19492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "19492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)"

Transcript

1

2 19492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠAPAPTHMA E 420 (i) ΣOPBITOΛH D γλυκιτόλη, D σορβιτόλη D γλυκιτόλη Xημικός τύπος C 6 H 14 O 6 Σχετικό μοριακό βάρος 182,17 Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολικές γλυκιτόλες 97% και σε D σορβιτόλη 91% επί ξηρού βάρους. Oι γλυκιτόλες είναι ενώσεις με συντακτικό τύπο CH 2 OH (CHOH) n CH 2 OH όπου «n» θετικός ακέραιος. Λευκή υγροσκοπική σκόνη, κρυσταλλική σκόνη, νιφάδες ή κόκκοι με γλυκιά γεύση. Aναγνώριση A. Eυδιάλυτη στο νερό, ελαφρώς διαλυτή σε αιθανόλη. B. Περιοχή τήξεως 88 0 C C Γ. Mονοβενζυλιδενο παρά Σε 5 g του δείγματος προστίθενται 7 ml μεθανόλης, 1 ml βενζαλδεΰδης και γωγο της σορβιτόλης 1 ml υδροχλωρικού οξέος. Aναμειγνύονται και αναταράσσονται σε μηχανικό αναδευτήρα μέχρι να εμφανιστούν κρύσταλλοι. Aκολουθεί διήθηση με τη βο ήθεια αναρρόφησης και οι κρύσταλλοι διαλύονται σε 20 ml ζέοντος ύδατος που περιέχει 1 g όξινου ανθρακικού νατρίου, ακολουθεί διήθηση ενώ ακόμη εί ναι ζεστό, το διήθημα ψύχεται, διηθείται με αναρρόφηση, πλένεται με 5 ml μείγματος μεθανόλης και νερού (1:2) και ξηραίνεται στον αέρα. Oι λαμβανόμε νοι κρύσταλλοι τήκονται μεταξύ 173 C και 179 C. Περιεκτικότητα σε νερό Tο ανώτερο 1% (μέθοδος Karl Fischer) Tο ανώτερο 0,1% επί ξηρού βάρους Aνάγοντα σάκχαρα Tο ανώτερο 0,3% εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού βάρους Oλικά σάκχαρα Tο ανώτερο 1% εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού βάρους Xλωριούχα Tο ανώτερο 50 mg/kg επί ξηρού βάρους Θειικά Tο ανώτερο 100 mg/kg επί ξηρού βάρους Nικέλιο Tο ανώτερο 2 mg/kg επί ξηρού βάρους Bαρέα μέταλλα Tο ανώτερο 10 mg/kg εκφρασμένα σε Pb επί ξηρού βάρους E 420 (ii) ΣIPOΠI ΣOPBITOΛHΣ Σιρόπι D γλυκιτόλης Σιρόπι σορβιτόλης που παρασκευάζεται με υδρογόνωση σιροπίου γλυκόζης και αποτελείται από D σορβιτόλη, D μαννιτόλη και υδρογονωμένους σακχα ρίτες. Tο μέρος τους προϊόντος που δεν είναι D σορβιτόλη, αποτελείται κυρίως από υδρογονωμένους ολιγοσακχαρίτες που σχηματίζονται με την υδρογό νωση του σιροπίου γλυκόζης που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη (περίπτω ση στην οποία το σιρόπι δεν κρυσταλλώνει) ή μαννιτόλη. Mπορεί να υπάρ χουν και μικρές ποσότητες από γλυκιτόλες με n 4. Oι γλυκιτόλες είναι ενώσεις με συντακτικό τύπο CH 2 OH (CHOH) n CH 2 OH, όπου «n» θετικός ακέ ραιος Eλάχιστη περιεκτικότητα σε ολικά στερεά 69% και σε D σορβιτόλη 50% επί ξηρού. Διαυγές, άχρωμο υδατικό διάλυμα με γλυκιά γεύση. A. Aναμείξιμο με νερό, με γλυκερίνη και με προπανοδιόλη 1,2

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) B. Mονοβενζυλιδε νοπαρά γωγο της σορβιτόλης Περιεκτικότητα σε νερό Aνάγοντα σάκχαρα Xλωριούχα Θειικά Nικέλιο Bαρέα μέταλλα Ε 421 ΜΑΝΝΙΤΟΛΗ Ι. Μαννιτόλη Ορισμός Χημική ονομασία EINECS Σε 5 g του δείγματος, προστίθεται 7 ml μεθανόλης, 1 ml βενζαλδεΰδης και 1 ml υδροχλωρικού οξέος. Aναμειγνύονται και αναταράσσονται σε μηχανι κό αναδευτήρα μέχρι να εμφανιστούν κρύσταλλοι. Aκολουθεί διήθηση με τη βοήθεια αναρρόφησης και στη συνέχεια οι κρύσταλλοι διαλύονται σε 20 ml ζέοντος ύδατος που περιέχει 1 g όξινου ανθρακικού νατρίου και ακολουθεί διήθηση ενώ το διάλυμα είναι ακόμη ζεστό. Tο διήθημα ψύχεται, διηθείται με αναρρόφηση, πλένεται με 5 ml μείγματος μεθανόλης νερού (1:2) και ξηραίνε ται στον αέρα. Oι λαμβανόμενοι κρύσταλλοι τήκονται μεταξύ 173 C και C. Tο ανώτερο 31% (μέθοδος Karl Fischer) Tο ανώτερο 0,1% επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 0,3% εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 50 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 100 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 2 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 10 mg/kg εκφρασμένα σε Pb επί ξηρού βάρους D μαννιτόλη Παρασκευάζεται με καταλυτική υδρογόνωση διαλυμάτων υδρογονανθράκων που περιέχουν γλυκόζη ή/και φρουκτόζη D μαννιτόλη Χημικός τύπος C 6 H 14 O 6 Μοριακό βάρος 182,2 Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολικές γλυκιτόλες 96,0% και μέγιστη περιεκτικότητα 102% επί ξηρού Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη Α. Διαλυτή στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή σε αιθανόλη, πρακτικώς αδιάλυτη σε αιθέρα. Β. Περιοχή τήξεως Μεταξύ 164 και 169 ο C Γ. Χρωματογραφία λεπτής Ικανοποιεί τη δοκιμή στιβάδας Δ. Ειδική στροφική ικανότητα [a] 20 : + D 23ο έως + 25 ο (βορικό διάλυμα) Ε. ph Μεταξύ 5 και 8 Προστίθεται 0,5 ml κεκορεσμένου διαλύματος χλωριούχου καλίου σε 10 ml διαλύματος 10% βάρος κατ όγκο και στη συνέχεια μετράται το pη. Καθαρότητα Απώλεια κατά την Το ανώτερο 0,3% ( 105 ο C, 4 ώρες) ξήρανση Ανάγοντα σάκχαρα Το ανώτερο 3,3% (εκφρασμένα σε γλυκόζη) Ολικά σάκχαρα Το ανώτερο 1% (εκφρασμένα σε γλυκόζη) Θειϊκή τέφρα Το ανώτερο 0,1% Χλωριούχα Το ανώτερο 70 mg/kg Θειικά Το ανώτερο 100 mg/kg Νικέλιο Το ανώτερο 2 mg/kg Μόλυβδος Το ανώτερο 1 mg/kg ΙΙ. Μαννιτόλη παρασκευαζόμενη με ζύμωση D μαννιτόλη Ορισμός Παρασκευάζεται με ασυνεχή ζύμωση κάτω από αερόβιες συνθήκες με τη χρήση συμβατικού στελέχους του ζυμομύκητα Zygosaccharomyces rouxii

4 19494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χημική ονομασία EINECS D μαννιτόλη Χημικός τύπος C 6 H 14 O 6 Μοριακό βάρος 182,2 Ελάχιστη περιεκτικότητα 99% επί ξηρού Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη Α. Διαλυτή στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή στην αιθανόλη, πρακτικώς αδιάλυτη σε αιθέρα Β. Περιοχή τήξεως Μεταξύ 164 και 169 ο C Γ. Χρωματογραφία λεπτής Ικανοποιεί τη δοκιμή στιβάδας. Δ. Ειδική στροφική ικανότητα [a] 20 :+ D 23o έως + 25 ο (βορικό διάλυμα) Ε. ph Μεταξύ 5 και 8 Προστίθεται 0,5 ml κεκορεσμένου διαλύματος χλωριούχου καλίου σε 10 ml διαλύματος 10% βάρος κατ όγκο και στη συνέχεια μετράται το ph. Καθαρότητα Αραβιτόλη Το ανώτερο 0,3% Απώλεια κατά την Το ανώτερο 0,3% (105 ο C, 4 ώρες) ξήρανση Ανάγοντα σάκχαρα Το ανώτερο 3,3% (εκφρασμένα σε γλυκόζη) Ολικά σάκχαρα Το ανώτερο 1% (εκφρασμένα σε γλυκόζη) Θειϊκή τέφρα Το ανώτερο 0,1% Χλωριούχα Το ανώτερο 70 mg/kg Θειϊκά Το ανώτερο 100 mg/kg Μόλυβδος Το ανώτερο 1 mg/kg Αερόβια μεσοφιλικά Το ανώτερο 10 3 /g βακτήρια Κολοβακτηρίδια Απουσία σε 10 g Salmonella Απουσία σε 10 g E coli Απουσία σε 10 g Staphylococcus aureus Απουσία σε 10 g Pseudomonas aeruginosa Απουσία σε 10 g Μούχλες Όχι περισσότερες από 100/g Ζυμομύκητες Όχι περισσότεροι από 100/g. Ε950 ΑΚΕΣΟΥΛΦΑΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ Ακεσουλφαμικό κάλιο, άλας καλίου του 3,4 διυδρο 6 μεθυλο 1,2,3 οξαθειαζινο 4 ονο 2,2 διοξειδίου Ορισμός Χημική ονομασία Αλας καλίου του 6 μεθυλο 1,2,3 οξαθειαζινο (3Η) ονο 2,2 διοξειδίου EINECS Χημικός τύπος C 4 H 4 KNO 4 S Μοριακό βάρος 201,24 Ελάχιστη περιεκτικότητα σε C 4 H 4 KNO 4 S, 99% επί ξηρού Άοσμη, λευκή, κρυσταλλική σκόνη. Περίπου 200 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη. Α. Πολύ ευδιάλυτο στο νερό, πολύ λίγο διαλυτό σε αιθανόλη Β. Απορρόφηση στο Μέγιστο απορρόφησης στα 227 ± 2nm για διάλυμα 10 mg σε 1000 ml νερό. υπεριώδες Γ. Θετική δοκιμή για Ικανοποιεί τη δοκιμή (ελέγξτε το λαμβανόμενο κατάλοιπο με ανάφλεξη 2 κάλιο g του δείγματος).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ. Δοκιμή καθίζησης Προσθέστε λίγες σταγόνες διαλύματος 10% κοβαλτιεξανιτρώδους νατρίου σε διάλυμα που περιέχει 0,2g δείγματος, 2ml οξικού οξέος και 2 ml νερού. Παράγεται κίτρινο ίζημα. Καθαρότητα Απώλεια κατά την Το ανώτερο 1% (105 ο C, 2 ώρες) ξήρανση Οργανικές προσμίξεις Ικανοποιεί τη δοκιμή για 20 mg/kg συστατικών ενεργών στο υπεριώδες Φθοριούχα Το ανώτερο 3 mg/kg Μόλυβδος Το ανώτερο 1 mg/kg E 951 AΣΠAPTAMH Aσπαρτυλο φαινυλαλανινο μεθυλεστέρας N L α (Aσπαρτυλο L φαινυλαλανινο 1 μεθυλεστέρας N μεθυλεστέρας του 3 αμινο N (α καρβομεθοξυ φαιναιθυλο) ηλεκτραμικού οξέος Xημικός τύπος C 14 H 18 N 2 O 5 Σχετικό μοριακό βάρος 294,31 Eλάχιστη περιεκτικότητα σε C 14 H 18 N 2 O 5, 98% και μέγιστη 102% επί ξηρού. Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη με γλυκιά γεύση. Περίπου 200 φορές γλυ κύτερη από τη σακχαρόζη. Eλαφρώς διαλυτή στο νερό και σε αιθανόλη. Aπώλεια κατά την ξήρανση Tο ανώτερο 4,5% (105 C, 4 ώρες) Tο ανώτερο 0,2% επί ξηρού βάρους PH Mεταξύ 4,5 και 6,0 (διάλυμα 1 στα 125) Διαπερατότητα H διαπερατότητα διαλύματος 1% σε 2N υδροχλωρικό οξύ, προσδιοριζόμενη σε κυψελίδα 1 cm στα 430 nm με κατάλληλο φασματοφωτόμετρο και με 2N υδροχλωρικό οξύ ως διάλυμα αναφοράς, είναι κατ ελάχιστο 0,95, ισοδύναμη με απορρόφηση 0,022 περίπου κατ ανώτατο όριο. Ειδική στροφική ικανότητα [a] 20 = + 14,5% έως + 16,5. Προσδιορίζεται σε διάλυμα 4% σε μυρμηγκικό οξύ D 15N εντός 30 λεπτών από την παρασκευή του διαλύματος του δείγματος. Bαρέα μέταλλα Tο ανώτερο 10 mg/kg εκφρασμένα σε Pb επί ξηρού βάρους 5 βενζυλο 3,6 διοξο πιπε Tο ανώτερο 1,5% επί ξηρού βάρους ραζινοξικό οξύ E 952 KYKΛAMIKO OΞY KAI TA META Na KAI Ca AΛATA AYTOY (I) KYKΛAMIKO OΞY Kυκλοεξυλοσουλφαμικό οξύ, κυκλαμικά Kυκλοεξανοσουλφαμικό οξύ, κυκλοεξυλαμινοσουλφονικό οξύ Xημικός τύπος C 6 H 13 NO 3 S Σχετικό μοριακό βάρος 179,24 Eλάχιστη περιεκτικότητα 98% και μέγιστη το ισοδύναμο του 102%σε C 6 H 13 NO 3 S επί ξηρού Πρακτικώς άοσμη, λευκή κρυσταλλική σκόνη με γλυκόξινη γεύση. Περίπου 40 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη. A. Διαλυτό στο νερό και σε αιθανόλη. B. Δοκιμή καθίζησης Διάλυμα 2% οξινίζεται με υδροχλωρικό οξύ, προστίθεται 1 ml ενός κατά προσέγγιση γραμμομοριακού υδατικού διαλύματος χλωριούχου βαρίου και εφόσον θολώσει ή σχηματιστεί ίζημα διηθείται. Στο διαυγές διάλυμα προ στίθεται 1 ml διαλύματος νιτρώδους νατρίου 10%. Σχηματίζεται λευκό ίζημα.

6 19496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aπώλεια κατά την ξήρανση Σελήνιο Bαρέα μέταλλα Kυκλοεξυλαμίνη Δικυκλοεξυλαμίνη Aνιλίνη (II) KYKΛAMIKO NATPIO Xημικός τύπος Σχετικό μοριακό βάρος Aπώλεια κατά την ξήρανση Σελήνιο Bαρέα μέταλλα Kυκλοεξυλαμίνη Δικυκλοεξυλαμίνη Aνιλίνη Tο ανώτερο 1% (105 C, 1 ώρα) Tο ανώτερο 30 mg/kg εκφρασμένα σε Se επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 10 mg/kg εκφρασμένα σε Pb επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους Kυκλαμικά, άλας νατρίου του κυκλαμικού οξέος Kυκλοεξανοσουλφαμικό νάτριο, κυκλοεξυλοσουλφαμικό νάτριο C 6 H 12 NNaO 3 S και η διένυδρη μορφή C 6 H 12 NNaO 3 S.2H 2 O 201,22 για την άνυδρη μορφή. 237,22 για την ένυδρη μορφή. 98% κατ ελάχιστο όριο και 102% κατ ανώτατο όριο επί ξηρού Για τη διένυδρη μορφή: 84% κατ ελάχιστο όριο επί ξηρού Λευκοί, άοσμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη. Περίπου 30 φορές γλυκύ τερο από τη σακχαρόζη. Διαλυτό στο νερό, πρακτικώς αδιάλυτο σε αιθανόλη. Tο ανώτερο 1% (105 C, 1 ώρα) Για τη διένυδρη μορφή, το ανώτερο 15,2% (105 C, 2 ώρες) Tο ανώτερο 30 mg/kg εκφρασμένα σε Se επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 10 mg/kg εκφρασμένα σε Pb επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους (III) KYKΛAMIKO AΣBEΣTIO Kυκλαμικά, άλας ασβεστίου του κυκλαμικού οξέος Kυκλοεξανοσουλφαμικό ασβέστιο, κυκλοεξυλοσουλφαμικό ασβέστιο Xημικός τύπος C 12 H 24 CaN 2 O 6 S 2.2H 2 O Σχετικό μοριακό βάρος 432,57 To ελάχιστο 98% και το ανώτερο 101% επί ξηρού Λευκοί, άχρωμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη. Περίπου 30 φορές γλυκύ τερο από τη σακχαρόζη. Διαλυτό στο νερό, πρακτικώς αδιάλυτο σε αιθανόλη. Aπώλεια κατά την ξήρανση Tο ανώτερο 1% (105 C, 1 ώρα) Για τη διένυδρη μορφή, το ανώτερο 8,5% (140 C, 4 ώρες) Σελήνιο Tο ανώτερο 30 mg/kg εκφρασμένα σε Se επί ξηρού βάρους Bαρέα μέταλλα Tο ανώτερο 10 mg/kg εκφρασμένα σε Pb επί ξηρού βάρους Kυκλοεξυλαμίνη Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους Δικυκλοεξυλαμίνη Aνιλίνη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) E 953 IΣOMAΛT Yδρογονωμένη ισομαλτουλόζη, υδρογονωμένη παλατινόζη H ισομαλτ είναι μείγμα υδρογονωμένων μονο και δισακχαριτών με βασικά συστατικά τους δισακχαρίτες: 6 Ο α D γλυκοπυρανοζυλο D σορβιτόλη (1,6 GPS) και διένυδρη 1 Ο α D γλυκοπυρανοζυλο D μαννιτόλη (1,1 GPM) Xημικός τύπος 6 Ο α D γλυκοπυρανοζυλο D σορβιτόλη:c 12 H 24 O 11 Διένυδρη 1 Ο α D γλυκοπυρανοζυλο D μαννιτόλη:c 12 H 24 O 11?2H 2 O Σχετικό μοριακό βάρος 6 Ο α D γλυκοπυρανοζυλο D σορβιτόλη: 344,32 Διένυδρη 1 Ο α D γλυκοπυρανοζυλο D μαννιτόλη: 380,32 Περιεκτικότητα σε υδρογονωμένους μονο και δισακχαρίτες τουλάχιστον 98% και σε μείγμα 6 Ο α D γλυκοπυρανοζυλο D σορβιτόλης και διένυδρης 1 Ο α D γλυκοπυρανοζυλο D μαννιτόλης τουλάχιστον 86%, προσδιοριζόμενη επί ξηράς ουσίας. Άοσμη, λευκή κρυσταλλική μάζα, ελαφρώς υγροσκοπική. A. Διαλυτή στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή σε αιθανόλη. B. Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας Αvάλυση με χρωματoγραφία λεπτής στιβάδας με πλάκα επιστρωμέvη με silica gel χρωματoγραφικής πoιότητας πάχoυς περίπoυ 0,2 mm. Οι βασικές κηλίδες στo χρωματoγράφημα αvτιστoιχoύv στις 1,1 GPM και 1,6 GPS. Υγρασία Το ανώτερο 7% (μέθoδoς Karl Fischer) Το ανώτερο 0,05% επί ξηράς ουσίας D Μαννιτόλη Το ανώτερο 3% D Σορβιτόλη Το ανώτερο 6% Ανάγοντα σάκχαρα Το ανώτερο 0,3%, εκφραζόμενα σε γλυκόζη επί ξηράς ουσίας. Νικέλιο Το ανώτερο 2 mg/kg επί ξηράς ουσίας Αρσενικό Το ανώτερο 3 mg/kg επί ξηράς ουσίας Μόλυβδος Το ανώτερο 1 mg/kg επί ξηράς ουσίας Βαρέα μέταλλα (ως Pb) Το ανώτερο 10 mg/kg επί ξηράς ουσίας E 954 ΣAKXAPINH KAI TA META Na, K και Ca AΛATA AYTHΣ (I) ΣAKXAPINH 3 οξο 2,3 διυδροβενζο(d)ισοθειαζολο 1,1 διοξείδιο Xημικός τύπος C 7 H 5 NO 3 S Σχετικό μοριακό βάρος 183,18 Ελάχιστη περιεκτικότητα σε C 7 H 5 NO 3 S 99% και μέγιστη 101% επί ξηρού. Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη, άοσμη ή με ελαφρά αρω ματική οσμή και με γλυκιά γεύση ακόμη και σε πολύ αραιά διαλύματα. Πε ρίπου 300 έως 500 φορές γλυκύτερη από τη σακχαρόζη. Πολύ λίγο διαλυτή στο νερό, διαλυτή σε αλκαλικά διαλύματα, λίγο διαλυ τή στην αιθανόλη. Aπώλεια κατά την ξήρανση Tο ανώτερο 1% (105 C, 2 ώρες) Περιοχή τήξεως 226 C έως 230 C Tο ανώτερο 0,2% επί ξηρού βάρους Bενζοϊκό και σαλικυλικό οξύ Σε 10 ml διαλύματος 1 στα 20, οξινισμένο προηγουμένως με 5 σταγόνες οξικού οξέος προστίθενται 3 σταγόνες ενός κατά προσέγγιση γραμμομο ριακού υδατικού διαλύματος χλωριούχου τρισθενούς σιδήρου. Δεν εμφανί ζεται ίζημα ή ιώδης χρώση. ο Tολουολοσουλφοναμίδιο Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους

8 19498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) p Tολουολοσουλφοναμίδιο p σουλφοναμίδιο του βενζοϊ κού οξέος Eυκόλως απανθρακούμενες ουσίες Σελήνιο Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 25 mg/kg επί ξηρού βάρους Απουσία Tο ανώτερο 30 mg/kg επί ξηρού βάρους (II) ΣAKXAPINIKO NATPIO Σακχαρίνη, άλας νατρίου της σακχαρίνης ο Bενζοσουλφιμιδικό νάτριο, άλας νατρίου της 2,3 διυδρο 3 οξοβενζισοσουλφονα ζόλης, διένυδρο άλας νατρίου του 1,2 βενζισοθειαζο λιν 3 ονο 1,1 διοξειδίου C 7 H 4 NNaO 3 S.2H 2 O Xημικός τύπος Σχετικό μοριακό βάρος 241,19 Eλάχιστη περιεκτικότητα σε C 7 H 4 NNaO 3 S 99% και μέγιστη 101% επί ξηρού Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική εξανθούσα σκόνη, άοσμη ή με ελαφρά οσμή και με εντόνως γλυκιά γεύση, ακόμη και σε πολύ αραιά δι αλύματα. Περίπου 300 έως 500 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη σε αραιά διαλύματα. Aπώλεια κατά την ξήρανση Bενζοϊκό και σαλικυλικό οξύ ο Tολουολοσουλφοναμίδιο p Tολουολοσουλφοναμίδιο p σουλφοναμίδιο του βενζοϊ κού οξέος Eυκόλως απανθρακούμενες ουσίες Σελήνιο (III) ΣAKXAPINIKO AΣBEΣTIO Εύκολα διαλυτό στο νερό, λίγο διαλυτό σε αιθανόλη. Tο ανώτερο 15% (120 C, 4 ώρες) Σε 10 ml διαλύματος 1 προς 20, οξινισμένο προηγουμένως με 5 σταγόνες οξικού οξέος, προστίθενται 3 σταγόνες ενός κατά προσέγγιση γραμμομο ριακού υδατικού διαλύματος χλωριούχου τρισθενούς σιδήρου. Δεν εμφανί ζεται ίζημα ή ιώδης χρώση. Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 25 mg/kg επί ξηρού βάρους Απουσία Tο ανώτερο 30 mg/kg επί ξηρού βάρους Σακχαρίνη, άλας ασβεστίου της σακχαρίνης ο Bενζοσουλφιμιδικό ασβέστιο, άλας ασβεστίου της 2,3 διυδρο 3 οξοβενζι σοσουλφοναζόλης, ένυδρο (2:7) άλας ασβεστίου του 1,2 βενζισοθειαζολιν 3 ονο 1,1 διοξειδίου C 14 H 8 CaN 2 O 6 S 2.3½H 2 O Xημικός τύπος Σχετικό μοριακό βάρος 467,48 Eλάχιστη περιεκτικότητα σε C 14 H 8 CaN 2 O 6 S 2 95% επί ξηρού Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη, άοσμη ή με ελαφρά οσμή και με εντόνως γλυκιά γεύση, ακόμη και σε πολύ αραιά διαλύματα. Περίπου 300 έως 500 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη σε αραιά διαλύματα. Εύκολα διαλυτό στο νερό, διαλυτό σε αιθανόλη.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aπώλεια κατά την ξήρανση Bενζοϊκό και σαλικυλικό οξύ ο Tολουολοσουλφοναμίδιο p Tολουολοσουλφοναμίδιο p σουλφοναμίδιο του βενζο ϊκού οξέος Eυκόλως απανθρακούμενες ουσίες Σελήνιο Tο ανώτερο 13,5% (120 C, 4 ώρες) Σε 10 ml διαλύματος 1 προς 20, οξινισμένο προηγουμένως με 5 σταγόνες οξικού οξέος, προστίθενται 3 σταγόνες ενός κατά προσέγγιση γραμμομορι ακού υδατικού διαλύματος χλωριούχου τρισθενούς σιδήρου. Δεν εμφανίζε ται ίζημα ή ιώδης χρώση. Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 25 mg/kg επί ξηρού βάρους Απουσία Tο ανώτερο 30 mg/kg επί ξηρού βάρους (IV) ΣAKXAPINIKO KAΛIO Σακχαρίνη, άλας καλίου της σακχαρίνης ο Bενζοσουλφιμιδικό κάλιο, άλας καλίου της 2,3 διυδρο 3 οξοβενζισο σουλ φοναζόλης, μονοένυδρο άλας καλίου του 1,2 βενζισοθειαζολιν 3 ονο 1,1 διο ξειδίου Xημικός τύπος C 7 H 4 KNO 3 S.H 2 O Σχετικό μοριακό βάρος 239,77 Ελάχιστη περιεκτικότητα σε C 7 H 4 KNO 3 S 99%, και μέγιστη 101% επί ξηρού Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη, άοσμη ή με ελαφρά οσμή και με εντόνως γλυκιά γεύση, ακόμη και σε πολύ αραιά διαλύματα. Περίπου 300 έως 500 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη. Εύκολα διαλυτό στο νερό, ελάχιστα διαλυτό στην αιθανόλη. Aπώλεια κατά την ξήρανση Tο ανώτερο 8% (120 C, 4 ώρες) Bενζοϊκό και σαλικυλικό Σε 10 ml διαλύματος 1 προς 20, οξινισμένο προηγουμένως με 5 σταγόνες οξύ οξικού οξέος, προστίθενται 3 σταγόνες ενός κατά προσέγγιση γραμμομορι ακού υδατικού διαλύματος χλωριούχου τρισθενούς σιδήρου. Δεν εμφανίζε ται ίζημα ή ιώδης χρώση. ο Tολουολοσουλφοναμίδιο Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους p Tολουολοσουλφοναμίδιο Tο ανώτερο 10 mg/kg επί ξηρού βάρους p σουλφοναμίδιο του βενζο Tο ανώτερο 25 mg/kg επί ξηρού βάρους ϊκού οξέος Eυκόλως απανθρακούμενες Απουσία ουσίες Σελήνιο Tο ανώτερο 30 mg/kg επί ξηρού βάρους Ε955 ΣΟΥΚΡΑΛΟΖΗ 4,1,6 τριχλωρογαλακτοσουκρόζη Ορισμός Χημική ονομασία ΕΙΝΕCS 1,6 διχλωρο 1,6 διδεοξυ β D φρουκτοφουρανοζυλο 4 χλωρο 4 δεοξυ α D γα λακτο πυρανοζίτης Χημικός τύπος C 12 H 19 Cl 3 O 8

10 19500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μοριακό βάρος 397,64 Ελάχιστη περιεκτικότητα σε C 12 H 19 Cl 3 O 8 98 % και μέγιστη 102 %, επί ξηρού Λευκή έως υπόλευκη, σχεδόν άοσμη κρυσταλλική σκόνη. Α. Ευδιάλυτη στο νερό, τη μεθανόλη και την αιθανόλη. Ελαφρώς διαλυτή στον οξικό αιθυλεστέρα. Β. Υπέρυθρη απορρόφηση Το φάσμα υπερύθρου της διασποράς του δείγματος σε βρωμιούχο κάλιο δεί χνει σχετικά μέγιστα σε παρόμοιους κυματαριθμούς με εκείνα του φάσματος αναφοράς που λαμβάνεται με τη χρήση ενός προτύπου αναφοράς της σου κραλόζης. Γ. Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας Δ. Ειδική στροφική ικανό τητα Η κύρια κηλίδα στο διάλυμα δοκιμής έχει την ίδια τιμή Rf με εκείνη της κύ ριας κηλίδας του πρότυπου διαλύματος Α που χρησιμοποιείται ως αναφορά στη δοκιμή για άλλους χλωριωμένους δισακχαρίτες. Αυτό το πρότυπο διάλυ μα παράγεται διαλύοντας 1,0 gr προτύπου αναφοράς της σουκραλόζης σε 10 ml μεθανόλης. [a] 20 = + 84,0 έως + 87,5 υπολογιζόμενη επί ξηρού (διάλυμα 10 % βάρος κατά D όγκο) Καθαρότητα Περιεκτικότητα σε νερό Το ανώτερο 0,7 % Άλλοι χλωριωμένοι δισακ χαρίτες Το ανώτερο 2,0 % (μέθοδος Karl Fischer) Το ανώτερο 0,5 % Χλωριωμένοι μονοσακχα Το ανώτερο 0,1 % ρίτες Οξείδιο τριφαινυλοφωσφί Το ανώτερο 150 mg/kg νης Μεθανόλη Το ανώτερο 0,1 % Μόλυβδος Το ανώτερο 1 mg/kg E 957 ΘAYMATINH Xημικός τύπος Σχετικό μοριακό βάρος Θαυματίνη I Θαυματίνη II H θαυματίνη λαμβάνεται με υδατική εκχύλιση (ph 2,5 4,0) των επισπέρμων του καρπού του φυσικού στελέχους του Thaumatococcus daniellii (Benth) και αποτελείται ουσιαστικά από τις πρωτεΐνες θαυματίνη I και θαυματίνη II μαζί με μικρότερες ποσότητες συστατικών του φυτού που προέρχονται από την πρώτη ύλη Πολυπεπτίδιο από 207 αμινοξέα Eλάχιστη περιεκτικότητα σε άζωτο 16% επί ξηρού, ισοδύναμη με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 94% (Nx5,8) Άοσμη σκόνη με κρεμ χρώμα και με έντονα γλυκιά γεύση. Περίπου έως φορές γλυκύτερη από τη σακχαρόζη. Eυδιάλυτη στο νερό, αδιάλυτη σε ακετόνη.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aπώλεια κατά την ξήρανση Yδατάνθρακες Aργίλιο Mικροβιολογικά κριτήρια Tο ανώτερο 9% (105 C μέχρι σταθερού βάρους) Tο ανώτερο 3% επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 2% επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 100 mg/kg επί ξηρού βάρους Oλικός αριθμός αεροβίων μικροβίων μέγιστο /g Escherichia Coli: απου σία στο 1 g E 959 NEOEΣΠEPIΔINO ΔIYΔPOXAΛKONH Nεοεσπεριδινοδιυδροχαλκόνη, NHDC, εσπερετίνη, διυδροχαλκον 4 β νεοε σπεριδοσίδη, νεοεσπεριδίνη DC 2 Ο α L ραμνοπυρανοζυλ 4 β D πυρανοζυλ εσπερετίνη διυδροχαλκόνη λαμ βάνεται με καταλυτική υδρογόνωση της νεοεσπεριδίνης Xημικός τύπος C 28 H 36 O 15 Σχετικό μοριακό βάρος 612,6 Eλάχιστη περιεκτικότητα 96% επί ξηρού Yπόλευκη, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη με χαρακτηριστική εντόνως γλυκιά γεύση. Περίπου έως φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη. A. Εύκολα διαλυτή σε ζεστό νερό, ελάχιστα διαλυτή σε κρύο νερό, και πρακτι κώς αδιάλυτη σε αιθέρα και βενζόλιο. B. Mέγιστη απορρόφηση nm για διάλυμα 2 mg σε 100 ml μεθανόλης στο υπεριώδες Γ. Neu Διαλύονται περίπου 10 mg νεοεσπεριδίνης DC σε 1 ml μεθανόλης και προ στίθεται 1 ml μεθανολικού διαλύματος βορικού 2 αμιναιθυλοδιφαινυλίου. Eμ φανίζεται έντονη κίτρινη χρώση. Aπώλεια κατά την ξήρανση Tο ανώτερο 11% (105 C, 3 ώρες) Tο ανώτερο 0,2% επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 2 mg/kg επί ξηρού βάρους Bαρέα μέταλλα Tο ανώτερο 10 mg/kg εκφρασμένα σε Pb επί ξηρού βάρους Ε962 ΑΛΑΣ ΑΣΠΑΡΤΑΜΗΣ ΑΚΕΤΟΣΟΥΛΦΑΜΗΣ Ασπαρτάμη ακεσουλφάμη. Αλας ασπαρτάμης ακεσουλφάμης Ορισμός Το άλας παρασκευάζεται με τη θέρμανση ενός διαλύματος 2 προς 1 περίπου (βάρος/βάρος) ασπαρτάμης και του μετά καλίου άλατος της ακεσουλφάμης με όξινο pη μέχρι να σχηματιστεί κρυστάλλωση. Το κάλιο και η υγρασία εκδι ώκονται. Το προϊόν είναι πιο σταθερό από την ασπαρτάμη μόνη της. Χημική ονομασία Χημικός τύπος Άλας του 6 μεθυλ 1,2,3 οξαθειαζιν 4(3Η) ονο 2,2 διοξειδίου του L φαινυλαλα νυλ 2 μεθυλ L α ασπαρτικού οξέος. C 18 H 23 O 9 N 3 S Μοριακό βάρος 457,46 63,0 % έως 66,0 % ασπαρτάμη (επί ξηρού) και 34,0 % έως 37,0 % ακεσουλ φάμη (όξινη μορφή επί ξηρού) Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη.

12 19502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. Λίγο διαλυτό στο νερό, πολύ λίγο διαλυτό στην αιθανόλη. Β. Διαπερατότητα Η διαπερατότητα διαλύματος 1 % σε νερό, προσδιοριζόμενη σε κυψελίδα 1 cm στα 430 nm με κατάλληλο φασματοφωτόμετρο με νερό ως διάλυμα αναφο ράς, είναι κατ ελάχιστο 0,95, ισοδύναμη με απορρόφηση 0,022 περίπου κατ ανώτατο όριο. Γ. Ειδική στροφική ικανό τητα [a] 20 : + 14,5 έως + 16,5 D Προσδιορίζεται σε συγκέντρωση 6,2 g σε 100 ml μυρμηκικού οξέος (15Ν) εντός 30 λεπτών από την παρασκευή του διαλύματος. Η υπολογιζόμενη ει δική στροφική ικανότητα διαιρείται διά 0,646 για να διορθωθεί ως προς την περιεκτικότητα σε ασπαρτάμη του άλατος ασπαρτάμης ακεσουλφά μης Καθαρότητα Απώλεια κατά την ξή ρανση 5 βενζυλο 3,6 διοξο 2 πιπεραζινοξικό οξύ Μόλυβδος Το ανώτερο 0,5 % (105 0 C, 4 ώρες) Το ανώτερο 0,5 % Το ανώτερο 1 mg/kg E 965 (i) MAΛTITOΛH D μαλτιτόλη, υδρογονωμένη μαλτόζη (α) D γλυκοπυρανοζυλο 1,4 D γλυκιτόλη Xημικός τύπος C 12 H 24 O 11 Σχετικό μοριακό βάρος 344,31 Eλάχιστη περιεκτικότητα σε D μαλτιτόλη C 12 H 24 O 11, 98% επί ξηρού. Λευκή κρυσταλλική σκόνη με γλυκιά γεύση. A. Eυδιάλυτη στο νερό, ελαφρώς διαλυτή σε αιθανόλη. B. Περιοχή τήξεως 148 C 151 C Γ. Eιδική στροφική ικανό τητα [a] 20 = + 105,5 έως + 108,5 (διάλυμα 5% βάρος κατά όγκο.) D Περιεκτικότητα σε νερό Tο ανώτερο 1% (μέθοδος Karl Fischer) Tο ανώτερο 0,1% επί ξηρού βάρους Aνάγοντα σάκχαρα Tο ανώτερο 0,1% εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού βάρους Xλωριούχα Tο ανώτερο 50 mg/kg επί ξηρού βάρους Θειικά Tο ανώτερο 100 mg/kg επί ξηρού βάρους Nικέλιο Tο ανώτερο 2 mg/kg επί ξηρού βάρους E 965 (ii) ΣΙΡΟΠΙ MAΛTITOΛHΣ Yδρογονωμένο σιρόπι γλυκόζης υψηλής περιεκτικότητας σε μαλτόζη, υδρο γονωμένο σιρόπι γλυκόζης Μείγμα αποτελούμενο κυρίως από μαλτιτόλη με σορβιτόλη και υδρογονω μένους ολιγο και πολυσακχαρίτες. Παρασκευάζεται με καταλυτική υδρογό νωση σιροπίου γλυκόζης υψηλής περιεκτικότητας σε μαλτόζη ή με υδρογό νωση των επιμέρους συστατικών του και ανάμειξη. Το προϊόν διατίθεται στο εμπόριο τόσο υπό μορφή σιροπίου όσο και ως στερεό προϊόν. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολικούς υδρογονωμένους σακχαρίτες 99% επί ξηρού και ελάχιστη περιεκτικότητα σε μαλτιτόλη 50% επί ξηρού.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άχρωμα και άοσμα, διαυγή ιξώδη υγρά ή λευκές κρυσταλλικές μάζες. A. Eυδιάλυτο στο νερό, ελαφρώς διαλυτό σε αιθανόλη. B. Xρωματογραφία λεπτής Ικανοποιεί τη δοκιμή στοιβάδας Περιεκτικότητα σε νερό Tο ανώτερο 31% (μέθοδος Karl Fischer) Aνάγοντα σάκχαρα Tο ανώτερο 0,3% (εκφρασμένα σε γλυκόζη) Tο ανώτερο 0,1% Xλωριούχα Tο ανώτερο 50 mg/kg Θειικά Tο ανώτερο 100 mg/kg Nικέλιο Tο ανώτερο 2 mg/kg Tο ανώτερο 1 mg/kg E 966 ΛAKTITOΛH Λακτίτης, λακτοζιτόλη, λακτοβιοσίτης 4 O β D γαλακτοπυρανοζυλο D γλυκιτόλη Xημικός τύπος C 12 H 24 O 11 Σχετικό μοριακό βάρος 344,32 Eλάχιστη περιεκτικότητα σε λακτιτόλη, 95% επί ξηρού βάρους. Kρυσταλλικές σκόνες ή άχρωμα διαλύματα με γλυκιά γεύση. Oι κρυσταλλι κές σκόνες ευρίσκονται σε άνυδρη, μονένυδρη και διένυδρη μορφή. A. Eυδιάλυτη στο νερό B. Eιδική στροφική ικανό [a] 20 = D +130 έως υπολογιζόμενη επι ξηρού (υδατικό διάλυμα 10% βάρος τητα κατά όγκο) Περιεκτικότητα σε νερό Κρυσταλλικά προϊόντα το ανώτερο 10,5% (μέθοδος Karl Fischer) Άλλες πολυόλες Tο ανώτερο 2,5% επί ξηρού βάρους Aνάγοντα σάκχαρα Tο ανώτερο 0,2% εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού βάρους Xλωριούχα Tο ανώτερο 100 mg/kg επί ξηρού βάρους Θειικά Tο ανώτερο 200 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 0,1% επί ξηρού βάρους Nικέλιο Tο ανώτερο 2 mg/kg επί ξηρού βάρους E 967 ΞYΛITOΛH Ξυλιτόλη, ξυλίτης D ξυλιτόλη Xημικός τύπος C 5 H 12 O 5 Σχετικό μοριακό βάρος 152,15 Eλάχιστη περιεκτικότητα σε ξυλιτόλη, 98,5% επί ξηρού. Λευκή, κρυσταλλική σκόνη, πρακτικώς άοσμη με πολύ γλυκιά γεύση. A. Eυδιάλυτη στο νερό, ελάχιστα διαλυτή σε αιθανόλη. B. Περιοχή τήξεως Mεταξύ 92 C 96 C Γ. ph 5 7 (υδατικό διάλυμα 10% κ.β.) Aπώλεια κατά την ξήρανση Tο ανώτερο 0,5% (ξηραίνεται 0,5 g δείγματος εν κενώ υπεράνω φωσφόρου στους 60 C επί 4 ώρες) Tο ανώτερο 0,1% επί ξηρού βάρους

14 19504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aνάγοντα σάκχαρα Άλλες πολυυδρικές αλκο όλες Nικέλιο Bαρέα μέταλλα Xλωριούχα Θειικά E 968 EΡΥΘΡΙΤΟΛΗ Tο ανώτερο 0,2% εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 1% επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 2 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 10 mg/kg εκφρασμένα σε Pb επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 100 mg/kg επί ξηρού βάρους Tο ανώτερο 200 mg/kg επί ξηρού βάρους Μεσο ερυθριτόλη, Τετραϋδροξυβουτάνιο, Ερυθρίτης Λαμβάνεται με ζύμωση πηγής υδατανθράκων με τη βοήθεια ασφαλών, οσμό φιλων ζυμομύκητων, κατάλληλων για τρόφιμα, όπως είναι ο Moniliella pollinis ή ο Trichosporonoides megachilensis, και στη συνέχεια με καθαρισμό και ξή ρανση 1,2,3,4 Βουτανοτετρόλη Xημικός τύπος C 4 H 10 O 4 Mοριακό βάρος 122,12 Ελάχιστη περιεκτικότητα 99% μετά την ξήρανση Λευκοί, άοσμοι, μη υγροσκοπικοί κρύσταλλοι, ανθεκτικοί στη θερμότητα, με γλυκύτητα που ανέρχεται περίπου στο 60 80% της γλυκύτητας της σακχα ρόζης A. Εύκολα διαλυτή στο νερό, ελάχιστα διαλυτή στην αιθανόλη, αδιάλυτη στον διαιθυλαιθέρα B. Περιοχή τήξεως ο C Aπώλεια κατά την ξήρανση Το ανώτερο 0,2% (70 ο C, έξι ώρες, σε ξηραντήρα κενού) Το ανώτερο 0,1% Aνάγοντα σάκχαρα Το ανώτερο 0,3%, εκφρασμένα σε D γλυκόζη Ριβιτόλη και γλυκερίνη Το ανώτερο 0,1% Το ανώτερο 0,5 mg/kg» Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Α.Χ.Σ. για την ενημέρωση του Παραρτήματος του άρθρου 69 σύμφωνα με την Οδηγία 2008/60/ΕΚ καταργούνται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου με τις οποίες έγινε η εναρμόνιση των καταργούμενων οδηγιών: α/α Οδηγία Απόφαση ΑΧΣ/ΦΕΚ 1 Οδηγία 95/31/ΕΚ (ΕΕ L 178 της ) ΑΧΣ 308/1996, ΦΕΚ 651/Β/ Οδηγία 98/66/ΕΚ (ΕΕ L 257 της ) ΑΧΣ 454/1998, ΦΕΚ 1316/Β/ Οδηγία 2000/51/ΕΚ (ΕΕ L 198 της ) ΑΧΣ 541/2000, ΦΕΚ 1596/Β/ Οδηγία 2001/52/ΕΚ (ΕΕ L 190 της ) ΑΧΣ 67/2002, ΦΕΚ 601/Β/ Οδηγία 2004/46/ΕΚ (ΕΕ L 114 της ) ΑΧΣ 132/2005, ΦΕΚ 916/Β/ Οδηγία 2006/128/ΕΚ (ΕΕ L 346 της ) ΑΧΣ 255/2007, ΦΕΚ 2312/Β/ Ο Πρόεδρος κ.α.α. Η Γραμματέας Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ Τα μέλη: Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη Ρηγοπούλου, Δ. Τσίχλης, Δ. Δανιήλ, Ν. Νομικός, Δ. Αντωνόπουλος, Σ. Γωγάκος, Δ. Κεσίσογλου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Άρθρο 36 Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2600 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 449 Tροποποίηση του Παραρτήματος του άρθρου 36 του Κώδικα Τροφίμων σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

των γλυκαντικών υλών Τροποποιείται απ : αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

των γλυκαντικών υλών Τροποποιείται απ : αριθ. σελίδα ηµεροµηνία 1996L0077 EL 29.12.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ96/77/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας εκεµβρίου 1996 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Α ΙΑΛΥΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Α. Εισαγωγή Στην περίπτωση των φρούτων, και κυρίως όταν από αυτά παρασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ (1) Με αυτούς διαπιστώνεται η καθαρότητα του φαρµάκου µε δοκιµασίες για την ύπαρξη προσµείξεων, δηλ. ουσιών που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Ε 100- ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ) Ε 200 - και άλλα, όπως Ε 1105 (λυσοζύμη) ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ Ε 300 - ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ-ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΓΟΝΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT Πτυχιακή εργασία του ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων Καρδίτσας (Παράρτημα Λάρισας) Κυριακόπουλος Αναστάσιος 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλλαγή του τρόπου ζωής αλλά και των διατροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ζάχαρα Μόνο ορισμένα από ζάχαρα που βρίσκονται στη φύση χρησιμοποιούνται ευρέως ως γλυκαντικές ύλες. Χρησιμοποιείται η ζαχαρόζη σε

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ζάχαρα Μόνο ορισμένα από ζάχαρα που βρίσκονται στη φύση χρησιμοποιούνται ευρέως ως γλυκαντικές ύλες. Χρησιμοποιείται η ζαχαρόζη σε ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ζάχαρα Μόνο ορισμένα από ζάχαρα που βρίσκονται στη φύση χρησιμοποιούνται ευρέως ως γλυκαντικές ύλες. Χρησιμοποιείται η ζαχαρόζη σε μεγάλο βαθμό, και επίσης η γλυκόζη (αμυλοζάχαρο ή αμυλοσιρόπι).

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του

Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας μετατρέπεται σε γλυκόζη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του

Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας μετατρέπεται σε γλυκόζη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Ιανουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννης Ρούσσης Καθηγητής Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων και Οίνου Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2015 Παρατίθενται αναλύσεις οίνου. Φυσικά δεν αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1726 3 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εναρμόνιση της ΚΥΑ 437/2005, ΦΕΚ 1641/Β/2006, με την οδηγία 2008/112/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0152 EL 18.04.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 152/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 ίρππηρίμΰί mm Ο όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v *~~~Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Η 2 < 2 = ^ Ή 2 CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι υδατάνθρακες έχουν ευρεία διάδοση στη φύση, συνιστώντας τα /4 του βιολογικού κόσµου. Οι υδατάνθρακες σχηµατίζονται στα φυτά µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Τεχνικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Δρ. Μαρία Χ. Γιαννακούρου ΟΡΙΣΜΟΙ (ΚΤΠ, Άρθρο 132-135) Μαρμελάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΥΡΙ Εισαγωγή Το λίπος είναι ένα συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.01.2008 021.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Γ. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2014 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Έγκαιρη προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα