ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ηµήτρης Κ. Λυγούρας και Ξενοφών Ε. Βερύκιος ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας, Μαρούσι και Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών KEYWORDS: βιοµάζα, βιο-αιθανόλη, βιοαέριο, υδρογόνο, κυψελίδες καυσίµου, ηλεκτρική ενέργεια, θερµότητα, CHP, biomass, bio-ethanol, biogas, bio-fuels, fuel cells, hydrogen ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μια καινοτόµος και ιδιαίτερα αποδοτική διαδικασία για τη συµπαραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) από βιοµάζα µε αµελητέες εκποµπές ρύπων έχει αναπτυχθεί. Η διαδικασία στοχεύει στη βιοµηχανική χρήση γεωργικών και δασονοµικών προϊόντων για ενεργειακή παραγωγή στα πλαίσια της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης. Η διαδικασία χρησιµοποιεί βιοκαύσιµα ως ενδιάµεσους ενεργειακούς µεταφορείς για την παραγωγή υδρογόνου που τροφοδοτεί κυψελίδες καυσίµου (fuel cells). Η ηλεκτροχηµική οξείδωση του υδρογόνου µε αέρα στην κυψελίδα καυσίµου παράγει ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα. Η διαδικασία έχει σχεδόν κλειστό κύκλο άνθρακα και σχεδόν µηδενικές εκποµπές ρύπων. MBINED HEAT AND POWER PRODUCTION FROM BIOMASS VIA HYDROGEN D.K. Liguras, X.E. Verykios HELBIO S.A. Hydrogen and Energy Production Systems, Marousi and Dept. of Chemical Engineering, University of Patras ABSTRACT A novel, highly efficient process for combined heat and power (CHP) production from biomass with negligible pollutant emissions has been developed. The process aims at the industrial usage of agricultural and forestry products and residues for energy production within the framework of sustainable development. The process utilizes bio-fuels as intermediate energy carriers for the production of hydrogen that feeds fuel cells. Electrochemical oxidation of hydrogen rich streams in the fuel cell using ambient air produces electricity and heat. The process has an almost closed carbon cycle and nearly zero pollutant emissions. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα προβλήµατα µόλυνσης του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας που σχετίζονται µε τη χρήση ορυκτών καυσίµων για αυτοκίνηση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα ζητήµατα διαφοροποίησης και ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, έχουν δώσει ώθηση σε νέες ιδέες για την παραγωγή ενέργειας τα τελευταία έτη. Μια από τις πλέον ελπιδοφόρες λύσεις εµφανίζεται να είναι η κυψελίδα καυσίµου. Αν και η ανάπτυξη κυψελίδων καυσίµου που να ικανοποιούν τα κριτήρια της υψηλής αποδοτικότητας, της φορητότητας και του χαµηλού κόστους αντιµετωπίζει σηµαντικές τεχνολογικές προκλήσεις, σηµαντικό εµπόδιο, ωστόσο, παραµένει η πηγή του υδρογόνου και η ανάπτυξη των αποδοτικών, ασφαλών και προσιτών διαδικασιών παραγωγής. Θεωρητικά, το υδρογόνο µπορεί να εξαχθεί από οποιοδήποτε υδρογονάνθρακα. Στην πράξη, το φυσικό αέριο, η βενζίνη, το ντίζελ και η µεθανόλη είναι οι συνηθέστερα αναφερόµενες πηγές. Αυτές οι πηγές, όµως, είναι ορυκτά καύσιµα και παρουσιάζουν µερικά από τα ίδια µειονεκτήµατα που αποδίδονται στις καθιερωµένες διαδικασίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: δεν µειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα ή τις εκποµπές των ρύπων και των αερίων του θερµοκηπίου. Μια βιώσιµη εναλλακτική λύση, που κερδίζει σε αποδοχή τα τελευταία χρόνια, είναι τα βιοκαύσιµα που παράγονται από βιοµάζα. Προσφέρουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, ασφάλεια και ευκολία διαχείρισης έτσι ώστε µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατ απαίτηση παραγωγή υδρογόνου για κινητές εφαρµογές και για την κατανεµηµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η βιοµάζα, αν και άφθονη, συµβάλλει µόνο κατά 3%, περίπου 45 MTOE ετησίως, στο ευρωπαϊκό ενεργειακό ισοζύγιο. Η άµεση διαθεσιµότητά της σε όλη την Ευρώπη την καθιστά ιδανικό υποψήφιο µεταξύ όλων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για µια αρκετά µεγάλη συµβολή µεσοπρόθεσµα και πολύ µεγάλη συµβολή µακροπρόθεσµα στο ενεργειακό ισοζύγιο. Η ΕΕ [ 1 ] έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει σηµαντικά τη χρήση βιοµάζας, προσθέτοντας περαιτέρω παραγωγή 9 MTOE µέχρι το έτος 1, Από αυτό το σύνολο, 26 MTOE CHP καθορίστηκαν ως µια από τις υψηλές στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ που θα συµβάλλουν στην τήρηση ή στην υπέρβαση της προθεσµίας του Κιότο για το 1. Η προθεσµία αυτή είναι επίσης σηµαντική διότι η ανάπτυξη κυψελών καυσίµου προχωρεί µε τέτοιο ρυθµό ώστε µεγάλης κλίµακας προγράµµατα επίδειξης να πραγµατοποιηθούν τα επόµενα 2-3 έτη και εµπορικά προϊόντα να είναι διαθέσιµα σε 3-5 έτη. Συγχρόνως, η ευρωπαϊκή γεωργία αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις λόγω της υπερπαραγωγής, των διεθνών συνθηκών (GATT) και του ανταγωνισµού από τους παραγωγούς χαµηλότερου κόστους. Αυτές οδηγούν σε αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική µε µείωση των επιχορηγήσεων και αύξηση της αγρανάπαυσης. Η µεγάλης κλίµακας χρήση βιοµάζας για ενεργειακή παραγωγή µπορεί να ανακουφίσει µερικά από αυτά τα προβλήµατα µε τη χρήση αγρών υπό αγρανάπαυση για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, µε τη χρησιµοποίηση των πλεοναζόντων τροφίµων για την παραγωγή ενέργειας και µε τη βελτιστοποίηση των τεχνολογιών για σακχαροποίηση των λιγνοκυτταρούχων υλικών. Τέτοιες ενέργειες δύναται να ωφελήσουν την ΕΕ µε: νέες χρήσεις αγροτικής γης υποστήριξη του εισοδήµατος των αγροτών νέες σχέσεις µεταξύ αγροτών και βιοµηχανίας τοπική ανάπτυξη των αποµακρυσµένων και µειονεκτούντων περιοχών Μια άλλη σηµαντική πηγή βιοµάζας είναι τα στερεά απόβλητα που περιέχουν σηµαντικές ποσότητες λιγνοκυτταρούχων και οργανικών υλικών. Αυτά τα υλικά µπορούν να διαχωριστούν και να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας µε το προστιθέµενο όφελος της µείωσης των αποβλήτων που εναποτίθενται στους ήδη περιορισµένους ΧΥΤΑ. 2

3 Συνολικά, η καθολική ανάγκη για βιώσιµη ανάπτυξη, µείωση των ρύπων και των αερίων του θερµοκηπίου έρχεται αντιµέτωπη µε την επιθυµία για οικονοµική ανάπτυξη και τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση για ενέργεια. Η χρησιµοποίηση των ανανεώσιµων πηγών, όπως η βιοµάζα, µπορεί να ανακουφίσει µερικές από τις πιέσεις και να συµβάλει στη επίτευξη αυτών των στόχων. Η διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω παρέχει µια πιθανή λύση. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Η βιοµάζα είναι πιθανώς η πρώτη πηγή ενέργειας που χρησιµοποιήθηκε από τον άνθρωπο υπό τη µορφή πυράς. Η χρήση της ως ανανεώσιµης πηγής ενέργειας έχει µελετηθεί και έχει αναπτυχθεί σε τέσσερις άξονες [ 2 ]: καύση, πυρόλυση για την παραγωγή αερίων και υγρών καυσίµων, χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου και ζύµωση για την παραγωγή βιοαιθανόλης. Η βιοαιθανόλη παράγεται παγκοσµίως µε τη µεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα να βρίσκεται στις ΗΠΑ, στη Βραζιλία και στην Ευρώπη. Οι διαδικασίες διαφέρουν σύµφωνα µε τον τύπο βιοµάζας που χρησιµοποιείται. Τα σάκχαρα που περιέχει υποβάλλονται σε άµεση ζύµωση ενώ τα λιγνοκυτταρινούχα υλικά πρέπει να υποβληθούν σε σακχαροποίηση πριν από το στάδιο ζύµωσης. Ακόµα κι αν η ζύµωση θεωρείται παλιά και καλά τεκµηριωµένη τεχνολογία, το κόστος της αιθανόλης παραµένει σχετικά υψηλό λόγω του υψηλού κόστους των πρώτων υλών και του διαχωρισµού της αιθανόλης. Η Fertilizer ζύµωση παράγει ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει 8-12 vol% Solid residue Solar αιθανόλη. Η χρήση της αιθανόλης Saccharification / Anaerobic Biomass Fermentation (4) Digestion (7) Energy στις µηχανές εσωτερικής καύσεως Aqueous broth CH απαιτεί τον καθαρισµό της 8-1% ethanol 4 αιθανόλης σε επίπεδα άνω του Distillation (5) Heat Plant (1) Biogas 99%. Αυτός ο καθαρισµός είναι cult ivat ion Reformation (8) αρκετά ακριβός λόγω του Gasificat ion 45-55% ethanol (13) αζεοτροπικού µίγµατος που Reformation H 2 διαµορφώνεται µεταξύ του ύδατος Residues of of ethanol (6) Heat agroindustries και της αιθανόλης στο 95%. and cultivations (2) Municipal solid wast e (organic fraction) (3), H 2,, H 2 Shift Reactor (9) Selective oxidation (1), H 2 Fuel Cell (11) Electricity ΣΧΗΜΑ 1. ιάγραµµα διαδικασίας Heat Heat Heat Post Combustion (12) Η διεργασία που προτείνουµε εδώ συνδυάζει τις περισσότερες από τις προαναφερθείσες τεχνολογίες και ταυτόχρονα λύνει το πρόβληµα καθαρισµού επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις και πολύ χαµηλές εκποµπές ρύπων. Η διαδικασία παρουσιάζεται σχηµατικά στο Σχήµα 1. Οι διάφορες πηγές βιοµάζας περιλαµβάνουν τις ενεργειακές καλλιέργειες (π.χ. σόργο, χλόες), τα σιτηρά (π.χ. καλαµπόκι, σίτος), τα λιγνοκυτταρινούχα υλικά (π.χ. δέντρα, µίσχοι καλαµποκιού, άχυρο) και τα χαµηλής ή αρνητικής αξίας υποπροϊόντα των αγροβιοµηχανιών (π.χ. µελάσες, πολτός, κουκούτσια, κελύφη). Σηµαντικά ποσά χρησιµοποιήσιµης βιοµάζας περιέχονται επίσης στα αστικά απορρίµµατα (π.χ. άχρηστα χαρτιά, οργανικά κλάσµατα) η χρήση των οποίων θα µειώσει τις πιέσεις στις περιορισµένες µεθόδους διάθεσης όπως οι ΧΥΤΑ. Η βιοαιθανόλη παράγεται από 3

4 αυτές τις πηγές µε την άµεση ζύµωση των διαθέσιµων σακχάρων ή µε τη σακχαροποίηση και την επακόλουθη ζύµωση. Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση των υπολειµµάτων της διαδικασίας ζύµωσης και όλης της άλλης "υγρής" βιοµάζας µη κατάλληλης για ζύµωση. Σε µια παράλληλη διεργασία, η βιοµάζα που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις ανωτέρω επεξεργασίες εξαερώνεται για να δώσει αέριο σύνθεσης (κυρίως και H 2 ). Το πρωταρχικό προϊόν της ζύµωσης αποστάζεται για να αυξήσει τη συγκέντρωση αιθανόλης στο 55-6%. Αυτό το διάλυµα τροφοδοτείται σε έναν αντιδραστήρα αναµόρφωσης όπου το υδρογόνο παράγεται σύµφωνα µε την αντίδραση: C 2 H 5 OH + 3H 2 O 6H εδοµένου ότι η αναµόρφωση είναι µια ιδιαίτερα ενδοθερµική αντίδραση που απαιτεί µεγάλα ποσά θερµότητας για να οδηγηθεί στην ολοκλήρωση, υιοθετείται µερικές φορές η λειτουργία τύπου µερικής οξείδωσης ή αυτόθερµης αναµόρφωσης µε ταυτόχρονη τροφοδοσία οξυγόνου ή αέρα. Η καύση µέρους της αιθανόλης επιτυγχάνει τη θερµική ουδετερότητα σύµφωνα µε την αντίδραση: C 2 H 5 OH +.61O H 2 O 4.78H Πρέπει να σηµειωθεί ότι και στους δύο τρόπους λειτουργίας ένα µεγάλο ποσοστό του παραγόµενου υδρογόνου προέρχεται από το νερό, δηλ. το νερό λειτουργεί ως καύσιµο σε αυτήν την διαδικασία. Παρόµοιες αντιδράσεις πραγµατοποιούνται στο αναµορφωτή βιοαερίου όπου το µεθάνιο που περιέχεται στο βιοαέριο αντιδρά µε ατµό και παράγει υδρογόνο. Και στους δύο αναµορφωτές, οι περιορισµοί θερµοδυναµικής ισορροπίας οδηγούν στην παραγωγή σηµαντικών ποσών, ενώ η αεριοποίηση παράγει αέριο σύνθεσης επίσης πλούσιο σε. Το είναι ανεπιθύµητο διότι µπορεί να δηλητηριάσει τα ηλεκτρόδια ευγενών µετάλλων που χρησιµοποιούνται σε ορισµένους τύπους κυψελίδων καυσίµου. Η συγκέντρωσή του µπορεί να µειωθεί σηµαντικά µε την αντίδραση µετατόπισης µε ατµό (WGS): + H 2 O H 2 + Όταν απαιτούνται πολύ χαµηλά επίπεδα, π.χ. για τις κυψελίδες καυσίµου PEM, µια ακόλουθη εκλεκτική οξείδωση του σε έναν κατάλληλο καταλύτη και σε χαµηλή θερµοκρασία περιορίζει τη συγκέντρωσή του κάτω από ppm. Το αέριο ρεύµα, πλούσιο σε υδρογόνο, που λαµβάνεται από τις ανωτέρω διαδικασίες τροφοδοτεί µια κυψέλη καυσίµου όπου η ηλεκτροχηµική οξείδωση του υδρογόνου µε ατµοσφαιρικό αέρα παράγει ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ενώ οι κυψελίδες καυσίµου χαµηλής θερµοκρασίας, όπως PEM και φωσφορικού οξέως, απαιτούν πολύ καθαρό υδρογόνο, οι κυψελίδες καυσίµου που λειτουργούν στις υψηλότερες θερµοκρασίες, όπως τηγµένου ανθρακικού άλατος (MCFC) και στερεών οξειδίων (SOFC), είναι ικανές να αντιµετωπίσουν ή ακόµα και να χρησιµοποιήσουν το και τους µικρότερους υδρογονάνθρακες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βήµατα καθαρισµού του αερίου (WGS και εκλεκτική οξείδωση) δεν είναι απαραίτητα και η διεργασία είναι πολύ απλούστερη. Και τα δύο σχήµατα προσφέρουν πλεονεκτήµατα. Τα FCs χαµηλής θερµοκρασίας είναι καταλληλότερα για κινητές εφαρµογές, είναι τα πλέον εξελιγµένα ώστε το κόστος τους µπορεί να φθάσει σε λογικές τιµές συντοµότερα και έχουν καλύτερη δυναµική συµπεριφορά. Τα FCs υψηλής θερµοκρασίας ταιριάζουν καλύτερα στις σταθερές εφαρµογές, είναι ένα βήµα πίσω στην καµπύλη ανάπτυξης και είναι ακριβότερα, αν και µπορούν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι και οι δύο διεργασίες πρέπει να 4

5 αναπτυχθούν παράλληλα ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι αγορές και να παρασχεθεί το καλύτερο προϊόν για κάθε εφαρµογή. Όλες οι κυψέλες καυσίµου είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν µόνο περίπου το % της τροφοδοσίας σε υδρογόνο. Μια σηµαντική ποσότητα υδρογόνου, µαζί µε όποιους υδρογονάνθρακες δεν έχουν τυχόν αναµορφωθεί, είναι παρούσα στην έξοδο του FC. Αυτό το ρεύµα έχει µια µη-αµελητέα θερµογόνο αξία και µπορεί να καεί σε καυστήρα για να παράσχει µέρος της θερµότητας που απαιτείται στην διεργασία. Όπως είναι εµφανές από το Σχήµα 1, η θερµική ολοκλήρωση αποτελεί µια σηµαντική σχεδιαστική πρόκληση για αυτά τα συστήµατα εάν πρόκειται να είναι αυτόνοµα. Ένα παρόµοιο ζήτηµα αφορά το ισοζύγιο ύδατος του συστήµατος. Προσεκτικός σχεδιασµός µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε παραγωγή ύδατος υψηλής καθαρότητας, το οποίο είναι πολύτιµο για εφαρµογές σε αποµακρυσµένες ή ξηρές περιοχές. 3. ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ, ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Αν και η παραγωγή βιο-καυσίµων (βιοαιθανόλη, βιοαέριο και αέριο σύνθεσης) είναι ουσιαστική για τη διεργασία, η µοναδικότητά της προέρχεται από τους καταλύτες και τους αντιδραστήρες που επεξεργάζονται τα βιο-καύσιµα για να παραγάγουν υδρογόνο. Έχουµε αναπτύξει µια σειρά ενεργών, εκλεκτικών και σταθερών καταλυτών για την αναµόρφωση και για τις αντιδράσεις WGS. ιάφοροι καταλύτες ευγενών µετάλλων, π.χ. Rh, επιδεικνύουν άριστη απόδοση για την αναµόρφωση αιθανόλης και µεθανίου [4] αλλά µε σχετικά υψηλό κόστος. Οι καταλύτες Νι διεσπαρµένοι στα µικτά οξείδια Al 2 O 3 ή Lα 2 O 3 / Al 2 O 3 προσφέρουν εξίσου καλή απόδοση µε χαµηλότερο κόστος [3-6]. Το Σχήµα 2 παρουσιάζει τη µετατροπή της αιθανόλης (Χ EtOH ) και τις εκλεκτικότητες (S ι ) ως προς τα προϊόντα αντίδρασης ως συνάρτηση της θερµοκρασίας αντίδρασης. Η πλήρης µετατροπή αιθανόλης επιτυγχάνεται σε θερµοκρασίες πάνω από 75ºC και η εκλεκτικότητα προς το υδρογόνο υπερβαίνει το 95% ενώ τα υποπροϊόντα ελαχιστοποιούνται. X EtOH H2 SELECTIVITIES,X EtOH (%) 6 4 H 2 Selectivity (%) 6 4 CH4 2 CH 4 CH 3 CHO C 2 H Temperature (C) TEMPERATURE ( O C) ΣΧΗΜΑ 2. Μετατροπή αιθανόλης και εκλεκτικότητες προϊόντων κατά την αναµόρφωση µε ατµό. ΣΧΗΜΑ 3. Θερµοδυναµικά προβλεπόµενες εκλεκτικότητες προϊόντων κατά την αναµόρφωση µε ατµό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των πειραµατικών αποτελεσµάτων του Σχήµατος 2 µε τις θερµοδυναµικά προβλεφθείσες εκλεκτικότητες που παρουσιάζονται στο Σχήµα 3. Η θερµοδυναµική προβλέπει ότι τα µόνα προϊόντα είναι H 2, CH 4, και. Η µετατροπή αιθανόλης είναι πλήρης σε όλο το εύρος θερµοκρασίας ενώ το µεθάνιο µετατρέπεται πλήρως µόνο στις θερµοκρασίες άνω των 75ºC. 5

6 Παρόµοια συµπεριφορά παρατηρείται υπό συνθήκες αυτόθερµης αναµόρφωσης (Σχ. 4 και 5). Πλήρης µετατροπή της αιθανόλης και πολύ υψηλή εκλεκτικότητα προς υδρογόνο επιτυγχάνονται για θερµοκρασίες άνω 65ºC (λόγω εσωτερικής καύσης, οι θερµοκρασίες µέσα στον αντιδραστήρα πλησιάζουν τους ºC). Αν και τα πειραµατικά δεδοµένα πλησιάζουν τις ιδεατές τιµές που προβλέπονται από τη θερµοδυναµική, το σύστηµα δεν έχει φθάσει στο θερµοδυναµικό όριο. X EtOH H 2 SELECTIVITIES, X EtOH, (%) 6 4 CH 3 CHO Selectivities (%) 6 4 H 2 CH 4 CH TEM PERATURE ( O C) ΣΧΗΜΑ 4. Μετατροπή αιθανόλης και εκλεκτικότητες προϊόντων κατά την αυτόθερµη αναµόρφωση. 4 6 Temperature (C) ΣΧΗΜΑ 5. Θερµοδυναµικά προβλεπόµενες εκλεκτικότητες προϊόντων κατά την αυτόθερµη αναµόρφωση Παρόµοιες αντιδράσεις λαµβάνουν χώρα κατά την αναµόρφωση του βιοαερίου. Σηµαντική διαφορά είναι ότι το µεθάνιο που περιέχεται στο βιοαέριο µπορεί να αναµορφωθεί είτε µε τον ατµό (υγρή αναµόρφωση) είτε µε το διοξείδιο του άνθρακα (ξηρή αναµόρφωση): CH H 2 CH 4 + H 2 O + 3H 2 Effluent distribution, mol% H 2 CH Tin, o C Efluent distribution mol% 9 7 H CH Ratio CH 4 / ΣΧΗΜΑ 6. Προϊόντα αναµόρφωσης βιοαερίου. ΣΧΗΜΑ 7. Επίδραση λόγου CH 4 / στην παραγωγή υδρογόνου. Η µετατροπή του µεθανίου εξαρτάται από τη θερµοκρασία αντίδρασης µε πλήρη µετατροπή να επιτυγχάνεται για θερµοκρασίες πάνω από 75ºC (Σχήµα 6). Το ποσό του παραγόµενου υδρογόνου είναι συνάρτηση του ποσοστού του µεθανίου στο βιοαέριο (Σχήµα 7). Όσο πλουσιότερο σε µεθάνιο είναι το βιοαέριο, τόσο περισσότερο υδρογόνο παράγεται. 6

7 Για την αντίδραση WGS, οι καταλύτες που τυπικά χρησιµοποιούνται είναι Cr/Fe και Cu/Zn. Αυτοί οι καταλύτες επιδεικνύουν σχετικά χαµηλή ενεργότητα, χρειάζονται προ-επεξεργασία και είναι πυροφορικοί. Έχουµε αναπτύξει µια σειρά ενεργών, σταθερών και µη-πυροφορικών καταλυτών χρησιµοποιώντας ευγενή µέταλλα όπως Pt and Ru σε φορείς οξειδίων Al 2 O 3, CeO 2 και TiO 2. Οι εµπορικές εφαρµογές απαιτούν όλοι οι ανωτέρω καταλύτες να εναποτεθούν σε δοµιµένους φορείς όπως πελλέτες, κεραµικοί σπόγγοι ή µονόλιθοι. Έχουµε αναπτύξει µεθοδολογίες παραγωγής καταλυτών σε όλους αυτούς τους φορείς και έχουµε παρασκευάσει µονόλιθους ικανού µεγέθους για χρήση σε µονάδες ονοµαστικής ικανότητας µέχρι 5kWe. Όπως αναφέρθηκε, η ενδοθερµικότητα της αντίδρασης αναµόρφωσης απαιτεί την παροχή µεγάλων ποσοτήτων θερµότητας. Η θερµότητα τυπικά παρέχεται µε ακτινοβολούντες καυστήρες φλόγας που θερµαίνουν τους σωλήνες που περιέχουν τον καταλύτη. Η διάταξη αυτή έχει πολύ µικρή απόδοση µια και ένα µικρό µόνο µέρος της παραγόµενης θερµότητας φθάνει στον καταλύτη. Μια αποδοτικότερη διάταξη είναι ο αντιδραστήρας ολοκληρωµένου θερµικού τοιχώµατος (HIWAR) που έχουµε αναπτύξει (Σχήµα 8). Flue gas combustion catalyst film reforming catalyst film Combustibles Reforming Feed Reformate heat exchange zone reaction zone heat exchange zone ΣΧΗΜΑ 8. Αντιδραστήρας ολοκληρωµένου θερµικού τοιχώµατος (HIWAR) Ο αντιδραστήρας αποτελείται από µια δέσµη σωλήνων µέσα στους οποίους η αναµόρφωση πραγµατοποιείται σε έναν καταλύτη εναποτεθειµένο στην εσωτερική επιφάνεια. Ένας καταλύτης καύσης εναποτίθεται στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, η καύση είναι ελεγχόµενη και πραγµατοποιείται πολύ κοντά στο σηµείο όπου η απαίτηση για θερµότητα είναι µέγιστη ενώ και η µεταφορά θερµότητας µέσω του τοιχώµατος των σωλήνων είναι πολύ αποδοτική. Η ανάπτυξη των κατάλληλων καταλυτών και αντιδραστήρων οδήγησε στο σχεδιασµό και την κατασκευή µιας πιλοτικής µονάδας ονοµαστικής ισχύος 5kWe (Σχήµα 9). Η µονάδα σχεδιάστηκε H2 N2 Air H2O EtHO EVAPORATOR PREHEATER REFORMER HT-WGS LT-WGS FC ΣΧΗΜΑ 9. Πιλοτική µονάδα 7

8 για µέγιστη ευελιξία στις µελέτες ανάπτυξης και αποτελείται από το ξεχωριστά συστήµατα τροφοδοσίας αέριων και υγρών αντιδραστηρίων, έναν εξατµιστή, έναν προθερµαντήρα, έναν αντιδραστήρα αναµόρφωσης, δύο αντιδραστήρες WGS και διάφορους εναλλάκτες θερµότητας. Τέσσερα σηµεία δειγµατοληψίας επιτρέπουν την ανάλυση όλων των εισερχόµενων και εξερχόµενων ρευµάτων µέσω δύο χρωµατογράφων αερίου. Η µονάδα είναι ιδιαίτερα αυτοµατοποιηµένη και ελεγχόµενη από έναν υπολογιστή που χρησιµοποιεί βιοµηχανικό λογισµικό ελέγχου (SCADA). Πολλαπλά συστήµατα ασφάλειας εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία της. Η πιλοτική µονάδα χρησιµοποιήθηκε για εκτεταµένες µελέτες πειραµατικών συνθηκών, καταλυτών και αντιδραστήρων. Μελέτη µε τροφοδοσία βιο-αιθανόλης επέδειξε τη σταθερότητα του συστήµατος για 5 ώρες µε πολλαπλές εκκινήσεις, τερµατισµούς και αλλαγές συνθηκών που προσοµοίαζαν εµπορικές συνθήκες λειτουργίας. Το ίδιο σύστηµα, χωρίς καµία αλλαγή, χρησιµοποιήθηκε µε τροφοδοσία µεθανίου προσοµοιάζοντας τη λειτουργία µε φυσικό αέριο. Το σύστηµα, δηλαδή, απέδειξε τη δυνατότητα του να επεξεργάζεται πολλαπλά καύσιµα (multi-fuel). Μια δεύτερη πιλοτική µονάδα εγκαταστάθηκε στα πλαίσια Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος σε ερευνητικό κέντρο της Ολλανδίας. Η µονάδα αυτή ήταν σχεδιασµένη για αυτόθερµη αναµόρφωση και επέδειξε ικανότητα µεγαλύτερη του σχεδιαστικού στόχου. Παράλληλα, βοήθησε στη µελέτη της δυναµικής συµπεριφοράς του συστήµατος για πιθανή εφαρµογή σε κινητές εφαρµογές όπως αυτοκίνητα. Η επιτυχής έκβαση των µελετών ανάπτυξης καταλυτών και αντιδραστήρων σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίµακα αποτέλεσε το έναυσµα για την εξέλιξη µιας προ-εµπορικής µονάδας επίδειξης. Η µονάδα ενσωµατώνει τις πλέον προηγµένες τεχνολογίες καταλυτών και αντιδραστήρων τύπου εναλλάκτη θερµότητας και διαθέτει υψηλά επίπεδα θερµικής ολοκλήρωσης για βέλτιστη απόδοση. Σχεδιάστηκε για ασφαλή και αυτόνοµη λειτουργία µε δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως. Η ονοµαστική ισχύς της είναι 1 kwe ισοδύναµο υδρογόνο και 15 kw θερµική ενέργεια. Λειτουργεί υπό συνθήκες αναµόρφωσης µε ατµό και περιέχει αντιδραστήρες µετατόπισης µε ατµό υψηλής και χαµηλής θερµοκρασίας και µεθανίωσης για την ελαχιστοποίηση του. Παράγει δηλ. υδρογόνο κατάλληλο να τροφοδοτήσει κυψέλες καυσίµου τύπου PEM καθώς και όλων των άλλων τύπων. Η µονάδα, µε την προσθήκη συστήµατος PSA, δύναται να παράγει υδρογόνου εξαιρετικά µεγάλης καθαρότητας (>99.9%) για βιοµηχανικές χρήσεις. 4. ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ Μια πρώτη προσέγγιση των αποδόσεων της διεργασίας µπορεί να γίνει παίρνοντας ως βάση την καλλιέργεια ενός ενεργειακού φυτού: γλυκού σόργου. Η φύτευση ενός εκταρίου µε γλυκό σόργο παράγει 4 τόνους ξηράς µάζας. Μετά από επεξεργασία, αυτό παράγει 15 τόνους αιθανόλης και 25 τόνους λιγνοκυτταρινούχου υλικού. Υποθέτουµε ότι όλη η αιθανόλη αναµορφώνεται για να παραγάγει υδρογόνο ενώ η οργανική ουσία υποβάλλεται σε αναερόβια χώνευση που µειώνει τη µάζα της κατά 65% και παράγει 35 λίτρα βιοαερίου (µεθάνιο 5%) ανά kg οργανικού υλικού που καταναλώνεται. Το µεθάνιο που περιέχεται στο βιοαέριο αναµορφώνεται και παραγάγει υδρογόνο. εν περιλαµβάνεται κανένα στάδιο αεριοποίησης. Όλα τα ρεύµατα υδρογόνου τροφοδοτούν µια κυψέλη καυσίµου και µετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια µε απόδοση 45%. Συνολικά, η διεργασία παράγει 68. kwh ηλεκτρικής ενέργειας αν και δεν περιλαµβάνει την αεριοποίηση, δηλ. µε ελλιπή χρησιµοποίηση βιοµάζας. Εναλλακτικά, η καύση της ξηράς µάζας παράγει 17.5 MJ/kg βιοµάζας. Υποθέτοντας µια συνολική απόδοση 25%, η καύση παράγει 48.6 kwh ηλεκτρικής ενέργειας. Η προτεινόµενη διαδικασία είναι αποδοτικότερη, και καθαρότερη, από την παραδοσιακή λύση. 8

9 Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αποδόσεις, η καλλιέργεια 12. εκταρίων µε γλυκό σόργο παράγει αρκετή βιοµάζα για να τροφοδοτήσει εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας MW. Η δυνατότητα καταδεικνύεται καλύτερα µε παράδειγµα µια χώρα όπως την Ελλάδα όπου η φύτευση του 1% του διαθέσιµου καλλιεργήσιµου εδάφους µπορεί να παραγάγει περίπου 28 δισεκατοµµύρια kwh, αρκετές για να καλύψουν το 5% της συνολικής απαίτησης της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, η ανωτέρω διαδικασία έχει τη δυνατότητα να παραγάγει περίπου ισόποση ενέργεια υπό µορφή θερµότητας, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση κοντά στο 9%. Αυτή η θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην καλλιέργεια για τη θέρµανση των θερµοκηπίων, στη θέρµανση χωριών ή µικρών πόλεων, στις µικρές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, για τη θέρµανση σχολείων, ξενοδοχείων, νοσοκοµείων κλπ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρµογή της τεχνολογίας στις αποµακρυσµένες και άνυδρες περιοχές, όπως τα νησιά, είναι η σύζευξη της διεργασίας µε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που µπορούν να χρησιµοποιήσουν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια και τη θερµότητα για να παραγάγουν πόσιµο νερό από θαλασσινό νερό. Η διαθεσιµότητα θερµότητας χαµηλού κόστους καθιστά τη λειτουργία µιας διεργασίας αφαλάτωσης µε απόσταξη, όπως η απόσταξη multi-effect, πολύ φτηνότερη από τις συγκρίσιµες διεργασίες αντίστροφης όσµωσης. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της διεργασίας εξαρτώνται άµεσα από την τιµή της αιθανόλης έναντι των εναλλακτικών φορέων ενέργειας. Αυτήν την περίοδο, η αιθανόλη τιµάται.3-.35/liter, τιµή υψηλότερη της βενζίνης µε βάση το σχετικό ενεργειακό περιεχόµενο και µε τιµή αργού πετρελαίου $/barrel. Εάν η τιµή του πετρελαίου αυξηθεί σηµαντικά στα επόµενα έτη ή/και εάν επιβληθεί ένας φόρος άνθρακα στα ορυκτά καύσιµα που να προσµετρά τον αρνητικό αντίκτυπό τους στο περιβάλλον, η διαφορά τιµών µπορεί εύκολα να γυρίσει υπέρ της αιθανόλης. Επιπλέον, αντίθετα από την ώριµη τεχνολογία και το αυξανόµενο κόστος παραγωγής ορυκτών καυσίµων, οι τεχνολογίες παραγωγής αιθανόλης γνωρίζουν περίοδο αναγέννηση εν µέσω των αβεβαιοτήτων περιβαλλοντικής και ενεργειακής ασφάλειας που αντιµετωπίζει ο πλανήτης. Η ΕΕ, παραδείγµατος χάριν, έχει θέσει ως στόχο να µειώσει το κόστος παραγωγής αιθανόλης κάτω από./liter µέχρι το. 5. ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ Η περιγραφή και η ανάλυση της διεργασίας αναδεικνύουν µια σειρά σηµαντικών οφελών: - Η ενεργειακή απόδοση είναι πολύ υψηλή δεδοµένου ότι σχεδόν όλη η βιοµάζα χρησιµοποιείται από το συνδυασµό ζύµωσης, αναερόβιας χώνευσης και αεριοποίησης. εν είναι αναγκαία η παραγωγή απόλυτης αιθανόλης. Ο ζωµός ζύµωσης αποστάζεται µόνο στη συγκέντρωση 55-6% και η ενέργεια για την απόσταξη παρέχεται από άλλα µέρη της διεργασίας. Μέρος του ύδατος που περιλαµβάνεται στο διάλυµα ενεργεί ως καύσιµο, παράγοντας επιπρόσθετο υδρογόνο, και η ηλεκτρική απόδοση της χρήσης υδρογόνου σε κυψελίδες καυσίµου είναι πολύ υψηλότερη απ' ότι στις συµβατικές µηχανές. - Η διαδικασία είναι πολύ φιλική για το περιβάλλον. Ο κύκλος άνθρακα είναι σχεδόν κλειστός αφού όποιο παράγεται δεν προέρχεται από ορυκτά καύσιµα αλλά χρησιµοποιείται από τα φυτά για την ανάπτυξη τους. εν υπάρχουν εκποµπές, NOx, SOx, σωµατιδίων, VOCs, αλογονούχων ενώσεων, βαρέων µετάλλων, PCDDS, PCDFs κλπ. που τυπικά παράγονται στα συµβατικά συστήµατα παραγωγής ενέργειας. - Οι κυψελίδες καυσίµου είναι απολύτως κλιµακούµενες (modular) και µπορούν να λειτουργήσουν µε την ίδια αποδοτικότητα ανεξάρτητα από την κλίµακα της εφαρµογής. - Η διαδικασία παράγει βιο-καύσιµα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κοντά στον τόπο παραγωγής τους αλλά µπορούν και να µεταφερθούν εύκολα. Το βιοαέριο και το αέριο σύνθεσης µπορούν καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες κοντά στον τόπο παραγωγής. Η 9

10 βιοαιθανόλη είναι υγρό καύσιµο, ασφαλές, εύκολο στη διαχείριση και τη µεταφορά ακόµη και στις αποµακρυσµένες περιοχές µε χρήση των υπαρχόντων δικτύων υποδοµής και διανοµής. - εδοµένου ότι οι κυψέλες καυσίµου δεν έχουν καµία εκποµπή ρύπων και πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές όπως τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, οι τουριστικές περιοχές, οι προστατευόµενες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και οι αστικές περιοχές. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Έχουµε αναπτύξει µια καινοτόµο, ιδιαίτερα αποδοτική διεργασία για τη συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από τη βιοµάζα µε σχεδόν µηδενικές εκποµπές ρύπων. Η διεργασία δεν είναι µόνο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και ανοίγει νέες κατευθύνσεις για τη χρήση καλλιεργήσιµης γης, αυξάνει το εισόδηµα αγροτών και καθιερώνει νέες και κερδοφόρες σχέσεις µεταξύ των αγροτών και της βιοµηχανίας µε τη χρησιµοποίηση των γεωργικών και δασοπονικών πρώτων υλών για ενεργειακή παραγωγή στα πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης. Επιπλέον, τέτοιες εφαρµογές µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε αποµακρυσµένες ή µειονεκτούσες περιοχές και να παρέχουν νέες ευκαιρίες για κοινότητες που δεν έχουν σήµερα ιδιαίτερες σχέσεις µε τη βιοµηχανία ή µε εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. EU White Paper (1997): Energy for the future: Renewable Sources of Energy, M (97) Klass D.L, (1998) Biomass for renewable energy, fuels and chemicals, Academic Press, San Diego 3. Fatsikostas A.N., Kondarides D.I. and Verykios X.E. (2) Production of hydrogen for fuel cells by reformation of biomass-derived ethanol, Cat. Today, 75, Liguras D.K., Kondarides D.I. and Verykios X.E. (3) Production of hydrogen for fuel cells by steam reforming of ethanol over supported noble metal catalysts. Appl. Cat. B, 43, Liguras D.K., Goundani K. and Verykios X.E. (4) Production of hydrogen for fuel cells by catalytic partial oxidation of ethanol over Ru catalysts Int J Hydrogen Energy, 29, Liguras D.K., Goundani K. and Verykios X.E. (4) Production of hydrogen for fuel cells by catalytic partial oxidation of ethanol over structured Ni catalysts J Power Sources, 13,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυψέλες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Χηµικών ιεργασιών ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Γ. Γούλα, Θ. Παπαδάµ, Ι. Γεντεκάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Β., ΚΕΚΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Καύσιμη στερεά, υγρή ή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς

Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Στέλλα Μπεζεργιάννη ΕΚΕΤΑ Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων Βιομάζα και Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Τι είναι βιομάζα;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙ ΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΕΛΑΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙ ΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙ ΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΕΛΑΙΑ Π.Ν. Κεχαγιόπουλος, Σ.Σ. Βουτετάκης, Α.Α. Λεµονίδου και Ι.Α. Βασάλος Τµήµα Χηµικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Α.Χ. Μπασαγιάννης, Ξ.Ε. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Ν. Παπαγιαννάκος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Βιοκαύσιµα Καύσιµα παραγόµενα από βιόµαζα σε ειδικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε εφαρµογή φυσικών και χηµικών διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

PtM (M:Ru, Sn, Pd, W) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PEM ΜΕ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

PtM (M:Ru, Sn, Pd, W) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PEM ΜΕ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΟ ΩΝ PtM (M:Ru, Sn, Pd, W) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PEM ΜΕ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ Γ. Ανδρεάδης, Μ. Φυτιλή, Μ. Μιχαλάκη και Π. Τσιακάρας 2 o Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος 26 Νοεμβρίου, 2008 Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος Βιώσιμο καύσιμο για τη μελλοντική αυτοκίνηση Ικανό να περιορίσει τις εκπομπές CO 2 από τον Ευρωπαϊκό τομέα οδικών μεταφορών πάνω από 50% μέχρι το 2050

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών και Αειφορός Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών και Αειφορός Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Παρασκευή 28 Νοεµβρίου 2008 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ «ΑΛ. ΤΣΙΟΥΜΗΣ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Καύσιµα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα μετρήσεων σε βιοκαύσιμα και λέβητες Παρουσίαση στα πλαίσια της ιηµερίδας «Παραγωγή, Επεξεργασία και Εφοδιασµός Βιοµάζας»

Αποτελέσματα μετρήσεων σε βιοκαύσιμα και λέβητες Παρουσίαση στα πλαίσια της ιηµερίδας «Παραγωγή, Επεξεργασία και Εφοδιασµός Βιοµάζας» Αποτελέσματα μετρήσεων σε βιοκαύσιμα και λέβητες Παρουσίαση στα πλαίσια της ιηµερίδας «Παραγωγή, Επεξεργασία και Εφοδιασµός Βιοµάζας» Πέµπτη & Παρασκευή 11-12/04/2013 Κέντρο Ταξινόµησης Βάµβακος Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αφαλάτωση µε ΑΠΕ: εφαρµογές στη Μεσόγειο Καθ. Γιώργος ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ, ρ. ηµήτρης ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών AQUA 2010 22-23 Οκτωβρίου 2010 οµή Παρουσίασης 1. Εισαγωγή-Η αφαλάτωση παγκοσµίως 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια

Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια Βασίλης Λυχναράς (ΚΕΠΕ) Καλλιόπη Πανούτσου(Imperial College) Ελληνική Γεωργία 2012 2020: Η Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Β. Στεργιόπουλος και Π. Τσιακάρας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Το Ενεργειακό Πρόβλημα Τα 10 Σημαντικότερα Παγκόσμια Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

H 2, CO, H X C Y CO 2, CH 4 ΛΙΓΝΟΚΥΤΑΡΙΝΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (ΖΥΜΩΣΗ)

H 2, CO, H X C Y CO 2, CH 4 ΛΙΓΝΟΚΥΤΑΡΙΝΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (ΖΥΜΩΣΗ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Η βιοµάζα µπορεί να µετατραπεί σε µία σειρά από χρήσιµα ενεργειακά προϊόντα µέσα από µία σειρά διαφορετικές διεργασίες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξημένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Βήμα. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Τo Κουτί της Πανδώρας και το Υδρογόνο του Μέλλοντός μας» του. Ξενοφώντα Βερύκιου

Ελεύθερο Βήμα. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Τo Κουτί της Πανδώρας και το Υδρογόνο του Μέλλοντός μας» του. Ξενοφώντα Βερύκιου FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007/10 ο ΜΟΝΕΥ SHOW ΠΑΤΡΑΣ Ελεύθερο Βήμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Τo Κουτί της Πανδώρας και το Υδρογόνο του Μέλλοντός μας» του Ξενοφώντα Βερύκιου Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού TEE / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Η θέση τους στο νέο ενεργειακό τοπίο της χώρας και στην περιοχή της Θεσσαλίας Λάρισα, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578

LIFE08 ENV/GR/000578 LIFE08 ENV/GR/000578 Ανάπτυξη πολιτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας Αθήνα Πρωτότυπος τίτλος: Development of

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

& αντιµετώπισή τους. Aβραάµ Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ

& αντιµετώπισή τους. Aβραάµ Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ζητήµατα εφοδιαστικής αλυσίδας βιοµάζας & αντιµετώπισή τους Aβραάµ Καραγιαννίδης,

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ Τεχνική επισκόπηση Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net Η βιοµάζα ως καύσιµο Τύποι Κατεργασία Μέγεθος: σκίσιµο, θρυµµατισµός Ξήρανση: αέρας, φούρνος...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. D.B. Bukur 3* Texas A&M University, 23874, Doha, Qatar

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. D.B. Bukur 3* Texas A&M University, 23874, Doha, Qatar 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ Α.N. Αντζάρα 1, Ε. Ηρακλέους, Α.Α. Λεμονίδου 1, * 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παραρτήμα V της Οδηγίας 2009/28/EK και Παράρτημα IV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 13 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Παρατηρήσεις για την λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιορευστών καυσίμων, στον Δήμο Μεσολογγίου. Αγρίνιο 10-7-2017 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Ειρήνη Αγγελιδάκη Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark Περιεχόμενα της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Οργανικές ενώσεις Οργανική Χημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με τις ενώσεις του άνθρακα (C). Οργανικές ενώσεις ονομάζονται οι χημικές ενώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη καύση (σύγκαυση) άνθρακα και βιοµάζας Ιωάννα Παπαµιχαήλ Τµήµα βιοµάζας, ΚΑΠΕ Ορισµός καύση βιοµάζας µαζί µε ορυκτά καύσιµα, συχνότερα άνθρακα αλλά και φυσικό αέριο, στον ίδιο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Ε. ΣΚΩΤΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ.. 03067 1 Cost and performance

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 Παραγωγή ενέργειας με πυρόλυση- αεριοποίησης βιομάζας γεωργικών υπολειμμάτων Σωτήριος Καρέλλας Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ ) Τ.Θ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ ) Τ.Θ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μ. Ουζουνίδου

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. 22 Μαρτίου 2010, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ. (www.wtert.gr)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. 22 Μαρτίου 2010, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ. (www.wtert.gr) ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη ανάκτηση Ενέργειας Ημερίδα για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ -ΣΗΜΜΥ-Α. Κλαδάς. IENE: Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» - Workshop G: Hλεκτρικά και Υβριδικά Αυτοκίνητα

ΕΜΠ -ΣΗΜΜΥ-Α. Κλαδάς. IENE: Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» - Workshop G: Hλεκτρικά και Υβριδικά Αυτοκίνητα «Τεχνολογικές εξελίξεις συστηµάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικά οχήµατα» Καθηγητής Αντώνιος Γ. Κλαδάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα