ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Μη Τεχνική Περίληψη Έργου προς χρηματοδότηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Μη Τεχνική Περίληψη Έργου προς χρηματοδότηση"

Transcript

1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 3 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) συνολικής ισχύος 16,5MW (3 x 5,5MW) στον ΑΣΠ Λήμνου» Α/Α Έργου: Α9, σύμφωνα με τον Πίνακα Environmental Table Σελίδα 1 από 45

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληθυσμός Απασχόληση Κλιματικά στοιχεία και βιοκλιματική ταξινόμηση Γεωλογία έδαφος Τοπίο Φυσικός περίγυρος Συνοπτική περιγραφή της υδρογεωλογίας της περιοχής Χλωρίδα Βιότοποι είδη και υποείδη ερπετοπανίδας Θαλάσσιο οικοσύστημα Χωροταξικός Σχεδιασμός Χρήσεις γης Προστατευόμενες περιοχές Παραδοσιακοί οικισμοί Ακουστικό Περιβάλλον Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Εναλλακτικές λύσεις μη υλοποίησης του έργου (μηδενική λύση) Εναλλακτικές λύσεις ως προς την ισχύ Εναλλακτικές λύσεις ως προς το είδος του καυσίμου Εναλλακτικές λύσεις ως προς τον τύπο των Μηχανών/ Υγρά Καύσιμα Εναλλακτικές λύσεις ως προς τη θέση εγκατάστασης Εναλλακτικές λύσεις ως προς τη διασύνδεση ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ Περιγραφή νέου έργου Περιγραφή υφιστάμενης δραστηριότητας Αποθήκευση επεξεργασία καυσίμου Λειτουργία Η/Ζ & υφιστάμενων Η/Ζ Καύσιμα - πρόσθετα υλικά Επικίνδυνες - Τοξικές Ουσίες Λιπαντικά ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Σελίδα 2 από 45

3 Συστήματα ψύξης Υγρά βιομηχανικά απόβλητα Όμβρια Αστικά λύματα Πυρόσβεση Έξοδος Καυσαερίων ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία και στο οικοσύστημα της περιοχής Θόρυβος Εκπεμπόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι και αέρια του θερμοκηπίου Στερεά απόβλητα Υγρά απόβλητα- Λοιπές επιπτώσεις ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελίδα 3 από 45

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα αποτελεί Μη Τεχνική Περίληψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) Λήμνου, της ΔΕΗ Α.Ε, είναι εγκατεστημένος στο βόρειο τμήμα του νησιού στον επαρχιακό δρόμο, που συνδέει τη Χώρα με τα Λουτρά, σε απόσταση περίπου 1,5 Km από τη Χώρα, ανήκει στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα, το μελετώμενο έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 3 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) συνολικής ισχύος 16,5MW (3 x 5,5MW). Σημειώνεται ότι ο ΑΣΠ Λήμνου ανήκει στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Το Έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση τριών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στο χώρο του Μηχανοστασίου του ΑΣΠ, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Η εγκατάστασή τους περιλαμβάνει ολόκληρο τον βοηθητικό εξοπλισμό, καθώς και τα συνοδά έργα υποδομής για τη σωστή λειτουργία τους. Μετά την εγκατάσταση των νέων Η/Ζ θα ακολουθήσει αποξήλωση δυο υφιστάμενων Μονάδων βάσης λόγω παλαιότητας. Τα τρία νέα Η/Ζ θα είναι ισχύος 5,5 MW έκαστο. Το καύσιμο των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) είναι βαρύ πετρέλαιο μαζούτ (Heavy Fuel Oil HFO) 3500 Re, χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ( 1%), των Ελληνικών διυλιστηρίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας. Ο Σταθμός έχει λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με αρ. Πρωτ / Η ΔΠΑΝ/ΔΕΗ Α.Ε. έχει καταθέσει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Επιγραμματικά, οι εγκαταστάσεις του υπό χρηματοδότηση Έργου περιλαμβάνουν τα εξής (για κάθε Η/Ζ): Σελίδα 4 από 45

5 1. Κινητήρας 2. Γεννήτρια 3. Μετασχηματιστή 4. Ηλεκτρικοί πίνακες μέσης τάσης, χαμηλής τάσης και ελέγχου 5. Οχετός καυσαερίων 6. Δεξαμενή καυσίμου 7. Βοηθητικά συστήματα για την εκκίνηση και λειτουργία των Η/Ζ (σύστημα καυσίμου, σύστημα λιπαντικών, σύστημα νερού ψύξης, σύστημα αέρα εκκίνησης, σύστημα αέρα εισαγωγής, ατμολέβητας καυσαερίων) Η εγκατάσταση των Η/Ζ συνοδεύεται από την σύνδεσή τους με τα υπάρχοντα δίκτυα του Σταθμού, δηλαδή με τα δίκτυα καυσίμου, λιπαντελαίων, καταλοίπων, νερού, ατμού και τα ηλεκτρολογικά δίκτυα. Τα Η/Ζ θα εγκατασταθούν εντός του Μηχανοστασίου, στο χώρο παλαιότερων υφιστάμενων Η/Ζ που θα αποξηλωθούν. Τέλος, σημειώνεται ότι ο ΑΣΠ Λήμνου βρίσκεται εκτός δικτύου Natura Ο στόχος και η σημασία του έργου σχετίζεται και συνδέεται άμεσα με την εθνική ενεργειακή πολιτική και αφορά: στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού του νησιού Η Λήμνος, αποτελεί τουριστικό προορισμό, με συνεχή και ταχεία ανάπτυξη καθώς οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα η εγκατεστημένη ισχύς του ΑΣΠ να επαρκεί οριακά για την κάλυψη της ζήτησης κατά τις περιόδους αιχμής, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αποξήλωση των δυο Η/Ζ, καθώς και η απομάκρυνση τριών ακόμα Η/Ζ θα επιδεινώσει την κατάσταση. Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να καλύψει με ασφάλεια τη ζήτηση φορτίου και να διασφαλίσει την ομαλή και συνεχή τροφοδότηση της νήσου, καθώς ανήκει στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και χωρίς άμεση προοπτική διασύνδεσης. Σελίδα 5 από 45

6 στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα, όπως και στο άμεσο μέλλον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Λήμνο βασίζεται σε συμβατικά καύσιμα και μάλιστα η ισχύς του Σταθμού περιελάμβανε μηχανές παλαιότερης τεχνολογίας με χαμηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή αξιοπιστία. Το έργο θα συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος. Επιπλέον, αποτελεί ένα σύγχρονο και πλέον φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα. στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία του καταναλωτή Στη νήσο Λήμνο καταγράφονται προβλήματα σε περιόδους αιχμής με διακοπές τροφοδοσίας καθώς και λειτουργία του υφιστάμενου σταθμού παραγωγής σε συνθήκες οριακής ασφάλειας. Επισημαίνεται, ότι δεν έχει δρομολογηθεί η διασύνδεση του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα με αποτέλεσμα να μην αναμένεται αξιοσημείωτη αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη του νησιού. Συνεπώς είναι απαραίτητος ο απρόσκοπτος, ασφαλής, ενεργειακά αποδοτικός και περιβαλλοντικά φιλικός εφοδιασμός του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια, λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα του ως απομονωμένου ηλεκτρικού συστήματος. Σελίδα 6 από 45

7 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1 Πληθυσμός Στην πρόσφατη απογραφή πληθυσμού του 2011, έχουμε τα παρακάτω: Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός 55 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Έδρα: Άγιος Ευστράτιος,ο) Άγιοι Απόστολοι,οι (νησίς) Άγιος Ευστράτιος,ο Ρούμπος,ο (νησίς) ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (Έδρα: Μύρινα,η) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Άγιος Δημήτριος,ο Τοπική Κοινότητα Ατσικής Ατσική,η Προπούλιον,το Τοπική Κοινότητα Βάρους Αερολιμήν,ο Βάρος,το Τοπική Κοινότητα Δάφνης Δάφνη,η Τοπική Κοινότητα Καρπασίου 181 Σελίδα 7 από 45

8 Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός Καρπάσιον,το Τοπική Κοινότητα Καταλάκκου Κατάλακκον,το Σεργίτσι,το (νησίς) Τοπική Κοινότητα Σαρδών Σαρδαί,αι ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Μούδρου Κουκονήσιο,το (νησίς) Μούδρος,ο Τοπική Κοινότητα Καλλιόπης Καλλιόπη,η Τοπική Κοινότητα Καμινίων Βοροσκόπος,ο Καμίνια,τα Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου Άγιος Αλέξανδρος,ο Άγιος Θεόδωρος,ο Κοντοπούλιον,το Τοπική Κοινότητα Λύχνων Ανεμόεσσα,η Λύχνα,τα Τοπική Κοινότητα Παναγίας Κορτισώνας,ο Παναγία,η Τοπική Κοινότητα Πλάκας Πλάκα,η Τοπική Κοινότητα Ρεπανιδίου 266 Σελίδα 8 από 45

9 Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός Κότσινας,ο Ρεπανίδιον,το Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου Ρουσσοπούλιον,το Τοπική Κοινότητα Ρωμανού Ρωμανόν,το Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου Σκανδάλιον,το Τοπική Κοινότητα Φισίνης Αγία Σοφία,η Φισίνη,η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων Μύρινα,η Τοπική Κοινότητα Θάνους Θάνος,το Παραλία Θάνους,η Τοπική Κοινότητα Κάσπακα Άγιος Ιωάννης,ο Γάλη,η Κάσπακας,ο Λιμενάρια,τα Τοπική Κοινότητα Κορνού Κορνός,ο Ψύλλοι,οι Τοπική Κοινότητα Πλατέος Άγιοι Ανάργυροι,οι Παραλία Πλατέος,η 107 Σελίδα 9 από 45

10 Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός Πλαγίσος Μώλος,ο Πλατύ,το ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων Αγκαρυώνες,οι Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Καλλιθέα,η Τοπική Κοινότητα Κοντιά Κοντιάς,ο Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου Λιβαδοχώριον,το Πολιόχνη,η Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης Νέα Κούταλη,η Τοπική Κοινότητα Πεδινού Αλογονήσιο,το (νησίς) Βουνάρια,τα Νέο Πεδινό,το Πεδινόν,το Τοπική Κοινότητα Πορτιανού Πορτιανόν,το Τοπική Κοινότητα Τσιμανδρίων Καστριά,τα (νησίς) Κόμπιον,το (νησίς) Τσιμάνδρια,τα 259 Σελίδα 10 από 45

11 2.2 Απασχόληση Ένα σημαντικό μέρος του νησιού ασχολείται με τη γεωργική παραγωγή. Υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις γεωργικής καλλιέργειας σε όλο το νησί. Η κτηνοτροφία είναι επίσης αρκετά αναπτυγμένη. Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λήμνου, συγκεντρώνει και συσκευάζει το φρέσκο γάλα και παράγει σειρά άλλων προϊόντων, όπως το τυρί καλαθάκι Λήμνου και το κρασί. Η αλιεία και η μελισσοκομία γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη στο νησί. Στο κέντρο της Μύρινας και του Μούδρου υπάρχουν εμπορικά καταστήματα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Λημνιών και των επισκεπτών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή προς τον τουρισμό. Έτσι κατασκευάστηκαν ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις και αξιοποιούνται οι παραλίες. Η παραγωγή σιτηρών, γαλακτοκομικών, μελιού, κρασιού και η αλιεία, δεν εφοδιάζει μόνο την αγορά του νησιού αλλά και τις αγορές της Αθήνας και άλλων Ελληνικών πόλεων. 2.3 Κλιματικά στοιχεία και βιοκλιματική ταξινόμηση Η βιοκλιματική ταξινόμηση ή διερεύνηση του βιοκλίματος, δεν είναι άλλο από την μελέτη της σύνθεσης των επί μέρους κλιματικών στοιχείων (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, βροχοπτώσεις κ.λ.π). Από τα στοιχεία αυτά η θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις αποτελούν τις πιο σημαντικές οικολογικές παραμέτρους οι οποίες επιδρούν στην ανάπτυξη και εξάπλωση της βλάστησης. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι οι οποίες αποτελούν αποδεκτές προσεγγίσεις για τον καθορισμό του βιοκλίματος και είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους ερευνητές του Μεσογειακού χώρου. Σελίδα 11 από 45

12 Για την εκτίμηση των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή έρευνας αξιοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία (μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης και θερμοκρασίας), από το Μετεωρολογικό Σταθμό της ΕΜΥ στο αεροδρόμιο της Λήμνου (υψόμετρο 3 μέτρα). Τα δεδομένα του σταθμού αυτού θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευτικά για την περιοχή έρευνας, που βρίσκεται επίσης σε χαμηλό υψόμετρο. Στην λοφώδη ζώνη του νησιού δεν αναμένεται, σημαντική διαφοροποίηση των κλιματολογικών συνθηκών, λόγω των μικρών υψομέτρων. Θερμοκρασία του αέρα Από την επεξεργασία των μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας του σταθμού της ΕΜΥ στην Λήμνο, για την περίοδο , προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Πίνακας Μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρος στο σταθμό της Ε.Μ.Υ στην Λήμνο (Ιαν Αυγ. 2009). ΜΗΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Μέσος Όρος Μέση θερμ. (Τ C) Σελίδα 12 από 45

13 Σχήμα: Διακύμανση μέσων μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας στο σταθμό της Ε.Μ.Υ. στην Λήμνο. Το κλίμα της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται ως ασθενώς θερμομεσογειακό, με ήπιους χειμώνες και όχι ιδιαίτερα θερμά καλοκαίρια. Η θερμή περίοδος στη Λήμνο διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και η ψυχρή από τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάιο. Η μέση ετήσια θερμοκρασία του αέρα στη Λήμνο είναι 16 C, με μέγιστη μέση θερμοκρασία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 25,8 C και μέγιστη ελάχιστη 7,8 C τον Ιανουάριο και 7,9 C τον Φεβρουάριο. Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η μέση μηνιαία βροχόπτωση για την περίοδο στο σταθμό της ΕΜΥ στο αεροδρόμιο. ΜΗΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Σύνολο Μέση Βροχόπτωση (mm) Πίνακας : Μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις Λήμνου (Ιαν Αυγ. 1996) Σελίδα 13 από 45

14 Σχήμα: Διακύμανση μέσων μηνιαίων τιμών βροχόπτωσης στο σταθμό της Ε.Μ.Υ. στην Λήμνο. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης είναι 465 mm, συνεπώς το κλίμα σύμφωνα με την κλίμακα Lang-Gracanin χαρακτηρίζεται ως ξηρό, με την ξηρή περίοδο του έτους να διαρκεί από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο. Στην περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου το κλίμα χαρακτηρίζεται ως υπέρξηρο. 2.4 Γεωλογία έδαφος Τοπίο Φυσικός περίγυρος Γεωλογία- έδαφος Στη γενικότερη γεωλογική δομή της νήσου της Λήμνου συμμετέχουν από κάτω προς τα πάνω οι ακόλουθοι σχηματισμοί: (παλαιότεροι προς νεότεροι), α) Μια φλυσχοειδής μολασσική σειρά από ψαμμίτες, πηλίτες, μάργες και κροκαλοπαγή με ηλικία από Μέσο Ηώκαινο έως Κατώτερο Μειόκαινο. Σελίδα 14 από 45

15 β) Μια σειρά πετρωμάτων ηφαιστειακής προέλευσης, που αποτελείται από πυροκλαστικά και ιγνιμβρίτες, ρεύματα κάβας, τόφφους και τοφφίτες σε εναλλαγές, που χρονολογούνται στο Κατώτερο Μειόκαινο, γ) Μια σειρά σχηματισμών τεταρτογενούς ηλικίας, που επικάθεται ασύμφωνα όλων των προηγουμένων γεωλογικών εμφανίσεων. Τεταρτογενές Ολόκαινο: αποτελείται από αλλουβιακές παράκτιες αποθέσεις και θίνες (al),όπως αργιλικά υλικά, άμμοι, κροκαλολατύπες, χαλίκια και διάφορα προϊόντα αποσάθρωσης παλαιότερων ιζηματογενών (ψαμμίτες) και ηφαιστειακών πετρωμάτων (λάβες, τόφφοι). Αυτοί οι σχηματισμοί απαντώνται στο υπέδαφος του ΑΣΠ Λήμνου και στην χαμηλή περιοχή που τον περιβάλλει, στην μικρή λεκάνη που σχηματίζεται από την απόληξη του ρέματος του Αυλώνα. Η ίδια εικόνα επιβεβαιώνεται και από τις ερευνητικές γεωτρήσεις που πραγματοποίησε η ΙΝTERGEO για λογαριασμό της ΔΕΗ στην περιοχή του ΑΣΠ Λήμνου. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που καταγράφηκαν αποτελούνται από χαλαρά πετρώματα κυρίως άργιλο, άμμο και κροκάλες, που στα βαθύτερα στρώματα επικρατούν τα αργιλικά υλικά, Πλειστόκαινο: πρόκειται για πορώδεις ασβεστολιθικούς ψαμμίτες (Pt.st). Τριτογενές Κατώτερο Μειόκαινο: πρόκειται για κροκαλοπαγή, μάργες και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους (Mi.c) ανοικτού έως καστανού χρώματος. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Κατώτερο Μειόκαινο: Η ηφαιστειότητα του Μειοκαίνου στη Νήσο Λήμνο αντιπροσωπεύεται από πετρώματα τραχειανδεσιτικής έως δακιτικής σύστασης. Συγκεκριμένα, οι ανδεσίτες τραχειανδεσίτες (τρα) παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές στιφροί, καστανοί έως καστανόφαιοι με πορφυριτικό ιστό και ισχυρή εξαλλοίωση, οι τραχείτες (τρ) με φαιό χρώμα και πορφυριτικό ιστό, οι δακίτες, (δα) με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των τραχειτών. Ανδεσίτες και τραχειανδεσίτες συναντώνται στα υψώματα που περιβάλλουν Σελίδα 15 από 45

16 την περιοχή του ΑΣΠ από τα βόρεια, όπως ο Άγιος Αθανάσιος ενώ δακίτες σχηματίζουν την απέναντι (νότια ) πλευρά της κοιλάδας του Αυλώνα. Προς το εσωτερικό της κοιλάδας συναντώνται πάλι ανδεσίτες στη νότια πλευρά, ενώ στη βόρεια εναλλαγές αργίλων και ψαμμιτών. ΠΥΡΟΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Κατώτερο Μειόκαινο: κυριαρχούν οι τόφφοι (Mj.tf) κυρίως προς την περιοχή του Μούδρου μαζί με τις λάβες και εμφανίζονται με λευκό έως ανοικτόφαιο χρώμα. ΠΛΟΥΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΦΛΕΒΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Ανώτερο Ολιγόκαινο Κατώτερο Μειόκαινο (Ols-Mi.γ): τα πλουτώνια πετρώματα απαντούν σε περιορισμένη έκταση κυρίως στο ακρωτήριο Φακός και σε μικρότερη εμφάνιση στο Βορειοδυτικό μέρος του νησιού και παρουσιάζουν ισχυρή εξαλλοίωση. ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ανώτερο Ηώκαινο Κατώτερο Ολιγόκαινο Ανώτερη Ενότητα: πρόκειται για αργίλους, ψαμμίτες και κροκαλοπαγή Κατώτερη Ενότητα: πρόκειται για παχυστρωματώδεις ψαμμίτες και κροκαλοπαγή Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι σχηματισμοί από εναλλαγές αργίλων ψαμμιτών (Es-Oli.l,st, Es-Oli.l), οι οποίοι παρουσιάζονται λεπτόκοκκοι έως μεσόκοκκοι με χαλαζιακό κλαστικό υλικό και αργιλική ασβεστιτική συνδετική ύλη. Οι σχηματισμοί αυτοί συναντώνται στα ανώτερα υψομετρικά τμήματα της λεκάνης του ρέματος του Αυλώνα, στο βόρειο πρανές, όπως αναφέρθηκε ήδη. Τέλος, απαντούν τοφφίτες (Es-Oli.tf) κυρίως λευκού έως γκριζοπράσινου χρώματος. Σελίδα 16 από 45

17 Τοπίο Φυσικός περίγυρος Η παρουσία της μονάδας στην έξοδο της κοιλάδας του ρέματος Αυλώνας είναι αισθητή. Όμως η μονάδα δεν είναι ορατή παρά μόνο από τον δρόμο που φθάνει από την πόλη της Μύρινας και μόνο 1 km περίπου από αυτή λόγω του αναγλύφου. Από την αντίθετη κατεύθυνση η οπτική επαφή γίνεται από ακόμη μικρότερη απόσταση. Η παρουσία της μονάδας δεν προκαλεί ιδιαίτερα, διότι εκτός των άλλων είναι ιδιαίτερα τακτοποιημένη χωρίς διάσπαρτα απορρίμματα και υλικά, ενώ το οικόπεδο είναι αρκετά μεγάλο ώστε οι επιμέρους μονάδες να μην είναι στριμωγμένες και οι διάφορες λειτουργίες να γίνονται άνετα. Το τοπίο γενικότερα διαθέτει μια φυσική ποικιλότητα και ομορφιά σπάνια για το νησί, διότι διατρέχεται από το ρέμα Αυλώνα γύρω από το οποίο αναπτύσσεται πυκνή υδροχαρής βλάστηση, ενώ στην πεδινή ζώνη που περιβάλλει το ρέμα υπάρχουν καλλιέργειες. Χαρακτηριστικό σχεδόν όλου του νησιού, είναι η πλήρης σχεδόν αποψίλωση των λόφων λόγω υπερβόσκησης. 2.5 Συνοπτική περιγραφή της υδρογεωλογίας της περιοχής Συνοπτικά, παραθέτουμε στοιχεία σχετικά με την υδρογεωλογία της περιοχής: 1. Δεν υπάρχει καμία υδρογεώτρηση ή πηγάδι υδροληψίας για πόσιμο νερό σε απόσταση 500 m, τουλάχιστον περιφερειακά του ΑΣΠ Λήμνου. 2. Οι τραχείτες και δακίτες που σχηματίζουν την λοφώδη περιοχή γύρω από τον ΑΣΠ θεωρούνται αδιαπέρατα πετρώματα και δεν εντοπίστηκε καμία υδρογεώτρηση στην κοντινή περιοχή, ούτε από το ΙΓΜΕ, ούτε από την απογραφή που πραγματοποιήθηκε. 3. Στα τεταρτογενή ιζήματα στο υπέδαφος της περιοχής του ΑΣΠ και γύρω από αυτήν, σχηματίζεται ένας φτωχός, υφάλμυρος υδροφόρος ορίζοντας. Στον σχηματισμό αυτό καταγράφηκε, κυρίως ανάντη προς το εσωτερικό της κοιλάδας, μικρός αριθμός Σελίδα 17 από 45

18 γεωτρήσεων και πηγαδιών, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούνται περιστασιακά για άρδευση ή καθαριότητα χώρου, λόγω της μικρής δυναμικότητας και της έντονης υφαλμύρινσης του υδροφορέα. 4. Η υδραυλική αγωγιμότητα (Κ) για τα τεταρτογενή ιζήματα στην περιοχή του ΑΣΠ εκτιμάται σε Κ= m/s, ενώ τα πλέον αργιλομιγή ή αργιλικά, τουλάχιστον μια τάξη μικρότερη, δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία των λίγο διαπερατών έως πολύ λίγο διαπερατών υλικών. Η ταχύτητα ροής για τέτοιου είδους σχηματισμούς είναι της τάξης των λίγων cm/24ωρο, πολύ μικρότερη από 3m/24ωρο. 2.6 Χλωρίδα Ο Σταθμός είναι τοποθετημένος ανάμεσα σε δύο λόφους, σε επίπεδο έδαφος και δίπλα στην κοίτη ποταμού. Τα εφαπτόμενα τμήματα είναι αγροτεμάχια και η καταγραφή των φυτικών ειδών έγινε στο φυσικό οικοσύστημα που διαδέχεται τις ιδιοκτησίες. Μέσα στο Σταθμό, υπάρχουν λεμονιές (Citrus limonium), πεύκα (Pinus maritima) και αμυγδαλιές (Prunus amygdalus). Η περιοχή παρουσιάζει πλούσιο σε είδη οικοσύστημα και ειδικά στην περιοχή του ποταμού έχει εγκατασταθεί διαφορετικού χαρακτήρα παρόχθια βλάστηση. Στον πίνακα που ακολουθεί, τα είδη που υπάρχουν στις όχθες του ποταμού σημειώνονται με το ποτ. Είδη παραθαλάσσια σημειώνονται με το θαλ. α/α ΕΙΔΗ α/α ΕΙΔΗ 1 Thymus capitatus 19 Origanum onites 2 Sarcopoterium spinosum 20 Cistus incanus 3 Urginea maritime 21 Nerium oleander ποτ. 4 Asparagus acutifolius 22 Arundo donax ποτ. Σελίδα 18 από 45

19 α/α ΕΙΔΗ α/α ΕΙΔΗ 5 Silibum marianum 23 Olea europaea ποτ. 6 Carthamus lanatus 24 Smilax aspera ποτ. 7 Carlina sp. 25 Acer sp. ποτ. 8 Ballota acetabulosa 26 Vitex agnus-castus ποτ. 9 Tamarix sp. θαλ. 27 Pinus sp. ποτ. 10 Euphorbia sp. 28 Cupressus sempervirens 11 Inula viscose 29 Elaeagnus angustifolius ποτ. ποτ. 12 Ficus carica ποτ. 30 Junglans regia ποτ. 13 Rubus fruticocus 31 Centaurea solstitialis 14 Foeniculum vulgare 32 Echinops viscosus 15 Verbascum sp. 33 Sonchus sp. 16 Onopordum illyricum 34 Bromus sterilis 17 Juncus sp. θαλ. 35 Poa sp. 18 Calycotome villosa 36 Hordeum murinum 2.7 Βιότοποι είδη και υποείδη ερπετοπανίδας Στο χώρο του Αιγαίου με το πρόγραμμα CORINE έγινε προσπάθεια καταγραφής των κυριοτέρων βιότοπων των νησιών. Παράλληλα εντοπίσθηκαν τα κινδυνεύοντα και σπάνια είδη και κωδικοποιήθηκαν οι κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στη Λήμνο ο Σταθμός βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την περιοχή των βιοτόπων (Χορταρολίμνη και Αλυκή) και δεν τίθεται θέμα επηρεασμού βιοτόπων ή και βιοκατοικιών κινδυνευόντων ή όχι ειδών. Σελίδα 19 από 45

20 Ακολουθούν πληροφοριακά στοιχεία για τους βιότοπους της Λήμνου. Ο λόγος που παρατίθενται τέτοιου είδους στοιχεία είναι ότι ναι μεν δεν επηρεάζονται τα είδη των βιοτόπων από τη λειτουργία του ΑΣΠ, αλλά μακροσκοπικά, σε άλλη κλίμακα, σταθμός και βιότοποι συνυπάρχουν στα στενά όρια του νησιού. Σημειώνεται ότι το CORINE ασχολείται μόνο με τα κινδυνεύοντα ή σπάνια ή τρωτά είδη και όχι με το σύνολο των ειδών του νησιού. ΒΙΟΤΟΠΟΣ CORINE: Χορταρολίμνη και Λίμνη Αλυκή Κωδικός Βιοτόπου: Α Έκταση: 5300 ha Μέσο Υψόμετρο: 0 m Μέγιστο Υψόμετρο: 20 m Ελάχιστο Υψόμετρο: 0 m ΕΙΔΗ ΒΙΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1. Ορμίσκοι 2. Παλιρροιακά κατακλυζόμενη επιφάνεια (Εκβολές ποταμού) 3. Θαλάσσια ύδατα με αμμώδη και ιλώδη πυθμένα 4. Αλμυρά έλη, αλμυροί βοσκότοποι, αλμυροί θαμνώνες 5. Παράκτιες αμμοθίνες και αμμώδεις παραλίες 6. Λιμνοθάλασσα 7. Υφάλμυρα λιμνάζοντα νερά ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ Recurvirostra avosetta (V) Himantopus himantopus (V) Glareola pratincola (V) Tadorna ferruginea (E) Σελίδα 20 από 45

21 Burhinus oedicnemus (V) Η απόσταση των βιοτόπων του νησιού από τον ΑΣΠ Λήμνου αποκλείει την περίπτωση επηρεασμού των ειδών από τη λειτουργία του Σταθμού. Είδη και υποείδη ερπετών Εκτός από τα στοιχεία CORINE, υπάρχουν και πληροφορίες για την ερπετοπανίδα του νησιού1. Δεν γίνεται αναφορά μόνο σε κινδυνεύοντα είδη, αλλά γενικά για την ερπετοπανίδα. ΣΑΥΡΕΣ Ophisaurus apodus thracius Ophisops elegans macrodactylus Cyrtodaktylus kotschysi ΦΙΔΙΑ Eryx jaculus turcicus Coluber caspius Coluber najadum dahlia Nartix natrix persa 2.8 Θαλάσσιο οικοσύστημα Στην περιοχή που εκβάλλει το ρεύμα ψύξης νερού, καταγράφηκαν ψάρια, φύκη, όστρακα και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην περιοχή εκβολής του νερού ψύξης και ειδικά στη ζώνη ανάμιξης, όπου η θερμοκρασία του νερού περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από την φυσιολογική, υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση από μερικά είδη όπως ο κέφαλος (Mugil cephalus) και η σάλπα (Boops salpa), τα οποία αν και υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, στην συγκεκριμένη ζώνη η συχνότητα εμφάνισής τους αυξάνει, ειδικά στα κοπάδια μικρών σε μέγεθος ατόμων. Σελίδα 21 από 45

22 Επίσης στη ζώνη αυτή υπάρχει εντονότερη παρουσία και μεγαλύτερο μέγεθος κοχυλιών και ειδικότερα των ειδών Monodonta articulate και M. Turbinate της οικογένειας Trochidae. Ακολουθεί πίνακας με όλα τα θαλασσινά είδη της περιοχής. ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ Κοινή ονομασία Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία Επιστημονική ονομασία Σαργόπαπας Sargus sp. ΟΣΤΡΑΚΑ Γυλάρι Thalassoma pavo Nassarius incrassatus Χειλού Labrus sp. Πεταλίδα Patella sp. Κέφαλος Mugil cephalus Monodonta sp. Αθερίνα Atherina hespetus Cerithium sp. Σάλπα Boops salpa Gibulla sp. Σπάρος Sargus annularis Αυτάκια Haliotis sp. Παπαγάλος Coris julis Columbella rustica Γωβιός Gobius sp. Trunculariopsis trunculus Παπαδίτσα Chromis chromis Littorina neritoides Πέρκα Serranus scriba ΦΥΚΗ Χάνος Serranus cabrilla Ροδοφύκος Jania sp. Αχινός Paracentrotus lividus Φαιοφύκος Cystoseira sp. Κοινή ονομασία Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία Επιστημονική ονομασία Ολοθούριο Holothuria tubulosa Φανερόγαμο Zostera noltii Κοράλλι (αποικία) Cladocora caespitosa Χλωροφύκος Ulva rigida Θαλάσσια ανεμώνη Arbacia lixuda Φαιοφύκος Halopteris scoparia Πολύχαιτος Spirographis spallanzonii Φαιοφύκος Padina pavonica Γαρίδες Palaemon sp. Φαιοφύκος Dictyota linearis Θαλάσσια ανεμώνη Πάγουρος Anemonia sulcata Pagurus bernhardus Σελίδα 22 από 45

23 Η έξοδος του αγωγού ψύξης βρίσκεται σε αμμώδη παραλία, η οποία χρησιμοποιείται και για αναψυχή. Ο βυθός προχωρά με ομαλή κλίση και είναι αμμώδης με έντονη παρουσία βράχων και πετρών. Μετά το βάθος των 5-6 μέτρων καταλήγει σε αμμώδη. Έντονη η παρουσία των φυκών στη ζώνη των πετρών και βράχων. Τα νερά είναι διαυγή με καλή ορατότητα. 2.9 Χωροταξικός Σχεδιασμός Χρήσεις γης Η περιοχή που βρίσκεται ο ΑΣΠ Λήμνου χαρακτηρίζεται ως αγροτική. Οι καλλιεργητικές δραστηριότητες αναπτύσσονται στην πεδινή ζώνη την οποία διατρέχει το ρέμα Αυλών. Οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες εκτείνονται σε όλη την υπόλοιπη περιοχή είτε πεδινή, είτε ημιορεινή, είτε παραθαλάσσια. Η εκτεταμένη παραλία που βρίσκεται δυτικά του Σταθμού είναι επισκέψιμη όλο το καλοκαίρι από τουρίστες και καταλήγει στην περιοχή όπου ο Σταθμός αποχετεύει το θαλασσινό νερό μετά την ψύξη των μηχανών του. Η πρώτη τουριστική εγκατάσταση που σημειώνεται στην περιοχή αποτελείται από ένα κέντρο διασκεδάσεως στις όχθες του ρέματος Αυλώνας. Επίσης σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από τη Μονάδα και προς την κατεύθυνση της πόλης της Μύρινας, υπάρχει ξενοδοχειακή μονάδα. Τα παραπάνω δείχνουν μια τάση ανάπτυξης μιας τουριστικής υποδομής η οποία κατευθύνεται προς την πλευρά όπου είναι εγκατεστημένος ο ΑΣΠ. Έκδοση του Ν /2011 Σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4001/201, - μέχρι την τροποποίηση των τοπικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού, πολεοδοµικού ή ρυµοτοµικού σχεδίου ή προεδρικών διαταγµάτων καθορισµού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης, υφιστάµενοι και λειτουργούντες Σταθµοί Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά που είναι εγκατεστηµένα στα νησιά αυτά Σελίδα 23 από 45

24 τόσο για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιών όσο και στα πλαίσια των έργων εθνικής κλίµακας, των οποίων η εγκατάσταση και λειτουργία δεν προβλέπεται σε τοπικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού, πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό σχέδιο, προεδρικό διάταγµα καθορισµού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, συνεχίζουν να λειτουργούν δυνάµει του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β «Ενέργεια», του Κεφαλαίου Β2 «Υποδοµές Ενέργειας», σηµείο δ, γ περίπτωση, του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α 128/2008) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Β και του Κεφαλαίου Γ.6.1 του άρθρου 3 σχετικά µε την «Ενέργεια» των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (Β 1473/2003 και Β 1487/2003, αντίστοιχα). - Οι υφιστάµενοι Σταθµοί Παραγωγής χωροθετούνται στο σηµείο που ήδη βρίσκονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αδειών παραγωγής. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις επεκτάσεων ισχύος αναγκαία για την κάλυψη της προβλεπόµενης ή της έκτακτης ζήτησης, µετά από σχετική γνωµοδότηση του Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών Προστατευόμενες περιοχές Παραδοσιακοί οικισμοί ΛΗΜΝΟΣ: Χορταρόλιμνη - ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (GR ) Η Αλυκή είναι μία παράκτια αλμυρή λιμνοθάλασσα, ενώ η Χορταρολίμνη είναι ένα παράκτιο, εποχικό, υφάλμυρο έλος. Οι λίμνες Αλυκή και Χορταρολίμνη βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του νησιού της Λήμνου, κατά μήκος της παράκτιας ζώνης και σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Η Αλυκή καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το θαλασσινό νερό, σε αντίθεση με τη Χορταρόλιμνη που είναι άδεια από νερό τις περισσότερες φορές. Σελίδα 24 από 45

25 Ο υγρότοπος διατηρεί το φυσικό στοιχείο σε μια εξαιρετική, σχεδόν ιδανική κατάσταση. Ειδικά η Αλυκή είναι ίσως η μόνη φυσική αλμυρή λίμνη στην Ελλάδα, με τόσο μεγάλη επιφάνεια που δεν έχει επηρεαστεί από τον άνθρωπο. Η γεωγραφική θέση της περιοχής έχει μεγάλη σημασία δεδομένου ότι πολλά αποδημητικά πουλιά τη χρησιμοποιούν ως τόπο ανάπαυσης. Η πανίδα εμπλουτίζεται με σημαντικά είδη ασπόνδυλων: Scopaeus lemnicus και Isophya lemnotica: είναι δύο είδη ενδημικών της νήσου Λήμνου. Φυτά: Pancratium maritimum: ο κρίνος της θάλασσας είναι ένα τυπικό μεσογειακό είδος των αμμοθινών, οι πληθυσμοί των οποίων ακολουθούν πτωτική τάση, λόγω της καταστροφής των ενδιαιτημάτων του Ακουστικό Περιβάλλον Η υφιστάμενη κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης θεωρείται ικανοποιητική. Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικού ρεύματος της Λήμνου είναι εγκατεστημένος σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε., στο Δυτικό τμήμα του νησιού, στον όρμο του ρέματος Αυλώνα, 250 m από την παραλία και απέχει περίπου 3 km από την πρωτεύουσα του νησιού Μύρινα. Στα 100 m από τον ΑΣΠ υψώνεται ο λόφος του Αγίου Αθανασίου, ύψους 333 m, ενώ η περιοχή είναι αγροτική με αμυγδαλεώνες (ύψους 3-4 m). Πλησίον του Σταθμού υπάρχουν ένα εποχιακό κέντρο διασκεδάσεως σε απόσταση 200 m από τον περίβολο του ΑΣΠ και δύο ξενοδοχειακά συγκροτήματα σε απόσταση 1-2 km νότια του ΑΣΠ. Η λειτουργία του Σταθμού δε συμβάλλει στην υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Στη νήσο Λήμνος δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές της ποιότητας ατμόσφαιρας. Σελίδα 25 από 45

26 Η λειτουργία του ΑΣΠ δεν προξενεί σημαντικές επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής, των μοντέλων διασποράς αερίων ρύπων. Επιπλέον, οι κύριες πηγές επιβάρυνσης της ατμοσφαιρικής ποιότητας στη Λήμνος είναι η οδική κυκλοφορία, η λειτουργία του αεροδρομίου και του λιμανιού, οι κεντρικές θερμάνσεις, η υπάρχουσα (περιορισμένη) βιομηχανική δραστηριότητα στη νήσο, καθώς και τυχόν μεταφερόμενη ρύπανση (π.χ. σκόνη από Σαχάρα). Σελίδα 26 από 45

27 3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σε περίπτωση μη εγκατάστασης των τριών προαναφερόμενων Η/Ζ (ισχύος kw έκαστο), θα υπήρχαν αναπόφευκτα σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του νησιού (λόγω της μείωσης της ονομαστικής ισχύος των υφισταμένων μονάδων και της αναγκαιότητας ύπαρξης αξιόπιστης εφεδρείας), με σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την οικονομία του, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Σημειώνεται ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει σημαντική διακύμανση κατά τη διάρκεια του έτους. Στις περιόδους αιχμής, δηλαδή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά εξαιτίας του τουρισμού και ο ΑΣΠ Λήμνου, με τα ήδη υπάρχοντα ζεύγη, καλύπτει οριακά τις ανάγκες. Ανάλογα με την ζήτηση, λειτουργεί το σύνολο ή όχι των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) με ισχύ ανάλογη του ζητούμενου φορτίου. Η ομαλή, συνεχής και ασφαλής τροφοδότηση των καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια, ανά πάσα στιγμή, συνιστά εκπλήρωση καθολικής υπηρεσίας. Ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, γίνεται περισσότερο επιτακτική, διότι οι ενεργειακές ανάγκες τους αυξάνονται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς, η δε εγκατεστημένη ισχύς των υφιστάμενων Σταθμών Παραγωγής πρέπει να ανταποκριθεί αφενός στην αυξανόμενη αυτή ζήτηση και αφετέρου στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών λόγω βλάβης ή συντήρησης κάποιας Μονάδας. Απαιτείται η κάλυψης της ισχύος μετά την αποξήλωση των δυο (2) υφιστάμενων Η/Ζ παλαιότερης τεχνολογίας. Η προτεινόμενη αύξηση Σελίδα 27 από 45

28 καλύπτει με ασφάλεια τη ζήτηση φορτίου και διασφαλίζει την ομαλή τροφοδοσία του νησιού. Με δεδομένη την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης ισχύος του Σταθμού με μονάδες βάσης, διάφορες κατηγορίες εναλλακτικών λύσεων που μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης εμφανίζονται παρακάτω: 3.1 Εναλλακτικές λύσεις μη υλοποίησης του έργου (μηδενική λύση) Η ισχύς των αδειοδοτημένων και εγκατεστημένων σήμερα στον ΑΣΠ Λήμνου Μονάδων δεν επαρκεί για την ασφαλή κάλυψη του φορτιού αιχμής και της απαραίτητης εφεδρείας. Με το προτεινόμενο έργο καλύπτεται με ασφάλεια η ζήτηση φορτίου και διασφαλίζεται η ομαλή τροφοδότηση της νήσου και η αξιόπιστη κάλυψη φορτίου αιχμής. 3.2 Εναλλακτικές λύσεις ως προς την ισχύ Ισχύς από ΑΠΕ Είναι μη εγγυημένη ισχύς και στο ηλεκτρικώς απομονωμένο σύστημα της Λήμνου, ο ρόλος των ΑΠΕ παραμένει αυτός της υποκατάστασης καυσίμου των Θερμικών Μονάδων βάσης. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Θερμικών Μονάδων πρέπει να καλύπτει πλήρως τις συνολικές ανάγκες αιχμής φορτίου και ζήτησης ενέργειας, καθώς και την απαραίτητη εφεδρεία ισχύος. 3.3 Εναλλακτικές λύσεις ως προς το είδος του καυσίμου Στερεά καύσιμα δεν ενδείκνυνται για ένα νησιωτικό σύστημα όπως αυτό της Λήμνου. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε Μονάδες Βάσης, δηλαδή σε αυτές που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του σταθερού τμήματος της ηλεκτρικής ζήτησης, δεν διαθέτουν ευελιξία στις μεταβολές φορτίου, καθώς ο ρυθμός ανόδου και καθόδου του φορτίου είναι αργός, ενώ οι εκκινήσεις απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Σελίδα 28 από 45

29 γεγονός συμβάλλει αρνητικά τόσο στην κάλυψη των μεταβαλλόμενων φορτίων των νήσων, όσο και στην ένταξη σε απομονωμένα ηλεκτρικά συστήματα των ΑΠΕ. Οι μονάδες παραγωγής στερεών καυσίμων καταλαμβάνουν πολύ μεγάλες εκτάσεις, καθώς απαιτούνται ειδικές υποδομές για την εκφόρτωση και αποθήκευση του καυσίμου και την ύπαρξη ειδικών συστημάτων για την κονιοποίηση του καυσίμου, τη διαχείριση των παραπροϊόντων καύσης (ιπτάμενη και υγρή τέφρα) και ογκώδη συστήματα αντιρρύπανσης. Για να είναι οικονομικές οι μονάδες αυτές πρέπει να είναι μεγάλης ισχύος, τουλάχιστον 300 MWe. Τέτοια μεγέθη δεν είναι εφικτά στα νησιώτικα απομονωμένα συστήματα. Στο ηλεκτρικώς απομονωμένο σύστημα της Λήμνου, ο ρόλος των ΑΠΕ παραμένει αυτός της υποκατάστασης καυσίμου των Θερμικών Μονάδων βάσης. Το φυσικό αέριο δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο στη Λήμνο και δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για εισαγωγή του (είτε μέσω τερματικού LNG, είτε μέσω CNG, είτε μέσω υποθαλάσσιου αγωγού) Συνεπώς τα μόνα διαθέσιμα καύσιμα στον ΑΣΠ Λήμνου είναι τα υγρά καύσιμα και συγκεκριμένα το μαζούτ και το Ντήζελ. 3.4 Εναλλακτικές λύσεις ως προς τον τύπο των Μηχανών/ Υγρά Καύσιμα Οι Ατμοηλεκτρικές Μονάδες υγρών καυσίμων είναι κυρίως μονάδες βάσης και ενδιάμεσου φορτίου χωρίς μεγάλη λειτουργική ευελιξία και δεν είναι κατάλληλες για το σύστημα της Λήμνου. Ο βαθμός απόδοσής τους είναι κατά κανόνα υψηλότερος του βαθμού απόδοσης των αεριοστροβιλικών μονάδων, αλλά χαμηλότερος των μονάδων ΜΕΚ. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των ατμοηλεκτρικών μονάδων είναι ότι δεν έχουν μεγάλη λειτουργική ευελιξία, καθώς έχουν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο εκκίνησης και μικρότερη ταχύτητα ανόδου και καθόδου φορτίου σε σχέση με τις ΜΕΚ και τις αεριοστροβιλικές μονάδες. Επίσης, έχουν ένα «τεχνικά ελάχιστο» φορτίο κάτω από το Σελίδα 29 από 45

30 οποίο δεν μπορούν να παραμείνουν σε συνεχή λειτουργία. Τέλος, οι ατμοηλεκτρικές μονάδες χρειάζονται μεγαλύτερο χώρο για τις εγκαταστάσεις τους και μεγαλύτερες ποσότητες νερού και περισσότερο προσωπικό για τη λειτουργία τους σε σχέση με τις ΜΕΚ και τους αεριοστροβίλους. Από τα παραπάνω τεχνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των ατμοηλεκτρικών μονάδων, προκύπτει ότι είναι κυρίως μονάδες βάσης και ενδιάμεσου φορτίου, με μέτριο κόστος επένδυσης και μέτριο κόστος καυσίμου και για το λόγο αυτό η ισχύς τους κυμαίνεται σε μεγαλύτερο εύρος (> 300MW). Οι Αεριοστροβιλικές Μονάδες (ΑΕΡ/Σ) στα νησιά χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πολύ ακριβό ντίζελ, μπορούν δε να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά και φυσικό αέριο, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο. Έχουν κόστος επένδυσης χαμηλότερο από τις ΜΕΚ και τις ατμοηλεκτρικές μονάδες, αλλά επίσης σημαντικά χαμηλότερο βαθμό απόδοσης από αυτές 30-40% (αεριοστρόβιλοι ανοιχτού κύκλου, σελ 350 του BREF LCP). Επιπλέον, οι αεριοστροβιλικές μονάδες έχουν μεγάλη λειτουργική ευελιξία, όπως και οι ΜΕΚ, με μικρό χρόνο εκκίνησης και μεγάλη ταχύτητα ανόδου και καθόδου φορτίου, χωρίς «τεχνικά ελάχιστο» φορτίο λειτουργίας. Όπως και οι ΜΕΚ χρειάζονται σχετικά μικρό χώρο για τις εγκαταστάσεις τους, και ολιγάριθμο προσωπικό για τη λειτουργία τους. Από τα παραπάνω τεχνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των αεριοστροβιλικών μονάδων, προκύπτει ότι είναι κυρίως μονάδες αιχμιακές, με χαμηλό μεν κόστος επένδυσης, υψηλό δε κόστος καυσίμου και λειτουργίας. Οι Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως μονάδες βάσης, όσο και ως μονάδες ενδιάμεσου φορτίου και φορτίου αιχμής και συγκρινόμενες με τις αεριοστροβιλικές μονάδες ανοικτού κύκλου έχουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης ( 40-50%) και θεωρούνται βέλτιστες για το σύστημα της Λήμνου. Οι ΜΕΚ έχουν μεγάλη λειτουργική ευελιξία, με μικρό χρόνο εκκίνησης και μεγάλη ταχύτητα ανόδου και καθόδου φορτίου, πρακτικά χωρίς «τεχνικά ελάχιστο» φορτίο λειτουργίας, χρειάζονται σχετικά μικρό Σελίδα 30 από 45

31 χώρο για τις εγκαταστάσεις τους, μικρές ποσότητες νερού και ολιγάριθμο προσωπικό για τη λειτουργία τους. Από τη συναξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων προκύπτει ότι η καταλληλότερη επιλογή για το απομονωμένο σύστημα και το μέγεθος της Λήμνου είναι οι ΜΕΚ. 3.5 Εναλλακτικές λύσεις ως προς τη θέση εγκατάστασης Η προτεινόμενη αύξηση ισχύος και αναβάθμισης υποδομής αναφέρεται σε υφιστάμενο Σταθμό, ο οποίος διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την παραλαβή και αποθήκευση καυσίμου, την παροχή νερού, την επεξεργασία αποβλήτων, μεταφορά ενέργειας, εκπαιδευμένο προσωπικό, κ.λπ. 3.6 Εναλλακτικές λύσεις ως προς τη διασύνδεση Όσον αφορά την Λήμνο δεν διαφαίνεται άμεσα η Διασύνδεσή της με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Σελίδα 31 από 45

32 4 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ 4.1 Περιγραφή νέου έργου Το εξεταζόμενο Έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 3 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) συνολικής ισχύος 16,5MW (3 x 5,5) στον ήδη υφιστάμενο Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) Ηλεκτρικής Ενέργειας Λήμνου. Ο ΑΣΠ Λήμνου ανήκει στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, με συνολική ονομαστική ισχύ 28,728-32,728 ΜW σύμφωνα με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Επιγραμματικά, οι εγκαταστάσεις του υπό χρηματοδότηση Έργου περιλαμβάνουν Κινητήρα, Γεννήτρια, Μετασχηματιστή, Ηλεκτρικούς πίνακες μέσης τάσης, χαμηλής τάσης και ελέγχου, Οχετό καυσαερίων, Δεξαμενή καυσίμου και Βοηθητικά συστήματα για την εκκίνηση και λειτουργία των Η/Ζ (σύστημα καυσίμου, σύστημα λιπαντικών, σύστημα νερού ψύξης, σύστημα αέρα εκκίνησης, σύστημα αέρα εισαγωγής, ατμολέβητας καυσαερίων). Η εγκατάσταση των Η/Ζ συνοδεύεται από την σύνδεσή τους με τα υπάρχοντα δίκτυα του Σταθμού, δηλαδή με τα δίκτυα καυσίμου, λιπαντελαίων, καταλοίπων, νερού, ατμού και τα ηλεκτρολογικά δίκτυα. Τα Η/Ζ θα εγκατασταθούν εντός του Μηχανοστασίου, στο χώρο παλαιότερων υφιστάμενων Η/Ζ που θα αποξηλωθούν. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη συνεχή λειτουργία των νέων Η/Ζ καθώς και των υπόλοιπων Μονάδων Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) βάσης του Σταθμού είναι μαζούτ (Heavy Fuel Oil low sulfur HFO) χαμηλού θείου, ενώ στην περίπτωση έναρξης και κράτησης της λειτουργίας τους όπως και στην περίπτωση λειτουργίας των φορητών Μονάδων χρησιμοποιείται Σελίδα 32 από 45

33 πετρέλαιο κίνησης Diesel. Τα παραπάνω καύσιμα είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας. Ο ανεφοδιασμός του Σταθμού με καύσιμο γίνεται από τη θάλασσα μέσω δεξαμενόπλοιου και μόνιμα εγκατεστημένου ενός αγωγού πετρέλευσης (για ελαφρύ και για βαρύ καύσιμο). 4.2 Περιγραφή υφιστάμενης δραστηριότητας Αποθήκευση επεξεργασία καυσίμου Το καύσιμο μεταφέρεται μέσω του πετρελαιαγωγού σε ειδικές δεξαμενές αποθήκευσης. Ο τρόπος κατασκευής των δεξαμενών αποθήκευσης είναι τέτοιος ώστε να μη συγκεντρώνεται ιλύς στον πυθμένα των δεξαμενών. Η ελάχιστη ποσότητα που πιθανόν να συγκεντρωθεί στη βάση της δεξαμενής θα απομακρύνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Ομοίως στην περίπτωση που προκύψει βλάβη ή φυσιολογική φθορά των δεξαμενών λόγω μακρόχρονης λειτουργίας, ειδικευμένος εργολάβος θα αναλάβει την αποκατάσταση της βλάβης ή την αντικατάσταση της δεξαμενής με ταυτόχρονη υποχρέωσή του την ασφαλή και με αποδεκτό για τον περιβάλλον τρόπο αποκομιδή, διαχείριση και τελική διάθεση της συλλεγμένης ιλύος σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Από τις δεξαμενές αποθήκευσης, το καύσιμο μεταφέρεται μέσω του δικτύου μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων στις δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης. Γύρω από τις όλες τις δεξαμενές υπάρχει κατάλληλη λεκάνη ασφαλείας. Η εξυδάτωση των δεξαμενών οδηγείται στο σύστημα επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, όπου με τη μέθοδο της βαρύτητας δεσμεύεται το καύσιμο που είναι ελαφρύτερο και τα πετρελαιοειδή απόβλητα αφού αποθηκευτούν στη δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαιοειδών αποβλήτων, στη συνέχεια διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Σελίδα 33 από 45

34 4.2.2 Λειτουργία Η/Ζ & υφιστάμενων Η/Ζ Από τις δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης το καύσιμο μεταφέρεται στο μηχανοστάσιο όπου βρίσκονται τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Η μετατροπή της μηχανικής ενέργειας του κινητήρα σε ηλεκτρική επιτυγχάνεται μέσω της γεννήτριας με κατάλληλη διάταξη ρότορα και στάτη και παρέχοντας το απαιτούμενο ρεύμα διέγερσης. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη λειτουργούν παράλληλα, με ισχύ ανάλογη της ζήτησης από τους καταναλωτές. Όταν παρατηρείται αύξηση της ζήτησης, σταδιακά παραλληλίζονται τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ), ώστε ο σταθμός να μπορεί να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης, ενώ το αντίθετο ισχύει σε περίπτωση μείωσης της ζήτησης ισχύος Καύσιμα - πρόσθετα υλικά Στην παραγωγική διαδικασία, εκτός από το καύσιμο που είναι απαραίτητο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για την καλή λειτουργία των Η/Ζ είναι απαραίτητη και η χρήση άλλων υγρών. Πρόκειται για το νερό ψύξης του κινητήρα, τον ατμό για την προθέρμανση του καυσίμου, τον αέρα για την ψύξη της γεννήτριας κ.ά. Αναλυτικά οι πρώτες ύλες για τη λειτουργία του Σταθμού με την υφιστάμενη κατάσταση, τα πρόσθετα υλικά, τα τελικά προϊόντα και τα παραπροϊόντα και τα παραπροϊόντα παρουσιάζονται στη συνέχεια. Επίσης εμφανίζονται οι ποσότητες και ο τρόπος μεταφοράς και διάθεσής τους. Σελίδα 34 από 45

35 Πίνακας: Πρώτες ύλες, τα πρόσθετα υλικά, τα τελικά προϊόντα και τα παραπροϊόντα ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ 1. Πρώτες Ύλες Α. Ελαφρύ καύσιμο (diesel) Β. Βαρύ καύσιμο (μαζούτ χαμηλού θείου (1% κ.β. max) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (Αναφέρονται στο έτος 2012) 241 τον/έτος (έτος 2012) τον/έτος (έτος 2012). ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ Με δεξαμενόπλοια. Με δεξαμενόπλοια. Γ. Λιπαντικά Καταν/ση ολική 2. Πρόσθετα Υλικά: Θαλασσινό νερό ψύξης μηχανών. 3. Τελικά Προϊόντα: Ηλεκτρική ενέργεια kg/έτος (έτος 2012) Με φορτηγά οχήματα m 3 /ώρα κατά μέγιστο και Με αντλίες προς τους m 3 /ώρα κατά ελάχιστο. εναλλάκτες θερμότητας (ψυγεία) των μηχανών και απόρριψη στη θάλασσα. Το νερό υφίσταται μόνο μεταβολή της θερμοκρασίας του. 59,24 GWh/έτος (έτος 2012). Μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με εναέριους αγωγούς 4. Παραπροϊόντα: Α1. Απόβλητα μαζούτ από τους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες. Α2. Στερεά απόβλητα (σακκόφιλτρα, λάσπες από τον πυθμένα δεξαμενών, κ.ά.) Β. Αντικαθιστώμενα λιπαντέλαια των μηχανών. 1,5% περίπου της συνολικής ποσότητας καυσίμου (πρόκειται για καύσιμο όχι καλής ποιότητας που δεν μπορεί να καεί σε μηχανές ντήζελ, αλλά σε καυστήρες). Τα λιπαντέλαια ελέγχονται τακτικά και δεν αντικαθίστανται παρά μόνο όταν ο έλεγχος δείξει ότι απαιτείται ή κατά τη διάρκεια γενικής συντήρησης της μηχανής. Εκποιούνται σε αδειοδοτημένους από το ΥΠΕΚΑ εργολάβους. Εκποιούνται σε αδειοδοτημένους από το ΥΠΕΚΑ εργολάβους. Σε μικρότερες ποσότητες χρησιμοποιούνται επίσης: Σελίδα 35 από 45

36 Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου Χρησιμοποιείται για τη χλωρίωση του προσαγόμενου στο Σταθμό, θαλασσινού νερού (συσκευή αντίστροφης ώσμωσης). Χημικά αντικαθαλατωτικά. Χρησιμοποιούνται για την προστασία των κλειστών κυκλωμάτων ψύξης των Μονάδων του Σταθμού καθώς και στην συσκευή αντίστροφης ώσμωσης. Διαλύματα φωσφορικού οξέος ή νιτρικού ή και υδροχλωρικού οξέος για χημικό καθαρισμό π.χ. των δίσκων φυγοκεντρικών διαχωριστήρων, ψυγείων κ.ά. Διοξείδιο του Άνθρακα για λόγους πυρόσβεσης. Όλες οι ουσίες που προμηθεύονται και χρησιμοποιούνται στο Σταθμό συνοδεύονται απαραιτήτως από τα αντίστοιχα Φύλλα Ασφάλειας Υλικών ή τα Φύλλα Πληροφοριών Ουσιών, σύμφωνα με τον Eυρωπαϊκό Κανονισμό REACH (1907/2006/EK) Επικίνδυνες - Τοξικές Ουσίες Για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στον ΑΣΠ είναι εγκατεστημένοι μετασχηματιστές ισχύος και μετασχηματιστές βοηθητικών που δεν περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB s). Επιπλέον, στο Σταθμό, ρητά απαγορεύεται η χρήση αμίαντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο Λιπαντικά Στον ΑΣΠ Λήμνου χρησιμοποιούνται λιπαντικά (για την καλύτερη λειτουργία των μονάδων). Τα λιπαντικά αποθηκεύονται σε δεξαμενές αποθήκευσης λιπαντελαίων. Σελίδα 36 από 45

37 Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά συγκεντρώνονται σε δεξαμενή Αποβλήτων Λιπαντελαίων και η εκποίησή τους γίνεται από κατάλληλα Αδειοδοτημένο Φορέα Διαχείρισης για την συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διαχείριση (αναγέννηση/ ανάκτησή) τους ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Το σύνολο των αναγκών του Σταθμού σε βιομηχανικό νερό καλύπτεται με χρήση θαλασσινού νερού. Το θαλασσινό νερό χρησιμοποιείται στο συγκρότημα παραγωγής αφαλατωμένου νερού και στα μόνιμα υδροδοτικά συστήματα πυρόσβεσης (κύριων & παράκτιων εγκαταστάσεων). Το αφαλατωμένο νερό χρησιμοποιείται κυρίως στα δευτερεύοντα (κλειστά) κυκλώματα ψύξης των ΜΕΚ. Τέλος για πόσιμο νερό και καθαριότητα χρησιμοποιείται νερό δικτύου πόλης. Συστήματα ψύξης Το σύστημα ψύξης κάθε Μονάδας περιλαμβάνει το πρωτεύον και το δευτερεύον ψυκτικό κύκλωμα. Το πρωτεύον κύκλωμα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό θαλασσινό νερό. Μέσω του πρωτεύοντος κυκλώματος γίνεται η ψύξη του κυκλοφορούντος αφαλατωμένου νερού στα κλειστά κυκλώματα ψύξης των Μηχανών. Τα δευτερεύοντα κλειστά ψυκτικά κυκλώματα χρησιμοποιούν αφαλατωμένο νερό ως ψυκτικό μέσο. Για την προστασία τους, στο αφαλατωμένο νερό προστίθεται μικρή ποσότητα χημικών αντικαθαλατωτικών. Μέσω των δευτερευόντων κυκλωμάτων ψύχονται το ψυγείο του αέρα σάρωσης, το έλαιο λίπανσης των μηχανών, τα έδρανα της γεννήτριας, αντλίες και λοιπά βοηθητικά συστήματα. Σελίδα 37 από 45

38 Σύστημα Ψύξης με Θαλασσινό Νερό (Πρωτεύον κύκλωμα ψύξης) Το θαλασσινό νερό είναι το πιο συνηθισμένο πρωτογενές μέσο ψύξης σε εγκαταστάσεις μηχανών Diesel. Υπάρχει ένας κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός προσαγωγής θαλασσινού νερού που τροφοδοτείται από τις αντλίες θάλασσας που βρίσκονται στο αντλιοστάσιο θάλασσας της εγκατάστασης. Από τον συλλεκτήριο αγωγό προσαγωγής θαλασσινού νερού αναχωρεί ένας κεντρικός αγωγός ανά Α/Σ ή Η/Ζ για να ψύξει το γλυκό νερό στο ψυγείο νερού, το λιπαντέλαιο στο ψυγείο λαδιού και τον αέρα στο ψυγείο αέρα των υπερπληρωτών. Το θαλασσινό νερό διέρχεται μέσα από ανεξάρτητο δίκτυο σωληνώσεων των εναλλακτών θερμότητας χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα προς ψύξη υγρά. Το θαλασσινό νερό αφού διέλθει από τους εναλλάκτες θερμότητας εκάστου Α/Σ ή Η/Ζ, ψύχοντας κατάλληλα τα αντίστοιχα ρευστά, συγκεντρώνεται σε ένα άλλο κεντρικό αγωγό, τον συλλεκτήριο αγωγό επιστροφών θαλασσινού νερού με την βοήθεια του οποίου καταλήγει στο φρεάτιο επιστροφών θαλασσινού νερού και από εκεί στη θάλασσα μέσω λεκάνης ηρεμίας που κατασκευάστηκε. Το θαλασσινό νερό χρησιμοποιείται για την ψύξη των Η/Ζ και για λόγους εξοικονόμησης υδάτινων πόρων επαναπορρίπτεται μετά την χρήση του στη θάλασσα έχοντας υποστεί μια θερμοκρασιακή μεταβολή +7 έως +10 ο C και με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο τους 35 ο C, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύστημα Ψύξης με Αφαλατωμένο Νερό (Δευτερεύον κύκλωμα Ψύξης των Μονάδων) Το αφαλατωμένο νερό χρησιμοποιείται για την ψύξη των κυλινδροκεφαλών, των χιτωνίων, των υπερπληρωτών κλπ των μηχανών καθώς και για την ατμοπαραγωγή στους λέβητες. Σελίδα 38 από 45

39 Το σύστημα ψύξης με αφαλατωμένο νερό κάθε μηχανής είναι ένα κλειστό σύστημα ανεξάρτητο ανά Α/Σ ή Η/Ζ το οποίο συμπληρώνεται σε περίπτωση διαρροών μέσω δοχείων διαστολής. Το νερό το οποίο χρησιμοποιείται για την ψύξη και την ατμοπαραγωγή καθώς και άλλες καταναλώσεις του σταθμού είναι αφαλατωμένο και λαμβάνεται από την κατεργασία του θαλασσινού νερού μέσω συστήματος αφαλάτωσης που αποτελείται από εβαπορέτα (evaporator). Για την αποθήκευση του παραγόμενου αφαλατωμένου γλυκού νερού χρησιμοποιούνται δεξαμενές. Σημειώνεται ότι στα κλειστά συστήματα ψύξης των μονάδων χρησιμοποιείται αντιδιαβρωτικό υγρό Υγρά βιομηχανικά απόβλητα Στην περίπτωση του ΑΣΠ Λήμνου, λειτουργεί Σύστημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΣΚΥΒΑ), το οποίο επεξεργάζεται τα υγρά (υδατικά) βιομηχανικά απόβλητα που προέρχονται από διάφορες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την λειτουργία του Σταθμού. Οι πηγές των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων του ΑΣΠ Λήμνου είναι οι εξής: Υγρά βιομηχανικά απόβλητα από την επεξεργασία- καθαρισμό του καυσίμου μέσω των φυγοκεντρικών διαχωριστήρων (laval) Υγρά βιομηχανικά απόβλητα από σεντίνες Μονάδων Υγρά βιομηχανικά απόβλητα από εξυδατώσεις δεξαμενών καυσίμου ΔΑΚ, ΔΗΚ και λοιπών βοηθητικών δεξαμενών Υγρά βιομηχανικά απόβλητα από καθαρισμούς χώρων και εξοπλισμού Υγρά βιομηχανικά απόβλητα από εξυδατώσεις αγωγών πετρέλευσης καυσίμου Σελίδα 39 από 45

40 Υγρά βιομηχανικά απόβλητα από καθαρισμούς ΔΑΚ, ΔΗΚ και λοιπών βοηθητικών δεξαμενών Υγρά βιομηχανικά απόβλητα από εξυδατώσεις δεξαμενών επεξεργασίας Γενικά τα υγρά απόβλητα του ΑΣΠ Λήμνου περιέχουν νερό (κυρίως θαλασσινό) πετρέλαια diesel και μαζούτ. Ο τρόπος επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών [Βλ. BREF Large Combustion Plants, 2006, ] είναι ο υδροστατικός διαχωρισμός, ο οποίος είναι αρκετά αποδοτικός στην περίπτωση που τα απόβλητα αποτελούνται από θαλασσινό νερό, πετρέλαιο, λάσπες κλπ. Ο σκοπός του συστήματος κατεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων είναι να συλλέξει τα απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία και να τα επεξεργασθεί κατάλληλα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της σχετικής ΑΕΠΟ του Σταθμού. Ο τρόπος επεξεργασίας των αποβλήτων του ΑΣΠ χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και όπως έχει αποδειχτεί στην πράξη είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός εξασφαλίζοντας την κάλυψη των απαιτήσεων της σχετικής ΑΕΠΟ για την ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών υδατικών βιομηχανικών αποβλήτων του Σταθμού, πριν την υπέδαφια διάθεσή τους. Τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα μετά από τους αλλεπάλληλους υδροστατικούς διαχωρισμούς συλλέγονται στην τελική δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαιοειδών αποβλήτων και στη συνέχεια απομακρύνονται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς. Η λάσπη που συλλέγεται μετά τις εργασίες συντήρησης του ΣΚΥΒΑ απομακρύνεται ως στερεό απόβλητο σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς. Υγρά Απόβλητα Λιπαντικών-Ελαίων (ΑΛΕ) Τα απόβλητα λιπαντελαίων προέρχονται κυρίως από τους διαχωριστήρες λαδιών και από τον περιοδικό καθαρισμό των φίλτρων λαδιού στα Σελίδα 40 από 45

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος 10 MW στον ΑΣΠ Θήρας»

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος 10 MW στον ΑΣΠ Θήρας» ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος 10 MW στον ΑΣΠ Θήρας» Α/Α Έργου: Α11, σύμφωνα με τον Πίνακα Environmental Table Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 11 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου»

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 11 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου» ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 11 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου» Α/Α Έργου: Α14, σύμφωνα με τον Πίνακα Environmental Table Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 8 νέων φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 1,355 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου»

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 8 νέων φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 1,355 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου» ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 8 νέων φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 1,355 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου» Α/Α Έργου: Α2, σύμφωνα με τον Πίνακα Environmental Table

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 2 MW p στο αγροτεμάχιο με αριθμό 47 του αγροκτήματος Βάβδου, του Δ.Δ. Βάβδου Δήμου Ανθεμούντα,

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή πόσιμου νερού με Αφαλάτωση - Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Γεώργιος Βακόνδιος Μηχανολόγος Μηχανικός Γεν.

Παραγωγή πόσιμου νερού με Αφαλάτωση - Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Γεώργιος Βακόνδιος Μηχανολόγος Μηχανικός Γεν. Παραγωγή πόσιμου νερού με Αφαλάτωση - Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον Γεώργιος Βακόνδιος Μηχανολόγος Μηχανικός Γεν. Δντής ΔΕΥΑ Σύρου Η διαχείριση νερού στη Σύρο Χαρακτηριστικά και περιορισμοί Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.1 Ιστορική Αναδρομή Το νερό από τις παλαιότερες εποχές ήταν καθοριστικός παράγοντας για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Έτσι, από πάντα ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει τρόπους και λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του αρχικού σχηματισμού της Γης και από την ραδιενεργό διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας Αθήνα, Οκτώβριος 28 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Κουμαντάκης, Δ. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης Ε.Μ.Π., Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος international technological applications

Διαβάστε περισσότερα

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ) Τηλεθέρµανση Κοζάνης: παρούσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης ήµος και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 5 MW p στη θέση «Καμάρα», του Δ.Δ. Δρυμού Δήμου Μυγδονίας, από την εταιρεία «ENEXON HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΑΚΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ- ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ-ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ Ο όρος Γεωθερμία σημαίνει θερμότητα από τη Γη, επομένως η γεωθερμική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα