Themistius (s. IV d.c.), Oratio b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Themistius (s. IV d.c.), Oratio b"

Transcript

1 Themistius (s. IV d.c.), Oratio b Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No Se puede identificar por otros medios? Cómo es la adscripción? Correcta Tipo de cita: Paráfrasis Giro con el que se introduce la cita: Μὴ λεγέτω οὖν ἡμῖν Ομηρος ὅτι... Texto de la cita: τῷ γὰρ ὄντι παιδείας ἀληθινῆς μείλιχον καὶ γαληνὸν 1 καὶ πρᾶον τὸ ὄμμα, οἷον ἐν ζάλῃ κονιορτοῦ καὶ 2 πνεύματος ἀποσκεπομένης τινὶ καρτερῷ τειχίῳ, μᾶλλον δὲ αὐτῆς ἀποσκεπούσης τοὺς ἑαυτῆς 3 θιασώτας καὶ φραγνυμένης ἕρκει παντὸς ἀδάμαντος ἀρρηκτοτέρῳ, ὃ μήτε ὕβρεως 4 ἰσχυρὰ προσβολὴ μήτε ἡδονῆς δολερὰ μηχανήματα εὐπετῶς 5 σαλεύσειεν ἄν στέγειν 6 δὲ δύναται καὶ τύχης 7 φορὰς ἀσταθμήτους 8. μόνον γὰρ τοῦτο τῶν τειχίων 9 ἀτεχνῶς Απόλλωνος ἔργον, ἐκεῖνο δὲ οὐκ ἦν, οἶμαι, τὸ Τρωϊκόν. οὐ γὰρ ἂν ἥλω ῥᾳδίως ἐκ μιᾶς 10 ἀπάτης. Μὴ λεγέτω οὖν ἡμῖν 11 Ομηρος (Il ) ὅτι Λαομέδοντι θητεύοντες Απόλλων καὶ 12 Ποσειδῶν τὴν Ιλιον ἐπυργώσαντο 13, μηδ' ὅτι 14 διὰ πυρὸς ἐξειργάσθη 15 καὶ ὕδατος 16, καταψευδέσθω δουλείαν ἔμμισθον 17 τῶν θεῶν τὰ παιδία γὰρ 18 αὐτῷ προσέξει τε 19 καὶ πεισθήσεται καὶ συνήσει 20 κομψευομένῳ 21 ποιητικῶς 1 γαληνὸν : ταπεινὸν Δ vulg. // 2 καὶ : τε καὶ Δ edd. // 3 ἑαυτῆς : ἑαυτους Ζ // 4 ὕβρεως Α, (εω corr.) Δ edd. : ὕβριος Σ Ζ // 5 εὐπετῶς : εὐπρεπῶς Ζ // 6 στέγειν coni. Steph., Hard. : στέργειν Δ // 7 τύχης φορὰς : στίχων φρουρὰς Α Dind. // 8 ἀσταθμήτους : ἀσταθμεύτους Schenkl // 9 τῶν τειχίων : τὸ τειχίον Σ Ζ // 10 μιᾶς : μικρᾶς Σ Ζ Δ vulg. // 11 ἡμῖν om. Σ Ζ // 12 καὶ : τε καὶ Δ edd. δὲ καὶ Σ Ζ // 13 τὴν Ἴλιον ἐπυργώσαντο : ἐπ. τὴν (τὸ Σ Ζ 1 ) Ἴλ. Σ Ζ Δ edd. // 14 ὅτι : ὅτε Δ edd. // 15 ὅτε... ἐξειργάσθη 'fort. delendum' Gas. // 16 ἐξειργάσθη καὶ ὕδατος : καὶ ὕδ. ἐξ. Σ Ζ Δ edd. (-άσθαι Σ) // 17 ἔμμισθον : ἄμισθλον Δ Ald. ἄμισθον Pet. // 18 γὰρ : δὲ Σ Ζ // 19 τε om. Σ Ζ // 20 συνήσει : συνησθήσεται coni. Pet. <οὐ> συνήσει Cob. III 343 // 21 κομψευομένου Cob. ib. Traducción de la cita: Pues, en realidad, la apariencia de la verdadera educación es dulce, tranquila y agradable, como si en una tempestad de polvo y viento estuviera al abrigo de un sólido muro o, más bien, como si ella misma diera cobijo a sus partidarios y los protegiera con una barrera más indestructible que cualquier acero, que ni un fuerte ataque ni los falsos artificios del placer podrían sacudir con facilidad. En efecto, este es sencillamente el único muro que es obra de Apolo y no aquel de Troya, creo. Pues no habría sido presa (sc. Apolo) de un engaño fácilmente. Por tanto, que no nos diga Homero (Il ) que Apolo y Poseidón, estando al servicio de Laomedonte, fortificaron Ilión y que tampoco, porque la obra fuera realizada por medio de fuego y agua, invente una servidumbre a sueldo de los dioses: pues los niños le prestarán atención, lo creerán y lo escucharán al mostrar su ingenio poéticamente. 1

2 Motivo de la cita: Temistio sostiene la tesis de que la educación, entendida metafóricamente como una barrera que protege a quienes la poseen, es el único muro obra de Apolo, negando, para ello, el relato homérico según el cual Apolo y Poseidón habían construido la muralla de Troya. Menciones paralelas en autores anteriores: 1. Hellanicus historicus (s. V a.c.) FGrH 4, fr. 26a (Sch. Gen. I Hom. Il. Φ 444) SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Helánico fue un historiador cuya obra se conserva fragmentariamente. Entre los títulos que nos han llegado de su obra, está La Guerra de Troya, cuyo argumento podemos intuir y al que pertenece el siguiente fragmento, transmitido entre los escolios a la Ilíada: θητεύσαμεν] ζητεῖται διὰ τί ἐθήτευσαν. Ελλάνικός φησι πειράζοντες Λαομέδοντα. γράφει δὲ ἐν α τῶν Τρωικῶν «μετὰ δὲ ταῦτα λέγεται Ποσειδῶ καὶ Απόλλωνα δουλεῦσαι Λαομέδοντι, ὅτι ὑβριστὴς ἦν πειρωμέν<ους αὐτοῦ. λέγονται μὲν> οὖν ἀνδράσιν εἰδόμενοι ἐπὶ μισθῶι, εἴτε ἄρα ἀποδώσει εἴτε καὶ οὔ, τεῖχος λάινον ἐν τῶι Ιλίωι ἐπ' ἀκροτάτωι τῶν κολωνῶν τειχίσαι, ὅτι νῦν Πέργαμος καλεῖται (Il ).» "Trabajamos a sueldo] se investiga por qué trabajaron a sueldo. Helánico dice para poner a prueba a Laomedonte. Escribe en el primer libro de La Guerra de Troya : después de esto, se cuenta que Poseidón y Apolo sirvieron a Laomedonte para ponerlo a prueba, puesto que era un insolente. Se dice que, apareciéndose en forma de hombres en busca de un salario, para ver si se lo entregaba o si no, construyeron un muro de piedra en Ilión en lo más alto de las colinas, lo que ahora se llama Pérgamo (Il )." Puesto que se trata de un fragmento y, por tanto, no conocemos el contexto, no podemos establecer con seguridad qué función cumplía la cita en la obra original. Lo que sí podemos decir es que podemos clasificarla por su forma como una paráfrasis. 2. Herodorus historicus (ss. V/IV a. C.) FGrH 31, fr. 28 (Schol. Lyc. Al. 522) SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Herodoro es otro historiador cuya obra se conserva también fragmentariamente. Jacoby lo incluye entre los fragmentos que relatan la historia de Heracles, aunque en él no aparece su nombre. El texto es como sigue: Ηρόδωρος δὲ ταῖς ἀληθείαις οὔ φησι κτίσαι αὐτους (sc. Ποσειδῶνα καὶ Απόλλωνα) τὴν πόλιν (sc. Τροίαν), ἀλλὰ Λαομέδοντα χρήματα καταθέμενον εἰς τὰς θυσίας αὐτῶν ἀναλῶσαι ταῦτα ἤτοι εἰς τὴν τῶν τειχῶν κατασκευήν. "Herodoro, en verdad, no dice que estos (sc. Poseidón y Apolo) construyeran la ciudad (sc. Troya), sino que Laomedonte, habiendo reservado bienes, los gastó en sacrificios para ellos o bien en la construcción de los muros (cf. Il )." 2

3 Igual que en el paralelo anterior, al no conocer el contexto del fragmento, no podemos establecer con seguridad la función de la cita. En cuanto a la forma, en este caso, parece más bien una referencia laxa. 3. Agatharchides geographus (s. II a.c.) De mari Erythraeo 7 (= Phot. Bibl. 250.[444a]) SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Sobre el mar Eritreo es una obra geográfica que se conserva de forma fragmentaria. El pasaje que nos ocupa ha sido transmitido por Focio y parece pertenecer a un punto de la obra de Agatárquides en el que refiere una serie de mitos que el geógrafo considera falsos. El autor afirma que los persas no recibieron su nombre de Perseo y utiliza los mitos narrados como ejemplos de historias que tienen también poca credibilidad. Una de ellas es la siguiente: Τῶν δ' αὖ θεῶν πῶς παραδεξώμεθα τὸν μὲν ἐν μηρῷ καταρραφέντα τραφῆναι, τὴν δὲ τῇ τοῦ Διὸς κεφαλῇ κοιλίᾳ χρήσασθαι [...] πρὸς δὲ τούτοις Απόλλωνα μὲν καὶ Ποσειδῶνα ἐν Τροίᾳ θητεύσαντας ἐνιαυτὸν, οἰκοδομίας ἀποστερηθῆναι μισθὸν καὶ βουτροφίας, ταῖς δεινοτάταις ὑπὸ Λαομέδοντος περιπεσόντας ἀπειλαῖς "Respecto a los dioses, cómo admitir que uno ha sido criado en un muslo al que estaba cosido, que otra ha utilizado como matriz la cabeza de Zeus [...]? Y además de eso, que Apolo y Poseidón, que trabajaron a sueldo en Troya durante un año, fueron privados de su paga por la construcción y el cuidado del ganado, cayendo sobre ellos las más terribles amenazas por parte de Laomedonte (cf. Il )." Puesto que el autor hace referencia al mito como ejemplo que apoya la poca credibilidad de algunos de ellos, consideramos la cita argumentativa. Respecto a la forma, se podría decir que es una paráfrasis, pues, aunque brevemente, alude a todos los detalles que encontramos en el poema en referencia a esta historia: la obra de ambos dioses, la negación del salario prometido, el trabajo referente al cuidado del ganado y las amenazas de Laomedonte una vez terminada la construcción. 4. Dio Chrysostomus (ss. I/II d.c.) Oratio SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El pasaje que nos ocupa pertenece a un discurso que Dión pronuncia en Tarso de Cilicia. En la primera mitad de la obra, habla sobre el elogio y el reproche, preparando el camino para la crítica que les va a hacer a continuación a los ciudadanos por una especie de ruido, parecido a un ronquido, que realizaban estando despiertos y que parecía haberse puesto de moda. En el contexto del pasaje que nos interesa, perteneciente a la primera mitad, Dión explica que, a pesar de que Homero describió Troya como una ciudad muy rica y afortunada en diferentes aspectos, su libertinaje y su orgullo la hicieron muy desgraciada. Sobre los recursos de la ciudad, dice lo siguiente: οὐ μόνον δὲ πλούτῳ καὶ χώρας ἀρετῇ καὶ πλήθει διέφερον, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι κάλλιστοι παρ' αὐτοῖς ἐγίγνοντο, καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, καὶ ἵπποι τάχιστοι, καὶ θεοφιλεῖς ἐδόκουν εἶναι, καὶ τείχει καρτερωτάτῳ περιπεφραγμένοι ἦσαν. τὸ μέν 3

4 γε τεῖχος αὐτοῖς Ποσειδῶνος ἔργον ἦν καὶ Απόλλωνος (Il , ). "No solo se distinguían (sc. los troyanos) por su riqueza, por la excelencia de su tierra y por su pueblo, sino que también nacían entre ellos personas bellísimas, tanto hombres como mujeres, y caballos velocísimos; consideraban que eran amados por los dioses y habían sido rodeados por una muralla muy sólido. Ciertamente, este muro era un trabajo de Poseidón y Apolo para ellos (Il , )." El autor utiliza la referencia a la muralla que Poseidón y Apolo construyeron en Troya como un ejemplo más que demuestra la magnitud de los bienes de la ciudad. Consideramos la cita, por lo tanto, argumentativa. La forma podríamos clasificarla como una referencia laxa. 5. Aristides rethor (s. II d.c.) Oratio SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Aristides pronuncia un panegírico con motivo de la inauguración del templo consagrado a Zeus que se construyó en Cícico y dice lo siguiente sobre él: εἰ δ' ἔτυχον παριόντες Ομηρος καὶ Ησίοδος, ῥᾳδίως ἄν μοι δοκοῦσιν εἰπεῖν τὸ περὶ τοῦ τείχους τοῦ Τρωικοῦ μυθολόγημα μεταθέντες, ὡς ἄρα Ποσειδῶν καὶ Απόλλων κοινῇ φιλοτεχνήσαντες ἀπειργάσαντο τὸ ἔργον τῇ πόλει (Il , ), ὁ μὲν τὴν πέτραν παρασχὼν ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς θαλάττης καὶ ἅμα ποιήσας δυνατὴν εἶναι κομισθῆναι, ὁ δ' ὥσπερ εἰκὸς οἰκιστὴν βουληθεὶς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν κοσμῆσαι προσθήκῃ τηλικαύτῃ. "Si por casualidad estuvieran presentes Homero y Hesíodo, me parece que, cambiando la narración mítica sobre la muralla de Troya, fácilmente dirían que, en efecto, Poseidón y Apolo, ejercitando su arte en común, construyeron la obra para la ciudad (Il , ): el uno, sacando la piedra del fondo del mar y, al mismo tiempo, haciendo que fuera posible transportarla; el otro, como corresponde a un fundador, pretendiendo adornar su propia ciudad con una adición semejante." En este caso la referencia a Homero cumple una función estilística, pues lo que el autor pretende a través de ella es mostrar que una obra semejante a la que ensalza en su discurso no parece propia de hombres sino de dioses. La referencia al pasaje homérico, por otro lado, es bastante laxa. 6. Clemens Alexandrinus (ss. II/III d.c.) Protepticus SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Protéptico es una obra cristiana en la que Clemente insta a la conversión y a la búsqueda de la verdad. El pasaje que nos ocupa pertenece al capítulo dos, donde ataca y ridiculiza los cultos paganos. El texto es como sigue: Εἰκότως ἄρα οἱ τοιοίδε ὑμῶν θεοὶ δοῦλοι παθῶν γεγονότες, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῶν Εἱλώτων καλουμένων τῶν παρὰ Λακεδαιμονίοις δούλειον ὑπεισῆλθεν ζυγὸν Απόλλων Αδμήτῳ ἐν Φεραῖς, Ηρακλῆς ἐν Σάρδεσιν Ομφάλῃ, Λαομέδοντι δ' 4

5 ἐθήτευε Ποσειδῶν καὶ Απόλλων, καθάπερ ἀχρεῖος οἰκέτης, μηδὲ ἐλευθερίας δήπουθεν δυνηθεὶς τυχεῖν παρὰ τοῦ προτέρου δεσπότου τότε καὶ τὰ Ιλίου τείχη ἀνῳκοδομησάτην τῷ Φρυγί (Il ). "En efecto, con razón son de tal manera vuestros dioses, puesto que se han vuelto esclavos de las pasiones, pero incluso antes que los llamados ilotas entre los lacedemonios, el yugo de la esclavitud lo asumió Apolo para Admeto en Feras, Heracles, para Ónfale en Sardes y a Laomedonte le sirvieron a sueldo Poseidón y Apolo, como un criado inútil, puesto que, por cierto, ni siquiera fue capaz de obtener la libertad de su dueño anterior. En aquel tiempo, ambos (sc. Apolo y Poseidón) edificaron las murallas para el Frigio (Il )." Clemente llama esclavos a los dioses paganos y utiliza una serie de ejemplos para apoyar su afirmación. La cita, por tanto, tiene una función argumentativa. Respecto a su forma, podríamos considerarla una referencia laxa. 7. Philostratus sophista (ss. II/III d.c.) Heroicus 35 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el Heroico, un comerciante fenicio llega a un viñedo en busca de buenos presagios para la navegación. El viñador le cuenta que el héroe troyano Protesilao, que ha vuelto a la vida, lo ayuda a cultivar la tierra. También le narra una serie de historias sobre la guerra y los hombres que lucharon en la guerra de Troya que le ha escuchado a Protesilao. Entre las anécdotas que aparecen en la obra, encontramos una en la que el viñador comenta lo siguiente sobre Áyax: μανέντα δὲ αὐτὸν οἱ μὲν Τρῶες ἔδεισαν πλείω ἢ εἰώθεσαν, μὴ προσβαλὼν τῷ τείχει ῥήξῃ αὐτό, καὶ ηὔχοντο Ποσειδῶνί τε καὶ Απόλλωνι, ἐπειδὴ ἐς τὸ τεῖχος ἐθήτευσαν (Il , ), προβεβλῆσθαι τῶν περγάμων τοῦ ἄστεος καὶ σχεῖν τὸν Αἴαντα, εἰ τῶν ἐπάλξεων ἅπτοιτο... "Cuando enloqueció (sc. Áyax), los troyanos le tuvieron más miedo del que solía, no fuera que, tras lanzarse contra la muralla, la rompiera, y suplicaban a Poseidón y a Apolo, puesto que, habían construido la muralla por un salario (Il , ), que alejaran a Áyax de las fortificaciones de la ciudad y que lo contuvieran..." Filóstrato utiliza la cita para aclarar por qué los troyanos piden a Poseidón y a Apolo que protejan el muro. En este caso la referencia al texto homérico es muy laxa. Comentario: Temistio, con su Oratio XXIV, trata de exhortar al estudio a los habitantes de Nicomedia, donde va a comenzar a impartir clases. Explica que durante sus lecciones trata de agradar y, al mismo tiempo, ser de utilidad. En su programa de estudios se produce una unión entre filosofía y retórica porque juntas forman "el coro más bello". Así mismo, expone el motivo por el que ha escogido dicha ciudad: por su excelencia y 5

6 su interés por la cultura. Para Temistio, la educación es como una sólida fortificación que nos protege de cualquier ataque y, por eso, niega el relato homérico, según el cual Apolo y Poseidón construyeron una muralla en Troya para Laomedonte, alegando que la educación es el único muro obra de Apolo. Aunque en Il se hace así mismo una breve alusión a la construcción del muro por parte de los dos dioses, consideramos que la referencia de Temistio es más bien a Il , puesto que también hace referencia al engaño de Laomedonte, quien no les pagó a los dioses el salario prometido. La cita es una paráfrasis de estos versos utilizada con fines estilísticos, ya que, mediante la desacreditación del relato, se busca ensalzar la educación y presentarla como algo que sí es realmente divino. Temistio interpreta de forma alegórica la construcción de la muralla y explica que, en realidad, Apolo y Poseidón no la construyeron, sino que esta fue hecha por medio de fuego y agua, elementos con los que estos dioses se identifican respectivamente. Sabemos que Temistio no es original en este sentido, porque, a pesar de que no hemos encontrado ningún pasaje que explique alegóricamente la construcción de la muralla de Troya, sí hemos visto que Heráclito (All ) aporta una interpretación de este tipo respecto al enfrentamiento de Apolo y Poseidón en el Combate de los dioses (Il ss.). Según Heráclito, Apolo, representando al fuego, y Poseidón, al agua, se enfrentan porque estos elementos en la naturaleza son contrarios. Es en este punto del canto XXI de la Ilíada donde Poseidón le recuerda a Apolo el engaño que sufrieron de parte de Laomedonte tras haber construido la muralla y le recrimina que esté de parte de los troyanos. No podemos asegurar, ni mucho menos, que Temistio se base en esta explicación de Heráclito, pero esto nos permite suponer que el tema fue tratado por otros alegoristas, o incluso en las escuelas, y que nuestro autor conocía este tipo de interpretaciones. Son muy numerosos los textos que aluden al pasaje homérico que nos ocupa y, por ello, nos hemos visto en la necesidad de hacer una criba a la hora de analizar las menciones paralelas. Hemos descartado los textos de carácter poético (Hes. fr. 235; Trag.Adesp. TrGF 2, fr. 721b; Lyc ; Colluth. 281, , 309), gramatical (Men.Rh , 445; ΕΜ 399; Eust. Commentarii ad Homeri Iliadem , , Commentarii ad Homeri Odysseam ; y además una gran cantidad de escolios a Homero, Píndaro, Licofrón, Eurípides y Clemente de Alejandría) y mitológico, pues tampoco aportan información respecto al fenómeno de la cita y, en el caso de Apolodoro, ni siquiera sigue la versión homérica del mito (Apollod ; Mythographi Graeci 3.2 p.89). Por otra parte, Pausanias ( ) no ha sido incluido entre las menciones paralelas porque, aunque cita los versos Il , no lo hace porque le interese el hecho de que Apolo y Poseidón construyeran el muro, sino porque estos versos apoyan su afirmación sobre que al dios Apolo le gustan los bueyes. El historiador Hesiquio (FGrH 390 fr.1), además de ser posterior a Temistio (s.vi d.c.) y no estar influenciado por él, no se refiere a la construcción del muro de Troya (aunque es evidente que se inspira en el relato homérico), sino que, en su relato, ambos dioses construyen el de Bizancio. Conclusiones: La cita no aporta información relevante de cara al establecimiento del texto, pero sí en lo que se refiere a la interpretación alegórica de ciertos pasajes e historias de los poemas homéricos y a su uso como ornamento de la propia narración. 6

7 Firma: Abigail Torre Beivide Universidad de Oviedo (trabajo subvencionado por la beca Severo Ochoa, otorgada por el organismo FICYT en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias), 09 de junio del

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Tesis doctoral Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Nereida Villagra Hidalgo Τραγῳδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio d-257b (II)

Themistius (s. IV d.c.), Oratio d-257b (II) Themistius (s. IV d.c.), Oratio 21.256d-257b (II) Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 18.478 ss. Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio VI 78d-79b (ΙΙ)

Themistius (s. IV d.c.), Oratio VI 78d-79b (ΙΙ) Themistius (s. IV d.c.), Oratio VI 78d-79b (ΙΙ) Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 1.337, 1.489, etc.; Od. 2.352, 2.366, etc. Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio d(II)

Themistius (s. IV d.c.), Oratio d(II) Themistius (s. IV d.c.), Oratio 27 334d(II) Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 1.247-249 Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio a

Themistius (s. IV d.c.), Oratio a Themistius (s. IV d.c.), Oratio 23.289a Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 2.329, 12.15; Odyssea 5.107, 14.241 Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c Themistius (s. IV d.c.), Oratio 27 337c Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), test. de patria Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio b-c

Themistius (s. IV d.c.), Oratio b-c Themistius (s. IV d.c.), Oratio 24.308b-c Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 2.371-2 Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio b-262a

Themistius (s. IV d.c.), Oratio b-262a Themistius (s. IV d.c.), Oratio 21.261b-262a Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 2.231 ss. Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ισπανικά Distinguido Sr. Presidente: Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c-d

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c-d Themistius (s. IV d.c.), Oratio 27 334c-d Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), test. de patria. Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio XX 236b-c

Themistius (s. IV d.c.), Oratio XX 236b-c Themistius (s. IV d.c.), Oratio XX 236b-c Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Odyssea 10.38 Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS EL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nominativo ὁ ἡ τό Acusativo τόν τήν τό Genitivo τοῦ τῆς τοῦ Dativo τῷ τῇ τῷ Nominativo οἱ αἱ τά Acusativo τούς τάς τά Genitivo τῶν τῶν τῶν Dativo τοῖς ταῖς τοῖς PRIMERA

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo -

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo - Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp. 163-181 Platão, Filebo - - - Filebo 164 1 Filebo 2, me resulta especialmente útil la - i.e. interpre- en particular. 1. II 2 Filebo - 3 : ) vêm do um e do múltiplo,

Διαβάστε περισσότερα

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α'

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Nuestra Iglesia Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. FELIZ PASCUA DE RESURRECCION A TODOS!!!

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio XXI 254c-255a

Themistius (s. IV d.c.), Oratio XXI 254c-255a Themistius (s. IV d.c.), Oratio XXI 254c-255a Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 9.529 ss. Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea DIONISO EN DIODORO SÍCULO MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Óscar Patón

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Pedir un formulario Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Pedir la fecha de expedición de un documento Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Pedir el lugar de expedición de

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Pedir un formulario Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Pedir la fecha de expedición de un documento Cuál es el lugar de expedición

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

IX Jornadas de Investigación del Departamento de Filosofía FaHCE-UNLP

IX Jornadas de Investigación del Departamento de Filosofía FaHCE-UNLP IX Jornadas de Investigación del Departamento de Filosofía FaHCE-UNLP Numenio y Plotino sobre la causa segunda Gabriela Müller UBA-CONICET I. Introducción El título de este trabajo está inspirado en una

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a b 29) Traducción fenomenológica

Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a b 29) Traducción fenomenológica Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a 14-1109b 29) Traducción fenomenológica (1103a 14) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς (15) δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ [1103a

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας Μάθημα (τίτλος) Καθαρές ουσίες και μείγματα Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: πέμπτη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 15 Θέμα: Άνθρωπος και φύση / Ουσίες και οι ιδιότητές τους Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Las paráfrasis bizantinas de Homero: Miguel Pselo y Teodoro Gaza

Las paráfrasis bizantinas de Homero: Miguel Pselo y Teodoro Gaza Las paráfrasis bizantinas de Homero: Miguel Pselo y Teodoro Gaza David Pérez Moro Tutor: Juan Signes Codoñer Grado en Estudios Clásicos Facultad de Filosofía y Letras UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Contenido

Διαβάστε περισσότερα

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: 6η Αριθμός μαθητών στην τάξη: 8 Περιεχόμενο μαθήματος: Οξυγόνο. Θέμα: Άνθρωπος και φύση Ουσίες Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal. - Έκτακτο περιστατικό Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο Me siento mal. Necesito ver a un doctor inmediatamente! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Ayuda! Έκκληση για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Alcibíades alcibiades bilingue_in.indd :19

Alcibíades alcibiades bilingue_in.indd :19 Alcibíades Platón Platón (c. 427-347 a.c.) Alcibíades Edición crítica del texto griego, traducción y comentarios de Óscar Velásquez Alcibíades / Platón Santiago de Chile: Ediciones Tácitas, 2013 1ª ed.,

Διαβάστε περισσότερα

Casos de autopsía y su función en las Vidas Paralelas de Plutarco

Casos de autopsía y su función en las Vidas Paralelas de Plutarco 1 Casos de autopsía y su función en las Vidas Paralelas de Plutarco Carlos Alcalde Martín Universidad de Málaga Ἦν δὲ τὸ μὲν εἶδος οὐκ αἰσχρός, ὡς ἔνιοι νομίζουσιν εἰκόνα γὰρ αὐτοῦ διαμένουσαν ἐν Δελφοῖς

Διαβάστε περισσότερα

Porphyrius, Quaestiones Homericae (rec. χ) ad Il. Ξ 200, p = Schr. (212 [31] MacPh.)

Porphyrius, Quaestiones Homericae (rec. χ) ad Il. Ξ 200, p = Schr. (212 [31] MacPh.) Porphyrius, Quaestiones Homericae (rec. χ) ad Il. Ξ 200, p. 191.11-13 = 193.24-25 Schr. (212 [31] MacPh.) Autor citado: Aristophanes (), Danaides PCG III 2, fr. 261 Se menciona en el texto el origen de

Διαβάστε περισσότερα

Qué es lo que es viviente (ὅ ἐστι ζῷον) según Numenio de Apamea*

Qué es lo que es viviente (ὅ ἐστι ζῷον) según Numenio de Apamea* [9-22] ISSN 0590-1901 (impresa) / ISSN 2362-485x (en línea) Cuadernos de filosofía /64.2015 9 Qué es lo que es viviente (ὅ ἐστι ζῷον) según Numenio de Apamea* "" Gabriela Müller Universidad de Buenos Aires/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο: Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β3 1-2

Διαβάστε περισσότερα

Myrtia, nº 24, 2009, pp MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ HORRILLO Universidad de Zaragoza *

Myrtia, nº 24, 2009, pp MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ HORRILLO Universidad de Zaragoza * Myrtia, nº 24, 2009, pp. 117-141 MORAL POPULAR EN LAS HISTORIAS DE HERODIANO: ὕβρις, σωφροσύνη, τύχη Y EL PRINCEPS IDEAL MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ HORRILLO Universidad de Zaragoza * Resumen: Las Historias

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Carta. Carta - Dirección

Negocios Carta. Carta - Dirección - Dirección Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato de dirección

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas Lc 1 (1:1) επειδηπερ Puesto que πολλοι muchos επεχειρησαν pusieron en mano αναταξασθαι poner en orden διηγησιν relato περι acerca de/(sobre)/(por) των los πεπληροφορηµενων han sido plenamente persuadidos

Διαβάστε περισσότερα

El ejemplo histórico en los discursos de Elio Aristides: el episodio de los heraldos de Darío en las Guerras Médicas (Panatenaico Lenz-Behr)

El ejemplo histórico en los discursos de Elio Aristides: el episodio de los heraldos de Darío en las Guerras Médicas (Panatenaico Lenz-Behr) Emerita, Revista de Lingüística y Filología Clásica LXXXV 2, 2017, pp. 313-335 El ejemplo histórico en los discursos de Elio Aristides: el episodio de los heraldos de Darío en las Guerras Médicas (Panatenaico

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

Los nombres que significan mundo en Aristóteles: κόσμος, τὸ ὅλον, τὸ πᾶν, τὰ πάντα, τὰ πράγματα, τὰ ὄντα, φύσις y οὐρανός

Los nombres que significan mundo en Aristóteles: κόσμος, τὸ ὅλον, τὸ πᾶν, τὰ πάντα, τὰ πράγματα, τὰ ὄντα, φύσις y οὐρανός [49-66] ISSN 2362-4841 (en línea) / ISSN 0325-1721 (impresa) Anales de Filología Clásica /28 (2015) 49 Los nombres que significan mundo en Aristóteles: κόσμος, τὸ ὅλον, τὸ πᾶν, τὰ πάντα, τὰ πράγματα, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

C. J. Ruijgh, Le Spectacle des lettres, comédie de Callias (Athénée X 453c-455b), Mnemosyne 54.3 (2001), 257-335, esp. 300-15.

C. J. Ruijgh, Le Spectacle des lettres, comédie de Callias (Athénée X 453c-455b), Mnemosyne 54.3 (2001), 257-335, esp. 300-15. S. Douglas Olson, Athenaeus, The Learned Banqueters, vol. V (Books 10.420e-11), Cambridge (Mass.) London: Harvard University Press, 2009, xii + 512 pp., ISBN 978-0-674-99632-8. Al igual que nuestra reseña

Διαβάστε περισσότερα

EN TORNO A LA DATACIÓN DEL TRAGEDIÓGRAFO MOSQUIÓN Y AL CONCEPTO GRIEGO DEL PROGRESO HUMANO

EN TORNO A LA DATACIÓN DEL TRAGEDIÓGRAFO MOSQUIÓN Y AL CONCEPTO GRIEGO DEL PROGRESO HUMANO EN TORNO A LA DATACIÓN DEL TRAGEDIÓGRAFO MOSQUIÓN Y AL CONCEPTO GRIEGO DEL PROGRESO HUMANO MIGUEL Á. VINAGRE Universidad de Sevilla Se defiende una datación tardía (al menos del siglo III a.c.) para el

Διαβάστε περισσότερα

Acercamientos al vocablo λóγος en el Comentario a Juan de Orígenes 1. Fernando Soler

Acercamientos al vocablo λóγος en el Comentario a Juan de Orígenes 1. Fernando Soler Teología y Vida, 55/2 (2014), 287-299 287 Acercamientos al vocablo λóγος en el Comentario a Juan de Orígenes 1 Fernando Soler FACULTAD DE TEOLOGÍA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE fasoler@uc.cl

Διαβάστε περισσότερα

Juan Antonio López Férez *

Juan Antonio López Férez * Importancia del Pseudo-Apolodoro para el lector de la Alcestis de Eurípides Juan Antonio López Férez Synthesis, vol. 22, 2015. ISSN 1851-779X http://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/ ARTICULO/ARTICLE Importancia

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή 1 st copy for the Hellenic Tax Authority

Διαβάστε περισσότερα

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Literatura Argentina del s. XX Lo fantástico como elemento inherente a la literatura argentina del s. XX Qué es la literatura fantástica argentina? «Ya Buenos Aires,

Διαβάστε περισσότερα

dossier bibliográfico bibliographic dossier Notas Notes Hacia los poemas de María Zambrano 1

dossier bibliográfico bibliographic dossier Notas Notes Hacia los poemas de María Zambrano 1 120 dossier bibliográfico bibliographic dossier Notas Notes Mary Yossi, Christos Siorikis María Zambrano, Tres poemas. Introducción y traducción al griego de Mary Yossi y Christos Siorikis Hacia los poemas

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-3 και Β6, 1-4)

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-3 και Β6, 1-4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES Titulación: Doctorado en Tecnologías Industriales Alumno/a: Salvador Vera Nieto Director/a/s: José Salvador Cánovas Peña Antonio Guillamón Frutos Cartagena, 10

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

EJEMPLIFICACIÓN REFORMULATIVA Y EJEMPLIFICACIÓN ARGUMENTATIVA EN GRIEGO ANTIGUO: UN ESTUDIO DE CORPUS BASADO EN LA REPÚBLICA DE PLATÓN

EJEMPLIFICACIÓN REFORMULATIVA Y EJEMPLIFICACIÓN ARGUMENTATIVA EN GRIEGO ANTIGUO: UN ESTUDIO DE CORPUS BASADO EN LA REPÚBLICA DE PLATÓN EJEMPLIFICACIÓN REFORMULATIVA Y EJEMPLIFICACIÓN ARGUMENTATIVA EN GRIEGO ANTIGUO: UN ESTUDIO DE CORPUS BASADO EN LA REPÚBLICA DE PLATÓN Rodrigo Verano Universidad de Sevilla rverano@us.es EXEMPLIFICATION

Διαβάστε περισσότερα

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO HVMANITAS - Vol. LI (1999) 3-21 A. LóPEZ EIRE Universidad de Salamanca QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO Summary: Applying the point of view of Pragmatics, the author

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1)

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) 16 ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) Οι αόριστες αντωνυμίες επιτελούν τη λειτουργία της αντικατάστασης, χρησιμοποιούνται δηλαδή αντί του ονόματος. Τα αόριστα επίθετα συνοδεύουν πάντα ένα ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA Versión directa, introducción y notas por «1 Dr. Juan David García Bacca Profesor de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México BIBLIOTHECA SCRIPTORUM

Διαβάστε περισσότερα

Synthesis ISSN: Universidad Nacional de La Plata Argentina

Synthesis ISSN: Universidad Nacional de La Plata Argentina Synthesis ISSN: 0328-1205 afgrieg@isis.unlp.edu.ar Universidad Nacional de La Plata Argentina López Férez, Juan Antonio Importancia del Pseudo-Apolodoro para el lector de la Alcestis de Eurípides Synthesis,

Διαβάστε περισσότερα

El viviente humano en la Respuesta a Porfirio de Jámblico

El viviente humano en la Respuesta a Porfirio de Jámblico [61-81] ISSN 0590-1901 (impresa) / ISSN 2362-485x (en línea) Cuadernos de filosofía /64.2015 61 El viviente humano en la Respuesta a Porfirio de Jámblico "" José Molina Ayala Instituto de Investigaciones

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Y SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS II

Y SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS II Prof. Dr. Álvaro Pizarro Herrmann 1 Pontificia Universidad Católica de Chile Resumen: Este artículo es una continuación de Εἶδος e ἰδέα en el Corpus Hippocraticum y sus antecedentes históricos I, que trata

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge

Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge Tratado Primero de la Eneada I Acerca de o que son los seres vivos y el ser humano 1 De dónde provienen las pasiones? Esa es la pregunta de

Διαβάστε περισσότερα

δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. ἀλλ οἱ µὲν δυνάµενοι τρέφειν τοὺς παῖδας

δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. ἀλλ οἱ µὲν δυνάµενοι τρέφειν τοὺς παῖδας Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical. c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las dos opciones propuestas,

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα

FILTRO DE RED METÁLICA

FILTRO DE RED METÁLICA FILTRO DE RED METÁLICA Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado el accesorio. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y a REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Spanish Greek Distinguido Sr. Presidente: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Distinguido Señor: Formal, male recipient,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα