Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα."

Transcript

1 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται διαλύτης και όλες οι άλλες είναι οι διαλυμένες ουσίες. Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. Ο διαλύτης φέρνει σε επαφή τα μόρια ή τα ιόντα των αντιδρώντων σωμάτων και αυτά μετατρέπονται σε προϊόντα της αντίδρασης με μεγαλύτερες ταχύτητες αντίδρασης. Ποια είναι τα υδατικά διαλύματα; Τα διαλύματα στα οποία ο διαλύτης είναι το νερό λέγονται υδατικά διαλύματα. Γιατί το νερό είναι σημαντικός υγρός διαλύτης; Είναι φθηνό και άφθονο. Δεν είναι τοξικό. Διαλύει πολλές χημικές ουσίες, γεγονός που οφείλεται στη χημική δομή των μορίων του. Ποιες χημικές ουσίες δημιουργούν ιοντικά υδατικά διαλύματα; Τα υδατικά διαλύματα στα οποία η διαλυμένη ουσία υπάρχει σε μορφή ιόντων, είτε κατά 100% είτε μέρος της, λέγονται ιοντικά υδατικά διαλύματα. 125

2 Η παρασκευή των ιοντικών υδατικών διαλυμάτων γίνεται με δύο βασικούς τρόπους: Με απευθείας διάλυση ιοντικών ενώσεων μέσα στο νερό Με ιοντισμό ομοιοπολικών ενώσεων στο νερό. Στα υδατικά ιοντικά διαλύματα, οι διαλυμένες ουσίες είναι ηλεκτρολύτες. Ποιες χημικές ενώσεις λέγονται ιοντικές; Οι ιοντικές ενώσεις αποτελούνται από ιόντα, τα οποία ενώνονται με ιοντικό δεσμό. Στις ενώσεις αυτές τα ιόντα προϋπάρχουν και σχηματίζουν κρυσταλλικά πλέγματα. Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται στο νερό. Αυτές που διαλύονται πολύ ονομάζονται ευδιάλυτες και αυτές που διαλύονται λίγο, δυσδιάλυτες. Κατά τη διάλυσή τους στο νερό διίστανται πλήρως στα ιόντα τους. Συνηθισμένες ιοντικές ενώσεις είναι: τα άλατα και τα υδροξείδια των μετάλλων (π.χ. των αλκαλίων Κ, Να, Li και των αλκαλικών γαιών Ca, Ba, Sr). Τι ονομάζεται ηλεκτρολυτική διάσταση των ιοντικών ενώσεων; Ηλεκτρολυτική διάσταση στις ιοντικές ενώσεις είναι η απομάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού πλέγματος. Όταν η ιοντική ένωση διαλυθεί στο νερό, τότε ακολουθείται η διαδικασία της διάλυσής της που έχει σα συνέπεια την ηλεκτρολυτική διάσταση της ένωσης. Αυτή προκαλεί: την απελευθέρωση των ιόντων στο διάλυμα, την αύξηση της κινητικότητάς τους και κατά συνέπεια την ευκολότερη αντίδρασή τους με άλλες χημικές ουσίες του διαλύματος. Ποιος είναι ο μηχανισμός ηλεκτρολυτικής διάστασης; Το νερό, έχει δύο ισχυρά πολωμένους ομοιοπολικούς δεσμούς οξυγόνου υδρογόνου (Ο Η) και το μόριο του εμφανίζει διπολική ροπή. Όταν η ιοντική ένωση διαλύεται στο νερό τότε τα μόρια του νερού προσανατολίζονται μεταξύ των ετερώνυμα φορτισμένων ιόντων της ιοντικής ένωσης. 126

3 Ο αρνητικός πόλος του νερού (δηλαδή το άτομο του οξυγόνου), προσανατολίζεται προς το θετικό ιόν της κάθε διαλυμένης ιοντικής ένωσης και σχηματίζει με αυτό δεσμό ιόντος διπόλου. Ταυτόχρονα οι θετικοί πόλοι του νερού (δηλαδή το καθένα από τα δύο άτομα υδρογόνου) προσανατολίζονται προς το αρνητικό ιόν της κάθε διαλυμένης ιοντικής ένωσης και σχηματίζει με αυτό δεσμό ιόντος διπόλου. Οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των ιόντων της ιοντικής ένωσης εξασθενίζουν εξ αιτίας της μεγάλης διηλεκτρικής σταθεράς νερού και τα ιόντα απομακρύνονται, με συνέπεια την καταστροφή (ρήξη) του κρυστάλλου της ιοντικής ένωσης. Με τον τρόπο αυτό τα ιόντα της ένωσης εφυδατώνονται, δηλαδή περιβάλλονται από ορισμένο αριθμό μορίων νερού και αρχίζουν και κινούνται μέσα στο διάλυμα. Περιγράψτε τη χημική εξίσωση της ηλεκτρολυτικής διάστασης του χλωριούχου νατρίου (ΝαCl) στο νερό. Αυτή περιγράφεται από τη μονόδρομη χημική εξίσωση: HO 2 NaCl(s) Na (H2O) χ Cl (H2O) y Στην εξίσωση αυτή φαίνονται τα μόρια του νερού με τα οποία εφυδατώνεται καθένα από τα διαφορετικά ιόντα του NaCl. Συνηθίζουμε να αναπαριστούμε την ηλεκτρολυτική διάσταση των ιοντικών ενώσεων παραλείποντας τα μόρια του νερού της εφυδάτωσης: NaCl( s) Na ( aq) Cl ( aq) Εικόνα Διαγραμματική παρουσίαση της διάλυσης ιοντικής ένωσης, π.χ. NaCl, στο νερό. Ο συμβολισμός (αq) υποδηλώνει πως το ιόν που αναγράφεται είναι εφυδατωμένο.. 127

4 Τι γνωρίζετε για τις ομοιοπολικές ενώσεις; Ομοιοπολικές είναι οι ενώσεις που αποτελούνται από μόρια μέσα στα οποία τα άτομα συνδέονται με ομοιοπολικούς δεσμούς και σχηματίζουν το μόριο της χημικής ένωσης. Όταν δύο γειτονικά άτομα συνεισφέρουν αμοιβαία ένα ζευγάρι ηλεκτρονίων, λέμε ότι συνδέονται μέσω ενός ομοιοπολικού δεσμού. Με ομοιοπολικό δεσμό, συνδέονται άτομα του ίδιου στοιχείου (αμέταλλα) ή διαφορετικών στοιχείων, συνήθως αμέταλλα. Παραδείγματα ομοιοπολικών ενώσεων είναι το υδρογόνο Η 2, το οξυγόνο Ο 2, το νερό Η 2 Ο, η αμμωνία ΝΗ 3. Διαλύονται όλες οι ομοιοπολικές ενώσεις στο νερό; Όχι. Από αυτές που διαλύονται στο νερό: Κάποιες διατηρούν τη δομή των μορίων τους αναλλοίωτη μέσα στο υδατικό διάλυμα και σχηματίζουν μοριακά υδατικά διαλύματα, Άλλες αντιδρούν με το νερό, παράγονται ιόντα και σχηματίζουν ιοντικά υδατικά διαλύματα. Τι ονομάζεται ιοντισμός ομοιοπολικής χημικής ένωσης; Ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης είναι η αντίδραση των μορίων της με τα μόρια του διαλύτη (όπως για παράδειγμα το νερό) προς σχηματισμό ιόντων. Τι ονομάζεται πλήρης ιοντισμός ομοιοπολικής χημικής ένωσης; Όταν τα μόρια της ομοιοπολικής ένωσης αντιδρούν πρακτικά όλα με το νερό και μετατρέπονται σε ιόντα και ο ιοντισμός ονομάζεται πλήρης. Παράδειγμα πλήρους ιοντισμού έχουμε κατά τη διάλυση του υδροχλωρίου (HCl) μέσα στο νερό (Η 2 Ο): Όλα τα μόρια του HCl αντιδρούν με το Η 2 Ο, δημιουργώντας οξώνια Η 3 Ο + και ανιόντα χλωρίου Cl. 128

5 Ο πλήρης ιοντισμός παριστάνεται με μονόδρομη αντίδραση, δηλαδή με ένα βέλος μεταξύ αντιδρόντων προϊόντων. Τα οξώνια είναι εφυδατωμένα πρωτόνια: H H2O H3O Το σωματίδιο Η + λέγεται πρωτόνιο γιατί προέρχεται από το άτομο του υδρογόνου Η, το οποίο έχασε το μοναδικό του ηλεκτρόνιο και παρέμεινε μόνο το πρωτόνιο του πυρήνα του. Τι ονομάζεται μερικός ιοντισμός ομοιοπολικής χημικής ένωσης; Όταν ένα πολύ μικρό ποσοστό των μορίων της ομοιοπολικής ένωσης αντιδρά με το νερό σχηματίζοντας ιόντα ενώ όλα τα υπόλοιπα μόριά της διατηρούν τη δομή τους, λέμε ότι έχουμε μερικό ιοντισμό. Παράδειγμα μερικού ιοντισμού έχουμε κατά τη διάλυση της αμμωνίας (ΝΗ 3 ) στο νερό (Η 2 Ο): Μερικά μόνο από τα μόρια της αμμωνίας αντιδρούν με το Η 2 Ο, σχηματίζοντας κατιόντα αμμωνίου NH 4 και ανιόντα υδροξειδίου ΟΗ, ενώ όλα τα άλλα παραμένουν στο διάλυμα διατηρώντας τη δομή τους (ΝΗ 3 ). NH H O NH OH Στις αντιδράσεις μερικού ιοντισμού τοποθετούμε ένα διπλό βέλος μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων που αναπαριστάνει τη χημική ισορροπία μεταξύ των μορίων του διαλύματος και των αντίστοιχων ιόντων του. Πως παριστάνονται η διάσταση και ο ιοντισμός στο νερό, των ισχυρών οξέων & βάσεων κατά Arrhenius και των αλάτων; Οξέα κατά Arrhenius Βάσεις κατά Arrhenius Άλατα 129

6 Ο ρόλος του νερού ως διαλύτης 71. Το νερό χρησιμοποιείται ευρύτατα ως υγρός διαλύτης γιατί: A. Δεν είναι τοξικό. B. Δεν είναι άφθονο. Γ. Δεν είναι φθηνό. 72. Το νερό οφείλει τη χρήση του ως υγρού διαλύτη στη. δομή του και στη μεγάλη του στη φύση Ηλεκτρολυτική διάσταση ιοντικών ενώσεων 73. Το νερό σχηματίζει δεσμούς ιόντος διπόλου μεταξύ του υδρογόνου του και του.. της ιοντικής ένωσης και του οξυγόνου του και του.. της ιοντικής ένωσης. 74. Κατά την ηλεκτρολυτική διάσταση ιοντικής ένωσης στο νερό, οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των ιόντων εξασθενίζουν, εξ αιτίας της μεγάλης. σταθεράς νερού. 75. Μέσα στο διάλυμα τα ιόντα δεν είναι «γυμνά», αλλά περιβάλλονται από ένα ορισμένο αριθμό μορίων νερού με τα οποία συνδέονται με ισχυρές ηλεκτροστατικές έλξεις. Το φαινόμενο λέγεται Γράψτε τη χημική εξίσωση που περιγράφει την ηλεκτρολυτική διάσταση του ΝαCl στο νερό: Οι ιοντικές ενώσεις κατά τη διάλυση τους στο νερό ιοντίζονται. Σ Λ 78. Να προσδιορίσετε τις συγκεντρώσεις των ιόντων στα υδατικά διαλύματα των παρακάτω ενώσεων: Α. NaOH(0,1M), Β. Ca(OH) 2(0,1M), Γ. Mg(CN) 2(0,1M), Δ. Al 2(SO 4) 3(0,1M) Αναγνώριση ιοντικών & ομοιοπολικών ενώσεων 79. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι ιοντικές: Α. ΝαCl B. H 2 Ο Γ. CO 2 δ. ΝαΟΗ 710. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι ιοντικές (Ι) και ποιες είναι ομοιοπολικές ενώσεις (Ο); Α. HCl, Β. CH3COONa, Γ. SO 3, Δ. Na 2O, Ε. HCOOH, ΣΤ. Ca 2NO3 NH 3, Ζ. CH3COOH, Η. HF, Θ. HCN, Ι. ΝΗ 4 ΝΟ Στο νερό διίστανται τα άλατα και τα υδροξείδια των μετάλλων (π.χ. των... και των... γαιών) Όλες οι ευδιάλυτες ιοντικές ενώσεις σχηματίζουν ιοντικά υδατικά διαλύματα. Σ Λ 713. Η εξίσωση : HO 2 KCl K(aq) Cl(aq) παριστάνει τον ιοντισμό του ΚCl. Σ Λ 130

7 Ιοντισμός ομοιοπολικών ενώσεων: 714. Η εξίσωση : HCl H2OH3O Cl παριστάνει το μερικό ιοντισμό του ΗCl. Σ Λ 715. Ο μερικός ιοντισμός της αμμωνίας ΝΗ 3 παριστάνεται από την εξίσωση: NH H O...NH OH (συμπλήρωσε το κενό) 716. Όλες οι ομοιοπολικές ενώσεις σχηματίζουν ιοντικά υδατικά διαλύματα. Σ Λ 717. Να σημειώσετε δίπλα από κάθε ηλεκτρολύτη αν διίσταται (Δ) ή αν ιοντίζεται (I): α. KCI β. ΝΗ 3 γ. ΗΝΟ 3 δ. HCN ε. ΝαCN στ. CαBr 2 131

8 Οξέα Βάσεις κατά Brönsted Lowry Πόσοι ορισμοί οξέων και βάσεων αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο; Τρείς: 1. Κατά Arrhenius 2. Κατά Brönsted Lowry 3. Κατά Lewis. Πως ορίζονται τα οξέα κατά Arrhenius; Οξέα κατά τον Arrhenius είναι οι υδρογονούχες ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν λόγω διάστασης κατιόντα υδρογόνου Η + Πως ορίζονται οι βάσεις κατά Arrhenius; Βάσεις κατά τον Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν λόγω διάστασης ανιόντα υδροξειδίου ΟΗ Ποιους περιορισμούς θέτει ο ορισμός των οξέων και των βάσεων του Arrhenius; Η παραπάνω θεωρία περιορίζει το χαρακτηρισμό των ενώσεων σαν οξέα ή βάσεις σε εκείνες που: περιέχουν κατιόντα υδρογόνου Η + ή υδροξειδίου ΟΗ και διαλύονται στο νερό. Παραδείγματα οξέων και βάσεων κατά Arrhenius: ΗCl, HBr, HI, HNO 3, HClO 4, Η 2 SO 4, HF, HCN, H 2 S, CH 3 COOH NaOH, ΚΟΗ, Ca(OH) 2, NH 3, CH 3 NH 3 Πως ορίζονται τα οξέα κατά Brönsted Lowry; 132

9 Οξύ κατά Brönsted Lowry είναι η ουσία που μπορεί να δώσει ένα ή περισσότερα πρωτόνια (πρωτονιοδότης) Πως ορίζονται οι βάσεις κατά Brönsted Lowry; Βάση κατά Brönsted Lowry είναι η ουσία που μπορεί να δεχτεί ένα ή περισσότερα πρωτόνια (πρωτονιοδέκτης) Τι ορίζεται ως πρωτόνιο στον ορισμό οξέων και βάσεων κατά Brönsted Lowry; Η ονομασία πρωτόνιο, χρησιμοποιείται ως συνώνυμη του κατιόντος Η +. Μετά την απώλεια του ηλεκτρονίου από το άτομο του Η σχηματίζεται το κατιόν Η + που αποτελείται από ένα πρωτόνιο Τα πρωτόνια είναι τόσο δραστικά, ώστε σχηματίζουν πάντοτε δεσμούς με άλλες ενώσεις. Μέσα στο νερό αντιδρούν με αυτό και σχηματίζουν Η 3 Ο + (οξώνιο). Το ιόν του οξωνίου Η 3 Ο + ενώνεται με δεσμούς υδρογόνου με άλλα μόρια νερού, σχηματίζοντας διάφορους τύπους ιόντων π. χ. Η 5 Ο + 2 ή Η 9 Ο + 4. Πως εφαρμόζεται η θεωρία οξέων και βάσεων κατά Brönsted Lowry στους ιοντισμούς του υδροφθορίου ΗF και της αμμωνίας NH 3 ; Ο ιοντισμός του HF στο νερό περιγράφεται από την εξίσωση: Για την προς τα δεξιά αντίδραση: + HF + H2O H3O F οξύ βάση οξύ βάση Tο HF είναι οξύ, ως δότης πρωτονίων (πρωτονιοδότης) και το Η 2 Ο βάση, ως δέκτης πρωτονίων (πρωτονιοδέκτης). Για την προς τα αριστερά αντίδραση: οξύ είναι το οξώνιο Η 3 Ο + και βάση το ιόν F. Ο ιοντισμός της ΝΗ 3 στο νερό περιγράφεται από την εξίσωση: NH Η Ο NH ΟΗ βάση οξύ οξύ βάση 2 133

10 Ποια είναι η προϋπόθεση για να εκδηλωθεί ο όξινος ή ο βασικός χαρακτήρας των οξέων και βάσεων κατά Brönsted Lowry; Τα οξέα και οι βάσεις κατά Brönsted Lowry δεν προσδιορίζονται από τις ιδιότητές τους (όξινος ή βασικός χαρακτήρας), αλλά από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη αντίδραση οξέος βάσεως κατά Brönsted Lowry. Για να δράσει ένα σώμα ως οξύ πρέπει να συνυπάρχει με μια ουσία που να μπορεί να δεχτεί πρωτόνια (βάση) και αντίστροφα. Για παράδειγμα: το καθαρό αέριο ξηρό HCl δεν εκδηλώνει όξινο χαρακτήρα, αλλά οι όξινες ιδιότητες του εκδηλώνονται, μόνο όταν αυτό διαλυθεί στο νερό που παίζει το ρόλο της βάσης. Πως ορίζεται η συζυγής βάση ενός οξέος κατά Brönsted Lowry; Όταν ένα οξύ κατά Brönsted Lowry αποβάλλει ένα πρωτόνιο, μετατρέπεται σε βάση κατά Brönsted Lowry η οποία λέγεται συζυγής βάση του οξέος αυτού. Όσο μάλιστα ισχυρότερο είναι το οξύ, δηλαδή όσο μεγαλύτερη τάση έχει να αποβάλλει πρωτόνιο, τόσο πιο ασθενής είναι η συζυγής του βάση, δηλαδή τόσο μικρότερη τάση έχει να προσλάβει πρωτόνιο. Για παράδειγμα στην αντίδραση: ΗΑ Η Α οξύ πρωτόνιο βάση η βάση Α κατά Brönsted Lowry λέγεται συζυγής του οξέος ΗΑ κατά Brönsted Lowry και το οξύ ΗΑ κατά Brönsted Lowry λέγεται συζυγές της βάσης Α κατά Brönsted Lowry. Το ζεύγος ΗΑ και Α αποτελεί ένα συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Brönsted Lowry. Πως ορίζεται το συζυγές οξύ μιας βάσης κατά Brönsted Lowry; Τελείως αντίστοιχα, όταν μια βάση κατά Brönsted Lowry δέχεται πρωτόνιο, μετατρέπεται σε οξύ κατά Brönsted Lowry, που λέγεται συζυγές οξύ της βάσης αυτής κατά Brönsted Lowry. 134

11 Όσο πιο ισχυρή είναι μια βάση, δηλαδή όσο πιο μεγάλη τάση έχει να προσλαμβάνει πρωτόνιο, τόσο πιο ασθενές είναι το συζυγές της οξύ, δηλαδή τόσο ασθενέστερη τάση έχει να αποβάλλει πρωτόνιο. Για παράδειγμα στην αντίδραση: Β Η ΗΒ βάση οξύ Το οξύ ΗΒ + κατά Brönsted Lowry λέγεται συζυγές οξύ της βάσης Β κατά Brönsted Lowry και η βάση Β κατά Brönsted Lowry λέγεται συζυγής βάση του οξέος ΗΒ + κατά Brönsted Lowry. Το ζεύγος ΗΒ + και Β λέγεται συζυγές ζεύγος οξέος βάσεως κατά Brönsted Lowry. Σε τι διαφέρουν τα συστατικά του συζυγούς ζεύγους οξέος βάσης κατά Brönsted Lowry; Κάθε οξύ κατά Brönsted Lowry διαφέρει από τη συζυγή του βάση κατά ένα πρωτόνιο, δηλαδή κατά ένα πυρήνα ατόμου Η. Τα φορτία του οξέος και της συζυγούς βάσης κατά Brönsted Lowry, συνδέονται με τη σχέση: Οξύ α Συζυγή βάση α+1, όπου α το φορτίο του οξέος. Να αναφέρετε παραδείγματα οξέων και των συζυγών τους βάσεων κατά Brönsted Lowry ΟΞΥ HCl HF H 2 S HS H 2 O H 3 O + NH 4 + NH 3 ΒΑΣΗ Cl F HS S 2 OH H 2 O NH 3 NH 2 Ποιες ουσίες λέγονται αμφιπρωτικές ή αμφολύτες κατά Brönsted Lowry; Ουσίες, οι οποίες σε άλλες αντιδράσεις δρουν ως οξέα κατά Brönsted Lowry και σε άλλες αντιδράσεις δρουν ως βάσεις κατά Brönsted Lowry, ονομάζονται αμφιπρωτικές ή αμφολύτες. Για παράδειγμα το νερό Η 2 Ο: 135

12 i. στην ισορροπία: HF + H2O H3O F παίζει το ρόλο της βάσης κατά Brönsted Lowry, + ii. στην ισορροπία: NH3Η2Ο NH 4 ΟΗ βάση οξύ οξύ παίζει το ρόλο του οξέος κατά Brönsted Lowry. Η ουσία με την οποία αντιδρούν οι αμφιπρωτικές ουσίες καθορίζει τη δράση τους σαν οξέα ή σαν βάσεις κατά Brönsted Lowry στην αντίδραση. Το νερό είναι η σημαντικότερη αμφολυτική ουσία του κεφαλαίου, αφού θα μελετήσουμε τα υδατικά διαλύματα στα οποία προφανώς ο διαλύτης θα είναι το νερό και θα ιοντίζει τον ηλεκτρολύτη. Ποιες είναι οι διαφορές οξέων βάσεων κατά Αrrhenius και οξέων βάσεων κατά Brönsted Lowry βάση κατά Brönsted Lowry κατά Αrrhenius 1. Η συμπεριφορά των οξέων και των βάσεων 1. Η συμπεριφορά των οξέων και των βάσεων εκδηλώνεται σε οποιοδήποτε διαλύτη τους εκδηλώνεται μόνο σε υδατικά διαλύματα 2. Ο όξινος χαρακτήρας εκδηλώνεται μόνο 2. Ο όξινος χαρακτήρας εκδηλώνεται χωρίς να παρουσία βάσης και αντίστροφα. απαιτείται η παρουσία βάσης και αντίστροφα. 3. Τα οξέα και οι βάσεις μπορούν να είναι μόρια 3. Τα οξέα και οι βάσεις μπορούν να είναι ή ιόντα. μόνο μόρια 4. Οι βάσεις είναι ουσίες που δέχονται πρωτόνιο. 4. Οι βάσεις είναι ουσίες που περιέχουν υδροξείδιο ΟΗ 5. Η εξουδετέρωση είναι η πρωτολυτική αντίδραση: 5. Η εξουδετέρωση είναι η αντίδραση: 2 Συμπέρασμα: Η θεωρία των Brönsted Lowry είναι πολύ γενικότερη εκείνης του Arrhenius και επεκτείνεται εύκολα σε οποιονδήποτε διαλύτη, ερμηνεύοντας όλες τις αντιδράσεις μεταφοράς πρωτονίων. Τι ονομάζεται πρωτολυτική αντίδραση; Είναι η χημική αντίδραση μεταξύ δύο συζυγών ζευγών οξέος βάσης Brönsted Lowry. 136

13 Σε αυτές μεταφέρεται το πρωτόνιο από το ισχυρότερο οξύ1 στην ισχυρότερη βάση2 με συνέπεια το σχηματισμό των συζυγών τους συμπληρωμάτων βάσης1 και οξέος2 σύμφωνα με το σχήμα: όπου α, β τα φορτία του οξέος ΗΑ Brönsted Lowry και της βάσης Β κατά Brönsted Lowry Καταλήγουν σε χημική ισορροπία. Προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η χημική ισορροπία μιας πρωτολυτικής αντίδρασης; η χημική ισορροπία μιας πρωτολυτικής αντίδρασης είναι μετατοπισμένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος και της ασθενέστερης βάσης. Παραδείγματα: Τι ονομάζεται αυτοϊοντισμός ή αυτοπρωτόλυση μιας χημικής ένωσης; Το φαινόμενο του ιοντισμού ενός πολύ μικρού αριθμού των μορίων μιας αμφιπρωτικής ουσίας, στην οποία το οξύ και η βάση κατά Brönsted Lowry, είναι η ίδια ή ουσία. 137

14 Για παράδειγμα: Ποιες ουσίες ονομάζονται οξέα και βάσεις κατά Lewis; Οξύ είναι κάθε ουσία δέκτης ζεύγους ηλεκτρονίων, όπως για παράδειγμα το AlCl 3 ή το H + Βάση είναι κάθε ουσία δότης ζεύγους ηλεκτρονίων όπως για παράδειγμα η NH 3. Παράδειγμα μεταφοράς ηλεκτρονίων από τη βάση στο οξύ κατά Lewis: Ο ορισμός των οξέων και των βάσεων κατά Lewis είναι γενικότερος των δύο προηγούμενων αλλά το βιβλίο μας δεν επεκτείνεται λεπτομερειακά σε αυτόν. 138

15 Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry και Arrhenius: 718. Τα οξέα κατά Bronsted Lowry μπορεί να είναι: Α. ανιόντα Β. κατιόντα Γ. ένα ουδέτερο μόριο, ένα ανιόν ή ένα κατιόν Δ. ένα ουδέτερο μόριο, ή ένα κατιόν, αλλά όχι ανιόν Η θεωρία του Arrhenius είναι πολύ γενικότερη εκείνης των Brönsted Lowry και επεκτείνεται εύκολα σε οποιονδήποτε διαλύτη, ερμηνεύοντας όλες τις αντιδράσεις μεταφοράς πρωτονίων. Σ Λ 720. Κάθε ουσία που μπορεί να δώσει πρωτόνιο είναι...κατά Brönsted Lowry Ένα οξύ και η συζυγής βάση του διαφέρουν κατά ένα Μπορούν να χαρακτηριστούν οι παρακάτω ενώσεις σαν οξέα ή βάσεις κατά Brönsted Lowry: οι ενώσεις; Α. HCN, Β. F, Γ H 2 SO 4, Δ. NH Ποια από τις παρακάτω ουσίες είναι βάση κατά Brönsted Lowry και όχι κατά Arrhenius; Α. NaOH, Β. F, Γ H 2 SO 4, Δ. Ca(OH) Στη χημική αντίδραση ΝΗ 3 + HCl NH 4 Cl, η αμμωνία συμπεριφέρεται ως βάση σύμφωνα με τη θεωρία... διότι δέχεται..., ενώ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βάση κατά Ποιο από τα παρακάτω ιόντα έχει μόνο βασικό χαρακτήρα σε υδατικό διάλυμα; A. NH 4 B. CN Γ. HPO 4 Δ. H2PO Τι εννοούμε λέγοντας ότι το νιτρικό οξύ είναι ισχυρότερο από το νιτρώδες οξύ; 727. Κάθε υδρογονούχα ένωση είναι οξύ, σύμφωνα με τη θεωρία Arrhenius. Σ Λ 728. Όλα τα οξέα σύμφωνα με τη θεωρία Brφnstend Lowry είναι υδρογονούχες ενώσεις. Σ Λ 729. Όταν από μια χημική ένωση αποσπάται υδρογόνο, η ένωση αυτή χαρακτηρίζεται κατά Brönstend Lowry ως οξύ. Σ Λ 730. Όταν μια χημική ουσία Α προσλαμβάνει πρωτόνια μετατρέπεται στην ουσία Β η οποία είναι συζυγής βάση της Α. Σ Λ 731. Ο όξινος ή ο βασικός χαρακτήρας μιας χημικής ουσίας εξαρτάται από την αντίδραση στην οποία αυτή συμμετέχει. Σ Λ 732. Το ιόν οξωνίου δεν είναι δυνατό να συμπεριφερθεί ως βάση κατά Brφnsted Lowry. Σ Λ 733. Το οξικό οξύ σε κάθε χημική αντίδραση συμπεριφέρεται ως οξύ. Σ Λ 139

16 734. Στο καθαρό νερό τα μισά μόρια συμπεριφέρονται ως οξύ και τα άλλα μισά ως βάση. Σ Λ Εύρεση συζυγών ζευγών: 735. Να προσδιορίσετε τα συζυγή ζεύγη (αντιστοίχιση): Στήλη I Στήλη(ΙΙ) α. CH 3 COOH 2 + i HCN β. CN ii. CH 3 COOH γ. CH 3 CH 2 OH iii. CH3CH2OH 2 δ. OH iv. H 2 O ε. HSO 4 v. 2 SO Ποια από τα παρακάτω είναι συζυγή ζεύγη οξέος βάσης; 2 Α. HCO 3 / CO 3, Β. NH 4 / NH 2, Γ. CN / HCN, Δ. H3O / OH 737. Να συμπληρώσετε στα κενά, τις συζυγής βάσεις κατά Bronsted & Lowry των παρακάτω οξέων κατά Bronsted & Lowry i. NH 3..., ii. OH... iii. H 3 O +... iv. HCO Αντιστοιχήστε το κάθε οξύ της στήλης (I) με τη συζυγή του βάση της στήλης (II). (I) οξύ (II) συζυγής βάση Α. H 2 CO 3 2 α. HPO 4 Β. H 3 O + β. OH Γ. H 2 PO 4 γ. H 2 PO 4 2 Δ. HPO 4 3 δ. PO 4 Ε. HCO 3 ε. HCO 3 Ζ. H 3 PO 4 ζ. H 2 O Η. H 2 O 2 η. CO Κάθε υδρογονούχα ένωση είναι οξύ, σύμφωνα με τη θεωρία Arrhenius. Σ Λ 740. Όλα τα οξέα σύμφωνα με τη θεωρία Brφnstend Lowry είναι υδρογονούχες ενώσεις. Σ Λ 741. Όταν από μια χημική ένωση αποσπάται υδρογόνο, η ένωση αυτή χαρακτηρίζεται κατά Brφnstend Lowry ως οξύ. Σ Λ 742. Η συζυγής βάση οποιουδήποτε οξέος είναι ένα ανιόν. Σ Λ Ένα οξύ, σύμφωνα με τις απόψεις των Bronsted Lowry, μπορεί να αντιδράσει ανεξάρτητα από την παρουσία βάσης. Σ Λ 140

17 Σύγκριση ισχύος οξέων και βάσεων όταν γνωρίζουμε τη συγκριτική ισχύ των συζυγών τους συμπληρωμάτων: 743. Σ ένα συζυγές ζεύγος οξέος βάσης οξέα κατά Bronsted Lowry αν η βάση είναι πολύ ισχυρή, τότε το συζυγές της οξύ είναι: Α. πολύ ισχυρό Β. πολύ ασθενές Γ. μέτριας ισχύος 744. Το H 2 SO 4 είναι ισχυρότερο οξύ σε σχέση με το HF, διότι το κάθε μόριο H 2 SO 4 μπορεί να αποδώσει δύο πρωτόνια, ενώ κάθε μόριο του HF μπορεί να αποδώσει ένα μόνο πρωτόνιο. Σ Λ 745. Με βάση το δεδομένο ότι το ΗΝΟ 2 είναι ισχυρότερο οξύ από το HCN, προκύπτει ότι το ΝΟ 2 είναι ισχυρότερη βάση από το CN. Σ Λ 746. Η ισορροπία HCO 3 + Cl CO HCl είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά διότι το HCl είναι ισχυρότερο οξύ σε σύγκριση με το HCO 3. Σ Λ Αμφιπρωτικές ουσίες: 747. Από τις παρακάτω χημικές ουσίες αμφιπρωτική είναι η: Α. Η 3 Ο + Β. HS Γ. CO 3 2 Δ. Ο Αμφιπρωτικές είναι οι χημικές ουσίες οι οποίες αποδίδουν ή προσλαμβάνουν πρωτόνια, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται Αμφιπρωτική είναι η χημική ουσία: Α. S 2, Β. HS,Γ. καμία από τις HS και S 2, Δ. Το S 2 και το HS 750. Μελετήστε όλες τις παρακάτω χημικές εξισώσεις και στη συνέχεια σημειώστε σε κάθε παρένθεση το γράμμα Ο, Β ή Α, αν η αντίστοιχη ένωση ή ιόν συμπεριφέρεται στις χημικές αυτές εξισώσεις αποκλειστικά ως οξύ, αποκλειστικά ως βάση ή ως αμφιπρωτικό σώμα. ΝΗ 3 + Η 2 Ο ΝΗ ΟΗ ΝΗ Η 2 Ο ΝΗ 3 + Η 3 Ο + CO H 2 O HCO 3 + OH H 2 CO 3 + H 2 O HCO 3 NH 3 H 2 O + NH 4 OH H 3 O + 2 CO 3 HCO 3 H 2 CO 3 (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 751. Γράψτε τους χημικούς τύπους: α) του συζυγούς οξέος του ιόντος ΟΗ β) της συζυγούς βάσης του H 2 S γ) του συζυγούς οξέος και της συζυγούς βάσης του HCO 3. + H 3 O + 141

18 Αυτοϊοντισμός: 752. Να γράψετε τον αυτοϊοντισμό του νερού. Πρωτολυτικές αντιδράσεις: 753. Στην αντίδραση H O + NH NH + H O συμπεριφέρονται ως οξέα κατά Bronsted Lowry, το ζεύγος: Α. Η 3 Ο + + και ΝΗ 4 Β.Η 3 Ο + και Η 2 Ο + Γ. ΝΗ 3 και ΝΗ 4 Δ. ΝΗ 3 και Η 2 Ο 754. Κατά την αντίδραση οξέος και βάσης κατά Bronsted & Lowry, παράγονται άλας και νερό. Σ Λ 755. Να συμπληρωθούν τα οξέα και οι βάσεις στις επόμενες πρωτολυτικές αντιδράσεις: οξύ (1) + βάση (2) βάση (1) + οξύ (2) 2 1. HSO 4 (aq) + ΗΡΟ CO 3 (aq) OH (aq) HCO 3 (aq) Η 2 O (l) OH + CH 3 COOH 756. Δίνεται η αντίδραση οξέος βάσης κατά Bronsted & Lowry : HS + H 2 SO 3 H 2 S + HSO 3 Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις οξύ ή βάση κατά Bronsted & Lowry που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις χημικές ουσίες, ανάλογα με το πώς συμπεριφέρονται στην παραπάνω αντίδραση: v. HS... vi. H 2 SO 3... vii. H 2 S... viii. HSO Σημειώστε στην κάθε παρένθεση το γράμμα Ο ή Β, αν η αντίστοιχη ένωση ή το αντίστοιχο ιόν συμπεριφέρεται στην κάθε αντίδραση ως οξύ ή ως βάση. α. NH 3 + HCl NH Cl (... ) (... ) (... ) (... ) β. H 2 O + CH 3 COOH H 3 O + + CH 3 COO (... ) (... ) (... ) (... ) γ. ΝΗ Η 2 Ο ΝΗ 3 + Η 3 Ο + (... ) (... ) (... ) (... ) δ. HPO H 2 O H 2 PO 4 + OH (... ) (... ) (... ) (... ) 142

19 758. Στην πρωτολυτική αντίδραση CH 3 COOH + H 2 O CH 3 COO + H 3 O + η συζυγής βάση του CH 3 COOH είναι το..., ενώ το... και το... αποτελούν ένα δεύτερο συζυγές σύστημα οξέος βάσης Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης στην οποία τόσο το νερό, όσο και τα ιόντα ΝΗ 4 συμπεριφέρονται ως οξέα κατά Bronsted Lowry. Συνδυαστικές ασκήσεις 760. Δίνονται οι ισορροπίες: HCN + H 2 O H 3 O + + CN (I) H 3 O + + NH 3 NH OH (II) και ότι η σχετική ισχύς των οξέων H 3 O +, NH + 4 και HCN ελαττώνεται από το πρώτο προς το τελευταίο. α) Γράψτε τα συζυγή ζεύγη οξέος βάσης που μετέχουν στις ισορροπίες (I) και (II). β) Εξηγήστε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη κάθε μία από τις παραπάνω ισορροπίες. γ) Εξηγήστε αν είναι σωστή ή λανθασμένη η πρόταση: το H 3 O + έχει την ίδια ισχύ στις δύο αντιδράσεις Στη στήλη (I) δίνονται μερικά οξέα σε φθίνουσα σειρά ισχύος. α) Γράψτε στη στήλη (II) τους χημικούς τύπους των συζυγών βάσεων αυτών των οξέων. (I) (II) HJ... H 2 SO 4... H 3 O +... H 3 PO 4... H 2 CO 3... HCN... HCO 3... β) Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που περιγράφει τον ιοντισμό του H 3 PO 4 και του H 2 SO 4. Εξηγήστε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη κάθε μία από τις αντιδράσεις αυτές. γ) Ποιες από τις βάσεις της στήλης (II) μπορούν να δράσουν και ως οξέα σε κατάλληλο περιβάλλον; Γράψτε τη χημική εξίσωση μιας αντίδρασης για κάθε μία απ αυτές τις βάσεις που εξηγεί αυτή τη συμπεριφορά. Πώς χαρακτηρίζονται οι χημικές αυτές ουσίες λόγω αυτής τους της συμπεριφοράς; 762. Κατά τη διάλυση του εναμμώνιου θειικού νατρίου (NaNH 4 SO 4 ) στο νερό καταστρέφεται το κρυσταλλικό του πλέγμα και τα ιόντα του ελευθερώνονται στο διάλυμα. α) Μελετήστε την όξινη ή τη βασική συμπεριφορά των ιόντων αυτών, αναγράφοντας τις χημικές εξισώσεις των σχετικών χημικών αντιδράσεων. β) Αναγνωρίστε για κάθε μία από αυτές τις χημικές αντιδράσεις τα συζυγή συστήματα οξέος βάσης. 143

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Πολυχρόνης Σ. Καραγκιοζίδης. Σχολικός Σύµβουλος. Ακροπόλεως 49, 54634, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνα: 2310205997 6944935177 E-mail: info@polkarag.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΟΚΑ. Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο;

ΣΥΜΠΛΟΚΑ. Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο; Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο; Σύµπλοκο ή σύµπλοκη ένωση ή ένωση σύνταξης ή ένωση ένταξης είναι ένα σταθερό συγκρότηµα ατόµων το οποίο αποτελείται από ένα κεντρικό άτοµο, συνήθως µεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

NEPO . 90% , 75% , 20% 98% 75% 50-65%

NEPO . 90% , 75% , 20% 98% 75% 50-65% NEPO Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις θρεπτικές ύλες περιλαμβάνεται και το νερό. H θρεπτική αυτή ύλη είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, αν σκεφθεί κανείς ότι χωρίς τροφή ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) Ειδικό µέρος (βιοδραστικά µόρια)...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. And not only for the delectation and information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης Συντονισµός: Βασιλική Περάκη Οµάδα Εργασίας: Βασιλική Περάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αλληλεπιδράσεις µεταξύ Πολυσακχαριτών που Έχουν Εκχυλιστεί από Φυτά και Γαστρικής

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα