Ioύνιος Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ioύνιος 2004. Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης"

Transcript

1 Ioύνιος 2004 Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης 2003

2 π π & π ª Ãƒ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. π À π 2004

3 ƒπ Ã ª A 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS A.E ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS A.E ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4 περιεχόµενα ΑΫΛΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ή/ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS A.E ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΎΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Ή/ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Η ΚΟΙΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS A.E

5 9.1.6 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS A.E.» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ VERTICAL A.B.E.E ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SPRIDER A.E EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ INTERTEX A.E ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ INFOTRUST A.E.Β.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ŒÎıÂÛË appleúô ÙÔ ÌÂÙfi Ô Αγαπητοί µέτοχοι, Το 2003 ήταν µια σηµαντική χρονιά για τον Όµιλο Χατζηϊωάννου η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την πορεία του τα επόµενα χρόνια. Πιο αναλυτικά, το 2003 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των εταιριών του Οµίλου µε βάση τη γενικότερη στρατηγική του που καθορίζει τις αγορές στις οποίες σκοπεύει να έχει παρουσία ο Όµιλος. Συγκεκριµένα, η στρατηγική του Οµίλου συνοψίζεται στους εξής 3 άξονες: 1. στην παραγωγική δραστηριότητα για τα προϊόντα έσω ένδυσης (καλσόν, κάλτσα, εσώρουχο), 2. στην ανάπτυξη του retailing στην ελληνική αγορά, και 3. την ανάπτυξη του retailing διεθνώς µε επώνυµα και παγκοσµίως αναγνωρίσιµα προϊόντα. Στην κατεύθυνση αυτή ο Όµιλος αποδεσµεύτηκε από µικρότερες επιχειρηµατικές δραστηριότητες-εταιρίες µέσω πώλησης των συµµετοχών του σ αυτές και συγκεκριµένα προχώρησε στην πώληση: του 80% της εταιρίας Apple Boxer ΑΕΒΕ µε έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα στο χώρο του ανδρικού και παιδικού εσώρουχου, του 60% της εταιρίας Αφοί Γιαννακίδη ΑΒΕΕ µε έδρα τη Θεσ/νίκη και δραστηριότητα την παραγωγή casual ενδυ- µάτων για λογαριασµό τρίτων (φασόν) της δραστηριότητας του βαφείου-φινιριστηρίου στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης (πρώην Ηλιοφίν), η οποία αποτελούσε παράπλευρη δραστηριότητα της VERTICAL ABEE. Οι παραπάνω κινήσεις είχαν άµεση επίπτωση σε όλα τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου το 2003 όπως στην κερδοφορία, στο cashflow και στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας SPRIDER AE στο ΧΑ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διοίκηση του Οµίλου κατόρθωσε σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον να υλοποιήσει τη στρατηγική της και παράλληλα να καταγράψει υπεραξίες προς όφελος των µετόχων. Έκθεση προς τους µετόχους Σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου, σε ενοποιηµένη βάση οι πωλήσεις ανήλθαν σε ª 122,3 εκατ. από ª 130,7 εκατ. το 2002 ενώ τα κέρδη προ φόρων µετά από µειοψηφίες ήταν ª 11,4 εκατ. από ª 9,5 εκατ. το Η µείωση των πωλήσεων ήταν αποτέλεσµα της απώλειας ª 26,2 εκατ. σε κύκλο εργασιών από την πώληση των Apple Boxer ΑΕΒΕ, Αφοί Γιαννακίδη ΑΒΕΕ και του κλάδου βαφείου φινιριστηρίου (παράλληλα προστέθηκαν πωλήσεις ª 6,9 εκατ. από την ενοποίηση της S&R Gmbh για πρώτη φορά), ενώ η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στα υψηλότερα περιθώρια κέρδους των εταιριών που αποτελούν τον Όµιλο (σε σχέση µε αυτές που µεταβιβάσθηκαν). Παράλληλα το 2003 ο Όµιλος µείωσε σηµαντικά το χρηµατοοικονοµικό ρίσκο (financial risk) καθώς ο συνολικός καθαρός δανεισµός µειώθηκε από ª 78,2 εκατ. σε ª 48,7 εκατ. Η σχέση ανείων προς Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 1:1 ενώ ο λόγος Σύνολο Τραπεζικών Υποχρεώσεων / EBITDA (δηλ. κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) ήταν 2,6:1 γεγονός που σηµαίνει ότι το ενοποιηµένο cashflow του Οµίλου αποπληρώνει το σύνολο του δανεισµού σε 2,6 χρόνια περίπου. Σε ό,τι αφορά τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση ο Όµιλος θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση τα επόµενα χρόνια στους ακόλουθους τοµείς: 1. ιατήρηση και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους ανά εταιρία. 2. Βελτίωση στη διαχείριση αποθεµάτων. 3. ιατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής διάθρωσης. 5

7 Αναλυτικά για κάθε µία από τις βασικές εταιρίες του Οµίλου οι εξελίξεις του 2003 ήταν οι εξής: Η VERTICAL ΑΒΕΕ, η κύρια παραγωγική µονάδα του Οµίλου: ολοκλήρωσε την πώληση του βαφείου - φινιριστηρίου (πρώην ΗΛΙΟΦΙΝ), ολοκλήρωσε την επένδυση της κάλτσας στην Γενισέα Ξάνθης, αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 3% σε ª 57 εκατ. περίπου και βελτίωσε σηµαντικά την κερδοφορία της από ª 0,7 εκατ. σε ª 4,0 εκατ. Σηµειώνεται ότι σε συγκρίσιµους όρους (χωρίς την επίδραση του κλάδου βαφείου - φινιριστηρίου) η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν 9%, µείωσε τον καθαρό δανεισµό της κατά ª 6,7 εκατ. περίπου σε ª 36,3 εκατ. Η SPRIDER ΑΕ, η αλυσίδα καταστηµάτων πώλησης ενδυµάτων και υποδηµάτων casual: εγκαινίασε 3 νέα καταστήµατα, στο Μοναστηράκι, στο Περιστέρι και στην Ανθούσα, ανεβάζοντας τον αριθµό των σηµείων πώλησης του δικτύου σε 22 στο τέλος του 2003, ολοκλήρωσε την ανέγερση του εκθεσιακού κέντρου στην Ανθούσα το οποίο και παρέδωσε στην εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων ΡΟΤΑ τον Αύγουστο του Στο τέλος του 2003 η εταιρία προχώρησε στην πώληση του εν λόγω ακινήτου στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING και την επαναµίσθωσή του. Το τίµηµα ανήλθε σε ª 27 εκατ. καταγράφοντας υπεραξία ποσού ª 4 εκατ. περίπου, ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών της κατά 5% σε ª 58 εκατ. περίπου µε ταυτόχρονη αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 18% σε ª 8,9 εκατ. περίπου. Τέλος, η UNIQUE COMMERCE Ltd, η αγγλική εταιρία λιανικής πώλησης εσωρούχων µε το σήµα VIRGIN: συνέχισε να αναπτύσσεται φτάνοντας τα 9 καταστήµατα Virginware στο τέλος του 2003 και στοχεύοντας τα 30 στο τέλος του Ήδη το Μάιο του 2004 η εταιρία αριθµούσε 15 καταστήµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο, αναδιαρθρώθηκε διοικητικά και οργανωτικά µετά την ανάληψη της διοίκησης απο τον Όµιλο Χατζηϊωάννου. ο Όµιλος απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας. Συνοψίζοντας, η διοίκηση εκτιµά ότι το υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο των εταιριών συνδυάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα επιτρέψουν στον Όµιλο να αξιοποιήσει αποδοτικά τις επενδύσεις των τελευταίων ετών και να αναπτυχθεί µε ταχείς ρυθµούς στα επόµενα χρόνια. Η διοίκηση του Οµίλου θα συνεχίσει να εργάζεται µε σκοπό την αύξηση της αξίας για τους µετόχους, τους εργαζοµένους και το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Μαρούσι 14/2/2004 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6

8 1. À π π ªπ ª H «Χατζηϊωάννου Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών & Παροχής Υπηρεσιών», µε διακριτικό τίτλο «Χατζηϊωάννου Holdings A.E.» (εφεξής «η Εταιρία») προήλθε από την απόσχιση του εµπορικού και βιοµηχανικού κλάδου της εταιρίας «Χατζηϊωάννου Α.Β.Ε.Ε» και την ταυτόχρονη µετατροπή της σε εταιρία συµµετοχών σύµφωνα µε τις από 20/03/2000 και 19/04/2000 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της. Αντικείµενο δραστηριότητας της Εταιρίας είναι η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, η διαχείριση εµπορικών σηµάτων και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS A.E. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε ª) Κύκλος εργασιών (1) Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (2) Έκτακτα Αποτελέσµατα ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων ( ) Κέρδη προ Φόρων ( ) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. ( ) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων (3) (4) ( ) Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) (5) Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης (6) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (7) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (8) Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων ( ) Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. ( ) Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου ( ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (9) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων µ/δ 0,06 0,01 Κέρδη προ Φόρων µ/δ 0,06 0,004 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. µ/δ 0,05 0,004 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων µ/δ 0,05 0,004 Μέρισµα/Μετοχή (10) - 0,05 0,07 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (8), (9) Κέρδη προ Φόρων µ/δ 0,06 0,11 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. µ/δ 0,05 0,11 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου µ/δ 0,05 0,11 7

9 µ/δ: Τα µεγέθη δεν παρατίθενται καθώς η Εταιρία παρουσιάζει ζηµίες. (1) Το σύνολο του κύκλου εργασιών αφορά σε µερίσµατα εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρίες της Χατζηϊωάννου Holdings A.E. (2) Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος των χρήσεων 2001, 2002 και 2003 έχουν αφαιρεθεί οι ενσωµατω- µένες αποσβέσεις από τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ύψους ª 53 χιλ. το 2001 και ª 59 χιλ. το 2002 και 2003 έκαστο. (3) Οι αµοιβές των µελών του.σ. για την τριετία ήταν µηδενικές. (4) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονο- µικές καταστάσεις. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση 1999 και µε προσωρινό έλεγχο για τη χρήση 2000 και συνεπώς εκκρεµούν οι πιθανοί πρόσθετοι φόροι για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Σηµειώνεται ότι ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2000 είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του φορολογητέου εισοδήµατος (ζηµίας στη συγκεκριµένη περίπτωση) από ª 273 χιλ. σε ª 204 χιλ. (5) Η Εταιρία κατά τη χρήση 2001 δεν προέβη στη διανοµή µερίσµατος καθώς παρουσίασε ζηµίες. (6) Για τον υπολογισµό του αριθµού των µετοχών τέλους χρήσης, έχει ληφθεί υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. (7) Για τη στάθµιση του αριθµού µετοχών λήφθηκε υπόψη η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 400 δρχ. σε 408,9 δρχ. προκειµένου να µετατραπεί το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονοµαστική αξία της µετοχής σε Ευρώ σύµφωνα µε το Ν.2842/2000. (8) Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή. (9) Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών. (10) Το µέρισµα ανά µετοχή έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της Χατζηϊωάννου Holdings Α.Ε. αναµορφωµένα σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του τακτικού ορκωτού ελεγκτή και τις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2001, 2002 και ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ª) Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων ( ) Πλέον: Κέρδη χρήσεως συµµετοχών (µε αξία κτήσεως µικρότερη της εσωτερικής λογιστικής αξίας την 31/12/2003) Αναµορφωµένα αποτελέσµατα προ φόρων ( ) Μείον: Φόροι χρήσης Αµοιβές.Σ Αναµορφωµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους & αµοιβές.σ. ( ) Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων Αναµορφωµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ.& φόρους φορολ. Ελέγχου ( ) Στο πιστοποιητικό ελέγχου του τακτικού ορκωτού ελεγκτή και στις σηµειώσεις της Εταιρίας επί των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2001, 2002 και 2003 αναφέρονται οι κάτωθι παρατηρήσεις και σηµειώσεις οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια των εν λόγω χρήσεων. 8

10 2003 Παρατηρήσεις τακτικού ορκωτού ελεγκτή: Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή στον Ισολογισµό της υπάρχουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Στο λογαριασµό του Παγίου Ενεργητικού ΓΙΙΙ 1 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται συµµετοχές σε οκτώ (8) εταιρίες µε µετοχές µη εισηγµένες στο Χ.Α. και µερίδια Ε.Π.Ε. συνολικής αξίας ª ,9 χιλ. από τις οποίες επτά (7) µε αξία κτήσεως ª ,5 ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές και οι οποίες αποτιµήθηκαν σε τιµές κτήσεως. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί στην εσωτερική τους λογιστική αξία σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, η αξία κτήσεως µε βάση τους τελευταίους ισολογισµούς τους, θα ήταν µικρότερη κατά ª ,8 χιλ. µε συνέπεια τα αποτελέσµατα της χρήσεως να είναι µειωµένα κατά ª 4.131,20 χιλ., τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων να είναι αυξηµένα κατάª ,00 χιλ. και µε τη διαφορά να είναι αυξηµένη η καθαρή θέση της Εταιρίας. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2. Το κονδύλι του λογαριασµού «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων» ποσού ª ,26 αντιπροσωπεύει το 1/5 της διαφοράς αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων χρήσεως 2000 σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 2874/ Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 (τακτικός έλεγχος) και τη χρήση 2000 (προσωρινός έλεγχος) µε συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της να µην έχουν καταστεί οριστικές. Σηµειώσεις ισολογισµού: Επιπλέον των ως άνω, κάτω από τον ισολογισµό της ίδιας χρήσης, η Εταιρία σηµειώνει τα εξής: 1. Για δουλευµένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν είχαν περιέλθει στα χέρια µας µέχρι έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις. 2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσης. 3. Η Εταιρία δεν απασχολεί άµεσα προσωπικό. 4. Μετοχές θυγατρικής εταιρίας αξίας κτήσεως ª 30,8 εκατ. περίπου έχουν δοθεί σε εγγύηση µακροπρόθεσµης τραπεζικής χορήγησης, το ύψος της οποίας εµφανίζεται στον Ισολογισµό του Οµίλου. 5. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ 03 είναι: ραστηριότητες διαχείρισης των ελεγχουσών εταιριών ª , εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας Παρατηρήσεις τακτικού ορκωτού ελεγκτή: Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή στον Ισολογισµό της υπάρχουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Ο λογαριασµός του Παγίου Ενεργητικού ΓΙΙΙ 1 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως: α) µετοχών έξι (6) ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), εκ των οποίων οι πέντε (5) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η Εταιρία αποτίµησε τις συµµετοχές αυτές στην αξία κτήσεώς τους σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 5 Π.. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). Η αξία των µετοχών αυτών µε βάση την καθαρή λογιστική θέση όπως αυτή προκύπτει από τις τελευταίες νόµιµα συνταγµένες (για τις ανάγκες του ενοποιηµένου Ισολογισµού του Οµίλου) οικονοµικές τους καταστάσεις, µε κέρδη χρήσεως 2002 µετά την αφαίρεση του θεωρητικού φόρου, έχει ως εξής: των τεσσάρων (4) Α.Ε., κόστους κτήσεως ª ,69 το κόστος κτήσεως είναι µεγαλύτερο της εσωτερικής λογιστικής αξίας κατά ª ,90 9

11 και των υπολοίπων δύο (2) Α.Ε. κόστους κτήσεως ª ,16 το κόστος κτήσεως είναι µικρότερο της εσωτερικής λογιστικής αξίας κατά ª ,98, β) µετοχών τριών (3) Α.Ε. και µεριδίων προσωπικής εταιρίας, αλλοδαπής οι οποίες ελέγχονται από εγκεκριµένους ελεγκτές αξίας κτήσεως ª ,44 και για τις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του παρόντος ισολογισµού. 2. Το κονδύλι του λογαριασµού «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων» αντιπροσωπεύει το 1/5 της διαφοράς αποτι- µήσεως συµµετοχών και χρεογράφων χρήσεως 2000 σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 2874/2000. Σηµειώσεις ισολογισµού: Επιπλέον των ως άνω, κάτω από τον ισολογισµό της ίδιας χρήσης, η Εταιρία σηµειώνει τα εξής: 1. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά (τακτικός έλεγχος) µέχρι και τη χρήση 1999 και µε προσωρινό έλεγχο για τη χρήση Για δουλευµένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν είχαν περιέλθει στα χέρια µας µέχρι έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις. 3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσης. 4. Η Εταιρία δεν απασχολεί άµεσα προσωπικό. 5. Μετοχές θυγατρικής εταιρίας αξίας κτήσεως ª 30,8 εκατ. περίπου έχουν δοθεί σε εγγύηση µακροπρόθεσµης τραπεζικής χορήγησης, το ύψος της οποίας εµφανίζεται στον Ισολογισµό του Οµίλου. 6. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ 91 είναι: ραστηριότητες διαχείρισης των ελεγχουσών εταιριών ª , εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 8. Στο λογαριασµό «Χρεόγραφα» περιλαµβάνονται τοποθετήσεις σε τραπεζικά οµόλογα ποσού ª Στο λογαριασµό «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται αξία συµµετοχών σε δύο (2) Α.Ε. ποσού ª ,04 και ª ,32, αντίστοιχα. Η πρώτη µεταβιβάστηκε την 12/02/2003 και για τη δεύτερη έχει συναφθεί προσύµφωνο µεταβίβασής της Παρατηρήσεις τακτικού ορκωτού ελεγκτή: Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή στον Ισολογισµό της υπάρχουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Ο λογαριασµός του Παγίου Ενεργητικού ΓΙΙΙ 1 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως: α) µετοχών επτά (7) ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), εκ των οποίων οι έξι (6) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η Εταιρία αποτίµησε τις συµµετοχές αυτές στην αξία κτήσεώς τους σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 5 Π.. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). Η αξία των µετοχών αυτών µε βάση την καθαρή λογιστική θέση όπως αυτή προκύπτει από τις τελευταίες νόµιµα συνταγµένες (για τις ανάγκες του ενοποιηµένου Ισολογισµού του Οµίλου) οικονοµικές τους καταστάσεις (κέρδη χρήσεως 2001 προ φόρων) έχει ως εξής: των τριών (3) Α.Ε., κόστους κτήσεως δρχ (ª ,92) είναι µεγαλύτερη κατά δραχµές (ª ,84) και των υπολοίπων τεσσάρων (4) Α.Ε. είναι µικρότερη κατά δρχ (ª ,84), β) µετοχών τριών (3) Α.Ε. και µεριδίων προσωπικής εταιρίας, αλλοδαπής, οι οποίες ελέγχονται από εγκεκριµένους ελεγκτές αξίας κτήσεως δρχ (ª ,59) και για τις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του παρόντος ισολογισµού. 10

12 2. Το κονδύλι του λογαριασµού «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων» αντιπροσωπεύει το 1/5 της διαφοράς αποτι- µήσεως συµµετοχών και χρεογράφων χρήσεως 2000 σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 2874/2000. Σηµειώσεις ισολογισµού: Επιπλέον των ως άνω, κάτω από τον ισολογισµό της ίδιας χρήσης, η Εταιρία σηµειώνει τα εξής: 1. Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ (ª ,56) µε κεφαλαιοποίηση «ιαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 400 δρχ. σε 408,9 δρχ. προκειµένου να µετατραπεί το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονοµαστική αξία της µετοχής σε Ευρώ σύµφωνα µε το Ν. 2842/ Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά (τακτικός έλεγχος) µέχρι και τη χρήση Για δουλευµένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν είχαν περιέλθει στα χέρια µας µέχρι έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις. 4. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσης. 5. Η Εταιρία δεν απασχολεί άµεσα προσωπικό. 6. Μετοχές θυγατρικής εταιρίας αξίας κτήσεως 10,5 δισ. δρχ. (ª 30,8 εκατ.) περίπου έχουν δοθεί σε εγγύηση µακροπρόθεσµης τραπεζικής χορήγησης, το ύψος της οποίας εµφανίζεται στον Ισολογισµό του Οµίλου. 7. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ 91 είναι: ραστηριότητες διαχείρισης των ελεγχουσών εταιριών δρχ (ª ,22). 8. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ª) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις (14.393) (25.076) (36.417) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Σύνολο Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (1) 1,34 1,33 1,31 (1) Η λογιστική αξία της µετοχής στο τέλος κάθε χρήσης έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. 11

13 1.2.1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ίδια κεφάλαια της Χατζηϊωάννου Holdings αναµορφωµένα σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του τακτικού ορκωτού ελεγκτή και τις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2001, 2002 και ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε. Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής (ποσά σε ª) Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική αξία 1,20 1,20 1,20 Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,40 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , ,66 ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,40 - Αποθεµατικά κεφάλαια , , ,63 Αποτελέσµατα εις νέο , , ,97 Ποσά προοριζόµενα για αύξηση κεφαλαίου 1.454, , ,44 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,10 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,32 1,33 1,31 Μείον: ιαφορά αποτίµησης συµµετοχών µεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής λογιστικής θέσης , , ,99 Αναπόσβεστες ζηµίες αποτίµησης χρεογράφων χρήσεως , , ,26 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , , ,85 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής 0,76 0,85 0,73 Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω αναµορφώσεις βασίζονται στις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και λαµβάνουν υπόψη µόνο τις συµµετοχές εκείνες των οποίων η εσωτερική λογιστική αξία ήταν µικρότερη της αξίας κτήσεως, ενώ δεν λαµβάνει υπόψη την αντίθετη περίπτωση, δηλ. την ύπαρξη θετικής διαφοράς µεταξύ εσωτερικής λογιστικής αξίας και αξίας κτήσης. Η Εταιρία απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις της διοίκησης του Χ.Α. προχώρησε σε ποσοτικοποίηση των σηµειώσεων των Ισολογισµών των χρήσεων 2001 και 2002 καθώς και των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στο Ετήσιο ελτίο της χρήσης Για την ποσοτικοποίηση αυτή λήφθηκαν υπόψη τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές διαφορές που δηµιουργήθηκαν µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής ή χρηµατιστηριακής αξίας των συµµετοχών της. Εκ της προαναφερθείσας διαδικασίας προέκυψε η κάτωθι αναµόρφωση των ιδίων κεφαλαίων: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε. Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής (ποσά σε ª) ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,10 Μείον: ιαφορά αποτίµησης συµµετοχών µεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής λογιστικής θέσης , , ,17 Αναπόσβεστες ζηµίες αποτίµησης χρεογράφων χρήσεως , , ,26 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , , ,67 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής 1,24 1,12 0,87 12

14 1.3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Η σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων έγινε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και περιλαµβάνει για κάθε χρήση, πέραν της µητρικής εταιρίας, τις εξής εταιρίες: Εταιρία συµµετοχής 2001 Ποσοστό συµµετοχής SPRIDER A.E. 79,96% 79,96% 79,96% VERTICAL A.Β.Ε.E. 99,70% 99,70% 99,70% INTERTEX A.E. 100,00% 100,00% 75,00% INFOTRUST A.E.B.E. 100,00% 100,00% 100,00% APPLE BOXER A.B.E.E. 80,00% 80,00% - Σ.Ν. ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε. 70,00% - - ERGO TEXTILE ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙ Η Α.Β.Ε.Ε. 60,00% 60,00% - 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Σηµειώνεται ότι κατά τη χρήση 2003 δεν ενοποιήθηκαν οι εταιρίες APPLE BOXER Α.Β.Ε.Ε., ERGO TEXTILE ΑΦΟΙ ΓΙΑΝ- ΝΑΚΙ Η Α.Β.Ε.Ε. και ο αποσχισθείς κλάδος βαφείων-φινιριστηρίων της VERTICAL Α.Β.Ε.Ε. περιόδου 1/9/ /12/2003. Επιπλέον στις χρήσεις 2001, 2002 και 2003 δεν ενοποιήθηκε η εταιρία ΜΕΤΚΟ LTD, η οποία αποκτήθηκε το 1999 και έχει έδρα τη Βουλγαρία, διότι τα οικονοµικά της µεγέθη ήταν επουσιώδη. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε ª) Σύνολο Κύκλου εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (1) Έσοδα Χρεογράφων Κέρδη από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφων ιαφορές Υποτιµήσεως Συµµετοχών & Χρεογράφων (784) (8.147) (2.155) Έξοδα και Ζηµίες Συµµετοχών & Χρεογράφων ( ) ( ) ( ) Έκτακτα Αποτελέσµατα ( ) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη προ φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (2) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (3) Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων & µετά από ικαιώµατα Μειοψηφίας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,44 0,48 0,53 Κέρδη προ Φόρων 0,25 0,27 0,32 Κέρδη προ φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 0,20 0,23 0,28 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (3), (4) Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων 0,25 0,27 0,32 Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων & µετά από ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,20 0,23 0,27 (1) Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος των χρήσεων 2001, 2002 και 2003 έχουν αφαιρεθεί οι ενσωµατωµένες αποσβέσεις από το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, ο µερισµός των οποίων ανά χρήση έχει ως εξής: 13

15 Κατανοµή αποσβέσεων (ποσά σε χιλ. ª) Κόστος παραγωγής Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,2 0,3 0,4 Σύνολο αποσβέσεων (2) Για τη στάθµιση του αριθµού µετοχών λήφθηκε υπόψη η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 400 δρχ. σε 408,9 δρχ. προκειµένου να µετατραπεί το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονοµαστική αξία της µετοχής σε Ευρώ σύµφωνα µε το Ν.2842/2000. (3) Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή. (4) Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Χατζηϊωάννου Holdings Α.Ε. ανα- µορφωµένα σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του τακτικού ορκωτού ελεγκτή και τις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2001, 2002 και ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ª) Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων Μείον: Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναµορφωµένα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων Μείον: ικαιώµατα µειοψηφίας Αναµορφωµένα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων & µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Στο πιστοποιητικό ελέγχου του τακτικού ορκωτού ελεγκτή και στις σηµειώσεις της Εταιρίας επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2001, 2002 και 2003 αναφέρονται οι κάτωθι παρατηρήσεις και σηµειώσεις οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια των εν λόγω χρήσεων Παρατηρήσεις τακτικού ορκωτού ελεγκτή: Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της υπάρχουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών µίας (1) εταιρίας της ηµεδαπής και µετοχών και µεριδίων πέντε (5) εταιριών της αλλοδαπής αξίας ª χιλ. εκ των οποίων οι τρεις (3) ελέγχονται από εγκεκριµένους ελεγκτές και οι οποίες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 µε βάση τους τελευταίους ισολογισµούς τους θα ήταν µικρότερη κατά ª χιλ. µε συνέπεια η καθαρή θέση του Οµίλου να είναι ισόποσα αυξηµένη. 14

16 2. εν σχηµατίστηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Εάν σχηµατιζόταν σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των ª χιλ. περίπου από το οποίο ποσό ª περίπου θα βάρυνε τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 3. Μεταξύ των απαιτήσεων περιλαµβάνονται απαιτήσεις ª χιλ. περίπου για τις οποίες οι εταιρίες του Οµίλου δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για πιθανή απώλεια µέρους αυτών. Σύµφωνα µε τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή η Εταιρία θα έπρεπε να έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού ª χιλ. περίπου µε επίπτωση στα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 4. Οι εταιρίες του Οµίλου έχουν ελεγχθεί φορολογικά (τακτικός έλεγχος) µέχρι και τη χρήση 2002 εκτός τριών (3) εταιριών που έχουν ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση 1999 µε συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών του Οµίλου να µην έχουν καταστεί οριστικές. Σηµειώσεις ενοποιηµένου ισολογισµού: Επιπλέον των ως άνω, κάτω από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της ίδιας χρήσης, η Εταιρία σηµειώνει τα εξής: 1. Οι εταιρίες του Οµίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε. που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης είναι οι: ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε., Όµιλος εταιριών SPRIDER Α.Ε., VERTICAL Α.Β.Ε.Ε., INFOTRUST Α.Ε., INTERTEX Α.Ε. και S&R GmbH, η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά. εν περιλαµβάνονται οι εταιρίες APPLE BOXER Α.Β.Ε.Ε., ERGO TEXTILE ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙ Η Α.Β.Ε.Ε. καθώς και ο αποσχισθείς κλάδος βαφείων-φινιριστηρίων της VERTICAL Α.Β.Ε.Ε. περιόδου 1/9/2003 έως 31/12/2003 και κατ επέκταση τα µεγέθη δεν είναι συγκρίσιµα. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2. Επί των ακινήτων του οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις ª 18,1 εκατ. περίπου για ασφάλεια τραπεζικών δανείων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό. Επίσης έχουν δοθεί σε εγγύηση µακροπρόθεσµης τραπεζικής χορήγησης, µετοχές θυγατρικής εταιρίας αξίας κτήσεως ª 30,81 εκατ. περίπου. 3. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων του οµίλου έγινε στη χρήση 2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/ Ο όµιλος στις 31/12/2003 απασχολούσε προσωπικό άτοµα κατά µέσο όρο. 5. Οι επενδύσεις των παγίων του οµίλου στη χρήση 2003 ανήλθαν στο ποσό των ª 221 χιλ. περίπου. 6. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του οµίλου. 7. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως αναµορφώθηκαν ώστε να γίνουν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της παρούσης. 8. Οι πωλήσεις κατά ΣΤΑΚΟ 03 αναλύονται ως εξής: Κατασκευή εσωρούχων ª χιλ Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας ª χιλ Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ª 4.160χιλ Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων ª χιλ Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων ª χιλ Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµατίνων ειδών ª χιλ Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και συναφών εξαρτηµάτων ένδυσης ª χιλ Χονδρικό εµπόριο υφασµάτων ª 649 χιλ Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών ª χιλ ραστηριότητες διαχείρισης των ελεγχουσών εταιριών ª χιλ. 15

17 2002 Παρατηρήσεις τακτικού ορκωτού ελεγκτή: Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της δεν υπάρχει ουδεµία παρατήρηση. Σηµειώσεις ενοποιηµένου ισολογισµού: Επιπλέον των ως άνω, κάτω από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της ίδιας χρήσης, η Εταιρία σηµειώνει τα εξής: 1. Οι εταιρίες του Οµίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε. που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης είναι οι: ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε., Όµιλος εταιριών SPRIDER Α.Ε., ERGO TEXTILE ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙ Η Α.Β.Ε.Ε., APPLE BOXER Α.Β.Ε.Ε., VERTICAL Α.Β.Ε.Ε., INFOTRUST Α.Ε. και INTERTEX Α.Ε. εν περιλαµβάνεται η εταιρία Σ.Ν. ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε. της οποίας τα µεγέθη περιλαµβάνονταν στον ισολογισµό της 31/12/2001 και κατ επέκταση τα µεγέθη δεν είναι συγκρίσιµα. Σηµειώνουµε πως η εταιρία Σ.Ν. ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε. συµµετείχε στον κύκλο εργασιών (πωλήσεις) και στα αποτελέσµατα χρήσεως 2001 (µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας) κατά ª χιλ. και ª χιλ., αντίστοιχα. 2. Στον λογαριασµό «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται αξία συµµετοχών στις εταιρίες APPLE BOXER Α.Β.Ε.Ε. και ERGO TEXTILE ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙ Η Α.Β.Ε.Ε. ποσού ª ,04 και ª ,32, αντίστοιχα. Η πρώτη µεταβιβάστηκε στις 12/2/2003 και για τη δεύτερη έχει συναφθεί προσύµφωνο µεταβίβασής της. 3. Επί των ακινήτων του οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις ª 32,1 εκατ. περίπου για ασφάλεια τραπεζικών δανείων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό. Επίσης έχουν δοθεί σε εγγύηση µακροπρόθεσµης τραπεζικής χορήγησης, µετοχές θυγατρικής εταιρίας αξίας κτήσεως ª 30,81 εκατ. περίπου. 4. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων του οµίλου έγινε στη χρήση 2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/ Οι εταιρίες του οµίλου έχουν ελεγχθεί φορολογικά (τακτικός έλεγχος) µέχρι και τη χρήση 1999 (εκτός µίας εταιρίας που έχει ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση 1998 και δύο εταιριών µέχρι και τη χρήση 2000). 6. Ο όµιλος στη χρήση 2002 απασχολούσε προσωπικό άτοµα κατά µέσο όρο. 7. εν σχηµατίστηκε συµπληρωµατική πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία το ύψος της οποίας λόγω του πολυάριθµου του προσωπικού δεν υπολογίστηκε. 8. Οι επενδύσεις των παγίων του οµίλου στη χρήση 2002 ανήλθαν στο ποσό των ª 5,3 εκατ. περίπου. 9. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονο- µική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του οµίλου. 10. Το ύψος των ζηµιών που δηµιουργήθηκε σε εταιρία του οµίλου λόγω φυσικής καταστροφής τον Ιούνιο του 2002 καθώς και το ύψος της αντίστοιχης ασφαλιστικής αποζηµίωσης περιλαµβάνονται στον παρόντα ισολογισµό. Το µεγαλύτερο µέρος του ύψους αυτών περιλαµβάνεται στα κονδύλια των έκτακτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων. 11. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως αναµορφώθηκαν ώστε να γίνουν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της παρούσης. 12. Το υπόλοιπο του λογαριασµού του ενεργητικού Γ ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» ποσού ª ,7 χιλ. απεικονίζει: α) αξία κτήσεως µετοχών ανώνυµης εταιρίας και εταιρικά µερίδια Ε.Π.Ε. (συνολικής αξίας κτήσεως ª 570 χιλ.) των οποίων η εσωτερική λογιστική αξία σύµφωνα µε ισολογισµούς της 16

18 είναι µικρότερη κατά ª 227 χιλ., και β) αξία κτήσεως µετοχών και µεριδίων επτά (7) εταιριών της αλλοδαπής για τις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του παρόντος ισολογισµού. 13. Οι πωλήσεις κατά κατηγορία ΣΤΑΚΟ 91 αναλύονται ως εξής: Κατασκευή εσωρούχων ª χιλ Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας ª χιλ Κατασκευή πλεκτών ª χιλ Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ª χιλ Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων ª χιλ Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων ª χιλ Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµατίνων ειδών ª χιλ Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και συναφών εξαρτηµάτων ένδυσης ª χιλ Χονδρικό εµπόριο υφασµάτων ª 856 χιλ ραστηριότητες διαχείρισης των ελεγχουσών εταιριών ª χιλ. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2001 Παρατηρήσεις τακτικού ορκωτού ελεγκτή: Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της δεν υπάρχει ουδεµία παρατήρηση. Σηµειώσεις ενοποιηµένου ισολογισµού: Επιπλέον των ως άνω, κάτω από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της ίδιας χρήσης, η Εταιρία σηµειώνει τα εξής: 1. Οι εταιρίες του Οµίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε. που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι: ΧΑΤΖΗΪΩΑΝ- ΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε., Όµιλος Εταιριών SPRIDER Α.Ε., ERGO TEXTILE ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙ Η Α.Β.Ε.Ε., Σ.Ν. ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε., VERTICAL Α.Β.Ε.Ε., INFOTRUST Α.Ε., INTERTEX Α.Ε. και APPLE BOXER Α.Β.Ε.Ε. 2. Επί των ακινήτων του οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις 4,7 δισ. δρχ. (ª 13,8 εκατ.) περίπου για ασφάλεια τραπεζικών δανείων που εµφανίζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση ισολογισµού. Επίσης έχουν δοθεί σε εγγύηση µακροπρόθεσµης τραπεζικής χορήγησης, µετοχές θυγατρικής εταιρίας αξίας κτήσεως 10,5 δις δρχ. (ª 30,8 εκατ.) περίπου. 3. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων του οµίλου έγινε στη χρήση 2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/ Οι εταιρίες του οµίλου έχουν ελεγχθεί φορολογικά (τακτικός έλεγχος) µέχρι και τη χρήση 1999 (εκτός δύο εταιριών που έχουν ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση 1998 και µίας εταιρίας µέχρι και τη χρήση 2000). 5. Ο όµιλος στις απασχολούσε προσωπικό άτοµα (κατά µέσο όρο). 6. εν σχηµατίστηκε συµπληρωµατική πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (η σχηµατισθείσα δεν διαφέρει σηµαντικά της πραγµατικής) το ύψος της οποίας λόγω του πολυάριθµου του προσωπικού δεν υπολογίστηκε. 7. Οι επενδύσεις παγίων του οµίλου στην περίοδο 1/1/2001 έως 31/12/2001 ανήλθαν στο ποσό των 4 δισ. δρχ. (ª 11,7 εκατ.) περίπου. 8. Το υπόλοιπο του λογαριασµού του ενεργητικού Γ ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» δρχ (ª ,5 χιλ.) απεικονίζει: α) αξία κτήσεως µετοχών ανώνυµης εταιρίας η οποία διανύει 17

19 την πρώτη εταιρική χρήση (δρχ ) (ª 59,99 χιλ.), β) αξία κτήσεως µετοχών ανώνυµης εταιρίας, η οποία θα απορροφηθεί από εταιρία του οµίλου βάσει του Ν. 2166/93 και η οποία δεν έχει συντάξει ισολογισµό (δρχ ) (ª 880,1 χιλ.), γ) αξία κτήσεως µετοχών Α.Ε. εσωτερικού που δεν είχε συντάξει τον πρώτο ισολογισµό της µέχρι ηµεροµηνίας συντάξεως του παρόντος ισολογισµού (δρχ ) (ª 74,8 χιλ.), δ) µετοχές Α.Ε. και εταιρικά µερίδια Ε.Π.Ε. (συνολικής αξίας κτήσεως δρχ ) (ª 569,9 χιλ.) των οποίων η εσωτερική λογιστική αξία σύµφωνα µε ισολογισµούς της είναι µικρότερη κατά δρχ (ª 203,5 χιλ.), και ε) αξία κτήσεως µετοχών και µεριδίων οκτώ (8) εταιριών της αλλοδαπής για τις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του παρόντος ισολογισµού. 9. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του οµίλου. 1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ª) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Σύνολο Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (1) 1,58 1,65 1,47 (1) Η λογιστική αξία της µετοχής στο τέλος κάθε χρήσης έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια της Χατζηϊωάννου Holdings αναµορφωµένα σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του τακτικού ορκωτού ελεγκτή και τις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2001, 2002 και 2003: 18

20 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής (ποσά σε ª) Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,40 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , ,66 ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων , , ,40 Αποθεµατικά κεφάλαια , , ,15 Αποτελέσµατα εις νέο , , ,49 Ποσά προοριζόµενα για αύξηση κεφαλαίου 1.454, , ,44 Μείον: ιαφορές Ενοποίησης ( ,04) ( ,95) ( ,03) ικαιώµατα Μειοψηφίας , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,91 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,56 1,65 1,47 Μείον: ιαφορά αποτίµησης συµµετοχών µεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής λογιστικής θέσης , , ,36 Αναπόσβεστες ζηµίες αποτίµησης χρεογράφων χρήσεως , , ,26 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,00 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , , ,29 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής 1,54 1,63 1,22 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω αναµορφώσεις βασίζονται στις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και λαµβάνουν υπ όψιν µόνο τις συµµετοχές εκείνες που η εσωτερική λογιστική αξία ήταν µικρότερη της αξίας κτήσεως, ενώ δε λαµβάνει υπ όψιν την αντίθετη περίπτωση, δηλ. την ύπαρξη θετικής διαφοράς µεταξύ εσωτερικής λογιστικής αξίας και αξίας κτήσης. Η Εταιρία απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις της διοίκησης του Χ.Α. προχώρησε σε ποσοτικοποίηση των σηµειώσεων των Ισολογισµών των χρήσεων 2001 και 2002 καθώς και των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στο Ετήσιο ελτίο της χρήσης Για την ποσοτικοποίηση αυτή λήφθηκαν υπ όψιν τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές διαφορές που δηµιουργήθηκαν µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής ή χρηµατιστηριακής αξίας των συµµετοχών της. Εκ της προαναφερθείσας διαδικασίας προέκυψε η κάτωθι αναµόρφωση των ιδίων κεφαλαίων: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής (ποσά σε ª) ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,91 Μείον ιαφορά αποτίµησης συµµετοχών µεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής λογιστικής θέσης , ,78 Αναπόσβεστες ζηµίες αποτίµησης χρεογράφων χρήσεως , , ,26 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,00 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , , ,87 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής 1,31 1,27 0,92 19