The trilingual inscription of Šābuhr at Kaaba i Zardušt (ŠKZ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The trilingual inscription of Šābuhr at Kaaba i Zardušt (ŠKZ)"

Transcript

1 The trilingual inscription of Šābuhr at Kaaba i Zardušt (ŠKZ) Res Gestae divi Saporis Pārsīg 1 1 1[an maz]desn bay [šābuhr šāhān šāh ērān ud anērān kē cihr az yazdān, pus mazdesn bay ardaxšēr šāhān šāh ērān kē cihr az 2 yazdān, nab bay pābag šāh, ērānšahr xvadāy ham. ud dāram] 2 šahr pārs, pahlav, [hūzestān, mēšān, āsūrestān, nodšēragān, arabestān, 3 ādurbāyagān, armin, 2 viruzān, segān, arrān, balāsagān, dā frāz ō kab kōf ud arrānān dar, ud hamag parišxvār kōf, māy, gurgān, marv, 4 harē(v),] 3 ud hamag abaršahr, kirmān, sa[gestān, tūrestān, makurān, pāradān, hindūgān, kušānšahr, dā frāz ō pašakbur, ud dā ō kāš, suvl (sugd), 5 ud cācestān, ud az hān ālag drayā, mazūnšahr. ud kunam pērōzšābuhr nām dḥ.ḥštr, ud kunam] 4 3 ohrmazdardašēr nām. [ud ēn and šahr 6 ud šāhriyār ud pāygōspān harv amāh ped bāz ud bannagīh ēstād hend. ud ka naxvist ped šahr ēstād hem, (ēg) gordyānos kēsar 7 az hamag hrōm gōt ud germān šahr zōr kird, ud ō āsūrestān abar ērān] 5 šahr ud amāh [āmad. ud ped āsūrestān 8 marz andar mešīk pedēmān 1 vazurg zambag būd. (ud) gordyānos 4 kēsar ōzad, hrōmāyīg zōr vānīd. ud hrōmāyīg filipos 9 kēsar kird. ud filipos kēsar amāh ō nemastīg āmad, ud gyān xūn dēnār panzsad-hazār ō-n dād, (ud) ped bāz ēstād. 10 ud amāh mešīk az] 6 ēd kird pērōzš[ābuhr] nām [ēstād]. ud kēsar did druxt, (ud) ō armin vināh kird. ud amāh abar hrōmāyīg šahr 11 vihist hem, ud hrōmāyīg zōr šast-hazār andar bēbališ 5 ōzad. ud āsūryā šahr ud cē abar āsūryā šahr parvār būd hamag ādursuxt (ud) 12 avīrān ud vardiyāz] 7 kird. (u-n) [ grift ped hān ē jār az hrōmāyīg šahr diz ud šahrestān: anat šahrestān az parvār hāmis, birt arūpān az parvār hāmis, birt aspōragān az parvār hāmis, 13 šūrā šahrestān] (az) parvār [hāmis, bēbališ šahrestān 1. ped-dēmān.

2 8 az] parvār hāmis, [mambōg 6 šahrestān az parvār hāmis, halab šahrestān az parvār hāmis, kennešrā šahrestān az parvār hāmis, apamiyā 14 šahrestān az parvār hāmis, refaniyos 2 šahrestān az parvār hāmis, zūma šahrestān az] parvār [hāmis, urnā šahrestān] az parvār hāmis, gindaros [šahrestān az parvār] 9 hāmis, armenāz šahrestān 15 az parvār hāmis, selōkiyā šahrestān az parvār hāmis, andiyok šahrestān 7 az parvār hāmis, kirros šahrestān az parvār hāmis, anī selōkiyā šahrestān az parvār hāmis, aleksandriyā 16šahr]estān az parvār, [nēkpolis šahrestān] az parvār hāmis, sinzar šahrestān az [parvār hāmis, 10 hamāt šahrestān az parvār hāmis, ariston šahrestān az parvār hāmis, dikor šahrestān 17 az parvār hāmis, dūrā šahrestān az parvār hāmis, dolox šahrestān az parvār 8 hāmis, korkusyā šahrestān az] parvār hāmis, germaniyos šahrestān [az parvār] hāmis, batnān šahrestān az [parvār hāmis, xānar 18 šahrestān az parvār hāmis; (ud) 11 andar kappadukiyā sātal šahr]estān az parvār hāmis, [domān šāhrestān az parvār hāmis, ar t angilyā šahrestān az parvār hāmis, sūš šahrestān az parvār hāmis, suvid 19 šahr]estān az parvār hāmis, [frāt šahrestān] az parvār hāmis; 9 hammar šahrestān [az parvār sīh-ud-haft]. 12 ud sidīg [jār ka amāh abar xarrān ud urhā vihist hem, ud xarrān ud urhā 20 parvast, (ēg) valeriyānos kēsar abar amāh āmad, ud būd abāg az germān šahr, az rešyā šahr, az nirkos šahr, az dākyā šahr, az] pannoniyā šahr, az 21 mūsyā šahr, az [estriyā šahr] 13 az espāniyā [šahr, az] afrikiyā šahr, az [trākyā šahr, 10 az butniyā šahr, az āsiyā šahr, az pamfa l iyā šahr, az esuriyā šahr, 22 az lūkunyā šahr,] az galātenyā [šahr, az] lūkiyā [šahr, az kilikiyā] šahr, az kappadukiyā šahr, az frūgiyā šahr, [az sūriyā] 14 šahr, az funikiyā šahr,] az 23 jehūdiyā [šahr, az arabiyā] šahr, [az muri ta n yā šahr, az germānyā šahr, az rodās šahr, az asenyos šahr, az 11 meyānrōdān] šahr, zōr haftād 24 hazār. ud az] hān ālag [xarrān ud] urhā abāg valeriyānos kēsar (vazurg) ardīg būd. u-n valeriyānos kēsar 15 x v ad ped x v ēš [dast] 25 dastgrav kird; [ud abārīg rbysyp (ud) sʾntwr ud hykmwn kē ō hān zōr sālār būd harv dastgrav kird ud bē ō 26pārs ānīd hend. ud sūriyā šahr, ud kilikiyā] šahr, [ud kappadukiyā] šahr 12 ādursuxt ud avīrān ud vardiyāz kird; [ud 27 grift hān jār az] 2. Parth. rnypws : Gr. Ῥεφανέαν.

3 16 hrōmāyīg šahr [aleksandriyā ī kat-isos šahrestān az parvār hāmis,] šamošād šāhrestān az parvār [hāmis, krtrʾy /kata ba lā?/ 3 šahrestān] az [parvār hāmis, 28 aygā šahrestān az parvār hāmis], māmsestiyā šahrestān az parvār hāmis, māllos šahrestān az parvār hāmis, adanā šahrestān az parvār hāmis, 17 tarsos šahrestān 13 az parvār hāmis, agustinā šahr[estān az parvār hāmis, šahrestān] az parvār [hāmis, zefiron šahrestān az 29 parvār hāmis, sebastiyā šahrestān az parvār hāmis,] korikos šahrestān az parvār [hāmis,] anzarbos šahrestān az parvār hāmis, kastābalā šahrestān az parvār hāmis,] nerōniyās šahrestān az] 18 parvār hāmis, 30 flāviyās šāhrestān az parvār hāmis, [nēkopolis šahrestān az parvār hāmis, epifaniyā šahrestān az parvār hāmis, 14 kēlendros šāhrestān az parvār hāmis,] anemurin [šahrestān 31 az] parvār hāmis, selinūs šahrestān az parvār hāmis, miyonpolis šahrestān 19 az parvār hāmis, [a n diyokiyā šahrestān] az parvār hāmis, [srtyʾp /selōkyā?/ šahrestān az parvār hāmis, mostinopolis šahrestān az 32parvār hāmis, tuyenā šahrestān az parvār hāmis, kēsariyā šāhrestān az] parvār hāmis, kōmānā 15 šahrestān az parvār hāmis, kubistriyā šahrestān [az parvār hāmis,] sebastiyā 20 šahrestān az 33 parvār [hāmis, bīrt šahrestān az parvār hāmis, rākūndiyā šahrestān az parvār hāmis, lārandā šahrestān az parvār hāmis, ikōniyā šahrestān az parvār hāmis; hammar] šahrestān 34 az parvār hāmis sīh-u-šaš. u-n mardōm cē az hrōmāyīg šahr [az anērān] 16 ped ēvār 21 ānīd. hān-an andar [ērān šahr, andar pārs 35 ud pahlav ud hūzestān ud āsūrestān ud anī šahr ō šahr kū amāh ud pidar ud niyāgān ud ahēnagān dastgird būd, hān-an ānōh 36 nišāst. ud amāh anīz vas šahr xvāst, ud vas] nām [ud nēvīh kird, ī ēdar nē nibišt,] bē ēn and. az [ēn] kird framād [ 37 nibištan] kū kē pas (az-an) bavānd 22 hān 17 ēn nām ud [nēvīh ud x v adāyīh ī amāh dānānd. ud pedisāy cē yazd amāh az ēd gōnag dastgird kunend, ud ped yazdān 38 ayyārīh ēn and šahr x v āhem ud dārem, ōh amāh-iz šahr ō šahr vas ādur varhrām nišāst, ud vas muvmard] kirbagīh 39 kird, u-n [vazurg yazdān vinārišn kird. ud ēdar-z ped nibišt nišāyem: ādur-ē] husrav-šābuhr 18 nām 23 ped amāh ruvān ud pādnām, ādur-ē husrav-āduranāhīd nām 40ped āduranāhīd [bāmbišnān bāmbišn ī amāh duxt] ruvān ud pādnām, [ādur-ē] husrav-ohrmazdardašēr nām ped ohrmazdardašēr 41 vazurg 3. Κατάβολον.

4 šāh arminān ī amāh pus ruvān ud pādnām, anī ādur-ē husrav-šābuhr nām ped šābuhr ī mēšān šāh ī amāh pus 42 ruvān ud pādnām, 19 ādur-ē 24 husrav-nersah nām ēr mazdesn nersah šāh hind sagestān ud tūrestān dā (ō) drayā 43 damb [ī amā pus] ruvān ud pādnām. ud hān [ī imēšān ādurān] dād u-n [cē] ēvēn nihād, ōh-iz harv 44 abar pādixšēr nibišt. bē az hān ākbrīd hazār ī az tarkafišn ō amāh ēvēn būd, ud amāh imēšān 45 ādurān dād, hān framāyem kū ēv kirīyed: ped amāh ruvān rōz 20 ō rōz 25 ākbrīd-ē, nān grīv-ē (ud) must panz, may pās 46 cahār; ped sāsān ī xvadāy, ud pābag šāh, ud šābuhr [šāh ī] pābagān, ud ardašēr šāhān šāh, ud x v arrānzēm ī šahr 47 bāmbišn, ud āduranāhīd bāmbišnān bāmbišn, ud dēnag bāmbišn, ud varhrām gēlān šāh, (ud) šābuhr ī 48mēšān šāh, ud ohrmazdardašēr ī vazurg šāh arminān, ud nersah ī sagān šāh, ud šābuhrduxtag ī 21 sagān 49 bāmbišn, 26 ud nersahduxt ī sagān bāmbišn, ud cašmag ī bāmbišn, ud pērōz ī vispuhr, ud [mirrōd ī bānūg šābuhr] šāhān šāh mād, ud nersah ī vispuhr, ud 50 rōdduxt duxš ī anōšag duxt, ud varāzduxt ī x v arrānzēm duxt, (ud) staxriyād bāmbišn, ud hormazdag ī arminān šāh pus hormazd, ud hormazdag, ud 51 ōdābaxt, ud varhrām, ud šābuhr, ud pērōz ī mēšān šāh pusar, 27 ud šābuhrduxtag ī mēšān šāh duxt, ud 22 ohrmazdduxtag ī 52sagān [šāh duxt, ruvān ākbrīd-ē,] nān grīv-ē must panz, may pās cahār. ud hān ākbrīd ī abārīg, hān dā pettūyād, 53 andum ped avēšān ruvān kē šāhān šāh framād ruvān yaštan, ud nāmcišt ped nibišt abar stān nibišt ēsted, rōz ō rōz ākbrīd-ē, nān grīv-ē must panz, may pās cahār. kē abar pābag 28 šāh 54 būd: sāsān ī ārnēkān, farrag ī farragān, vahrāmpād ī horagān, [aspūrag ī aspūragān,] puhrag ī mardēnagān, zīg ī āyēnīg, 23 šābuhr ī vēzanagān, šābuhr ī 55 mihr b ūzanagān. [kē] abar ardašēr šāhān šāh būd: sadārub ī abarēnag šāh, ardašēr ī marv šāh, ardašēr ī kirmān šāh, ardašēr ī sagān 56 šāh, dēnag ī 29 pābag šāh mād, rōdag ī ardašēr šāhān šāh mād, dēnag ī bāmbišnān bāmbišn ī pābagān, ardašēr ī bidaxš, pābag ī hazāruft, 57dēhēn ī varāz, sāsān ī sūrēn, sāsān ī andēgān xvadāy, pērōz ī kārin, 24 gōk ī kārin, abursām ī ardašērfarr, <gēlmān ī dumbāvannz,> raxš ī spāhbed, mard ī dibīrbed, pābag 58 ī āyēnīg, pākcihr (pāzīr) ī visfarragān, 30 vēfarr ī farragān, mihrx v āst ī b(a)rēsagān, hōmfrād ī māyagānbed, dirām ī zēnbed, cīrīg ī dādvar, [vardān ī āxvarrbed,]

5 59mihrag ī tōsaragān, zīg ī zabragān, sagbus ī nahcīrbed, hudōg ī grastbed, jāhēn ī mayyār. kē abar šābuhr šāhān šāh būd: ardašēr ī 60nodšēragān šāh, ardašēr ī 25 kirmān šāh, dēnag ī mēšān bāmbišn dastgird šābuhr, hamazāsp viruzān 31 šāh, valāš ī vispuhr ī pābagān, sāsān 61 ī vispuhr ī ped farragān dāšt, (anī) sāsān ī vispuhr [ī] ped kadōgān dāšt, nersah ī vispuhr ī pērōzagān, nersah ī vispuhr ī šābuhragān 4, šābuhr ī bidaxš, pābag ī hazāruft, pērōz ī aspped, 62 ardašēr ī varāz, ardašēr ī sūrēn, nersah ī andēgān 26 x v adāy, ardašēr ī kārin, 32 vehnām ī framadār, frīg ī vēandiyōgšābuhr šahrab, sridō ī [šāhmust, ardašēr ī ardašēršnōm,] pākcihr ī tahmšābuhr, ardašēr ī gōmān šahrab, 63 cašmag ī nēvšābuhr, vehnām ī šābuhršnōm, tīrmihr ī šahrgird dizbed, zīg ī āyēnīg, ardavān ī dumbāvannz, gundfarr ī āvgān (razmjōy ud) pābag ī pērōzšābuhr ī šambīdagān, vārzan ī gay šahrab, 64 kirdesrō ī bidaxš, pābag [ī] visfarragān, valāš ī [selōkān], yazdbād ī bānīgān handarzbed, pābag ī šafšēlār, nersah ī rind šahrab, tiyānag ī ahmadān šahrab, gulbed (vardbed) ī peristagbed, 65 jōymard ī rastagān, ardašēr ī vēfarragān, abursām ī šābuhr ī darīgān sālār, nersah ī bardagān (barragān), šābuhr ī nersahagān, 34 nersah ī 28 grastbed, hormazd ī dibīrbed pus ī hormazd ī dibīrbed, nādūg ī zēndānīg, pābag ī 66 darbed, pāsfal ī pāsfalagān, ādāš (abdaxš) ī dizbedagān, kirdēr ī hērbed, rastag ī vehardašēr šahrab, ardašēr ī bidaxšagān, mihrxvāst ī ganzvar, šabuhr ī framadār, aštād ī (fravardag- ) dibīr ī mihrān ī az ray, sāsān ī 67 šābestān ī sāsānagān, 35 virōy ī vāzārbed, ardašēr ī nērēz šahrab, baydād ī gulbedagān, kirdēr ardavān, zurvāndād ī bannagān, 29 vinnār ī sāsānagān, (mānzag šābestān,) sāsān ī dādvar, vardān ī nāšpādagān, gulag ī 68 varāzbed: <ēvdidān, ākbrīd-ē, nān ē grīv ud panz must, may cahār pās. nūn ciyōn amāh abar yazdān xīr ud kirdagān toxšem, ud yazdān dastgird hem, ud ped yazdān ayyārīh ēn and 69 šahr x v āst ud dāšt, nām ud nēvīh kird> kū kē pas amāh xvadāy bavend hān yazdān huperistādar ud 30 hukāmagdar bavēnd kū ōy-iz yazd ēn aōn ayyār bavēnd ciyōn amāh būd. Pahlavīg 1 az mazdesn baγ šābuhr šāhān šāh aryān ud anaryān kē žihr až yazdān puhr mazdesn baγ ardaxšēr šāhān šāh aryān kē žihr až yazdān puhrēpuhr baγ pābag šāh aryānxšahr x v adāy ahem. ud dārām xšahr 4. dʾtsplḥrykn : Parth. šḥypwḥrkn.

6 pārs, [parθav], hūzestān, mēšān, [āsūrestān, nodšēragān, arabestān, āδarbāδagān,] armin, 2 viružān, segān, arrān, balāsagān, yaδ frāž ō kab kōf ud arrānān bar, ud hamag perišx v ār kōf, māδ, virgān, marγ, harēv, ud hamag abarxšahr, kirmān, sagestān, tugrān (tūrān), makurān, pāraδān, hindestān, kušānxšahr, yaδ frāž ō pašakbur, ud yaδ ō kāš, suγd, ud cāc[estān, ud až hō ārag zreh] mazūnxšahr. ud karām [pērōzšābuhr] nām dḥ.ḥštr, ud karām 3 ohrmazdardašēr nām. ud im avend xšahr ud xšahrδār ud pāδgōspān harv amāh pad bāz ud bandagīf aveštād ahend. ud kaδ nax v išt pad xšahr aveštād ahem, gordyānos kēsar až hamag from gōt ud germān xšahr zāvar hangōsan kard, ud ō āsūrestān abar aryān xšahr ud amāh āγad. ud pad āsūrestān marz andar mešīk paddēmān vazurg zambag būd. gordyānos 4 kēsar ōžad, frōmēn zāvar vinībūd. ud frōmēn filipos kēsar kard. ud filipos kēsar amāh ō nemastīg āγad, ud gyān guxn dēnār panjsadhazār ō-n dāδ, pad bāz avištāδ, ud amāh mešīk až ēd kard pērōzšābuhr nām avištāδ. ud kēsar bid druxt, ō armin vinās kard. ud amāh abar frōmēn xšahr vihišt ahem, ud frōmēn zāvar šašt-hazār andar bēbāliš 5 ōžad. ud āsūriyā xšahr ud cē abar āsūriyā xšahr pariβār būd hamag āδar s uxt aβīrān ud vrdiyāz kard. ud grift pad hō ēv yāvar až frōmēn xšahr diz ud xšahrestān: anat xšahrestān aδ pariβār hamgōs, birt arūpān aδ pariβār hamgōs, birt aspōragān aδ pariβār hamgōs, šūrā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, bēbāliš xšahrestān aδ pariβār hamgōs, mambōg 6 xšahrestān aδ pariβār hamgōs, halab xšahrestān aδ pariβār hamgōs, kennešrā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, apumiyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, refaniyos xšahrestān aδ pariβār hamgōs, zūmā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, urnā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, gindaros xšahrestān aδ pariβār hamgōs, armenāž xšahrestān aδ pariβār hamgōs, selōkiyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, andiyok xšahrestān 7 aδ pariβār hamgōs, kirros xšahrestān aδ pariβār hamgōs, anī selōkiyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, alexsandriyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, nēkopolis 5 xšahrestān aδ pariβār hamgōs, si n zar xšahrestān aδ pariβār hamgōs, hamāt xšahrestān aδ pariβār hamgōs, areston xšahrestān aδ pariβār hamgōs, dikor xšahrestān aδ pariβār hamgōs, dūrā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, dōrox xšahrestān aδ pariβār 5. nykprwsy.

7 8 hamgōs, kurkūsiyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, germaniyos xšahrestān aδ pariβār hamgōs, batnān xšahrestān aδ pariβār hamgōs, xānar xšahrestān aδ pariβār hamgōs; andar kappadukiyā 6 šātar xšahrestān aδ pariβār hamgōs, dōmān xšahrestān aδ pariβār hamgōs, ar t angilyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, sūš xšahrestān aδ pariβār hamgōs, šuvid xšahrestān aδ pariβār hamgōs, frāt xšahrestān aδ pariβār hamgōs; 9 hamēsāg xšahrestān aδ pariβār hrīst-ud-haft. ud hridīg yāvar kaδ amāh abar xarrān ud urhāy vihišt ahem, ud xarrān ud urhāy parvayād 7, valeriyānos kēsar abar amāh āγad, ud būd aδ až germān xšahr, až rešyā xšahr, až nirkos xšahr, až dākyā xšahr, až pannoniyā xšahr, až mūsyā xšahr, až estriyā xšahr, až espāniyā xšahr, až afrikiyā 8 xšahr, až trākyā xšahr, 10 až butniyā xšahr, až āsiyā xšahr, až pamfaliyā xšahr, až esuriyā xšahr, až lūkunyā xšahr, až galātenyā xšahr, až lūkiyā xšahr, až kilikiyā xšahr, až kappadukiyā xšahr, až frūgiyā 9 xšahr, až sūriyā šahr, až funikiyā xšahr, až yūdayā xšahr, až arabiyā xšahr, až murrān xšahr, až germānyā xšahr, až rodās xšahr, až asenyos xšahr, až 11 maδyānrōδān xšahr, zāvar haftād-hazār. ud až hō ārag xarrān ud urhāy aδ valeriyānos kēsar vazurg raf būd. ud valeriyānos kēsar vxad pad vxēbēh dast dastgraβ kard; ud avyādag rbysyp sʾntwr ud hykmwn kē hō zāvar sārδār būd harv dastgraβ kard ud bē ō pārs ānīd ahend. ud sūriyā xšahr, ud kilikiyā xšahr, ud kappadukiyā xšahr, 12 āδar s uxt aβīrān ud vrdiyāz kard; ud grift hō yāvar až frōmēn xšahr alexsandriyā ī kat-isos xšahrestān aδ pariβār hamgōs, šamošād xšahrestān aδ pariβār hamgōs, krtrʾy /katabalā?/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, aygā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, māmsestiyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, māllos xšahrestān aδ pariβār hamgōs, ʾtʾ(d)yʾ /adanā/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs,trysst /tarsos/ xšahrestān 13 aδ pariβār hamgōs, <agustinā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, xšahrestān aδ pariβār hamgōs,> zefiron xšahrestān aδ pariβār hamgōs, sebastiyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, korikos xšahrestān aδ pariβār hamgōs, a n gripos xšahrestān aδ pariβār hamgōs, kastābalā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, nlykyʾs /nerōniyās/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, prʾnyʾs /flāviyās/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, nykprws /nēkopolis/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, epifaniyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, 6. kpwtkyʾ. 7. pywdywt: Gr. ἐπολιορκοῦμεν. 8. ʾprnyʾ. 9. prnkʾyʾ.

8 14 kydndrws /kēlendros/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, ʾnymyrdny /anemurin/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, srynwsy /selinūs/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, mydnprws /miyonpolis/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, ʾtywkyʾ /andiyokiyā/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, srtyʾp /selōkyā?/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, mwstynprws /mostinopolis/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, tuyenā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, kēsariyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, krmʾnʾdyʾ /kōmānā/ 15 xšahrestān aδ pariβār hamgōs, kubistriyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, sebastiyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, bīrt xšahrestān aδ pariβār hamgōs, rākūndiyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs, lʾlndyʾ /lārandā/ xšahrestān aδ pariβār hamgōs, ikōniyā xšahrestān aδ pariβār hamgōs;hamēsāg xšahrestān aδ pariβār hamgōs hrīst-ud-švah. ud mardōhmag cē až frōmēn xšahr až anaryān 16 pad ʾwʾr /āvār/ 10 ānīd. andar aryān xšahr, andar pārs, parθav, hūzestān, āsūrestān ud anī xšahr ō xšahr kū amāh ud pidar ud niyāgān ud hasēnagān dastgird būd, oδ nišāst. ud amāh anīž vas xšahrvxāšt, ud vas nām ud nēvīf kard, cē ēdar nē nibišt, bēž ēd avend. až ēd kard ʾwpdšt /aβdišt/ nibištan kū kē paš až-an bavānd 17 im nām ud nēvīf ud x v adāyīf cē amāh zānānd. ud lqbl kaδ kū yazd amāh až ēd gōnag dast dastegird karend, ud pad yazdān pušt im avend xšahr vxāzām ud dārām, ōh amāh-iž xšahr ō xšahr vas āδar varhrān nišāst, ud vas muγmard kirbagīf kard, ud vazurg yazdān vinārišn kard. ud ēdar-ž pad npwšt /nibišt/ nišāδām āδar ēv husravšābuhr 18 nām pad amāh arvān ud pāšnām, āδar ēv husrav-āδaranāhīd nām pad āδaranāhīd bāmbišnān bāmbišn amāh duxt arvān ud pāšnām, āδar ēv husrav-ohrmazdardašēr nām pad ohrmazdardašēr vazurg šāh arminān amāh puhr arvān ud pāšnām, anī āδar ēv husrav-šābuhr nām pad šābuhr mēšān šāh ī amāh puhr arvān ud pāšnām, 19 āδar ēv husrav-narīsaf nām ary mazdezn narīsaf šāh hind sagestān ud tugrestān yaδ ō zreh zamb amāh puhr arvān ud pāšnām. ud hō cē imīn āδarān dahām ud cē aβδēn avištād, ōh-iž harv abar pādixšēr nibišt. ud až hō ākbrīd hazār cē až tarkafišn ō-n aβδēn būd, ud amāh imīn āδarān dād, hō aβδēsām kū hēb karīhed: pad amāh arvān rōž 20 ō rōž ākbrīd ēv, naγn ēv grīv ud panj mušt, maδ cafār pās; pad sāsān x v adāy, ud pābag šāh, ud šābuhr šāh pābagān, ud ardašēr šāhān šāh, ud xvarrānzēm xšahr bāmbišn, āδaranāhīd bāmbišnān bāmbišn, 10. Cf. Armen. awar.

9 ud dēnag bāmbišn, varehrām gēlān šāh, šābuhr mēšān šāh, ohrmazdardašēr vazurg šāh arminān, narīsaf sagān šāh, šābuhrduxtag 21 sagān bāmbišn, cašmag ī bāmbišn, ud paryōz vispuhr, ud mirrōd bānūg šābuhr šāhān šāh mād, narīsaf vispuhr, rōdduxt duxš anōšag duxt, varāzduxt xvarrānzēm duxt, estaxriyād bāmbišn, ud ohrmazdag arminān šāh pus ohrmazd, ud ohrmazdag, ōdābaxt, ud varehrām, šābuhr, paryōz mēšān šāh pus, šābuhrduxtag mēšān šāh duxt, ud 22 ohrmazdduxtag sagān šāh duxt, arvān ākbrīd ēv, naγn ēv grīv ud panj mušt, maδ cafār pās. ud hō ākbrīd cē ōδ prtšywd 11, yaδ pettāved, āvadīn pad havīn arvān kē amāh aβδišt arvān yaštan, ud ēdar nibišt avištend. kē abar pābag šāh xvadāyīf būd ahend: sāsān āvarnēkān, farrag farragān, varehrāmpād horagān, aspūrag aspūragān, puhrag mardēnagān, zīg nivēδpad, 23 šābuhr vēzanagān, šābuhr mihrbūzanagān. kē abar ardašēr šāhān šāh xvadāyīf būd ahend: sʾtrp /sadārub/ abarēnag šāh, ardašēr marγ šāh, ardašēr kirmān šāh, ardašēr sagān šāh, dēnag pābag šāh mād, rōdag ardašēr šāhān šāh mād, dēnag bāmbišnān bāmbišn pābagān, ardašēr bidaxš, pābag hazāruft, dēhēn varāz, sāsān sūrēn, sāsān andēgān x v adāy, paryōz kārin, 24 gōk kārin, abursām ardaxšērfarr, gēlmān dumbāvannz, raxš spāhbed, mard dibīruft, pābag nivēδpad, pāžihr visfarragān, vēfarr farragān, mihrx v āšt b(a)rēsagān, hōm(a)frād mādagānbad, dirān zēnbad, šihrag dādβar, vardān āxvarrbad, mihrag tōsaragān, zīg zabragān, sagbus naxšīrbad, hudōg grastbad, zāhēn maδagdār. kē abar amāh x v adāyīf būd: ardaxšēr nodšēragān šāh, ardaxšēr 25 kirmān šāh, dēnag mēšān bāmbišn dastgird šābuhr, hamazāsp viružān šāh, valaγš vispuhr pābagān, sāsān vispuhr pad farragān dāšt, anī sāsān vispuhr cē pad kadōgān dāšt, narīsaf vispuhr paryōzagān, narīsaf vispuhr šābuhragān, šābuhr bidaxš, pābag hazāruft, paryōz asppad, ardaxšēr varāz, ardaxšēr sūrēn, narīsaf andēgān 26 x v adāy, ardaxšēr kārin, vehnām framadār, frīg vēandiyōgšābuhr xšahrab, sridō šāhmust, ardaxšēr ardaxšērxšnōm, pāžihr tahmšābuhr, ardaxšēr gōmān xšahrab, cašmag nēvšābuhr, vehnām šābuhrxšnōm, tīrmihr xšahrgard dizbad, zīg nivēδpad, ardaβān dumbāvandiž, gundfarn aβγgān razmyōδ ud pābiž 27 paryōzšābuhr šunbīdagān, vārzan ī gaβ xšahrab, kardesrav bidaxš, pābag visfarragān, valaγš ī selōkān, yazdbād bāmbišnān handarzbed, pābag ī safsērdār, narīsaf rind xšahrab, tiyānag ahmadān 11. Gr. περισσεύει.

10 xšahrab, vardbad parištagbad, yōδmard rastagān, ardaxšēr vēfarragān, abursām šābuhr darīgān sārdār, narīsaf bardagān (barragān), šābuhr narīsafagān, narīsaf 28 grastbed, ohrmazd dibīrbad, nādūg zēndānīg, pābag ī barbad, pāsfard pāsfardagān, abdaγš dizbadagān, kardēr ī ēhrbed, rastag vehardaxšēr xšahrab, ardaxšēr bidaxšagān, mihrx v āšt ī ganzβar, šabuhr framaδār, arštād mihrān pad fravardag dibīr, sāsān šābestān sāsānagān, virōδ vāžārbad, ardaxšēr nērēž xšahrab, baγdād ī vardbadegān, kardēr ardaβān, zurvāndād bandagān, 29 vinnār sāsānegān, mānzag šābestān, sāsān dādβar, vardān nāšpādagān, vardag varāzbad: ēv-bidān, ākbrīd ēv, naγn ēv grīv ud panj mušt, maδ cafār pās. avās cavāγōn amāh abar yazdān īr ud kardagān toxšem, ud yazdān dastgird ahem, ud pad yazdān aδyāvrīf im avend xšahr vxāšt ud dāšt, nām ud nēvīf kard hav-iž kē paš až amāh bavā ud farnaxv ahed hav-iž abar yazdānīr ud 30 kardagān toxšed kū yazd aδyāvar bavend ud dastgird (dastgīrv?) karend. dastnibēg im man ohrmazd dibīr šērag dibīr puhr. Yōnāyīg 1 ΕΓΩ ΜΑCΔΑΑCΝΗC ΘΕΟC CΑΠΩΡΗC ΒΑCΙΛΕΥC ΒΑCΙΛΕΩΝ ΑΡΙΑΝΩΝ Κ[Α]Ι ΑΝΑΡΙΑΝΩ[Ν] [ΕΚ] [ΓΕ]ΝΟΥC ΘΕΩ[Ν] ΥΙΟC Μ[ΑCΔΑ]ΑCΝΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΤΑΞΑΡΟΥ ΒΑCΙΛΕΥC ΒΑCΙΛΕΩΝ ΑΡΙΑΝΩΝ ΕΚ ΓΕΝΟΥC 2 ΘΕΩΝ ΕΓΓΟΝΟC ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΚΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΤΟΥ ΑΡΙΑΝΩΝ ΕΘΝΟΥC ΔΕCΠΟΤΗC ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΩ ΕΘΝΗ ΠΕΡCΙΔΑ Π[ΑΡΘΙΑΝ] ΟΥ[ΖΗΝ]ΗΝ Μ[ΗCΑΝ]ΗΝΗΝ ΑCCΥΡΙΑΝ ΑΔΙΑΒΗΝΗΝ ΑΡΑΒΙΑΝ 3 ΑΔΟΥΡΒΑΔΗΝΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑΝ ΙΒΗΡΙΑΝ ΜΑΧΕΛΟΝΙΑΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ...ΗΝΗ[Ν ΕΩC Ε]ΜΠ[ΡΟC]Θ[ΕΝ] ΚΑΠ ΟΡΟΥC ΚΑΙ ΠΥ[Λ]Ω[Ν ΑΛΑΝ]ΩΝ ΚΑΙ ΟΛ[Ο]Ν ΤΟ ΠΡΕCCΟΥΑΡ ΟΡΟC Μ[Α]ΔΗΝΗΝ ΓΟΥΡΓΑΝ ΜΑΡΟΥ 4 ΡΗΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩ ΕΘΝΗ ΚΕΡΜΑΝΖΗΝΗΝ CΕΓΙCΤΑΝΗΝ [ΤΟΥΡΗΝΗΝ]... ΠΑΡΑΔΗΝΗΝ ΙΝΔΙΑΝ ΚΑΙ ΚΟΥCΗΝ[ΩΝ ΕΘ]Ν[Η] ΕΩC ΕΜΠΡΟCΘΕΝ ΠΑCΚΙΒΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΩC ΚΑC CΩΔΙΚΗΝΗC 5 ΚΑΙ ΤCΑΤCΗΝΗC ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞ ΕΚΕΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥC ΤΗC ΘΑΑΑCCΗC ΜΙ...[ΕΘ]ΝΟC [ΚΑΙ ΕΚΑΛΕCΑΜΕΝ

11 Π]Η[Ρ]ΩCCΑΒΟΥΡ... [ΚΑΙ] ΕΚΑΛΕCΑΜΕΝ ΩΡΜΙCΔΑΡΤ[ΑΞ]ΙΡ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΤΑ ΤΟCΑΥΤΑ ΕΘΝΗ 6 ΚΑΙ ΤΟΥC ΔΕCΠΟΤΑC ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΠΑΝΤΟC ΜΕΡΟΥC ΠΑΝΤΑC ΗΜΕΙΝ [ΕΙC ΦΟΡΟΥC ΚΑΙ ΔΟΥΛ]ΕΙΑΝ ΕΚΤΗΚΑ[Μ]ΕΝ Κ[Α]Ι Ο[Τ]Ε ΠΡΩΤΩC ΕΠΙ ΤΗΝ ΒΑCΙΛΙΑΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕCΤΗΜΕΝ ΓΟΡΔΙΑΝΟC ΚΑΙCΑΡ 7 ΑΠΟ ΠΑCΗC ΤΗC ΠΩΜΑΙΩΝ ΑΡΧΗC ΓΟΥΘΘΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Δ[ΥΝ]Α[ΜΙΝ CΥΝΕΛΕΞ]ΕΝ ΚΑΙ [ΕΙ]C [ΤΗΝ ΑCCΥΡΙΑΝ ΕΠΙ ΤΟ Τ]ΩΝ ΑΡΙΑΝΩΝ ΕΘΝΟC ΚΑΙ ΗΜΑC ΕΠΗΛΘΕΝ ΚΑΙ ΕΙC ΤΟΥC ΟΡΟΥC 8 ΤΗC ΑCCΥΡΙΑC ΕΝ ΤΗ ΜΗCΙΧΗ ΕΞ ΕΝΑΝΤΙΑC ΠΟΛΕΜΟC ΜΕΤΑC ΓΕΓΟΝΕΝ ΚΑΙ [ΓΟΡΔΙΑΝΟC ΚΑΙCΑΡ Α]ΝΗΡΗ Κ[ΑΙ ΗΜΕΙC ΤΗΝ CΤΡΑΤΕΙΑΝ Τ]ΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΑΝΗΛΩCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΝ 9 ΚΑΙCΑΡΑ ΑΝΗΓΟΡΕΥCΑΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟC Ο ΚΑΙCΑΡ ΕΙC ΠΑΡΑΚΛΗCΙΝ ΗΛΘΕΝ ΚΑΙ Τ[Ω]Ν Ψ[Υ]ΧΩΝ [ΑΥΤΩ]Ν ΑΝΤΙΤΕΙΜ[Α ΠΕΝΤΑ]ΚΟCΙΑΝ ΧΕΙΛΙΑΔΑ ΔΗΝΑΡΙΩΝ ΗΜΕΙΝ ΕΔΟΤΟ ΚΑΙ ΕΙC ΦΟΡΟΥC ΗΜΕΙΝ ΕCΤΗ 10 ΚΑΙ ΗΜΕΙC ΜΙCΙΧΗΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΗΡΩCCΑΒΟΥΡ ΕΠΩΝΟΜΑCΑΜΕΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΙCΑΡ ΠΑΛΙΝ ΕΨΕΥCΑΤΟ ΚΑΙ ΕΙC ΤΗΝ Α[ΡΜΕΝΙΑ]Ν ΑΔΙΚΙΑΝ ΕΠΟΙΗCΕΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙC ΕΠΙ ΤΟ ΕΘΝΟC ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΩΡ- 11 ΜΗCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΧΕΙΛΙΑΔΑC ΕΝ ΒΑΡΒΑΡΙCCΩ ΑΝΙΛΑΜΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟC ΤΗC CΥΡ[Ι]ΑC ΚΑΙ Ο[CΑ ΕΠ Α]ΥΗΝ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΟΙ ΗCΑΝ ΠΑΝΤΑ ΕΚΑΥCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΗΡΗΜΩ- 12 CΑΜΕΝ ΚΑΙ ΕΚΡΑΤΗCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΚΕΙΝΤΗ ΤΗ ΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥC ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑCΤΕΛΛΟΥC ΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙC ΑΝΑΘΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΒΙΡΘΑΝ ΑCΠΩΡΑΚΟΥ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ 13 CΟΥΡΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΙΕΡΑΠΟΛΙΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ [ΒΕΡΡΟΙ]ΑΝ ΠΟΛΙΝ [CΥ]Ν ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΑΠΑΜΙΑ ΠΟ- 14 ΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΡΕΦΑΝΕΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΖΕΥΓΜΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΟΥΡΙΜ[Α Π]ΟΛΙΝ [CΥ]Ν ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ [ΓΙ]ΝΔΑΡΟΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΛΑΡΜΕΝΑΖΑ ΠΟΛΙΝ

12 15 CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ CΕΛΕΥΚΙΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΑΝΤΙΟΧΙΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ [Κ]ΥΡΡΟ[Ν ΠΟ]ΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΑΛΛΗΝ CΕΛΕΥΚΙΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΝ ΠΟ- 16 ΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΝΕΙΚΟΠΟΛΙΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ CΙΝΖΑΡΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩ[ΡΩ ΧΑ]Μ[Α]Θ ΠΟΛΙΝ [CΥ]Ν ΤΗ ΠΕ[Ρ]ΙΧΩΡΩ ΑΡΙCΤΗΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΔΙΧΩΡ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩ- 17 ΡΩ ΔΟΛΙΧΗΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΔΟΥΡΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΚΟΡΚΟΥCΙΩΝΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΓΕΡΜΑΝΕΙΚΙΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΒΑΤΝΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΧΑΝΑΡ 18 ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΚΑΙ ΤΗC ΚΑΠΠΑΔ[Ο]Κ[ΙΑ]C CΑΤΑΛΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΔΟΜΑΝ [ΠΟΛΙ]Ν CΥΝ [ΤΗ Π]ΕΡΙΧΩΡΩ ΑΡΤΑΝΓΙΛ.. ΠΟΛΙΝ [CΥΝ] ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ CΟΙCΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ CΟΥΙΔ[ΑΝ] 19 ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΦΡΕΑΤΑ ΠΟΛΙΝ [CΥΝ ΤΗ ΠΕ]ΡΙΧΩΡΩ ΟΜΟΥ ΠΟΛΕΙC ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ [CΥΝ ΤΑΙC] ΠΕ[ΡΙΧΩΡΟΙC] ΤΗ ΔΕ ΤΡΙΤΗ ΑΓΩΓΗ ΟΠΟΤ[Ε Η]ΜΕΙC ΕΠΙ ΚΑΡΡΑC ΤΕ ΚΑΙ ΕΔΕCCΑΝ ΩΡΜΗCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΡΡΑC ΚΑΙ ΕΔΕCCΑΝ 20 ΕΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΝ ΟΥΑΛΕΡΙΑΝΟC ΚΑΙCΑΡ [ΕΦ ΗΜΑC Η]ΛΘΕΝ ΚΑΙ ΗCΑΝ ΜΕ[Τ ΑΥΤΟ]Υ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΩ[Ν ΕΘ]Ν[ΟΥC Α]ΠΟ ΡΕΤΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΝΩΡΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΔΑΚΕΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΠΑΝΝΟΝΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ 21 ΜΥCΙΑC ΕΘΝΟ<Υ>C ΑΠΟ ΑΜΑCΤΡΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΙCΠΑΝΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠ[Ο...]ΤΑ[... Ε]ΘΝΟΥC ΑΠΟ ΘΡΑ[Κ]Ι[ΑC ΕΘΝΟ]ΥC ΑΠΟ ΒΙΘΥΝΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΑCΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ CΥΡΙΑC ΕΘΝΟΥC 22 ΑΠΟ ΛΥΚΑΟΝΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΙΑC [ΕΘΝΟ]ΥC ΑΠΟ ΛΥΚΙΑC ΕΘΝΟΥC [ΑΠΟ ΚΙΛΙΚΙΑC ΕΘ]ΝΟΥC ΑΠΟ ΚΑΠΠΑΔ[ΟΚΙ]ΑC [Ε]ΘΝΟΥC ΑΠΟ ΦΡΥΓΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ CΥΡΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΦΟΙΝΕΙΚΗC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ 23 ΙΟΥΔΑΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΑΡΑΒΙΑC ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑC ΕΘΝΟΥC [ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝ]ΙΑ[C ΕΘ]ΝΟΥC ΑΠΟ ΛΥΔΙΑC Ε[Θ]Ν[Ο]ΥC ΑΠΟ ΑCΗ..C ΕΘΝΟΥC ΑΠΟ ΜΕCΟΠΟΤΑΜΙΑC ΕΘΝΟΥC ΔΥΝΑΜΙC ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ

13 24 ΧΕΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΕΙΘΕΝ ΜΕΡΟΥC ΚΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕCCΩΝ ΜΕΤΑ [Ο]Υ[ΑΛΕΡΙ]ΑΝΟ[Υ Κ]ΑΙCΑΡΟ[C] ΜΕΓΑC ΠΟΛΕΜ[ΟC] ΗΜΕΙΝ ΓΕΓΟΝΕΝ ΚΑΙ ΟΥΑΛΕΡΙΑΝΟΝ ΚΑΙCΑΡΑ ΗΜΕΙC ΕΝ ΙΔΑΙΑC ΧΕΡCΙΝ 25 ΕΚΡΑΤΗCΑ/ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΟΥC ΛΟΙΠΟΥC ΤΟΝ ΤΕ ΕΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ CΥΝΚΛΗΤΙΚΟΥC ΚΑ[Ι Η]ΓΕΤΕΜΟΝ[Α]C ΟΙ[ΤΙ]ΝΕ[C] ΕΚΕΙΝΗC ΤΗC ΔΥΝΑΜΕΩC ΑΡΧΟΝΤΕC ΗCΑΝ ΠΑΝΤΑC ΤΟΥΤΟΥC ΕΝ ΧΕΡCΙΝ ΕΚΡΑΤΗCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΕΙC ΤΗΝ 26 ΠΕΡCΙΔΑ ΑΥΤΟΥC ΕΞΗΓΑΓΟΜΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟC ΤΗC CΥΡΙΑC ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟC ΤΗC ΚΙΛΙΚΙΑC ΚΑΙ ΑΤΟ ΕΘΝΟC ΤΗC ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑC ΠΥΡΙ ΕΚΑΥCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΗΕΗΜΩCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΗΧΜΑΛΩΤΙCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΕΚΡΑΤΗ- 27 CΑΜΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΔΕ ΤΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΡΑΤΗCΑΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥC ΡΩΜΑΙΩΝ CΑΜΟCΑΤΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ Α ΛΕΞΑΝΔΡΙΑΝ ΤΗΝ ΙCΟΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΟΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ 28 ΑΙΓΕΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΜΟΜΨΟΥΕCΤΙΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΜΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ [ΑΔ]ΑΝΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΤΑΡCΟΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΖΕΦΥΡΙΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ 29 ΠΕΡΙΧΩΡΩ CΕΒΑCΤΗΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΚΩΡΥΚΟΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΑΓΡΙΠΠΙΑΔΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΚΑCΤΑΒΛΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΝΕΡΩΝΙΑΔΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ 30 ΦΛΑΥΙΑΔΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΝΕΙΚΟΠΟΛΙΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΕΠΙΦΑΝΙΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΚΕΛΕΝΔΕΡΙΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΑΝΕΜΟΥΡΙΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ 31 ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ CΕΛΙΝΟΥΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΜΥΩΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΑΝΤΙΟΧΙΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ CΕΛΕΥΚΙΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΟΛΙΝ CΥΝ 32 ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΤΥΑΝΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ Μ ΗΙΑΚΑΡΙΡΗ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΚΟΜΑΝΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΚΥΒΙCΤΡΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ CΕΒΑCΤΙΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ

14 33 ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΒΙΡΘΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΠΑΚΟΥΝΔΙΑΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΛΑΡΑΝΔΑ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ ΙΚΟΝΙΝ ΠΟΛΙΝ CΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΧΩΡΩ Π ΑCΑC ΤΑΥΤΑC ΤΑC ΠΟΛΕΙC 34 ΚΥΝ ΤΑΙC ΠΕΡΙΧΩΡΟΙC ΑΥΤΩΝ ΛϜ ΚΑΙ ΑΝΘΡΟΠΟΥC ΤΟΥC ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥC ΡΩΜΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΡΙΑΝΩΝ ΕΝ ΑΡΠΑΓΗ ΗΓΑΓΑΜΕΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΗΜΕΤΕΡΩ ΕΘΝΕΙ ΤΩ ΑΡΙΑΝΩΝ ΕΝ ΠΕΡCΙΔΕΙ ΚΑΙ 35 ΕΝ ΠΑΡΘΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΟΥΖΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑCCΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙC ΕΤΕΡΟΙC ΕΘΝΕCΙΝ ΚΑΤ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΟΠΟΥ ΗΜΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟC ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΗΜΩΝ ΚΤΙCΜΑΤΑ ΗΝ ΕΚΕΙ ΑΥΤΟΥC 36 ΑΠΕΚΑΘΙCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙC ΕΤΕΡΑ ΠΟΛΛΑ ΕΘΝΗ ΕΖΗΤΗCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΙΗCΑΜΕΝ Α ΕΝΘΑΔΕ ΟΥΚ ΕΝΕΓΡΑΨΑΜΕΝ ΠΛΗΝ ΤΑ ΤΟCΑΥΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΚΕΛΕΥCΑΜΕΝ ΓΡΑ- 37 ΦΗΝΑΙ ΙΝΑ ΟCΤΙC ΜΕΘ ΗΜΑC ΕCΤΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΔΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕCΠΟΤΕΙΑΝ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΕΠΙΓΝΩCΕΤΑΙ ΚΑΤ ΕΚΕΙΝΟ ΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΗΜΑC ΟΥΤΩC ΔΑCΤΙΚΕΡΤΑC ΕΚΤΙCΑΝ ΚΑΙ ΕΙC ΤΗΝ ΒΟΗΘΙΑΝ 38 ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΑΥΤΑ ΤΑ ΤΟCΑΥΤΑ ΕΘΝΗ ΕΖΗΤΗCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΗΜΕΙC ΔΕ ΚΑΤΑ ΕΘΝΟC ΚΑΙ ΕΘΝΟC ΠΟΛΛΑ ΠΥΡΕΙΑ ΓΟΥΑΡΑΘΑΝ ΙΔΡΥCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙC ΑΝΘΡΩΠΟΙC ΜΑΓΟΙC ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΕΠΟΙΗCΑ- 39 ΜΑΝ ΚΑΙ ΕΙC ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΝΙΒΥCΤ ΚΑΘΙΔΡΥCΑΜΕΝ ΠΥΡΕΙΟΝ ΕΝ ΧΟCΤΡΩ CΑΒΟΥΡ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΙC ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΜΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟC CΥΝΤΗΡΗCΙΝ ΠΥΡΕΙΟΝ ΕΝ ΧCΤΡΩ ΑΔΟΥΡΑΝΑΙΔ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΙC 40 ΤΗΝ ΑΔΟΥΡΑΝΑΙΔ ΤΗC ΒΑCΙΛΙCCΗC ΤΩΝ ΒΑCΙΛΙCCΩΝ ΤΗC ΘΥΓΑΤΡΟC ΗΜΩΝ ΜΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟC CΥΝΤΗΡΗCΙΝ ΚΑΙ ΠΥΡΕΙΟΝ ΕΝ ΧΟCΤΡΩ ΟΡΜΙCΔΑΡΤΑΞΕΙΡ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΙC ΤΗΝ ΩΡΜΙCΔΑΡΤΑΞΕΙΡ 41 ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΑΡΜΕΝΙΑC ΥΙΟΥ ΗΜΩΝ ΜΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟC CΥΝΤΗΡΗCΙΝ ΕΤΕΡΟΝ ΠΥΡΕΙΟΝ ΕΝ ΧΟCΤΡΩ CΑΒΟΥΡ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΙC ΤΗΝ CΑΒΟΥΡ ΤΟΥ ΜΗCΑΝΗΝΩΝ ΒΑCΙΛΕΩC ΥΙΟΥ ΗΜΩΝ

15 42 ΜΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟC CΥΝΤΗΡΗCΙΝ ΚΑΙ ΠΥΡΕΙΟΝ ΕΝ ΧΟCΤΡΩ ΝΑΡCΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΙC ΤΗΝ ΑΡΙΑΝ ΜΑCΔΑΑCΝΟΥ ΝΑΡCΑΙΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΙΝΔΙΑC CΕΓΙCΤΗΝΗC ΤΟΥΡΗΝΗC ΕΩC ΧΕΙΛΟΥC 43 ΘΑΛΑCCΗC ΥΙΟΥ ΗΜΩΝ ΕΙC ΤΗΝ ΜΕΝΙΑΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟC CΥΝΤΗΡΗCΙΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ Ο ΤΟΥΤΟΙC ΤΟΙC ΠΥΡΙΟΙC ΠΑΡΕCΧΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΘΟC ΚΑΤΕCΤΗCΑΜΕΝ ΟΜΩC ΠΑΝΤΑ 44 ΕΙC ΕΝΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΑCΦΑΛΙCΜΑΤΟC ΤΗC ΤΕΙΜΗC ΕΓΡΑΨΑΜΕΝ ΚΑΙ Α ΕΚΕΝΩΝ Τ[Ω]Ν ΧΕΙΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑΡΚΑΠΗCΙΝ ΕΘΙΜΩΝ ΗΜΕΙΝ ΟΝΤΩΝ ΗΜΕΙC ΤΟΥΤΟΙC 45 ΤΟΙC ΠΥΡΕΙΟΙC ΕΔΩΚΑΜΕΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΕΚΕΛΕΥCΑΜΕΝ ΙΝΑ ΓΕΙΝΗΤΑΙ ΕΙC ΤΗΝ ΜΕΝΙΑΝ ΗΜΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΗΜΕΡΙCΙΟΝ ΕΝ ΚΑΙ ΑΡΤΩΝ ΜΟΔΙΟC ΕΙC ΗΜΙCΥC ΟΙΝΟΥ ΠΑCΑΤΑC 46 ΤΕCCΕΡΑC Ε ΙC ΤΗΝ CΑCΑΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΠΑΚΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΚΑΙ CΑΠΩΡΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΠΑΠΑΚΑΝ ΚΑΙ ΑΡΤΑΞΑΡΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΒΑCΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΝΑΝΖΗΜ ΤΗC ΤΟΥ ΕΘΝΟΥC 47 ΒΑCΙΛΙCCΗC ΚΑΙ ΑΔΟΥΡΑΝΑΙΔ ΒΑCΙΛΙCCΗC ΤΩΝ Β ΑCΙΛΙCCΩΝ ΚΑΙ ΔΗΝΑΚΗC ΒΑCΙΛΙCCΗC ΚΑΙ ΓΟΥΑΡΑΘΡΑΝΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΓΕΛΗΝΩΝ Κ ΑΙ CΑΠΩΡΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC 48 ΜΗCΑΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΩΡΜΙCΔΑΡΤΑΞΑΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΑΡΜΕΝΙΑC ΚΑΙ ΝΑΡCΑΙΟΥ CΕΓΙCΤΗΝΩΝ ΒΑCΙΛΕΩC Κ ΑΙ CΑΒΟΥΡΔΟΥΚΤΑΚ ΤΗC CΕΓΙCΤΑΝΩΝ 49 ΒΑCΙΛΙCCΗC ΚΑΙ ΤΙΕCΜΑΚ ΤΗC ΚΥΡΙΑC ΚΑΙ ΠΗΡΩΖΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΒΑCΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΜΥΡΡΩΔ ΚΥΡΙΑC ΜΗΤΡΟC CΑΠΩΡΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΒΑCΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΡCΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΒΑCΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΡΩΔ- 50 ΔΟΥΚΤ ΚΘΡΗC ΘΥΓΑΤΡΟC ΑΝΩCΑΚ ΚΑΙ ΓΟΡΑΖΔΟΥΚΤ ΘΥΓΑΤΡΟC ΧΟΡΝΑΝΖΗΜ ΚΑΙ CΤΑΡΙΑΔ ΒΑCΙΛΙCCΗC ΚΑΙ ΩΡΜΙCΔΑΚ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΒΑCΙΛΕΩC ΚΑΙ ΩΡΜΙCΑ ΚΑΙ ΩΡΜΙCΔΑΚ ΚΑΙ 51 ΟΔΑΒΑΧΘ ΚΑΙ ΓΟΥΑΡΑΘΡΑΝ ΚΑΙ CΑΒΟΥΡ ΚΑΙ ΠΗΡΩ[Ζ] ΤΟΥ ΜΗCΑΝΗΝΩΝ ΒΑCΙΛΕΩC ΥΙΩΝ ΚΑΙ

16 CΑΒΟΥΡΔΟΥΚΤΑΚ ΘΥΓΑΤΡΟC ΤΟΥ ΜΗCΑΝΗΝΩΝ ΒΑCΙΛΕΩC ΚΑΙ ΩΡΜΙCΔΔΟΥΚΤΑΚ ΘΥ- 52 ΓΑΤΡΟC ΤΟΥ CΕΓΙCΤΑΝΩΝ ΒΑCΙΛΕΩC ΤΗC ΜΝΕΙΑC ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΕΝ ΑΡΤΩΝ ΜΟΔΙΟΝ ΕΝΑ ΗΜΙΚΥ ΟΙΝΟΥ ΠΑCΕΟΝΥC ΤΕCCΑΡΑC ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΠΕΡ ΕΚΕΙΘΕΝ ΠΕΡΙCCΕΥΕΙ ΕΩC ΕΞΑΡΚΕCΗ 53 ΕΝ ΤΟCΩ ΕΙC ΤΗΝ ΜΝΕΙΑΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΩΝ ΗΜΕΙC ΕΚΕΛΕΥCΑΜΕΝ ΕΙC ΜΝΕΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΜΑΓΕΥCΩCΙΝ ΚΑΙ ΕΝΘΑΔΕ ΕΝΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΚΑΙ CΥΝΕCΤΗΚΕΝ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗC ΠΑΠΑΚΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΔΕCΠΟΤΕΙΑC ΥΠ- 54 ΑΡΞΑΝΤΩΝ CΑCΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΝΗΚΑΝ ΦΑΡΡΕΚ ΦΑΡΡΙΚΑΝ ΓΟΑΡΘΑΝΙΠΑΤ ΩΡΙΓΑΝ ΑCΠΩΡΙΚ ΑCΠΩΡΙΓΑΝ ΠΩΡΙΚ ΜΕΡΔΙΓΑΝ ΖΙΓ ΤΟΥ ΔΙΠΝΟΚΛΗΤΟΡΟC CΑΠΩΡΟΥ ΜΕΕΡΩΖΙ- 55 ΝΗΓΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗC Α[Ρ]ΤΑΞΑΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΒΑCΙΛΕΩΝ ΔΕCΠΟΤΕΙΑC ΥΠΑΡΞΑΝΤΩΝ CΑΤΑΡΟΠΤ ΑΒΡΗΝΑΧ ΒΑCΙΛΕΩC ΑΡΤΑΞΑΡΟΥ ΜΑΡΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΑΡΤΑΞΙΡ ΚΕΡΜΑΝ ΒΑCΙΛΕΩC CΙΓΑΝ 56 ΒΑCΙΛΕΩC ΔΗΝΙΚ ΠΑΒΑΚΟΥ ΤΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC Μ ΗΤΡΟC ΠΩΔΑΚΗC ΤΗC ΑΡΤΑΞΑΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΒΑCΙΛΕΩΝ ΜΗΤΡΟC ΔΗΝΑΚΗC ΒΑCΙΛΙCCΗC ΒΑCΙΛΙCCΩΝ ΠΑΠΑΚΑΝ ΑΡΤΑΞΕΙΡ ΒΙΔΙΞ ΠΑΒΑΚΟΥ ΑΖΑΡΟΠΤ 57 ΔΗΗΝ ΓΟΡΑΖΟΥ CΑCΑΝ CΟΥΡΗΝ CΑCΑΝ ΙΝΔΗΓΑΝ ΔΕCΠΟΤΟΥ ΠΗΡΩΖ ΚΑΡΗΝ ΓΩΩΚ ΚΑΡΗΝ ΑΒΟΥΡCΑΜ ΑΡΤΑΞΙΡΟΥΦΡ Γ-ΛΙΜΑΝ ΑΠΟ ΔΟΥΜΒΑΟΥΝΔ ΡΟΞ CΠΑΠΙΤΟΥ ΜΑΡΔ ΔΙΒΙΡΟΥΠΤ ΠΑΒΑΚ 58 ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΚΛΗΤΟΡΟC ΠΑΖΗΡΟΥ ΓΟΥΑCΠΕΡΙΓΑΝ ΟΥΙΦΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΥΙΦΕΡΙΓΑΝ ΜΕΡΧΟΥΑCΤΟΥ ΒΕΡΗCΙΓΑΝ ΧΟΥΜΑΦΡΑΤ ΜΑΙΓΑΝΠΕΔ ΔΗΡΑΝ ΤΟΥ ΖΗΝΙΠΙΤ ΤΖΕΡΙΚ ΤΟΥ ΔΙΚΑCΤΟΥ ΟΥΑΡΔΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗC ΠΑΘΝΗC 59 ΜΕΕΡΙΚ ΤΟΥCCΕΡΙΓΑΝ ΖΗΚ ΖΑΒΡΙΚΑΝ CΑΓΒΟΥC ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΧΟΥΔΙΚ ΤΟΥ ΕΠΙΤΗC ΑΝΝΩΝΗC ΔΙΕΗΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΕCΠΟΤΕΙΑΝ ΗΜΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΡΤΑΞΑΡΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC 60 ΤΗC ΑΔΙΑΒΗΝΗC ΑΡΤΑΞΑΡΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΤΗC ΚΙΡΜΑΝΖΗΝΗC ΔΗΝΑΚΗ<C> ΒΑCΙΛΙCCΗ<C> ΜΗCΩΝ ΔΑCΤΙΚΙΡΤ CΑΠΩΡ ΑΜΑΖΑCΠΟΥ ΤΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΤΗC

17 ΙΒΗΡΙΑC ΟΥΑΛΑCCΟΥ ΤΟΥ ΕΓ ΒΑCΙΛΕΩΝ ΥΙΟΥ ΠΑΒΑΚΟΥ CΑCΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΓ ΒΑCΙΛΕΩΝ 61 ΤΟΥ <ΕΙ>C ΠΑΡΙΚΑΝ ΤΡΑΦΕΝΤΟC CΑCΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΓ ΒΑCΙΛ[Ε]ΩΝ ΤΟΥ ΕΙC ΚΙΔΟΥΚΑΝ ΑΝΑΤΡΑΦΕΝΤΟC ΝΑΡCΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓ ΒΑCΙΛΕΩΝ ΦΡΩΖΙΓΑΝ ΝΑΡCΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓ ΒΑCΙΛΕΩΝ CΑΒΟΥΡΓΑΝ CΑΠΩΡ ΠΙΤΙΑΞΟΥ ΠΑΒΑΚΟΥ ΑΖΑΡΙΠΤΟΥ ΠΗΡΩΖΟΥ ΑCΠΙΠΙΔΟΥ 62 ΑΡΤΑΞΑΡ ΓΟΥΡΑΖ ΑΡΤΑΞΑΡ CΟΥΡΗΝ ΝΑΡCΑΙΟΥ ΑΝΔΗΓΑΝ ΚΥΡΙΟΥ ΑΡΤΑΞΑΡ ΚΑΡΗΝ ΓΟΥΑΝΝΑΜΟΥ ΕΠΙΤΠΟΠΟΥ ΦΡΕΙΚΟΥ ΓΟΥΕΑΝΤΙΟΧCΑΒΩΡ CΑΤΡΑΠΟΥ CΤΡΗΔΩ CΑΙΜΟΥCΤΟΥ ΑΡΤΑΞΑΡ ΑΡΤΑΞΑΡΙCΝΟΥΜ ΠΑΖΗΡ ΤΑΜCΑΒΟΥΡ ΑΡΤΑΞΑΡ ΓΩΜΑΝ CΑΤΡΑΟΥ 63 ΤΙΑCΜΙΚ ΝΙCΑΒΟΥΡ ΓΟΑΝΝΑΜ CΑΠΩΡCΝΟΥΜ ΤΙΡΜΕΡ CΑΡΑΚΑΡΤΩΝ ΚΑCΤΕΛΛΟΦΥΛΑΚΟC ΖΙΚ ΔΕΙΠΝΟΚΛΗΤΟΡΟC ΑΡΤΑΒΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΜΒΑΟΥΝΤΩΝ ΑΒΓΑΝ ΡΙCΜΑΩΔ ΚΑΙ ΠΑΒΙC ΠΗΡΩCΑΒΩΡ CΟΝΒΕΔΗΓΑΝ ΓΟΥΑΡΖΙΝ ΓΗ CΑΤΡΑΠΟΥ 64 ΚΙΡΔΙCΡΩ ΠΙΤΥΑΞΟΥ ΠΑΠΑΚΟΥ ΟΥΙCΠΕΡΗΓΑΝ ΟΥΑΛΑCΟΥ CΛΩΚΑΝ ΙΗCΔΙΒΑΔ ΒΑCΙΛΙCCΩΝ ΑΝΔΑΡΖΑΒΙΔ ΠΑΠΑΚΟΥ CΠΑΘΟΦΟΡΟΥ ΝΑΡCΑΙΟΥ ΡΙΝΑ CΑΤΡΑΠΟΥ ΤΙΑΝΙΚ ΑΜΙΔΑΝ CΑΤΡΑΠΟΥ ΓΟΥΛΒΑΔ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗC ΥΠΗΡΕCΙΑC 65 ΔΙΩΜΕΡΔΟΥ ΡΑCΤΙΓΑΝ ΑΡΤΑΞΑΡΟΥ ΓΥΙΦΕΡΙΓΑΝ ΑΒΟΥΡCΑΜ CΑΒΩΡ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΡΙΓΑΙΩΝ ΝΑΡCΑΙΟΥ ΒΑΡΡΙΓΑΝ CΑΒΩΡ ΝΑΡCΗΓΑΝ ΝΑΡCΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗC ΑΝΝΩΝΗC ΩΡΜΙΖ<Δ>ΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩC ΝΑΔΩΚ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗC ΦΥΛΑΚΗC ΠΑΠΑΚ 66 ΘΥΡΟΥΡΟΥ ΠΑCΦΕΡΑ ΠΑCΦΕΡΔΙΓΑΝ ΑΒΔΑΓΑC ΔΗCΒΗΔΙΓΑΝ ΚΑΡΤΕΙΡ ΜΑΓΟΥ ΡΑCΤΑΚ ΓΥΕΑΡΤΑΞΑΡΩΝ CΑΤΡΑΠΟΥ ΑΡΤΑΞΑΡΟΥ ΠΙΤΙΞΙΓΑΝ ΜΕΕΡΧΟΥΑCΤ ΓΑΝΖΟΦΥΛΑΚΟC CΑΠΩΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑCΤΑΤ ΜΕΕΡΑΝ ΕΠΙ ΕΠΙCΤΟΛΩΝ CΑCΑΝ 67 ΕΥΝΟΥΧΟΥ CΑCΑΝΓΑΝ ΟΥΟΡΩΔ ΑΓΟΡΑΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΞΑΡΟΥ ΝΗΡΗΖ CΑΤΡΑΠΟΥ ΒΑΔΟΥ ΓΟΥΛΙΒΗΓΑΝ ΚΙΡΔΕΙΡ ΙΡΔΟΥΑΝ ΖΑΡΟΥΑΝΔΑΤ ΒΑΝΔΙΓΑΝ ΓΥΙΝΝΑΡ CΑCΑΝΓΑΝ ΜΑΝΖΙΚ ΕΥΝΟΥΧΟΥ CΑCΑΝΟΥ ΔΙΚΑCΤΟΥ ΟΥΑΡΔΑΝΟΥ ΝΑCΠΑΔΙΓΑΝ ΟΥΑΡΔΙΚ ΓΟΡΑ- 68 ΖΙΒΙΔ ΟΜΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΕΝ ΑΡΤΟΥ ΜΟΔΙΟΝ ΕΝΑ ΗΜΙCΥ ΟΙΝΟΥ ΠΑCΑΙΟΥC ΤΕCCΑΡΕC ΝΥΝ ΩCΠΕΡ ΗΜΕΙC

18 ΕΠΙ ΤΑC ΧΡΕΙΑC ΚΑΙ ΘΡΗCΚΕΙΑC ΤΩΝ ΘΕΩΝ CΠΟΥΔΑΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΤΙCΜΑ ΕCΜΕΝ ΚΑΙ ΕΙC ΒΟΗΘΙΑΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΑ 69 ΕΘΝΗ ΕΖΗΤΗCΑΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕCΧΑΜΕΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΑΝ ΕΠΕΠΟΙΗCΑΜΕΘΑ ΚΑΚΕΙΝΟC ΔΕ ΟCΤΙC ΜΕΘ ΗἉC ΕCΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΗC ΕCΤΑΙ ΚΑΚΕΙΝΟC Ε ΠΙ ΤΗC ΧΡΕΙΑC ΚΑΙ ΘΡΗCΚΕΙΑC ΤΩΝ ΘΕΩΝ CΠΟΥΔΑCΑΤΩ ΙΝΑ ΟΙ ΘΕΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 70 ΑΥΤΩ ΕCΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΑCΤΙΚΙΡΤΗΝ ΕΑΥΤΩΝ ΠΟΙΗCΩΝΤΑΙ Šābuhr I, the Mazdayasnian Majesty Šābuhr, king of kings of Aryans and non-aryans, who is of the ciθra of the Yazata, son of the Mazdayasnian Majesty Ardašēr, king of kings of the Aryans, who is of the ciθra of the Yazata, grandson of (His) Majesty Pābag, king, am lord of Ērānšahr. Description of the Kingdom (Ērānšahr) And I hold (under my protection these) lands: Persis, Parthia, Xūzestān (Σουσιανή), Mēšān (Μεσηνή), Āsūrestān (Ἀσσυρίαν), Nodšēragān (Ἀδιαβηνὴν), Arabia, Āδurbāyagān (Ἀτροπατηνή), Armenia, Viruzān (Georgia, Ἰβηρία), Segān (Μαχελονίαν, Mingrelia), Arrān (Ἀλβανίαν), Balāsagān until forward to the Kap mountains (Καύκασος) and the Alans gate, and all the Parišx v ār mountain chain (Alburz), Māh (Media, Μηδία), Gurgān (Ὑρκανία), Marv (Μαργιανή), Harēv (Ἄρεια, Herāt), and all the upper lands (Abaršahr), Kirmān (Karmāna, Καρμανία), Sagestān (Σακαστανή), Tūrān, Makurān (/ Mukrān), Pāradān (Παραδηνή), Hindustān (India), and the Kušān-land until forward to Pašakbur (Puruṣapura, Pēšāwar), and up to kāš (Κασία χώρα, Kāshgar), Suγd (Σογδιανή), and Cācestān (Tashkent), and on the other side of the sea the Mazūn-land (Oman). And we have given [to a city] the name Pērōzšābuhr (Anbār), and we have given the name Ohrmazdardašēr (to another city). And these many lands, land rulers and district governors, all have become tributary and subject to us. The account of the war between the Persians and the Roman empire First Campaign

19 And, when at first we were established over the kingdom, Gordian Caesar assembled from all of the Roman, Goth and German lands a military force 12 and marched on Āsūrestān against Ērānšahr and against us. And on the border of Āsūrestān at Mešīk (Μησιχη), a great frontal battle took place. Gordian Caesar was killed. We destroyed the Roman military force. And the Romans made Philip Caesar. And Philip Caesar came to terms to us, and, as ransom for the life, he gave us denars, and became tributary to us. And for this reason we gave the name Pērōzšābuhr ( victorious Šābuhr ) to Mešīk. Second Campaign And (Philip) Caesar lied again, and did wrong to Armenia. Then we set out for the Roman Empire, and at Bēbališ (Βαρβαλισσόν, Bālis) we annihilated a Roman army of And the Āsūryā-land (Syria) the environs of the Āsūryā-land we all burned with fire, ruined and plundered. And on this one occasion (Gr. ἀγωγή) we took of the Roman Empire forts and towns: The town of Anat (Ἀναθαν, ʿĀna) with surroundings; Birt 13 - Arūpān with surroundings; Birt-Aspōragān (Βίρθαν Ἀσπωράκου) with surroundings; the town of Šūrā (Σοῦραν) with surroundings; the town of Bēbališ with surroundings; the town of Mambōg (Ἱεράπολιν, Manbij) with surroundings; the town of Halab (Βέρροιαν, Ḥaleb) with surroundings; the town of Kennešrā (Χαλκίδα,,ܩܢܫܪܝܢ/ܩܢܫܪܐ Qinnasrīn) with surroundings; the town of Apamiyā (Ἀπάμιαν) with surroundings; the town of Refaniyos (Ῥεφανέαν, Rafaniyya) with surroundings; the town of Zūma (Ζεῦγμα) with surroundings; the town of Urnā (Οὔριμα) with surroundings; the town of Gindaros (Γίνδαρον) with surroundings; the town of Armenāz (Λαρμέναζα) with surroundings; the town of Selōkiyā (Σελεύκιαν) with surroundings; the town of Andiyok (Ἀντιόχιαν, Anṭākiya) with surroundings; the town of Kirros (Κύρρον) with surroundings; another town of Selōkiyā with surroundings; the town of Aleksandriyā (Ἀλεξάνδριαν) with surroundings; the town of Nēkpolis (Νεικόπολιν, Iṣlāḥiye) with surroundings; the town of Sinzar (Σίνζαρα, Λάρισσα, Šaijar) with surroundings; the town of Hamāt (Χαμαθ, Ḥamā) with surroundings; the town of Ariston (Ἀριστην, Rastan) with surroundings; the town of Dikor (Διχωρ) with surroundings; the town of Dūrā (Δοῦραν, Ṣaliḥīye) with surroundings; the town of Dolox (Δολίχην, Dülük) with surroundings; the town of Korkusyā (Κορκουσίωνα) with 12. Gr. from all of the Roman Empire assembled a force from the Goths and Germans (ἀπὸ πάσης τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς Γούθθων τε καὶ Γερμανῶν ἐθνῶν δύναμιν συνέλεξεν). 13. Syr. ܒܝܪܬܐ castle, fortress ; palace.

20 surroundings; the town of Germaniyos (Γερμανείκιαν, Kahramanmaraş, (ܡܪܥܫ with surroundings; the town of Batnān (Βάτναν, (ܒܛܢܢ with surroundings; the town of Xānar (Χαναρ) with surroundings; and in Cappadocia: the town of Sātal (Σάταλα) with surroundings; the town of Domān (Δόμαν) with surroundings; the town of Artangilyā (Ἀρτανγιλαν) with surroundings; the town of Sūš (Σουισαν) with surroundings; the town of Suvid (Σουιδ) with surroundings; the town of Frāt (Φρέατα) with surroundings a total of 37 towns with surroundings. Third Campaign And on the third occasion, when we set out for Carrhae (Xarrān, Κάρραι, Ḥarrān) and Edessa (Urhā, Ἔδεσσα, Urfa), and were besieging Xarrān and Urhā, Valerian Caesar marched against us, and he had had with him, from Germany (Germān-land), Raetia (Rešyāland), Noricum (Nirkos-land), Dacia (Dākyā-land), Moesia (Mūsyāland), Istria (Estriyā-land), Spain (Espāniyā-land), Africa (Afrikiyāland), Thracia (Trākyā-land), Bihynia (Butniyā-land), Asia (Āsialand), Pamphylia (Pamfaliyā-land), Isauria (Esuriyā-land), Lycaonia (Lūkunyā-land), Galatia (Galātenyā-land), Cilicia (Kilikiyā-land), Cappadocia (Kappadukiyā-land), Phrygia (Frūgiyā-land), Syria (Sūriyā-land), Phoenicia (Funikiyā-land), Judaea (Jehūdiyā-land), Arabia (Arabiyā-land), Mauretania (Murin-land), Germania (Germānyā-šahr), Rhodos (Rodās-šahr), Osrhoene (Asenyos-šahr), and Mesopotamia (Meyānrōdān-land) an army of men. And on that side of Carrhae and Edessa with Valerian Caesar a great battle took place. And we made captive Valerian Caesar with our hands. And the others, the praetorian prefect, and senators and commanders who were chiefs of that army, all were captured and deported to Persis. And Syria and Cilicia and Cappadocia were burned with fire, ruined and plundered. This time we seized from the Roman Empire: The town of Alexandria on the Issus (Ἀλεξάνδριαν τὴν κατ Ἰσόν) with surroundings; the town of Samosata (Šamošād) with surroundings, the town of Katabolos (Parth. krtrʾy) with surroundings; the town of Aegaea (Aygā, Αἰγέαν, Ayas) with surroundings; the town of Mopsuestia (Māmsestiyā, Μομψουεστίαν, Mamistra) with surroundings; the town of Mallos (Μαλλός) with surroundings; the town of Adana (Ἄδανα) with surroundings; the town of Tarsus (Ταρσόν) with surroundings; the town of Augusta (Agustinā,

21 Augustopolis) with surroundings; the town of with surroundings; the town of Zephyrion (Zefiron, Ζεφύριον, Mersin) with surroundings; the town of Sebaste (Sebastiyā, Σεβαστήν) with surroundings; the town of Korykos (Κώρυκον, Kız Kalesi) with surroundings; the town of Anazarbus (Ἀγριππιάδα, Anavarza) with surroundings; the town of Castabala (Καστάβαλα) with surroundings; the town of Neronias (Νερωνιάδα) with surroundings; the town of Flavias (Φλαυιάδα) with surroundings; the town of Nikopolis (Νεικόπολιν) with surroundings; the town of Epiphania (Ἐπιφάνια) with surroundings; the town of Kelenderis (Κελενδερίν, Aydıncık) with surroundings; the town of Anemuri(o)n (Ἀνεμούριον, Anamur) with surroundings; the town of Selinus (Σελινοῦν) with surroundings; the town of Miyonpolis (Μυῶν; Μυωνία) with surroundings; the town of Antioch (Andiyokiyā, Ἀντιόχιαν) with surroundings; the town of Seleucia (Parth. srtyʾp) with surroundings; the town of Dometiu-polis (Δομετίου πόλιν, Parth. mwstynprws) with surroundings; the town of Tuyana (Τύανα) with surroundings; the town of Caesarea (Kēsariyā, Μηιακαριρη) with surroundings; the town of Comana (Κόμανα, Şar) with surroundings; the town of Kybistra (Κύβιστρα) with surroundings; the town of Sebasteia (Σεβάστιαν, Sivas) with surroundings; the town of Birtha (Βίρθαν) with surroundings; the town of Rhakundia (Ῥακουνδιαν) with surroundings; the town of Laranda (Λάρανδα, Karaman) with surroundings; the town of Iconium (Ίκόνιν, Konya) with surroundings altogether all these towns with their surroundings 36. And people who are of the Roman Empire, of non-aryans, captive we deported. In Ērānšahr in Persis, Parthia, Xūzestān (Susiane), Āsūrestān, and in any other land where our own and our fathers and our grandfathers and our ancestors estates were, there we settled them. We searched out many other lands, and we did many fame(- worthy) and heroic deeds, which we have not written here, these many things (we have written before). We commanded to be written for this reason that whosoever will be after us may know this fame, heroism and kingship of us. The deed of settlement Victorious Fires Then, for this reason, that the Yazata have thus made us their protégé, and with the help of the Yazata we search out and take these so many lands, therefore we too in every land have founded many Victorious Fires, and have conferred benefices upon many

22 Magi-men, and (as for the cult of) the great Yazata we established it well. And here also, by the inscription we have founded: One Fire, Husrō-Šābuhr ( fair-famed is Šābuhr ) by name for our soul and to preserve our name; one Fire, Husrō-Āduranāhīd by name, for the soul of our daughter Āduranāhīd, queen of queens, and to preserve her name; one Fire, Husrō-Ohrmazdardašēr by name, for the soul of our son Ohrmazdardašēr, great king of Armenia, and to preserve his name; another one Fire, Husrō-Šābuhr by name, for the soul of our son Šābuhr, king of Mesene, and to preserve his name; one Fire, Husrō- Narsē by name, for the soul of our son the Aryan, the Mazdayasnian Narsē, king of India, Sakestān and Turān to the seashore, and to preserve his name. Funds for the maintenance of the Fires And that which we have donated to these Fires, and which we have established as a custom, thus also all we have written upon a deed of settlement. Of those lambs, of which custom reserves for us the surplus, and which we have donated to these Fires, we have ordered to be done as follows: For our soul each day one lamb, one grīv (= 1 modius) and five handfuls (= ½ modius) of bread, and four pās of wine. Sāsān the lord; and Pābag the king; and Šābuhr the king, son of Pābag; and Ardašēr, king of kings; and X v arrānzēm, queen of the kingdom; and Āduranāhīd, queen of queens; and Dēnag, the queen; and Vahrām, king of Gēlān; and Šābuhr, king of Mesene; and Ohrmazdardašēr, great king of Armenia; and Narsē, king of Sakestān; and Šābuhrduxtag, queen of Sakestān; and Narsēduxt, queen of Sakestān 14 ; and Cašmag, the (royal) lady; and Pērōz, the (royal) prince; and Mirrōd, the lady, mother of king of kings Šābuhr; and Narsē, the prince; and Rōdduxt, the princess, daughter of Anōšag; and Varāzduxt, daughter of X v arrānzēm; and Staxriyād, the queen; and Hormazdag, son of the king of Armenia, Hormazd; and Ōdābaxt, and Vahrām, and Šābuhr, and Pērōz, sons of the king of Mesene; and Šābuhrduxtag, daughter of the king of Mesene; Ohrmazdduxtag, daughter of the king of Sakestān for their soul (each day) one lamb, one grīv and five handfuls of bread, and four pās of wine. 14. Pārsīg alone.

23 And the other lambs which remain, as long as there is enough left, for the souls of those persons whose souls we 15 (king of kings 16 ) have ordered to perform the Yasna-ritual, and in particular it is mentioned <by name> in writing (and listed) 17 in the inscription on the monument, day by day, one lamb, one grīv and five handfuls of bread, and four pās of wine. Those who lived under the rule of Pābag the king: Sāsān son of Ārnēk 18 ; Farrag son of Farrag; Vahrāmpād son of Horag; Aspūrag son of Aspūrag; Puhrag son of Mardēnag; Zīg, master of ceremonies 19 ; Šābuhr son of Vēzan(ag); Šābuhr son of Mihrbūzan(ag) 20. Those who lived under the rule of Ardašēr the king of kings: Sadārub, king of Abarēnag 21 ; Ardašēr, king of Marv; Ardašēr, king of Kirmān; Ardašēr, king of Sakestān; Dēnag, mother of Pābag the king; Rōdag, mother of Ardašēr the king of kings; Dēnag, queen of queens, daughter of Pābag; Ardašēr the bidaxš ( second after the king, viceroy); Pābag the hazāruft ( chief of a thousand men, chiliarch); Dēhēn of the family Varāz; Sāsān of the family Sūrēn; Sāsān, lord of Andēgān; Pērōz of the family Kārin; Gōk of the family Kārin; Abursām of the family Ardašērfarr; Gēlmān from 22 Dumbāvand; Raxš, the army chief; Mard, chief of scribes; Pābag, master of ceremonies; Pākcihr, son of Visfarr(ag); Vēfarr son of Farrag; Mihrx v āst son of Barēsag; Hōmfrād, the māyagānbed ( chief of the royal guard?); Dirām, chief of the armory; Cīrīg, the (chief) judge; Vardān, chief of (royal) stables; Mihrag son of Tōsar; Zīg son of Zabr(ag); Sagbus, in charge of hunt; Hudōg, the chief steward; Jāhēn, the (chief) wine-keeper. Those who live under the rule of Šābuhr, king of kings: Ardašēr, king of Nodšēragān (Adiabene); Ardašēr, king of Kirmān; Dēnag, queen of Mesene, protégée of Šābuhr; Hamazāsp, king of Viruz (Georgia); Valāš, royal prince, son of Pābag; Sāsān, royal prince, who was maintained by the Kadōg family; Narsē, royal prince, son of Pērōz; Narsē, royal prince, son of Šābuhr; Šābuhr, the bidaxš; Pābag, the hazāruft; Pērōz, chief of cavalry; Ardašēr of the family Varāz; Ardašēr of the family Sūrēn; Narsē, lord of Andēgān; Ardašēr of the 15. Parth. amāh : Gr. ἡμεῖσ. 16. Pārsīg : šāhān šāh. 17. Gr. ἐνγέγραπται καὶ συνέστηκεν. 18. ʾwlsykʾn : ʾwrnwkʾn : APNHKAN. 19. Gr. διπνοκλήτορος (δειπνοκλήτωρ one who invites to dinner ). 20. mtlwcnkʾn : mtrbwznkn : ΜΕΕΡΩΖΙΝΗΓΑΝ. 21. Cf. Bd Gr. ἀπὸ.

24 family Kārin; Vehnām, the framadār ( governor ) 23 ; Frīg, Satrap of Gundīšābuhr; Srīdō šāhmust; Ardašēr ardašēršnōm; Pākcihr tahmšābuhr; Ardašēr, satrap of Gōmān; Cašmag nēvšābuhr; Vehnām šābuhršnōm; Tīrmihr, chief of fortress of Šahrgird; Zīg, master of ceremonies; Ardavān, of Dumbāvand; Gundfarr avgān 24 razmjōy ( who seeks combat, combatant) 25 and Pābag pērōzšābuhr son of Šambīd; Vārzan, satrap of Gay 26 ; Kirdesrō, the bidaxš; Pābag, son of Visfarr; Valāš, son of Seleucus; Yazdbād, counselor of ladies (queens) 27 ; Pābag, the swordbearer; Narsē, satrap of Rind; Tiyānag, satrap of Ahmadān; Gulbed (Vardbed), the peristagbed ( chief of services, majordomo) 28 ; Jōymard son of Rastag; Ardašēr son of Vēfarr; Abursām of the family Šābuhr, chief of court-personnel; Narsē son of Barrag; Šābuhr son of Narsē; Narsē, the chief steward; Hormazd, the chief scribe, (son of Hormazd, the chief scribe) 29 ; Nādūg, the zēndānīg ( prison governor, jailer ); Pābag, the darbed ( master of the gate ); Pāsfal son of Pāsfal; Abdaxš son of Dizbed; Kidēr, the teaching priest (Magus) 30 ; Rastag, satrap of Vehardašēr; Ardašēr son of Bidaxš; Mihrx v āst, the treasurer; Šābuhr, the governor; Aštād of the family Mihrān, the secretary (scribe of epistles) 31, from Ray; Sāsān, the šābestan ( harem-ward,eunuch ), son of Sāsān; Virōy, the vāzārbed ( supervisor of markets, market inspectorate 32 ); Ardašēr, satrap of Nērēz; Bagdād son of Vardbed; Kirdēr ardavān; Zurvāndād son of Bandag; Gunnār son of Sāsān; (Mānzag the eunuch) 33 ; Sāsān, the judge; Vardān, son of Nāšpād; Gulag, the varāzbed ( chief of boars ) < altogether, one lamb, one grīv and five handfuls of bread, and four pās of wine. Conclusion Now, as we are diligent in the matters and services of the Yazata, as we are the dastgird ( protégé ) of the Yazata, and we sought out and took these many lands with the haelp of the Yazata, and we did name(-worthy) and heroic deeds,> 34 in order that whoever after us 23. Gr. ἐπιτρόπου. 24. Afghan? Cf. Bṛhat Saṁhitā, I. 11, 61 च ल वग णस तह णच न न म. 25. Pārs. omits it. 26. Isfahān. 27. bānīgān : bāmbišnān : βασιλισσῶν. 28. peristagbed : parištagbad : ἐπὶ τῆς ὑπηρεσίας. 29. Parth. and Gr. omit it. 30. ēhrbed : ēhrbad : μάγου. 31. dibīr : pad fravardag dibīr : ἐπὶ ἐπιστολῶν. 32. Gr. ἀγορανόμου. 33. Pārs. omits it. 34. Pārs. omits it.

25 shall beome lord (fortunate) 35, may he become more reverent and more benevolent to the Yazata (Parth. may he also be diligent in the matters and services of the Yazata ), so that to him also in this same manner the Yazata may be a help (Parth. adds and make him his dastgird ), as he was to us. <This is my handwriting, Ohrmazd, the scribe, son of Šērag, the scribe.> 36 Bibliography M. Back, Die sassanidischen staatsinschriften: studien zur orthographie und phonologie des mittelpersischen der inschriften, Leiden, W.B. Henning, The Great Inscription of Šāpūr I, BSOAS, 9/ 1939, W.B. Henning, Notes on the Great Inscription of Šāpūr I, Jackson Memorial Volume, Bombay, 1954, E. Honigmann & A. Maricq, Recherches sur les Res Gestae divi Saporis, Bruxelles, A. Maricq, Classica et Orientalia, Paris, A. Périkhanian, «Sur M.-Perse ʾkblyt», Monumentum Georg Morgenstierne, II, Acta Iranica 22, Brill, 1982, M. Sprengling, Third Century Iran. Sapor and Kartir, Chicago, O. Szemerényi, Iranica V, Monumentum H.S. Nyberg, Acta Iranica 5, Brill, 1975, Raham Asha 35. x v adāy : farnax v : εὐτυχὴς. 36. Under the Parthian version only.

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης.

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. 1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. Το 17 ο Δημοτικό Σχολείο της Ξάνθης δημιουργήθηκε και λειτούργησε στην περιοχή της Καλλιθέας το 2000 και

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ!

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! Χάρη στο SILVER ALERT, ξαναβρήκε τους οικείους του! Public Health

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Εγκαινίων Energean Force. Πέραμα, 2 Απριλίου 2015

Τελετή Εγκαινίων Energean Force. Πέραμα, 2 Απριλίου 2015 Τελετή Εγκαινίων Energean Force Πέραμα, 2 Απριλίου 2015 1 Η αρχή 1974 2 Εποχή NAPC Παραγωγή μέχρι το 1999 3 4 1999 Η επαναλειτουργία το 1999 5 Η εποχή Regal Regal Petroleum's Greek farce leaves investors

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

INPROFOOD S REPORT FOR THE SELECTION OF THE 27 ORGANIZATIONS

INPROFOOD S REPORT FOR THE SELECTION OF THE 27 ORGANIZATIONS The Greek database developed for INPROFOOD contains the categories of: a.ngos (1369 entries) b.public (835 entries) c.business (39 entries) According to the instructions provided by Wissenschaftsladen

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης πλατφόρμας DESIGNLOBBY To DESIGNLOBBY είναι μια πλατφόρμα αντιπροσώπευσης δημιουργών απο διάφορες ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. Αβδεξυς 114pt Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. The quick brown fox jumps over the lazy dog. THE QUICK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Double marginalization Retailer competition Downstream production Investment externalities Indirect control Manufacturer competition

Double marginalization Retailer competition Downstream production Investment externalities Indirect control Manufacturer competition Κάθετες Σχέσεις Γιατίναασχοληθούµε; Οι Κατασκευαστές έχουν µικρότερο έλεγχο σε µεταβλητές που καθορίζουν την τελική ζήτηση των καταναλωτών. Τιµές (!), ποιότητα, διαφήµιση, πωλήσεις υπηρεσιών, κλπ. Οι πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Summary Report - Apr 28, 2012 letsdoit Survey: eksipnoteros.gr

Summary Report - Apr 28, 2012 letsdoit Survey: eksipnoteros.gr Summary Report - Apr 28, 2012 letsdoit Survey: eksipnoteros.gr Ψωνίζετε σε διαφορετικά Super Market ανάλογα με τις προσφορές; Ναι 32.6% Mερικές φορές 40.7% Όχι 26.7% 1. Ψωνίζετε σε διαφορετικά Super Market

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα