Έχουμε τοποθετήσει 32 ηλεκτρόνια, τα υπόλοιπα 4 σε ζεύγη τα τοποθετούμε στο κεντρικό άτομο Xe. Ο τύπος κατά Lewis είναι:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έχουμε τοποθετήσει 32 ηλεκτρόνια, τα υπόλοιπα 4 σε ζεύγη τα τοποθετούμε στο κεντρικό άτομο Xe. Ο τύπος κατά Lewis είναι:"

Transcript

1 10 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ αριθμός ηλεκτρονίων είναι (16 ζεύγη). Το κεντρικό άτομο είναι το Β ενώ τα περιφερειακά τα F. Αφού συνδέσουμε το Β με τα άτομα F με απλούς δεσμούς, συμπληρώνουμε με οκτώ ηλεκτρόνια τα άτομα F. Έχουμε τοποθετήσει ηλεκτρόνια, τα υπόλοιπα 4 σε ζεύγη τα τοποθετούμε στο κεντρικό άτομο Xe. Ο τύπος κατά Lewis είναι: Χρησιμοποιήσαμε και τα ηλεκτρόνια. το ιόν το τοποθετούμε σε αγκύλες με εκθέτη το φορτίο του ιόντος : 1. Α. Να γραφεί ο τύπος κατά Lewis των ιόντων lo και H O + B. Να γραφεί ο τύπος κατά Lewis των ιόντων lo και S Γ. Να γραφεί ο τύπος κατά Lewis των ιόντων Ν, ΙBr + + και lf 14. Να γραφεί ο ηλεκτρονιακός τύπος κατά Lewis της ένωσης XeF 4 Λύση: Ακολουθούμε τα βήματα των προηγουμένων παραδειγμάτων. Παρατηρούμε όμως ότι στο κεντρικό άτομο πρέπει να τοποθετήσουμε πάνω από οκτώ ηλεκτρόνια. Το Xe έχει 8 ηλεκτρόνια σθένους, ενώ τα τέσσερα άτομα F έχουν 8. Πρέπει να τοποθετήσουμε συνολικά 6 ηλεκτρόνια. Συνδέουμε το κεντρικό άτομο Xe με τα περιφερειακά άτομα F με απλούς δεσμούς και συμπληρώνουμε την εξωτερική στιβάδα των ατόμων F. 15. Α. Να γραφεί ο ηλεκτρονιακός τύπος κατά Lewis της ένωσης SF 4. B.Να γραφούν οι ηλεκτρονιακοί τύποι των ενώσεων :XeF, SeF 4,TeF 6, Ιl 7, lf, IF Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι υπερσθενείς και ποιες ελλιπείς ηλεκτρονίων : Bel, BF, IF, Pl 5, SF Σας δίνονται οι ενώσεις : H SO 4, H O,(NH 4 ) SO 4, NH 4 NO. Ποιες από τις ενώσεις είναι ετεροπολικές ; Σε ποιες ενώσεις το Η συνδέεται με το Ο ; Το Ο που συνδέεται με το Η μπορεί να σχηματίσει διπλό δεσμό ; 18. Σας δίνονται τα υποθετικά στοιχεία : Α(ένα ηλεκτρόνιο σθένους), Β(δύο ηλεκτρόνια σθένους), Γ(τρία ηλεκτρόνια σθένους),δ(τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους), Ε(πέντε ηλεκτρόνια σθένους),ζ (έξι ηλεκτρόνια σθένους) και Η (επτά ηλεκτρόνια σθένους) α. Να γράψετε τους τύπους κατά Lewis των ετεροπολικών ενώσεων που σχηματίζει το Α με το Η, το Β με το Ε.και το Γ με το Ζ β. Να γράψετε τον τύπο κατά Lewis της ομοιοπολικής ένωσης που σχηματίζει το Γ με το Η. γ. Να γράψετε τον τύπο κατά Lewis της ομοιοπολικής ένωσης που σχηματίζεται μεταξύ ενός μορίου του Δ, ενός μορίου του Ζ και δύο μορίων του Η. Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 10

2 11 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ δ. Να γράψετε τον τύπο κατά Lewis της ομοιοπολικής ένωσης που σχηματίζεται μεταξύ ενός μορίου του Ε, ενός μορίου του Ζ και ενός μορίου του Η. ε. Να γράψετε τον τύπο κατά Lewis της ομοιοπολικής ένωσης που σχηματίζεται μεταξύ ενός μορίου του Ε και πέντε μορίων του Η στ. Να γράψετε τον τύπο κατά Lewis της ομοιοπολικής ένωσης που σχηματίζεται μεταξύ ενός μορίου του Ζ και έξι μορίων του Η 19. Σας δίνονται οι ενέργειες πρώτου ιοντισμού τεσσάρων διαδοχικών στοιχείων Α, Β,Γ,Δ και Ε του περιοδικού πίνακα Στοιχεία A B Γ Δ Ε Ei1(KJ/mol) 140, 11, ,7 495,8 α. Να αιτιολογήσετε τα δεδομένα του πίνακα, να βρείτε την ομάδα και τον τομέα του περιοδικού πίνακα που ανήκει το κάθε στοιχείο. β. Να γραφούν οι τύποι κατά Lewis των ενώσεων που σχηματίζει το Ε με τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ γ. Να γραφεί ο τύπος κατά Lewis της ένωσης μεταξύ των στοιχείων Β και Γ καθώς και ο τύπος κατά Lewis της ένωσης μεταξύ των στοιχείων Α και Γ. δ. Να γραφεί ο τύπος κατά Lewis της ένωσης μεταξύ των στοιχείων Α, Β και Γ ε. Σας δίνονται η παρακάτω τιμές ηλεκτραρνητικότητας : 1,0,0,5 4,0 Να αντιστοιχίσετε τις τιμές αυτές με τα στοιχεία του θέματος. Ποιο στοιχείο δε διαθέτει ηλεκτραρνητικότητα ; 0. Τα ευγενή αέρια στις συνήθεις συνθήκες δεν σχηματίζουν χημικές ενώσεις και προτιμούν να βρίσκονται στη φύση ως άτομα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα στοιχεία που προτιμούν να σχηματίζουν μόρια μεταξύ τους. Ποιος κανόνας προέκυψε από την παραπάνω παρατήρηση ; O, POl, NOF, HON, HN, AlF,AlBr,SOl. Να γραφούν οι τύποι κατά Lewis των ενώσεων : ΝΗ 4 ΝΟ, (ΝΗ 4 ) ΡΟ 4, a (ΡΟ 4 ) 4. Να γραφούν οι τύποι κατά Lewis των ενώσεων του 9 F με τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο με αυτό, να βρεθούν μόρια ελλιπή ηλεκτρονίων ή υπερσθενή μόρια. Να γραφούν οι ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis των ενώσεων του 9F με τα στοιχεία που ανήκουν στην η περίοδο γράφοντας τουλάχιστον μία ένωση με υπερσθενές μόριο. 5. Να γραφούν οι τύποι κατά Lewis των ενώσεων του 17 l με όλα τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο με αυτό. 6. Σε κάθε μία από τις παρακάτω ενώσεις να αντιστοιχίσετε άλλη μία με παρόμοιο ηλεκτρονιακό τύπο : Η O, NH, ΗΒrO, Η O 7. Δίνονται στοιχεία όπου τα ηλεκτρόνια των εξωτερικών τους στιβάδων συμβολίζονται κατά Lewis : A B X Mε δεδομένο ότι οι ατομικοί αριθμοί που αντιστοιχούν στα παραπάνω στοιχεία είναι 8,5 και να βρεθούν οι τύποι κατά Lewis των ενώσεων του στοιχείου Α με το Β και του στοιχείου Α με το X. 1.Να γραφούν οι τύποι κατά Lewis των παρακάτω οξέων: H O, H SiO, H 4 SiO 4, H PO 4,HNO,H SO 4 H SO, HlO, HlO,HlO,HlO 4. Να γραφούν οι τύποι κατά Lewis των παρακάτω ενώσεων : Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 11

3 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1.Δίνονται τα στοιχεία H, O, l που έχουν ατομικούς αριθμούς 1, 8, 17, αντίστοιχα. α.να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές (στιβάδες, υποστιβάδες) των παραπάνω στοιχείων στη θεμελιώδη κατάσταση και να αναφέρετε ονομαστικά τις αρχές και τον κανόνα της ηλεκτρονιακής δόμησης. β.να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του χλωριώδους οξέος (HlO )..Το πλήθος των ατομικών τροχιακών στις στιβάδες L και Μ είναι αντίστοιχα: α. 4 και 9 β. 4 και 10 γ. 8 και 18 δ..να αντιστοιχίσετε σε κάθε ηλεκτρονιακή δομή της Στήλης Ι το σωστό σώμα (στοιχείο σε θεμελιώδη ή Διεγερμένη κατάσταση, ιόν) της Στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθμό της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ α. 1s s p 6 s p 6 1. Li β. 1s p 1. 7 N + γ. 1s s p 6 s p Si δ. 1s s p l S 4.Για να μελετηθούν τα οξέα ορθοπυριτικό (Η 4 SiO 4 ) και φωσφορικό (H PO 4 ), δίνονται οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Η=1, Ο=8, Si=14, Ρ=15 α.να ταξινομήσετε τα ηλεκτρόνια κάθε στοιχείου σε στιβάδες και υποστιβάδες β. Να εντάξετε τα στοιχεία σε περιόδους, κύριες ομάδες και τομείς του Περιοδικού Πίνακα. γ.να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των παραπάνω οξέων. 5.Η μάζα του πρωτονίου (m p ) είναι 186 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου (m e ). Αν τα δύο αυτά σωματίδια κινούνται με την ίδια ταχύτητα, ποια είναι η σχέση των αντιστοίχων μηκών κύματος λ p και λ e, σύμφωνα με την κυματική θεωρία της ύλης του de Broglie; α. λ 186λ β. λ e e λ p 186 γ. λ λ e p p δ. λ e 186 λ p. 6.Η κατανομή των ηλεκτρονίων του ατόμου του οξυγόνου (Z = 8) στη θεμελιώδη κατάσταση παριστάνεται με τον συμβολισμό: 1s s p α. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) β. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) γ. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) δ. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 7.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α.στα πολυηλεκτρονικά άτομα οι ενεργειακές στάθμες των υποστιβάδων της ίδιας στιβάδας ταυτίζονται. β.ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός καθορίζει τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους. 8.Στο ιόν 6 Fe + ο αριθμός των ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα d και στη θεμελιώδη κατάσταση είναι: α. β. 5 γ. δ.6 9.Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών (n, l, m l, m s ) δεν είναι επιτρεπτή για ένα ηλεκτρόνιο σε ένα άτομο ; α. (4,,,+1/) β. (4, 1, 0,1/) γ. (4,,,+1/) δ. (4,,,1/) 11.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό" αν η πρόταση είναι σωστή ή "Λάθος" αν η πρόταση είναι λανθασμένη, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α.ο κβαντικός αριθμός του spin (m s ) συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας του ηλεκτρονίου. β.για το άτομο του οξυγόνου ( 8 Ο), στη θεμελιώδη κατάσταση, η κατανομή των ηλεκτρονίων είναι: 1s s p x p y. Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 1

4 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ γ.στοιχεία μετάπτωσης είναι τα στοιχεία που καταλαμβάνουν τον τομέα d του περιοδικού πίνακα. 1.Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: Ενέργειες ιοντισμού (MJ/mol) Li (g) Li + (g) + e E i1 = 0,5 Li + (g) Li + (g) + e E i = 7,0 Li + (g) Li + (g) + e E i = 11,81 α. Να εξηγήσετε γιατί ισχύει η διάταξη E i1 < E i < E i για τις ενέργειες ιοντισμού. β.να εξηγήσετε γιατί η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του Li είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια πρώτου ιοντισμού του 11 Νa. 1. Τι είδους τροχιακό περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθµούς n = και l= α. d β. f γ. p δ. s 14.Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί σε διεγερµένη κατάσταση του ατόµου του φθορίου ( 9 F); α. 1s s p 6 β. 1s s p 5 γ. 1s s 1 p 6 δ. 1s 1 s 1 p 7 15.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή, ή "Λάθος", αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α. Ο μαγνητικός κβαντικός αριθµός m l καθορίζει το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους. β. Στοιχείο που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση και έχει ηλεκτρονιακή δοµή 1s s p, ανήκει στην οµάδα 1 (ΙΙΙΑ) του Περιοδικού Πίνακα. 16.Δίνονται τα χηµικά στοιχεία 11 Νa και 17 l. α. Ποιες είναι οι ηλεκτρονιακές δοµές των παραπάνω στοιχείων στη θεµελιώδη κατάσταση; β. Ποιο από τα δύο αυτά στοιχεία έχει τη µικρότερη ατοµική ακτίνα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 17. Ο μέγιστος αριθμός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε ένα τροχιακό είναι : α. β. 14 γ. 10 δ Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αποδίδει τη δομή ατόμου στοιχείου του τομέα s στη θεμελιώδη κατάσταση ; α. 1s s p 6 s p β. 1s s p 6 s p 6 4s 1 γ. 1s s p 6 s p 6 d 6 4s δ. 1s s p 6 s p 6 4s 19. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,ή Λάθος, αν είναι λανθασμένη α. Ο κβαντικός αριθμός του spin δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας του ηλεκτρονίου, ούτε στο καθορισμό του τροχιακού. β. Το τροχιακό 1s και το τροχιακό s έχουν ίδιο σχήμα και ίδια ενέργεια. 0.Δίνονται τα στοιχεία 0 a και 1 Sc α. Ποιες είναι οι ηλεκτρονιακές δομές των στοιχείων αυτών στη θεμελιώδη κατάσταση ; β. Ποιο από τα δύο αυτά στοιχεία έχει τη μικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας γ. Να γραφούν οι ηλεκτρονιακές δομές των ιόντων 0a + και 1 Sc + 1.Ο αριθμός των τροχιακών σε μία f υποστιβάδα είναι : α. 1. β.. γ. 5. δ. 7.. Στη θεμελιώδη κατάσταση όλα τα ηλεκτρόνια σθένους ενός στοιχείου ανήκουν στην s υποστιβάδα. Το στοιχείο αυτό μπορεί να έχει ατομικό αριθμό. α. 8. β. 10. γ. 1. δ. 1.. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,ή Λάθος, αν είναι λανθασμένη Ο αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου καθορίζει τον αριθμό της περιόδου, στην οποία ανήκει το στοιχείο 4. Δίνονται τα στοιχεία Η,Ν, Ο με ατομικούς αριθμούς 1,7 και 8 αντίστοιχα. Να γράψετε : α. Τις ηλεκτρονιακές δομές (στιβάδες,υποστιβάδες ) των ατόμων Ν και Ο στη θεμελιώδη κατάσταση β. Τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του νιτρώδους οξέος (HNO ) 5. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή ή λανθασμένη. Το στοιχείο 11 Na έχει μικρότερη ατομική ακτίνα από το στοιχείο 1 Mg. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 6. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν μαγνητικό κβαντικό αριθμό m l =1 α.6. β. 8. γ. 4. δ. 7. Η ηλεκτρονιακή δομή του 5 Mn + στη θεμελιώδη κατάσταση είναι : α. 1s s p 6 s p 6 d 5 β. 1s s p 6 s p 6 d 4s γ. 1s s p 6 s p 6 d 4 4s 1 δ. 1s s p 6 s p 5 d 4 4s Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 1

5 14 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ 8. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,ή Λάθος, αν είναι λανθασμένη α. Σύμφωνα με την κβαντομηχανική,τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. 9. α. Πόσα στοιχεία στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν τρία μονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα Μ και ποιοι είναι οι ατομικοί τους αριθμοί ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β. Ένα από τα στοιχεία αυτά ανήκει στον τομέα p του περιοδικού πίνακα.ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου που ανήκει στην ίδια ομάδα με αυτό και έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Εi 1 ) ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 0 α. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των παρακάτω ενώσεων : ΝΗ 4 ΝΟ, ΗN, HlO 4 Δίνονται : 7 Ν, 1 Η, 8 Ο, 17 l, 6 1 Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n= και m l =1 είναι : α. 1 β. γ. 4 δ. 6 Δίνονται τα άτομα 9 F, 8 Ο και 7 Ν στη θεμελιώδη κατάσταση. α. Ποια είναι η κατανομή των ηλεκτρονίων τους σε υποστιβάδες ; β. Να κατατάξετε τα άτομα 9 F, 8 Ο και 7 Ν κατά σειρά αυξανόμενης ατομικής ακτίνας και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης ΝΟF, αν δίνεται ότι το Ν είναι το κεντρικό άτομο της ένωσης. Σε ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζονται η αρχή του Pauli και ο κανόνας του Hund. 4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,ή Λάθος, αν είναι λανθασμένη α. Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού έχει μεγαλύτερη τιμή από την τιμή της ενέργειας δεύτερου ιοντισμού. 5.Δίνονται τα στοιχεία Η, Ν και Ο που βρίσκονται : το Η στην 1 η περίοδο και 1 η ομάδα (ΙΑ), το Ν στην δεύτερη περίοδο και στην 15 η ομάδα (VA) και το Ο στη η περίοδο και στην 16 η ομάδα (VIA) του περιοδικού πίνακα. α. Πως κατανέμονται τα ηλεκτρόνια των στοιχείων Η, Ν και Ο σε υποστιβάδες (μονάδες ) β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης ΗΝΟ 6. Ο αριθμός των τροχιακών σε μία f υποστιβάδα είναι : α. 6. β. 5. γ. 7. δ Οι αριθμοί της στήλης Ι αποτελούν τετράδα τιμών των κβαντικών αριθμών ενός ηλεκτρονίου.να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της στήλης ΙΙ και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της στήλης Ι, το οποίο αντιστοιχεί στην σωστή τιμή του κάθε κβαντικού αριθμού. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ α l β. +1/. m l γ. 1. n δ. 4. m s 8.Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή ή λανθασμένη. α. Το ανιόν Α έχει ηλεκτρονιακή δομή 1s s p 6. Το στοιχείο Α ανήκει στην ομάδα των ευγενών αερίων Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας β. Η ένωση ΗlO έχει 5 μη δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί : Η:1, Ο:8, l : 17 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 9. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου στοιχείου Σ σε θεμελιώδη κατάσταση είναι : 1s s p 6 s p 6 d 10 4s 4p 6 5s. Το στοιχείο Σ ανήκει : α. η ομάδα, 5 η περίοδο και p τομέα β. 5 η ομάδα, η περίοδο και s τομέα γ. η ομάδα, 5 η περίοδο και s τομέα δ. 5 η ομάδα, η περίοδο και d τομέα 40 Στη θεμελιώδη κατάσταση το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου βρίσκεται στην υποστιβάδα 1s διότι : α. το άτομο του υδρογόνου διαθέτει μόνο s ατομικά τροχιακά. β. το άτομο του υδρογόνου έχει σφαιρικό σχήμα. γ. η υποστιβάδα 1s χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη ενέργεια. δ. τα p τροχιακά του ατόμου του υδρογόνου είναι κατειλημμένα. 41. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 14

6 15 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ πρόταση είναι σωστή,ή Λάθος, αν είναι λανθασμένη. α. Τροχιακά με τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθμό n συγκροτούν μια υποστιβάδα β. Η ηλεκτρονιακή δόμηση των πολυηλεκτρονιακών ατόμων στη θεμελιώδη κατάσταση γίνεται μόνο με βάση την απαγορευτική αρχή του Pauli 4. Δίνονται τα στοιχεία Η, S και Ο με ατομικούς αριθμούς 1, 16 και 8 αντίστοιχα. α. Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες στο άτομο του S στη θεμελιώδη κατάσταση Με βάση την παραπάνω κατανομή, να υπολογίσετε πόσα μονήρη ηλεκτρόνια περιέχονται στο άτομο του S και πόσα p ατομικά τροχιακά του ατόμου του S περιέχουν ηλεκτρόνια β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του ιόντος ΗSO 4 4. Ποιο από τα παρακάτω ατομικά τροχιακά ενός πολυηλεκτρονιακού ατόμου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια ;( οι αριθμοί στην παρένθεση αντιστοιχούν στους τρεις πρώτους κβαντικούς αριθμούς ) Α. (,1,0) Β. (,,0) Γ. (,0,1) Δ. (4,0,0) 44. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,ή Λάθος, αν είναι λανθασμένη α. Η ηλεκτρονιακή δομή της εξωτερικής στιβάδας όλων των ευγενών αερίων είναι ns np 6 45.Δίνονται τα στοιχεία 8 Ο, 11 Na, 1 Mg και 16 S. α. Να διατάξετε τα στοιχεία αυτά κατά αυξανόμενη ενέργεια πρώτου ιοντισμού. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας β. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των οξειδίων Νa O, MgO και SO. Να χαρακτηριστεί καθένα από τα οξείδια αυτά ως όξινο ή βασικό ( 46. Για κύριο κβαντικό αριθμό n=, ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός l μπορεί να πάρει τις τιμές : α. 1 και β. 0 και 1 γ. 0,1 και δ. 0 και 47. Η ηλεκτρονιακή δομή (διαμόρφωση) του φθορίου (ατομικός αριθμός =9), σε θεμελιώδη κατάσταση είναι : α. 1s s p s β. 1s s p 4 s 1 γ. 1s s p 5 δ. καμία από τις παραπάνω 48. Ποια από τις παρακάτω υποστιβάδες έχει την χαμηλότερη ενέργεια : α. s β. s γ. p δ. 1s 49. Το στοιχείο 19 Κ έχει στη θεμελιώδη κατάσταση ηλεκτρονιακή δομή 1s s p 6 s p 6 4s 1 και ανήκει : α. στην τέταρτη περίοδο,στην πρώτη ομάδα και στον τομέα s του περιοδικού πίνακα. β. στην τέταρτη περίοδο,στην πρώτη ομάδα και στον τομέα d του περιοδικού πίνακα. γ. στην πρώτη περίοδο,στην τέταρτη ομάδα και στον τομέα s του περιοδικού πίνακα. δ. στην πρώτη περίοδο,στην τέταρτη ομάδα και στον τομέα p του περιοδικού πίνακα. 50. Να γράψετε στο τετράδιο σας τις υποστιβάδες της στήλης Ι και δίπλα σε κάθε υποστιβάδα τον αντίστοιχο αριθμό ατομικών τροχιακών της στήλης ΙΙ Στήλη Ι (υποστιβάδες) s 4p 5 d 7 5f 1 Στήλη ΙΙ (αριθμός ατομικών τροχιακών) 51. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των ενώσεων : ΗΝΟ, Al O Δίνονται τα στοιχεία με τους ατομικούς αριθμούς τους : 1Η, 7 Ν, 8 Ο, 1 Αl 5 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία : 19Κ, Li, 11 Na α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή τους δομή στην θεμελιώδη κατάσταση β. Να τα κατατάξετε κατά σειρά αυξανόμενης ατομικής ακτίνας 5. Τα ατομικά τροχιακά s και p x του 7 Ν α. έχουν το ίδιο σχήμα β. έχουν την ίδια ενέργεια γ. έχουν τον ίδιο προσανατολισμό στο χώρο δ. διαφέρουν σε όλα τα παραπάνω 54. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,ή Λάθος, αν είναι λανθασμένη α. Από τα στοιχεία 17 l και 5 Br που ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα, το 17 l έχει την μικρότερη ατομική ακτίνα 55. Να αντιστοιχίσετε καθένα από τα στοιχεία της στήλης Ι με τον αριθμό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής τους στιβάδας που αναγράφεται στη Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 15

7 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 16 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ στήλη ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιο σας τον αριθμό της στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα της στήλης ΙΙ (Δύο από τους αριθμούς της στήλης ΙΙ περισσεύουν) Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1. 7 Ν α. 6. Li β O γ Ne δ. ε. στ Δίδονται τα στοιχεία 8 Α και 16 Β και ζητούνται : α. σε ποια περίοδο και σε ποιο τομέα του περιοδικού πίνακα ανήκει καθένα από αυτά. β. ο ηλεκτρονιακός τύπος κατά Lewis της ένωσης ΒΑ 57. Για κύριο κβαντικό αριθμό n=, ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός l μπορεί να πάρει τις τιμές : α. 0,1,, β. 0,1, γ. 1, δ. 1,, 58. Η ηλεκτρονιακή δομή που αναφέρεται στη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του 5 Β είναι : α. β. γ. δ. ( ( ( 1s 1s 1s ( 1s ( ( ( s s s ( s ( ( ( ( 59. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,ή Λάθος, αν είναι λανθασμένη. α. Κατά μήκος μίας περιόδου του περιοδικού πίνακα η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά 60. Δίνονται τα στοιχεία 11 Na και 16 S α. Να δώσετε την ηλεκτρονιακή τους δομή (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες ) β. Σε ποιον τομέα του περιοδικού πίνακα ανήκει το καθένα ; γ. Να δώσετε τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης Na S p ( p ( p ( p ( ( ( ( ( 61. «Είναι αδύνατον να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο ηλεκτρόνια με την ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών (n,l,m l, m s )».Η αρχή αυτή διατυπώθηκε από τον : α. Planck β. Pauli γ. De Broglie δ. Hund 6. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,ή Λάθος, αν είναι λανθασμένη α. Στον περιοδικό πίνακα η ενέργεια πρώτου ιοντισμού αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά και από κάτω προς τα πάνω 6. Να αντιστοιχίσετε την κάθε υποστιβάδα της στήλης Ι με το σωστό ζεύγος τιμών των κβαντικών αριθμών (n, l ) της στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιο σας τον αριθμό της στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα της στήλης ΙΙ ( δύο ζεύγη της στήλης ΙΙ περισσεύουν ) Στήλη Ι Στήλη ΙΙ (υποστιβάδα) 1. p. s. d 4. 4s 5. 4d ( n, l ) α. (,) β. (4,0) γ. (,0) δ. (,0) ε. (,1) στ. (4,1) ζ. (4,) 64. Δίνονται τα στοιχεία 8 Ο και 17 l. α. Να δώσετε την ηλεκτρονιακή τους δομή (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες ) β. Σε ποια περίοδο και ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το καθένα γ. Να δώσετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης HlO Δίνεται ο ατομικός αριθμός Η: 1 65.Ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός (l) καθορίζει : α. τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους β. την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου γ. το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους δ. το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους 66.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,ή Λάθος, αν είναι λανθασμένη α. Σε μία ομάδα του περιοδικού πίνακα η ατομική ακτίνα αυξάνεται καθώς προχωρούμε από πάνω προς τα κάτω β. Σε ένα ελεύθερο άτομο, η ενέργεια δεύτερου ιοντισμού του ( Ε i ) έχει μικρότερη τιμή από την ενέργεια πρώτου ιοντισμού του ( Ε i1 ),δηλαδή ισχύει Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 16

8 17 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ E i < E i1 67. Δίνονται τα στοιχεία 7 Ν και 8 Ο. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων τους ( κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες ) β. Να δικαιολογήσετε ποιο από τα δύο άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα. γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης ΗΝΟ Δίνεται ο ατομικός αριθμός Η:1 68. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων με κβαντικούς αριθμούς n= και m s =1/ είναι : α. οκτώ β. τέσσερα γ. δύο δ. ένα 69. Από τα επόμενα χημικά στοιχεία τη μικρότερη ατομική ακτίνα έχει το στοιχείο : α. 6 β. 8 Ο γ. 9 F δ. 17 l 70. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των ενώσεων : NH 4 l, HN, H SO 4 Δίνονται : 1 Η, 7 Ν, 17 l, 6, 16 S, 8 O 71.Ποιος τύπος τροχιακού αντιστοιχεί στην τριάδα κβαντικών αριθμών n=, l=0 και m l =0 ; α. p x β. p y γ. s δ. p z 7. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές είναι σύμφωνη με την απαγορευτική αρχή του Pauli ; 7.Δίνονται τα στοιχεία 11 Χ και 9 Ψ. α. Πως κατανέμονται τα ηλεκτρόνια σε υποστιβάδες των ατόμων Χ και Ψ,όταν αυτά βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση ; β. Σε ποια ομάδα και ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν τα στοιχεία Χ και Ψ ; γ. Ποιο από τα στοιχεία Χ και Ψ έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα) ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας ; 74. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών ( n,l,m l,m s ) αντιστοιχεί στο ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου του Li στη θεμελιώδη κατάσταση ; α. (,1,0,+1/) β. (,0,0,+1/) γ. (,1,1,+1/) δ. (1,0,0,1/) 75. Σε ποιο από τα παρακάτω άτομα ή ιόντα αντιστοιχεί η ηλεκτρονιακή δομή 1s s p 6 ; α. 8 O β. 8 Ο γ. 11 Na δ. 10 Ne Ποιο από τα παρακάτω τροχιακά δεν υπάρχει σε ένα άτομο α. 5s β. p γ. 4f δ. d 77.Ποια από τις παρακάτω τριάδες κβαντικών αριθμών (n,l,m l ) δεν αντιστοιχεί σε ατομικό τροχιακό ; α. (,1,1) β. ( 5,,1) γ. (,,1) δ. (,1,) 78.Το σύνολο των στοιχείων που ανήκουν στις κύριες ομάδες του περιοδικού πίνακα βρίσκονται στους τομείς : α. s β. p γ. s και p δ. s,p και d 79. Το ιόν Μ + έχει ηλεκτρονιακή δομή 1s s p 6. α. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Μ; β. i Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του στοιχείου Μ σε υποστιβάδες όταν αυτό βρίσκεται στην θεμελιώδη κατάσταση ; ii. Σε ποια περίοδο και ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το στοιχείο Μ ; γ. Να γράψετε τις τιμές των τεσσάρων κβαντικών αριθμών για καθένα από τα ηλεκτρόνια σθένους του στοιχείου Μ στη θεμελιώδη κατάσταση. 80. Το άτομο ενός στοιχείου έχει ηλεκτρονιακή δομή [Ar]d 4s. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου ; α. 0 β. 1 γ. δ. 81. Ποιο από τα παρακάτω ιόντα δεν έχει ηλεκτρονιακή δομή 1s στην θεμελιώδη κατάσταση ; α. 1 Η 1 β. He + γ. Li + δ. 4 Be + 8. Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριστά ένα μέρος του Περιοδικού Πίνακα όπου σημειώνονται κάποια στοιχεία με τα σύμβολα τους. α. Ποια από τα στοιχεία αυτά έχει την μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού ; β. Ποιο από τα στοιχεία αυτά σχηματίζει έγχρωμα σύμπλοκα ιόντα ; γ. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα ; δ. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή σε υποστιβάδες των ατόμων των στοιχείων Mg και F στη Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 17

9 18 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ θεμελιώδη κατάσταση ε. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της χημικής ένωσης μεταξύ των στοιχείων Mg και F 8. Ποια από τις παρακάτω τριάδες κβαντικών αριθμών (n,l,m l ) αντιστοιχεί στο ατομικό τροχιακό p x ; α. (,1,1) β. (,0,0) γ. (,,1) δ. (4,1,1) 84. Ποιο από τα παρακάτω ιόντα έχει την ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το ιόν 17 l στη θεμελιώδη κατάσταση ; α. 9 F β. 11 Na + γ. 19 Κ + δ. 0 a Η στήλη Ι περιέχει τα σύμβολα ορισμένων στοιχείων και μία πληροφορία για την ομάδα ή τον τομέα του περιοδικού πίνακα που ανήκουν. Η στήλη ΙΙ περιλαμβάνει ορισμένες ηλεκτρονιακές δομές ατόμων στη θεμελιώδη κατάσταση. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ α. Ν (V A ομάδα) 1. [Ar]d 6 4s β. Fe ( στοιχείο μετάπτωσης). [Ar]d 6 4s 4p 5 γ. a (αλκαλική γαία). 1s s 1 δ. Br ( αλογόνο) 4. [Ne]s p 1 ε. Li ( αλκαλιμέταλλο) 5. 1s s p 6. [Ar]4s Να γράψετε στο τετράδιο σας τα γράμματα της στήλης Ι και δίπλα από κάθε γράμμα έναν αριθμό της στήλης ΙΙ,ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση.(ένα δεδομένο της στήλης ΙΙ περισσεύει ) 86.Tο ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας του Νa (Ζ=11) μπορεί να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθμών στη θεμελιώδη κατάσταση: α. (, 1, 0, +½). β. (, 0, 0, +½). γ. (, 1, 1, +½). δ. (, 1, 1, +½). 87.(Σ) ή (Λ) : Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού ενός ατόμου έχει μεγαλύτερη τιμή από την πρώτη ενέργεια ιοντισμού του ιδίου ατόμου. 88.(Σ) ή (Λ) Τα s τροχιακά έχουν σφαιρική συμμετρία. 89. Το στοιχείο που περιέχει στη θεμελιώδη κατάσταση τρία ηλεκτρόνια στην p υποστιβάδα έχει ατομικό αριθμό: α. 5 β. 7 γ. 9 δ (Σ) ή (Λ): Οι τομείς s και p του περιοδικού πίνακα περιέχουν και 6 ομάδες αντίστοιχα. 91.(Σ) ή (Λ): Ο αριθμός τροχιακών σε μία υποστιβάδα, με αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό l, δίνεται από τον τύπο: l O τομέας p του περιοδικού πίνακα περιλαμβάνει: α. ομάδες β. 4 ομάδες γ. 6 ομάδες δ. 10 ομάδες 9.Να διατυπώσετε την απαγορευτική αρχή του Pauli 94. Η υποστιβάδα d αποτελείται από: α. ένα ατομικό τροχιακό. β. τρία ατομικά τροχιακά. γ. πέντε ατομικά τροχιακά. δ. ένα έως πέντε ατομικά τροχιακά, ανάλογα με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που περιέχει. 95.(Σ) ή (Λ) Ένα χημικό στοιχείο ανήκει στον τομέα s, όταν είναι συμπληρωμένες όλες οι s υποστιβάδες του. 96.(Σ)ή(Λ) Σε κάθε τιμή του μαγνητικού κβαντικού αριθμού (m l ) αντιστοιχούν δύο τροχιακά. 97. Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει σε τροχιακό της p υποστιβάδας είναι δυνατόν να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθμών: α. (, 0, 0, +1/) β. (,, 1, 1/) γ. (,, 1, +1/) δ. (, 1, 1, +1/) 98.(Σ) ή (Λ) Kατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα αυξάνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. 99.(Σ)ή (Λ) Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού είναι μεγαλύτερη από την πρώτη Τα στοιχεία μετάπτωσης ανήκουν στον τομέα του Περιοδικού Πίνακα: α. s β. p γ. d δ. f 101.(Σ)ή(Λ) Η ηλεκτρονιακή δομή του 15 P στη θεμελιώδη κατάσταση είναι: 1s s p 6 s p 10. Πόσα ηλεκτρόνια στο 1 Mg έχουν αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό l=0; α. 4 β. 6 γ. 8 δ (Σ)ή(Λ) Η ατομική ακτίνα του 17 l είναι μεγαλύτερη από την ατομική ακτίνα του 5 Br. 104.Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των ιοντικών ενώσεων: NaHO και Mg N Δίνονται οι Ατομικοί Αριθμοί: H=1, =6, N=7, O=8, Na=11, Mg= Από τις παρακάτω υποστιβάδες τη χαμηλότερη ενέργεια έχει η υποστιβάδα α. d. β. p. γ. s. δ. 4s Ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένας πυρήνας ηλίου ( He), που κινούνται με ταχύτητες υ 1, υ, υ αντίστοιχα, έχουν το ίδιο μήκος κύματος κατά de Broglie. Για τις ταχύτητες υ 1, υ, υ ισχύει ότι: α. υ 1 =υ =υ β. υ 1 <υ <υ γ. υ >υ 1 >υ δ. υ 1 =υ >υ 107.Να διατυπώσετε τον κανόνα της οκτάδας Τα ατομικά τροχιακά s και s διαφέρουν α. κατά το σχήμα. β. κατά το μέγεθος. γ. κατά τον προσανατολισμό στον χώρο. δ. σε όλα τα παραπάνω. 109.(Σ)ή(Λ) Ατομικά τροχιακά που έχουν τους ίδιους κβαντικούς αριθμούς n και l ανήκουν στην ίδια Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 18

10 19 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ υποστιβάδα ή υποφλοιό Από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών (n, l, m l, m s ) δεν είναι δυνατή η. α. (5,0,0,1/). β. (,,,+1/). γ. (,1,0,+1/). δ. (,1,1,1/). 111.(Σ)ή(Λ):Σε μια περίοδο του περιοδικού πίνακα η ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Ε i1 ) μειώνεται με την αύξηση του ατομικού αριθμού δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά. 11. Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει σε τροχιακό της p υποστιβάδας είναι δυνατόν να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθμών (n, l, m l, m s ) α. (,1,1,+1/). β. (,,1,+1/). γ. (,0,0, 1/). δ. (,1,1,+1/). 11.(Σ)ή(Λ) Η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά κατά μήκος μιας περιόδου του περιοδικού πίνακα Ποια από τις επόμενες τετράδες κβαντικών αριθμών (n, l, m l, m s ) δεν είναι δυνατή; α. (, 1, 0, + 1/) β. (, 1, 1, 1/ ) γ. (,, 0, +1/) δ. (,,, 1/) 115. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές ατόμων εκφράζει άτομο σε διεγερμένη κατάσταση; α. 1s s 1 β. 1s s p 6 s 1 γ. 1s s p 6 δ. 1s 1 s 116. Τι καθορίζει ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός; α. Το σχήμα του τροχιακού. β. Τον προσανατολισμό των τροχιακών. γ. Το μέγεθος του τροχιακού. δ. Την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να περιέχει η υποστιβάδα p; α. β. 6 γ. 10 δ Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή σύμφωνα με το κβαντομηχανικό μοντέλο του ατόμου; α. τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε ορισμένες κυκλικές ή ελλειπτικές τροχιές. β. προσδιορίζεται με ακρίβεια ταυτόχρονα τόσο η θέση όσο και η ταχύτητα του ηλεκτρονίου οποιαδήποτε χρονική στιγμή. γ. προσδιορίζεται η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου σε ορισμένο χώρο Το 18 Αr ανήκει στην ομάδα α. 1 β. 1 γ. 16 δ Δίνονται τα στοιχεία Α και Β με ατομικούς αριθμούς 15 και 17 αντίστοιχα. α. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων αυτών στη θεμελιώδη κατάσταση. β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης ΑΒ. γ. Ποιο από τα δύο στοιχεία Α και Β έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 11. Δίνονται τα στοιχεία 0 a, 6 Fe, 16 S. α. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές τους (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες). β. Να βρεθεί η περίοδος και η ομάδα του περιοδικού πίνακα στην οποία ανήκει το καθένα από τα στοιχεία αυτά. 1.Να αιτιολογήσετε τις παρακάτω προτάσεις : α.η η ενέργεια ιοντισμού ενός ατόμου είναι πάντα μεγαλύτερη από την 1η ενέργεια ιοντισμού του. β. Σε κάθε τροχιακό δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα από ηλεκτρόνια. γ. Σε μια περίοδο του περιοδικού πίνακα, η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά. δ. Η 1η ενέργεια ιοντισμού του 17 l είναι μεγαλύτερη από την 1 η ενέργεια ιοντισμού του 16 S. ε. Ο αριθμός των ατομικών τροχιακών της στιβάδας με κύριο κβαντικό αριθμό n είναι ίσος με n. στ. Στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας πρώτου ιοντισμού ενός ατόμου καθοριστικό ρόλο παίζει η ατομική ακτίνα. ζ.κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου, στο άτομο του υδρογόνου, από ενεργειακή στάθμη με n = σε n = 1 εκλύεται μεγαλύτερο ποσό ενέργειας απ ότι κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου από ενεργειακή στάθμη με n = 4 σε n =. η. Ο 0 Ζn δεν έχει μονήρη ηλεκτρόνια, στη θεμελιώδη κατάσταση. θ. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο οι ενεργειακές στάθμες των ηλεκτρονίων καθορίζονται μόνο από τις ελκτικές δυνάμεις πυρήνα ηλεκτρονίου. 1. Δίνονται τα άτομα/ιόντα: 1 Mg +, 15 P, 19 K, 6 Fe +. α. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές τους (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες). β. Να γράψετε τον αριθμό των μονήρων ηλεκτρονίων που περιέχει καθένα από τα άτομα/ιόντα 14. Δίνονται τα στοιχεία: 7 Ν, 8 Ο, 11 Νa. α. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει περισσότερα μονήρη ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση; β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο Lewis της ένωσης NaNO. 15.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος,αιτιολογώντας την απάντηση σας α. Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου 4 Se στη θεμελιώδη κατάσταση μπορεί να βρίσκεται σε ατομικό τροχιακό με τους εξής κβαντικούς αριθμούς: n=4, l=1, ml=0. β. Οι πρώτες ενέργειες ιοντισμού τεσσάρων διαδοχικών στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα (σε Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 19

11 10 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ kj/mol), είναι 114, 1681, 081, 496 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι τα τρία τελευταία στοιχεία μιας περιόδου και το πρώτο στοιχείο της επόμενης περιόδου. γ. Το 11 Na έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το 1Mg 16. Δίνονται τρία στοιχεία Α, Β και Γ. Τα στοιχεία Α και Β έχουν ατομικούς αριθμούς 17 και 5 αντίστοιχα. Το στοιχείο Γ είναι το στοιχείο της 4 ης περιόδου του Περιοδικού Πίνακα με τη μικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού. α. Να προσδιορίσετε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Γ. β. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων Α, Β και Γ στη θεμελιώδη κατάσταση. γ. Εάν οι ατομικές ακτίνες των στοιχείων Α, Β και Γ είναι r Α, r Β και r Γ αντίστοιχα, τότε ισχύει: α. r A < r Γ < r Β. β. r B < r A < r Γ. γ. r Α < r Β < r Γ. Να επιλέξετε τη σωστή σχέση, αιτιολογώντας την επιλογή σας. 17. Το κατιόν K + και το ανιόν l έχουν το καθένα ίσο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο της τρίτης περιόδου (Ar). α. Να προσδιορίσετε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Ar. β. Να προσδιορίσετε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων K και l. γ. Nα γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων K, l και Ο. Δίνεται για το Ο: ατομικός αριθμός Ζ = 8. δ. Nα γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης KlΟ. 18. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ιοντικής ένωσης (NH 4 ) O. Δίνονται οι Ατομικοί Αριθμοί: H=1, =6, N=7, O= Δίνονται τα στοιχεία 1 Η, 7 Ν, 8 Ο, 11 Νa και 15 P α. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία ανήκουν i) στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. ii) στην ίδια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο Lewis της ένωσης (NH 4 ) PO Δίνονται τα στοιχεία 8 Ο και 16 S. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων τους (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) στη θεμελιώδη κατάσταση. β. Να δικαιολογήσετε ποιο από αυτά τα δύο άτομα έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα. γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης SO. 11. Δίνονται τα στοιχεία 8 Ο, 5 Br και 7 Ν. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων τους (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) στη θεμελιώδη κατάσταση. β.να δικαιολογήσετε ποιο από τα άτομα Ο, Ν έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα. γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης ΗBrO. Δίνεται ο ατομικός αριθμός Η:1 1. Δίνονται τα στοιχεία 14 Si και 17 l. α. Να γράψετε την ηλεκτρονική δομή των ατόμων τους (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) στη θεμελιώδη κατάσταση. β. Να δικαιολογήσετε ποιο από αυτά τα δύο στοιχεία έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Ε i1 ). γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης Sil Δίνονται τα στοιχεία 10 Α, 17 Β και 19 Γ. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων τους σε υποστιβάδες στη θεμελιώδη κατάσταση. β. Σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το καθένα απ αυτά; γ. Να αιτιολογήσετε ποιο από τα τρία άτομα των παραπάνω στοιχείων έχει: i. Τη μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού ii. Τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα 14. Δίνονται τα στοιχεία 15 P και 17 l α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των παραπάνω ατόμων σε στιβάδες και υποστιβάδες στη θεμελιώδη τους κατάσταση. β. Σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το καθένα από τα παραπάνω στοιχεία; γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης Pl 15.Δίνονται τα στοιχεία 5 Br και 0 a. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων τους σε υποστιβάδες στη θεμελιώδη κατάσταση. β. Σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το καθένα από αυτά; γ. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 16. Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριστά ένα μέρος του Περιοδικού Πίνακα, όπου σημειώνονται μερικά στοιχεία με τα σύμβολά τους. α. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού; β. Ποιο από τα στοιχεία αυτά σχηματίζει έγχρωμα Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 10

12 11 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ σύμπλοκα ιόντα; γ. Ποιο από τα αναγραφόμενα στοιχεία της τρίτης περιόδου έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; δ. Ποια είναι η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του Al σε υποστιβάδες στη θεμελιώδη κατάσταση; ε. Σε ποια ομάδα ανήκει στοιχείο το οποίο έχει 7 συνολικά ηλεκτρόνια σε s τροχιακά; 17. Δίνονται τα στοιχεία 0 a, 15 P, 8 O α. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει περισσότερα μονήρη ηλεκτρόνια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης a (PO 4 ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕΚΕΕ 1.Το στοιχείο Χ ανήκει στη δεύτερη περίοδο του περιοδικού πίνακα και το άτομο του έχει στην θεμελιώδη κατάσταση μονήρη ηλεκτρόνια. α. Σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το στοιχείο Χ και ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του ; β. Να γραφούν οι κβαντικοί αριθμοί όλων των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας του στοιχείου Χ στη θεμελιώδη κατάσταση γ. Να διαταχθούν τα στοιχεία Be, Mg και Χ κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας πρώτου ιοντισμού. δ. Να γραφούν οι ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis των ενώσεων Mg X HXO. Δίνονται : 1 Mg, 7 X, 4 Be, 8 O, 1 H. Να κατατάξετε κατά αυξανόμενο αριθμό μονήρων ηλεκτρονίων τα παρακάτω στοιχεία,με δεδομένο ότι βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση : 17Α, 7 Β, 7 Γ, 18 Δ. Υπολογίστε τους ατομικούς αριθμούς όλων των στοιχείων των οποίων τα άτομα στη θεμελιώδη κατάσταση διαθέτουν ένα μονήρες ηλεκτρόνιο στην στιβάδα Μ(n=). α. Ποιο ή ποια από τα παραπάνω στοιχεία έχουν συμπληρωμένα τρία p τροχιακά ; β. Ποιο ή ποια από τα παραπάνω στοιχεία έχουν συμπληρωμένα τα p τροχιακά ; 4. *** Το άτομο ενός στοιχείου έχει συμπληρωμένες στιβάδες και διαθέτει 5 μονήρη ηλεκτρόνια.υπολογίστε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου. 5. Βρείτε το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων σε ένα άτομο για τα οποία ισχύουν : α. n= και l= β. n= και m l =1 γ. n=4, l= και m s =+1/ δ.n=, και m s =1/ 6. Για το στοιχείο 5 Mn να βρείτε των αριθμό των ηλεκτρονίων του ατόμου του,στη θεμελιώδη κατάσταση, για τους κβαντικούς αριθμούς των οποίων ισχύουν : α. l=0, β. m l =1, γ. n= δ. m s =+1/ 7.Βρείτε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων ( ή του στοιχείου) : α. Που διαθέτουν μονήρη ηλεκτρόνια στην στιβάδα Μ β. Που διαθέτουν ζεύγη ηλεκτρονίων στα 4p τροχιακά. Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 11

13 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ 6.ΟξέαΒάσειςΆλατα ΟξέαΒάσεις 1. Σας δίνεται το παρακάτω σχεδιάγραμμα Β. Ως βάσεις δρουν τα σώματα : α. μόνο το ΗΑ β. Μόνο το Η Ο γ. Μόνο το Η Ο + δ. Μόνο το Α ε. Και το ΗΑ και το Η Ο + στ. Και το Η Ο και το Α. Από τα σώματα : ΝΗ, Η Ο,ΝΗ 4 +,ΟΗ Να βρείτε ποια συμπεριφέρονται ως οξέα και ποια ως βάσεις. Α. Σε ποια από τις δύο θεωρίες το οξύ απελευθερώνει Η + κατά τη διάσταση του σε υδατικό διάλυμα ενώ η βάση απελευθερώνει αντίστοιχα ΟΗ ; α. Arrhenius β. BrønstedLowry B. Σε ποια από τις δύο θεωρίες το οξύ δρα ως δότης Η + ενώ η βάση σαν δέκτης Η + ; α. Arrhenius β. BrønstedLowry Γ. Ποια θεωρία περιορίζει την έννοια των οξέωνβάσεων αποκλειστικά σε υδατικό διάλυμα ; α. Arrhenius β. BrønstedLowry Δ. Ποια θεωρία γενικεύει την έννοια των οξέωνβάσεων ; α. Arrhenius β. BrønstedLowry Ε. Σε ποια από τις δύο θεωρίες δεν μπορεί να υπάρξει οξύ χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει βάση ; α. Arrhenius β. BrønstedLowry 4. Στις παρακάτω αντιδράσεις να εντοπίσετε τα ζεύγη συζυγούς οξέος βάσης. + α. H PO H O H PO H O 4(aq) (l) 4(aq) (aq) β. Η ΡΟ +OH HPO +H O 4 (aq) (aq) 4 (aq) (l) Απάντηση : Στην αριστερή πλευρά της αντίδρασης εντοπίζουμε ποια ένωση είναι αυτή που δίνει ένα πρωτόνιο (Η + ) δρα ως δότης πρωτονίων και ποια ένωση είναι αυτή που δέχεται ένα πρωτόνιο (Η + ) δρα ως δέκτης πρωτονίων. Στη δεξιά πλευρά της αντίδρασης η συζυγής βάση του οξέος διαφέρει από αυτό κατά ένα πρωτόνιο(η + ). Αντίστοιχα το συζυγές οξύ της βάσης διαφέρει από αυτή κατά ένα πρωτόνιο(η + ) Αξιοποίηση δεδομένων :. Α. Ως οξέα δρουν τα σώματα : α. μόνο το ΗΑ β. Μόνο το Η Ο γ. Μόνο το Η Ο + δ. Μόνο το Α ε. Και το ΗΑ και το Η Ο + στ. Και το Η Ο και το Α Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 1

14 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ Έλεγχος της απάντησης : Οι ουσίες του συζυγούς ζεύγους οξέοςβάσης πρέπει να διαφέρουν μόνο κατά ένα πρωτόνιο (Η + ) 5. Α. Να γράψετε το χημικό τύπο της συζυγούς βάσης των παρακάτω ενώσεων ή ιόντων : α. Hl β. HO γ. Η SO 4 Β. Να γράψετε το χημικό τύπο του συζυγούς οξέος των παρακάτω ενώσεων ή ιόντων : α. H Ο β. HO γ. ΝΟ δ. ΟΗ Γ. Να εντοπιστούν στις παρακάτω αντιδράσεις τα συζυγή ζευγάρια οξέος βάσης 6. Στις παρακάτω χημικές εξισώσεις να χαρακτηρίσετε τις ενώσεις ως οξύ ή βάση. Να βρεθούν τα ζευγάρι συζυγούς οξέος με συζυγής βάση. b. Ομοίως : ΗO και O αποτελούν ζεύγος συζυγούς οξέος συζυγούς βάσης H O και ΟΗ αποτελούν ζεύγος συζυγούς οξέοςσυζυγούς βάσης Παρατήρηση : Η ίδια ένωση ΗO στην a συμπεριφέρεται ως βάση, ενώ στην b ως οξύ 7. Α. Για την αντίδραση : Να χαρακτηρίσετε τα παραπάνω σώματα ως οξέα ή βάσεις. Στο αριστερό μέλος της εξίσωσης ποιο σώμα είναι η βάση ; Β. Για τις παρακάτω αντιδράσεις να βρείτε ποια σώματα συμπεριφέρονται ως οξέα και ποια ως βάσεις. Να βρείτε σε κάθε αντίδραση τα ζεύγη συζυγούς οξέοςσυζυγούς βάσης. Λύση: Σύμφωνα με τη θεωρία των Brønsted Lowry οξύ είναι ο δότης πρωτονίων, ενώ η βάση ο δέκτης. Σε κάθε ισορροπία αναζητούμε τον δότη πρωτονίων που θα είναι το οξύ. Χαρακτηρίζουμε τις ενώσεις ως οξέα ή βάσεις Υπολογισμός: a. Αριστερά ο δότης πρωτονίων είναι το HF, ενώ δεξιά το H O. Σε κάθε περίπτωση ο δότης πρωτονίων είναι το οξύ ενώ ο δέκτης η βάση. Η O και ΗO αποτελούν ζεύγος συζυγούς οξέος συζυγούς βάσης ΗF και F αποτελούν ζεύγος συζυγούς οξέος συζυγούς βάσης 8. Η διάλυση αμμωνίας(διαλυμένη ουσία) σε νερό(διαλύτης) μπορεί να παρασταθεί με την παρακάτω χημική εξίσωση : + NH (g)+h O(l) NH (aq)+oh (aq) 4 Να εξηγήσετε γιατί η αμμώνια είναι βάση κατά Arrhenius και γιατί είναι βάση κατά Brönsted Lowry. Η διάλυση οξικού οξέος(διαλυμένη ουσία) σε υγρή αμμωνία (διαλύτης) μπορεί να παρασταθεί με την παρακάτω χημική εξίσωση: + H OOH(s)+NH (l) H OO (aq)+nh (aq) 4 Να εξηγήσετε γιατί το οξικό οξύ είναι οξύ κατά BrönstedLowry,ενώ η θεωρία του Arrhenius δεν μπορεί να εξηγήσει αυτή την ιδιότητα. 9. Σας δίνονται τα παρακάτω οξέα : Διπρωτικά : H S, H SO 4,H O. Αφού γράψετε την εξίσωση του 1 ου ιοντισμού και του ου ιοντισμού των παραπάνω οξέων, να εντοπίσετε ποιες ουσίες είναι αμφιπρωτικές Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 1

15 14 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ (αμφολύτες) Ομοίως αφού γράψετε τις εξισώσεις του 1 ου, ου και ου ιοντισμού του Η PO 4 να εντοπίσετε ποιες ουσίες είναι αμφιπρωτικές (αμφολύτες). Ποια άλλη αμφιπρωτική ουσία γνωρίζετε ; Ισχύς ΟξέωνΒάσεων 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ενώσεις ως ισχυρά οξέα,ισχυρές βάσεις,ασθενή οξέα,ασθενείς βάσεις: Α. Hl, HBr, HI : Β. H SO 4,HNO,HlO 4 : Γ. Υδροξείδια των αλκαλίων (ΚΟΗ,NaOH) : Δ. ΝΗ και αμίνες (RNH ) : Ε. HF,HN,H S: ΣΤ. Καρβοξυλικά οξέα ROOH : Ζ. Υδροξείδια των αλκαλικών γαιών a(oh),ba(oh) : Η. HNO,HlO, HlO,H PO 4 :. Διαθέτουμε ένα ισχυρό οξύ,ένα ασθενές οξύ, μία ισχυρή βάση, μία ασθενής βάση και ένα άλας. Κατά τη διάλυση των ουσιών αυτών στο νερό,ποιες ενώσεις αντιδρούν με τα μόρια του διαλύτη ; Πως ονομάζεται το φαινόμενο αυτό ; Σε ποια περίπτωση η αντίδραση είναι ουσιαστικά μονόδρομη και σε ποιες περιπτώσεις αμφίδρομη ; Ποιες ενώσεις δεν αντιδρούν με τα μόρια του διαλύτη ; Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ; Ποιες από τις αρχικές ουσίες που αναφέραμε είναι ετεροπολικές ενώσεις και ποιες ομοιοπολικές ; Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 14

16 15 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ.Σας δίνονται οι παρακάτω γενικές αντιδράσεις: Ισχυρό οξύ ΗΒ: Μονόδρομη αντίδραση ιοντισμού με το νερό ΗΒ + Η Ο Β +Η Ο + Ασθενές οξύ ΗΑ: Αμφίδρομη αντίδραση ιοντισμού με το νερό: ΗΑ + Η Ο Α + Η Ο + Ισχυρή βάση :Υδροξείδιο μετάλλου ΜΟΗ: Ηλεκτρολυτική Διάσταση: ΜΟΗ Μ + +ΟΗ Ασθενής βάση: Β Αμφίδρομη αντίδραση ιοντισμού με το νερό: Β+Η Ο ΒΗ + + ΟΗ Άλας : Θ α Α θ Θ θ+ :Θετικό τμήμα, Α α :αρνητικό τμήμα Ηλεκτρολυτική διάσταση: Θ α Α θ αθ θ+ +θα α Αν θ=1 και α=1 ΘΑ Θ θ+ +Α Να γράψετε τη χημική εξίσωση του φαινομένου που λαμβάνει χώρα κατά τη διάλυση στο νερό: Α. Ηl B. HBr Γ. ΗΙ Δ. ΗΝΟ Ε. ΗF Ζ. HOOH Θ. H OOH K. NH Λ. H NH M. KOH N. NaOH Ξ. a(oh) Π. Kl Σ. NaF Τ. HOONa Υ. H OONa 4. Σας δίνεται η παρακάτω αντίδραση : + HA + B A + BH Ποια σώματα είναι οξέα και ποια βάσεις ; Αν τα σώματα ΗΑ και Β είναι σχετικά ισχυροί ηλεκτρολύτες, τα σώματα Α και ΒΗ +, είναι ισχυροί ή ασθενείς ηλεκτρολύτες ; Προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία ; 5. Να βρείτε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία: SO (aq) HN(aq) HSO (aq)+n 4 4 Λύση: Βρίσκουμε ποιες ενώσεις συμπεριφέρονται ως οξέα και ποιες σαν βάσεις. SO 4(aq) HN(aq) HSO 4(aq)+N Βάση Οξύ Οξύ Βάση Βρίσκουμε τα ασθενέστερα σώματα : Το ΗN είναι ασθενέστερο οξύ από το ΗSO 4 Η βάση SO 4 είναι ασθενέστερη της N Η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα ασθενέστερα σώματα άρα προς τα δεξιά. ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 1.HlO.H SO.HI HBr 5.Hl 6.HNO 7.H O + 8.HSO 4 9.H SO 10.H PO 4 11.HNO 1.HF 1.H OOH 14.H O 15.H S 16.HlO 17.NH HN 19.HO 0.HS 1.H O 1.lO 4.HSO.I 4.Br 5.l 6.NO 7.H O 8.SO 4 9.HSO 4 10.H PO 11.NO 1.F 4 1.H OO 14.HO 15.HS 16.lO 17.NH 18.N 19.O 0.S 1.OH 6. Να προβλέψετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένες οι παρακάτω αντιδράσεις: Α. H S+H OO H OOH+HS + Β. NH +H PO Γ. HN+HS NH +H PO Δ. HO +OH + Ε. NH +HO N +H S O +H O NH +H O 4 Ζ. HO +H S Θ. N +HO H O +HS HN+O Κ. N +H O HN+OH Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 15

17 16 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ Λ. HSO +lo Μ. HN+SO 4 4 SO +HlO N +HSO Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις των ιόντων του διαλύματος που προκύπτει κατά την ανάμειξη : Διαλύματος1 : 5mL HNO 1,4M Διαλύματος: 15mL NaOH M Απάντηση : Δεδομένα :Διαθέτουμε για κάθε διάλυμα τον όγκο V και τη συγκέντρωση c. Ζητούμενο: Οι συγκεντρώσεις των ιόντων στο νέο διάλυμα που προκύπτει από την ανάμειξη των διαλυμάτων1 και Σχεδιασμός Λύσης : Βήμα 1 ο : Παρατηρούμε αν τα σώματα των διαλυμάτων αντιδρούν μεταξύ τους, αν ναι γράφουμε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης. Βήμα ο :Υπολογίζουμε τις ποσότητες σε mol(n) των σωμάτων που συμμετέχουν στην αντίδραση γνωρίζοντας ότι n=cv Βήμα ο : Προσδιορίζω το περιοριστικό σώμα Βήμα 4 ο :Με τη στοιχειομετρία της αντίδρασης υπολογίζω την ποσότητα σε moles των σωμάτων που περισσεύει. Γράφω την εξίσωση διάστασης των σωμάτων που υπάρχουν μετά το τέλος της αντίδρασης. Βήμα 5 ο : Υπολογίζω τις συγκεντρώσεις των ιόντων ως c=n/v. Προσοχή ο όγκος που χρησιμοποιούμε είναι ο τελικός όγκος του νέου διαλύματος. Αξιοποίηση δεδομένων : Βήμα 1 ο HNO (aq) +NaOH (aq) NaNO (aq) +H O (l) Βήμα ο Υπολογισμός ποσοτήτων(moles) n HNO =cv=1,4 0,05=0,05mol n NaoH =cv=,0 0,015=0,00mol Βήμα ο : Όταν η αναλογία των συντελεστών των αντιδρώντων σωμάτων είναι 1:1 πάντα το περιοριστικό σώμα έχει τη μικρότερη ποσότητα σε mol,άρα είναι το NaOH. Βήμα 4 ο : Στοιχειομετρία HNO (aq) +NaOH (aq) NaNO (aq) +H O (l) Αρχικά (moles) 0,05 0,0 Αντιδρούν (moles) 0,0 0,0 Παράγονται (moles) 0,0 0,0 Τελικά (moles) 0,050,0 0,00,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Το νιτρικό οξύ είναι ισχυρό οξύ και διίσταται πλήρως HNO (aq) +H O (l) H O + + NO 0,005 0,005 0,005 Το άλας NaNO (όπως και όλα τα άλατα ) είναι ισχυρός ηλεκτρολύτης και διίσταται πλήρως : NaNO (aq) Na + (aq) +NO (aq) 0,0 0,0 0,0 Το νερό Η Ο (l) ως διαλύτης βρίσκεται σε τεράστιες ποσότητες,το 0,0mole που παράγεται από την αντίδραση είναι αμελητέο και δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Συνολικά έχουμε : n HO =0,005mol n HNO =0mol n NO =0,005+0,0mol n NaNO =0 n Na =0,0 Βήμα 5 ο : Ο τελικός όγκος είναι το άθροισμα των όγκων των δύο διαλυμάτων που αναμείχθηκαν V τελικός =V διαλύματος1 + V διαλύματος = 5+15=40mL = 0,04L [H O + ]=n/v=0,005/0,04=0,1m [NO ]=n/v=0,05/0,04=0,875m [Na + ]=n/v=0,0/0,04=0,75m 8. Α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του ιόντος Η Ο + στα παρακάτω διαλύματα : α. Διάλυμα 1,0Μ Hl β. Διάλυμα 100mL HBr 1,0M που αραιώνεται μέχρι όγκου 1L γ. Διάλυμα που προκύπτει από την ανάμειξη 500mL διαλύματος ΗΝΟ συγκέντρωσης 1,0Μ και διαλύματος 500mL NaOH συγκέντρωσης 0,5Μ δ. Διάλυμα που προκύπτει από την ανάμειξη 500mL διαλύματος ΗlΟ 4 συγκέντρωσης,0μ και διαλύματος 500mL NaOH συγκέντρωσης 1Μ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 16

18 17 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ B. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του ιόντος ΟH στα παρακάτω διαλύματα : α. Διάλυμα 0,1Μ KOH β. Διάλυμα 5mL KOH 1M που αραιώνεται μέχρι όγκου 100mL γ. Διάλυμα που προκύπτει από την ανάμειξη 100mL διαλύματος Ηl συγκέντρωσης 1,0Μ και διαλύματος 100mL a(oh) συγκέντρωσης 1,0Μ δ. Διάλυμα που προκύπτει από την ανάμειξη 100mL διαλύματος Η SΟ 4 συγκέντρωσης 1,5Μ και διαλύματος 400mL NaOH συγκέντρωσης 5Μ Γ. Στις παρακάτω περιπτώσεις να προσδιορίσετε αν στο διάλυμα που προκύπτει περισσεύει ισχυρό οξύ ή ισχυρή βάση. Να υπολογίσετε σε κάθε περίπτωση τη συγκέντρωση του ιόντος που χαρακτηρίζει το διάλυμα ως όξινο ή βασικό. α. Διάλυμα που προκύπτει από την ανάμειξη 500mL διαλύματος Hl M με 500mL διαλύματος Ba(OH) συγκέντρωσης Μ β. Διάλυμα που προκύπτει με την προσθήκη 4g στερεού NaOH(M r =40) σε 100mL διαλύματος HBr συγκέντρωσης 0,5Μ.Κατά την προσθήκη του στερεού στο διάλυμα δεν παρατηρείται μεταβολή όγκου δ. H OOH +NaOH ε. HOOH + KOH στ. HOOH +a(oh) ζ. ΗF +NaOH η. ΝΗ +Ηl θ. H NH +Hl ι. HOONa+Hl ια. H OONa+Hl ιβ. KF+HNO ιγ. ΝΗ 4 l +NaOH ιδ. RNH l+koh 9. Σας δίνονται διαλύματα Ποια είναι η ομοιότητα και ποια η διαφορά ανάμεσα στα δύο διαλύματα ; Σε ποιο διάλυμα η συγκέντρωση των ΟΗ είναι μεγαλύτερη ; 10.Να συμπληρώσετε (προϊόντα και συντελεστές) τις παρακάτω αντιδράσεις εξουδετέρωσης: α. Hl +NaOH β. ΗΝΟ +ΚΟΗ γ. HF + a(oh) Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 17

19 18 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ Αυτοϊοντισμός του νερούιοντισμός οξέωνβάσεων 1. Σας δίνεται παρακάτω η χημική εξίσωση του αυτοϊοντισμού του Η Ο. + H O +H O H O +OH (l) (l) (aq) (aq) + K w=[ho ][OH ] A. H σωστή σχέση που συνδέει τις συγκεντρώσεις [Η Ο + ],[ΟΗ ] σε ένα ουδέτερο διάλυμα είναι : α. [Η Ο + ] >[ΟΗ ] β. [Η Ο + ] >[ΟΗ ] γ. [Η Ο + ] =[ΟΗ ] Β. Η παραπάνω σχέση.: α. Είναι σταθερή και δεν μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία β. Μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία Γ. Ο ιοντισμός είναι μία ενδόθερμη αντίδραση,αύξηση της θερμοκρασίας μετατοπίζει την ισορροπία προς : α. τα δεξιά β. τα αριστερά Δ. Η τιμή της K w =10 14 στους 5 ο, η αντίστοιχη τιμή της K w στους 7 0 είναι : α (δεν μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία) β ( μειώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας) γ., (αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας) Ε. H σωστή σχέση που συνδέει τις συγκεντρώσεις [Η Ο + ],[ΟΗ ] σε ένα όξινο διάλυμα είναι : α. [Η Ο + ] >[ΟΗ ] β. [Η Ο + ] <[ΟΗ ] γ. [Η Ο + ] =[ΟΗ ] Ζ. H σωστή σχέση που συνδέει τις συγκεντρώσεις [Η Ο + ],[ΟΗ ] σε ένα βασικό διάλυμα είναι : α. [Η Ο + ] >[ΟΗ ] β. [Η Ο + ] <[ΟΗ ] γ. [Η Ο + ] =[ΟΗ ]. Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις [Η Ο + ], [ΟΗ ] στους 5 ο των διαλυμάτων : α. 0,15Μ ΗΝΟ β.0,01μ a(oh). Λύση: Τα ισχυρά οξέα και οι ισχυρές βάσεις ιοντίζονται πλήρως σε υδατικό διάλυμα, άρα μπορούμε από τον χημικό τους τύπο να υπολογίσουμε τις συγκεντρώσεις των [Η Ο + ] ή των[οη ] (η συγκέντρωση των [Η Ο + ] ή των[οη ] που προκύπτει από τον αυτοιοντισμό του νερού θεωρείται αμελητέα σε σχέση με αυτή που προκύπτει από το ισχυρό οξύ ή την ισχυρή βάση). Η K w συνδέει τις συγκεντρώσεις [Η Ο + ], [ΟΗ ]. Άρα στο ισχυρό οξύ η συγκέντρωση των [Η Ο + ] προκύπτει από τον ιοντισμό του οξέος, ενώ η συγκέντρωση των [ΟΗ ] από την K w. Αντίστροφα κατά τη διάλυση της ισχυρής βάσης υπολογίζουμε την [ΟΗ ], από τον ιοντισμό της βάσης και την [Η Ο + ] από την K w. Υπολογισμός : α. Κάθε mol HNO δίνει και ένα mol [H O + ],άρα [Η Ο + ]=0,15Μ. ΗΝΟ +Η Ο ΝΟ + Η Ο + 0,15Μ 0,15Μ 0,15Μ Η [ΟΗ ] θα υπολογιστεί από την K w. K w =[H O + ][OH ] = 0,15 [OH ] [OH ]= =6,7 10 M 0,15 β. a(oh) HO + a + OH 0,01M 0,01M 0,0M Η [Η Ο + ] θα υπολογιστεί από την Κ w + K [H O ][OH ] w + K w [HO ] 0, [HO ] 5 10 M 0,0 Παρατήρηση: Στο ισχυρό οξύ η [Η Ο + ] είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των [Η Ο + ]=10 7 Μ στο καθαρό νερό, ενώ η συγκέντρωση των [ΟΗ ] είναι μικρότερη από τη συγκέντρωση των [ΟΗ ]=10 7 Μ στο καθαρό νερό. Στην ισχυρή βάση η [Η Ο + ] είναι μικρότερη από τη συγκέντρωση των [Η Ο + ]=10 7 Μ στο καθαρό νερό, ενώ η συγκέντρωση των [ΟΗ ] είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των [ΟΗ ]=10 7 Μ στο καθαρό νερό.. Α. Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις [Η Ο + ], [ΟΗ ] στους 5 ο διαλύματος 0,05Μ Ba(OH). Β. Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις [Η Ο + ], [ΟΗ ] στους 5 ο των διαλυμάτων: α. 1,0Μ ΗΒr β.1,0μ ΚΟΗ γ. 0,1Μ a(oh) δ. 0,5Μ ΗΝΟ Γ. Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις [Η Ο + ], [ΟΗ ] στους 5 ο των διαλυμάτων: Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 18

20 19 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ α. 0,1Μ ΝaOH β.0,1m HlO 4 γ. 0,01Μ Ηl ph 1. Δείγμα χυμού πορτοκαλιού στους 5 ο έχει [Η Ο + ]=, Μ. Να βρεθεί το ph. Είναι το διάλυμα όξινο ; Λύση: Το ph είναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης [Η Ο + ]. Υπολογισμός : + 4 ph=log[h O ]=log(,9 10 )=,54 Το ph είναι μικρότερο του 7,άρα το διάλυμα είναι όξινο.. Α. Να βρεθεί το ph δείγματος γαστρικού υγρού,με δεδομένο ότι η συγκέντρωση των [Η Ο + ] σε αυτό είναι 0,05Μ. ( Να ληφθεί log5=0,7) Β. Να βρεθεί το ph διαλυμάτων όπου η [Η Ο + ] είναι : α Μ β Μ γ. 10 Μ δ Μ ε.10 5 στ ζ Το ph του ανθρωπίνου αίματος είναι 7,4. Να βρεθεί η [Η Ο + ] του ανθρωπίνου αίματος. Λύση: Ισχύει [Η Ο + ]=10 ph Υπολογισμός : [Η Ο + ]=10 7,4 = Μ 4. Α. Το ph ενός αναψυκτικού είναι. Να βρεθεί η [Η Ο + ]. Β. Το ph ενός καφέ είναι 5. Να βρεθεί η [Η Ο + ]. Γ. Το ph ενός κρασιού είναι 4. Να βρεθεί η [Η Ο + ]. 5. Α. Να βρεθεί σε διάλυμα ΝΗ, με ph=11 (5 o ), η [OH ]. (Υπολογίστε πρώτα το poh και στη συνέχεια υπολογίστε τη [ΟΗ ] ) B.Να βρεθεί η [ΟΗ ] απορρυπαντικού, το ph του οποίου είναι 1 στους 5 ο. Γ. Το ph διαλύματος στους 5 ο είναι 10. Να βρεθεί η [ΟΗ ]. Β. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση [Η Ο + ] στο διάλυμα Γ. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ. Αν πάρουμε δείγμα1 100mL από το διάλυμα και δείγμα 00mL από το ίδιο διάλυμα, τα δείγματα αυτά περιέχουν και διαφορετικά moles Η Ο +. Παρόλα αυτά το ph και των δύο δειγμάτων είναι ίδιο. Εξηγήστε το παραπάνω γεγονός. Ε. Αν αραιώσουμε το αρχικό διάλυμα προσθέτοντας 1L H O, το ph του διαλύματος: α. αυξάνεται β. μειώνεται γ. παραμείνει σταθερό Επιλέξτε μία απάντηση Αιτιολογήστε την επιλογή σας. ΣΤ. Υπάρχει [ΟΗ ] στο αρχικό διάλυμα ;Αν ναι από πού προέρχεται ; Ζ. Η προσθήκη NaOH έχει ως αποτέλεσμα το ph του διαλύματος να..: α. αυξάνεται β. μειώνεται γ. παραμείνει σταθερό Επιλέξτε μία απάντηση Αιτιολογήστε την επιλογή σας 7. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας [Η Ο](Μ) ph [OH ](M) poh Όξινο ή Βασικό Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη αιτιολογώντας την επιλογή σας : Υδατικό διάλυμα υδροχλωρίου συγκέντρωσης 10 7 Μ στους 5 0 έχει το ίδιο ph=7 με υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ίδιας συγκέντρωσης στην ίδια θερμοκρασία. 6. Παρασκευάζουμε διάλυμα Hl συγκέντρωσης 0,001Μ. Α. Να γράψετε τη χημική εξίσωση που περιγράφει τη διάσταση του Hl στο νερό. Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 19

21 140 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ Ιοντισμός ασθενών οξέωνβάσεων 1.Διαθέτουμε διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ 0,01Μ με ph=,9. Να βρεθεί η σταθερά ιοντισμού Κ a και ο βαθμός ιοντισμού a του οξέος. Λύση: Βήμα 1 ο Το οξύ ΗΑ είναι ασθενές, άρα έχουμε ιοντική ισορροπία. Μελετώντας την ισορροπία μπορούμε να βρούμε την K a. Συγκεντρώσεις (Μ) ΗΑ + H O H O + + Α Αρχικές 0, Μεταβολές x +x +x Ισορροπία 0,01x x x Βήμα ο. Η σταθερά ισορροπίας είναι : + [HO ][A ] K= a [HA] Αντικαθιστώντας τις τιμές των συγκεντρώσεων στην ισορροπία : x K= a (0,01x) Βήμα ο : Το x είναι η [Η Ο + ] στην ισορροπία και μπορεί να υπολογιστεί από το ph. x=[h O + ]=10 ph = 10,9 =4, =0,00041M Αφού υπολογίσαμε το x μπορούμε να βρούμε και τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις στην ισορροπία [Α ]=0,00041M και [ΗΑ]=0,010, ,01M Παρατηρούμε ότι προσεγγιστικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η συγκέντρωση του ασθενούς οξέος στην ισορροπία είναι η ίδια με την αρχική αφού το x είναι πολύ μικρότερο του 0,01. x x (0,0041) (0,01x) 0,01 0,01 5 K a= 1,4 10 M Ορίζουμε ως βαθμό ιοντισμού a x 0,00041 βαθμός ιοντισμού α= 0,04 0,01 0,01 ή a=,4%. Διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ 0,1Μ έχει ph=. Να βρεθούν η σταθερά K a του οξέος καθώς και ο βαθμός ιοντισμού. Β. Διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ 0,01Μ έχει ph=. Να βρεθεί η σταθερά K a του οξέος. Γ. Διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ 0,5Μ έχει ph=. Να βρεθεί η σταθερά K a του οξέος.. Να βρεθεί το ph διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,1Μ καθώς και ο βαθμός ιοντισμού, αν στους 5 ο η σταθερά ιοντισμού του οξέος είναι Κ a =1, Λύση: Βήμα 1 ο Το οξύ ΗΑ είναι ασθενές, άρα έχουμε ιοντική ισορροπία. Μελετώντας την ισορροπία μπορούμε να βρούμε το ph. Συγκεντρώσεις (M) ΗΑ + H O H O + + Α Αρχικές 0,1 0 0 Μεταβολές x +x +x Ισορροπία 0,1x x x Βήμα ο. Η σταθερά ισορροπίας είναι : + [HO ][A ] K= a [HA] Αντικαθιστώντας τις τιμές των συγκεντρώσεων στην ισορροπία : x K= a (0,1x) 5 x 1,4 10 = (0,1x) Βήμα ο : Όταν η σταθερά Κ a του οξέος είναι μικρή, γνωρίζουμε ότι ο ιοντισμός του οξέος λαμβάνει χώρα σε μικρό βαθμό άρα μπορούμε να κάνουμε την προσέγγιση [ΗΑ]=0,1x 0,1M Λύνουμε ως προς x. x =1, ,1 x =0,1 1,4 10 1, x=1, 10 0,001 Άρα στην ισορροπία [Η Ο + ]=x=0,001. ph=log[h O + ]=,9 Ο βαθμός ιοντισμού a=0,001/0,1=0, A.Να βρεθεί το ph και ο βαθμός ιοντισμού διαλύματος ασθενούς οξέος HA συγκέντρωσης 0,1Μ.Δίνεται η σταθερά Κ a =10 5 (5 o ) B. Να βρεθεί το ph και ο βαθμός ιοντισμού διαλύματος ασθενούς οξέος HA συγκέντρωσης 0,1Μ.Δίνεται η σταθερά Κ a =10 7 (5 o ) Γ. Να βρεθεί το ph και ο βαθμός ιοντισμού διαλύματος ασθενούς οξέος HA συγκέντρωσης Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 140

22 141 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ 0,01Μ.Δίνεται η σταθερά Κ a =10 6 (5 o ) 5. Α.Ο βαθμός διάστασης ασθενούς οξέος σε διάλυμα 0,1Μ είναι 1%. Να βρεθεί η σταθερά K a του οξέος. Β. Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού του οξέος ΗF (K a =10 4 ) διαλύματος : α. 0,01Μ HF β. 0,1Μ HF 6. Δίνονται διαλύματα οξέων Διάλυμα1: ΗΑ 0,1Μ Διάλυμα: ΗΒ 0,1Μ Ένα από τα δύο οξέα είναι ισχυρό,ενώ το άλλο ασθενές. Α.Το ph του Διαλύματος1 είναι 4. Ποιο οξύ είναι ασθενές..: α. Το ΗΑ β. Το ΗΒ Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αιτιολογήστε την επιλογή σας Β. Ποια είναι η συγκέντρωση των Α στο διάλυμα 1 ; Γ. Ποια είναι η συγκέντρωση των Η Ο + στο διάλυμα ; Δ. Ποια από τις παρακάτω συγκεντρώσεις είναι μεγαλύτερη στο διάλυμα : α. [ΗΒ] β. [Β ] γ.[η Ο + ] δ. [ΟΗ ] Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αιτιολογήστε την επιλογή σας Ε. Ποια από τις παρακάτω συγκεντρώσεις είναι μεγαλύτερη στο διάλυμα1 : α. [ΗΑ] β. [Α ] γ.[η Ο + ] δ. [ΟΗ ] Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αιτιολογήστε την επιλογή σας ΣΤ. Μετά την προσθήκη 1L καθαρού νερού στο διάλυμα, το διάλυμα έγινε. : α. περισσότερο όξινο β. λιγότερο όξινο γ. δεν επηρεάστηκε η οξύτητα Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αιτιολογήστε την επιλογή σας Ζ. Μετά την αφαίρεση 500mL καθαρού νερού από το διάλυμα1 το διάλυμα έγινε. : α. περισσότερο όξινο β. λιγότερο όξινο γ. δεν επηρεάστηκε η οξύτητα Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 7. Διαθέτουμε στην ίδια θερμοκρασία διαλύματα ασθενών οξέων ΗΑ και ΗΒ διαφορετικής συγκέντρωσης. Οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων είναι γνωστές. Προσδιορίζουμε με ειδικό πεχάμετρο το ph και των δύο διαλυμάτων. Μπορούμε με τα δεδομένα που έχουμε να προσδιορίσουμε το βαθμό ιοντισμού των οξέων στα διαλύματα και την σταθερά ισορροπίας τους ; Αιτιολογήστε. Τι θα χρησιμοποιούσατε για να συγκρίνεται την ισχύ των οξέων και γιατί ; 8. Διαθέτουμε στην ίδια θερμοκρασία διαλύματα οξέων ΗΑ και ΗΒ ίδιας συγκέντρωσης. Το ένα από τα δύο οξέα είναι ισχυρός ηλεκτρολύτης. Προσδιορίζουμε με ειδικό πεχάμετρο το ph και των δύο διαλυμάτων. Στην ίδια θερμοκρασία αραιώνουμε σε δεκαπλάσιο όγκο και τα δύο διαλύματα. Αν μετρήσουμε το ph στα αραιωμένα διαλύματα μπορούμε να καταλάβουμε ποιο οξύ είναι ισχυρός ηλεκτρολύτης ; Αιτιολογήστε. 9. Ποιο είναι το ph διαλύματος ασθενούς βάσης Β συγκέντρωσης 0,0075Μ στους 5 ο ; Δίνεται η K b =1, (5 ο ) Λύση: Η ασθενής βάση Β είναι δέκτης πρωτονίων άρα σε υδατικό διάλυμα πραγματοποιείται η αντίδραση : + + B + HO BH + HO Βήμα 1 ο : Μελετάμε την ισορροπία Συγκεντρώσεις (Μ) Β + Η Ο ΒΗ + + ΟΗ Αρχικές 0, Μεταβολές x +x +x Ισορροπία 0,0075x x x Βήμα ο Η σταθερά K b είναι + [BH ][OH ] K= b [B] Αντικαθιστώντας x K= b 0,0075x Βήμα ο Το x είναι αμελητέο σε σχέση με το 0,0075, άρα 0,0075x 0,0075 Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 141

23 14 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ x 0,0075 1,6 10 x 1,6 0, =1, x=[oh ]=1,1 10 Υπολογίζω τη [Η Ο + ] από την K w =10 14 (5 o ) [H O + ][OH ]=10 14 [H O + ] 1, = [HO ]= 9, ,1 10 To ph του διαλύματος είναι ph=log[h O + ]=log(9, )=10,04 To ph μπορεί να υπολογιστεί και με τη βοήθεια του τύπου : ph+poh=14, αφού πρώτα υπολογίσουμε το poh από τη [ΟΗ ]. 10. Α. Ποιο είναι το ph διαλύματος ΝΗ συγκέντρωσης 0,05Μ στους 5 ο ; Δίνεται η K b = 10 5 (5 ο ) Β. Ποιο είναι το ph διαλύματος ασθενούς βάσης Β συγκέντρωσης 0,1Μ στους 5 ο ; Δίνεται η K b =10 9 (5 ο ) Γ. Ποιο είναι το ph διαλύματος ασθενούς βάσης Β συγκέντρωσης 1Μ στους 5 ο ; Δίνεται η K b =10 4 (5 ο ) 11. Να βρείτε για τα παρακάτω διαλύματα αλάτων ποιο είναι βασικό,ποιο όξινο και ποιο ουδέτερο. α.kl β. NaF γ. ΝΗ 4 ΝΟ δ. ΝΗ 4 N Λύση: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καθορίσουμε το είδος του οξέος (ισχυρό ή ασθενές) που αντιδρά με το είδος της βάσης (ισχυρή ή ασθενής) από την οποία προέκυψε το άλας. Μπορούμε στη συνέχεια να προβλέψουμε αν το διάλυμα είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο Υπολογισμός: α. Κl:Προκύπτει από την αντίδραση ισχυρού οξέος(hl)ισχυρής βάσης(koh). Κανένα ιόν δεν υδρολύεται, το διάλυμα είναι ουδέτερο. β.naf: Προκύπτει από την αντίδραση ασθενούς οξέος (HF)ισχυρής βάσης(naoh). Υδρολύεται το ανιόν F, το διάλυμα είναι βασικό. γ.nh 4 NO : Προκύπτει από την αντίδραση ισχυρού οξέος (HΝΟ )ασθενής βάσης(nη ). Υδρολύεται το κατιόν ΝΗ + 4, το διάλυμα είναι όξινο. δ. NH 4 N : Προκύπτει από την αντίδραση ασθενούς οξέος (HN)ασθενής βάσης(nη ). Υδρολύεται και το ανιόν N και το κατιόν ΝΗ 4 +. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συγκρίνουμε τα ιόντα όσον αφορά το βαθμό υδρόλυσης με τη βοήθεια της Κ h. Στους 5 o : N : K h =K w /K ahn = / = 10 5 NH 4 + : K h =K w /K bnh = / 10 5 = Παρατηρούμε ότι το N έχει μεγαλύτερη K h, άρα το διάλυμα είναι βασικό. 1. Α. Να βρείτε για τα παρακάτω διαλύματα αλάτων ποιο είναι βασικό,ποιο όξινο και ποιο ουδέτερο. α.kνο β.νη 4 l γ. H OONa δ. a(n) ε.nh 4 lo 4 στ.rnh l B.Να υπολογίσετε την Κ h των ιόντων F (K ahf =10 4 ), H 5 NH + (K bh5nh =10 ), ΝΟ (Κ ανο = ), lo (K ahlo =10 8 ), H NH + (K bhnh =10 4 ) Όλες οι σταθερές αναφέρονται στους 5 ο 1. Να βρεθεί το ph διαλύματος(5 o ) άλατος NaA 0,1Μ, όπου Α ανιόν του ασθενούς οξέος HA με Κ a =10 5 (5 o ). Λύση: Το άλας διίσταται πλήρως σε ιόντα : NaA Na + + A 0,1M 0,1M 0,1M Μόνο τα ιόντα Α υδρολύονται σύμφωνα με την αντίδραση : Α + Η Ο ΗΑ + ΟΗ Γνωρίζουμε ότι η σταθερά υδρόλυσης K h =K w /K a =10 14 /10 5 =10 9 Ομοίως δουλεύουμε με την ισορροπία όπως σε προηγούμενα παραδείγματα Α + Η Ο ΗΑ + ΟΗ αρχικές(μ) 0,1 μεταβολές(μ) x +x + x ισορροπία 0,1x x x [Α ]=0,1x 0,1M, [HA]=[OH ]=x Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 14

24 14 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ [HA][OH ] h K= 10 9 x 10 [A ] x 0, x=10 5 ph=14poh=14[log(10 )] Α.Να βρεθεί το ph διαλύματος(5 o ) άλατος NaA 0,01Μ, όπου Α ανιόν του ασθενούς οξέος HA με Κ a =10 4 (5 o ). Β. Να βρεθεί το ph διαλύματος(5 o ) άλατος ΒΗ + l 0,001Μ, όπου BΗ + κατιόν της ασθενούς βάσης Β με Κ b =10 7 (5 o ). Επίδραση κοινού ιόντος 1. Παράδειγμα. Ο βαθμός ιοντισμού του οξικού οξέος H OOH σε διάλυμα 0,1Μ στους 5 ο είναι 0,01. Η Κ a του οξέος στην ίδια θερμοκρασία είναι 1, Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού του οξικού οξέος διαλύματος 0,1Μ στους 5 ο, στο οποίο όμως έχει προστεθεί και 0,01Μ Hl. Ποια είναι η επίδραση της προσθήκης αυτής στο βαθμό ιοντισμού ; Λύση: Δουλεύουμε κατά παρόμοιο τρόπο με τον ιοντισμό ενός ασθενούς οξέος με τη μόνη διαφορά ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα η αρχική συγκέντρωση [Η Ο + ] δεν είναι 0,αλλά 0,01Μ (καθορίζεται από το ισχυρό οξύ ). Βήμα 1 ο Συγκεντρώσεις (Μ) H OOH + H O H OO + H O + Αρχικές 0,1 0 0,01 Μεταβολές x +x +x Ισορροπία 0,1x x 0,01+x Βήμα ο Η έκφραση της K a είναι : + [HO ][HOO ] K= a [H OOH] Αντικαθιστώντας 5 (0,01+x)x 1,7 10 = 0,1x Βήμα ο. Το x είναι αμελητέο σε σχέση με το 0,1 και 0,01. 0,01+x 0,01 και 0,1+x 0,1 5 0,01x 1,7 10 = 0, , x= 1, Ο βαθμός ιοντισμού a= x/0,1=1, /0,1=1,7 10 =0,0017. Παρατηρούμε ότι ο βαθμός ιοντισμού μειώθηκε από 0,01 σε 0,0017 μετά την προσθήκη του ισχυρού ηλεκτρολύτη με κοινό ιόν.. A.Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού του μυρμηγκικού οξέος (HOOH) διαλύματος 0,1Μ στους 5 ο, στο οποίο όμως έχει προστεθεί και 0,Μ Hl. Να βρεθεί η [OOH ]. Δίνεται η σταθερά ιοντισμού (5 ο ) του ΗOOH, K a = 10 5 Β. Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού του HF Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 14

25 144 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ διαλύματος 1Μ στους 5 ο. Ομοίως να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού στο ίδιο διάλυμα στο οποίο όμως έχει προστεθεί και 1Μ Hl. Δίνεται η σταθερά ιοντισμού (5 ο ) του ΗF K a =10 4. Παρασκευάσαμε διάλυμα που αποτελείται από 0,1Μ οξικού οξέος (H OOH) και 0,Μ οξικού νατρίου (H OONa). Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος στους 5 ο, με δεδομένο ότι στην ίδια θερμοκρασία Κ ahooh =1, Λύση: Προσέχουμε ότι η αρχική συγκέντρωση του H OO καθορίζεται από το άλας H OONa H OO +Na + 0,M 0,M 0,M Βήμα 1 ο Θεωρούμε τη ισορροπία Συγκέντρωση (Μ) H OOH +H O H OO + H O + Αρχικές 0,1 0, Μεταβολές x +x +x Ισορροπία 0,1x 0,+x x Βήμα ο Η σταθερά Κ a είναι ίση με + [HOO ][HO ] K= a [HOOH] Αντικαθιστώντας τις συγκεντρώσεις στην ισορροπία (0,+x)x K= a 0,1x Βήμα ο Λύνω την εξίσωση γνωρίζοντας ότι το x είναι μικρό συγκρινόμενο με το 0,1 και 0,. 0,1x 0,1 και 0,+x 0, 5 0,x 1,7 10 = 0,1 0,1 x=1,7 10 8,5 10 0, ph=log[ho]=log(8,5 10 ) 5,07 4. Α. Παρασκευάσαμε διάλυμα που αποτελείται από 0,05Μ μεθανικού οξέος (HOOH) και 0,05Μ μεθανικού νατρίου (HOONa). Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος στους 5 ο, με δεδομένο ότι στην ίδια θερμοκρασία Κ ahooh = 10 4 Β. Να υπολογιστεί το ph διαλύματος 0,1Μ ΚΑ0,1Μ ΗΑ (ΗΑ :ασθενές οξύ με K a =10 4 στους 5 ο ) Γ. Να υπολογιστεί το ph διαλύματος 0,Μ ΚΑ 0,1Μ ΗΑ (ΗΑ :ασθενές οξύ με K a = 10 6 στους 5 ο ) Ρυθμιστικά διαλύματα 1. Παρασκευάσαμε ρυθμιστικό διάλυμα αναμιγνύοντας 60mL(0,06L) διαλύματος 0,1Μ ΝΗ με 40mL (0,04L) διαλύματος ΝΗ 4 l 0,1M. Ποιο είναι το ph του ρυθμιστικού διαλύματος; Δίνεται Κ bnh =1, Λύση: Το ρυθμιστικό διάλυμα περιέχει την ΝΗ και το ιόν ΝΗ + 4 σε ισορροπία. Για να πραγματοποιήσουμε υπολογισμούς με τη βοήθεια της ισορροπίας θα πρέπει να βρούμε στο ρυθμιστικό διάλυμα τις αρχικές συγκεντρώσεις της ΝΗ και του ΝΗ + 4. moles NH Molarity NH L διαλύματος NH moles NH Molarity NH L διαλύματος NH 0,1 0,06 0,006 moles Ομοίως moles NH4l=0,004moles Ο συνολικός όγκος του ρυθμιστικού διαλύματος είναι 0,06+0,04=0,1L + Γνωρίζοντας ότι τα ιόντα ΝΗ 4 προκύπτουν από την πλήρη διάσταση του άλατος + ΝΗ 4 l NH 4 + l (moles) 0,004 0,004 0,004 [NH ]=0,006/0,1=0,06M και [ΝΗ + 4 ]=0,004/0,1=0,04Μ Βήμα 1 ο Συγκεντρώσεις (Μ) ΝΗ + Η Ο ΝΗ Η Ο + Αρχικές 0,06 0,04 Μεταβολές x +x +x Ισορροπία 0,06x 0,04+x x Βήμα ο Αξιοποιώντας την έκφραση της Κ b + [NH 4 ][OH ] K= b [NH ] (0,04+x)x K= b 0,06x Βήμα ο : Πραγματοποιώντας τις γνωστές προσεγγίσεις Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 144

26 145 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ 0,04x 5 1,8 10 = 0,06 5 x=,7 10 ph=14poh=14+log(, )=9,4. Α. Παρασκευάσαμε ρυθμιστικό διάλυμα αναμιγνύοντας 0mL(0,0L) διαλύματος 0,15Μ H OOH με 60mL (0,06L) διαλύματος 0,15M H OONa.Ποιο είναι το ph του ρυθμιστικού διαλύματος ; K ahooh = 10 5 (5 o ) B. Παρασκευάσαμε ρυθμιστικό διάλυμα αναμιγνύοντας 100mL(0,1L) διαλύματος 0,1Μ NaF με 100mL(1L) διαλύματος 0,1M HF. Ποιο είναι το ph του ρυθμιστικού διαλύματος ;K ahf =10 4 (5 o ) Γ. Ποιο είναι το ph του ρυθμιστικού διαλύματος ΝΗ 0,1Μ και 0,18Μ ΝΗ 4 + ; Δίνεται Κ bnh =1, (5 ο ). Να υπολογιστεί το ph ρυθμιστικού διαλύματος 75mL συγκέντρωσης H OOH 0,1Μ H OONa 0,M μετά την προσθήκη 9,5mL διαλύματος Hl 0,1M. Να υπολογίσετε τη μεταβολή του ph 75mL καθαρού νερού μετά την προσθήκη 9,5mL του διαλύματος Hl 0,1M και να συγκρίνετε το αποτέλεσμα με την μεταβολή του ph του ρυθμιστικού διαλύματος. Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 5 ο Λύση: Θα λύσουμε το πρόβλημα σε δύο μέρη. Στο 1 ο μέρος θεωρούμε ότι τα Η Ο + του ισχυρού οξέος αντιδρούν πλήρως με τη συζυγή βάση του ρυθμιστικού διαλύματος (H OO ). Αφού πραγματοποιήσουμε το στοιχειομετρικό υπολογισμό βρίσκουμε τις νέες συγκεντρώσεις των H OOH και H OO. Στη συνέχεια στο ο μέρος λύνουμε με τη βοήθεια της χημικής ισορροπίας πλέον όμως χρησιμοποιούμε τις συγκεντρώσεις που υπολογίσαμε παραπάνω Υπολογισμός: 1 ο μέρος. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί Πριν την αντίδραση 0,1mol nhl 9,5 10 L 0,00095mol L 0,mol n 0,075L 0,015mol HOO L 0,1mol nh OOH 0,075L 0,0075mol L + Hl+H O H O + l 0, , HO + HOO HOOH + HO 0,00095mol 0,015mol 0,0075mol 0,00095mol 0,00095mol 0,00095mol 0 0,014mol 0,0085mol o μέρος. Χημική ισορροπία Πρέπει να υπολογίσουμε τις [H OOH], [H OO ] στο διάλυμα που προέκυψε μετά την αντίδραση. Ο όγκος του νέου διαλύματος είναι περίπου 85mL (75+9,5) 0,0085mol HOOH = 0,1M 0,085L 0,014mol HOO = 0,16M 0,085L + Συγκέντρωση (Μ) H OOH + H O H OO + H O Αρχικές 0,1 0,16 0 Μεταβολή x +x +x Ισορροπία 0,1x 0,16+x x Η σταθερά ισορροπίας Κ a είναι + [HOO ][HO ] K= a [H OOH] 5 1,7 10 = 5 1,7 10 = 0,1 5 (0,16+x)x 0,1 x Ισχύει 0,16+x 0,16 και 0,1x 0,1 x=1,1 10 0,16x + 5 ph=log[ho ]=log(1,1 10 )=4,96 Το ph του ρυθμιστικού διαλύματος πριν την προσθήκη Hl ήταν 5,07, ενώ μετά την προσθήκη είναι 4,96. Η μεταβολή του ph είναι 0,11. Αν προσθέταμε 9,5mL Hl 0,1M σε 75 ml Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 145

27 146 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ καθαρού νερού (ph=7), τότε το ph του νέου διαλύματος θα ήταν με δεδομένο ότι την ποσότητα των Η Ο + την καθορίζει το Hl : + + 0,00095mol HO ph=log[ho ]=log 0,085L log(0,011) 1,96 Παρατηρούμε ότι το ph του καθαρού νερού είναι 7 και μεταβάλλεται κατά 5,04 στο νέο διάλυμα που προκύπτει με ph=1,96. 4.Α. Να βρεθεί το ph ρυθμιστικού διαλύματος 0,1M NH 0,1M NH 4 l. Να βρεθεί το ph του ρυθμιστικού διαλύματος μετά την προσθήκη 0,09 mol αερίου Hl σε mL του ρυθμιστικού διαλύματος χωρίς μεταβολή του όγκου. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 5 ο και Κ bnh =10 5. Β. Να βρεθεί το ph του ρυθμιστικού διαλύματος που προκύπτει από την ανάμειξη 500mL διαλύματος HOOH M με 500mL διαλύματος HOONa 4M. Να βρεθεί το ph του ρυθμιστικού διαλύματος μετά την προσθήκη 18 mol 1 στερεού NaOH χωρίς μεταβολή όγκου. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 5 ο και Κ αhooh = 10 4 χρησιμοποιήσατε και οι όγκοι των διαλυμάτων που αναμείξατε. Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 5 ο,όπου ισχύει : K w =10 14, K bnh =10 5 Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες των στοιχείων : Η=1,Ο=16,Ν=14, l=5.5, Na= 6. Σε ένα εργαστήριο(5 0 ) διαθέτετε : Διάλυμα οξικού οξέος H OOH(K a =10 5 ) συγκέντρωσης c και όγκου V Διάλυμα οξικού νατρίου H OONa συγκέντρωσης c και όγκου V Στερεό οξικό νάτριο Στερεό υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) Αέριο υδροχλώριο (Hl) Να βρείτε 4 τρόπους παρασκευής ρυθμιστικού διαλύματος ph=5 με τα μέσα του εργαστηρίου. Να βρείτε πως μπορούμε να μειώσουμε και πώς να αυξήσουμε το ph του διαλύματος (με τα μέσα του εργαστηρίου) κατά μία μονάδα. 5. Σε ένα εργαστήριο διαθέτουμε : Διάλυμα Δ1 ΝΗ 1L συγκέντρωσης 1Μ Διάλυμα Δ ΝΗ 4 l 1L συγκέντρωσης 1Μ Στερεό ΝΗ 4 l Στερεό NaOH Αέριο Hl (stp) α. Να προτείνετε τρόπους παρασκευής ρυθμιστικού διαλύματος Δ ΝΗ /ΝΗ 4 l, όγκου 1L με ph=9 β. Να βρείτε με τα μέσα που διαθέτει το εργαστήριο πως μπορούμε: β1. Να μειώσουμε το ph του Δ κατά μία μονάδα β. Να αυξήσουμε το ph του Δ κατά μία μονάδα Σε όλες τις απαντήσεις θα πρέπει να αναφερθούν οι μάζες των στερεών σωμάτων που χρησιμοποιήσατε, ο όγκος του Hl(stp) που Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 146

28 147 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ Γενικά προβλήματα διαλυμάτων 1. Σε ένα εργαστήριο στους 5 ο διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα : Δ(1) 1L HOOH(K a =10 4 ) 1M, Δ() 1L H OOH(K a =10 5 ) 1M Δ() 1L RNH (K b =10 4 ) 1M, Δ(4) 1L NH (K b =10 5 ) 1M καθώς και αέριο Hl (stp) και στερεό NaOH α. Να προτείνετε τις πιθανές αναμείξεις διαλυμάτων που θα οδηγούσαν στο σχηματισμό διαλύματος με ph=7. β. Να βρεθεί το ph διαλύματος Δ(5) που θα προέκυπτε αν αναμειγνύαμε 50mL του Δ(1) με 500mL του Δ() και αραιώναμε με νερό μέχρι τελικού όγκου 1L γ. Να βρεθεί το ph διαλύματος Δ(6) που θα προέκυπτε αν αναμειγνύαμε 100mL του Δ() με το Δ(4) και αραιώναμε με νερό μέχρι τελικού όγκου L δ. Να βρεθεί το ph διαλύματος Δ(7) που θα προέκυπτε αν στο Δ() διαβιβάζαμε 11,L Hl σε stp συνθήκες ε.να βρεθεί το ph διαλύματος Δ(8) που θα προέκυπτε αν στο Δ(4) διαβιβάζαμε,4l (stp) Hl. στ. Αν στο Δ(8) προσθέσουμε σταδιακά 0g,μετά 40 g και τελικά 80g στερεού NaOH. Να βρείτε σε κάθε περίπτωση το ph του Δ(8). Πως μεταβάλλεται το ph=; ζ. Να βρεθεί το ph του διαλύματος Δ(9) που θα προέκυπτε αν προσθέταμε στο Δ(1) 40g στερεού NaOH. η. Αν στο Δ(9) διαβιβάσουμε σταδιακά : αρχικά 11,L (stp) Hl, μετά,4l Hl και τελικά 44,8L Hl. Να βρείτε σε κάθε περίπτωση το ph του Δ (9). Πως μεταβάλλεται το ph=; θ. Να βρεθεί το ph του διαλύματος Δ(10) που θα προκύψει αν στο διάλυμα Δ() προσθέταμε 0g στερεού NaOH. ι. Με τα μέσα του εργαστηρίου που διαθέτουμε να βρείτε πως μπορούμε να ελαττώσουμε το ph του Δ(10) κατά μία μονάδα και πως μπορούμε να αυξήσουμε το ph του Δ(10) κατά μία μονάδα. ια. Να βρείτε τη μεταβολή στο ph του Δ(10) αν το αραιώσουμε σε διπλάσιο όγκο. ιβ. Αν και στο Δ(1) και στο Δ() προσθέσουμε από 40 g NaOH προκύπτουν τα διαλύματα Δ(11) και Δ(1). Να βρεθεί το ph του διαλύματος που προκύπτει κατά την ανάμειξη 100mL του Δ(11) με 10mL του Δ(1) και αραίωση μέχρι τελικού όγκου L Κατά την προσθήκη στερεού ή κατά τη διαβίβαση αερίου σε υδατικό διάλυμα δεν παρατηρείτε μεταβολή του όγκου του διαλύματος.. Διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα σε θερμοκρασία 5 ο α. Να χαρακτηριστούν τα παρακάτω διαλύματα ως όξινα ή βασικά. β. Χωρίζουμε το Δ1 σε δύο ίσα μέρη. Το 1 ο μέρος το αναμειγνύουμε με το Δ5,ενώ το ο μέρος με το Δ6 με αποτέλεσμα να προκύπτουν τα διαλύματα Δ7 και Δ8 αντίστοιχα. Να υπολογιστεί το ph των Δ7 και Δ8. γ. Χωρίζουμε το Δ4 σε δύο ίσα μέρη. Το 1 ο μέρος αναμειγνύεται με το Δ και μετά από αραίωση σε όγκο V=10L,προκύπτει το διάλυμα Δ9.Να υπολογιστεί το ph του Δ9. Το ο μέρος αναμειγνύεται με το Δ και προκύπτει διάλυμα Δ10 που αραιώνεται μέχρι τελικού όγκου V=10L. Να υπολογιστεί η τιμή ph του Δ10. Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 147

29 148 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ. Σε ένα εργαστήριο στους 5 0 διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα : α. Να γραφεί σε κάθε διάλυμα η χημική εξίσωση διάστασης ή ιοντισμού, η τιμή ph καθώς και ο βαθμός ιοντισμού α. β. Να προτείνετε τις πιθανές αναμείξεις διαλυμάτων κατά τις οποίες προκύπτει διάλυμα με ph=7 γ. Αναμειγνύουμε το Δ1 με το Δ και προκύπτει διάλυμα Δ8. Να υπολογιστεί η τιμή του ph στο Δ8 και ο βαθμός ιοντισμού του HF. Πως μεταβάλλεται η σταθερά Ka ; Αναμειγνύουμε το Δ8 με το Δ4 και αραιώνουμε το νέο διάλυμα Δ9 που προκύπτει μέχρι όγκου V=10L. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που συμβαίνουν στο Δ9 καθώς και να υπολογίσετε τη τιμή του ph και τον βαθμό ιοντισμού του HF. Πως μεταβάλλεται η σταθερά Ka ; δ. Αναμειγνύουμε το Δ1 με το Δ και προκύπτει διάλυμα Δ8. Να υπολογιστεί η τιμή του ph στο Δ8 και ο βαθμός ιοντισμού του HF. Πως μεταβάλλεται η σταθερά Ka ; Αναμειγνύουμε το Δ8 με το Δ4 και αραιώνουμε το νέο διάλυμα Δ9 που προκύπτει μέχρι όγκου V=10L. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που συμβαίνουν στο Δ9 καθώς και να υπολογίσετε τη τιμή του ph και τον βαθμό ιοντισμού του HF. Πως μεταβάλλεται η σταθερά Ka ; ε. Αναμειγνύουμε το Δ6 με το Δ7 και προκύπτει διάλυμα Δ10 που αραιώνεται μέχρι τελικού όγκου V=10L. Να υπολογιστεί η τιμή του ph του τελικού διαλύματος στ. Αναμειγνύουμε το Δ και το Δ5 με αποτέλεσμα να προκύπτει διάλυμα Δ11 που αραιώνεται μέχρι τελικού όγκου V=10L. Να βρείτε το ph του Δ11 και τους βαθμούς ιοντισμού των διαλυμένων ουσιών που περιέχονται σε αυτό. ζ. Αναμειγνύουμε Δ με Δ και Δ5 και αραιώνουμε μέχρι τελικού όγκου 10L με αποτέλεσμα να προκύπτει διάλυμα Δ1. Να υπολογιστεί το ph του διαλύματος. η. Αναμειγνύουμε το Δ1 με Δ6 και Δ4 και στη συνέχεια αραιώνουμε μέχρι τελικού όγκου V=10L με αποτέλεσμα να προκύπτει διάλυμα Δ1. Να υπολογιστεί η τιμή του ph του διαλύματος. Να υπολογιστεί η τιμή του ph του Δ1 στην υποθετική περίπτωση που αντί του Δ6 χρησιμοποιούσαμε το Δ7 Δίνονται : log 0, log 0,5 log4 0,6 log5 0,7 log6 0,8 log7 0,85 log8 0,9 log9 0,95 4. Διαθέτουμε υδατικά διαλύματα ασθενούς οξέος ΗΑ καθώς και υδατικά διάλυμα του άλας του NaA σε διαφορετικές θερμοκρασίες θ 1, θ,και θ. Ποια θερμοκρασία είναι ίση με 5 0, ποια μεγαλύτερη και ποια μικρότερη των 5 0 ; θ 0 1 : HA c=1m ph= NaA 1M poh=4 θ 0 : HA c=1m ph=,5 NaA 1M poh=4,5 θ 0 : HA c=1m ph=,5 NaA 1M poh=,5 Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 148

30 149 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ Ογκομέτρηση 1. Σε ένα εργαστήριο διαθέτετε δείκτες : Περιοχή Χρώμα ph Όξινης αλλαγής Μορφής χρώματος Χρώμα Αλκαλικής Μορφής Δείκτης1 5 κίτρινο κόκκινο Δείκτης 5,57,5 κυανό πράσινο Διαθέτουμε άχρωμο διάλυμα που θέλουμε να προσδιορίσουμε το ph. Σε δείγμα του διαλύματος αν προσθέσουμε το δείκτη1,αυτό χρωματίζεται κόκκινο. Σε δείγμα του διαλύματος αν προσθέσουμε το δείκτη,αυτό χρωματίζεται κυανό. Πόσο είναι περίπου το ph του διαλύματος ;. Σας δίνεται παρακάτω ένας πίνακας με δείκτες Δείκτης Αλλαγή χρώματος Περιοχή αλλαγής (ph) Πορτοκαλί του Κόκκινο Κίτρινο 4,6, μεθυλίου Φαινολοφθαλεΐνη Άχρωμο Ροδόχρωο 8,10,0 Κυανό της βρωμοθυμόλης Κίτρινο Κυανό 67,6 Σας δίνονται 4 ογκομετρήσεις: α. Προσδιορισμός άγνωστης συγκέντρωσης διαλύματος ισχυρού οξέος με πρότυπο διάλυμα ισχυρής βάσης. β. Προσδιορισμός άγνωστης συγκέντρωσης διαλύματος ισχυρής βάσης με πρότυπο διάλυμα ισχυρού οξέος. γ. Προσδιορισμός άγνωστης συγκέντρωσης διαλύματος ασθενούς οξέος με πρότυπο διάλυμα ισχυρής βάσης. δ. Προσδιορισμός άγνωστης συγκέντρωσης διαλύματος ασθενούς βάσης με πρότυπο διάλυμα ισχυρού οξέος. Να σημειώσετε με το γράμμα ( α, β,γ και δ) ποιον δείκτη θα χρησιμοποιούσατε για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου σημείου σε κάθε ογκομέτρηση. Επίσης να σημειώσετε και το ph του ισοδύναμου σημείου Φαινολοφθαλεΐνη: Πορτοκαλί του μεθυλίου: Κυανό της βρωμοθυμόλης: ph=7: ph>7: ph<7: Υπάρχει διαφορά μεταξύ τελικού και ισοδύναμου σημείου και αν ναι, ποια είναι αυτή ;. Να υπολογιστεί το ph διαλύματος που προκύπτει από την ανάμειξη 10mL διαλύματος NaOH 0,1Μ με 5mL διαλύματος Hl 0,1M Λύση: Η αντίδραση μεταξύ ισχυρού οξέος και ισχυρής βάσης είναι ουσιαστικά μονόδρομη. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. n =0,05L 0,1mol/L=0,005mol Hl nnaoh 0,01L 0,1mol/L=0,001mol Ποσότητα(mol) NaOH + Hl Nal + H O Αρχικά 0,001 0,005 Αντιδρούν 0,001 0,001 Παράγονται 0,001 0,001 Τελικά 0 0,0015 0,001 0,001 Παρατηρούμε ότι αντιδρά ολόκληρη η ποσότητα NaOH. Η συγκέντρωση των Η Ο + καθορίζεται από το Hl Ποσότητα(mol) Hl + H O H O + + l 0,0015 0,0015 O όγκος του διαλύματος είναι 10mL+5mL=5mL + 0,0015mol [HO ]= 0,049M 0,05L + ph=log[ho ]=log(0,049)=1,68. Α. Να υπολογιστεί το ph διαλύματος που προκύπτει από την ανάμειξη 100mL διαλύματος NaOH 0,1Μ με 100mL διαλύματος Hl 0,1M. Β. Να υπολογιστεί το ph διαλύματος που προκύπτει από την ανάμειξη 40mL διαλύματος NaOH 0,1Μ με 5mL διαλύματος Hl 0,1M. 4. Να υπολογιστεί το ph στο ισοδύναμο σημείο όταν 5mL διαλύματος 0,1M ασθενούς οξέος ΗΑ (Κ a =1, ) ογκομετρούνται με διάλυμα NaOH 0,1M. Λύση : Στο ισοδύναμο σημείο έχουμε την πλήρη εξουδετέρωση του ΗΑ από το NaOH. HA + NaOH NaA + H O Σύμφωνα με την αντίδραση εξουδετέρωσης κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν n HA =n NaOH 0,05 0,1= n NaOH Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 149

31 150 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ Ποσότητα(moles) HA + NaOH NaA + H O 0,005 0,005 0,005 Ποσότητα(moles) NaA Na + + A 0,005 0,005 [A ]=0,005/0,05=0,05M Το ιόν Α υδρολύεται με Κ h =7, ,υπολογίζουμε το ph=8,78 (Δες παράδειγμα υδρόλυσης ιόντος.) 5. Να βρεθεί το ph στο ισοδύναμο σημείο όταν 50mL διαλύματος HF 0,M ογκομετρούνται με διάλυμα NaOH 0,M (Κ ahf =10 4, 5 o ) 6. Κατά την ογκομέτρηση 5mL διαλύματος ΝΗ 0,1Μ από διάλυμα Hl 0,1M, να υπολογίσετε το ph του διαλύματος στους 5 ο..: α. Πριν την προσθήκη Hl β. Μετά την προσθήκη 1mL διαλύματος Hl 0,1M γ. Στο ισοδύναμο σημείο δ. Μετά την προσθήκη 1mL διαλύματος Hl 0,1Μ Δίνεται Κ bnh =1, (5 o ) Λύση: Για να λύσουμε το παραπάνω πρόβλημα πρέπει να κομματιάσουμε το πρόβλημα σε τέσσερα διαφορετικά μέρη Μέρος 1 ο : Πριν τη προσθήκη του Hl, έχουμε διάλυμα ασθενούς βάσης της ΝΗ, βρίσκουμε το ph. Μέρος ο : Κατά την προσθήκη 1mL διαλύματος Hl, έχουμε την αντίδραση : ΝΗ + Hl NH 4 l Το Hl αντιδρά πλήρως με περίσσεια ΝΗ προς σχηματισμό ΝΗ 4 l που διίσταται πλήρως σε ΝΗ 4 + και l. Στο διάλυμα υπάρχει η ΝΗ σε συγκέντρωση 0,05Μ και τα ιόντα NH 4 + σε συγκέντρωση 0,0Μ. Έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα με ph=9,9. Μέρος ο Στο ισοδύναμο σημείο έχουμε την πλήρη εξουδετέρωση της ΝΗ από το Hl. Στο διάλυμα υπάρχουν μόνο τα ιόντα ΝΗ 4 + και l. Τα ιόντα NH 4 + υδρολύονται και το ph=5,8 Μέρος 4 ο Κατά την προσθήκη 1mL Hl 0,1M έχουμε Ποσότητα (moles) Hl + NH NH 4 l 0,001 0,005 Αντιδρούν 0,005 0,005 Παράγονται 0,005 Τελικά 0,0006 0,005 Όταν περισσεύει ισχυρό οξύ, αυτό καθορίζει τη συγκέντρωση των Η Ο +,άρα και το ph. + 0,0006mol [HO ]= 1,1 10 M 0,056L + ph=log[ho ]=1,96 7. Κατά την ογκομέτρηση 50mL διαλύματος ΝΗ 0,Μ από διάλυμα Hl 0,M, να υπολογίσετε το ph του διαλύματος στους 5 ο..: α. Πριν την προσθήκη Hl β. Μετά την προσθήκη όγκου διαλύματος Hl μισού σε σχέση με τον όγκο που προσθέτουμε στο ισοδύναμο σημείο γ. Στο ισοδύναμο σημείο δ. Μετά την προσθήκη 150mL διαλύματος Hl 0,Μ Δίνεται Κ bnh =10 5 (5 o ) Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 150

32 151 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ 8. Σας δίνονται τα παρακάτω διαλύματα άγνωστης συγκέντρωσης καθώς και πρότυπα διαλύματα συγκέντρωσης Μ στους 5 0. γ. Σας δίνονται οι παρακάτω δείκτες Δείκτης pk Όρια ph Χρώμα όξινης Κυανό της Θυμόλης 1,6 1,,8 μορφής Ερυθρό Χρώμα βασικής μορφής Κίτρινο Πορτοκαλί του Μεθυλίου,5,14,5 Ερυθρό Κίτρινο Πράσινο Βρωμοκρεσόλης 4,7,85,5 Κίτρινο Κυανό Ερυθρό του Μεθυλίου 5,0 4,6, Ερυθρό Κίτρινο Κυανό Βρωμοθυμόλης 7,1 6,07,6 Κίτρινο Κυανό Κυανό Θυμόλης 8,9 8,09,6 Κίτρινο Κυανό Φαινολοφθαλεΐνη 9, 8,10,0 Άχρωμο Ρόδινο Κίτρινο Αλιζαρίνης 10,01,1 Κίτρινο Μωβ Ποιος δείκτης (ή δείκτες) είναι κατάλληλος (ή κατάλληλοι) για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου σημείου σε κάθε μία από τις ογκομετρήσεις του θέματος ;Αφού επιλέξετε τον κατάλληλο δείκτη,για το δείκτη που επιλέξετε, να βρείτε το χρώμα του διαλύματος μετά την προσθήκη 5mL πρότυπου διαλύματος, στο ισοδύναμο σημείο και μετά την προσθήκη 75mL πρότυπου διαλύματος. Ποιο πρότυπο διάλυμα θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε περίπτωση για τον προσδιορισμό της άγνωστης συγκέντρωσης των διαλυμάτων Δ1, Δ, Δ, Δ4, Δ5 και Δ6 ; α. Αν σε κάθε περίπτωση ο όγκος του πρότυπου διαλύματος που απαιτήθηκε για την ογκομέτρηση ήταν 50mL, να προσδιοριστεί η άγνωστη συγκέντρωση όλων των διαλυμάτων καθώς και το ph στο ισοδύναμο σημείο. β. Να βρεθεί σε κάθε περίπτωση το ph που προκύπτει όταν προστέθηκαν 5mL πρότυπου διαλύματος. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα ; Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Σελίδα 151

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις από το 2001 ως το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 1 2 1. ΣΩΣΤΟ (Σ) ή ΛΑΘΟΣ (Λ); Αιτιολογήστε σύντομα. 1.1 Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Απαντήσεις των ερωτήσεων από πανελλήνιες 2001 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ. 4. δ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Β περιοδικός πίνακας Γ ηλεκτρονικοί τύποι Δ υβριδικά τροχιακά- μοριακά τροχιακά Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

) σχηματίζονται : α. Ένας σ και δύο π δεσμοί β. Τρεις σ δεσμοί γ. Ένας π και δύο σ δεσμοί δ. Τρεις π δεσμοί.

) σχηματίζονται : α. Ένας σ και δύο π δεσμοί β. Τρεις σ δεσμοί γ. Ένας π και δύο σ δεσμοί δ. Τρεις π δεσμοί. ΘΕΜΑΤΑ Θγ 1 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων με κβαντικούς αριθμούς n= και m s = -½ είναι : α. οκτώ β. τέσσερα γ. δύο δ. ένα 1.. Από τα επόμενα χημικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1 ο Κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1. Η εξίσωση E = h v μας δίνει την ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 2. H κβαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 11 /2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Thomson (σταφιδόψωμο) Rutherford (πλανητικό μοντέλο) Bohr (επιτρεπόμενες τροχιές ενεργειακές στάθμες) Κβαντομηχανική β ή (τροχιακό) ρχ 24/9/2008 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bohr 1η Συνθήκη (Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή: α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου δ. NaOH - CH 3 COONa. Μονάδες 5

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου δ. NaOH - CH 3 COONa. Μονάδες 5 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Το πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Τάξη: Γ Γενικού Λυκείου Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσμών αντιστοιχεί στο μόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π

1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσμών αντιστοιχεί στο μόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δομή Ατόμων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσμών αντιστοιχεί στο μόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) Δίνονται τα στοιχεία H, O, Cl που έχουν ατομικούς

Διαβάστε περισσότερα

Να βρείτε και να δικαιολογήσετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία: CH 3 COO (aq) +ΝΗ 4

Να βρείτε και να δικαιολογήσετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία: CH 3 COO (aq) +ΝΗ 4 Θέ μα 1 ο Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Τα ατομικά τροχιακά 1s και 2p διαφέρουν α. κατά το σχήμα. β. κατά το μέγεθος. γ. κατά τον προσανατολισμό στο χώρο. δ. σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 008 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα ο Για τις ερωτήσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Tο ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Με προσθήκη νερού δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία προσανατολισμού

Χημεία προσανατολισμού Χημεία προσανατολισμού ΘΕΜΑ Α Για τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1-1.9 γράψτε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ποια από τις ακόλουθες μεταπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Li β. 1s 2 2p N + γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Si δ. 1s 2 2s 2 2p Cl - 5.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Li β. 1s 2 2p N + γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Si δ. 1s 2 2s 2 2p Cl - 5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ οµή Ατόµων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσµών αντιστοιχεί στο µόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) ίνονται τα στοιχεία H, O, Cl που έχουν ατοµικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ο άργυρος εμφανίζεται στη φύση υπό τη μορφή δύο ισοτόπων τα οποία έχουν ατομικές μάζες 106,905 amu και 108,905 amu. (α) Γράψτε το σύμβολο για καθένα ισότοπο του αργύρου

Διαβάστε περισσότερα

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 02 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Στέφανος Γεροντόπουλος, Μαρία Ρήγα, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Σύμφωνα με τη μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Αρχές δόµησης πολυηλεκτρονιακών ατόµων 39. 2 o Αρχές δόµησης Πολυηλεκτρονιακών ατόµων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η συµπλήρωση των τροχιακών ενός ατόµου µε ηλεκτρόνια γίνεται µε βάση την αρχή ηλεκτρονιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 2 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 2 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Σημειώστε πάνω στα θέματα την σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.6 1.1. Η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 31 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Πέµπτη, 31 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 007 Πέµπτη, Μαΐου 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 09 /03 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Δεδομένα: Α.Β.: Ο = 15,9994 amu, S = 32,066 amu Εξίσωση του Bohr για τα επίπεδα ενέργειας του ατόμου Η: E = R H /n 2 Σχετική ισχύς οξέων (ελάττωση από αριστερά προς τα δεξιά):

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 003 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Τι είδους τροχιακό περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

! Η θεωρία αυτή καλύπτεται στο σχολικό βιβλίο, στις αντιδράσεις αντικατάστασης στην

! Η θεωρία αυτή καλύπτεται στο σχολικό βιβλίο, στις αντιδράσεις αντικατάστασης στην Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 01 Επαναληπτικές Θέμα ο Α1. Β Α. γ Α. β Α4. α Α5: α. Τα προκύπτοντα υβριδικά τροχιακά διαφέρουν από τα ατομικά τροχιακά από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1.

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1. Βαθμός ιοντισμού Ο ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης στο νερό μπορεί να είναι πλήρης ή μερικώς. Ένα μέτρο έκφρασης της ισχύος των ηλεκτρολυτών, κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι ο βαθμός ιοντισμού (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH. Μονάδες 5 δ. NaOH CH 3 COONa. Μονάδες 5

β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH. Μονάδες 5 δ. NaOH CH 3 COONa. Μονάδες 5 AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Διδάκτωρ Χημικός

Επιμέλεια: Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Διδάκτωρ Χημικός Απάντηση θέματος A: A1.β, Α.α, Α.δ, Α4.β, Α5. α. Σωστό, β. Σωστό, γ. Λάθος, δ. Λάθος, ε. Σωστό Σχόλιο [Π1]: 4 x5 = 0 μονάδες Σχόλιο [Π]: 1 x5 = 5 μονάδες Απάντηση θέματος Β: Β1: α) κάνω την κατανομή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ οµή Ατόµων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσµών αντιστοιχεί στο µόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) ίνονται τα στοιχεία H, O, Cl

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων.

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Η ισχύς ενός οξέος σε υδατικό διάλυμα περιγράφεται από τη σταθερά ισορροπίας ιοντισμού του οξέος. Σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Tο ηλεκτρόνιο της

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης 1 Γενικές εξετάσεις 006 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 31 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Σάββατο, 31 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 008 Σάββατο, Μαΐου 008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund; Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 6 Χ Η Μ Ε Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 0 0 1 6 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 17. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. Ηλεκτρόνιο ατόµου του υδρογόνου που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση απορροφά ένα φωτόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση.

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. ΜΑΘΗΜΑ...ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. NH + HCl NH + Cl + 3 4 H 0+ HCOOH H + HCOO + 2 3 NH + H O NH + H O + + 4 2 3 3 HPO

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

4 o. Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 87.

4 o. Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 87. 87 4 o Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Πρίν τη διατύπωση της κβαντικής θεωρίας και την εισαγωγή της έννοιας του ατοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 009 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα ο Για τις ερωτήσεις. -. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Οι ορτανσίες σε όξινα εδάφη έχουν μπλε άνθη, σε βασικά ροζ και σε ουδέτερα μοβ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Ιοντικά υδατικά διαλύματα Ιοντικές ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΪΟΥ 007 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Πόσα ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau)

Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau) Ηλεκτρονιακή δόμηση Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα. Γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας τρεις αρχές (aufbeau) Απαγορευτική αρχή Pauli Αρχή ελάχιστης ενέργειας Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02 11-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Γιώργος Καντώνης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Tα τροχιακά 2p και 2p y ενός ατόμου διαφέρουν:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΪΟΥ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης

ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΓΕΛ Οκτώβριος 014 ΧΗΜΕΙΑ θετικής κατεύθυνσης Α1. β Α. δ Α3. δ Α4. γ Α5. γ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β Β1α) Λάθος Η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου είναι μέγιστη κοντά στον πυρήνα άρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΧΗΜΕΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος

Επίδραση κοινού ιόντος Επίδραση κοινού ιόντος Έστω υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ. Στο διάλυμα αυτό υπάρχει η ιοντική ισορροπία: ΗΑ + Η 2 Ο Α - + Η 3 Ο + (1) c o -x x x Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε έστω άλας NaA σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 1 2002 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2 200 2004 4 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2005 5 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 6 2006 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 7 8 2007 (Σωστό-Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

5. ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius

5. ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius 5. ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry Οξέα και βάσεις κατά Lewis Σχετική ισχύς οξέων και βάσεων Μοριακή δομή και ισχύς οξέων Αυτοϊοντισμός του

Διαβάστε περισσότερα

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ατοµικό πρότυπο του Bohr 1 η συνθήκη (µηχανική συνθήκη): Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0//03 ΘΕΜΑ Α Α. δ A. α A3. α A4. γ A5. i) Σύµφωνα µε τον Lewis: Οξέα είναι ουσίες που είναι δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / 05 / 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 1 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.0.011 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ. Α1. H ένωση HC C C(CΗ 3 ) CΗ 2 έχει α. 8σ και 3π δεσμούς. β. 9σ και 4π δεσμούς. γ. 10σ και 3π δεσμούς. δ. 11σ και 2π δεσμούς.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ. Α1. H ένωση HC C C(CΗ 3 ) CΗ 2 έχει α. 8σ και 3π δεσμούς. β. 9σ και 4π δεσμούς. γ. 10σ και 3π δεσμούς. δ. 11σ και 2π δεσμούς. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Θέμα 1 ο 1. Η θεωρία De Brooglie υποστήριξε: i. Ότι το φως έχει σωματιδιακή φύση. ii. Ότι είναι αδύνατον να προσδιοριστούν ταυτόχρονα η

Διαβάστε περισσότερα