ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α Β Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 19 18 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α Β Γ"

Transcript

1 α 3 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΛΙΟ εγκεφαλικο οιδημα ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Φυσιολογικό τριχοειδές γγειογενές οίδημα Κυτταροτοξικό οίδημα στενή σύνδεση οιδηματώδης νευρώνας Σχήμα 2. Η πρόκληση του αγγειογενούς και του κυτταροτοξικού οι δή ματος κατά τη διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγ μού. (πό το βιβλίο Neuroa natomy through Clinical Ca ses H. Blumen feld, 2002). Γ πλάσμα πόδες αστροκυττάρων διαφυγή πλάσματος στο μεσοκυττάριο διάστημα μέσα από ανεπαρκείς στενές συνδέσεις οιδηματώδες ενδοθηλιακό κύτταρο οιδηματώδες αστροκύτταρο Εικόνα 3. -Γ. Διάχυτο οίδημα σε βαριά ΚΕΚ CT. εξεργασίες όγκοι και αποστήματα, σε μικρότερο βάθμο έμφρακτα), λευκώματα και άλατα διαφεύγουν από τα τριχοειδή δηλαδή από τον ενδοαγγειακό χώρο και κατευθύνονται προς στον γύρω εγκεφαλικό ιστό σε εξωκυττάρια διαμερίσματα. Το οίδημα αυτό (αγγειογενές) αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, και τον συνηθέστερο τύπο εγκεφαλικού οιδήματος. παντά θεραπευτικά στη χορήγηση κορτικοστεροειδών, (Εικόνα 1). Ο τύπος του κυτταροτοξικού οιδήματος (Εικόνα 2) παρατηρείται σε υποξία και ισχαιμία (πολύ συχνό στα εγκεφαλικά αγγειακά έμφρακτα). φορά αποκλειστικά τον ενδοκυττάριο χώρο, λόγω βλάβης στη λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης (αντλία K + -Na + ). Σε αυτή την περίπτωση, παρατηρείται συγκέντρωση υγρού μέσα στα κύτταρα (νευρώνες, νευρογλοία). Η χορήγηση κορτικοστεροειδών τις πρώτες ημέρες μετά το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο δε φαίνεται να ευεργετεί τον ασθενή. Ενδεχομένως, η χορήγηση κορτιζόνης να έχει κάποιο Εικόνα 1. γγειογενές οίδημα σε μεταστατικό όγκο εγκεφάλου MRI. Εικόνα 2. Κυτταροτοξικό οίδημα σε ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη MRI. αποτέλεσμα μετά την 4 η -5 η ημέρα από την εμφάνιση του επεισοδίου (δευτερογενή επακόλουθα όπως ισχαιμία, οίδημα, κ.λπ.), αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται έντονα. Σε αντίθεση με τους δύο παραπάνω τύπους εγκεφαλικού οιδημάτος, το υδροστατικό οίδημα παρατηρείται μετά από διαταραχές του αυτορρυθμιστικού μηχανισμού των αγγείων του εγκεφάλου, σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σε ανεξέλεγκτη αρτηριακή υπέρταση. φορά τον εξωκυττάριο χώρο και συνήθως έχει μεγαλύτερη έκταση από αυτή του αγγειογενούς οιδήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνδρομο της απρόσφορης έκκρισης της αντιδιουρητικής ορμόνης (SIADH) που εκδηλώνεται ιδιαίτερα μετά από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ), από λανθασμένη ρύθμιση των ηλεκτρολυτών, από παράδοξη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης, στα πλαίσια παρανεοπλαστικής νόσου, ακόμη και σε περιπτώσεις εγκαυμάτων, συνδέεται με επικίνδυνες καταστάσεις εγκεφαλικού οιδήματος. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από υπονατριαιμία, αυξημένη συγκέντρωση νατρίου στα ούρα, φυσιολογικό ή ελαφρώς διογκωμένο εξωκυττάριο όγκο και υποπρωτεϊναιμία, δηλαδή με συνθήκες οι οποίες συχνά ευθύνονται για την εμφάνιση του υποωσμωτικού οιδήματος (χαμηλή κολλοειδοωσμωτική πίεση). Χρειάζεται πολύ προσοχή γιατί το σύνδρομο αυτό μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το σύνδρομο της εγκεφαλικής απώλειας άλατος (cerebral salt wasting syndrome - CSWS) όπου όμως οι ασθενείς συνήθως έχουν χαμηλή κεντρική φλεβική πίεση και πίεση ενσφήνωσης στην πνευμονική αρτηρία. Ο παραπάνω διαχωρισμός έχει σημασία γιατί το SIADH αντιμετωπίζεται βασικά με στέρηση ύδατος ενώ το CSWS με χορήγηση νατρίου. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί πολύ χαμηλές τιμές νατρίου στο αίμα (<110 meq/lt) οδηγούν, εκτός από τη διανοητική σύγχυση και τον λήθαργο, στη γνωστή δηλητηρίαση από ύδωρ σε οιδηματώδεις ασθενείς, η οποία εάν δεν αναγνωριστεί εγκαίρως και δεν αντιμετωπιστεί σωστά έχει ολέθριες επιπτώσεις για τον ασθενή. ξίζει εδώ να τονιστεί ότι η χορήγηση δεσμοπρεσίνης στις περιπτώσεις του άποιου διαβήτη αποφασίζεται κάτω από συγκεκριμένες ενδείξεις. υτές είναι το σταθερά χαμηλό Ειδικό άρος ούρων <1.010, περισσότερα από 300 κυβ. εκ. ούρων ανά ώρα για 3 συνεχόμενες ώρες. Όλα τα παραπάνω μετά από μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης (πρέπει να αποκλειστεί διαφοροδιαγνωστικά αν ο ασθενής είναι «φορτωμένος» με υγρά). Η αλόγιστη χρήση των παραπάνω φαρμάκων μπορεί να επιφέρει ακόμη και το θάνατο του ασθενούς. Το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Τυπικά εμφανίζεται άμεσα μετά από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της αιματικής παροχής του εγκεφάλου και η σχισμοειδής διαμόρφωση του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου, το οποίο δεν απεικονίζεται στην αξονική τομογραφία, όπως επίσης δεν απεικονίζονται και οι δεξαμενές της βάσης του εγκεφάλου, (Εικόνα 3α-γ). ξίζει να σημειωθεί ότι διάμεσο εγκεφαλικό οίδημα παρατηρείται στον αποφρακτικό υδροκέφαλο. ποτελεί μια προσπάθεια απορρόφησης του ΕΝΥ από το επένδυμα των κοιλιών όταν υπάρχει αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, (Εικόνα 4). Στην αξονική τομογραφία εμφανίζεται ως υπόπυκνη περιοχή περικοιλιακά (κυρίως γύρω από τα μετωπιαία κέρατα). Διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα παρουσιάζονται σε καταστάσεις υδροκεφάλου εκ κενού με την ύπαρξη συνοδών μικροεμφράκτων αρτηριακών μικροθρομβώσεων στη λευκή ουσία περικοιλιακά, (Εικόνα 5). Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, πολύ συχνά, τα συμπτώματα του ασθενούς οφείλονται στο οίδημα που αναπτύσσεται γύρω από τις βλάβες εστιακό οίδημα, (Εικόνα 6). Στην αξονική τομογραφία απεικονίζεται ως υπόπυκνη περιοχή γύρω από ένα νεόπλασμα, από μια θλάση, από ένα απόστημα κ.λπ. υτό έχει ως συνέπεια με τη χορήγηση αποιδηματικής αγωγής ο ασθενής να διαπιστώνει εσφαλμένα ότι βελτιώνεται λόγω υποχωρήσεως του οιδήματος, ενώ ελλοχεύει ο μεγάλος κίνδυνος Εικόνα 4. Διάμεσο οίδημα (διαπίδυση ΕΝΥ) σε υδροκέφαλο CT.

2 ειδικο μέρος μ ε ρ ο σ 1. Kρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 2. Πολυτραυματίας ξιολόγηση και αντιμετώπιση από τη νευροχειρουργική οπτική γωνία 3. Ενδοκρανιακές χωροκατακτητικές εξεργασίες 4. Μεταστάσεις στο ΚΝΣ Καθιέρωση της διάγνωσης και προβληματισμοί θεραπείας 5. λάβες της περιοχής του τουρκικού εφιππίου 6. Εγκεφαλική αγγειακή νευροχειρουργική 7. Λοιμώξεις του ΚΝΣ Νευροχειρουργική εμπλοκή 8. Όγκοι νωτιαίου μυελού Ιππουρίδας 9. Μεταστατικές βλάβες της σπονδυλικής στήλης 10. Εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 11. Σπονδυλικές κακώσεις 12. Νευρογενής διαλείπουσα χωλότητα 13. Δυσπλασίες ΚΝΣ Νευροχειρουργική σκοπιά 14. Λειτουργική νευροχειρουργική 15. Χειρουργικές (τραυματικές) βλάβες των περιφερικών νεύρων 16. Νευροχειρουργικά προβλήματα τρίτης ηλικίας

3 κρανιοεγκεφαλικεσ κακωσεισ ΚΕΦΛΙΟ 1 1 Γενικά στοιχεία Οι κακώσεις κεφαλής είναι αναμφισβήτητα το πιο συχνό πρόβλημα που καλείται να εκτιμήσει και να αντιμετωπίσει ένας νευροχειρουργός. ν και τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί αξιόλογες προσπάθειες, η συχνότητά τους, ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο. παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. κυρίως λόγω του σταθερά μεγάλου αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων. Τα ερωτηματικά σχετικά με την ενδεδειγμένη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους είναι πολλά και δισεπίλυτα. Η χειρουργική παρέμβαση όταν αυτή ενδείκνυται και λάβει χώρα εγκαίρως μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο σε επίπεδο παρακολούθησης και συντηρητικής θεραπείας τα δεδομένα δεν είναι καθόλου ξεκαθαρισμένα, αν και οι εξελίξεις στον τομέα της νευροεντατικής σαφώς και έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην πορεία και την έκβαση των ασθενών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ότι έχουν ελαφριάς μορφής κάκωση. Τραυματίες με GCS από 9 μέχρι 13 είναι ασθενείς με μετρίας βαρύτητας κάκωση κεφαλής. ντίθετα στις περιπτώσεις όπου η GCS εκτιμάται σε επίπεδα χαμηλότερα του 9 (από 3 έως 8) τότε η κρανιοεγκεφαλική κάκωση θεωρείται βαριάς μορφής. Μορφολογικά, οι κακώσεις κεφαλής ταξινομούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στα κατάγματα κρανίου και στις ενδοκρανιακές βλάβες, καταστάσεις οι οποίες ωστόσο συχνά συνυπάρχουν. Τα κατάγματα μπορεί να είναι γραμμοειδή ή εμπιεστικά και εντοπίζονται στον θόλο του κρανίου, στο προσωπικό κρανίο ή στη βάση του κρανίου (Εικόνα 1). Οι ενδοκρανιακές βλάβες διακρίνονται επίσης σε εντοπισμένες ή διάχυτες. Εντοπισμένες οργανωμένες βλάβες αποτελούν χαρακτηριστικά τα επισκληρίδια, τα υποσκληρίδια και τα ενδοεγκεφαλικά αιματώματα. Η διάχυτη βλάβη στον εγκέφαλο (συχνά με φυσιολογικά ευρήματα από την αξονική τομογραφία) είναι συχνά το αποτέλεσμα μιας διάχυτης αξονικής κάκωσης. 2 Ταξινόμηση Η πιο πρακτική κατηγοριοποίηση βασίζεται στον μηχανισμό, στη σοβαρότητα και στη μορφολογία της κάκωσης. νάλογα με τον μηχανισμό, οι κακώσεις κεφαλής διακρίνονται σε κλειστές που κλασικά αφορούν τροχαία ατυχήματα και πτώσεις, και σε ανοιχτές διατρητικές που αφορούν κυρίως τραυματικές κακώσεις από πυροβόλα όπλα, νύσσοντα και τέμνοντα όργανα. Η βαρύτητα μιας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης ξεκαθαρίζεται με την εφαρμογή της κλίμακας της Γλασκώβης (GCS score). σθενείς με αρχική κλίμακα GCS 14 ή 15 θεωρούνται 3 Διερεύνηση Εκτός από τη λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση, που θα πρέπει να γίνονται με ακρίβεια ακόμη και στις περιπτώσεις όπου τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, η διαπίστωση επιβεβαίωση των πιθανών ενδοκρανιακών βλαβών είναι αδύνατη χωρίς τη συμβολή της αξονικής τομογραφίας. Τα στοιχεία που παρέχονται από τη διενέργεια μιας αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου σε περίπτωση αναζήτησης οξέων βλαβών είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι πολύ δύσκολο να αμφισβητηθούν. Η αξονική τομογραφία παραμένει η κατεξοχήν αξιόπιστη

4 1 ειδικο ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΛΙΟ κρανιοεγκεφαλικεσ κακωσεισ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Εικόνα 1. Εμπιεστικό κάταγμα κρανίου (ρ) κροταφοβρεγματικά. Διεγχειρητική φωτογραφία. εξέταση σε κακώσεις κεφαλής. Επιπλέον, μπορεί να κατευθύνει σε μεγάλο βαθμό τη θεραπευτική τακτική που θα ακολουθηθεί. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου έχει ένδειξη διενέργειας σε ασθενείς με απώλεια αισθήσεων και περιτραυματική αμνησία καθώς και σε ασθενείς με αδιευκρίνιστο ιστορικό και υψηλούς παράγοντες κινδύνου (π.χ. λήψη αντιπηκτικών, αλκοολισμός, άνοια κ.λπ.). Εξυπακούεται ότι έχει απόλυτη ένδειξη διενέργειας σε ασθενείς με GCS:14 και χαμηλότερη. Η επανάληψη της εξέτασης, όταν αυτό θεωρείται απαραίτητο, έχει μεγάλη σημασία για την ορθή παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των ασθενών με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανεύρεσης θετικών ευρημάτων από τη διενέργειά της. 1. Τραυματικά ενδοκρανιακά αιματώματα υτά αποτελούν όπως ειπώθηκε παραπάνω εντοπισμένες συλλογές αίματος στην ενδοκρανιακή κοιλότητα που είναι το αποτέλεσμα συνήθως άμεσης πλήξης του κρανίου, χωρίς όμως να αποκλείεται και η δευτερογενής ανάπτυξη αυτών στα πλαίσια χρήσης αντιπηκτικών, ιστορικού αλκοολισμού, προηγούμενης αποσυμπιεστικής επέμβασης, αφαίρεσης αιματώματος κ.ά. Η ταξινόμησή τους βασίζεται κατεξοχήν στην εντόπισή τους και στον μηχανισμό της ανάπτυξής τους: 1. Επισκληρίδια αιματώματα Είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οξέα και παριστούν συλλογή αίματος μεταξύ του κρανίου και της σκληράς μήνιγγας. Είναι συνήθως το αποτέλεσμα ρήξης της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας στα πλαίσια κατάγματος στο κροταφικό οστό. Γενικά κάταγμα συνυπάρχει στο 85% περίπου των επισκληρίδιων αιματωμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις τα επισκληρίδια αιματώματα προκαλούνται από ρήξη φλεβών και όχι αρτηριών. Κλινικά εκδηλώνονται με σημεία αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης. Με την αύξηση των διαστάσεων του αιματώματος ο ασθενής γίνεται ολοένα και πιο συμπτωματικός. Τυπικά τα επισκληρίδια αιματώματα γίνονται συμπτωματικά σε λιγότερο από 24 ώρες από την κάκωση. Συχνά, η επιδείνωση της κλινικής εικόνας είναι ραγδαία και οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν επιβάλλεται να είναι άμεσες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, το μέγεθός τους αυξάνεται βραδέως και γίνονται συμπτωματικά αρκετές ημέρες μετά το συμβάν. Ο όρος «φωτεινό διάλειμμα» αναφέρεται στη βραχεία απώλεια των αισθήσεων μετά την κάκωση, η οποία ακολουθείται από ανάκτηση αυτών και στη συνέχεια από προοδευτική επιδείνωση του επίπεδου συνείδησης μέχρι και κώμα. Το φωτεινό διάλειμμα είναι πιο συχνό στα επισκληρίδια αιματώματα από ό,τι στις υπόλοιπες τραυματικές ενδοκρανιακές βλάβες. Όταν ένα αιμάτωμα εξελίσσεται ταχέως και δεν έχει αντιμετωπιστεί, τότε είναι δυνατόν να εκδηλωθούν σημεία εγκολεασμού (κήλης) του εγκεφαλικού στελέχους από την πίεση που ασκεί σε αυτό το άγκιστρο του κροταφικού λοβού στο τρήμα του σκηνιδίου. Σημεία εγκολεασμού θεωρούνται το κώμα, η ανισοκορία ή και η αμφοτερόπλευρη μυδρίαση των κορών του οφθαλμού, οι κινήσεις απεγκεφαλισμού, η άπνοια κ.λπ. Στην αξονική τομογραφία τα επισκληρίδια αιματώματα παρουσιάζουν αμφίκυρτο σχήμα σε γειτνίαση με το κρανίο. Πιο συχνά εντοπίζονται κροταφοβρεγματικά. Κάταγμα συνυπάρχει στο 85% των περιπτώσεων. Λόγω του γεγονότος ότι είναι συνήθως οξέα παρουσιάζονται ως υπέρπυκνες βλάβες στην αξονική τομογραφία. νάλογα με το μέγεθός τους και την κατάσταση του εγκεφάλου υπάρχει καθόλου, μικρότερη ή μεγαλύτερη παρεκτόπιση της μέσης γραμμής (Εικόνα 2α, β). Η χειρουργική αντιμετώπιση επιστρατεύεται συχνά. Η έκβαση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η ηλικία, η νευρολογική εικόνα, το χρονικό διάστημα από την κάκωση, η παρουσία εστιακής νευρολογικής σημειολογίας, η εντόπιση του αιματώματος κ.λπ. Τυπικά γίνεται αφαίρεση του αιματώματος με κρανιοτομία. 2. Υποσκληρίδια αιματώματα Παριστούν συλλογές αίματος μεταξύ της σκληράς και της αραχνοειδούς μήνιγγας. νάλογα με το χρονικό διάστημα της εμφάνισής τους από την κάκωση διακρίνονται σε οξέα (μέχρι 72 ώρες, υποξέα (από 4 μέχρι 20 ημέρες) και χρόνια (μετά τις 3 εβδομάδες). 1. Οξέα Θεωρούνται τα αιματώματα που σχηματίζονται μέχρι 72 ώρες από την κάκωση. Είναι αρκετά συνήθη στους ηλικιωμένους μετά από πτώσεις, σε αλκοολικούς ασθενείς Εικόνα 2.. Οξέα επισκληρίδια αιματώματα (ρ) μετωπιαία και (Δε) κροταφικά.. Οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα (Δε) μετωπιαία CT. και σε αυτούς που λαμβάνουν αντιπηκτικά. Σε νεότερους ασθενείς αναπτύσσονται μετά από κακώσεις υψηλής δυναμικής, καθώς και σε παιδιά κυρίως στα πλαίσια του «συνδρόμου κακοποίησης βρέφους». Για την πρόκλησή τους ενοχοποιείται η ρήξη γεφυρικών φλεβών που διασχίζουν τον υποσκληρίδιο χώρο. Πολύ συχνά συνοδεύονται από εγκεφαλικό οίδημα και ενδοπαρεγχυματικές αλλοιώσεις, καταστάσεις οι οποίες όλες μαζί συνδέονται με βαριά πρόγνωση. Οι ασθενείς με οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα βρίσκονται όχι σπάνια σε κωματώδη κατάσταση με τη σύστοιχη προς το αιμάτωμα κόρη του οφθαλμού σε διαστολή. Η διάγνωση τίθεται από την αξονική τομογραφία εγκεφάλου όπου διακρίνεται η χαρακτηριστική ημισεληνοειδής κατανομή μετωποκροταφοβρεγματικά, η οποία συνδυάζεται συχνά με πιεστικά φαινόμενα στα πλαίσια της μετατόπισης των δομών της μέσης γραμμής, της εξάλειψης των δεξαμενών της βάσης, του συνοδευόμενου εγκεφαλικού οιδήματος και της διάτασης του ετερόπλευρου κροταφικού κέρατος της πλάγιας κοιλίας (Εικόνα 3). σθενείς με οξέα υποσκληρίδια αιματώματα στους οποίους διαπιστώνονται φαινόμενα μάζας που δρουν χωροκατακτητικά, υπάρχουν σημεία και συμπτώματα ενδοκρανιακής υπέρτασης και/η εγκολεασμού, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα χειρουργικά με κρανιοτομία, διάνοιξη της σκληράς μήνιγγας και αφαίρεση του αιματώματος. Η θνησιμότητα παραμένει υψηλή και αξίζει περίπου το 50%. 2. Χρόνια ιματώματα στον υποσκληρίδιο χώρο που αναπτύσσονται μετά από 3 εβδομάδες μετά από την κάκωση θεωρούνται χρόνια. Συνήθως οι ασθενείς αυτοί είναι ηλικιωμένοι με ιστορικό ελαφριάς κάκωσης κεφαλής πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, η οποία πέρασε απαρατήρητη ή τα αρχικά ευρήματα από τον απεικονιστικό έλεγχο ήταν αρνητικά. Ο σχηματισμός ενός χρόνιου υποσκληρίδιου αιματώματος πιστεύεται ότι οφείλεται στην αρχική παρουσία αίματος στην περιοχή (μηχανισμός ώσμωσης), το οποίο μπορεί να απορροφηθεί ή να αυξηθεί σε διαστάσεις εξελισσόμενο σε χρόνιο αιμάτωμα που θα προδώσει την παρουσία του με την πρόκληση ανάλογης συμπτωματολογίας. Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η μεγάλη ηλικία, η χρήση αλκοόλ, το ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, η χρήση αντιπηκτικών, καθώς και το ιστορικό συχνών πτώσεων. Σε ένα 20% τα χρόνια υποσκληρίδια αιματώματα είναι αμφοτερόπλευρα. Εικόνα 3. Εκτεταμένο οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα (Δε) μετωποκροταφοβρεγματικά με μεγάλη παρεκτόπιση της μέσης γραμμής προς τα αριστερά CT.

5 2 ειδικο ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΛΙΟ πολυτραυματιασ - αξιολογηση και αντιμετωπιση απο τη νευροχειρουργικη οπτικη γωνια ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Η αξιολόγηση διαταραχών από την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, ο έλεγχος και η διαπίστωση διαταραχής στο αντανακλαστικό του βήχα και του φάρυγγα, καθώς και άλλα σημεία προσβολής των κατωτέρων εγκεφαλικών συζυγιών, δίνουν τις σχετικές πληροφορίες για τη συμμετοχή του προμήκους μυελού. Η ανάπτυξη ταχείας αναπνευστικής ανεπάρκειας μέχρι και εμφάνιση άπνοιας, εκτός από την απευθείας τοπική διαταραχή στον προμήκη, μπορεί να αποτελεί και σημείο έμμεσης βλάβης αυτού. Δηλαδή να είναι εκδήλωση μιας κήλης των αμυγδαλών της παρεγκεφαλίδας (π.χ. από αιμάτωμα στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο). Η ενσφήνωση των αμυγδαλών στο ινιακό τρήμα ενοχοποιείται για την κλινική εικόνα της άπνοιας και οφείλεται στον στραγγαλισμό των αγγείων του προμήκους, αλλά και στην πίεση του ίδιου του προμήκους μυελού από τις εγκολεασμένες αμυγδαλές. Κακώσεις κρανιακών νεύρων (όπως οπτικού, προσωπικού, ακουστικού νεύρου κ.λπ.) σε κατάγματα της βάσης του κρανίου ή περιφερικότερα με οξεία ή και προοδευτική εμφάνιση σημειολογίας, πρέπει να ενεργοποιήσουν τον ιατρό, έτσι ώστε, μαζί με τους συναδέλφους αναλόγων ειδικοτήτων, οι διαταραχές αυτές να αξιολογηθούν έγκαιρα και σωστά για να δρομολογηθεί η απαραίτητη ειδική διερεύνηση (νευροφυσιολογική, νευροακτινολογική) για την ορθότερη αντιμετώπισή τους. Ιδιαίτερα στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ρινόρροια, ωτόρροια) πρέπει από την πρώτη στιγμή να επισημαίνεται (συχνά διαλάθει της προσοχής), για να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα μιας σωστής αντιμετώπισης και να αποφευχθεί η ανάπτυξη μηνιγγίτιδας και υδροκεφάλου. Στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται η χορήγηση ενισχυμένης αντιβίωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους μη ενδεικνυόμενους ρινικούς επιπωματισμούς. (Πίνακας 1). Η παρουσία διαταραχών από τον νωτιαίο μυελό ή/ και ο συνδυασμός αυτών με αντίστοιχες εγκεφαλικές βλάβες αποκαλύπτονται μετά από τη λεπτομερή εξέταση της κινητικότητας και της αισθητικότητας του κορμού και των άκρων του ασθενούς. Η αξιολόγηση των ευρημάτων από την εξέταση του νωτιαίου μυελού, μαζί με την αναζήτηση τοπικών σημείων κάκωσης και τη λήψη στοιχείων για τον μηχανισμό της κάκωσης, θα δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για τη σωστή εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του νωτιαίου μυελού. Η εκτίμηση θα πρέπει να γίνεται, αν το επιτρέπει βέβαια η κατάσταση του ασθενούς, πριν αυτός τεθεί σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. παιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διασωλήνωση, γιατί σε πιθανή κάκωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΜΣΣ) υπάρχει κίνδυνος μετατροπής μιας ατελούς βλάβης του νωτιαίου μυελού σε τέλεια. Οι τραυματικές βλάβες των πλεγμάτων και των περιφερικών νεύρων επικυρώνονται από την ανάλυση του μηχανισμού της κάκωσης, την εξακρίβωση τοπικών σημείων (οιδήματα, εκχυμώσεις, τραύματα κ.λπ.) και τη νευρολογική εξέταση, στον βαθμό που είναι δυνατόν να εκτελεστεί, έτσι ώστε να μπορεί να στοιχειοθετηθεί Πίνακας 1. Διαφυγή ενυ. 1. Διαγνωστική προσέγγιση. Είναι ΕΝΥ; Χρώμα: Το ΕΝΥ συνήθως είναι διαυγές. Γλυκόζη: Το ΕΝΥ περιέχει γλυκόζη σε αντίθεση με τις ρινικές εκκρίσεις και την ενδολύμφη που είναι πολύ πτωχές σε γλυκόζη. β 2 τρανσφερρίνη: Η παρουσία της δηλώνει ότι το δείγμα είναι ΕΝΥ. (Η πιο ευαίσθητη και αξιόπιστη εξέταση). Σημείο δακτυλίου: Σε περίπτωση αμφιβολίας για το εάν ένα αιματηρό υγρό είναι ΕΝΥ, διαποτίζουμε μία γάζα με αυτό το υγρό. Εάν πρόκειται για ΕΝΥ, θα σχηματιστούν δύο ομόκεντροι κύκλοι από τους οποίους ο κεντρικός είναι αιματηρός και ο περιφερικός ξανθοχρωμικός. 2. Θεραπευτική τακτική Χορήγηση ενισχυμένου σχήματος αντιβιοτικών ποφυγή μη ενδεδειγμένων επιπωματισμών Διευκόλυνση κενώσεων εντέρου Κατάκλιση Συνήθως, η ωτόρροια αναχαιτίζεται από μόνη της μέσα σε μερικές ημέρες (μπορεί όμως να επιπλακεί με μηνιγγίτιδα και παράλυση της VIIης συζυγίας) Σε ρινόρροια που επιμένει >7 ημέρες (χωρίς τάση μείωσης) ή που είναι από την αρχή χειμαρρώδης, θα πρέπει να διενεργηθεί το ταχύτερο πλαστική σύγκλεισης του χάσματος της μήγιγγας (πρόσθιος κρανιακός βόθρος και περιοχή τουρκικού εφιππίου). Σε αποτυχία, γίνεται παροχετευτική επέμβαση του ΕΝΥ. η υποκείμενη βλάβη (νευρότμηση, αξονότμηση, νευροαπραξία). 4 ασικη Εργαστηριακη και Παρακλινικη Διερευνηση (στο Νοσοκομειο) Με την ολοκλήρωση της κλινικής εξέτασης του ασθενούς έχει ήδη δημιουργηθεί μια αρχική εντύπωση για την εντόπιση, το είδος και ενδεχομένως την εξέλιξη της βλάβης στο νευρικό σύστημα. Για να πάρει όμως η βλάβη μια συγκεκριμένη μορφή (δηλαδή να βρεθεί η ταυτότητα, η ακριβής φύση και η εντόπισή της) χρειάζεται η παρακλινική διερεύνηση ή επιβεβαίωση. Η διερεύνηση αυτή πρέπει να διενεργείται, μόνο εφόσον υπάρχει άνεση χρόνου και το επιτρέπει η κατάσταση του ασθενούς. Η σύντομη, με ασφάλεια και σωστά ιεραρχημένη διερεύνηση είναι ο κανόνας στους πολυτραυματίες. Ο ιατρός έχει το δικαίωμα να επιστρατεύσει όλο το φάσμα του νευροακτινολογικού αλλά και νευροφυσιολογικού ελέγχου που έχει στη διάθεσή του, γιατί είναι αυτός που τελικά θα επιλέξει και θα ιεραρχήσει την καταλληλότερη μέθοδο παρακλινικής προσέγγισης. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου κρατά τα σκήπτρα στην πρακτική αντιμετώπισης των ΚΕΚ παρέχει πολύ καλή πληροφόρηση, εντοπίζοντας και χαρακτηρίζοντας τα είδη βλαβών (οίδημα, θλάση, αιμάτωμα, ύγρωμα). Επιπλέον προσφέρει γενικά στοιχεία για την κατάσταση (δομές, παρεκτόπιση δομών, ύπαρξη αέρα) του ενδοκρανιακού περιεχομένου, εκτός από τις διάφο- ρες οστικές τροποποιήσεις που μπορεί να αποκαλύψει (κατάγματα, εμπιέσματα) (Εικόνα 1α-γ). Επισημαίνεται ότι οι σύγχρονοι πολυατομικοί αξονικοί τομογράφοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μια σχεδόν ολοσωματική εξέταση σε πολύ μικρό διάστημα ξεκαθαρίζοντας άμεσα τις οξείες βλάβες ενός πολυτραυματία. Εφόσον υπάρχει υποψία αγγειακής συμμετοχής (θρομβώσεις έξω και ενδοκρανιακών αρτηριών, φλεβών, φλεβικών κόλπων), η διενέργεια αγγειογραφικού ελέγχου συμπληρώνει την απαραίτητη διερεύνηση, καθώς και η εκτέλεση ενός υπερηχοτομογραφικού ελέγχου των αγγείων του τραχήλου και του εγκεφάλου, εξέταση η οποία μπορεί να διενεργηθεί άνετα στο κρεβάτι του ασθενούς φθάνει να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες υποδομές. Όπως τονίζεται στο κεφάλαιο των σπονδυλικών κακώσεων, πρέπει να εκτελεστεί νευροακτινολογική διερεύνηση όλης της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.) και του περιεχομένου της με απλό ακτινογραφικό έλεγχο, με αξονική τομογραφία (κατάγματα, παρεκτοπίσεις, αποκλεισμός έλλειμμα πλήρωσης σκιαστικού κλπ.) και εάν κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει η κατάλληλη ένδειξη ακόμη και επείγουσα μαγνητική τομογραφία. Επισημαίνεται πως ο αξιολογών ιατρός επιβάλλεται να έχει διαρκώς στον νου του το γεγονός ότι αντιμετωπίζει έναν άρρωστο πολυτραυματία και ότι η σπονδυλική στήλη συμμετέχει στις κακώσεις, έστω και εάν δεν αποδειχθεί από τη βασική διερεύνηση ανάλογη συμμετοχή της. Περιπτώσεις τραυματιών στους οποίους μπορεί να διαλάθει της διαγνώσεως μια σπονδυλική κάκωση με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού παρατηρούνται όταν ο ασθενής είναι από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος διασωληνωμένος και σε καταστολή και στη συνέχεια διακομίζεται στα τριτοβάθμια Νοσοκομεία. Γι αυτό τον λόγο πρέπει ο θεράπων ιατρός να συλλέγει πληροφορίες για τον τρόπο του ατυχήματος, σε τι κατάσταση ήταν ο ασθενής πριν τη διασωλήνωση, αλλά και να υποπτεύεται πάντοτε ότι συνυπάρχει κάκωση του νωτιαίου Γ μυελού και όχι να αποκαλύπτεται για παράδειγμα μια παραπληγία μόνον όταν απογαλακτιστεί ο ασθενής. Μόλις λοιπόν ο ασθενής σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά και αναπνευστικά, σε ισχυρή υποψία από το ιστορικό και την κλινική εκτίμηση (π.χ. ιστορικό της κάκωσης, παρουσία εκδορών, άλλων τραυμάτων στον κορμό και κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης κ.λπ.) επιπρόσθετα από τη βασική αρχική διερεύνηση (απλός ακτινολογικός έλεγχος και αξονική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης), καλόν είναι να διενεργείται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, και μαγνητική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης, δεδομένου του γεγονότος ότι ο απλός ακτινολογικός έλεγχος και η αξονική τομογραφία δεν είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικές εξετάσεις σε τραυματικές βλαβών των μαλακών μορίως της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η διενέργεια νευροφυσιολογικού ελέγχου - κυρίως με την καταγραφή των προκλητών δυναμικών, αλλά και άλλων απλούστερων μεθόδων διέγερσης του νευρικού ιστού - διευκολύνει τη διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση του κώματος, αλλά και διευκρινίζει εάν είναι σε συνέχεια ή όχι ο νευρικός ιστός. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης του ελέγχου αυτού με φορητό μηχάνημα στο κρεβάτι του τραυματία. Μόνο μετά από μια ολοκληρωμένη διερεύνηση είναι δυνατό να καταλήξει ο θεράπων ιατρός σε μια συγκεκριμένη εικόνα της ανατομικής και της λειτουργικής κατάστασης του νευρικού συστήματος. 5 τι Ειναι Νευροχειρουργικα Επειγον στουσ Πολυτραυματιεσ Ο βασικός προβληματισμός στην αξιολόγηση των βαριά αυτών αρρώστων είναι αυτός που αφορά στον ορισμό Εικόνα 1.. Κλειστή ΚΕΚ - εκτόνωση της βίας στο ενδοκρανιακό περιεχόμενο. Πολλαπλές ενδοεγκεφαλικές θλάσεις. Ενδοκοιλιακή αιμορραγία με διάχυτο οίδημα CT.. Ενδο εγκε φα λικές θλάσεις. ιτίες πρόκλησης κεντρικής κήλης CT. Γ. Εμπιεστικό κάταγμα, ανοικτή ΚΕΚ CT.

6 Δ 1 προοπτικεσ ΚΕΦΛΙΟ προοπτικεσ thσ νευροχειρουργικησ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ Δ Γ Εικόνα 9. -Γ. Ρομποτική χειρουργική. Το ρομπότ (εμπειρομηχανικός σκλάβος) με τη μηχανική του νοημοσύνη υπακούει, προστατεύει τον άνθρωπο και προγραμματιζόμενο-κατευθυνόμενο από αυτόν διευρύνει τους ορίζοντες παρέμβασης ιδιαίτερα στον χειρουργικό τομέα (και από κοντά και από μακριά - τηλενευροχειρουργική). Ε Ζ τιούμενης τεχνολογίας (μικροαισθητήρες, εμβιονικές συσκευές), (Εικόνες 11, 12). Παρ όλα αυτά, ο νευροχειρουργός πρέπει διαρκώς να λειτουργεί επινοώντας, επιλέγοντας και αναζητώντας τεχνικές και βοήθειες, που να στοχεύουν μεθοδευμένα (με αυστηρά πρωτόκολλα) πάντοτε στην προφύλαξη και προστασία του εγκεφαλικού ιστού (νευροπροστασία). Οι ενέργειες αυτές επιβάλλονται είτε μετά από εγκατεστημένη βλάβη που έχει υποστεί ο εγκέφαλος από την ίδια την πάθηση είτε από τις βλάβες που θα προκληθούν ή προκλήθηκαν μετά από ενέργειες του νευροχειρουργού ως αναπόφευκτες εγχειρητικές πράξεις κατά την αντιμετώπιση ποικίλης παθολογίας του ΚΝΣ (ανευρύσματα, νεοπλάσματα κ.λπ.). Στο μέλλον θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η συμβολή της μονάδας εντατικής θεραπείας, που θα εξακολουθεί να προσπαθεί να εξισορροπήσει μια κατάσταση που δεν εξελίχθηκε καλά Εικόνα 8.. Μικροχειρισμοί κάτω από υψηλή μεγέθυνση στην περιοχή της πρόσθιας κλινοειδούς αποφύσεως.. Μικροαγγειακή αναστόμωση κάτω από υψηλή μεγέθυνση. Γ-Ζ. Σύγχρονα νευροχειρουργικά μικροσκόπια (από ιστοσελίδες εταιρειών και εταιρείες εμπορίου). Εικόνα 10.,. Καθετήρας με αισθητήρα (μορφομετατροπέα) τύπου Neurotrend για τη μέτρηση ιστικού po 2, pco 2, PH, κατά την εφαρμογή του στον ασθενή.

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Επίπτωση ΚΕΚ ~ 4 εκατομμύρια το έτος στις ΗΠΑ ~ 450.000 χρειάζονται νοσηλεία 75.000 θάνατοι Το κύριο αίτιο θανάτου στις ηλικίες 15-40 ετών Κύριο αίτιο αναπηρίας Στην πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι

Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι Τραύμα κεφαλής Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι πιο σημαντικό από το τραύμα στα οστά του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΙ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΥ

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΙ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΥ ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΙ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι οι δύο πλάγιες, η Τρίτη (ή μέση) κοιλία και η τέταρτη

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο εγκέφαλος αρδεύεται από : 1. Τις δύο έσω καρωτίδες και τους κλάδους τους 2. Τις δύο σπονδυλικές αρτηρίες και τους κλάδους τους Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΚΝΣ Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΚΝΣ Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Εγκεφάλου - ΚΝΣ Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. Τεχνική. 5 and 10 mm ( ) / A. B. 5-10. C. D. ( )

1/21/2013. Τεχνική. 5 and 10 mm ( ) / A. B. 5-10. C. D. ( ) Τεχνική 5 and 10 mm ( ) / vs A. B. 5-10. C. D. ( ) 1 . B. C. D. Έξω ακουστικός πόρος E. Μαστοειδείς κυψέλες F. Εγκεφαλικό ημισφαίριο A. B. C. D. E. F. G. A. B. Sylvius C. D. E. F. 4 G. A. B. C. D. 3 E.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Δημουλιά Σοφία, Ζαμπάκης Πέτρος, Βάλσαμος Ανδρέας, Σωτηριάδη Αθανασία, Σπηλιόπουλος Σταύρος, Πέτσας Θεόδωρος, Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα

Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα περιφερικό τμήμα. Το κεντρικό τμήμα του νευρικού συστήματος ονομάζεται κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ Το ΚΝΣ για να λειτουργεί φυσιολογικά χρειάζεται πολύ σταθερό περιβάλλον Η σταθερότητα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Άντρας, 56 ετών, μετά από πρωτοεμφανιζόμενα και -μέσα σε λίγες ώρεςεπαναλαμβανόμενα επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging)

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) Βασικές αρχές και κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Νευρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Πολυκλινική», Αθήνα. Εισαγωγή Ο ίλιγγος, ένα συνηθέστατο αίτιο προσέλευσης ασθενών στο ιατρείο της εφημερίας, συχνά υποκρύπτει επείγουσες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Ρεγγίνα Γουλιμάρη, Επιμελήτρια Α Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Α. Επιδημιολογία Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ) και οι συνέπειές τους αποτελούν ένα τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 Δελτίο Τύπου Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 «Διαστημικές» προδιαγραφές στη διενέργεια και των πλέον λεπτών επεμβάσεων της σύγχρονης Νευροχειρουργικής και Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, με τεράστια οφέλη για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (ΙΙ) Α.Δ.ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (ΙΙ) Α.Δ.ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (ΙΙ) Α.Δ.ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr Εφαρμογές των απεικονιστικών μεθόδων στο Νευρολογικό άρρωστο Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Αγγειακές παθήσεις Φλεγμονώδεις παθήσεις Ογκοι Απομυελινωτικά-Νευροεκφυλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ)

Θέμα: Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Λογοθεραπείας Θέμα: Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ) Συντάκτες: Γεωργαλλή Χριστίνα Καργάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) ΚΡΑΝΙΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΠ.ΣΤΗΛΗ-ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΝΣ (Κρανίου-Εγκεφάλου) Απλές Ακτινογραφίες Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός. Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση

There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός. Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση Ώρα 4 το πρωί Το ασθενοφόρο μόλις έφερε στα επείγοντα μια γυναίκα που έπεσε στο πεζοδρόμιο και έχασε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΠΙΜ Α ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΕΙΔ/ΝΟΣ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Dr ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Άνδρας 30 ετών Αναφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 1)Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ Η συχνότερη αιτία επίσκεψης των παιδιών στον ιατρό είναι η μέση ωτίτις. Περίπου το 1/3 των παιδιών ηλικίας από 1-5 ετών, παρουσιάζουν παραπάνω από τρεις προσβολές μέσης ωτίτιδας το χρόνο. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπάκης Π.¹,Πατσούρα Μ.¹,Κυριακόπουλος Δ.¹,Δημουλιά Σ.¹,Παναγιωτόπουλος Β. 2,Πέτσας Θ.¹,Καλογεροπούλου Χ.¹

Ζαμπάκης Π.¹,Πατσούρα Μ.¹,Κυριακόπουλος Δ.¹,Δημουλιά Σ.¹,Παναγιωτόπουλος Β. 2,Πέτσας Θ.¹,Καλογεροπούλου Χ.¹ Ζαμπάκης Π.¹,Πατσούρα Μ.¹,Κυριακόπουλος Δ.¹,Δημουλιά Σ.¹,Παναγιωτόπουλος Β. 2,Πέτσας Θ.¹,Καλογεροπούλου Χ.¹ 1:Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 2:Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΚΝΣ: πολυσύνθετο σύστηµα πολλές από τις λειτουργίες του αδιευκρίνιστες Πρώτες ανατοµικές µελέτες Αριστοτέλης και Γαληνός

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική διερεύνηση του πλευριτικού και μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας κτηνίατρος - ιατρός Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος Ευρωπαϊκού Κολεγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 1 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι βασισμένα σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ και στις εγκρίσεις θεραπειών από τους Οργανισμό Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής;

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Δήμητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Εισαγωγή 80% ανακοπών

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΠΙΕΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 12700 ασθενείς/έτος ΗΠΑ 5-10% όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο Εγκέφαλος και ο Νωτιαίος Μυελός περιβάλλονται από (3) τρεις υμένες, τις μήνιγγες : 1. Τη σκληρά μήνιγγα 2. Την αραχνοειδή μήνιγγα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ! ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΛΟΙΜΩΞΕΩΝΚΝΣ ΜΑΡΘΑΣΠΗΛΙΩΤΗ Νευρολόγος Α ΝευρολογικήΚλινική ΝοσοκομείοΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15/12/2012 ΕΝΤΟΠΙΣΗΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΝΣ/ΠΝΣ ΚΝΣ Εγκέφαλος Μήνιγγες Νωτιαίος μυελός ΠΣ Περιφερικά

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών. Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία

Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών. Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία Απεικονιστικές μέθοδοι Οι νευροαπεικονιστικές μέθοδοι εμπίπτουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες O εγκέφαλος Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο ελέγχου του σώματος μας και ελέγχει όλες τις ακούσιες και εκούσιες δραστηριότητες που γίνονται μέσα σε αυτό. Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

-ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ

-ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΛΕΜΦΩΜΑ -ΟΛΙΓΟΔΕΝΔΡΟΓΛΟΙΩΜΑ -ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟΚΥΤΩΜΑ ΗΛΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Νεφρικό Τραύμα Οι νεφροί συμμετέχουν στο 8-10% των κλειστών κακώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (AEE) είναι κάθε κλινικό σύνδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ 2ης ΜΟΙΡΑΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ 2ης ΜΟΙΡΑΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΟΙΡΑΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ Α Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ, Κηφισιά Η διάτρηση του 12δακτύλου από σωλήνα γαστροστομίας αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή. Να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις:

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ TMHMA ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δρ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2013 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: Η γνώση της εκτίμησης και αντιμετώπισης των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Το περικάρδιο αποτελείται από δύο πέταλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ Επιφυσιοβλάστωµα Επιφυσιοκύττωµα Ογκος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Το σήμα στην Μαγνητική Τομογραφία Τ1 ακολουθία: το λίπος έχει το νερό έχει Τ2 ακολουθία: το νερό έχει Τ1 Τ2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εγκέφαλος Μεγάλη αιµάτωση, πολύ σηµαντική για την λειτουργία του Επικοινωνία µε το περιβάλλον Χρησιµοποιεί το 20% του Ο 2 και ως πηγή ενέργειας γλυκόζη Στις χειρουργικές επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση.

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Γεώργιος Ζιμπιλίδης - Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. 25 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Ζιμπιλίδης Γεώργιος Τμήμα Αγγειογράφου και Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες:

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες: Δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα του κατώτερου πεπτικού σωλήνα, επηρεάζοντας κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως των χωρών του δυτικού κόσμου. Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΖΜΠΟΓΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΘΕΟ ΩΡΑ ΞΑΝΘΟΥ ΣΕΛΙ Α Πρόλογος 7 Εισαγωγή 8 1 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα