Φάρμακα και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Αντώνης Γκλαβάς Ειδικευόμενος Γεν. Χειρουργικής Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φάρμακα και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Αντώνης Γκλαβάς Ειδικευόμενος Γεν. Χειρουργικής Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών"

Transcript

1 Φάρμακα και μετεγχειρητικές επιπλοκές Αντώνης Γκλαβάς Ειδικευόμενος Γεν. Χειρουργικής Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών

2 Προβληματισμοί για το χειρουργό Ποσοστά μετεγχειρητικών επιπλοκών - Ν. Crohn: 10-27% - Ελκώδης Κολίτιδα :9-65% Φάρμακα που επηρεάζουν τη φλεγμονώδη απάντηση του οργανισμού - Μηχανισμοί άμυνας (σηπτικές επιπλοκές) - Επούλωση (αναστομώσείς, χειρουργικό τραύμα) Ποιο το ασφαλές διάστημα απόσυρσης από φάρμακα που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο? Fumery et al. Am J Gastroenterol (2017) Pyerin-Biroulet et al. Aliment Pharmacol Ther. 2016

3 5- ASA Κορτικοστεροειδή Ανοσοτροποποιητικά Βιολογικοί παράγοντες Αναστολείς καλσινευρίνης Φάρμακα - Θειοπουρίνες (αζαθειοπρίνη / 6-μερκαπτοπουρίνη) - Μεθοτρεξάτη - Αnti-TNF (infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab) - Anti-intergrins (vedolizumab) - Anti-IL (ustekinumab)

4 Κορτικοστεροειδή Δεδομένα από αναδρομικές (κυρίως) μελέτες - Αντικρουόμενα αποτελέσματα Ορισμός μετεγχειρητικών επιπλοκών - Μείζονες vs ελάσσονες - Σηπτικές vs μη σηπτικές επιπλοκές - Σχετιζόμενες ή όχι με την αναστόμωση Δοσολογία - Υψηλή (>20mg/ημέρα πρεδνιζολόνης ) vs Χαμηλή δόση Χρονική διάρκεια χορήγησης - Παρατεταμένη (>4-6 εβδομάδες) vs Σύντομη

5 Κορτικοστεροειδή και ΝC Ενδοκοιλιακές σηπτικές επιπλοκές - Μετα-ανάλυση 13 αναδρομικών μελετών με 3500 ασθενείς - Προεγχειρητική λήψη στεροειδών OR: 1.99; 95% CI: ) - Δοσολογία? - Χρόνος χορήγησης? Huang et al. JCC (2015)

6 Κορτικοστεροειδή και ΙΦΝΕ Υψηλή vs Χαμηλή δόση

7 Κορτικοστεροειδή και ΙΦΝΕ Υψηλή vs Χαμηλή δόση - Ασθενείς που ελάμβαναν δοσολογία πρεδνιζολόνης >40mg/day είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο συνολικών επιπλοκών OR 2.04 (95% CI ) - Ασθενείς με >20mg/day OR 1.35 (95%CI ) - Όχι συσχέτιση δοσολογίας με σηπτικές επιπλοκές

8 Κορτικοστεροειδή και ΝC Παρατεταμένη χορήγηση: > 3 μήνες ασθενείς, αναδρομική μελέτη - Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για σηπτικές ενδοκοιλιακές επιπλοκές: Κορτικοστεροειδή >3μήνες (OR 5.95, ) Ενδοκοιλιακό απόστημα Υποθρεψία Πολλαπλές υποτροπές της νόσου Alves et al. Am J Gastroenterol (2007)

9 Κορτικοστεροειδή και ΝC Παρατεταμένη χορήγηση Fumery et al. Am J Gastroenterol (2017) 209 ασθενείς

10 Κορτικοστεροειδή και EK - 3 αναδρομικές μελέτες - 2 έδειξαν συσχέτιση (>20mg/day) αναστομωτική διαφυγή - Στατιστική σημαντικότητα μόνο για IPAA σε 1 χρόνο Lake et al. J Gastrointest Surg. 2004

11 Κορτικοστεροειδή και EK ασθενείς - 20mg/ημέρα για 2 μήνες Επιπλοκές: Σχετιζόμενες με τo pouch OR [P=0.001] Διαπύηση χειρουργικού πεδίου OR 7.96 [P=0.002] Συνολικές σηπτικές επιπλοκές OR 5.19 [P=0.003] Inflamm Bowel Dis 2009;15:

12 Ν. Crohn Κορτικοστεροειδή ECCO Consensus Gionchetti et al. Journal of Crohn s and Colitis (2016) Ελκώδης Κολίτιδα Øresland et al. Journal of Crohn s and Colitis (2015)

13 Κορτικοστεροειδή: Weaning Amy L. Lightner. Dis Colon Rectum 2018; 61:

14 Θειοπουρίνες (ΝC / ΕΚ) Αναδρομικές μελέτες και μετα-αναλύσεις ΔΕΝ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μετεγχειρητικές επιπλοκές ασθενείς - Συνολικές επιπλοκές: OR 0.97 (95% CI, ) - Σηπτικές επιπλοκές: OR 1.23 (95% CI, ) Ali et al. Dis Colon Rectum 2014

15 Μεθοτρεξάτη (NC / EK) Afzali et al. Inflamm Bowel Dis (2016) 180 ασθενείς Μικρός αριθμός ασθενών Αναδρομική μελέτη: Όχι κίνδυνος ΜΤΧ επιπλοκών

16 Αναστολείς καλσινευρίνης και ΕΚ (Κυκλοσπορίνη, Tacrolimus) Θεραπεία διάσωσης σε βαριά έξαρση ελκώδους κολίτιδας Κυκλοσπορίνη: Δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών Tacrolimus: Ανεπαρκή δεδομένα Narula et al. Am J Gastroenterol - Μετα-ανάλυση 1473 ασθενών - IFX vs CsA: Δεν υπάρχει διαφορά στις μετεγχειρητικές επιπλοκές / θνητότητα έπειτα από κολεκτομή

17 Θειοπουρίνες / Κυκλοσπορίνη Ν. Crohn ECCO Consensus Gionchetti et al. Journal of Crohn s and Colitis (2016) Ελκώδης Κολίτιδα Magro et al. Journal of Crohn s and Colitis (2017)

18 Βιολογικοί παράγοντες

19 Anti-TNF και NC Δεδομένα από αναδρομικές μελέτες / μετα-αναλύσεις Αναδρομικές μελέτες (n=10) - 6 μελέτες: Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ΜΤΧ επιπλοκών - 3 μελέτες: Συσχέτιση anti-tnf με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών - 1 μελέτη: O συνδυασμός anti- TNF / ανοσοτροποιητικών παραγόντων κινδύνου ΜΤΧ σηπτικών επιπλοκών Papaconstantinou et al. J Gastrointest Surg (2014)

20 Anti-TNF και NC Μετα-αναλύσεις (n=2) - Kopylov et al (2012): 8 μελέτες / 1641 ασθενείς Σηπτικές επιπλοκές: OR 1.50, 95% CI Απομακρυσμένες σηπτικές επιπλοκές: OR % CI Μη σηπτικές / συνολικές επιπλοκές: Μη σημαντικές - Rosenfeld et al (2013): 6 μελέτες / 1159 ασθενείς Όχι κίνδυνος μείζονων / ελάσσονων επιπλοκών Papaconstantinou et al. J Gastrointest Surg (2014)

21 Anti-TNF και ΝC Επιπλοκές σχετιζόμενες με την αναστόμωση - Ετερογένεια μελετών - Κριτήρια εισαγωγής - Ορισμός επιπλοκών - Διάστημα καταγραφής επιπλοκών - Διάστημα αποχής - Ανεύρεση συγχυτικών παραγόντων? (πχ λήψη στεροειδών)

22 Anti-TNF και ΝC Επιπλοκές σχετιζόμενες με την αναστόμωση - Μετα-ανάλυση: 14 μελέτες / 679 anti-tnf pts vs 2345 controls - Low-risk bias: RR 1.63; 95% CI, High-risk bias: RR 0.17; 95% CI, El-Hussuna et al. Dis Colon Rectum (2013)

23 Yang et al (2014) Anti-TNF και ΝC - Μετα-ανάλυση: 18 μελέτες / 5769 ασθενείς - Συνολικές επιπλοκές - Σημαντική ετερογένεια Int J Surg. (2014)

24 Yang et al (2014) Anti-TNF και ΝC - Μείζονες / ελάσσονες επιπλοκές: Όχι συσχέτιση - Σημαντική ετερογένεια Int J Surg. (2014)

25 Yang et al (2014) Anti-TNF και ΝC - Σηπτικές / μη σηπτικές επιπλοκές ο πιο κατάλληλος διαχωρισμός - Μικρή ετερογένεια Int J Surg. (2014)

26 Μετα-ανάλυση Ι Anti-TNF και ΕΚ - 13 αναδρομικές μελέτες / 2933 ασθενείς Συνολικές Σηπτικές Μη σηπτικές - Είδος χειρουργείου? Ένδειξη? Επιλοκές σχετιζόμενες με τη νεολήκυθο? Yang et al. Aliment Pharmacol Ther (2012)

27 Anti-TNF και ΕΚ Επιπλοκές σχετιζόμενες με τη νεολήκυθο - Selvasekar et al. J Am Coll Surg (2007) 301 ασθενείς 47 anti-tnf vs 254 controls - Nørgård et al. Aliment Pharmacol Ther (2012) 1226 ασθενείς 199 anti-tnf vs 1027 controls

28 One-stage IPAA Anti-TNF και ΕΚ Two-stage IPAA Eshuis et al. JCC (2013)

29 Anti-TNF και ΕΚ ασθενείς, αναδρομική μελέτη - Σηπτικές πυελικές επιπλοκές: TPC + IPAA: HR 2.62; 95% CI ; p = Συμπληρωματική εκτομή ορθού NS Υφολική κολεκτομή Gu et al. Dis Colon Rectum (2013)

30 Anti-TNF και ΕΚ ασθενείς, αναδρομική - Ολική κολεκτομή TPC με τελική ειλεοστομία TPC με IPAA Kulaylat et al. JAMA Surg. 2017

31 Μετα-ανάλυση ΙI Anti-TNF και ΕΚ - 7 αναδρομικές μελέτες / 630 ασθενείς - Eπιπλοκές σχετιζόμενες με την αναστόμωση Μετά τη ειλεοπρωκτική αναστόμωση OR = 4.12 (P = 0.001) Μετά τη σύγκλειση της ειλεοστομίας OR = 2.27 (P = 0.005) - Διάρκεια χορήγησης anti-tnf 3 εγχύσεις OR = 9.59 (P = ) Χορήγηση 12 εβδομάδων προεγχειρητικά OR = 2.35 (P = 0.06) Selvaggi et al. Inflamm Bowel Dis (2015)

32 Πιο είναι το ιδανικό χρονικό διάστημα διακοπής των anti-tnf παραγόντων??

33 - Αναδρομική μελέτη ασθενείς

34 - Αναδρομική μελέτη ασθενείς Nørgard et al. Aliment Pharmacol Ther 2013

35

36 Επίπεδα anti-tnf ασθενείς (123 CD / 94 UC ) - 75 of 150 (50%) μη ανιχνεύσιμα επίπεδα προ χ/ου - Ασθενείς με UC Καμία διαφορά (ανιχνεύσιμα / μη ανιχνεύσιμα επίπεδα) - Ασθενείς με CD: 3 µg/ml Συνολικές επιπλοκές (OR=2.5, p=0.03) / σηπτικές επιπλοκές (OR=3.0, p=0.03) 8 µg/ml πιθανότητα ΜΤΧ επιπλοκών / επανεισαγωγής στο νοσοκομείο Lau et al. Ann Surg (2015)

37 Επίπεδα anti-tnf Παρατεταμένη χορήγηση Fumery et al. Am J Gastroenterol (2017) 209 ασθενείς

38 Ν. Crohn Anti-TNF ECCO Consensus Bemelman et al. ECCO-ESCP Consensus on Surgery for CD. JCC (2017) Ελκώδης Κολίτιδα Magro et al. Journal of Crohn s and Colitis (2017)

39 Vedolizumab Law et al. Journal of Crohn s and Colitis (2018)

40 Vedolizumab Μετα-ανάλυση: 307 vedo vs 535 controls - Σηπτικές επιπλοκές Law et al. Journal of Crohn s and Colitis (2018)

41 Vedolizumab Μετα-ανάλυση: 307 vedo vs 535 controls - Συνολικές επιπλοκές Law et al. Journal of Crohn s and Colitis (2018)

42 Vedolizumab Μετα-ανάλυση: 307 vedo vs 490 anti-tnf - Σηπτικές επιπλοκές Law et al. Journal of Crohn s and Colitis (2018)

43 Vedolizumab Μετα-ανάλυση: 307 vedo vs 490 anti-tnf - Συνολικές επιπλοκές Law et al. Journal of Crohn s and Colitis (2018)

44 Vedolizumab Μετα-ανάλυση: Περιορισμοί - 4 αναδρομικές / 1 προοπτική μελέτη - Αδύνατη η επιμέρους ανάλυση σε CD /UC - Περίοδος αποχής (4-16 εβδομάδες) / Δοσολογία? - Τύπος / ένδειξη χειρουργείου? - Σημαντική ετερογένεια Law et al. Journal of Crohn s and Colitis (2018)

45 Ustekinumab

46 Ustekinumab Lightner et al. Journal of Crohn s and Colitis (2017)

47 Συμπεράσματα Υψηλές δόσεις κορτικοστεροιεδών (>20may/day) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (>6 εβδομάδες) κίνδυνος επιπλοκών Ανοσοτροποποιητικά φάρμακα (θειοπουρίνες, μεθοτρεξάτη) Δεν αυξάνουν τον κίνδυνο Κυκλοσπορίνη Ασφαλής επιλογή σε βαριά έξαρσης ελκώδους κολίτιδας Αnti-TNF Αντικρουόμενα ευρήματα στη βιβλιογραφία, τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν αυξημένο κίνδυνο σηπτικών επιπλοκών Παραμένει ασαφές το ιδανικό διάστημα αποχής από τους anti-tnf περιεγχειρητικά Ανεπαρκή δεδομένα για vedolizumab / ustekinumab

Εμφάνιση ρευματολογικών εκδηλώσεων σε ασθενή υπό βιολογική θεραπεία: Πώς το χειρίζομαι;

Εμφάνιση ρευματολογικών εκδηλώσεων σε ασθενή υπό βιολογική θεραπεία: Πώς το χειρίζομαι; Εμφάνιση ρευματολογικών εκδηλώσεων σε ασθενή υπό βιολογική θεραπεία: Πώς το χειρίζομαι; Γ. Μιχαλόπουλος Επικουρικός Γαστρεντερολόγος Γ.Ν.Πειραιά «Τζάνειο» Περιστατικό Ε.Μ. 25 ετών Ν. Crohn, διεγνωσθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πώς χρησιμοποιούμε βιολογικούς παράγοντες στην ΙΦΝΕ. Χρήστος Ζαβός Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Πότε και πώς χρησιμοποιούμε βιολογικούς παράγοντες στην ΙΦΝΕ. Χρήστος Ζαβός Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Πότε και πώς χρησιμοποιούμε βιολογικούς παράγοντες στην ΙΦΝΕ Χρήστος Ζαβός Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ Ιωάννινα 3-5 Ιουνίου 2016 Σύγκρουση συμφερόντων με χορηγούς εταιρείες:

Διαβάστε περισσότερα

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ CROHN ΣΥΡΙΓΓΙΟ Τα συρίγγια είναι συχνή εκδήλωση της ν.crohn (17%-

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με νόσο του Crohn που χειρουργείται λόγω αποτυχίας της βιολογικής θεραπείας και υποτροπιάζει μετεγχειρητικά

Ασθενής με νόσο του Crohn που χειρουργείται λόγω αποτυχίας της βιολογικής θεραπείας και υποτροπιάζει μετεγχειρητικά Ασθενής με νόσο του Crohn που χειρουργείται λόγω αποτυχίας της βιολογικής θεραπείας και υποτροπιάζει μετεγχειρητικά Εύη Ζαμπέλη Γαστρεντερολόγος Γ Ν Αλεξάνδρα Σύγκρουση συμφερόντων Τιμητική αμοιβή από

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Ρούσσος. Επιστημονικός συνεργάτης Α Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Αναστάσιος Ρούσσος. Επιστημονικός συνεργάτης Α Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΤΝ ΤΝF ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΡΙΓΓΟΠΟΙΟΥ Ν CROHN ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αναστάσιος Ρούσσος Επιστημονικός συνεργάτης Α Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητική νόσος Crohn: νέες στρατηγικές αντιμετώπισης το 2016

Μετεγχειρητική νόσος Crohn: νέες στρατηγικές αντιμετώπισης το 2016 Μετεγχειρητική νόσος Crohn: νέες στρατηγικές αντιμετώπισης το 2016 ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΨΩΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ The Surgeon 2015;13:330-47 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελκώδης Κολίτιδα. Χειρουργική τεχνική (ποια επέμβαση, στάδια επέμβασης, tips & tricks) Π. Αλεπάς

Ελκώδης Κολίτιδα. Χειρουργική τεχνική (ποια επέμβαση, στάδια επέμβασης, tips & tricks) Π. Αλεπάς Ελκώδης Κολίτιδα Χειρουργική τεχνική (ποια επέμβαση, στάδια επέμβασης, tips & tricks) Π. Αλεπάς Ενδείξεις Ασθενείς προχωρημένης ηλικίας Κακή σφιγκτηριακή λειτουργία Καρκίνος κάτω τριτημορίου του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητική αντιμετώπιση νόσου Crohn (ΝC) Γιώργος Μπάμιας «Λαικό» Νοσοκομείο, Αθήνα

Μετεγχειρητική αντιμετώπιση νόσου Crohn (ΝC) Γιώργος Μπάμιας «Λαικό» Νοσοκομείο, Αθήνα Μετεγχειρητική αντιμετώπιση νόσου Crohn (ΝC) Γιώργος Μπάμιας «Λαικό» Νοσοκομείο, Αθήνα Ποσοστά χειρουργικής θεραπείας στη ΝC 60% των ασθενών θα έχουν χειρουργηθεί στα 4 χρόνια Βασικά ερωτήματα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΙΦΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΙΦΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΙΦΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Νίκος Βιάζης Γαστρεντερολόγος Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ιστολογική ύφεση Επούλωση

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με ΙΦΝΕ Αικατερίνη Μάντακα

Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με ΙΦΝΕ Αικατερίνη Μάντακα Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με ΙΦΝΕ Αικατερίνη Μάντακα Γαστρεντερολόγος Καρδιαγγειακή νόσος 1 η αιτία θανάτου παγκοσμίως (εκτός Αφρικής) 17.9 x 10^6 θάνατοι/έτος (20 15, 32.1%) Global atlas on

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων Βασικές έννοιες Συσχέτιση επιπέδων φαρμάκου αντισωμάτων Συσχέτιση επιπέδων φαρμάκου αντισωμάτων και θεραπευτικού αποτελέσματος Θεραπευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ΙΦΝΕ. «Ενδοσκοπική. Εκτίμηση» Φίλιππος Γεωργόπουλος. Επιμελητής Α. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»

Τεκμηρίωση ΙΦΝΕ. «Ενδοσκοπική. Εκτίμηση» Φίλιππος Γεωργόπουλος. Επιμελητής Α. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» Τεκμηρίωση ΙΦΝΕ «Ενδοσκοπική Εκτίμηση» Φίλιππος Γεωργόπουλος Επιμελητής Α Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» Περίγραμμα ομιλίας Ενδείξεις ενδοσκόπησης Συνήθεις ενδοσκοπικές βλάβες Σύστημα ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΥ Ημερομηνία πρώτης επίσκεψης: Ονοματεπώνυμο Φύλο Ημερομηνία γέννησης ΑΜΚΑ ΤΚ Τηλέφωνο 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΥ Τύπος (CD/UC/ακαθόριστη) Ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων Ημερομηνία διάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη. Σ. Μιχόπουλος Γαστρεντερολογική κλινική Νοσ. «Αλεξάνδρα»

ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη. Σ. Μιχόπουλος Γαστρεντερολογική κλινική Νοσ. «Αλεξάνδρα» ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη Σ. Μιχόπουλος Γαστρεντερολογική κλινική Νοσ. «Αλεξάνδρα» Γονιμότητα ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη Επίδραση εγκυμοσύνης στις ΙΦΝΕ Επίδραση των ΙΦΝΕ στην εγκυμοσύνη Χειρισμός ΙΦΝΕ κατά την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πώς χρησιμοποιούμε 5-ASA, αντιβιοτικά και κορτικοστεροειδή στις ΙΦΝΕ

Πότε και πώς χρησιμοποιούμε 5-ASA, αντιβιοτικά και κορτικοστεροειδή στις ΙΦΝΕ Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Πότε και πώς χρησιμοποιούμε 5-ASA, αντιβιοτικά και κορτικοστεροειδή στις ΙΦΝΕ Ιωάννης Παχιαδάκης MPhil, MRCP Γαστρεντερολογική Κλινική 424 ΓΣΝΕ Transmural activity Rogler G et

Διαβάστε περισσότερα

Αμινοσαλικυλικά στη νόσο Crohn

Αμινοσαλικυλικά στη νόσο Crohn Αμινοσαλικυλικά στη νόσο Crohn Κατηγορία και δοσολογία στην επαγωγή και διατήρηση της ύφεσης Σταυρούλα Β. Κοιλάκου Γαστρεντερολόγος Η χρήση των αμινοσαλικυλικών ως θεραπεία επίτευξης της ύφεσης στην νόσο

Διαβάστε περισσότερα

Asymptomatic hyperckemia During Infliximab Therapy in Patients With Inflammatory Bowel Disease

Asymptomatic hyperckemia During Infliximab Therapy in Patients With Inflammatory Bowel Disease Asymptomatic hyperckemia During Infliximab Therapy in Patients With Inflammatory Bowel Disease Theodoraki E, Orfanoudaki E, Foteinogiannopoulou K, Koutroubakis I. Inflamm Bowel Dis, 2018,6:1266-1271 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Βιάζης Διευθυντής Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Νίκος Βιάζης Διευθυντής Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νίκος Βιάζης Διευθυντής Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νόσος που προσβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ANTI-TNF TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ, MD, FEBG ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Σημαντικά θέματα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ POUCH ΚΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΟΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ

Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ POUCH ΚΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΟΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ POUCH ΚΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΟΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ Δημήτριος Πατσούρας MD, MSc, PhD, FRCS, FEBS Coloproctology Αν/της Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ No conflicts of interests

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μαγγανάς Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Νοσος Crohn Πολλαπλές γειτονικές στενώσεις Στενωματοπλαστικές

Δ. Μαγγανάς Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Νοσος Crohn Πολλαπλές γειτονικές στενώσεις Στενωματοπλαστικές Δ. Μαγγανάς Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Νοσος Crohn Πολλαπλές γειτονικές στενώσεις Στενωματοπλαστικές Ν.Crohn: Στενωματοπλαστικές Η αντιμετώπιση της στενωτικής νόσου του Crohn μπορεί να είναι ενδοσκοπική ή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ. Στέλιος Δ. Γαβριήλ Γενικός Χειρουργός

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ. Στέλιος Δ. Γαβριήλ Γενικός Χειρουργός ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ Στέλιος Δ. Γαβριήλ Γενικός Χειρουργός Δηλώνω ότι δεν έχω (προσωπικά ή ως μέλος εργασιακής/ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με Νόσο Crohn

Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με Νόσο Crohn Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με Νόσο Crohn Χειρουργική αντιμετώπιση συριγγίων Ιωάννης Παχιαδάκης, MPhil, MRCP Γαστρεντερολογική Κλινική 424 ΓΣΝΕ Χειρ/κη αντιμετώπιση Ν.Crohn(N.C) «Μύθοι

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση του κινδύνου κακοήθειας στον ασθενή με ΙΦΝΕ. Κωνσταντίνος Οικονόμου MD, PhD Γαστρεντερολόγος

Η διαχείριση του κινδύνου κακοήθειας στον ασθενή με ΙΦΝΕ. Κωνσταντίνος Οικονόμου MD, PhD Γαστρεντερολόγος Η διαχείριση του κινδύνου κακοήθειας στον ασθενή με ΙΦΝΕ Κωνσταντίνος Οικονόμου MD, PhD Γαστρεντερολόγος Ο ομιλητής έχει λάβει χορηγία από τις κάτωθι εταιρείες: Abbvie Galenica ΒΙΑΝΕΞ Takeda Hellas Conflicts

Διαβάστε περισσότερα

Β3 (Διατρητική) Νόσος Crohn Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ε Ζαμπέλη Γ Ν Αλεξάνδρα

Β3 (Διατρητική) Νόσος Crohn Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ε Ζαμπέλη Γ Ν Αλεξάνδρα Β3 (Διατρητική) Νόσος Crohn Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να λύσει το πρόβλημα Ε Ζαμπέλη Γ Ν Αλεξάνδρα Σύγκρουση συμφερόντων Τιμητική αμοιβή από τις εταιρείες Abbvie Takeda Hellas Aenorasis Janssen Τι εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση περιεδρικής νόσου Crohn. Ιωάννης Γαλάνης Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Αντιμετώπιση περιεδρικής νόσου Crohn. Ιωάννης Γαλάνης Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Αντιμετώπιση περιεδρικής νόσου Crohn Ιωάννης Γαλάνης Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Περιπρωκτική νόσος Επιβαρυντικοί προγνωστικοί παράγοντες της Crohn Περιπρωκτική εντόπιση-βαρειά ορθίτιδα!!! Νεαρή

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτεροι βιολογικοί και άλλοι παράγοντες για την ΙΦΝΕ. Δημήτρης Πολύμερος Γαστρεντερολόγος

Νεώτεροι βιολογικοί και άλλοι παράγοντες για την ΙΦΝΕ. Δημήτρης Πολύμερος Γαστρεντερολόγος Νεώτεροι βιολογικοί και άλλοι παράγοντες για την ΙΦΝΕ Δημήτρης Πολύμερος Γαστρεντερολόγος ΙΦΝΕ θεραπεία με αντι-tnfa το μέγεθος του προβλήματος 40% των ασθενών με EK και 20-40% των ασθ. με ΝC δεν ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ. Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ. Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Έτος Σημαντικά γεγονότα 1981 G. Iddan,, P. Scapa η ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος της ενδοσκόπησης στη ρύθμιση της θεραπείας και την παρακολούθηση της δυσπλασίας. ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

O ρόλος της ενδοσκόπησης στη ρύθμιση της θεραπείας και την παρακολούθηση της δυσπλασίας. ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ O ρόλος της ενδοσκόπησης στη ρύθμιση της θεραπείας και την παρακολούθηση της δυσπλασίας. ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ Α. Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στη ρύθμιση της θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση βιολογικών παραγόντων στη Γαστρεντερολογία

Χρήση βιολογικών παραγόντων στη Γαστρεντερολογία 10 ο Συνέδριο Ιατρικού Συλλόγου Αμμοχώστου «Γαληνός», Μάρτιος 2017 Χρήση βιολογικών παραγόντων στη Γαστρεντερολογία Γεώργιος Π. Καραμανώλης Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκος, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Γ.Ν. Νταλέκος, Α. Αλεξοπούλου, Χ. Τριάντος, Ε. Χολόγκιτας, Ι. Κοσκίνας

Ι. Βλαχογιαννάκος, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Γ.Ν. Νταλέκος, Α. Αλεξοπούλου, Χ. Τριάντος, Ε. Χολόγκιτας, Ι. Κοσκίνας ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ι. Βλαχογιαννάκος,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μαγγανάς Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Δ. Μαγγανάς Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Δ. Μαγγανάς Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Ιδιαιτερότητες του καρκίνου που αναπτύσσεται σε ασθενείς με Ε.Κ. Μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου από το γενικό πληθυσμό (2-5Χ) Συχνότητα ανάπτυξης 1% ανά έτος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρίτιδα στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου Ζητήματα και διλήμματα. Χάρης Παπαγόρας Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

Αρθρίτιδα στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου Ζητήματα και διλήμματα. Χάρης Παπαγόρας Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ Αρθρίτιδα στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου Ζητήματα και διλήμματα Χάρης Παπαγόρας Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018 Δήλωση συμφερόντων Δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενών με ΙΦΝΕ και εξωεντερικό καρκίνο. Γ. Μιχαλόπουλος Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Αντιμετώπιση ασθενών με ΙΦΝΕ και εξωεντερικό καρκίνο. Γ. Μιχαλόπουλος Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο» Αντιμετώπιση ασθενών με ΙΦΝΕ και εξωεντερικό καρκίνο Γ. Μιχαλόπουλος Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο» Αύξηση των εξωεντερικών καρκίνων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ; Αυξάνουν οι θεραπείες τον κίνδυνο; Ποιές οι θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ ασφάλειας του βιολογικού παράγοντα ως κριτήριο επιλογής της θεραπείας

Το προφίλ ασφάλειας του βιολογικού παράγοντα ως κριτήριο επιλογής της θεραπείας Το προφίλ ασφάλειας του βιολογικού παράγοντα ως κριτήριο επιλογής της θεραπείας Disclosures Τιμητική αμοιβή από Abbvie, Aenorasis, Galenica, Janssen, MSD, Takeda, Pfizer για διαλέξεις Abbvie, Genesis,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των βιολογικών παραγόντων στη θεραπευτική της ελκώδους κολίτιδας

Η συμβολή των βιολογικών παραγόντων στη θεραπευτική της ελκώδους κολίτιδας Η συμβολή των βιολογικών παραγόντων στη θεραπευτική της ελκώδους κολίτιδας Κωνσταντίνος Καρμίρης Επικ. Επιμελητής Γαστρεντερολογίας Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κλινικές περιπτώσεις 1& 2 Άνδρας 25 ετών,

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση εντός του 2016

Επικαιροποίηση εντός του 2016 Επικαιροποίηση εντός του 2016 Παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή θεραπείας στη νόσο Crohn: πιστοποίηση ενεργού φλεγμονής θεραπεία εφόδου η συντήρησης βαρύτητα του επεισοδίου την ταξινόμηση L κατά Montreal

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμός κορτικοστεροειδών στην κροταφική αρτηρίιτιδα Είναι εφικτός?

Περιορισμός κορτικοστεροειδών στην κροταφική αρτηρίιτιδα Είναι εφικτός? Περιορισμός κορτικοστεροειδών στην κροταφική αρτηρίιτιδα Είναι εφικτός? Τσαλαπάκη Χριστίνα Ρευματολόγος Συνεργάτης Β Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Μονάδα Ρευματολογίας Κλινικής Ανοσολογίας ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Χειρουργική αντιμετώπιση νόσου Crohn Προεδρείο: Α. Καμπαρούδης, K. Μπαλλάς. Εκτομή vs Στενωματοπλαστική

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Χειρουργική αντιμετώπιση νόσου Crohn Προεδρείο: Α. Καμπαρούδης, K. Μπαλλάς. Εκτομή vs Στενωματοπλαστική ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Χειρουργική αντιμετώπιση νόσου Crohn Προεδρείο: Α. Καμπαρούδης, K. Μπαλλάς Επιστημονική Αντιπαράθεση: Πολλαπλές γειτονικές στενώσεις Εκτομή vs Στενωματοπλαστική Δανιήλ Παραμυθιώτης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Βιάζης Διευθυντής Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Νίκος Βιάζης Διευθυντής Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Νίκος Βιάζης Διευθυντής Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Ε1 ΟΡΘΙΤΙΔΑ Ε2 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ Ε3 ΠΑΝΚΟΛΙΤΙΔΑ Νόσος που περιορίζεται στο ορθό (η φλεγμονή δεν φτάνει στην ορθοσιγμοειδική καμπή)

Διαβάστε περισσότερα

timing of surgery in acute severe colitis, save the colon Ε. Ζαμπέλη Γ Ν Αλεξάνδρα

timing of surgery in acute severe colitis, save the colon Ε. Ζαμπέλη Γ Ν Αλεξάνδρα timing of surgery in acute severe colitis, save the colon Ε. Ζαμπέλη Γ Ν Αλεξάνδρα Τι σημαίνει βαρειά Ελκώδης Κολίτιδα (ΕΚ); Διάγνωση βαρειάς ελκώδους κολίτιδας Κριτήρια Truelove and Witts ECCO statement

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΩΣΗ & ΙΦΝΕ. Καρακόιδας Χρήστος Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ & ΙΦΝΕ. Καρακόιδας Χρήστος Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ & ΙΦΝΕ Καρακόιδας Χρήστος Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ 15 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ, Ιωάννινα, 3-5 Ιουνίου 2016 ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων ΙΦΝΕ & θρόμβωση τα θρομβοεμβολικά επεισόδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΙΦΝΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελκώδης Κολίτιδα: Χαρακτηριστικά της νόσου και Θεραπευτικοί στόχοι

Ελκώδης Κολίτιδα: Χαρακτηριστικά της νόσου και Θεραπευτικοί στόχοι Ελκώδης Κολίτιδα: Χαρακτηριστικά της νόσου και Θεραπευτικοί στόχοι Ιωάννης Ε. Κουτρουμπάκης Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων Οι παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργικές τεχνικές για την αποφυγή παρεγχυματικής βλάβης κατά την εκτομή πνευμονικού παρεγχυματος

Χειρουργικές τεχνικές για την αποφυγή παρεγχυματικής βλάβης κατά την εκτομή πνευμονικού παρεγχυματος Χειρουργικές τεχνικές για την αποφυγή παρεγχυματικής βλάβης κατά την εκτομή πνευμονικού παρεγχυματος Χρήστος Προκάκης Επιμελητης Β, Χειρουργική Θωρακος Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Παρατεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομικευμένες Θεραπευτικές

Εξατομικευμένες Θεραπευτικές Εξατομικευμένες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις (How to treat) Ασθενής με σοβαρή έξαρση ελκώδους κολίτιδας κατά την κύηση. Ευτυχία Τσιρώνη Επιμελήτρια Α Γαστρεντερολόγος ΕΑΝΠ Μεταξά Σοβαρή ελκώδης κολίτιδα >

Διαβάστε περισσότερα

Παλιοί και νέοι anti TNF-a Βιολογικοί παράγοντες. Κώστας Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Α Γαστρεντερολογική Κλινική Α.Ν.Θ.

Παλιοί και νέοι anti TNF-a Βιολογικοί παράγοντες. Κώστας Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Α Γαστρεντερολογική Κλινική Α.Ν.Θ. Παλιοί και νέοι anti TNF-a Βιολογικοί παράγοντες Κώστας Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Α Γαστρεντερολογική Κλινική Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων Abbvie MSD Takeda TNF-a κομβικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΙΦΝΕ. Κωνσταντίνος Σουφλέρης. Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α, Γαστρεντερολογική Κλινική, A.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΙΦΝΕ. Κωνσταντίνος Σουφλέρης. Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α, Γαστρεντερολογική Κλινική, A.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΙΦΝΕ Κωνσταντίνος Σουφλέρης Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α, Γαστρεντερολογική Κλινική, A.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Για τις ανάγκες της παρουσίασης Βόρεια Αμερική Ελλάδα; Ευρώπη Εισαγωγή Διαχείριση ΙΦΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΙΣ ΙΦΝΕ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΙΣ ΙΦΝΕ ΝΕΟΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΙΣ ΙΦΝΕ Αντι - ιντεγκρίνες Αγγελική Θεοδωροπούλου Βενιζέλειο «Πανάνειο» ΓΝ Ηρακλείου Αιτιοπαθογένεση στις ΙΦΝΕ Εντερικός αυλός Βλεννογόνος Επιθήλιο Bacteria NFκB NFκB NFκB X NFκB X NFκB

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού. Πολυξένη Ι. Αγοραστού

Παρουσίαση Περιστατικού. Πολυξένη Ι. Αγοραστού Παρουσίαση Περιστατικού Πολυξένη Ι. Αγοραστού Παρούσα νόσος Γυναίκα 35 ετών Απώλεια βάρους (6 kg από τριμήνου) Πολλαπλά επεισόδια εμέτων Κοιλιακό άλγος περιομφαλικά Εμπύρετο ως 38 o C από 8ημέρου Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και ΙΦΝΕ. Ε. Ζαμπέλη Γαστρεντερολόγος

Κύηση και ΙΦΝΕ. Ε. Ζαμπέλη Γαστρεντερολόγος Κύηση και ΙΦΝΕ Ε. Ζαμπέλη Γαστρεντερολόγος Περίγραμμα εισήγησης Γονιμότητα Επίδραση της κύησης στην νόσο Επίδραση της νόσου στην κύηση Οι επιπτώσεις στους απογόνους Αντιμετώπιση της νόσου στην κύηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρθραλγίες ως επιπλοκή της νόσου και των φαρμάκων. Καρακόιδας Χρήστος Γαστρεντερολογική Κλινική Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Αρθραλγίες ως επιπλοκή της νόσου και των φαρμάκων. Καρακόιδας Χρήστος Γαστρεντερολογική Κλινική Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Αρθραλγίες ως επιπλοκή της νόσου και των φαρμάκων Καρακόιδας Χρήστος Γαστρεντερολογική Κλινική Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ΙΦΝΕ: εξωεντερικές εκδηλώσεις (EIMs) Αναιμία (η

Διαβάστε περισσότερα

Intended for training purposes only / Requires local regulatory review prior to external use. π ή ώ ά ή ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

Intended for training purposes only / Requires local regulatory review prior to external use. π ή ώ ά ή ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ π ή ώ ά ή ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Οµάδα χρόνιων φλεγµονωδών παθήσεων αγνώστου αιτιολoγίας του γαστρεντερικού σωλήνα. ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΙΦΝΕ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΝΟΣΟΣ CROHN : πίπ π π

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Γεώργιος Ε. Θεοδωρόπουλος, FACS Επικ. Καθηγητής Α Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ Δραστηριότητα της νόσου Παρενέργειες φαρμάκων Λοιμώξεις Διαταραχές θρέψης Εξωεντερικά προβλήματα Δυσπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Treat-to-target με τους νέους βιολογικούς παράγοντες. Γιώργος Μπάμιας

Treat-to-target με τους νέους βιολογικούς παράγοντες. Γιώργος Μπάμιας Treat-to-target με τους νέους βιολογικούς παράγοντες Γιώργος Μπάμιας ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Τιμητικές αμοιβές απο Jannsen, Abbvie, MSD, Takeda, Ferring, Cellgene, Pfizer, Enorasis Εξέλιξη θεραπευτικών στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση. Ιωάννης Γαλάνης Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση. Ιωάννης Γαλάνης Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση Ιωάννης Γαλάνης Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Ταξινόμηση Μη στενωτική Μη διατρητική Ινωστενωτική Διατρητική Οι ασθενείς με νόσο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα

ΕΡΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα ΕΡΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα Δήμος Κ. Πατρίκος Εκ Μέρους της Διαρκούς «Επιτροπής Παρακολούθησης και Επικαιροποίησης των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Ρευματολογικών Πρωτοκόλλων»

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Ιατρική: (Complementary and Alternative Medicine) Έχει Θέση στα ΙΦΝΕ;

Εναλλακτική Ιατρική: (Complementary and Alternative Medicine) Έχει Θέση στα ΙΦΝΕ; Εναλλακτική Ιατρική: (Complementary and Alternative Medicine) Έχει Θέση στα ΙΦΝΕ; Κωνσταντίνος Σουφλέρης Επιμελητής Α Ε.Σ.Υ.,Γαστρεντερολογική Κλινική «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ. Χατζημιχαηλίδου Σοφία

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ. Χατζημιχαηλίδου Σοφία ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ Χατζημιχαηλίδου Σοφία ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ Οσφυαλγία (φλεγμονώδους τύπου) Ιερολαγονίτιδα Ασύμμετρη περιφερική αρθρίτιδα Ενθεσίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

8η Διημερίδα ΕΠ.Ε.Γ.Ε. ΙΦΝΕ στην καθημερινή κλινική πράξη

8η Διημερίδα ΕΠ.Ε.Γ.Ε. ΙΦΝΕ στην καθημερινή κλινική πράξη 8η Διημερίδα ΕΠ.Ε.Γ.Ε. ΙΦΝΕ στην καθημερινή κλινική πράξη Στρογγυλή τράπεζα: ΙΦΝΕ και εγχείρηση Θέμα: Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με ελκώδη κολίτιδα Εισηγητής: Τσιώνης Θεοχάρης Γαστρεντερολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ στη θεραπεία της Ψωρίασης. Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος, MD, PhD Θεσσαλονίκη

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ στη θεραπεία της Ψωρίασης. Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος, MD, PhD Θεσσαλονίκη ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ στη θεραπεία της Ψωρίασης Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος, MD, PhD Θεσσαλονίκη Πορταριά Βόλου ΕΔΑΕ, Ιαν, 2012 Αποτελεσματικότητα Βιολογικών Παραγόντων: μετά από 20 μέρες Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία Βιολογικών Θεραπειών Αποτελεσματικότητα και Διατήρηση της θεραπείας

Αρχεία Βιολογικών Θεραπειών Αποτελεσματικότητα και Διατήρηση της θεραπείας Αρχεία Βιολογικών Θεραπειών Αποτελεσματικότητα και Διατήρηση της θεραπείας Δρ.ΕΥΘ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ )-ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΕΘΑ / ΔΥΓ 1 Γενικά Συνήθως, οι κλινικές δοκιμές των βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικοί αλγόριθμοι: ερευνητικό ή/και κλινικό εργαλείο στην απόφαση για την έναρξη των βιολογικών θεραπειών;

Θεραπευτικοί αλγόριθμοι: ερευνητικό ή/και κλινικό εργαλείο στην απόφαση για την έναρξη των βιολογικών θεραπειών; Θεραπευτικοί αλγόριθμοι: ερευνητικό ή/και κλινικό εργαλείο στην απόφαση για την έναρξη των βιολογικών θεραπειών; ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝ/ΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «Rheuma» ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΣΑΦ Κορτικοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ανοσοτροποποιητικής θεραπείας στη χρόνια φλεγμονή

Ο ρόλος της ανοσοτροποποιητικής θεραπείας στη χρόνια φλεγμονή Ο ρόλος της ανοσοτροποποιητικής θεραπείας στη χρόνια φλεγμονή Εμπειρία Ειδικοτήτων Γιώργος Μπάμιας ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Τιμητικές αμοιβές απο Jannsen, Abbvie, MSD, Takeda, Ferring, Cellgene, Pfizer, Enorasis

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία των Παθήσεων του Παχέος Εντέρου

Θεραπεία των Παθήσεων του Παχέος Εντέρου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΩΡΟΣ Ηm ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ θ ε m α : Εξελίξεις στη Θεραπεία των Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση των κλασσικών φαρμάκων στη θεραπευτική των ΙΦΝΕ το 2018 Μεθοτρεξάτη. Δημήτρης Πολύμερος Γαστρεντερολόγος

Η θέση των κλασσικών φαρμάκων στη θεραπευτική των ΙΦΝΕ το 2018 Μεθοτρεξάτη. Δημήτρης Πολύμερος Γαστρεντερολόγος Η θέση των κλασσικών φαρμάκων στη θεραπευτική των ΙΦΝΕ το 2018 Μεθοτρεξάτη Δημήτρης Πολύμερος Γαστρεντερολόγος Μεθοτρεξάτη - Φαρμακολογία Ανάλογο του φυλλικού οξέος ΦΥΛΛΙΚΟ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ Αναστολή ρεδουκτάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ FALK SYMPOSIUM 196 6 & 7 MARCH, 2015 FRANKFURT, GERMANY

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ FALK SYMPOSIUM 196 6 & 7 MARCH, 2015 FRANKFURT, GERMANY ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ FALK SYMPOSIUM 196 6 & 7 MARCH, 2015 FRANKFURT, GERMANY Βασικά σημεία ενδιαφέροντος στο τελευταίο Falk Symposium No196 στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας αποτέλεσαν οι εξελίξεις στο πεδίο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΕΡΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΕΡΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ Ρευματολόγος Μέλος της Διαρκούς «Επιτροπής Παρακολούθησης και Επικαιροποίησης των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Ρευματολογικών Πρωτοκόλλων» ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Βιάζης Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Νίκος Βιάζης Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Νίκος Βιάζης Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Ενδοσκοπική αντιμετώπιση Φαρμακευτική αντιμετώπιση Ο κίνδυνος επαναιμορραγίας ή συνεχιζόμενης αιμορραγίας σχετίζεται ισχυρά με τα ευρήματα της επείγουσας ενδοσκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

Point of care devices: Έχουν εφαρμογή στις ΙΦΝΕ ; Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος

Point of care devices: Έχουν εφαρμογή στις ΙΦΝΕ ; Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Point of care devices: Έχουν εφαρμογή στις ΙΦΝΕ ; Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων που να σχετίζεται με την παρούσα εισήγηση. Point of Care Testing - Ορισμοί Point

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ετήσια Ενδοσκοπική Ημερίδα ΕΓΕ

Δημήτρης Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ετήσια Ενδοσκοπική Ημερίδα ΕΓΕ Δημήτρης Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ετήσια Ενδοσκοπική Ημερίδα ΕΓΕ ΙΦΠΕ και καρκίνος παχέος εντέρου Οι ασθενείς με ΙΦΠΕ έχουν αυξημένο κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

V.S. Όλγα Γιουλεμέ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαστρεντερολoγίας Α.Π.Θ. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο

V.S. Όλγα Γιουλεμέ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαστρεντερολoγίας Α.Π.Θ. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο V.S Όλγα Γιουλεμέ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαστρεντερολoγίας Α.Π.Θ. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο Έχω λάβει τιμητικές αμοιβές από τις εταιρείες: AbbVie Pharmaceuticals S.A. MSD Sharp

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ CIDP ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ GRAVIS

ΘΕΡΑΠΕΙΑ CIDP ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ GRAVIS ΘΕΡΑΠΕΙΑ CIDP ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ GRAVIS ΘΕΡΑΠΕΙΑ CIDP Aσθενείς με ήπια συμπτώματα που δεν δημιουργούν πρόβλημα στις καθημερινές δραστηριότητες δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΜΙΦΝΕ. Αναδρομή & Εξέλιξη

ΕΟΜΙΦΝΕ. Αναδρομή & Εξέλιξη ΕΟΜΙΦΝΕ Αναδρομή & Εξέλιξη Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΕΟΜIΦΝΕ) 1994-1996: Διοργάνωση ημερίδων για ΙΦΝΕ από το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Η Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα (ΑξΣπΑ) διακρίνεται σε αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) ή αξονική σπονδυλαρθρίτιδα με ακτινολογικά ευρήματα (ιερολαγονίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσογονικότητα βιολογικών παραγόντων. Νικόλαος Ζερβός Ρευματολόγος 251 ΓΝΑ

Ανοσογονικότητα βιολογικών παραγόντων. Νικόλαος Ζερβός Ρευματολόγος 251 ΓΝΑ Ανοσογονικότητα βιολογικών παραγόντων Νικόλαος Ζερβός Ρευματολόγος 251 ΓΝΑ Ανοσογονικότητα Συχνότητα παρουσίας αυτοαντισωμάτων 1. Έχει σχέση με το ίδιο το φάρμακο 2. Την οδό χορήγησης 3. Την συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρίαση: Πρακτικές γνώσεις για το ρευματολόγο Θεογνωσία Βέργου

Ψωρίαση: Πρακτικές γνώσεις για το ρευματολόγο Θεογνωσία Βέργου Ψωρίαση: Πρακτικές γνώσεις για το ρευματολόγο Θεογνωσία Βέργου Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ Δεν έχω δήλωση συμφερόντων για τη συγκεκριμένη παρουσίαση Η ψωρίαση είναι μία χρόνια φλεγμονώδης

Διαβάστε περισσότερα

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013 Γαστροστομία Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός Δεκέμβριος, 2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ Νευρολογικές παθήσεις Ογκολογικές παθήσεις Άλλες κλινικές καταστάσεις Α.Ε.Ε. Όγκοι ώτων Ανορεξία/ Άρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος

Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος Αιτιολογία πεπτικού έλκους Σχάση του βλεννογόνου που επεκτείνεται έως τη βλεννογόνια μυική στιβάδα Δύο κύριες αιτίες: -Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού -ΜΣΑΦ και ασπιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση των αντι-tnf παραγόντων στην αντιμετώπιση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας. Κυριακή Μποκή Λευκάδα

Η θέση των αντι-tnf παραγόντων στην αντιμετώπιση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας. Κυριακή Μποκή Λευκάδα Η θέση των αντι-tnf παραγόντων στην αντιμετώπιση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας Κυριακή Μποκή Λευκάδα 23-6-2012 Κύριες κλινικές εκδηλώσεις της Ψωριασικής Αρθρίτιδας, σύμφωνα με την ομάδα GRAPPA 94% % 53% 46%

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με ΙΦΝΕ και ταυτόχρονη ηπατοπάθεια: Παρουσίαση περίπτωσης

Ασθενής με ΙΦΝΕ και ταυτόχρονη ηπατοπάθεια: Παρουσίαση περίπτωσης Ασθενής με ΙΦΝΕ και ταυτόχρονη ηπατοπάθεια: Παρουσίαση περίπτωσης Ιωάννης Γ Γουλής Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Κλινική Φαρµακολογία και Θεραπευτική» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες. Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος

Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες. Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος Σπονδυλαρθρίτιδες(ΣπΑ) Κύριες εκδηλώσεις 1. Aξονική προσβολή/φλεγµονή ΣΣ 2. Περιφερική αρθρίτιδα 3. Περιφερική ενθεσίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΦΝΕ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ Γαστρεντερολόγος Τ. Επιμελήτρια Α Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΦΝΕ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ Γαστρεντερολόγος Τ. Επιμελήτρια Α Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΦΝΕ Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ Γαστρεντερολόγος Τ. Επιμελήτρια Α Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας Altered gut immunity Infections, antibiotics, diet.. Clinical heterogeneity Gaya et al. Lancet

Διαβάστε περισσότερα

H ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΦΝΕ ΤΟ 2017 ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ

H ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΦΝΕ ΤΟ 2017 ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ H ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΦΝΕ ΤΟ 2017 ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ Αναστάσιος Ρούσσος Γαστρεντερολόγος Μεσαλαζίνη δομή του μορίου μηχανισμός δράσης φαρμακοκινητική Θεραπευτική της ελκώδους κολίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 ΑΙΘΟΥΣΑ Β 10.00-17.00 Χειρουργικό Σεμινάριο 15.30-17.30 Σεμινάριο Κλασικά Φάρμακα στην εποχή των βιολογικών θεραπειών Προεδρείο: I. Κουτρουμπάκης, Δ. Ταμπακόπουλος Αμινοσαλικυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη θεραπευτική στρατηγική ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Σύγχρονη θεραπευτική στρατηγική ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα Στρογγυλό Τραπέζι Ρευματολογία Σύγχρονη θεραπευτική στρατηγική ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα Δημήτριος Βασιλόπουλος Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιπποκράτειο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Αντιμετώπιση Ελκώδους Κολίτιδας. Επιπλοκές & Αντιμετώπιση: Πρώιμες & Απότερες

Χειρουργική Αντιμετώπιση Ελκώδους Κολίτιδας. Επιπλοκές & Αντιμετώπιση: Πρώιμες & Απότερες Χειρουργική Αντιμετώπιση Ελκώδους Κολίτιδας Επιπλοκές & Αντιμετώπιση: Πρώιμες & Απότερες Παπαβραμίδης Θεοδόσιος Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ Α'Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόκλησης λοιμώξεων

Μηχανισμοί πρόκλησης λοιμώξεων Μηχανισμοί πρόκλησης λοιμώξεων από τους anti TNF παράγοντες ρ. Γκίκας Κατσιφής Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Υπεύθυνος Ιατρικής Eκπαίδευσης και Έρευνας Η πλειοτρόπος δράση

Διαβάστε περισσότερα

Τα DMARDs στην εποχή των βιολογικών θεραπειών: Το παράδειγμα της λεφλουνομίδης. Κωνσταντίνος Γεωργανάς. Ρευματολόγος

Τα DMARDs στην εποχή των βιολογικών θεραπειών: Το παράδειγμα της λεφλουνομίδης. Κωνσταντίνος Γεωργανάς. Ρευματολόγος Τα DMARDs στην εποχή των βιολογικών θεραπειών: Το παράδειγμα της λεφλουνομίδης Κωνσταντίνος Γεωργανάς Ρευματολόγος Θεραπεία Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας Η εξάπλωση της χρήσης βιολογικών την περασμένη 10ετία,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές εξελίξεις στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου

Θεραπευτικές εξελίξεις στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου Θεραπευτικές εξελίξεις στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου Σπήλιος Μανωλακόπουλος Γαστρεντερολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική -Συμβουλευτική εκπαιδευτική Αstra

Διαβάστε περισσότερα

Διαρροϊκό σύνδρομο στον ασθενή που λαμβάνει ανοσοθεραπεία. Πώς το χειρίζομαι;

Διαρροϊκό σύνδρομο στον ασθενή που λαμβάνει ανοσοθεραπεία. Πώς το χειρίζομαι; Διαρροϊκό σύνδρομο στον ασθενή που λαμβάνει ανοσοθεραπεία. Πώς το χειρίζομαι; Σπύρος Σιακαβέλλας Γαστρεντερολόγος Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Μία γυναίκα 42

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές κατηγορίες και προβλήματα ασθενών με ΙΦΠΕ Θρεπτική υποστήριξη ασθενών με υποθρεψία Χ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ειδικές κατηγορίες και προβλήματα ασθενών με ΙΦΠΕ Θρεπτική υποστήριξη ασθενών με υποθρεψία Χ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ Ειδικές κατηγορίες και προβλήματα ασθενών με ΙΦΠΕ Θρεπτική υποστήριξη ασθενών με υποθρεψία Χ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ Δήλωση συμφερόντων Ομιλητής/συμβουλευτική επιτροπή/έρευνα MSD,

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνος θρομβωτικού επεισοδίου Εάν INR

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ) Η Ψωριασικ Αρθρίτιδα (ΨΑ) εκδηλώνεται είτε ως αξονικ σπονδυλαρθρίτιδα (ΑξΣπΑ), είτε ως αρθρίτιδα των περιφερικών αρθρώσεων (περιφερικ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπέρ. Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας»

«ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπέρ. Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» «ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Υπέρ Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ (open / lap) Η συχνότερη χειρουργική επέμβαση. 20.000.000 ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα