Κωνσταντίνος ουρούκας άσκαλος του 9 ου.σ. Αµαρουσίου Μεταπτυχιακός φοιτητής της ιδακτικής των Βιολογικών Μαθηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωνσταντίνος ουρούκας άσκαλος του 9 ου.σ. Αµαρουσίου Μεταπτυχιακός φοιτητής της ιδακτικής των Βιολογικών Μαθηµάτων dourouka@sch.gr"

Transcript

1 Οικιακή Κοµποστοποίηση (Λιπασµατοποίηση) Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση των Μαθητών του ηµοτικού Σχολείου στην Αξιοποίηση των Οργανικών Οικιακών Αποβλήτων Κωνσταντίνος ουρούκας άσκαλος του 9 ου.σ. Αµαρουσίου Μεταπτυχιακός φοιτητής της ιδακτικής των Βιολογικών Μαθηµάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο αριθµός των σχολείων που συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης έχει αυξηθεί θεαµατικά την τελευταία δεκαετία. Μεγάλη πρόοδος παρατηρείται και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων, όπου υλοποιούνται προγράµµατα ανακύκλωσης µετάλλων, γυαλιού, πλαστικών, ελαστικών και ηλεκτρικών συσκευών. Ο µόνος τοµέας που υστερεί στη χώρα µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η βιοαποικοδόµηση των οργανικών οικιακών απορριµµάτων. Η κοµποστοποίηση αθροιστικά σηµαίνει περίπου µείωση 35% των απορριµµάτων του πληθυσµού. Η προσπάθεια υλοποίησης του προγράµµατος αυτού στο χώρο του ηµοτικού Σχολείου πηγάζει από την ανάγκη ευαισθητοποίησης των µαθητών σε θέµατα διαχείρισης των απορριµµάτων, αλλαγής στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον και συνειδητοποίηση της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη. Η όλη διαδικασία είναι καθαρά βιωµατική, διαθεµατική και διαπερνά οριζόντια τα περισσότερα µαθήµατα του ωρολογίου προγράµµατος. Πληρεί και τους τρεις στόχους της στοχοθεσίας του Bloom, γνωστικούς, ψυχoκινητικούς και συναισθηµατικούς. Εκτυλίσσεται οµαδικά µε κύριους άξονες την αυτενέργεια, τη δηµιουργικότητα και την ευχαρίστηση των παιδιών. Η διαδικασία περιλαµβάνει οχτώ στάδια και µπορεί να εκπονηθεί µέσα από το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης, αλλά και µέσα από όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος του σχολείου. α ) έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών και καταιγισµός ιδεών, β ) αυστηρή καταγραφή µόνο των βιοαποικοδοµήσιµων υλικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια ενός ηµοτικού Σχολείου, γ ) επιλογή του κάδου και του κατάλληλου χώρου, δ ) δηµιουργία οµάδων µαθητών, ε ) έναρξη κοµποστοποίησης, στ ) φροντίδα και σωστή διαχείριση του κοµπόστ ζ )ολοκλήρωση του κοµπόστ, χρήση του ως λίπασµα στον κήπο του σχολείου,η )αξιολόγηση της διαδικασίας, καταγραφή δυσλειτουργιών και προβληµάτων και παρατήρηση των αποτελεσµάτων του λιπάσµατος, ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: στερεότυπα, ευαισθητοποίηση, βιωµατικό, ιδεοθύελλα, εθελοντισµός, οµαδικές δεξιότητες, αυτενέργεια, καινοτόµες παιδαγωγικές πρακτικές, διαθεµατικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται αλµατωδώς ο αριθµός των σχολείων που συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης, κυρίως χαρτιού, αλουµινίου και

2 µπαταρίας. Ο αρχικός ενθουσιασµός όχι µόνο δεν καταλάγιασε, αλλά παγιοποιήθηκε δίνοντας στις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και µαθητών µιαν έννοια µέρους της καθηµερινότητας. Ταυτόχρονα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων υλοποιούνται προγράµµατα ανακύκλωσης µετάλλων, γυαλιού, πλαστικών, ελαστικών και ηλεκτρικών συσκευών σε ευρεία κλίµακα. Ο µόνος τοµέας που υστερεί στη χώρα µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των ΗΠΑ είναι η βιοαποικοδόµηση των οργανικών οικιακών απορριµµάτων. Οργανικά απόβλητα θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από κλαδέµατα, φύλλα, υπολείµµατα φρούτων και λαχανικών και άλλα και χρησιµοποιούνται στην λιπασµατοποίηση. Σε πολλούς ευρωπαϊκούς δήµους η κοµποστοποίηση είναι πρώτη προτεραιότητα σε οικιακό και δηµοτικό επίπεδο σε σχέση µε άλλους τοµείς ανακύκλωσης. Το νοµικό πλαίσιο στη χώρα µας, αν και δεν είναι λεπτοµερές και πλούσιο αναφορικά µε την κοµποστοποίηση προβλέπει: Εικόνα 1 : Κάδοι, χώροι, διαδικασία ( ) α) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat. β) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat.

3 γ) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat (Κ.Υ.Α /3508 Αρ. Φύλλου /12/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων). Η βιοαποικοδόµηση και η εκµετάλλευση των οργανικών αποβλήτων είναι πολύ σηµαντική, αν ληφθεί υπόψη ότι καταλαµβάνουν το 40% ως 60% των συνολικών αποβλήτων και από αυτά το 70% λιπασµατοποιούνται. Αθροιστικά αυτό σηµαίνει µείωση περίπου 35% των απορριµµάτων του πληθυσµού, ποσοστό εξαιρετικά µεγάλο. Η λιπασµατοποίηση καθίσταται περισσότερο αναγκαία στη χώρα µας λόγω της µεσογειακής διατροφής από την οποία προκύπτει µεγάλος όγκος οικιακών αποβλήτων, που είναι πλούσια σε βιοαποικοδοµήσιµα προϊόντα και τα καταλληλότερα για την παρασκευή φυσικού λιπάσµατος. Η έναρξη της υλοποίησης του προγράµµατος αυτού στο χώρο του ηµοτικού Σχολείου πηγάζει από την ανάγκη ευαισθητοποίησης των µαθητών σε θέµατα διαχείρισης των απορριµµάτων, αλλαγής στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον και συνειδητοποίηση της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη.(θεοδωρίδου Σ, Τσιγγενοπούλου Ε, Κολίνη Κ, Τεστεµπάση Α) Τα παιδιά δεν έχουν προλάβει να παγιώσουν στερεότυπα στη χρήση των απορριµµάτων, όπως οι µεγάλοι, που θεωρούν πως η µόνη κατάληξή τους είναι οι χωµατερές.(παρασκευόπουλος Ι) Επίσης βασίζεται στο ρόλο του σύγχρονου σχολείου που είναι ανοιχτό στην κοινωνία, χωρίς στείρες γνώσεις και διδακτισµούς, αλλά µε ανάληψη πρωτοβουλιών και πρωτοπορία σε τοπικό και δηµοτικό επίπεδο.(απσ- ΕΠΠΣ) Κάδοι αυτοσχέδιοι ή εµπορίου έχουν αρχίσει να εµφανίζονται, σε πρώιµο στάδιο ακόµη, σε κήπους σπιτιών και µπαλκόνια πολυκατοικιών όπου γίνεται κοµποστοποίηση. Πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει ήδη αρκετοί ήµοι της χώρας µε χαραχτηριστικό παράδειγµα τους ήµους Καρπενησίου, Κηφισιάς, Ελευσίνας και Παιανίας. Ο ήµος Καρπενησίου σε συνεργασία µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου και τη ιεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης του Νοµού δηµιούργησαν το Κέντρο Κοµποστοποίησης µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των µαθητών στο ζήτηµα της ανακύκλωσης των οργανικών υλικών. Ο ήµος παραχώρησε το χώρο του ηµοτικού Σχολείου Γοργιανάδων, ώστε να µπορούν µαθητές από όλη την Ελλάδα να επισκέπτονται το Κέντρο και να µαθαίνουν αρχικά, θεωρητικά τη διαδικασία της κοµποστοποίησης και στη συνέχεια να µεταβαίνουν στις αποθήκες και στο χώρο πλησίον του σχολείου, όπου εκεί πλέον πρακτικά θα βλέπουν πως γίνεται η κοµποστοποίηση. Ο ήµος Κηφισιάς στα πλαίσια της ετήσιας ανθοκοµικής έκθεσης ενηµέρωσε τους µαθητές των σχολείων του ήµου για το πρόγραµµα της κοµποστοποίησης και προσέφερε έναν κάδο κοµποστοποίησης σε κάθε σχολείο, ώστε να ξεκινήσει άµεσα η λειτουργία. Οι ήµοι Ελευσίνας και Παιανίας παραχώρησαν δωρεάν κοµποστοποιητές σε δηµότες για να επεκταθεί το πρόγραµµα. Επίσης η περιβαλλοντική οµάδα του 4 ου Γυµνασίου Μεταµόρφωσης Αττικής, µέσα από οµαδική εργασία, κατασκεύασε µε επαναχρησιµοποιηµένα υλικά κοµποστοποιητή µε µηδαµινό κόστος στην αυλή του σχολείου και µε επιστολή της στο ήµο πρότεινε την τοποθέτηση παρόµοιων κάδων σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Στους κάδους θα κοµποστοποιούνται αρχικά τα κλαδέµατα των Σχολείων,

4 αλλά και της γειτονιάς. Επιπλέον µη κυβερνητικές οργανώσεις προωθούν αυτό τον τρόπο αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων. Πρώτο καθοριστικό σηµείο στην υλοποίηση του προγράµµατος είναι η σωστή ενηµέρωση των γονέων, γιατί σε αντίθεση µε την ανακύκλωση του χαρτιού, του αλουµινίου και της µπαταρίας, στην προκειµένη περίπτωση προκύπτουν εύλογα και δικαιολογηµένα ερωτήµατα του τύπου: -Θα µυρίζει ο κάδος; -Θα συγκεντρώνει έντοµα και τρωκτικά; -Θα αποτελεί εστία µολύνσεων και κινδύνων για τα παιδιά; Η άρση των επιφυλάξεων και των φόβων των γονέων για το εγχείρηµα αποτελεί το ουσιαστικό βήµα εφαρµογής του προγράµµατος. εύτερο καθοριστικό σηµείο είναι η στάση του Συλλόγου ιδασκόντων και του ιευθυντή του Σχολείου. Το εγχείρηµα απαιτεί και την οµοφωνία των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και τη συµµετοχή τους, διαφορετικά είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε αποτυχία. Θετικό είναι ότι στην εκπαιδευτική κοινότητα έχουν ωριµάσει οι συνθήκες υποδοχής προγραµµάτων ανακύκλωσης και είναι πρόσφορο το έδαφος. Είναι όµως επιβεβληµένο µέσα από δηµοκρατική συζήτηση να συζητηθούν όλες οι λεπτοµέρειες διεξοδικά, να διασαφηνιστούν σηµεία του προγράµµατος και να λυθούν απορίες. Η κοµποστοποίηση µε τον τρόπο που γίνεται συµπεριλαµβάνει όλο το έµψυχο υλικό του σχολικού συγκροτήµατος.( Σαΐτης Χ) Η όλη διαδικασία ανήκει στις καινοτόµες παιδαγωγικές πρακτικές, είναι καθαρά βιωµατική, διαθεµατική, γιατί προσεγγίζεται οριζόντια από τα περισσότερα µαθήµατα του ωρολογίου προγράµµατος, όπως Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικά, Γεωγραφία, Γλώσσα και Αγωγή του πολίτη. Εκπληρώνει και τους τρεις στόχους της στοχοθεσίας του Bloom: α)γνωστικούς: Οι µαθητές πληροφορούνται ότι τα οργανικά απόβλητα κατά την ταφή και την αποικοδόµηση παράγουν µεγάλες ποσότητες CH 4, CO και H 2 S, που είναι υπεύθυνα για το φαινόµενο του θερµοκηπίου (Φυσικά). Επίσης συνειδητοποιούν ότι η αποσύνθεση και βιοαποικοδόµηση αποτελούν τη βασική και φυσική οδό αειφόρου λειτουργίας του πλανήτη. Ελαχιστοποιείται η χρήση συνθετικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, που τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις καθιστώντας φτωχό και δηλητηριασµένο το έδαφος, γιατί το κοµπόστ βελτιώνει και εµπλουτίζει την ποιότητα των εδαφών. Μαθαίνουν ότι η µείωση του όγκου των απορριµµάτων επιφέρει µείωση των δηµοτικών τελών, εξοικονόµηση χρηµάτων και επιµήκυνση του χρόνου ζωής των υπαρχουσών χωµατερών που τείνει να λάβει διαστάσεις εθνικού προβλήµατος. (Αγωγή του πολίτη-μελέτη Περιβάλλοντος). Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και η αλόγιστη επέµβαση στο περιβάλλον από τους µεγαλύτερους θα κληροδοτήσει σε αυτά δυσοίωνες προοπτικές.(σφενδουράκης Σ) β)ψυχοκινητικούς: Τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες της οµαδικής εργασίας, του διαλόγου, της κοινωνικής συµµετοχής και της ευθύνης. Αποκτούν κώδικα αξιών και συµπεριφορών. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα αντιµετωπίζονται µόνο µέσα από συλλογικής µορφής πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και το συγκεκριµένο εγχείρηµα απαιτεί τον ισότιµο διάλογο ανάµεσα στους µαθητές και το δάσκαλο για τη συλλογή των υλικών, τη διαλογή, την εναπόθεσή τους στους κάδους, τη φροντίδα και τον έλεγχό του σωρού.(κολλιάδης Ε) Η παρασκευή οικιακού κοµπόστ εµπίπτει στην άµεση και σκόπιµη εµπειρία που σύµφωνα µε τον κώνο του Dale επιτυγχάνεται η πρόσληψη και αφοµοίωση σε µέγιστο βαθµό. Έννοιες όπως αειφορία, ανάκτηση, αξιοποίηση και

5 επαναχρησιµοποίηση που είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές από τα παιδιά µε την παραδοσιακή διδασκαλία, κατανοούνται εύκολα µε τη βιωµατική αυτή µέθοδο. Ο δάσκαλος υποχωρεί αφήνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα παιδιά. Οι µαθητές βιώνοντας και συµµετέχοντας στην παρασκευή κοµπόστ αποκτούν δεξιότητες φροντίδας φυτών και δέντρων και κατεπέκτασιν της αγάπης και της προστασίας τους. (Ματσαγγούρας Η) Η ατοµικότητα που κυριαρχεί στην παραδοσιακή διδασκαλία παραχωρεί τη θέση της στη συλλογικότητα. Η συµµετοχή στη µετατροπή οικιακών απορριµµάτων σε πλούσιο λίπασµα συµβάλλει και στην ευαισθητοποίηση σε άλλες µορφές ανακύκλωσης. Το καταλυτικό της πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες µορφές διαχείρισης υλικών είναι ότι το παιδί συµµετέχει και παρακολουθεί όλη την πορεία του υλικού από την αγορά και κατανάλωση ως την µετατροπή του σε λίπασµα, έτοιµο για χρήση. Αντίθετα στην ανακύκλωση χαρτιού ή αλουµινίου ο µαθητής συµµετέχει µόνο στη συλλογή τους και στερείται της ικανοποίησης «να απολαύσει τους καρπούς των κόπων του», αφού σπάνια κανείς επισκέπτεται τα εργαστάσια που µετατρέπουν τα υλικά αυτά σε επαναχρησιµοποιήσιµα. γ)συναισθηµατικούς: Οι µαθητές βιώνουν την απαράµιλλη οµορφιά του φυσικού περιβάλλοντος και την απόλαυση να το φροντίζουν και να ζουν µέσα σε αυτό, αλλά και τη θλίψη από την καταστροφή του.(γεωργόπουλος Α) Ευχαριστιούνται από τη συνεργασία, ικανοποιούνται και χαίρονται από το αποτέλεσµα του έργου τους που φαίνεται στην πορεία του κήπου και των φυτών. Θαυµάζουν την αυτάρκη λειτουργία του περιβάλλοντος, να τρέφεται δηλαδή αενάως από τα ίδια του τα προϊόντα.(αριανούτσου Μ,Βαλάκος Ε, Μπίτης Ι, Τάφας Τρ) Η διαδικασία πρέπει απαραίτητα να ευχαριστεί και να διασκεδάζει τους µαθητές και σε καµιά περίπτωση να µην πλησιάζει την παραδοσιακή µορφή ενός ακόµη µαθήµατος µε τα αρνητικά παρεπόµενά του, όπως καταναγκασµός, εξέταση, άγχος και ρουτίνα. Ένας από τους στόχους του εγχειρήµατος είναι και η καλλιέργεια της κουλτούρας του εθελοντισµού, που απουσιάζει από την πατρίδα µας και θα γίνει ανέφικτος, αν εφαρµοστούν τακτικές και µέθοδοι του παραδοσιακού σχολείου. Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης και διαθεµατικά από τα µαθήµατά του ωρολογίου προγράµµατος µε συµµετοχή όλων των µαθητών του σχολείου.(fray K) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ Ι ΕΩΝ Έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών σε σχέση µε την καλλιέργεια, τις συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, τη σύσταση των εδαφών, την αποικοδόµηση των ζωντανών οργανισµών και ευρύτερα τον κύκλο της ζωής.(vygotsky) ιερευνάται, αν οι µαθητές γνωρίζουν τη µέθοδο, αν την έχουν εφαρµόσει οργανωµένα (κάδος) ή εµπειρικά (ελεύθερη εναπόθεση οικιακών απορριµµάτων σε αγροκτήµατα). υστυχώς τα νέα διδακτικά πακέτα του ηµοτικού Σχολείου, αν και γράφτηκαν πρόσφατα και έχουν οµολογουµένως εκτενείς αναφορές στην προστασία του περιβάλλοντος και στις µεθόδους ανακύκλωσης δεν κάνουν λόγο σε κανένα εγχειρίδιο, καµιάς τάξης για την κοµποστοποίηση. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να υπάρχει πλούσιο υλικό από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, χρήση slides, φύλλων εργασίας και ερωτηµατολογίων. Η φάση αυτή προσφέρεται για συζήτηση εκπαιδευτικού και µαθητών και µαθητών µεταξύ τους και διασαφήνισης όλων των πτυχών του εγχειρήµατος.(σαλβαράς Ι) Τα παιδιά πριν προχωρήσουν πρέπει να διακρίνουν µε λεπτοµέρεια τα βασικά στάδια υλοποίησης του εγχειρήµατος.(ausubel). Ενισχυτικά µπορεί να κληθούν υπεύθυνοι Π.Ε και Κ.Π.Ε για να υποστηρίξουν την προσπάθεια µε ενηµερωτικό υλικό και κατάθεση ανάλογων

6 εµπειριών. (Πυροβέτση Μ) Τη ενηµέρωση ακολουθεί το επίσης σηµαντικό κοµµάτι του σταδίου αυτού που είναι ο καταιγισµός ιδεών από την πλευρά των µαθητών. Κάθε γνώµη και πρόταση από τα παιδιά είναι δεκτή και ενθαρρύνονται οι µαθητές µε δυσκολίες ή µικρή συµµετοχή. Οι προτάσεις καταγράφονται, οµαδοποιούνται σε στάδια (Βασιλοπούλου). Το πρώτο στάδιο δεν πρέπει να προκαλέσει µε το υπερβολικά θεωρητικό µέρος την πλήξη και την υποχώρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Οι µαθητές είναι ανάγκη να συµµετάσχουν, να πιάσουν, να ασχοληθούν ενεργά για την επίτευξη της απόλυτης αφοµοίωσης και την αποφυγή της ανίας. (Dale Ε) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ Αυστηρή καταγραφή των βιοαποικοδοµήσιµων υλικών. Αφαιρούνται υλικά, που χρησιµοποιούνται επαγγελµατικά σε κοµποστοποίηση, για µεγαλύτερη ασφάλεια. Προτιµώνται υλικά που καταναλώνουν καθηµερινά τα παιδιά φέρνοντάς τα από το σπίτι ή αγοράζοντάς τα από το κυλικείο του σχολείου. Στατιστικά η πλειοψηφία των µαθητών φέρνει στο σχολείο φρούτα όπως µπανάνες, µήλα, πορτοκάλια, µανταρίνια, αχλάδια, σταφύλια, φράουλες, κεράσια και ροδάκινα. Τα υπολείµµατα των φρούτων αυτών αποτελούν άριστη ύλη κοµπόστ, µε την επισήµανση της ελεγχόµενης ποσότητας εσπεριδοειδών, γιατί, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, επιβραδύνουν την αποσύνθεση.το σχολαστικό πλύσιµο των φρούτων επιτελεί διπλό στόχο, γιατί προστατεύει τον οργανισµό του παιδιού και το κοµπόστ από τα φυτοφάρµακα. Επίσης καλή ύλη λιπασµατοποίησης αποτελούν τα αυγά για τα τσόφλια και τα καλαµπόκια. Προτείνεται η αποφυγή µεταφοράς καταναλωθέντων υλικών του σπιτιού για πρακτικούς λόγους αποφυγής συσσώρευσης µεγάλων ποσοτήτων αλλά και υγιεινής. Τα υπολείµµατα τοστ, τυρόπιτας, γλυκών, σνακς, κρουασάν και άλλων παρόµοιων επεξεργασµένων τροφίµων αποκλείονται της χρήσης όπως εµφαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν πεύκα και είναι φυσικό να συγκεντρώνονται σοβαρές ποσότητες πευκοβελόνων οι οποίες αν δεν κοµµατιασθούν θα δυσκολέψουν την αποσύνθεση του µείγµατος. Στο µείγµα συνεισφέρουν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου µε τα παραπάνω υλικά και επιπλέον µε τα υπολείµµατα καφέ και φίλτρων, χαρτιά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών δεν είναι συµβολική, αλλά ισότιµη στα πλαίσια ενός προγράµµατος συνεργασίας, αµοιβαιότητας και οµαδικής δουλειάς. Όσον αφορά τα υλικά κήπων, τα παρτέρια των σχολείων παρέχουν µεγάλες ποσότητες κλαδεµάτων, φύλλων, φυτών, καρπών για χρήση στη λιπασµατοποίηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα άρρωστα φυτά και τους σπόρους ζιζανίων για να µη µολυνθεί το προϊόν του κοµπόστ. Ο κατάλογος των απορριµµάτων συντάσσεται από τους µαθητές οι οποίοι και κατανέµουν, µε βάση τον παραπάνω πίνακα, όλα τα οργανικά απορρίµµατα ενός νοικοκυριού, ώστε να υπάρχει σαφέστατη εικόνα όσων χρησιµοποιούνται στην κοµποστοποίηση και όσων όχι. Ο δάσκαλος παρακολουθεί την κατάρτιση του πίνακα και παρεµβαίνει µόνο σε δύσκολα σηµεία για τα παιδιά. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑ ΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Επιλέγεται το σηµείο τοποθέτησης του κάδου. Προτιµούνται σηµεία που να είναι κοντά ή µέσα στον κήπο και τα παρτέρια του σχολείου και εύκολα προσβάσιµα για τους µαθητές. Επίσης είναι προτιµότερο να τοποθετείται σε χώµα για να διευκολύνεται η αποστράγγιση. Επειδή τη σχολική χρονιά επικρατούν κατά µέσο όρο χαµηλές θερµοκρασίες επιλέγεται ηλιόλουστη θέση. Χρήσιµο είναι να υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος δίπλα από τον κάδο για παραµένουν τα φύλλα και τα κλαδιά και να προστίθενται ανάλογα στο µείγµα. Οι κάδοι µπορεί να αγοραστούν έτοιµοι από το

7 εµπόριο, και είναι προτιµότερο για ηµοτικά Σχολεία, αλλά µπορεί και να κατασκευαστούν. Τα έξοδα προµήθειας των κάδων µπορεί ύστερα από αίτηµα να αναλάβουν οι ήµοι, όπως στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, ώστε το εγχείρηµα να αποκτήσει ευρύτερη απήχηση και συµµετοχή. ΠΡΑΣΙΝΑ (πολύ άζωτο [Ν] ) ΚΑΦΕΤΙΑ άνθρακας [C] ) (πολύς ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ! γκαζόν κλαδέµατα φρούτα και λαχανικά οικιακά φυτά απορρίµµατα κουζίνας π.χ. τσόφλια αβγών, υπολείµµατα καφέ (και τα φίλτρα) υπολείµµατα από αφέψηµα φλούδες από φρούτα και λαχανικά φύλλα φλούδες κορµών άχυρα πριονίδια χαρτί κουζίνας χαρτοπετσέτες στέλεχος καλαµποκιού κόκαλα απορρίµµατα σκύλων/γατών λάδια λίπη λιπαρές ουσίες υπολείµµατα από κρέατα/ψάρια γαλακτοκοµικά σπόρους ζιζανίων άρρωστα φυτά ΟΜΑ ΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ α) ηµιουργούνται οµάδες ενηµέρωσης των συµµαθητών για την εναπόθεση των υλικών στο κατάλληλο καλάθι. Στο πρώτο διάστηµα εφαρµογής του προγράµµατος είναι απαραίτητος ο έλεγχος για την αποφυγή σύγχυσης. Τα παιδιά είναι πιθανό να µπερδέψουν και να εναποθέσουν κατά πρώτον υλικά που προορίζονται για άλλες µορφές ανακύκλωσης (χαρτιά, αλουµίνια, µπαταρίες κ.ά.) και κατά δεύτερο οργανικά απόβλητα που πρέπει να αποφεύγονται και αναφέρθηκαν προηγουµένως. β)οι µαθητές καταγράφουν την ηµερήσια κα εβδοµαδιαία ποσότητα κάθε υλικού. Πρόκειται για πολύ σηµαντική διαδικασία για να αντιληφθεί ο καθένας τον όγκο των απορριµµάτων που παράγει καθηµερινά και είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσει µέσω της σακούλας σκουπιδιών και του κάδου. Ενδείκνυται η φάση αυτή να προηγείται της έναρξης της διαδικασίας, γιατί ο αρχικός ενθουσιασµός και η ανοργάνωτη εναπόθεση όλων των ποσοτήτων θα καθυστερήσει τη βιοαποικοδόµηση. Η καταγραφή επιτελεί διπλό έργο. Να υπάρχει αφενός ακριβής εικόνα των απορριµµάτων, ώστε να γίνει η σωστή σύσταση του µείγµατος, γιατί,όπως θα αναφερθεί πιο κάτω, είναι καθοριστική για την αποικοδόµηση των υλικών. Αφετέρου να πληροφορηθούν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τις µεγάλες ποσότητες που παράγει ένα άτοµο και κατά προέκταση ένα νοικοκυριό και τα αδιέξοδα της υπερκατανάλωσης, της αλόγιστης και ανεξέλεγκτης ρίψης των απορριµµάτων στις χωµατερές. ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ Εναποτίθενται οι ποσότητες, και ελέγχεται η πορεία της κοµποστοποίησης. Σύσταση µείγµατος: τα πράσινα υλικά είναι πλούσια σε άζωτο, ενώ τα καφέ σε άνθρακα. Άζωτο και άνθρακας είναι απαραίτητα για την κοµποστοποίηση σε αναλογία ένα µέρος πράσινο προς τρία µέρη καφέ. Τα καφέ µέρη, τα οποία αργούν να αποικοδοµηθούν, εναποτίθενται στο κάτω µέρος του κάδου.τα πράσινα µέρη, αν δεν

8 ανακατευθούν µε καφέ σαπίζουν και µυρίζουν. Η προσθήκη χώµατος ή έτοιµου κοµπόστ βοηθά τη διαδικασία αποικοδόµησης. εν πρέπει να προστίθενται µεγάλες ποσότητες εσπεριδοειδών, που καταναλώνονται σε ευρεία κλίµακα από τους µαθητές στο σχολείο, γιατί επιβραδύνουν την αποικοδόµηση, όπως επίσης φύλλα ευκαλύπτου που είναι τοξικά ή άρρωστα φύλλα ή φυτά.( ουλάµη Ε) ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα: το ανακάτεµα µια δύο φορές την εβδοµάδα, καθώς και η χρήση των αυστηρά συγκεκριµένων βιοαποικοδοµήσιµων υλικών εξασφαλίζει την απουσία δυσάρεστων οσµών και µικροοργανισµών που ζουν σε αναερόβιες συνθήκες και απαντούν στο κρίσιµο ερώτηµα και ταυτόχρονα επιφύλαξη και αιτίαση για την εφαρµογή της µεθόδου. Επίσης το ανακάτεµα επιταχύνει τη διαδικασία κοµποστοποίησης. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η χειµερινή περίοδος καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της σχολικής χρονιάς, χρειάζεται λιγότερο ανακάτεµα.(vegeterian & Vegan Forum) Το µίγµα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ υγρό ούτε πολύ ξερό και επιτυγχάνεται µε προσθήκη ξερών φύλλων ή νερού αντίστοιχα. Το άγγιγµα στο εσωτερικό του σωρού και η θερµή αίσθηση δείχνει ότι το µίγµα πηγαίνει πολύ καλά. Τα µικρά κλαδιά δίνουν τη δυνατότητα στο σωρό να αερίζεται, ενώ η παρουσία µεγάλης ποσότητας νερού εµποδίζει την κυκλοφορία αέρα, ενισχύει την αναερόβια αποσύνθεση και την πρόκληση οσµών που πρέπει να αποφευχθούν. Αν παρόλα αυτά υπάρξουν δυσάρεστες οσµές πρέπει να ανακατευθεί ο σωρός ή να καλυφθεί µε στεγνά υλικά. Επιπροσθέτως το µίγµα δεν πρέπει να συµπιέζεται. Όσο προχωρεί η διαδικασία ο όγκος µειώνεται, ο σωρός αποκτά σκούρο καφέ χρώµα και γήινη µυρωδιά χώµατος. Πιο γρήγορη αποικοδόµηση επιτυγχάνεται την άνοιξη και το καλοκαίρι, παρά το φθινόπωρο και το χειµώνα. Επειδή πρόκειται για κοµποστοποίηση που εξελίσσεται σε σχολείο, τα αποτελέσµατά της πρέπει να είναι εµφανή µέσα στο σχολικό έτος και ως εκτούτου η φροντίδα πρέπει να είναι µεγαλύτερη.(γκλιάος Κ) ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ Χρήση λιπάσµατος: το προϊόν που προκύπτει είναι άριστο λίπασµα για κήπους, γλάστρες, δέντρα, γκαζόν. Έχει προέλθει από οργανικές ουσίες που βοηθούν τα φυτά να µεγαλώσουν γρηγορότερα και περισσότερο. Περιέχει τα θρεπτικά συστατικά που προσδιορίζουν τη γονιµότητα των εδαφών. Επίσης συντελούν στη διατήρηση της συνοχής του εδάφους από τον άνεµο και το νερό( διάβρωση). Βελτιώνει θεαµατικά την ποιότητα των εδαφών και είναι κατάλληλο για επιφανειακή χρήση σε λαχανόκηπους και φυτά εσωτερικού χώρου και σε φύτεµα θάµνων και δέντρων σκαλίζοντας εσωτερικά.τα φυτά που θα καλλιεργηθούν µε τη χρήση κοµπόστ θα είναι υγιέστερα και ανθεκτικότερα στα παράσιτα. Το έτοιµο κοµπόστ χρησιµοποιείται ως µαγιά για το επόµενο µείγµα µιας και βοηθά τη γρήγορη αποικοδόµησή του. Το σηµαντικότερο είναι ότι ο µαθητής έχει την ευκαιρία να δει και να θαυµάσει τον «κόπο» του και πολύ περισσότερο παρατηρώντας τα θεαµατικά αποτελέσµατα στα φυτά, που αναζωογονούνται και αναπτύσσονται διαφορετικά από πριν. Μπορεί οι µαθητές να σκάψουν, να ρίξουν το λίπασµα και να φυτέψουν. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουν σε άλλες µορφές ανακύκλωσης και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ατονεί πολλές φορές το ενδιαφέρον.(συγκολλίτου Ε)

9 Εικόνα 2 : Χρήση λιπάσµατος από µαθητές ηµοτικού Σχολείου (www.ecorec.gr ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολογείται η όλη προσπάθεια µε λεπτοµέρεια. Καταγράφεται η συµµετοχή των µαθητών σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι δυσκολίες, οι ποσότητες και τα είδη των οργανικών αποβλήτων, η πορεία του κοµπόστ, η ποιότητά του, ακόµη και η πρόοδος των φυτών το χώµα των οποίων εµπλουτίστηκε µε το λίπασµα αυτό. Η αξιολόγηση δεν αποσκοπεί στη βαθµολόγηση µαθητών ή οµάδων, άλλωστε η συµµετοχή και µόνο εξασφαλίζει την επίτευξη της ευαισθητοποίησης, αλλά στη βελτίωση της τεχνικής και τη συνέχισή της, γιατί απώτερος σκοπός δεν είναι µόνο η γνωριµία, αλλά η παγίωση της εφαρµογής της. Τα δεδοµένα της αξιολόγησης είναι πολύτιµα επίσης για εφαρµογή του προγράµµατος από άλλα σχολεία ή και νοικοκυριά. Μπορεί να δηµοσιευτούν στο διαδίκτυο και να γίνει ανταλλαγή µε παρόµοιες εµπειρίες από άλλα σχολεία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΑΠΣ ΕΠΠΣ (2002) Αθήνα 2. Αριανούτσου Μ.,Βαλάκος Ε., Μπίτης Ι., Τάφας Τρ. (1994). Οικολογία Πληθυσµών ΕΚΠΑ. 3. Βασιλοπούλου Μ. (2001). Ο χάρτης των εννοιών ως εργαλείο µάθησης. Αθήνα. 4. Γεωργόπουλος Α.(2002). Περιβαλλοντική Ηθική, Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα 5. Γκλιάος Κ, (2004). Οδηγός κοµποστοποίησης. Πολύγυρος. 6. ιδακτικά πακέτα ηµοτικού Σχολείου (2006), Αγωγή του πολίτη, Γεωγραφία, Γλώσσα, Μελ. Περιβάλλοντος, Φυσικά 7. ουλάµη Ε. (2005). Κοµποστοποίηση οργανικού κλάσµατος οικιακών απορριµµάτων ήµος Αχαρνών. 8.Θεοδωρίδου, Σ. Τσιγγενοπούλου, Ε. Κολίνη, Κ. Τεστέµπαση, Α. (2004). Πρόταση ίδρυσης Εθνικού ικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Απορρίµµατα: Τα χρήσιµα «άχρηστα» Αθήνα 9. Κ.Υ.Α /3508 Αρ. Φύλλου /12/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων).

10 10. Κολιάδης Μ., (1997). Θεωρίες Μάθησης Α, Β,Γ τόµος (Βloom, Maslow,Thorndike,Dale,Gardner, Ausubel). Αθήνα. 11. Ματσαγγούρας Η. (2002). Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση. Αθήνα. 12. Ματσαγγούρας Η.(1994). Στρατηγικές διδασκαλίας. Εκδ. Gutenberg. Αθήνα. 13. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (www.ecorec.gr) 14..Παρασκευόπουλος Ι. (1995). Εξελικτική Ψυχολογία ( Piaget). Αθήνα 15.Πυροβέτση Μ. (2004). Χρήση εκπ/κού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην άτυπη και τυπική Εκπαίδευση. Αθήνα 17. Σαΐτης Χ, (2000) Οργάνωση & ιοίκηση της Εκπ/σης. Εκδόσεις Ατραπός. Αθήνα 18. Σαλβαράς Ι. (2000). Γλωσσική διδασκαλία για όλους τους µαθητές (Vygotsky). Αθήνα. 17. Συγκολλίτου, Ε.(1997). Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα Αθήνα. 19. Σφενδουράκης Σ. (2002). Βασικές Αρχές της Οικολογίας από τη σκοπιά της διαχείρισης. Αθήνα. Γ.Γ Νέας Γενιάς, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 20. Vegeterian & Vegan Forum. 21. Fray K. (1986). H µέθοδος Project :Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Δήμος Καλαμαριάς ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η κομποστοποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κλαδέματα. Γρασίδι. Compost. Διατροφικά υπολείμματα. Φύλλα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κλαδέματα. Γρασίδι. Compost. Διατροφικά υπολείμματα. Φύλλα Δήμος Λαγκαδά ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Γρασίδι Κλαδέματα Compost Διατροφικά υπολείμματα Φύλλα H κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η

Διαβάστε περισσότερα

«Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Χερσονήσου: Ένα Πρόγραμμα μόνο με οφέλη» Νηστικάκη Νατάσσα, Χημικό Μηχανικό Ε.Μ.Π, ΜΒΑ, Ph.D,

«Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Χερσονήσου: Ένα Πρόγραμμα μόνο με οφέλη» Νηστικάκη Νατάσσα, Χημικό Μηχανικό Ε.Μ.Π, ΜΒΑ, Ph.D, «Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Χερσονήσου: Ένα Πρόγραμμα μόνο με οφέλη» Νηστικάκη Νατάσσα, Χημικό Μηχανικό Ε.Μ.Π, ΜΒΑ, Ph.D, ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑ Τι είναι η κομποστοποίηση; Η κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΣΤ 1 ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανακύκλωση ΣΤ 1 ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ανακύκλωση ΣΤ 1 ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεια σας! Είμαι η Μαρία και θα σας μιλήσω για την ανακύκλωση μπαταριών. Γεια σας! Είμαι η Χαριτίνη και θα σας μιλήσω για την κομποστοποίηση. Γεια σας! Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δήμος Καλαμαριάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Σταύρος Ζαμπέτογλου

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Η φύση ως πρότυπο Σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους, υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua.

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua. χαρτί χαρτόνι γυαλί πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα υπόλοιπα απόβλητα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα»

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 1 Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 2 Κάδοι για τη συλλογή των απορριµµάτων Οι κάδοι που µοιράστηκαν στα πρώτα πιλοτικά σπίτια είναι τέσσερις µεγάλοι κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Φεβρουαρίου 2012 ΚΠΕ Δραπετσώνας Επιμορφωτική Ημερίδα Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΗ Χριστίνα Κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Δημοτών της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο

Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο Δήμητρα Σωτηροπούλου Δρ Γεωπονικών Επιστημων Διευθύντρια 1 ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ΚΠΕ Δραπετσώνας 29 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαίδευση και το σχολείο παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη σkοποσ - δραστηριοτητα Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη Αντικείμενο: Η παραγωγή οργανοχουμικών

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Φύση και Σχολικοί Κήποι Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Ιστορικά στοιχεία Η «μόρφωση» του ανθρώπου άρχισε άτυπα από την επαφή του με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου

Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Μακροστοιχεία ( C O Η ) Ν Ρ Κ Με αυτή τη σειρά και στα λιπάσματα Ιχνοστοιχεία Mn Mg Zn B... (Fe) 15/10/2011 ΚΠΕ Λαυρίου 2 Ανόργανη Οργανική (χηλική)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΤΩΡΑ ΜΕ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΤΩΡΑ ΜΕ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 13-14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΤΩΡΑ ΜΕ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης Γενικό Θέμα: Απορρίμματα Σχολική χρονιά: 2011 2012 ΣΤΟΧΟΙ: Συνειδητοποίηση 1. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ Μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Λαμιέων είναι η προστασία και η φροντίδα του Περιβάλλοντος, το οποίο είναι συνυφασμένο με τη ζωή την καθημερινότητα και την ίδια μας την ύπαρξη. Σε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές δράσεις για τα απορρίμματα στη υτική Αττική

Εκπαιδευτικές δράσεις για τα απορρίμματα στη υτική Αττική Εκπαιδευτικές δράσεις για τα απορρίμματα στη υτική Αττική Θεοδωρίδου Ελένη, Υπ/νη ΠΕ Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπ/νη ΠΕ Α/βάθμιας Εκπαίδευσης ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών 6-9 Ιουλίου 2013 1ο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σχολείων για τη μείωση των απορριμμάτων. Νομικού Χριστίνα. μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΒΑΣ

Καλές πρακτικές σχολείων για τη μείωση των απορριμμάτων. Νομικού Χριστίνα. μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΒΑΣ Καλές πρακτικές σχολείων για τη μείωση των απορριμμάτων Νομικού Χριστίνα μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΒΑΣ Μετασχηματισμός του παραδοσιακού σχολείου σε αειφόρο Α. Στον παιδαγωγικό τομέα Μαθητοκεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14..

ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14.. ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14.. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ αισθητική απόλαυση μέσο για τη σχολική διδασκαλία, η οποία εστιάζει στη διατροφή και την υγεία δίνει ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ. Α. Αθανασόπουλος, Γεωπόνος Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ. Α. Αθανασόπουλος, Γεωπόνος Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, Γεωπόνος Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Σχεδόν στο 100% καλυμμένος με αδιαπέραστο υλικό γενικά αναξιοποίητος εξυπηρετεί κυρίως τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ρύπανση του εδάφους

4.2 Ρύπανση του εδάφους 110 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 4.2 Ρύπανση του εδάφους Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν το έδαφος Ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας και προβλήματα 2-1. Η ρύπανση του εδάφους οφείλεται κυρίως στη

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ευημερία. Αειφόρος Ανάπτυξη. Κοινωνική Ισότητα. Πολιτιστική Ζωτικότητα. Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας. Greek

Οικονομική Ευημερία. Αειφόρος Ανάπτυξη. Κοινωνική Ισότητα. Πολιτιστική Ζωτικότητα. Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας. Greek Αειφόρος Ανάπτυξη Πολιτιστική Ζωτικότητα Οικονομική Ευημερία Κοινωνική Ισότητα Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας Greek Καλωσήλθατε στην Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας του Norwood Payneham & St Peters Η Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αναβάθμιση του σχολικού χώρου, η περίπτωση του σχολικού κήπου

Περιβαλλοντική αναβάθμιση του σχολικού χώρου, η περίπτωση του σχολικού κήπου Περιβαλλοντική αναβάθμιση του σχολικού χώρου, η περίπτωση του σχολικού κήπου Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 2 Οκτωβρίου 2013 Ας πρασινίσουμε τα Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Σχ. Έτος: Ημερομηνία Αριθ. Πρωτ.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Σχ. Έτος: Ημερομηνία Αριθ. Πρωτ. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ X ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σχ. Έτος: 2012-2013 Ημερομηνία 26-11-2012 Αριθ. Πρωτ. 266 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση http://wasptool.hua.gr www.envitech.org Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση Το έργο LIFE10 ENV/GR/622

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ,

«ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ, 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ, ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» Υπεύθυνες Νηπιαγωγοί: Γεωργακοπούλου Βασιλική Κεσικιάδου Άννα Μήτσογλου Σουλτάνα Κρηνίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας μέσα στα πλαίσια του Μεσογειακού Προγράμματος WASMAN, το οποίο προτίθεται να προωθήσει τη συνεργασία και τη διάδοση ορθών

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Οίκος + Λόγος Η μελέτη του φυσικού οίκου Η επιστήμη που μελετά τη σχέση oργανισμών με το περιβάλλον Ernst Hekel ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 9/9/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης Απορριµµάτων Δήµου Σίφνου

Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης Απορριµµάτων Δήµου Σίφνου Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης Απορριµµάτων Δήµου Σίφνου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποδοµές Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήµου Σίφνου» (κωδ. MIS: 376162) Τι περιλαµβάνει η «Ολοκληρωµένη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παράρτημα 2. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ X ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 266 Σχ. Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ: Υπεύθυνοι νηπ/γοί :Kαντζά Γλυκερία,Ρέκκα Λίτσα Σχολ.έτος :2014-15 Πρόγραμμα βασισμένο στη «Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια»

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Θεματικές ενότητες: Προστατεύω Αναβαθμίζω Αναδεικνύω ένα χώρο καθαρό από σκουπίδια. Σκοπός του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλδή Σταυρούλα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καλδή Σταυρούλα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η διδακτική μέθοδος project στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καλδή Σταυρούλα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οκτώβριος 2014 Α. Εννοιολογική οριοθέτηση της διδακτικής μεθόδου project

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622 ΧΡΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WASP TOOL ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Βλαστικότητας σπόρων (GR)

Δοκιμή Βλαστικότητας σπόρων (GR) Δοκιμή Βλαστικότητας σπόρων (GR) Γενικές Πληροφορίες Περίληψη Put text here Στόχοι Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία βλάστησης των σπόρων και με όλες τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Γυµνάσιο & Λυκ. Τάξεις Φούρνων. Σχολικό έτος: 2013-2014

Α Λυκείου Γυµνάσιο & Λυκ. Τάξεις Φούρνων. Σχολικό έτος: 2013-2014 Α Λυκείου Γυµνάσιο & Λυκ. Τάξεις Φούρνων Σχολικό έτος: 2013-2014 Στόχοι της έρευνας Να γνωρίσουµε το πρόβληµα που υπάρχει στον πλανήτη µας σε σχέση µε τα απορρίµµατα και την µόλυνση του περιβάλλοντος Να

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος;

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος; Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα ΔΙΑ.ΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων

Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ έστειλε προς τον πρόεδρο της Περιφ. Ένωσης Δήμων, Δήμαρχο Αγρινίου κ. Μοσχολιό και τους δημάρχους της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Μικρός λαχανόκηπος στο νηπιαγωγείο μας!

Μικρός λαχανόκηπος στο νηπιαγωγείο μας! Μικρός λαχανόκηπος στο νηπιαγωγείο μας! Δεν έχουμε λαχανόκηπο έξω στην αυλή, διότι καταστράφηκε ο χώρος του πέρυσι από έναν δυνατό αέρα. Είπαμε, όμως, ότι μπορούμε να φτιάξουμε έναν μικρό μέσα στην τάξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Σχ. Έτος: Ημερομηνία Αριθ. Πρωτ. 266

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Σχ. Έτος: Ημερομηνία Αριθ. Πρωτ. 266 Παράρτημα 2. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ X ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σχ. Έτος: 2012-2013 Ημερομηνία 26-11-2012 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας. Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» Γαία αειφόρος. Γαία μήτρα ζωής. Αναζητώντας το ευ ζην.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας. Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» Γαία αειφόρος. Γαία μήτρα ζωής. Αναζητώντας το ευ ζην. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» Γαία αειφόρος. Γαία μήτρα ζωής. Αναζητώντας το ευ ζην. Νάουσα 2008 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & «Γεωργία» Ο περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ Ηµερίδα εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Κατερίνη, 10-10-2008 Η Παιδαγωγική του ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μέθοδος Project) Γιώργος Περδίκης Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2016-2017 Αρ. Μαθητών: 264 Αρ. Εκπαιδευτικών:

Διαβάστε περισσότερα