Κωνσταντίνος ουρούκας άσκαλος του 9 ου.σ. Αµαρουσίου Μεταπτυχιακός φοιτητής της ιδακτικής των Βιολογικών Μαθηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωνσταντίνος ουρούκας άσκαλος του 9 ου.σ. Αµαρουσίου Μεταπτυχιακός φοιτητής της ιδακτικής των Βιολογικών Μαθηµάτων dourouka@sch.gr"

Transcript

1 Οικιακή Κοµποστοποίηση (Λιπασµατοποίηση) Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση των Μαθητών του ηµοτικού Σχολείου στην Αξιοποίηση των Οργανικών Οικιακών Αποβλήτων Κωνσταντίνος ουρούκας άσκαλος του 9 ου.σ. Αµαρουσίου Μεταπτυχιακός φοιτητής της ιδακτικής των Βιολογικών Μαθηµάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο αριθµός των σχολείων που συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης έχει αυξηθεί θεαµατικά την τελευταία δεκαετία. Μεγάλη πρόοδος παρατηρείται και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων, όπου υλοποιούνται προγράµµατα ανακύκλωσης µετάλλων, γυαλιού, πλαστικών, ελαστικών και ηλεκτρικών συσκευών. Ο µόνος τοµέας που υστερεί στη χώρα µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η βιοαποικοδόµηση των οργανικών οικιακών απορριµµάτων. Η κοµποστοποίηση αθροιστικά σηµαίνει περίπου µείωση 35% των απορριµµάτων του πληθυσµού. Η προσπάθεια υλοποίησης του προγράµµατος αυτού στο χώρο του ηµοτικού Σχολείου πηγάζει από την ανάγκη ευαισθητοποίησης των µαθητών σε θέµατα διαχείρισης των απορριµµάτων, αλλαγής στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον και συνειδητοποίηση της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη. Η όλη διαδικασία είναι καθαρά βιωµατική, διαθεµατική και διαπερνά οριζόντια τα περισσότερα µαθήµατα του ωρολογίου προγράµµατος. Πληρεί και τους τρεις στόχους της στοχοθεσίας του Bloom, γνωστικούς, ψυχoκινητικούς και συναισθηµατικούς. Εκτυλίσσεται οµαδικά µε κύριους άξονες την αυτενέργεια, τη δηµιουργικότητα και την ευχαρίστηση των παιδιών. Η διαδικασία περιλαµβάνει οχτώ στάδια και µπορεί να εκπονηθεί µέσα από το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης, αλλά και µέσα από όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος του σχολείου. α ) έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών και καταιγισµός ιδεών, β ) αυστηρή καταγραφή µόνο των βιοαποικοδοµήσιµων υλικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια ενός ηµοτικού Σχολείου, γ ) επιλογή του κάδου και του κατάλληλου χώρου, δ ) δηµιουργία οµάδων µαθητών, ε ) έναρξη κοµποστοποίησης, στ ) φροντίδα και σωστή διαχείριση του κοµπόστ ζ )ολοκλήρωση του κοµπόστ, χρήση του ως λίπασµα στον κήπο του σχολείου,η )αξιολόγηση της διαδικασίας, καταγραφή δυσλειτουργιών και προβληµάτων και παρατήρηση των αποτελεσµάτων του λιπάσµατος, ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: στερεότυπα, ευαισθητοποίηση, βιωµατικό, ιδεοθύελλα, εθελοντισµός, οµαδικές δεξιότητες, αυτενέργεια, καινοτόµες παιδαγωγικές πρακτικές, διαθεµατικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται αλµατωδώς ο αριθµός των σχολείων που συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης, κυρίως χαρτιού, αλουµινίου και

2 µπαταρίας. Ο αρχικός ενθουσιασµός όχι µόνο δεν καταλάγιασε, αλλά παγιοποιήθηκε δίνοντας στις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και µαθητών µιαν έννοια µέρους της καθηµερινότητας. Ταυτόχρονα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων υλοποιούνται προγράµµατα ανακύκλωσης µετάλλων, γυαλιού, πλαστικών, ελαστικών και ηλεκτρικών συσκευών σε ευρεία κλίµακα. Ο µόνος τοµέας που υστερεί στη χώρα µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των ΗΠΑ είναι η βιοαποικοδόµηση των οργανικών οικιακών απορριµµάτων. Οργανικά απόβλητα θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από κλαδέµατα, φύλλα, υπολείµµατα φρούτων και λαχανικών και άλλα και χρησιµοποιούνται στην λιπασµατοποίηση. Σε πολλούς ευρωπαϊκούς δήµους η κοµποστοποίηση είναι πρώτη προτεραιότητα σε οικιακό και δηµοτικό επίπεδο σε σχέση µε άλλους τοµείς ανακύκλωσης. Το νοµικό πλαίσιο στη χώρα µας, αν και δεν είναι λεπτοµερές και πλούσιο αναφορικά µε την κοµποστοποίηση προβλέπει: Εικόνα 1 : Κάδοι, χώροι, διαδικασία ( ) α) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat. β) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat.

3 γ) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat (Κ.Υ.Α /3508 Αρ. Φύλλου /12/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων). Η βιοαποικοδόµηση και η εκµετάλλευση των οργανικών αποβλήτων είναι πολύ σηµαντική, αν ληφθεί υπόψη ότι καταλαµβάνουν το 40% ως 60% των συνολικών αποβλήτων και από αυτά το 70% λιπασµατοποιούνται. Αθροιστικά αυτό σηµαίνει µείωση περίπου 35% των απορριµµάτων του πληθυσµού, ποσοστό εξαιρετικά µεγάλο. Η λιπασµατοποίηση καθίσταται περισσότερο αναγκαία στη χώρα µας λόγω της µεσογειακής διατροφής από την οποία προκύπτει µεγάλος όγκος οικιακών αποβλήτων, που είναι πλούσια σε βιοαποικοδοµήσιµα προϊόντα και τα καταλληλότερα για την παρασκευή φυσικού λιπάσµατος. Η έναρξη της υλοποίησης του προγράµµατος αυτού στο χώρο του ηµοτικού Σχολείου πηγάζει από την ανάγκη ευαισθητοποίησης των µαθητών σε θέµατα διαχείρισης των απορριµµάτων, αλλαγής στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον και συνειδητοποίηση της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη.(θεοδωρίδου Σ, Τσιγγενοπούλου Ε, Κολίνη Κ, Τεστεµπάση Α) Τα παιδιά δεν έχουν προλάβει να παγιώσουν στερεότυπα στη χρήση των απορριµµάτων, όπως οι µεγάλοι, που θεωρούν πως η µόνη κατάληξή τους είναι οι χωµατερές.(παρασκευόπουλος Ι) Επίσης βασίζεται στο ρόλο του σύγχρονου σχολείου που είναι ανοιχτό στην κοινωνία, χωρίς στείρες γνώσεις και διδακτισµούς, αλλά µε ανάληψη πρωτοβουλιών και πρωτοπορία σε τοπικό και δηµοτικό επίπεδο.(απσ- ΕΠΠΣ) Κάδοι αυτοσχέδιοι ή εµπορίου έχουν αρχίσει να εµφανίζονται, σε πρώιµο στάδιο ακόµη, σε κήπους σπιτιών και µπαλκόνια πολυκατοικιών όπου γίνεται κοµποστοποίηση. Πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει ήδη αρκετοί ήµοι της χώρας µε χαραχτηριστικό παράδειγµα τους ήµους Καρπενησίου, Κηφισιάς, Ελευσίνας και Παιανίας. Ο ήµος Καρπενησίου σε συνεργασία µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου και τη ιεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης του Νοµού δηµιούργησαν το Κέντρο Κοµποστοποίησης µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των µαθητών στο ζήτηµα της ανακύκλωσης των οργανικών υλικών. Ο ήµος παραχώρησε το χώρο του ηµοτικού Σχολείου Γοργιανάδων, ώστε να µπορούν µαθητές από όλη την Ελλάδα να επισκέπτονται το Κέντρο και να µαθαίνουν αρχικά, θεωρητικά τη διαδικασία της κοµποστοποίησης και στη συνέχεια να µεταβαίνουν στις αποθήκες και στο χώρο πλησίον του σχολείου, όπου εκεί πλέον πρακτικά θα βλέπουν πως γίνεται η κοµποστοποίηση. Ο ήµος Κηφισιάς στα πλαίσια της ετήσιας ανθοκοµικής έκθεσης ενηµέρωσε τους µαθητές των σχολείων του ήµου για το πρόγραµµα της κοµποστοποίησης και προσέφερε έναν κάδο κοµποστοποίησης σε κάθε σχολείο, ώστε να ξεκινήσει άµεσα η λειτουργία. Οι ήµοι Ελευσίνας και Παιανίας παραχώρησαν δωρεάν κοµποστοποιητές σε δηµότες για να επεκταθεί το πρόγραµµα. Επίσης η περιβαλλοντική οµάδα του 4 ου Γυµνασίου Μεταµόρφωσης Αττικής, µέσα από οµαδική εργασία, κατασκεύασε µε επαναχρησιµοποιηµένα υλικά κοµποστοποιητή µε µηδαµινό κόστος στην αυλή του σχολείου και µε επιστολή της στο ήµο πρότεινε την τοποθέτηση παρόµοιων κάδων σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Στους κάδους θα κοµποστοποιούνται αρχικά τα κλαδέµατα των Σχολείων,

4 αλλά και της γειτονιάς. Επιπλέον µη κυβερνητικές οργανώσεις προωθούν αυτό τον τρόπο αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων. Πρώτο καθοριστικό σηµείο στην υλοποίηση του προγράµµατος είναι η σωστή ενηµέρωση των γονέων, γιατί σε αντίθεση µε την ανακύκλωση του χαρτιού, του αλουµινίου και της µπαταρίας, στην προκειµένη περίπτωση προκύπτουν εύλογα και δικαιολογηµένα ερωτήµατα του τύπου: -Θα µυρίζει ο κάδος; -Θα συγκεντρώνει έντοµα και τρωκτικά; -Θα αποτελεί εστία µολύνσεων και κινδύνων για τα παιδιά; Η άρση των επιφυλάξεων και των φόβων των γονέων για το εγχείρηµα αποτελεί το ουσιαστικό βήµα εφαρµογής του προγράµµατος. εύτερο καθοριστικό σηµείο είναι η στάση του Συλλόγου ιδασκόντων και του ιευθυντή του Σχολείου. Το εγχείρηµα απαιτεί και την οµοφωνία των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και τη συµµετοχή τους, διαφορετικά είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε αποτυχία. Θετικό είναι ότι στην εκπαιδευτική κοινότητα έχουν ωριµάσει οι συνθήκες υποδοχής προγραµµάτων ανακύκλωσης και είναι πρόσφορο το έδαφος. Είναι όµως επιβεβληµένο µέσα από δηµοκρατική συζήτηση να συζητηθούν όλες οι λεπτοµέρειες διεξοδικά, να διασαφηνιστούν σηµεία του προγράµµατος και να λυθούν απορίες. Η κοµποστοποίηση µε τον τρόπο που γίνεται συµπεριλαµβάνει όλο το έµψυχο υλικό του σχολικού συγκροτήµατος.( Σαΐτης Χ) Η όλη διαδικασία ανήκει στις καινοτόµες παιδαγωγικές πρακτικές, είναι καθαρά βιωµατική, διαθεµατική, γιατί προσεγγίζεται οριζόντια από τα περισσότερα µαθήµατα του ωρολογίου προγράµµατος, όπως Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικά, Γεωγραφία, Γλώσσα και Αγωγή του πολίτη. Εκπληρώνει και τους τρεις στόχους της στοχοθεσίας του Bloom: α)γνωστικούς: Οι µαθητές πληροφορούνται ότι τα οργανικά απόβλητα κατά την ταφή και την αποικοδόµηση παράγουν µεγάλες ποσότητες CH 4, CO και H 2 S, που είναι υπεύθυνα για το φαινόµενο του θερµοκηπίου (Φυσικά). Επίσης συνειδητοποιούν ότι η αποσύνθεση και βιοαποικοδόµηση αποτελούν τη βασική και φυσική οδό αειφόρου λειτουργίας του πλανήτη. Ελαχιστοποιείται η χρήση συνθετικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, που τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις καθιστώντας φτωχό και δηλητηριασµένο το έδαφος, γιατί το κοµπόστ βελτιώνει και εµπλουτίζει την ποιότητα των εδαφών. Μαθαίνουν ότι η µείωση του όγκου των απορριµµάτων επιφέρει µείωση των δηµοτικών τελών, εξοικονόµηση χρηµάτων και επιµήκυνση του χρόνου ζωής των υπαρχουσών χωµατερών που τείνει να λάβει διαστάσεις εθνικού προβλήµατος. (Αγωγή του πολίτη-μελέτη Περιβάλλοντος). Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και η αλόγιστη επέµβαση στο περιβάλλον από τους µεγαλύτερους θα κληροδοτήσει σε αυτά δυσοίωνες προοπτικές.(σφενδουράκης Σ) β)ψυχοκινητικούς: Τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες της οµαδικής εργασίας, του διαλόγου, της κοινωνικής συµµετοχής και της ευθύνης. Αποκτούν κώδικα αξιών και συµπεριφορών. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα αντιµετωπίζονται µόνο µέσα από συλλογικής µορφής πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και το συγκεκριµένο εγχείρηµα απαιτεί τον ισότιµο διάλογο ανάµεσα στους µαθητές και το δάσκαλο για τη συλλογή των υλικών, τη διαλογή, την εναπόθεσή τους στους κάδους, τη φροντίδα και τον έλεγχό του σωρού.(κολλιάδης Ε) Η παρασκευή οικιακού κοµπόστ εµπίπτει στην άµεση και σκόπιµη εµπειρία που σύµφωνα µε τον κώνο του Dale επιτυγχάνεται η πρόσληψη και αφοµοίωση σε µέγιστο βαθµό. Έννοιες όπως αειφορία, ανάκτηση, αξιοποίηση και

5 επαναχρησιµοποίηση που είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές από τα παιδιά µε την παραδοσιακή διδασκαλία, κατανοούνται εύκολα µε τη βιωµατική αυτή µέθοδο. Ο δάσκαλος υποχωρεί αφήνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα παιδιά. Οι µαθητές βιώνοντας και συµµετέχοντας στην παρασκευή κοµπόστ αποκτούν δεξιότητες φροντίδας φυτών και δέντρων και κατεπέκτασιν της αγάπης και της προστασίας τους. (Ματσαγγούρας Η) Η ατοµικότητα που κυριαρχεί στην παραδοσιακή διδασκαλία παραχωρεί τη θέση της στη συλλογικότητα. Η συµµετοχή στη µετατροπή οικιακών απορριµµάτων σε πλούσιο λίπασµα συµβάλλει και στην ευαισθητοποίηση σε άλλες µορφές ανακύκλωσης. Το καταλυτικό της πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες µορφές διαχείρισης υλικών είναι ότι το παιδί συµµετέχει και παρακολουθεί όλη την πορεία του υλικού από την αγορά και κατανάλωση ως την µετατροπή του σε λίπασµα, έτοιµο για χρήση. Αντίθετα στην ανακύκλωση χαρτιού ή αλουµινίου ο µαθητής συµµετέχει µόνο στη συλλογή τους και στερείται της ικανοποίησης «να απολαύσει τους καρπούς των κόπων του», αφού σπάνια κανείς επισκέπτεται τα εργαστάσια που µετατρέπουν τα υλικά αυτά σε επαναχρησιµοποιήσιµα. γ)συναισθηµατικούς: Οι µαθητές βιώνουν την απαράµιλλη οµορφιά του φυσικού περιβάλλοντος και την απόλαυση να το φροντίζουν και να ζουν µέσα σε αυτό, αλλά και τη θλίψη από την καταστροφή του.(γεωργόπουλος Α) Ευχαριστιούνται από τη συνεργασία, ικανοποιούνται και χαίρονται από το αποτέλεσµα του έργου τους που φαίνεται στην πορεία του κήπου και των φυτών. Θαυµάζουν την αυτάρκη λειτουργία του περιβάλλοντος, να τρέφεται δηλαδή αενάως από τα ίδια του τα προϊόντα.(αριανούτσου Μ,Βαλάκος Ε, Μπίτης Ι, Τάφας Τρ) Η διαδικασία πρέπει απαραίτητα να ευχαριστεί και να διασκεδάζει τους µαθητές και σε καµιά περίπτωση να µην πλησιάζει την παραδοσιακή µορφή ενός ακόµη µαθήµατος µε τα αρνητικά παρεπόµενά του, όπως καταναγκασµός, εξέταση, άγχος και ρουτίνα. Ένας από τους στόχους του εγχειρήµατος είναι και η καλλιέργεια της κουλτούρας του εθελοντισµού, που απουσιάζει από την πατρίδα µας και θα γίνει ανέφικτος, αν εφαρµοστούν τακτικές και µέθοδοι του παραδοσιακού σχολείου. Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης και διαθεµατικά από τα µαθήµατά του ωρολογίου προγράµµατος µε συµµετοχή όλων των µαθητών του σχολείου.(fray K) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ Ι ΕΩΝ Έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών σε σχέση µε την καλλιέργεια, τις συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, τη σύσταση των εδαφών, την αποικοδόµηση των ζωντανών οργανισµών και ευρύτερα τον κύκλο της ζωής.(vygotsky) ιερευνάται, αν οι µαθητές γνωρίζουν τη µέθοδο, αν την έχουν εφαρµόσει οργανωµένα (κάδος) ή εµπειρικά (ελεύθερη εναπόθεση οικιακών απορριµµάτων σε αγροκτήµατα). υστυχώς τα νέα διδακτικά πακέτα του ηµοτικού Σχολείου, αν και γράφτηκαν πρόσφατα και έχουν οµολογουµένως εκτενείς αναφορές στην προστασία του περιβάλλοντος και στις µεθόδους ανακύκλωσης δεν κάνουν λόγο σε κανένα εγχειρίδιο, καµιάς τάξης για την κοµποστοποίηση. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να υπάρχει πλούσιο υλικό από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, χρήση slides, φύλλων εργασίας και ερωτηµατολογίων. Η φάση αυτή προσφέρεται για συζήτηση εκπαιδευτικού και µαθητών και µαθητών µεταξύ τους και διασαφήνισης όλων των πτυχών του εγχειρήµατος.(σαλβαράς Ι) Τα παιδιά πριν προχωρήσουν πρέπει να διακρίνουν µε λεπτοµέρεια τα βασικά στάδια υλοποίησης του εγχειρήµατος.(ausubel). Ενισχυτικά µπορεί να κληθούν υπεύθυνοι Π.Ε και Κ.Π.Ε για να υποστηρίξουν την προσπάθεια µε ενηµερωτικό υλικό και κατάθεση ανάλογων

6 εµπειριών. (Πυροβέτση Μ) Τη ενηµέρωση ακολουθεί το επίσης σηµαντικό κοµµάτι του σταδίου αυτού που είναι ο καταιγισµός ιδεών από την πλευρά των µαθητών. Κάθε γνώµη και πρόταση από τα παιδιά είναι δεκτή και ενθαρρύνονται οι µαθητές µε δυσκολίες ή µικρή συµµετοχή. Οι προτάσεις καταγράφονται, οµαδοποιούνται σε στάδια (Βασιλοπούλου). Το πρώτο στάδιο δεν πρέπει να προκαλέσει µε το υπερβολικά θεωρητικό µέρος την πλήξη και την υποχώρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Οι µαθητές είναι ανάγκη να συµµετάσχουν, να πιάσουν, να ασχοληθούν ενεργά για την επίτευξη της απόλυτης αφοµοίωσης και την αποφυγή της ανίας. (Dale Ε) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ Αυστηρή καταγραφή των βιοαποικοδοµήσιµων υλικών. Αφαιρούνται υλικά, που χρησιµοποιούνται επαγγελµατικά σε κοµποστοποίηση, για µεγαλύτερη ασφάλεια. Προτιµώνται υλικά που καταναλώνουν καθηµερινά τα παιδιά φέρνοντάς τα από το σπίτι ή αγοράζοντάς τα από το κυλικείο του σχολείου. Στατιστικά η πλειοψηφία των µαθητών φέρνει στο σχολείο φρούτα όπως µπανάνες, µήλα, πορτοκάλια, µανταρίνια, αχλάδια, σταφύλια, φράουλες, κεράσια και ροδάκινα. Τα υπολείµµατα των φρούτων αυτών αποτελούν άριστη ύλη κοµπόστ, µε την επισήµανση της ελεγχόµενης ποσότητας εσπεριδοειδών, γιατί, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, επιβραδύνουν την αποσύνθεση.το σχολαστικό πλύσιµο των φρούτων επιτελεί διπλό στόχο, γιατί προστατεύει τον οργανισµό του παιδιού και το κοµπόστ από τα φυτοφάρµακα. Επίσης καλή ύλη λιπασµατοποίησης αποτελούν τα αυγά για τα τσόφλια και τα καλαµπόκια. Προτείνεται η αποφυγή µεταφοράς καταναλωθέντων υλικών του σπιτιού για πρακτικούς λόγους αποφυγής συσσώρευσης µεγάλων ποσοτήτων αλλά και υγιεινής. Τα υπολείµµατα τοστ, τυρόπιτας, γλυκών, σνακς, κρουασάν και άλλων παρόµοιων επεξεργασµένων τροφίµων αποκλείονται της χρήσης όπως εµφαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν πεύκα και είναι φυσικό να συγκεντρώνονται σοβαρές ποσότητες πευκοβελόνων οι οποίες αν δεν κοµµατιασθούν θα δυσκολέψουν την αποσύνθεση του µείγµατος. Στο µείγµα συνεισφέρουν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου µε τα παραπάνω υλικά και επιπλέον µε τα υπολείµµατα καφέ και φίλτρων, χαρτιά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών δεν είναι συµβολική, αλλά ισότιµη στα πλαίσια ενός προγράµµατος συνεργασίας, αµοιβαιότητας και οµαδικής δουλειάς. Όσον αφορά τα υλικά κήπων, τα παρτέρια των σχολείων παρέχουν µεγάλες ποσότητες κλαδεµάτων, φύλλων, φυτών, καρπών για χρήση στη λιπασµατοποίηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα άρρωστα φυτά και τους σπόρους ζιζανίων για να µη µολυνθεί το προϊόν του κοµπόστ. Ο κατάλογος των απορριµµάτων συντάσσεται από τους µαθητές οι οποίοι και κατανέµουν, µε βάση τον παραπάνω πίνακα, όλα τα οργανικά απορρίµµατα ενός νοικοκυριού, ώστε να υπάρχει σαφέστατη εικόνα όσων χρησιµοποιούνται στην κοµποστοποίηση και όσων όχι. Ο δάσκαλος παρακολουθεί την κατάρτιση του πίνακα και παρεµβαίνει µόνο σε δύσκολα σηµεία για τα παιδιά. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑ ΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Επιλέγεται το σηµείο τοποθέτησης του κάδου. Προτιµούνται σηµεία που να είναι κοντά ή µέσα στον κήπο και τα παρτέρια του σχολείου και εύκολα προσβάσιµα για τους µαθητές. Επίσης είναι προτιµότερο να τοποθετείται σε χώµα για να διευκολύνεται η αποστράγγιση. Επειδή τη σχολική χρονιά επικρατούν κατά µέσο όρο χαµηλές θερµοκρασίες επιλέγεται ηλιόλουστη θέση. Χρήσιµο είναι να υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος δίπλα από τον κάδο για παραµένουν τα φύλλα και τα κλαδιά και να προστίθενται ανάλογα στο µείγµα. Οι κάδοι µπορεί να αγοραστούν έτοιµοι από το

7 εµπόριο, και είναι προτιµότερο για ηµοτικά Σχολεία, αλλά µπορεί και να κατασκευαστούν. Τα έξοδα προµήθειας των κάδων µπορεί ύστερα από αίτηµα να αναλάβουν οι ήµοι, όπως στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, ώστε το εγχείρηµα να αποκτήσει ευρύτερη απήχηση και συµµετοχή. ΠΡΑΣΙΝΑ (πολύ άζωτο [Ν] ) ΚΑΦΕΤΙΑ άνθρακας [C] ) (πολύς ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ! γκαζόν κλαδέµατα φρούτα και λαχανικά οικιακά φυτά απορρίµµατα κουζίνας π.χ. τσόφλια αβγών, υπολείµµατα καφέ (και τα φίλτρα) υπολείµµατα από αφέψηµα φλούδες από φρούτα και λαχανικά φύλλα φλούδες κορµών άχυρα πριονίδια χαρτί κουζίνας χαρτοπετσέτες στέλεχος καλαµποκιού κόκαλα απορρίµµατα σκύλων/γατών λάδια λίπη λιπαρές ουσίες υπολείµµατα από κρέατα/ψάρια γαλακτοκοµικά σπόρους ζιζανίων άρρωστα φυτά ΟΜΑ ΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ α) ηµιουργούνται οµάδες ενηµέρωσης των συµµαθητών για την εναπόθεση των υλικών στο κατάλληλο καλάθι. Στο πρώτο διάστηµα εφαρµογής του προγράµµατος είναι απαραίτητος ο έλεγχος για την αποφυγή σύγχυσης. Τα παιδιά είναι πιθανό να µπερδέψουν και να εναποθέσουν κατά πρώτον υλικά που προορίζονται για άλλες µορφές ανακύκλωσης (χαρτιά, αλουµίνια, µπαταρίες κ.ά.) και κατά δεύτερο οργανικά απόβλητα που πρέπει να αποφεύγονται και αναφέρθηκαν προηγουµένως. β)οι µαθητές καταγράφουν την ηµερήσια κα εβδοµαδιαία ποσότητα κάθε υλικού. Πρόκειται για πολύ σηµαντική διαδικασία για να αντιληφθεί ο καθένας τον όγκο των απορριµµάτων που παράγει καθηµερινά και είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσει µέσω της σακούλας σκουπιδιών και του κάδου. Ενδείκνυται η φάση αυτή να προηγείται της έναρξης της διαδικασίας, γιατί ο αρχικός ενθουσιασµός και η ανοργάνωτη εναπόθεση όλων των ποσοτήτων θα καθυστερήσει τη βιοαποικοδόµηση. Η καταγραφή επιτελεί διπλό έργο. Να υπάρχει αφενός ακριβής εικόνα των απορριµµάτων, ώστε να γίνει η σωστή σύσταση του µείγµατος, γιατί,όπως θα αναφερθεί πιο κάτω, είναι καθοριστική για την αποικοδόµηση των υλικών. Αφετέρου να πληροφορηθούν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τις µεγάλες ποσότητες που παράγει ένα άτοµο και κατά προέκταση ένα νοικοκυριό και τα αδιέξοδα της υπερκατανάλωσης, της αλόγιστης και ανεξέλεγκτης ρίψης των απορριµµάτων στις χωµατερές. ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ Εναποτίθενται οι ποσότητες, και ελέγχεται η πορεία της κοµποστοποίησης. Σύσταση µείγµατος: τα πράσινα υλικά είναι πλούσια σε άζωτο, ενώ τα καφέ σε άνθρακα. Άζωτο και άνθρακας είναι απαραίτητα για την κοµποστοποίηση σε αναλογία ένα µέρος πράσινο προς τρία µέρη καφέ. Τα καφέ µέρη, τα οποία αργούν να αποικοδοµηθούν, εναποτίθενται στο κάτω µέρος του κάδου.τα πράσινα µέρη, αν δεν

8 ανακατευθούν µε καφέ σαπίζουν και µυρίζουν. Η προσθήκη χώµατος ή έτοιµου κοµπόστ βοηθά τη διαδικασία αποικοδόµησης. εν πρέπει να προστίθενται µεγάλες ποσότητες εσπεριδοειδών, που καταναλώνονται σε ευρεία κλίµακα από τους µαθητές στο σχολείο, γιατί επιβραδύνουν την αποικοδόµηση, όπως επίσης φύλλα ευκαλύπτου που είναι τοξικά ή άρρωστα φύλλα ή φυτά.( ουλάµη Ε) ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα: το ανακάτεµα µια δύο φορές την εβδοµάδα, καθώς και η χρήση των αυστηρά συγκεκριµένων βιοαποικοδοµήσιµων υλικών εξασφαλίζει την απουσία δυσάρεστων οσµών και µικροοργανισµών που ζουν σε αναερόβιες συνθήκες και απαντούν στο κρίσιµο ερώτηµα και ταυτόχρονα επιφύλαξη και αιτίαση για την εφαρµογή της µεθόδου. Επίσης το ανακάτεµα επιταχύνει τη διαδικασία κοµποστοποίησης. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η χειµερινή περίοδος καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της σχολικής χρονιάς, χρειάζεται λιγότερο ανακάτεµα.(vegeterian & Vegan Forum) Το µίγµα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ υγρό ούτε πολύ ξερό και επιτυγχάνεται µε προσθήκη ξερών φύλλων ή νερού αντίστοιχα. Το άγγιγµα στο εσωτερικό του σωρού και η θερµή αίσθηση δείχνει ότι το µίγµα πηγαίνει πολύ καλά. Τα µικρά κλαδιά δίνουν τη δυνατότητα στο σωρό να αερίζεται, ενώ η παρουσία µεγάλης ποσότητας νερού εµποδίζει την κυκλοφορία αέρα, ενισχύει την αναερόβια αποσύνθεση και την πρόκληση οσµών που πρέπει να αποφευχθούν. Αν παρόλα αυτά υπάρξουν δυσάρεστες οσµές πρέπει να ανακατευθεί ο σωρός ή να καλυφθεί µε στεγνά υλικά. Επιπροσθέτως το µίγµα δεν πρέπει να συµπιέζεται. Όσο προχωρεί η διαδικασία ο όγκος µειώνεται, ο σωρός αποκτά σκούρο καφέ χρώµα και γήινη µυρωδιά χώµατος. Πιο γρήγορη αποικοδόµηση επιτυγχάνεται την άνοιξη και το καλοκαίρι, παρά το φθινόπωρο και το χειµώνα. Επειδή πρόκειται για κοµποστοποίηση που εξελίσσεται σε σχολείο, τα αποτελέσµατά της πρέπει να είναι εµφανή µέσα στο σχολικό έτος και ως εκτούτου η φροντίδα πρέπει να είναι µεγαλύτερη.(γκλιάος Κ) ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ Χρήση λιπάσµατος: το προϊόν που προκύπτει είναι άριστο λίπασµα για κήπους, γλάστρες, δέντρα, γκαζόν. Έχει προέλθει από οργανικές ουσίες που βοηθούν τα φυτά να µεγαλώσουν γρηγορότερα και περισσότερο. Περιέχει τα θρεπτικά συστατικά που προσδιορίζουν τη γονιµότητα των εδαφών. Επίσης συντελούν στη διατήρηση της συνοχής του εδάφους από τον άνεµο και το νερό( διάβρωση). Βελτιώνει θεαµατικά την ποιότητα των εδαφών και είναι κατάλληλο για επιφανειακή χρήση σε λαχανόκηπους και φυτά εσωτερικού χώρου και σε φύτεµα θάµνων και δέντρων σκαλίζοντας εσωτερικά.τα φυτά που θα καλλιεργηθούν µε τη χρήση κοµπόστ θα είναι υγιέστερα και ανθεκτικότερα στα παράσιτα. Το έτοιµο κοµπόστ χρησιµοποιείται ως µαγιά για το επόµενο µείγµα µιας και βοηθά τη γρήγορη αποικοδόµησή του. Το σηµαντικότερο είναι ότι ο µαθητής έχει την ευκαιρία να δει και να θαυµάσει τον «κόπο» του και πολύ περισσότερο παρατηρώντας τα θεαµατικά αποτελέσµατα στα φυτά, που αναζωογονούνται και αναπτύσσονται διαφορετικά από πριν. Μπορεί οι µαθητές να σκάψουν, να ρίξουν το λίπασµα και να φυτέψουν. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουν σε άλλες µορφές ανακύκλωσης και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ατονεί πολλές φορές το ενδιαφέρον.(συγκολλίτου Ε)

9 Εικόνα 2 : Χρήση λιπάσµατος από µαθητές ηµοτικού Σχολείου (www.ecorec.gr ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολογείται η όλη προσπάθεια µε λεπτοµέρεια. Καταγράφεται η συµµετοχή των µαθητών σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι δυσκολίες, οι ποσότητες και τα είδη των οργανικών αποβλήτων, η πορεία του κοµπόστ, η ποιότητά του, ακόµη και η πρόοδος των φυτών το χώµα των οποίων εµπλουτίστηκε µε το λίπασµα αυτό. Η αξιολόγηση δεν αποσκοπεί στη βαθµολόγηση µαθητών ή οµάδων, άλλωστε η συµµετοχή και µόνο εξασφαλίζει την επίτευξη της ευαισθητοποίησης, αλλά στη βελτίωση της τεχνικής και τη συνέχισή της, γιατί απώτερος σκοπός δεν είναι µόνο η γνωριµία, αλλά η παγίωση της εφαρµογής της. Τα δεδοµένα της αξιολόγησης είναι πολύτιµα επίσης για εφαρµογή του προγράµµατος από άλλα σχολεία ή και νοικοκυριά. Μπορεί να δηµοσιευτούν στο διαδίκτυο και να γίνει ανταλλαγή µε παρόµοιες εµπειρίες από άλλα σχολεία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΑΠΣ ΕΠΠΣ (2002) Αθήνα 2. Αριανούτσου Μ.,Βαλάκος Ε., Μπίτης Ι., Τάφας Τρ. (1994). Οικολογία Πληθυσµών ΕΚΠΑ. 3. Βασιλοπούλου Μ. (2001). Ο χάρτης των εννοιών ως εργαλείο µάθησης. Αθήνα. 4. Γεωργόπουλος Α.(2002). Περιβαλλοντική Ηθική, Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα 5. Γκλιάος Κ, (2004). Οδηγός κοµποστοποίησης. Πολύγυρος. 6. ιδακτικά πακέτα ηµοτικού Σχολείου (2006), Αγωγή του πολίτη, Γεωγραφία, Γλώσσα, Μελ. Περιβάλλοντος, Φυσικά 7. ουλάµη Ε. (2005). Κοµποστοποίηση οργανικού κλάσµατος οικιακών απορριµµάτων ήµος Αχαρνών. 8.Θεοδωρίδου, Σ. Τσιγγενοπούλου, Ε. Κολίνη, Κ. Τεστέµπαση, Α. (2004). Πρόταση ίδρυσης Εθνικού ικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Απορρίµµατα: Τα χρήσιµα «άχρηστα» Αθήνα 9. Κ.Υ.Α /3508 Αρ. Φύλλου /12/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων).

10 10. Κολιάδης Μ., (1997). Θεωρίες Μάθησης Α, Β,Γ τόµος (Βloom, Maslow,Thorndike,Dale,Gardner, Ausubel). Αθήνα. 11. Ματσαγγούρας Η. (2002). Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση. Αθήνα. 12. Ματσαγγούρας Η.(1994). Στρατηγικές διδασκαλίας. Εκδ. Gutenberg. Αθήνα. 13. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (www.ecorec.gr) 14..Παρασκευόπουλος Ι. (1995). Εξελικτική Ψυχολογία ( Piaget). Αθήνα 15.Πυροβέτση Μ. (2004). Χρήση εκπ/κού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην άτυπη και τυπική Εκπαίδευση. Αθήνα 17. Σαΐτης Χ, (2000) Οργάνωση & ιοίκηση της Εκπ/σης. Εκδόσεις Ατραπός. Αθήνα 18. Σαλβαράς Ι. (2000). Γλωσσική διδασκαλία για όλους τους µαθητές (Vygotsky). Αθήνα. 17. Συγκολλίτου, Ε.(1997). Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα Αθήνα. 19. Σφενδουράκης Σ. (2002). Βασικές Αρχές της Οικολογίας από τη σκοπιά της διαχείρισης. Αθήνα. Γ.Γ Νέας Γενιάς, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 20. Vegeterian & Vegan Forum. 21. Fray K. (1986). H µέθοδος Project :Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Η φύση ως πρότυπο Σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους, υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Δημοτών της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα»

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 1 Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 2 Κάδοι για τη συλλογή των απορριµµάτων Οι κάδοι που µοιράστηκαν στα πρώτα πιλοτικά σπίτια είναι τέσσερις µεγάλοι κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Φεβρουαρίου 2012 ΚΠΕ Δραπετσώνας Επιμορφωτική Ημερίδα Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΗ Χριστίνα Κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ Μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Λαμιέων είναι η προστασία και η φροντίδα του Περιβάλλοντος, το οποίο είναι συνυφασμένο με τη ζωή την καθημερινότητα και την ίδια μας την ύπαρξη. Σε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο

Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο Δήμητρα Σωτηροπούλου Δρ Γεωπονικών Επιστημων Διευθύντρια 1 ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ΚΠΕ Δραπετσώνας 29 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαίδευση και το σχολείο παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση http://wasptool.hua.gr www.envitech.org Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση Το έργο LIFE10 ENV/GR/622

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ευημερία. Αειφόρος Ανάπτυξη. Κοινωνική Ισότητα. Πολιτιστική Ζωτικότητα. Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας. Greek

Οικονομική Ευημερία. Αειφόρος Ανάπτυξη. Κοινωνική Ισότητα. Πολιτιστική Ζωτικότητα. Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας. Greek Αειφόρος Ανάπτυξη Πολιτιστική Ζωτικότητα Οικονομική Ευημερία Κοινωνική Ισότητα Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας Greek Καλωσήλθατε στην Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας του Norwood Payneham & St Peters Η Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας μέσα στα πλαίσια του Μεσογειακού Προγράμματος WASMAN, το οποίο προτίθεται να προωθήσει τη συνεργασία και τη διάδοση ορθών

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταξίδι στο κέντρο της γης Ο κόσµος των εντόµων Είµαι ο σπόρος Το παιχνίδι της χαµένης Θη-Σάυρας Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή κομποστοποιητή στο σχολικό κήπο ή στο σπίτι» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Κατασκευή κομποστοποιητή στο σχολικό κήπο ή στο σπίτι» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Κατασκευή κομποστοποιητή στο σχολικό κήπο ή στο σπίτι» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός μελών ομάδας:... Μέλη:......... Γραμματέας:... Όνομα ομάδας:... ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Ο κήπος του ΚΠΕ Τα φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας. Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» Γαία αειφόρος. Γαία μήτρα ζωής. Αναζητώντας το ευ ζην.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας. Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» Γαία αειφόρος. Γαία μήτρα ζωής. Αναζητώντας το ευ ζην. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» Γαία αειφόρος. Γαία μήτρα ζωής. Αναζητώντας το ευ ζην. Νάουσα 2008 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & «Γεωργία» Ο περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Ο σχολικός κήπος Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Ο σχολικός κήπος Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Τι προσφέρει ο σχολικός κήπος; Ανατρέχοντας στην ιστορία των σχολικών κήπων, διαπιστώνεται ότι, ο κυριότερος λόγος δημιουργίας τους ήταν η βιωματική διδασκαλία, η οποία ενθαρρύνει το μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622 ΧΡΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WASP TOOL ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι"! Το μυστικό......κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν που καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές]

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Παίζοντας µε τα Απορρίµµατα!! [Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Περιεχόµενα Σωστό- Λάθος... 3 Σταυρόλεξα... 4 Ακροστιχίδα... 6 Ναι/ Όχι... 7 Λαβύρινθοι... 8 Α. Βάλτε το αλουµινένιο κουτάκι στον κάδο ανακύκλωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τα οφέλη με την ανακύκλωση δεν είναι μόνο άμεσα οικονομικά, είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση ωστόσο πετυχαίνουμε: Να επαναχρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα καθαρό Περιβάλλον HELESI S.A. Bio-Actor. Κάδος Κομποστοποίησης Κήπου ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Για ένα καθαρό Περιβάλλον HELESI S.A. Bio-Actor. Κάδος Κομποστοποίησης Κήπου ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για ένα καθαρό Περιβάλλον HELESI S.A. Bio-Actor Κάδος Κομποστοποίησης Κήπου ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Οδηγίες Χρήσεως Bio-Actor Οικιακός κάδος διαλογής Κάδος διαλογής 10 λίτρων Έκδοση με ποδομοχλό Ο οικιακός κάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικιακή κομποστοποίηση μέσα από ερωτήσεις

Η οικιακή κομποστοποίηση μέσα από ερωτήσεις Η οικιακή κομποστοποίηση μέσα από ερωτήσεις Τι είναι η κομποστοποίηση; Πρόκειται για μια φυσική διεργασία, κατά την οποία ορισμένοι μικροοργανισμοί - ή για την ακρίβεια ορισμένα γκρουπ μικροοργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακή Κομποστοποίηση

Οικιακή Κομποστοποίηση Οικιακή Κομποστοποίηση Από το 2011 ξεκίνησε και στον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων πιλοτικά, το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης, με τη διανομή κάδων, με στόχο την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία;

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Για τον καθηγητή Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Στόχοι / Ικανότητες Στόχοι 1. Να προετοιµάσουν οι µαθητές δείγµατα ξηρού χώµατος και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. 2. Να κατανοήσουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες;

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; ιάγραµµα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Φ.Η.Σ. Συλλογικό σύστημα Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Υπό την αιγίδα και έγκριση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1056Β / 14.7.2004) Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Με απλά λόγια... Μικροοργανισμοί υπάρχουν παντού. Στον αέρα που αναπνέουμε, στο χώμα, στο νερό, στην τροφή, μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς, στην επιδερμίδα μας, στα φυτά,

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµασία της ανακύκλωσης Γνώσεις και απόψεις των µαθητών του Τσιρείου Γυµνασίου

Η σηµασία της ανακύκλωσης Γνώσεις και απόψεις των µαθητών του Τσιρείου Γυµνασίου Η σηµασία της ανακύκλωσης Γνώσεις και απόψεις των µαθητών του Τσιρείου Γυµνασίου Για χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος έζησε σε αρµονία µε τη φύση και το φυσικό του περιβάλλον που του πρόσφερε όσα χρειαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Ελιά. Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο είναι γένος καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των Ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα.

Ελιά. Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο είναι γένος καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των Ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Ελιά Ελιά Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο είναι γένος καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των Ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Ο καρπός του ονομάζεται επίσης ελιά και από αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατασκευή κομποστοποιητή στο σχολικό κήπο ή στο σπίτι. Επιμέλεια παρουσίασης: Βασιλοπούλου Σμαράγδα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ: Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας - Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Ομάδα εργασίας για προώθηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα