _ α _ Ε _ ζε _ κι _ α _ αν _ γ αρ_ εκ _ των _ πυ _ υ _ λων _ τ ου _ θα_ α _ να _ α _ του _ α _ αν _ η _ η _ η _ γ α _ α _ α _ α _ γον _ τη _ ην _. α _ μαρ _ τω _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3

4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ λον _ εκ _ των _ χρο _ νι _ ι _ ω ν _ πται _ αι _ σμα _. των _ ερ _ ρυ _ υ _ υ _. υ _ σα _ α _ α _ αν _ το _ τον _ δε _ Τ ε _. ε _ λω _ ω _. ω _ νην _ υ _ πε _. ερ _ το _. ον _ Φα _ ρι _ ι _ σαι _ ον _ ε _ δι _ ι _ και _ αι _ αι _ ω _ ω _ ω _ ω _ σαν _ και _ δε _. ε _ ε _. ε _ ο _ ο _ ο _ ο _ μαι _ συν _ αυ _ τοι _ ο ις_ α _ ρ ιθ _ μη _ η _ η _ η _ σ ας _ ε _ ε _ λε _ ε _. ε _ η _ σο _ ο _ ο _ ο _ ον _ με _ Ἕτερον Δόξα... Τριώδιον Βιολάκη 1899 αν _ το _ κρα _ α _ το _. ο _ ορ _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _ οι _ δα_ α _ πο _ ο _. ο _ σα _ δυ _ ν αν _ ται _. αι _. αι _ τα _ δα _ α _ α _. α _ κρυ _ υ _ υ _ υ _ α _ Ε _ ζε _ κι _ α _ α _. αν _ γαρ _ εκ _ των _ πυ _ λων _ τ ου_ θα _ να _ του _ αν _ η _ η _ η _ γ α _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 4

5 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ α _ α _ γον _ την _. α _ μαρ _ τω _ ω _ λον _ εκ _ των _ χρο _ νι _ ι _. ι _ ων _ π ται _ σμα _ α _. των _ ερ _ ρυ _ υ _ υ _. υ _ σα _ α _ α _ α _ το _ τον _ δε _ Τ ε _. ε _ λω _ ω _. ω _ νην _ υ _ περ _ τ ον_ Φα _ ρι _ σαι _ ον _ ε _ δι _ ι _ και _ αι _ αι _ ω _ ω _ ω _ ω _ σαν _ και _ δε _ ε _. ε _ ο _ ο _ ο _ ο _ μαι _ συν _ αυ _ τοις _ α _ ρ ιθ _ μη _ η _ η _ η _ σα _. ας _ ε _ ε _ λε _ ε _ η _ η _ σ ο _ ο _ ο _ ον _ Εἰς τόν Στίχον Δόξα... Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ε _ βα _ ρη _ με _ νων _ των _ ο _ φθαλ _ μων _ μ ου_ εκ _ των _ α _ νο _ ο _ μι _ ι _ ω _ ω _.ω ν _ μου _ ου _ δυ _ να _ μ αι_ α _ τε _ νι _ σ αι_ αι _ και _ αι _ ι _ ι _ δειν _ τον _ αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 5

6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ θε _ ρα _ α _ του _ ου _ ου _ ου _ ου _ ου _ ρα _ α _ α _ α _ νου _ αλ _ λα _ δε _ ξ αι_ με_ ως _ το _ ον _. Τε _ ε _ λω _ ω _ νην _ με _ τα _ νο _ ου _. ου _ ου _.ο υν _ τα _ α _. Σω _ ω _ ω _ τηρ _ και _ ε _ λε _. ε _ η _ σο _ ο _ ο _ ον _ με _ Ἕτερον Δόξα... Τριώδιον Βιολάκη 1899 ε _ βα _ ρη _ με _ νων _ των _ ο _ φθαλ _ μων _ μ ου_ εκ _ των _ α _ νο _ μι _ ι _ ι _ ω _.ω ν _ μου _ ου _ δυ _ να _ μ αι_ α _ τε _ νι _ ι _ σ αι_ αι _ κ αι _ ι _ ι _ δειν _ τον _ αι _ θε _ ρα _ α _ του _ Ου _ ου _ ου _ ου _ ρα _ α _ α _ α _ νου _ αλ _ λα _ δε _ ξ αι _ με_ ως _ τον _. Τε _ ε _ λω _ ω _ νην _ με _ τα _ νο _ ου _ ου _ ου _ ου _.ο υν _ τα _ α _. Σω _ ω _ ω _ τηρ _ και _ ε _ λε _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 6

7 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ σο _ ο _ ον _ με _ Εἰς τόν Ὄρθρον Κανὼν Τριῳδίου Ὠδή α Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας Βασίλης Κιαμηλίδης ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _. μων _ δο _ ξα _ σοι _ α _ ρα _ βο _ λαις _ εμ _ βι _ βα _ ζ ων_ παν _ τ ας_ Χρι _ στος _ προς _ βι _ ου _ δι _ ορ _ θ ω_ σ ιν _ τον _ Τε _ λω _ νην _ αν _. υ _ ψοι _ εκ _ της _ τα _ πει _ νω _ σε _ ω ς _ δει _ κνυς _ Φ α_ ρι _ σαι _ ον _ τη _ επ _ αρ _. σει _ τα _ πει _ νου _ με _ ε _ νο _ ον _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _. μων _ δο _ ξα _ σοι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 7

8 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ κ _ τα _ πει _ νω _ σε _ ως _ γε _ ρ ας_ υ _ ψο _ ποι _ ον _ εκ _ δε _ της _ ε _ παρ _ σε _ ω ς _ π τω _ μα _ βλε _ πων _ χ α_ λε _ π ον _ του _ Τε _ λω _ ν ου_ ζη _ λου _ τα _. κα _ λα _ και _ την _ φα _ ρι _ σα _ ι _ κην _. κα _ κι _ αν _ μι _ σ η_ η _ σο _ ον _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _. μων _ δο _ ξα _ σοι _ ξ _ α _ πο _ νοι _ ας _ κε _ νου _ τ αι_ παν _ α _ γα _ θον _ εκ _ δε _ τα _ π ει_ νω _ σε _ ω ς _ κ α_ θαι _ ρει _ τ αι_ π αν_ κ α_ κ ον _ ην _ π ερ_ α _ σπα _ σω _ με _ θα _. πι _ στοι _ βδε _ λυτ _ το _ με _ ν οι_ σ α_ φως _ τρο _ π ον_ κε _ νο _ δο _ ξον Θεοτοκίον_ _ πε _ ρα _ γι _ α _ Θ ε _ ο _ το _ κε _ σω _ σον _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 8

9 _ Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ μας _ νω _ μ ην_ βου _ λην _ προσ _ δο _ κι _ αν _ σω _ μ α_ ψυ _ χην _ κ αι_ το _ π νευ _ μ α_ Δε _ σ ποι_ να _ α _ να _ τι _ θη _ μι _. προς _ σε _ δ υσ_ χε _ ρων _ εχ _ θρων _ και _ π ει_ ρα _ σ μων _ και _ μελ _ λου _ σ ης_ α _ π ει_ λης _ ρυ _ σ αι_ και _ σω _ σο _ ον _ με _ ε _ Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σὺ Ὠδή γ Βασίλης Κιαμηλίδης ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _. μων _ δο _ ξα _ σοι _ _ πο _ κο _ πρι _ ας _ κ αι_ πα _ θων _ τα_ πει _ νος _ α _ νυ ψου _ τ αι _ α _ ρε _ των _ α _ π ο_ υ _ ψ ους_ κ α_ τα_ πι _ πτει _ δε _ δ ει_ ν ως _ υ _ ψη _ λο _ καρ _ δι _ ος _ π ας _ ου _ τ ον_ τρο _. ο _ π ον _ της _ κα _ κι _ ας _ φυ _ υ _ γ ω _ με _ εν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 9

10 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _. μων _ δο _ ξα _ σοι _ ε _ νο _ δο _ ξι _ α _ εκ _ κε _ νοι _ πλου _ τον _ δι _ και _ ο _ συ _ ν ης _ των _ πα _ θων _ δε _ σ κορ_ πι _ ζ ει _ η _ τα_ πει _ νω _ σ ις_ π λη_ θ υν _ ην _ μι _ μου _ με _ ν ους_ η _ μ ας _ της _ με _ ρι _ δ ος_ δει _. ξον _ του _ Τε _ λω _ ν ου_ Σ ω_ τ ηρ _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _. μων _ δο _ ξα _ σοι _ ς _ ο _ Τε _ λω _ νης _ και _ η _ μεις _ τυ _ πτον _ τες _ εις _ το _ στη _ θ ος _ κα _ τα _ νυ _ ξει _ β ο_ ω _ μ εν _ Ι _ λα _ σθη _ τι _ ο _. Θε _ ος _ η _ μιν _ τ οις_ α _ μ αρ_ τ ω_ λοις _ ο _ πως _ του _ τ ου_ λα _. βω _ μεν _ την _ α Θεοτοκίον _ φε _ σι _ ιν _ _ πε _ ρα _ γι _ α _ Θ ε _ ο _ το _ κε _ σω _ σον _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 10

11 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ μας _ ν _ σοι _ τη _ μο _ νη _ π ροσ _ φυ _ γη _ π ε_ ποι _ θως _ μη _ εκ _ πε _ σ ω _ της _ κα _ λης _ π ροσ_ δο _ κι _ ας _ α λ_ λ α_ τυ _ χοι _ μ οι_ τ ης_ σ ης _ ε _ πι _ κου _ ρι _ ας _ Α _ γ νη _ πα _ σ ης_ βλα _. α _ β ης _ δυ _ σχε _ ρων _ ρυ _ ο _ με _ νο _ ος _ Ταχὺ προκατάλαβε Μεσώδια Καθίσματα Βασίλης Κιαμηλίδης α _ πει _ νω _ σις _ υ _ ψ ω_ σε _ κατ _ η _ σ χυμ _ με _ ν ον_ κ α_ κ οις _ Τε _ λω _ νην _ στυ _ γνα _ σ αν_ τα _ κ αι_ το _ ι _ λα _ σ θη_ τι _ τ ω_ Κτι _ σ τη_ β ο_ η _ σ αν_ τα _ επ _ αρ _ σις _ δε _. καθ _ ει _ λ εν _ α _ πο _ δι _ και _ ο _ συ _ ν ης _ δει _ λαι _ ον _ Φ α_ ρι _ σαι _ ον _ με _ γα _ λορ _ ρη _ μο _ νου _. ουν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 11

12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ τα _ ζη _ λω _ σω _ μεν _ δι _ ο _ τα _ κα _ λα _ κ α_ κων _ α π_ ε _ χο _ με _ νοι _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ και _ Υι _ ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _ τι _ α _ πει _ νω _ σις _ υ _ ψ ω_ σε _ πα _ λ αι_ Τ ε_ λω _ ν ην_ κ λαυθ_ μ ω _ βο _ η _ σαν _ τα _ ι _ λα _ σ θη_ τι _ κ αι_ ε _ δι _ και _ αι _ ω _ σεν _ αυ _ τον _ μι _ μ η_ σω _ με _ θα _ α _ παν _ τες _ οι _. εις _ βα _ θ ος _ των _ κα _ κω _. ων _ εμ_. πε _ σον _ τ ες _ κρα _ ξω _ μεν _ τω _ Σω _ τη _ ρι _ α _ πο _ βα _ θ ους_ κ αρ_ δι _. ι _ ας _ η _ μαρ _ το _ μεν _ ι _ λα _ σθη _ τι _ μο _ νε _ φ ιλ_ αν _ θ ρω_ πε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 12

13 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Θεοτοκίον, ὅμοιον αι _ νυν _ και _ α _ ει _ και _ εις _ τuς _ αι _ ω _ νας _ των _ αι _ ω _ νων _ α _ μην _ α _ χυ _ δε _ ξ αι_ Δε _ σ ποι_ να _ τας _ ι _ κε _ σι _ ας _ η _ μ ων _ και _ ταυ _ τας _ προσ _ α _ γ α_ γε _ τω _ σω _ Υι _ ω _ και _. Θε _ ω _ κυ _ ρι _ α _ π αν_ α _ μ ω_ με _ σβε _ σον _ τ ας_ π ε_ ρι _ στα _ σ εις _ των _ δυσ _ φη _ μων _. γλωσ _ σαλ _ γ ων _ πρα _ υ _ νον _ μ η_ χ α_ νι _ ας _ και _ κα _ τα _ α _ β α_ λε _ θ ρα _ σ ος _ των _ ο _ πλι _ ζο _ με _ νων _ α _ θε _ ω ν_ παν _ α _ γ νε_ κα _ τα _ των _ δου _ ου _. λων _ σου _ ου _ ου _ Κοντάκιον Τριωδίου Ἦχος δ'. Ἐπεφάνης σήμερον. Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν, καὶ Τελώνου μάθωμεν, τὸ ταπεινὸν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 13

14 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ἐν στεναγμοῖς, πρὸς τὸν Σωτῆρα κραυγάζοντες Ἵλαθι μόνε ἡμῖν εὐδιάλλακτε. Ἕτερον. Ἦχος γ - Ἡ Παρθένος σήμερον Στεναγμοὺς προσοίσωμεν, τελωνικοὺς τῷ Κυρίῳ, καὶ αὐτῷ προσπέσωμεν, ἁμαρτωλοὶ ὡς Δεσπότῃ, θέλει γὰρ τὴν σωτηρίαν πάντων ἀνθρώπων, ἄφεσιν παρέχει πᾶσι μετανοοῦσι, δι ἡμᾶς γὰρ ἐσαρκώθη, Θεὸς ὑπάρχων Πατρὶ συνάναρχος. Ὁ Οἶκος Ἑαυτοὺς ἀδελφοὶ ἅπαντες ταπεινώσωμεν, στεναγμοῖς καὶ ὀδυρμοῖς τύψωμεν τὴν συνείδησιν ἵνα ἐν τῇ κρίσει τότε τῇ αἰωνίᾳ, ἐκεῖ ὀφθῶμεν πιστοὶ ἀνεύθυνοι, τυχόντες ἀφέσεως ἐκεῖ γὰρ ἐστιν ὄντως ἡ ἄνεσις, ἣν ἰδεῖν ἡμᾶς νῦν ἱκετεύσωμεν, ἐκεῖ ὀδύνη ἀπέδρα λύπη καὶ οἱ ἐκ βάθους στεναγμοί, ἐν τῇ Ἐδὲμ τῇ θαυμαστῇ ἧς ὁ Χριστὸς δημιουργός, Θεὸς ὑπάρχων Πατρὶ συνάναρχος. Συναξάριον Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, πρώτῃ Κυριακῇ τοῦ Τριῳδίου, τῆς τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ παραβολῆς μνείαν ποιούμεθα. Στίχοι Φαρισαΐζων, Ἱεροῦ μακρὰν γίνου, Χριστὸς γὰρ ἔνδον, ᾧ ταπεινοὺς δεκτέον. Ἕτεροι εἰς τὸ Τριῴδιον Ὁ δημιουργὸς τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω, Τρισάγιον μὲν ὕμνον ἐκ τῶν Ἀγγέλων, Τριῴδιον δὲ καὶ παρ ἀνθρώπων δέχου. Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 14

15 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Καταβασίες-Τελώνου καὶ Φαρισαίου & Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς Ὡδὴ α' ς _ εν _ η _ πει _ ρω _ πε _ ζευ _ σ ας_ ο _ Ι _ σρα _ ηλ _ εν _ α _ βυσ _ σ ω_ ι _ χ νε_ σι _ τον _ δι _ ω _ κ την_ Φ α_. ρα _ ω _ κα _ θο _ ρων _ πο _ ν τu_ με _ ν ον _ Θε _ ω _ ε _ πι _ νι _ κι _ ον _ ω _ δην _. ε _ βο _ α _ α _ α _ σ ω_ ω _ με _ εν _ Ὠδὴ γ υκ _ ε _ sιν _ Α _. γι _ ος _ ως _ συ _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ Θ ε_ ος _ μ u _ ο _ υ _ ψω _ σ ας_ το _ κε _ ρ ας_ τ ων_ πι _ sων _ σu _ Α _ γ α_ θε _ και _ sε _ ρε _ ω _ σ ας_ η _ μ ας _ εν _ τη _ πε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 15

16 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ε _ ε _ τρα _ Α' Χορός της _. ο _ μο _ λο _ γι _ ι _ α _ ας _ σu _ u _ Ὠδὴ δ ρι _ στος _ μ u_ δυ _ να _ μ ις_ Θε _ ος _ και _ Κ υ_ ρι _ ος _ η _ σε _ πτη _ Εκ _ κλη _ σι _ α _ Θ ε_ ο _ πρε _ πως _ μελ _ π ει_ α _. να _ κρα _ ζu _ σα _ εκ _ δι _ α _ νοι _ ας _ κ α_. θα _ ρας _ εν _ Κυ _ ρι _. ω _ ε _ ορ _ τα _ α _ ζu _ u _ σα _ α _ Ὠδὴ ε ω _ θει _ ω _ φεγ _ γ ει_ σ u_ α _ γα _ θε _ τας _ των _ ορ _ θ ρι_ ζον _ τ ων_ σ οι_ ψ υ _ χας _ πο _ θ ω_ κ α_ τα _ α _ αυ _ γα _ σον _ δε _ ο _ μ αι _ σε _ ει _ δε _ ναι _ Λο _ γε_ Θ ε_ u _ τον _ ον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 16

17 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ τ ως_. Θε _ ον _ εκ _ ζο _ φ u_ τ ων_ πται _ σμα _. α _ τ ων_. α _ να _ κα _ λu _ u _ με _ ε _ νο _ ος _ Ὠδὴ στ u _ βι _ u _. την _ θα _ λασ _ σαν _ υ _ ψu _ με _ ν ην_ κ α_. θο _ ρων _ των _ πει _ ρα _ σ μων _ τ ω_ κλυ _ δ ω_ νι _ τω _ ευ _ δι _ ω _ λι _ με _ νι _ σ u_ π ροσ _ δρα _ μων _ βο _ ω _ σ οι_ α _ να _ γ α_ γε _ εκ _ φθο _ ρα _ ας _ τ ην_ ζω _ ην _. μu _ πο _ λυ _ υ _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ Ὠδὴ ζ ρο _ σο _ βο _ λον _ μ εν_ την _ κα _ μι _ νον _ ε ιρ_ γα _ σ α_ το _ Αγ _ γε_ λος _ τοις _ ο _ σι _ ο ις_ π αι_ σι _ τuς _ Χαλ _ δαι _ uς _ δε _ κ α _ τα _ φλε _ ε _ γ ον _ π ρο _. σταγ _ μα _ Θε _ u _ τον _ τυ _ ρ αν_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 17

18 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ν ον_ ε _ π ει_ σε _. βο _ αν _ ευ _ λο _ γη _ τος _ ει _ ο _ Θε _ ος _. ο _ των _ Πα _ τε _ ε _ ρ ων_ η _ μω _ ω ν _ Ὠδὴ η ι _ νu _ μεν _ ευ _ λο _ γu _ μ εν_ π ρο_ σ κυ _ νu _ μ εν_ τ ον_ Κυ _ ρι _ ον _ κ _ φλο _ γος _ τ οις_. Ο _ σι _ ι _ ι _ οις _ δρο _ σ ον_ ε _ πη _ γ α_ σ ας _ και _ δι _ και _ u _ θυ _ σι _ ι _ ι _ αν _ υ _ δα_ τι _ ε _ φ λε_ ξ ας _ α _. παν _ τα _ γαρ _ δρας _ Χ ρι_ σ τε_ ε _ μο _ ν ω_ τ ω_ βu _. λε _ σθαι _ σε _ υ _ πε _ ρυ _ ψu _ u _ μ εν_ εις _ παν _ τας _ τuς _. αι _ ω _ ω _ να _ α _ ας _ Ὠδὴ θ ε _ ον _ αν _ θ ρω_ ω _ ω _ ποις _ ι _ δειν _ α _ δυ _ να _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 18

19 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ τ ον _ ον _ u _ τ ολ_ μα _ Α γ_ γε _ λ ων_ α _ τε _ νι _ ι _. σαι _ αι _ τα _ ταγ _ μ α_ τα _ δι _ α _ σu _ δε _ πα _ να _ γ νε_ ω _ ρα _ θη_ β ρο_ τ οις _ Λο _. γος _ σε _ σαρ _ κω _ με _ ε _ νος _ ον _ με _ γ α_ λυ _ ν ον_ τ ες _ σ υν _ ταις _ u _ ρα _ νι _ α ις_ σ τρα_. τι _ αις _ σε _ ε _ μα _ κα _ ρι _ ι _ ζο _. ο _ ο _ με _ ε _ εν _ Ἐξαποστειλάρια Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν Κατά τό πρότυπο τοῦ Ἐφεσίου _ ψη _ γο _ ρι _ ι _ αν _ φυ _ υ _ γω _ μεν _ Φ α_ ρι _ σαι _ ου _ ου _ κ α_ κι _ ι _ σ την _ τα _ πει _ νω _ σι _ ιν _ δε _ μα _ α _ θ ω_ μ εν _ τ ου_ τε _ λω _ νου _ ου _ α _ ρι _ ι _ σ την _ ιν' _ υ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 19

20 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ψω _ θω _ με _ εν _ β ο_ ω _ ων _ τες _ τ ω_ Θε _ ω _ συ _ υν _ ε _ κ ει_ ει _ νω _ ι _ λα _ σθη _ τι _ ι _ τ οις_ δου _ ου _ λ οις_ σ ου _ ο _ τεχ _ θεις _ ε _ εκ _ Π αρ_ θε _ ε _ ν ου_. Χρι _ στε _ σω _ τη _ η _ η _ ηρ _ ε _ κου _ σι _ ω ς_ κ αι_ σταυ _ ρον _ υ _ υ _ π ο_ μ ει_ ει _ νας _ συν _ η _ γει _ ρα _ ας _ τ ον_ κο _ ο _ σ μον_ σ ου _ θε _ ι _ κη _ δυ _ υ _ να _ σ τει_ ει _ α _ Θεοτοκίον, ὅμοιον _ ποι _ η _ τη _ ης _ τ ης_ κτι _ ι _ σε _ ως _ κ αι_ Θε _ ος _ τω _ ω ν_ α _ π α_ αν _ των _ σαρ _ κα _ βρο _ τει _ ει _ αν _ ε _ ε _ λ α_ β εν _ εξ _ α _ χραν _ τu _ u _ γ α_ σ τρο_ ος _ σu _ πα _ νυ _ μ νη_ τε _ Θε _ ε _ ο _ το _ ο _ κε _ κ αι_ φθα _ ρει _ σα _ αν _ μ u_ φυ_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 20

21 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ υ _ σιν _ ο _ λην _ α _ νε _ ε _ κ αι_ νu _ uρ _ γ η_ σε _ πα _ λ ιν_ ω ς_ προ _ ο _ τu _ το _ ο _ κ u_. κα _ τα _ λι _ πω _ ω _ ω _ ων _ με _ τα _ το _ κ ον_ ο _ θ εν_ πι _ στει _ ει _ σε _ π α_ αν _ τες _ α _ νευ _ φη _ μu _ uν _. τες _ κρα _ α _ ζο _ μ εν _ β χορός χαι _ ρε _ κο _ σ μu_ η _ δο _ ο _ ξα _ α _. α _ α _ α _ α _ α _ α _ Εἰς τοὺς Αἴνους, ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ τυμ _ πα _ νω _ και _ χο _ ρω _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ χ ορ_ δαις _ και _ ορ _ γ α _ α _ α _ α _ νω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 21

22 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ η _ π ροσ_ ευ _ ξω _ με _ ε _ θα _ φα _ ρι _ σα _ ϊ _ κω _ ω ς _ α _ δε _ ελ _ φοι _ ο _ γαρ _ υ _ ψων _ ε _. αυ _ τον _ τα _ πει _ ν ω_ θη _ η _ σε _ ε _ ται _ αι _ τα _ πει _ νω _ θω _. ω _ μεν _ εν _ αν _ τι _ ον _ τ ου_ Θε _ ου _ τε _ ε _ λ ω _ νι _ ι _ κως _ δι _ α _ νη _ στει _ ας _ κρα _ α _ α _. α _ ζο _ ο _ ο _ ον _ τες _ ι _ λα _ σ θη_ τι _ η _ μιν _ ο _ Θ ε_ ος _ τ οι_ ο ις_ α _ μα _ α _ α _. αρ _ τω _ ω _ ω _ ω _ λοις _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χοις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λα _ λαγ _ μου _ πα _ σ α_ π νο_ η _ αι _ νε _ σα _ τω _ ω _ τον _ Κυ _ υ _ υ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ ον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 22

23 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ α _ ρι _ σαι _ ος _ κε _ νο _ δο _ ξι _ ι _ α _ νι _ κω _ με _ ε _ νος _ και _ Τε _ λω _ ω _ ν ης_ τη _ με _ τα _ νοι _ οι _ οι _ οι _ α _ κ λι_ ι _ νο _ ο _ με _ ε _ νο _ ος _ π ροσ _ ηλ _ θο _ ον _ σοι _ τ ω_ ω _ μ ο_. ο _ ο _ ο _ νω _ ω _ Δε _ σ πο _ ο _ ο _ ο _ τη _ αλλ _ ο _ μεν _ κ αυ_ χη _ σα _ α _ με _ ε _ νος _ ε _ στε _ ρη _ η _ θη _ τ ω_ ω ν _ α _ γα _ α _ θων _. ο _ δε _ μη _ φ θεγ_ ξα _ με _ ε _ νος _ η _ ξι _ ω _ θη_ η _ τ ων _ δω _ ω _ ω _. ω _ ρε _ ε _ ε _ ε _ ων _ εν _ του _ τ οις_ τοι _ οι _ ο ις_ σ τε _ να _ α γ_ μοις _ στη _ ρι _ ξον _ με _ Χρι _ στε _ ο _ Θ ε_ ος _ ω _ ω ς_ φ ιλ _ α _ α _ α. αν _ θρω _ ω _ ω _ ω _ πος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 23

24 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. _ _ να _ στη _ θι _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ Θε _ ος _ μου _ υ _ ψω _ θη _ τω _ η _ χειρ _ σου _ μη _ ε _ πι _ λα _ θη _ των _ π ε_ ε _ νη _ η _ τω _ ων _ σου _ ου _ εις _ τε _. ε _ ε _ λο _ ος _ ου _ Τε _ λω _ ν ου _ και _ του _ Φα _ ρι _ σαι _ ου _ ου _ το _ δι _ α _. α _ α _ φο _ ρον _ ε _ πι _ γ νου_. ου _ ου _ ου _ σα _ α _ ψυ _ χ η _. η _ η _ η _ μου _ ου _ του _ με _ εν _ μι _ ι _ σ η _. η _ σον _ την _ υ _ πε _ ρη _ φ α_ α _ ν ον _ φω _ ω _ νην _ τ ου_ δε _ ζη _ λ ω_ ω _ σον _ την _ ευ _ κ α _ τα _ νυ _ υ _ κτο _ ο _ ον _ ε _ ε _. ε _ ευ _ χη _ ην _ και _ βο _. ο _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 24

25 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ η _ η _ η _ σον _ ο _ Θε _ ε _ ος _ ι _ λα _. α _ α _ α _. σθη _ τι _ μ οι_. οι _ τω _ α _ α _ μαρ _ τω _ ω _ λω _ και _ ε _ λε _ ε _ ε _ η _ σον _ με _ ε _ _ ξο _ μο _ λο _ γη _ σο _ μαι _ σοι _ Κυ _ ρι _ ε _ εν _ ο _ λη _ καρ _ δι _ α _ μου _ δι _ η _ γη _ σο _ μαι _ παν _ τα_ α _ τα _ θαυ _ μα _ α _ σι _ α _. α _ α _ σου _ ου _ ου _ Φα _ ρι _ σαι _ ου _ την _ με _ γα _ λ α_ αυ _ χ ον _ φω _ ω _ νην _ πι _ σ τοι _ μι _ ι _ ση _ η _ η _ σ α _. α _ αν _ τε _ ες _ του _ δε _ Τε _ λω _. ω _ ω _ ω _. ω _ νου _.τ ην _ ευ _ κα _ τα _. α _ νυ _ υ _ υ _ υ _ κτον _ ευ _ χ ην _ ζη _ η _ λω _ ω _ ω _ σ α _. α _ αν _ τε _. ες _ μη _ η _ τα _ υ _ ψη _ λα _. α _ α _ α _. φρο _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 25

26 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ νω _ ω _.ω ν _ τες _ αλλ _ ε _ αυ _ τους _ τα _ α _ α _ πει _ ει _ νου _ ου _ ο υν_ τε _. ες _ εν _ κ α _ τα _ νυ _ ξ ει_ ει _ κρα _ α _ α _ ξω _ ω _. ω _ ω _ ω _ με _. εν _ ο _ Θε _ ε _ ος _ ι _ ι _ λα _ σ θη_ η _ τι _ ι _. ταις _ α _ μα _ αρ_ τι _ ι _ ι _ ι _ αι _ α ις_. η _ η _ η _ μω _ ω ν _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ και _ α _ γι _ ω _ Πνε _ ε _ ε _ ευ _ μα _ α _ α _ _ α _ τι _ αις _ εξ _ ερ _ γ ων _ κα _ αυ _ χη _ σε _ ε _ σι _ Φα _ ρι _ σαι _ ον _ δι _ και _ ου _ ουν _. τα _ ε _ α _ αυ _ τον _ κατ _ ε _ κ ρι _ να _. α _ ας _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _. ε _ και _ Τε _ λω _. ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 26

27 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ν ην _ με _ τρι _ ο _ πα _ α _ θη _ σ α_ αν _ τα _ α _ και _ στε _ να _ α γ_ μοις _ ι _ λα _ σ μον _ αι _. αι _ αι _ του _ με _ ε _ ν ον _ ε _ δι _ ι _ και _ αι _ αι _. αι _ ω _ ω _ ω _ ω _ σας _ ου _ γ αρ _ προ _ ο _ σι _ ι _ ι _ σαι _ αι _ τους _ με _ γα _ λο _. ο _ ο _. φρο _. ο _ νας _ λο _ γι _ ι _ σ μους _ και _ τας _ συν _ τε _ τριμ _ με _ νας _ κ α _. αρ _ δι _ ι _. ι _ ας _ ουκ _ ε _ ξου _ ου _ ου _. ου _ θε _ ε _ ε _ ε _ νεις _ δι _ ο _ ο _. ο _ ο _. ο _ και _ η _ η _ μεις _ σοι _ π ρο_. ο _ οσ _ πι _ π το_ ο _ με _ εν _ εν _ τα _. α _ α _ α _. πει _ ει _ νω _ ω _. ω _ σει _ τω _ π α _ θ ον _ τι _ δι _ ι _ ι _. ι _ η _ η _ η _ η _ μας _ πα _ α _ ρα _ σ χου _ την _ α _ α _ α _. α _ φε _ ε _ ε _ ε _ σιν _ και _ το _ με _. ε _ γα _ ε _ ε _ ε _. ε _ λε _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 27

28 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ε _ ε _ ος _ Ἕτερα Ἀθανασίου Καραμάνη ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ τυμ _ πα _ νω _ και _ χο _ ρω _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ χ ορ_ δαις _ και _ ορ _ γ α _ α _ α _ α _ νω _ η _. προ _ σευ _ ξω _ ω _ ω _ με _ ε _ ε _ θα _ Φ α _ ρι _ σα _ ι _ κω _ ω _ ω ς _ α _. α _ δε _ ελ _ φοι _ οι _ ο _ ο _ γαρ _ υ _ ψω _ ω _ ω _ ω ν _ ε _. α _ αυ _ το _ ον _ τα _ πει _ νω _ θη _ η _ η _ η _ η _ η _. η _ σε _ ε _ ται _ τα _ πει _ νω _ θω _ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ ε _ ναν _ τι _ ον _ τu_ Θε _ u _. u _ Τ ε_ ε _ ε _ λω _ νι _ κω _ ω _ ως _ δι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 28

29 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ α _ νη _ στει _. ει _ ας _ κρα _ α _ α _ α _ ζο _ ο _ ο _ ον _ τες _ ι _ ι _ λα _ α _ σ θη _ τι _ η _ μι _ ι _ ι _ ι _ ιν _ ο _ Θε _ ε _ ο _ ος _ τοις _ α _ μαρ _ τω _ ω _ λοι _ ο ις _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χοις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λα _ λαγ _ μου _ πα _ σ α_ π νο_ η _ αι _ νε _ σα _ τω _ ω _ τον _ Κυ _ υ _ υ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ ον _ α _ ρι _ σαι _ ος _ κε _ νο _ δο _ ξι _ α _ νι _ κω _ ω _ ω _ με _ ε _ ε _ νος _ και _ Τε _ λω _ ν ης_ τη _ με _ τα _ νοι _ οι _ οι _ οι _ α _ α _ κλι _ νο _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ νο _ ος _ προ _ ση _ ηλ _ θο _ ο ν _ σοι _. τω _ ω _ μ ο _ ο _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 29

30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ νω _. ω _ Δε _ σ πο _ ο _ ο _ ο _ τη _ αλλ _ ο _ μεν _ καυ _ χη _ σα _ α _ με _ ε _ ος _ ε _ στε _ ε _ ρι _ ι _. θη _ τω _ ω _ ω _ ω ν _ α _. γα _ α _ α _ θων _ ο _ δε _ μη _ φ θεγ _ ξα _ α _ με _ ε _ νος _ η _ ξι _ ι _ ω _ ω _ ω _ θη _ η _ η _ των _ δω _ ω _ ω _ ω _ ρε _ ε _ ε _ ε _ ων _ εν _ τu _ u _ u _ τοις _ τοις _ στε _. ε _ ναγ _ μοι _ οι _ οις _ στη _ ρι _ ξο _ ον _. με _ Χ ρι_ στε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ο _ Θε _ ε _ ο _ ο _. ο _ ο _ ος _ ως _ φι _ λα _ α _ α _ αν _ θ ρω _ ω _ ω _ ω _ πος _. _ να _ στη _ θι _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ Θε _ ος _ μου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 30

31 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ υ _ ψω _ θη _ τω _ η _ χειρ _ σου _ μη _ ε _ πι _ λα _ θη _ των _ π ε_ ε _ νη _ η _ τω _ ων _ σου _ ου _ εις _ τε _. ε _ ε _ λο _ ος _ u _ Τε _ λω _ νu _ κ αι_ τu _ Φα _ ρι _ σ αι _ αι _ u _ u _ το _ ο _ δι _ α _ α _ α _ φο _ ρον _ ε _ ε _ πι _ ι _ γ νu_ u _ u _ u _ σα _ α _ ψυ _ χη _. η _ η _ η _ η _ μu _ u _ τu _ με _ εν _ μι _ ι _ σ η _ η _ σον _ την _ υ _ πε _ ρη _ η _ φ α_ α _ νο _ ον _ φω _ ω _ νη _ η _. ην _ τu _ δε _ ε _ ζη _ η _ λ ω _ ω _ σον _ την _ ε _ ευ _ κ α_ α _ τα _ νυ _ υ _ κ το_ ο _ ον _ ε _. ε _ ε _ ε _ ευ _ χη _ ην _ και _ βο _. ο _ η _ η _ η _ η _ σο _ ο _. ον _ ο _ Θε _ ος _ ι _ α _ α _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 31

32 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ α _. σθη _ τι _ ι _. μοι _ οι _ τω _ α _ α _ μ α _ α _ αρ _ τω _ ω _ λω _ και _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ε _. η _ σον _ με _ ε _ _ ξο _ μο _ λο _ γη _ σο _ μαι _ σοι _ Κυ _ ρι _ ε _ εν _ ο _ λη _ καρ _ δι _ α _ μου _ δι _ η _ γη _ σο _ μαι _ παν _ τα_ α _ τα _ θαυ _ μα _ α _ σι _ α _. α _ α _ σου _ ου _ u _ Φα _ ρι _ σαι _ u _ την _ με _ γ α _ α _ λ α_ αυ _ χο _ ον _ φω _ ω _ νη _ η _. ην _ πι _ σ τοι _ μι _ ι _ σ η_ η _ η _ σα _. α _ α _ α _ αν _ τε _ ες _ τu _ δε _ Τε _ λω _ ω _ ω _ ω _ ω _ νu _ την _ ευ _ κα _ τα _ νυ _ κτον _ ε _ ευ _ χ ην _ ζη _ η _ λω _ ω _ ω σ α _ α _ α _ αν _ τε _ ες _ μη _ τα _ υ _ ψ η _ λα _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 32

33 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ α _ α _. φρο _ νu _ uν _. τε _ ες _ αλλ _ ε _ αυ _ τuς _ τα_ α _ α _ α _ α _ πει _ ει _ νu _ u _ uν _ τε _ ες _ εν _ κα _ τα _ νυ _ υ _ ξ ει _ κρα _ α _ ξ ω _ με _ εν _ ο _ Θε _ ος _ ι _ λα _ σ θη_ τι _. ταις _ α _ μα _ αρ _ τι _ ι _ ι _ ι _ αις _. η _ η _ μω _ ω _ ων _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ και _ α _ γι _ ω _ Πνε _ ε _ ε _ ευ _ μα _ α _ α _ _ α _ τι _ αις _ εξ _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ερ _ γων _ κα _ αυ _ χη _ η _ σε _ ε _ ε _ σι _ Φα _ ρι _ σαι _ αι _ αι _ αι _ ον _ δι _ και _ αι _ u _ uν _ τα_ α _ α _ ε _ α _ αυ _ το _. ο _ ον _ κα _ τε _ ε _ ε _ ε _ ε _ κρι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 33

34 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ να _ ας _ Κυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ ι _ ε _ Κυ _ υ _. ρι _ ι _ ι _ ε _ και _ Τε _ λω _. ω _ ω _ ω _. ω _. ω _. νην _ με _ τρι _ ο _ πα _ θη _ η _ η _ η _ η _ σα _ α _ α _ αν _ τα _ και _ στε _. ε _ να _. αγ _ μοις _ ι _ λα _ σμο _. ον _ αι _ α ι _ αι _ τu _ u _ u _ με _ ε _ νο _ ον _ ε _ δι _ και _ αι _. αι _ αι _ αι _ ω _ ω _. ω _ ε _ δι _ και _ αι _ ω _ σας _ u _. γαρ _ προ _ ο _ σι _ ι _ ε _ ε _ σαι _ αι _ τuς _ με _ γα _ λο _ ο _ ο _ ο _ φ ρο_. ο _ νας _ λο _ ο _ γι _ σμu _ u _ uς _ και _ τας _ συν _ τε _ τρι _ με _ ε _ ε _ νας _ κ α _ αρ _ δι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _. α _ α _ α _ ας _ u _ u κ _. ε _ ξu _ u _ uκ _ ε _ ξu _. θε _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 34

35 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ νει _ ει _ εις _ δι _ ο _ ο _ ο _ ο _ και _ η _ η _ η _ μει _ εις _ σοι _ οι _ προ _ ο _ α _ σπι _ ι _. πτο _ ο _ ο _ μεν _ εν _ τα _ πει _ νω _ ω _ ω _ ω _ ω _ σει _ τω _ πα _ θο _. ο _ ο _ ον _ τι _. ι _ ι _ ι _ δι _ ι _ η _ η _ μα _ α _ α _ nα _ α _ α _ α _ ας _ πα _ ρα _ α _ σχu _. την _ α _. α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ τη _ ην _ α _ α _. α _ φε _ ε _ σιν _ και _ το _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _. γα _ α _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ Ἕτερον Δοξαστικὸ Τριώδιον Βιολάκη 1899 αις _ εξ _ ερ _ γ ων _ κα _ αυ _ χη _ σε _ ε _ σι _ ι _ Φα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 35

36 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ρι _ σαι _ αι _ ον _ δι _ και _ ουν _. τα _ ε _ ε _ α _ αυ _ τον _ κατ _ ε _ κ ρι _ να _. α _ ας _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _ και _ Τε _ λω _ ν ην_ με _ τ ρι _ ο _ πα _ α _ θη _ σ α_ αν _ τα _ α _ και _ στε _ να _ α γ_ μοις _ ι _ λα _ σ μον_ αι _ του _ με_ ε _ νον _ ε _ δι _ και _ αι _ αι _. αι _ ω _ ω _ ω _ ω _ σας _ ου _ γ αρ _ προ _ ο _ σι _ ε _ ε _ σ αι_ τους _ με _ γα _ λο _ γρο _ ο _. νας _ λο _ γι _ ι _ σ μους _ και _ τας _ συν _ τε _ τριμ _ με _ ε _ ν ας _ κ α _. αρ _ δι _ ι _. ι _ ας _. ουκ _ εξ _ ου _ ου _ ου _ ου _. ου _ θε _ ε _ ε _ ε _ νεις _ δι _ ο _. ο _ ο _. ο _ και _ η _ η _ μεις _ σοι _ π ρο_. ο _ οσ _ πι _ π το_ ο _. ο _ μεν _ εν _ τα _ α _ α _. πει _ ει _ νω _ ω _. ω _ σει _ τω _ πα _. α _. α _ θον _ τι _ δι _ ι _. ι _ η _ η _ η _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 36

37 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ μας _ πα _ ρα _ σ χου _ την _ α _ α _ α _ α _. α _ φε _ ε _ ε _ ε _ σιν _ και _ το _ με _. ε _. ε _ γα _ ε _ ε _ ε _. ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ Ἕτερον αις _ εξ _ ε _ ε _ ε _ ε _ ερ _ γων _ κα _ αυ _ χη _ η _ σε _ ε _ σι _ ι _. ι _ φα _ ρι _ σαι _ αι _ ον _ δι _ και _ ου _ ο υ _ ντα _ α _ α _ ε _ αυ _ το _ ο _ ον _ κα _ τε _ ε _. κρι _ νας _ Κυ _ υ _ υ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ ι _ ε _ και _ τε _ λω _ ω _ ω _. ω _ ω _ ω _ νην _ με _ τρι _ ο _ ο _ ο _. πα _ θη _ η _ η _ η _ σα _ α _ α _ α _ ντα _ και _ στε _. ε _ ε _ να _ α _ α _ γ μοις _ ι _ λα _ σμο _. ον _ αι _ α ι _ αι _ του _. ου _ ου _ ου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 37

38 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ου _ ου _ ο υ _ ου _ με _ ε _ ε _ νο _ ο _. ο _ ο _ ον _ ε _ δι _ ι _ και _ αι _ αι _ αι _ ω _ ω _ ω _ ω _ σας _ ου _ ου _ ου _ γαρ _ προ _ ο _ σι _ ε _ ε _ σαι _ αι _ τους _ με _ γα _ λο _ ο _. ο _ ο _ ο _ φ ρο_ ο _ ο _. νας _ λο _ γι _ ι _ ι _ σ μους _ και _ τας _ συν _ τε _ τριμ _ με _ ε _ ε _. ε _ νας _ καρ _ δι _. ι _ ι _ ι _ α _ ας _ ου _ ο υκ_. ε _ ε _ ε _ ξου _. θε _ ε _ νεις _ δι _ ο _ ο _. ο _ ο _ ο _ και _ η _ μει _ ει _ εις _ σοι _. οι _ π ρο_ ο _ σπι _ ι _ ι _ πτο _ ο _ ο _ ο _ μεν _ εν _ τα _ πει _ νω _. ω _ ω _ ω _. ω _ ω _ ω _ σει _ τω _ πα _ θο _ ο _. ντι _ ι _ δι _ η _ μα _ α _ ας _ π α_ ρα _ α _ σ χου_ ου _ ου _ τη _ ην _ α _ α _ α _ α _ α _ α _. α _ φε _ ε _ σιν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 38

39 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ κ αι _ το _ με _ ε _ γ α_ α _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ο _ ο _. ο _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 39

40 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ Εἰς τόν Ἑσπερινόν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ις _ α _ να _ μαρ _ τη_ τ ον_ χω _ ω _ ρ αν_ και _ ζω _ η _ ρα _ αν _ ε _ πι _ ι _ στε _. ε _ ε _. ευ _ θην _. γε _ ω _ σπο _ ρη _ η _ η _ σ α_. α _ ας _ την _ α _ α _ μαρ _ τι _ ι _ ι _ ι _ αν _ τη _ δρε _ πα _ α _ νη _ ε _ θε _ ρι _ ι _ σ α_ τους _ στα _ χυ_ ας _ της _ α _ με_ ε _ λει _ ει _. ει _ ας _ και _ δραγ _ μα _ α _ των _ ε _ σ τοι _ β α_ α _ σα _ πρα _ ξε _ ων _ μ ου_ τας _ θη _ η _. μο _ ο _ νι _ ι _ ας _ ας _ κ αι_ κατ _ ε _ ε _ σ τρω_ ω _ σα _ ο υχ_ α _ λ ω_ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 40

41 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ νι _. ι _ ι _ της _ με _ ε _ τα _ ν οι _ ο ι _ οι _ οι _ ας _ αλλ _ αι _ τω _ ω _ σε _ τ ον_ προ _ αι _ ω _ νι _ ον _ γε _ ωρ _ γο _ ον _. η _ μων _ Θε _ ε _ ον _ τω _ α _ νε _ μ ω_ της _ σης _ φ ιλ_ ε _ ευ _. σπλα _ α γ_ χνι _ ι _ ας _ α _ πο _ λικ _ μ η_ σον _ το _ α _ χυ _ ρο _ ον _ τ ων _ ε _ ε _ ε _. ερ _ γω _ ω _ ω _ ω ν_ μου _ και _ σι _ τα _ αρ_ η _. η _ σον _ τη _ ψυ _ χη _ μου _ τη_ ην _ α _ α _ α _ φε _ ε _ ε _ ε _ σιν _ εις _ την _ ου _ ρα _ νι _ ον _ σ ου_ συγ _ κλει _ ω ν_ με _ α _ π ο_ θη _ κ η_ ην _ κ αι _ σω _ ω _ ω _. ω _ σο _ ο _ ο _ ον _ με (δίς) _ _ πι _ γνω _ μεν _ α _ δ ελ_ φοι _ τ ου_ μυ _ στη _ ρι _ ι _ ου _ τη_ ην _ δυ _ υ _ υ _ να _ α _ α _ α _ μιν _ τον _ γαρ _ εκ _ τ ης_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 41

42 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ α _ μαρ _ τι _ ι _ ι _ ας _ προς _ την _ πα _ τρι _ κη _ ην _. ε _ ε _ στι _ ι _ αν _. α _ να _ δρα _ μον _ τα_ Α _ σ ω_ ω _ τ ον _ υι _ υι _ ον _ ο _ παν _ α _ α _ γ α _ θ ος _ Πα _ α _ τηρ _ προ _ υ _ π αν_ τη _ σ α_ ας _ α _ σπα _ α _ α _. α _ ζε _ ε _ ε _ ε _ ται _ και _ πα _ λ ιν_ τ ης_ οι _ κει _ ει _ α _ ας _ δο _ ο _ ο _ ξ ης _ χα _ ρι _ ζε _ τ αι_ τα _ γνω _ ρι _ ι _ σ μα _ α _ τα _ κ αι_ μυ _ στι _ κη _ ην _. τοι _ ο ις_ α _ α _ νω _ ε _ πι _ τε _ ε _ λ ει_. ει _ ει _ ει _ ε _ ευ _ φρο _ συ _ υ _ υ _ υ _ νην _ θυ _ ω ν_ τ ον_ μο _ ο _ σ χον _ το _ ο ν _ σι _ τε _ ευ _ τον _ ι _ να _ η _ μεις _ α _ ξι _ ω ς_ πο _ λι _ τευ _ σω _ ω _ με_ ε _ θα _ τ ω_ τε _ θυ _ σ αν_ τι _ φιλ _ αν _ θρω _ ω _ ω _ π ω _ Πα _ α _ τρι _ και _ τω _ εν _ δο _ ξω _ θυ _ μ α_ α _ τι _ τω _ Σ ω_ τη _ ρι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 42

43 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ τ ω_ ω ν_ ψ υ _ χω _ ω _ ω _.ω ν _ η _ η _ η _ η _ μων _(δίς) Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 _ ω _ ω _ ω _ πο _ ο _ σ ω_ ω ν_ α _. α _ γα _ α _ θω _ ω ν _ ο _ α _. α _ α _. α _ θλι _ ι _ ι _ ι _ ος _ ε _ μαυ _ το _ ον _. ε _ στε _. ε _ ε _ ρη _ σα _ ω _ ω _ ποι _ α _. α _ ας _ βα _ α _ α _ σι _ λει _ ει _ ας _ εξ _ ε _ ε _. πε _. ε _ σα _ ο _ τα _ λαι _ αι _ πω _ ρο _ ος _. ε _ ε _ ε _ γω _ τον _ π λου_ τ ον _ η _ να _ λ ω _ σα _ ο _ ον _. περ _ ε _ ε _ ε _. ε _ λα _ α _ α _ α _ βον _ την _ εν _ το _ ο _ λη _ ην _. πα _. α _ α _ ρε _ ε _ ε _ βη _. ην _ οι _. οι _ οι _ οι _. οι _ μοι _ οι _ τα _ α _ λ αι_ αι _ να _ ψυ _ υ _ χη _ η _ η _ η _ τω _ πυ _ ρι _ τ ω _ αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 43

44 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ αι _. ω _ ω _ νι _ ι _ ω _ λοι _ πον _ κ α _ τα _ α _ α _ δι _ κα _ α _ α _ ζε _ ε _ ε _ ε _ σαι _ δι _ ο _ προ _ τε _. ε _ λου _ ο υς_ βο _ ο _ η _ η _. η _ σον _ Χ ρι_. ι _ ι _ στω _ ω _ ω _ τ ω _ Θ ε _. ε _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _. ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ως _ το _ ον _ Α _ α _ σω _ ω _. ω _ το _ ον _ δε _ ε _ ξ αι_ αι _ με _. ε _ υι _ υι _ ον _ ο _ Θε _ ε _ ο _ ο _ ος _ κ αι _ αι _ ε _ λε _ ε _. ε _ η _ σο _ ο _ ο _ ο _ ον _ με _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 _ πο _ ο _ σ ω_ ω ν_ α _ γα _ α _ θων _ ο _ α _ α _ α _. α _ θλι _ ι _ ι _ ι _ ος _ εμ _ αυ _ το _ ον _. ε _ στε _. ε _ ε _ ρη _ σα _ ω _ ποι _. ας _ βα _ α _ α _ σι _ λει _ ας _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 44

45 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ εξ _ ε _ π ε _ σ α _ ο _ τα _ λαι _ αι _ π ω _ ρο _ ος _. ε _ ε _ ε _ γω _ τον _ π λου_ τ ον _ η _ να _ λ ω _ σα _ ο _ ον _. περ _ ε _ ε _ ε _. ε _ λα _ α _ α _ α _ βον _ την _ εν _ το _ λη _ ην _. παρ _ ε _ ε _ ε _ βη _. ην _ οι _. οι _ οι _. οι _. οι _ μοι _ τα _ λ αι_ αι _ να _ ψυ _ υ _ χη _ η _ η _ η _ τω _ πυ _ ρι _ τ ω _ αι _ αι _. ω _ ω _ νι _ ω _ λοι _ πο _ ον _ κ α _ τα _ α _ α _ δι _ κα _ α _ ζε _ ε _ ε _ ε _ σαι _ δι _ ο _ προ _ τε _ λ ους _ βο _ η _ σ ον_ Χ ρι_ στω _ ω _ ω _ τ ω _ Θε _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ως _ τον _ α _ σ ω _ τ ον _ δε _ ξ αι_ αι _ με _ υι _ υι _ ον _ ο _ Θε _ ο _ ο _ ος _ κ αι_ αι _ ε _ λε _ ε _ η _ σο _ ο _ ο _ ον _ με _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 45

46 Εἰς τόν Στίχον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Δόξα... Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ης _ πα _ τρι _ ι _ κης _ δω _. ω _ ω _ ρε _ ε _ ας _ δι _ α _ σκορ _ πι _ ι _. ι _ σα _ α _ ας _ το _ ον _ πλου _ ου _. ου _ τον _ α _ λο _ γ οις_ σ υν_ ε _ ε _. βο _ ο _ σκο _ ο _ μην _ ο _ τα _ α _ λας _ κτη _ η _. νε _ ε _ ε _ σι _ και _ της _ αυ _ των _ ο _ ρε _ γο _ με_ ε _ νο _. ο _ ος _ τρο _ ο _ φης _ ε _ λι _ μ ωτ_ τ ον_ μη _ η _ χ ο_ ο _ ορ _ τα_ ζο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ νος _ αλλ _ υ _ πο _ στρε _ ε _ ψας _ προς _ τον _ ευ _ σ πλα_. α _ αγ _ χνο _ ο _ ον _ Π α _ τε _ ε _ ρα _ κρα _ αυ _ γα _ α _ α _ α _ ζ ω_ συν _ δα _. α _ α _. α _ κρυ _ υ _ υ _ υ _ σι _ δε _ ξ αι_ με _ ως _ μι _ σ θι_ ι _ ο _ ον _ π ροσ_ πι _ ι _ π το_ ον _ τα _. α _ τη _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 46

47 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ φιλ _ αν _ θρω _ πι _ ι _ α _ σου _ ο υ _ κ αι_ σ ω_ ω _ ω _ σο _ ο _ ο _ ο _ ον _ με _ Ἕτερον Δόξα... Τριώδιον Βιολάκη 1899 ης _ πα _ τρι _ κη _ ης _. δω _ ρε _ ε _ ας _ δι _ α _ σκορ _ πι _ ι _ σα _ α _ ας _ το _ ον _ πλου _ ου _. ου _ τον _ α _ λο _ γ οις_ σ υν_ ε _ ε _. βο _ ο _ σκο _ μην _ ο _ τα _ α _ λ ας _ κτη _ η _ νε _ ε _. ε _ σι _ και _ της _ α _ αυ _ των _ ο _ ρε _ γο _ ο _ με_ ε _ ν ος _ τρο _ ο _ φης _ ε _ λι _ μ ωτ _ τ ον _ μη _ χ ο _ ο _ ορ _ τα_ ζο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ νος _ αλλ _ υ _ πο _ στρε _ ψας _ προς _ τον _ ευ _ σ πλα_. α _ αγ _ χνο _ ο _ ον _ Π α _ τε _ ε _ ρα _ κρα _ αυ _ γα _ α _ α _ α _ ζ ω_ συ _ υν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 47

48 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ δα _. α _ α _ α _ κ ρυ_ υ _ υ _ υ _ σι _ δε _ ξ αι_ με _ ω _ ω ς_ μι _ σ θι_ ι _ ο _. ον _.π ροσ _ πι _ ι _ π το_ ον _ τα _ τη _ φιλ _ αν _ θρω _ πι _ ι _ α _ σου _ ο υ _ κ αι_ σ ω_ ω _ ω _ σο _ ο _ ο _ ον _ με _ Εἰς τόν Ὄρθρον Τὴν Μωσέως ᾠδήν Κανὼν Τριῳδίου Ὠδὴ α Εἰρμολόγιον Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ο _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ _ η _ σου _ ου _. ο _ Θε _ ος _ με _ τα _ νο _ ουν _ τα _ δε _ ξαι _ ν υν_ κ α_ με _ ως _ τον _ α _ σ ω_ τ ον_ υι _ ον _ παν _ τα _ τον _ βι _ ι _ ον _ εν _ α _ με _ λει _ ει _ α _ ζη _ σ αν_ τα _ και _ σε _ ε _ π αρ_ ορ _ γι _ σ αν_ τα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 48

49 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ο _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ ΒΚ ν _ μοι _ δε _. δω _ κας _ πριν _ κα _ κως _ ε _ σκο _ ορ _ πι _ σα _ θει _ ον _ π λου _ τ ον _ ε _ μα _ κρυν _ θ ην_ α _ π ο_ σου _ α _ σω _ τ ως_ ζη _ η _ σ ας_ ευ _ σ πλαγ_ χ νε_ Π α _. α _ τερ _ δε _ ξ αι_ ο υν_ κ α_ με _ ε _ ε _ πι _ ι _ στρε _ φ ον_ τα _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ ω _ κ αι_. α _ γι _ ω _ Π νευ_ μ α_ τι _ ας _ αγ _ κα _ α _. λας _ νυ _ νι _ τας _ πα _ τ ρι_ κ ας_ π ροσ _ εφ _ α _ π λω _ σ ας _ δε _ ξαι _ Κυ _ ρι _ ε _ κ α_ με _ ωσ _ π ερ_ τον _ α _ α _ σ ω_ τ ον_ παν _ οι _ κτι _ ιρ _ μον _ ο _ π ως_ ευ _ χα _ ρι _ ι _ σ τως_ δο _ ξα _ ζ ω_ σε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 49

50 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ αι _ νυ _ υν _ κ αι_ α _ ει _ και _ εις _ τ ους_ αι _ ω _ ν ας_ τ ων_ αι _ ω _ ν ων_ α _ μ ην _ Θεοτοκίον ν _ ε _ μοι _. ο _ Θε _ ος _ πα _ σ αν_. δει _ κνυς _ α _ γα _ θ ω_ συ _ ν ην _ πα _ ρι _ δε _ μ ου_ τ ην_ π λη_ θυν _ των _ εγ _ κλη _ μα _ τ ων_ ω ς_ ευ _ ερ _ γε _ ε _ της _ θει _ α ις_ τ ης_ Μη _ τρο _ ος _ σ ου_ δε _ ε _ η _ σε _ σι _ Στειρωθέντα μου τὸν νοῦν. Ὠδὴ γ Εἰρμολόγιον Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ο _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ _ ξ ω_ ο _ λ ος_ ε _ μ αυ_ του _ γε _ γο _ νως _ φ ρε_ νο _ β λα_ βως _ προσ _ ε _ ε _ κ ολ_ λη _ θ ην _ τοις _ κα _ κων _ ε _ φευ _ ρε _ ταις _ αλ _ λα _ δε _ ξ αι_ με _ Χρι _ στε _ ω ς_ π ερ_ τ ον_ α _ σ ω_ τ ον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 50

51 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ο _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ ΒΚ ου _ Α _ σω _ τ ου_ τ ην_ φ ω_ νην _ εκ _ μι _ μου _ με _ ν ος_. βο _ ω _ Η _ μ α_ αρ _ τ ον_ Πα _ τ ερ _ ως _ ε _ κει _ ν ον_ ουν _ κα _ με _ εν _ αγ _ κα _ λι _ σ αι_ νυ _ νι _ κ αι_ μ η _ α _ πω _ σ η_ με _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ ω _ κ αι_. α _ γι _ ω _ Π νευ_ μ α_ τι _ α _ ας _ αγ _ κα _ λ ας_ σ ου_ Χ ρι_ στε _ υφ _ α _ πλω _ σ ας_ σ υμ_. πα _ θως _ υ _ πο _ ο _ δε _ ξαι _ με _ α _ πο _ χω _ ω _ ρας _ μα _ κρας _ α _ μαρ _ τι _ ας _ κ αι_ πα _ θων _ ε π_ α _ να _ στρε _ φ ον_ τα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 51

52 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ αι _ νυ _ υν _ κ αι_ α _ ει _ και _ εις _ τ ους_ αι _ ω _ ν ας_ τ ων_ αι _ ω _ ν ων_ α _ μ ην _ Θεοτοκίον _ κα _ λη _ εν _ γ υ_. ναι _ ξι _ κα _ τα _ πλου _ τι _ σ ον_ κ α_ με _ κ α_ λω _ ω ν_ ι _ δε _ α ις _ α _ μαρ _ τι _ ι _ αις _ πολ _ λαις _ τον _ πτω _ χευ _ σ αν_ τα _ Α Μεσώδια Καθίσματα _ γνη _ ο _ π ως_ δο _ ξα _ ζ ω_ σε _ Τὸν τάφον σου Σωτὴρ γ _ κα _ λας _ πα _ τρι _ κας _ δι _ α _ νοι _ ξ αι_ μ οι_ σ πευ _ σ ον _ α _ σω _ τως _ τον _ ε _ μο _ ον _ κ ατ_ η _ να _ λω _. σα _ βι _ ον _ εις _ π λου_ τ ον_ α _. δα _ πα _ α _ νη _ τον _. α _ φο _ ρων _ τu _ u _ ε _ λε _ ε _ uς _ σ u _ νυν _ π τω_ χε _ ευ _ ου _ σ αν _ μ η_ υ _ περ _ ι _ δης _. καρ _ δι _ αν _ σοι _ γ αρ_ Κυ _ υ _ ρι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 52

53 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ε _ εν _ κ α_ τα _ νυ _ ξει _. κραυ _ γα _ ζ ω _ η _ μαρ _ τον _ σω _ σ ον_ με _ Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον _ νυμ _ φευ _ τε _. Α _ γνη _ Θε _ ο _ το _ κε _ Π αρ_ θε _ νε _ η _ μο _ νη _ των _ πι _ στω _ ω ν_ π ρο_ στα _ σι _ α _. και _ σκε _ π η _ κιν _ δυ _ ν ω_ ω ν_ κ αι_ θλι _ ι _ ψε_ ων _. και _ δει _ νων _ π ε_ ε _ ρι _ στα _ α _ σε _ ω ν _ παν _ τ ας_ λυ _ υ _ τ ρω_ σ αι _ τ ους_ ε _ πι _ σοι _ τας _. ελ _ πι _ δ ας _ Κο _ ρη _ ε _ ε _ χ ον_ τ ας _ κ αι_ τ ας_ ψυ _ χας _ η _. μων _ σω _ σ ον _ τ αις_ θει _ αις _ πρε _ σβει _ α ις_ σ ου _ ου _ ου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 53

54 Κοντάκιον Τριωδίου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Ἦχος γ. Ἡ Παρθένος σήμερον. Τῆς πατρῴας, δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα, ὅν μοι παρέδωκας πλοῦτον ὅθεν σοι τὴν τοῦ Ἀσώτου, φωνὴν κραυγάζω Ἥμαρτον ἐνώπιόν σου Πάτερ οἰκτίρμον, δέξαι με μετανοοῦντα, καὶ ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. Οἶκος Τριωδίου Τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν καθ' ἑκάστην διδάσκοντος δι' οἰκείας φωνῆς, τῶν Γραφῶν ἀκουσώμεθα, περὶ τοῦ Ἀσώτου καὶ σώφρονος πάλιν, καὶ τούτου πίστει ἐκμιμησώμεθα τήν καλὴν μετάνοιαν, τῷ κατιδόντι πάντα τὰ κρύφια μετὰ ταπεινῆς καρδίας κράξωμεν Ἡμάρτομέν σοι Πάτερ οἰκτίρμον, καὶ οὐκ ἐσμὲν ἄξιοι ποτέ, κληθῆναι τέκνα ὡς πρίν. Ἀλλ' ὡς φύσει ὑπάρχων φιλάνθρωπος, σὺ προσδέχου, καὶ ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. Συναξάριον Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, δευτέρᾳ Κυριακῇ τοῦ Τριῳδίου, τῆς τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ παραβολῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου μνείαν ποιούμεθα, ἣν οἱ θειότατοι Πατέρες ἡμῶν δευτέραν ἐν τῷ Τριῳδίῳ ἐνέταξαν. Στίχοι Ἄσωτος εἴ τις, ὡς ἐγώ, θαῤῥῶν ἴθι. Θείου γὰρ οἴκτου πᾶσα ἤνοικται θύρα. Τῇ ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 54

55 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Καταβασίες Ὡδὴ α' ην _ Μω _ σε _ ε _. ως _ ω _ δην _ α _ να _ λα _ βu _ u _ σ α_ α _ βο _ η _ σ ον_ ψ υ_ χ η _ βο _ ο _ η _ θος _ κ αι_ σ κε_ π α_ στης _ ε _ γε _ νε _ το _. μοι _ εις _ σω _ τη_ ρι _ ι _ αν _ u _. τος _ μu _ Θε _ ος _ και _. δο _ ξα _ α _ α σ ω_ αυ _ τ ον _ Ὡδὴ γ' τει _ ει _ ρω _ θεν _ τα_ μ u_ τ ον_ νuν _ καρ _ πο _ φο _ ρ ον_ ο _. Θε _ ος _ α _ να _ α _ δ ει_ ξον _ με _ γε _ ωρ _ γε _ ε _ των _ κα _ λων _ Α' Χορός φυ _ τuρ _ γε _. των _ α _ γα _ θων _ τη_ ε υσ_ π λαγ_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 55

56 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ χνι _ α _ σ u _ Ὡδὴ δ' ην _ εκ _ Παρ _ θε _ νu _ σ u_ γεν _ νη _ σ ιν _ ο _ Π ρο_ φ η_ η _ τ ης_ π ρο_ β λε _ π ων _ α _ α _ νε _ κη _ ρ υτ_ τε _ β ο_ ων _ την _ α _ κο _ ην _ σ u_ α _ κη _. κο _ α _ και _ ε _ φ ο_ βη _ η _ θην _ ο _ ο _ τι _ α _ πο _ θαι _ μαν _ και _ εξ _ ο _ ο _ ρ uς_ α _ γι _ u _ κ α_ τα_ σκι _ u _ ε _. πε _ δη _ μ η_ σ ας_ Χ ρι_ σ τε _ Ὡδὴ ε' ης _ νυ _ κ τος _ δι _ ελ _ θu _ σης _ η _ η γ_ γι _ κεν _ η _ η _ με _ ε _ ρα _ και _ το _ φως _ τω _ κο _ ο _ σ μω_ ω _ ε _ π ε_ λ αμ_ ψε _ δι _ α _ τu _ το _ ο _ υ _ μνει _ σε _ ταγ _. μα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 56

57 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ τα _ Αγ _ γε _ λ ων _ και _ δο _ ξο _ λο_ γει _ σε _. Χρι _ στε _ ο _ Θ ε_ ος _ Ὡδὴ στ' υ _ θω _. α _ μαρ _ τη _ μα _ τ ων_ συ _ νε _. χο _ μαι _ Σω _ τηρ _ κ αι_ εν _ πε _ λα _ α _ γ ει_ τu _ βι _ ι _ u _ u _ βυ _ θι _ ζο _ μ αι _ αλλ _ ω _ ω _ σ περ_ τ ον_ Ι _ ω _ ναν _ εκ _ τu_ θη _ ρος _ κα _ με _ ε _ τ ων_ π α _ θων _ α _ να _ γ α_ γε _. και _ δι _ α _ σ ω_ σο _ ον _ με _ Ὡδὴ ζ' α _ Χε _ ρu _ βιμ _ μι _ μu _ με_ ν οι_ παι _. δες _ εν _ τη _ κ α_ μι _ ι _ νω _ ε _ χο _ ρ ευ_ ο _ ον _ β ο_ ων _ τ ες _ ευ _ λο _ γη _ τος _ ει _ ο _ Θ ε_ ος _ ο _ τι _ εν _ α _ λη _ θει _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 57

58 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ και _ κρι _ σει _ ε _ πη _ η _ γ α_ γ ες_ ταυ _ τα_ πα _ αν _ τα_ δι _ α _ τας _ α _ μ αρ_ τι _ ι _ ας _ η _ μ ων _ ο _ υ _ πε _ ρυ _ μ νη_ τ ος_ και _. δε _ δο _ ξα _ σμε _ ε _ νος _. εις _ παν _ τ ας_ τuς _ αι _ ω _ ω _ νας _ Ὡδὴ η' ι _ νu _ μεν _ ευ _ λο _ γu _ μ εν_ προ _ σκυ _ νu _ u _ με_ εν _ τον _ Κ υ_ ρι _ ον _ ον _ εν _ τη _ βα _ α _ τ ω_ Μω _ ση _ της _ Π αρ_ θε _ ε _ νu _ το _ θαυ _ μ α _ εν _ Σι _ ναι _ ω _ τω _ ο _ ρ ει _ π ρο_ τυ _ πω _ σ αν_ τα_ π ο_ τε _ υ _ μνει _. τε _ ευ _ λο _ γει _ τε _ και _ υ _ π ερ_ υ _ ψu _ τε _. εις _ παν _ τ ας_ τuς _ αι _ ω _ ω _ να _ α _ ας _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 58

59 Ὡδὴ θ' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ων _ γη _ γε _ νων _ τις _ η _ κ u_ σε _ τ οι _ u _. u _ τ ον_ η _ τ ις_. ε _ ω _ ρα_ κε _ π ο_ τε _ ο _ τι _ Παρ _ θε _ ν ος_ ευ _ ρε _ θη_ η _ εν _ γα _ σ τρι _ ε _ χ u_ σ α _ και _ α _ νω _ δυ _ νως _ το _ βρε _ ε _ φ ος_ α _ πο _ τε _ κu _ σ α _ τοι _ u _ τ ον_ σu _ το _ θαυ _ μ α_ κ αι_ σε _ α _ γνη _ θε _ ο _ κυ _ η _ η _ τ ορ_ Μ α _ ρι _ α _ α _ με_ γα _ λυ _ νο _. με _ ε _ εν _ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε Ἐξαποστειλάρια Κατά τη γραφή Πέτρου του Εφεσίου ον _ π λου_ τ ον_ ο _ ον _. μοι _ δε _ ε _ δω _ κας _ της _ χα _ ρι _ το _ ος _ ο _ α _ α _ θ λι_ ος _ α _ πο _ δο _ μη _ σα _ ας _ α _ χρει _ ει _. ει _ ως _ κα _ κως _ η _ να _ λω _ ω _ σ α_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 59

60 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ σ ω_ ω _ τερ _ α _ σω _ τ ως_ ζη _ η _. σας _ δαι _ αι _ μο _ σι _ δο _ λι _ ως _ δι _ ι _ ε _ σ κο_ ορ _ πι _ σ α _ δι _ ο _ με _ ε _ πι _ σ τρε_ ε _ ε _ φ ον_ τα _ ωσ _ περ _ τον _ α _ σω _ ω _. τον _ δε _ ε _ ξαι _ Πα _ τερ _ οι _ κτιρ _ μο _ ον _ κ αι_ σ ω_ ω _ σον _ Ἕτερον, Ὅμοιον. Βασίλης Κιαμηλίδης _ σ κορ_ πι _ σα _ α _ τ ον_ πλου _ ου _ τον _ σου _ εκ _ δα _ πα _ νη _ η _ σ ας_ Κυ _ υ _ ρι _ ε _ και _ πο _ νη _ ροις _ δ αι_ αι _ μ ο_ νι _ ι _ οις _ καθ _ υπ _ ε _ τα _ γ η_ ην _ ο _ τα _ α _ λας _ αλ _ λα _ Σ ω_ τη _ ηρ _ π αν_ ε _ ευ _ σ πλαγ_ χνε _ τ ον_ Α _ σω _ το _ ον _ οι _ κ τει_ ει _ ρη _ σ ον _ και _ ρυ _ πω _ ω _ θε _ εν _. τα _ κα _ α _ θα_ ρ ον _ την _ πρω _ την _ α _ π ο_ ο _ δι _ δου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 60

61 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ους _ μοι _ στο _ λην _ της _ σης _ β α_ α _ σι _ λ ει_ ει _ α _ ας _ Θεοτοκίον _ γι _ α _ μη _ η _. τρο _ πα _ αρ _ θε _ νε _ το _ με _ γα _ πε _ ε _ ρι _ η _ η _ χ η_ μ α _ των _ α _ πο _ στο _ λω _ ω ν_ μ αρ_ τυ _ υ _. υ _ ρων _ και _ προ _ φη _ των _ και _ αι _ ο _ σι _ ι _ ων _ τον _ σον _ Υι _ ο _ ον _. και _ Κυ _ υ _ ρι _ ον _ ι _ λε _ ω _ σαι _ αι _ τ οις_ δ ου_ ου _ λ οις_ σ ου _ η _ μιν _ Θε _ ο _ ο _ γ εν_ νη _ η _ τ ρι_ α _ ο _ ταν _ κα _ θι _ ση _ η _. του _ κρι _ ι _ ναι _ τα _ κατ _ α _ ξι _ αν _ ε _ κα _ α _ σ του_ ου _. ου _ ου _ ου _ ου _ ου _ ου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 61

62 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Εἰς τοὺς Αἴνους, ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα Μουσική Κυψέλη Τριώδιο-Πεντηκοστάριον Στεφάνου Λαμπαδαρίου, 1883 ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χ οις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λα _ λαγ _ μου _ πα _ σ α_ π νο_ η _ αι _ νε _ σα _ α _ τ ω_ τον _ Κυ _. υ _ υ _ ρι _ ον _ ην _ του _ Α _ σω _ ω _. ω _ του _ ου _. φω _ ω _ ω _ νην _ προσ _ φε _ ε _ ρ ω_ σοι _ Κυ _. υ _ υ _ ρι _ ε _ η _ η _ μα _ α _ αρ_ τον _ ε _ νω _ πι _ ι _ ον _ των _ ο _ φθαλ _ μω _ ω ν_ σ ου_ ου _ α _ γα _ α _ θε _ ε _ σκο _. ορ _ πι _ ι _ ι _ ι _ σα _ τον _ π λου _ ο υ _ ου _ ου _ τ ον _ τω _ ω _ ω _ ω ν_ χα _ ρι _ σμα _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 62

63 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ α _ τω _ ω _ ω ν_ σου _ αλ _ λα _ δε _ ξ αι_ με_ με_ τα _ α _ α _ νο _ ου _ ουν _ τα _ Σω _ τη _ ηρ_ και _ σω _ ω _ ω _ σο _ ο _ ον _ με _ _ να _ στη _ θι _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ Θε _ ος _ μ ου _ υ _ ψω _ θη _ τ ω_ η _ χειρ _ σ ου _ μη _ ε _ πι _ λα _ θη_ των _ πε _ νη _ των _ σου _ ει _ εις _ τε _ ε _ ε _ ε _ λος _ ς _ ο _ Α _ σ ω_ ω _ τ ος _ Υι _ ι _ ος _ η _ η _ η λ_ θο _ ον _ κ α_ γω _ Οι _ κτι _ ι _ ιρ _ μον _ ο _ τον _ βι _ ον _ ο _ ο _. ο _ ο _ ο _. ο _ λον _ δα _ πα _ νη _ σ ας_ εν _ τη _ α _ πο _ δη _ η _ μι _ ι _ ι _ ι _ α _ ε _ σ κορ_ πι _ σα _ το _. ον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 63

64 Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ π λου _ ου _. ου _ το _ ον _ ο _ ο _ ον _ δε _ ε _ δ ω_ κας _ μοι _ Πα _ α _ α _ τερ _ δε _ ξ αι _ με_ με _ τα _ νο _ ου _ ου _ ου _ ουν _ τα _ α _. α _ ο _ Θε _ ε _ ος _ και _ ε _ λε _. ε _ ε _ ε _. η _ η _ σο _ ο _. ον _ με _ _ ξο _ μο _ λο _ γη _ σο _ μαι _ σοι _ Κυ _ ρι _ ε _ εν _ ο _ λη _ καρ _ δι _ α _ μου _ δι _ η _ γη _ σο _ μαι _ παν _ τα _ α _ τα _ θα _ αυ _ μα _ σι _ ι _. ι _ α _ α _ α _ α _ σου _ α _ πα _ νη _ σ ας_ α _ σω _ τ ως_ τ ης_ πα _ τρι _ κης _ ου _ σι _ ας _ το _. ον _ π λου _ ου _. ου _ τον _ και _ κα _ τα _ να _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 64

65 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ λω _. ω _ ω _ ω _. ω _ σας _ ε _ ρη _ μ ος _ γε _ ε _ γ ο_ ο _ να _ εν _ τη _ χω _ ρα_ οι _ κη _ η _. η _ σας _ τ ων _ π ο _ νη _ ρω _ ω _. ω _ ων _ π ο_. ο _ λι _ ι _ των _ και _ μη _ κε _ τι _ ι _ φε _ ε _. ε _ ρων _ το _ με _ τα _ του _ τ ων_ συν _ οι _. οι _ οι _ κε _ σι _ ι _ ον _ ε _ πι _ στρε _ ψ ας _ βο _ ο _ ω _ ω _ ω _ σ οι _ τω _ οι _ κτι _ ιρ _. μο _ νι _ Πα _ α _ τρι _ η _ η _ μ α_ αρ _ τον _ εις _ τον _ ου _ ρα _ α _ νον _ και _ ε _ νω _ ω _ ω _ ω _ πι _ ι _ ο _ ο _. ον _ σου _ και _ ουκ _ ει _ ει _ μι _ α _ ξι _ ι _ ος _ κ λη_ η _ θη_ η _ η _ ναι _ υι _ υι _. υι _ ο _ ο _ ο _ ος _ σου _ ποι _. οι _ οι _ οι _. η _ η _ σο _ ο _. ον _ με _ ως _ ε _ να _ των _ μι _. ι _ ι _ σθι _ ω _ ω ν_ σ ου _ ο _ Θε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 65

66 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ο _ ο _ ος _ κ αι _ ε _ ε _ λε _ η _ η _. η _ σο _ ο _ ο _ ον _ με _ ε _ ε _ Δο _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ κ αι_ α _ γι _ ι _ ω _ Πνε _ ευ _. μα _ α _ α _ τι _ α _ α _ τε _ ε _. ε _ ε _ ερ _ α _. α _ γα _ α _ θε _ ε _ μα _ κρυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υν _ θη _ η _ η _ η _ ην _ α _ πο _ ο _ σου _ μη _ εγ _ κα _ α _. τα _ λι _ ι _. ι _ πη _ η _ η _ ης _ με _ μη _ δε _ α _. α _ α _ χρει _ ει _ ει _ ο _ ον _ δει _. ει _ ξης _ της _ Βα _ α _ α _ σι _ λει _ ει _ α _ α _ ας _ σου _ ο _ ε _ χ θρος _ ο _ παμ _ πο _ ο _ ο _ νη _. η _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 66

67 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ η _. η _ ρος _ ε _ γυ _ μ νω _ σε _ ε _. ε _ ε _ ε _ με _. ε _ και _ αι _ αι _ η _ η _ ρε _ μου _ τον _ π λου _ ου _ ου _. ου _ τον _ της _ ψυ _ χη _ η _ η _. ης _ τα _ χα _ α _ ρι _ σ μα_ α _ τα _ α _ α _ σω _ ω _ ω _ ω _ τ ω_ ω _ ω ς _ δι _ ε _ σκο _ ο _ ορ _ πι _ ι _. ι _ ι _ ι _. ι _ σα _ α _ να _ στα _ α _ ας _ ου _ ο υν _ ε _ πι _ στρε _ ψα _ ας _ προς _ σε _ ε _ ε _ εκ _ β ο_ ο _ ο _ ο _ ω _ ποι _ η _ σο _ ο _ ον _ με _ ε _ ως _ ε _ να _ τω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω ν_. μι _ ι _ σθι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ω _ ω _ ω ν_ σου _ ο _ δι _ ε _ με _ ε _ ε _ ε _ εν _ Στα _ αυ _ ρω _ τ ας_ α _ χραν _ τους _ σου _ χει _ ρα _ ας _. α _. α _ α _ πλω _ ω _ ω _ σα _ ας _ ι _ να _ τ ου_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 67

68 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ δει _ νου _ θη _ ρο _ ο _ ο _ ος _ α φ_ α _ αρ _ πα _ α _ σ η_ η _ η _ ης _ με _ κ αι_ την _ πρω _ ω _. ω _ την _ κα _ τα _ στο _ ο _ λην _ επ _ εν _ δυ _ υ _ υ _ υ _. υ _ ση _ η _ η _ ης _ με _ ως _ μο _ ν ος_ πο _ ο _ λυ _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ος _ Ἕτερα Ἀθανασίου Καραμάνη ην _ τu _ Α _ σω _ ω _ ω _ ω _ ω _ τu _. φω _. ω _ ω _ νην _ προ _ ο _ σφε _ ε _. ρω _ σι _ Κυ _ υ _ υ _ ρι _ ε _ η _. η _ η _ η _ μα _ α _ α _ αρ _ τον _ ε _ νω _ πι _ ον _ των _ ο _ φ θαλ _ μω _ ω _ ω ν_ σ u_ α _ α _ γ α _ α _ θε _ ε _ ε _ σκορ _ πι _ σ α_ τον _ πλu _ τ ον _ τω _ ω _ ω _ ω ν_ χα _ ρι _ σμα _ α _ α _ α _ α _ α _ τω _ ω _ ω _ ω ν_ σu _ αλ _ λα _ δε _. ε _ ξ αι _ αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 68

69 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ με _ με _ τα _ α _ α _ νο _ u _ uν _ τα _ Σω _ τη _ ηρ _ κ αι _ αι _ σω _ ω _ ω _ σο _ ο _ ο _ ον _ με _ ς _ ο _ Α _ α _. σω _ ω _ ω _ τος _ Υι _ ι _ ος _ η _ η _ η _ η λ_ θο _. ον _ κ α_ γω _ οι _ κ τι _ ι _ ι _ ιρ _ μων _ ο _ τον _ βι _ ον _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ λον _ δα _ πα _ νη _ σ ας_ εν _ τη _ α _ α _ πο _ δη _ η _ μι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ ε _ σκορ _ πι _ σ α _ το _ ον _ πλu _ u _ u _ το _ ον _ ο _ ο _ ον _ δε _ ε _ δ ω_ κας _ μοι _ Π α _ α _ α _ α _ τερ _ δε _ ξ αι_ με _ με _ τα _ νο _ ο _ uν _ τα _ ο _ Θε _ ος _ και _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _. η _ η _ σο _ ο _ ον _ με _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 69

70 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ α _ πα _ νη _ σ ας_ α _ σω _ τ ως_ τ ης_ πα _ τρι _ κης _ u _ σι _ ι _ ι _ ας _ το _ ον _ πλu _ u _ u _ τον _ και _ κα _ τα _ να _ λω _ ω _ σας _ ε _ ε _ ρη _ μ ο_ ο _ ος _ γε _ γ ο_ ο _ να _ εν _ τη _ χω _ ω _ ρα _ ει _ ει _ κη _. η _ σ ας _ τ ων _ π ο _ νη _ ρω _ ω _ ω _ ω ν _ πο _. λι _ ι _ ι _ των _ και _ μη _ κε _ τι _ φε _ ρ ων_ το _ με _ τα _ τu _ τ ων_ συ _ ν οι_ οι _ οι _. κε _ σι _ ι _ ι _ ον _ ε _ πι _ στρε _ ψ ας _ βο _ ο _ ω _ ω _ ω _ σ οι _ τω _ οι _ κτι _ ι ρ _. μο _ νι _ Πα _ α _ τρι _ η _ η _ μα _ αρ _ τον _ εις _ τον _ u _ ρα _ νον _ και _ ε _ νω _ ω _ ω _ ω _ πι _ ι _ ο _ ο _ ον _ σu _ και _ uκ _ ει _. μι _ α _ ξι _ ι _ ος _ κ λη_ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 70

71 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ θη _ η _ η _ ναι _ Υι _ ο _ ο _ ο _ ος _ σu _ ποι _ οι _ η _ η _ σο _. ον _ με _ ως _ ε _ να _ τ ων _ μι _ ι _ ι _ σθι _ ω _ ω _ ω ν _ σu _ ο _ Θε _ ο _ ο _ ο _ ος _ κ αι _ ε _ ε _ λε _ ε _ η _ σο _ ο _ ο _ ον _ με _ ε _ ε _ Δο _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ κ αι_ α _ γι _ ι _ ω _ Πνε _ ευ _. μα _ α _ α _ τι _ α _ α _ α _ τε _. ε _ ε _ ερ _ α _ α _ γ α _ α _ θε _ ε _ ε _ ε _ nε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ μα _ κρυ _ υ _. υ _ υ _ υ _ υ _ υ _. υ _ υ _ υν _ θην _ α _. α _ πο _ σu _ u _. u _ u _ μη _ η _ η _ εγ _ κ α_ α _ α _. τα _ λι _. ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 71

72 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ πη _ η _ η _ εγ _ κ α_. τα _ λι _ ι _. ι _ πης _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ μη _ δε _ ε _. α _ α _ α _ χρει _ ει _ ει _ ει _ ο _ ον _ δει _ ει _ ει _ ξης _ της _ βα _. α _ α _ α _ σι _ ι _ λει _ ει _ ει _ α _ α _ α _ ας _ σu _ ο _ εχ _ θρος _ ο _ παμ _ πο _ νη _ ρος _ ε _ γυ _ υ _ υ _ υ _ μνω _ ω _ ω _ σε _ ε _ ε _ ε _ με _ και _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ ρε _ μ u _ u _ το _ ον _ πλu _ u _ u _ u _ u _ τον _ της _ ψυ _ χη _. η _ η _ η ς _ τα _. α _ χα _ α _ ρι _ ι _ ι _ τα _ α _. χα _ ρι _. ι _ ι _ ι _ ι _. ι _ σ μα_ α _ τα _ α _ α _ σω _ ω _ ω _ τως _ δι _ ε _ ε _ σκο _ ο _ ο _ ο _ ορ _. πι _ ι _ ι _ σα _ α _ α _ να _ α _ στα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 72

73 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ α _ α _ ας _. u _ uν _ ε _ πι _ ι _ σ τρε _ ε _ ψας _ προ _ ος _ σε _. ε _ ε _ εκ _ β ο_ ο _ ω _ ποι _ οι _ η _ η _ η _ σο _ ο _ ο _ ο _ ον _ με _ ω ς _ ε _ ε _ να _ τω _ ω ν_. μι _ ι _ σθι _. ι _ ι _ ι _ ω _ ω _ ω _ ω ν _ σu _ ο _ δι _ ε _ με _ εν _ Σ ταυ _ ρω _ τ ας_ α _ χραν _ τuς _ σu _ u _ χει _ ρα _ α _. α _ ας _. α _ α _ α _ πλω _ ω _ ω _ ω _ σα _ ας _ ι _ να _ τu_ δει _ νu _ θη _ ρο _ ο _ ο _ ο _ ος _ α _ φαρ _ πα _ α _ α _ α _ α _ α _ σης _ α _ φ αρ_ πα _ α _ σ η_ ης _ με _ ε _ κ αι _ την _ πρω _ ω _ τ ην_ κ α _ τα _. α _ α _ στο _ ο _ ο _ λη _ ην _ ε _ πεν _ δυ _. υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ ε _ πεν _ δυ _ υ _ υ _ σ η_ ης _ με _ ω ς _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 73

74 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ μο _ ν ος_ πο _ ο _ λυ _ ε _ ε _ ε _. ε _. λε _ ε _. ε _ ε _ ο _ ο _. ο _ ος _ Ἕτερον Δοξαστικὸ Δοξαστάριον Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ε _ ε _ Δο _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ κ αι_ α _ γι _ ι _ ω _ Πνε _ ευ _. μα _ α _ α _ τι _ α _ α _ α _ τε _ ε _. ε _ ε _ ερ _ α _ α _ γα _ α _ θε _ ε _ μα _ κρυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υν _ θη _ η _ η _ ην _ α _ α _ πο _ σου _ ου _ ου _. ου _ ου _ ου _ ου _ ου _ ου _ μη _ η _ ε _ εγ _ κα _ α _ τα _ λι _ ι _ ι _ ι _ ι _ πης _ με _ μη _ δε _ α _ χρει _. ει _ ον _ δει _ ε ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 74

75 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ει _ ει _ ει _ ξης _ της _ Βα _ α _ α _ α _ σι _ λει _ ει _ ει _ ει _ α _ α _ α _ ας _ σου _ ο _ εχ _ θρο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ος _ ο _ παμ _ πο _ ο _ νη _ η _ ρος _ ε _ γυ _ υ _ υ _ υ _ μ νω _. ω _ σε _ ε _ ε _ με _ ε _ και _ αι _ αι _ αι _ η _ η _ η _ η _ ρε _ μου _ ου _ ου _ το _. ο _ ον _ πλου _ ου _ ου _ ου _ ου _. ου _ ου _ ου _ τον _ της _ ψυ _ χη _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ ης _ τα _ χα _ ρι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ σμα _ α _ α _ α _ τα _ α _ σω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ τ ω_ ω _ ω ς _ δι _ ι _. ι _ ε _ ε _ σκο _ ο _ ορ _ πι _ ι _ ι _ ι _ ι _ σα _ α _ να _ στα _ α _ ας _ ου _ ο υν _ ε _ πι _ στρε _. ε _ ε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ Ε _ πι _ στρε _ ε _ ε _ ψα _ ας _ προς _ σε _ ε _ ε _ ε _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 75

76 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Ε _ εκ _. βο _ ο _ ο _ ω _ ποι _ οι _ η _ η _ σο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ον _ με _ ω ς_ ε _. ε _ να _ τω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω ν_. μι _ ι _ σθι _ ι _ ι _ ι _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ σου _ ο _ δι _ ι _ ε _ ε _ με _ ε _. ε _ ε _ ε _ Ε ν _ Στα _ αυ _ ρω _ τας _ α _ χρα _. αν _ τ ους_ σου _ χει _ ρα _ ας _. α _ α _ α _ πλω _ ω _ ω _ σα _ ας _ ι _ να _ τ ου_ δει _ νου _ θη _ η _ ρο _ ος _ α _ φαρ _ πα _ α _ α _ σ η _ η _ η _ ης _ με _ και _ την _ πρω _. ω _ την _ κ α_ α _ τα _ στο _ ο _ λην _ επ _ εν _ δυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ ση _ η _ η _ ης _ με _ ω ς_ μο _ ο _ ο _ ο _ ο _ νος _ Πο _ ο _ λυ _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 76

77 Ἕτερον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Τριώδιον Βιολάκη 1899 α _ α _ τ ερ _ α _ γα _ α _ θε _ ε _ μα _ κρυν _ θ ην _ α _ α _. πο _ ο _ σου _ μη _ εγ _ κα _ α _. τα _ λι _ ι _. ι _ πη _ η _ η _ ης _ με _ μη _ δε _ α _. α _ α _ χρει _ ει _ ει _ ο _ ον _ δει _ ει _. ει _ ξης _ της _ Βα _ α _ α _ σι _ λει _ ει _ α _ α _ α _ ας _ σου _ ο _ ε _ εχ _ θρος _ ο _ παμ _ πο _ ο _ νη _ ρο _. ος _ ε _. ε _ ε _ γυ _ υ _ υ _ μ νω_ ω _ σε _ ε _. ε _ με _ κ αι_ αι _ η _ η _ ρε _ μου _ ου _ τον _ π λου _ ο υ _ ου _ ου _ τον _ της _ ψυ _ χης _ τα_ χα _ ρι _ ι _. σμα _ α _ τα _ α _ σω _ τ ως_ δι _ ι _ ι _ ε _ σκο _ ο _ ο _ ο _. ορ _ πι _ ι _ ι _ ι _ σα _ α _ να _ στας _ ουν _ ε _ πι _ σ τρε _ ψας _ π ροσ _ ε _ ε _ ε _ εκ _ β ο_ ο _ ο _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 77

78 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ω _ ποι _ η _ η _ σο _ ο _ ον _ με _ ε _ ως _ ε _ να _ τω _ ω _ ω ν_ μι _ σθι _ ι _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ σου _ ο _ δι _ ε _ με _ εν _ Στα _ αυ _ ρω _ ω _ τ ας_ α _ χραν _ του _ σου _ χει _ ει _ ρα _ α _ ας _ α _ α _ πλω _ ω _. ω _ σας _ ι _ να _ τ ου_ δει _ νου _ ου _ θη _ η _ ρο _ ο _ ο _ ος _ α φ_ α _ αρ _ πα _. α _ α _ α _ σ η_ η _ η _ ης _ με _ και _ την _ πρω _ ω _ τ ην _ κα _ τα _ στο _ ο _ λην _ ε _ πεν _ δυ _ υ _ υ _. υ _ ση _ η _ η _ ης _ με _ ως _ μο _ ν ος_ πο _ ο _ λυ _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ Ἕτερον α _. τε _ ε _. ε _ ε _ ερ _ α _ α_ γα _ α _ θε _ ε _ μα _ κρυ _ υν _ θ ην _ α _. πο _ ο _ ο _ σου _ μη _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 78

79 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ η _ ε _ γ κα_ α _ α _. τα _ λι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ πη _ η _ η _ ης _ με _ μη _ δε _ ε _. α _ α _ α _ χρει _. ει _ ει _ ει _ ον _ δει _ ει _ ει _ ει _ ξης _ της _ βα _ α _ α _ σι _ λει _ ε ι _ ει _ ει _ α _ α _. α _ ας _ σου _ ο _ ε _ χ θρος _ ο _ πα _ μπο _ νη _. η _ η _ ρο _ ος _ ε _ ε _ ε _ γυ _. υ _ υ _ υ _ μνω _ σε _ ε _ ε _ ε _ με _ και _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ ρε _ μου _ ου _ ου _ τον _ πλου _ ου _ ου _ ου _ ου _ τον _ της _ ψυ _ χη _ η _ η _ η _ η _ ης _ τα _ χα _. α _ α _ ρι _ ι _ σ μα _ α _ α _ α _ α _ α _ τα _ α _ σω _ ω _ τως _ δι _ ε _ ε _ σκο _ ο _ ο _ ο _ ορ _. πι _ ι _ ι _ σα _ α _ α _. α _ α _ α _ α _ να _ α _ στα _ α _ ας _ ουν _ ε _ πι _ ι _ σ τρε _ ε _ ε _ ψας _ προς _ σε _ ε _ ε _ ε _ Ε _ εκ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 79

80 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ β ο _ ω _ ποι _ οι _ η _ σο _ ο _ ο _ ο _. ο _ με_ ε _ ε _ ως _ ε _ να _ τ ω_ ω _ ω _ ω _ ω ν_ μι _ σθι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ σου _ ο _ δι _ ε _ με _ εν _ Σ ταυ _ ρω _ τ ας_ α _ χρα _ ν τους _ σου _ χει _ ρα _. ας _. α _ α _ α _ πλω _ ω _ ω _ σα _ ας _ ι _ να _ τ ου_ δει _ νου _ θη _ ρο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ος _ α _ φαρ _ πα _ α _ α _ α _ α _ α _ σ η_ η _ ης _ με _ και _ τη _ ην _ πρω _ ω _. την _ κα _ τα _ στο _ λην _ ε _ ε _ ε _. πε _ ε _ εν _ δυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _. υ _ σ η_ ης _ με _ ω ς _ μο _ ν ος_ πο _ ο _ λυ _ ε _ ε _ ε _. λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 80

81 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω Δοξαστικό Εἰς τόν Ἑσπερινόν Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 _ ταν _ τι _ ι _ θ ων _ ται _ αι _ θρο _ ο _ ο _ ν οι _ και _ α _ νοι _ οι _ γ ων _ τ αι _. αι _ βι _ ι _. ι _ βλοι _ και _ Θε _ ος _ εις _ κρι _. ι _ ι _ σιν _ κα _ θε _ ε _ ε _. ε _ ζε _ ε _ ε _ ε _ ται _ ω _ ποι _ ος _ φο _. ο _ ο _ ο _ βο _ ος _ το _ ο _ ο _ τε _ ε _ Αγ _ γε _ λ ων_ π αρ _ ι _ στα _ με _ νω _.ω ν _ ε _. ε _ εν _ φο _ ο _ ο _ βω _ ω _ και _ πο _ τα _ μ ους _ πυ _ ρο _ ος _ ε _ ε _ ε _ ε _. ελ _ κο _ ο _ ο _ ον _ τος _ τι _ π οι _ οι _ η _ σω _ ω _ με_. ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 81

82 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ εν _ το _ ο _ ο _ τε _ ε _ οι _ εν _ πολ _ λαι _ α ις_ α _ μ α _. αρ _ τι _ ι _. ι _ αις _ υ _ πευ _ θυ _ νοι _ οι _ α _ α _ α _. αν _ θρω _ ω _ ω _ ω _ ποι _ ο _ τα _ αν _ δε _ α _ α _ κου _ σ ω_ ω _ μ εν_ κα _ λου _ ο υν _ τος _ α _ αυ _ τους _ τους _ ευ _ λο _ γ η _. η _ με _ ε _. ε _ νους _ του _ Π α_ α _ τ ρο_ ος _ εις _ βα _ α _. α _ σι _ λ ει _ ε ι _ ει _ ει _ αν _ α _ μαρ _ τω _ λου _ ου _ ους _ δε _. ε _ α _ πο _ πεμ _ π ον _ τ ος _ ε ις _ κο _ ο _ ο _. ο _ λα _ α _ α _ α _ σιν _ τις _ υ _ πο _ ο _ στη _ σε _ ε _ ται _ αι _ την _ φο _ βε _ ε _ ραν _ ε _ κει _ ει _ ν ην _ α _ πο _ ο _ ο _. ο _ φα _ α _ α _ α _ σιν _ αλ _ λα _ μο _ νε _ ε _ φιλ _ α _ αν _. θρω _ πε _ Σω _ ω _ τη _ η _ η _ η _ ηρ _ ο _ Βα _ σι _ λευς _ τω _. ω _ ω _ ω ν_. αι _ ω _ ω _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 82

83 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ νω _.ω ν _ π ριν _ το _ ο _ τε _. ε _ λο _ ος _ φθα _ α _ α _ ση _ η _ δι _ α _ της _ με _ τα _. α _ νοι _ οι _. οι _ ας _ ε _ πι _ στρε _ ε _ ε _ ε _ ψ ας _ ε _ ε _ λε _ η _ σο _ ο _ ο _ ο _ ον _ με _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 _ ταν _ τι _ θ ων _ ται _ αι _ θρο _ ο _ ο _ νοι _. οι _ και _ α _ νοι _ γ ον _ τ αι _. αι _ βι _ ι _. ι _ βλοι _ και _ Θε _ ος _ εις _ κρι _ ι _. σιν _ κα _ θε _ ε _ ε _. ε _ ζη _ η _ η _ η _ ται _ ω _ ποι _ οι _ ος _ φο _. ο _ ο _ ο _. βος _ το _ ο _ ο _ τε _ ε _ Αγ _ γε _ ε _ λ ων_ π αρ_ ι _ στα _ με _ νω _.ω ν _ ε _ εν _ φο _ ο _ ο _ βω _ ω _ και _ πο _ τα _ μου _ πυ _ ρο _ ος _ ε _ ε _ ε _ ε _. ελ _ κο _ ο _ ο _ ον _ τος _ τι _ π οι_ οι _ η _ σω _. ω _ με _ εν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 83

84 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ το _ ο _ ο _ τε _ ε _ οι _ εν _ πολ _ λαις _ α _ μ α _. αρ _ τι _ ι _. ι _ αις _ υπ _ ε _ ευ _. θυ _ νοι _ α _ α _ α _. αν _ θρω _ ω _ ω _ ω _ ποι _ ο _ τα _ αν _ δε _ α _ α _ κου _ σ ω_ ω _ μεν _ κα _ λου _ ο υν _ τος _ α _ αυ _ του _ τους _ ευ _ λο _ γ η _. η _ με _ ε _. ε _ νους _ του _ Π α_ α _ τ ρο _ ος _ εις _ βα _ α _ σι _ ι _. ι _ λει _ ε ι _ ει _ ει _ αν _ α _ μαρ _ τω _ λου _ ου _ ους _ δε _. ε _ α _ πο _ πεμ _ π ον _ το _. ο _. ος _ εις _ κο _ ο _ ο _. ο _ λα _ α _ α _ α _ σιν _ τις _ υ _ πο _ ο _ στη _ σε _ ε _ τ αι_ την _ φο _ βε _ ε _ ραν _ ε _ κει _ ει _ ει _ νη _. η _. νην _ α _ πο _ ο _ ο _ ο _. ο _ φα _ α _ α _ α _ σιν _ αλ _ λα _ μο _ νε _ φιλ _ α _ αν _. θρω _ πε _ σω _ ω _ τηρ _ ο _ Βα _ σι _ λευς _ τω _. ω _ ω _ ω ν_. αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 84

85 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ω _ ω _ ω _ νω _.ω ν _ πρι _ ιν _ το _ ο _ τε _ ε _ λο _ ος _ φθα _ α _ α _ ση _ η _ δι _ α _ της _ με _ τα _. α _ νοι _ οι _. οι _ ας _ ε _ πι _ στρε _ ε _ ε _ ε _ ψ ας _ ε _ ε _ λε _ ε _ η _ σο_ ο _ ο _ ον _ με _ Δοξαστικό Εἰς τόν Στίχον Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ι _ οι _ μοι _. οι _ με _ ε _. λαι _ να _ ψυ _ υ _ χη _ ε _ ω _. ω _ ως _ πο _ ο _ ο _ τε _. ε _ των _ κ α_ α _ κ ω_ ω _ ων _ ου _ ου _.ο υκ _ εκ _ κο _ ο _ ο _ ο _ ο _ π τεις _ ε _ ε _ ω _ ω ς_ πο _ ο _ ο _ τε _ ε _ τη _ ρα _ θυ _ μι _ ι _ α _. α _. α _ κα _ τα _ α _ α _. α _ κει _ ε ι _ ει _ ει _ σαι _ τι _ ου _ ο υκ_ ε _. εν _ θυ _ υ _ μη _ την _ φο _ βε _ ρα _ α _ αν _ ω _ ραν _ του _ ου _ θα _ να _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 85

86 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ α _ α _ του _ τι _ ου _ ου _ τρε _ ε _ μει _ ε ις _ ο _ ο _ ο _ λ η _ το _ φρι _ κτο _ ο _ ον _ β η _ η _ μα _ του _ ου _. ου _ Σω _ τη _ η _ η _ η _ η _ ρος _ α _ ρα _ τι _. ι _ α _. α _ πο _ λο _ ο _ γη _ η _ η _ ση _ η _ η _ τι _ ι _ α _ πο _ κ ρι_. ι _ ι _ θη _ η _ η _ ση _ η _ τα _ ερ _ γα _ α _ σου _ πα _ αρ_ ι _ σ τα_ αν _ τ αι_ προς _ ε _ λε _. ε _ εγ _ χο _ ο _ ον _ σου _ ου _ αι _ πρα _ α _ ξ εις_ ε _ λεγ _ χ ου_ ου _ σι _ ι _ κα _ τη _ η _. η _ γο _ ρ ου _ ο υ _ ου _ ου _ σαι _ λοι _ πο _ ο _. ο _ ο _. ον _ ω _ ψυ _ υ _ χη _ η _ η _ ο _ χρο _ ο _ ν ος _ ε _. ε _ ε _ φε _ σ τη_ η _ κε _ δρα _ με_ ε _ προ _ φ θα_ α _ σ ον _ πι _ ι _ σ τει_ ει _ βο _ ο _ ο _ η _ η _ η _ η _ σον _ η _ μ α_ αρ_ τ ον _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _ η _ μ α_. α _ αρ _ το _ ο _ ον _ σοι _ οι _ αλλ _ οι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 86

87 _ Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ οι _ δα_ φ ιλ_ αν _ θ ρω_ ω _ π ε_ ε _ το _ ε _ ε _. ευ _ σ πλαγ _ χ νο _ ο _ ο _ ον _ σου _ ο _ Ποι _ μη _ η _ ην _ ο _. ο _ κα _ α _ λος _ μη _ χ ω_. ω _ ω _ ρι _ σ η_ ης _ με _ της _ εκ _ δε _ ξι _ ι _ ων _ σου _ πα _ ρα _ α _ στα _ α _ α _. α _ σε _ ε _ ε _ ε _ ως _ δι _ α _ το _ με _ ε _ ε _ γ α_. α _ σου _ ε _ ε _ ε _. ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 ι _ οι _ μ οι _ με _. λαι _ να _ α _ ψυ _ υ _ χη _ ε _ ω _ ως _ πο _ ο _ ο _ τε _. ε _ των _ κ α_ α _ κ ω _ ω _ ων _ ου _ ο υκ_ εκ _ κο _ ο _ ο _ ο _ π τεις _ ε _ ω _ ω ς_ πο _ ο _ ο _ τε _ ε _ τη _ ρα _ θυ _ μι _ ι _ ι _ α _. α _. α _ κα _ τα _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 87

88 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ α _ α _. α _ κει _ ε ι _ ει _ ει _ σαι _ τι _ ου _ ο υκ_. εν _ θυ _ υ _ μη _ την _ φο _ βε _ ρα _ α _ αν _ ω _ ω _ ρα _ αν _ του _ ου _ θα _ να _ α _ α _ α _ του _ τι _ ου _ ου _ τρε _ ε _ μει _ ε ις _ ο _ ο _ ο _ λ η _ το _ φρι _ κτο _ ο _ ον _ β η _ η _ μα _ του _ ου _ Σω _ τη _ η _ η _ η _ ρος _ α _ ρα_ τι _. ι _ α _. α _ πο _ λο _ ο _ γη _ η _ η _ ση _ η _ η _ τι _ ι _ α _ πο _ κ ρι_. ι _ ι _ θη _ η _ η _ η _ η _ ση _ η _ τα _ ερ _ γα _ α _ σου _ πα αρ_ ι _.σ τα_ αν _ ται _ προς _ ε _ λε _. ε _ εγ _ χο _ ο _ ον _ σου _ ου _ αι _ πρα _ α _ ξ εις _ ε _ ε _ λεγ _ χ ου_ ου _ σι _ ι _ κα _ τη _ η _ γο _ ρ ου _ ο υ _ ου _ ου _ σαι _ λοι _ πο _. ο _ ο _. ον _ ω _ ψυ _ υ _ χη _ ο _ χρο _ ν ος _ ε _. ε _ εφ _ ε _ σ τη_ η _ κεν _ δρα _ α _ α _ με_ ε _ προ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 88

89 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ φ θα_ α _ σ ον _ πι _ ι _ σ τει_ ει _ βο _ ο _ ο _ η _ η _ η _ η _ σον _ η _ μ α_ αρ_ τ ον _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _ η _ μ α_. α _ αρ _ το _ ο _ ον _ σοι _ οι _ αλλ _ οι _ οι _ δα _ φι _ ιλ _ αν _ θ ρω_ ω _ π ε _ ε _ το _ ε _ ευ _ σπλαγ _ χ νο _ ο _ ο _ ον _ σου _ ο _ ποι _ μη _ η _ ην _ ο _ κα _ α _ λος _ μη _ χ ω_. ω _ ω _ ρι _ σ η_ ης _ με _ της _ εκ _ δε _ ξι _ ων _ σου _ πα _ ρα _ α _ στα _ α _ α _ α _. α _ σε _ ε _ ε _ ε _ ως _ δι _ α _ το _ με _ ε _ ε _ γα _. α _. α _ σου _ ε _ ε _ ε _. ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 89

90 Βοηθὸς καὶ σκεπαστής Εἰς τόν Ὄρθρον Κανὼν Τριῳδίου Ὠδὴ α ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Ειρμολόγιον Ιωάννου Βατοπαίδι 2016 ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σοι _ ην _ η _ με _ ραν _ την _ φ ρι_ κ την _ τ ης_ παν _ αρ _ ρη _. η _ τ ου_ σ ου_ πα _ ρου _ σι _ ι _ ας _ φριτ _ τω _ εν _ νο _ ων _ δε _ δ οι_ κως _ π ρο_ ο _ ρ ω _ εν _ η _ προ _ κ α_ θι _ σ εις_ κρι _ ναι _ ζων _ τ ας_ κ αι_ νε _ κ ρους _ Θε _ ε _. μου _ παν _ το _ δυ _ υ _ να _ α _ με _ ε _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σοι _ _ τε _ η _ ξεις _ ο _ Θ ε_ ος _ εν _ μυ _ ρι _ α _. α _ σι _ κ αι_ χι _ λι _ α _ α _ σι _ των _ αγ _ γε _ λι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 90

91 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ κων _ ου _ ρα _ νι _ ω ν_ αρ_ χ ων _ κα _ με _ Εν _ νε _ φε _ λ αις _ υ _ παν _ τη _ σαι _ σ οι_ Χ ρι_ σ τε _ τον _ α _. θλι _ ον _ α _ ξι _ ω _ ω _ σ ον _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _ τι _ ρισ _ υ _ πο _ στα _ τε _ Μ ο_ νας _ αρ_ χι _ κω _ τα _. α _ τη_ Κ υ_ ρι _ α _ πα _ αν _ τ ων _ τε _ λε _ ταρ _ χι _ κη _ η _ υ _ π ερ _ αρ _ χι _ ι _ ε _ αυ _ τη _ Η _ μ ας_ σω _ σ ον _ ο _ Πα _ τηρ _ κ αι_ ο _ Υι _ ος _ και _ Π νευ _. μα _ το _ παν _ α _ α _ γι _ ι _ ον _ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ κ αι_ ε ις _ τους _ αι _ ω _ ν ας_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 91

92 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ τ ων_ αι _ ω _ νων _ α _ μην _ ις _ ε _ γεν _ νη _ σεν _ υι _ ον _ τ ον_ μη _ σ πα_ ρε _. εν _ τα_ π α_ τρω _ ω _ νο _ ο _ μ ω _ του _ τον _ ουν _ γ εν_ να _ ο _ Π α _ τηρ _ π λην_ Μ η_ τ ρος _ πα _ ρα _ δο _ ξ ον_ τε _ ρ ας _ ση _ γαρ _ ε _ τε _ κ ες_ Α _ γνη _ Θε _ ον _. ο _ μου _ και _ αν _ θ ρω_ ω _ π ον _ Στειρωθέντα μου τὸν νοῦν.. Ὠδὴ γ Ειρμολόγιον Ιωάννου Βατοπαίδι 2016 ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σοι _ _ Κυ _ ρι _ ος _ ερ _ χε _ ται _ και _ τις _ υ π_ οι _ οι _ σ ει_ αυ _ του _ τον _ φο _ ο _ β ον _ τω _ προ _ σω _ πω _ τις _ ο _ φθη _ αυ _ τ ου _ αλλ _ ε _ τοι _ μ η_ γε_ νου _ ω _ ψυ _ χη _ προς _ υ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 92

93 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ πα _ αν _ τη_ η _ σι _ ιν _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σοι _ ρο _ φθα _ σω _ μεν _ κλαυ _ σω _ μεν _ κατ _ αλ _ λ α _ γω _ ω _ μ εν_ Θ ε_ ω _ προ _ τε _ ε _ λ ους _ φο _ βε _ ρον _ γαρ _ το _ κ ρι_ τη _ ρι _ ον _ εν _ ω _ παν _ τ ες_ τε _ τρα _ χη _ λι _ σμε _ νοι _ στη _ σο _ ο _ με_ ε _ θα _ α _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Π νευ_ μ α_ τι _ ρι _ ας _ α _ πλη _ α _ κτι _ στε _ α _ ν αρ_ χε _ φυ _ υ _ σ ις_ η _ εν _ Τρι _ α _ α _ δι _ υ _ μνου _ με _ νη _ υ _ π ο_ στα _ σε _ ω ν _ η _ μας _ σω _ σ ον_ πι _ σ τει_ προσ _ κυ _ ν ου_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 93

94 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ο υν_ τας _ το _ κρα _ α _ το _ ος _ σου _ ου _ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ κ αι _ εις _ τους _ αι _ ω _ ν ας_ τ ων_ αι _ ω _ ν ων_ α _ μ ην _ _ βλα _ στη _ σας _ Α _ χραν _ τε _ α _ σπο _ ρ ω_ το _ ο _ κ ω_ τ ον_ ζων _ τα _ Λο _ ο _ γ ον _ σαρ _ κω _ θεν _ τα _ εν _ τη_ μη _ τ ρα_ σ ου _ Ου _ τρα _ πεν _ τα_ δο _ ξα _ Θε _ ο _ μη _ τορ _ τω _ το _ ο _ κ ω_ ω _ σου _ ου _ Μεσώδια Καθίσματα Τὸν τάφον σου Σωτὴρ Μουσικόν Τριώδιον πρ. Κων. Παπαγιάννη ο _ βη _ μα _ σου _ φρι _ κτον _ και _ η _ κρι _ σ ις_ δι _ και _ α _ τα_ ερ _ γα _ μου _ δει _ να _ αλλ _ αυ _ τος _ ε _ λε _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 94

95 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ μ ον _ προ _ φθα _ σ ας_ με _ δι _ α _ α _ σ ω_ σ ον _ και _ κο _ λα _ σε _ ω ς_ λυ _ υ _ τ ρω_ σ αι _ ρυ _ σ αι_ Δε _ ε _ σ πο_ τα _ τ ης_ τ ων_ ε _ ρι _ φων _. με _ ρι _ δ ος _ και _ α _ ξι _ ι _ ω _ σ ον _ εκ _ δε _ ξι _ ων _ σου _. με _ στη _ ν αι _ κ ρι_ τα _ δι _ και _ ο _ τα_ τε _ Μουσικόν Τριώδιον πρ. Κων. Παπαγιάννη ν _ νο _ ω _ τ ην_ η _ με _ ρ αν_ τ ην_ φ ο_ βε _ ραν _ και _ θρη _ νω _ μ ου_ τ ας_ πρα _ ξεις _ τας _ π ο_ νη _ ρ ας _ πως _ α _ πο _ λο_ γη _ σο_ μ αι_ τ ω_ α _ θα _ να _ τω _ β α_. σι _ λει _ ποι _ α _ δε _ π αρ_ ρη_ σι _ α _ α _ τε _ νι _ σ ω_ τ ω_ κ ρι_ τη _ ο _ α _ σω _ τ ος_ ε _ γ ω _ ευ _ σ πλαγ_. χνε _ Πα _ α _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 95

96 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ τερ _ Υι _ ε _ μο _ νο _. γε _ νες _ το _ Πνευ _ μ α_ το _ α _ γι _ ον _ ε _ λε _. η _ σον _ με _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ και _ Υι _ ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _ τι _ ις _ την _ κοι _ λα _ δα_ του _ ου _ κ λαυθ_ μω _ ν ος _ ε ις _ τον _ το _ π ον_ ο _ ον _ δι _ ε _ θ ου _ ο _ τ αν_ κ α _ θι _ ι _ σης _ ε _ λε _ η _ η _ μ ον _ κρι _ σιν _ δι _ και _ α _ αν _ π οι_ η _ σ αι _ μη _ δη _ μο _ σι _ ευ _ σ ης_ μ ου _ τα _ κε _ ε _ κ ρυμ_ με _ ε _ ε _ να _ μη _ δε _ κ ατ_ αι _ σχυ _ ν ης_ με _ ε _ νω _ πι _ ον _ τω _ ω ν_ α γ_ γε _ λ ων _ αλ _ λα _ φει _ σ αι_ μ ου_ ο _ Θ ε _ ος _ και _ ε _ λε _. η _ σον _ με _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 96

97 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Θεοτοκίον αι _ νυν _ και _ α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ ω _ νας _ των _ αι _ ω _ ν ων_ Α _ μην _ λ _ πις _ του _ κο _ ο _ σμου _ α _ γα _ θη _ Θ ε_ ο _ το _ κε _ Παρ _ θε _ ε _. ε _. ε _ νε _ την _ σην _ κ αι_ μο _ ν ην_ κ ρα_ τ αι_ αν _ π ρο_ στα _ σι _ α _ αν _ αι _ του _ μ εν _ σ πλαγ_ χνι _ σ θη_ τι _ εις _ ευ _ πε _ ρι _. στα _ τον _ λα _ ον _ δυ _ σω _ π η_ σ ον_ τον _ ε _ λε _ η _ μο _ να _ Θ ε_ ον _ ρυ _ σθη _ ναι _ τ ας_ ψυ _ χας _ η _ μων _ εκ _ π α_. σης _ α _ πει _ λης _ μο _ νη _ ευ _ λο_ ο _ γ η _ με _ ε _ νη _ η _ η _ η _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 97

98 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Κοντάκιον Τριωδίου Ἦχος α. Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός, ἐπὶ γῆς μετὰ δόξης, καὶ τρέμωσι τὰ σύμπαντα ποταμὸς δὲ τοῦ πυρὸς πρὸ τοῦ Βήματος ἕλκῃ, καὶ βίβλοι ἀνοίγωνται, καὶ τὰ κρυπτὰ δημοσιεύωνται τότε ῥῦσαί με, ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου, καὶ ἀξίωσον, ἐκ δεξιῶν σου με στῆναι, Κριτὰ δικαιότατε. Οἶκος Τὸ φοβερόν σου κριτήριον ἐνθυμούμενος, ὑπεράγαθε Κύριε, καὶ τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως, φρίττω καὶ πτοοῦμαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως τῆς ἐμῆς ἐλεγχόμενος, ὅταν μέλλῃς καθέζεσθαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου, καὶ ποιεῖν τὴν ἐξέτασιν, τότε ἀρνεῖσθαι τὰς ἁμαρτίας οὐδεὶς ἐξισχύσει, ἀληθείας ἐλεγχούσης, καὶ δειλίας κατεχούσης, μέγα μὲν ἠχήσει τότε, πῦρ τὸ τῆς γεέννης, ἁμαρτωλοὶ δὲ βρύξουσι. Διὸ με ἐλέησον πρὸ τέλους, καὶ φεῖσαι μου, Κριτὰ δικαιότατε. Συναξάριον Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τρίτῃ Κυριακῇ τοῦ Τριῳδίου, τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μνείαν ποιούμεθα. Στίχοι Ὅτε κρίνων γῆν, ὁ Κριτὴς πάντων κάθῃ, Τῆς ʹδεῦτεʹ φωνῆς ἄξιον κἀμὲ κρίνοις. Τῇ ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ σου, Χριστὲ ὁ Θεός, τῆς εὐκταίας σου φωνῆς ἡμᾶς καταξίωσον, καὶ τοῖς ἐκ δεξιῶν σου συναρίθμησον προβάτοις, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 98

99 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Καταβασίες Ὡδὴ α' ο _ η _ θος _ και _ σκε _ πα _ σ της _. ε _ γε _ νε _ το _ μ οι_ εις _ σ ω_ τη_ ρι _ ι _ ι _ αν _ u _ τος _ μ u_. Θε _ ος _ και _ δο _ ξα _ σ ω_ αυ _ τ ον _ Θε _ ος _ τu _ Π α_ τρος _ μ u_ και _ υ _ ψω _ σ ω_ αυ _ τ ον _ εν _ δο _. ξως _ γαρ _ δε _ δο _ ο _ ξα _ α _ σται _ αι _ Ὡδὴ γ' τε _ ρε _ ω _. σον _ Κυ _ ρι _ ε _ ε _ πι _ την _ πε _ ε _ τ ραν_ τ ων_ εν _ το _ λω _ ω _ ω ν _ σu _ σα _ λευ _ θη _ σ αν_ την _ κ αρ_ δι _. αν _ μ u _ ο _ τι _ μο _ ν ος_ α _ γι _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 99

100 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Α' Χορός υ _ πα _ α ρ _ χεις _ και _ Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ο _ ος _ Ὡδὴ δ' _ κη _ κο_ εν _ ο _ ο _ Π ρο_ φη _ τ ης _ την _ ε _ λευ _ σιν _ σ u_ Κυ _ ρι _ ε _ και _ ε _ ε _. φο _ βη _ θη _ ο _ τι _ μελ _ λεις _ εκ _ Παρ _ θε _ νu _ τι _ κ τε_ σ θαι _ και _ αν _ θρω _ π οις_ δει _. κνυ _ σθαι _ και _ ε _ λε _ γ εν _ α _ κη _ κο_ α _ τ ην _ α _ κο _ ην _ σ u_ κ αι_ ε _ ε _. φο _ βη _ θ ην _ δο _ ξα _ τη_ δυ _ να _ α _ μει _ σu _ Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ε _ ε _ Ὡδὴ ε' κ _ νυ _ κ τος _ ορ _ θρι _ ζ ον_ τα _ φι _ λαν _ θ ρω_ πε _ φω _ τι _ σ ον_ δε _. ο _ μαι _ και _ ο _ δη _ γ η_ σ ον_ κ α_ με _ ε _ εν _ τ οις_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 100

101 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ προ _ σ ταγ _ μα _ σι _ ι _ σu _ και _ δι _ δα_ ξον _ με_. Σω _ τηρ _ ποι _ ειν _ το _ θε _. λη _ μα _ σ u _ Ὡδὴ στ' _ βο _ η _ σ α_ εν _ ο _ λ η_ κ αρ_ δι _. α _ μu _ π ρος _ τ ον_ οι _ κτιρ _ μ ο_ να _ Θ ε_ ον _ και _ ε _ πη _ κ u_ σε _ ε _ μ u _ εξ _ Α _ δu _ κα _. τω _ τα _ τu _ και _ α _ νη _ γ α_ γ εν _ εκ _ φθο _ ρας _ τη_ ην _ ζ ω _ ην _ μ u _ Ὡδὴ ζ' _ μαρ _ το _ μεν _ η _ νο _ μη _ σ α_ μ εν _ η _ δι _ κη _ σ α_ μ εν_ ε _ νω _ πι _ ο _ ον _ σu _ u _ δε _ συ _ νε _ τη_ ρη _ σ α_ μεν _ u _ δε _ ε _ π οι_ η _. σα _ μεν _ κ α _ θως _ ε _ νε _ τει _ λ ω_ η _ μ ιν _ α λ_ λα _ μη _ η _ η _ π α_ ρα _ δω _ ης _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 101

102 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ μα _ ας _ ε ις _ τε _ λ ος _ ο _ των _ πα _ τε _ ε _ ρ ων_ Θ ε_ ο _ ος _ Ὡδὴ η' ι _ νu _ μεν _ ευ _ λο _ γu _ μ εν_ π ρο_ σ κυ_ νu _ μ εν_ τ ον_ Κυ _ ρι _ ον _ ν _ σ τρα_ τι _ αι _ u _ ρα _ νων _ δο _ ξα _ ζu _ σι _ και _ φρι _ τ ει_ τα_ Χ ε_ ρu_ βιμ _ και _ αι _ τα _ Σ ε_. ρα _ φιμ _ πα _ α _ σ α_ πνο _ η _ και _ κτι _ ι _ σις _ υ _ μνει _ τε _ ευ _ λο _ γει _ ει _ ει _ τε _ κ αι _ υ _ πε _ ρυ _ ψu _ u _ τε _. εις _ παν _ τας _ τuς _. αι _ ω _ ω _ να _ α _ ας _ Ὡδὴ θ' _ σπο _ ρu_. συλ _ λη _ ψε _ ως _ ο _ το _ κ ος_ α _ ν ερ_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 102

103 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ μη _. νευ _ τος _ Μ η _ τρο _ ος _ α _ ναν _ δ ρu _ α _ φ θο_ ρος _ η _ κυ _ η _ σις _ Θε _ u _ γ αρ_ η _ γεν _. νη _ σις _ κ αι_ αι _ νο _ ποι _ ει _ τας _ φυ _ υ _ σεις _ δι _ ο _ σε _ πα _ σ αι_. αι _ γε _ νε _ αι _ ως _ Θε _ ο _ ν υμ_ φ ον_ Μ η_ τε _ ε _ ε _ ρα _ ορ _ θο _ δο _. ξως _ με _ γα _ λυ _ νο _ με _ ε _ εν _ Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν Ἐξαποστειλάρια Μουσικόν Τριώδιον πρ. Κων. Παπαγιάννη ην _ φο _ βε _ ρα _ αν _. της _ κρι _. ι _. ι _ σε _ ως _ κ αι_ α _ αρ _ ρη _ τ ου_ ου _ σ ου_ δο _ ο _ ξης _ η _ με _ ρ αν_ ε _ εν _. θυ _ μου _ ου _ με_ ν ος _ φ ριτ _ τω _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _ ο _ ο _ λως _ και _ τρε _ μ ων_ φο _. βω _ ω _ κ ραυ _ γα _ α _ ζω _ ε _ πι _ ι _ γης _ ο _ ο _ τ αν_ ε _ ελ _ θης _ κρι _ ν αι_ Χρι _ στε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 103

104 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ε _. τα _ συ _ υμ _ π αν_ τα _ ο _ Θε _ ε _ ος _ με_ ε _ τα_ δο _ ο _ ξης _ το _ τε _ οι _ οι _ κτρο _ ο _ ο _ ο _ ον _ α _ πο _ πα _ σης _ ρυ _ σ αι_ με _ τι _ ι _ μ ω_ ρι _ ι _ ας _ εκ _ δε _ ξι _ ω _ ω ν_. σου _ Δε _ ε _. σπο _ τα _ α _ ξι _ ι _ ω _ σ α_ ας _ με_ σ τη_ η Γυναῖκες ἀκουτίσθητε _ ν αι_ αι _ _ δου _ η _ με _ ε _ ρα_ ε _ ερ _ χε _ ται _ Κυ _ ρι _ ου _ πα _ αν _ το _ κ ρα_ α _ το _ ρ ος _ και _ τις _ υ _ ποι _ σ ει_ ει _ τ ον_ φο _ ο _ β ον _ της _ πα _ ρου _ ου _ σι _ α _ ας _ ε _ κ ει_ ει _ νου _ η _ με _ ρα_ γα _ αρ_ θυ _ μου _ ου _ ε _ στι _ και _ κλι _ β α_ νο _ ος _ κ αι_ ο _ ο _ με_ ν ος _ εν _ η _ κρι _ τη _ ης _. κα _ θε _ ε _ ζε _ τ αι _ και _ κατ _ α _ ξι _ α _ αν _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 104

105 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ κα _ α _ στω _ των _ πρα _ ξε _ ων _ α _ α _ π ο_ νε _ ε _ μ ω_ ω ν _ Θεοτοκίον. Ὅμοιον. ην _ ω _ ρ αν_ τη _ ης _ ε _ τα _ α _ σε _ ως _ και _ της _ φρι _ κτη _ ης _ ε _ λε _ ευ _ σε _ ω ς _ του _ φι _ λαν _ θρω _ π ου_ ου _ Δ ε_ σπο _ ο _. ο _ του _ κα _ τα _ νο _ ο _ ων _ ο _ ο _ λ ως_ τ ρε_ ε _ μω _ και _ σκυ _ θρω _ πα _ α _. ζων _ κρα _. α _. α _ ζω _ σοι _ κ ρι_ τα _ μου _ δι _ ι _ κ αι_ ο _ ο _ τα_ τε _ και _ μο _ νε _ πο _ ο _. λυ _ ε _ ε _ λε _ ε _ με _ τα _ νο _ ουν _ τα_ α _ με _ δε _ ε _ ξαι _ της _ Θε _ ο _ ο _ το _ κ ου_ ου _ π ρε_ σ βει_ ει _ αι _ α ις _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 105

106 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Εἰς τοὺς Αἴνους, ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα Μουσική Κυψέλη Τριώδιο-Πεντηκοστάριον Στεφάνου Λαμπαδαρίου, 1883 ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χ οις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λα _ αγ _ μου _ πα _ σ α_ π νο_ η _ αι _ νε _ σα _ τω _ ω _ τ ον_ Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ ον _ ν _ νο _ ω _ τ ην_ η _ με _ ραν _ ε _ κει _ νην _ και _ αι _ αι _ τη_ ην _ ω _ ω _. ω _ ραν _ ο _ ταν _ με _ ελ _ λω _ ω _ ω _ με_ εν _ πα _ α _. αν _ τες _ γυ _ μνοι _. οι _ κ αι_. αι _ ως _ κα _ τα _ α _ κρι _ ι _. ι _ τοι _ τ ω_ α _ δε _ κα _ σ τω_ Κ ρι_ τη _ η _. η _ πα _. α _ α _ ρι _ ι _. στα _ α _ α _ σθαι _ το _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 106

107 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ τε _ ε _ σα _ α _.α λ _ πιγξ _ η _ χη _. σει _. ει _ ει _ με _ ε _ ε _ γ α _ κ αι_ τα _ θε _ με _ λι _ α _ τ ης_ γης _ σει _ σθη _ σο_ ον _ ται _ και _ οι _ νε _ κροι _ εκ _ τ ων_ μνη _ μα _ των _ εξ _ α _ α _. να _ στη _ η _. η _ σο _ ο _ ο _ ον _ ται _ κ αι_ η _ λι _ κι _ α _ μι _ α _ πα _ αν _ τε _ ε _ ες _ γε _ νη _ η _ σο _ ο _ ον _ ται _ και _ παν _ τ ω_ ω ν_ τα _. κρυ _ υ _ πτα _ φα _ νε _ ρα _ π α_ ρι _ ι _ σ τα_ αν _ τ αι_ αι _ ε _ νω _ ω _ πι _ ο _ ο _ ον _ σου _ και _ κο _. ο _ ψ ο_. ον _ ται _ και _ κλα _ αυ _ σο _ ο _. ον _ ται _ κ αι_ εις _ το _ πυρ _ το _ ε _ ξω _ τε _ ρ ον_ α _ πε _ λε _ ευ _ σο _ ο _ ον _ ται _ οι _ μη _ δε _ π ο_ τε _ με _ τα _ α _ α _ νο _ η _ η _ σα _ α _ αν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 107

108 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ τες _ και _ εν _ χα _ ρα _ και _. αι _ α _. α _ α _ γα _ α _ α λ_ λι _ α _ α _. α _ σει _ ο _ τω _.ω ν _ Δι _. ι _ ι _ και _ αι _ αι _ ω _ ων_ κλη _ η _. η _ ρος _ εισ _ ε _ λευ _ σε _ ε _ τ αι _ εις _ πα _ στα _ α _ δα _ α _ ου _ ρα_ α _ α _ νι _ ι _ ι _ ον _ _ να _ στη _ θι _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ Θε _ ος _ μ ου _ υ _ ψω _ θη _ τω _ η _ χειρ _ σου _ μη _ ε _ πι _ λα _ θη_ τ ων_ πε _ νη _ τ ων_ σ ου _ εις _ τε _ ε _ ε _ λος _ _ ποι _ α _ ω _ ρα_ το _ τε _ κ αι_ η _ με _ ρα_ α _ φ ο _ βε _ ε _ ρα _ ο _ τ αν_ κα _ θι _ σ η_ ο _ Κ ρι_ της _ ε _ πι _ θρο _ ν ου_ ου _ φο _. βε _ ε _ ρου _ βι _ β λοι_ α _ νοι _ οι _. οι _ γο _ ο _ ο _ ον _ ται _ και _ πρα _ α _ ξ ει_ ει _ εις _ ε _ λε _ εγ _ χο _ ο _ ον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 108

109 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ται _ και _ τα_ α _ κ ρυ_ υ _ πτα _ α _ α _ τ ου _ ου _ σκο _ ο _. ο _ τους _ δη _ μο _ σι _ ε _ ε _. ευ _ ο _ ο _ ο _ ον _ ται _ Αγ _ γε_ λ οι_ πε _ ρι _ τρε _ χ ου_ ου _ σ ιν _ ε _ πι _ συν _ α _ γ ον_ τ ες_ π α_ α _ α _. αν _ τα_ α _ τα _ ε _ ε _ ε _ θνη _ δε _ ε _ ευ _ τε _ α _ α _ κου _ σ α_ α _ τε _ βα _ σι _ λεις _ κ αι_ αρ _ χ ον_ τ ες_ δου _ λοι _ και _ αι _. ε _ λε _ ε _. ευ _ θε _ ε _ ε _ ε _ ροι _ α _ μαρ _ τω _ ω _. ω _ λοι _ και _ δι _ και _ οι _ π λου _ σι _ ι _ οι _ και _ πε _ νη _ τ ες _ ο _ τι _ ερ _ χε _ ε _ τ αι_. αι _ αι _ Κρι _ ι _ της _ ο _ με _ ε _ ελ _ λ ων_ κ ρι_ ι _ ι _. ι _ ναι _ πα _ α _ α _ α _ σ α_ αν _ την _ οι _ κου _ με _ ε _ ε _ νην _ και _ τις _ υ _ πο _ στη _ σε _ τ αι_ α _ πο _ π ρο_ σω _ που _ α _ αυ _ του _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 109

110 Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ τ αν_ Αγ _ γε_ λ οι_ πα _ ρι _ σ τα_ αν _ τ αι _ ε _ λε _. εγ _ χο ο _ ον _ τε _ ε _ ες _ τα_ ας _ πρα _ α _. α _ ξεις _ τας _ δι _ α _ νοι _ ας _ τ ας_ εν _ θυ _ υ _ μη _ η _ η _ σ εις _ τα _ εν _ νυ _ υ _. υ _ κτι _ ι _ και _ ε _ ε _. εν _ η _ με _ ε _ ε _ ρα _ ω _ ποι _ α _ ω _ ρα _ το _ ο _ ο _ τε _ αλ _ λα _ π ρο_ τ ου_ φθα _ σαι _. το _ ο _ τε _ λος _ σ που_ δα_ σον _ κρα _. α _ ζου _ σα _ α _. ψυ _ υ _ υ _ χη _ ο _ Θε _ ος _ ε _ πι _ σ τρε_ ψ ον_ σω _ σον _ με _ ως _ μο _ ο _ ν ος_ ε _ ε _ ευ _ σ πλα _ α _ α γ_ χνος _ _ ξο _ μο _ λο _ γη _ σο _ μαι _ σοι _ Κυ _ ρι _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 110

111 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ εν _ ο _ λη _ καρ _ δι _ α _ μου _ δι _ η _ γη _ σο _ μαι _ παν _ τα_ α _ τα _ θα _ αυ _ μα _ σι _. ι _ α _ α _ α _ α _ σου _ α _ νι _ ηλ _ ο _ Προ _ φη _ τ ης_ α _ νηρ _ ε _ πι _ θυ _ μι _ ων _ γε_. ε _ ε _ νο _ με_ ε _ ν ος _ το _ ε _ ξ ου_ σι _ α _ στι _ κον _ Θε _ ε _ ου _ θε _ ω _ ρη _ η _ η _ σ α _ ας _ ου _ τως _ ε _ ε _. ε _ βο _ ο _ ο _ ο _ α _ κρι _ τη _ ρι _ ον _ ε _ κα _ α _ θι _. ι _ σε _ και _ βι _ β λοι_ η _ νε _ ω _ ω _ ω _ χθη _ η _ η _ σαν _ βλε _ π ε _ ψ υ _. υ _ χη _ η _. η _ μου _ νη _ η _ στε _. ε _ ε _ ε _. ευ _ εις _ τον _ π λη_ σι _ ι _ ι _ ο _ ον _ σου _ μη _ α _ α _. α _ θε _ ε _ ε _ ε _ τει _ βρω _ μα _ τ ων _ α _.α π _ ε _ ε _. ε _ χη _ τον _ α _ δ ελ_ φο _ ο _ ον _ σ ου_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 111

112 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ου _ μη _ κα _ τα _ α _. α _ κρι _ ι _ ι _ ι _ νης _ μη _. η _. η _ τω _ πυ _ υ _. υ _ ρι _ πα _ ρα _ πεμ _ πο _ με _ ε _ ε _ ε _ νη _ κα _ τα _ κα _ ης _ ω _ σ ει _ κη _ η _ ρο _ ο _. ος _ αλλ _ αν _ εμ _ πο _ δι _ σ τως_ εισ _ α _ α _ ξη _ σε _ ε _. Χρι _ ι _ στος _ εις _ τ ην _ Β α _ σι _ λει _ ει _. ει _ α _ αν _. α _ α _ αυ _ του _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι _ Υι _ ω _ ω _ και _ α _ γι _ ω _ Πνε _ ε _. ευ _ μα _ α _ α _ α _ τι _ ρο _ κα _ θα _ α _ α _ ρω _ ω _ ω _ ω _ με _ ε _. εν _ ε _ αυ _ του _ ο υς _ α _ δε _ ελ _ φοι _ τη _ βα _ σι _ λι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 112

113 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ι _ ι _ ι _ δι _. ι _ ι _ ι _ τω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _. ων _ α _. α _ α _ α _. α _. α _ _ ρε _. ε _ τω _. ω _ ω ν _ ι _ δου _ γ αρ_ πα _ ρα _ γε _ ε _ γο _ νε _ πλου _ τ ον_ η _ μιν _ α _ γ α_ θων _ κο _ μι _ ι _. ι _ ζου _ ο υ _ ου _ ου _ σα _ των _ πα _ α _ θων _ κα _ τευ _ να _ α _ ζ ει _ τα _. α _ οι _. οι _ οι _ δη _ η _. μα _ α _ α _ τα _ και _ τω _ Δε _ σπο _ τη_ κα _ τ αλ_ λατ _ τ ει_ ει _ τ ου_ ο υς_ πται _ αι _ σ α_ αν _ τα _ ας _ δι _ ο _ μ ετ_ ε _ ε _ ευ _. φρο _ ο _ συ _ υ _. υ _ νης _ ταυ _ τ ην_ υ _ πο _ ο _. δε _ ξω _ ω _ ω _ ω _. ω _ με _ ε _ ε _ ε _ θα _ βο _ ω _ ω _ ων _ τες _ Χρι _ στω _ ω _ ω _ τ ω_ ω _ ω _ ω _ ω _ Θ ε _ ω _ ο _ α _ να _ στα _ ας _ ε _ εκ _ τ ων _ νε _ ε _ κρων _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 113

114 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ α _ κα _ τα _ κρι _ τ ους_ η _ μας _ δι _ α _ φυ _ υ _ υ _ υ _. υ _ λα _ α _ α _ α _ ξον _ δο _ ξο _ λο _ γ ουν _ τα_ ας _ σε _.τ ον _ μο _ νον _ α _ να _ μα _ α _. αρ _ τη _ η _ η _ η _ τον _ Ἕτερα Ἀθανασίου Καραμάνη ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χ οις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λα _ αγ _ μου _ πα _ σ α_ π νο_ η _ αι _ νε _ σα _ τω _ ω _ τ ον_ Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ ον _ ν _ νο _ ω _ τ ην_ η _ με _ ρ αν_ ε _ κει _ ει _. νη _ η _ ην _ και _ αι _ αι _ αι _ τη _ η _ ην _ ω _ ω _ ω _ ω _ ραν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 114

115 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ο _ ταν _ με _ ελ _ λο _ ο _ ο _ με _ ε _ εν _ πα _ α _ α _ αν _ τες _ γυ _ μνοι _. οι _ κ αι_ αι _ ω _. ως _ κα _ α _ τα _ α _ κρι _ ι _ ι _ τοι _ τ ω _ α _ δε _ κα _ στω _ Κρι _ τη _ η _. πα _. ρι _ ι _. στα _ α _ α _ σθαι _ το _ τε _ ε _ σα _ α _ α λ _ πιγξ _ η _ χη _ η _ η _. σει _ ει _ ει _ με _ ε _ ε _ γα _ α _ κ αι _ τα _ θε _ με _ ι _ α _ της _ γη _ η _ η ς _ σ ει_ σθη _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ σον _ ται _ και _ οι _ νε _ κροι _ εκ _ των _ μνη _ μα _. α _ των _ ε _ ξα _ να _ στη _ η _ η _ η _ σο _ ο _ ο _ ον _ ται _ και _ η _ λι _ κι _ α _ μι _ α _ πα _ αν _ τε _ ε _ ες _ γε_ νη _ η η _ σο _ ο _ ο _ ον _ ται _ και _ παν _ τ ω _ ω ν_ τα _. κρυ _ υ _ πτα _ φα _ νε _ ρα _ πα _ ρι _ ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 115

116 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ σ τα_ α _ αν _ ται _ ε _ νω _ ω _ πι _. ο _ ο _ ο _ ον _ σu _ και _ κο _. ο _ ψ ο_ ον _ ται _ και _. αι _ κλα _ αυ _ σο _ ο _ ον _ ται _ κ αι _ εις _ το _ πυρ _ το _ αι _ ω _ νι _ ον _ α _ πε _ λε _ ευ _ σο _ ο _ ο _ ον _ ται _ οι _ μη _ δε _. πο _ τε _ με _ τα _ νο _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ σα _ α _ α _ αν _ τες _ και _ αι _ εν _ χα _ α _ ρα _ κ αι_ α _ γαλ _ λι _ α _ α _ α _ α _ α _. α _ α _ α _ σει _ ο _ των _ Δι _ και _ ω ν_ κλη _ ρ ος_ ει _ σε _ λε _ ευ _ σε _ ε _ ε _ ται _ ε ις _ πα _ στα _ α _ δα _ α _ u _ ρα_ α _ α _ νι _ ι _ ι _ ι _ ον _ _ να _ στη _ θι _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ Θε _ ος _ μ ου _ υ _ ψω _ θη _ τω _ η _ χειρ _ σου _ μη _ ε _ πι _ λα _ θη_ τ ων_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 116

117 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ πε _ νη _ τ ων_ σ ου _ εις _ τε _ ε _ ε _ λος _ _ ποι _ α _ ω _ ρα_ το _ τε _ και _ η _ με_ ε _ ρα_ α _ φ ο _ βε _ ρα _ ο _ τ αν_ κα _ θη _ σ η_ ο _ Κ ρι _ της _ ε _ πι _ θρο _ νu _ φο _. βε _ ε _ ε _ ρu _ βι _ ι _ β λοι_ α _ νοι _ οι _ οι _ οι _ γο _ ο _ ο _ ον _ ται _ και _ πρα _ α _ ξ ει_ ει _ ε ις _ ε _ λε _ ε _ εγ _ χ ο _ ο _ ο _ ον _ ται _ και _ τα _ κρυ _ πτα _ τu _ u _ σκο _. ο _ ο _ ο _ τuς _ δη _ μο _ σι _ ε _ ε _ ε _ ευ _ ο _ ο _ ο _ ον _ ται _ Αγ _ γε_. λοι _ πε _ ρι _ τρε _ ε _ χu _ u _ u _ σιν _ ε _ πι _ συ _ να _ γ ον_ τ ες_ πα _ α _ α _ αν _. τα _ α _ τα _ ε _ ε _ ε _ ε _ θνη _ Δε _. ε _ ε _ ευ _ τε _ α _ κu _ u _ σ α_ α _ τε _ βα _ σι _ λεις _ κ αι_ αρ _ χ ον_ τ ες_ δu _ u _ u _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 117

118 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ λοι _ κ αι_ αι _ αι _. ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ευ _ θε _ ε _ ε _ ε _ ροι _ α _ μαρ _ τω _ λοι _ και _ δι _ ι _ κ αι _ α ι _ οι _ πλu _ σι _ ι _ οι _ και _ πε _ ε _ νη _ η _ τες _ ο _ τι _ ε _ ερ _ χε _ ε _ τ αι _ Κρι _ ι _ της _ ο _ με _ ε _ ε _ ελ _ λω _ ω _ ων _ κρι _ ι _ ι _ ι _ ναι _ πα _ α _ α _ α _ σ α_ αν _ την _ οι _ κu _ με _ ε _ ε _ ε _ νην _ και _ τις _ υ _ πο _ στη _ σε _ ται _ α _ πο _ προ _ σω _ ω _. πu _ α _ αυ _ τu _ ο _ τ αν_ Αγ _ γε_ λ οι_ πα _ ρι _ ι _ σ τα _ αν _ ται _ ε _ λε _ εγ _ χον _ τε _ ε _ ε _ ες _ τα _ α _ ας _ πρα _ α _ α _ α _ ξεις _ τας _ δι _ α _ νοι _ ας _ τ ας_ εν _ θυ _ μη _ η _ η _ σει _ ε ις _ τα _ εν _ νυ _ υ _ κ τι_ ι _ και _ εν _ η _ με _ ε _ ε _ ε _ ρα _ Ω _ ποι _ α _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 118

119 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ω _. ρα _ α _ α _ το _ ο _ ο _ τε _ ε _ α λ _ λα _ π ρο_ τu _ φθα _ σαι _. το _ ο _ τε _ ε _ λος _ σπu _ δα_ σ ον _ κρα _. α _ ζu _ u _ u _ σα _. ψυ _ υ _ υ _ χη _ ο _ Θε _ ος _ ε _ πι _ σ τρε _ ψον _ σω _ ω _ σο _ ον _ με _ ως _ μο _ ο _ ο _ ν ος_ ε _ ε _ ευ _ σ πλα _ α _ α _ α γ_ χνος _ _ ξο _ μο _ λο _ γη _ σο _ μαι _ σοι _ Κυ _ ρι _ ε _ εν _ ο _ λη _ καρ _ δι _ α _ μου _ δι _ η _ γη _ σο _ μαι _ παν _ τα_ α _ τα _ θα _ αυ _ μα _ σι _. ι _ α _ α _ α _ α _ σου _ α _ νι _ ηλ _ ο _ Προ _ φη _ τ ης_ α _ νηρ _ ε _ πι _ θυ _ μι _ ων _ γε_ ε _ ε _ νο _ με_ ε _ ν ος _ το _ ε _ ξu _ σι _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 119

120 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ στι _ κον _ Θ ε_ u _ θε _ ω _ ρη _ η _ η _ σ α_ ας _ u _ τ ως _ ε _ β ο _ ο _ ο _ ο _ α _ Κρι _ τη _ ρι _ ον _ ε _ ε _ κα _ α _ θι _ ι _ σε _ και _ βι _ β λοι _ η _ νε _ ε _ ω _. ω _ ω _ ω _ ω _ χ θη _ η _ η _ η _ σαν _ βλε _ ε _ ε _ πε _ ψ υ _ υ _ χη _ η _ η _ μu _ νη _ η _ στε _. ε _ ε _ ε _ ευ _ εις _ τον _ π λη_ σι _ ι _ ι _ ο _ ον _ σu _ μη _ η _. α _ α _ α _ θε _ ε _ ε _ ε _ τει _ βρω _ μα _ α _ των _ α _ α _ πε _ ε _ ε _ χη _ τον _ α _ δ ελ_ φο _ ο _ ο _ ον _ σ u_ u _ μη _ κ α _ τα _ κ ρι _ ι _ ι _ ι _ νης _ μη _ η _ η _ η _ τω _ πυ _ υ _ ρι _ πα _ ρα _ πεμ _ πο _ με _ ε _ ε _ ε _ νη _ κα _ τα _ κα _ ης _ ω _ σ ει _ κη _ η _ ρο _ ος _ αλλ _ α _ νεμ _ πο _ δι _ ι _ σ τως_ ει _ σα _ α _ ξη _ σε _ ε _ Χρι _ ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 120

121 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ι _ στο _ ο _. ος _ εις _ τ ην _ β α _ σι _ λει _ ει _ ει _ ει _ ει _ αν _. α _. α _ αυ _ τu _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι _ Υι _ ω _ ω _ και _ α _ γι _ ω _ Πνε _ ε _. ευ _ μα _ α _ α _ α _ τι _ ρο _ κα _ θα _ α _ α _ ρ ω_ ω _ ω _ μεν _ ε _ αυ _ τu _ u _ u ς _ α _. α _ δελ _ φοι _ οι _ τη _ βα _ σι _ λι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ δι _ ι _ ι _ τω _ ω _ ω _ ω _ ω ν _ α _ α _ α _ α _ α _ α _. α _ ρε _ ε _ των _ ι _ δu _ u _ u _ u _ γα _ α ρ _ πα _ ρα _ γε _ ε _ ε _ ε _ γ ο_ ο _ ο _ ο _ νε _ ε _ πλu _. u _ u _ u _ το _ ον _ η _ η _ μι _. ιν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 121

122 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ α _ γ α_ α _ θω _ ω ν _. κο _ μι _ ι _ ι _ ι _ ζu _ u _ u _ u _ σα _ των _ πα _ α _ θων _ κ α_ τε _ ευ _ να _ α _ α _ α _ α _ ζει _ τα _. α _ οι _ δη _ η _ η _ η _ μ α _ α _ α _ α _ τα _ α _ και _ τω _ Δε _ σπο _ ο _ ο _ ο _ ο _ τη_ η _ η _ η _ κ α_ ταλ _ λα _ α _ α _ α _ α _ τει _ ει _ τu _ uς _ π ται _ αι _ αι _ αι _ αι _ αι _ αι _ σ α_ αν _ τας _ δι _ ο _ ο _ μ ετ _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε υ _ φρο _ ο _ ο _ συ _. υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ nυ _. υ _ υ _ υ _ νης _ ταυ _ τ ην _ υ _ π ο _ ο _ ο _ δε _ ξω _. ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ με_ ε _ ε _ θα _ α _ α _ α _ α _ βο _ ο _ ω _ ω _ ω _ ων _ τε _ ε ς _ Χ ρι _ στω _ ω _ ω _ ω _ ω _ τω _ ω_ Θε _. ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 122

123 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ω _ ω _ ω _ ο _ Α _ να _. στα _ ας _ ε _ εκ _ τω _ ω ν_. νε _ ε _ κρω _ ω _ ω _ ω ν _ α _ κα _ τα _ κρι _. τuς _ η _ μα _. ας _. δι _ ι _ ι _. α _ φυ _ υ _ υ _ υ _ λ α _ α _ α _ α _ ξον _ δο _ ξο _ λο _ γu _ uν _ τα_ α ς _ σε _. ε _ ε _ τ ον_ μο _ ο _ ν ον_ α _ α _ α _ να _ μα _ α _. α _ αρ _ τη _ η _ η _ η _ τον _ Ἕτερον Δοξαστικὸ Δόξα... Τριώδιον Βιολάκη 1899 ρο _ καθ _ α _ ρ ω_ ω _ μεν _ ε _ αυ _ του _ ου _ ο υς_ α _ δε _ ελ _ φοι _ οι _ τη _ βα _ σι _ λι _ δι _ ι _. των _ α _ α _ α _ α _. α _ ρε _ ε _ ε _ ε _ των _ ι _ δου _ γ αρ_ πα _ ρα _ γε _ ε _ γ ο_ ο _ νε _ πλου _ τ ον_ η _ μιν _ α _ γ α_ θων _ κο _ μι _ ι _ ι _. ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 123

124 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ζου _ ο υ _ ου _ ου _ σα _ των _ πα _ θων _ κ α_ τευ _ να _ α _ ζ ει _ τα _ οι _ οι _ δη _ η _ η _ μ α _ α _ α _ α _ τα _ και _ τω _ Δε _ σπο _ τη_ κατ _ α λ_ λα _ τει _ ει _. τους _ πται _ αι _. αι _ σα _ α _ α _ αν _ τας _ δι _ ο _ μ ετ_ ε _ ευ _. φρο _ ο _ συ _ υ _ νης _ ταυ _ τ ην_ υ _ πο _ ο _. δε _ ξω _ ω _ ω _ ω _. ω _ με _ ε _ ε _ ε _ θα _ βο _ ων _ τ ες _ Χ ρι _ στω _ ω _ ω _ τω _. ω _ Θε _ ε _ ω _ ο _ α _ να _ στας _ εκ _ των _. νε _ ε _ κρω _ ω ν_ _ α _ κα _ τα _ κρι _ τ ους_ η _ μας _ δι _ ι _. α _ φυ _ υ _ υ _. υ _ λα _ α _ α _ α _ ξον _ δο _ ξο _ λο _ γ ουν _ τα_ ας _ σε _ τ ον_ μο _ νον _ α _ αν _. α _ μα _ α _ α _ α _. αρ _ τη _ η _ η _ η _ τον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 124

125 Ἕτερον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ρο _ κα _ θα _. α _ ρω _ ω _ ω _ μεν _ ε _ α _ αυ _ του _ ο υ _ ο υς_ α _ δελ _ φοι _ οι _ οι _ τη _ βα _ σι _ λι _. ι _ ι _. ι _ ι _ ι _ ι _ δι _ τω _ ω_ ω _ ων _. α _ α _ α _ τ ω_ ων _ α _ α _. α _ ρε _ ε _ των _ ι _ δου _ γ αρ_ π α_ ρα _ γε _. ε _ γ ο_ ο _ νε _ π λου_ ου _ ου _ ου _. το _ ον _ η _ η _ μι _ ιν _ α _ γ α_ θω _. ων _ κο _ μι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ζ ου _ ο υ _ ου _ ου _ σα _ των _ πα _ θων _ κ α_ τε _ ευ _ να _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ ζει _ τα _. α _ οι _. δη _ η _ η _ α _. α _ α _ α _ τα _ α _ και _ τω _ Δε _ σπο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ τη_ η _. η _ η _ κα _ τα _ α λ _ λα _. α _ α _ α _ α _ α τ _ τει _ του _ ο υς_ π ται _ α ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 125

126 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ αι _ αι _ αι _. αι _ σ α_ α _ ντας _ δι _ ο _ ο _ ο _ μ ετ _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε υ _ φρο _. ο _ ο _ ο _ συ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ zυ _. υ _ υ _ υ _ υ _ νης _ τα _ αυ _ την _ υ _ πο _ ο _ ο _. δε _ ξω _ ω _ ω _. ω _ με _ ε _ ε _ ε _ θα _ β ο _ ω _. ω _ ω _ ω _ ω _ ντε _ ε ς _ Χ ρι_ ι _ ι _ στω _ ω _ ω _ τω _ ω_ Θε _ ε _ ω _ ω _. ω _ ω _ ο _ α _ να _ στα _ ας _ ε _ εκ _ τω _. ω _ ω ν _ νε _ ε _ ε _ κρω _ ω ν _ α _ κα _ τα _ κρι _ τ ους_ η _ μα _. ας _. δι _ ι _ ι _ ι _ α _ φυ _ υ _ υ _. υ _ λ α _ α _ α _ α _ ξον _ δο _ ξο _ λο _ γου _ ου _ ν τα_ α ς _ σε _. ε _ ε _. τον _ μο _ ο _ νο _ ο _ ον _ α _ α _. να _ μα _ α _ α _. αρ _ τη _ η _ η _ η _ τον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 126

127 Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Kυριακὴ τῆς Τυρινῆς Δοξαστικό Εἰς τόν Ἑσπερινόν Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 _ ε _ κα _ α _ θι _. ι _ σεν _. Α _ α _ δα _ α μ _ απ _ ε _. ε _. ε _ να _ α ν _ τι _. ι _ του _. ου _ ου _ Πα _ α _ α _ ρα_ α _ δει _ ει _. ει _ σου _.κ αι _ την _ ι _ δι _ ι _. αν _ γυ _ υ _ υ _. υ _ μνω _ ω _ ω _ ω _ σιν _ θ ρη_ η _ νω _ ω _.ω ν _ ω _ δυ _ υ _ υ _ υ _. υ _. υ _ ρε _. ε _ το _ οι _. οι _ οι _. οι _. οι _ μ οι_ οι _ τ ον_ α _ πα _ α _. τη _. η _ πο _. νη _ η _ ρα _ πει _ σ θεν _ τα _. α _ α _ και _ αι _ αι _ κ λα_ α _ πε _ ε _. εν _ τα _ κ αι_ αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 127

128 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ δο _ ο _ ξης _ μα _ α _. α _ κρυν _ θε _ ε _ ε _ εν _ τα _ οι _. οι _ οι _. οι _. οι _ μ οι_ οι _ τ ον_ α _ πλο _ ο _. τη _. η _ τι _. γυ _ υ _ μνον _ νυ _ υ _ υ _ υν _ δε _ ε _ η _ πο _ ο _. ο _ ρη _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ νον _ α _ α λλ_ ω _ ω _ Πα _ α _ ρα _ α _ δ ει _. ει _ σε _ ου _ κε _ τι _ σε _ της _ τρυ _ φη _ ης _ α _ α _ α _ π ο_ ο _ λα _ α _. αυ _ σω _ ου _ ο υκ_ ε _ τι _ ι _ ο _ ο _ ψ ο _. ο _ μαι _ τ ον_ Κυ _ ρι _ ον _ και _ αι _. Θε _ ε _ ο _ ον _ μου _ ου _ και _ Πλα _ α _ α _ α _ α _ στην _ εις _ γη _. ην _ γ α_. αρ _ απ _ ε _ λε _ ευ _ σο _. ο _ μαι _ εξ _ ης _ κ αι _ προ _ ο _ οσ _ ε _ λη _ η _ η _ η _ η _ φθη _ ην _ Ε _ λε _ η _ η _ μον _ οι _ οι _ κ τιρ _ μο _ ο _ ον _ β ο_ ο _ ω _ ω _. ω _ σοι _ ε _ λε _ η _ σο _ ον _ με_ ε _ το _ ον _ πα _ ρα _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 128

129 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ πε _ σο _ ο _ ο _ ο _ ον _ τα _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 _ κα _ θι _ ι _ σ εν _ Α _ α _ δαμ _ απ _ εν _ αν _ τι _. ι _ του _. ου _ ου _ Πα _ α _ α _ ρα_ α _ δει _ ει _. ει _ σου _ κ αι_ την _ ι _ δι _. αν _ γυ _ υ _ υ _. υ _ μνω _ ω _ ω _ ω _ σιν _ θρη _ νω _ ω ν_ ω _ δυ _ υ _ ρε _ ε _. ε _ το _ οι _. οι _ οι _. οι _. οι _ μ οι_. οι _ τ ον_ α _ πα _ τη_ η _ πο _ ο _. νη _ η _ ρα _ πει _ σθε _. εν _ τα_. α _ α _ και _ αι _ αι _ κ λα_ α _ πε _. εν _ τα _ κ αι_ αι _ δο _ ο _ ξης _ μα _ α _ κρυν _ θε _ ε _ ε _ εν _ τα _ οι _. οι _ οι _. οι _. οι _ μ οι_. οι _ τ ον_ α _ πλο _ ο _ τη _ η _. η _ τι _. γυ _ υ _ μνον _ νυ _ υ _ υν _ δε _ ε _ η _ πο _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 129

130 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ρη _ με _ ε _ ε _ ε _ νον _ αλλ _ ω _ ω _ Πα _ α _ ρα _ δ ει _ σε _ ουκ _ ε _ τι _ σου _ της _ τρυ _ φη _ ης _ α _ α _ α _ π ο_ ο _ λα _ α _. αυ _ σω _ ουκ _ ε _ τι _ ο _ ο _ ψο _ ο _. ο _ μαι _ τον _ Κυ _ ρι _ ον _ και _ αι _ Θ ε_ ε _ ο _ ο _ ον _ μου _ ου _ και _ π λα _ α _ α _ α _ στην _ εις _ γη _. ην _ γ α_. αρ _ απ _ ε _ λε _ ευ _ σο _. ο _ μαι _ ε _ ξη _ ης _ κ αι _ προ _ ο _ οσ_. ε _ λη _ η _ η _ η _ φθη _ ην _ ε _ λε _ η _ μων _ οι _ οι _ κτιρ _ μω _ ω _ ω ν_ β ο_ ο _ ω _ ω _. ω _ σοι _ ε _ λε _ η _ σο _ ον _ με_ ε _ το _ ον _ πα _ ρα _ α _ πε _ σο _ ο _ ο _ ον _ τα _ Δοξαστικό Εἰς τόν Στίχον Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ξ _ ε _ βλη _ θη _. η _ η _ Α _ α _ δαμ _.τ ου _ Πα _ ρα _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 130

131 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ δει _ ει _ ει _ σου _ ου _ δι _ α _ α _ α _ τ ης_ βρω _ ω _ ω _ σε _ ε _ ε _ ε _ ως _ δι _ ι _ ο _ κ αι _ κα _ αθ _ ε _ ε _ ζο _ ο _ με _. ε _ νος _ απ _ ε _ ε _ να _ α _ αν _ τι _ ι _ του _ ου _. ου _ του _ ω _ δυ _ ρε _ το _ ο _ ο _. λο _ ο _ λυ _ υ _ ζων _ ε _ λε _ ει _ νη _ η _ τη _ φω _ νη _ η _ και _ ε _ ε _. λε _ ε _ ε _ γεν _ οι _ οι _ μ οι _ τι _ ι _ πε _ π ο_ ον _ θα _ ο _ τα _ α _ α _ α _ λα _. ας _ ε _ ε _ γω _ μι _ αν _ εν _ το _ ο _ λην _ παρ _ ε _ ε _ β η _. ην _ τη _. η _ ην _ του _ ου _ ου _ Δ ε_ ε _ σπο _ ο _. ο _ του _ και _ των _ α _ γα _ α _ θων _ παν _ τοι _ οι _ ω _ ω _ ων _ ε _ στε _ ε _ ε _ ρη _ η _ η _ η _ μαι _ Πα _ α _ ρα _. α _. α _ δ ει_ ε ι _ σε _ ε _ ε _ α _ γι _ ι _ ω _. ω _. ω _ ω _ τα _ α _ α _ α _ τε _ ο _ δι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 131

132 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ε _ με _ πε _. ε _ ε _ φυ _ υ _ υ _ τε _ ευ _ με _ ε _. ε _ νος _ και _ δι _ α _ τη_ ην _ Ε _ ευ _ αν _ κε _ ε _ κλει _ σμε _ ε _ ε _ ε _ ε _ νος _ ι _ ι _ κε _. ε _. ε _ τε _ ε υ _ ε _ τ ω_ σε _ ποι _ η _ σ αν_ τι _ ι _ ι _ κα _ με _ ε _ πλα _. α _ α _ α _ σ α_ α _ α _ αν _ τι _ ο _ π ως_ τ ων_ σων _ αν _ θε _ ε _ ω _ ω _ ων _ π λη_ σθη _ η _ η _ σ ω _ ω _ ω _ ω _ μαι _ δι _ ο _ κ αι_ π ρος _ αυ _ τον _ ο _. ο _ ο _ Σω _ ω _ τηρ _. το _ ε _ μον _ πλα _ σμα _ ου _ θε _ λω _. ω _ ω _ α _ α _ α _ π ο_ ο _ λε _ ε _. ε _ σθαι _ αλ _ λα _ βου _ λο_ μ αι_ του _ το _ σω _ ζε _ ε _ σθαι _.κ αι _ εις _ ε _ πι _ γ νω_ σ ιν_ α _ λη _ θει _ ει _ ει _ α _ ας _. ε _ ε _ ελ _ θειν _ ο _ τι _ τον _ ερ _ χο _ ο _ με _ ε _ ε _ νο _ ον _ προ _ ο _. ος _ με _ ου _ ου _ μ η_ η _ εκ _ βα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 132

133 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ α λ_ λω _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ξω _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 ξ _ ε _ βλη _ η _. θη _ Α _ α _ δαμ _ τ ου_ Πα _ ρα _ α _ δει _ ει _ ει _ σου _ ου _ δι _ α _ α _ α _ τ ης_ βρω _ ω _ σε _ ε _ ε _ ε _ ως _ δι _ ο _ ο _ κ αι _ κα _ αθ _ ε _ ε _ ζο _ με _ ν ος_ απ _ ε _ εν _ α _ α _ αν _ τι _ ι _ του _ ου _ τ ου _ ο _ δυ _ ρε _ το _ ο _ ο _. λο _ ο _ λυ _ ζων _ ε _ λε _ ει _ νη _ τη _ φω _ νη _ η _ κ αι _ ε _ ε _ λε _ ε _. ε _ γεν _ οι _ μ οι _ τι _ πε _ π ο_ ον _ θα_. α _ ο _ τα _ α _ α _ λ ας _ ε _ ε _ γω _ μι _ αν _ εν _ το _ λην _ παρ _ ε _ ε _ β η _. ην _ τη _. η _ ην _ του _ ου _ ου _ Δ ε_ ε _ σπο _ ο _. ο _ του _ και _ των _ α _ γα _ α _ θων _ παν _ τοι _ οι _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 133

134 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ω _ ω ν_ ε _ στε _ ε _ ρη _ η _ η _ η _ μαι _ Πα _ ρα _ δ ει _ σε _ ε _ ε _ α _ γι _ ι _ ω _. ω _ ω _ ω _ τα_ α _ α _ α _ τε _ ο _ δι _ ε _ με _ π ε_ ε _ φυ _ υ _ υ _ τε _ ευ _ με _ ε _. ε _ νος _ και _ δι _ α _ α _ τη_ ην _ Ε _ ευ _ αν _ κε _ ε _ κλει _ σ με _ ε _ ε _ ε _ νος _ ι _ κε _ τ ευ_ ε _ τ ω_ σε _ ποι _ η _ σ αν_ τι _ ι _ ι _ κα _ με _ ε _ πλα _ α _ σ α_ α _ α _ αν _ τι _ ο _ π ως_ τ ων_ σων _ αν _ θε _ ε _ ω _ ω _ ω ν_ π λη_ σθη _ η _ η _ σ ω _ ω _ ω _ ω _ μαι _ δι _ ο _ κ αι_ προς _ αυ _ το _ ον _. ο _ Σω _ ω _ τηρ _ το _ ε _ μον _ πλα _ σ μα_ ου _ θε _ λ ω_ ω _ α _ α _ α _ π ο_ ο _ λε _ ε _. ε _ σθαι _ αλ _ λα _ βου _ λο_ μ αι_ του _ το _ σω _ ω _ ζε _ ε _ σθαι _ κ αι_ εις _ ε _ πι _ γ νω_ σ ιν_ α _ λη _ θει _ ει _ ει _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 134

135 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ α _ ας _. ε _ ε _ ελ _ θειν _ ο _ τι _ τον _ ερ _ χο _ ο _ με _ ε _ ε _ νο _ ον _. προ _. ος _ με _ ου _ ου _ μ η _ η _ εκ _ βα _ α λ_ λω _ ε _ ε _ ε _ ε _ ξω _ Εἰς τόν Ὄρθρον Κανὼν Τριῳδίου Ὠδὴ α Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας Μουσικόν Τριώδιον Α πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _. μων _ δο _ ξα _ σοι _ ευ _ ρο _ ψυ _ χη _ μου _ α _ θλι _ α _ κ λαυ _ σον _ τα _ σοι _ π ε_ πρα _ γμε _ να _ ση _ με_ ρ ον _ μνη _ μο _ νευ _ ου _ σ α_. της _ πριν _ εν _ Ε _ δεμ _ γυ _ μ νω_ σε _ ω ς _ δι _ η _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 135

136 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ης _ εξ _ ε _ βλη _ θ ης_ τ ης_ τ ρυ_ φης _ και _ της _ α _ λη _ κ του_ χ α_ ρα _ ας _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _. μων _ δο _ ξα _ σοι _ _ πο _ πολ _ λης _ ευ _ σ πλαγ_ χνι _ ας _ κ αι _ οι _ κτιρ _ μων _ π λα_ σ τουρ _ γε _ τ ης_ κτι _ σε _ ω ς _ και _ τ ων_ ο _ λων _ π οι_ η _ τα _ εκ _ χο _ ος _ ζ ω_ ω _ σ ας_ με_. το _ πριν _ εν _ ε _ τει _ λ ω_ σε _ υ _ μνειν _. συν _ τοις _ αγ _ γε _ λ οι_ ο ις_ σου _ ου _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ α _ γι _. ω _ Πνευ _ μα _ τι _ ι _ α _ χρη _ στο _ τη _ τος _ πλου _. ου _ τ ον_ συ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 136

137 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ φυ _ τουρ _ γεις _ π λα_ σ τουρ _ γε _ κ αι_ Κυ _ ρι _ ε _ πα _ ρα _ δει _ σ ου_ την _ τ ρυ_ φην _ εν _ Ε _ δ εμ _ κε _ λευ _ ων _ με _ τρυ _ φαν _ των _ ω _ ραι _ ω ν_ κ αι_ τ ερ_ π νων_ και _ μη _ ρε _ ον _ τ ων_ κ αρ_ πω _ ω ν _ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ κ αι_ ε ις _ τους _ αι _ ω _ ν ας_ τ ων_ αι _ ω _ νων _ Α _ μην _ ε _ ο _ κυ _ η _ τορ _ Π αρ _ θε _ νε _ ω ς _ του _ Α _ δαμ _ κ α_ τα _ γε _ ν ος_ θυ _ γ α_ τ ερ _ κα _ τα _ χα _ ριν _ δε _. Χρι _ στου _ του _ Θ ε_ ου _ γεν _ νη _ τ ρι_ α _ ε _ με _ ε _ ε _ τον _ εξ _ ο _ ρι _ σ τον_. Ε _ δεμ _ νυν _ α _ να _ κα _ λε _ ε _ σαι _ αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 137

138 Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ Ὠδὴ γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μουσικόν Τριώδιον Α πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _. μων _ δο _ ξα _ σοι _ _ φ ις_ ο _ δο _ λι _ ος _ πο _ τε _ τ ην_ τι _ μην _ μου _ φ θο_ νη _ σ ας _ ε _ ψι _ θυ _ ρι _ σε _ δο _ λ ον_ τ ης_ Ευ _ ας _ εν _ τ οις_ ω _ σιν _ εξ _ ης _ ε _ γω _ π λα_ νη _ θ εις _ εξ _ ω _ ρι _ σ θην_ οι _. μοι _ του _ χο _ ρου _ τ ης_ ζ ω_ η _ ης _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _. μων _ δο _ ξα _ σοι _ ην _ χει _ ρα_ τ ει_. νας _ προ _ πε _ τως _ ε _ γευ _ σα _ μ ην_ τ ου_ ξυ _ λ ου_ του _ της _ γ νω_ σε _ ω ς _ ου _ π ερ_ π ροσ _ ε _ τα_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 138

139 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ξε _ μ οι_ Θ ε_ ος _ μη _ δο _ ο _ λ ως_. με _ τα _ λα _ βειν _ και _ της _ θει _ ας _ δο _. ξης _ α _ περ _ ρι _ φ θην_ πι _ κρω _ ω ς _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ α _ γι _. ω _ Πνευ _ μα _ τι _ ι _ μ οι_ α _ θ λι_. α _ μου _ ψυ _ χη _ πως _ ο υκ_ ε _ γνως _ τ ον_ δο _ λ ον _ πως _ ο υκ_ η _ σ θου_ τ ης_ πλα _ ν ης_ και _ τ ου_ φθο _ νου _ τ ου_ ε _ χ θρου _ αλλ _ ε _ σκο _ τι _ σ θης_ τ ον_ ν ουν _ και _ πα _ ρε _ ε _ β ης _ εν _ το _ λην _ του _ κτι _ σ του_ ου _ σου _ ου _ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ κ αι_ ε ις _ τους _ αι _ ω _ ν ας_ τ ων_ αι _ ω _ νων _ Α _ μην _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 139

140 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ λ _ πις _ κ αι_ σ κε_ π η_ μ ου_ σε _ μνη _ η _ την _ γυ _ μνω _ σ ιν_ πα _ λ αι _ π ε_ ρι _ στει _ λα _ σα _ μο _ ο _ νη _ την _ του _ π ε_ σον _ τ ος_ Α _ δ αμ _ τω _ το _ κε _ τω _ σ ου_ α _ γ νη _ α _ φθαρ _ σι _ αν _ αυ _ θ ις_ με _ αμ _ φι _ α _ σο _ ο _ ον _ Κατεπλάγη Ἰωσήφ Μεσώδια Καθίσματα ξ _ ε _ βλη _ θη _ ο _. Α _ δαμ _ τ ου_ πα _ ρα _ δει _ σ ου_ τ ης_ τ ρυ_ φης δι _ α _ βρω _ ω _ σε _ ε _ ω _ ω ς_ πι _ κρας _ εν _ α _ κρα _ σι _ α _ εν _ το _ λη _ ην _ μη _ φυ _ λα _ ξ ας_ την _ του _ ου _ Δ ε_ σπο _ ο _ ο _ τ ου _ και _ κα _ τε _ κρι _ θη_ ερ _ γα _ ζε _ σ θαι_ την _ γην _ εξ _ ης _ ε _ λη _ η _ φ θη_ αυ _ τος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 140

141 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ι _ δρω _ τι _ δε _ πολ _ λω _ ε _ σθι _ ε ιν _ α _ αρ_ τ ον_ αυ _ του _ δι _ ο _ η _ μεις _ π ο _ θη _ σ ω_ μεν _ εγ _ κρα _ τ ει _ ει _ αν _ ι _ να _ μη _ ε _ ξ ω_ ω _ θ ρη_ νη _ σ ω_ ω _ μ εν _ του _ πα _ ρα _ δει _ ει _ ει _ σ ου _ ωσ _ π ερ_ ε _ κει _ ει _ ν ος _ α λλ_ εις _ αυ _ τον _ ε _ ε _ λ ευ_ σω _ ω Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῶ _ με_ θα _ Δόξα... Μουσική Κυψέλη Τριώδιο-Πεντηκοστάριον Στεφάνου Λαμπαδαρίου, 1883 υν _ ο _ και _ ρο _ ος _ τ ω_ ω ν_ α _ ρε _ των _ ε _. πε _ φα _ νη _ και _ ε _ πι _ θυ _ ρ αι_ α ις_ ο _ Κρι _ της _ μ η_ σ τυ_ γνα _ σ ω_ μεν _ αλ _ λα _ δευ _ τε _ νη _ στευ _ ον _ τ ες_ προσ _ α _ α _ ξω _ μεν _ δα _ κρυ _ α _ κα _ τα _ νυ _ υ _ ξ ιν _ και _ ε _ λε _ η _ μο _ συ _ ν ην _ κρα _ ζον _ τες _ η _ μαρ _ το _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 141

142 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ο _ μ εν _ υ _ περ _ ψαμ _ μ ον_ θα_ λασ _ σ ης _ αλλ _ α _ νες _ πα _ σι _ π αν_. των _ Λυ _ τρω _ τα _ ι _ να _ και _ σχω _ μ εν_ τον _ α _ φ θαρ_ τ ον_ στε _ φ α_ ν ον _ Θεοτοκίον Καὶ νῦν... Ψαλτολόγιον Χρῆστος Τσακίρογλου υ _ σι _ ω _ πη _ η _ σο_ ο _ μ εν _ πο _ τε _. ε _ Θ ε_. ο _ το _ κε _ τ ας_ δυ _ να _ στει _ ει _ α _ ας _ σ ου _ λα _ λει _. ειν _ οι _. α _ να _ ξι _ οι _ ει _ μη _ γαρ _ συ _ π ρο_ ι _ σ τα_ σο_ π ρε_ σβευ _ ου _ σ α _ τις _ η _ μας _ ερ _ ρυ _ σ α _ το _ εκ _ το _ σου _. ου _ τ ων_. κιν _ δυ _ ν ων _ τις _. δε _ δι _ ε _ φυ _ λ α_ α _ ξ εν _ ε _. ως _ νυν _ ε _ λ ευ_ θε. ε _ ρ ους _ ο υκ _ α _ πο _ στω _ μ εν_ Δε _. σποι _ να _ εκ _ σου _ σους _ γ αρ_ δου _ λους _ σω _ ζ εις_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 142

143 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ α _ ει _ εκ _ παν _ τοι _ ω ν_. δει _ νω _ ω _ ω ν _ Κοντάκιον Τριωδίου Ἦχος πλ. β Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, τῶν ἀφρόνων παιδευτά, καὶ πτωχῶν ὑπερασπιστά, στήριξον, συνέτισον τὴν καρδίαν μου Δέσποτα. Σὺ δίδου μοι λόγον, ὁ τοῦ Πατρός Λόγος, ἰδοὺ γὰρ τὰ χείλη μου, οὐ μὴ κωλύσω ἐν τῷ κράζειν σοι Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. Οἶκος Τριωδίου Ἐκάθισεν Ἀδὰμ τότε, καὶ ἔκλαυσεν ἀπέναντι τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου, χερσὶ τύπτων τὰς ὄψεις, καὶ ἔλεγεν Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. Ἰδὼν Ἀδὰμ τὸν Ἄγγελον, ὠθήσαντα, καὶ κλείσαντα τὴν τοῦ θείου κήπου θύραν, ἀνεστέναξε μέγα, καὶ ἔλεγεν Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. Συνάλγησον Παράδεισε, τῷ κτήτορι πτωχεύσαντι, καὶ τῷ ἤχῳ σου τῶν φύλλων, ἱκέτευσον τὸν Πλάστην, μὴ κλείσῃ σε Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. Παράδεισε πανάρετε, πανάγιε, πανόλβιε, ὁ δι Ἀδὰμ πεφυτευμένος, καὶ διὰ τὴν Εὔαν κεκλεισμένος, ἱκέτευσον Θεὸν διὰ τὸν παραπεσόντα. Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. Συναξάριον Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ. Στίχοι Κόσμος γενάρχαις πικρὰ συνθρηνησάτω. Βρώσει γλυκείᾳ, συμπεσὼν πεπτωκόσι. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 143

144 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Τῇ ἀφάτῳ σου εὐσπλαγχνία, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου ἡμᾶς καταξίωσον, καὶ ἐλέησον, ὡς μόνος φιλάνθρωπος. Ἀμήν. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε Καταβασίες σελίδα 15 Ἐξαποστειλάρια Μουσικόν Τριώδιον Α πρ. Κων. Παπαγιάννη ης _ εν _ το _ λη _ ης _ σ ου_ Κυ _ υ _ ρι _ ε _ πα _ ρη _ κ ου_ σα _ α _ ο _ α _ α _ θ λι_ ος _ και _ γυ _ μνω _ θεις _ τ ης_ ση _ ης _ δο _. ο _ ξης _ αι _ σχυ _ νης _ πε _ π λη_ η _ σ μαι_ οι _ οι _ μοι _ και _ της _ τρυ _ φη _ ης _. εκ _ βε _ ε _ βλη _ μαι _ του _ πα _ ρα _ α _ δει _ ει _ σ ου_ ε _ ευ _ σ πλαγ_ χ νε _ ε _ λε _ η _ μ ο_ ον _ ε _ λε _ ε _ η _ σ ον _ τον _ στε _ ρη _ θεν _ τα_ α _ δι _ και _ αι _ ως _ της _ α _ γα _ θο _ τη_ τ ος_ τ ης_ ση _ ης _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 144

145 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ _ ποι _ κι _ σθε _ εν _ τ ας_ Κυ _ υ _ ρι _ ε _ π α_ ρα _ α _ δει _ σ ου_ ου _ το _ π ρω_ ω _ τον _ δι _ α _ της _ ξυ _ υ _. λου _ βρω _ ω _ σε _ ω ς _ αν _ τει _ ε ισ _ η _ γ α_ α _ γ ες_ π α_ α _ λιν _ δι _ α _ σταυ _ ρου _ κ αι_ αι _ τ ου _ πα _ α _ θους _ σου _ Σω _ τηρ _ και _ αι _ Θ ε_ ε _ ε _ μου _ δι _ ου _ η _ μα _ ας _. ο _ χυ _ υ _ ρ ω_ σ ον _ τ ην_ νη _ η _ στει _ α _ αν _ π λη_ ρ ω_ ω _ σ αι_. α _ γνο _ πρε _ πω _ ω _ ω _ ω _ ως _ και _ την _ θει _ αν _ ε _ γ ερ_ σιν _ προ _ οσ_ κυ _ νη _ η _ σαι _ το _ Πα _ σ χα_ το _ ο _. σω _ τη _ η _ ρι _ ον _ β χορός σε _ τε _ ε _ κου _ σ η_ ης _ π ρε_ σ βει_ ει _ αι _ α ις _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 145

146 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Εἰς τοὺς Αἴνους, ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα Μουσική Κυψέλη Τριώδιο-Πεντηκοστάριον Στεφάνου Λαμπαδαρίου, 1883 ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χοις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λ α_ λαγ _ μου _ πα _ σ α_ π νο_ η _ αι _ νε _ σα _ α _ τω _ ω _ τον _ Κυ _ υ _ υ _ ρι _. ι _ ι _ ι _ ον _ ι _ οι _ μοι _ οι _. οι _ ο _ Α _ α _ δαμ _ εν _ θρη _ νω _ ω _ κε _ κ ρα_ α _ γ εν _ ο _ τι _ ο _ φι _ ις _ και _. γυ _ υ _ νη _ θε _ ι _ κης _ π αρ_ ρη_ σι _ ας _ με _ ε _ ξ ω_ ω _ σ αν _ και _ Πα _ ρα _ δει _ σ ου_ ου _ τ ης _ τρυ _ υ _ φης _ ξυ _ λ ου_ βρω _ σ ις _ η _ η λ_. λο _ ο _ τρι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ω _ ω _ ω _ σεν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 146

147 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ οι _. οι _ οι _ οι _. οι _ μοι _ ου _ φε _ ε _. ε _ ρω _ ω _. λοι _ οι _ οι _ πον _ το _ ο _ ο _ νει _ ει _. ει _ δος _ ο _ πο _ τε _ β α_ σι _ λευς _. τ ων_ ε _ πι _ γει _ ων _ παν _ τ ων_ κ τι_ σμα _ α _ των _ Θε _ ε _ ου _ νυν _ α ιχ_ μα _ λ ω _ το _. ος _ ω _ ω _. ω _ φθην _ υ _ πο _ μι _ ι _ ας _ α _ θε _ σμου _ συ _ υ μ_. βου _ ου _ ου _ λης _ και _ ο _ πο _ ο _ τε _ δο _ ο _ ξ αν _ α _ θα _ να _ σι _ ας _ η μ_ φι _ ε _ ε _ σμε _ ε _. ε _ νος _ τ ης_ νε _ κρω _ σε _ ω _ ω _.ω ς _ την _ δο _ ο _ ραν _ ως _ θνη _ τος _ ε _ λε _ ει _ νω _ ω _ ως _ πε _ ε _. ε _ ρι _ φε _ ε _ ε _ ρω _ οι _ ο ι _ οι _ μοι _ οι _ τι _ να _ των _ θ ρη_ η _. η _ η _ η _. η _ νων _ συν _ ερ _ γα _ α _ την _ ποι _ η _ η _ η _ σο _ ο _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 147

148 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ μαι _ α λ_ λα _ συ _ φι _ ι _ λαν _ θ ρω_ ω _ π ε _ ο _ εκ _ γης _ δη_ μι _ ουρ _ γη _ σα _ ας _ με _ ευ _ σ πλαγ_ χνι _ ι _ αν _ φ ο_ ο _ ρε _. ε _ ε _ ε _ σ ας _ της _ δου _ λει _ α _ ας _ τ ου _ ε _ ε _. ε _ χ θρου _ α _ να _ κα _ λε _ σαι _ αι _ και _ σω _ ω _ σ ον _ με _ _ να _ στη _ θι _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ Θε _ ος _ μου _ υ _ ψω _ θη _ τω _ η _ χειρ _ σου _ μη _ ε _ πι _ λα _ θη_ τ ων_ πε _ νη _ τ ων_ σου _ εις _ τε _ ε _ ε _ λος _ ο _ στα _ δι _ ον _ των _ α _ ρε _ τω _ ω ν_ η _ νε _ ε _ ε _ ω _ ω _ ω _ κται _ οι _ βου _ λο _ με _ ν οι _ α _ θλη _. η _ η _ η _. η _ σαι _ ε ισ_ ε _ ε _. ελ _ θε _ ε _ ε _ ε _ τε _ α _ να _ ζω _ σα _ με_ νοι _ οι _ οι _ τ ον _ κα _ α _ λον _ της _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 148

149 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Νη _ στει _ ει _ ει _ α _ ας _ α _ γω _ ω _ ω _ να _ οι _ γαρ _ νο _ μι _ μως _ α _ θ λουν_ τ ες_ δι _ και _ αι _ ω ς _ στε _ φα _ νου _ ου _ ου _.ο υν _ ται _ κ αι_ α _ να _ λα _ βο _ ο _ ον _ τ ες _ την _ παν _ ο _ πλι _ ι _. αν _ του _ Στα _ αυ _ ρου _ τω _ ε _ χ θρω _ αν _ τι _ μ α_ α _ χ η_ η _ σω _ ω _ ω _ ω _ ω _ με _ ε _ ε _ θα _ ως _ τει _ χ ος_ αρ _ ρη_ κ τον_ κα _ τε _ χ ον_ τες _ τη_ ην _ Πι _ ι _. ι _ στιν _ κ αι_ ως _ θω _ ρα_ κα _ τη_ ην _ π ροσ _ ε _ ευ _ χην _ και _ πε _ ρι _ κε _ φα _ α _ λαι _ αι _ αι _ αν _ την _ ε _ ε _ λε _ η _ η _ μο _ συ _ υ _ υ _ νην _ αν _ τι _ μ α_ χαι _ ρ ας_ τ ην _ νη _ η _ στει _ ει _. ει _ αν _ η _ τι _ ις _ ε _ εκ _ τε _ ε _ μνει _ α _ πο _ κ αρ_ δι _ ι _ ι _ α _. α _ ας _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 149

150 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ πα _ σα _. αν _ κα _ κι _ ι _ ι _ αν _ ο _ ποι _ ων _ ταυ _ τα_ τον _ α _ λη _ θι _ νον _ κο_ μι _ ζε _ ται _ στε _ φ α_ α _ ν ον _ πα _ ρα _ του _ Παμ _ βα _ σι _ λε _ ε _ ε _ ε _ ω ς _ Χρι _ ι _ στου _ εν _ τη _ η _ με _ ρα _ α _ της _ Κρι _ ι _ σε _ ως _ _ ξο _ μο _ λο _ γη _ σο _ μαι _ σοι _ Κυ _ ρι _ ε _ εν _ ο _ λη _ καρ _ δι _ α _ μου _ δι _ η _ γη _ σο _ μαι _ πα _ αν _ τ α _ τ α _ θαυ _ μα _ α _ σι _ α _ α _ α _ σου _ _ δαμ _ τ ου_ Πα _ ρα _ δει _ σου _ δι _ ω _ ω _ ω _ κε _ ε _. ε _ ε _ ε _. ε _ ται _ τρο _ φης _ με_ τα_ λα _ βω _ ω ν_ ω _ ω _ ως _ πα _ ρη _ η _ κο _ ο _ ο _ ος _ Μω _ σης _ Θε _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 150

151 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ π της _ ε _ χρη _ μα _ α _ τι _ ι _ ι _ ι _ σε _ νη _ στει _ α _ τα_ ομ _ μα _ τα _ τ ης_ ψυ _ χη _ ης _ κ α_ α _ α _ θη _ ρα _ α _ με _ ε _ ε _ νος _ δι _ ο _ τ ου_ Πα _ ρα _ δει _ ει _ ει _ σ ου _ οι _ κη _ το _ ρες _ γε _ νε _ ε _ σ θαι_ αι _ ε _ ε _ πι _ ι _ ι _ π ο_ ο _ θου _ ου _.ο υν _ τες _ α _ παλ _ λα _ γω _ ω _ ω _ μ εν _ της _ α _ λυ _ σι _ τε _ λ ους _ τρο _ φης _ και _ Θε _ ον _ κ α_ θο _ ραν _ ε _ φι _ ε _ ε _ με _. ε _ νοι _ Μω _ σα _ ι _ κως _ την _. τε _ ε _ τρα _ δα _ τ ης_ δε _ κα _ δο _ ο _ ος _ νη _ στε _ ευ _ σω _ ω _ ω _ μεν _ π ροσ _ ευ _ χη _ και _ τη _ δε _ ε _ η _. η _ η _ η _. η _ σει _ ει _ λι _ κρι _ νω _ ω ς_ π ροσ_ κα _ α _ αρ_ τε _ ε _ ρου _ ου _.ο υν _ τες _ κα _ τευ _ να _ σ ω _ μ εν _ της _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 151

152 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ψυ _ χης _ τα_ πα _ θη _ μα _ τα _ α _ πο _ σο _ βη _ σ ω _ μ εν _ τ ης_ σαρ _ κο _ ος _ τα_ α _ α _ οι _ δη _ η _ μα _ α _ α _ τα _ κου _ φ οι_ προς _ την _ α _ ν ω_ πο _ ρει _ α _ αν _. με _ τι _. ι _. ι _ ι _ ι _ ι _. ι _ ω _ μεν _ ο _ π ου_ αι _ των _ Αγ _ γε _ ε _ λω _ ω _ ω ν_ χ ο_ ο _ ρει _ ει _. ει _ αι _ α _ σι _ γη _ η _. η _ τοι _ ο ις_. φω _ ω _ ω _ ναις _ τ ην_ α _ δι _ αι _ ρε _ τ ον_ α _ νυ _ μνου _ σι _. Τρι _ ι _ α _ δα _ κα _ θο _ ραν _ το _ α _ μη _ χ α _ νον _ κα _ α _ α λ_ λ ος _ και _ αι _ αι _ δε _ σπο _ ο _ τι _ ι _ ι _ κον _ ε _ κει _ α _ ξι _ ω _ σο_. ο _ ον _ η _ η _ μας _ Υι _ ε _ Θε _ ου _ ζω _ ω _ ω _ ο _ ο _ δο _ τα _ τ ους _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 152

153 _ Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ πι _ σοι _ π ε_ ποι _ θο _ ο _ τ ας _ συγ _ χο _ ρε _. ε _ ε _ ε _. ευ _ σαι _ τ αις_ των _ Αγ _ γε _ ε _ λων _ στρα _ α _. τι _ ι _ ι _ αις _ ταις _ της _ τε _ κου _ σ η_ ης _ σε _ ε _ Μ η_ η _ τρος _ Χρι _ στε _ ε _ ε _ π ρε _ σβει _ ει _. ει _ αις _ κ αι_ Α _ πο _ στο _ ο _ ο _ λ ων _ και _ των _ Μαρ _ τυ _ υ _ ρων _ κ αι_ αι _ π α_ αν των _ των _ Α _ γι _ ι _ ι _ ων _ ε _ ε _ Δο _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ κ αι_ α _ γι _ ι _ ω _ Πνε _ ευ _. μα _ α _ α _ τι _ _ φθα _ σε _ και _ αι _ ρος _ η _ των _ πνευ _ μ α_ τι _ κων _ α _ γω _ ω _ νων _ α _ α _ αρ_ χη _ η _ κα _ τα _ τω _.ω ν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 153

154 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ δαι _. αι _ αι _ μο _ ο _ ο _ ν ω_ ων_ νι _ ι _. ι _ κη _ η _ παν _ ο _ πλο _ ος _. εγ _ κρα _ α _. α _ τει _ ε ι _ ει _ ει _ α _ η _ των _ Αγ _ γε _ λ ων_ ευ _ πρε _ πει _ α _ η _ π ρος _ Θ ε_ ε _ ο _ ο _ ον _ παρ _ ρη _ σι _ ι _ ι _ α _ δι _ αυ _ τη _ ης _ γαρ _ Μ ω_. ω _ ω _ υ _ υ _ σης _ γε _ γ ο_ νε _ τω _ Κτι _ στη _ η _. συν _ ο _ ο _. ο _ μι _ ι _ ι _ ι _ λος _ και _ αι _ φω _ ω _ νην _ α _ α _. ο _. ο _ ο _ ρα _ α _ α _ τω _ ω ς _ εν _ ταις _ α _ κο _ αι _ α ις_ υ _ υ _ υ _ π ε_ δε _ ε _ ξα _ α _ α _ το _ Κυ _ υ _ ρι _ ε _ ε _ δι _ α _ αυ _ της _ α _ ξι _ ι _. ω _. ω _ σο _ ο _ ον _ κ αι_. αι _ αι _ η _ η _ μας _ π ροσ_ κυ _ νη _ σ αι _ σ ου _ τα _ Πα _ α _. α _ α _. α _ θη _ και _ την _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 154

155 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ α _ γι _ α _ αν _. Α _ να _ α _. α _ στα _ α _ α _ α _ σιν _ ω _ ω ς _ φι _ λ α_ α _ αν _ θρω _ ω _ ω _ πος _ Ἕτερα Ἀθανασίου Καραμάνη ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χοις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λ α_ λαγ _ μου _ πα _ σ α_ π νο_ η _ αι _ νε _ σα _ α _ τω _ ω _ τον _ Κυ _ υ _ υ _ ρι _. ι _ ι _ ι _ ον _ ι _ οι _ μοι _ οι _ ο _ ο _ Α _ α _ δαμ _ εν _ θρη _ η _ ν ω_ ω _ κε _ κ ρα_ α _ α _ γεν _ ο _ τι _ ο _. φις _ κ αι _ γ υ_ νη _ Θε _ ι _ κης _ π αρ_ ρη_ σι _ ας _ με _ ε _ ε _ ξ ω_ ω _ σα _ αν _ κ αι _ Πα _ ρα _ δει _ σ u _ τ ης _ τ ρυ_ υ _ υ _ φης _ ξυ _. λu _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 155

156 _ Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ βρω _. ω σ ις _ ηλ _. λο _ ο _ τρι _ ι _ ι _ ι _ ω _ ω _ ω _ ω _ σεν _ Οι _ οι _ οι _ οι _ οι _ μοι _ u _ φε _ ε _ ε _ ε _ ρω _. λοι _ οι _ οι _ πον _ το _ ο _ ο _ ο _ ν ει _ ει _ δος _ ο _ πο _ τε _ Β α_ σι _ λευς _. των _ ε _ πι _ γει _ ω ν_ παν _. των _ κ τι_ σμα _ των _ Θε _ ε _ u _ νυν _ α ιχ_ μα _ λ ω _ τος _. ω _ ω _ ω _ φθην _ υ _ πο _ μι _ ας _ α _ θε _ ε _ ε _ σμu _. συμ _. βu _ u _ u _ λης _ και _ ο _ πο _ τε _ ε _ δο _ ο _ ξ αν _ α _ θα _ να _ σι _ ας _ η μ _ φι _ ε _ ε _ σμε _ ε _ ε _ νος _ τ ης_ νε _ κρω _ σε _ ω _ ω _ ω ς_ τ ην _ δο _ ο _ ραν _ ως _ θνη _ τος _ ε _ λε _ ει _ ε ι _ νω _ ω _ ως _ π ε_ ε _ ρι _ ι _ ι _ φε _ ε _ ε _ ε _ ρω _ Οι _ οι _ οι _ οι _ οι _ μοι _ τι _ να _ των _ θ ρη _ η _ η _ η _ νον _ σ υν _ ερ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 156

157 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ γα _ α _ τ ην _ π οι_ οι _ οι _ η _ η _ η _ η _ σο _ ο _ ο _ ο _ μαι _ α λ _ λα _. συ _ υ _ φι _ ι _ λα _ αν _ θ ρω_ ω _ ω _ πε _ ο _ εκ _ γης _ δη_ μι _ uρ_ γη _. η _ σα _ ας _ με _ ευ _ σ πλαγ_ χνι _ ι _ αν _ φ ο_ ο _ ρε _ ε _ ε _ σα _ ας _ της _ δu _ λει _ α _ ας _ τu_ u _ u _ ε _ εχ _ θρu _ α _ να _ κα _ α _ λε _ σαι _. αι _ και _ σω _ ω _ ω _ σο _ ον _ με _ _ να _ στη _ θι _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ Θε _ ος _ μου _ υ _ ψω _ θη _ τω _ η _ χειρ _ σου _ μη _ ε _ πι _ λα _ θη_ τ ων_ πε _ νη _ τ ων_ σου _ εις _ τε _ ε _ ε _ λος _ ο _ στα _ δι _ ον _ των _ α _ ρε _ των _ η _ η _ νε _ ε _ ε _ ω _ ω _. ω _ ω _ κται _ οι _ βu _ λο _ με_ ν οι_ α _ θλη _ σ αι_ ει _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 157

158 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ σε _ ελ _ θε _ ε _ τε _ ε _ α _ να _ ζω _ σα _. με _ ν οι_ οι _ οι _ οι _ οι _ τ ον _ κα _ λον _ της _ νη _ η _ στει _ ει _ ει _ α _ ας _ α _ α _ α _ γ ω _ ω _ ω _ ω _ να _ οι _ γαρ _ νο _ μι _ μως _ α _ θλuν _ τ ες_ δι _ και _ ω ς_ σ τε _ φ α_ α _ u _ u _ uν _ ται _ κ αι_ α _ α _ λα _ βο _ ο _ ον _ τε _ ες _ την _ πα _ νο _ ο _ πλι _ ι _. αν _ τu _ Σ ταυ _ ρu _ τ ω_ εχ _ θρω _ ω _ αν _ τι _ ι _ μα _. χη _ η _ σω _ ω _ ω _ ω _ με _ ε _ ε _ ε _ θα _ ως _ τει _ χ ος_ αρ _. ρη _ κ τον_ κ α _ τε _ χ ον_ τ ες _ τη_ ην _ Πι _ ι _ ι _ στιν _ κ αι _ ω ς_ θω _ ω _ ρα _ α _ κα _ τη_ ην _ π ρο _ σευ _ χη _ η _ ην _ και _ π ε_. ρι _ κε _ φα _ λαι _ αι _ αι _ αν _ τη _ η ν _ ε _ ε _ λε _ η _ η _ μ ο_ ο _ ο _ συ _ υ _ υ _ υ _ νην _ αν _ τι _ μ α_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 158

159 Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ χαι _. ρας _ τ ην _ νη _ η _ στει _ ει _ ει _ αν _ η _ η _ τις _. ε _ εκ _ τε _ ε _ μνει _ α _ πο _ καρ _ δι _. ι _ ι _. ι _ ας _ πα _ σ αν _ κα _ κι _ ι _ ι _ ι _ αν _ Ο _ ποι _ ων _ ταυ _ τα_ τ ον_ α _ λη _ θι _ νον _ κο_ μι _. ζε _ ται _ στε _ ε _ φ α_ α _ α _ νον _ π α _ ρα _ τu _ Παμ _ βα _ σι _ λε _ ε _ ε _ ε _ ω _ ω ς_ Χρι _ στu _ εν _ τη _ η _ με _ ρα _. α _ της _ κρι _ ι _ ι _ σε _ ε _ ως _ _ ξο _ μο _ λο _ γη _ σο _ μαι _ σοι _ Κυ _ ρι _ ε _ εν _ ο _ λη _ καρ _ δι _ α _ μου _ δι _ η _ γη _ σο _ μαι _ πα _ αν _ τα _ τα_ θαυ _ μα _ α _ σι _ α _ α _ α _ σου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 159

160 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ _ δαμ _ τu _ Πα _ ρα _ δει _ σu _ δι _ ω _. ω _ ω _ κε _ ε _ ε _ ε _ ται _ τρο _ φης _ με_ τα_ λα _ βω _ ω ν _ ω _ ω _ ως _ πα _ ρη _ η _ κο _ ο _ ο _ ο _ ος _ Μω _ ης _ Θε _ ο _ π της _ ε _ χρη _ μα _ α _ τι _ ι _ ι _ ι _ σε _ νη _ στει _ α _ τα_ ο _ ο μ_ μ α_ α _ τα _ τ ης_ ψυ _ χη _ ης _ κα _. α _. θη _ ρα _ α _ με _ ε _ ε _ ε _ νος _ δι _ ο _ τu _ Πα _ ρα _ δει _ σ u_ οι _ κη _ το _ ρες _ γε _ νε _ ε _ σ θαι _ ε _ ε _ ε _ πι _ ι _ ι _ π ο_ ο _ θu _ u _ uν _ τες _ α _ παλ _ λα _ γω _ ω _ ω _ μ εν_ της _ α _ λυ _ σι _ τε _ λu _ uς _ τ ρο_ ο _ φης _ κ αι_ Θε _ ον _ κα _ θο _. ρα _ α _ αν _ ε _ φι _ ε _ ε _ με_ ε _ ε _ ε _ νοι _ Μω _ σα _ ι _ κως _ την _. τε _ ε _ τρα _ α _ δα _ τ ης_ δε _ κα _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 160

161 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ δο _. ο _ ος _. νη _ στε _ ε _ ε _ ε _ ε _ σω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ προ _ σευ _ χη _ και _ τη _ δε _ ε _ ε _ ε _ ε _ σει _ ει _ λι _ κρι _ ι _ νω _ ω ς _. προ _ ο _ ο _ σκα _ α _ αρ_ τε _ ε _ ρu _ u _ u _ uν _ τες _ κα _ τευ _ να _ σω _ μεν _ τ ης_ ψυ _ χης _ τα _ πα _ θη _ η _ μ α_ α _ τα _ α _ πο _ σω _ βη _ σ ω_ ω _ ω _ μεν _ τ ης _ σαρ _ κο _ ος _ τα _ α _ οι _ δη _. η _ η _ η _ μα _ α _ α _ α _ τα _ κu _ φ οι_ προς _ την _ α _ ν ω_ πο _ ρει _ α _ α _ αν _ με _ τι _ ι _ ι _ ι _ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ ο _ π u_ αι _ των _ Αγ _ γε _ ε _ λω _ ω _ ω ν _ χο _ ο _ ο _ ρει _ ει _ ει _ ει _ αι _ α _ σι _ γη _ η _ τ οις _ φω _ ω _ ναις _ την _ α _ δι _ αι _ ρε _ τ ον_ α _ νυ _ μνu _ σι _. Τρι _ ι _ α _ α _ δα _ κα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 161

162 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ θο _ ραν _ το _ α _ μη _ χ α_ νον _ κα _ α _ α λ_ λ ος _ και _ αι _ αι _ δε _ σπο _ ο _ τι _ ι _ ι _ ι _ κον _ ε _ κει _ α _ ξι _ ι _ ω _ ω _ σ ον _ η _ μα _. α _ α _ α _ ας _ Υι _ ε _ Θε _ ε _ u _ ζω _. ο _ ο _ ο _ δω _ ω _ ω _ τα _ α _ τu _ uς _ ε _ πι _ σοι _ πε _ ποι _ θο _ τ ας_ συγ _ χο _ ο _ ρε _ ε _ ε _ ευ _ σαι _ τ αις _ τ ων_ Α _ α γ _ γε _ ε _. λω _ ω _ ων _ σ τρα _. τι _ ι _ ι _ αις _ ταις _ της _ τε _ κu _ u _ σ η_ ης _ σε _ Μη _ η _ τρος _ Χρι _ στε _ ε _ ε _ ε _ πρε _ ε _ ε _ σβει _ ει _ ει _ αις _ τ ων _ Α _ πο _ στο _ λ ων_ κ αι_ των _ Μαρ _ τυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ ρων _ κ αι_ αι _ π α_ αν _ των _ τω _ ω ν_ Α _ γι _ ι _ ι _ ι _ ων _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 162

163 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ε _ ε _ Δο _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ κ αι_ α _ γι _ ι _ ω _ Πνε _ ευ _. μα _ α _ α _ τι _ _ ε _ ε _ φθα _. α _ α _ α _ σε _ ε _ κ αι_ αι _ ρο _ ο _ ο _ ο _ nο _ ο _ ο _ ο _ ος _ η _ των _ πνευ _ μ α_ τι _ κων _ α _ γω _ ω _ ω _ ω _ νω _ ω ν _ α _ αρ _ χη _ η _ η _ κα _ τα _ τω _. ων _ δαι _ μο _ ο _. νω _ ω _ ων _ νι _ ι _ ι _ ι _ κη _ η _ η _ πα _ α _ νο _ ο _ πλος _ εγ _ κρα _ α _. τει _ ει _ α _ α _ η _ των _ Αγ _ γε _ ε _ λ ω_ ω ν _ ε _ ε _. ε _ ευ _ πρε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _. ε _ π ει_ ει _ α _ η _ π ρος _ Θ ε_ ε _ ο _ ο _ ο _ ο _ ον _. πα _ αρ_ ρη_ η _ η _ σι _ ι _ ι _ ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 163

164 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ α _ δι _ αυ _ τη _ η _ ης _ γ α_ αρ _ Μ ω_ ω _ ω _ υ _ υ _ σης _ γε _ γ ο_ νε _ τω _ Κτι _ ι _ ι _ σ τη_. η _ η _. συ _ νο _ ο _ ο _ ο _ ο _ μι _ ι _ ι _ ι _ λος _ και _ φω _ ω _ νη _ α _ α _ α _. ο _ ο _ ο _ ρα _ α _ α _ α _ α _ τω _ ω ς _ εν _ ταις _ α _ κο _ ο _ αι _ α ις _ υ _ υ _. πε _ ε _ δε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ξα _ α _ α _ α _ το _ Κυ _. υ _ ρι _ ι _ ι _ ε _ δι _ αυ _ της _ α _ ξι _ ι _ ω _ σον _ και _ αι _ η _ η _ μας _ προ _ σκυ _ νη _ η _ σε _ σ u _ τα _ πα _ α _ α _ α _ θη _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ και _ την _ α _ γι _ ι _ ι _ α _ α _ αν _. Α _ α _ α _ να _ α _ α _ α _ α _ α _. α _ σ τα_ α _ σιν _ ω _ ω _ ω ς _ φι _ λ α_ α _ α _ αν _. θρω _ ω _ ω _ ω _ πο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 164

165 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ο _. ο _ ος _ Ἕτερον Δοξαστικὸ _ ε _ ε _ φθα _ α _. α _ α _ α _ σε _ ε _ ε _ και _ αι _ ρος _ η _ των _ πνευ _ μ α_ τι _ κων _ α _ γω _ ω _. νων _ α _ αρ _ χη _ η _ η _ κα _ τα _ τω _. ων _. δαι _ αι _. αι _ μο _. ο _ ο _ ο _ ν ω_ ων_ νι _ ι _ ι _ ι _ κη _ η _ πα _ α _ α _ νο _ π λο_ ο _ ο _ ο ς _ ε _ γ κρα _ α _ α _. α _ α _ α _ τει _ ε ι _ ει _ ει _ α _ η _ των _ αγ _ γε _. λων _ ευ _ πρε _ ε _ πει _ ει _ ει _ α _ η _ προς _ Θε _ ο _ ο _ ο _ ον _. πα _ αρ _ ρη _ η _ σι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ δι _ αυ _ τη _ η _ ης _ γ α_ αρ_ Μ ω_ ω _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 165

166 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ υ _ υ _ υ _ σης _ γε _ γ ο _ νε _ τω _ κτι _ σ τη_ η _ η _. συ _ νο _ ο _ ο _ ο _ μι _ ι _ ι _ ι _ λος _ και _ φω _ νην _ α _. α _. ο _ ο _. ο _ ρα _ α _ α _ τω _ ως _ εν _ ταις _ α _ κο _ αι _ α ις_ υ _. υ _ υ _ π ε_ δε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ξα _ α _ α _ α _ το _ Κ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _. υ _ ρι _ ε _ δι _ αυ _ της _ α _ ξι _ ι _ ι _ ω _ σο _ ον _ κ αι_ αι _ αι _ η _ μα _ ας _ προ _ σκυ _ υ _ νη _ η _. σαι _ αι _ αι _ σου _. ου _ ου _ ου _ τα_ α _ πα _ α _ α _ α _ θη _ και _ την _ α _ γι _ α _ α _ αν _. Α _ α _ α _ να _ α _ α _ α _ α _ α _. α _ σ τα_ α _ σιν _ ω _ ω ς _ φι _ λ α_ α _ αν _ θ ρω _ ω _ ω _ ω _ πος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 166

167 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἰδιόμελα Εἰς τόν Ἑσπερινόν Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ευ _ τε _ πι _ στοι _ επ _ ερ _ γα _ σω _ με_ θα_ εν _ φω _ τι _ τα_ ε _ ερ _ γ α_ α _ του _ Θε _ ε _ ου _.ω ς _ εν _ η _ με _ ρα_ ευ _. σχη _ η _ μο _ ο _ νως _ πε _ ρι _ ι _. πα _ α _ τη _ η _ η _ η _ η _ σ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ πα _ σ αν_ α _ α _ δι _ κ ον_ συγ _ γρα _ φην _ α _ α φ_ ε _ ε _ α _ αυ _ των _ του _ π λη_ σι _ ον _ α _ α _ φε _ λω _ ω _ ω _. ω _ με _ ε _ ε _ ε _ θα _ μη _ τι _ θε _ ε _. εν _ τες _ προ _ ο _. σκο _.ο μ _ μα _ του _ τω _ ω _ εις _ σκα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 167

168 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ α _ α _ α _ αν _ δα _ α _ α _ α _ λον _ α _ φη _ σ ω_ μ εν_ της _ σαρ _ κο _ ος _ τ ην _ ε _ ευ _ πα _ α _ α _ θ ει _ ε ι _ ει _ ει _ αν _ α _ αυ _ ξη _ σ ω_ ω _ μεν _ της _ ψ υ_ χης _ τα_ α _ χ α _ ρι _ ι _ ι _. ι _ σμα _ α _ α _ α _ τα _ δω _ σ ω_ μ εν_ εν _ δε _ ε _ σι _. ιν _ α _ α _. αρ _ τον _ και _ π ροσ _ ε _ ελ _. θω _. ω _ μεν _. Χρι _ ι _ στω _ εν _ με _ τα_ α _ νοι _ οι _ οι _ α _ α _. α _ βο _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ τες _ ο _ Θε _ ος _ η _. η _ η _ μων _ ε _ λε _ η _ η _ σ ον _ η _ η _ μας _ (δίς) Εἶτα ψάλλομεν τά δ Μαρτυρικά, τά τοῦ Ἦχου τῆς Ἑβδομάδος καί μετά ταῦτα τά παρόντα δ Ἰδιόμελα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Ἰδιόμελα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ε _ ε _ ευ _ τε _ φι _ λο _ μα _ αρ_ τυ _ υ _ υ _ υ _ ρ ες _ πα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 168

169 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ αν _ τες _ π νευ_ μα _ τι _ κως _ ευ _ φ ρα _. αν _ θω _ ω _. ω _ με _ εν _ και _ π α_ αν _ η _ γ υ_ ρι _. ι _ ι _. ι _ σ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ ση _ με_ ρον _ γαρ _ π ρο_ τι _ θε _ ται _ τρα _ α _ π ε _. ε _ ζαν _ μυ _ στι _ ι _ κην _ ο _ μα _ αρ_. τυς _ Θε _ ο _. ο _ ο _ δω _ ρος _ ε _ ευ _ φραι _ αι _ ν ου _. ου _ σαν _ τους _ φιλ _ ε _ ο _ ο _ ο _ ορ _ τ ους _ η _ η _ μας _ του _ β ο_ η _. η _. η _ η _ σ αι_ προ _ ος _. α _ αυ _ το _ ον _ χαι _ ροις _ α _ θλο _ φο _ ρε _ α _. α _ α _ η _ ητ_ τη _ η _. η _ τε _ ο _ τ ας _ α _ πει _ λας _ τω _ ω _ ω ν_ τυ _ υ _ ρα _ α _. αν _ νων _ ε _ πι _ γης _ κα _ τα _ α _ α _ σ τρε_ ψα _ α _ α _ με _ ε _ ε _ ε _ νος _ χαι _. αι _ αι _ αι _. αι _ ροις _ ο _ το _ πη _ λι _ νον _ σ ου _. ου _ σω _ ω _. ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 169

170 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ μα _ δι _ α _ Χρι _ σ τον _ τ ον_. Θε _ ον _ εκ _ δε _ δω _ κως _ ται _ αι _ α ις _ β α_ α _ σα _ α _. α _ νοις _ χαι _. αι _ αι _ ροις _ ο _ εν _ ποι _ κι _ λ οις _ κι _. ιν _ δυ _ υ _. υ _ νοις _ δο _ κι _ μ ος_ στρα _ τι _ ω _ ω _ τ ης _ α _ α _ να _ δει _ ει _ χ θεις _ της _ ου _ ρα_ νι _. ι _. ι _ ι _ ου _ στρα _ α _. τι _ ι _ α _ ας _ δι _ ο _ δυ _ σω _ που _ με_ εν _ σε _ μα _ αρ _ τυ _ υ _ ρ ω_ ω ν_ εγ _ κ αλ_ λω _. ω _ ω _. ω _ πι _ ι _ ι _ ι _ σμα _ πρε _ σ βευ _ ε _ ε _ υ _ υ _ περ _ τω _ ω ν_ ψ υ_ υ _ χω _ ω _ ων _ η _ η _ η _ η _ μων _ ην _ θε _ ο _ δω _ ρη_ τ ον_ χα _ ρ ιν _ των _ θαυ _ μα _ των _ σου _ μαρ _ τ υς _ Θ ε_. ε _ ε _ ο _ δ ω_ ω _ ρε _ πα _ α _ σι _ ιν _ ε _ εφ _ α _ α _ π λοις _ τοις _ πι _ σ τει_ ει _ ε ι _ ει _ σοι _ π ροσ_ τρε _. ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 170

171 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ε _. ε _ χ ου _ ο υ _ ου _ ου _ σι _ δι _ ης _ ευ _ φη _ μου _ ου _ μ εν_ σε _ λε _. ε _ ε _ γον _ τες _ α ιχ _ μα _ λω _ του _ ου _ ο υς_ λυ _ υ _ τρου _ ου _. ου _ σαι _ θε _ ρα _ πευ _ ε ις _ νο _ σου _ ου _.ο υν _ τας _ πε _ νο _ με _ ν ους_ π λου_ τι _ ζ εις_ και _ δι _ α _ σω _ ω _. ζεις _ πλε _. ε _ ε _ ον _ τας _ μα _. α _ α _ τ αι_. αι _. αι _ ο _ ον _. δρα _ α _ α _ σμον _.ε π _ ε _ χ ει _ ε ις _ οι _ κε _ ε _ των _ και _ ζη _ μι _ ι _ ας _ φ α_ νε _ ρ ω_ σ ιν_ π οι_ εις _ τοις _ συ _ λ η_ θει _ σι _ ιν _ α _ θλη _ η _ τα _ α _ α _ α _ α _ κ αι_ στρα _ τι _ ω _ τα _ π αι_ δευ _ ε ις _ της _ αρ _ πα _ γη _ ης _ απ _ ε _ ε _ ε _. ε _ χε _ ε _ ε _ ε _ σθαι _ νη _ πι _ οις _ χ α_ ρι _ ζ εις_ συμ _ πα _ θω _ ω _ ω _ ω ς_ τα _ αι _ τη _. η _ η _. η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 171

172 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ μ α _ α _ α _ α _ τα _ θερ _ μος _ ευ _ ρι _ σ κη _ π ρο _. οσ _ τα _ α _. α _ της _ τοις _ ε _ πι _ τε _ λου _ σι _ σ ου_ το _ ι _ ε _ ρο _ ον _. μνη _ μο _. ο _ ο _ συ _ νον _ μεθ _ ων _ κ αι_. η _ μιν _ α _ θλη _ τα _ ι _ ε _ ρω _ ω _ τα _. α _ τε _ τ οις_ αν _ υ _ μνου _ σι _ σ ου_ το _ μαρ _ τυ _ υ _ υ _. υ _ ρι _ ι _ ι _ ι _ ον _ αι _ τη_ σ αι_ π α_ ρα _ Χρι _ ι _ στου _ το _ με _ ε _ γ α_ α _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ ω _ ρ ον_. Θε _ ου _ υ _ περ _ τα_ τον _ αν _ ε _. ε _ δει _ ει _. ει _ χθη _ ης _ μα _ α _ α _ αρ_ τυς _ Θ ε_ ο _ ο _ ο _ δ ω _ ω _ ω _ ω _ ρε _ ο _ ο _ τι _ και _ αι _ με _ τα _ τε _ ε _ ε _ λ ους _ ω _. ω _ ως _ ζων _ τοις _ π ροσ _ τρε _ χ ου_ ου _ σι _ παρ _ ε _ χει _. ει _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 172

173 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ εις _ τα _ α _ ας _ αι _. αι _ τη _ η _. η _ σεις _ ο _ θ εν_ υι _ ον _ αρ_ πα _ γε _ εν _ τα_ γ υ_ ναι _ ου _ πο _ ο _ τε _ δο _ ρυ _ α _ α _ λω _ ω _. ω _ τον _ εν _ αλ _ λο_ πι _ ι _ ι _ σ τω _ στρα _ α _ τω _ ε _ πι _ στα _ σ α _ η _. η _ χη _ η _. η _ ρα _ τ οι_ ο ις_ δα _. α _. α _ κ ρυ_. υ _ σι _ τον _ να _ ο _ ο _ ο _ ον _ σου _ κ ατ_ ε _ ε _ ε _ β ρε _ ε _ ε _ ε _ χεν _ α _ αυ _ τος _ δε _ ω _ ω ς _ συμ _ πα _ α _ θης _ εφ _ ιπ _ πω _ λ ευ_ κω _ ω _ ε _. πι _ βας _ ταυ _ τ ης _ το _. ον _ παι _ αι _. αι _ δα _ α _ ο _ ρα _ α _ α _ α _ τως _ π αρ_ ε _ ε _ ε _ σ τη _ η _ η _ η _ σας _ και _ με _ τα _ του _ το _ σ υν_ του _ τ ω_ εν _ ερ _ γων _ τ οις_ θ αυ_ μ α_ σ ιν_ ουκ _ ε _. ε _ ε _ λι _ πες _ αλλ _ αι _ τη_ σ αι_ Χρι _ στο _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 173

174 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ο _. ον _ το _ ον _. Θε _ ε _ ε _ ον _ σω _ θη _ η _ ναι _ τας _ ψ υ_ υ _ χα _ α _ ας _ η _ η _ η _ η _ μων _ ει _ ει _ ω _ ω ν_ δ ω _ ρε _ ε _ ων _ επ _ ω _ νυ _ μον _ σε _ γε _. ε _ ραι _ αι _. αι _ ρω _ τρι _ ισ _ μα _ α _ α _ α _ καρ _ Θ ε_ ο _ ο _ ο _ δ ω _ ω _ ω _ ω _ ρε _ του _ φω _ τος _ γα _ α _ αρ_ τ ου _ θει _ ει _ ου _ α _ δυ _ τ ος_ φ ω_ σ τηρ _ α _ α _ να _ δει _ ει _ χ θεις _ κατ _ ε _ λ αμ _ ψ α_. α _ ας _ α _ α _ θ λοι _.ο ις _ σου _ την _ συμ _ πα _ α _ α _ σ α _. αν _ κτι _ ι _. ι _ σιν _ και _ πυ _ ρος _ α κ_ μ αι_ ο _ τε _ ε _ ρ ος _ φα _ α _ νεις _ την _ φλο _ ο _ γ α_ α _ α _ κ ατ_ ε _ ε _ ε _ σ βε _ ε _ ε _ ε _ σας _ και _ του _ δο _ λι _ ι _. ου _ δρα _ α _ α _. α _ κο _ ο _ ο _ ον _ τος _ την _ κα _ ραν _ συν _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 174

175 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ε _ ε _ τ ρι_ ι _. ι _. ι _ ι _. ι _ ψας _ δι _ ο _ ε _. εν _ τοι _ ο ις_ α _ α _ θ λοι_ ο ις _ σου _ Χ ρι_ στος _ ε _ ε _ πι _ κα _ α μ_ φ θεις _ ε _ στε _ φα _ ν ω_ σε _ την _ θει _ ει _. αν _ κα _ α _ α _. α _ ρα _ α _ α _ αν _ σου _. με _ γα _ λο _ μα _ αρ_ τυ _ υς _ α _ θλη _ η _ τα _ ως _ ε _ χων _ παρ _ ρη_ σι _ αν _ π ρος_. Θε _ ον _ εκ _ τε _ νως _ ι _. ι _ ι _ κε _ τε _ ευ _ ε _ υ _ περ _ τ ων _ ψ υ_ υ _ χω _ ω _ ων _ η _ η _ η _. η _ μων _ Δοξαστικό Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ρ _ γα _ ν ω _ χρη _ η _ σα _ με_ ε _ νο _ ος _ ο _ δυ _ σμε _ ε _ νης _ τω _ συν _ α _ πο _ στα _ α _. α _ τη _ η _ η _ τυ _ ρα _ α _. αν _ ω _. δι _ ε _ πι _ νοι _. οι _ α _ ας _ χα _. α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 175

176 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ λε _ ε _ πης _ τ ον_ νη _ στει _ α _ κ αθ_ α _ γνι _ ζο _ ο _. με _. ε _ νον _ λα _ ο _. ο _ ο _. ον _ ε _ ευ _. σε _ ε _ ε _ βη _ τοις _ εκ _ μι _ α _ α _ ρω _ ω _ ω _ ω ν_ θυ _. υ _ σι _ ι _ ων _ κε _ χρα _ με _ ε _ ν οις _ βρω _ μ α_ α _ σιν _ ε _ πει _ ρα _ α _ α _ α _ το _ ο _ κα _ τα _ μι _ αι _ α ι _ αι _ αι _ νειν _ αλλ _ α _ αυ _ τος _ το _ ε _ κει _ νου _ μη _ χα _ νη _ η _ μα _ α _ σο _ φω _ τε _ ρα _ δι _ ε _ ε _ λυ _. υ _ σα _. α _ ας _ ε _ ε _ ε _ πι _ ι _ νοι _ οι _. οι _ α _ ο _ να _ α ρ _ ε _ πι _ ι _ στας _ τ ω_ το _ ο _ τε _ Αρ _ χι _ ε _ ε _ ρει _ και _ το _ β α_ θυ _ της _ γνω _ μ ης _ α _. α _ α _ να _ α _ α _ κ α_ α _ λυ _ υ _. υ _ π των _ και _ το _ α _ το _ π ον_ του _ εγ_ χει _ ρη _ η _ μ α _ το _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 176

177 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ος _ υ _ πο _ ο _ ο _ δη _ η _ η _ η _ λων _ και _ δη _ σ οι_ χα _ ρι _ στη _ ρι _ α _ θυ _ ο _ ον _ τες _ σω _ ω _ τη _ η _ ρα _ ε _ ε _ πι _ γρα _ φο _. ο _ ο _ ο _ με_ ε _ ε _ ε _ θα _ ε _ τη _ σι _ ον _ α _ να _ α _ μ νη_ η _ σιν _ του _ γε_ νο _ με _ ε _ ν ου_ ου _ ου _ π οι_ ου _ ου _ ου _ με _ ε _ ε _ ε _ νοι _ κ αι_ το _ λοι _ πον _ εξ _ αι _ του _. με _ ε _ νοι _ των _ ε _ πι _ νοι _ ων _ τ ου _ πο _ ο _. νη _ η _ ρου _ α _ βλα _ βεις _ πε _ ε _. ρι _ σω _ ω _ ω _. ω _ ζε _ ε _ ε _ ε _ σθαι _ ται _ α ις_ προς _ Θε _ ο _ ον _ σου _ ου _ ου _ π ρε_ ε _ σβει _ ει _. ει _ αις _ μα _ αρ_ τυ _ υ ς _ Θ ε_ ο _ ο _ ο _ δ ω _ ω _ ω _ ω _ ρε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 177

178 ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Εἰς τόν Ὄρθρον Εἰς τοὺς Αἴνους Δοξαστικό Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 _ γι _ ω _ συν _ η _ ης _ δ ω_. ω _ ω _ ρε _ ε _ α _ και _ π λου _ τος _ θει _ ει _ ει _. ει _ α _ ας _. ζω _ ω _ ω _ ης _ πε _ φα _ νε _ ε _ ρ ω _. ω _ σαι _ τω _ κο _ ο _ σ μω_ ω _ ω _ Θ ε _ ο _ ο _ ο _ δ ω _ ω _ ω _ ω _ ρε _ Χρι _ ι _ στο _ ος _ γ α_ αρ_ σ ου_. ου _ ου _ σο _ ο _ φε _ την _ μνη _ η _ η _ μ η _ η _ ην _ ε _ δο _ ο _ ο _ ξα _ α _ α _ α _ σεν _ εν _ η _ σ υμ_ φω _ νως _ οι _ πι _ ι _ στοι _ γε _ γη _ θο _ ο _ τε _ ε _ ες _ υ _ υ _ μνου _ ου _. ου _ μεν _ τ ους_ α _ γω _ ω _ να _ α ς _ τ ων_ π ο_ ο _ ο _ ν ω _ ω _ ω _ ω ν_ σου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 178

179 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων Δοξαστικό Εἰς τόν Ἑσπερινόν Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 _ χα _ α _ α _ ρι _. ις _ ε _ επ_ ε _ λ α_ α μ_ ψε _. ε _ τη _. η _ ης _ α _ α _ α _ λ η_ θει _ ει _ ας _. τα _ προ _ τυ _ που _ ου _ με _. ε _ να _ α _ πα _ α _ λ αι_ αι _ σ κι _ ω _ ω _ δω _ ω _ ω _ ως _ νυν _ α _ να _ φαν _ δο _ ο _ ο _ ον _ εκ _ τε _ τε _. ε _ ε _. ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ σται _ ι _ ι _ δου _ ου _ γ α _. αρ _ η _. η _ η _ Ε _ ε _ εκ _ κ λη _ σι _ ι _ α _ την _ εν _ σ ω_ μ ον_ ει _ κο _ να _ Χρι _ ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 179

180 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ στου _.ω ς _ υ _ περ _ κο _ σ μι _ ο _. ον _ κο _ ο _. ο _ σμο _ ον _ ε _ ε _ ε _ ε π_ α μ_ φι _ ι _ ε _. ε _ ε _. εν _ νυ _ υ _ υ _ υ _ ται _ της _ σκη _ νης _. του _. ου _ ου _ μα _ α _ αρ_ τυ _ ρι _ ι _ ου _.τ ον _ τυ _ υ _ π ον_ προ _ υ _ υ _ υ _ π ο_ γρα _ α _ α _ φ ου _ ο υ _ ου _ ου _ σα _ και _ την _ Ορ _ θο _ δο _ ξ ον_ πι _ ι _. στιν _ κατ _ ε _. ε _ ε _ χου _ σα _ ι _ να _ ον _ σε _ βο _ ο _ με _. ε _ θα _ του _ ου _. ου _ του _. ου _ και _. αι _ αι _ τη _ η _ ην _ ει _ κο _ ο _ να _. δι _ α _ κρα _ τουν _ τε _ ε _ ε _ ες _ μη _ πλα _ νω _. ω _ ω _. ω _ με _ ε _ ε _ ε _ θα _ εν _ δυ _ σα _. σθω _. ω _ ω _ σα _ α _ αν _ αι _ σχυ _ υ _ νην _ οι _ οι _ ου _ ου _ τ ω_ ω _ μη _ πι _ στε _. ε _ ε _. ευ _ ο _ ο _ ο _ ον _ τες _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 180

181 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ μιν _ γ α_ αρ _ δο _ ο _. ο _ ξα _ του _ σαρ _ κω _ θεν _ το _ ος _ η _ μο _ ορ _ φη _ η _ η _ η _ ευ _ σε _ βως _ π ροσ _ κυ _ ν ου _. ου _ με _ ε _. ε _ νη _ ου _ ου _ θε _. ε _ ο _. ο _ ο _ ποι _ οι _ οι _ ου _. ου _ με _ ε _. ε _ νη _ τα _ αυ _ τ ην_ κ ατ_ α _ σπα _ ζο _ ο _ με _. ε _ νοι _ πι _ στοι _ βο _ η _ η _ η _. η _ σω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ ο _ Θε _ ος _ σω _. σο _. ο _ ον _ το _ ο _ ον _ λ α _ ο _ ον _ σου _ και _ ευ _ λο _ γ η_ η _ σ ον _ την _ κλη _ ρο _ νο _ ο _ μι _ ι _ ι _ α _ α _ α _. αν _ σου _ Ἕτερον Δοξαστικό Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 _ χα _ α _ α _ ρις _ ε _ επ_ ε _ ε _. λαμ _ ψε _. ε _ τη _. η _ ης _ α _ α _ α _ λ η _ θει _ ει _ ας _ τα_ προ _ τυ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 181

182 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ που _ με _ να _ πα _ λ αι_ αι _ σ κι _ ω _ ω _ δως _ νυν _ αν _ α _ φαν _ δο _ ο _ ο _ ον _ εκ _ τε _ τε _. ε _ ε _. ε _ λε _ ε _ ε _. ε _ σται _ ι _ δου _ ου _ γ α _. αρ _ η _. η _ η _ Ε _ ε _ εκ _ κ λη _ σι _ α _ την _ εν _ σ ω_ μ ον_ ει _ κο _ να _. α _ Χρι _ ι _ στου _ ου _ ω ς_ υ _ περ _ κο _ σ μι _ ο _. ον _ κο _ ο _. ο _ σμο _ ον _ ε _ ε _ ε _ ε π_ α μ_ φι _ ι _ ε _. ε _ ε _. εν _ νυ _ υ _ υ _ υ _ ται _ της _ σκη _ νης _ τε _ μα _ α _ αρ_ τυ _ ρι _ ι _ ου _ τ ον _ τυ _ υ _ π ον_ προ _ υ _ υ _ υ _ π ο_ γρα _ α _ φ ου _ ο υ _ ου _ ου _ σα _ και _ την _ ορ _ θο _ δο _ ξ ον _ πι _ ι _. στιν _ κατ _ ε _. ε _ ε _ χου _ σα _ ι _ ι _ να _. α _ ον _ σε _ βο _ ο _ με _. ε _ θα _ του _ ου _ τ ου _ κ αι_. αι _ αι _ τη _ η _ ην _ ει _ κο _ ο _ να _ δι _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 182

183 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ κρα _ τουν _ τε _ ε _ ε _ ες _ μη _ πλα _ νω _. ω _ ω _. ω _ με _ ε _ ε _ ε _ θα _ εν _ δυ _ σα _. σθω _ σα _ α _ αν _ αι _ σχυ _ νην _ οι _ ου _ ου _ τ ω_ ω _ μ η_ πι _ στε _. ε _ ε _. ευ _ ο _ ο _ ο _ ον _ τες _ η _ μιν _ γ α_ αρ _ δο _ ο _. ο _ ξα _ του _ σαρ _ κω _ θεν _ το _ ος _. η _ μο _ ορ _ φη _ η _ η _ ευ _ σε _ βως _ π ροσ _ κυ _ ν ου _. ου _ με _ ε _. ε _ νη _ ου _. θε _ ο _. ο _ ο _ ποι _ οι _ ου _ ου _. ου _ με _ ε _. ε _ νη _ ταυ _. την _ κ α_ τα _ σπα _ ζο _ με _ ν οι_ πι _ στοι _ οι _ β ο _ η _ η _ η _. η _ σω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ ο _ Θε _ ε _ ος _ σω _. σον _ το _ ο _ ον _ λ α _ ο _ ον _ σου _ και _ ευ _ λο _ γ η_ η _ σ ον _ την _ κλη _ ρο _ νο _ ο _ μι _ ι _ ι _ α _ α _ α _ αν _ σου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 183

184 Δοξαστικό Εἰς τόν Στίχον Δόξα ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ι _ εξ _ α _ σε _ βει _ ας _ ε ις _ ευ _ σε _. βει _. ει _ ει _ α _ α _ αν _ π ρο _ βα _ αν _ τες _ και _ τω _ φω _ τι _ τη_ ης _ γνω _ ω _. ω _ σε _. ε _ ω _. ω _ ως _ ε _ ε _ ελ _ λ α _.α μ _ φθε _ ε _. εν _ τες _ ψαλ _ μι _ κω _. ως _ τας _ χει _ ει _. ρας _ κρο _ τη _. η _ η _ σω _ μεν _ ευ _ χα _ ρι _ στη _ η _. η _ ρι _ ι _ ι _ ον _ αι _ αι _ νον _ Θε _ ω _ π ροσ _ α _ α _ α _. α _ γο _ ο _ ο _ ον _ τες _.κ αι _ τας _ εν _ τοι _ χ οις _ κ αι_. αι _ αι _ πι _ ι _ να _. α _ ξι _ και _ ι _ ε _ ροι _ οι _ οι _.ο ις _ σκε _ ευ _. ε _ ε _ ε _ σιν _ εγ _ χα _ ρα _ χθει _ ει _ σ ας _ ι _ ε _ ε _ ρας _ Χρι _. ι _ ι _ στου _ ου _ ου _ ει _ κο _ ο _ νας _ της _ Παν _ α _ α _. α _ γνου _ κ αι_ αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 184

185 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ παν _. τω _. ω _ ων _ τω _ ω _ ω ν_ Α _ γι _ ι _ ων _. τι _ μη _ τι _ κω _ ω _ ω _ ω ς_ προσ _ κυ _ νη _. η _ η _. η _ σ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ α _ πο _ βα _ λο _ ο _. με _ ε _ νοι _ τη _ η _ η _ ην _ δυ _ σε _ ε _ βη _ των _ κα _ κο_ ο _ δο _. ο _ ξω _ ω _.ω ν _ θρη _ σ κει _ ε ι _ ει _ ει _ αν _ η _ γαρ _ τι _ ι _ μη _ η _. η _ τη _ η _ ης _ ει _ κο _ ο _ νος _ ως _ φη _ σι _ Β α_. α _ α _ σι _ ι _ λ ει _. ει _ ος _ ε _ πι _ το _ πρω _ το _ ο _. ο _ τυ _. υ _ πο _. ο _ ον _ δι _ ι _ ι _ α _. α _ βαι _ αι _. αι _ νει _ αι _ του _ ου _ με _ ν οι _ τ αις_ πρε _ σβει _ ει _. ει _ αις _ της _ α _ χ ραν _ τ ου_ ου _ σ ου _ Μη _ η _ τρος _ Χρι _ ι _ στε _ ε _ ε _ ε _ ο _ Θ ε_ ο _ ο _ ος _ η _ η _ η _ η _ μων _ και _ αι _ πα _ αν _. τω _. ω _ ων _ τω _ ω _ ω ν_ Α _ γι _ ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 185

186 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ων _ δω _ ρη _ θη _. η _ ναι _ η _ μιν _ το _ με _ ε _ γ α_ α _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _. ε _ ος _ Ἕτερον Δοξαστικό Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 ι _ εξ _ α _ σε _ βει _ ας _ ε ις _ ευ _ σε _ ε _. βει _ α _ α _ αν _ π ρο _ βα _ αν _ τες _ και _ τω _ φω _ τι _ τ ης_ γνω _ ω _ σε _ ε _ ω _. ω _ ως _ ε _ ε _ ελ _ λ α _.α μ _ φθε _ ε _. εν _ τες _ ψαλ _ μι _ κως _ τ ας_ χει _ ει _. ρας _ κρο _ τη _. η _ η _ σω _ μεν _ ευ _ χα _ ρι _ στη _ η _ ρι _ ι _ ι _ ον _ αι _ αι _. αι _ νον _ Θε _ ω _ π ροσ_ α _ α _ α _ α _. α _ γο _ ο _ ο _ ον _ τες _ κ αι_ ταις _ εν _ τει _ χ οις _ και _ αι _ πι _ να _ α _ ξι _ και _ ι _ ε _ ροι _ οι _ οι _.ο ις _ σκε _ ευ _. ε _ ε _ ε _ σιν _ εγ _ χα _ ρα _ χθει _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 186

187 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ει _. ει _ σας _ ι _ ε _ ε _ ρα _ ας _. Χρι _. ι _ ι _ στου _ ου _ ου _ ει _ κο _ ο _ νας _ της _ Παν _ α _ α γ_ ν ου _ κ αι_ αι _ πα _ αν _. των _ τω _ ω _ ω ν_ α _ γι _ ι _. ι _ ων _ τι _ μη _ τι _ κω _ ω _ ω _ ω ς_ π ροσ_ κυ _ υ _ νη _. η _ σ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ α _ πο _ βαλ _ λο _ ο _ με _ ε _. ε _ νοι _ τη _ η _ η _ ην _ δυ _ σε _ ε _ βη _ των _ κα _ κο_ ο _ δο _ ο _ ο _ ξω _ ω ν_ θρη _ σ κει _ ε ι _ ει _ ει _ αν _ η _ γαρ _ τι _ μη _ η _ τη _ η _ ης _ ει _ κο _ ο _ νος _ ως _ φη _ σι _ ι _ Β α_. α _ α _ σι _ λ ει _ ος _ ε _ πι _ το _ πρω _ το _ ο _ τυ _. υ _ πο _. ο _ ον _ δι _ ι _ ι _ α _. α _ βαι _ αι _. αι _ νει _ αι _ του _ με _ ν οι _ τ αις_ πρε _ σ βει _ α ις_ της _ α _ χ ραν _ τ ου_ ου _ σ ου _ μη _ η _ τρος _ Χρι _ ι _ στε _ ε _ ε _ ε _ ο _ Θε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 187

188 _ Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ε _ ο _. ο _ ο _. ος _ η _ η _ η _ η _ μων _ και _ πα _ αν _. των _ τω _ ω _ ω ν_ α _ γι _ ι _. ι _ ων _ δω _ ρη _ θη _ ν αι_ η _ μιν _ το _ με _ ε _ γ α_ α _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος Ἀπολυτίκιο ην _ α _ χραν _ τ ον_ Ει _ κο _ να _ σου _ π ρο_ σκυ _ νου _ μεν _ Α _ γ α_ θε _ αι _ του _ με _ ν οι_ συγ _ χω _ ρη_ σιν _ τ ων_ πται _ σμα _ των _. η _ μων _ Χ ρι_ στε _ ο _ Θ ε_ ος _ βου _ λη _ σει _ γαρ _ ηυ _ δο _ κ η_ σας _ σαρ _ κι _ α _ ν ελ_ θ ειν_. εν _ τω _ Σ ταυ _ ρω _ ι _ να _ ρυ _ ση _ ο υς_ ε _ ε _ π λα_ σας _ εκ _ της _ δου _ λει _ ας _ τ ου_ εχ _ θ ρου _ ο _ θεν _ ευ _ χα _ ρι _ σ τως_. βο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 188

189 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ω _ ω _ μεν _ σοι _ Χα _ ρας _ ε _ πλη _ ρω _ σας _ τα_ παν _. τα _ ο _ Σω _ τηρ _ η _ μ ων _ πα _ ρα _ γε _ νο _ με_ νος _ ε ις _ το _ σω _ σ αι_ τον _ Κο _ ο _ ο _ σ μον _ αν _ τα _ υ _ π ερ_ εν _ ν οι_ αν _ παν _ τα _ υ _ π ερ_ εν _ δο _ ξα _ τα _ σα _ Θ ε_ ο _ το _ κε _ μ υ_ στη _ ρι _ α _ τη _ α _ γνει _ α _ ε _ σφρα _ γι _ σμε _ νη _ και _ π αρ_ θε _ νι _ α _ φυ_ λ ατ_ το _ με _ ε _ νη _ Μη _ τ ηρ _ ε _ γνω _ σ θης_ α _. ψευ _ δης _ Θε _ ον _ τε _ κου _ σ α _ α _ λ η_ θι _ νον _ αυ _ τον _ ι _ κε _ τ ευ_ ε _ σ ω _ θη _ ν αι_ τας _ ψυ _ χα _ α _ ας _ η _ μ ω _ ω _ ω ν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 189

190 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον Εἰς τόν Ὄρθρον Κανὼν Τριῳδίου Ὠδὴ α _ Μουσικόν Τριώδιον Α πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ κιρ _ τω _ ων _ τες _ μετ _ ευ _ φρο _ συ _ ν ης_ ση _ με_ ρ ον_ πι _ στοι _ βο _ η _ σ ω_ μ εν _ ω ς _ θαυ _ μα _ στα _ τα_ ερ _ γ α _ σ ου_ Χρι _ στε _ κ αι _ με _ γα _ λ η _ η _ δυ _ να _ α _ μ ις _ ο _ την _ η _ μων _ ο _ μο _ ν οι_ αν _ και _ σ υμ_ φω _ νι _ αν _ ερ _ γ α_ σα _ με_ ν ος _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ _ με _ ε _ ραν _ χαρ _ μο _ νι _ κην _ θε _ ο _ φ ρο_ ν ες_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 190

191 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ δευ _ τε _ τε _ λε _ σ ω_ μ εν _ νυν _ ου _ ρα _ νος _ ευ _ φ ραι_ νε _ τ αι_ και _ γη _ κ αι _ αγ _ γε _ λ ων_ τα _ ταγ _ μ α_ α _ τα _ και _ των _ βρο _ των _ συ _ στη _ μ α_ τα_ δι _ α _ φε _ ρον _ τ ως_ ε _ ορ _ τα _ ζ ον_ τα _ μ α_ τι _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Π νευ_ _ δο _ ο _ θη _ τη _ Εκ _ κλη _ σι _ α _ ση _ με_ ρ ον_ τα_ νι _ κη _ τη _ ρι _ α _ θε _ ο _ κι _ νη _ τ ω_ ν ευ_ σ ει _ κ αι_ βου _ λη _ Μ ι _ χα _ ηλ _ Θ ε_ ο _ δω _ ρα_ ας _ τε _ των _ ευ _ σε _ βως _ της _ πι _ σ τε_ ω ς_ αν _ τε _ χο _ με _ ν ων_ βα _ σι _ λε _ ω ν_ η _ μ ων _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 191

192 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ αι _ νυν _ κ αι_ α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ ω _. νας _ των _ αι _ ω _ ν ων_ α _ μ ην _ ομ _ φαι _ αι _ αι _ των _ δυσ _ με _ νων _ εξ _ ε _ λι _ π ον_ σα _ φως _ αι _ ρε _ σε _ ω ν _ τ ον _ γαρ _ να _ ον _ σ ου_ π αν_ α _ γ νε_ σε _ μνη _ εν _ ει _ κο _ σι _ κο _ σ μου _ με_ ε _ ν ον _ παν _ ευ _ σε _ βως _ θε _ ω _ με_ ν οι _ νυν _ π αν_ ι _ ε _ ρως _ α _ γ αλ_ λο _ με_ θα _ Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί. Ὠδὴ γ Μουσικόν Τριώδιον Α πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ υκ _ ε _ τι _ τ ων_ α _ σε _ βων _ αι _ ρε _ τι _ κων _ νυν _ η _ ο _ φ ρυς _ αι _ ρε _ τ αι _ η _ γαρ _ Θε _ ου _ ου _ δυ _ να _ μ ις _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 192

193 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ την _ ορ _ θο _ δο _ ξι _ ι _ αν _ ε _ κρα _ τυ _ ν εν _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ ε _ φε _ λ αι_ π ρο_ φ η_ τι _ κως _ ζω _ ο _ ποι _ ον _ εξ _ ου _ ρα _ νου _ σ η_ με_ ρ ον _ δρο _ σ ον_ η _ μιν _ ρα _ να _ τ ω_ σ αν _ ε _ πι _ τη_ ε _ γε _ ερ _ σ ει_ τ ης_ πι _ σ τε_ ω ς _ μ α_ τι _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Π νευ_ _ μνη _ σ ω_ μ εν_ τ ον_ Χ ρι _ στον _ τον _ α _ να _ δει _ ξαν _ τα _ η _ μιν _ α _ ν ασ_ σ αν _ θε _ ο _ σε _ βη _ φι _ λο _ χ ρι_ σ τον _ συν _ τω _ θε _ ο _ στε _ ε _ π τω_ β λα_ στη _ μ α_ τι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 193

194 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ αι _ νυν _ κ αι_ α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ ω _. νας _ των _ αι _ ω _ ν ων_ α _ μ ην _ κη _ νην _ σ ου_ τ ην_ ι _ ε _ ραν _ κα _ τα _ λα _ βον _ τες _ οι _ πι _ σ τοι _ π αν_ α _ γ νε _ φω _ το _ ει _ δει _ ει _ χα _ ρι _ τι _ νυν _ κ α_ ταυ _ γ α_ σθη _ ν αι_ δε _ ο _ με _ θα _ α _ α _ α _ α _ Χορὸς Ἀγγελικός. Μεσώδια Καθίσματα Μουσικόν Τριώδιον Α πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ην _ θει _ αν _ σου _ μορ _ φην _ εν _ ει _ κο _ νι _ τυ _ π ουν _ τ ες _ τ ην_ γεν _ νη _ σιν _ Χρι _ στε _ α _ ρι _ δη _ λ ως_ β ο_ ω _ μ εν _ τα _ θαυ _ μ α_ τα _ τα_ α _ αρ _ ρη_ τα _ την _ ε _ κου _ σι _ ον _ σ τα_ αυ _ ρ ω_ σ ιν _ ο _ θ εν_ δαι _ αι _ μ ο_ ν ες _ α _ π ο_ δι _ ω _ κον _. ται _ φο _ β ω _ και _ κα _ κο _ ο _ δο _ ξ οι _ εν _ κ α_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 194

195 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ τη _ φει _ α _. θρη _ νου _ σ ιν _ ω ς_ του _ των _ συμ _ με _ το _ χοι _ Δόξα Πατρί... ορ _ φας _ των _ προ _ φη _ των _ α _ πο _ στο _ λ ων_ τα_ ει _ δη _ μ αρ_ τυ _ ρων _ ι _ ε _ ρων _ και _ α _ γι _ ω ν_ α _ παν _ τ ων _ ει _ κο _ ν ας_ και _ μ ορ_ φ ω_ ω _ μ α_ τα _ ι _ ε _ ρως _ ω _ ρα_ ι _ ι _ ζε _ τ αι _ του _ Νυμ _ φι _ ι _ ου _ δε _ τ ου_ νο _ η _ του _ και _. της _ Νυμ _ φ ης _ α _ γλα _ ι _ ι _ ζε _ τ αι _ τ αις _ νο _ ε _ ραις _ α _. γλα _ ι _ α ις _ η _ μη _ τηρ _ η _ α _ νω _. Σι _ ων _ Καὶ νῦν... ο ις_ πο _ θω _ σου _ σε _ μνη _ την _ α _ γι _ αν _ ει _ κο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 195

196 Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ να _ τι _ μω _ σι _ και _ Θε _ ου _ α _ λη _ θη _ σε _ Μ η_ τε _ ρα _ συμ _ φω _ ν ως_ κα _ τ αγ_ γε_ ελ _ λ ου_ σι _ και _ πι _ στως _ π ροσ_ κυ _ ν ου_ ου _ σι _ σε _ φυ _ λ αξ_ φα _ α _ νη _ θι _ κ αι_ κ ρα_ ται _ α _ προ _. στα _ σι _ α _ α _ πο _ τρε _ ε _ π ου_ σ α _ παν _ δυ _ σχε _ ρες _ πορ _. ρω _ του _ τ ων _ ω ς_ παν _ τα _ ι _ σχυ _ ου _ σ α _ α _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 196

197 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Κοντάκιον Τριωδίου Ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος τοῦ Πατρός, ἐκ σοῦ Θεοτόκε περιεγράφη σαρκούμενος, καὶ τὴν ῥυπωθεῖσαν εἰκόνα εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναμορφώσας, τῷ θείῳ κάλλει συγκατέμιξεν. Ἀλλ ὁμολογοῦντες τὴν σωτηρίαν, ἔργῳ καὶ λόγῳ ταύτην ἀνιστοροῦμεν. Οἶκος Τριωδίου Τοῦτο τὸ τῆς Οἰκονομίας μυστήριον, πάλαι Προφῆται θειωδῶς ἐμπνευσθέντες, δι ἡμᾶς, τοὺς εἰς τὰ τέλη τῶν αἰώνων καταντήσαντας, προκατήγγειλαν, τῆς τούτου τυχόντες ἐλλάμψεως. Γνῶσιν οὖν θείαν δι αὐτοῦ λαβόντες, ἕνα Κύριον τὸν Θεὸν γινώσκομεν, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι δοξαζόμενον, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύοντες, μίαν Πίστιν, ἓν Βάπτισμα ἔχοντες, Χριστὸν ἐνδεδύμεθα. Ἀλλ ὁμολογοῦντες τὴν σωτηρίαν, ἔργῳ καὶ λόγῳ, ταύτην ἀνιστοροῦμεν. Συναξάριον Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν Εἰκόνων, γενομένης παρὰ τῶν ἀειμνήστων Αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαὴλ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας, ἐπὶ τῆς Πατριαρχίας τοῦ ἁγίου καὶ ὁμολογητοῦ Μεθοδίου. Στίχοι Τὰς οὐ πρεπόντως ἐξορίστους Εἰκόνας, Χαίρω, πρεπόντως προσκυνουμένας βλέπων. Ἡ ἀπαράλλακτος Εἰκὼν τοῦ Πατρός, πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου Ὁμολογητῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 197

198 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Καταβασίες Ὡδὴ α' α _ λα _ ασ _ σης _ το _ ε _ ρυ _ θ ραι _ ον _ πε _ λ α_ γ ος_ α _ βρο _ χοις _ ι _. χνε _ σ ιν _ ο _ πα _ λαι _ ος _ π ε_ ζ ευ _ σ ας _ Ι _ σρα _ ηλ _ σ ταυ _ ρο _ τυ _ π οις_ Μω _ σε _ ε _ ω ς_ χ ερ_ σι _ του _ Α _ μα _ ληκ _ την _ δυ _. να _ μ ιν_ εν _ τη_ ε _ ρη _ μ ω_ ε _ τ ρο_ πω _ σ α_. το _ Ὡδὴ γ' υ _ φραι _ νε _ τ αι_ ε _ πι _ σοι _ η _ Εκ _ κλη _ σι _ α _ σου _ Χρι _ στε _ ε _ κ ρα_ ζu _ σ α _ συ _ μ u _ ι _ σχυ _ υς _ Κυ _. ρι _ ε _ Α' Χορός και _ κα _ τα_ φυ _ γη _ η _ κ αι_ σ τε_ ρε _ ω _ μ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 198

199 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ὡδὴ δ' _ παρ _ θεν _ τα _ σε _ ι _ δu _ u _ σ α_ η _ Εκ _. κλη _ σι _. ι _ α _ ε _ πι _ Σ ταυ _ ρu _ τον _ Η _. λι _ ο _ ο _. ον _ της _ δι _ και _. ο _ συ _ ν ης _ ε _. στη _ εν _ τη _ τα _ α _ ξ ει_ αυ _ τ ης _ ει _ κο _ ο _ τως _ κραυ _ γα _. ζu _ σ α _ δο _ ξα _ τη_ δυ _ να _ α _ μ ει_ σ u_ Κυ _ ρι _ ε _ Ὡδὴ ε' υ _ υ _ Κ υ_ ρι _ ε _ μ u _ φως _ ε ις _ τον _ κο _ σ μον_ ε _ λη _ η _ λυ _ υ _ θ ας _ φ ως _ α _ γι _ ον _ ε _ πι _ στρε _ φων _ εκ _ ζο _ φω _ δ uς_ α _ γνοι _ οι _ οι _ ας _ τuς _ πι _ σ τει_ α _ νυ _ μνuν _ τ ας_ σε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 199

200 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ὡδὴ στ' υ _ σ ω_ ω _ σ οι _ με _ τα _ φω _ νης _ αι _ νε _ ε _ ε _ σε _ ως _ Κυ _. ρι _ ε _ η _ Εκ _ κλη _ σι _ α _ β ο_ α _ σοι _ εκ _ δαι _ μο _ νων _ λυ _ υ _ θ ρu_ κε _ κα _. θαρ _ με _ νη _ τ ω_ δι _ οι _ κ τον _ εκ _ της _ πλευ _ ρας _ σu _ ρε _ ευ _ σ αν_ τι _ αι _ μ α_ τι _ Ὡδὴ ζ' ν _ τη _ κ α_ μι _ νω _ Α _ βρα _ μι _ αι _ οι _ Παι _ δ ες_ τη_ Π ερ_ σι _ κη _ πο _ θ ω_ ευ _ σε _ βει _ ει _ ας _ μαλ _ λ ον_ η _ η _ τη_ φ λο_ γι _ π υρ _ πο _ λu _. με _ νοι _ ε _ κρα _ αυ _ γ α_ α _ ζ ον _ ευ _ λο _ γη _ με _ νος _ ει _ εν _ τω _ Να _ ω _ τ ης_ δο _ ξ ης_ σ u_ Κυ _ ρι _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 200

201 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ὡδὴ η' ι _ νu _ μεν _ ευ _ λο _ γu _ μ εν_ προ _ σκυ _ νu _ u _ μεν _ τον _ Κυ _. ρι _ ον _ ει _ ει _ ρας _ εκ _ πε _ τα _. σας _ Δ α_ νι _ ηλ _ λε _ ο _ τ ων_ χ α_ σ μα _ τα _. εν _ λακ _ κω _ ε _. φρα _ ξ εν _ πυ _ ρος _ δε _ δυ _ να _ μιν _ ε _ ε _ σ βε_ ε _ σ αν _ α _ ρε _ την _. πε _ ρι _ ζω _ σα _. με _ ν οι _ οι _ ευ _ σε _ βει _ ας _ ε _ ρα _ σται _ Παι _ δ ες_ κραυ _ γα _ ζο _ ον _ τ ες _ ευ _ λο _ γει _ τε _ παν _ τα_. τα _ ερ _ γ α_ Κυ _ ρι _ u _ τ ον _ Κυ _ ρι _ ο _ ο _ ο _ ον _ Ὡδὴ θ' ι _ θος _ α _ χει _ ρο _ ο _ τμη _ τος _ ο _ ο _ ο _ ρuς _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 201

202 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ εξ _ α _ λα _ ξευ _ τu_ σu _. Πα _ θε _ νε _ α _ κρο _ γω _ νι _ αι _ ω ς_ ε _ τμη _ η _ θη_ Χ ρι_ σ τος _ συ _ να _ α _ ψας _ τας _ δι _ ε _ στω _. σας _ φυ _ σ ις _ δι _ ο _ ε _ πα _ γαλ _ λο _ με_ ε _ ν οι _ σε _ Θ ε_ ο _ το _ κε _ με _. γα _ λυ _ νο _ με _ ε _ ε _ εν _ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. Ἐξαποστειλάρια Μουσικόν Τριώδιον πρ. Κων. Παπαγιάννη κιρ _ τη _ σ α_ τε _ ε _ κ ρο_ τη _ η _ σα _ τε _ μετ _ ευ _ φρο _ συ _ υ _ ν ης_ α _ α _ σ α_ τε _ ως _ θαυ _ μα _ στα _ σ ου_ ου _ κ αι_ ξε _ ε _. ε _ να _ Χρι _ στε _ β ο_ ων _ τε _ ες _ τα_ ε _ ερ _ γα _ και _ τις _ ι _ σ χυ_. σει _ εξ _ ει _ πειν _ Σω _ τ ερ_ τας _ δυ _ υ _ να _ σ τει_ ει _ ας _ σ ου _ του _ την _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 202

203 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ μω _ ω ν_ ο _ μο _ ο _. νοι _ αν _ κ αι_ σ υμ_ φ ω _ νι _ ι _ αν _ εις _ μι _ αν _ εν _ ω _ σ αν_ τες _ Ε _ εκ _ κ λη_ σι _ ι _ α αν _ ομ _ φαι _ αι _ νυ _ υν _ εξ _ ε _ ε _ λι _ πον _ της _ δυσ _ με _ νου _ ο υς_ αι _ ρε _ ε _ σε _ ω ς _ και _ το _ μνη _ μο _ συ _ υ _ ν ον_ τα _ αυ _ τας _ εξ _ η _ φα _ νι _ σ θη_ η _ μ ετ_ η _ η _ χου _ τον _ γαρ _ να _ ο _ ον _ σ ου_ πα _ αν _ α _ γνε _ π αν_ ευ _ πρε _ πω _ ω ς_ θε _ ω _ ω _ με_ ν οι _ κε _ κο _ σμη _ με _ ε _ ν ον_ χα _ α _ ρι _ σι _ των _ σε _ βα _ σμι _ ω _ ω ν_ ει _ κο _ ο _ νων _ β χορός χα _ ρας _ π λη_ ρου _ με_ ε _ θα_ π α_ αν _ τε _ ες _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 203

204 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Εἰς τοὺς Αἴνους, ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα Ἔδωκας σημείωσιν Μουσικόν Τριώδιον Α πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ τυμ _ πα _ νω _ και _. χο _ ρω _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ χορ _ δαι _ α ις_ κ αι_ ορ _ γα _ νω _ ν _ σοι _ ν υν_ α _ γαλ _ λε _. ται _ η _ Εκ _ κλη _ σι _ α _ φι _ λαν _ θ ρω_ π ε _ τω _ νυμ _ φι _ ω _ κ αι_ κτι _ σ τη_ αυ _ τ ης _ τω _ ταυ _ τ ην_ θε _ λη _ μ α_ τι _ θε _ ο _ πρε _ πε _ στα _ τ ω _ εξ _ ει _ δω _ λ ων_ πλα _ α _ νης _ λυ _ τρω _ σα _ με _ ν ω _ και _ σαυ _ τω _ αρ _ μο _ σα _ με _. ε _ ν ω_. τι _ μι _ ω _ αι _ μ α_ τι _ φαι _ δ ρως_ α _ πο _ λαμ _ βα _ ν ου_. σα _ τ ην_ ι _ ε _ ραν _ α _ να _ στη _ λ ω_ σιν _ των _ ει _ κο _ νων _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 204

205 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ και _ χαι _ ρ ου _ ου _ σ α _ σε _ υ _ μνει _ κ αι_ δο _ ξα _ ζ ει_ πι _ σ τως _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χ οις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λ οις_ α _ λ α_ λαγ _ μου _ πα _ σ α_ πνο _ η _ αι _ νε _ σα _ α _ τω _ ω _ τον _ Κυ _ ρι _ ον _ Πάλιν τὸ αὐτό. _ να _ στη _ θι _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ Θε _ ος _ μ ου _ υ _ ψω _ θη _ τω _ η _ χειρ _ σ ου _ μη _ ε _ πι _ λα _ θη_ τ ων_ πε _ νη _ τ ων_ σ ου_ ε ις _ τε _ λ ος _ αρ _ κος _ το _ εκ _ τυ _ π ω_. μα _ α _ να _ στη _ λουν _ τες _ σ ου_ Κυ _ ρι _ ε _ σχε _ τι _ κω _. ως _ α _ σπα _ ζο _ με_ θα _ το _ με _ γ α_ μ υ_ στη _ ρι _ ον _ τ ης_ οι _ κο _ νο _ μι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 205

206 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ας _ της _ σης _ εκ _ δη _ λου _ ουν _ τες _ ου _ γ αρ_ δο _ κ η_. σει _ ως _ φα _ σιν _ οι _ θε _ ο _ μα _ χοι _ παι _ δες _ του _ Μα _ ν εν_ τ ος _ η _ μιν _ ω _ φ θης_ φι _ λαν _ θ ρω_. πε _ α λλ_ α _ λη _ θει _ α _ κ αι _ φυ _. σει _ σαρ _ κος _ δι _ αυ _ του _ ου _ α _ να _ γο _ με_ νοι _ π ρος_ σον _ πο _ ο _ θ ον_ κ αι_ ε _ ρ ω_ τα _ _ ξο _ μο _ λο _ γη _ σο _ μαι _ σοι _ Κυ _ ρι _ ε _ εν _ ο _ λη _ καρ _ δι _ α _ μου _ δι _ η _ γη _ σο _ μαι _ παν _ τα _ τα_ θαυ _ μα _ σι _ α _ σ ου _ _ με _ ρα_ χαρ _ μο _ συ _. νος _ κ αι _ ευ _ φρο _ συ _ νης _ α _ να _ π λε_ ω ς _ πε _ φα _ νε _. ε _ ρ ω _ ται _ ση _ με_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 206

207 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ρ ον _ φαι _ δρο _ ο _ της _ δ ογ_ μα _ τ ων_ γαρ _ των _ α _ λη _ θε _ στα _ α _ τ ων_ α _ στρα _ π τει _ κ αι _ λα _ αμ _ πει _ η _ Εκ _ κλη _ σι _. α _ τ ου_ Χρι _ στου _ κε _ κο _ σμη _ με _. ε _ νη _. α _ να _ στη _ λω _ σε _ σ ιν _ ει _ κο _ ν ων_ των _ α _ γι _ ω ν_. νυν _ εκ _ τυ _ πω _ μα _ των _ κ αι_ λαμ _ ψε_ σι _ και _ ο _ μο _ ν οι _ α _ γι _ νε _ ται _ τ ων_ πι _ στω _ ω ν_ θε _ ο _ βρα _ β ευ_ τ ος _ Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ε _ ε _ Δο _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ι _ ω _ Πνε _ ευ _. μα _ α _ α _ τι _ ω _ ω _ σης _ τ ω_ και _ ρω _. τη _. η _ ης _ ε _ ε _ εγ_ κ ρα_ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 207

208 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ τει _ ει _. ει _ ας _ νο _ μο _ ον _. ε _ δε _ ε _ ε _. ε _ ξα _ α _ α _ α _ το _ κ αι_ λα _ ο _ ον _ ε _ ε _ επ _ ε _ σπα _ α _ α _ σ α _ α _ α _ α _ το _ Η _ η _ λι _ ι _. ι _ α _ α _ ας _ νη _ η _ στε _ ε _. ευ _ σας _ ου _ ρα _ νου _ ου _.ο υς _ απ _ ε _ ε _. κλει _ ει _ ει _ σε _ τρεις _ δε _ Παι _ αι _. αι _ δε _. ες _ Α _. α _ α _ βρα _ α _ α _ μι _ ι _ αι _ αι _. αι οι _ τυ _ ρ αν_ ν ον_ π α_ ρα _ νο _ μου _ ου _ ο υν_ τα _ α _ δι _ α _ νη _ στει _ ει _ α _ α _ ας _ ε _ νι _ ι _ ι _ κ η _ η _ η _ η _ σαν _ δι _ αυ _ της _ κ αι_ η _ μας _ Σω _ ω _ τηρ _ α _ ξι _. ι _ ι _. ι _ ω _ ω _ ω _ ω _ σον _.τ ης _ Α _ να _ στα _ α _. σε _. ε _ ως _ τυ _ υ _ χειν _ ου _ ου _ τω _ ω _. ω _ βο _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ τας _ Α _ γι _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 208

209 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ο _ ο _ ος _ ο _. ο _ ο _ Θε _ ε _ ος _ Α _. α _ γι _ ο _ ο _ ο _ ος _ Ι _. ι _ ι _ σχυ _ υ _ ρος _ Α _ γι _ ο _ ος _. Α _ θα _ α _ α _. α _ να _ α _ α _ α _ τος _ ε _ λε _ ε _. ε _ η _ σο _ ον _. η _ η _ η _ μας _ Ἕτερον Δοξαστικὸ Ἀθανασίου Καραμάνη ε _ ε _ Δο _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ι _ ω _ Πνε _ ευ _. μα _ α _ α _ τι _ ω _ σης _ τω _ και _ ρω _ ω _. τη _ η _ ης _ ε _ ε _ ε _ εγ_ κρα _ α _ α _ τει _ ει _ ει _ ει _ ας _ νο _ ο _ ο _ μ ο_ ο _ ον _. ε _ δε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ξα _ α _ α _ α _ το _ κ αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 209

210 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ λα _ ο _ ον _ ε _. ε _ ε _ ε _ π ε_ ε _ σπα _ α _ α _ α _ α _ σα _ α _ α _ α _ το _ Η _ λι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ ας _ νη _ η _ στε _. ε _ ευ _ σ α_ ας _ u _ ρα _ νuς _ α _ πε _ ε _. κλει _ ει _ σε _ ε _ τρεις _ δε _ Παι _ αι _ δ ες _ Α _ α _ α _ βρα _ α _ α _ α _ μι _ ι _ αι _ αι _ αι _ αι _ οι _ τυ _. ραν _ ν ον _ π α _ ρα _ νο _ μu _ u _ u _ uν _ τα _ α _ δι _ α _. νη _ στει _. ει _ ει _ ει _ α _. α _ ας _. ε _ ε _. ε _ ε _ νι _ ι _ ι _ ι _ ι _ κη _ η _ η _ η _ σαν _ δι _ αυ _ της _ και _ η _ μα _. ας _ Σω _ τηρ _ α _ ξι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ω _ ω _ ω _ ω _ σον _ της _ Α _ να _ στα _ α _ α _ σε _ ε _ ω _ ως _ τυ _ υ _ χει _ ε ι _ ει _ ε ιν _ u _ u_ u _ u _ τ ω _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 210

211 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ βο _ ο _ ο _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ τας _ Α _ α _ γι _ ος _ ο _. ο _ Θε _ ος _ Α _ α _ γι _ ι _ ι _ ο _ ος _ Ι _ ι _ σχυ _ υ _ ρος _ Α _ α _ α _ γι _ ο _ ο _ ος _. Α _ θα _. α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ nε _ Α _ θα_ α _ α _ να _ α _ τος _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ η _ σο _ ο _ ο _ ον _. η _ η _ η _ η _ μας _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 ω _ σης _ τ ω_ και _ ρω _. της _ ε _ ε _ ε _ εγ_ κ ρα_ α _ τει _ ει _. ει _ ας _ νο _ μο _ ον _. ε _ δε _ ε _ ε _. ε _ ξα _ α _ α _ α _ το _ κ αι_ λα _ ο _ ον _ ε _ ε _ ε π_ ε _ σπα _ α _ σ α _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 211

212 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ α _ α _ το _ Η _ λι _ ι _ α _ α _ ας _ νη _ η _ στε _ ε _. ευ _ σας _ ου _ ρα _ νου _ ο υς_ α π _ ε _ ε _ κλει _ ει _. ει _ σε _ τρεις _ δε _ παι _ αι _ δε _ ες _ Α _. α _ α _ βρα _ α _ α _ μι _ ι _ αι _. αι _ οι _ τυ _ ρ αν_ ν ον_ π α_ ρα _ νο _ ο _ μου _ ου _ ο υν_ τα _ α _ δι _ α _ νη _ στει _ ει _ α _ α _ ας _ ε _ νι _ ι _ κ η _ η _ η _ η _ σαν _ δι _ αυ _ της _ κ αι_ η _ μα _ ας _ Σω _ τηρ _ α _ α _ ξι _ ι _ ω _ ω _ ω _ ω _ σον _ τ ης_ α _ να _ στα _ α _ σε _ ε _ ως _ τυ _ χει _ ε ιν _ ου _ τω _ ω _ βο _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ τας _ Α _ γι _ ο _ ο _ ο _ ος _ ο _ Θε _ ε _ ος _ Α _ α _ γι _ ο _ ο _ ο _ ος _ Ι _ σχυ _ υ _ ρος _ Α _ γι _ ο _ ος _. α _ θα _ α _ α _. α _ να _ α _ α _ α _ τος _ ε _ λε _ ε _ η _ σο _ ον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 212

213 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ η _ η _. η _ μας _ Ἕτερον Δόξα ω _ σης _ τω _ και _ ρω _ ω _. ω _. τη _ η _. ης _ ε _ ε _ ε _ γκρα _ τει _ ει _ ει _ ει _ ας _ νο _ μ ο_ ο _ ο _ ο ν _ ε _ δε _ ε _ ε _ ε _ ξα _ α _ α _ α _ το _ κ αι _ λα _ ο _ ον _ ε _. ε _ ε _ π ε_ σπα _ α _ α _ α _ α _ σ α _ α _. α _ α _ το _ Η _ λι _ ι _ α _ α _ ας _ νη _ στε _ ε _ ε _ ευ _ σας _ ου _ ρα _ νους _ α _ πε _ ε _. κλει _ ει _ σε _ ε _ τρεις _ δε _ παι _ αι _ δε _ ες _ Α _ α _ α _ βρα _ α _ α _ μι _ αι _ αι _ αι _ αι _ οι _ τυ _ υ _ ρ αν_ ν ον _ π α _ ρα _ νο _ μου _ ου _ ου _ ντα _ α _ δι _ α _ νη _ στει _ ει _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 213

214 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ α _. α _ ας _ ε _ νι _ ι _ ι _ ι _ κ η _ η _. η _ η _ σαν _ δι _ αυ _ της _ και _ η _ μας _ Σ ω_ τη _. ηρ _. α _ ξι _ ι _ ι _ ι _ ω _ ω _ ω _ ω _ σον _ τ ης _ Α _ να _ στα _ α _ σε _ ε _ ε _ ως _. τυ _ υ _ χειν _ ου _ ο υ _ ου _ ου _. τω _ ω _ ω _ βο _ ω _ ω _ ω _ ω _ ντας _ Α _ α _. α _ γι _ ο _ ο _. ο _ ο _ ος _ ο _ ο _ ο _ Θε _ ος _ Α _. α _ γι _ ο _ ο _. ο _ ο _ ος _ Ι _ ι _ ι _ σχυ _ ρος _ Α _ α _ α _ γι _ ο _ ος _. Α _ θα _ α _ α _ α _ α _ να _ α _ α _ α _ τος _ ε _ λε _ ε _ ε _ η _ σ ον _ η _. η _ η _ μας _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 214

215 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Εἰς τόν Ἑσπερινόν Δοξαστικό Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 _ σι _ ι _ ε _ τρι _ ισ _ μα _ α _ καρ _ α _ γι _ ω _ τα _ α _ α _ τε _ ε _ πα _ α _. α _ τερ _ ο _ ποι _ μη _ η _ η _. ην _ ο _ ο _. κα _ α _ α _ λος _ και _ τ ου_ αρ _ χι _ μοι _ με_ ν ος_ Χ ρι_ σ του _ μα _. α _ α _ θη _ η _ της _ ο _ τι _ θεις _ τ ην_ ψ υ_ χη _ η _ η _ ην _ υ _ υ _ περ _ τω _ ω _.ω ν _ προ _ β α _ α _ α _ α _ των _ α _ αυ _ το _ ος _ κ αι _ νυ _ υ _. υν _ πα _ α _ τη _ ηρ_ η _. η _ μων _ θε _ ο _ φο _ ο _ ο _ ο _ ρε _ Γρη _ η _ γο _. ο _ ο _. ο _ ρι _ ι _ ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 215

216 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ι _ ε _ αι _ τη_ σ αι_ πρε _ σ βει _ αι _ α ις_ σου _ δω _ ρη _ θη _ η _ η _. η _ ναι _ αι _. η _ η _ η _ μιν _ το _ με _ ε _ γ α_ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 _ σι _ ι _ ε _ τρι _ ισ _ μα _ καρ _ α _ γι _ ω _ τα _ α _ α _ τε _ ε _ πα _ α _ τ ερ _ ο _ ποι _ μη _ η _ η _ η _. ην _ ο _ ο _. κα _ α _ α _ λος _ και _ τ ου_ Αρ _ χι _ ποι _ με_ ν ος_ Χ ρι_ σ του _ μα _ θη _ η _ της _ ο _ τι _ θεις _ τ ην_ ψ υ_ χη _ η _ η _ ην _ υ _ υ _ περ _ τω _ ω ν_ προ _ β α _ α _ α _ α _ των _ αυ _ το _ ος _ κ αι _ νυ _ υν _ Πα _ α _ τηρ _ η _ μ ων _ θε _ ο _ φο _ ο _ ο _ ο _ ρε _ Γρη _ η _ γο _. ο _ ο _ ο _ ρι _ ι _ ι _ ι _ ε _ αι _ τη_ σ αι_ πρε _ σ βει _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 216

217 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ αι _ α ις_ σου _ δω _ ρη _ θη _ η _. η _ ναι _ αι _. η _ η _ η _ μιν _ το _ με _ ε _ γ α_ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ Δοξαστικό Εἰς τόν Στίχον Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 _ γρη _ γ ο _ ρο _ ος _ γ λωσ_ σα _ α _ σου _ προς _ δι _ δα _ α _. σκα _ α _ λι _ ι _. ι _ αν _. εν _ τοις _ ω _ σι _ των _ καρ _ δι _ ω _ ω ν_ εν _ η _. η _ χου _ ου _. ου _ σα _ τας _ των _ ρα _ θυ _ υ _ μ ων _ ψυ _ υ _ χας _. δι _ α _ νι _ ι _ ι _. ι _ στη _ η _ η _ η _ σι _ και _ θε _ ο _ φ θογ _ γοι _ ο ις_ λο _ γ οι_ ο ις_ σ ου _ κλι _ ι _ μαξ _ ε _. ε _ ευ _ ρι _ σ κε_ ε _ τ αι _ τους _ εκ _ γη _ ης _ π ρος _ Θε _ ε _ ον _. α _ να _ α _ φε _ ε _ ε _. ε _ ρου _ ο υ _ ου _ ου _ σα _ δι _ ο _ Γ ρη_ η _ γο _ ρι _ ι _ ε _ Θ ετ_ τα _ λι _ ι _ α _. α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 217

218 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ α _ ας _. το _ θα _ α _ αυ _ μα _ α _ μη _ πα _ αυ _ σ η_ πρε _ σβε _ ε υ _ ων _ Χρι _ ι _ στω _ φω _ τι _ σθη _ η _ ν αι _ τω _ ω _ θει _ ει _ ει _. ει _ ω _ ω _. φω _ ω _ ω _ τι _ ι _ ι _ του _. ου _. ους _ τι _ μω _ ω _ ω _.ω ν _ τα _ α _ α _ ας _ σε _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 _ γρη _ γ ο_ ρος _ γ λωσ_ σα _ σου _ προς _ δι _ δα _ σ κα_ α _ λι _ ι _. ι _ αν _ εν _ τοι _ ο ις_ ω _ ω _ σι _ των _ καρ _ δι _ ων _ εν _ η _. η _ χου _ ου _. ου _ σα _ τας _ των _ ρα _ θυ _ μ ων _ ψ υ _ χα _ ας _. δι _ α _ α _ νι _ ι _ ι _ ι _. ι _ στη _ η _ η _ η _ σι _ και _ θε _ ο _ φ θογ _ γοι _ ο ις_ ρη _ μ α_ α _ σι _ κλι _ μ αξ _ ε _ ευ _ ρι _ σ κε_ ε _ ται _ αι _ τους _ εκ _ γης _ π ρος _ Θ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 218

219 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ο _ ον _. α _ να _ α _ φε _ ε _ ε _. ε _ ρου _ ο υ _ ου _ ου _ σα _ δι _ ο _ Γ ρη_ η _ γο _ ρι _ ι _ ε _ θ ετ_ τα _ λι _ ι _ α _. α _ α _ ας _. το _ θα _ α _ αυ _ μα _ α _ μη _ πα _ αυ _ σ η_ πρε _ σβε _ ε υ _ ω _ ω ν_ Χρι _ ι _ στω _ φω _ τι _ σθη _ η _ ν αι _ τω _ θει _ ει _. ει _ ω _ ω _. φω _ ω _ ω _ τι _ ι _ του _. ου _. ους _ τι _ μω _ ω _ ω _.ω ν _ τα _ α _ α _ ας _ σε _ Ἀπολυτίκιο ο _ ξα _ Πα _ τρι _ και _ Υι _ ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _ τι _ ρ _ θο _ δο _ ξι _ ας _ ο _ φω _ στηρ _ Εκ _ κλη _ σι _ ας _ το _ στη _ ρι _ γμα _ και _ δι _ ι _ δα _ σ κα_ α _ λε _ των _ μο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 219

220 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ να _ σ των_. η _ καλ _ λο _ νη _ τ ων_ θε _ ο _ λο _ γ ων_ υ _ περ _ μ α_ χος _ α _ προ _ ο _ σμα _ χ η_ η _ τος _ Γρη _ γο _ ρι _ ε _. θαυ _ μα _ τuρ _ γε _ Θ εσ_ σα _ λο _ νι _ κ ης_ το _ καυ _ χ η_ μ α_ κη _ ρ υξ _ τη _ ης _ χα _ ρι _ ι _ τος _ ι _ κε _ τ ευ_ ε _. δι _ α _ παν _ τος _ σ ω_ θη _ ν αι_ τας _ ψυ _ υ _ χας _ η _ η _ μων _ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ ω _ νας _ των _ αι _ ω _ νων _ α _ μην _ _ δι _ η _ μας _ γεν _ νη _ θεις _ εκ _ Παρ _ θε _ ν ου_ και _ Σ ταυ _ ρ ω_ σ ιν _ υ _ π ο_ μει _ να _ ας _ Α _ γα _ α _ θε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 220

221 Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ο _ θα _ να _ τω _ τον _ θα _ να _ τ ον_ σ κυ_ λε _. ευ _ σ ας _ και _ Ε _ ε _ γ ερ_ σ ιν_ δει _ ξ ας_ ω ς_ Θε _ ος _ μη _ π α_ ρι _ δ ης_ ο υς_ ε _ πλα _ σ ας_ τη _ χει _ ει _ ρι _ σου _ δει _ ξον _ την _ φι _ λαν _ θρω _ πι _ αν _ σ ου_ Ε _ λε _ η _ η _ μων _ δε _ ξαι _ την _ τε _ κου _ σ αν_ σε _ Θ ε_ ο _ το _ κ ον _ πρε _ σβευ _ ου _ σ αν _. υ _ περ _ η _ μων _ και _ σω _ ω _ σ ον_ Σ ω_ τηρ _ η _ μ ων _ λα _ ον _ α _ π ε_ γ νω _ σμε _ ε _ νο _ ο _ ο _ ον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 221

222 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Εἰς τόν Ὄρθρον Κανὼν τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ α Ἀνοίξω τὸ στόμα μου Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη _ γι _ ε _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σβευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ μων _ η _ το _ ρων _ οι _ εν _ θε_. οι _ κ αι_ θε _ ο _ λο _ γων _ οι_ προ _ κ ρι_ τ οι _ και _ γ λωσ _ σ αι _ θε_ ο _ φ θογ_ γοι _ δευ _ τε_ σ υν_ ελ _ θε_ τε _ εις _ ε _ νο _ τη _ τα _ υ _ μνη _ σ αι_ κατ _ α _ ξι _ αν _ τ ον_ πνευ _ μα _ τορ _ ρη _ το _ ρα _ θει _ ει _ ον_ Γ ρη_ γο _ ρι_ ον _ _ γι _ ε _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σβευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ μων _ _ στυ _ λος _ της _ πι _ σ τε_. ως _ τ ης_ Εκ _ κλη _ σι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 222

223 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ας _ ο _ προ _ μ α_ χ ος _ ο _ με _ γ ας _ Γ ρη_ γο _ ρι_ ος _ α _ νευ _ φη _ μει _ σ θω_ μ οι _ ο _ παν _ α _ ρι _ σ τος _ ποι _ μην _ Θ εσ_ σα _ λο_ ι _ κης _ ο _ κο _ ο _ σμος_ του _ τα _ γ μα_ τ ος_ ι _ ε _ ρ αρ_ χων _ α _ λ η_ θ ως _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Π νευ_ μ α_ τι _ κ _ βρε _ φους _ ε _ πο _ θη_ σ ας_ κ ρειτ_ το _ να _ βι _ ον _ κ αι_ τε _ λ ει_ ον _ πα _ τ ερ _ εκ _ νε_ ο _ τη_ τος _ ε _ σ χη_ κ ας_ φρο _ νη_ μ α _ και _ ο _ μο _ τ ρο_ π ος _ και _ συμ _ φ ρων_ α _ νε_ δει _ χ θης _ τ ου_ συν _ ω _ νυ _ μουν _ τ ος_ σ οι_ θει _ ε _ Γ ρη_ γο _ ρι_ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 223

224 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ αι _ νυν _ κ αι_ α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ ω _. νας _ των _ αι _ ω _ ν ων_ Α _ μ ην _ ε _ νου _ μοι _ παν _ α _ μ ω_. με _ ζ ω_ ης _ ο _ δος _ ο _ δη_ γου _ σ α_ με _ προς_ θει _ α _ σ κη_ νω _ μ α_ τα _ α _ πε _ πλα _ νη _ θ ην_ γ αρ _ και _ προς_ βα _ ρα_ θ ρα _ κα _ κι _ ας_ ο _ λι_ σθαι_ νω _ εξ _ ω _ ω ν_ με _ α _ να _ γ α_ γε_ τη _ με_ σι_ τει _ α _ σ ου _ Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε Κανὼν τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ γ Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη _ γι _ ε _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σβε_υ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ μων _ α _ ρει _ ει _ θρα _ των _ θει _. ων _ δι _ δα _ χω _ ω ν_ σ ου_ φυ _ λατ _ τ ον_ τ ες _ πα _ σ αν_ μ η_ χα _ νην _ των_ κα _ κο _ δο _ ξων_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 224

225 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ φευ _ γ ο _ μ εν _ και _ πα _ σ ας_ εκ _ κ ρου_ ο _ με _. ε _ θα _ σοις _ ι _ ε _ ροις _ συγ _ γ ραμ _ μ α_ σι_ φα _ λ αγ_ γ ας_ του _ τ ων_ Γ ρη_ γο _ ρι_ ε _ _ γι _ ε _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σβευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ μων _ ο _ φι _ ι _ ας _ μω _ ρας _. των_ κα _ κο _ δο _ ο _ ξ ων_ δι _ ε _ ε _ λυ_ σ ας_ μα _ κ αρ _ του _ Θε _ ου _ σο _ φι _ αν_ εν_ υ _ πο _ σ τα _ τ ον _ ε _ χ ων_ εν_ τη _ κ αρ_ δι _ α _. α _ σου _ δι _ ης _ μετ _ η _ χου _ ε _ θ ραυ_ σ ας _ τα _ σα _ θρα _ του _ ου_ τ ων_ φ ρυ_ α _ γ μα_ τα _ τι _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Π νευ_ μ α_ ε _ κρω _ ω _ σας _ σαρ _ κος _. της _ φθει _ ρο _ με _ ε _ νη_ ης_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 225

226 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ πα _ σ αν _ η _ δυ_ πα _ θ ει_ αν_ σο _ φε _ α _ σκη _ τι _ κως_ ε _ ζω _ ω _ σ ας_ ψυ _ χης _ σ ου_ τα _ κι_ νη _ μ α _. α _ τα _ και _ ταυ _ τ ην_ θει _ ον _ ορ _ γ α_ ν ον_ θε _ ο _ λο _ γι _ ι _ ας_ α _ νε _ δ ει_ ξ ας _ αι _ νυν _ κ αι_ α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ ω _. νας _ των _ αι _ ω _ ν ων_ Α _ μ ην _ ν _ γνω _ ω _ σει _ φρε _ νων _. και _ προ _ αι _ ρε _ ε _ σ ει_ αι _ σχρα _ αν _ τε_ κ αι_ α _ σ ω_ τ ον_ ζω _ ην _ ε _ πι _ με _ λως _ η _ γα _ α _ π η _ σ α _. αλ _ λα _ στορ_ γη _ τη_ θει _ α _ με _ Παρ _ θε _ νε_ θε _ ο _ νυμ _ φ ευ_ τε _ δε _ σ μευ_ σ ον_ θει _ α _ π ρε_ σβει _ α _ σου _ ο υ _ ου _ ου _ ου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 226

227 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Κοντάκιον τοῦ Ἱεράρχου Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ Τὸ τῆς σοφίας ἱερὸν καὶ θεῖον ὄργανον, θεολογίας τὴν λαμπρὰν συμφώνως σάλπιγγα ἀνυμνοῦμέν σε Γρηγόριε θεοῤῥῆμον, Ἀλλ ὡς νοῦς Νοΐ τῷ πρώτῳ παριστάμενος, πρὸς αὐτὸν τὸν νοῦν ἡμῶν Πάτερ ὁδήγησον, ἵνα κράζωμεν Χαῖρε Κῆρυξ τῆς χάριτος. Οἶκος Πρὸς τὸ «Ἄγγελος πρωτοστάτης» Ἄγγελος ἀνεφάνης ἐπὶ γῆς τῶν ἀῤῥήτων, τὰ θεῖα τοῖς βροτοῖς ἐξαγγέλλων, ταῖς γὰρ τῶν Ἀσωμάτων φωναῖς ἀνθρωπίνῳ νοΐ τε καὶ σαρκὶ χρώμενος, ἐξέστησας ἡμᾶς, καὶ βοᾶν σοι θεοῤῥῆμον, ἔπεισας ταῦτα. Χαῖρε δι οὗ τὸ σκότος ἠλάθη, χαῖρε, δι οὗ τὸ φῶς ἀντεισῆλθε. Χαῖρε τῆς ἀκτίστου θεότητος Ἄγγελε, χαῖρε τῆς κτιστῆς καὶ μωρὰς ὄντως ἔλεγχε. Χαῖρε, ὕψος ἀνεπίβατον, τὴν Θεοῦ φύσιν εἰπών, χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον, τὴν ἐνέργειαν εἰπών. Χαῖρε ὅτι τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ καλῶς εἶπας, χαῖρε, ὅτι τὰς δόξας τῶν κακούργων ἐξεῖπας. Χαῖρε, φωστὴρ ὁ δείξας τὸν Ἥλιον, χαῖρε κρατὴρ τοῦ νέκταρος πάροχε. Χαῖρε, δι οὗ ἡ ἀλήθεια λάμπει, χαῖρε, δι οὗ ἐσκοτίσθη τὸ ψεῦδος. Χαῖρε Κῆρυξ τῆς χάριτος. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 227

228 Μεσώδια Καθίσματα ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ταχὺ προκατάλαβε Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ην _ πλα _ νην _ κα _ τε _ φ λε_ ξας _ των_ κα _ κο _ δο _ ξ ων_ σο_ φε _ την _ πι _ στιν _ ε _ τρα _ ν ω_ σας _ των_ ορ _ θο _ δο _ ξων _. κα _ λως _ κ αι_ κο _ σ μον_ ε _ φω _ τι_ σας _ ο _ θεν _ τ ρο_ π αι_ ο _ φο _ ρ ος _ νι _ κη _ της _ α _. νε _ δει _ χ θης _ στυ _ λ ος_ τ ης_ Ε κ_ κ λη_ σι _ ας _ α _ λη _ θης _ ι _ ε _ ρ αρ _ χ ης _ πρε _ σβευ_ ων _ μη _ ελ _ λι _ πης_ Χρι _ στω _ σω _ θη _ ναι _ παν _ τ ας_ η _ μ ας _ Θεοτοκίον Δόξα Πατρὶ Καὶ νῦν α _ χυ _ δε _ ξ αι_ Δε _ σ ποι_ να_ τας _ ι _ κε _ σι _ ας_ η _ μ ων _ και _ ταυ _ τας _ προσ_ α _ γ α_ γε _ τω _ σω _ Υι _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 228

229 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ και _. Θε _ ω _ κυ_ ρι _ α _ π αν_ α _ μ ω_ με _ σβε _ σον _ τ ας_ π ε_ ρι_ στα _ σ εις _ των_ δυσ _ φη _ μων _. γλωσ_ σαλ _ γ ων _ πρα _ υ _ νον _ μ η_ χ α_ νι _ ας _ και _ κα _ τα _ α _ β α_ λε_ θ ρα _ σ ος _ των _ ο _ πλι _ ζο _ με _ νων _ α _ θε _ ω ν_ παν _ α _ γ νε_ κα _ τα _ των _ δου _ ου_. λων_ σου _ ου _ ου _ Συναξάριον Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ δευτέρᾳ τῶν Νηστειῶν, μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ. Στίχοι Φωτὸς λαμπρὸν κήρυκα νῦν ὄντως μέγαν, Πηγὴ φάους ἄδυτον ἄγει πρὸς φέγγος. Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 229

230 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Καταβασίες Ὠδὴ α _ νοι _ ξω _ το _ στο _. μα _ μ ου_ και _ πλη _ ρω _ θη _ σε _ τ αι_ πνευ _ μ α _ τ ος _ και _ λο _ γ ον_ ε _ ρευ _ ξο _ μαι _. τη _ Βα _ σι _ λι _ δι _ Μ η_ τ ρι _ και _ ο _ φθη _ σο_ μαι _. φαι _ δ ρως _ π α_ νη _ γ υ_ ρι _ ζων _ και _ α _ α _ σ ω_ γη _ θο _ με_ ν ος _ τα _ αυ _ τ ης_ τα_ θαυ _ μ α_ τα _ Ὠδὴ γ ους _ σου _ ους _ υ _ μνο _ λο _ γους _ Θε _ ο _ το _ ο _ κε _ η _ ζω _ ω _ σ α_ κ αι _ α _ φθο _ ν ος_ πη _ γη _ θι _ α _ σ ον_ σ υγ_ κρο _ τη _ η _ σ α _ αν _ τας _ π νευ _ μ α_ τι _ κον _ σ τε_ ρε _ ω _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 230

231 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ σον _ και _ εν _ τη _ θει _ α _ δο _. ξη _ Σ ου _ Α' Χορός στε _ φα _ νων _ δο _ ξ ης_ α _ ξι _ ω _ σ ον _ Ὠδὴ δ ην _ α _ νε _ ξι _ χνι _ α _ σ τον_ θει _ αν _. βu _ λην _ της _ εκ _ της _ Παρ _ θε _ νu _ σαρ _ κω _ ω _ σε _ ε _ ω ς _ σu _ τu _ Υ _ ψι _ στu _ ο _ Προ _ φη _ τ ης _ Α _ βα _ κuμ _ κ α _ τα _ νο _ ων _ ε _ κ ραυ _. γα _ ζε _ Δο _ ξα _ τη_ δυ _ να _ μ ει_ σ u_ Κυ _ ρι _ ε _ Ὠδὴ ε _ ξε _ σ τη_ τα_ συμ _ παν _ τα_ ε _ πι _ τη _ θει _. α _ δο _ ξη _ σου _ Συ _ υ _ υ _ γαρ _ α _ πει _ ρο _ γ α_ με _. Παρ _ θε _. ε _ νε _ ε _ σ χες_ εν _ μη _ η _ τ ρα_ τον _ ε _ πι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 231

232 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ πα _ αν _ τ ων_ Θ ε_ ον _ και _ τε _ ε _ το _ κ ας_ α _ χρο _ ν ον_ Υι _ ον _ πα _ σι _ τοις _ υ _ μνου _ σι _ σε _ σω _ τη _ ρι _ αν _ βρα _ βευ _ ον _ τα _ Ὠδὴ ς ην _ θει _ αν _ ταυ _ τ ην_ κ αι_ παν _ τι _ μ ον_ τε _ λουν _ τ ες_ ε _ ορ _ την _ οι _ θε _ ο _ φ ρο _ νες _ τ ης_ Θε _ ο _ μη _ το _ ρ ος _ δευ _ τε _ τας _ χει _ ρ ας _ κρο _ τη _ σω _ μεν _ τ ον_ εξ _ αυ _ της _ τε _ χθε _ εν _ τα_ Θε _ ον _ _ δο _ ξα _ ζ ον_ τ ες _ Ὠδὴ ζ υκ _ ε _ λα _ α _ τ ρε _ ευ _ σαν _ τη _ κτι _ σει _ οι _ θε _ ο _ φρο _ ν ες_ πα _ ρα _ τον _ κτι _ ι _ σ α _ αν _ τα _ αλ _ λα _ π υ_ ρος _ α _ πει _ λην _ αν _ δρει _ ω ς_ π α_ τη _ σ αν_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 232

233 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ τες _ χαι _ ρ ον_ τ ες_ ε _ ψαλ _ λ ον _ υ _ περ _ υ _ υ _ μ νη_ η _ τε _ ο _ των _ Πα _ τε _ ρων _ Κυ _ ρι _ ος _ κ αι_ Θε _ ος _ ευ _ λο_ γ η_ τος _ ει _, Ὠδὴ η ι _ νu _ μεν _ ευ _ λο _ γu _ μ εν_ προ _ σκυ _ νu _ u _ μεν _ τον _ Κυ _. ρι _ ον _ αι _ αι _ δας _ ευ _ α _ γεις _ εν _ τη _ κα _ μι _ ι _ ν ω _ ο _ το _ ο _ κ ος_ τ ης _ Θε _ ο _ το _ κου _ δι _ ε _ σω _σ α_ το _ το _ τε _ μεν _ τυ _ που _ με _ ν ος _ νυν _ δε _ ε _ ν ερ _ γου _ με _ ν ος _ τ ην _ οι _ κου _ με _ νην _ α _ π α_ σ αν _ α _ γει _ ρει _ ψαλ _ λ ου_ ου _ σ αν _ τον _ Κυ _. ρι _ ον _. υ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 233

234 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ μνει _ τε _ τα_ ερ _ γα _ και _ υ _ π ερ_ υ _ ψου _ ου _ τε _ εις _ παν _ τ ας_ τ ους_ αι _ ω _ ω _ να _ α _ α _ ας _ Ὠδὴ θ _ π ας_ γ η_ γε_ ν ης _ σ κιρ _ τα _ τ ω_ το _ π νευ _ μ α_ τι _ λαμ _ πα _ δου _ χου _ με _ ν ος _ πα _ νη _ γυ _ ρι _ ζε _ τ ω _ ω _ δε _ α _ υ _ λ ων_ Νο _ ο _ ων _ φυ _ σ ις_ γε_ ραι _ ρου _ σ α _ τα _ ι _ ε _ ρα _ θαυ _ μα _ σι _ α _ της _ Θε _ ο _ μη _ η _ το _ ο _ ρ ος _ και _ βο _ α _ α _ α _ α _ τω _ χαι _ ροις _ Παμ _ μα _ κα _ ρι _ σ τε _ Θε _ ο _ το _ κε _ Α _ γνη _ α _ ει _ παρ _ θε _ νε _ ε _ ε _ ε _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 234

235 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν Ἐξαποστειλάρια Μουσικόν Τριώδιον πρ. Κων. Παπαγιάννη αι _ ρε_ πα _ τε _ ε _. ρων_ κα _ αυ _ χη _ μα _ θε_ ο _ ο _ λο _ γ ω_ ω ν_ το_ σ το_ ο _ μα _ της _ η _ συ _ χι _ ι _. ας _ σκη _ η _ ν ω_ μ α _ τ ης_ σο _ ο _ φι _ α _ ας_ ο _ οι_ οι _ κος _ των _ δι _ δα _ σκα _ λ ω_ ω ν_ α _ κρο _ ο _ της _ πε _ λ α_ γος _ το _ ο _ τ ου_ λο_ ο _ γου _ πρα _ ξε_ ω ς_ χαι _ αι_. ρε _ ο _ ορ _ γ α_ ν ον _ θε_ ω _ ω _ ρι _ α _ ας_ α _ κ ρο_ ο _ της _. θε _ ρα _ πευ _ τα _ α _ α _ α _ α _ α _. και _ των _ νο _ σων _ χαι _ ρε_ των _ α _ αν_ θ ρω_ πι_ ι _ νων _ Π νευ_ μ α_ τος _ χαι _ αι_. ρε _ τε _ ε _ με_ ν ος _ κ αι_ θα _ α _ νων _ και _ ζω _ ω ν_ Πα _ α _. α _. α _ τε_ ερ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 235

236 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Θεοτοκίον ε _ σ ποι_ να _ πα _ αν_ τ ων_ α _ α _ νασ _ σα _ προ _ φθα _ σον _ ε _ εν_ κ ιν_ δυ_ υ _ νοις _ προ _ φ θα_ σον _ ε _ εν_ τ αις_ θλι _ ι _ ψε_ σι _ πα _ ρε _ σο _ ε _ εν_ α _ να_ αγ _ καις _ της _ τε _ λευ _ ται _ α _ ας_ η _ με _ ε _ ρας _ μη _ Σ α _ α _ ταν _ η _ η _ μ ας_ λ α_ α _ βη _ μη _ Α _ δης _ μη _ η _ α _ πω _ ω _ λ ει_ α _ βη _ μ α_ τι_ του _ ου_ Υι_ ου_ ου _ σ ου_. τω _ φο _ βε _ ρω _ ω _ ω _ ω _ α _ νευ _ θυ _ ν ους_ α _ π αν_ τ ας_ πα _ α _ ρα_ σ τη_ η _ ναι _ ω _ θε _ ο _ μη _ η _. τορ _ Δε _ ε _ σ ποι_ να _ β χορός ποι _ η _ σον _ σαι _ α ις_ π ρε_ σ βει_ ει _ αι _ α ις _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 236

237 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Εἰς τοὺς Αἲνους, Στιχηρὰ τοῦ Ἁγίου Τῶν οὐρανίων ταγμάτων ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ τυμ _ πα _ νω _ και _ χο _ ρω _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ χ ορ_ δαις _ και _ ορ _ γα _ α _ νω _ ην _ μα _ κα _ ρι _ ι _ αν _ εν _ κο _ ο _ σ μω_ ζω _ ην _ δι _ η _ νυ _ σ ας _ κ αι_ νυν _ των _ μ α_ κα _ ρι _ ω ν _ συ _ νευ _ φραι _ νη _ τ οις_ δη _ μ οις _ και _ γην _ τ ην_ τ ων_ πρα _ ε _ ω ν_ ω ς_ πρα _ α _. ος _ οι _ κεις _ I _ ε _ ρα _ αρ _ χ α_ Γ ρη_ γο _ ρι_ ε _ _ χα _ ρ ιν_ θαυ _ μα _ τ ων_ π λου_ τεις _ δε _. πα _ ρα _ Θε _ ου _ ην _ πα _ ρε _ χ εις_ τοις _ τι _ μω _ ω _ σι _ ι _ σε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 237

238 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χοις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λα _ λαγ _ μου _ πα _ σ α_ π νο_ η _ αι_ νε _ σα _ τ ω_ τ ον_ Κυ _ ρι _ ον _ Πάλιν τὸ αὐτό. το _ μα _ δι _ και _ ου _ με _ λε _ τη _ σει _ σο _ φι _ αν _ και _ η _ γ λωσ_ σα _ αυ_ του _ λ α_ λη _ σ ει_ κρι _ σιν _ ρ _ θο _ δο _ ξι _ ι _ ας _ τα_ δο _ ο γ_ μ α_ τα _ κα _ τε _ φυ _ τ ευ _ σ ας κ α_ κο _ δο _ ξι _ ας _ Μα _ κ αρ _ εκ _ τε _ μων _ τας _ α _ καν _ θας _ και _ Πι _ σ τε_ ω ς_ τον _ σπο _ ρ ον_ π λη_ θυ _ υ _. νας _ κα _ λως _ τη _ ε _ π ομ_ βρι _ ι _ α _ τ ων_ λο _ γ ων_ σ ου _ _ ε _ κα _ το _ σ τευ _ ον _ τα _ στα _ α _. χυν _ ως _ πρα _ κτι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 238

239 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ κος _ γε_ ωρ _ γος _ Θ ε_ ω _ π ρο_ ση _ η _ νε _ εγ _ κας _ ι _ ι _ ε _ ρεις _ σου _ Κυ _ ρι _ ε _ εν _ δυ _ σον _ τ αι_ δι_ κ αι_ ο _ συ _ νην _ και _ οι _ ο _ σι _ οι _ σ ου_ α _ γαλ _ λι_ α _ σον _ ται _ ην _ του _ α _ μεμ _ πτου_ σ ου_ βι _ ι _ ου_ μα _ κ αρ_ λ αμ_ προ _ ο _ τη _. η _ τα _ ε _ θαυ _ μα _ σαν _ α γ_ γε _ λ ων _ και _ αν _ θρω _ πων _ οι_ δη _ μοι _ και _ γαρ _ τη _ π ρο_ αι _ ρε _ σ ει_ σ τερ_ ρος _. α _ θλη _ της _ κ αι_ α _ σ κη_ τη _ ης _ α _ να_ δε _ δ ει_ ξ αι _ και _ ι _ ε _ ραρ _ χ ης_ κ αι_ α _ ξι _. ος _ λει _ τουρ_ γος _ τ ου_ Θε _ ου _ κ αι_ φι _ λ ος_ γνη _ η _ σι _ ι _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 239

240 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Δοξαστικό Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ε _ ε _ Δο _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ι _ ω _ Πνε _ ευ_. μα _ α _ α _ τι _ οις _ εν _ σκο _ ο _ ο _ ο _ τει _ ει _ α _ μαρ _ τη _ η _ μα _ α _ των _ πο _ ρε _ ευ _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ νοι _ ο ις _ φως _ αν _ ε _ τ ει_ ει _ λα _ ας _. Χρι_ ι _ στε _ τω _ κ αι_ αι_ ρ ω_ ω _ της _ ε _ ε _. εγ _ κρα _ τ ει _ ε ι _ ει _ ει _ ας _ και _. αι _ τη _ ην_ ε _ ευ_ σ η _. η _ μον _ η _ η _ με _ ε _ ε _ ε _ ρ αν_ του _ πα _. α _ α _. α _ θου _ ου_ ου_ ο υς_ σου _ δει _ ει _ ει _ ει _ ξο_. ο _ ον _ η _ η _ μιν _ ι _ να _ α _. βο _ ω _ ω _ ω _. ω _ με _ ε _ ε _ εν_ σοι _ α _ α _ να _ σ τα _ ο _ ο _. Θε _ ε _ ος _ ε _ λε _ ε _ η _ σο_ ο _ ον _ η _ η _ η _ η _ μας _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 240

241 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἕτερον Δοξαστικὸ Ἀθανασίου Καραμάνη οις _ εν _ σκο _ ο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ τει _ α _ μα _. αρ _ τη _. μα _ α _ α _ α _ τ ω_ ω ν _ πο _ ρευ _. ο _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ νοι _ ο ις _ φως _ α _ νε _ ε _ τ ει_ ε ι _ ει _ λα _ ας _. Χρι _ ι _ ι _ στε _ ε _ ε _ ε _ ε _ nε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _. ε _ ε _. τω _ ω _ κ αι_ αι _ αι _ ρω _ ω _. ω _ ω _ τη _ ης _ ε _ εγ_ κρα _ τει _ ε ι _ ει _ ει _ ει _ ας _ και _ αι _ τη _ ην _ ε _. ευ _ ση _ η _ η _ μον _ η _ η _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ ραν _ τu _ πα _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ θu _ u _ u _ u _ u _ u _. u _ u _ u _ σu _ δει _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 241

242 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ει _ ει _ ε ι _ ει _ ξον _ η _ η _ μι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ιν _ ι _ ι _ να _ α _ α _ α_ α _ βο _ ο _ ο _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _. ω _ με_ εν _ σοι _ Α _ να _ α _. στα _ α _ ο _ ο_ Θε _. ε _ ο _ ο _ ος _ ε _ λε _ ε _ η _ η _ σο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _. ον _ η _ η _ μας _ Ἕτερον οις _ εν _ σκο _ ο _ ο _ ο _ τει _ α _ μα _. αρ _ τη _ η _ μα _. α _ των _ πο _ ρε _. ε _ ε _ ευ _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ νοι _. οι _ ο ις _ φω _ ω _ ω _. ω _ ως _ α _ νε _ ε _ ε _ τ ει_ ε ι _. ει _ λ ας _. Χρι _ ι _ ι _ στε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 242

243 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ τω _. ω _. και _ αι _ αι _ ρω _ ω _. ω _ ω _ τη _ ης _ ε _ ε _ ε _ γκρα _ α _ τει _ ε ι _ ει _. ει _ ει _ ας _ και _ την _ ε _ ευ _ σ η _ η _ μον _ η _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ ρα_ α _ α _ αν _ του _ πα _ α _ α _ α _. α _ α _ α _ του _ ου _ ου _ πα _ α _ α _ α _ α _ θου _ ο υ _ ου _ ο υς_ σου _ δει _ ει _ ει _ ε ι_ ει _ ξον _ η _ η _ μι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ιν _ ι _ ι _ ι _ να _. α _ α _ α _ βο _ ο _ ο _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ με _ ε _. ε _ εν _ σοι _ Α _ να _ α _ στα _ α _ α _ ο _. Θε _ ε _ ος _ ε _ λε _ ε _ ε _ η _ σο _ ον _ η _. η _ η _ μας _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 243

244 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) Εἰς τόν Ἑσπερινόν Δοξαστικό Δόξα. Μουσική Κυψέλη Α' Στεφάνου Λαμπαδαρίου ρι _ στε _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ Θ ε_ ε _ ο _ ο _ ο _ ο _ ος _ η _ η _ η _ η _ μων _ ο _ την _ ε _ κου _ σι _ ι _ ο _ ον _ σου _ στα _. α _ αυ _ ρω _ σιν _ εις _ κοι _ νην _ εξ _ α _ να _ σ τα_ α _ σιν _ του _ ου _ γε _ ν ους _ τ ων _ αν _ θρω _ ω _ ω _ πω _.ω ν _ κα _ α _ α _ τα _ δε _ ε _ ξα _. α _ με _. ε _ ε _ νο _ ος _ και _ τω _ κα _ λα _ μ ω _ τ ου _ Σ τα_. α _ αυ _ ρου _ β α_ φαι _ αις _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 244

245 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ρυ _. υ _ υ _ θ ραις _ τους _ σε _ αυ _ του _ δα _ κ τυ_. υ _ υ _ λου _ ο υς_ αι _ αι _ μα _ τ ω _. ω _ ω _ σα _ ας _ τοις _ α _ φε _ σι _ ι _ ι _ μ οις _ η _ η _ μιν _ β α_ σι _ λι _ κως _ υ _ υ _ υ _. πο _ ο _ γρα _ α _. α _ ψαι _ φιλ _ αν _ θ ρω _ π ε_ ευ _ σα _. α _ με _. ε _ ε _ ε _ νο _ ος _ μη _ π αρ_ ι _ δ ης _ η _ μα _ α _ ας _ κ ιν _ δυ _ νε _. ε _ ευ _ ον _ τας _ και _ πα _ α _ α _ λι _ ιν _ την _ α _ π ο _ σ ου _ δι _ ι _ α _. α _ σ τα _. α _ α _ α _ σι _ ιν _ αλλ _ οι _ κτει _ ρη _ σ ον _ μο _ ο _. νε _ μα _ κρο _. ο _ ο _ θυ _ με _ τον _ εν _ πε _. ε _ ρι _. ι _ στα _ α _ α _ σει _. ει _ λα _. α _. α _ ο _ ο _ ο _ ον _ σου _ και _ α _ να _ σ τη_ η _ η _ η _. η _ η _ η _ η _ θι _ ι _ πο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 245

246 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ λε _ μ η_ η _ σο _ ον _ τ ους_ πο _ λε _ μου _ ου _ ο υν_ τα _ ας _ η _ μα _ ας _. ως _ παν _ το _ ο _ δυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _. να _ α _ α _. α _ μος _ Ἕτερον Δοξαστικό Δόξα Δοξαστάριον Κηλτζανίδου 1882 ρι _ στε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ο _ ο _ Θε _ ο _ ο _ ο _ ο _ ος _ η _ η _ η _ μων _ ο _ την _ ε _ κu _ σι _ ι _ ο _ ον _ σu _ στα _. α _ αυ _ ρω _ σιν _ εις _ κοι _ νην _ εξ _ α _ να _ στα _ σιν _ τu _ u _ γε _ ε _ ν uς _ τ ων _ α _ αν _ θρω _ ω _. ω _. ω _ ω _. ω _ πων _ κα _ α _ α _ τα _ δε _ ξα _ α _ α _ με _. ε _ ε _ ε _ νο _ ος _ και _ τω _ κα _ λα _ μ ω _ τu _ Σ τα_. α _ αυ _ ρu _ u _ β α_ φαι _. αι _ αι _ αις _ ε _ ε _. ρυ _. υ _ υ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 246

247 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ θραι _ α ις _ τuς _ σε _ αυ _. τu _ u _ δα _ κ τυ_. υ _ υ _ λuς _ αι _ αι _ μα _ τ ω _. ω _ ω _ σα _ ας _ τοις _ α _ α _ φε _ σι _ ι _ ι _ μοι _ ο ις_ η _ η _ μιν _ β α_ σι _ λι _ κως _ υ _. υ _ υ _. πο _ ο _ γρα _ α _. α _ ψαι _ φι _ λ αν _ θ ρω _ πευ _ σα _ α _ α _ με _. ε _ ε _ ε _ νο _ ος _ μη _ π α_ ρι _ δ ης _ η _ μα _ α _ ας _ κι _ ιν _ δυ _ νε _. ε _ ευ _ ον _ τας _ και _ πα _ α _ α _ λι _ ιν _ την _ α _ π ο _ σ u _ δι _ α _. α _ σ τα _. α _ α _ α _ σι _ ιν _ αλλ _ οι _ κτει _ ει _ ρη _. η _ σον _ μο _ ο _. νε _ μα _ κρο _. ο _ ο _ θυ _ με _ τον _ εν _ πε _. ε _ ρι _. ι _ στα _ α _ α _ σ ει _. ει _ λα _. α _. α _ ο _ ο _ ον _ σu _ και _ α _ να _ σ τη_ η _ η _ η _. η _ η _ η _ η _ θι _ ι _ πο _ λε _ μη _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 247

248 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ σο _ ον _ τ uς_ πο _ λε _ ε _ μu _ u _ uν _ τα _ ας _ η _ μα _ ας _. ως _ παν _ το _ ο _ δυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _. να _ α _ α _. α _ μος _ Δοξαστικό Εἰς τόν Στίχον Μουσική Κυψέλη Α' Στεφάνου Λαμπαδαρίου _ συμ _ μα _ χη _ σ ας_ Κυ _ ρι _ ε _ τ ω_ πρα _ ο _ τα _ τω _ Δα _ αυ _ ιδ _ υ _ πο _ τα _ ξ αι _ το _ ον _ α _ α λ_ λο _ ο _ ο _ φυ _ υ _ υ _ υ _ λον _ τω _ πι _ στω _ η _ μων _ β α_ σι _ λει _ ει _ συμ _ πο _ λε _ ε _. ε _ μη _ η _ η _ η _ σο _ ο _ ο _ ον _ και _ αι _ τω _ ω _ ο _ π λω_ ω _ τ ου _ Στα _ αυ _ ρου _ κα _ τα _ βα _ λε _ ε _ τ ου_ ο υς_ εχ _ θ ρους _ η _ μω _ ω ν _ δει _ ξον _ Ευ _ σ πλαγ _ χ νε_ ε _ εις _ η _ η _ μας _ τα _ αρ_ χαι _ α _ α _ α _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 248

249 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ λε _ ε _. ε _ η _ η _ η _ η _ σου _ και _ γνω _ τ ω_ σ αν_ α _ λη _ θως _ ο _ τι _ συ _ ει _ Θε _ ε _ ος _ και _ εν _ σοι _ π ε _ ποι _ οι _. οι _ θο _ ο _ ο _ τε _ ες _ νι _ κω _ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ πρε _ σβευ _ ου _ σ ης_ σ υν_ η _ θ ως_ της _ α _ χραν _ του _ ου _ σου _ ου _. Μη _ η _ η _ τρος _ δω _ ρη _ θη _ η _ η _ ναι _ η _ μι _ ι _ ιν _ το _ με _ γα _ α _ ε _ λε _ ο _ ος _ Ἕτερον Δοξαστικό Δοξαστάριον Κηλτζανίδου 1882 _ συμ _ μα _ χη _ σ α_. α _ ας _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _ τ ω_ πρα _ ο _ τα _ τω _ Δα _ α _ βιδ _ υ _ πο _ τα _ ξ αι _ το _ ον _ α _ α λ_ λο _ ο _ ο _ φυ _ υ _ υ _ υ _ λον _ τω _ πι _ στω _ η _ μω _ ω ν_ β α_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 249

250 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ σι _ λει _ ει _ ει _ συ _ υ μ_ πο _ λε _ ε _ ε _. ε _ μη _ η _ η _ η _ σο _ ο _ ο _ ο ν _ και _ αι _ τω _ ω _ ο _ π λω_ ω _ τ ου _ Στα _ αυ _ ρου _ κα _ α _ τα _ α _ β α _ λε _ ε _ ε _ τ ου_ ο υς_ εχ _ θ ρους _ η _ μω _.ω ν _ δει _ ξον _ ε _ ευ _ σ πλαγ _ χ νε_ ε _ εις _ η _ η _ μας _ τα _ αρ_ χαι _ α _ α _ α _ ε _ λε _ ε _ ε _. ε _ η _ η _ η _ η _ σου _ και _ γνω _ τ ω_ σ αν_ α _ λη _ θως _ ο _ τι _ συ _ ει _ Θε _ ε _ ος _ και _ εν _ σοι _ οι _ π ε _ π οι _. οι _ θο _ ο _ ο _ τε _ ε _. ες _ νι _. ι _. ι _ κ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ πρε _ σβευ _ ου _ ου _ σ ης_ συ _ νη _ θ ως_ της _ α _ χ ραν _ του _ ου _ σου _ ου _. Μη _ η _ η _ τρος _ δω _ ρη _ θη _ η _ η _ η _ ναι _ η _ μι _ ι ν _ το _ με _ γα _ α _ ε _ λε _ ε _ ο _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 250

251 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἀπολυτίκιο ο _ ξα _ Πα _ τρι _ και _ Υι _ ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _ τι _ ω _ σον _ Κ υ_ υ _ ρι _ ε _ τον _ λα _ ον _ σu _ κ αι_ ευ _ λο _ γη _ σ ον _ τ ην_ κ λη_ ρο _ νο _ μι _ αν _ σ u _ νι _ κας _ τοις _ βα _ σι _ λευ _ σι _ κα _ τα_ β αρ_ βα _ α _ ρ ων_ δ ω_ ρu _. με _ ν ος _ και _ το _ σον _ φυ_ λα _ ατ_ τ ων _ δι _ α _ τu _ σταυ _ ρu _ σ u_ π ο_ λι _ ι _ τε _. ευ _ μα _ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ ω _ νας _ των _ αι _ ω _ νων _ α _ μην _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 251

252 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ου _ Γα _ βρι _ ηλ _ φ θεγ_ ξα _ με _ ν ου_ σοι _ Π αρ_ θε _ νε _ το _ χαι _ αι _ ρε _ συν _ τη _ φω _ νη _ ε _ σ αρ_ κου _ το _ ο _ τ ων_ ο _ ο _ λ ων_ Δ ε_ σπο _ της _ εν _ σοι _ τη_ Α _ γι _ α _ Κ ι_ βω _ τω _ ως _ ε _ ε _ φ η _ ο _ δι _. και _ ος _ Δα _ βιδ _ ε _ δει _ χ θης_ πλα _ τυ _ τε _ ρα_ τ ων_ ου _ ρα_ νων _ β α_ στα _. σα _ σα _ τον _ κτι _ σ την_. σου _ Δο _. ο _ ξα _ το _ ε _ ν οι_ κη _ σ α_ ν τι_ εν _ σοι _ δο _ ο _ ξα _ τ ω _ προ _ ελ _ θο _ ον _ τι _ εκ _ σ ου _ δο _ ξα _ τ ω_. ε _ λευ _ θε _ ρω _ σ α_ τι _ η _ μας _ δι _ α _ τ ου _ το _ κ ου_ σ ου _ ου _ ου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 252

253 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Εἰς τόν Ὄρθρον Μετά τόν Πολυέλεον Κάθισμα τοῦ Σταυροῦ Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς ν _ πα _ ρα _ δει _ ει _ σ ω _ μεν _ το _ π ριν _ ξυ _ λον _ ε _ γυ _ μ νω_ ω _ σεν _ ε _ πι _ τη _ γε _ ευ _ σ ει _ ο _ ε _ χ θρος_ εισ _ φε _ ρει _ νε _ κ ρω_ ω _ σιν _ του _ Σ ταυ _ ρου _ δε _ το _ ξυ _ λ ον _ της _ ζω _ ης _ το _ εν _ δυ _ μ α _ αν _ θρω _ π οις _ φε _ ρον _ ε _ πα _ α _ γ η_ ε _ πι _ της _ γης _ και _ κο _ ο _ σ μος_ ο _ λ ος_ ε _ πλη _. σθη _ πα _ σ ης_ χα _ ρας _ ον _ ο _ ρων _ τες _ π ροσ_ κυ _ ν ου_ με_ ν ον _ Θε _ ω _ εν _ πι _ ι _ σ τει_ λα _ οι _ συμ _ φω _ ν ως _ α _ να _ κρα _ ξ ω _ ω _ μ εν _ πλη _ ρ ης_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 253

254 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ δο _ ο _ ξ ης_ ο _ οι _ οι _ κ ος _. αυ _ του _ Δόξα Καὶ νῦν Τὸ αὐτὸ Κανὼν Τριῳδίου ᾨδὴ α Ἀναστάσεως ἡμέρα Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη _ θει _ ο _ τα _ τος _ π ρο_ ε _ τυ _ π ω_ σε_ πα _ λαι _ Μω _ σης _. εν _ Ε _ ρυ _ θρα _ θα _ λα _ ασ_ ση _ δι _ α _ βι _ β α_. σας _ Ισ _ ρα _ ηλ _ τ ον_ Σ ταυ_ ρον _ σ ου_ την _ υ _ γ ραν_ τη_ ρα _ α _ β δω_ τε_ μων _ ω _ δη _ ην_ σοι _ εξ _ ο _ δι _ ον _ α _ να _ μελ _ π ων_ Χ ρι_ στε _ ε _ ο _ Θ ε_ ος _ (δίς) ο _ ξα _ τη_ α _ γι _ α _ α _ να_ στα _ σ ει_ σ ου_ Κυ _ ρι _ ε _ α _ νη _ γυ _ ρε _ ω ς_ η _ με _ ρα_ τη _ ε _ γερ _ σει _ Χρι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 254

255 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ στου _ θα_ α _ να _ τος _ φ ρου_ δος _ ω _ ω _ φθη _ ζω _ ης _ α _ νε _. τει _ λεν _ αυ _ γη _ ο _ Α _ δαμ_ εξ_ α _ να_ σ τας_ χ ο_ ρε _ ευ _ ει _ χ α_ ρα _ δι _ ο _ ο _ α _ λα _ λα _ ξ ω_ μ εν _ ε _ πι _ νι _ κι _ ον_ α _ α _ δο _. ον _ τες _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σοι _ ροσ _ κυ _ νη _ σε _ ω ς_ η _ με _ ρα_ του _ τι _ μι _ ου _ Σ ταυ_ ρου _ δε_ ευ_ τε _ προς_ του _ τον _ πα _ αν_ τες _ της _ γαρ _ ε _ γ ερ_. σε _ ως _ Χρι _ στου _ τ ας_ αυ _ γας _ φ ω_ το_ β ο_ λων _ προ_ τι _ ι _ θε_ τ αι_ νυν _ αυ _ το _ ον_ α _ σπα _ σω _ με_ θα _ ψ υ_ χι _ κως _ α _ γ αλ_ λο _ ο _ με _. ε _ νοι _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σοι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 255

256 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ _ πι _ φα _ νη _ θι _ ο _ με _ γ ας_ τ ου_ Κ υ_ ρι _ ου _ Σ ταυ_ ρος _ δ ει_ ει _ ξον _ μοι _ ο _ ψιν _ θει _ ει _ αν _ της _ ω _ ραι _ ο _. τη _ τος _ σου _ νυν _ α _ ξι _ ον_ π ροσ_ κυ_ νη _ την _ αι _ νε _ σε_ ω ς _ σ ου _ _ και _ γα _ αρ_ ως _ εμ _ ψυ _ χ ω_ σ οι _ κ αι_ φω _ νω _ κ αι_ π ροσ_ πτυ _ υσ_ σο _. ο _ μαι _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σοι _ ι _ νε _ σα _ τω _ σ αν_ συμ _ φω _ ν ως_ ου _ ρα_ νος _ και _ η _ γη _ ο _. τι _ προ _ κει _ ται _ πα _ α _ σιν _ ο _ παμ _ μα _ κα _ ρι _ σ τος_ Σ ταυ_ ρος _ ω _ π α_ γεις _ σ ω_ μ α_ τι _ κως _ ε _ τυ _ θη_ Χ ρι_ στος _ αυ _ το _ ον_ α _ σπα _ σω _ με_ θα _ ψ υ_ χι _ κως _ α _ γ αλ_ λο _ ο _ με _. ε _ νοι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 256

257 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι_ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Πνευ_ μα _ τι _ _ Τρι _ ας _ τοις _ χ α_ ρα _ κ τηρ_ σ ιν_ ω _ μ ο_ νας _ τη _ μορ _ φη _ Π α_ α _ τερ _ Υι _ ε _ και _ Πνε _ ευ _ μα _ η _ ο _ μο _ δυ_. να _ μος _ ε _ νας _ εν _ βου _ λη _ κ αι_ θε_ λη _ σ ει_ κ αι_ κρα _ α _ τ ους_ αρ_ χη _ τον _ κο _ ο _ σμον_ σου _ φυ _ λ ατ_ τε _ τ ην_ ει _ ρη _ ν ην_ β ρα_ βε _ ευ_ ου _. ου _ σα _ αι _ νυν _ κ αι_ α _ ει _ κ αι_ ε ις_ τους _ αι _ ω _ ν ας_ τ ων_ αι _ ω _ νων _ Α _ μην Θεοτοκίον_ ει _ ρ αν_ ο _ λ ως_ η _ Π αρ_ θε _ νος _ μη _ ει _ δυι _ α _ αν _ δρος _ α _ α _ σπο _ ρον _ τι _ κ τεις_ βρε _ ε _ φος _ α _ χ ραν_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 257

258 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ τον _ φε_. ρεις _ το _ κε _ τον _ τ ον_ των _ ο _ λ ων_ π οι_ η _ την _ Χ ρι_ στο _ ον_ τ ον_ Θ ε_ ον _ αυ _ το _ ον_ εκ _ δυ _ σω _ π η_ σ ον _ ει _ ρη _ νευ _ σ αι_ τα_ συ _ υ μ_ π α _. αν _ τα _ ᾨδὴ γ Δεῦτε πόμα πίωμεν καινὸν Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη τε _ ρε _ ω _ σ ον_ Δε _ σ πο_ τα_ Χρι _ στε _ τ ω_ Σ ταυ_ ρω _ σου _ εν _ πε _ ε _ τ ρα_ με_ τη _ της _ πι _ σ τε_. ως _ μη _ σ α_ λ ευ_ θη _ ναι _ τον _ νουν _ ε _ χ θρου _ ου _ π ροσ_ β ο_ λ αις_. του _ δυ _ σμε _ νους _ μο _ ν ος_ γαρ _ ει _ α α _ γι _. ι _ ος _ (δίς) ο _ ξα _ τη_ α _ γι _ α _ α _ να_ στα _ σ ει_ σ ου_ Κυ _ ρι _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 258

259 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ευ _ τε_ α _ σ μα _ α _ σ ω_ μ εν_ και _ νον _ τ ην_ κα _ τα _ λυ _ σ ιν_ Α _ α _ δ ου_ π α_ νη _ γυ _ ρι _ ζ ον_. τες _ εκ _ γαρ _ του _ τα _ φου _ Χρι _ στος _ α _ νε _ ε _ σ τη_ τ ον_ θα_. να _ τον _ ε _ λων _ κ αι_ σω _ σ ας_ τα_ συ _ υ μ_ π α _. αν _ τα _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σοι _ ευ _ τε_ α _ ρυ_ σω _ με_ θα_ πι _ στοι _ ο υκ_ εκ _ κρη _ νης _ β ρυ_ ου _ σ ης_ υ _ υ _ δωρ _ φθει _ ρο _ με_. νον _ αλ _ λα _ πη _ γην _ φω _ τι _ σμου _ Σ ταυ_ ρου _ ου_ π ροσ_ κυ _ νη_. σει _ του _ Χρι _ στου _ εν _ ω _ κ αι_ κ αυ_ χω _ ω _ με _. ε _ θα _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σοι _ α _ λ αι_ ον _ ε _ τυ _ π ου_ Μ ω_ υ _ σης _ τ αις_ πα _ λα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 259

260 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ μαις _ Σ ταυ_ ρον _ σ ου_ νυ _ υ ν _ π ροσ_ πτυσ_ σο _ με_. νοι _ τον _ νο _ η _ τον _ Α _ μα _ ληκ _ τρο _ που _ ου _ με_ θα_ Δ ε_. σπο_ τα _ Χρι _ στε _ δι _ ου _ κ αι_ σε_ σω _ ω _ σ με _. ε _ θα _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σοι _ μ _ μ α_ σι _ κ αι_ χει _ λε_ σ ιν_ α _ γ νοις _ α _ να _ κρου _ ον _ τ ες_ με _ ε _ λ ος_ α _ γαλ _ λι _ α _ σε_. ως _ τον _ του _ Κυ _ ρι _ ου _ Σ ταυ_ ρον _ χα _ ρα _ α _ π ροσ_ κυ_ νη_. σω _ μεν _ πι _ στοι _ κ ρο_ τουν _ τ ες_ εν _ α _ α _ σ μα _. α _ σι _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _ τι _ _ να _ υ _ π ο_ στα _ σε _ σι _ τρι _ σι _ Θε _ ο _ ον _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 260

261 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ναρ _ χ ον_ σε _ β ω_ μη _ η _ δι _ αι _ ρου _ με_. νον _ τη _ της _ ου _ σι _ ι _ ας _ μορ _ φη _ Πα _ τε _ ρα_ Υι _ ον _ κ αι_ Π νευ_ μα _ ζων _ εν _ οις _ βε _ β α_ πτι _ ι _ σ με _. ε _ θα _ αι _ νυν _ κ αι_ α _ ει _ κ αι_ ε ις _ τους _ αι _ ω _ ν ας_ τ ων_ αι _ ω _ νων _ Α _ μην Θεοτοκίον_ ν _ βα _ τ ω_ Μ ω_ σης _ σ ου_ τυ _ πι _ κως _ το _ μυ _ στη _ ρι _ ον _ πα _ α _ λ αι_ Σ ε_ μνη _ ε _ ω _ ρα_. κεν _ ως _ γαρ _ ε _ κει _ νην _ η _ φλοξ _ το _ πυ _ υρ _ τ ης_ Θ ε_ ο _. τη _ τος _ την _ σην _ νη _ δυν _ ου _ κ α_ τε _ φ λε_ ξε _ ε _ εν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 261

262 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Καθίσματα Σταυρώσιμα τοῦ Τριῳδίου β χορός Μουσική Κυψέλη Τριώδιον-Παντηκοστάριον Στεφάνου Λαμπαδαρίου _ Σ ταυ _ ρο _ ος _ σου _ Κυ _ ρι _ ε _ η _ γι _ α _ σ ται _ εν _ αυ _ τω _ γ αρ_ γι _ νον _ ται _ ι _ α _ μ α_ τα _ τ οις_ α _ σθε _ νου _ σ ιν_ εν _ α _ α _ μ αρ_ τι _ α ις _ δι _ αυ _ του _ σοι _ π ροσ_ πι _ π το_ μ εν_ ε _ λε _ η _ σ ον_ η _ μ ας _ _ ψου _ τε _ Κυ _ ρι _ ον _ τον _ Θε _ ον _ η _ μων _ κ αι_ προσ _ κυ _ νει _ τε _ τω _ υ _ πο _ πο _ δι _ ω _ τ ων_ π ο_ δων _ αυ _ του _ η _ με_ ρον _ το _ Προ _ φη _ τι _ κον _ π ε_ πλη _ ρ ω_ ται _ λο _ γι _ ον _ ι _ δου _ ου _ γαρ _ π ροσ_ κυ _ νου _ μ εν_ ει _ ε ις _ τ ον_ το _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 262

263 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ π ον _ ου _ ε _ σ τη_ σαν _ οι _ πο _ δ ες_ σου _ Κ υ_ ρι _ ε _ και _ ξυ _ λου _ σω _ τη _ ρι _ ας _ γ ευ_ σα _ με_ ν οι _ των _ εξ _ α _ μαρ _ τι _ ι _ ας _ πα _ θων _ ε _ λευ _ θε _ ρι _ ας _ ε _ τυ _ χ ο_ μ εν _ π ρε_ σβει _ ει _ ει _ α ις_ της _ Θε _ ο _ το _ κ ου_ μο _ νε _ Φι _ λαν _ θρω _ πε _ ε _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ και _ Υι _ ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _ τι _ ο _ ν ον_ ε _ πα _ α _ γη _ το _ ξυ _ λ ον_ Χ ρι_ στε _ τ ου_ Σ ταυ _ ρου _ ου _. ου _ ου _ ου _. ου _ σου _ τα _ θε _ με _ λι _ α _ ε _ σα _ λευ _ θη _ σαν _ του _ θα_ να _ τ ου_ Κυ _ ρι _ ε _ ον _ γ αρ_ κα _ τε _ πι _ ε _ πο _ θ ω_ ω _ ο _ Α _ δ ης _ α _ πε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 263

264 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ε _ λυ _ σε _ τρο _ ο _ ο _ μ ω _ ε _ δει _ ξας _ η _ μιν _ το _ σω _ τη _ ρι _ ον _ σ ου_ Α _ α _ γι _ ε _ κ αι_ δο _ ξο _ λο _ γου _ μ εν_ σε _ Υι _ ε _ Θ ε_ ου _ ε _ λε _ η _ σ ον_ η _ μ ας _ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ ω _ νας _ των _ αι _ ω _ νων _ α _ μην _ Θεοτοκίον ε _ ο _ το _ κε _ Π αρ_ θε _ νε _ ι _ κε _ τ ευ_ ε _ το _ ον _ Υι _ ον _ σ ου _ τ ον_ ε _ κου _ σι _ ω ς_ π ρος_ π α_ γεν _ τα _ εν _ Σ ταυ_ ρ ω _ και _ α _ να _ στα _ αν _ τα _ εκ _ νε _ κρων _ Χρι _ στον _ τ ον_ Θ ε_ ον _ η _ μ ων_ σω _ θη_ ν αι_ τας _ ψυ _ χας _ η _ μ ω _ ω _ ω ν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 264

265 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Κοντάκιον Αὐτόμελον.Ἦχος βαρὺς Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία φυλάττει τὴν πύλην τῆς Ἐδέμ, αὐτὴ γὰρ ἐπῆλθε παράδοξος σβέσις τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ, θανάτου τὸ κέντρον, καὶ ᾅδου τὸ νῖκος ἐλήλαται, ἐπέστης δὲ Σωτήρ μου βοῶν τοῖς ἐν ᾅδη, Εἰσάγεσθε πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον. Οἶκος Τρεῖς σταυροὺς ἐπήξατο ἐν Γολγοθᾶ ὁ Πιλάτος, δύω τοῖς λῃστεύσασι, καὶ ἕνα τοῦ Ζωοδότου, ὃν εἶδεν ὁ ᾅδης, καὶ εἶπε τοῖς κάτω, Ὢ λειτουργοί μου καὶ δυνάμεις μου τὶς ὁ ἐμπήξας ἧλον τῇ καρδίᾳ μου, ξυλίνῃ με λόγχῃ ἐκέντησεν ἄφνω καὶ διαῤῥήσομαι, τὰ ἔνδον μου πονῶ, τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ, τὰ αἰσθητήριά μου, μαιμάσσει τὸ πνεῦμά μου, καὶ ἀναγκάζομαι ἐξερεύξασθαι τὸν Ἀδὰμ καὶ τοὺς ἐξ Ἀδάμ, ξύλῳ δοθέντας μοι ξύλον γὰρ τούτους εἰσάγει πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον. Συναξάριον Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ τῶν Νηστειῶν, τὴν Προσκύνησιν ἑορτάζομεν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Στίχοι Τὸν Σταυρὸν γῆ σύμπασα προσκυνησάτω, Δι οὗ περ ἔγνωκε σὲ προσκυνεῖν, Λόγε. Τῇ αὐτοῦ δυνάμει, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ ἡμᾶς τῶν τοῦ πονηροῦ διαφύλαξον ἐπηρειῶν, καὶ τὰ θεῖά σου Πάθη, καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν προσκυνῆσαι ἀξίωσον, τὸ τεσσαρακονθήμερον εὐμαρῶς διανύσαντας στάδιον, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 265

266 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Καταβασίες Ὡδὴ α' _ θει _ ο _ τα _ τος _ π ρο_ ε _ τυ _ π ω_ σε _ πα _. λαι _ Μω _ σης _ εν _ Ε _ ρυ _ θρα _ θα _ λα _ ασ_ ση _ δι _ α _ βι _ β α_. σας _ Ι _ σρα _ ηλ _ τ ω_ Σ ταυ _ ρω _ σ u_ τ ην_ υ _ γραν _ τη _ ρα _ α _ β δω_. τε _ μων _ ω _ δη _ ην _ σοι _ ε _ ξο _. δι _ ον _ α _ να _ μελ _ π ων_. Χρι _ στε _ ε _ ο _ Θ ε_ ος _ Ὡδὴ γ' τε _ ρε _ ε _ ω _ σ ον_ Δε _ σ πο_ τα_ Χρι _ στε _ τ ω_ Σ ταυ _ ρω _ σu _ εν _ πε _ ε _ τ ρα_ με_ τη _ της _ πι _ σ τε_. ως _ μη _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 266

267 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ σ α_ λευ _ θη_ η _ ναι _ τον _ νuν _ εχ _ θρu _ u _ π ρο_ σ βο_ λ αις _. τu _ δυ _ σμε _ νuς _ Α' Χορός μο _ ν ος_ γ αρ_ ει _ α _ α _ γι _ ι _ ος _ Ὡδὴ δ' _ πι _ Σ ταυ _ ρu _ σε _ δυ _ να _ τε _ φω _ στηρ _ ο _ με_. γας _ κα _ τι _ δων _ τρο _ μ ω_ ε _ π αρ_ θει _ ε ις _ τ ας_ α _ κτι _ ι _ νας _ συ _ νε _ ε _ σ τει_ λ εν_ ε _. κρυ _ ψε _ πα _ α _ σα _ δε _ κτι _ σις _ υ _. μνη _ σε _ εν _ φο _ β ω_ την _ ση _. η _ ην _. μα _ κρο _ θυ _ μι _ ι _ αν _ κ αι _ γαρ _ ε _ πλη _ σ θη _ η _ γ η _ τ ης_ σης _. αι _ νε _ ε _ σε _ ε _ ως _ Ὡδὴ ε' ρ _ θρι _. ζον _ τ ες _ σε _ α _ νυ _ μνu _. u _ u _ u _ μεν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 267

268 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Σω _ τηρ _ οι _ κτι _ ιρ _ μων _ ει _ ρη _ η _ ν ην_ ευ _ ρα _ με_ νοι _ τω _. Σταυ _ ρω _ σu _ δι _ u _ u _ α _ νε _ και _. νι _ σ ας_ το _ γε _ ν ος_ το _ αν _ θρω _ πι _ νον _ φως _ π ρος_ α _ νε _ σπε _. ρον _ α _ α _ γ ων_ η _ μας _ Ὡδὴ στ' ον _ τυ _ υ _ πον _ τu _ θει _ ε ι _ u _ Σ ταυ _ ρu _ Ι _ ω _ νας _ εν _. κοι _ λι _ α _ τu _ κη _ η _ τuς _ τε _ τα _ με _ ναις _ π α_ λα _ α _ μ αις_ προ _ δι _ ε _ χα _. ρα _ ξε _ και _ α _ νε _ θο _ ο _ ρε _ σε _ σω _ σ με_. νος _ τu _ πυ _ ρος _ τη_ δυ _ να _ α _ μει _. σu _ Λο _ γε _ Ὡδὴ ζ' λο _ γω _ σε _ ως _ ο _ Παι _ αι _ δας _ ρυ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 268

269 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ σα _. με _ ν ος _ σαρ _ κ α_ προ _ σ λα_ βο _. με _ ν ος _ η λ _. θες _ ε _ πι _ γης _ και _ εν _ Σ ταυ _ ρω _ π ρο_ σ η_ λω _ θεις _ σ ω_ τη _ ρι _ αν _ η _ μιν _ ε _ δ ω_ ρη _ η _ σ ω_. Χρι _ στε _ ο _ μο _ ν ος_ ευ _ λο_ γη _ τος _ των _ Πα _ τε _ ε _ ρων _ Θε _ ος _ κ αι_ υ _ π ερ_ ε _ εν _ δο _ ο _ ξος _ Ὡδὴ η' ι _ νu _ μεν _ ευ _ λο _ γu _ μ εν_ προ _ σ κυ_ νu _ μ εν_ τ ον_ Κυ _ ρι _ ον _ ει _ ρ ας_ εν _ τω _ λ α_ α κ _ κω _ βλη _ θεις _ των _ λε _ ον _ των _ πο _ τε _ ο _ με _ γ ας_ εν _ Π ρο_ φ η_ η _ τ αις _ Σ ταυ_ ρο _ ει _ δως _ δι _ εκ _. πε _ τα _ σας _ Δα _ νη _ ηλ _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 269

270 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ βλα _ βης _ εκ _ της _ τu _ u _ των _ κ α_ τα_ βρω _ ω _ σε _ ω ς_ σε _. σω _ σ ται _ ευ _ λο _ γων _ Χρι _ στον _ τ ον_ Θ ε_ ον _ ε ις _ τ uς_ αι _ ω _ ω _ να _ α _ ας _ Ὡδὴ θ' _ Μ η _ τερ _ Παρ _ θε _ ε _. νε _ και _ Θε _ ο _ το _ κε _ α _ ψ ευ_ δ ης _ η _ τε _ κu _ σα _ α _ σπο _ ο _ ο _ ρως _ Χ ρι_ στο _ ο _ τ ον_ Θ ε_ ον _. η _ μ ων _ τον _ εν _ Σ ταυ _ ρω _ υ _ ψ ω_ θε _ εν _ τα_ σαρ _ κι _ Σε _ ε _ οι _ πι _ στοι _ οι _ ο ι _ οι _ α _ π αν_ τ ες_ α _ ξι _ ι _ ως _ συν _ τu _ τω _ νυν _ με_ γ α_ λυ _ υ _ νο _ ο _ με _ ε _ ε _ εν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 270

271 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐξαποστειλάρια τοῦ Σταυροῦ Τοῖς Μαθηταῖς Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ταυ _ ρον _ Χ ρι_ στου _ ου _. τον _ τι _ ι _ μι _ ον _ ση _ με_ ρον _ προ _ ο _ τε _ θε _ εν _ τα _ ι _ δον _ τ ες_ προ _ οσ _. κυ _ νη _ η _ σ ω_ μ εν _ κ αι_ πι _ ι _ στως _ ε _ ευ _ φ ραν_ θ ω_ ω _ μεν _ κα _ τα _ σπα _ ζο _ με_ ε _ ν οι _ πο _ ο _ θω _ τ ον_ ε _ εν _ του _ τ ω_ ω _ θε _ λ η_ η _ σει _ σταυ _ ρω _ θεν _ τα_ α _ αι _ του _ ου _ με_ ν οι _ Κυ _ ρι _ ον _ α _ α _ ξι _ ω _ ω _ σαι _ παν _ τ ας_ η _ μα _ α _ α _ α _ ας _ τον _ Σ ταυ _ ρον _ τον _ τι _ μι _ ον _ προ _ οσ_ κυ _ νη _ η _ σαι _ και _ φθα _ σ αι_ τη _ ην _. α _ να _ α _ σ τα_ σ ιν _ παν _ τ ας_ α _ κα _ α _ τα_ κ ρι_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 271

272 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ι _ τ ω_ ω ς _ Θεοτοκίον ο _ ξυ _ λ ον_ εν _ ω _ πα _ αν _ σε _ μνε _ τ ας_ α _ α _ χραν _ τ ου_ ο υς_ π α_ λ α_ α _ μας _ υ _ περ _ η _ μω _ ω ν_ εξ _ ε _ ε _ τ ει_ νε _ π ροσ_ πα _ α _ γεις _ ο _ ο _ Υι _ ο _ ος _ σου _ νυν _ ευ _ σε _ βως _ π ρο _ οσ_ κυ _ νου _ ου _. μεν _ δος _ η _ μιν _ τη_ ην _ ει _ ρη_ η _ νην _ και _ τα _ κο _ σμο _ σω _ τη _ η _ ρι _ α _ φθα _ σαι _ παν _ σε _ ε _ π τα_ π α_ α _ θη _..κ αι _ την _ λαμ _ πρα _ α _ α _ α _ αν _ και _ κο _ σμο _ χαρ _ μο _ συ _ νον _ προ _ οσ_ κυ _ νη _ η _ σαι _ του _ Πα _ σ χα_ κυ _ υ _. ρι _ ω _ ω _ νυ _ μ ον _ β χορός κ αι_ φω _ ω σ _ φο _ ρο _ ον _ η _ με_ ε _ ρα_ αν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 272

273 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Εἰς τοὺς Αἲνους Μουσικόν Τριώδιον Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν πρωτ. Κων. Παπαγιάννη. ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ τυμ _ πα _ νω _ και _. χο _ ρω _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ χορ _ δαι _ α ις_ κ αι_ ορ _ γα _ νω _ ν _ φω _ ναις _ α _ λα _ λα _ ξ ω_. μεν _ εν _ ω _ δαις _ με _ γ α_ λυ _ ν ω_ μ εν _ τον _ Σ ταυ _ ρον _ τον _ τι _ ι _ μι _ ον _ α _ σπα _ ζο _ με_ ν οι _ κ αι _ προς _ αυ _ τον _ εκ _ βο _ η _ σ ω_. μεν _ Σ ταυ_ ρε _ ε _ παν _ σε _ βα _ σ μι_ ε _ κα _ θα _ γι _ α _ σ ον_ η _ μων _ τ ας_ ψυ _ χα _ ας _ κ αι_ τα_ σω _ μ α_ τα _ τη _ δυ _ να _ μ ει_ σ ου _ και _ παν _ τοι _ οι _ ας _ εκ _ βλα _. βης _ εν _ αν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 273

274 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ τι _ ων _ δι _ α _ τη _ ρη _ σ ον_ α _ τρω _. ω _ τ ους_ τους _ ευ _ σε _ βως _ π ροσ_ κυ _ νουν _ τ ας_ σε _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χ οις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λ α_ λ αγ_ μου _ πα _ σα _ πνο _ η _ αι _ νε _ σ α_ α _ τω _ τον _ Κυ _ ρι _ ον _ Πάλιν τὸ αὐτό. _ ψου _ τε _ Κυ _ ρι _ ον _ τον _ Θε _ ον _ η _ μων _ και _ προ _ σκυ _ νει _ τε _ τω _ υ _ πο _ πο _ δι _ ω _ τ ων_ πο _ δων _ αυ _ τ ου _ ροσ _ ελ _ θον _ τ ες_ α _ ρυ _ σ α_. σθε _ μη _ κε _ νου _ με _ να _ να _ μ α_ τα _ του _ Σ ταυ _ ρου _ τη _ χα _ α _ ρι _ τι _ προ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 274

275 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ερ _ χο _ με_ να _ ι _ δου _ π ρο_ κει _ με_ νον _ βλε _ π ον_. τες _ το _ Ξυ _ υ _ λον _ το _ α _ γι _ ον _ χα _ ρι _ σμα _ τ ων_ τ ην_ πη _ γην _ αρ_ δο _ με _ ε _ ν ην_ τ ω_ αι _ μ α_ τι _ κ αι _ τω _ υ _ δα_ τι _ του _ δε _ σπο _ ο _ του _ των _ ο _. λων _ του _ εν _ του _ τω _ ε _ κου _ σι _ ω ς _ υ _ ψ ω_ θε _. εν _ τ ος_ και _ τους _ β ρο_ τ ους _ α _ νυ _ ψω _ σ αν_ τ ος _ _ δε _ Θε _ ος _ βα _ σι _ λευς _ η _ μων _ προ _ αι _ ω _ νων _ ειρ _ γα _ σ α_ το _ σω _ τη _ ρι _ ι _ αν _ εν _ με _ σ ω_ τ ης_ γη _. ης _ κ _ κλη _ σι _ ας _ ε _ δραι _ ω _. μα _ βα _ σι _ λε _ ων _ κ ρα_ ται _ ω _ μ α _ μο _ να _ ζον _ των _ κα _ αυ _ χ η_ μ α_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 275

276 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ και _ δι _ α _ σ ω_ σ μα _ συ _ ει _ Σ ταυ_ ρε _ π αν_ σε _ βα _ σ μι_. ε _ δι _ ο _ ο _ προσ _ κυ _ νουν _ τ ες_ σε _ και _ καρ _ δι _ ας _ κ αι_ ψυ _ χας _ φ ω_ τι _ ζο _ ο _ με_ θα_ ση _ με_ ρ ον _ θει _ α _ χα _ ρι _ τι _ του _ εν _ σοι _ οι _ προσ _ πα _ γεν _. τος _ και _ το _ κρα _ τος _ του _ δο _ λι _ ου _ κ α_ θε _ λο _ ον _ τ ος_ και _ την _ α _ ραν _ α _ φ α_ νι Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου _ σ αν_ τ ος _ Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου Τριώδιον- Πεντηκοστάριον ο _ ο ξα _ Πα _ α τρι _ ι ι κ αι _ Υι _ ι ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Πνε _ ε ε ευ _ μα _ α α α τι _ ην _ υ _ ψη _ λο _ φ ρο _ να _ α γνω _ ω ω μην _ των _ κα _ κι _ σ των_ Φα _ ρι _ ι σαι _ αι αι ων _ ο _ ο παν _ τ ω_ ω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 276

277 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ων _ Κυ _ ρι _ ι ο _ ος _ πα _ ρα _ βο _ λι _ κως _ εκ _ φε _ ευ _. γει _ ε ιν _ ταυ _ την _ ε _ ε δι _ ι ι δα _ α α α ξε _ και _ μη _ η υ _ ψη _ λο _ φρο _ ο ο νει _ ειν _ πα _ ρο _ ο ο δ ει _ φρο _ ο νειν _ παν _ τας _ ε _ ε παι _ αι αι αι αι δε _ ε ε ευ _ σεν _ υ _ πο _ γ ραμ _ μος _ κ αι_ αι _ τυ _ υ π ος _ ο _ αυ _ το _ ος _ γε_ ε νο _ ο. ο ο ο ο ο με _ νος _ με _ χ ρι_ Σ ταυ _ ρου _ και _ αι θα_ α α να _ α α τ ου _ ε _ αυ _ το _ ο ε _ κε _ ε ε ε ε νω _ ω ω ω σεν _ ευ _ χα _ ρι _ σ τουν _ τε _ ες _ ουν _ συν _ τω _ Τε _ λω _ ω νη _ η ει _ ει. ει ει ει ει ει πω _ μεν _ ο _ πα _ θω _ ω ν_ υ _ υ π ερ _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 277

278 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ η μων _ κ αι_ α _ πα _ θη _ ης _ δι _ α _ μει _ ε ι ναι _ Θε _ ε ος _ των _ πα _ θω _ ω ν_ η _ μα _ ας _ ρυ _ υ υ σαι _ αι και _ σ ω _ σ ον _ τα _ ας _ ψ υ _ χα _ α α α ας _ η _ η η η μων _ Ἕτερον Δοξαστικὸ Ἀθανασίου Καραμάνη η _ ην _ υ _ ψη _ λο _. ο _ ο _ ο _ φ ρο _ ο _ να _ α _ α _ γνω _ ω _ ω _ ω _ ω _ μην _ των _ κα _ κι _. ι _ σ τω_ ω ν _ Φ α _ ρι _ σαι _ αι _ αι _ ων _ ο _ παν _ τω _ ων _ Κυ _. υ _ ρι _ ι _ ι _ ος _ πα _ ρα _ βο _ λι _ κως _. εκ _ φ ευ_ γ ει _ ε ιν _ τα _ α υ _. την _ ε _ ε _ δι _ ι _ ι _ ι _ ι _ δα _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 278

279 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ α _ α _ ξεν _ και _ μη _ η _ υ _ ψη _ λο _. ο _ φρο _ ο _ ο _ νει _ ειν _ παρ _ ο _ ο _ ο _ ο _ δει _ φρο _ ο _ ο _ νει _ ειν _ πα _ α _ α _ α _ αν _ τα_ α _ ας _. ε _ παι _ α ι _ αι _ αι _ αι _ αι _ αι _ δε _ ε _ ε _ ε _ ε _ παι _ αι _ δ ευ _ σε _ υ _ υ _ πο _ γ ραμ _ μο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο ς _ και _ αι _ αι _ τυ _. υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ nυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ πος _ ο _ αυ _ το _. ος _ γε _ ε _ νο _ ο _ ο _ ο _ με_ ε _ νο _ ος _ με _ ε _ ε _ χρι _ Σ ταυ _ ρu _ u _ u _ u _ και _ αι _. αι _ αι _. θα _ α _ α _ να _ α _ α _ α _ α _ τu _ u _ ε _ αυ _ το _ ον _ ε _ κε _ ε _ ε _ ε _ ε _ νω _ ω _ ω _ ω _ σεν _ ε _ ευ _ χα _ ρι _ στuν _ τε _ ες _ uν _ συν _ τω _ Τε _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 279

280 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ λω _. η _ η _ ει _ ε ι _ ει _ ει _ ει _ ει _. ει _ π ω_ ω _ μεν _ ο _ πα _ θω _ ω ν_ υ _ υ _ π ε_. ερ _ η _ η _ μω _ ω _ ω _ nω _ ω _ ω _ ω _ ων _ και _ αι _ α _ πα _ θη _ ης _ δι _ α _ μει _ ε ι _ ε ι _ νας _ Θε _ ο _ ο _ ος _ των _ πα _ θω _ ω _ ω _ ων _ η _ η _ μα _ α _ α _ α _ ας _ ρυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ σαι _ αι _ και _ σω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _. σον _ τα _ ας _ ψ υ _ χα _ α _ α _ α _ ας _ η _ η _ η _ η _ μων _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου ην _ υ _ ψη _ λο _ φ ρο _ να _ α _ γνω _ ω _ ω _ μη _. ην _ των _ κα _ κι _ ι _ σ των _ Φα _ ρι _. ι _ ι _ σαι _ αι _ αι _ ω _ ω ν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 280

281 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ο _ παν _ τ ω_. ω _ ων _ Κυ _ ρι _ ι _ ος _ πα _ ρα _ βο _ λι _ κως _ εκ _ φ ευ_ γ ειν_ τα _. α _ αυ _ την _ ε _ δι _ ι _ ι _. ι _ δα _ α _ α _ α _ ξε _ και _ αι _ μη _ η _ η _ ψη _ λο _ φρο _ ο _. ο _ νει _ ειν _ παρ _ ο _ ο _ ο _ δει _. ει _ φρο _ ο _ νειν _ παν _ τας _ ε _ ε _ παι _ αι _ αι _. αι _ δε _ ε _ ε _ ευ _ σεν _ υ _ πο _ γ ραμ _ μος _ κ αι_ αι _ τυ _ υ _. υ _ πος _ ο _ αυ _ τος _ γε_ ε _ νο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ νος _ με _ ε _ χ ρι _ Στα _ αυ _ ρου _ και _. αι _ θα _ α _ να _ α _ α _ τ ου _ ε _ αυ _ το _. ον _ ε _ κε _ ε _ ε _. ε _ νω _ ω _ ω _ ω _ σεν _ ευ _ χα _ ρι _ σ τουν _ τε _ ες _ ουν _ συν _ τω _ Τε _ λω _ νη _ η _ ει _ ει _ ει _ π ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ ο _ πα _ θω _ ω ν_ υ _ υ _ πε _. ερ _ η _ η _ μων _.κ αι _ α _ πα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 281

282 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ θη _ ης _ δι _ α _ μ ει_. ει _ ει _ ε ι _ νας _ Θε _ ε _ ος _ των _ πα _ θω _ ω ν_ η _ μα _ ας _ ρυ _ υ _ υ _ σαι _ αι _ και _ σω _ σ ον _ τ ας _ ψ υ _ χα _ α _ α _. ας _ η _ η _ η _ η _ μων _ Ἕτερον ην _ υ _ ψη _ η _ η _ λο _ ο _ ο _ φ ρο _ ο _ να _ α _ α _ γνω _ ω _ ω _ ω _ ω _ μην _ των _ κα _ κι _. ι _ σ τω_ ω ν _ Φα _ α _ ρι _ ι _ σαι _ αι _. αι _ αι _ αι _ ων _ ο _ πα _ ντω _ ω ν_ Κυ _ ρι _ ι _ ι _ ος _ πα _ ρα _ βο _ λι _ κω _ ω ς_ ε _ εκ _ φε _ ε _ ευ _ γειν _ τα _. α _ α _ αυ _ τη_ η _ η _ η ν _ ε _ δι _ ι _. ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ δα _ α _. α _ α _ ε _ δι _ ι _ δα _ ξε _ και _ μη _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ η _ υ _ ψη _ λο _ ο _ ο _ ο _ φρο _ ο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 282

283 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ νει _ ει _ nει _ ει _ ει _ ει _ ειν _ παρ _ ο _ ο _. ο _ ο _ ο _ δει _ ει _. ει _ π αρ_ ο _ δ ει _ φ ρο_ ο _ νει _ ει _ ει _ ει _ ει _ ει _ ειν _ πα _. α _ α _ α _ ντα _ α _ α _ α ς _ ε _ ε _ ε _ π αι_ α ι _. αι _ αι _ αι _ αι _ αι _ αι _ δε _ ε _. ε _ ε _ Ε _ παι _ αι _ δ ευ _ σεν _ υ _ πο _ γ ραμ _ μ ο_ ο _ ο _ ο _ ος _ και _ αι _ αι _ τυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ zυ _. υ _ υ _ υ _ υ _ πος _ ο _ αυ _ το _ ος _ γε_ ε _ ε _ νο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ νο _ ος _ με _ ε _. ε _ ε _ ε _ χρι _ Στα _ α _ α _ αυ _ ρου _ ου _ ου _ ου _ ου _ ου _ ου _ και _. αι _ αι _ αι _ θα _. α _ α _ α _ κ αι_ αι _ θα _ α _ να _ α _ α _ α _ α _ α _. α _ α _ α _ του _ ε _ αυ _ το _ ον _ ε _ ε _ κε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 283

284 Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ε _ ε _ νω _ ω _. ω _ ω _ ε _ κε _ ε _ ν ω _ σεν _ ευ _ χα _ ρι _ στου _ ντε _ ες _ ουν _ συν _ τω _ τε _ λω _ ω _ ω _. νη _ η _ ει _ ε ι _ ει _ ει _ ει _ ει _. ει _ π ω_ ω _ μεν _ ο _ πα _ θω _ ω ν_ υ _ υ _ π ε_ ερ _ η _ η _ μω _ ω _ zω _ ω _ ω _ ω _ ων _ και _ αι _ α _ πα _ θη _ ης _ δι _ α _ μει _. ει _ε ι _ να _ α _ ας _ θε _ ο _ ο _ ος _ των _ πα _ θω _ ω _ ων _ η _ η _ μας _ ρυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ σαι _ και _ σω _ ω _ ω _ ω _ σ ον _ τα _ α _. ας _ ψυ _ χα _ α _ α _ ας _ η _ η _ η _ η _ μων _ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 284

285 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Δοξαστικό ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Tοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ιωάννου τῆς Κλίμακος Εἰς τόν Ἑσπερινόν Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 _ ο _ σι _ ι _. ι _ ε _ π α _ α _ α _ α _ τερ _ της _ φω _ ω _ νης _ του _ Ευ _ α γ_ γε _ λι _ ου _ του _ Κυ _ ρι _ ι _ ου _ α _ α _. κου _. ου _ ου _. ου _ σας _ το _ ον _ κο _ σμο _ ον _. κατ _ ε _ ε _ ε _. ε _ λι _ ι _ ι _ ι _ πες _ τον _ πλου _ τ ον _ κ αι _ τη _ ην _ δο _ ο _ ο _ ξ αν _ εις _ ου _ δεν _ λο _ ο _ γι _ σα _ α _ α _ α _ α _ με _ ε _ ε _ ε _ νος _ ο _ ο _ θεν _ πα _ α _ α _ σι _ ι _. ιν _ ε _. ε _. ε _ βο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ας _ α _ γα _ πη _ σ α_. τε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 285

286 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ το _ ον _. Θε _ ε _ ον _ και _ ε _ ευ _ ρη _ σε _ ε _ τε _. ε _ χα _ ρι _ ι ν _ αι _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ νι _ ι _ ι _ ι _ ον _ μη _ δεν _ π ρο _ τι _ ι _ μη _ σ η_ η _ τε _ της _ α _ γα _ α _ α _ πη _ ης _ α _ αυ _ του _ ι _ να _ ο _. τα _. αν _ ε _ ε _. ελ _ θη _ εν _ τη _ δο _ ο _ ο _. ο _ ξη _ η _. α _ α _ αυ _ του _ ευ _ ρη _ σ η_ τε _ α _ α _ να _ α _. πα _. αυ _ σιν _ με _ τα_ α _ πα _ αν _ των _ τω _ ω _.ω ν _ Α _ γι _ ι _ ι _ ι _ ων _ ων _ ταις _ ι _ κε _ σι _ ι _ ι _ ι _ αι _.α ις _ Χρι _. ι _ ι _ στε _ φυ _ λ α_ α _ ξο _ ον _ και _ σω _ ω _ σον _ τα _ ας _ ψυ _ χα _ α ς _ η _ η _ μων _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 _ _ ο _ σι _ ι _ ε _ π α _ α _ α _ α _ τερ _ της _ φω _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 286

287 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ νη _ ης _ του _ Ευ _ α γ_ γε _ λι _ ου _ του _ Κυ _ ρι _ ου _ α _ κου _ ου _ ου _. ου _ σας _ τον _ κο _ σμο _ ον _. κατ _ ε _ ε _ ε _. ε _ λι _ ι _ ι _ ι _ πες _ τον _ πλου _ τ ον _ κ αι _ τη _ ην _ δο _ ο _ ο _ ξα _ αν _ εις _ ου _ δεν _ λο _ ο _ γι _ σα _ α _ α _ α _ με _ ε _ ε _ ε _ νος _ ο _ θεν _ πα _ α _ α _ σι _ ιν _ ε _ ε _ βο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ας _ α _ γα _ πη _ σ α_ τε _ τον _. Θε _ ε _ ον _ και _ ευ _ ρη _ σ η_ η _ τε _ ε _ χα _ ρι _ ι ν _ αι _ ω _ ω _ ω _ ω _ νι _ ι _ ι _ ι _ ον _ μη _ δεν _ π ρο_ τι _ μη _ σ η_ η _ τε _ της _ α _ γα _ α _ α _ α _ πη _ ης _ α _ αυ _ του _ ι _ να _ ο _ τ αν _ ε _ ε _. ελ _ θη _ εν _ τη _ δο _ ο _ ο _ ο _. ο _ ξη _ η _ α _ αυ _ του _ ευ _ ρη _ σε _ τε _ α _ α _ να _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 287

288 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ α _ πα _ α _. αυ _ σιν _ με _ τα_ α _ πα _ αν _ των _ τω _ ω ν_ Α _ γι _ ι _ ι _ ι _ ων _ ων _ ταις _ ι _ κε _ σι _ ι _ αις _ Χρι _ ι _ στε _ φυ _ λ α_ α _. α _ ξον _ και _ σω _ ω _ σον _ τα _ ας _ ψυ _ χα _ α ς _ η _ μων _ Δοξαστικό Εἰς τόν Στίχον Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ο _ ο _. ο _ ο _. ον _ ε _ πι _ ι _ γη _ ης _ Α _ α γ_ γε _. ε _ λον _ και _ εν _ ου _ ρα _ α _ νοις _ α _ αν _. θρω _ πο _ ο _ ο _. ον _ Θε _ ε _ ε _ ε _ ου _ του _ ου _ κο _ ο _. ο _ σμου _. ου _ τη _. η _ ην _ ε _ ε _ εκ _ κο _ σμι _ ι _ αν _ την _ τρυ _ φην _ τ ων_ α _ γ α_ θων _ και _ τ ω_ ω ν_ α _ ρε _. ε _ των _.τ ων _ α _ σκη _ των _ το _. ο _ ο _ καυ _ χ η_ η _ μ α _ Ι _ ω _ α _ α _ αν _ ν ην_ τι _ ι _ ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 288

289 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ μη _. η _ η _. η _ σ ω _ ω _ ω _. ω _ μεν _ πε _ φυ _ τευ _ με _ ε _ νο _. ος _ γαρ _ εν _ τω _ οι _ οι _ κ ω_ ω _ τ ου _ Θε _ ε _ ου _ εξ _ ην _ θη _ σε _ ε _. δι _. ι _ ι _ και _ αι _ αι _ ω _ ω ς _ κ αι_ ω _ σει _ κε _ δ ρος_ εν _ ε _. ε _ ρη _ η _. η _ μω _ ε _ πλη _ θυ _ νε _ τα _ ποι _ μ νι_ ι _ α _ Χρι _ ι _ στου _ των _ λο _. ο _ γι _. ι _ ι _ κω _ ω _ ω ν_ π ρο _ βα _ α _ των _. εν _ ο _ σι _ ο _ ο _ τη _. η _ τι _ και _ δι _ και _ ο _ ο _ συ _. υ _ υ _. υ _ νη _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 ον _. ε _ πι _ ι _ γη _ ης _ Αγ _ γε _ λ ον _ και _ εν _ ου _ ρα _ α _ νοις _ α _ αν _. θρω _ πο _ ο _ ο _ ο _. ον _ Θε _ ε _ ε _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 289

290 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ου _ του _ κο _ ο _ σ μου _ τη_. η _ ην _ ε _ ε _ ευ _ κο _ σμι _ ι _ αν _ την _ τρυ _ φην _ τ ων_ α _ γ α_ θων _ και _ τ ω_ ω ν_ α _ ρε _ ε _ των _ τ ων_ α _ σκη _ τω _ ω ν_. το _ ο _ καυ _ χ η_ η _ μα _ Ι _ ω _ α _ α _ α _ α _ ν ην_ τι _ ι _ μη _. η _ η _. η _ σ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ πε _ φυ _ τευ _ με _ ν ος _ γ αρ _ εν _ τω _ οι _ οι _ κ ω_ ω _ τ ου _ Θε _ ε _ ου _ εξ _ ην _ θη _ σε _ ε _. δι _ και _ αι _ αι _ ω _ ω ς _ κ αι_ ω _ σει _ κε _ δ ρος_ εν _ ε _. ε _ ρη _ η _. η _ μω _ ε _ πλη _ θυ _ νε _ τα _ ποι _ οι _ μ νι_ ι _ α _ Χρι _ ι _ στου _ των _ λο _ γι _. ι _ ι _ κω _ ω _ ω ν_ π ρο _ βα _ α _ των _ εν _ ο _ σι _ ο _ ο _ τη _ τι _ και _ δι _ και _ ο _ ο _ συ _ υ _ υ _ υ _. υ _ νη _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 290

291 Ἀπολυτίκιο ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ και _ Υι _ ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _ τι _ αις _ των _ δα _ κρυ _ ω ν_ σ u_ ρο _ αις _ της _ ε _ ρη _ μ u_ το _ α _ γ ο_ ν ον_ ε _ γε _ ε _ ωρ _ γη _ σας _ και _ τοις _ εκ _ βα _. θuς _ στε _ ναγ _ μοις _ ε ις _ ε _ κα _ τον _ τ uς_ πο _ ν uς_ ε _ καρ _ πο _ ο _ φο _ ρη _ σας _ και _ γε _. γο _ νας _ φω _ στηρ _ τη_ οι _ κu _ με _ νη _ λαμ _ π ων_ τ οις_ θαυ _ μα _ σι _ Ι _ ω _ αν _ νη _ π α_ τηρ _ η _ μω _ ων_ ο _ σι _ ε _ πρε _ σ βευ_ ε _ Χρι _ σ τω_ ω _ τω _ Θε _ ω _ σ ω_ θη _ ν αι_ τας _ ψυ _ υ _ χας _ η _ μων _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 291

292 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ ω _ νας _ των _ αι _ ω _ νων _ α _ μην _ _ δι _ η _ μας _ γεν _ νη _ θεις _ εκ _ Παρ _ θε _ ν ου_ και _ Σ ταυ _ ρ ω_ σ ιν _ υ _ π ο_ μει _ να _ ας _ Α _ γα _ α _ θε _ ο _ θα _ να _ τω _ τον _ θα _ να _ τ ον_ σ κυ_ λε _. ευ _ σ ας _ και _ Ε _ ε _ γ ερ_ σ ιν_ δει _ ξ ας_ ω ς_ Θε _ ος _ μη _ π α_ ρι _ δ ης_ ο υς_ ε _ πλα _ σ ας_ τη _ χει _ ει _ ρι _ σου _ δει _ ξον _ την _ φι _ λαν _ θρω _ πι _ αν _ σ ου_ Ε _ λε _ η _ η _ μων _ δε _ ξαι _ την _ τε _ κου _ σ αν_ σε _ Θ ε_ ο _ το _ κ ον _ πρε _ σβευ _ ου _ σ αν _. υ _ περ _ η _ μων _ και _ σω _ ω _ σ ον_ Σ ω_ τηρ _ η _ μ ων _ λα _ ον _ α _ π ε_ γ νω _ σμε _ ε _ νο _ ο _ ο _ ον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 292

293 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Εἰς τόν Ὄρθρον Κανὼν Τριῳδίου Ὠδή α Τῷ σωτῆρι Θεῷ Βασίλης Κιαμηλίδης ο _ ξα _ σ οι_ ο _ Θε _ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σ οι _ _ μοι _ ω _ ω _ θην _ Χρι _ στε _ τ ω_ εν _ χερ _ σι _ των _ λη _ στων _ π ε_ ρι _ πε _ σο _ ον _ τι _ και _ τυ _ πτη _ μα _ σιν _ η _ μι _ θα _ νει _ υ _ πο _ του _ τ ων_ κ α_ τα _ λει _ φθεν _ τι _ Σ ω_ τηρ _ κ α_ γω _ ου _ τ ω_ πε _ π ληγ_ μαι _ ταις _ α _ μαρ _ τι _ α ις _ μ ου _ ο _ ξα _ σ οι_ ο _ Θε _ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σ οι _ η _ πα _ ρι _ δης _ ε _ με _ τ ον_ α _ σθε _ νουν _ τα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 293

294 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ δει _ νως _ ε _ βο _ α _ Σω _ τερ _ ο _ δυ _ ρο _ με _ νος _ ε ις _ τους _ λη _ στας _ ο _ τον _ πλου _ τ ον_ α _ πο _ συ _ λη _ σ ας_ σ ου _ κ α_ γω _ ου _ τ ω_ δε _ ο _ μαι _ οι _ οι _ κ τει_ ρον _ σω _ σ ον _ με _ ο _ ξα _ σ οι_ ο _ Θε _ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σ οι _ _ α _ τρευ _ σας _ ε _ με _ τ ον_ μα _ στι _ χθεν _ τα _ τον _ νουν _ τ αις_ α _ μαρ _ τι _ ι _ α ις _ εν _ ταις _ μα _ στι _ ξιν _ υ _ πο _ λη _ στων _ των _ α _ δι _ κ ων_ κ αι_ πο _ νη _ ρων _ λο_ γι _ σ μων _ Χ ρι_ στε _ Σω _ τηρ _ σω _ σ ον_ με_ ως _ π ο_ λυ _ ε _ λε _ ος _ Θεοτοκίον _ περ _ α _ γι _ α _ Θ ε_ ο _ το _ κε _ σω _ σ ον_ η _ μας _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 294

295 Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ _ χραν _ τε _ Μη _ τηρ _ Χρι _ στου _ τ ον_ σαρ _ κω _ θεν _ τα _ εκ _ σου _ κ αι_ εκ _ των _ κο _ ολ_ π ων _ του _ Γεν _ νη _ το _ ρος _ μ η_ εκ _ φοι _ τη _ σαν _ τα _ Θε _ ον _ α _ παυ _ στως _ πρε _ σ βευ_ ε _ εκ _ πα _ σης _ πε _ ρι _ στα _ σε _ ως _ σω _ ω _ σ αι_ ους _ ε _ π λα _ σ εν _ Κανὼν τοῦ Ὁσίου ὠδή α Ὑγρὰν διοδεύσας Τά ψαλλόμενα_ μων _ σι _ ε _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σ βευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ ν _ φω _ τι _ α _ υ _ λ ω_ κ αι_ νο _ η _ τω _ εκ _ της _ κα _ τη _ φει _ ας _ των _ ε _ νυ _ υ _ λ ων_ α _ να _ δρα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 295

296 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ μων _ Ι _ ω _ αν _ νη _ Ο _ σι _ ε _ λι _ ται _ α ις_ σου _ ταις _ προς _ τον _ Κυ _ ρι _ ον _ μ ου_ φω _ τι _ σον _ μων _ _ σι _ ε _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σ βευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ ς _ της _ εγ _ κρα _ τει _ ας _ τ ον_ γ λυ_ κα _ σμον _ θη _ λα _ σας _ α _ πω _ σ ω_ την _ πι _ κρι _ ι _ αν _ τ ων_ η _ δο _ νων _ ο _ θεν _ υ _ περ _ με _ λι _ και _ κη _ ρι _ ι _ ον _ η _ δυ _ νεις _ Πα _ τ ερ_ τας _ αι _ σθη _ σ εις_ η _ μ ων _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _. α _ τι _ _ πι _ βας _ τω _ υ _ ψ ει_ τ ων_ α _ ρε _ των _ και _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 296

297 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ τας _ χα _ μαι _ ζη _ λ ους_ δι _ α _ πτυ _ υ _ σ ας_ τ ων_ η _ δο _ νων _ γλυ _ κα _ σμος _ ε _ δει _ χ θης_ σω _ τη _ ρι _ ι _ ας _ Ο _ σι _ ε _ Πα _ τ ερ_ τω _ π οι_ μνι _ ω _ σου _ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ κ αι_ ε ις _ τους _ αι _ ω _. νας _ των _ αι _ ω _ ν ων_ α _ μην _ Θεοτοκίον ο _ φι _ αν _ και _ Λο _ γ ον_ η _ τ ου_ Πα _ τρος _ α _ φρα _ στως _ τε _ κου _ σ α_ της _ ψυ _ χη _ ης _ μ ου_ το _ χ α_ λε _ πον _ θε _ ρα _ πευ _ σον _ τ ραυ _ μ α_ και _ καρ _ δι _ ι _ ας _ την _ αλ _ γη _ δο _ να _ κα _ τα_ πρα _ ϋ _ νον _ Κανὼν τοῦ Τριῳδίου ὠδή γ' Στερέωσον ἡμᾶς Β.Κ. ο _ ξα _ σ οι_ ο _ Θε _ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σ οι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 297

298 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ οι _ δω _ εν _ τη_ του _ βι _ ου _ χρι _ στε _ δει _ νως _ ο _ δευ _ ων _ τε _ τραυ _ μα _ τι _ σμαι _ υ _ πο _ λη _ στων _ εν _ τ οις_ πα _ θε _ σ ιν _ αλλ' _ α _ να _ σ τη_ σ ον_ με _ δε _ ο _ μ αι _ ο _ ξα _ σ οι_ ο _ Θε _ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σ οι _ _ συ _ λ η_ σ αν_ τον _ νουν _ μου _ λη _ σται _ και _ ε _ λι _ πον _ με _ εν _ τοις _ μω _ λω _ ψιν _ η _ μι _ θα _ νη _ των _ π ται_ σμα _ τ ων_ μ ου _ αλ _ λα _ ι _ α _ σ αι_ με _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ ξα _ σ οι_ ο _ Θε _ ος _ η _ μ ων_ δο _ ξα _ σ οι _ _ γυ _ μ νω_ σ αν_ με _ Σω _ τερ _ Χρι _ στε _ των _ εν _ το _ λων _ σου _ τα _ πα _ θη _ μα _ τα _ κ αι_ η _ δο _ ναις _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 298

299 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ με_ μ α_ στι _ γ ω_ μ αι _ αλλ' _ ε _ πι _ χε _ ε _ μοι _ ε _ λε _ ος _ _ περ _ α _ γι _ α _ Θ ε_ ο _ το _ κε _ σω _ σ ον_ η _ μας _ _ κε _ τ ευ_ ε _ α _ παυ _ σ τως_ Α _ γνη _ τ ον_ προ _ ελ _ θον _ τα _ εκ _ λα _ γο _ νων _ σου _ ρυ _ σθη _ ναι _ πλα _ νης _ δι _. α _ βο _ ο _ λου _ τους _ υ _ μ νουν _ τ ας_ σε _ Θε _ ο _ ν υμ _ φε _ Κανὼν τοῦ Ὁσίου ὠδή γ Σὺ εἶ τὸ στερέωμα Τα ψαλλόμενα μων _ _ σι _ ε _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σ βευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ _ φ λε_ ξας _ τ ω_ αν _ θ ρα_ κι _ τω _ της _ α _ σκη _. η _ σε _ ως _ Ο _ σι _ ε _ τ ην_ των _ πα _ θων _ α _ καν _ θαν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 299

300 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ και _ θαλ _ π εις _ μο _ να _ στω _ ων _ τα_ συ _ στη _ μ α_ τα _ μων _ _ σι _ ε _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σ βευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ υ _ ρ ον_ α _ γι _ α _ σ μα_ τ ος _ εκ _ των _ α _ σ κη_ τι _ κων _ Ο _ σι _ ε _ α _ ρω _ μα _ α _ των _ ο _ λ ος_ συ _ υν _ ε _ τε _ θ ης _ ε ις _ ο _ σμην _ ευ _ ω _ δι _ ας _ Θ ε_ ου _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _. α _ τι _ ο _ μ οις_ τοις _ α _ σ κη_ σε _ ω ς _ εμ _ με _ λε _ των _ τα_ πα _. α _ θη_ ε _ βυ _ θι _ σ ας _ ως _ περ _ α _ αλ_ λους _ π ριν _ Φ α_ ρα _ α _ ω _ νι _ τ ας _ τη _ ρο _ η _ η _ τ ων_ δα_ κρυ _ ω ν_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 300

301 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ σου _ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ κ αι_ ε ις _ τους _ αι _ ω _. νας _ των _ αι _ ω _ ν ων_ α _ μην _ Θεοτοκίον τη _ σ ον_ μου _ τ ον_ α _ σ τα_ τ ον _ των _ λο _ γι _ σ μον_ α _ γνη _ τα _ ρα_ χ ον _ Μη _ τερ _ Θε _ ου _ τ ην_ προς _ τον _ Υι _ ον _ σ ου _ κα _ τ ευ_ θυ _ υ _ ν ου_ σ α_ κι _ νη _ σι _ ι _ ι _ ιν _ Κοντάκιον του Αγίου Ἦχος δ. Ἐπεφάνης σήμερον Ἐν τῷ ὕψει Κύριος, τῆς ἐγκρατείας, ἀληθῆ σε ἔθετο, ὥσπερ ἀστέρα ἀπλανῆ, φωταγωγοῦντα τὰ πέρατα, καθηγητὰ Ἰωάννη Πατὴρ ἡμῶν. Ὁ Οἶκος του Αγίου Οἶκον Θεοῦ ὡς ἀληθῶς, σαὐτὸν εἰργάσω Πάτερ, ταῖς θείαις ἀρεταῖς σου, σαφῶς κατακοσμήσας, ὥσπερ χρυσίον τηλαυγές, πίστιν ἐλπίδα καὶ ἀγάπην ἀληθῆ, θείους θεσμοὺς ἐκθέμενος, ἐγκρατείᾳ ἀσκήσας ὡς ἄσαρκος, φρόνησιν, ἀνδρείαν, σωφροσύνην κτησάμενος ταπείνωσιν, δι ἧς ἀνυψώθης, διὸ καὶ ἐφωτίσθης εὐχαῖς ἀεννάοις, καὶ τοῦ οὐρανοῦ κατέλαβες τὰς σκηνώσεις, καθηγητὰ Ἰωάννη Πατὴρ ἡμῶν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 301

302 Τὸ ξένον τῆς Παρθένου Κάθισμα του Τριωδίου ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Μουσική Κυψέλη Τριώδιον-Πεντηκοστάριον Στεφάνου Λαμπαδαρίου ον _ α _ χ ραν_ τον _ Σ ταυ _ ρον _ σ ου_ Σ ω_ τηρ _ η _ μων _ ως _ ο _ π λον_ σ ω_ τη_ ρι _ ι _ ας _ κα _ τε _ χ ον_ τ ες _ εν _ αυ _ τω _ σοι _ βο _ ω _ μ εν _ σω _ ω _ σ ον_ η _ μας _ ο _ πα _ θων _ ε _. κου _ σι _ ι _ ως _ υ _ π ερ_ η _ μων _ ο _ παν _ τ ων_ Θ ε_ ος _ ω ς_ π ο_ λυ _ ε _ λε _ ε _ ος _ Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ Κάθισμα τοῦ Ὁσίου Δόξα... Ψαλτολόγιον Χρῆστος Τσακίρογλου α ις_ α _ ρε _ ται _ α ις_ π ρο_ ος _ u _ ρα _ νο _. ον _ α _. να _ λαμ _ ψ ας _ κ α_ τα _ πη _ ξα _ α _ με_ ε _ ν ος _ σα _ φω _. ως _ ε _. πα _ νηλ _ θ ες _ π ρος_ θε _ ω _ ρι _ ας _ α _ π λε_ τ ον_ βυ_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 302

303 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ θον _ ευ _ σε _ βως _ πα _ σ ας_ στη _ λι _ τευ _ σ ας_ μ εν _ των _ δαι _ μο _. ο _ ν ων_. ε _ νε _ δ ρας _ σκε _. πεις _ εκ _ της _ λω _ β η_ ης _ δε _ τ uς_ αν _ θρω _ π uς_ τ ης_ τu _. u _ των _ ω _ Ι _ ω _ αν _ νη _ κλι _. μαξ _ α _ ρε _ των _ και _ νυν _ π ρε_ σβευ _ ε ις _ σ ω_ θη _ ν αι_ τ uς_ δu _ λ uς_ σu Ὅμοιον _ Καὶ νῦν... Θεοτοκίον _ ε _ πι _ θρο _ ο _ νu _ u _ Χ ε _ ρu _ βι _. ιμ _ κ α_. θε _ ζο _ με_ νος _ κ αι_ εν _ τοις _ κο _ ολ_ π οι_ ο ις_ τu _ πα _ τρο _. ος _ αυ _. λι _ ζο _ με_ νος _ ως _ ε _ πι _ θρο _ νu _ κα _ θη_ τ αι_ α _ γι _ u _ αυ _ τu _ Δε _ σ ποι_ να _ εν _ κολ _ π οις_ σ u _ σαρ _ κι _ κω _. ως _ ο _. Θε _ ος _ γ αρ _ u _. τω _ βα _ σι _ λευ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 303

304 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ σ α_ ας _ τε _ ε _ πι _ παν _ τα_ τα_ ε _. ε _ θνη _ κ αι _ συ _ νε _ τως _ ν υν_ ψαλ _. λο _ μεν _ αυ _ τω _ ον _ εκ _ δυ _ σω _ π ει_ σ ω_ θη _ ν αι_ τuς _ δu _. λuς _ σu _ u _ u _ Συναξάριον Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τετάρτῃ τῶν Νηστειῶν, μνήμην ποιοῦμεν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Στίχοι Ὁ σάρκα καὶ ζῶν νεκρὸς ὢν Ἰωάννης, Αἰωνίως ζῇ, καὶ νεκρὸς φανεὶς ἄπνους. Σύγγραμμα λιπὼν Κλίμακα τῇ ἀνόδῳ, Δείκνυσιν αὐτοῦ πορείαν τῆς ἀνόδου. Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον, καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. Καταβασίες σελίδα 230 Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου Γυναῖκες ἀκουτίσθητε ου _ κο _ σ μου_ τη _ ην _. ευ _ πα _ α _ θει _ αν _ ως _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 304

305 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ μοχ _ θη _ ρα _ αν _ ε _ ξε _ ε _ κ λι_ ν ας _ και _ α _ τρο _ φι _ α _ α _ τ ην_ σα _ α _. αρ _ κα _ μα _ ρα _ νας _ α _ α _ νε _ κ αι_ αι _ νι _ σ ας _ ψυ _ χης _ τ ον_ το _ ο _. νον _ ο _ ο _ σι _ ε _ κ αι_ δο _ ξαν _ κα _ α _ τε _ π λου_ ου _ τη_ σ ας _ ου _ ρα _ νι _ ο _ ον _ α _ οι _ οι _ δι _ με _ δι _ ο _ μη _ παυ _ ση _ η _. πρε _ σβε _ ευ _ ων _ υ _ περ _ η _ μων _ Ι _ ι _ ω _ α _ αν _ νη _ Ὅμοιον Θεοτοκίον υ _ ρι _ ω ς_ Θε _ ε _. ο _ το _ ο _ κον _ σε _ ο _ μο _ λο _ γου _ ου _ μ εν_ Δ ε_ ε _ σ ποι_ να _ οι _ δι _ α _ σου _ σε _ ε _ σ ω_ σμε _ ε _. ε _ νοι _ και _ γαρ _ Θε _ ο _ ον _ ε _ κυ _ υ _ η _ σ ας _ α _ πορ _ ρη _ τω _ ω ς_. τον _ λυ _ υ _ σαν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 305

306 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ τα _ δι _ α _ σταυ _ ρου _ ου _ τ ον_ θα_ α _ να _ τ ον _ προς _ ε _ αυ _ το _ ον _ δ' _ ελ _ κυ _ σ αν_ τα _ ο _ σι _ ων _ δη _ μου _ ο υς_. μεθ _ ω _ ων _ σε _ β χορός α _ νευ _ φη _ η _ μου _ με_ εν _ Π αρ_ θε _ ε _ νε _ ε _ Εἰς τοὺς Αἲνους Τά τοῦ Ἑσπερινοῦ προσόμοια γ τοῦ Ὁσίου, εἰς δ Ὢ του παραδόξου θαύματος ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ τυμ _ πα _ νω _ και _. χο _ ρω _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ χορ _ δ αις _ και _ ορ _ γα _ ν ω α _ τερ _ Ι _ ω _ αν _ νη _ ο _ σι _ ε _ δι _ α _ παν _ τος _ α _ λη _ θως _ του _ Θε _ ου _ εν _ τ ω_ λα _ ρ υγ_ γι _ τ ας_ υ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 306

307 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ψω _ σ εις_ ε _ φε _ ρ ες _ με _ λε _ των _ π ρα_ κ τι_ κο _ τα _ τα _ τα_ θε _ ο _ πνευ _ στα _ λο _ γι _ α _ παν _ σο_ φε _ κ αι_ την _ ε _ κει _ ει _ θ εν_ α _ να _ π η_ γα _ ζου _ σαν _ χα _ α _ α _ ρ ιν_ ε _ πλου _ τι _ σ ας _ γε _ γο _ νως _ μα _ κα _ ρι _ ος _ των _ α _ σε _ βων _ παν _ τ ων_ τα_ β ου_ λευ _ μ α_ τα_ κα _ τα _ στρε _ ψα _ α _ με _ νος _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χ οις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λ οις_ α _ λ α_ λαγ _ μου _ πα _ σ α_ π νο_ η _ αι _ νε _ σα _ τω _ τον _ Κυ _ ρι _ ον Πάλιν τὸ αὐτό. α _ κα _ ρι _ ος _ α _ νηρ _ ο _ φο _ βου _ με _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 307

308 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ νος _ τον _ Κυ _ ρι _ ον _ εν _ ταις _ εν _ το _ λαις _ αυ _ τ ου_. θε _ λη _ σει _ σφο _ δ ρα α _ τερ _ Ι _ ω _ αν _ νη _ εν _ δο _ ξε _ τ αις_ των _ δα _ κρυ _ ων _ πη _ γαις _ την _ ψυ _ χην _ κ α_ θ αι_ ρο _ με_ ν ος _ κ αι_ παν _ νυ _ χ οις_ στα _ σε _ σι _ τον _ Θε _ ον _ ι _ λ α_ σκο _ με _ νος _ α _ νε _ πτε _ ρω _ ω _ θης _ προς _ τ ην_ α _ γα _ π η_ σ ιν _ τ ην_ τu _ τu _ Μα _ α _ κ αρ_ και _ ω _ ρ αι_ ο _ τη _ τα _ η _ η _ ης _ ε _ πα _ ξι _ ω ς_ ν υν _ α _ πο _ λαυ _ εις _ α _ λ η_ κ τα_ χαρ _ μο _ νι _ κως _ _ με _ τα _ τ ων_ συ _ να _ θ λων_ σ ου _ θε _ ο _ φ ρον_ ο _ ο _ σι _ ε _ ι _ μι _ ος _ ε _ ναν _ τι _ ον _ Κυ _ ρι _ ου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 308

309 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ο _ θα _ να _ τος _ του _ ο _ σι _ ου _. αυ _ του α _ τερ _ Ι _ ω _ αν _ νη _ Ο _ σι _ ε _ α _ να _ πτε _ ρω _ σας _ τον _ νuν _ προς _ Θε _ ον _ δι _ α _ πι _ σ τε_ ω ς _ κο_ σμι _ κης _ σ υγ_ χυ _ σε _ ω ς _ ε _ βδε _ λυ _ ξ ω_ το _ α _ στα _ τον _ κ αι_ τον _ Σ ταυ _ ρο _ ον _ σu _ α _ να _ λ α_ βο _ με_ ν ος _ τ ω_ Παν _ τε _ πο _ ο _ π τη_ κα _ τη _ κο_ λu _ θη _ σας _ σω _ ω _ ω _ μ α_ δυ _ ση _ νι _ ον _ α _ γω _ γαις _ α _ σκη _ σε _ ω ς_ τω _ λο _ γι _ σμω _ σθε _ ν ει _ δu _ λ ω_ σα _ με_ ν ος _ τu _ θει _ u _ Πνε _ ευ _ μα _ τος _ Δοξαστικό Μουσική Κυψέλη Τριώδιον-Πεντηκοστάριον Στεφάνου Λαμπαδαρίου ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι _ Υι _ ω _ ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Πνε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 309

310 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ε _ ε _ ευ _ μα _ α _ α _ α _ τι _ ευ _ τε _ ερ _ γα _ σω _ με_ ε _ θα _ εν _ τω _ μυ _ στι _ κω _ ω _ α μ _ πε _ λω _ ω _ ω _. ω _ νι _ καρ _ π ους _ με_ ε _ τα_ α _ νοι _ οι _ ας _. εν _ του _ τ ω_ ω _ π οι _ ου _ ου _ ου _ ου _. ου _ με _ ε _ ε _ ε _ νοι _ ουκ _ εν _ βρω _ μ α _ σι _ και _ αι _ πο _ μ α_ α _ σι _ κο _ ο _ ο _. πι _ ι _ ω _ ω _.ω ν _ τες _ αλλ _ εν _ προσ _ ευ _ χ αις _ κ αι_ αι _ νη _ η _ στει _ ει _ αις _.τ ας _ α _ ρε _ τα_. α _ α _ ας _ κα _ α _ τορ _ θου _ ου _ ο υν_ τες _ του _ τ οις_ α _ ρε _ σκο _ με _ νος _ ο _ Κυ _ υ _ ρι _ ο _ ος _. του _ ου _ ε _ ερ _ γου _. ου _ δη _ η _ να _. α _ α _ ρι _ ο _ ον _ πα _ ρε _ ε _ ε _ χει _ δι _ ου _ ψυ _ χας _ λυ _ τρου _ τ αι _. αι _ χρε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 310

311 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ε _. ε _ ους _ α _ α _ α _. μα _ αρ _ τι _ ι _. ι _ ας _ ο _ μο _ νος _ πο _ ο _. λυ _ ε _ ε _. ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ Ἕτερον Δοξαστικὸ Ἀθανασίου Καραμάνη ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι _ Υι _ ω _ ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Πνε _ ε _ ε _ ευ _ μα _ α _ α _ α _ τι _ ευ _. τε _ ερ _ γα _ σω _ ω _ ω _ με_ ε _ ε _ θα _ εν _ τω _ μυ _ στι _ κω _. ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ α _ α _ αμ _ πε _ λω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ νι _ ι _. ι _ ι _ ι _ ι _ και _ καρ _ πu _ u ς _ με _ ε _. τα _ α _ νοι _ οι _ ας _ ε _ εν _ τu _ u _ τω _ ω _. ποι _ u _ u _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 311

312 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ u _ u _ με _ ε _ ε _ ε _ νοι _ u _. uκ _ ε _ ε _ εν _ βρω _ ω _ μ α_ α _ σι _ κ αι _ πο _ μ α_ σι _ κο _ ο _ ο _ πι _ ι _ ω _ ω _ ω _ ω ν _ τες _ α λλ_ εν _ προ _ σευ _ χαι _ α ις _ και _. νη _ η _ σ τει_ ει _ ις _ τας _ α _ ρε _ ε _ τα_ α _ α _ ας _ κα _ α _ α _ το _ ο _ ορ _ θu _ u _ u _ uν _ τες _ τu _. τοις _ α _ ρε _ σκο _ ο _ με _ νος _ ο _ ο _ Κυ _ υ _ ρι _ ο _ ος _. τu _ u _ ε _ ερ _ γu _ δη _ να _. α _ ρι _ ι _ ο _ ον _ π α _ α _ α _ ρε _ ε _ ε _ ε _ χει _ ει _ δι _ u _. ψυ _ υ _ χας _ λυ _ τρu _ u _ u _ u _ u _ u _ ται _ χρε _. uς _ α _ α _ μαρ _ τι _. ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ ας _ ο _ μο _ ο _ ν ος _ πο _. λυ _ ε _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 312

313 Δοξαστικό Ἕτερον ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ευ _ τε _ ερ _ γα _ σω _ με_ ε _ θα _ εν _ τω _ μυ _ στι _ κω _ ω _ αμ _ π ε_ ε _ λω _. ω _ ω _. ω _ νι _ κα _ αρ _ π ους _ με _ ε _. τα _ α _ νοι _ οι _ ας _ ε _. εν _ του _ τω _ ω _. ποι _ ου _ ου _ ου _. ου _ με _ ε _ ε _ ε _ νοι _ ουκ _ εν _ βρω _ μα _ σι _ και _ πο _ μ α _ σι _ κο _ ο _. πι _ ι _ ο _ ον _ τες _ αλλ _ εν _ π ροσ _ ευ _ χαις _ και _ αι _. νη _ η _ στει _ ει _ αις _ τας _ α _ ρε _ ε _ τα_. α _ α _ ας _ κα _ α _ τορ _ θου _ ου _. ου _. ου _ ου _.ο υν _ τες _ του _ τ οις_ α _ ρε _ σκο _ με _ νος _ ο _ Κυ _ ρι _ ο _ ος _. του _ ου _ ε _ ερ _ γου _ δη_ η _ να _. α _ α _ ρι _ ο _ ον _ πα _ ρε _ ε _. ε _. ε _ ε _. ε _ χει _ δι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 313

314 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ου _ ψυ _ χας _ λυ _ τρου _ ου _ ται _ χρε _ ο υς_ α _ α _. μα _ αρ _ τι _ ι _ ας _. ο _ μο _ νος _ πο _ ο _. λυ _ ε _ ε _ ε _. ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ Ἕτερον ευ _ τε _ ε _ Ερ _ γα _ σω _ με_ ε _ ε _ θα _ εν _ τω _ μυ _ στι _ κω _ ω _ ω _ ω _. ω _ ω _. ω _ ω _ α _ α _ α _ α _ μπε _ ε _ λω _ ω _ ω _ νι _ ι _ ι _ ι _. ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ κα _ α _ αρ _. που _ ο υς _. με _ ε _ ε _. τα _. α _ ν οι_ οι _ ας _ ε _ εν _ του _ τ ω_ ω _ π οι _ ου _ ου _ ου _ με _ ε _ ε _ ε _ νοι _ ουκ _ εν _ βρω _ μ α_ α _ α _ σι _ κ αι _ πο _ μ α_ σι _ κο _ πι _ ι _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 314

315 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ω _ ω _ ω _ ντες _ α λλ _ εν _ προ _ σευ _ χαι _ αις _. και _ αι _ αι _ νη _. η _ σ τει_ ει _ αις _ τας _ α _ ρε _ ε _ τα _ α _ α _ ας _ κα _ α _ α _ τορ _ θ ου _ ο υ _ ου _ ου _ ντες _ του _ τ οις_ α _ ρε _ σκο _ με _ νος _ ο _ Κυ _. υ _ ρι _ ι _ ο _ ο _ ος _. του _. ου _ ε _ ερ _ γου _ δη _ να _ ρι _ ι _ ο _ ον _ π α_ α _ α _ ρε _ ε _ ε _ χει _ ε ι _ δι _ ου _. ψυ _ υ _ χας _ λυ _ τρου _ ου _ ου _ ου _ ται _ χρε _ ου _ ο υς_ α _. α _ μαρ _ τι _. ι _ ι _. ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ α _. α _ α _ α _ ας _ ο _ μο _ ο _ ο _ νος _ πο _ ο _ ο _. λυ _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 315

316 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Δοξαστικό ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Tῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας Εἰς τόν Ἑσπερινόν Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 _ ε _ ε _ ε _ θα _ αυ _ μα _ α _ τ ουρ _ γ η_ η _ σε _. ε _ Χρι _ ι _ στε _ του _ Σ ταυ _ ρου _ σ ου_ ου _ η _ η _ δυ _ υ _ υ _ να _ α _ α _ α _ μις _ ο _ τι _ και _ η _ π ρω _ η _. ην _ πο _ ο _. ορ _ νη _ α _ σκη _ τι _ κον _ α _ γω _ ω _ να _ α _ η _ η _ γω _ νι _ ι _ ι _. ι _ σα _ α _ α _ α _ το _ ο _ θ εν_ κ αι_ το _ α _ σθε _ νες _ α _ πορ _ ρι _ ψα _ α _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ νη _ γεν _ ναι _ αι _ αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 316

317 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ω _.ω ς _ α _ α ντ_ ε _ ε _ ε _ σ τη _ κ α _. α _ τα _ α _.τ ου_ δι _ ι _. ι _ α _ β ο _ ο _ ο _ ο _ λου _ δι _ ο _ κ αι_ το _ βρα _ βει _ ει _ ον _ της _ νι _ κ ης_ κο _ μι _ σ α _. α _ με _ ε _. ε _ νη _ πρε _ σβε _. ευ _ ει _ υ _ πε _ ε _ ερ _ των _ ψυ _ υ _ χων _ η _ η _ μω _ ω ν _ Δοξαστικό Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1886 _ ε _ ε _ ε _ θα _ αυ _ μα _ τ ουρ _ γη _ η _. σε _ Χρι _ ι _ στε _ του _ Σ ταυ _ ρου _ σου _ η _ δυ _ υ _ να _ α _ α _ α _ μις _ ο _ τι _ και _ η _ πρω _ ω _ η _. ην _ πο _ ο _. ορ _ νη _ α _ σκη _ τι _ κον _ α _ γω _ ω _ να _ α _ η _ η _ γω _ νι _ ι _ ι _. ι _ σα _ α _ α _ α _ το _ ο _ θ εν_ κ αι_ το _ α _ σθε _ νε _ ες _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 317

318 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ πορ _ ρι _. ψα _ α _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ νη _ γεν _ ναι _ αι _ αι _ ω ς _ α _ αν _ τε _ ε _ ε _ στη _ κ α _. α _ τα _ α _ τ ου_ δι _ ι _ α _ βο _ ο _ ο _ ο _ λου _ δι _ ο _ κ αι_ το _ βρα _ βει _ ον _ της _ νι _ κ ης_ κο _ μι _ σα _ α _. α _ με _ ε _. ε _ νη _ πρε _ σ βευ _ ει _. υ _ πε _ ε _ ερ _ των _ ψυ _ υ _ χων _ η _ η _ μω _ ω ν _ Δοξαστικό Εἰς τόν Στίχον Δόξα Τριώδιον Κηλτζανίδου α _ της _ ψυ _ χης _ χ α_. α _ α _ ρι _ σ μα_ α _ τα _ και _ τα _ πα _ α _ θη_ η _ τη _. ης _ σα _ αρ_ κος _ τω _ ω _ ξι _ ι _ φ ει_ τ ης_ εγ _ κρα _ τει _ ει _. ας _ ε _ ε _ ε _. ε _ τε _ ε _ ε _ ε _ μες _. τα _ της _ εν _ νοι _ ας _ ε _. ε _ εγ _ κλη _ η _ μ α _. α _ τα _ τη_. η _ σι _ ι _ γη _ της _ α _ σκη _ η _ σε _ ε _ ω ς_ απ _ ε _. ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 318

319 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ε _. ε _ π νι _ ι _ ι _. ι _ ξας _ και _ ρει _ θ ροις_ των _ δα _ κρυ _ υ _ ω _.ω ν _ σου _ την _ ε _ ρη_ μον _ α _ π α_ σ αν_ κατ _ η _. η _ ηρ _ δευ _ σας _ και _ ε _ βλα _ σ τη_ σ ας_ η _ μιν _ της _ με _ τα_ νοι _ οι _ οι _ ας _ κα _ αρ_ πους _ δι _ ο _ σ ου_ την _ μνη _ η _. η _ μην _ ο _ σι _ ι _ α _ ε _ ο _ ορ _ τα _ α _ α _ ζο _ ο _ ο _ ο _ μεν _ Ἕτερον Δόξα Τριώδιον Βιολάκη 1899 α _ της _ ψυ _ χη _ ης _ θη _ η _ ρευ _ μ α_ α _ τα _ α _ και _ τα _ πα _ α _ θη_ η _ τ ης _ σα _ αρ_ κος _ τω _ ξι _ ι _ φ ει_ τ ης_ εγ _ κρα _ τει _ ει _. ας _ ε _ ε _ ε _. ε _ τε _ ε _ ε _ ε _ μες _ τα_ της _ εν _ νοι _ α _. ας _ ε _ εγ _ κλη _ μ α _ τα _ τη _ σι _ ι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 319

320 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ γη _ της _ α _ σκη _ η _ σε _ ε _ ως _ απ _ ε _. ε _ ε _. ε _ π νι _ ι _ ι _ ι _ ξας _ και _ ρει _ θ ροις_ των _ δα _ κρυ _ υ _ ω _.ω ν _ σου _ την _ ε _ ρη_ μον _ α _ π α_ σ αν_ κατ _ η _. η _ ηρ _ δευ _ σας _ και _ ε _ βλα _ σ τη _ σ ας _ η _ μιν _ της _ με _ τα _ α _ νοι _ οι _ οι _ ας _ κα _ αρ_ πους _ δι _ ο _ σ ου_ την _ μνη _ η _ μ ην_ ο _ σι _ ι _ α _ ε _ ορ _ τα _ α _ α _ ζο _ ο _ ο _ ο _ μεν _ Ἀπολυτίκιο Ἀπολυτίκιον τῆς Ὁσίας ο _ ξα _ Πα _ τρι _ και _ Υι _ ω _ και _ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μα _ τι _ ν _ σοι _ μ η_. τερ _ α _ κρι _ βως _ δι _ ε _ σω _ θη_ το _ κατ _ ει _ ει _ κο _ ο _ ο _ να _ λα _ βu _ σ α_ γ α_ α ρ _ τον _ Σ ταυ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 320

321 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ρον _ η _ κο _ λu _ θη _ σας _ τ ω_. Χρι _ στω _ κ αι_ π ρατ_ τu_ σα _ ε _ ε _ δι _ _ δα_ α _ σκες _ υ _ πε _ ρο _ ρα _ α ν _ μεν _ σαρ _ κος _ παρ _ ερ _ χε _. ται _ γαρ _ ε _ πι _ με _ λει _ σ θαι_ δε _ ψυ _ χης _ πρα _ γ μα_ τος _ α _ θα _ α _ να _ α _ τu _ δι _ ο _ κ αι_ με_ τα _ Αγ _ γε _ λ ων_ συ _ να _ γαλ _ λε _ ται _ Ο _ σι _ α _ Μ α_ ρι _ α _ το _ ο _ πνευ _ μα _ σu _ αι _ νυν _ και _ α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ ω _ νας _ των _ αι _ ω _ νων _ α _ μην _ Θεοτοκίον _ δι _ η _ μας _ γεν _ νη _ θεις _ εκ _ Παρ _ θε _ ν ου_ και _ Σ ταυ _ ρ ω_ σ ιν _ υ _ π ο_ μει _ να _ ας _ Α _ γα _ α _ θε _ ο _ θα _ να _ τω _ τον _ θα _ να _ τ ον_ σ κυ_ λε _. ευ _ σ ας _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 321

322 Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ και _ Ε _ ε _ γ ερ_ σ ιν_ δει _ ξ ας_ ω ς_ Θε _ ος _ μη _ π α_ ρι _ δ ης_ ο υς_ ε _ πλα _ σ ας_ τη _ χει _ ει _ ρι _ σου _ δει _ ξον _ την _ φι _ λαν _ θρω _ πι _ αν _ σ ου_ Ε _ λε _ η _ η _ μων _ δε _ ξαι _ την _ τε _ κου _ σ αν_ σε _ Θ ε_ ο _ το _ κ ον _ πρε _ σβευ _ ου _ σ αν _. υ _ περ _ η _ μων _ και _ σω _ ω _ σ ον_ Σ ω_ τηρ _ η _ μ ων _ λα _ ον _ α _ π ε_ γ νω _ σμε _ ε _ νο _ ο _ ο _ ον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 322

323 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Εἰς τόν Ὄρθρον Ὑγρὰν διοδεύσας Κανών τοῦ Τριῳδίου. ᾨδὴ α Εἰς τὸν Πλούσιον καὶ εἰς τὸν πτωχὸν Λάζαρον. Μουσικόν Τριώδιον Πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ α _ ρει _ κ ας_ με _ π λου _ τ ω_ τ ων_ η _ δο _ νων _ τω _ ευ _ φραι _ νο _ με _ ν ω_ κ αθ_ η _ με _ ρ αν_ εν _ τη_ τρυ _ φη _ πλου _ σι _ ω _ δι _ ο _ σε _ ι _ κε _ τε _ ευ _ ω _ Σω _ τ ερ_ πυ _ ρος _ με_ ω ς_ Λα _ ζα _ ρ ον_ λυ _ τ ρω_ σαι _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ μ _ φι _ ε _ σμαι _ Σω _ τ ερ_ τ αις_ η _ δο _ ναις _ ωσ _ π ερ_ ο _ την _ β υσ_. σον _ πε _ ρι _ θε _ με_ ν ος_ κ αι_ χρυ _ σον _ χρυ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 323

324 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ σην _ τε _ ε _ σθη _ τα _ αλ _ λα _ μη _ η _ με _ εν _ τω _ πυ _ ρι _ ω ς_ ε _ κει _ ν ον_ εκ _ πεμ _ ψ ει_ ας _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ υ _ φ ραι _ νε _ το _ π λου _ τ ω_ κ αι_ τη_ τρυ _ φη _ ο _ π λου_ σι _ ος _ π α_. λαι _ εν _ τω _ βι _ ω _ τ ω_ φ θαρ_ τι _ κω _ δι _ ο _ περ _ βα _ σα _ ν οις_ κα _ τε _ κρι _ ι _ θη _ ο _ δε _ πτω _ χος _ ε _ δ ρο_ σι _ ζε _ το _ Λα _ ζα _ ρος _ _ περ _ α _ γι _ α _ Θ ε_ ο _ το _ κε _ σω _ ω _ σ ον_ η _ μας _ Θεοτοκίον α _ ξεις _ σε _ αγ _ γε _ λ ων_ κ αι_ τ ων_ βρο _ των _ α _ νυμ _ φ ευ_ τε _ Μ η_. τερ _ ευ _ φη _ μου _ σ ιν_ α _ ν ελ_ λι _ πως _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 324

325 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ τον _ Κτι _ στην _ γαρ _ του _ τ ων_ ωσ _ περ _ βρε _ ε _ φος _ εν _ ταις _ αγ _ κα _ λ αις_ σου _ ε _ βα _ σ τα_ σας _ Κανών τῆς Ὁσίας Μαρίας. ᾨδὴ α Κύματι θαλάσσης Μουσικόν Τριώδιον Πρωτ. Κων. Παπαγιάννη μων _ _ σι _ α _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σ βευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ ο _ θ ω_ την _ φω _ σφο _ ο _ ρον _ και _ θει _ αν _ σ ου_ μνη _. η _ η _ μην _ π α_ νη _ γυ _ ρι _ ζ ον_ τι _ φως _ μ οι_ κ α_ τα _ π εμ_ ψ ον _ πα _ ρι _ στα _ με _ νη _ η _ ο _ σι _ α _ τω _ φω _ τι _ τ ω_ α _ π ρο_ σι _ τ ω_ Χ ρι_ σ τω _ πει _ ρα _ σ μων _ π αν_ τ οι_ ω ν_ με _ του _ βι _. ου _ δι _ α _ σω _ ζ ου_ ου _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 325

326 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ σα _ α _ μων _ _ σι _ α _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σ βευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ _ τοις _ Αι _ γυ _ πτι _ ι _ οις _ σαρ _ κι _ εν _ δη_ μη _. η _ η _ σας _ ο _ α _ πε _ ρι _ γ ρα_ π τος_ και _ προ _ αι _ ω _ νι _ ος _ ο _ λο _ φα _ η _ σε _ ε _ α _ στε _ ρα _ εξ _ Αι _ γυ _ π του_ α _ να _ δει _ κ νυ_ σ ιν _ ο _ γι _ νω _ σ κων_ Κυ _ ρι _ ος _ τα _ παν _. τα _ πριν _ γε _ νε _ σε _ ε _ ω _ ω ς _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _. ω _ Πνευ _ μα _ τι _ ει _ ω ν_ εν _ ταλ _ μα _ α _ των _ σε _ μνη _ α _ α _ γ νο_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 326

327 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ου _ σ α _ θει _ ον _ ει _ κο _ νι _ σ μα_ Θ ε_ ου _ ερ _ ρυ _ π ω_ σ ας _ θει _ α _ προ _ νοι _ α _ α _ δε _ πα _ λ ιν _ α _ πε _ κα _ θη_ σας _ π α_ νευ _ φ η_ με _ θε _ ω _ θει _ σ α_ πρα _ ξε _ σιν _ ο _ σι _. α _ ταις _ εν _ θε _ οι _ ο ις_ σου _ ου _ αι _ νυν _ κ αι_ α _ ει _ κ αι_ ε ις _ τ ους_ αι _ ω _ ν ας_ των _ αι _ ω _ νων _ Α _ μην Θεοτοκίον_ _ τ ης_ σης _ Θε _ ε _ ε _ μου _ πολ _ λης _ ευ _ σ πλαγ_ χνι _. ι _ ι _ ας _ κ αι_ της _ α _ φ α_ τ ου_ σ ου_ συγ _ κα _ τα_ βα _ σε _ ω ς _ ο _ π ως_ την _ προ _ τε _ ε _ ρ ον_ πορ _ ν ην _ μη _ τρι _ καις _ σ ου_ πα _ ρα_ κλη _ σε _ σ ιν _ ως _ α _ γ νην _ κ αι_ α _ μ ω_ μον _ αγ _ γε _. λοις _ κα _ θω _ μοι _ ω _ ω _ σα _ ας _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 327

328 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Κανών τοῦ Τριῳδίου. ᾨδὴ γ Σὺ εἶ τὸ στερέωμα Μουσικόν Τριώδιον Πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ α _ ζα _ ρον _ ω ς _ ε _ σ ω_ σ ας_ εκ _ της _ φλο _ γος _ Χ ρι_ σ τε _ ου _ τ ω_ με _ εκ _ του _ πυ _ ρος _ ρυ _ σ αι_ τη _ ης _ γε_ εν _ ν ης _ τ ον_ α _ να _. α _ ξι _ ον _ δου _ λ ον_ σου _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ λου _ σι _ ος _ τ οις _ π α_ θε _ σι _ και _ η _ δο _ ναις _ ει _ μι _ Κυ _ ρι _ ε _ Λα _ ζα _ ρος _ δε _ πε _ ν ης_ τη _ στε _ ρη _ σ ει_ α _ ρε _ των _ α λ_ λ α_ σω _ σ ον_ με _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 328

329 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ οκ _ κι _ νον _ κ αι _ β υσ_ σι _ ν ον _ εν _ ε _ δι _ δυ _. υ _ σ κε_ το _ πλου _ σι _ ος _ τ αις _ η _ δο _ ναις _ και _ ταις _ α _ α _ μ αρ_ τι _ α ις _ δι _ α _ του _. ου _ το _ φ λο_ γι _ ζε _ ται _ _ περ _ α _ γι _ α _ Θ ε_ ο _ το _ κε _ σω _ ω _ σ ον_ η _ μας _ Θεοτοκίον ος _ η _ μιν _ β ο _ η _ θ ει_ αν _ ταις _ ι _ κε _ σι _. ι _ α ις_ σου _ πα _ να _ γ νε _ τ ας _ π ροσ _ βο _ λας _ α _ πο _ κρου _ ου _ ο _ με _ νη _ τ ων_ δει _ νω _. ων _ π ε_ ρι _ στα _ σε _ ων _ Κανών τῆς Ὁσίας Μαρίας. ᾨδὴ γ Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων Μουσικόν Τριώδιον Πρωτ. Κων. Παπαγιάννη _ σι _ α _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σ βευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 329

330 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ μων _ υ _ λ ας_ της _ α _ α _ π ω_ λει _ ας _ εγ _ γι _ σα _σ η_ πρα _ α _ ξε _ σι _ ταις _ α _ το _ π οις _ πυ _ λ ας_ ο _ πρι _ ιν _ τ ου_ Α _ δ ου _ συν _ τρι _ ψας _ σθε _. ε _ ε _ νει _ θε _ ο _ τη_ τ ος _ πυ _ λ ας_ τ ης_ με _ τα_ νοι _ ας _ σ οι_ α _ νοι _ γει _ Παν _ σε _ ε _ μνε _ πυ _ λ η_ τ ης_ ζ ω_ ης _ υ _ παρ _ χ ων_ αυ _ το _ ος _ μων _ _ σι _ α _ του _ Θε _ ου _ πρε _ σ βευ_ ε _ υ _ π ερ_ η _ _ π λον_ της _ α _ α _ μ αρ_ τι _ ας _ μα _ κρο _ θυ _ με _ την _ π ριν _ γε_ γε _ νη _ με _ ν ην _ ο _ π λω_ Σ ταυ _ ρου _ ου _ τ ου_ θει _ ου _ τη _ προ _ σ κυ_ νη _. η _ η _ σει _ α _ νε _ δ ει_ ξ ας _ ο _ π λα_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 330

331 _ Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ δαι _ μο _ ν ων_ α _ π αν_ τα_ και _ πα _ νουρ _ γευ _ μ α_ α _ τα _ ο λ ως_ τ ρο_ π ου_ με _ νην _ ευ _ σ πλα_ α γ_ χνε _ ε _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι_ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _. ω _ Πνευ _ μα _ τι _ υ _ τ ρον_ υ _ πε _ ερ _ α _ παν _ τ ων _ το _ ι _ δι _ ον _ ο _ π ριν_ εκ _ χε _ ας _ αι _ μ α _ λου _ τρω _ τ ω_ τω _ ω ν_ δα_ κρυ _ ω ν _ σε _ κ α_ θα_ ρα _. α _ αν _ α _ περ _ γ α_ ζε _ τ αι _ λε _ π ραν_ δει _ νην _ μι _ σ η_ σ α_ σ αν_ κα _ κι _ στης _ πρα _ ξε _ ε _ ως _ ο _ λ ως_ ο _ το _ ει _ ναι _ πα _ σι _ δι _ δου _ ο υς _ αι _ νυν _ κ αι_ α _ ει _ κ αι_ ε ις _ τ ους_ αι _ ω _ ν ας_ των _ αι _ ω _ νων _ Α _ μην Θεοτοκίον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 331

332 _ Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ο _ γ ου_ παν _ το _ ος _ υ _ παρ _ χ ει _ α _ νω _ τε _ ρ ον _ το _ ε _ πι _ σοι _ Π αρ_ θε _ νε _ Λο _ γ ος_ Πα _ τρο _ ος _ εν _ σοι _ γ αρ _ θε ο _ π ρε_ πω _. ω _ ως _ κα _ τε _ σ κη_ ν ω_ σε _ λυ _ σ ιν_ πται _ σμα _ τ ων_ α _ π α_ σι _ τοις _ α _ μαρ _ τα _ ν ου_ ο υ _ σι _ λο _ γ ω_ μ ο_ ν ω_ πα _ ρε _ χο _ με_ νο _ ο _ ος _ Κοντάκιον Ἦχος γ. Ἡ Παρθένος σήμερον Ἡ πορνείαις πρότερον, μεμεστωμένη παντοίαις Χριστοῦ Νύμφη σήμερον τῇ μετανοίᾳ ἐδείχθης, Ἀγγέλων, τὴν πολιτείαν ἐπιποθοῦσα, δαίμονας Σταυροῦ τῷ ὅπλῳ καταπατοῦσα, διὰ τοῦτο βασιλείας ἐφάνης νύμφη Μαρία ἔνδοξε. Οἶκος Τὴν ἀμνάδα Χριστοῦ καὶ θυγατέρα, ᾄσμασιν εὐφημοῦμέν σε νῦν, Μαρία παναοίδιμε τὴν τῶν Αἰγυπτίων ἀναφανεῖσαν θρέμμα τὴν πλάνην δὲ τούτων πᾶσαν φυγοῦσαν, καὶ καλῶς προσενεχθεῖσαν τῇ Ἐκκλησίᾳ βλάστημα τίμιον δι ἐγκρατείας καὶ δεήσεως, ἀσκήσασαν ὑπὲρ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, διὸ καὶ ὑψώθης ἐν Χριστῷ, διὰ βίου καὶ πράξεως, βασιλείας Οὐρανοῦ φανεῖσα νύμφη Μαρία πάνσεμνε. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 332

333 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Καθίσματα τοῦ Τριῳδίου Τὴν Σοφίαν καὶ Ψαλτολόγιον Λόγον Δόξα... Χρῆστος Τσακίρογλου α _ σκιρ _ τη _. η _ μ α_ τα _ πα _ αν _ τα_ τα_ της _ σαρ _ κος _ χα _ λι _ νω _. ω _ σ α_ σα _ πο _ ο _ ν οις_ α _ σκη _ τι _ κοις _ αν _ δρει _ ει _ ον _ α _ πε _ δ ει_ ξ ας _ τ ης_ ψυ _ χης _ σ u_ το _ φρο _ νη _ μ α _ τον _ γαρ _ Σ ταυ _ ρον _ π ο_ θη _ σ α_ σ α_ Κυ _ ρι _ u _ θε _ α _ σ α_ σ θαι _ ι _ ε _ ρως _ α _ οι _ δι _ με_ τω _ Κο _. ο _ σ μω_ ε _ σταυ _ ρ ω_ σ αι _ ο _ θ εν_ κ αι_ π ρος _ ζη _ λ ον_ α γ_ γε _ λι _ κης _ πο _ λι _ τει _ ει _ ας _ προ _ θυ _ υ _ μ ως_ δι _ η _ γ ει_ ρ ας _ σε _ αυ _ την _ π αμ_ μ α_ κα _ ρι _ σ τε _ δι _ α _ τu _ το _ ο _ γε_ ε _ ραι _ ρο _ ο _ μεν _ την _ μνη _ μην _ σu _ Μα _ ρι _ α _ πι _ στως _ τ ων_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 333

334 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ πται _ σμα _ τ ων_ α _ φε _ σ ιν _ αι _ αι _ τu _ με_ ε _ νοι _ τu _ δω _ ρη _ θη _ ν αι_ πλu _ σι _. ι _ ω ς_ υ _ μι _ ιν _ τ αις_ π ρε_ σβει _ ει _ αι _ α ις _ σu _ Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον ὅμοιον. ις _ ι _ λυ _. υν _ ε _ νε _ πα _ α _ γ ην_ α _ μαρ _ τι _ ων _ και _ uκ _ ε _. ε _ σ τιν_ υ _ πο _ ο _ σ τα_ σ ις_ εν _ ε _ μοι _ δ ει_ νω _ ως _ γαρ _ κ α_ τε _ πον _ τι _ σε _ κ α_ ται _ γις _ τ ων_ π ται_ σμα _ τ ων_ με _ αλλ _ η _ τε _ κu _ σα _ Λο _ γ ον_ τον _ μο _ ν ον_ φι _ λαν _ θ ρω_ π ον _ ε π_ ε _ με _ ε _ πι _ β λε_ ψ ον_ Παρ _ θε _. ε _ νε _ κ αι_ ρυ _ σ αι_ με _ πα _ σ ης_ α _ μ αρ _ τι _ α _ ας _ και _ πα _ θων _ ψυ _ χο _ φθο _ ο _ ρων _ και _ πα _ α _ σ ης_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 334

335 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ κα _ κω _ σε _ ω ς _ τu_ δει _ νu _ π ο_ λε _ μη _ το _ ρ ος _ ι _ να _ ψαλ _ λ ω_ ω _ γ η_ η _ θο _ με_ ε _ νος _ πρε _ σ βευ_ ε _ τω _ σω _ Υι _ ω _. και _ Θε _ ω _ τ ων_ πται _ σμα _ τ ων_ α _ φε _ σ ιν _ δω _ ω _ ρη _ σ α_ α _ σθαι _ τοις _ κα _ τα _ φευ _ γ u_ σι _ πι _. ι _ σ τει_ τη _ σκε _ ε _ π η_ σ u _ Α _ χ ρα_ ν τε _ ε _ ε _ ε _ Συναξάριον Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πέμπτῃ τῶν Νηστειῶν, διετάχθημεν μνήμην ποιεῖσθαι τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Στίχοι Ἀπῆρε πνεῦμα, σάρξ ἀπεῤῥύη πάλαι. Τὸν ὄστινον, γῆ, κρύπτε νεκρὸν Μαρίας. Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον, καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. Καταβασίες σελίδα 230 Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 335

336 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Εξαποστειλάριον τῆς Ὁσίας Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις Μουσικόν Τριώδιον Πρωτ. Κων. Παπαγιάννη _ πο _ δ ει_ γ μα_ με _ τα_ νοι _ οι _. ας _ σε _ ε _ χ ον_ τες _ πα _ α _. νο _ σι _ α _ Μα _ ρι _ α _ Χ ρι_ σ τον _ δυ _ σω _ ω _. πει _ εν _ τω _ και _ ρω _ τη _ ης _. νη _ στει _ ας _ του _ το _ η _ μιν _ δ ω_ ω _ ρη_ θη _ ν αι _ ο _ πως _ εν _ πι _ στει _ και _ πο _ θ ω _ σε _ α _ σ μα_ σιν _ ε _ ευ Θεοτοκίον _. φη _ μω _ μεν _ Μουσικόν Τριώδιον Πρωτ. Κων. Παπαγιάννη _ γλυ _ κα _ σμος _ τ ων_ α γ_ γε _ ε _. λων _ τ ων_ θλι _ βο _ με _. νων _. η _ χα _ ρα _ Χρι _ στι _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 336

337 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ νων _ η _ π ρο_ στα _ α _. τις _ Π αρ_ θε _ νε _ Μη _ τη _ ηρ_. Κυ _ ρι _ ου _ αν _ τι _ λα _ βου _ μ ου_ ου _ κ αι_ ρυ _ υ _. υ _ σαι _ β χορός τ ων_ αι _ ω _ νι _ ω _ ω ν_. βα _ σα _ νων _ Εἰς τοὺς Αἲνους Τά τοῦ Ἑσπερινοῦ προσόμοια γ τῆς Ὁσίας, εἰς δ Ὅλην ἀποθέμενοι Ψαλτολόγιον Χρῆστος Τσακίρογλου ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ τυμ _ πα _ νω _ και _ χο _ ρω _ Α ι_ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ χορ _ δαις _ και _. ορ _ γα _ ν ω _ ε _ μ εν_ δι _ ε _ κω _ λυ _ ε _ τ ης_ των _ σε _ π των _ ε _. πο _ π τει _ ας _ μ ο _ λυ _ σ μων_. των _ προ _ τε _ ρον _ το _ ε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 337

338 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ πι _ συ _ ρο _ ο _ με_ νον _ μι _ αν _ τη _ ρι _ ον _ η _ δε _ ση _ η _ αι _ σ θη_ σ ις _ και _ των _ σοι _ θε _ ο _ ο _ φρον _ πε _ π ραγ _ με _ ν ων_ η _ συ _ νει _ δη_ σ ις_ την _ προς _ τα _ κ ρειτ _ το _ να _ σοι _ ε _ πι _ σ τρο_ φη _ η _ ην _ ε _ νειρ _ γα _ σ α_ το _ Ει _ κο _ νι _ γαρ _ π ροσ_ βλε _ ψ α_ σ α _ της _ ευ _ λο _ γη _ με _ ν ης_ θε _ ο _ π αι_ δ ος _ παν _ τ ων_ κα _ τα_ γνου _. ου _ σα _ πται _ σμα _ τ ων_ σ ου_ πα _ νευ _. φη _ με _ των _ πριν _ εν _ παρ _ ρη _ σι _ α _ το _ τι _ μι _ ον _ Ξυ _. λον _ προ _ σε _ κη _ νη _ η _ σα _ ας _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χοις _ Α ι_ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λα _ λαγ _ μου _ πα _ σ α_. πνο _ η _ αι _ νε _ σα _ α _ τ ω_ τον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 338

339 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Κυ _ ρι _ ον _ Πάλιν τὸ αὐτό. _ πο _ με _ νων _ υ _ πε _ μει _ να _ τον _ Κυ _ ρι _ ον _ και _ προ _ σε _ σ χε_ μοι _ και _ ει _ ση _ κ ου_ σε _ της _ δε _ η _ η _. σε _ ως _ μ ου _ ο _ π ους_ π ρο_ σ κυ_ νη _ σα _ σα _ π ε_ ρι _ χα _ ρως _ τους _. α _ γι _ ο υς _ α _ ρε _ της _. ε _ φο _ δι _ ον _ σ ω_ τη _ ρι _ ω _ δε _ ε _ σ τα_ τ ον_ εν _ θεν _ γε _ γ ο_ ν ας _ και _ σφο _ δρω _ ως_ ε _ δ ρα_ μ ες _ τ ην_ κα _ λην _ πο _ ρει _ ει _ αν _ και _ το _ ρει _ θ ρον_ εκ _ π ε_ ρα _ σ α_ σ α_ το _ Ι _ ορ _ δα _ ν ει _ ον _ το _ του _ Βα _ πτι _ στου _ ου _ εν _ δι _ αι _ τη_ μ α _ προ _ θυ _ μως _ κα _ τε _ σκη _ ν ω_ σ ας _ και _ την _ των _ πα _ θων _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 339

340 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ γ ρι_ ο _ τη_ τα _ δι _ α _ πο _ λι _ τει _. ει _ ας _ η _ μαυ _ ρ ω_ σ ας_ λε _ πτυ _. να _ σα _ σαρ _ κος _ εν _ παρ _ ρη _ σι _ α _ α _ ει _ μ νη_ στε _ Μη _. τερ _ τα _ οι _ δη _ μ α_ α _ τα _ α _ αι _ ε _ στη _ σεν _ ε _ πι _ πε _ τραν _ τους _ πο _ δας _ μου _ και _ κα _ τηυ _ θυ _ νε _ τα _ δι _ α _ βη _ η _. μα _ τα _ μ ου _ ρη_ μ ον_ οι _ κη _ σα _ σα _ τ ων_ σων _ πα _ θων _ τας _. ει _ κο _ ν ας _ εκ _ ψυ _ χης _. α _ πη _ λει _ ψας _ το _ θε _ ο _ ει _ δε _ ε _ σ τα_ τ ον_ ε _ ξει _ κο _ νι _ σ μα _ εν _ ψυ _ χη _ η _ γρα _ ψ α_ σ α _ α _ ρε _ των _ ι _ δε _ ε _ ας _ και _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 340

341 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ το _ σου _ τ ον_ υ _ π ερ_ ε _ λ αμ_ ψ ας_ ως _ και _ τοις _ υ _ δα_ σι _ κου _. φως _ υ _ περ _ βαι _ αι _ νειν _ μ α_ κα _ ρι _ ε _ και _ γη _ θεν _ υ _ π ερ_ αι _ ρε _ σ θαι _ εν _ ταις _ προς _ Θε _ ον _ σ ου_ εν _ τευ _ ξε _ σι _ και _ νυν _ εν _ παρ _ ρη _ σι _. ι _ α _ πα _ νεν _ δο _ ξε _ Μα _ ρι _. α _ τω _ Χρι _ στω _ π α_ ρι _ στα _ με _ νη _ δυ _ σω _ π η_ σον _ υ _ πε _ ε ρ _ των _ ψυ _ χων _ η _ η _ μω _ ω ν _ Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ο _ ξα _ Πα _ τρι _ κ αι _ Υι _ ω _ ω _ και _ α _ γι _ ω _ Πνε _ ε _. ευ _ μα _ α _ α _ α _ τι _ υκ _ ε _ σ τιν_ η _ Βα _ σι _ λει _ ει _ α _ α _ του _. ου _ Θε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 341

342 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ε _ ου _ βρω _ ω _ ω _ σι _ ι _. ις _ και _. αι _. αι _ π ο _ ο _ ο _ ο _ σις _ αλ _ λα _ δι _ και _ ο _ συ _ νη _ κ αι_ α _ σ κη_ η _ σις _ συ _ υν _. α _ γι _ ι _ ι _. ι _ α _ α _ α _ α _ σμω _ ο _ θ εν_ ου _ δε _ π λου _ σι _ ι _ οι _ εισ _ ε _ λε _ ευ _ σον _ τ αι_ αι _ ε _ ε _ εν _ α _ α _ α _ αυ _ τη _ αλλ _ ο _ σ οι_ τους _ θη _ σαυ _ ρ ους _ α _ αυ _ των _ εν _ χερ _ σι _ π ε_ νη _ των _ α _ α _ π ο _ τι _ ι _ ι _. ι _ θε _ ε _ ε _ εν _ ται _ ταυ _ τα_ και _ Δα _ βιδ _ ο _ π ρο_ φη _ τ ης_ δι _ δα _ σ κει_ ει _ λε _. ε _ ε _. ε _ γων _ δι _ ι _ κ αι _ ος _. α _ α _ νη _ ηρ _ ο _ ε _ λε _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ ο _. ο _ ο _ λην _ τη _ ην _ η _ με _ ε _. ε _. ε _ ε _. ε _ ραν _ ο _ κα _ τα _ τρυ _ φων _ του _ Κυ _ ρι _ ι _ ου _ κ αι_ τω _ φω _ τι _ π ε_ ρι _ π α_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 342

343 Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ τω _ ω _ ω _ ω ν_ ο _. ο _ ος _ ου _ μη _ η _ προ _ σ κο _ ο _ ο _. ο _ ψη _ ταυ _ τα_ δε _ πα _ α _ αν _ τα _ α _ προς _ νου _ θε _ σι _ αν _ η _ μ ω_ ω ν_ γε _ ε _ ε _ γ ρα _ α _ α _ α _ πται _ ο _ π ως_ νη _ σ τευ _ ο _ ον _ τες _ χ ρη_ στο _ τη _ τα_ α _ π οι _ η _ η _ η _. η _ σω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ και _ δω _ η _ η _ μιν _ Κυ _ ρι _ ι _ ος _ αν _ τι _ τ ων _ ε _ ε _. πι _ ι _ γει _ ει _ ων _ τα _ ε _ ε _. που _ ρα _ α _ α _. α _ νι _ ι _ ι _ ι _ α _ Ἕτερον Δοξαστικὸ Ἀθανασίου Καραμάνη Αθανασίου Καραμάνη Νέα Μουσική Κυψέλη υκ _. ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ στιν _ η _ βα _ σι _ λει _ ε ι _. α _ του _. ου _ Θε _ ου _ ου _ ου _ βρω _ ω _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 343

344 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ω _ σι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι ς _ και _ αι _ αι _ πο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ nο _. ο _ ο _ ο _ ο _ σις _ α λ _ λα _ δι _ και _ ο _ συ _ νη _ και _ α _ α _ σ κη_ η _ σις _ συ _ υ _ υν _. α _ γι _ ι _ ι _ ι _ α _ α _ α _ α _ σμω _ ο _ ο _ ο _ ο _ θε _ ε ν _ ου _ δε _ πλου _ ου _ σι _ ι _ οι _ ο ι _ οι _ οι _ ει _ σε _ ε _ λε _ ευ _ σο_ ο _ ον _ ται _ ε _ ε _ ε _ εν _ α _ α _ α _ αυ _ τη _ α λλ _ ο _ ο _ ο _ σ οι _ τ ους _ θη _ σαυ _ ρου _ ο υς_. α _ α _ αυ _ τω _ ω _ ω _ ω _ ω _ νω _. ω _. ω _ ω _ ω _ ων _ εν _ χερ _ σι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ π ε_ ε _ νη _ η _ η _ η _ των _ α _ πο _ ο _ τι _ ι _ θε _ εν _ ται _ αι _ Ταυ _ τα_. και _ Δαυ _ ι _. ιδ _ ο _ ο _. ο _ Π ρο_ ο _ ο _ φη _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 344

345 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ η _ η _ η _ η _. η _ τη_ η _ η _ ης _ δι _. ι _ δα _ α _ α _ α _. σκει _ ει _ ει _ λε _. ε _ γ ω_ ω _ ω _ ω ν _ δι _. ι _ κ αι_ αι _ ο _ ος _ α _ α _ α _ νη _ η _ η _ ηρ _ ο _ ε _ λε _ ω _ ω _ ω _ ω _. ων _ ο _ ο _ ο _ λην _ τη _ η _ ην _ η _ η _ με _ ε _ ε _ ε _ ραν _ ο _ κα _ τα _ τρυ _ φω _ ω ν _ τω _ ω _. Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ω _ κ αι _ τω _ φω _ τι _ ι _ ι _ π ε _ ρι _. ι _ ι _. πα _ α _ τω _ ω _ ω _ ω _ ων _ ο _ ο _ ος _ ου _ μη _ η _ η _ προ _ ο _ ο _ σκο _ ο _ ο _ ο _ ψη _ ταυ _. τα _ δε _ πα _ α _ α _ α _ α _ αν _ τα _ π ρος _ νου _ θε _ σι _ ι _ ι _ αν _ η _ μω _ ω _ ων _ γε _ ε _ ε _. γρα _ α _ πται _ αι _ αι _ αι _ αι _ ναι _ αι _ αι _ αι _ α ι _ αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 345

346 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ αι _ αι _. αι _ αι _ ο _ π ως_ νη _ στε _ ευ _ ο _ ο ν _ τες _ Χ ρη_ στο _ ο _ τη _ τα_ α _ α _ ποι _ η _ η _ η _ η _ σ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ κ αι _ δω _. η _ η _ μιν _ Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ος _ α _ αν _ τι _ ι _ τ ων _ ε _ ε _. πι _ ι _ γ ει_ ει _ ω ν _ τα _ ε _ που _ ρα _ α _ α _ α _ α _ νι _ ι _ ι _ ι _ α _ Ἕτερον Δοξαστικὸ Θρασύβουλου Στανίτσα Μουσικόν Τριώδιον Θρασύβουλου Στανίτσα 1969 υκ _ ε _. ε _ ε _ ε _ στιν _ η _ βα _ σι _. ι _ λει _ ει _ α _ α _. α _ του _ Θε _ ε _. ε _ ου _ ου _ βρω _ ω _ ω _ σις _ και _. αι _ πο _. ο _ ο _ ο _ ο _. ο _. ο _ ο _. ο _ σις _ α λ _ λα _ δι _ και _ ο _ συ _ υ _. νη _ κ αι _ α _ α _ σ κη _. η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 346

347 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ σις _ συν _ α _ γι _ α _ σμω _. ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ο _. ο _ θ εν _ ου _ δε _ πλου _ ου _ σι _ ι _ οι _ ο ι _ ει _ σε _ λε _ ε _ ευ _. σο _ ο _. ον _ ται _ αι _. αι _ α ι _ αι _ ε _ εν _ α _ αυ _ τη _ η _ α λλ_ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _. ο _ σοι _ τους _ θη _ σαυ _ ρου _ ου _. ου _ ους _ α _ α _ α _ αυ _ τω _ ων _ εν _ χερ _ σι _. ι _ ι _ ι _ π ε_. ε _ νη _. η _ η _ η _ η _ τ ων _ α _ πο _. ο _ τι _ ι _ ι _ ι _ ι _. ι _. ι _ θε _. εν _ ται _ τα _ αυ _ τα _ α _. α _ και _ Δαυ _ ι _. ι _ ιδ _ ο _. προ _ φη _. η _ η _ η _. η _ της _ δι _ δα _ α _ α _ α _ α _ α _. α _ α _ σκει _ ει _ ει _ λε _. ε _ ε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ε _ ε _. nε _ ε _ ε _ γων _ δι _ ι _ κ αι_ αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 347

348 . Τριῴδιον ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ο _. ος _. α _ α _ νη _ η _. η _ ηρ _ ο _ ε _ λε _ ω _. ω _ ω _ ω _ ω ν _ ο _ ο _. ο _ ο _ λην _ την _ η _ με _. ε _ ε _. ε _ ε _. ε _. ε _ ε _. ε _ ραν _ ο _ κα _ τα _ τρυ _ φω _ ων _ τ ω_. Κυ _ ρι _. ι _ ι _ ι _. ι _ ω _ και _ αι _ τω _ φω _ τι _ ι _ π ε _ ρι _ π α_ τω _ ω _ ω _ ω _ ω ν _ ο _ ο _ ος _ ου _ μη _ η _ προ _ ο _. ο _ σκο _. ο _ ο _ ο _ ψη _ τα _ α _. αυ _ τα _ δε _ πα _ α _. α _ α _ α _. αν _ τα _ π ρος _ νου _ θε _ σι _ ι _. αν _ η _ η _ μω _. ω _ ων _ γε _. γρα _ α _ α _ πται _ ο _ ο _ ο _ ο _. ο _ πως _ νη _ στε _ ε _ ε _ ε _ ε _. ε _ ε _ ευ _ ο _. ο _ ο _ νη _ στε _ ευ _. ο _ ον _ τε _. ε _. ε _ ε _ ες _ χρη _ στο _ ο _ τη _ τα_ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 348

349 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ π οι_ οι _ η _ η _ η _ σ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ και _ δω _ ω _. η _ η _ μι _ ιν _ Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ος _ αν _ τι _ τ ων_ ε _. πι _ ι _ γει _. ει _ ει _ ει _ ω _ ω ν _ τα _ ε _ που _ ρα _ α _ α _. α _ νι _ ι _ ι _ ι _ α _ Ἕτερον υκ _ ε _ ε _ ε _. ε _ ε _ στι _. ι _ ι _ ιν _ η _ βα _ σι _ λει _ ει _ α _ α _ α _ του _ Θε _ ου _ ου _ ου _ βρω _ ω _ ω _ ω _ σι _ ι _ ι _ ι _ ις _ και _ αι _ αι _ πο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _. ο _ ο _ zο _. ο _ ο _ ο _ ο _ σις _ α λ _ λα _ α _. α _ α _ δι _ και _ ο _ συ _. υ _ υ _ νη _ η _ και _ αι _ α _. α _ α _ α _ α _ α _ σκη _ η _ η _ σι _ ις _ συ _ υ _. υν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 349

350 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ α _ α _ α _ γι _. ι _ α _ σμω _ ω _. ω _ ω _ ω _ zω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _. ω _ ω _ ο _ ο _ ο _ θε _ εν _ ου _ δε _ ε _. ε _ ε _ πλου _ ου _ σι _ ι _ οι _ ο ι _. οι _ οι _ ει _ σε _ λε _ ε _ ευ _ σο_ ο _ ο _ νται _ αι _ αι _ α ι _ ε _ εν _ αυ _ τη _ η _ η _ η _. η _ η _ η _ η _ η _ α λλ _ ο _ ο _ ο _ σ οι _ τ ους _ θη _ σαυ _ ρου _ ο υς_. α _ α _ α _ αυ _ τω _ ω _ zω _ ω _ ω _ ω _ ων _ εν _ χερ _ σι _ ι _ ι _ ι _ ι _. πε _ ε _ νη _ η _ η _ η _ των _ α _ πο _ τι _ ι _ θε _ ε _ νται _ α ι _ ταυ _ τα_. και _ Δα _ βιδ _ ο _ ο _. ο _ π ρο_ ο _ ο _ φη _ η _ η _ η _ η _ η _ τη_ η _. η _ ης _ δι _ ι _ δα _ α _ α _. α _. σκει _ ει _ ει _ λε _ ε _. ε _ γ ω_ ω _ ω _ ω ν _ δι _ ι _ και _ αι _ ο _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 350

351 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ α _ α _ α _ νη _ η _. η _ ηρ _ ο _ ε _ λε _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ ο _ ο _. ο _ λην _ τη _ η _ ην _ η _ με _ ε _ ε _ ε _ ραν _ ο _ κα _ τα _ τρυ _ φω _ ω _ ω ν _ τω _ ω _. ω _ Κ υ_ υ _ υ _ ρι _. ι _ ι _ ι _ ω _ ω _ και _ τω _ φω _ τι _ ι _. πε _ ε _ ρι _ ι _ ι _. πα _ α _ τω _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ ο _ ο _. ος _ ου _ μη _ η _ η _ προ _ σ κο _ ο _ ο _ ο _ ψει _ ταυ _. τα _ δε _ πα _. α _ α _ α _ α _ ντα _ π ρος _ νου _ θε _ ε _ σι _. ι _ ι _ ι _ α _ α _ αν _ η _ μω _ ω _ ων _ γε _ ε _ ε _. γρα _. α _ π ται_ α ι _. αι _ αι _ αι _ nαι _ αι _ αι _ αι _ αι _ αι _ αι _ ο _ π ως_ νη _ στε _ ευ _ ο _ ο _ ντες _ χ ρη_ στο _ ο _ ο _ τη _ τα _ α _ α _. ποι _ η _ η _ η _ η _ σω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 351

352 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ και _ δω _. ω _ ω _ ω _ η _ η _ Η _ η _ μι _ ι _ ιν _ Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ο _ ος _ α _ ντι _ τω _ ω ν _ ε _ πι _ ι _ γει _ ει _ ει _ ω _ ω ν _ τα _ ε _ που _ ρα _ α _ α _ α _ νι _. ι _ ι _ τα _ ε _ ε _ που _ ρα _ α _. νι _ ι _ ι _ α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 352

353 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων Τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Λαζάρου τοῦ τετραημέρου Εἰς τόν Ὄρθρον Ἀπολυτίκιο ην _ κοι _ νην _ Α _ να _ σ τα_ σιν _ προ _ τu_ σu _ πα _ θ uς_ πι _ στu _ με _ νος _ εκ _ νε _ κρων _ η _ γ ει_ ρ ας_ τ ον_ Λα _ ζα _ ρ ον_ Χ ρι_ στε _ ε _ ο _ Θ ε_ ος _ ο _ θ εν_ και _ η _ μεις _. ως _ οι _ παι _ αι _ δες _ τα_ της _ νι _ κης _ συ _ υ μ_ βο _ λα _ φε _ ρ ον_ τ ες _ σοι _ τ ω_ νι _ κη _ τη _ τu_ θα_ να _ α _ τu_ βο _ ω _ ω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 353

354 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ μεν _ Ω _ σα _ να _. εν _ τοις _ υ _ ψι _σ τοις _ ευ _ λο _ γη _ με _ ν ος_ ο _ ερ _ χο _. με _ ν ος _ εν _ ο _ νο _ μ α_ τι _ Κ υ_ a ρι _ u _ (γ ) Τοῦ λίθου σφραγισθέντος Του γ κατάληξις: a ρι _ ι _ ου _ ου _ ου _ Κάθισμα Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη α _ τοι _ κτι _ ρας _ της _ Μ αρ_ θ ας_ και _ Μ α_ ρι _ ας _ τα _ δα _ κρυ _ α _ εκ _ κυ _ λι _ σαι _ τ ον_ λι _ θ ον_ εκ _ τ ου_ τα _ α _ φ ου_ π ροσ_ ε _ τα_ ξ ας _ α _ νε _ σ τη_ σας _ φ ω_ νη _ σ ας_ τ ον_ νε _ κρον _ συν _ τρι _ ψ ας_ τ ου_ θα_ να _ του _ τ ους_ μ ο_ χ λους _ την _ του _ κο_ ο _ σ μου_ Ζω _ ο _ δο _ ο _ τα _ ως _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 354

355 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ δι _ αυ _ του _ πι _ σ του_ με_ νος _ α _ να _ σ τα_ σ ιν _ δο _. ο _ ξα _ τη _ δυ _ να _ στει _ α _ σ ου_ Σω _ τηρ _ δο _ ο _ ξα _ τη_ εξ _ ου _ σι _ α _ σ ου _ δο _ ξα _ τω _ δι _ α _ λο _ γου _ παν _ τα_ συ _ σ τη_ σ α_ με _ νω _ Δόξα Πατρὶ Καὶ νῦν τὸ αὐτὸ Τά Ἀναστάσιμα εὐλογητάρια Κάθισμα Τὸν συνάναρχον Λόγον Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη _ πη _ γη _ τ ης_ σο_ φι _ ας _ κ αι_ της _ προ _ γνω _ σε _ ω ς _ τ ους_ πε _ ρι _ Μαρ _ θαν _ η _ ρω _. ω _ τ ας_ εν _ Βη _ θα_ νι _ ι _ α _ πα _ ρων _ που _ τε _ θει _ κ α_ τε _ β ο_ ων _ φι _ ι _ λον _ τον _ Λα _ ζα _ ρ ον _ ον _ δα_ κρυ _ σ ας_ συμ _ πα _ θως _ τε _ τρα _ η _ με_ ρ ον_ νε _ κ ρον _ α _ νε _ στη _ σας _ τη _ φω _ νη _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 355

356 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ σ ου _ φι _ λαν _ θρω _ πε _ και _ οι _ κτι _ ιρ _ μον _ ως _ ζω _ ο _ δο _ ο _ τ ης _ και _ Κυ _ ρι _ ι _ ος _ Δόξα Πατρὶ Καὶ νῦν τὸ αὐτὸ Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι καί ὁ Ν ψαλμός Κανών α, ᾠδὴ α Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη _ σ ω_ μ εν _ τω _ Κυ _ ρι _ ι _ ω _ τω _ δι _ α _ γα _ γον _ τι _ τον _ λ α_ ον _ αυ _ τ ου_ εν _ ε _ ρυ _ θρα _ θα _ λασ _ σ η _ ω _ δην ε _ πι _ νι _ κι _ ον _ ο _ τι _ δε _ δο _ ο _ ξα _ α _ σται (δις)_ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ο _ ο _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ α _ ζα _ ρ ον _ τε _ θνε _ ω _ ω _ τα _ νευ _ μ α_ τι _ τω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 356

357 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ θει _ ω _ εξ _ α _ νε _ σ τη_ σ ας _ πλα _ σ τουρ _ γος _ ω ς_ υ _ παρ _ χ ων _ και _ ζω _ ης _ τα_ μι _ ου _ ου _ χ ος_ φι _ λα _ αν _ θ ρω _ ω _ πε _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ο _ ο _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ ο _ γ ω_ τ ον _ τε _ ταρ _ ται _ αι _ ον _ Λα _ ζα _ ρ ον_ α _ νε _ σ τη_ σας _ α _ θα _ να _ τε _ σκο _ τει _ νο _ μ ορ _ φον _ α _ δ ου _ δι _ α _ λυ _ σ ας_ ι _ σχυ _ υ _ ι _ β α_ σι _ ι _ λ ει _ ει _ ον _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ο _ ο _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ α _ σι _ τ ης _ υ _ περ _ θε _ ε _ ου _ γνω _ ρι _ σμα _ θε _ ο _ τη_ τ ος_ υ _ πε _ δ ει_ ξ ας _ εκ _ των _ νε _ κρων _ ε _ γει _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 357

358 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ρας _ τε _ τρα _ η _ με_ ρον _ Λα _ α _ ζα _ ρ ον_ Δε _ ε _ σ πο _ ο _ τα _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ο _ ο _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ η _ με_ ρ ον _ Βη _ θα _ νι _ ι _ α _ προ _ α _ να _ κη _ ρυτ _ τ ει_ τ ην_ α _ να _ σ τα_ σ ιν_ Χρι _ σ του _ του _ ζω _ ω _ δο _ τ ου _ τη _ ε _ γερ _ σ ει_ Λα _ ζα _ α _ ρ ου_ χ ο_ ρε _ ευ _ ου _ ου _ σα _ Ὑγρὰν διοδεύσας Κανὼν β, ᾠδὴ α Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ _ π ριν _ εκ _ μη _ ον _ τ ων_ π α_ ρα_ γα _ γων _ την _ συμ _ π α_ σαν _ κ τι_ ι _ σ ιν _ και _ γι _ νω _ σ κων_. των _ καρ _ δι _ ων _ τα_ μει _ α _ προ _ λε _ γεις _ ως _ δε _ σπο _ ο _ της _ τοις _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 358

359 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ μα _ θη _ ταις _ τ ου_ Λ α_ ζα _ ρ ου_ τ ην_ κοι _ μ η_ σιν _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ ον _ αν _ θ ρω _ πον _ φυ _ σ ει_ ου _ σι _ ω _ θεις _ Χρι _ στε _ εκ _ Παρ _ θε _ ε _ ν ου _ του _ Λα _ ζα _ ρ ου_ συ _ τ ην_ τα _ φην _ μα _ θειν _ ε _ πη _ ρω _. ω _ τ ας _ ως _ αν _ θρω _ πος _ ουκ _ α _ γνο _ ων _ ω ς_ Θ ε_ ος _ ο _ π ου_ ε _ κ ει_ το _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ και _ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μ α_ τι _ ι _ σ του _ με _ νος _ Λο _ γε_ τ ην_ σε _ αυ _ του _ α _ να _ σ τα_ σιν _ ο _ ον _ τ ως _ ως _ εξ _ υ _ π νου_ τ ον_ π ροσ_ φι _ λη _ α _ νε _ στη _ σας _ η _ δη_ ο _ δω _ δο _ ο _ τα _ τον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 359

360 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ τε _ ταρ _ ται _ ον _ νε _ κρον _ εκ _ τ ου_ μνη _ μ α_ τος _ αι _ νυν _ κ αι _ α _ ει _ κ αι_ εις _ τους _ αι _ ω _ ν ας_ των _ αι _ ω _ ν ων_ Α _ μην _ Θεοτοκίον α _ ξεις _ σε _ αγ _ γε _ λ ων_ κ αι_ τ ων_ βρο _ των _ α _ νυμ _ φ ευ_ τε _ Μ η_. τερ _ ευ _ φη _ μου _ σ ιν_ α _ ν ελ_ λι _ πως _ τον _ Κτι _ στην _ γαρ _ του _ τ ων_ ωσ _ περ _ βρε _ ε _ φος _ εν _ ταις _ αγ _ κα _ λ αις_ σου _ ε _ βα _ σ τα_ σας _ Κανών α, ᾠδὴ γ Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη υ _ ει _ το _ σ τε_ ρε _ ω _ μ α _ των _ π ροσ_ τρε _ χο _. ον _ τ ων_ σοι _ Κυ _ ρι _ ε _ συ _ ει _ το _ φως _ των _ ε _ σκο _ ο _ τι _ σμε _ ν ων _ και _ υ _ μνει _ σε _ το _ π νευ _ μ α_ μου (δις)_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 360

361 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ υ _ ο _ προ _ β αλ_ λο_ με_ ν ος _ τας _ εν _ ερ _ γει _. ει _ ας _ σου _ ε _ δ ει_ ξ ας _ τ ων _ ου _ σι _ ων _ Σω _ τ ερ_ τη _ ην _ δι _ πλο _ ην _ Θ ε_ ος _ γ αρ_ ει _ κ αι_ αν _ θ ρω_ πος _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ _ β υσ_ σος _ ω ν_ γ νω_ σε _ ω ς _ συ _ ε _ πη _ ρω _. ω _ τ ας_ που _ τε _ θ ει_ τ αι_ ο _ τε _ θνε _ ως _ μελ _ λ ων_ α _ α _ να _ στη _ σ ειν _ Ζ ω_ ο _ δο _ τα_ τ ον_ κει _ με_ νον _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ ο _ π ους_ α _ μ ει_ β ο_ με_ ν ος _ ως _ γε _ γο _ νως _ β ρο_ τος _ πε _ φ η_ ν ας_ π ε_ ρι _ γρα _ πτος _ ο _ πλη _ ρω _ ω ν_ τα_ παν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 361

362 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ τα _ ω ς_ Θε _ ο _. ος _ α _ π ε_ ρι _ γ ρα_ τος _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ α _ ζα _ ρον _ εξ _ η _ γ ει_ ρ ας _ τω _ θε _ ι _ κω _ Χ ρι_ στε _ ρη _ μ α_ τι _ κα _ με _ πολ _ λοις _ π ται _ σ μα_ σι _ ι _ θα_ νεν _ τα _ εξ _ α _ να _. α _ σ τη_ σ ον_ δε _ ο _ μαι _ Οὐρανίας ἁψῖδος Κανών β, ᾠδὴ γ Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ _ πι _ στας _ συ _ τω _ τα _ φ ω_ θ αυ_ μ α _ τουρ _ γε _ ε _ Κυ _ ρι _ ε _ εν _ τη _ Βη _ θα _ νι _ α _ Λ α_ ζα _ ρου _ του _ τ ον_ ε _ δα _ κ ρυ_ σας _ νο _ μ ω_ τ ης_ φυ _ σε _ ως _ πι _ στο _ ποι _ ων _ σ ου_ την _ σαρ _ κα _ Ι _ η _ σου _ ο _ Θ ε_ ος _ μ ου_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 362

363 _ Τριῴδιον ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ην _ π ερ_ π ροσ_ ει _ λ η_ φας _ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ ης _ Μα _ ρι _ ας _ το _ πεν _ θ ος_ συ _ π α _ ρευ _ θυς _ ε _ π αυ_ σ ας _ Σω _ τ ερ_ και _ της _ Μα _ αρ _ θας _ δ ει_ κνυ _ ω ν_ το αυ _ τε _ ξου _ σι _ ον _ συ _ γ αρ_ α _ να _ σ τα_ σ ις _ και _ συ _ ζω _ η _ ω σ_ περ _ ε _ φης _ α _ λη _ θει _ α _ πε _ λ εις_ γ αρ_ και _ παν _ τ ων_ Κ υ_ ρι _ ος _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ και _ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μ α_ τι _ ι _ λημ _ με _ ν ον_ κει _ ρι _ α ις_ τ ον_ π ροσ _ φι _ λη _ Κυ _ ρι _ ε _ α _ δου _ εκ _ νε _ κα _ δων _ κ αι_ ζο _ φου _ του _ τ ον_ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 363

364 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ φηρ _ π α_ σ ας_ συ _ εν _ τω _ λο _ γ ω_ σ ου_ τ ω_ π αν_ σθε _ νει _ τ ου _ θα _ να _ τ ου_ δι _ αρ _ ρη _ ξας _ κλει _ θ ρα_ τε _ και _ τα _ β α_ σι _ λ ει_ α _ αι _ νυν _ κ αι _ α _ ει _ κ αι_ εις _ τους _ αι _ ω _ ν ας_ των _ αι _ ω _ ν ων_ Α _ μην _ Θεοτοκίον ν _ οι _ κη _ σ ας_ Παρ _ θε _ ν ω_ σ ω_ μ α _ τι _ κως _ Κυ _ ρι _ ε _ ω _ φ θης_ τοις _ αν _ θρω _ π οις _ ως _ ε _ π ρε_ πε _ θε _ α _ θη _ ν αι_ σε _ ην _ κ αι_ α _ νε _ δ ει_ ξ ας _ ως _ α _ λη _ θη _ Θ ε_ ο _ το _ κον _ των _ πι _ στων _ βο _ η _ θ ει_ αν _ μο _ νε _ φι _ αν _ θ ρω_ πε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 364

365 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Κάθισμα Κατεπλάγη Ἰωσὴφ Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη υ μ_ πα _ ρε _ στη _ σα _ αν _ Χ ρι_ στω _ αι _ του _ Λα _ ζα _ ρ ου_ α _ δ ελ_ φαι _ κ αι_ δα _ κρυ _ ου _ σαι _ αι _ πι _ κρως _ κ αι_ ο _ λο _ λυ _ ζ ου_ σ αι_ αυ _ τω _ ε _ φ η_ σαν _ Κυ _ ρι _ ε _ τε _ θ νη_ η _ κε _ Λα _ ζα _ α _ ρ ος _ αυ _ τος _ δε _ ω ς_ Θε _ ος _ ουκ _ α _ γ νο_ ω _ ω ν_ τ ην_ τα _ φην _ η _ ρω _ τα_ π ρος_ αυ _ τας _ που _ τε _ θει _ ει _ κ α_ α _ τε _ κ αι_ πρσ _ ελ _ θων _ τ ω _ τα _ φ ω_ προσ _ ε _ φω _ ω _ ω _ ν ει _ τον _ τε _ τρα _ η _ με_ ε _ ρ ον_ Λα _ ζα _ α _ ρ ον _ ο _ δε _. ε _ α _ νε _ ε _ ε _ σ τη _ κ αι_ π ροσ _ ε _ κυ _ υ _ υ _ νει _ τ ον_ αυ _ τον _ α _ α _ να _ στη _ η _ σ αν_ τα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 365

366 Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον Δόξα Πατρὶ Καὶ νῦν ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ρο _ γι _ νω _ σκων _ τα _ πα _. αν _ τα_ ω ς _ ποι _ η _ της _ εν _ Βη _ θα _ νι _ α _ προ _ ει _ ει _ π ας_ τ οις _ μα _ θη _ ταις _ ο _ φι _ λ ος_ η _ μω _ ων_ Λα _ ζα _ ρ ος_ κε _ κοι _ μ η_ τ αι_ ση _ με_ ρ ον _ και _ ει _ δως _ η _ ρω _ τ ας_ φη _ σι _ π ου_ τε _ θει _ κ α_ τε _ και _ τω _ Πα _ τρι _ προσ _ ηυ _ ξ ω_ δα _ κρυ _ σας _ ω ς_ αν _ θ ρω_ πος _ ο _ ο _ θ εν_ και _ φω _ νη _ σ ας _ ον _ ε _ φι _ ι _ λ εις_ εξ _ α _ δ ου _ α _ νε _ ε _ σ τη_ σας _ Κυ _ ρι _ ε _ τε _ τρα _ η _ η _ με_ ρ ον_ Λα _ ζα _ ρ ον _ δι _ α _ του _ το _ βο _ ο _ ω _ μ εν _ σοι _ π ροσ_ δε _ ξαι _ Χρι _ σ τε_ ε _ ο _ Θε _ ος _ τ ων_ τολ _ μων _ τ ων_ π ροσ_ φε _ ρειν _ την _ αι _ νε _ σ ιν _ και _ κα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 366

367 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ τα _ ξι _ ω _ σον _ πα _ αν _ τ ας_ τ ης_ δο _ ο _ ξη _ ης _ σου _ Κοντάκιον Ἦχος β. Τὰ ἄνω ζητῶν Ἡ πάντων χαρά, Χριστὸς ἡ ἀλήθεια, τὸ φῶς ἡ ζωή, τοῦ Κόσμου ἡ ἀνάστασις, τοῖς ἐν γῇ πεφανέρωται, τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι, καὶ γέγονε τύπος τῆς ἀναστάσεως, τοῖς πᾶσι παρέχων θείαν ἄφεσιν. Ὁ Οἶκος Τοῖς Μαθηταῖς ὁ Κτίστης τῶν ὅλων, προηγόρευσε λέγων; Ἀδελφοὶ καὶ γνωστοί, ἡμῶν ὁ φίλος κεκοίμηται, τούτοις προλέγων καὶ ἐκδιδάσκων, ὅτι πάντα γινώσκεις ὡς Κτίστης πάντων, ἄγωμεν οὖν πορευθῶμεν, καὶ ἴδωμεν ξένην ταφήν, καὶ θρῆνον τὸν τῆς Μαρίας, καὶ τὸν τάφον Λαζάρου ὀψώμεθα, ἐκεῖ γὰρ μέλλω θαυματουργεῖν, ἐκτελῶν τοῦ Σταυροῦ τὰ προοίμια, καὶ πᾶσι παρέχων θείαν ἄφεσιν. Συναξάριον Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σαββάτῳ πρὸ τῶν Βαΐων, ἑορτάζομεν τὴν Ἔγερσιν τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, Λαζάρου τοῦ τετραημέρου. Στίχοι Θρηνεῖς Ἰησοῦ, τοῦτο θνητῆς οὐσίας. Ζωοῖς φίλον σου, τοῦτο θείας Ἰσχύος. Ταῖς τοῦ σοῦ φίλου Λαζάρου πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς, Ἀμήν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 367

368 Καταβασίες ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ _ Ὡδὴ α' _ γραν _ δι _ ο _ δε _ ευ _ σ ας_ ω _ σ ει_ ξη _ ραν _ και _ τ ην_ Αι _ γυ _ π τι_ ι _ αν _ μοχ _ θη _ ρι _ ι _ αν _ δι _ α _ φυ _ γων _ ο _ Ι _ σρα _ η _ λι _ τ ης_ α _ νε _ βο _ ο _ α _ τω _ λυ _ τρω _ τη _ κ αι_ Θ ε_ ω _ η _ μ ων_ α _ σ ω_ μεν _ Ὡδὴ γ' υ _ ρα _ νι _ ας _ α _ ψι _ ι _ δ ος_ ο _ ρο _ φuρ _ γε _ Κυ _ ρι _ ε _ και _ της _ Εκ _ κλη _ σι _ ας _ δο _ μη _ η _ τωρ _ συ _ με_ σ τε_ ρε _ ω _ σ ον _ εν _ τη _ α _ γα _ πη _ τη _ ση _ των _ ε _ φε _ των _ η _ α _ κρο _ της _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 368

369 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Α' Χορός των _ πι _ στων _ το _ στη _ ρι _ γ μα_ μο _ νε _ φι _ λαν _ θ ρω_ πε _ Ὡδὴ δ' υ _ μ u_ ι _ σχυς _ Κυ _ ρι _ ε _ συ _ μ u_ κ αι_ δυ _. να _ μις _ συ _ Θε _ ο _ ος _ μu _ συ _ μ u_ α _ γ αλ_ λι _ α _ μ α _. ο _ πα _ τρι _ κuς _ κολ _ π uς_ μ η_ λι _ πων _ και _ την _ η _ με _ τε _ ε _ ρ αν_ π τω_ χει _ αν _ ε _ πι _ σκε _ ψα _ με_ ν ος _ δι _ ο _ συν _ τ ω_ Π ρο_ φη _ η _ τη _ Αβ _ βα _ κuμ _ σοι _ κραυ _ γα _ ζω _ τη _ δυ _ να _ μ ει_. σu _ δο _ ξα _ φι _ λαν _ θ ρω_ πε _ Ὡδὴ ε' _ να _ τι _ με_ α _ πω _ σω _ α _ πο _ τu _ προ _ σω _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 369

370 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ πu _ σ u_ το _ φως _ το _ α _ δυ _ τον _ και _ ε _ κα _ λυ _ ψε _ ε _ με _ το _ αλ _ λο _ τ ρι_ ον _ σκο _ τ ος_ τ ον_ δει _ λ αι_ ον _ α _ α λλ_ ε _ πι _ στρε _ ψον _ με _ και _ προς _ το _ φω _ ω ς_ τ ων_ εν _ το _ λων _ σ u _ τας _ ο _ δuς _ μ u_ κ α_ τευ _ θυ _ ν ον_ δε _ ο _ μαι _ Ὡδὴ στ' _ λα _ σθι _ τι _ μοι _ Σω _ τηρ _ π ολ_ λαι _ γ αρ_ αι _ α _ νο _ μι _ αι _ μ u _ και _ εκ _ βυ _ θu _ των _ κα _ κων _ α _ να _ γ α_ γε_ δε _ ο _ μαι _ προς _ σε _ γ αρ_ ε _ βο _ η _ σ α _ κ αι_ ε _ πα _ κ u_ σον _ μu _ ο _ Θε _ ος _ τ ης_ σ ω_ τη_ ρι _ ας _ μu _ Ὡδὴ ζ' ι _ ε _ εκ _ τ ης_ Ι _ u _ δαι _ ας _ κα _ ταν _ τη _ σ α_ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 370

371 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ντες _ παι _ δ ες_ εν _ Βα _ βυ _ λω _ ω _ νι _ π ο _ τε _ τη _ πι _ στει _ τ ης_ Τ ρι_ α _. α _ δ ος_ την _\ φλο _ ο _ γ α_ της _ κα _ μι _ νu _ κα _ τε _ πα _ τη_ σ αν_ ψαλ _ λ ον_ τες _ ο _ των _ Πα _ τε _ ρων _ η _ μων _ Θε _ ος _ ευ _ λο_ γ η_ τος _ ει _ Ὡδὴ η' ι _ νu _ μεν _ ευ _ λο _ γu _ μ εν_ προ _ σκυ _ νu _ μ εν_ τον _ Κυ _ ρι _ ον _ ον _ Βα _ σι _ λε _ ε _ ε _ α _ των _ Ου _ ρα _ νων _ ον _ υ _ μνu _ u _ σι _ στρα _ τι _ αι _ τ ων_ Αγ _ γε _ ε _ λων _. υ _ μνει _ τε _ και _ υ _ πε _ ρυ _ ψu _ u _ τε _ ε ις_ παν _. τας _ τ uς_ αι _ ω _ ω _ να _ α _ α _ ας _ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 371

372 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνομεν. Ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται ᾨδὴ θ του κανόνος Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ην _ α _ γ νην _ εν _ δο _ ξως _ τι _ μ η_ σ ω_ μ εν _ λα _ οι _ οι _ Θε _ ο _ το _ κ ον _ την _ το _ πυ _ υρ _ τ ης_ θε _ ο _ τη_ τ ος _ δε _ ξα _ με _ ν ην_ εν _ τη_ γ α_ στρι _ α _ φλε _ κ τως _ εν _ υ _ μ νοις_ με_ γ α_ λυ _ υ _ νο _ ον _ τες (δις)_ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ο _ ο _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ ι _ λα _ οι _ ι _ δον _ τες _ βα _ δι _ ζ ον_ τα_ νε _ κρο _ ον _ τε _ ταρ _ ται _ ον _ εκ _ πλα _ γε _ εν _ τ ες_ τ ω_ θαυ _ μ α_ τι _ α _ νε _ βο _ ω ν_ τ ω_ Λ υ_ τρω _ τη _ Θε _ ον _ σε _ εν _ υ _ μ νοις_ με_ γ α_ λυ _ υ _ νο _ ο _ μεν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 372

373 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θ ε_ ο _ ο _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ ρο _ πι _ σ των_ τ ην_ εν _ δο _ ξον _ ε _ γ ερ_ σ ιν _ την _ ση _ ην _ ω _ Σω _ τηρ _ μ ου_ νε _ κρο _ ον _ τε _ τ ρα_ η _ με_ ρ ον _ εκ _ του _ α _ δ ου_ ε _ λευ _ θε _ ροις _ τ ον_ Λα _ ζα _ ρ ον _ εν _ υ _ μ νοις_ με_ γ α_ λυ _ υ _ ν ω _ ω _ σε Κυρίως Θεοτόκον _ Κανών β Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ ι _ μω _ ω ν_ σ ου_ τον _ Πα _ τε _ ρα _ και _ α _ πο _ δει _ κνυ _ υ _ ων _ ως _ ουκ _ αν _ τι _ θε _ ος _ η _ σ θα_ π ροσ_ ε _ ευ _ χ η_ Χ ρι _ στε _ αυ _ τε _ ξου _ σι _ ω ς_. ε _ γει _ ρ ας_ τον _ τε _ τ ρα_ η _ με_ ρον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 373

374 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ο _ ξα _ σοι _ ο _ Θε _ ος _ η _ μων _ δο _ ξα _ σ οι _ κ _ τα _ α _ φ ου_ τε _ ταρ _ ται _ ον _ Λα _ ζα _ ρον _ ε _ γει _ ει _ ρας _ της _ τρι _ η _ με _ ρ ου_ Χ ρι_ στε _ σ ου_ ε _ γερ _ σε _ ως _ πα _ να _ λη _ θε _ σ τα_. τον _ πα _ σι _ δει _ κνυ _ ε ις _ μαρ _ τυ _ ρα _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ και _ Υι _ ω _ κ αι_ Α _ γι _ ω _ Πνευ _ μ α_ τι _ α _ δι _ ι _ ζ εις_ και _ δα _ κρυ _ ε ις _ φ θεγ_ γ η_ τε _ Σω _ τη _ ηρ _ μου _ την _ αν _ θρω _ πι _ ν ην_ δ ει_ κνυς _ σ ου_ εν _ ερ _ γ ει_ αν _ την _ θε _ ι _ κην _ δε _. μη _ νυ _ ω ν_ ε _ γει _ ρ εις_ Λα _ ζα _ ρον _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 374

375 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ αι _ νυν _ κ αι _ α _ ει _ κ αι_ εις _ τους _ αι _ ω _ ν ας_ των _ αι _ ω _ ν ων_ Α _ μην _ ν _ η _ ηρ_ γ η_ σας _ α _ φρα _ σ τως _ Δε _ σ πο_ τα _ Σω _ τη _ ηρ _ μου _ καθ _ ε _ κα _ τε _ ρ αν_ τ ων_ δυ _ ο _ σ ου_ φυ _ σε _ ων _ αυ _ τε _ ξου _ σι _ ω _. θε _ λη _ σ ει_ την _ σω _ τη_ ρι _ αν _ μου _ Καταβασία υ _ ρι _ ι _ ω ς_ Θε _ ο _ το _ κ ον _ σε _ ο _ μο _ λο _ γου _ ου _ μεν _ οι _ δι _ α _ σου _ σε _ σ ω_ σμε _ νοι _ Π αρ_ θε _ ε _ νε _ α _ γνη _ συν _ α _ σω _ μα _ τ οις_. χο _ ρει _ α ις_ σε _ με_ γ α_ λυ _ ν ον _ τε _ ε _ ε _ ες _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 375

376 Ἐξαποστειλάρια ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Μεγάλη Εβδομάς Αθανασίου Καραμάνη _ γι _ ος _ Κυ _ ρι _ ος _ ο _ ο _ Θ ε_ ο _ ος _ η _ μ ων _ (δίς) _ γι _ ος _ Κυ _ ρι _ ος _ β χορός ο _ Θε _ ος _ η _.. μω _ ω _ ω ν _ Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς Μουσικόν Τριώδιον πρωτ. Κων. Παπαγιάννη ο _ γ ω_ σου _ Λο _ γε_ τ ου_ Θ ε_ ου _ ο υ _ Λα _ ζα _ ρος _ νυ _ υν _. εξ _ αλ _. λε _ ται _ προς _ βι _ ον _ π α_ λιν _ δ ρο_ μη _ η _. σας _ και _ με _ τα _ κλα _. δων _. οι _ λα _ οι _ σε _ κ ρα_ ται _ ε _ ε _ γε_ ραι _ ρ ου_ σ ιν _ ο _ τι _ εις _ τε _ ε _ λος _ ο _ λε _ σ εις _ τ ον_ α _ δη _ ην _. θα _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 376

377 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ να _. τω _ σου _ (δις) ι _ α _ Λα _ ζα _ ρ ου_ σε _ Χ ρι_ σ τος _ η _ δη_ σκυ _ λε _ ευ _. ει _ θα _. να _ τε _ και _ που _ σ ου_ α _ δη_ το _ νι _ ι _. κος _ της _ Βη _ θα _ νι _. ας _. ο _ κλαυ _ θμος _ νυν _ ε _ πι _ σε _. με _ θι _ ι _ σ τα_ τ αι _ παν _ τ ες_ κ λα_ α _ δους _ της _ νι _ ι _ ι _ κ ης _ β χορός αυ_ τω _ ε _ ε _. πι _ σει _. ω _ μεν _ Εἰς τοὺς Αἲνους Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ου _ ποι _ η _ σαι _ εν _ αυ _ τοις _ κρι _ μα _ εγ _ γρα _ πτον _ δο _ ξα _ αυ _ τη _ ε _ σται _ πα _ σι _ τ οις_ ο _ σι _ οις _ α _ α _ α _ αυ _ του _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 377

378 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ _ να _ σ τα_ σ ις_ και _ ζω _ η _ των _ αν _ θρω _ ω _ ω _ πω _ ω ν _ υπ _ α _ α _ αρ_ χ ων _ Χρι _ ι _ στε _ εν _ τω _ μνη _ μα _ τι _ Λα _ ζα _ ρ ου_ ου _ ε _ επ_ ε _ ε _ στης _ πι _ στου _ με_ ν ος_ η _ μων _ τας _ δυ _ ο _ ου _ σι _ ας _ σ ου_ ου _ μ α _ κρο _ ο _. ο _ ο _. ο _ θυ _ υ _ υ _ υ _ με _ ο _ τι _ Θε _ ος _ κ αι_ αν _ θ ρω_ ω _ π ος _ εξ _ α _ γ νης _ Π αρ _ θε _ ε _ ν ου_ ου _ πα _ α _ ρα _ γε _ ε _ ε _. ε _ γο _ ο _ ο _ ο _ νας _ ω ς_ μεν _ γαρ _ βρο _ τος _ ε π_ ε _ ρω _ τ ας_ που _ τε _ ε _ θα_ α _ πται _ ως _ δε _ Θε _ ος _ αν _ ε _ σ τη_ σ ας_ ζ ω_ η _ φο _ ρ ω_ νευ _ μ α_ α _ τι _ τον _ τε _ ε _. τρα _ η _. η _ η _. η _ με _ ε _ ε _ ε _ ρον _ ι _ νει _ τε _ τον _ Θε _ ον _ εν _ τοις _ α _ γι _ οις _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 378

379 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ αυ _ του _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ στε _ ρε _ ω _ μ α_ τι _ της _ δυ _ να _ α _. α _ με _ ως _. α _ α _ αυ _ του _ α _ ζα _ ρ ον_ τε _ θνε _ ω _ ω _. ω _ τα _ τε _ τρα _ η _ με_ ρ ον_ αν _ ε _ σ τη_ η _ σα _ ας _ εξ _ Α _ α _ δου _ Χρι _ ι _ στε _ προ _ του _ σου _ θα _ να _ του _ δι _ α _ σει _ ει _. ει _. ει _ ει _. ει _ σας _ του _ θα _ να _ α _ α _ του _ ου _. ου _ το _ κ ρα _ α _ α _ α _ τος _ κ αι_ δι _ ε _ νος _ π ροσ_ φι _ λους _ την _ παν _ τ ων_ αν _ θρω _ π ων_ π ρο_ ο _ μ η_ η _ νυ _ υ _ ων _ εκ _ φ θο_ ο _ ρα_. α _ ας _ ε _ λε _ ευ _ θε _ ρι _ ι _ ι _ ι _ αν _ δι _ ο _ π ροσ_ κυ _ νου _ ο υν_ τε _. ες _ σου _ την _ παν _ το _ δυ _ να _ μ ον_ ε _ εξ _. ου _ ου _ σι _ ι _ αν _ βο _ ω _ ω _ ω _ με _ εν _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 379

380 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ευ _ λο _ γ η_ με _ νο _ ος _ ει _ Σω _ ω _ τηρ _ ε _ λε _ η _ σο _ ο _ ο _. ον _ η _ η _ η _ η _ μας _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ ε _ πι _ ταις _ δυ _ να _ στει _ αις _ αυ _ του _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ κα _ τα _ το _ πλη _ θ ος_ τ ης_ με _ γα _ λω _ συ _ νης _ α _ α _ α _ αυ _ του _ αρ _ θα _ κ αι_ Μ α_ ρι _ α _ τω _ Σω _ τη _ η _ ρι _ ι _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ γον _ ει _ ης _ ω _ δε _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _ ο υκ_ αν _ τε _ θ νη_ η _ κε _ Λα _ α _ α _. α _ ζα _ α _ α _ α _ ρος _ Χρι _ στος _ δε _ η _ α _ να _ σ τα_ α _ σ ις _ των _ κε _ κοι _. οι _. οι _ οι _. μη _ η _ με _ ε _. ε _ νων _ τον _ η _ δη _ τε _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 380

381 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ τρα _ η _ η _ με_ ε _ ρον _ εκ _ νε _ κ ρων _ αν _ ε _ ε _ ε _. ε _ στη _ η _ η _ η _ σε _ δευ _ τε _ παν _ τε _ ες _ οι _ πι _ ι _ στοι _ του _ τ ον_ π ροσ _ κυ _ υ _ νη _ η _ η _ σ ω _ ω _ ω _ ω _ μεν _ τον _ ερ _ χο _ με _ νο _ ον _ ε _ εν _ δο _ ο _ ξη _ σω _ ω _ σαι _ τα_ ας _ ψ υ _ χα _ α _ α _. ας _ η _ η _ η _ η _ μων _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ η _ χω _ σαλ _ πιγ _ γος _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ ψαλ _ τη _ ρι _ ω _ και _ κι _ θα _ α _ α _ α _ ρα _ ης _ Θε _ ο _ τη_ το _ ο _ ο _ ος _ σ ου _ Χρι _ ι _ στε _ παρ _ ε _ ε _ χ ων_ τ οις_ Μα _ θη _ ταις _ σου _ τα_ συμ _ β ο_ ο _ λ α _ εν _ τοις _ ο _ ο _ ο _ χ λοις _ ε _ τα _ πει _ ει _. νου _ σε _ α _ αυ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 381

382 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ τον _ α _ πο _ κρυ _ υ _. υ _. υ _ υ _. υ _ ψαι _ τα _ α _ α _ αυ _ τη _ ην _ β ου _ λο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ ν ος _ δι _ ο _ τ οις_ Α _ πο _ στο _ λοις _ ως _ π ρο_ γνω _ σ τη_ ης _ κ αι _ Θε _ ε _ ος _ τ ου_ Λα _ ζα _ ρ ου_ τον _ θα _ α _ να _ α _ τον _ προ _ η _ γο _ ο _ ο _. ο _ ρε _ ε _ ε _ ευ _ σας _ εν _ Βη _ θα _ νι _ α _ δε _ παρ _ ω _. ω _ ω _ ω ν _ τοις _ λα _ α _ οις _ του _ φι _ λ ου_ σου _ τ ον_ τα _ φ ο_ ον _ α _ γνο _ ο _ ων _ μα _ θειν _ ε _ ζη _ τ ει_ ε ις _ ω ς _ α _ α _ α _. αν _ θρω _ ω _ ω _ ω _ πος _ α λλ_ ο _ δι _ α _ σου _ τε _ τρα _ η _ με_ ε _ ρ ος _ α _ να _ α _ στας _ το _ ο _ θει _ ον _ σ ου_ ου _ κρα _ α _ α _ τος _ ε _ ε _ δη _ η _ η _ λ ω _ ω _ ω _ ω _ σε _ παν _ το _ δυ _ υ _ να _ α _ με _. ε _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _ δο _ ο _ ο _. ο _ ξα _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 382

383 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ α _ α _ σοι _ Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ τυ _ μπα _ νω _ και _ χο _ ρω _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ χ ορ_ δ αι_ αις _ και _ ορ _ γα _ ν ω _ ε _ ταρ _ ται _ ον _ η _ γ ει_ ρ ας_ τον _ φι _ λο_ ον _ σ ου _ Χρι _ ι _ στε _ και _ τον _ της _ Μαρ _ θ ας_ κ αι_ Μα _ ρι _ ι _ ας _ θ ρη_ η _ νο _ ον _ ε _. ε _ ε _ π α _ α _ α _ αυ _ σας _ υ _ πο _ δει _ κνυ _ ω ν_ τ οις_ πα _ σιν _ ο _ τι _ αυ _ τος _ ει _ ει _ ο _ τα _ πα _ α _ αν _ τα _ πλη _ η _ ρων _ θε _ ι _ κη _ δυ _. υ _ να _ α _ στει _ ει _ ει _ α _ αυτ _ εξ _ ου _ σι _ ω _ ω _ ω _ θε _ λη _ η _. η _ η _. η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 383

384 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ μα _ α _ α _ α _ τι _ ω _ τα_ α _ Χε _ ρου _ ου _ βιμ _ βο _ ο _ α _ α _ α _ α _ πα _ α _ αυ _ σ τως _ Ω _ σαν _ να _ α _. εν _ τοι _ ο ις_ υ _ υ _ ψι _ ι _ ι _ ι _ σ τοις _ ευ _ λο _ γη _ με _ νο _ ος _ ει _ ο _ ε _ πι _ πα _ α ν _ τ ων_ Θε _ ο _ ος _ δο _ ξα _ α _ σοι _ οι _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ ευ _ η _ χ οις _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ κυμ _ βα _ λοις _ α _ λ α_ λ αγ_ μu _ πα _ σα _ πνο _ η _ αι _ νε _ σ α_ α _ τω _ τον _ Κυ _ ρι _ ον _ αρ _ θα_ τη _ Μα _ ρι _ α _ ε _. ε _ βο _ ο _. ο _ α _ ο _ Δι _ δα _ σκα _ α _ λος _ πα _ α _ αρ_ ε _ ε _ σ τι_ και _ αι _. αι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 384

385 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ φω _ ν ει _ ε ι _ ει _ ει _ σε _ ε _ προ _ ο _ οσ _ ε _ ε _ ε _ ελ _ θε _ η _ δε _ δρο _ μαι _ α _ ελ _ θου _ σ α_ ο _ π ου_ ην _ ε _ σ τως _ ο _. ο _ ο _ Κυ _ ρι _ ι _ ος _ ι _ ι _ δου _ ου _ σα _ α _ αν _ ε _ ε _ βο _ ο _ ο _. ο _ η _ η _ η _ η _ σε _ π ε_ ε _ σου _ ου _ σ α_ α _ π ρο_ οσ _ ε _ κυ _ νη _ σε _ ε _ και _ τους _ α _ χρα _ αν _ του _ ο υς_ πο _ δα_ ας _ σου _ ου _ κα _ τα _ φι _ λου _. σα _ α _ ε _ ε _. λε _ ε _ ε _ γε _ Κυ _ ρι _ ι _ ε _ ει _ ης _ ω _ ω _ ω _ δε _ ε _ ο υκ_ αν _ α _ πε _ θα_ α _ νε _ ε _ ε ν _ η _ μων _ ο _ ο _ α _ α _ δε _ ελ _ φο _ ος _ Τριώδιον Κηλτζανίδου 1886 _ να _ στη _ θι _ Κυ _ ρι _ ε _ ο _ Θε _ ος _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 385

386 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ μου _ υ _ ψω _ θει _ τω _ η _ χειρ _ σ ου _ μη _ ε _ πι _ λα _ θη_ των _ π ε_ ε _ νη _ η _ των _ σου _ ει _ ει _.ε ις _ τε _ ε _ ε _ λος _ α _ ζα _ ρ ον _ τε _ θνε _ ω _ ω _ τα _ εν _ Βη _ θα _ νι _ α _ α _ η _ η _. γει _. ει _ ρας _ τε _ τρα _ α _ η _ η _ η _. η _ με _ ε _ ε _ ε _ ρον _ μο _ ν ον_ γ αρ_ ως _ επ _ ε _ σ της _ τ ω_. ω _ ω _ μνη _ μ α_ α _ τι _ ι _ η _ φω _ νη _ η _ ζ ω_ ω _ η _ η _ τ ω_ τε _ θνε _ ω _ τι _ ι _ γε _ ε _ ε _ γ ο _ ο _ ο _ ο _ νε _ και _ στε _ να _ α _ ξα _ ας _. ο _ ο _ Α _ α _. α _ δης _ α π_ ε _ ε _ ε _. ε _ λυ _ υ _. υ _ σε _. ε _. ε _ φο _ ο _ ο _ ο _ ο _ βω _ με _ εκ _ τα _ φ ου _ Χρι _ ι _ στος _ φω _ νη _ η _. σας _ η _ η _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 386

387 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ η _ η _. η _ γει _ ε ι _ ει _ ει _ ρε _ και _ αι _ φι _ ι _ ι _ ι _ λ ον_ ε _ ε _ κα _. α _ α _. α _ α _. α _ λε _ ε _ ε _ ε _ σε _ δο _ ξο _ λο _ γη _ η _ σ ω_ ω _ μ εν _ α _ αυ _ τον _ ως _ υ _ περ _ ε _ ε _ ε ν _ δο _. ο _ ξο _ ο _ ο _ ο _ ο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ον _ ως _ τ αις _ π ρε _ ε _ σβει _ ει _. ει _ αις _ του _ δι _ και _ αι _. αι _ ου _ ου _ ου _ Λ α _ ζα _ α _ ρου _ σω _ ση _ τας _ ψ υ_ υ _ χα _ α _ ας _ η _ η _ η _ η _ μων _ Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου Τριώδιο-Πεντηκοστάριον, 1883 _ ξο _ μο _ λο _ γη _ σο _ μαι _ σοι _ Κυ _ ρι _ ε _ εν _ ο _ λη _ καρ _ δι _ α _ μου _ δι _ η _ γη _ σο_ μ αι_ παν _ τα_ α _ τα_ α _ θαυ _ μα _ σι _ ι _. ι _ α _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 387

388 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ α _ α _ σου _ α _ θως _ ει _ πας _ Κυ _ ρι _ ε _ τη_. η _ η _ Μα _ α _ αρ_ θα _ ε _ γω _ ει _ μι _ ι _ η _ η _ α _ να _ α _ α _ στα _ α _ α _ σις _ ερ _ γ ω_ τ ον_ λο _ γ ον _ ε _. ε _ ε _ πλη _ ρ ω_ ω _ σ ας _ εξ _ Α _ α _ δ ου_ κ α_ λε _ σας _ τον _ Λα _ α _. α _ ζα _ α _ α _ α _ ρον _ κα _ με _ Φι _ ι _ λαν _ θ ρω_ ω _ π ε _ νε _ κ ρον _ τ οι_. οι _ οις _ πα _ θε _ ε _ σ ιν _ ω ς_ συμ _ πα _ α _ θης _ εξ _ α _ να _ α _ α _ σ τη _ σ ον _ δε _ ε _. ε _ ο _ ο _ ο _ ο _ μαι _ Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου Τριώδιο-Πεντηκοστάριον, 1883 ο _ ο _ ο _ ξα _ Π α_ α _ τρι _ ι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ ι _ ω _ και _ Α _ γι _ ι _. ω _ Πνε _ ε _. ευ _ μ α _ τι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 388

389 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ε _ ε _ γα _ και _ πα _ ρα _ α _ δο _ ο _ ο _ ξ ον _ θα _ αυ _ μα _ τε _ ε _ τε _ ε _ ε _ ε _ λε _ σ ται_ ση _ η _ η _ με _ ε _ ε _ ρον _ ο _ ο _ τι _ νε _ κρον _ τε _ ε _ ε _ τ αρ _ ται _ αι _ ον _ εκ _ τα _ φ ου_ Χρι _ στος _ φω _ νη _ η _. σας _ η _ η _. η _ γει _ ε ι _ ει _ ει _ ρε _ και _ αι _ φι _ ι _ ι _ ι _ λον _ ε _ κα _ α _ α _ λε _ ε _ ε _ σε _ δο _ ξο _ λο _ γη _ σ ω_ ω _ μ εν _ α _ αυ _ τον _ ως _ υ _ περ _ ε _ ε _ ε _ εν _ δο _. ο _ ξο _ ο _ ο _ ο _ ο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ον _ ως _ τ αις _ π ρε_ ε _ σβει _ α ις _ του _ δι _ και _ αι _ ου _ ου _ ου _ Λ α _ ζα _ α _ ρου _ σω _ ση _ τα _ ας _ ψυ _ χα _ α _ ας _ η _ η _ η _ μων _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 389

390 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Ἕτερα Ἀθανασίου Καραμάνη Αθανασίου Καραμάνη Νέα Μουσική Κυψέλη ου _ ποι _ η _ σαι _ εν _ αυ _ τοις _ κρι _ μα _ εγ _ γρα _ πτον _ δο _ ξα _ αυ _ τη _ ε _ σται _ πα _ σι _ τ οις_ ο _ σι _ οις _ α _ α _ α _ αυ _ του _ να _ στα _ σις _ κ αι_ ζ ω_ η _ τ ων_ αν _ θρω _ ω _ ω _ π ων_ υ _ πα _ α _ α _ αρ_ χ ων _ Χρι _ στε _ εν _ τω _ μνη _ μα _ τι _ Λα _ ζα _ α _ ρu _. ε _ ε _ πε _ ε _ στης _ πι _ στu _ με_ ν ος_ η _ μιν _ τας _ δυ _ ο _ u _ σι _ ι _ ι _ ας _ σu _. μα _ κρο _ ο _ ο _ ο _ θυ _ υ _ υ _ υ _ με _ ο _ τι _ Θε _ ος _ κ αι_ α _ α _ αν _ θ ρω_ ω _ ω _ πος _ εξ _ α _ γ νης _ Π αρ _ θε _ ε _ ε _ νu _ πα _ α _ ρα_ α _ γε _ ε _ ε _ ε _ γ ο _ ο _ ο _ ο _ νας _ ω ς_ μεν _ γαρ _ βρο _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 390

391 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ τος _ ε _ πει _ ρω _ τ ας_ πu _ ε _ ε _ θα_ α _ πται _ ως _ δε _ Θε _ ος _ α _ νε _ ε _ σ τη_ η _ σ ας _ ζω _ η _ φο _ ρω _ νε _ ευ _ μ α_ α _ τι _ τον _ τε _ τρα _ η _ η _ η _ η _ με _ ε _ ε _ ε _ ρον _ ι _ νει _ τε _ τον _ Θε _ ον _ εν _ τοις _ α _ γι _ οις _ αυ _ του _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ στε _ ρε _ ω _ μ α_ τι _ της _ δυ _ να _ α _. α _ με _ ως _. α _ α _ αυ _ του _ α _ ζα _ ρον _ τε _ θ νε_ ω _ τα_ τε _ τρα _ η _ με_ ρ ον_ α _ νε _ ε _ ε _ σ τη_ η _ η _ σας _ εξ _ Α _ α _ δu _ Χρι _ στε _ προ _ τu_ σu _. θα _ α _ να _ α _ τu _ δι _ α _ σει _ σ ας_ τu _ θα _ α _ να _ α _ α _ α _ τu _ το _ κ ρα _ α _ α _ α _ τος _ κ αι_ δι _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 391

392 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ε _ νο _ ος _ π ρο _ σφι _ ι _ λuς _ την _ παν _ τ ων_ αν _ θρω _ π ων_ προ _. μη _ η _ νυ _ υ _ ων _ εκ _ φ θο_ ο _ ρα_ α _ ας _ ε _ λε _. ευ _ θε _ ε _ ρι _ ι _ ι _ ι _ αν _ δι _ ο _ π ρο_ σκυ _ νuν _ τε _ ε _ ες _ σu _ τ ην _ παν _ το _ δυ _ να _ μον _ ε _ ε _. ξu _ u _ σι _ ι _ αν _ βο _ ω _ ω _ ω _ ω ν _ τε _ ες _ Ευ _ λο _ γ η_ με _ ε _ νο _ ος _ ει _ Σω _ ω _ τη _ η _ ηρ _ ε _ λε _. ε _ η _ σο _ ο _ ο _ ον _ η _ η _ η _ η _ μας _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ ε _ πι _ ταις _ δυ _ να _ στει _ αις _ αυ _ του _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ κα _ τα _ το _ πλη _ θ ος_ τ ης_ με _ γα _ λω _ συ _ νης _ α _ α _ α _ αυ _ του _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 392

393 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ αρ _ θα _ κ αι_ Μ α_ ρι _ α _ τω _ Σω _ τη _ η _ ρι _ ι _ ε _ ε _ ε _ λε _ ε _ ε _ ε _ γον _ ει _ ης _ ω _ δε _ Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ε _ uκ _ αν _ τε _ ε _ θ νη_ η _ η _ κε _ Λα _ α _ α _ α _ ζα _ α _ α _ α _ ρος _ Χ ρι_ στος _ δε _ η _ Α _ να _ α _ α _ σ τα_ α _ σ ις _ τ ων _ κε _ κοι _ μ η _ η _ με _ ε _ ν ων _ τ ον _ η _. δη _ τε _ τρα _ η _ η _ με_ ε _ ρον _ εκ _ νε _ κρω _. ων _ α _ νε _ ε _ ε _ ε _ σ τη _ η _ η _ η _ σε _ Δευ _ τε _ παν _ τ ες_ οι _. πι _ στοι _ τu _ τ ον_ π ρο_ σκυ _ νη _. η _ σω _ ω _ μεν _ τον _ ερ _ χο _ με_ νον _. ε _ εν _ δο _ ο _ ξη _ σ ω_ ω _ σαι _ τα_ ας _ ψ υ _ χα _ α _ α _ α _ ας _ η _ η _ η _ η _ μων _ ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ η _ χω _ σαλ _ πιγ _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 393

394 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ γος _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ ψαλ _ τη _ ρι _ ω _ και _ κι _ θα _ α _ α _ α _ ρα _ ης _ Θε _ ο _ τη_ το _ ο _ ος _ σ u _ Χρι _ στε _ πα _ ρε _ χ ων_ τοις _ Μα _ θη_ ται _. αις _ σ u_ u _ τα _ συ _ υ _ υ _ υ μ _ βο _ ο _ ο _ ο _ λα _ εν _ τοις _ ο _ ο _ ο _ ο _ χ λοις _ ε _ τα _ πει _ ε ι _. νu _ σε _ αυ _ το _ ο _ ον _ α _ πο _ κρυ _ ψ αι_ τα_ α _ α _ αυ _ τη _. ην _ βu _ λο _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ νο _ ος _ δι _ ο _ τ οις_ Α _. πο _ ο _ στο _ ο _ λοις _ ως _ προ _ γνω _ ω _ σ τη_ ης _ και _. Θε _ ε _ ος _ τu_ Λα _ ζα _ ρu_ τ ον_ θα _ να _ α _ τον _ προ _ ο _. η _ γο _ ο _ ο _ ο _ ρε _ ε _ ε _ ευ _ σας _ εν _ Βη _ θα _ νι _ α _ δε _ πα _ ρω _ ω ν _ τοις _ λα _ οις _ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 394

395 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ τu _ φι _ λ u_ σu _ τ ον_ τα _ φ ο_ ον _ α _ γνο _ ο _ ων _ μα _ θων _ ε _ ζη _ η _ τ ει_ ε ις _ ω ς _ α _ α _ α _ αν _ θρω _ ω _ ω _ ω _ πος _ α λλ _ ο _ δι _ α _ σu _ τε _ τρα _ η _ με_ ρο _ ο _ ος _ α _ να _ α _ στας _ το _ θει _ ον _ σ u_ κρα _ α _ το _ ος _ ε _ δη _ η _ η _ η _ λ ω _ ω _ ω _ ω _ σε _ Παν _ το _ δυ _ υ _. να _ α _ με _ Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ε _ δο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ξα _ α _ α _ α _ σοι _ Αθανασίου Καραμάνη Νέα Μουσική Κυψέλη ι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ τυ _ μπα _ νω _ και _ χο _ ρω _ αι _ νει _ τε _ αυ _ τον _ εν _ χ ορ_ δ αι_ αις _ και _ ορ _ γα _ ν ω _ ε _ ταρ _ ται _ ον _ η _ γ ει_ ρ ας_ τον _ φι _ λο_ ον _ σ u _ &Ch