Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1928 Εφαρµογή της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων για την ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων µε ανεπαρκή αντισεισµική µορφολογία Application of the staggered-shear-wall technique to strengthen existing buildings with weak seismic layout Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπάρχει ένα µεγάλο πλήθος υφισταµένων κτιρίων, συνήθως µε πλαισιακό φ/ο από οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία είχαν µελετηθεί βάσει παλαιότερης τεχνογνωσίας και µε κανονισµούς που δεν απέκλειαν µια δυσµενή αντισεισµική µορφολογία. Κατά την ενίσχυση τέτοιου είδους κτιρίων η τοποθέτηση τοιχωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος µπορεί να προσφέρει πολύ θετικά αποτελέσµατα, καθότι µπορεί να ανατάξει πλήρως την αντισεισµική µορφολογία των κτιρίων αυτών. Η τοποθέτηση όµως συνεχών καθ ύψος τοιχωµάτων προσκρούσει πολύ συχνά σε λειτουργικά προβλήµατα αξεπέραστα, έτσι ώστε τελικά οι ενισχύσεις των κτιρίων αυτών να πραγµατοποιούνται µε την "κλασική" µέθοδο της µανδύωσης του πλαισιακού σκελετού. Η λύση αυτή ενισχύει µεν τα επί µέρους δοµικά στοιχεία, χωρίς όµως να βελτιώνει τη µορφολογία του φ/ο. Αντίθετα, η τεχνική των µετατεταγµένων δίσκων προσφέρει βελτίωση της αντισεισµικής µορφολογίας και γενικότερα βελτιωµένους δείκτες αντισεισµικής συµπεριφοράς των ενισχυµένων κτιρίων. Επιπλέον, λόγω της εν γένει ευελιξίας της, είναι δυνατόν να προσαρµόζεται εύκολα στις λειτουργικές απαιτήσεις των υφισταµένων κτιρίων. Στην παρούσα εργασία γίνεται εισαγωγικά µια σύντοµη περιγραφή της µεθόδου και δίνεται µια απλή ερµηνεία του µηχανικού της υποβάθρου. Στη συνέχεια, µέσω ενός παραδείγµατος της πράξης, εξετάζεται η περίπτωση ενισχύσεων αντισεισµικώς ακατάλληλα διαµορφωµένων κτιρίων, των οποίων οι λειτουργικές δεσµεύσεις δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση συνεχών καθ όλο το ύψος νέων τοιχωµάτων. Εξετάζονται οι περιπτώσεις ενίσχυσης µέσω κατακόρυφων µετατεταγµένων δίσκων κατασκευασµένων από τοιχώµατα Ο/Σ, αλλά και µέσω µεταλλικών δικτυωτών συνδέσµων. Η προτεινόµενη τεχνική εξετάζεται σε αντιδιαστολή προς την κλασική µέθοδο ενίσχυσης µε µανδύωση των δοµικών στοιχείων του πλαισιακού σκελετού. ABSTRACT: There is a quite large number of existing buildings, usually constructed as r/c frame structures and designed on the basis of older seismic codes, which, therefore, have an adverse seismic layout. For the strengthening of such buildings, the use of r/c shear walls offers great benefits, because their proper arrangement can reshape the total structural layout, thus improving their overall antiseismic capacity. 1 ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΧΩΡΟ ΟΜΗ Ο.Ε., 2 ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονικός σύµβουλος ΤΟΛ Ε.Ε., 3 Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

2 Often, the addition of continuous shear walls to an existing building, i.e. shear walls continuously extending from the foundation up to the top of the building, confronts the engineer with serviceability restrictions which cannot be overcome. This difficulty most often leads to the use of other, conventional, strengthening techniques like column jacket reinforcements. Such methods, though they offer additional member strength, do not notably enhance the overall seismic layout. In contrast, the staggered-shear-wall (or shear-panel) technique offers both a structural layout enhancement and an improvement of all seismic indexes. Due to its general flexibility, the serviceability restrictions of the existing buildings can be easily surpassed. In this paper a brief description of this technique is presented, followed by its application to an asymmetrical existing building whose serviceability restrictions make the arrangement of continuous shear walls impossible. The staggered shear panels can be substantiated either as staggered r/c shear walls or as staggered steel X-braced frames. In addition, the results of the proposed technique are compared to those of the classical column jacket reinforcement technique. The comparison refers on the one hand to the method s effectiveness concerning the improvement of the building s seismic capacity and on the other hand to construction cost of the necessary retrofitting measures. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστά τα οφέλη που προκύπτουν για υφιστάµενα κτίρια µε αρχικό στατικό σύστηµα αποτελούµενο από αµιγώς πλαισιακούς φορείς µετά την τοποθέτηση σε αυτά πρόσθετων τοιχωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος ή µεταλλικών συνδέσµων. Οι κατακόρυφοι αυτοί δίσκοι µπορούν να προσφέρουν ευεργετικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην αντισεισµική ασφάλεια των κτιρίων αυτών, όπως σηµαντική µείωση των σχετικών και των απόλυτων µετακινήσεων των ορόφων λόγω των οριζόντιων αδρανειακών σεισµικών δυνάµεων µε παράλληλη ουσιαστική αύξηση της αντοχής του φέροντος οργανισµού. Με την τοποθέτηση των νέων κατακόρυφων αυτών δίσκων µπορεί επίσης να βελτιωθεί ριζικά η αντισεισµική µορφολογία των κτιρίων και να αρθούν έτσι τυχόν µορφολογικές αδυναµίες του αρχικού σκελετού, όπως π.χ. εύκαµπτοι (µαλακοί) ή µειωµένης αντοχής (ασθενείς) όροφοι, κοντά υποστυλώµατα, έντονες εκκεντρότητας κατόψεων κ.ά., ενώ ταυτόχρονα µπορεί να µειωθεί και η επιρροή της (γενικά) ανεξέλεγκτης αντισεισµικής συνεισφοράς της τοιχοποιίας. Παρόλα αυτά, η τοποθέτηση συνεχών καθ ύψος ενισχυτικών τοιχωµάτων προσκρούει συχνά στην καθηµερινή δοµική πράξη σε αξεπέραστα αρχιτεκτονικά και λειτουργικά προβλήµατα. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται συνήθως στις διαφορετικές χρήσεις και αρχιτεκτονικές διατάξεις των διαφόρων ορόφων, όπως καταστηµάτων στο ισόγειο, γραφειακών χώρων στους ενδιάµεσους ορόφους και κατοικιών (συχνά σε εσοχές) στους τελευταίους ορόφους. Η (φυσική) συνέπεια των παραπάνω δυσχερειών είναι, πολύ συχνά, να αποφεύγεται από τους µηχανικούς η ενίσχυση των υφισταµένων κτιρίων µέσω κατακόρυφων αντισεισµικών δίσκων και να απεµπολείται έτσι η δυνατότητα µιας καθοριστικής ανύψωσης του επιπέδου αντισεισµικής επίδοσης ενός κτιρίου. Αντί αυτού η πράξη καταφεύγει στην "κλασική" ενίσχυση των υποστυλωµάτων των κτιρίων µέσω µανδυών οπλισµένου σκυροδέµατος. Αυτή είναι µια λύση υψηλού κατασκευαστικού κόστους, που συχνά - λόγω των υψηλών απαιτήσεων για την αποτελεσµατική υλοποίησή της - διαθέτει αµφίβολη τεχνική αρτιότητα. Γνωστές είναι π.χ. οι δυσκολίες σωστής διαµόρφωσης του οπλισµού των µανδυών στους καθοριστικής σηµασίας κόµβους δοκών-υποστυλωµάτων, όπως επίσης είναι σαφές ότι µια 2

3 δυσµενής αντισεισµική διάταξη υποστυλωµάτων εξακολουθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων να παραµένει προβληµατική και µετά την τοποθέτηση µανδυών σε αυτά. Εναλλακτική λύση ενίσχυσης που παρακάµπτει τα παραπάνω προβλήµατα προσφέρει η τοποθέτηση µη συνεχών καθ ύψος τοιχωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος ή µεταλλικών συνδέσµων, δηλαδή η τοποθέτηση "µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων". Η τεχνική αυτή βρίσκει ήδη εφαρµογή στη δοµική πράξη προσφέροντας πολλά πλεονεκτήµατα έναντι των συνήθων τρόπων ενίσχυσης. Στην παρούσα εργασία δίνεται εισαγωγικά µια σύντοµη περιγραφή της µεθόδου. Στη συνέχεια εξετάζεται, µέσω ενός παραδείγµατος της πράξης, η περίπτωση της ενίσχυσης ενός αντισεισµικώς ακατάλληλα διαµορφωµένου κτιρίου, του οποίου οι υφιστάµενες λειτουργικές δεσµεύσεις καθιστούν απαγορευτική την ενίσχυσή του µε τοποθέτηση συνεχών καθ ύψος πρόσθετων τοιχωµάτων. Καταδεικνύεται ότι µέσω της τεχνικής ενίσχυσης των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων, είτε από οπλισµένο σκυρόδεµα είτε από µεταλλικούς (χιαστί) συνδέσµους, µπορούν να απαλειφθούν οι αρνητικές συνέπειες της µειονεκτικής αρχικής του µορφολογίας και ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές δεσµεύσεις του κτιρίου. Συνεπώς, µέσω της προτεινόµενης τεχνικής, µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική αύξηση της αντισεισµικής επίδοσης ενός αρχικά προβληµατικού από αντισεισµικής άποψης κτιρίου. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η τεχνική των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων έρχεται σε αντίθεση µε τη µέχρι σήµερα ισχύουσα πρακτική, σύµφωνα µε την οποία η καθ όλο το ύψος συνέχεια των αντισεισµικών τοιχωµάτων θεωρείται ως απαρέγκλιτη απαίτηση, ασχέτως αν πρόκειται για την ενίσχυση ενός υφισταµένου ή για τον σχεδιασµό ενός νέου κτιρίου. Βασική στόχευση της απαίτησης αυτής είναι µεταξύ άλλων η αποφυγή δηµιουργίας εύκαµπτου (µαλακού) ορόφου και η εν γένει εξοµάλυνση της καθ ύψος µεταβολής των οριζοντίων µετατοπίσεων των ορόφων. Προκειµένου να ελεγχθεί επί της αρχής κατά πόσον η στόχευση αυτή θίγεται από την τοποθέτηση µετατεταγµένων δίσκων, εξετάζεται εδώ ως παράδειγµα ένα επίπεδο µικτό πλαίσιο µε ένα φατνωµατικό τοίχωµα σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές διάταξής του: (1) «συνεχής διάταξη», (2) «διακοπτόµενη (καθ ύψος) διάταξη» και (3) «µετατεταγµένη διάταξη» (βλ. Σχήµα 1). Πρόκειται για ένα πλαίσιο οπλισµένου σκυροδέµατος τεσσάρων φατνωµάτων και τεσσάρων ορόφων (σταθµών) µε διατοµές δοκών 25x50cm και υποστυλωµάτων 50x50 cm. Οι δοκοί του πλαισίου θεωρούνται ατενείς (διαφραγµατική λειτουργία). Στο φάτνωµα Β-Γ τοποθετείται τοίχωµα πάχους 20cm. Στην πρώτη εξεταζόµενη περίπτωση το τοίχωµα είναι συνεχές καθ' ύψος, στη δεύτερη διακόπτεται στη στάθµη 2, ενώ στην τρίτη περίπτωση το τοίχωµα της στάθµης 2 έχει µεταταχθεί από το φάτνωµα Β-Γ στο φάτνωµα -Ε (βλ. Σχήµα 1 άνω). Η φόρτιση του πλαισίου είναι οριζόντια και τριγωνική καθ ύψος, εφαρµόζεται δε ως γραµµικά κατανεµηµένο κεντροβαρικό φορτίο στις οριζόντιες δοκούς ορόφων 1 έως 4 (F1=100.0 kn, F2=200.0 kn, F3=300.0 kn, F4=400.0 kn). Ορισµένα χαρακτηριστικά αποτελέσµατα της στατικής επίλυσης των τριών αυτών φορέων παρουσιάζονται στο Σχήµα 1. Σηµειώνεται ότι η προσοµοίωση των τοιχωµάτων γίνεται χάριν µεγαλύτερης ακρίβειας µε επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία (και όχι µε ισοδύναµα πλαίσια). Μεταξύ της συνεχούς (1) και της διακεκοµµένης (2) διάταξης παρατηρείται µια εξαιρετικά µεγάλη αύξηση των οριζοντίων µετακινήσεων % και των εντασιακών µεγεθών της στάθµης 2. Π.χ. για τον στύλο Α: µεταβολή της ροπής κατά % και της τέµνουσας κατά %. Το γεγονός αυτό ήταν βέβαια αναµενόµενο λόγω της απότοµης 3

4 µείωσης της δυσκαµψίας της στάθµης αυτής στη διακοπτόµενη διάταξη (δηµιουργία εύκαµπτου - µαλακού ορόφου λόγω αφαίρεσης του τοιχώµατος στον δεύτερο όροφο). (1) Συνεχές Τοίχωµα (2) ιακοπτόµενο Τοίχωµα (3) Μετατεταγµένο Τοίχωµα ιάταξη τοιχωµάτων & Φόρτιση Μετακινήσεις (σε mm) Εντασιακά µεγέθη του στύλου στον άξονα «Α» της στάθµης «2» (σε kn, knm) Σχήµα 1. Επίπεδος φορέας: ιερευνηθείσες διατάξεις ενισχυτικού τοιχώµατος. Μετακινήσεις και εντάσεις λόγω στατικών σεισµικών φορτίων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρόµοια αύξηση των µετακινήσεων δεν υφίσταται στην περίπτωση του µετατεταγµένου τοιχώµατος του δευτέρου ορόφου, διότι ναι µεν έχει αφαιρεθεί στη στάθµη 2 το τοίχωµα από το φάτνωµα Β-Γ, αλλά η συνολική δυσκαµψία της στάθµης έχει διατηρηθεί, καθότι το ίδιο τοίχωµα επανατοποθετήθηκε στο φάτνωµα -Ε. Αντίθετα, οι µετακινήσεις της διάταξης (3) εµφανίζουν µείωση της τάξης του -17.6% έναντι της συνεχούς διάταξης (1). Αντίστοιχη µείωση παρουσιάζουν και τα εντασιακά µεγέθη τέµνουσας (-37.6%) και ροπής (-40.1%). Επίσης παρατηρείται ότι οι αξονικές δυνάµεις των δύο στύλων στους άξονες Β και Γ στην περίπτωση του διακοπτόµενου τοιχώµατος (2) και των δύο στύλων του ισογείου στους άξονες και Ε στην περίπτωση του µετατεταγµένου τοιχώµατος (3) παίρνουν µεγάλες τιµές, κάτι που είναι αναµενόµενο αφού επί των στύλων αυτών "στηρίζεται" το συνεχιζόµενο στους παραπάνω ορόφους τοίχωµα. Εντούτοις, ενώ στην περίπτωση του διακοπτόµενου τοιχώµατος (2) στους δύο αυτούς στύλους αναπτύσσονται ταυτόχρονα και πολύ µεγάλες ροπές, οι ροπές των στύλων του ισογείου στην περίπτωση του µετατεταγµενου τοιχώµατος (3) παραµένουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Η ερµηνεία της στατικής αυτής συµπεριφοράς φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 4

5 (α) (β) (γ) φάτνωµα [α] πλαίσιο Α φάτνωµα [β] πλαίσιο Β χωροπλαίσιο µε [α] & [β] Σχήµα 2. Συµπεριφορά χωροπλαισίου ενισχυµένου µε κατακόρυφους µετατεταγµένους δίσκους. Θεωρούµε ότι ένα χωροπλαίσιο ενισχύεται µε µετατεταγµένη διάταξη εµφατνωµένων δίσκων σε δύο διαφορετικά φατνώµατα [α] και [β] και µε εναλλασσόµενη καθ ύψος τοποθέτηση των δίσκων αυτών. Τα φατνώµατα [α] και [β] µπορεί να ανήκουν στο ίδιο πολύστυλο επίπεδο πλαίσιο (όντας γειτονικά ή µη γειτονικά) ή να ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα πλαίσια Α και Β (γειτονικά ή µη) του χωρικού φορέα. Κάθε φάτνωµα [α] ή [β] (ή το αντίστοιχο επίπεδο πλαίσιο Α ή Β), θεωρούµενο ως ανεξάρτητο και µεµονωµένο, παραµορφώνεται υπό οριζόντια φορτία µε τη µορφή που φαίνεται στα υποσχήµατα (α) και (β), δηλαδή εµφανίζει την κλασική («διατµητικού» τύπου) συµπεριφορά πλαισίων µε άκαµπτα ζυγώµατα επί ευκάµπτων στύλων. Όταν όµως τα δύο επίπεδα πλαίσια Α και Β αποτελούν τµήµατα του ίδιου χωρικού πλαισιακού κτιριακού φορέα, όπως φαίνεται στο υποσχήµα (γ), η λειτουργία του οριζοντίου διαφράγµατος των πλακών των ορόφων του κτιρίου εµποδίζει τις διατµητικού τύπου σχετικές οριζόντιες µετατοπίσεις µεταξύ των ορόφων, επιβάλλοντας έτσι συµβατότητα των οριζόντιων µετατοπίσεων καθ όλο το µήκος (εύρος) του χωροπλαισίου. Ως αποτέλεσµα αυτού προκύπτει µια οµαλή καθ ύψος καµπτικού τύπου παραµόρφωση των στύλων σε όλα τα φατνώµατα. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Πρόκειται για ένα κτίριο κατασκευής ιαθέτει υπόγειο όροφο και πέντε υπέργειους ορόφους µε συνολικό ύψος κτιρίου m. Ο τελευταίος όροφος βρίσκεται σε εσοχή, ενώ ο πρώτος υπέργειος όροφος είναι πατάρι και καλύπτει ένα µέρος µόνο της κάτοψης του κτιρίου. Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργεί κατάστηµα εµπορίας ειδών ένδυσης µε υάλινες προθήκες των εµπορευµάτων του στους άξονες 1/Α-Ε και Ε/7-3. Στον δεύτερο υπέργειο όροφο υπάρχει ενιαίος γραφειακός χώρος µεταξύ των αξόνων 1-3, ενώ στον τρίτο όροφο, ο οποίος επίσης λειτουργεί ως χώρος γραφείων, υπάρχει ήδη διαχωριστική τοιχοποιία στον άξονα 2/Α-. Στον τελευταίο όροφο (ρετιρέ) στεγάζεται κατοικία µε µεγάλη πρόσοψη υαλοπινάκων στον άξονα 2. Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου είναι: Σκυρόδεµα Β225, διαµήκης χάλυβας StIII και χάλυβας συνδετήρων StI. Το οξύ πρόβληµα της αντισεισµικής µορφολογίας στο συγκεκριµένο κτίριο προέρχεται από την ύπαρξη ενός πυρήνα ανελκυστήρα στη µία γωνία της περιµέτρου του. Το ισχυρό αυτό δοµικό στοιχείο αυτό καθορίζει τη σεισµική συµπεριφορά του κτιρίου, καθότι στην Χ- διεύθυνση της σεισµικής δράσης η ενιαία διατοµή του πυρήνα διαθέτει δυσκαµψία δέκα 5

6 φορές µεγαλύτερη από το άθροισµα όλων των δυσκαµψιών των υποστυλωµάτων ενός ορόφου (1803 kn/m του πυρήνα έναντι 176,3 kn/m του αθροίσµατος των δυσκαµψιών των υποστυλωµάτων). Η ύπαρξη του πυρήνα αυτού στη µια γωνία του κτιρίου προκαλεί έντονη στροφή των ορόφων, µε αποτέλεσµα την πολύ δυσµενή καταπόνηση των περιµετρικών υποστυλωµάτων. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ) ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ 2ου, 3ου & 4ου ΟΡΟΦΟΥ Σχήµα 3. Σκαριφήµατα ξυλοτύπων υφιστάµενου κτιρίου. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 5ου ΟΡΟΦΟΥ 6

7 Μέθοδοι Ενίσχυσης Λόγω των προαναφερθεισών στην εισαγωγή λειτουργικών δεσµεύσεων, η τοποθέτηση συνεχών καθ ύψος τοιχωµάτων στο υπό ενίσχυση κτίριο είναι απαγορευτική. Συνεπώς, από τις γνωστές συµβατικές µεθόδους ενίσχυσης δεν µπορεί παρά, κατά κάποιο τρόπο «νοµοτελειακά», να εφαρµοστεί η ενίσχυση του υφιστάµενου πλαισιακού σκελετού µέσω µανδυών οπλισµένου σκυροδέµατος (στα υποστυλώµατα και στις δοκούς). Με τη λύση αυτή, ενισχύονται µεν τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου, το βασικό όµως αίτιο που δηµιουργεί το σοβαρό αντισεισµικό έλλειµµα της κατασκευής, δηλαδή η αδόκιµη και ανεπαρκής αντισεισµική του µορφολογία, εξακολουθεί να παραµένει. Λύση, η οποία να αποκαθιστά την αντισεισµική επάρκεια του κτιρίου εξαλείφοντας τη βασική πηγή της αδυναµίας αυτής χωρίς συγχρόνως να δηµιουργεί αξεπέραστα εµπόδια στην καθηµερινή λειτουργία του κτιρίου, είναι η λύση της µεθόδου των µετατεταγµένων δίσκων. Στα παρακάτω σχήµατα δείχνονται οι θέσεις τοποθέτησης των κατακόρυφων δίσκων στους ορόφους του κτιρίου. Οι θέσεις είναι ίδιες τόσο για τα τοιχώµατα Ο/Σ όσο και για τους µεταλλικούς συνδέσµους. 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ) 2ος ΟΡΟΦΟΣ 3ος ΟΡΟΦΟΣ 4ος ΟΡΟΦΟΣ 5ος ΟΡΟΦΟΣ Σχήµα 4. Σκαριφήµατα ξυλοτύπων µε τις θέσεις των µετατεταγµένων δίσκων. 7

8 Οι µετατεταγµένοι κατακόρυφοι δίσκοι µπορεί να αποτελούνται είτε (α) από τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος τοποθετηµένα στα φατνώµατα των πλαισίων µεταξύ των οριζοντίων δοκών και των κατακόρυφων στύλων και επαρκώς οπλισµένα και αγκυρωµένα στο πλαισιακό φάτνωµα, είτε (β) από µεταλλικούς δικτυωτούς συνδέσµους. Οι σύνδεσµοι αυτοί συντίθενται από ένα ορθογωνικό πλαίσιο οριζοντίων και κατακόρυφων µεταλλικών δοκών παραλλήλων και σε επαφή µε τις άνω και κάτω δοκούς και τους εκατέρωθεν στύλους του πλαισιακού φατνώµατος και, βέβαια, µε κατάλληλη και επαρκής αγκύρωση (βλήτρωση). Εσωτερικά ο µεταλλικός σύνδεσµος µπορεί να είναι τύπου Χ ή Λ. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα επιλέγεται ο τύπος Χ. Σχήµα 5. Σκαριφήµατα µετατεταγµένου τοιχώµατος & µεταλλικού συνδέσµου Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι θέσεις των κατακόρυφων δίσκων µπορούν να διαφέρουν καθ' ύψος από όροφο σε όροφο του κτιρίου. Πρέπει όµως κάθε όροφος να διαθέτει τουλάχιστον δύο κατακόρυφους δίσκους ανά διεύθυνση ενίσχυσης του κτιρίου. Η απόσταση µεταξύ των δίσκων ανά διεύθυνση ενίσχυσης είναι επιθυµητό να είναι η µέγιστη δυνατή. Σχήµα 6. Προσοµοιώσεις µετατεταγµένων τοιχωµάτων & µετατεταγµένων µεταλλικών συνδέσµων. 8

9 Σεισµικές Φορτίσεις Για τον υπολογισµό της σεισµικής καταπόνησης του κτιρίου χρησιµοποιείται στο εδώ αριθµητικό παράδειγµα η δυναµική φασµατική µέθοδος του ΕΑΚ-2000 µε συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης α=0.16 και συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς q=1.50. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα µεγέθη που συγκρίνονται και που προέκυψαν από τις αντισεισµικές αναλύσεις των τεσσάρων διαφορετικών συστηµάτων, δηλαδή του υφισταµένου κτιρίου χωρίς επεµβάσεις ενίσχυσης και των τριών παραλλαγών ενίσχυσής του (µανδύες, µετατεταγµένα τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος και µετατεταγµένοι χιαστί µεταλλικοί δίσκοι), είναι τα ακόλουθα: οι οριζόντιες απόλυτες µετακινήσεις των ορόφων, οι οριζόντιες σχετικές µετακινήσεις των ορόφων, οι καµπτικές ροπές των στύλων, οι διατµητικές δυνάµεις των στύλων και των δοκών, οι αξονικές δυνάµεις των στύλων και οι εφελκυστικές συνεπίπεδες δυνάµεις των πλακών των ορόφων. Οριζόντιες (απόλυτες) Μετατοπίσεις Ορόφων Οι δυσµενέστερες οριζόντιες µετατοπίσεις των ορόφων κατά την ενίσχυση µε µανδύες είναι σε σχέση µε το υφιστάµενο κτίριο µειωµένες περίπου κατά 40% (µέσος όρος) σε κάθε όροφο σε αµφότερες τις διευθύνσεις Χ και Υ. Στις περιπτώσεις των µετατεταγµένων δίσκων (τοιχώµατα σκυροδέµατος ή χιαστί µεταλλικοί σύνδεσµοι) διαπιστώνεται έντονη βελτίωση, καθότι η µείωση των µετακινήσεων είναι της τάξης του 75% κατά µέσο όρο στην Χ και κατά 80% κατά την Υ διεύθυνση. Μέγιστες Οριζόντιες Μετατοπίσεις Κόµβων ανά όροφο κατά X (mm) 6 Π.Φ.: DYNAMX Τιµές σε mm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 7. Οριζόντιες (απόλυτες) µετατοπίσεις ορόφων κατά τη διεύθυνση X. 9

10 Μέγιστες Οριζόντιες Μετατοπίσεις Κόµβων ανά όροφο κατά Y (mm) 6 Π.Φ.: DYNAMY Τιµές σε mm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 8. Οριζόντιες (απόλυτες) µετατοπίσεις ορόφων κατά τη διεύθυνση Y. Οριζόντιες (σχετικές) Μετατοπίσεις Ορόφων Όπως οι απόλυτες οριζόντιες µετακινήσεις έτσι και οι οριζόντιες σχετικές µετατοπίσεις των ορόφων στο ενισχυµένο µε µανδύες κτίριο είναι µειωµένες σε σχέση µε το υφιστάµενο κτίριο: Σε κάθε όροφο περίπου κατά 35% (µέσος όρος) και στις δύο διευθύνσεις, ενώ στις περιπτώσεις των µετατεταγµένων δίσκων η µείωση, όπως και στις απόλυτες µετακινήσεις, είναι της τάξης του 75% και 80% (µέσος όρος) στις διευθύνσεις Χ και Υ του κτιρίου αντίστοιχα. Μέγιστες Οριζόντιες Σχετικές Μετατοπίσεις Κόµβων κατά Χ (mm) Π.Φ.: DYNAMX Τιµές σε mm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 9. Οριζόντιες (σχετικές) µετατοπίσεις ορόφων κατά τη διεύθυνση X. 10

11 Μέγιστες Οριζόντιες Σχετικές Μετατοπίσεις Κόµβων κατά Y (mm) Π.Φ.: DYNAMY Τιµές σε mm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 10. Οριζόντιες (σχετικές) µετατοπίσεις ορόφων κατά τη διεύθυνση Y. υναµική Ανάλυση - Ιδιοπερίοδοι Οι τιµές των πρώτων ιδιοπεριόδων ακολουθούν τη δυσκαµψία του κτιρίου. Περισσότερο εύκαµπτο είναι το υφιστάµενο κτίριο και ακολουθεί το ενισχυµένο µε µανδύες. Το πλέον δύσκαµπτο µοντέλο µε τη µικρότερη ιδιοπερίοδο είναι το ενισχυόµενο µε µετατεταγµένα τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος λόγω της µεγάλης δυσκαµψίας και δυστµησίας που προσφέρουν τα στοιχεία αυτά. Η λύση των µετατεταγµένων κατακόρυφων µεταλλικών συνδέσµων έχει συµπεριφορά παρόµοια µε αυτή των µετατεταγµένων τοιχωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος, όµως λόγω πεπερασµένης δυστένειας των διαγωνίων ράβδων παρουσιάζει ελαφρώς µεγαλύτερη ιδιοπερίοδο από αυτή του ενισχυµένου µε µετατεταγµένα τοιχώµατα κτιρίου. Τιµές σε sec ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.TOIX. Mode Ιδιοπερίοδοι (1η ιδιοµορφή) (sec) Mode ΜΑΝ. ΜΕΤ.TOIX Σχήµα 11. Ιδιοπερίοδοι διαφορετικών µοντέλων ενίσχυσης. 11

12 Καµπτικές Ροπές στύλων Στο υφιστάµενο κτίριο εξετάζεται ο καµπτικώς δυσµενέστερα καταπονούµενος στύλος της πρώτης στάθµης (ισογείου), ο οποίος είναι και ο πλέον αποµακρυσµένος από τον πυρήνα του ανελκυστήρα. Ο ίδιος στύλος παρακολουθείται και κατά τις διαφορετικές περιπτώσεις ενίσχυσης. Ο στύλος αυτός στην περίπτωση ενίσχυσης µε µανδύες έχει ιδιαίτερα αυξηµένη δυσκαµψία λόγω περιµετρικής αύξησης της διατοµής κατά 7.5cm, µε συνέπεια να παρατηρείται µεγαλύτερη καµπτική καταπόνησή του σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο στύλο του υφιστάµενου κτιρίου. Αντίθετα, στις ενισχύσεις µέσω µετατεταγµένων δίσκων (Ο/Σ ή µεταλλικών) η καµπτική καταπόνησή του µειώνεται σε όλους τους ορόφους του κτιρίου από -50% έως -80% (περίπου) σε σχέση µε τον αρχικό, µη ενισχυµένο στύλο. Μέγιστες Καµπτικές Ροπές Στύλων ανά όροφο M2 (knm) Σ.Φ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ Τιµές σε knm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 12. Καµπτικές ροπές στύλων M2. Σ.Φ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ Τιµές σε knm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Μέγιστες Καµπτικές Ροπές Στύλων ανά όροφο Μ3 (knm) ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 13. Καµπτικές ροπές στύλων M3. 12

13 ιατµητικές υνάµεις Στύλων Ο ίδιος στύλος της πρώτης υπέργειας στάθµης που εξετάσθηκε σε κάµψη εξετάζεται και συγκρίνεται για τέµνουσες δυνάµεις µεταξύ της αρχικής υφιστάµενης κατάστασης και των εναλλακτικών µεθόδων ενίσχυσης. Και εδώ στην περίπτωση ενίσχυσης µε µανδύες έχουµε αύξηση της διατµητικής έντασης σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση, ενώ στις περιπτώσεις των µετατεταγµένων δίσκων (Ο/Σ ή µεταλλικών) διαπιστώνεται µείωση της διατµητικής του έντασης από -75% έως -40%. Μέγιστες Τέµνουσες υνάµεις στύλων ανά όροφο V2 (kn) Σ.Φ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ Τιµές σε kn ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 14. ιατµητικές δυνάµεις στύλων V2. Μέγιστες Τέµνουσες υνάµεις στύλων ανά όροφο V3 (kn) Σ.Φ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ Τιµές σε kn ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 15. ιατµητικές δυνάµεις στύλων V3. 13

14 Αξονικές υνάµεις Στύλων Ο ίδιος στύλος της πρώτης υπέργειας στάθµης, (Ε/2) που εξετάσθηκε σε κάµψη εξετάζεται και συγκρίνεται για αξονικές δυνάµεις. Στην περίπτωση των µανδυών έχουµε αύξηση που αντιστοιχεί στην αύξηση της επιπλέον δυσκαµψίας και της επιπλέον δυστένειας λόγω µανδυών: Π.χ. για τον στύλο του πρώτου υπέργειου ορόφου αύξηση κατά 47%. Στην περίπτωση των µετατεταγµένων δίσκων η αύξηση αυτή είναι πολύ µεγαλύτερη (της τάξης του 102%) και οφείλεται στο γεγονός ότι ο ελεγχόµενος στύλος φέρει στην κεφαλή του το άκρο ενός µετατεταγµένου δίσκου. Παράλληλα όµως ο ίδιος στύλος, όπως διαπιστώθηκε προηγουµένως για τις µετατεταγµένες διατάξεις, καταπονείται µε πολύ µειωµένες καµπτικές ροπές, οπότε, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, στον έλεγχο διαξονικής κάµψης µε ορθή δύναµη η αντοχή του παραµένει επαρκής. Μέγιστες Αξονικές υνάµεις Στύλων ανά όροφο N (kn) Σ.Φ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ Τιµές σε kn ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 16. Αξονικές δυνάµεις στύλων. Αντοχή Υποστυλωµάτων σε Κάµψη µε Ορθή ύναµη Εξετάζεται ο ακραίος στύλος Ε/2 του πρώτου υπέργειου ορόφου (ισόγειο) σε διαξονική κάµψη µε ορθή δύναµη για την υφιστάµενη κατάσταση, την ενίσχυση µε µανδύες και τις ενισχύσεις µε µετατεταγµένους κατακόρυφους δίσκους. ιαπιστώνεται ότι, µε τον δεδοµένο οπλισµό της διατοµής (4Φ20 + 4Φ16) STIII και σύµφωνα µε τον συνδυασµό φόρτισης της εξίσωσης (4.1) του ΕΑΚ, στο µη ενισχυµένο κτίριο έχουµε λόγω εξάντλησης CR=1.94, δηλαδή όριο αντοχής περίπου το ήµισυ του απαιτούµενου. Στην περίπτωση των µανδυών ενίσχυσης, µε την αύξηση των διαστάσεων της διατοµής κατά 7.5cm περιµετρικά και πρόσθεση 14Φ20 περιµετρικά του υποστυλώµατος, ο λόγος εξάντλησης αντοχής διαµορφώνεται στο CR=0.67, δηλαδή έχουµε επάρκεια αντοχής 33%. Στις περιπτώσεις των µετατεταγµένων δίσκων, ο ίδιος στύλος και χωρίς επέµβαση ενίσχυσης εµφανίζει λόγους CR=0.91 για την ενίσχυση µέσω τοιχωµάτων και CR=0.94 για την ενίσχυση µέσω µεταλλικών δικτυωτών συνδέσµων. ηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις των µετατεταγµένων δίσκων διαπιστώνεται επάρκεια αντοχής του υφιστάµενου υποστυλώµατος και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες επεµβάσεις ενίσχυσης. 14

15 Συντελεστές εξάντλησης Στύλου για Σ.Φ: G+Ψ2Q+E Συντελεστές εξάντλησης Στύλου για Σ.Φ: G+Ψ2Q+E ιατοµή ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ.* ΜΕΤ.ΤΟΙΧ. 40x * Για το προσοµοίωµα "ΜΑΝ." ο στύλος υπ ολογίστηκε µε περιµετρικό µανδύα πάχους 7.5cm και υλικά C20/B500C ΜΑΝ.* ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 17. Συντελεστές εξάντλησης στύλου στη θέση Ε/2 για Σ.Φ.: G+ψ 2 Q+E. Συντελεστές εξάντλησης Στύλου για Σ.Φ: G+Ψ2Q-E 1.73 Συντελεστές εξάντλησης Στύλου για Σ.Φ: G+Ψ2Q-E ιατοµή ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ.* ΜΕΤ.ΤΟΙΧ. 40x * Για το προσοµοίωµα "ΜΑΝ." ο στύλος υπ ολογίστηκε µε περιµετρικό µανδύα πάχους 7.5cm και υλικά C20/B500C ΜΑΝ.* ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 18. Συντελεστές εξάντλησης στύλου στη θέση Ε/2 για Σ.Φ.: G+ψ 2 Q-E. Υφιστάµενο - Σ.Φ: G+ψ 2Q+E Υφιστάµενο - Σ.Φ: G+ψ 2Q-E Σχήµα 19. ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης Ν-Μ υφιστάµενου υποστυλώµατος στη θέση Ε/2. 15

16 Μανδύες - Σ.Φ: G+ψ 2Q+E Μανδύες - Σ.Φ: G+ψ 2Q-E Σχήµα 20. ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης Ν-Μ υποστυλώµατος µε µανδύες στη θέση Ε/2. Μετατετ. Τοιχ. - Σ.Φ: G+ψ 2Q+E Μετατετ. Τοιχ - Σ.Φ: G+ψ 2Q-E Σχήµα 21. ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης Ν-Μ υποστυλώµατος στη θέση Ε/2 ενισχυµένου µε µετατεταγµένα τοιχώµατα. 16

17 Μετατετ. Συνδ. - Σ.Φ: G+ψ 2Q+E Μετατετ. Συνδ. - Σ.Φ: G+ψ 2Q-E Σχήµα 22. ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης Ν-Μ υποστυλώµατος στη θέση Ε/2 ενισχυµένου µε Μετατεταγµένους Μεταλλικούς Συνδέσµους. Στύλος Υφιστάµενου: 40/45 Οπλισµός: 4Φ20+4Φ16 Υλικά: B225/StIII Στύλος 55/60 (µανδύας 7.5 εκ.) Οπλισµός: 18Φ20 Υλικά: Cs20/B500C Σχήµα 23. Σκαριφήµατα διατοµών στύλων στη θέση Ε/2 - Υφιστάµενου & µε µανδύα 7.5 cm. 17

18 Συνεπίπεδες υνάµεις των Πλακών των Ορόφων Η λειτουργία των µετατεταγµένων δίσκων βασίζεται στη διαφραγµατική λειτουργία των πλακών. ηλαδή, η µεταφορά των δυνάµεων µεταξύ των µετατεταγµέων επιπέδων των κατακόρυφων δίσκων πραγµατοποιείται µέσα από τη λειτουργία δίσκου των πλακών των ορόφων. Αυτό προκαλεί αύξηση των συνεπίπεδων εντάσεων στις πλάκες, κυρίως στις περιοχές των µετατάξεων των κατακόρυφων δίσκων. Εξετάζοµε τις εφελκυστικές συνεπίπεδες δυνάµεις κατά την διεύθυνση Χ των µετατεταγµένων διατάξεων. Οι υφιστάµενες πλάκες πάχους 15 cm είναι οπλισµένες µε Φ8/15 στη µικρότερη διεύθυνση της πλάκας και µε Φ8/20 στη µεγαλύτερη. Ήδη ο οπλισµός Φ8/20 µε χάλυβα STII (ή S400) προσφέρει αντοχή δίσκου FRd=87.3 kn/m < FSd = 56.3 kn/m. Συνεπώς, η υπολογιζόµενη συνεπίπεδη δράση λόγω σεισµού δεν υπερβαίνει το όριο εφελκυστικής συνεπίπεδης αντοχής των πλακών του συγκεκριµένου κτιρίου. Άρα δεν προκύπτει η ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω µέτρα ενίσχυσης της αντοχής των πλακών όσον αφορά στη λειτουργία τους ως οριζόντιων επίπεδων δίσκων. Σχήµα 24. Μοντέλο Προσοµοίωσης µε µετατεταγµένα τοιχώµατα - Πλάκα 2ου υπέργειου ορόφου (+8.90) - Εφελκυστικές δυνάµεις F11 (διεύθυνση x) σε kn/m Περιβάλλουσα συνδυασµών. 18

19 Σχήµα 25. Μοντέλο Προσοµοίωσης µε µετατεταγµένους µεταλλικούς συνδέσµους - Πλάκα 2ου ορόφου (+8.90) - Εφελκυστικές δυνάµεις F11 (διεύθυνση x) σε kn/m - Περιβάλλουσας συνδυασµών. Συγκριτική Κοστολόγηση Ενισχύσεων Η παρακάτω συγκριτική κοστολόγηση είναι προσσεγιστική και βασίζεται σε επίσηµους πίνακες άρθρων και τιµών οικοδοµικών εργασιών (ΑΤΟΕ) του ΥΠΕΧΩ Ε. Περιλαµβάνει τις κύριες δαπάνες των ενισχύσεων και όχι τις δευτερεύουσες, όπως είναι π.χ. οι καθαιρέσεις, οι αποκαταστάσεις, τα επιχρίσµατα, οι χρωµατισµοί κλπ., αναφέρεται δε στο υπέργειο µόνο τµήµα του κτιρίου. Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, από τη συγκριτική αξιολόγηση των δαπανών προκύπτει ως προτιµότερη η λύση των µετατεταγµένων τοιχωµάτων. Στα θετικά αυτής της µεθόδου, από οικονοµικής πλευράς, πρέπει να προστεθεί το χαµηλότερο επίπεδο όχλησης σε σχέση µε τη λύση των µανδυών (2η κατά σειρά προτίµησης). Η λύση των µετατεταγµένων µεταλλικών συνδέσµων φαίνεται να είναι η πλέον δαπανηρή. Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη η µεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών και ο 19

20 µικρότερος βαθµός όχλησης των ενοίκων του κτιρίου που συνοδεύει αυτήν την τεχνική. Και οι δύο αυτοί λόγοι διαθέτουν βεβαίως οικονοµικές προεκτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνεκτιµηθούν. Πίνακας 1. Συγκριτική Κοστολόγηση Ενισχύσεων. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΑΝ ΥΩΝ Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κατηγορίας Cs20 Χαλύβδινοι οπλισµοί µανδυών έγχυτου ή εκτοξευόµενου σκυρόδέµατος B500 ή B500s Τιµή µονάδος απάνη m , kg 16, , ΣΥΝΟΛΟ 41, ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Έγχυτο σκυροδέµα µε χρήση αντλίας, κατηγορίας C20/25 Χαλύβδινοι οπλισµοί µανδυών έγχυτου ή εκτοξευόµενου σκυρόδέµατος B500 ή B500s Τιµή µονάδος απάνη m , kg 6, , ΣΥΝΟΛΟ 16, ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm Τιµή µονάδος απάνη kg 27, , ΣΥΝΟΛΟ 68, Συγκριτική Κοστολόγηση Ενισχύσεων ( ) , , , ΜΑΝ ΥΕΣ ΜΕΤ. ΤΟΙΧ. ΜΕΤ. ΣΥΝ. Σχήµα 26. ιαγραµµατική απεικόνιση κοστολογήσεων. 20

21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΥΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Βάσει των προαναφερθέντων διαπιστώνεται ότι σε κτίρια µε αρχικώς ακατάλληλη αντισεισµική διάταξη η εφαρµογή της τεχνικής των µετατεταγµένων δίσκων µπορεί να προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: υνατότητα βελτίωσης των αντισεισµικών µορφολογικών αδυναµιών ενός υφιστάµενου κτιρίου. Ευέλικτη υλοποίηση της ενίσχυσης µε εύκολη προσαρµογή στις λειτουργικές ανάγκες ενός εν ενεργεία κτιρίου. Αύξηση της αντισεισµικής επίδοσης κατά πολύ ανώτερη της τεχνικής των µανδυών, καθότι δεν ενισχύεται απλώς η αντοχή των δοµικών στοιχείων, αλλά εξαλείφονται οι βασικοί λόγοι για τους οποίους απαιτείται αυτή η αυξηµένη αντοχή. Ταχύτητα στην υλοποίηση της ενίσχυσης λόγω του ότι οι επεµβάσεις είναι τοπικές και ανεξάρτητες µεταξύ τους. Ιδιαίτερα η επιλογή της χρήσης µεταλλικών φορέων οδηγεί σε µεγάλη ταχύτητα υλοποίησης, καθότι η όλη επέµβαση της ενίσχυσης περιορίζεται σε εργασίες τύπου ξηράς δόµησης. Περιορισµένη όχληση στους ενοίκους ενός σε λειτουργία κτιρίου, διότι λόγω του τοπικού και περιορισµένου χαρακτήρα των επεµβάσεων δεν απαιτείται η πλήρης εκκένωσή του, όπως αυτό συµβαίνει κατά κανόνα όταν εφαρµόζεται η τεχνική ενίσχυσης µέσω µανδυών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία τεκµηριώνεται η άποψη ότι η τεχνική των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων αποτελεί µια δόκιµη εναλλακτική λύση έναντι της τεχνικής των µανδυών των πλαισιακών φορέων, προσφέροντας τεχνικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σαφώς βελτιωµένα εκείνων της τεχνικής των µανδυών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την χαµηλότερη απαιτούµενη δαπάνη επισκευής και τον µικρότερο βαθµό όχλησης των ενοίκων ενός υπό ενίσχυση κτιρίου, την καθιερώνει ως µια τεχνική, η οποία µπορεί να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη για κτίρια τα οποία χρήζουν αντισεισµικής ενίσχυσης. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ή ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μπάµπουκας Ε.N., Αβραµίδης Ι.E. (2006), Ενισχύσεις υφιστάµενων κτιρίων µέσω µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων. Πρακτικά 15 ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Τόµος Β, Αλεξανδρούπολη, σελ Aθανατοπούλου Α., Παπαδόπουλος Π. (1996), Σεισµική συµπεριφορά µε αντισεισµικά τοιχώµατα τυχαίας καθ ύψος τοπολογίας. Πρακτικά 12 ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Τόµος ΙΙΙ, Λεµεσσός-Κύπρος, σελ Papadopoulos P., A. Athanatopoulou A. (2002), Seismic Behavior of Dual Systems With In- Plane Discontinuities. 12 th European Conference On Earthquake Engineering, London- UK, Paper Ref Βασιλάκης Φ., Μαριδάκης Α. (1985), Χωροδικτυωτή στατική λειτουργία πολυωρόφων κτιρίων σε σεισµό. Πρακτικά 7 ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Πάτρα, σελ

22 Fintel Μ. (1968), Staggered Transverse Wall Beams for Multistory Concrete Buildings, ACI Journal Vol. 65, pp John B. Scalzi (1971), The Staggered Truss System - Structural Considerations. AISC National Engineering Conference, Cleveland, Ohio, pp Leffler R. E. (1983), Calculation of Wind Drift in Staggered-Truss Buildings, Engineering Journal / American Institute of Steel Construction, First Quarter, pp Cohen M. P. (1986), Design Solutions Utilizing the Staggered-steel Truss System, Engineering Journal / American Institute of Steel Construction, 3rd Quarter, pp

Ενισχύσεις υφιστάµενων κτιρίων µέσω µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων

Ενισχύσεις υφιστάµενων κτιρίων µέσω µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων Ενισχύσεις υφιστάµενων κτιρίων µέσω µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων Ε. Ν. Μπάµπουκας ιπλ. Πολ. Μηχ., Ηράκλειο Κρήτης Ι. Ε. Αβραµίδης Καθηγητής, ρ. Πολ. Μηχ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ Ενίσχυση κατασκευής ως σύνολο με τη μέθοδο των μετατεταγμένων κατακόρυφων δίσκων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περίληψη Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 2, Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 3,

Ε. Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 2, Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 3, Ανελαστική συµπεριφορά κτιρίων προσεισµικά ενισχυµένων µε την τεχνική των «µετατεταγµένων δίσκων» Inelastic behaviour of existing buildings which are seismic upgraded using the staggered shear panel technique

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα : Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων

Εικόνα : Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων Τόµος B Εικόνα 5.3.1-1: Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων Σε περίπτωση υπογείου, οι σεισµικές δυνάµεις στην οροφή του είναι µηδενικές. Ωστόσο, η κατάσταση πλήρους πάκτωσης στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Μ.: 43917) ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Α.Μ.: 42005)

ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Μ.: 43917) ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Α.Μ.: 42005) ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ω.Σ. ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεων βελών. Τόµος B

Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεων βελών. Τόµος B Τόµος B 4.2.3 υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεων βελών Το ελάχιστο φορτίο που εξασκείται σε µία πλάκα ισούται µε g, ενώ το µέγιστο µε p=(γ g -1) g i + γ q q i. Το γενικό ερώτηµα που τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΚΟΛΕΤΣΗ ΑΓΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εξέταση Θεωρίας: Επιλογή Γ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου Κεφάλαιο 1 Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου 1.1 Γεωμετρία φορέα - Δεδομένα Χρησιμοποιείται ο φορέας του Παραδείγματος 3 από το βιβλίο Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ (Κίρτας & Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων 3.1 Εισαγωγή 3.1.1 Στόχος Ο στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων προσομοίωσης και ανάλυσης απλών

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Διερεύνηση της επιρροής των Ματίσεων σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος με ή χωρίς τη συνεκτίμηση τοιχοπληρώσεων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 2: Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική Μελέτη τυπικών κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε τον Ευρωκώδικα 2 και τον ΕΚΟΣ2000 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according EC2 and EKOS2000 Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Στατική και υναµική Ανάλυση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.1 Περιγραφή του θέµατος Η αξιολόγηση της λειτουργίας των µονώροφων επίπεδων πλαισίων σε οριζόντιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα Γεώργιος Παπανίκας Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος Πειράµατα διατµητικής αντοχής πολύ κοντών αντισεισµικών τοιχωµάτων Experimental study on the shear strength of reinforced concrete very short shear walls Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα ως προς το περίβλημα και την διαμερισμάτωση των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη χώρα μας μόλις τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΕΜΦΑΤΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Περίληψη 1.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΕΜΦΑΤΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Περίληψη 1. Ενίσχυση υφιστάµενων κατασκευών µε τη µέθοδο των εµφατνούµενων τοιχωµάτων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΕΜΦΑΤΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη :

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη : Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη : Ανάπτυξη προτύπων αριθμητικών παραδειγμάτων για την υποστήριξη της ορθής εφαρμογής του EAK 2000 και τον έλεγχο προγραμμάτων Η/Υ και Νέου κανονιστικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ).

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ). ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( 18.4.9). Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ.Ε. Σκούρας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίµηση και ενίσχυση υφιστάµενης κατασκευής µε ανελαστική γραµµική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΤΟ SCADA Pro

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΤΟ SCADA Pro Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΤΟ SCADA Pro Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.2013) Ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.2013) αποτελεί ένα σύνολο κανονιστικών διατάξεων για την αποτίμηση και των ανασχεδιασμό των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ Αποτίµηση Ενίσχυση διώροφου κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα διώροφο κτίριο κατασκευασµένο το 1975.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. Καμάρης Γεώργιος Μαραβάς Ανδρέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. Καμάρης Γεώργιος Μαραβάς Ανδρέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 4», Μάρτιος 24 Εργασία Νο 29 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Καμάρης Γεώργιος Μαραβάς Ανδρέας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή

Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή Βλάσης Κουµούσης Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΦΑΤΝΟΥΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΦΑΤΝΟΥΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΦΑΤΝΟΥΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. Καλλιάνη Ευδοκία Πρωτονοτάριος Μιχαήλ ΠΕΡΙΛΗΨΗ H εκπόνηση της παρούσας εργασίας έχει σαν σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Εφαρµογή της µεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ για την αποτίµηση και ενίσχυση πολυκατοικίας µε pilotis ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΝΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ (ΜΕ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ2) Με δεδοµένες διαστάσεις κοντού προβόλου και εντατικά µεγέθη που δρουν επί αυτού, υπολογίζονται οι απαιτούµενοι οπλισµοί ανάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Έλεγχος επάρκειας και ενίσχυση 3οροφου κτιρίου με πυλωτή και υπόγειο, λόγω προσθήκης ορόφου, ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα