Κωνσταντίνος ουρούκας άσκαλος του 9 ου.σ. Αµαρουσίου Μεταπτυχιακός φοιτητής της ιδακτικής των Βιολογικών Μαθηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωνσταντίνος ουρούκας άσκαλος του 9 ου.σ. Αµαρουσίου Μεταπτυχιακός φοιτητής της ιδακτικής των Βιολογικών Μαθηµάτων dourouka@sch.gr"

Transcript

1 Οικιακή Κοµποστοποίηση (Λιπασµατοποίηση) Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση των Μαθητών του ηµοτικού Σχολείου στην Αξιοποίηση των Οργανικών Οικιακών Αποβλήτων Κωνσταντίνος ουρούκας άσκαλος του 9 ου.σ. Αµαρουσίου Μεταπτυχιακός φοιτητής της ιδακτικής των Βιολογικών Μαθηµάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο αριθµός των σχολείων που συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης έχει αυξηθεί θεαµατικά την τελευταία δεκαετία. Μεγάλη πρόοδος παρατηρείται και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων, όπου υλοποιούνται προγράµµατα ανακύκλωσης µετάλλων, γυαλιού, πλαστικών, ελαστικών και ηλεκτρικών συσκευών. Ο µόνος τοµέας που υστερεί στη χώρα µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η βιοαποικοδόµηση των οργανικών οικιακών απορριµµάτων. Η κοµποστοποίηση αθροιστικά σηµαίνει περίπου µείωση 35% των απορριµµάτων του πληθυσµού. Η προσπάθεια υλοποίησης του προγράµµατος αυτού στο χώρο του ηµοτικού Σχολείου πηγάζει από την ανάγκη ευαισθητοποίησης των µαθητών σε θέµατα διαχείρισης των απορριµµάτων, αλλαγής στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον και συνειδητοποίηση της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη. Η όλη διαδικασία είναι καθαρά βιωµατική, διαθεµατική και διαπερνά οριζόντια τα περισσότερα µαθήµατα του ωρολογίου προγράµµατος. Πληρεί και τους τρεις στόχους της στοχοθεσίας του Bloom, γνωστικούς, ψυχoκινητικούς και συναισθηµατικούς. Εκτυλίσσεται οµαδικά µε κύριους άξονες την αυτενέργεια, τη δηµιουργικότητα και την ευχαρίστηση των παιδιών. Η διαδικασία περιλαµβάνει οχτώ στάδια και µπορεί να εκπονηθεί µέσα από το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης, αλλά και µέσα από όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος του σχολείου. α ) έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών και καταιγισµός ιδεών, β ) αυστηρή καταγραφή µόνο των βιοαποικοδοµήσιµων υλικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια ενός ηµοτικού Σχολείου, γ ) επιλογή του κάδου και του κατάλληλου χώρου, δ ) δηµιουργία οµάδων µαθητών, ε ) έναρξη κοµποστοποίησης, στ ) φροντίδα και σωστή διαχείριση του κοµπόστ ζ )ολοκλήρωση του κοµπόστ, χρήση του ως λίπασµα στον κήπο του σχολείου,η )αξιολόγηση της διαδικασίας, καταγραφή δυσλειτουργιών και προβληµάτων και παρατήρηση των αποτελεσµάτων του λιπάσµατος, ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: στερεότυπα, ευαισθητοποίηση, βιωµατικό, ιδεοθύελλα, εθελοντισµός, οµαδικές δεξιότητες, αυτενέργεια, καινοτόµες παιδαγωγικές πρακτικές, διαθεµατικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται αλµατωδώς ο αριθµός των σχολείων που συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης, κυρίως χαρτιού, αλουµινίου και

2 µπαταρίας. Ο αρχικός ενθουσιασµός όχι µόνο δεν καταλάγιασε, αλλά παγιοποιήθηκε δίνοντας στις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και µαθητών µιαν έννοια µέρους της καθηµερινότητας. Ταυτόχρονα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων υλοποιούνται προγράµµατα ανακύκλωσης µετάλλων, γυαλιού, πλαστικών, ελαστικών και ηλεκτρικών συσκευών σε ευρεία κλίµακα. Ο µόνος τοµέας που υστερεί στη χώρα µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των ΗΠΑ είναι η βιοαποικοδόµηση των οργανικών οικιακών απορριµµάτων. Οργανικά απόβλητα θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από κλαδέµατα, φύλλα, υπολείµµατα φρούτων και λαχανικών και άλλα και χρησιµοποιούνται στην λιπασµατοποίηση. Σε πολλούς ευρωπαϊκούς δήµους η κοµποστοποίηση είναι πρώτη προτεραιότητα σε οικιακό και δηµοτικό επίπεδο σε σχέση µε άλλους τοµείς ανακύκλωσης. Το νοµικό πλαίσιο στη χώρα µας, αν και δεν είναι λεπτοµερές και πλούσιο αναφορικά µε την κοµποστοποίηση προβλέπει: Εικόνα 1 : Κάδοι, χώροι, διαδικασία ( ) α) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat. β) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat.

3 γ) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat (Κ.Υ.Α /3508 Αρ. Φύλλου /12/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων). Η βιοαποικοδόµηση και η εκµετάλλευση των οργανικών αποβλήτων είναι πολύ σηµαντική, αν ληφθεί υπόψη ότι καταλαµβάνουν το 40% ως 60% των συνολικών αποβλήτων και από αυτά το 70% λιπασµατοποιούνται. Αθροιστικά αυτό σηµαίνει µείωση περίπου 35% των απορριµµάτων του πληθυσµού, ποσοστό εξαιρετικά µεγάλο. Η λιπασµατοποίηση καθίσταται περισσότερο αναγκαία στη χώρα µας λόγω της µεσογειακής διατροφής από την οποία προκύπτει µεγάλος όγκος οικιακών αποβλήτων, που είναι πλούσια σε βιοαποικοδοµήσιµα προϊόντα και τα καταλληλότερα για την παρασκευή φυσικού λιπάσµατος. Η έναρξη της υλοποίησης του προγράµµατος αυτού στο χώρο του ηµοτικού Σχολείου πηγάζει από την ανάγκη ευαισθητοποίησης των µαθητών σε θέµατα διαχείρισης των απορριµµάτων, αλλαγής στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον και συνειδητοποίηση της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη.(θεοδωρίδου Σ, Τσιγγενοπούλου Ε, Κολίνη Κ, Τεστεµπάση Α) Τα παιδιά δεν έχουν προλάβει να παγιώσουν στερεότυπα στη χρήση των απορριµµάτων, όπως οι µεγάλοι, που θεωρούν πως η µόνη κατάληξή τους είναι οι χωµατερές.(παρασκευόπουλος Ι) Επίσης βασίζεται στο ρόλο του σύγχρονου σχολείου που είναι ανοιχτό στην κοινωνία, χωρίς στείρες γνώσεις και διδακτισµούς, αλλά µε ανάληψη πρωτοβουλιών και πρωτοπορία σε τοπικό και δηµοτικό επίπεδο.(απσ- ΕΠΠΣ) Κάδοι αυτοσχέδιοι ή εµπορίου έχουν αρχίσει να εµφανίζονται, σε πρώιµο στάδιο ακόµη, σε κήπους σπιτιών και µπαλκόνια πολυκατοικιών όπου γίνεται κοµποστοποίηση. Πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει ήδη αρκετοί ήµοι της χώρας µε χαραχτηριστικό παράδειγµα τους ήµους Καρπενησίου, Κηφισιάς, Ελευσίνας και Παιανίας. Ο ήµος Καρπενησίου σε συνεργασία µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου και τη ιεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης του Νοµού δηµιούργησαν το Κέντρο Κοµποστοποίησης µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των µαθητών στο ζήτηµα της ανακύκλωσης των οργανικών υλικών. Ο ήµος παραχώρησε το χώρο του ηµοτικού Σχολείου Γοργιανάδων, ώστε να µπορούν µαθητές από όλη την Ελλάδα να επισκέπτονται το Κέντρο και να µαθαίνουν αρχικά, θεωρητικά τη διαδικασία της κοµποστοποίησης και στη συνέχεια να µεταβαίνουν στις αποθήκες και στο χώρο πλησίον του σχολείου, όπου εκεί πλέον πρακτικά θα βλέπουν πως γίνεται η κοµποστοποίηση. Ο ήµος Κηφισιάς στα πλαίσια της ετήσιας ανθοκοµικής έκθεσης ενηµέρωσε τους µαθητές των σχολείων του ήµου για το πρόγραµµα της κοµποστοποίησης και προσέφερε έναν κάδο κοµποστοποίησης σε κάθε σχολείο, ώστε να ξεκινήσει άµεσα η λειτουργία. Οι ήµοι Ελευσίνας και Παιανίας παραχώρησαν δωρεάν κοµποστοποιητές σε δηµότες για να επεκταθεί το πρόγραµµα. Επίσης η περιβαλλοντική οµάδα του 4 ου Γυµνασίου Μεταµόρφωσης Αττικής, µέσα από οµαδική εργασία, κατασκεύασε µε επαναχρησιµοποιηµένα υλικά κοµποστοποιητή µε µηδαµινό κόστος στην αυλή του σχολείου και µε επιστολή της στο ήµο πρότεινε την τοποθέτηση παρόµοιων κάδων σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Στους κάδους θα κοµποστοποιούνται αρχικά τα κλαδέµατα των Σχολείων,

4 αλλά και της γειτονιάς. Επιπλέον µη κυβερνητικές οργανώσεις προωθούν αυτό τον τρόπο αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων. Πρώτο καθοριστικό σηµείο στην υλοποίηση του προγράµµατος είναι η σωστή ενηµέρωση των γονέων, γιατί σε αντίθεση µε την ανακύκλωση του χαρτιού, του αλουµινίου και της µπαταρίας, στην προκειµένη περίπτωση προκύπτουν εύλογα και δικαιολογηµένα ερωτήµατα του τύπου: -Θα µυρίζει ο κάδος; -Θα συγκεντρώνει έντοµα και τρωκτικά; -Θα αποτελεί εστία µολύνσεων και κινδύνων για τα παιδιά; Η άρση των επιφυλάξεων και των φόβων των γονέων για το εγχείρηµα αποτελεί το ουσιαστικό βήµα εφαρµογής του προγράµµατος. εύτερο καθοριστικό σηµείο είναι η στάση του Συλλόγου ιδασκόντων και του ιευθυντή του Σχολείου. Το εγχείρηµα απαιτεί και την οµοφωνία των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και τη συµµετοχή τους, διαφορετικά είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε αποτυχία. Θετικό είναι ότι στην εκπαιδευτική κοινότητα έχουν ωριµάσει οι συνθήκες υποδοχής προγραµµάτων ανακύκλωσης και είναι πρόσφορο το έδαφος. Είναι όµως επιβεβληµένο µέσα από δηµοκρατική συζήτηση να συζητηθούν όλες οι λεπτοµέρειες διεξοδικά, να διασαφηνιστούν σηµεία του προγράµµατος και να λυθούν απορίες. Η κοµποστοποίηση µε τον τρόπο που γίνεται συµπεριλαµβάνει όλο το έµψυχο υλικό του σχολικού συγκροτήµατος.( Σαΐτης Χ) Η όλη διαδικασία ανήκει στις καινοτόµες παιδαγωγικές πρακτικές, είναι καθαρά βιωµατική, διαθεµατική, γιατί προσεγγίζεται οριζόντια από τα περισσότερα µαθήµατα του ωρολογίου προγράµµατος, όπως Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικά, Γεωγραφία, Γλώσσα και Αγωγή του πολίτη. Εκπληρώνει και τους τρεις στόχους της στοχοθεσίας του Bloom: α)γνωστικούς: Οι µαθητές πληροφορούνται ότι τα οργανικά απόβλητα κατά την ταφή και την αποικοδόµηση παράγουν µεγάλες ποσότητες CH 4, CO και H 2 S, που είναι υπεύθυνα για το φαινόµενο του θερµοκηπίου (Φυσικά). Επίσης συνειδητοποιούν ότι η αποσύνθεση και βιοαποικοδόµηση αποτελούν τη βασική και φυσική οδό αειφόρου λειτουργίας του πλανήτη. Ελαχιστοποιείται η χρήση συνθετικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, που τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις καθιστώντας φτωχό και δηλητηριασµένο το έδαφος, γιατί το κοµπόστ βελτιώνει και εµπλουτίζει την ποιότητα των εδαφών. Μαθαίνουν ότι η µείωση του όγκου των απορριµµάτων επιφέρει µείωση των δηµοτικών τελών, εξοικονόµηση χρηµάτων και επιµήκυνση του χρόνου ζωής των υπαρχουσών χωµατερών που τείνει να λάβει διαστάσεις εθνικού προβλήµατος. (Αγωγή του πολίτη-μελέτη Περιβάλλοντος). Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και η αλόγιστη επέµβαση στο περιβάλλον από τους µεγαλύτερους θα κληροδοτήσει σε αυτά δυσοίωνες προοπτικές.(σφενδουράκης Σ) β)ψυχοκινητικούς: Τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες της οµαδικής εργασίας, του διαλόγου, της κοινωνικής συµµετοχής και της ευθύνης. Αποκτούν κώδικα αξιών και συµπεριφορών. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα αντιµετωπίζονται µόνο µέσα από συλλογικής µορφής πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και το συγκεκριµένο εγχείρηµα απαιτεί τον ισότιµο διάλογο ανάµεσα στους µαθητές και το δάσκαλο για τη συλλογή των υλικών, τη διαλογή, την εναπόθεσή τους στους κάδους, τη φροντίδα και τον έλεγχό του σωρού.(κολλιάδης Ε) Η παρασκευή οικιακού κοµπόστ εµπίπτει στην άµεση και σκόπιµη εµπειρία που σύµφωνα µε τον κώνο του Dale επιτυγχάνεται η πρόσληψη και αφοµοίωση σε µέγιστο βαθµό. Έννοιες όπως αειφορία, ανάκτηση, αξιοποίηση και

5 επαναχρησιµοποίηση που είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές από τα παιδιά µε την παραδοσιακή διδασκαλία, κατανοούνται εύκολα µε τη βιωµατική αυτή µέθοδο. Ο δάσκαλος υποχωρεί αφήνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα παιδιά. Οι µαθητές βιώνοντας και συµµετέχοντας στην παρασκευή κοµπόστ αποκτούν δεξιότητες φροντίδας φυτών και δέντρων και κατεπέκτασιν της αγάπης και της προστασίας τους. (Ματσαγγούρας Η) Η ατοµικότητα που κυριαρχεί στην παραδοσιακή διδασκαλία παραχωρεί τη θέση της στη συλλογικότητα. Η συµµετοχή στη µετατροπή οικιακών απορριµµάτων σε πλούσιο λίπασµα συµβάλλει και στην ευαισθητοποίηση σε άλλες µορφές ανακύκλωσης. Το καταλυτικό της πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες µορφές διαχείρισης υλικών είναι ότι το παιδί συµµετέχει και παρακολουθεί όλη την πορεία του υλικού από την αγορά και κατανάλωση ως την µετατροπή του σε λίπασµα, έτοιµο για χρήση. Αντίθετα στην ανακύκλωση χαρτιού ή αλουµινίου ο µαθητής συµµετέχει µόνο στη συλλογή τους και στερείται της ικανοποίησης «να απολαύσει τους καρπούς των κόπων του», αφού σπάνια κανείς επισκέπτεται τα εργαστάσια που µετατρέπουν τα υλικά αυτά σε επαναχρησιµοποιήσιµα. γ)συναισθηµατικούς: Οι µαθητές βιώνουν την απαράµιλλη οµορφιά του φυσικού περιβάλλοντος και την απόλαυση να το φροντίζουν και να ζουν µέσα σε αυτό, αλλά και τη θλίψη από την καταστροφή του.(γεωργόπουλος Α) Ευχαριστιούνται από τη συνεργασία, ικανοποιούνται και χαίρονται από το αποτέλεσµα του έργου τους που φαίνεται στην πορεία του κήπου και των φυτών. Θαυµάζουν την αυτάρκη λειτουργία του περιβάλλοντος, να τρέφεται δηλαδή αενάως από τα ίδια του τα προϊόντα.(αριανούτσου Μ,Βαλάκος Ε, Μπίτης Ι, Τάφας Τρ) Η διαδικασία πρέπει απαραίτητα να ευχαριστεί και να διασκεδάζει τους µαθητές και σε καµιά περίπτωση να µην πλησιάζει την παραδοσιακή µορφή ενός ακόµη µαθήµατος µε τα αρνητικά παρεπόµενά του, όπως καταναγκασµός, εξέταση, άγχος και ρουτίνα. Ένας από τους στόχους του εγχειρήµατος είναι και η καλλιέργεια της κουλτούρας του εθελοντισµού, που απουσιάζει από την πατρίδα µας και θα γίνει ανέφικτος, αν εφαρµοστούν τακτικές και µέθοδοι του παραδοσιακού σχολείου. Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης και διαθεµατικά από τα µαθήµατά του ωρολογίου προγράµµατος µε συµµετοχή όλων των µαθητών του σχολείου.(fray K) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ Ι ΕΩΝ Έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών σε σχέση µε την καλλιέργεια, τις συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, τη σύσταση των εδαφών, την αποικοδόµηση των ζωντανών οργανισµών και ευρύτερα τον κύκλο της ζωής.(vygotsky) ιερευνάται, αν οι µαθητές γνωρίζουν τη µέθοδο, αν την έχουν εφαρµόσει οργανωµένα (κάδος) ή εµπειρικά (ελεύθερη εναπόθεση οικιακών απορριµµάτων σε αγροκτήµατα). υστυχώς τα νέα διδακτικά πακέτα του ηµοτικού Σχολείου, αν και γράφτηκαν πρόσφατα και έχουν οµολογουµένως εκτενείς αναφορές στην προστασία του περιβάλλοντος και στις µεθόδους ανακύκλωσης δεν κάνουν λόγο σε κανένα εγχειρίδιο, καµιάς τάξης για την κοµποστοποίηση. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να υπάρχει πλούσιο υλικό από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, χρήση slides, φύλλων εργασίας και ερωτηµατολογίων. Η φάση αυτή προσφέρεται για συζήτηση εκπαιδευτικού και µαθητών και µαθητών µεταξύ τους και διασαφήνισης όλων των πτυχών του εγχειρήµατος.(σαλβαράς Ι) Τα παιδιά πριν προχωρήσουν πρέπει να διακρίνουν µε λεπτοµέρεια τα βασικά στάδια υλοποίησης του εγχειρήµατος.(ausubel). Ενισχυτικά µπορεί να κληθούν υπεύθυνοι Π.Ε και Κ.Π.Ε για να υποστηρίξουν την προσπάθεια µε ενηµερωτικό υλικό και κατάθεση ανάλογων

6 εµπειριών. (Πυροβέτση Μ) Τη ενηµέρωση ακολουθεί το επίσης σηµαντικό κοµµάτι του σταδίου αυτού που είναι ο καταιγισµός ιδεών από την πλευρά των µαθητών. Κάθε γνώµη και πρόταση από τα παιδιά είναι δεκτή και ενθαρρύνονται οι µαθητές µε δυσκολίες ή µικρή συµµετοχή. Οι προτάσεις καταγράφονται, οµαδοποιούνται σε στάδια (Βασιλοπούλου). Το πρώτο στάδιο δεν πρέπει να προκαλέσει µε το υπερβολικά θεωρητικό µέρος την πλήξη και την υποχώρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Οι µαθητές είναι ανάγκη να συµµετάσχουν, να πιάσουν, να ασχοληθούν ενεργά για την επίτευξη της απόλυτης αφοµοίωσης και την αποφυγή της ανίας. (Dale Ε) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ Αυστηρή καταγραφή των βιοαποικοδοµήσιµων υλικών. Αφαιρούνται υλικά, που χρησιµοποιούνται επαγγελµατικά σε κοµποστοποίηση, για µεγαλύτερη ασφάλεια. Προτιµώνται υλικά που καταναλώνουν καθηµερινά τα παιδιά φέρνοντάς τα από το σπίτι ή αγοράζοντάς τα από το κυλικείο του σχολείου. Στατιστικά η πλειοψηφία των µαθητών φέρνει στο σχολείο φρούτα όπως µπανάνες, µήλα, πορτοκάλια, µανταρίνια, αχλάδια, σταφύλια, φράουλες, κεράσια και ροδάκινα. Τα υπολείµµατα των φρούτων αυτών αποτελούν άριστη ύλη κοµπόστ, µε την επισήµανση της ελεγχόµενης ποσότητας εσπεριδοειδών, γιατί, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, επιβραδύνουν την αποσύνθεση.το σχολαστικό πλύσιµο των φρούτων επιτελεί διπλό στόχο, γιατί προστατεύει τον οργανισµό του παιδιού και το κοµπόστ από τα φυτοφάρµακα. Επίσης καλή ύλη λιπασµατοποίησης αποτελούν τα αυγά για τα τσόφλια και τα καλαµπόκια. Προτείνεται η αποφυγή µεταφοράς καταναλωθέντων υλικών του σπιτιού για πρακτικούς λόγους αποφυγής συσσώρευσης µεγάλων ποσοτήτων αλλά και υγιεινής. Τα υπολείµµατα τοστ, τυρόπιτας, γλυκών, σνακς, κρουασάν και άλλων παρόµοιων επεξεργασµένων τροφίµων αποκλείονται της χρήσης όπως εµφαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν πεύκα και είναι φυσικό να συγκεντρώνονται σοβαρές ποσότητες πευκοβελόνων οι οποίες αν δεν κοµµατιασθούν θα δυσκολέψουν την αποσύνθεση του µείγµατος. Στο µείγµα συνεισφέρουν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου µε τα παραπάνω υλικά και επιπλέον µε τα υπολείµµατα καφέ και φίλτρων, χαρτιά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών δεν είναι συµβολική, αλλά ισότιµη στα πλαίσια ενός προγράµµατος συνεργασίας, αµοιβαιότητας και οµαδικής δουλειάς. Όσον αφορά τα υλικά κήπων, τα παρτέρια των σχολείων παρέχουν µεγάλες ποσότητες κλαδεµάτων, φύλλων, φυτών, καρπών για χρήση στη λιπασµατοποίηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα άρρωστα φυτά και τους σπόρους ζιζανίων για να µη µολυνθεί το προϊόν του κοµπόστ. Ο κατάλογος των απορριµµάτων συντάσσεται από τους µαθητές οι οποίοι και κατανέµουν, µε βάση τον παραπάνω πίνακα, όλα τα οργανικά απορρίµµατα ενός νοικοκυριού, ώστε να υπάρχει σαφέστατη εικόνα όσων χρησιµοποιούνται στην κοµποστοποίηση και όσων όχι. Ο δάσκαλος παρακολουθεί την κατάρτιση του πίνακα και παρεµβαίνει µόνο σε δύσκολα σηµεία για τα παιδιά. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑ ΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Επιλέγεται το σηµείο τοποθέτησης του κάδου. Προτιµούνται σηµεία που να είναι κοντά ή µέσα στον κήπο και τα παρτέρια του σχολείου και εύκολα προσβάσιµα για τους µαθητές. Επίσης είναι προτιµότερο να τοποθετείται σε χώµα για να διευκολύνεται η αποστράγγιση. Επειδή τη σχολική χρονιά επικρατούν κατά µέσο όρο χαµηλές θερµοκρασίες επιλέγεται ηλιόλουστη θέση. Χρήσιµο είναι να υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος δίπλα από τον κάδο για παραµένουν τα φύλλα και τα κλαδιά και να προστίθενται ανάλογα στο µείγµα. Οι κάδοι µπορεί να αγοραστούν έτοιµοι από το

7 εµπόριο, και είναι προτιµότερο για ηµοτικά Σχολεία, αλλά µπορεί και να κατασκευαστούν. Τα έξοδα προµήθειας των κάδων µπορεί ύστερα από αίτηµα να αναλάβουν οι ήµοι, όπως στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, ώστε το εγχείρηµα να αποκτήσει ευρύτερη απήχηση και συµµετοχή. ΠΡΑΣΙΝΑ (πολύ άζωτο [Ν] ) ΚΑΦΕΤΙΑ άνθρακας [C] ) (πολύς ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ! γκαζόν κλαδέµατα φρούτα και λαχανικά οικιακά φυτά απορρίµµατα κουζίνας π.χ. τσόφλια αβγών, υπολείµµατα καφέ (και τα φίλτρα) υπολείµµατα από αφέψηµα φλούδες από φρούτα και λαχανικά φύλλα φλούδες κορµών άχυρα πριονίδια χαρτί κουζίνας χαρτοπετσέτες στέλεχος καλαµποκιού κόκαλα απορρίµµατα σκύλων/γατών λάδια λίπη λιπαρές ουσίες υπολείµµατα από κρέατα/ψάρια γαλακτοκοµικά σπόρους ζιζανίων άρρωστα φυτά ΟΜΑ ΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ α) ηµιουργούνται οµάδες ενηµέρωσης των συµµαθητών για την εναπόθεση των υλικών στο κατάλληλο καλάθι. Στο πρώτο διάστηµα εφαρµογής του προγράµµατος είναι απαραίτητος ο έλεγχος για την αποφυγή σύγχυσης. Τα παιδιά είναι πιθανό να µπερδέψουν και να εναποθέσουν κατά πρώτον υλικά που προορίζονται για άλλες µορφές ανακύκλωσης (χαρτιά, αλουµίνια, µπαταρίες κ.ά.) και κατά δεύτερο οργανικά απόβλητα που πρέπει να αποφεύγονται και αναφέρθηκαν προηγουµένως. β)οι µαθητές καταγράφουν την ηµερήσια κα εβδοµαδιαία ποσότητα κάθε υλικού. Πρόκειται για πολύ σηµαντική διαδικασία για να αντιληφθεί ο καθένας τον όγκο των απορριµµάτων που παράγει καθηµερινά και είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσει µέσω της σακούλας σκουπιδιών και του κάδου. Ενδείκνυται η φάση αυτή να προηγείται της έναρξης της διαδικασίας, γιατί ο αρχικός ενθουσιασµός και η ανοργάνωτη εναπόθεση όλων των ποσοτήτων θα καθυστερήσει τη βιοαποικοδόµηση. Η καταγραφή επιτελεί διπλό έργο. Να υπάρχει αφενός ακριβής εικόνα των απορριµµάτων, ώστε να γίνει η σωστή σύσταση του µείγµατος, γιατί,όπως θα αναφερθεί πιο κάτω, είναι καθοριστική για την αποικοδόµηση των υλικών. Αφετέρου να πληροφορηθούν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τις µεγάλες ποσότητες που παράγει ένα άτοµο και κατά προέκταση ένα νοικοκυριό και τα αδιέξοδα της υπερκατανάλωσης, της αλόγιστης και ανεξέλεγκτης ρίψης των απορριµµάτων στις χωµατερές. ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ Εναποτίθενται οι ποσότητες, και ελέγχεται η πορεία της κοµποστοποίησης. Σύσταση µείγµατος: τα πράσινα υλικά είναι πλούσια σε άζωτο, ενώ τα καφέ σε άνθρακα. Άζωτο και άνθρακας είναι απαραίτητα για την κοµποστοποίηση σε αναλογία ένα µέρος πράσινο προς τρία µέρη καφέ. Τα καφέ µέρη, τα οποία αργούν να αποικοδοµηθούν, εναποτίθενται στο κάτω µέρος του κάδου.τα πράσινα µέρη, αν δεν

8 ανακατευθούν µε καφέ σαπίζουν και µυρίζουν. Η προσθήκη χώµατος ή έτοιµου κοµπόστ βοηθά τη διαδικασία αποικοδόµησης. εν πρέπει να προστίθενται µεγάλες ποσότητες εσπεριδοειδών, που καταναλώνονται σε ευρεία κλίµακα από τους µαθητές στο σχολείο, γιατί επιβραδύνουν την αποικοδόµηση, όπως επίσης φύλλα ευκαλύπτου που είναι τοξικά ή άρρωστα φύλλα ή φυτά.( ουλάµη Ε) ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα: το ανακάτεµα µια δύο φορές την εβδοµάδα, καθώς και η χρήση των αυστηρά συγκεκριµένων βιοαποικοδοµήσιµων υλικών εξασφαλίζει την απουσία δυσάρεστων οσµών και µικροοργανισµών που ζουν σε αναερόβιες συνθήκες και απαντούν στο κρίσιµο ερώτηµα και ταυτόχρονα επιφύλαξη και αιτίαση για την εφαρµογή της µεθόδου. Επίσης το ανακάτεµα επιταχύνει τη διαδικασία κοµποστοποίησης. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η χειµερινή περίοδος καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της σχολικής χρονιάς, χρειάζεται λιγότερο ανακάτεµα.(vegeterian & Vegan Forum) Το µίγµα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ υγρό ούτε πολύ ξερό και επιτυγχάνεται µε προσθήκη ξερών φύλλων ή νερού αντίστοιχα. Το άγγιγµα στο εσωτερικό του σωρού και η θερµή αίσθηση δείχνει ότι το µίγµα πηγαίνει πολύ καλά. Τα µικρά κλαδιά δίνουν τη δυνατότητα στο σωρό να αερίζεται, ενώ η παρουσία µεγάλης ποσότητας νερού εµποδίζει την κυκλοφορία αέρα, ενισχύει την αναερόβια αποσύνθεση και την πρόκληση οσµών που πρέπει να αποφευχθούν. Αν παρόλα αυτά υπάρξουν δυσάρεστες οσµές πρέπει να ανακατευθεί ο σωρός ή να καλυφθεί µε στεγνά υλικά. Επιπροσθέτως το µίγµα δεν πρέπει να συµπιέζεται. Όσο προχωρεί η διαδικασία ο όγκος µειώνεται, ο σωρός αποκτά σκούρο καφέ χρώµα και γήινη µυρωδιά χώµατος. Πιο γρήγορη αποικοδόµηση επιτυγχάνεται την άνοιξη και το καλοκαίρι, παρά το φθινόπωρο και το χειµώνα. Επειδή πρόκειται για κοµποστοποίηση που εξελίσσεται σε σχολείο, τα αποτελέσµατά της πρέπει να είναι εµφανή µέσα στο σχολικό έτος και ως εκτούτου η φροντίδα πρέπει να είναι µεγαλύτερη.(γκλιάος Κ) ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ Χρήση λιπάσµατος: το προϊόν που προκύπτει είναι άριστο λίπασµα για κήπους, γλάστρες, δέντρα, γκαζόν. Έχει προέλθει από οργανικές ουσίες που βοηθούν τα φυτά να µεγαλώσουν γρηγορότερα και περισσότερο. Περιέχει τα θρεπτικά συστατικά που προσδιορίζουν τη γονιµότητα των εδαφών. Επίσης συντελούν στη διατήρηση της συνοχής του εδάφους από τον άνεµο και το νερό( διάβρωση). Βελτιώνει θεαµατικά την ποιότητα των εδαφών και είναι κατάλληλο για επιφανειακή χρήση σε λαχανόκηπους και φυτά εσωτερικού χώρου και σε φύτεµα θάµνων και δέντρων σκαλίζοντας εσωτερικά.τα φυτά που θα καλλιεργηθούν µε τη χρήση κοµπόστ θα είναι υγιέστερα και ανθεκτικότερα στα παράσιτα. Το έτοιµο κοµπόστ χρησιµοποιείται ως µαγιά για το επόµενο µείγµα µιας και βοηθά τη γρήγορη αποικοδόµησή του. Το σηµαντικότερο είναι ότι ο µαθητής έχει την ευκαιρία να δει και να θαυµάσει τον «κόπο» του και πολύ περισσότερο παρατηρώντας τα θεαµατικά αποτελέσµατα στα φυτά, που αναζωογονούνται και αναπτύσσονται διαφορετικά από πριν. Μπορεί οι µαθητές να σκάψουν, να ρίξουν το λίπασµα και να φυτέψουν. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουν σε άλλες µορφές ανακύκλωσης και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ατονεί πολλές φορές το ενδιαφέρον.(συγκολλίτου Ε)

9 Εικόνα 2 : Χρήση λιπάσµατος από µαθητές ηµοτικού Σχολείου (www.ecorec.gr ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολογείται η όλη προσπάθεια µε λεπτοµέρεια. Καταγράφεται η συµµετοχή των µαθητών σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι δυσκολίες, οι ποσότητες και τα είδη των οργανικών αποβλήτων, η πορεία του κοµπόστ, η ποιότητά του, ακόµη και η πρόοδος των φυτών το χώµα των οποίων εµπλουτίστηκε µε το λίπασµα αυτό. Η αξιολόγηση δεν αποσκοπεί στη βαθµολόγηση µαθητών ή οµάδων, άλλωστε η συµµετοχή και µόνο εξασφαλίζει την επίτευξη της ευαισθητοποίησης, αλλά στη βελτίωση της τεχνικής και τη συνέχισή της, γιατί απώτερος σκοπός δεν είναι µόνο η γνωριµία, αλλά η παγίωση της εφαρµογής της. Τα δεδοµένα της αξιολόγησης είναι πολύτιµα επίσης για εφαρµογή του προγράµµατος από άλλα σχολεία ή και νοικοκυριά. Μπορεί να δηµοσιευτούν στο διαδίκτυο και να γίνει ανταλλαγή µε παρόµοιες εµπειρίες από άλλα σχολεία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΑΠΣ ΕΠΠΣ (2002) Αθήνα 2. Αριανούτσου Μ.,Βαλάκος Ε., Μπίτης Ι., Τάφας Τρ. (1994). Οικολογία Πληθυσµών ΕΚΠΑ. 3. Βασιλοπούλου Μ. (2001). Ο χάρτης των εννοιών ως εργαλείο µάθησης. Αθήνα. 4. Γεωργόπουλος Α.(2002). Περιβαλλοντική Ηθική, Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα 5. Γκλιάος Κ, (2004). Οδηγός κοµποστοποίησης. Πολύγυρος. 6. ιδακτικά πακέτα ηµοτικού Σχολείου (2006), Αγωγή του πολίτη, Γεωγραφία, Γλώσσα, Μελ. Περιβάλλοντος, Φυσικά 7. ουλάµη Ε. (2005). Κοµποστοποίηση οργανικού κλάσµατος οικιακών απορριµµάτων ήµος Αχαρνών. 8.Θεοδωρίδου, Σ. Τσιγγενοπούλου, Ε. Κολίνη, Κ. Τεστέµπαση, Α. (2004). Πρόταση ίδρυσης Εθνικού ικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Απορρίµµατα: Τα χρήσιµα «άχρηστα» Αθήνα 9. Κ.Υ.Α /3508 Αρ. Φύλλου /12/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων).

10 10. Κολιάδης Μ., (1997). Θεωρίες Μάθησης Α, Β,Γ τόµος (Βloom, Maslow,Thorndike,Dale,Gardner, Ausubel). Αθήνα. 11. Ματσαγγούρας Η. (2002). Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση. Αθήνα. 12. Ματσαγγούρας Η.(1994). Στρατηγικές διδασκαλίας. Εκδ. Gutenberg. Αθήνα. 13. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (www.ecorec.gr) 14..Παρασκευόπουλος Ι. (1995). Εξελικτική Ψυχολογία ( Piaget). Αθήνα 15.Πυροβέτση Μ. (2004). Χρήση εκπ/κού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην άτυπη και τυπική Εκπαίδευση. Αθήνα 17. Σαΐτης Χ, (2000) Οργάνωση & ιοίκηση της Εκπ/σης. Εκδόσεις Ατραπός. Αθήνα 18. Σαλβαράς Ι. (2000). Γλωσσική διδασκαλία για όλους τους µαθητές (Vygotsky). Αθήνα. 17. Συγκολλίτου, Ε.(1997). Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα Αθήνα. 19. Σφενδουράκης Σ. (2002). Βασικές Αρχές της Οικολογίας από τη σκοπιά της διαχείρισης. Αθήνα. Γ.Γ Νέας Γενιάς, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 20. Vegeterian & Vegan Forum. 21. Fray K. (1986). H µέθοδος Project :Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ; ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡHTHΣ Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας μέσα στα πλαίσια του Μεσογειακού Προγράμματος WASMAN, το οποίο προτίθεται να προωθήσει τη συνεργασία και τη διάδοση ορθών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Κ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μια εναλλακτική πρόταση διαχείρισης των oργανικών οικιακών αποβλήτων/ Οφέλη, Εφαρμογές στη χώρα μας και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Μην απορρίπτεις Τσαβέ Πηνελόπη Παρδαλίδης Θεολόγος Περιεχόμενα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στην Κομοτηνή

Παρακολούθηση πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στην Κομοτηνή ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ECOLOGY GROUP OF RODOPI ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τ.Θ. - 69 ΚΟΜΟΤΗΝΗ NON PROFIT - N. G. - P. O. BOX - 69 KOMOTINI Παρακολούθηση πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΑΜ: 309/05 & ΝΤΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΜ: 338/05

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΑΜ: 309/05 & ΝΤΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΜ: 338/05 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 21. 1. Εισαγωγή

ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 21. 1. Εισαγωγή ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 1. Εισαγωγή Η Τοπική Ατζέντα 21 (Local Agenda 21) γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1992 όταν οι ηγέτες από περισσότερες από 100 χώρες και οι αντιπρόσωποι από περισσότερες των 10.000 Μη Κυβερνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη + Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητέ Αναγνώστη, Το έργο «ZEROWASTE PRO», ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2013 και στοχεύει στο να κεφαλαιοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα.

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.Ε. Κορινθίας Δύναμη πρωτοπορίας www.onned-korinthias.gr info@onned-korinthias.gr Η παρούσα εργασία αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων»

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Αντιγόνη Λάμπρου 1, Ελευθερία Τσιούρη 2, Κυριακή Παπαδοπούλου 3 1. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

αγαπώ την πόλη μου γι' αυτό κι ανακυκλώνω

αγαπώ την πόλη μου γι' αυτό κι ανακυκλώνω ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγαπώ την πόλη μου γι' αυτό κι ανακυκλώνω καλή αρχή! Αγαπητοί φίλοι, Καλώς ήρθατε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

Κομποστοποίηση στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου Ομάδα μαθητών: Συντονιστές καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική χρονιά 2011 2012 Εισαγωγή Πρόλογος

Κομποστοποίηση στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου Ομάδα μαθητών: Συντονιστές καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική χρονιά 2011 2012 Εισαγωγή Πρόλογος Κομποστοποίηση στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου Ομάδα μαθητών: Θεοδώρου Νίκη, Ανδρέου Χριστίνα, Θεοφάνους Ρογήρος, Παναγιώτης Κουτρουζάς, Παναγιώτης Ανδρέου, Χριστοδούλου Λουκία, Μελή Λίνα. Συντονιστές καθηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συνοπτική Αναφορά Μάρτιος 2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής *Στο παρόν κείµενο, ο όρος «inclusive education» αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Δημοτών της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχηµένες περιπτώσεις κοµποστοποίησης και διαλογής στην πηγή

Επιτυχηµένες περιπτώσεις κοµποστοποίησης και διαλογής στην πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτυχηµένες περιπτώσεις κοµποστοποίησης και διαλογής στην πηγή Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος Περισσότερες πληροφορίες για την κοµποστοποίηση καθώς και το κείµενο αυτής της έκδοσης µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ. του. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ. του. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ηράκλειο Ιούνιος 2014 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Τροιζήνας - Μεθάνων Πρόγραμμα Πρόγραμμα Π.Ε. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα