STADYING CASES. Case Reports. Case Reports. Case reports Case-series studies Case-control studies. Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STADYING CASES. Case Reports. Case Reports. Case reports Case-series studies Case-control studies. Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού"

Transcript

1 STADYING CASES Case reports Case-series studies Case-control studies Case Reports Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού Case Reports Ηλεπτοµερής παρουσίαση µιας περίπτωσης νοσήµατος η µικρής οµάδας οµοειδών περιπτώσεων Παρουσιάζονται λόγω κάποιου κλινικού χαρακτηριστικού που κατά τους συγγραφείς πρέπει να τύχει προσοχής Περίπου το 20-30% των άρθρων παγκοσµίως αφορά case reports

2 Χρήση των Case Reports Περιγραφή σπανίων περιστατικών Πηγή ερευνητικών υποθέσεων: Κλινική παρουσίαση νοσήµατος Παραγόντων κινδύνου Προγνωστικών παραγόντων Θεραπευτικών µεθόδων εν χρησιµεύουν στην επαλήθευση των υποθέσεων ίνουν την αφορµή για πιο εκτενείς µελέτες ελέγχου των υποθέσεων που τίθενται Παραδείγµατα Case reports σαν πηγή πρωτογενών υποθέσεων Εµβρυικές δυσπλασίες από θαλιδοµίδη Σύνδροµο αλκοολισµού του εµβρύου Σύνδροµο τοξικού shock (αναβολικά) Lyme disease Handa virus infection Χρήση των Case Reports Κατανόηση παθοφυσιολογίας Λεπτοµερής κλινική περιγραφή χρήσιµη στην πιθανολόγηση παθοφυσιολογικών ή αιτιολογικών µηχανισµών Παράδειγµα: Αναισθησιολόγος εκδήλωνε ηπατικές κρίσεις που τον οδηγούσαν σε κίρρωση που συνδυάστηκε µε την επιστροφή στην εργασία Αποδόθηκε στην εισπνοή Αλοθάνης NEJM 1969;280: Περιγραφή ασυνήθους κλινική µορφής

3 Case Series Studies Περιγραφή σειράς περιστατικών Case Series Μελέτη περιγραφής οµάδος ασθενών (10 ή περισσοτέρων) προσβληθέντων από συγκεκριµένη νόσο Ο σχετικά µεγαλύτερος αριθµός περιστατικών επιτρέπει στατιστική επεξεργασία και παρουσίαση Σηµαντικό µειονέκτηµα η έλλειψη οµάδος ελέγχου για σύγκριση Παράδειγµα case series µελέτης Μελέτη του Κέντρου Ελέγχου Νοσηµάτων (CDC) σε 1000 ασθενείς µε AIDS (Ιούνης , 2 χρόνια µετά την ανακάλυψη του AIDS) J Infect Dis 1983;148: Σηµαντικότερα συµπεράσµατα: 50% είχαν pneumocystis carinii 28% σάρκωµα Kaposi 8% και τα δύο 14% ευκαιριακές λοιµώξεις 94% ταξινοµήθηκαν στις παρακάτω οµάδες οµοφυλόφιλοι ή αµφίφιλοι άνδρες, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, γεννηθέντες στην Αϊτή & πάσχοντες από αιµοφιλία

4 Bias στις case series µελέτες Ηαπουσία οµάδος ελέγχου οδηγεί σε λάθος συµπεράσµατα: Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain NEJM 1994;331:69-73 Στην µελέτη αυτή αποδείχτηκε ότι η συχνότητα πρόπτωσης µεσοσπονδυλίων δίσκων όπως αποδεικνύει η MRI είναι ίδια σε άτοµα µε ή χωρίς οσφυαλγία Case Control Studies Μελέτες ασθενών - Μαρτύρων Case-Control Studies Ύπαρξη ικανού αριθµού έτσι ώστε τα όποια συµπεράσµατα να µην οφείλονται σε τυχαία πιθανότητα Υπάρχει οµάδα ελέγχου (µάρτυρες) που δεν έχει τη νόσο Οι δύο πρέπει να µοιάζουν σε όλα πλην της νόσου και του παράγοντα κινδύνου ή πρόγνωσης που µελετάται

5 Case Control Studies - Design ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Χρόνος µελέτης Cases Population At Risk Controls Case Control Vs Cohort studies Λήψη µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών Χρόνος µελέτης Νεφρική ανεπάρκεια Cases Population At Risk Controls Νεφρική ανεπάρκεια Population At Risk Sample Ναι Χρόνος Μελέτης Όχι Λήψη µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών The odds ratio Πηλίκο διαγωνίων γινοµένων του Odds

6 Odds ratio vs Relative Risk Έκθεση Μη έκθεση Cases Α C No cases Β D Cohort Study A/(A + B) RR = C/(C + D) Case Control Studies [A/(A + C) C/(A + C)] Odds ratio = [B/(B + D) D/(B + D)] A/C AD = = B/D BC Έννοια του Odds ratio (OR) Είναι µέτρο σύγκρισης παραγόντων κινδύνου σε µελέτες ασθενών-µαρτύρων. Έχει ακριβώς την έννοια του Σχετικού κινδύνου στις µελέτες κοορτών. Πολλές φορές οι ερευνητές συγχέουν τον RR µε τον OR Πλεονεκτήµατα των casecontrol studies Χρήσιµες για να µελετηθούν αιτιολογικοί και προγνωστικοί/κλινικοί παράγοντες νοσηµάτων Η ανεύρεση των νοσούντων (cases) είναι σχετικά εύκολη ειδικά σε σπάνια νοσήµατα κάτι που είναι αδύνατο να γίνει σε cohort design εν χρειάζεται να περιµένουµε πολύ χρόνο για να απαντήσουµε σε τυχόν ερευνητικά κλινικά ερωτήµατα όπως συµβαίνει π.χ σε µελέτη κοορτών. Πολύ συχνή η χρήση τους λόγω της ευκολίας και της ταχύτητας µε την οποία µπορεί να µελετηθούν διάφορα κλινικά ερωτήµατα

7 Biases in Case Control studies Καθώς στις case-control studies οι ερευνητές επιλέγουν τις οµάδες ασθενών- µαρτύρων αυτό παρότι αναγκαίο κακό µπορεί να επηρεάσει δραστικά τα αποτελέσµατα Case Control design - Αποφυγή biases Προσεκτικός ορισµός του ασθενούς (case) και του µάρτυρος (control) Ασθενείς και µάρτυρες πρέπει: Να επιλέγονται από την ίδια πληθυσµιακή οµάδα Να είναι συγκρίσιµοι σε όλα εκτός της νόσο Να έχουν την ίδια πιθανότητα να εκτεθούν στον κίνδυνο Να έχουν ίδια πιθανότητα να τύχουν παρόµοιας νοσηλευτικής-ιατρικής φροντίδας Case Control design Επιλογή ασθενών (cases) Προσεκτικός ορισµός του ασθενούς (case selection criteria) ώστε να έχουµε ένα σχετικά οµογενές group Εάν είναι εφικτό να επιλέγονται ασθενείς από την κοινότητα (population based selection) και όχι µόνο από νοσοκοµειακές µονάδες (hospital based) Να προτιµώνται οι νέες (incident) περιπτώσεις και όχι οι παλιές (prevalent cases)

8 Case Control design Επιλογή µαρτύρων (controls) Η επιλογή της οµάδος των µαρτύρων από τους ερευνητές σηµαντική πηγή bias Επιλογή µαρτύρων από τον ίδιο πληθυσµό επιλογής των ασθενών (nested case-control study) Επιλογή µε τα ίδια κριτήρια εισόδου/αποκλεισµού από την µελέτη και στον ίδιο περίπου χρόνο µε αυτά των ασθενών Μάρτυρες πρέπει να είναι πανοµοιότυποι (matched) σε όσο πιο πολλά χαρακτηριστικά (δηµογραφικά ). Επιλογή παραπάνω από µία οµάδες ελέγχου Μέθοδοι ελέγχου selection bias Restriction (design) Matching (design) Stratification (analysis) Adjustment Simple (analysis) Μέθοδοι ελέγχου selection bias Restriction (design) (περιορισµός κριτηρίων) Η επιλογή των µαρτύρων από τον συνολικό πληθυσµό µε αυστηρά και περιορισµένα σε αυτά που µας ενδιαφέρουν χαρακτηριστικά πανοµοιότυπα µε αυτά της οµάδος των ασθενών

9 Μέθοδοι ελέγχου selection bias Matching (design) (µάρτυρες έχουν πανοµοιότυπα χαρακτηριστικά) - Σειρά χαρακτηριστικών (δηµογραφικά, βαρύτητα ή στάδιο νόσου κ.λ.π.) - Πρακτικές δυσκολίες ανεύρεσης µαρτύρων Μέθοδοι ελέγχου selection bias Stratification (analysis) (ασθενείς- µάρτυρες αναλύονται σε υποοµάδες οµοίων χαρακτηριστικών - strata) - Incident cases vs. Prevalent cases - Συγκρίνονται οι προκύπτοντες επιµέρους Odds ratio. Εάν είναι όµοιοι αυτό είναι απόδειξη ότι δεν έχει υπεισέλθει µεγάλο σφάλµα στην επιλογή των οµάδων Bias in measuring exposure Ηπαρουσία της νόσου ή γενικώς της έκβασης που µας ενδιαφέρει τροποποιεί τον υπό εξέταση παράγοντα κινδύνου (confounding by indication) Η γνώση του παράγοντα κινδύνου στους ασθενείς τροποποιεί την συµπεριφορά τους έναντι της έκθεσης (recall bias) Η γνώση της νόσου µπορεί να οδηγεί τους ερευνητές στην προσεκτικότερη καταγραφή των παραγόντων κινδύνου στους ασθενείς ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο στους µάρτυρες

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1 26-27. Τάκος Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Η εκµάθηση και η εφαρµογή των βασικών επιδη- µιολογικών γνώσεων στην καθηµερινή κλινική πρακτική και την έρευνα θα µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

22/4/2010. Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία

22/4/2010. Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία Νίκος Τζανάκης Περίγραμμα μαθήματος Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των συστηματικών λαθών με έμφαση στις μελέτες ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της επιδημιολογικής έρευνας

Τα είδη της επιδημιολογικής έρευνας Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρικής σχολής ΑΠΘ 2009-10 Επιδημιολογία Υπεύθυνος Καθηγητής: Αλέξης Μπένος Διδάσκοντες: Γαβανά Μάγδα, Phd Λέκτορας ΠΔ 407/80 Γιαννακόπουλος Στάθης, Phd Λέκτορας ΠΔ 407/80

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Μέτρα σχέσης Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Στο τέλος...(learning outcomes) Να γνωρίζετε τα κυριότερα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται για μετρήσουμε μια συσχέτηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Επιδηµιολογία;

Τι είναι Επιδηµιολογία; ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Τι είναι Επιδηµιολογία; ΜΑΘΗΜΑ 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ως Επιδηµιολογία ορίζουµε την Επιστήµη που µελετάει την κατανοµή και της εξέλιξη διαφόρων νοσηµάτων ή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ. Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ. Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Μετα-ανάλυση o Η χρήση των άρθρων ανασκόπησης (reviews) και της µετα-ανάλυσης έχει γίνει ένα σηµαντικό κοµµάτι της επιδηµιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ.

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ. Πρόληψη Να ζείτε συνετά, σε χίλιους ανθρώπους µόνο ένας θα πεθάνει φυσικά, οι υπόλοιποι θα υποκύψουν λόγω του παράλογου τρόπου ζωής τους Μαµµωνίδης 1135-1204 µ.χ. Τι θα διαπραγµατευτεί το µάθηµα Ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ης. ογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. .gr. και γενικότερα αναλογίες. γιατρού των. κυριολεκτικά. που. την. λοιπόν. του κλινικού.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ης. ογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. .gr. και γενικότερα αναλογίες. γιατρού των. κυριολεκτικά. που. την. λοιπόν. του κλινικού. Εργαστήριο Επιδημιολο ογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@meduoc gr ~ 1 ~ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Νίκος Τζανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή Σηµειώσεις 1-1 Εισαγωγή Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και ιδιαίτερα της Στατιστικής είναι από τα πλέον παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας παγκοσµίως. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το συστηματικό σφάλμα (bias) στην επιδημιολογική έρευνα

Το συστηματικό σφάλμα (bias) στην επιδημιολογική έρευνα Το συστηματικό σφάλμα (bias) στην επιδημιολογική έρευνα 9 Ιουλίου 2015 Ομιλητής: Θοδωρής Λύτρας Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 1 Εισαγωγή - Τυχαίο vs συστηματικό σφάλμα 2 Τα συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα ξεκίνησε τον 7 ο αιώνα. Το κλειδί σ αυτή την εξέλιξη υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013 Κλέα Κατσουγιάννη Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013 Μεταβλητότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΜΕΤΡΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 7111 Heraklion

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ... 5 1.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.... 5 1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ... 9 1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δεδομένα-αποτελέσματα περιορισμένου δείγματος ασθενών Συμπεράσματα για σύνολο του πληθυσμού με το ίδιο πρόβλημα ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα