ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Li β. 1s 2 2p N + γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Si δ. 1s 2 2s 2 2p Cl - 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Li β. 1s 2 2p N + γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Si δ. 1s 2 2s 2 2p Cl - 5."

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ οµή Ατόµων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσµών αντιστοιχεί στο µόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) ίνονται τα στοιχεία H, O, Cl που έχουν ατοµικούς αριθµούς 1, 8, 17, αντίστοιχα. i) Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των παραπάνω στοιχείων στη θεµελιώδη κατάσταση και να αναφέρετε ονοµαστικά τις αρχές και τον κανόνα της ηλεκτρονιακής δόµησης. ii) Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του χλωριώδους οξέος (HClO 2 ). 3) Το πλήθος των ατοµικών τροχιακών στις στιβάδες L και Μ είναι αντίστοιχα: α. 4 και 9 β. 4 και 10 γ. 8 και 18 δ. 4 και 8. 4) Να αντιστοιχίσετε σε κάθε ηλεκτρονιακή δοµή της Στήλης Ι το σωστό σώµα (στοιχείο σε θεµελιώδη ή διεγερµένη κατάσταση, ιόν) της Στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράµµα της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Li β. 1s 2 2p N + γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Si δ. 1s 2 2s 2 2p Cl S 5) Για να µελετηθούν τα οξέα ορθοπυριτικό (Η 4 SiO 4 ) και φωσφορικό (H 3 PO 4 ), δίνονται οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων Η=1, Ο=8, Si=14, Ρ=15. iii) Να ταξινοµήσετε τα ηλεκτρόνια κάθε στοιχείου σε στιβάδες και υποστιβάδες iv) Να εντάξετε τα στοιχεία σε περιόδους, κύριες οµάδες και τοµείς του Περιοδικού Πίνακα. v) Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των παραπάνω οξέων. 6) Για κύριο κβαντικό αριθµό n = 2, ο δευτερεύων ή αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός l µπορεί να πάρει τις τιµές: α. 1 και 2 β. 0 και 1 γ. 0, 1 και 2 δ. 0 και 2 ylikonet.gr 1

2 7) Η ηλεκτρονιακή δοµή (διαµόρφωση) του φθορίου (ατοµικός αριθµός = 9), σε θεµελιώδη κατάσταση, είναι: α. 1s 2 2s2 2p3 3s 2 β. 1s 2 2s 2 2p 4 3s 1 γ. 1s 2 2s 2 2p5 δ. καµιά από τις παραπάνω 8) Ποια από τις παρακάτω υποστιβάδες έχει τη χαµηλότερη ενέργεια; α. 2s β. 3s γ. 2p δ. 1s 9) Ο µαγνητικός κβαντικός αριθµός (m l ) καθορίζει i) την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου (spin). ii) τον προσανατολισµό του ηλεκτρονιακού νέφους (τροχιακού) σε σχέση µε τους άξονες x,y,z. iii) το µέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους (τροχιακού). iv) το σχήµα του ηλεκτρονιακού νέφους (τροχιακού). 10) Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε ένα τροχιακό, είναι: i) 2. ii) 14. iii) 10. iv) 6. 11) Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές αποδίδει τη δοµή ατόµου στοιχείου του τοµέα s στη θεµελιώδη κατάσταση; i) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2. ii) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1. iii) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2. iv) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 3. 12) Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή, σε υποστιβάδες, του ιόντος 26Fe 2+. Να γράψετε τις τετράδες των κβαντικών αριθµών των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας του ατόµου 26 Fe στη θεµελιώδη κατάσταση. 13) Η µάζα του πρωτονίου (m p ) είναι 1836 φορές µεγαλύτερη από τη µάζα του ηλεκτρονίου (m e ). Αν τα δύο αυτά σωµατίδια κινούνται µε την ίδια ταχύτητα, ποια είναι η σχέση των αντιστοίχων µηκών κύµατος λ p και λ e, σύµφωνα µε την κυµατική θεωρία της ύλης του de Broglie; α. λ e =1836λ p β. λ e = 3 18 λ 3 p 6 γ. λ e =λ p δ. λ e = λ. 14) Η κατανοµή των ηλεκτρονίων του ατόµου του οξυγόνου (Z = 8) στη θεµελιώδη κατάσταση παριστάνεται µε τον συµβολισµό: p ylikonet.gr 2

3 1s 2s 2p α. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) β. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) α. Στα πολυηλεκτρονικά άτοµα οι ενεργειακές στάθµες των υποστιβάδων της ίδιας στιβάδας ταυτίζονται. β. Ο δευτερεύων ή αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός καθορίζει τον προσανατολισµό του ηλεκτρονιακού νέφους. γ. Η ενέργεια πρώτου ιοντισµού του 11 Να είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια πρώτου ιοντισµού του 19 Κ. 15) Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτοµο ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων µε κβαντικούς αριθµούς n=2 και m s = είναι: α. οκτώ β. Τέσσερα γ. ύο δ. ένα Από τα επόµενα χηµικά στοιχεία τη µικρότερη ατοµική ακτίνα έχει το στοιχείο: α. 6 C β. 8 Ο γ. 9 F δ. 17 Cl 16) Στα στοιχεία της ίδιας οµάδας του Περιοδικού Πίνακα, η ενέργεια πρώτου ιοντισµού αυξάνεται µε την αύξηση του ατοµικού αριθµού (Ζ). Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 17) Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των ενώσεων: NH 4 Cl, HCN, H 2 SO 4. ίνονται: 1H, 7 N, 17 Cl, 6 C, 16 S, 8 O. 18) Τα στοιχεία Α, Β, Γ, έχουν διαδοχικούς ατοµικούς αριθµούς. Τα Α, Β, Γ, ανήκουν στην 2 η περίοδο του περιοδικού πίνακα και το στην 3 η περίοδο. Ζητούνται: α. Ο ατοµικός αριθµός (Ζ) του κάθε στοιχείου. β. Η ηλεκτρονιακή δοµή του κάθε στοιχείου. 19) Τα ατοµικά τροχιακά 1s και 3s διαφέρουν α. κατά το σχήµα. β. κατά το µέγεθος. γ. κατά τον προσανατολισµό στο χώρο. δ. σε όλα τα παραπάνω. 20) Τα στοιχεία Α, Β, Γ, έχουν διαδοχικούς ατοµικούς αριθµούς. Τα Α, Β, Γ, ανήκουν στην 2 η περίοδο του περιοδικού πίνακα και το στην 3 η περίοδο. Ζητούνται: ylikonet.gr 3

4 α. Ο ατοµικός αριθµός (Ζ) του κάθε στοιχείου. β. Η ηλεκτρονιακή δοµή του κάθε στοιχείου. 21) Στο ιόν 26 Fe 2+ ο αριθµός των ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 3d και στη θεµελιώδη κατάσταση είναι: α. 2 β. 5 γ. 3 δ. 6 22) Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών (n, l, m l, m s ) δεν είναι επιτρεπτή για ένα ηλεκτρόνιο σε ένα άτοµο ; α. (4, 2, 2, + ½ ) β. (4, 1, 0, - ½ ) γ. (4, 2, 3, ½ ) δ. (4, 3, 2, - ½ ) 23) ίνεται ο παρακάτω πίνακας: α. Να εξηγήσετε γιατί ισχύει η διάταξη E i1 < E i2 < E i3 για τις ενέργειες ιοντισµού. β. Να εξηγήσετε γιατί η ενέργεια πρώτου ιοντισµού του 3 Li είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια πρώτου ιοντισµού του 11 Νa. 24) Σωστού - λάθους i) Ο κβαντικός αριθµός του spin (m s ) συµµετέχει στη διαµόρφωση της τιµής της ενέργειας του ηλεκτρονίου. ii) Για το άτοµο του οξυγόνου ( 8 Ο), στη θεµελιώδη κατάσταση, η κατανοµή των ηλεκτρονίων είναι: 1s 2 2s p x 2p y. iii) Στοιχεία µετάπτωσης είναι τα στοιχεία που καταλαµβάνουν τον τοµέα d του περιοδικού πίνακα. iv) Στοιχείο που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση και έχει ηλεκτρονιακή δοµή 1s 2 2s 2 2p 3, ανήκει στην οµάδα 13 (ΠΙΑ) του Περιοδικού Πίνακα. 25) Σωστού λάθους i) Ο κβαντικός αριθµός του spin δεν συµµετέχει στη διαµόρφωση της τιµής της ενέργειας του ηλεκτρονίου, ούτε στον καθορισµό του τροχιακού. ii) Το τροχιακό 1s και το τροχιακό 2s έχουν ίδιο σχήµα και ίδια ενέργεια. iii) H ενέργεια του πρώτου ιοντισµού έχει µεγαλύτερη τιµή από την τιµή της ενέργειας του δεύτερου ιοντισµού. iv) Κατά µήκος µιας περιόδου του περιοδικού πίνακα η ατοµική ακτίνα ελαττώνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. v) Σύµφωνα µε την απαγορευτική αρχή του Pauli είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτοµο δύο ηλεκτρόνια µε ίδια τετράδα κβαντικών αριθµών. 26) Σωστού λάθους Ενέργειες ιοντισµού (MJ/mol) Li (g) Li + (g) + e E i1 = 0,52 Li + (g) Li 2+ (g) + e E i2 = 7,30 Li 2+ (g) Li 3+ (g) + e E i3 = 11,81 i) Ο αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου καθορίζει τον αριθµό της περιόδου, στην οποία ανήκει το στοιχείο. ylikonet.gr 4

5 ii) Τα µέταλλα έχουν σχετικά υψηλές τιµές ενέργειας ιοντισµού. iii) Οι π δεσµοί είναι ασθενέστεροι των σ δεσµών. 27) Σωστού λάθους i) Σε µια οµάδα του περιοδικού πίνακα η ατοµική ακτίνα ελαττώνεται καθώς προχωρούµε από πάνω προς τα κάτω. ii) Ο κβαντικός αριθµός του spin δεν συµµετέχει στη διαµόρφωση της τιµής της ενέργειας του ηλεκτρονίου, ούτε στον καθορισµό του τροχιακού. iii) Το τροχιακό 1s και το τροχιακό 2s έχουν ίδιο σχήµα και ίδια ενέργεια. iv) Τα τροχιακά µε τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθµό n συγκροτούν µια υποστιβάδα. v) Η ηλεκτρονιακή δόµηση των πολυηλεκτρονιακών ατόµων στη θεµελιώδη κατάσταση γίνεται µόνο µε βάση την απαγορευτική αρχή του Pauli. 28) Από τα στοιχεία 17 CΙ και 35 Br που ανήκουν στην ίδια οµάδα του περιοδικού πίνακα, το 17 CΙ έχει τη µικρότερη ατοµική ακτίνα. 29) ίνονται τα στοιχεία 20 Ca και 21 Sc. i) Ποιες είναι οι ηλεκτρονιακές δοµές των στοιχείων αυτών στη θεµελιώδη κατάσταση; ii) Ποιο από τα δύο αυτά στοιχεία έχει τη µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. iii) Να γραφούν οι ηλεκτρονιακές δοµές των ιόντων Ca 2+ και Sc ) Τα ατοµικά τροχιακά 2s και 2p x του 7 Ν α. έχουν το ίδιο σχήµα. β. έχουν την ίδια ενέργεια. γ. έχουν τον ίδιο προσανατολισµό στο χώρο. δ. διαφέρουν σε όλα τα παραπάνω. 31) ίδονται τα στοιχεία 8 Α και 16 Β και ζητούνται: α. σε ποια περίοδο και σε ποιο τοµέα του περιοδικού πίνακα ανήκει το καθένα απ' αυτά. β. ο ηλεκτρονιακός τύπος κατά Lewis, της ένωσης ΒΑ 2. 32) Σε ένα άτοµο, ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που χαρακτηρίζονται από τους κβαντικούς αριθµούς n=2 και m l = -1 είναι α. 1 β. 2 γ. 4 δ. 6 33) ίνονται τα άτοµα 9 F, 8 O και 7 Ν στη θεµελιώδη κατάσταση. α. Ποια είναι η κατανοµή των ηλεκτρονίων τους σε υποστιβάδες; β. Να κατατάξετε τα άτοµα 9 F, 8 O και 7 Ν κατά σειρά αυξανόµενης ατοµικής ακτίνας (µονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 4). γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης NOF, αν δίνεται ότι το άτοµο του αζώτου είναι το κεντρικό άτοµο του µορίου. 34) Να αντιστοιχίσετε καθένα από τα στοιχεία της Στήλης Ι µε τον αριθµό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής τους στιβάδας που αναγράφεται στη Στήλη II, γράφοντας στο τετράδιο σας τον ylikonet.gr 5

6 αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράµµα της Στήλης II. ( ύο από τους αριθµούς της Στήλης II περισσεύουν). 35) Τι είδους τροχιακό περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθµούς n = 3 και /= 2; α. 3d β. 3f γ. 3ρ δ. 3s 36) Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί σε διεγερµένη κατάσταση του ατόµου του φθορίου ( 9 F); α. Is 2 2s 2 2p 6 β. Is 2 2s 2 2p 5 γ. Is 2 2s 1 2p 6 δ. 1s 1 2s 1 2p 7 37) Σωστού - λάθους α. Σε µια οµάδα του περιοδικού πίνακα η ατοµική ακτίνα αυξάνεται καθώς προχωρούµε από πάνω προς τα κάτω. β. Σε ένα ελεύθερο άτοµο, η ενέργεια δεύτερου ιοντισµού του (Ε i2 ) έχει µικρότερη τιµή από εκείνη του πρώτου ιοντισµού του (Ε i1 ), δηλαδή ισχύει Ε i2 <E i1. γ. Στοιχείο που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση και έχει ηλεκτρονιακή δοµή 1s 2 2s 2 2p 3, ανήκει στην οµάδα 13 (ΙΙΙ Α ) του Περιοδικού Πίνακα. δ. Σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική, τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα του ατόµου. 38) ίνονται τα χηµικά στοιχεία 11 Na και 17 Cl. i) Ποιες είναι οι ηλεκτρονιακές δοµές των παραπάνω στοιχείων στη θεµελιώδη κατάσταση; ii) Ποιο από τα δυο αυτά στοιχεία έχει τη µικρότερη ατοµική ακτίνα; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 39) Σε ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές παραβιάζονται η αρχή του Pauli και ο κανόνας του Hund; Στήλη Ι Στήλη II 1. 7Ν α Li β Ο γ Ne δ. 2 ε. 3 ylikonet.gr 6

7 3s 3p α. ( ) ( ) ( ) ( ) β. ( ) ( ) ( ) ( ) γ. ( ) ( ) ( ) ( ) δ. ( ) ( ) ( ) ( ) 40) ίνονται τα στοιχεία H, N και O που βρίσκονται: το H στην 1η περίοδο και 1η οµάδα (ΙΑ), το N στη 2 η περίοδο και 15η οµάδα (VA) και το O στη 2η περίοδο και 16η οµάδα (VIA) του περιοδικού πίνακα. α. Πώς κατανέµονται τα ηλεκτρόνια των στοιχείων H, N και O σε υποστιβάδες; (µονάδες 3) β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης HNO 2. (µονάδες 6) 41) Για κύριο κβαντικό αριθµό n=3, ο δευτερεύων ή αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός l µπορεί να πάρει τις τιµές α. 0, 1, 2, 3. β. 0, 1, 2. γ. 1, 2. δ. 1, 2, 3. 42) Η ηλεκτρονιακή δοµή που αναφέρεται στη θεµελιώδη κατάσταση του ατόµου του 5 Β είναι η 43) ίνονται τα στοιχεία 11 Νa και 16 S. 1s 2s 2p α. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) β. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) γ. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) δ. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) i) Να δώσετε την ηλεκτρονιακή τους δοµή (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες). ii) Σε ποιον τοµέα του περιοδικού πίνακα ανήκει το καθένα; iii) Να δώσετε τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης Νa 2 S. 44) Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε ένα τροχιακό, είναι: α. 2. β. 14. γ. 10. δ ) ίνονται τα στοιχεία 20 Ca και 21 Sc. i) Ποιες είναι οι ηλεκτρονιακές δοµές των στοιχείων αυτών στη θεµελιώδη κατάσταση; ii) Ποιο από τα δύο αυτά στοιχεία έχει τη µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. iii) Να γραφούν οι ηλεκτρονιακές δοµές των ιόντων Ca 2+ και Sc ) Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές αποδίδει τη δοµή ατόµου στοιχείου του τοµέα s στη θεµελιώδη κατάσταση; ylikonet.gr 7

8 α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2. β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1. γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2. δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 3. 47) Από τις παρακάτω υποστιβάδες τη χαµηλότερη ενέργεια έχει η υποστιβάδα i) 3d. ii) 3p. iii) 3s. iv) 4s. 48) ίνονται τα στοιχεία 8 Ο και 6 C. i) Να δώσετε την ηλεκτρονιακή τους δοµή (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες). ii) Σε ποια οµάδα και σε ποιον τοµέα του περιοδικού πίνακα ανήκει το καθένα; iii) Να δώσετε τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης CΟ 2. 49) Οι αριθµοί της Στήλης Ι αποτελούν τετράδα τιµών των κβαντικών αριθµών ενός ηλεκτρονίου. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης ΙΙ και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της Στήλης Ι, το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή τιµή του κάθε κβαντικού αριθµού. Στήλη Ι α l Στήλη ΙΙ β. +1/2 2. m l γ n δ m s 50) Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή ή λανθασµένη. i) Το ανιόν Α έχει ηλεκτρονιακή δοµή 1s 2 2s 2 2p 6. Το στοιχείο Α ανήκει στην οµάδα των ευγενών αερίων. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας ii) Η ένωση HClO έχει πέντε µη δεσµικά ζεύγη ηλεκτρονίων ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί: Η : 1 Cl : 17 Ο : 8 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 51) Ο αριθµός των τροχιακών σε µια f υποστιβάδα είναι α. 1. β. 3. γ. 5. δ ) Στη θεµελιώδη κατάσταση όλα τα ηλεκτρόνια σθένους ενός στοιχείου ανήκουν στην 3s υποστιβάδα. Το στοιχείο αυτό µπορεί να έχει ατοµικό αριθµό α. 8. β. 10. γ. 12. δ ) ίνονται τα στοιχεία Η, Ν, Ο µε ατοµικούς αριθµούς 1, 7, 8 αντίστοιχα. Να γράψετε: α. Τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των ατόµων Ν και Ο στη θεµελιώδη κατάσταση. β. Τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του νιτρώδους οξέος (ΗΝΟ 2 ). 54) Το στοιχείο 11 Νa έχει µικρότερη ατοµική ακτίνα από το στοιχείο 12 Μg. ylikonet.gr 8

9 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 55) Η ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου στοιχείου Σ σε θεµελιώδη κατάσταση είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2. Το στοιχείο Σ ανήκει στη: i) 2 η οµάδα, 5 η περίοδο και p τοµέα. ii) 5 η οµάδα, 2 η περίοδο και s τοµέα. iii) 2 η οµάδα, 5 η περίοδο και s τοµέα. iv) 5 η οµάδα, 2 η περίοδο και d τοµέα. 56) Στη θεµελιώδη κατάσταση το µοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου βρίσκεται στην υποστιβάδα 1s, διότι: i) το άτοµο του υδρογόνου διαθέτει µόνο s ατοµικά τροχιακά. ii) το άτοµο του υδρογόνου έχει σφαιρικό σχήµα. iii) η υποστιβάδα 1s χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη ενέργεια. iv) τα p τροχιακά του ατόµου του υδρογόνου είναι κατειληµµένα. 57) ίνονται τα στοιχεία Η, S και O µε ατοµικούς αριθµούς 1, 16 και 8 αντίστοιχα. i) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες στο άτοµο του S στη θεµελιώδη κατάσταση. Με βάση την παραπάνω κατανοµή, να υπολογίσετε πόσα µονήρη ηλεκτρόνια περιέχονται στο άτοµο του S και πόσα p ατοµικά τροχιακά του ατόµου του S περιέχουν ηλεκτρόνια. ii) Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του ιόντος. 58) ίνονται τα στοιχεία 7 N και 8 Ο. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες). β. Να δικαιολογήσετε ποιο από τα δύο άτοµα έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα. γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης ΗΝO 3. ίνεται ο ατοµικός αριθµός Η: 1, Ν: 7, Ο: 8. 59) Ο δευτερεύων κβαντικός αριθµός (l) καθορίζει α. τον προσανατολισµό του ηλεκτρονιακού νέφους. β. την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου. γ. το σχήµα του ηλεκτρονιακού νέφους. δ. το µέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους. 60) Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m ; = 1 ; α. 6. β. 8. γ. 4. δ ) H ηλεκτρονιακή δοµή του 25 Μn 2+ στη θεµελιώδη κατάσταση είναι α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5. β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 4s 2. ylikonet.gr 9

10 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 1. δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 3d 4 4s 2. 62) α. Πόσα στοιχεία στη θεµελιώδη κατάσταση έχουν τρία µονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα Μ και ποιοι είναι οι ατοµικοί τους αριθµοί; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β. Ένα από τα στοιχεία αυτά ανήκει στον τοµέα p του περιοδικού πίνακα. Ποιος είναι ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου που ανήκει στην ίδια οµάδα µε αυτό και έχει µεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού (Ε i1 ); (µονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 63) Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των παρακάτω ενώσεων: NH 4 NO 3, HCN, HClO 4. ίνονται: 7 Ν, 1 Η, 8 Ο, 6 C, 17 Cl. 64) Ποιο από τα παρακάτω ατοµικά τροχιακά ενός πολυηλεκτρονιακού ατόµου στη θεµελιώδη κατάσταση έχει τη µεγαλύτερη ενέργεια; (οι αριθµοί στην παρένθεση αντιστοιχούν στους τρεις πρώτους κβαντικούς αριθµούς). α. (3, 1, 0) β. (3, 2, 0) γ. (3, 0, 1) δ. (4, 0, 0) 65) Σωστού - λάθους i) Η ηλεκτρονιακή δοµή της εξωτερικής στιβάδας όλων των ευγενών αερίων είναι ns 2 np 6. ii) Τα υβριδικά τροχιακά έχουν την ίδια ενέργεια, µορφή και προσανατολισµό µε τα ατοµικά τροχιακά από τα οποία προκύπτουν. iii) Ο σ δεσµός είναι ισχυρότερος του π δεσµού, διότι στην περίπτωση του σ δεσµού επιτυγχάνεται µεγαλύτερη επικάλυψη τροχιακών από την περίπτωση του π δεσµού. iv) Η δεύτερη ενέργεια ιοντισµού ενός ατόµου έχει µεγαλύτερη τιµή από την πρώτη ενέργεια ιοντισµού του ιδίου ατόµου. 66) Σωστού λάθους. i) Ατοµικά τροχιακά που έχουν τους ίδιους κβαντικούς αριθµούς n και l ανήκουν στην ίδια υποστιβάδα ή υποφλοιό. ii) Στο µόριο του αιθενίου υπάρχει ένας δεσµός π, ενώ στο µόριο του πολυαιθενίου υπάρχουν µόνο δεσµοί σ. iii) Κατά τις αντιδράσεις προσθήκης σε διπλό δεσµό άνθρακα άνθρακα, ο υβριδισµός των ατόµων C του διπλού δεσµού µεταβάλλεται από sp 2 σε sp 3. iv) Ένα χηµικό στοιχείο ανήκει στον τοµέα s, όταν είναι συµπληρωµένες όλες οι s υποστιβάδες του. v) Σε κάθε τιµή του µαγνητικού κβαντικού αριθµού (m l ) αντιστοιχούν δύο τροχιακά. 67) Σωστού λάθους i) Η τιµή της ενέργειας πρώτου ιοντισµού αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε µια οµάδα του περιοδικού πίνακα. ii) Ο αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός l καθορίζει το σχήµα του τροχιακού. iii) Σε µια περίοδο του περιοδικού πίνακα η ενέργεια πρώτου ιοντισµού (Ε i1 ) µειώνεται µε την αύξηση του ατοµικού αριθµού δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά. iv) Η ατοµική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά κατά µήκος µιας περιόδου του περιοδικού πίνακα. ylikonet.gr 10

11 68) ίνονται τα στοιχεία 8 O, 11 Νa, 12 Mg και 16 S. α. Nα διατάξετε τα στοιχεία αυτά κατά αυξανόµενη ενέργεια πρώτου ιοντισµού (Μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των οξειδίων Na 2 O, MgO και SO 3. Να χαρακτηριστεί καθένα από το οξείδια αυτά ως όξινο ή βασικό. 69) Ποια από τις παρακάτω τριάδες των κβαντικών αριθµών (n, l, m ) δεν αντιστοιχεί σε ατοµικό l τροχιακό; α. (2, 1, 1) β. (5, 2, 1) γ. (3, 2, 1) δ. (3, 1, 2) 70) Το σύνολο των στοιχείων που ανήκουν στις κύριες οµάδες του περιοδικού πίνακα βρίσκονται στους τοµείς: α. s β. p γ. s και p δ. s, p και d 71) Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις τα άτοµα του άνθρακα εµφανίζουν sp 2 υβριδισµό; α. CH 3 -CH 3 β. CH 2 =CH 2 γ. HC CH δ. CH 4. 72) Το ιόν Μ 2+ έχει ηλεκτρονιακή δοµή 1s 2 2s 2 2p 6. α) Ποιος είναι ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Μ; β) i. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου του στοιχείου Μ σε υποστιβάδες, όταν βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση. ii. Σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του περιοδικού πίνακα ανήκει το στοιχείο Μ; γ) Να γράψετε τις τιµές των τεσσάρων κβαντικών αριθµών για κάθε ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους του ατόµου του στοιχείου Μ, στη θεµελιώδη κατάσταση. 73) Να αποδείξετε τη σχέση που συνδέει τη σταθερά ιοντισµού Κ a, του ασθενούς οξέος ΗΑ, µε τη σταθερά ιοντισµού Κ b, της συζυγούς βάσης Α, σε υδατικό διάλυµα. 74) Το παρακάτω διάγραµµα αναπαριστά ένα µέρος του Περιοδικού Πίνακα όπου σηµειώνονται µερικά στοιχεία µε τα σύµβολά τους. He O F Μg Al Κ Fe α. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει τη µεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού; β. Ποιο από τα στοιχεία αυτά σχηµατίζει έγχρωµα σύµπλοκα ιόντα; γ. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα; δ. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή σε υποστιβάδες των ατόµων των στοιχείων Mg και F στη θεµελιώδη κατάσταση. ylikonet.gr 11

12 ε. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της χηµικής ένωσης µεταξύ των στοιχείων Mg και F. 75) Tο ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας του Νa (Ζ=11) µπορεί να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθµών στη θεµελιώδη κατάσταση: α. (3, 1, 0, +½). β. (3, 0, 0, +½). γ. (3, 1, 1, +½). δ. (3, 1, 1, +½). 76) Στο µόριο του CHXC CH=CH 2 υπάρχουν: α. 6σ και 2π δεσµοί. β. 6σ και 3π δεσµοί. γ. 7σ και 2π δεσµοί. δ. 7σ και 3π δεσµοί. 77) ίνονται τα στοιχεία Α και Β µε ατοµικούς αριθµούς 15 και 17 αντίστοιχα. α. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων αυτών στη θεµελιώδη κατάσταση. β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης ΑΒ 3. γ. Ποιο από τα δύο στοιχεία Α και Β έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 78) Τα ατοµικά τροχιακά 2s και 3s διαφέρουν α. κατά το σχήµα. β. κατά το µέγεθος. γ. κατά τον προσανατολισµό στον χώρο. δ. σε όλα τα παραπάνω. 79) ίνονται τα στοιχεία 8 Ο και 16 S. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) στη θεµελιώδη κατάσταση. β. Να δικαιολογήσετε ποιο από αυτά τα δύο άτοµα έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα. γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης SO 3. 80) Η υποστιβάδα 3d αποτελείται από: α. ένα ατοµικό τροχιακό. β. τρία ατοµικά τροχιακά. ylikonet.gr 12

13 γ. πέντε ατοµικά τροχιακά. δ. ένα έως πέντε ατοµικά τροχιακά, ανάλογα µε τον αριθµό των ηλεκτρονίων που περιέχει. 81) Στην ένωση HC N (Ατοµικοί αριθµοί C:6, Η:1, Ν:7) υπάρχουν: α. 2 ζεύγη δεσµικών και 3 ζεύγη µη δεσµικών ηλεκτρονίων. β. 3 ζεύγη δεσµικών και 2 ζεύγη µη δεσµικών ηλεκτρονίων. γ. 4 ζεύγη δεσµικών και 1 ζεύγος µη δεσµικών ηλεκτρονίων. δ. 2 ζεύγη δεσµικών και 1 ζεύγος µη δεσµικών ηλεκτρονίων. 82) ίνονται τρία στοιχεία Α, Β και Γ. Τα στοιχεία Α και Β έχουν ατοµικούς αριθµούς 17 και 35 αντίστοιχα. Το στοιχείο Γ είναι το στοιχείο της 4 ης περιόδου του Περιοδικού Πίνακα µε τη µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού. α. Να προσδιορίσετε τον ατοµικό αριθµό του στοιχείου Γ. β. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων Α, Β και Γ στη θεµελιώδη κατάσταση. γ. Εάν οι ατοµικές ακτίνες των στοιχείων Α, Β και Γ είναι r A, r B και r Γ αντίστοιχα, τότε ισχύει: α. r A < r Γ < r B. β. r B < r A < r Γ. γ. r A < r B < r Γ. Να επιλέξετε τη σωστή σχέση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 83) Ποια από τις επόµενες τετράδες κβαντικών αριθµών (n, l, m l, m s ) δεν είναι δυνατή; α. (2, 1, 0, + ½ ) β. (3, 1, 1, ½ ) γ. (2, 2, 0, + ½ ) δ. (3, 2, 2, ½ ) 84) Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές ατόµων εκφράζει άτοµο σε διεγερµένη κατάσταση; α. 1s 2 2s 1 β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 δ. 1s 1 2s 2 85) ίνονται τα στοιχεία 10 Α, 17 Β και 19 Γ. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων τους σε υποστιβάδες στη θεµελιώδη κατάσταση. β. Σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το καθένα απ αυτά; γ. Να αιτιολογήσετε ποιο από τα τρία άτοµα των παραπάνω στοιχείων έχει: i. Τη µεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού (µονάδες 3) ii. Τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα (µονάδες 3) 86) Tο ατοµικό τροχιακό, στο οποίο βρίσκεται το ηλεκτρόνιο ενός ατόµου υδρογόνου, καθορίζεται από τους κβαντικούς αριθµούς: α. n και l β. l και ml ylikonet.gr 13

14 γ. n, l και ml δ. n, l, ml και ms 1 87) ίνεται η ένωση C H C C H = C H C H Ο δεσµός µεταξύ των ατόµων 2 C και 3 C προκύπτει µε επικάλυψη: α. ενός sp και ενός sp 3 τροχιακού β. ενός sp και ενός sp 2 τροχιακού γ. ενός sp 3 και ενός sp 2 τροχιακού δ. ενός sp και ενός sp τροχιακού 4 88) ίνονται τα στοιχεία Η, Ο, Νa και S µε ατοµικούς αριθµούς 1, 8, 11 και 16 αντίστοιχα. 5 i) Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των ατόµων Ο, Νa και S στη θεµελιώδη κατάσταση. ii) Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης ΝaHSO 3. 89) Από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών (n, l, m l, m s ) δεν είναι δυνατή η α. (5,0,0,- ½ ) β. (3,2,3,+ ½ ) γ. (2,1,0,+ ½ ) δ. (3,1,-1,- ½ ) 90) Στο µόριο του CH 2 =CH-CH-Br υπάρχουν α. 9σ δεσµοί. β. 5σ και 4π δεσµοί. γ. 7σ και 2π δεσµοί. δ. 8σ και 1π δεσµοί. 91) ίνονται τα στοιχεία 8 Ο, 35 Br και 7 Ν. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) στη θεµελιώδη κατάσταση. β. Να δικαιολογήσετε ποιο από τα άτοµα Ο, Ν έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα. γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης ΗBrO. ίνεται ο ατοµικός αριθµός Η:1 92) Η ηλεκτρονιακή δοµή, στη θεµελιώδη κατάσταση, της εξωτερικής στιβάδας του 7Ν είναι: 93) ίνονται τα στοιχεία 20 Ca, 26 Fe, 16 S. α. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες). (µονάδες 3) β. Να βρεθεί η περίοδος και η οµάδα του περιοδικού πίνακα στην οποία ανήκει το καθένα από τα στοιχεία αυτά. (µονάδες 6) ylikonet.gr 14

15 94) Να αιτιολογήσετε τις επόµενες προτάσεις: α. Η 2η ενέργεια ιοντισµού ενός ατόµου είναι πάντα µεγαλύτερη από την 1η ενέργεια ιοντισµού του. γ. Σε κάθε τροχιακό δεν µπορούµε να έχουµε περισσότερα από 2 ηλεκτρόνια. δ. Σε µια περίοδο του περιοδικού πίνακα, η ατοµική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά. 95) Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει σε τροχιακό της 2p υποστιβάδας είναι δυνατόν να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθµών (n, l, m l, m s ) α. (2, 1, -1, + ½ ). β. (2, 2, 1, + ½ ). γ. (2, 0, 0, - ½ ). δ. (3, 1, 1, + ½ ). 96) ίνονται τα στοιχεία 14 Si και 17 Cl. α. Να γράψετε την ηλεκτρονική δοµή των ατόµων τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) στη θεµελιώδη κατάσταση. (µονάδες 2) β. Να δικαιολογήσετε ποιο από αυτά τα δύο στοιχεία έχει τη µεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού (Ε i1 ). γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης SiCl 4. (µονάδες 3) 97) Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να περιέχει η υποστιβάδα p; α. 3 β. 6 γ. 10 δ ) ίνονται τα στοιχεία 35 Br και 20 Ca. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων τους σε υποστιβάδες στη θεµελιώδη κατάσταση. (µονάδες 2) β. Σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το καθένα από αυτά; (µονάδες 2) γ. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα; (µονάδα 1) Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (µονάδες 3) 99) Τα στοιχεία µετάπτωσης ανήκουν στον τοµέα του Περιοδικού Πίνακα: α. s β. p γ. d δ. f 100) Ο δεσµός µεταξύ C και H στο αιθίνιο δηµιουργείται µε επικάλυψη: α. sp s ατοµικών τροχιακών. β. sp sp ατοµικών τροχιακών. ylikonet.gr 15

16 γ. sp2 s ατοµικών τροχιακών. δ. sp3 s ατοµικών τροχιακών. 101) Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ιοντικής ένωσης (NH 4 ) 2 CO 3. ίνονται οι Ατοµικοί Αριθµοί: H=1, C=6, N=7, O=8. 102) Σωστού λάθους i) Η ηλεκτρονιακή δοµή του 15 P στη θεµελιώδη κατάσταση είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 ii) Ο αριθµός των ατοµικών τροχιακών της στιβάδας µε κύριο κβαντικό αριθµό n είναι ίσος µε n 2. iii) Στη διαµόρφωση της τιµής της ενέργειας πρώτου ιοντισµού ενός ατόµου καθοριστικό ρόλο παίζει η ατοµική ακτίνα. 103) Να διατυπώσετε : α. την Απαγορευτική Αρχή του Pauli. β. τον ορισµό των δεικτών (οξέων-βάσεων). 104) ίνονται τα στοιχεία: 7 Ν, 8 Ο, 11 Νa. α. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει περισσότερα µονήρη ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση ; β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο Lewis της ένωσης NaNO ) α. Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόµου 34 Se στη θεµελιώδη κατάσταση µπορεί να βρίσκεται σε ατοµικό τροχιακό µε τους εξής κβαντικούς αριθµούς: n=4, l=1, ml =0. β. Οι πρώτες ενέργειες ιοντισµού τεσσάρων διαδοχικών στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα (σε kj/mo l), είναι 1314, 1681, 2081, 496 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι τα τρία τελευταία στοιχεία µιας περιόδου και το πρώτο στοιχείο της επόµενης περιόδου. Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας. 106) Παραµαγνητικό είναι το ιόν α. 9F - β. 21Sc 3+ γ. 26Fe 3+ δ. 30Zn ) Τη µεγαλύτερη τιµή δεύτερης ενέργειας ιοντισµού (Ei 2) αναµένεται να έχει το στοιχείο α. 12Mg β. 11Na γ. 19K δ. 4Be 108) Να αναφέρετε: α. τρεις διαφορές µεταξύ των υβριδικών τροχιακών και των ατοµικών τροχιακών από τα οποία προέκυψαν. ylikonet.gr 16

17 γ. Το στοιχείο Α ανήκει στην οµάδα των αλκαλικών γαιών και σχηµατίζει οξείδιο µε µοριακό τύπο Α 2 Ο, που είναι στερεό µε υψηλό σηµείο τήξης. 109) Ποιος θα ήταν ο µοριακός τύπος της ένωσης µεταξύ ενός ατόµου 6 C και ατόµων 1Η, µε βάση την ηλεκτρονιακή τους δοµή, στη θεµελιώδη κατάσταση; (µονάδα 1). Να εξηγήσετε γιατί διαφέρει αυτός ο µοριακός τύπος από το µοριακό τύπο της αντίστοιχης ένωσης που απαντάται στη φύση. 110) Ποια από τις επόµενες δοµές, στη θεµελιώδη κατάσταση, δεν είναι σωστή: α. 23 V: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 4s 2 β. 24 Cr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 γ. 26 Fe: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 δ. 29 Cu: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 111) Ποια από τις επόµενες εξισώσεις παριστάνει την ενέργεια 2ο υ ιοντισµού του µαγνησίου: α. Mg+(s) Mg 2+( g)+e β. Mg+(g) Mg 2+( g)+e γ. Mg(s) Mg 2+ (g)+2e δ. Mg(g) Mg 2+ (g)+2e 112) α. Πόσα στοιχεία έχει η 2η περίοδος του περιοδικού πίνακα; (µονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β. Σε ποιο τοµέα, ποια περίοδο και ποια οµάδα ανήκει το στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ=27; (µονάδες 3) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 113) Από όλα τα στοιχεία της 2ης περιόδου του περιοδικού πίνακα τη χαµηλότερη τιµή ενέργειας 1ου ιοντισµού (Εi1) έχει α. το αλκάλιο β. η αλκαλική γαία γ. το αλογόνο δ. το ευγενές αέριο. 114) Το χηµικό στοιχείο Χ µε ηλεκτρονιακή δοµή [Αr]3d 10 4s 2 4p 5 ανήκει στην α. 4η περίοδο και στην 7η οµάδα του περιοδικού πίνακα β. 4η περίοδο και στην 17η οµάδα του περιοδικού πίνακα γ. 5η περίοδο και στην 4η οµάδα του περιοδικού πίνακα δ. 4η περίοδο και στην 5η οµάδα του περιοδικού πίνακα. 115) Να αναφέρετε δύο διαφορές µεταξύ του σ και του π δεσµού. 116) Οι τέσσερις πρώτες ενέργειες ιοντισµού ενός στοιχείου είναι αντίστοιχα ylikonet.gr 17

18 Εi1 = 738 kj/mol Εi2 = 1450 kj/mol Εi3 = 7,7 103 kj/mol Εi4 = 1,1 104 kj/mol Σε ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το στοιχείο αυτό και γιατί; 117) Η ηλεκτρονιακή δοµή του 11Na στη θεµελιώδη κατάσταση είναι α. 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3d ) Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει στο τροχιακό 3px µπορεί να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθµών α. (3, 1, 0, +1) β. (3, 2, 1, ½) γ. (3, 3, 1, +½) δ. (3, 1, 1, +½). 119) (Σ-Λ) Το 24 Cr έχει περισσότερα µονήρη ηλεκτρόνια από το 25 Mn, όταν και τα δύο στοιχεία βρίσκονται στη θεµελιώδη κατάσταση. 120) ίνονται τα στοιχεία 19 Κ, 6 C, 7 Ν και 8 Ο. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του ΚCN και του CΟ2. ylikonet.gr 18

19 Ιοντική Ισορροπία 1) Ενα υδατικό διάλυµα είναι βασικό στους 25 C, όταν: α. [OH - ] > [H 3 O + ] β. [OH - ] < [H 3 O + ] γ. ph < 7 δ. poh > 7 2) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συµπληρωµένο κατάλληλα: α β γ δ ε Συζυγές οξύ HCΟΟH NH 4 + Συζυγής βάση ClO - H 2 O H 2 O 3) Υδατικό διάλυµα µεθανικού οξέος (HCOOH) αραιώνεται µε νερό σε σταθερή θερµοκρασία. Πώς µεταβάλλεται ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µε την αραίωση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (θεωρείται ότι ισχύουν οι προσεγγιστικοί τύποι). 4) Βασικό είναι το υδατικό διάλυµα της ένωσης: α. KCl β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH. 5) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων όταν διαλυθεί σε νερό δίνει ρυθµιστικό διάλυµα. α. HCl - NaCl β. HCOOH - HCOONa γ. HCl - NH 4 Cl δ. NaOH - CH 3 COONa. 6) Αν δύο αραιά υδατικά διαλύµατα 1, 2 ίδιας θερµοκρασίας περιέχουν αντίστοιχα CH 3 COOH και HCOOH ίδιας συγκέντρωσης. Το 1 έχει τιµή ph=4 και το 2 έχει τιµή ph=3. Τότε στην ίδια θερµοκρασία K b CH 3COO - > K b HCOO -. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 7) Η σταθερά ιοντισµού (γινόµενο ιόντων του νερού) Κ w µεταβάλλεται, αν α. στο νερό διαλυθεί οξύ. β. στο νερό διαλυθεί βάση. γ. στο νερό διαλυθεί άλας. δ. µεταβληθεί η θερµοκρασία του νερού. 8) Να γράψετε στο τετράδιό σας τα υδατικά διαλύµατα της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο ph τους από τη Στήλη ΙΙ. ylikonet.gr 19

20 Στήλη Ι (υδατικά διαλύµατα 0,1Μ) θ=25 ο C α. HCl β. NaOH γ. NH 3 δ. NH 4 Cl ε. ΝaCl Στήλη ΙΙ (ph) α. Πώς ορίζεται και τι εκφράζει ο βαθµός ιοντισµού (α) ενός ηλεκτρολύτη; β. Από τι εξαρτάται ο βαθµός ιοντισµού (α) της ΝΗ 3 σε υδατικό διάλυµα; 9) Για κάθε µία από τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις και για την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, να καθορίσετε ποια ουσία από τα αντιδρώντα συµπεριφέρεται ως οξύ και να γράψετε δίπλα της τη συζυγή βάση που προκύπτει. 1. ΝΗ Η 2 Ο ΝΗ 3 + Η 3 Ο + 2. ΗCl + Η 2 Ο Η 3 Ο + + Cl - 3. Η 3 Ο + + ΟΗ - Η 2 Ο + Η 2 Ο 10) Σε ένα βασικό (αλκαλικό) υδατικό διάλυµα στους 25 C ισχύει : α. [ΟΗ _ ] > 10-7 Μ β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ] δ. [ΟΗ _ ] = [Η 3 Ο + ]. 11) Κατά την προσθήκη νερού σε αραιό υδατικό διάλυµα ασθενούς οξέος σε σταθερή θερµοκρασία, η σταθερά ιοντισµού Κ a α. αυξάνεται. β. µειώνεται. γ. δε µεταβάλλεται. δ. εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που προστίθεται. 12) Ποιο από τα παρακάτω διαλύµατα οξέων που έχουν την ίδια συγκέντρωση και βρίσκονται σε θερµοκρασία 25 ο C έχει τη µικρότερη τιµή ph; ίνονται οι αντίστοιχες σταθερές ιοντισµού των οξέων. α. HCOOH µε K a = β. CH 3 COOH µε K a = γ. ClCH 2 COOH µε K a = 1, δ. Cl 2 CHCOOH µε K a = ) Το υδατικό διάλυµα που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη τιµή ph, είναι: α. NaF β. NH 4 Cl γ. HCOOH δ. KCl ylikonet.gr 20

21 14) Ποιο από τα παρακάτω οξέα ιοντίζεται πλήρως στο νερό; α. HClΟ 4 β. HF γ. H 2 S δ. HCN. 15) Μια ουσία Β δρα στο νερό ως ασθενής βάση κατά Brönsted-Lowry. Τότε η έκφραση της σταθεράς ιοντισµού K b είναι: + [ HB][ OH ] [ B ][ OH ] α. K b = β. K b = [ B ] [ BOH ] γ. [ HB][ OH ] K b = δ. [ B ] K b + [ HB ][ OH ] = [ B][ H 2 O] 16) Ρυθµιστικό διάλυµα µπορεί να προκύψει από τη διάλυση σε νερό, του ζεύγους των ενώσεων α. CH 3 COOH και HCl. β. NaOH και NaCl. γ. CH 3 COOH και CH 3 COONa. δ. HCl και NH 4 Cl. 17) Σε υδατικό διάλυµα του ασθενούς οξέος HF προστίθεται στερεό ΝaF, χωρίς µεταβολή του όγκου και της θερµοκρασίας του διαλύµατος. α. Ο βαθµός ιοντισµού του ΗF στο νέο διάλυµα αυξάνεται, µειώνεται ή παραµένει σταθερός; β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 18) Σε υδατικό διάλυµα του ασθενούς οξέος HF προστίθεται στερεό ΝaF, χωρίς µεταβολή του όγκου και της θερµοκρασίας του διαλύµατος. α. Ο βαθµός ιοντισµού του ΗF στο νέο διάλυµα αυξάνεται, µειώνεται ή παραµένει σταθερός; β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 19) Με προσθήκη νερού δεν µεταβάλλεται το ph υδατικού διαλύµατος: α. CH 3 COOH β. NH 4 Cl γ. NaCl δ. CH 3 COONa 20) ίνονται οι σταθερές ιοντισµού: Κ a (CH 3 COOH) = 10-5, K b (NH3 ) =10-5 και Κ w =10 14 α. Να προβλέψετε προς ποια κατεύθυνση είναι µετατοπισµένη η ισορροπία: CH 3 COOH (aq) +NH 3(aq) 9 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. CH 3 COO (aq)+νη 4 + (aq) β. Να προβλέψετε αν υδατικό διάλυµα του άλατος CH 3 COONH 4 είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο, γράφοντας τις αντιδράσεις των ιόντων του άλατος µε το νερό. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 21) Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα στους 25 ο C έχει τη µεγαλύτερη τιµή ph; α. ΝΗ 3 0,1 M β. Ca(OH) 2 0,1 M γ. ΝαΟΗ 0,1 Μ δ. ΝαCN 0,1 Μ ylikonet.gr 21

22 22) Να αντιστοιχίσετε καθένα από τα υδατικά διαλύµατα της Στήλης Ι µε την τιµή ph της Στήλης ΙΙ γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράµµα της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ (υδατικά διαλύµατα 0,1 Μ θ=25 C) (ph) 1. HNO 3 α CH 3 COOH β NaCl γ CH 3 COONa δ NaOH ε. 9 23) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει όταν υδατικό διάλυµα ασθενούς ηλεκτρολύτη αραιώνεται µε νερό, σε σταθερή θερµοκρασία; α. το ph του διαλύµατος πάντοτε µειώνεται β. η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη στο διάλυµα αυξάνεται γ. η σταθερά ιοντισµού του ηλεκτρολύτη µειώνεται δ. ο βαθµός ιοντισµού του ηλεκτρολύτη αυξάνεται. 24) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος-βάσης; α. ΗCl - Cl -, β. Νa + - NaOH γ. H 3 O + - OH - δ. CH 3 COOH - H 2 O 25) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων, όταν διαλυθεί σε νερό, σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, δίνει ρυθµιστικό διάλυµα; 1. CH 3 COOH - CH 3 COONa 2. NaCl - HCl 3. NaOH - NH 3 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 26) Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε υδατικά διαλύµατα βάσεων δ. µόνο σε υδατικά διαλύµατα οξέων. στ. 14 ζ ) Να αιτιολογήσετε, µε βάση το -Ι επαγωγικό φαινόµενο, ποιο από τα δυο οξέα είναι το ισχυρότερο στην ίδια θερµοκρασία. ylikonet.gr 22

23 HF 10-3 CH 3 COO HCN ClO Υλικό Φυσικής-Χηµείας 28) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις, συµπληρώνοντας τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις: α. Η διαδικασία σχηµατισµού ιόντων κατά τη διάλυση µοριακών ενώσεων στο Η 2 Ο, ονοµάζεται β. Ουσίες, όπως το Η 2 Ο, που µπορούν να δρουν είτε ως οξέα είτε ως βάσεις, ονοµάζονται ) Αν σε υδατικό διάλυµα NH 3 προσθέσουµε µικρή ποσότητα NaOH (υπό σταθερή θερµοκρασίο βαθµός ιοντισµού της NH 3 ελαττώνεται. 30) Ένα υδατικό διάλυµα HCl µε pη = 3 αραιώνεται µε νερό. Το νέο διάλυµα µπορεί να έχει α. pη = 2. β. pη = 3. γ. pη = 4. δ. pη = ) ίδεται ο πίνακας: Οξέα K a Συζυγείς βάσεις K b i) Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παραπάνω πίνακα συµπληρώνοντας τα κενά κατάλληλα. ίδεται: K w = 10-14, θ = 25 C. ii) Να κατατάξετε τις συζυγείς βάσεις κατά σειρά αυξανόµενης ισχύος. ίνεται η χηµική εξίσωση: ΝΗ 3 + Η 2 Ο 9 NH ΟΗ - 32) Σύµφωνα µε τη θεωρία των Bronsted - Lowry η αµµωνία (ΝΗ 3 ) στην αντίδραση που περιγράφεται από την παραπάνω χηµική εξίσωση συµπεριφέρεται ως: α. οξύ β. αµφιπρωτική ουσία γ. βάση δ. δέκτης ζεύγους ηλεκτρονίων. 33) Με δεδοµένο ότι η προσθήκη στερεού ή αερίου δεν µεταβάλλει τον όγκο του διαλύµατος, ο βαθµός ιοντισµού του ασθενούς οξέος HF σε σταθερή θερµοκρασία αυξάνεται µε προσθήκη: α. αερίου HC1 β. στερεού NaCl γ. νερού δ. στερεού NaF. 34) Σωστού - λάθους α. Σε υδατικό διάλυµα πρωτολυτικού δείκτη Η, επικρατεί το χρώµα του Η όταν ισχύει ph < pk a Η 1. β. Το ιόν CH 3 O στο νερό συµπεριφέρεται ως βάση κατά Brönsted-Lowry. γ. Με προσθήκη NaOH σε διάλυµα CH 3 COONa προκύπτει ρυθµιστικό διάλυµα. δ. Υδατικό διάλυµα HCΙ συγκέντρωσης 10 8 Μ στους 25 C έχει ph=8. ylikonet.gr 23

24 ε. Κατά την προσθήκη ενός δείκτη Η (ασθενές οξύ) σε ένα άχρωµο υδατικό διάλυµα, το χρώµα που παίρνει τελικά το διάλυµα εξαρτάται µόνο από τη σταθερά ιοντισµού του δείκτη (Κ Α Η ) στ. Κατά τη διάρκεια µιας ογκοµέτρησης µε οξέα ή βάσεις (οξυµετρία ή αλκαλιµετρία) το ph του ογκοµετρούµενου διαλύµατος παραµένει σταθερό. 35) ύο αραιά υδατικά διαλύµατα 1 και 2 βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία. Το 1 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ µε συγκέντρωση c 1 Μ. Το 2 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΒ µε συγκέντρωση c 2 M, όπου c 2 < c 1. Τα δύο οξέα έχουν τον ίδιο βαθµό ιοντισµού στα παραπάνω διαλύµατα. Οι σταθερές ιοντισµού των οξέων ΗΑ και ΗΒ είναι Κ a1 και Κ a2 αντίστοιχα. α. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις σταθερές ιοντισµού Κ a1 και Κ a2 β. Ποιο από τα δύο οξέα ΗΑ και ΗΒ είναι ισχυρότερο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 36) Σε αραιό υδατικό διάλυµα ΝΗ 3 όγκου V 1 µε βαθµό ιοντισµού α 1 (α 1 <0,1) προσθέτουµε νερό σε σταθερή θερµοκρασία, µέχρι ο τελικός όγκος του διαλύµατος να γίνει 4V 1. Ο βαθµός ιοντισµού α 2 της ΝΗ 3 στο αραιωµένο διάλυµα είναι: α. α 2 = 2α 1 β. α 2 = 4α 1 γ. α 2 =α 1 δ. α 2 = ½ α 1 37) ιαθέτουµε τα υδατικά διαλύµατα 1, 2 και 3 τα οποία περιέχουν HC1, CH 3 COONa και NH 4 C1 αντίστοιχα. Τα διαλύµατα αυτά βρίσκονται σε θερµοκρασία 25 C και έχουν την ίδια συγκέντρωση c. i) Να κατατάξετε τα παραπάνω διαλύµατα κατά σειρά αυξανόµενης τιµής pη. ii) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 38) Σωστού - λάθους i) Αν αντιδράσει διάλυµα οξικού οξέος (CH 3 COOH) Ο,1Μ µε περίσσεια διαλύµατος υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ) 0,1Μ, το διάλυµα που σχηµατίζεται είναι ρυθµιστικό. ii) Με την προσθήκη στερεού NH 4 C1 σε υδατικό διάλυµα ΝΗ 3, µε σταθερή θερµοκρασία και χωρίς µεταβολή όγκου, η τιµή του pη του διαλύµατος αυξάνεται. 39) ίνεται η χηµική εξίσωση: CH 3 COOH + ΟΗ - 9 H 2 O + CH 3 COO -. Σύµφωνα µε τη θεωρία των Brönsted Lowry: α. το CH 3 COOH και το H 2 O αποτελούν συζυγές ζεύγος οξέος βάσης. β. το ΟΗ - και το CH 3 COO - είναι οξέα. γ. το CH 3 COOH και το ΟΗ - είναι βάσεις. δ. το H 2 O και το ΟΗ - αποτελούν συζυγές ζεύγος οξέος-βάσης. 40) Ποιο από τα παρακάτω οξέα είναι ασθενής ηλεκτρολύτης στο νερό; α. HF β. HCl γ. HΒr δ. HI. 41) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α. Το διάλυµα που περιέχει CH 3 COONa και NaOH είναι ρυθµιστικό. β. Η φαινόλη (C 6 H 5 OH) αντιδρά µε NaOH και µε Na. ylikonet.gr 24

25 γ. Τα ρυθµιστικά διαλύµατα διατηρούν το ph τους πρακτικά σταθερό, όταν προστίθενται σε αυτά µικρές αλλά υπολογίσιµες ποσότητες ισχυρών οξέων ή βάσεων. 42) Σωστού - λάθους i) Σύµφωνα µε τη θεωρία Brönsted Lowry σε υδατικό διάλυµα δρα ως οξύ το ιόν: -2 + α. SO 4 β. NH 4 γ. Νa + δ. ΗCOO - ii) Σε θερµοκρασία 25 C, τα υδατικά διαλύµατα του ΝΗ 4 Cl έχουν ph µικρότερο από τα υδατικά διαλύµατα του ΝaCl. iii) Επειδή η αντίδραση ιοντισµού είναι ενδόθερµη, η τιµή της σταθεράς ιοντισµού Ka ενός ασθενούς οξέος µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. iv) Όσο και αν αραιωθεί ένα ρυθµιστικό διάλυµα, το ph του παραµένει σταθερό. v) Όσο και αν αραιωθεί ένα ρυθµιστικό διάλυµα, το ph του παραµένει σταθερό. v) Το ΗCΟ - 3 συµπεριφέρεται ως αµφολύτης. 43) ιάλυµα CH 3 COOH ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα NaOH. α. Στο ισοδύναµο σηµείο της ογκοµέτρησης το διάλυµα είναι όξινο, ουδέτερο ή βασικό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β. Ποιος από τους πρωτολυτικούς δείκτες, ερυθρό του αιθυλίου (pka = 5,5) και φαινολοφθαλεΐνη (pka= 9), είναι κατάλληλος για τον καθορισµό του τελικού σηµείου της ογκοµέτρησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 44) Να αντιστοιχίσετε το καθένα από τα υδατικά διαλύµατα της Στήλης Ι, µε τη σωστή τιµή ph της Στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράµµα της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι (υδατικά διαλύµατα 0,1Μ, θ=25 0 C) 1. ΗΝΟ 3 2. ΚΟΗ 3. ΚCl 4. NH 4 Cl 5. HCOONa Στήλη ΙΙ (ph) α. 9 β. 7 γ. 13 δ. 5 ε. 1 45) Σωστού - λάθους i) Επειδή το ΗΝΟ 2 είναι ισχυρότερο οξύ από το HCN, το CN είναι ισχυρότερη βάση από το ΝΟ - 2 ii) Ιοντισµός µιας οµοιοπολικής ένωσης είναι η αντίδραση των µορίων αυτής µε τα µόρια του διαλύτη προς σχηµατισµό ιόντων. iii) Η σταθερά ιοντισµού Κα ενός ασθενούς οξέος ΗΑ, στα υδατικά του διαλύµατα, αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. iv) ιάλυµα που περιέχει σε ίσες συγκεντρώσεις HCl και ΚCl είναι ρυθµιστικό. ylikonet.gr 25

26 v) Ισοδύναµο σηµείο είναι το σηµείο της ογκοµέτρησης όπου έχει αντιδράσει πλήρως η ουσία (στοιχειοµετρικά) µε ορισµένη ποσότητα του πρότυπου διαλύµατος. 46) Υδατικό διάλυµα ΝΗ 3 αραιώνεται µε προσθήκη Η 2 Ο, χωρίς µεταβολή της θερµοκρασίας και εντός ορίων που επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. α. Ο βαθµός ιοντισµού της ΝΗ 3 στο νέο διάλυµα αυξάνεται, µειώνεται ή παραµένει σταθερός; β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 47) Υδατικό διάλυµα NaOH µε ph=11 αραιώνεται µε νερό σε σταθερή θερµοκρασία 25 ο C. To ph του νέου διαλύµατος µπορεί να είναι ίσο µε: α. 12. β. 11. γ. 10. δ ) Ποιο από τα παρακάτω συζυγή ζεύγη οξέος βάσης κατά Brönsted Lowry µπορεί να αποτελέσει ρυθµιστικό διάλυµα στο νερό; α. HCl / Cl - β. HNO 3 / NO 3 -. γ. HClO 4 / ClΟ 4 -. δ. HF / F - 49) Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης, κατά Brönsted Lowry; α. HCN/CN. β. H 3 O + /OH. γ. H 2 CO 3 /. CΟ 3-2. δ. ΝΗ 4 + / ΝΗ ) Η σταθερά ιοντισµού Κa του ασθενούς οξέος ΗF σε αραιό υδατικό διάλυµα αυξάνει µε α. αύξηση της θερµοκρασίας. β. µείωση της θερµοκρασίας. γ. προσθήκη ΝaF. δ. προσθήκη HCl. 51) Κατά την ογκοµέτρηση υδατικού διαλύµατος CH 3 COOH µε πρότυπο διάλυµα NaOH, στους 25 C, το ph του διαλύµατος στο ισοδύναµο σηµείο είναι α. µεγαλύτερο του 7. β. ίσο µε 7. γ. µικρότερο του 7. δ. ίσο µε 0. 52) ίνονται τρία υδατικά διαλύµατα ασθενούς οξέος ΗΑ: 1 συγκέντρωσης c 1 και θερµοκρασίας 25 ο C, 2 συγκέντρωσης c 2 ( c 2 > c 1 ) και θερµοκρασίας 25 ο C και 3 συγκέντρωσης c 3 = c 1 και θερµοκρασίας 45 ο C. Ο βαθµός ιοντισµού του οξέος ΗΑ στα παραπάνω διαλύµατα είναι αντίστοιχα α 1, α 2 και α 3 όπου σε κάθε περίπτωση ο βαθµός ιοντισµού είναι µικρότερος από 0,1. i) Σε ποιο από τα παραπάνω διαλύµατα η σταθερά ιοντισµού Κ a του οξέος ΗΑ έχει τη µεγαλύτερη τιµή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ii) Για τους βαθµούς ιοντισµού ισχύει: α) α 1 < α 2 < α 3. β) α 1 < α 3 < α 2. γ) α 2 < α 1 < α 3. δ) α 3 < α 2 < α 1. Να επιλέξετε τη σωστή από τις παραπάνω σχέσεις. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 53) Σε διάλυµα ΚOH µε ph=12 προστίθεται νερό. Το ph του αραιωµένου διαλύµατος που προκύπτει είναι δυνατόν να ισούται µε i) 6. ii) 2. iii) 10. iv) 3. ylikonet.gr 26

27 54) Για καθεµιά από τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις και για την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, να καθορίσετε ποιο από τα αντιδρώντα µόρια συµπεριφέρεται ως οξύ κατά Brönsted και Lowry. Να γράψετε δίπλα σε κάθε οξύ τη συζυγή του βάση. i) ΝΗ Η 2 Ο! ΝΗ 3 + Η 3 Ο + ii) CH 3 CΟΟ - + Η 2 Ο! CH 3 CΟΟΗ + ΟΗ -. iii) ΗCl + H 2 O! H 3 O + + Cl -. 55) Το ph διαλύµατος HCOOH 0,1 Μ αυξάνεται, όταν προστεθεί διάλυµα: i) ΚΟΗ 0,2 Μ. ii) ΗCl 0,2 Μ. iii) CH 3 COOH 0,2 Μ. iv) NaCl 0,2 Μ. 56) Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό; i) HNO 3 0, 2 M KNO 3 0,2 M. ii) NH 3 0,1 M NH 4 Cl 0,1 M. iii) CH 3 COOH 0,2 M HCOOH 0,1 M. iv) NaOH 0,1 M NH 3 0,1 M. 57) α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συµπληρωµένο κατάλληλα: Συζυγές οξύ Η 2 SO 4 H 3 O + HCN HCO 3 Συζυγής βάση β. Ποιες από τις παραπάνω συζυγείς βάσεις µπορούν να δράσουν και ως οξέα σε κατάλληλο περιβάλλον; γ. Η ισχύς των παραπάνω οξέων ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Να γράψετε τις συζυγείς βάσεις τους µε σειρά αυξανόµενης ισχύος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 58) ίνονται τρία υδατικά διαλύµατα ασθενούς οξέος ΗΑ: 1 συγκέντρωσης c 1 και θερµοκρασίας 25 ο C, 2 συγκέντρωσης c 2 ( c 2 > c 1 ) και θερµοκρασίας 25 ο C και 3 συγκέντρωσης c 3 = c 1 και θερµοκρασίας 45 ο C. Ο βαθµός ιοντισµού του οξέος ΗΑ στα παραπάνω διαλύµατα είναι αντίστοιχα α 1, α 2 και α 3 όπου σε κάθε περίπτωση ο βαθµός ιοντισµού είναι µικρότερος από 0,1. i) Σε ποιο από τα παραπάνω διαλύµατα η σταθερά ιοντισµού Κ a του οξέος ΗΑ έχει τη µεγαλύτερη τιµή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ii) Για τους βαθµούς ιοντισµού ισχύει: 1) α 1 < α 2 < α 3. 2) α 1 < α 3 < α 2. 3) α 2 < α 1 < α 3. 4) α 3 < α 2 < α 1. Να επιλέξετε τη σωστή από τις παραπάνω σχέσεις. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 59) Το συζυγές οξύ της βάσης ΗCO 3 - είναι α. CO 3-2 β. HCO 2 - γ. H 2 CO 3. δ. CO 2. ylikonet.gr 27

28 60) Σε διάλυµα ΝΗ 3 η προσθήκη στερεού ΝΗ 4 Cl, χωρίς µεταβολή όγκου και θερµοκρασίας, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της συγκέντρωσης των ιόντων OH - του διαλύµατος (µονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 61) Το ph διαλύµατος ασθενούς οξέος ΗΑ 0,01 Μ είναι: i) 2. ii) µεγαλύτερο του 2. iii) µικρότερο του 2. iv) 0. 62) ιαθέτουµε τέσσερα (4) υδατικά διαλύµατα 1, 2, 3 και 4 ίσης συγκέντρωσης, που περιέχουν ΝΗ 3, ΝaΟΗ, ΗCl και ΝΗ 4 Cl αντίστοιχα. Να προτείνετε τρεις τρόπους παρασκευής ρυθµιστικού διαλύµατος ΝΗ 3 / ΝΗ 4 Cl αναµειγνύοντας ποσότητες από τα παραπάνω διαλύµατα, επιλέγοντας δύο κάθε φορά. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 63) Το ph ενός υδατικού διαλύµατος ΝΗ 3 0,1Μ παραµένει σταθερό, όταν προσθέσουµε α. νερό. β. υδατικό διάλυµα ΝΗ 3 0,1Μ. γ. υδατικό διάλυµα ΝΗ 3 0,01Μ. δ. υδατικό διάλυµα ΗΝΟ 3 0,1Μ. 64) Ένα υδατικό διάλυµα έχει ph = 5 στους 25 C. Το διάλυµα αυτό µπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl. 65) Όταν µικρή ποσότητα ισχυρού οξέος (π.χ. ΗCl) προστεθεί σε υδατικό διάλυµα ασθενούς οξέος HA, σε σταθερή θερµοκρασία και χωρίς µεταβολή του όγκου του, ο βαθµός ιοντισµού α του ασθενούς οξέος α. αυξάνεται. β. µειώνεται. γ. παραµένει σταθερός. δ. τείνει στη µονάδα. 66) ίνεται η ισορροπία: CH 3 COOH + CN - 7 CH 3 CΟΟ - + ΗCΝ. α. Ποια από τα µόρια και ιόντα που συµµετέχουν στην ισορροπία αυτή συµπεριφέρονται ως οξέα και ποια ως βάσεις κατά Brönsted-Lowry. β. Να προβλέψετε προς ποια κατεύθυνση ευνοείται η παραπάνω ισορροπία, αν η σταθερά ιοντισµού του CH 3 COOH είναι 10-5 και η σταθερά ιοντισµού του HCN είναι Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Οι σταθερές ιοντισµού αναφέρονται στην ίδια θερµοκρασία και σε υδατικά διαλύµατα. 67) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Brönsted - Lowry; α. Η 3 Ο + OH. β. H 2 S S 2. γ. HS S 2. δ. HCl H 3 O +. 68) ιάλυµα HCl και διάλυµα CH 3 COOH έχουν το ίδιο ph. Ίσοι όγκοι των δύο αυτών διαλυµάτων εξουδετερώνονται πλήρως µε το ίδιο διάλυµα NaOH. Σε ποια από τις δύο εξουδετερώσεις καταναλώθηκε µεγαλύτερη ποσότητα διαλύµατος NaOH; (µονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 69) Ποιο από τα παρακάτω µόρια ή ιόντα µπορεί να δράσει ως αµφιπρωτική ουσία σύµφωνα µε τη θεωρία των Brönsted-Lowry; + α. H 2 O β. ΝΗ 4 γ. F - - δ. NO 3 70) Κατά την αραίωση µε νερό υδατικού διαλύµατος CH 3 COOH σε σταθερή θερµοκρασία, ποιο από ylikonet.gr 28

29 τα παρακάτω µεγέθη µειώνεται; α. Το ph του διαλύµατος. β. Ο βαθµός ιοντισµού α του CH 3 COOH. γ. H συγκέντρωση των H 3 O +. δ. Η σταθερά Κa του οξέος. 71) Σε υδατικό διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΑ προσθέτουµε αέριο ΗCl, χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος και η θερµοκρασία του διαλύµατος. Ποιο από τα παρακάτω µεγέθη αυξάνεται; α. PΗ β. Ka ΗΑ γ. α ΗΑ δ. [Η 3 Ο + ] 72) Κατά την ογκοµέτρηση διαλύµατος ΗCl µε πρότυπο διάλυµα ΝaΟΗ στο ισοδύναµο σηµείο το διάλυµα έχει α. ph=13 β. ph= 6 γ. ph= 7 δ. ph= 2 73) Σωστού λάθους i) Σύµφωνα µε τη θεωρία Βrönsted-Lowry, βάση είναι κάθε ουσία που µπορεί να προσλάβει ζεύγος ηλεκτρονίων. ii) Αν προστεθεί 1 mol CH 3 COOH και 1 mol ΝaOH σε νερό, προκύπτει διάλυµα µε ph=7 στους 25 C. iii) Το υδατικό διάλυµα που περιέχει ΗF 0,1M και NaF 0,1Μ είναι ρυθµιστικό διάλυµα. iv) Αν η σταθερά ιοντισµού Κ b1 ασθενούς βάσης Β 1 είναι µικρότερη από την Κ b2 ασθενούς βάσης Β 2 σε θερµοκρασία θ = 25 C, τότε η βάση Β 1 είναι ισχυρότερη από τη Β 2. v) Ο όξινος ή ο βασικός χαρακτήρας µιας χηµικής ουσίας κατά Brönsted Lowry εξαρτάται από την αντίδραση στην οποία αυτή συµµετέχει. 74) Σε υδατικό διάλυµα µονοπρωτικού οξέος ΗΑ µε ph=2 προσθέτουµε µικρή ποσότητα άλατος ΝaA χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος και του ph. Το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 75) Στις παρακάτω αντιδράσεις ΗSO H 2 O 7SO H 3 O + H 2 SO 3 + H 2 O 7 H 3 O + + HSO 3 - το ανιόν HSO 3 - συµπεριφέρεται ως: α. οξύ. β. αµφιπρωτική ουσία. γ. βάση. δ. πρωτονιοδότης. 76) Υδατικό διάλυµα ΝΗ 3 όγκου V (διάλυµα 1 ) αραιώνεται µε νερό και προκύπτει διάλυµα όγκου 2V (διάλυµα 2 ). α. Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασµένη: Η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ στο διάλυµα 2 είναι διπλάσια από τη συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ στο διάλυµα 1. (µονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 4). Η θερµοκρασία παραµένει σταθερή και ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις. ylikonet.gr 29

1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσμών αντιστοιχεί στο μόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π

1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσμών αντιστοιχεί στο μόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δομή Ατόμων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσμών αντιστοιχεί στο μόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) Δίνονται τα στοιχεία H, O, Cl που έχουν ατομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις από το 2001 ως το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ οµή Ατόµων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσµών αντιστοιχεί στο µόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) ίνονται τα στοιχεία H, O, Cl

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Απαντήσεις των ερωτήσεων από πανελλήνιες 2001 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ. 4. δ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 1 2002 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2 200 2004 4 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2005 5 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 6 2006 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 7 8 2007 (Σωστό-Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O Ιοντική Ισορροπία 1) Ενα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 C, όταν: α. [OH - ] > [H 3 O + ] β. [OH - ] < [H 3 O + ] γ. ph < 7 δ. poh > 7 2) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΦ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Β περιοδικός πίνακας Γ ηλεκτρονικοί τύποι Δ υβριδικά τροχιακά- μοριακά τροχιακά Α θεωρία Bohr-σύγχρονη ατομική θεωρία Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 1 2 1. ΣΩΣΤΟ (Σ) ή ΛΑΘΟΣ (Λ); Αιτιολογήστε σύντομα. 1.1 Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

) σχηματίζονται : α. Ένας σ και δύο π δεσμοί β. Τρεις σ δεσμοί γ. Ένας π και δύο σ δεσμοί δ. Τρεις π δεσμοί.

) σχηματίζονται : α. Ένας σ και δύο π δεσμοί β. Τρεις σ δεσμοί γ. Ένας π και δύο σ δεσμοί δ. Τρεις π δεσμοί. ΘΕΜΑΤΑ Θγ 1 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων με κβαντικούς αριθμούς n= και m s = -½ είναι : α. οκτώ β. τέσσερα γ. δύο δ. ένα 1.. Από τα επόμενα χημικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH. Μονάδες 5 δ. NaOH CH 3 COONa. Μονάδες 5

β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH. Μονάδες 5 δ. NaOH CH 3 COONa. Μονάδες 5 AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Για τις ερωτήσεις 11-14 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία προσανατολισμού

Χημεία προσανατολισμού Χημεία προσανατολισμού ΘΕΜΑ Α Για τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1-1.9 γράψτε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ποια από τις ακόλουθες μεταπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. Σε αραιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Με προσθήκη νερού δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund; Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 6 Χ Η Μ Ε Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 0 0 1 6 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Τάξη: Γ Γενικού Λυκείου Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας Εξεταστέα ύλη: Μάθημα: Χημεία Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Θετική Ονοματεπώνυμο:. Ζήτημα 1:.../25 Ημερομηνία: Ζήτημα 2:../25 Διάρκεια: hr Ζήτημα :../25 Ζήτημα 4:../25 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Σ. Καλαμαράς,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση Βαθμός./100 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted Lowry το HCl είναι οξύ επειδή: α) είναι ηλεκτρολύτης

Διαβάστε περισσότερα

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 02 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Στέφανος Γεροντόπουλος, Μαρία Ρήγα, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Σύμφωνα με τη μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση.

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. ΜΑΘΗΜΑ...ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. NH + HCl NH + Cl + 3 4 H 0+ HCOOH H + HCOO + 2 3 NH + H O NH + H O + + 4 2 3 3 HPO

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Μονάδες Σωστό Λάθος α. γ. ε. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 2ο 2.1. Μονάδες 4 Μονάδες 9

1.4. Μονάδες Σωστό Λάθος α. γ. ε. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 2ο 2.1. Μονάδες 4 Μονάδες 9 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Να βρείτε και να δικαιολογήσετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία: CH 3 COO (aq) +ΝΗ 4

Να βρείτε και να δικαιολογήσετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία: CH 3 COO (aq) +ΝΗ 4 Θέ μα 1 ο Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Τα ατομικά τροχιακά 1s και 2p διαφέρουν α. κατά το σχήμα. β. κατά το μέγεθος. γ. κατά τον προσανατολισμό στο χώρο. δ. σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Για το ιόν α. β. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

γ. ( ) ( ) ( ) ( ) β. ( ) ( ) ( ) ( ) δ. ( ) ( ) ( ) ( ) Μονάδες Σύµφωνα µε τη θεωρία Brönsted Lowry σε υδατικό διάλυµα δρα ως οξύ το ιόν:

γ. ( ) ( ) ( ) ( ) β. ( ) ( ) ( ) ( ) δ. ( ) ( ) ( ) ( ) Μονάδες Σύµφωνα µε τη θεωρία Brönsted Lowry σε υδατικό διάλυµα δρα ως οξύ το ιόν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl 1. Αν στο υδατικό διάλυμα του ασθενούς οξέος CH 3 COOH, διαλύσουμε το ισχυρό οξύ HCl: A. η [CH 3 COO - ] αυξάνεται, ενώ η [Η 3 Ο + ] μειώνεται B. η [CH 3 COO - ] και η [Η 3 Ο + ] αυξάνονται Γ. η [Η 3 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 009 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα ο Για τις ερωτήσεις. -. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ A Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις:

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις: 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Η μάζα του πρωτονίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 Τετάρτη, 7 Μαΐου 009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση...

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

1.4. «Σωστό» «Λάθος» Μονάδες Στήλης Στήλη ΙΙ Στήλης Ι Στήλης ΙΙ Στήλης ΙΙ Στήλη Ι Στήλη ΙΙ στ. Μονάδες 6

1.4. «Σωστό» «Λάθος» Μονάδες Στήλης Στήλη ΙΙ Στήλης Ι Στήλης ΙΙ Στήλης ΙΙ Στήλη Ι Στήλη ΙΙ στ. Μονάδες 6 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις 1.1 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. n, l, m l και m s Μονάδες ίνεται η ένωση CH

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. n, l, m l και m s Μονάδες ίνεται η ένωση CH ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τι ερωτήσει να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό τη ερώτηση και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τι ερωτήσει να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό τη ερώτηση και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τι ερωτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις A.1-A.5 να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

είναι αντίδραση α. προσθήκης. β. υποκατάστασης. γ. οξέος-βάσης. δ. απόσπασης. Μονάδες 5

είναι αντίδραση α. προσθήκης. β. υποκατάστασης. γ. οξέος-βάσης. δ. απόσπασης. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : EΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. γ Α3. γ Α4. β Α5. γ Α6. γ Α7. α Α6. α. Ο βαθµός ιοντισµού ενός ηλεκτρολύτη (α) ορίζεται ως το πηλίκο του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις.

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 1. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Bronsted Lowry α) Η 3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. n, l, m l και m s Μονάδες ίνεται η ένωση CH

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. n, l, m l και m s Μονάδες ίνεται η ένωση CH ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3 I.ΟΞΕΑΒΑΣΕΙΣ, ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ(ΓΕΝΙΚΑ) 1. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις, όταν διαλυθούν στο νερό διίστανται και ποιες ιοντίζονται: α) Ca(NO 3 ) 2, β) KOH, γ) HCl, δ) NH 3, ε) MgCl 2, στ) NH 4

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης 1 Γενικές εξετάσεις 006 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1 ο Κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1. Η εξίσωση E = h v μας δίνει την ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 2. H κβαντική

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων.

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Η ισχύς ενός οξέος σε υδατικό διάλυμα περιγράφεται από τη σταθερά ισορροπίας ιοντισμού του οξέος. Σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Tο ηλεκτρόνιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΪΟΥ 007 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Πόσα ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ο ένας από τους δεσμούς μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 01 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5.α.i) Βάσεις κατά Arrhenius είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa =

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa = 1 Α. Μεταβολή ph με αραίωση υδατικού διαλύματος Η αραίωση υδατικού διαλύματος (δηλαδή η προσθήκη καθαρού διαλύτη) οδηγεί σε μετατόπιση του ph προς την τιμή 7. Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις 1) Υδατικό διάλυμα Δ 1 ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει ph=3 και όγκο 200 ml. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθενται 100 ml υδατικού διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 003 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Με

Διαβάστε περισσότερα