AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις 2 Σελίδα Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 8 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 9 Ενοποιηµένος ισολογισµός 10 Ισολογισµός 11 Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 12 & 13 Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 14 & 15 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 16 Κατάσταση ταµειακών ροών 17 Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 18 83

2 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικό Συµβούλιο Γιάννης Ε. Παναγή ( ιευθύνων Σύµβουλος) ηµήτρης Μαρίνου Peter Michael Durge (απεχώρησε στις 26 Φεβρουαρίου 2009) Αγάπιος Αγαπίου Γεώργιος Μηλιώτης Μιχάλης Τσούκκας Νίκος Πατσιάς Philip Poile (διορίστηκε στις 29 Απριλίου 2009) Γραµµατέας Cyproservus Co. Limited Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 284 Fortuna Court, Μπλόκ Β 3 ος όροφος ιαµ Λεµεσός Κύπρος Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Εγγεγραµµένο Γραφείο Λεωφόρος Νησί Αγία Νάπα Κύπρος Κεντρικά Γραφεία Αποστόλου Βαρνάβα 10 Pelagos House 6023 Λάρνακα

3 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 2 ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια (3) (γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 («Νόµος»), εµείς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της Aqua Sol Hotels Public Company Limited για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 επιβεβαιώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε: (α) οι ετήσιες ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 8 µέχρι 83: (i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόµου, και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της Aqua Sol Hotels Public Company Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο και (β) η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Aqua Sol Hotels Public Company Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Υπογραφή Γιάννης Ε. Παναγή ηµήτρης Μαρίνου Αγάπιος Αγαπίου Γεώργιος Μηλιώτης Μιχάλης Τσούκκας Νίκος Πατσιάς Philip Poile ιευθύνων Σύµβουλος Σύµβουλος Σύµβουλος Σύµβουλος Σύµβουλος Σύµβουλος Σύµβουλος Γενικός ιευθυντής και Οικονοµικός ιευθυντής Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Υπογραφή Μιχάλης Ευαγγελίδης Τάσος Αναστασιάδης Γενικός ιευθυντής Οικονοµικός ιευθυντής Λάρνακα, 29 Απριλίου 2009

4 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Aqua Sol Hotels Public Company Limited (η Εταιρεία ) υποβάλλει στα µέλη την ετήσια έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Aqua Sol Hotels Public Company Limited (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 25 Σεπτεµβρίου 1992, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Στις 12 Ιουλίου 2000 µετατράπηκε σε δηµόσια και στις 26 Οκτωβρίου 2000 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Η Εταιρεία κατέχει άµεσα ή έµµεσα τις ακόλουθες εξαρτηµένες εταιρείες. Ποσοστό συµµετοχής Ηµεροµηνία Όνοµα εταιρείας ιθύνουσας εταιρείας εγγραφής Χώρα ίδρυσης Aegisthos Hotels Limited 100% Κύπρος Adrasteia Hotels Limited 100% Κύπρος Anelmia Hotels Limited 100% Κύπρος Parasol Vacation Limited 100% Κύπρος Άκουα Σολ Τουριστικαί Επενδύσεις Α.Ε. 100% Ελλάδα Ελούντα Μάρµιν Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Α.Ε. 100% Ελλάδα Τουριστικαί Επενδύσεις Νήσων Α.Ε. 100% Ελλάδα Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της εταιρειών (το Συγκρότηµα ) κατά το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 συνέχισε να είναι η διαχείριση και εκµετάλλευση ιδιόκτητων και εκµισθωµένων τουριστικών συγκροτηµάτων. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Το 2008, τα εισοδήµατα και τα έξοδα που συµπεριλαµβάνονται στο κέρδος από εργασίες έχουν µειωθεί λόγω της µείωσης του αριθµού των µονάδων που λειτουργούσε το Συγκρότηµα κατά το έτος 2008 σε σχέση µε το έτος Το κέρδος από εργασίες για το έτος ανήλθε σε σε σύγκριση µε κέρδος για το αντίστοιχο περσινό έτος. Αυτή η διαφορά οφείλεται κυρίως στη µεταβολή των εισοδηµάτων και των εξόδων όπως αναφέρεται πιο πάνω καθώς και στη µεταβολή των πιο κάτω µη επαναλαµβανόµενων ποσών: (α) στη ζηµία που προέκυψε το 2008 από την πώληση ακινήτων και γης υπό ανάπτυξη σε σχέση µε το αντίστοιχο κέρδος που προέκυψε το έτος 2007, (β) στη ζηµία από αποµείωση εµπορικής εύνοιας που προέκυψε το 2008 σε σχέση µε το κέρδος από διαγραφή αρνητικής εµπορικής εύνοιας στο 2007 και (γ) στο κέρδος από επιστροφή προπληρωθέντων ενοικίων µετά από ακύρωση ενοικιαστηρίου συµβολαίου το οποίο προέκυψε το έτος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στη σελίδα 8. Οι ζηµίες της Εταιρείας για το έτος πριν την αφαίρεση της φορολογίας ανέρχονται σε (2007: ζηµίες ). Οι ζηµίες µετά την αφαίρεση της φορολογίας ανέρχονται σε (2007: ζηµίες ). Τα τελικά αποτελέσµατα δεν παρουσιάζουν ουσιαστική διαφοροποίηση από την ανακοίνωση για την ένδειξη αποτελέσµατος. Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως οι ζηµίες του έτους 2008 µεταφερθούν στο αποθεµατικό προσόδου.

5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 4 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) Το Συγκρότηµα διαθέτει κατάλληλη υποδοµή για την επιτυχή αντιµετώπιση των προκλήσεων της αγοράς οι οποίες αναµένονται να είναι έντονες και κατά τη διάρκεια του έτους Οι προοπτικές του Συγκροτήµατος για το 2009 εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον αριθµό και το είδος των τουριστικών αφίξεων οι οποίες αναµένεται να επηρεαστούν αρνητικά λόγω της συνεχιζόµενης παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης η οποία ξεκίνησε κατά το έτος Το Συγκρότηµα θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης στα ξενοδοχεία του, για συνέχιση της συνεργασίας µαζί µε υφιστάµενους τουριστικούς πράκτορες, την πολιτική του για περιορισµό των εξόδων σε σχέση µε τα αναµενόµενα εισοδήµατα αλλά και τη στρατηγική του που αφορά τη διατήρηση και αναβάθµιση των κερδοφόρων µονάδων του µε την ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των µη ικανοποιητικά κερδοφόρων ή ζηµιογόνων µονάδων του. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ ( ) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ηµοκρατίας. Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007. Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου. Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε 1= 0,585274, καθώς και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση. Στις 19 Ιουνίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η µετατροπή και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη στρογγυλοποίηση από 0,20 η καθεµία µετοχή σε 0,34 η καθεµία µετοχή. Επίσης, εγκρίθηκε όπως το εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί σε και αντίστοιχα. Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ. εν υπήρξαν άλλες αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την πληρωµή µερίσµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα και η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαµβάνονται για αντιµετώπιση τους, αναφέρονται στην σηµείωση 37 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στην σύνθεση, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων, ή στην αποζηµίωση του ιοικητικού Συµβουλίου. Ο κ. Peter Michael Durge παραιτήθηκε από Σύµβουλος της Εταιρείας στις 26 Φεβρουαρίου Ο κ. Philip Poile διορίστηκε ως Σύµβουλος της Εταιρείας στις 29 Απριλίου Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. ηµήτρης Μαρίνου, Γεώργιος Μηλιώτης και Philip Poile αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. O ιευθύνων Σύµβουλος κ. Γιάννης Ε. Παναγή δεν υπόκειται σε αποχώρηση µε εναλλαγή.

6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 5 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) Τα συµφέροντα Συµβούλων στο εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθώς και οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρουσιάζονται στις σηµειώσεις 38 και 39 αντίστοιχα των οικονοµικών καταστάσεων. Οι συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα παρουσιάζονται στη Σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ εν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Στην Κύπρο το Συγκρότηµα λειτουργεί ξενοδοχειακές µονάδες στην ελεύθερη περιοχή Αµµοχώστου, στην Πάφο και στη Λάρνακα. Στην Ελλάδα το Συγκρότηµα λειτουργεί µία ξενοδοχειακή µονάδα στην Κρήτη και µία στη Ρόδο. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οι µετοχές στις Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική Κατηγορία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές στις Εταιρείας, KPMG Limited, οι οποίοι διορίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν στις υπηρεσίες στις. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή στις θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με Εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Γιάννης Ε. Παναγή ιευθύνων Σύµβουλος Λάρνακα, 29 Απριλίου 2009

7 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 6 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων στις Εταιρείας Έχουµε ελέγξει στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις Aqua Sol Hotels Public Company Limited (η Εταιρεία ) και των εξαρτηµένων στις (το Συγκρότηµα ) και στις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις στις Εταιρείας στις σελίδες 8 µέχρι 83, που αποτελούνται από στις ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και στις Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2008, και στις καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις καταστάσεις αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και στις καταστάσεις ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και στις Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και στις Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2007 ελέγχθηκαν από άλλον ελεγκτή του οποίου η έκθεση ηµεροµηνίας 23 Απριλίου 2008 έκφρασε γνώµη χωρίς επιφύλαξη για εκείνες στις καταστάσεις. Ευθύνη ιοικητικού Συµβουλίου για στις Οικονοµικές Καταστάσεις Το ιοικητικό Συµβούλιο στις Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στις αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου στις Κύπρου, Κεφ Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό στις περιστάσεις. Ευθύνη των Ελεγκτών Η δική στις ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις στις Εταιρείας µε βάση τον έλεγχό στις. ιενεργήσαµε τον έλεγχό στις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν στις συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και στις προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Στις έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας για ποσά και στις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης στις εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές στις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων στις οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό στις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί στις αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου στις οντότητας. Στις έλεγχος περιλαµβάνει στις την αξιολόγηση στις καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και στις λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση στις γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια βάση για την ελεγκτική στις γνώµη. 6

8 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 7 7 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (συνέχεια) ΣΤΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED Γνώµη Κατά τη γνώµη στις, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις στις Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα στις οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και στις Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2008, και στις χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και στις Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στις αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και στις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου στις Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων Σύµφωνα µε στις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: Έχουµε πάρει στις στις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου στις. Κατά τη γνώµη στις, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονοµικές καταστάσεις στις Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώµη στις και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε στις εξηγήσεις που στις δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν στις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. Κατά τη γνώµη στις, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 3 µέχρι 5 συνάδουν µε στις οικονοµικές καταστάσεις. Άλλο θέµα Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και στις γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη στις Εταιρείας ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή στις οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. KPMG Εγκεκριµένοι Λογιστές Λάρνακα, 29 Απριλίου 2009

9 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Κύκλος εργασιών Ενοίκια εισπρακτέα και άλλα εισοδήµατα Άλλα κέρδη καθαρά Κέρδος από πώληση γης υπό ανάπτυξη Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ιαγραφή αρνητικής υπεραξίας Κόστος προσωπικού 7 ( ) ( ) Αποσβέσεις και χρεολύσεις 13&14 ( ) ( ) Έξοδα ενοικίων 34 ( ) ( ) Αποθέµατα και αναλώσιµα που χρησιµοποιήθηκαν ( ) ( ) Έξοδα καθαρισµού ( ) ( ) Ηλεκτρισµός, καύσιµα, νερό και αποχετευτικά ( ) ( ) Επιδιορθώσεις και συντήρηση ( ) ( ) Φόροι και άδειες ( ) ( ) Έξοδα διαφήµισης και προώθησης ( ) ( ) Άλλα έξοδα ( ) ( ) Μόνιµη διαγραφή υπεραξίας 15 ( ) -- Ζηµία από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ( ) -- ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 9 ( ) ( ) Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένης εταιρείας Ζηµία πριν τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία 10 ( ) ( ) Ζηµία για το έτος ( ) ( ) Ζηµία ανά µετοχή (σέντ) Βασική και πλήρως κατανεµηµένη 11 (3,0) (1,3) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

10 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Κύκλος εργασιών Ενοίκια εισπρακτέα και άλλα εισοδήµατα Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Άλλα κέρδη - καθαρά Κόστος προσωπικού 7 ( ) ( ) Αποσβέσεις και χρεολύσεις 13&14 ( ) ( ) Έξοδα ενοικίων 34 ( ) ( ) Αποθέµατα και αναλώσιµα που χρησιµοποιήθηκαν ( ) ( ) Έξοδα καθαρισµού ( ) ( ) Ηλεκτρισµός, καύσιµα, νερό και αποχετευτικά ( ) ( ) Επιδιορθώσεις και συντήρηση ( ) ( ) Φόροι και άδειες ( ) ( ) Έξοδα διαφήµισης και προώθησης ( ) ( ) Άλλα έξοδα ( ) ( ) Ζηµία από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ( ) -- ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 9 ( ) ( ) Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένης εταιρείας Αποµείωση στην αξία επενδύσεων σε εξαρτηµένες εταιρείες 17 ( ) -- Ζηµία πριν τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία 10 (99.848) ( ) Ζηµία για το έτος ( ) ( ) Ζηµία ανά µετοχή (σέντ) Βασική και πλήρως κατανεµηµένη 11 (2,8) (1,4) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

11 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Περιουσιακά στοιχεία Σηµ. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άϋλο ενεργητικό Υπεραξία Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία Ενοίκια που προπληρώθηκαν Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη Εισπρακτέα Αναβαλλόµενα έξοδα Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα και ηµιτελείς εργασίες Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα Ενοίκια που προπληρώθηκαν Φορολογία εισπρακτέα Μετρητά και αντίστοιχα των µετρητών Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Άλλα αποθεµατικά ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ Αποθεµατικό προσόδου Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανεισµός Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές ανεισµός Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου ) ) ) Σύµβουλοι ). ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

12 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 11 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Σηµ. Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άϋλο ενεργητικό Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες Ενοίκια που προπληρώθηκαν Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη Εισπρακτέα Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα και ηµιτελείς εργασίες Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα Ενοίκια που προπληρώθηκαν Φορολογία εισπρακτέα Μετρητά και αντίστοιχα των µετρητών Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Άλλα αποθεµατικά ιαφορά µετατροπής µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ Αποθεµατικό προσόδου Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανεισµός Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές ανεισµός Αναβαλλόµενα εισοδήµατα Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου ) ) ) Σύµβουλοι ). ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

13 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ιαφορά από µετατροπή Αποθεµατικό µετοχικού υπέρ το Άλλα κεφαλαίου Αποθεµατικό Μετοχικό άρτιο αποθεµατικά σε ευρώ προσόδου Σηµ. κεφάλαιο (2) (2) (1) (1) Σύνολο Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Μεταφορά λόγω διάθεσης επανεκτιµηµένων ακινήτων ( ) Γη και κτίρια: Κέρδη δίκαιης αξίας µετά τη φορολογία Μεταφορά αποσβέσεων ( ) Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος (1) ( ) ( ) Συναλλαγµατικές διαφορές στην µετάφραση των οικονοµικών καταστάσεων ξένων εξαρτηµένων εταιρειών (26.241) (26.241) Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογία ( ) ( ) Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια Καθαρή ζηµία για το έτος ( ) ( ) Σύνολο αναγνωρισµένων ζηµιών για το έτος ( ) Υπόλοιπο στις 31 εκεµβρίου 2007/ 1 Ιανουαρίου Μεταφορά λόγω διάθεσης επανεκτιµηµένων ακινήτων ( ) Μεταφορά αποσβέσεων ( ) -- Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος (1) ( ) ( ) Συναλλαγµατική διαφορά στην µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ ( ) Συναλλαγµατικές διαφορές στην µετάφραση των οικονοµικών καταστάσεων ξένων εξαρτηµένων εταιρειών (61.722) (61.722) Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας Επανεκτίµηση επενδύσεων (5.590) -- (5.590) Μεταφορά λόγω πώλησης επενδύσεων Καθαρή (ζηµία)/κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια ( ) -- ( ) Καθαρή ζηµία για το έτος ( ) ( ) Σύνολο αναγνωρισµένων (ζηµιών)/κερδών για το 2008 ( ) -- ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο στις 31 εκεµβρίου

14 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 13 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (συνέχεια) (1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων. (2) Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο, και τα άλλα αποθεµατικά δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή υπό µορφή µερίσµατος. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

15 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ιαφορά από µετατροπή Αποθεµατικό µετοχικού υπέρ το Άλλα κεφαλαίου Αποθεµατικό Μετοχικό άρτιο αποθεµατικά σε ευρώ προσόδου Σηµ. κεφάλαιο (2) (2) (1) (1) Σύνολο Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Μεταφορά λόγω διάθεσης επανεκτιµηµένων ακινήτων ( ) Γη και κτίρια: Κέρδη δίκαιης αξίας Μεταφορά αποσβέσεων ( ) Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος (1) ( ) ( ) Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας ( ) ( ) Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια Καθαρή ζηµία για το έτος ( ) ( ) Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών/ (ζηµιών) για το έτος ( ) Υπόλοιπο στις 31 εκεµβρίου 2007/ 1 Ιανουαρίου Μεταφορά λόγω διάθεσης επανεκτιµηµένου ακινήτου ( ) Μεταφορά αποσβέσεων ( ) -- Συναλλαγµατική διαφορά στην µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ ( ) Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος (1) ( ) ( ) Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας Επανεκτίµηση επενδύσεων (5.590) (5.590) Μεταφορά λόγω πώλησης επενδύσεων Καθαρή (ζηµία)/κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια ( ) -- ( ) Καθαρή ζηµία για το έτος ( ) ( ) Σύνολο αναγνωρισµένων (ζηµιών)/ κερδών για το 2008 ( ) -- ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο στις 31 εκεµβρίου

16 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (συνέχεια) (1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων. (2) Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και τα άλλα αποθεµατικά δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή υπό µορφή µερίσµατος. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

17 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 16 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες Ζηµία πριν τη φορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρµογές για: Αποσβέσεις και χρεoλύσεις 13& ιαγραφή αρνητικής υπεραξίας ( ) Μόνιµη διαγραφή υπεραξίας Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένης εταιρείας 16 ( ) ( ) ιαγραφή ενοικίων που προπληρώθηκαν Ζηµία/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ( ) Ζηµία από διάθεση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Εισόδηµα από µερίσµατα 6 (3.685) (4.127) Μείωση στην αξία επενδύσεων που κρατούνται µέχρι τη λήξη Πιστωτικούς τόκους 6 ( ) ( ) Χρεωστικούς τόκους Συναλλαγµατικές ζηµίες από δανεισµό Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: Αποθέµατα και ηµιτελείς εργασίες ( ) Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ( ) Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές ( ) ( ) Προκαταβολές από τουριστικούς πράκτορες -- ( ) Ενοίκια που προπληρώθηκαν 18 ( ) ( ) Μετρητά που προήλθαν από εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) Καθαρά µετρητά από εργασίες Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 ( ) ( ) Εισπράξεις από συγγενικές εταιρείες 35(ε) Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Εισπράξεις από διάθεση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Πληρωµές για αγορά επενδύσεων που κρατούνται µέχρι τη λήξη 20 ( ) -- Προκαταβολές για µελλοντική εξαγορά 35(δ) ( ) -- Τόκοι που εισπράχθηκαν Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Καταθέσεις που λήγουν πέραν των τριών µηνών ( ) Αγορά εξαρτηµένης εταιρείας ( ) Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από µακροπρόθεσµο δανεισµό Πληρωµές µακροπρόθεσµου δανεισµού ( ) ( ) Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Πληρωµές σε συνδεδεµένη εταιρεία (22.936) (48.806) Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών ( ) ( ) Συναλλαγµατικές διαφορές (61.722) (59.270) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 25 ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 25 ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

18 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες Ζηµία πριν τη φορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρµογές για: Αποσβέσεις και χρεολύσεις 13& Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένης εταιρείας 16 ( ) ( ) ιαγραφή ενοικίων που προπληρώθηκαν Ζηµία/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ( ) Ζηµία από διάθεση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Εισόδηµα από µερίσµατα 6 ( ) ( ) Αποµείωση στην αξία επενδύσεων σε εξαρτηµένες εταιρείες Μείωση στην αξία επενδύσεων που κρατούνται µέχρι τη λήξη Πιστωτικούς τόκους 6 ( ) ( ) Χρεωστικούς τόκους Συναλλαγµατικές ζηµίες από δανεισµό Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: Αποθέµατα και ηµιτελείς εργασίες (36.612) ( ) Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ( ) Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές ( ) Προκαταβολές από τουριστικούς πράκτορες -- ( ) Ενοίκια που προπληρώθηκαν ( ) ( ) Μετρητά που προήλθαν από εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) Καθαρά µετρητά από εργασίες Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 ( ) ( ) Εισπράξεις από συγγενικές εταιρείες 35(ε) ( ) Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Εισπράξεις από διάθεση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Πληρωµές για αγορά επενδύσεων που κρατούνται µέχρι τη λήξη 20 ( ) -- Προκαταβολές για µελλοντική εξαγορά 35(δ) ( ) -- Οφειλές από εξαρτηµένες/συνδεδεµένες εταιρείες ( ) Τόκοι που εισπράχθηκαν Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Καταθέσεις που λήγουν πέραν των τριών µηνών ( ) Αγορά εξαρτηµένης εταιρείας ( ) Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από µακροπρόθεσµο δανεισµό Πληρωµές µακροπρόθεσµου δανεισµού ( ) ( ) Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) (Πληρωµές)/εισπράξεις σε συνδεδεµένη εταιρεία και κοινοπραξία (23.204) Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 25 ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 25 ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

19 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η Aqua Sol Hotels Public Company Limited (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 25 Σεπτεµβρίου 1992 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ Στις 12 Ιουλίου 2000, η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια και στις 26 Οκτωβρίου 2000, οι τίτλοι της εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Νησί 26, 5343 Αγία Νάπα, Κύπρος. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της εταιρειών (το Συγκρότηµα ) κατά το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 συνέχισε να είναι η διαχείριση και εκµετάλλευση ιδιόκτητων και εκµισθωµένων τουριστικών συγκροτηµάτων. 2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (α) ήλωση συµµόρφωσης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επιπρόσθετα οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ (β) Βάση επιµέτρησης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και των επενδύσεων που κρατούνται µέχρι τη λήξη. (γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Όλα τα ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ) και είναι σε ισχύ κατά το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκτός από το Ε ΠΧΠ12: ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης και ορισµένες προϋποθέσεις του ΛΠ39: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση αναφορικά µε λογιστική αντιστάθµιση χαρτοφυλακίων. Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008: Πρότυπα και ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ Βελτιώσεις στα ΠΧΠ 2008 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).

20 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) (γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (συνέχεια) Πρότυπα και ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια) ΠΧΠ1: Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ και ΛΠ 27: Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις (Τροποποίηση) στο Κόστος επένδυσης σε Εξαρτηµένη εταιρεία, σε Κοινοπραξία ή σε Συνδεδεµένη εταιρεία (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). ΠΧΠ2 (Τροποποίηση): Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). ΠΧΠ8: Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). ΛΠ1 (Αναθεωρηµένο): Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). ΛΠ23 (Αναθεώρηση): Κόστος ανεισµού (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Τροποποιήσεις στο ΛΠ 32: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση και στο ΛΠ1: Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων : Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Υποκείµενα σε ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Ε ΠΧΠ13: Προγράµµατα Πιστών Πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). Πρότυπα και ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ ΠΧΠ1 (Αναθεώρηση): Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). ΠΧΠ3 (Αναθεώρηση): Συνενώσεις Επιχειρήσεων (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). ΛΠ27 (Αναθεώρηση): Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). ΛΠ39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση (Τροποποίηση): ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). ΛΠ39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση (Τροποποίηση): Επανακατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). Ε ΠΧΠ 15: Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Ε ΠΧΠ 16: Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008). Ε ΠΧΠ 17: ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους Ιδιοκτήτες (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Ε ΠΧΠ 18: Μεταφορά Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

21 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) (γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (συνέχεια) Το ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ιερµηνειών σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ΛΠ1: Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. (δ) Βάση ενοποίησης (i) Εξαρτηµένες εταιρείες Εξαρτηµένες εταιρείες είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από την Εταιρεία. Υπάρχει έλεγχος όταν η Εταιρεία δύναται, άµεσα ή έµµεσα, να καθορίζει την οικονοµική και επιχειρησιακή πολιτική µίας εταιρείας έτσι ώστε να αποκοµίζει όφελος από τις δραστηριότητες της. Οι οικονοµικές καταστάσεις των εξαρτηµένων εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που η Εταιρεία αρχίζει να εξασκεί έλεγχο πάνω στις εταιρείες αυτές µέχρι την ηµεροµηνία που ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τα εξελεγµένα αποτελέσµατα όλων των εξαρτηµένων εταιρειών. Η ενοποίηση γίνεται µε τη µέθοδο της απόκτησης (Acquisition Method). Η λογιστική µέθοδος της αγοράς χρησιµοποιείται όταν το Συγκρότηµα αγοράζει µια εξαρτηµένη οντότητα. Το κόστος εξαγοράς θεωρείται ως η δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που παραχωρούνται, συµµετοχικών τίτλων που εκδίδονται και υποχρεώσεων που δηµιουργούνται ή αναλαµβάνονται την ηµέρα της ανταλλαγής, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την εξαγορά. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία που εξαγοράζονται και οι υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχοµένων υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται, αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης σε δίκαιες αξίες, ανεξάρτητα από το ύψος πιθανών δικαιωµάτων µειοψηφίας. Όταν το κόστος εξαγοράς υπερβαίνει της συµµετοχής στην καθαρή δίκαιη αξία του αναγνωρίσιµου καθαρού ενεργητικού που εξαγοράζει το Συγκρότηµα, τότε αναγνωρίζεται υπεραξία. Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι λιγότερο από την συµµετοχή στην καθαρή δίκαιη αξία του αναγνωρίσιµου καθαρού ενεργητικού που εξαγοράστηκε στην εξαρτηµένη, τότε η διαφορά αναγνωρίζονται αµέσως στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι ενδοεταιρικές ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται, αλλά εξετάζεται κατά πόσο ενδέχεται να υποδηλώνουν αποµείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρεται. Όπου είναι απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των εξαρτηµένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα. (ii) Συνδεδεµένες εταιρείες Συνδεδεµένες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα ασκεί σηµαντική επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα µερίδιο µεταξύ 20% και 50% στα δικαιώµατα ψήφου αλλά, τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η επένδυση του Συγκροτήµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνει υπεραξία (µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) που προέκυψε κατά την απόκτηση.

22 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) (δ) Βάση ενοποίησης (συνέχεια) (ii) Συνδεδεµένες εταιρείες (συνέχεια) Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στο κέρδος ή τη ζηµία των συνδεδεµένων εταιρειών µετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και το µερίδιο του Συγκροτήµατος στην κίνηση των αποθεµατικών µετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες κινήσεις µετά την απόκτηση αναπροσαρµόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Όταν το µερίδιο του Συγκροτήµατος στη ζηµιά της συνδεδεµένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του συµφέροντος στη συνδεδεµένη εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων άλλων µη εξασφαλισµένων εισπρακτέων, το Συγκρότηµα δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµίες, εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή πληρωµές εκ µέρους της συνδεδεµένης εταιρείας. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη σε συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος και των συνδεδεµένων εταιρειών του, απαλείφονται στην έκταση του συµφέροντος του Συγκροτήµατος στις συνδεδεµένες εταιρείες. Μη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές επίσης απαλείφονται, εκτός αν η συναλλαγή υποδηλώνει αποµείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε. Όπου είναι απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα. (iii) Κοινοπραξίες Οι κοινοπραξίες είναι οντότητες τις οποίες το Συγκρότηµα ελέγχει από κοινού µε τρίτα πρόσωπα. Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης όπως εξηγείται στην υποπαράγραφο (ii) πιο πάνω. (ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και µελλοντικές περιόδους. Συγκεκριµένα, πληροφορίες για σηµαντικές εκτιµήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιµες κρίσεις στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: Φορολογία Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας.

23 AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) (ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) Φορολογία (συνέχεια) Υπάρχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε αβέβαια φορολογικά ζητήµατα (Σηµ. 33) αλλά το ιοικητικό Συµβούλιο δεν αναµένει ότι θα προκύψουν σηµαντικές διαφορές στις φορολογικές υποχρεώσεις. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόµενων ποσών από τις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωµής και η οικονοµική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό και δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. ίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία ασκούν κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης και κάνουν υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που προέκυψε από συµφωνία για την µελλοντική εξαγορά της εταιρείας Nike Hotels Limited Στις 22 εκεµβρίου 2006, η Εταιρεία υπόγραψε συµφωνία µε τον ιευθύνων Σύµβουλο κύριο Γιάννη Ε. Παναγή και την ΑΣΠ & Κ Πασχάλη Λίµιτεδ (εταιρεία που ελέγχεται από τον ίδιο), για την µελλοντική εξαγορά της εταιρείας Nike Hotels Limited. Η τελευταία προθεσµία για υλοποίηση της συµφωνίας τέθηκε στις 31 εκεµβρίου 2009 µε την εκπλήρωση των όρων εξαγοράς. Οι όροι εξαγοράς συνοψίζονται στη Σηµείωση 35 (δ). Λόγω του ότι η πιο πάνω συµφωνία δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί, η Εταιρεία εκτιµά ότι δεν εξασκεί έλεγχο της Nike Hotels Limited ή/και των περιουσιακών της στοιχείων, και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αυτής δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι προκαταβολές που πληρώθηκαν για την µελλοντική εξαγορά αυτή παρουσιάζονται ως χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στα µη κυκλοφορούντα εισπρακτέα πάνω στο οποίο θα λογίζεται επιτόκιο 6%. Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 δεν έχει λογιστεί επιτόκιο πάνω στο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο µετά από υπολογισµό για έλεγχο αποµείωσης της αξίας. Ο έλεγχος αποµείωσης της αξίας του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου αυτού έγινε µε βάση την υπολογιζόµενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Nike Hotels Ltd στις 31 εκεµβρίου 2008.

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD Α.Φ.Τ.: 12108699F ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 'Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση συνολικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την ενιάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εξαµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 29 Αυγούστου 2011 ΜΠΛΕ/BLUE Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 Σας πληροφορούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Blue Island Plc σε σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PRIMETEL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί σύμβουλοι και εγγεγραμμένο γραφείο 1 Δήλωση Προέδρου 2 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 29 Αυγούστου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 (μη ελεγμένα αποτελέσματα)

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Ισολογισµός 4. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5. Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6

Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Ισολογισµός 4. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5. Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Ισολογισµός 4 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5 Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6 Κατάσταση Ταµειακής

Διαβάστε περισσότερα

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 IOYNIOY 2016 A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικοί Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανδώρα Επενδύσεις Λίµιτεδ. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα. Σελίδα

Πανδώρα Επενδύσεις Λίµιτεδ. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα. Σελίδα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2003 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3-6 Έκθεση Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα