ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως ορίζεται από τον ISO 8044 του 1986, διάβρωση είναι η αλληλεπίδραση ενός µετάλλου µε το περιβάλλον του, που έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή των ιδιοτήτων του µετάλλου και που συχνά µπορεί να καταλήξει στην υποβάθµιση της λειτουργίας του µετάλλου, του περιβάλλοντος ή του τεχνικού συστήµατος, που αυτά αποτελούν τµήµα του. Σύµφωνα µε άλλον πληρέστερο ορισµό, διάβρωση λέγεται κάθε αυθόρµητη, κατά επέκταση εκβιασµένη, ηλεκτροχηµικής, κατά επέκταση χηµικής, κατά επέκταση µηχανικής κατά επέκταση βιολογικής φύσης αλλοίωση της επιφάνειας των µετάλλων και των κραµάτων, που οδηγεί σε απώλεια υλικού. Ο παραπάνω ορισµός βρίσκει εφαρµογή σε οποιοδήποτε άλλο υλικό πέραν των µετάλλων και των κραµάτων, όπως το ξύλο, τα σύνθετα υλικά κτλ. ΜΟΡΦΕΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ A. Οµοιόµορφη ή Γενική ιάβρωση Συναντάται όταν στην επιφάνεια του µετάλλου (κράµατος) δηµιουργείται ένα οµοιόµορφο και ισόπαχο στρώµα από τα προϊόντα της διάβρωσης ή όταν παρατηρείται οµοιόµορφη διάλυση της επιφάνειάς του. B. Τοπική ιάβρωση - Μακροσκοπική ιάβρωση 1. Γαλβανική [galvanic] Αποτελεί συνηθισµένο τύπο διάβρωσης και παρατηρείται όταν δύο ανόµοια µέταλλα συνδέονται αγώγιµα µεταξύ τους και το σηµείο επαφής καλύπτεται από κάποιον ηλεκτρολύτη. 2. Σπηλαιώδης Μηχανική [cavitation erosion] Οφείλεται στο συνδυασµό µηχανικής φθοράς και διάβρωσης και οδηγεί στη δηµιουργία εσοχών, σπηλαίων και κρατήρων εξαιτίας της τοπικής εξάχνωσης υλικού λόγω υποπίεσης. Συναντάται σε περιστρεφόµενα πτερύγια αντλιών, έλικες πλοίων και αεροπλάνων. Παρακάτω φαίνεται η σπηλαιώδης διάβρωση που έχει υποστεί η φτερωτή µιας αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα µέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας της. 3. Χαραγής [crevice] Εµφανίζεται σε προφυλαγµένες περιοχές της εκτιθέµενης στο διαβρωτικό περιβάλλον επιφάνειας και συνδυάζεται µε την παρουσία µικρών όγκων στάσιµων διαλυµάτων ή στερεών σε οπές. 4. Με Βελονισµούς [pitting] 1

3 Αποτελεί εξαιρετικά εντοπισµένη προσβολή και έχει ως συνέπεια το σχηµατισµό οπών, κρατήρων και εσοχών στο µέταλλο. 5. Εξάνθησης ή Στρωµατοειδής [exfoliation] Είναι αποτέλεσµα της εν ψυχρώ κατεργασίας και οδηγεί στο διαχωρισµό των κόκκων. 6. Εκλεκτικής Έκπλυσης [selective leaching / dealloying] Σηµειώνεται αποµάκρυνση του λιγότερο ευγενούς στοιχείου από ένα κράµα και έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της µηχανικής αντοχής του µετάλλου. - Μικροσκοπική ιάβρωση 1. Περικρυσταλλική [intergranular] Ξεκινάει και εξελίσσεται κατά µήκος των ορίων των κόκκων του µετάλλου και οδηγεί στην ελάττωση της πλαστικότητας του προτού ακόµα διαπιστωθεί απώλεια της αντοχής του υλικού. 2. Ρωγµάτωση από διάβρωση µε µηχανική καταπόνηση [stress corrosion cracking] Παρουσιάζεται στην περίπτωση συνδυασµού εσωτερικών ή εξωτερικών εφελκυστικών τάσεων και διαβρωτικής προσβολής και έχει και τις πλέον καταστροφικές επιπτώσεις για µικρή απώλεια υλικού. Χαρακτηριστικά, όταν για οποιονδήποτε λόγο δηµιουργηθεί εσοχή ή ρωγµή στην επιφάνεια ενός τµήµατος µηχανής ή εγκατάστασης που υφίσταται µηχανική καταπόνηση, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί ψαθυρή θραύση ολόκληρου του τµήµατος, ακόµα και εάν η ασκούµενη τάση είναι µικρότερη από το 10% της τάσης θραύσης. ΤΥΠΟΙ ΙΑΒΡΩΣΗΣ Οι περισσότερες µορφές διάβρωσης προέρχονται από τις εξής δύο βασικές αιτίες: τη χηµική και την ηλεκτροχηµική προσβολή. Και στις δύο περιπτώσεις, το µέταλλο µετατρέπεται σε οξείδιο, σε υδροξείδιο ή σε άλας. Το µέταλλο που οξειδώνεται καταπονείται σε ανοδική µεταβολή, ενώ το διαβρωτικό στοιχείο ελαττώνεται και βρίσκεται σε καθοδική µεταβολή. - Χηµική Προσβολή Προκαλείται όταν µια ακάλυπτη µεταλλική επιφάνεια εκτεθεί σε καυστικά υγρά ή αέρια και σε αντίθεση µε την ηλεκτροχηµική προσβολή οι καθοδικές και ανοδικές µεταβολές γίνονται ταυτόχρονα και στον ίδιο χώρο. Οι κυριότερες αιτίες που µπορούν να προκαλέσουν άµεση χηµική προσβολή στο αεροσκάφος είναι οι ακόλουθες: 1. Υγρά ή ατµοί από µπαταρίες 2

4 Πλέον τα αεροπλάνα χρησιµοποιούν συσσωρευτές νικελίου καδµίου που είναι κλειστού τύπου, οπότε το ζήτηµα των υγρών µπαταρίας έχει πλέον πάψει να αποτελεί πρόβληµα αναφορικά µε τη διάβρωση. 2. Υγρά κατάλοιπα από αντικανονικό καθαρισµό συγκολλήσεων ή επιφανειακών επεξεργασιών 3. Εγκλωβισµός καυστικών υγρών καθαρισµού Τα καυστικά υγρά καθαρισµού όταν συναντώνται σε συµπυκνωµένη µορφή πρέπει να βρίσκονται µακριά από το αεροπλάνο και σε καλά ασφαλισµένα δοχεία. Επιπλέον, είναι αναγκαία η προσεκτική αφαίρεση των καθαριστικών διαλυµάτων που χρησιµοποιούνται για την αποκατάσταση διαβρωµένων επιφανειών, καθώς είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν και αυτά µε τη σειρά τους διαβρωτικό υλικό. - Ηλεκτροχηµική Προσβολή Για να πραγµατοποιηθεί ηλεκτροχηµική προσβολή είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός µέσου αγωγού που να επιτρέπει τη διέλευση µικρής ποσότητας ηλεκτρικού ρεύµατος. Όταν ένα µέταλλο έλθει σε επαφή µε ένα διαβρωτικό υλικό και ταυτόχρονα βρίσκεται σε επαφή µε ένα υγρό ή αέριο ηλεκτρικό αγωγό, τότε πραγµατοποιείται διάβρωση και φθείρεται από την οξείδωση. Κατά τη διάρκεια της προσβολής, το διαβρωτικό υλικό λιγοστεύει συνεχώς και εάν δεν αφαιρεθεί ή δεν ανανεωθεί θα εξουδετερωθεί τελικά από το µέταλλο. Εάν υπάρχει διαφορά δυναµικού σε δύο διαφορετικά σηµεία της ίδιας µεταλλικής επιφάνειας και επιπλέον, ανάµεσα στα σηµεία παρεµβάλλεται ένας αγωγός που τα συνδέει, τότε αρχίζει η διάβρωση µε την εµφάνιση σειράς διαβρωτικών στιγµάτων. Γνωρίζουµε ότι όλα τα µέταλλα και τα κράµατα, όταν βρεθούν σε κατάλληλο χηµικό περιβάλλον αποκτούν ηλεκτρικό δυναµικό. Ένα κράµα όµως αποτελείται από µέταλλα διαφορετικού δυναµικού, µε αποτέλεσµα όταν εκτεθεί σε ηλεκτρικό πεδίο το πιο ηλεκτρικά ενεργό µέταλλο να γίνεται ανοδικό και το λιγότερο ηλεκτρικά ενεργό καθοδικό γεγονός το οποίο ευνοεί την εµφάνιση διάβρωσης. Μάλιστα, όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα µέταλλα, τόσο εντονότερη θα είναι και η διαβρωτική προσβολή. Η ηλεκτροχηµική διάβρωση, που αποτελεί και την αιτία των περισσότερων µορφών διάβρωσης στη δοµή και στα εξαρτήµατα του αεροσκάφους, µπορεί να αποτραπεί εάν µε τον κανονικό καθαρισµό και επεξεργασία της επιφάνειας αφαιρεθεί το διαβρωτικό υλικό και εξουδετερωθεί το παραµικρό ίχνος ηλεκτρικού κυκλώµατος. 3

5 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται σε γραµµοσκιασµένα κελιά οι επαφές µετάλλων που προκαλούν ηλεκτρολυτική διάβρωση. Επαφές Μετάλλων Κράµα Αλουµινίου Επίστρωµα Καδµίου Επίστρωµα Ψευδαργύρου Άνθρακας & Κράµατα Χάλυβα Μόλυβδος Επικασσιτέρωση Χαλκός & Κράµατα Νικέλιο & Κράµατα Τιτάνιο& Κράµατα Επίστρωµα χρωµίου Αντιδιαβρωτικός Χάλυβας Κράµατα Μαγνησίου Κράµα Αλουµινίου Επίστρωµα Καδµίου Επίστρωµα Ψευδαργύρου Άνθρακας & Κράµατα Χάλυβα Μόλυβδος Επικασσιτέρωση Χαλκός & Κράµατα Νικέλιο & Κράµατα Τιτάνιο& Κράµατα Επίστρωµα χρωµίου Αντιδιαβρωτικός Χάλυβας Κράµατα Μαγνησίου 4

6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Η εκλογή των κατάλληλων υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ενός αεροσκάφους είναι ύψιστης σηµασίας σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και προστασία από τη διάβρωση. Το πλέον χρησιµοποιούµενο υλικό είναι το αλουµίνιο το οποίο όµως, όπως και τα ελαφρά κράµατα χάλυβα, είναι ιδιαίτερα ευπαθές στη διάβρωση. Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζονται τα υλικά που χρησιµοποιούνται σήµερα στην αεροναυπηγική Τα κράµατα αλουµινίου αυξάνουν την αντίσταση στη διάβρωση εξάνθησης και στη διάβρωση µε µηχανική καταπόνηση και χρησιµοποιούνται για την κατασκευή της ατράκτου. Τα κράµατα τιτανίου βρίσκουν εφαρµογή στην περίπτωση ύπαρξης ισχυρά διαβρωτικού περιβάλλοντος, δηλαδή στο «πάτωµα» της εισόδου, στην κουζίνα και τις τουαλέτες. Ο χάλυβας χρησιµοποιείται ιδιαίτερα σε µέρη του αεροσκάφους που υφίστανται εκτός των άλλων ισχυρή µηχανική καταπόνηση όπως οι τροχοί προσγείωσης. Τέλος, σηµειώνεται ότι το µαγνήσιο και τα κράµατα αυτού (που χρησιµοποιούνταν ευρέως στο παρελθόν) χρησιµοποιούνται ολοένα και λιγότερο καθώς η προστασία τους από τη διάβρωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 5

7 ΑΙΤΙΕΣ & ΜΟΡΦΕΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Για να πραγµατοποιηθεί η διάβρωση είναι αναγκαίο να πληρούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: 1. Παρουσία ανόδου και καθόδου. Αυτό συµβαίνει όταν δύο ανόµοια µέταλλα ή δύο περιοχές διαφορετικής ηλεκτρολυτικής συγκέντρωσης δηµιουργήσουν διαφορά δυναµικού. 2. Παρουσία µεταλλικού αγωγού που συνδέει την άνοδο µε την κάθοδο. 3. Παρουσία ηλεκτρολύτη, όπως το νερό. Αν και η πλήρης εξάλειψη των ανωτέρω συνθηκών είναι αδύνατη, είναι δυνατός ο έλεγχος του φαινοµένου της διάβρωσης µε τον έλεγχο της παρουσίας του νερού στο περιβάλλον (υγρασία, θάλασσα, βροχή). Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες αιτίες και πηγές της διάβρωσης των αεροσκαφών τόσο από κατασκευαστικής όσο και από λειτουργικής άποψης. 6

8 Η σπουδαιότερη µορφή διάβρωσης που συναντάται στα αεροσκάφη είναι η διάβρωση χαραγής (crevice corrosion) η οποία εµφανίζεται οποτεδήποτε «παγιδεύεται» νερό ανάµεσα σε δύο επιφάνειες, όπως κάτω από χαλαρή µπογιά, ή σε µη αεροστεγώς σφραγισµένη άρθρωση. Μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε διάβρωση µε βελονισµούς ή εξάνθησης αναλόγως του κράµατος που προσβάλλεται, καθώς και της µορφής του. Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα, τα ιόντα χλωρίου Cl - του θαλασσινού νερού (NaCl) ευνοούν τη διάβρωση χαραγής δηµιουργώντας ένα όξινο περιβάλλον ο καλύτερος τρόπος για την αντιµετώπισή του οποίου είναι η αποµάκρυνση του νερού από την περιοχή. 7

9 ύο από τις πλέον καταστροφικές µορφές διάβρωσης είναι η ρωγµάτωση από διάβρωση µε µηχανική καταπόνηση (stress corrosion cracking) και η διάβρωση εξάνθησης (exfoliation corrosion). Η πρώτη εξελίσσεται ταχύτατα στα κράµατα αλουµινίου ακολουθώντας τα όρια των κόκκων και η δεύτερη η οποία επίσης εξελίσσεται κατά µήκος των ορίων των κόκκων έχει ως αποτέλεσµα το διαχωρισµό τους. Και στις δύο περιπτώσεις χαρακτηριστικές µορφές των οποίων φαίνονται παρακάτω το αποτέλεσµα είναι απώλεια της αντοχής σε φορτίο. ιάβρωση συνδέσµου µε µηχανική καταπόνηση ιάβρωση εξάνθησης ενισχυτικών ατράκτου Η διάβρωση µε βελονισµούς έχει ως αποτέλεσµα την τοπική απώλεια υλικού και παρά το γεγονός ότι η ποσότητα του µετάλλου που αποµακρύνεται είναι πολύ µικρή, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αστοχία του υλικού λόγω κόπωσης. 8

10 Η οµοιόµορφη ή γενική διάβρωση αποτελεί τη λιγότερο καταστρεπτική µορφή διάβρωσης, καθώς «καταναλώνει» το µέταλλο οµοιόµορφα και µε πολύ αργό ρυθµό. Παρόλ αυτά, εάν δεν δοθεί προσοχή µπορεί να επηρεάσει τη δοµή του προσβαλλόµενου µετάλλου. Οµοιόµορφη διάβρωση επιµετάλλωσης µε συνέλαση Τέλος, συναντάται και η γαλβανική διάβρωση η οποία παρατηρείται όταν δύο ανόµοια µέταλλα συνδέονται αγώγιµα µεταξύ τους και το σηµείο επαφής καλύπτεται από κάποιον ηλεκτρολύτη (π.χ. διµεταλλικό κράµα αλουµινίου χαλκού στην επιφάνεια κράµατος αλουµινίου). 9

11 ΙΑΒΡΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Οι κυριότεροι παράγοντες που δρουν διαβρωτικά επί των υλικών των αεροσκαφών είναι τα οξέα, τα αλκάλια και τα άλατα η δράση των οποίων επιτυγχάνεται διαµέσου του νερού και του ατµοσφαιρικού αέρα. - Οξέα Ακόµα και τα λιγότερο ισχυρά οξέα µπορούν να διαβρώσουν σε µεγάλο βαθµό τα περισσότερα από τα κράµατα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων µερών του αεροσκάφους. Από αυτά, τα πλέον ισχυρά είναι το υδροφθόριο, το θειικό, το υδροχλωρικό, το νιτρικό και το υδροβρωµικό οξύ, ενώ και τα οργανικά οξέα που βρίσκονται στα ζωικά και τα ανθρώπινα απόβλητα είναι ιδιαίτερα επιβλαβή. - Αλκάλια Αν και τα αλκάλια δε θεωρούνται εν γένει εξίσου επικίνδυνα µε τα οξέα, πολλά κράµατα µαγνησίου και αλουµινίου υλικά δηλαδή που βρίσκουν ευρεία εφαρµογή στην αεροναυπηγική είναι ιδιαίτερα ευπαθή στην προσβολή από αλκαλικά διαλύµατα (όπως η κρυσταλλική σόδα, η ποτάσα και τα ασβεστούχα διαλύµατα). - Άλατα Η ικανότητα των αλάτων να προωθούν τη διάβρωση πληθώρας υλικών είναι ευρέως γνωστή. Η ιδιότητα εκείνη όµως που τα καθιστά τόσο επιβλαβή είναι η ικανότητά τους να δρουν ως ηλεκτρολύτες. Τα κράµατα αλουµινίου και µαγνησίου σε αντίθεση µε τους ανοξείδωτους χάλυβες διαβρώνονται ταχέα σε θαλασσινό περιβάλλον και ως εκ τούτου απαιτείται η λήψη πολλαπλών µέτρων προστασίας των αεροσκαφών. Πέραν των παραπάνω όµως, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν όχι µόνο τον τύπο, αλλά και την ταχύτητα, τα αίτια και την έκταση του φαινοµένου της διάβρωσης των αεροπλάνων οι σπουδαιότεροι εκ των οποίων είναι οι ακόλουθοι: - Κλίµα Οι ατµοσφαιρικές συνθήκες µέσα στις οποίες λειτουργεί και συντηρείται ένα αεροπλάνο επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τα χαρακτηριστικά της πραγµατοποιούµενης προσβολής. Η επίδραση του ατµοσφαιρικού αέρα στη διάβρωση των αεροσκαφών µπορεί να είναι ιδιαίτερα µεγάλη, καθώς εµπεριέχει τόσο οξυγόνο όσο και υγρασία παράγοντες που δρουν διαβρωτικά. Στην περίπτωση µάλιστα των σιδηρούχων κραµάτων, η ύπαρξη 10

12 αυξηµένης υγρασίας στο περιβάλλον επιταχύνει περαιτέρω την πραγµατοποίηση της διάβρωσης. Επιπλέον, στην ατµόσφαιρα υπάρχουν και άλλα διαβρωτικά αέρια, µε σπουδαιότερα τα θειούχα µείγµατα, τα οποία όταν συνδυαστούν µε υγρασία παράγουν θειικά οξέα που µπορούν να προκαλέσουν εκτεταµένη χηµική προσβολή των συνήθων αεροπορικών κραµάτων. Το θαλασσινό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα περισσότερα αεροπορικά κράµατα, αφού περιλαµβάνει χλωρίδια σε µορφή άλατος ή σταγόνων κορεσµένου νερού. Υπενθυµίζεται ότι ακόµα και το φρέσκο νερό δρα συχνά εξίσου διαβρωτικά µε το θαλασσινό λόγω των φθοριόντων και χλωριόντων που συχνά περιέχει. Τέλος, ακόµα και η θερµοκρασία αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα, καθώς σε συνδυασµό µε την υγρασία επιταχύνει το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής διάβρωσης. - Σχήµα και µέγεθος του µετάλλου Η συµπεριφορά των µετάλλων στη διάβρωση επηρεάζεται έµµεσα από το σχήµα και το µέγεθος του εξαρτήµατος. Συγκεκριµένα, τα παχιά αντικείµενα προσβάλλονται ευκολότερα από τα λεπτά, καθώς υφίστανται µεγαλύτερες µεταβολές των φυσικών τους χαρακτηριστικών. Όταν ένα εξάρτηµα υποστεί µηχανική και χηµική επεξεργασία µετά τη θερµική κατεργασία τα χονδρά τµήµατα του εµφανίζουν διαφορετικές φυσικές ιδιότητες από τα λεπτά. Ο καλύτερος τρόπος ελέγχου της διάβρωσης του υλικού είναι ο προσδιορισµός των κρίσιµων που καθορίζουν τη συνεκτικότητα και την αντοχή του και στη συνέχεια η εφαρµογή ενός προγράµµατος αντιδιαβρωτικής προστασίας. - Ξένα Σώµατα Ανάµεσα στους ελεγχόµενους παράγοντες που ευνοούν την προσβολή των αεροπλάνων και τη διασπορά της διάβρωσης είναι και τα λεγόµενα «ξένα σώµατα» τα οποία προσκολλώνται πάνω στις µεταλλικές επιφάνειες. Σε αυτά περιλαµβάνονται: - Χώµατα και σκόνη από την ατµόσφαιρα - Λάδια, γράσα και κατάλοιπα των καυσαερίων - Αλατόνερο και υδρατµοί µε αλάτι - Υγρά µπαταρίας και καυστικά καθαριστικά υγρά - Κατάλοιπα από συγκολλήσεις Ο έλεγχος και ο περιορισµός της διάβρωσης από ξένα σώµατα εξασφαλίζεται µε την καθαριότητα του αεροπλάνου. 11

13 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΒΡΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σε όλα τα αεροσκάφη ανεξαρτήτως τύπου υπάρχουν ορισµένες περιοχές επιδεκτικές σε διαφόρων ειδών προσβολές που δηµιουργούν διάβρωση οι οποίες και αναφέρονται στη συνέχεια. ΕΛΙΚΕΣ Οι έλικες των αεροσκαφών όπως και των πλοίων άλλωστε «υποφέρουν» από καθαρά µηχανικής φύσης διάβρωση τη σπηλαιώδη µηχανική διάβρωση. Η εµφάνισή της οφείλεται στη δηµιουργία υποπίεσης λόγω της περιστροφής των πτερυγίων της έλικας, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στην εκλεκτική εξάχνωση του µετάλλου οπότε και δηµιουργούνται στο µέταλλο εσοχές, κρατήρες και σπήλαια. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Τα στερεά κατάλοιπα καυσαερίων των κινητήρων JET και των εµβολοφόρων κινητήρων αποτελούν διαβρωτικό υλικό και ιδίως όταν στην τροχιά εκροής των κινητήρων βρίσκονται αεροδυναµικά καλύµµατα, επιφανειακές προσθήκες («µπαλώµατα») ή επάλληλες επιφάνειες, που τα εγκλωβίζουν και δυσχεραίνουν την αποµάκρυνσή τους µε τις συνήθεις µεθόδους καθαρισµού. ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι χώροι των συσσωρευτών παραµένουν ιδιαίτερα ευπαθείς στη διάβρωση, παρά τις διαρκείς εξελίξεις στους τρόπους στεγανοποίησης και αερισµού τους. Οι ατµοί που εκλύονται από τους υπερθερµασµένους ηλεκτρολύτες δεν µπορούν να περιοριστούν, µε αποτέλεσµα να διαχέονται στις γύρω κοιλότητες και κατά συνέπεια να διαβρώνουν τις επιφάνειες µε τις οποίες έρχονται σε επαφή. Παρόλ αυτά, ο «σωστός» καθαρισµός και η εξουδετέρωση των καταλοίπων των οξέων µπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο την πιθανότητα διάβρωσης. 12

14 ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Πρόκειται για περιοχές που συγκρατούν λάδια, νερό, βρωµιές και ξένα σώµατα. Τα κατάλοιπα λαδιού καλύπτουν µικρές ποσότητες νερού τις οποίες και οδηγούν στον πυθµένα δηµιουργώντας µια κρυφή εστία χηµικών αντιδράσεων. Στην περίπτωση των υδροπλάνων και των αµφίβιων αεροπλάνων, οι χώροι αυτοί προστατεύονται από µικρούς σάκους διχρωµικού καλίου που τοποθετούνται στα πιο χαµηλά σηµεία τους. Εάν παραµείνει νερό, οι κρύσταλλοι καλίου διαλύονται, προλαµβάνοντας τυχόν προσβολή της µεταλλικής επιφάνειας γι αυτό και είναι επιβεβληµένη η τακτική αντικατάσταση των σάκων. Οι ανθρώπινες ακαθαρσίες και τα χηµικά που χρησιµοποιούνται στις τουαλέτες προκαλούν εύκολα διάβρωση στα κοινά αεροπορικά µέταλλα, γεγονός που αντιµετωπίζεται µε τη συχνή καθαριότητα και διατήρηση του χρωµατισµού των εν λόγω επιφανειών. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ & ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΤΡΟΧΩΝ Πρόκειται για την περιοχή που «υποφέρει» από διάβρωση περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο µέρος του αεροσκάφους, κυρίως εξαιτίας της λάσπης, του νερού, των χαλικιών και άλλων αιωρούµενων αντικειµένων. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα της εν λόγω διάταξης και των επιµέρους εξαρτηµάτων της καθιστά δύσκολη τη διατήρηση της χρωµατικής επικάλυψης για την προστασία των επιφανειών, ενώ η ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών στο σύστηµα προσγείωσης κατά την πέδηση εµποδίζει τη χρησιµοποίηση συντηρητικών ουσιών στους τροχούς. ΝΕΡΟΠΑΓΙ ΕΣ Από τους κατασκευαστές των αεροπλάνων προδιαγράφεται η πρόβλεψη συστηµάτων αποστραγγίσεως σε όλα τα σηµεία όπου είναι δυνατή η συσσώρευση νερών. Είναι αναγκαίο η εξαγωγή στην αποστράγγιση να παραµένει ανοιχτή, καθώς στην αντίθετη περίπτωση - συγκεντρώνεται νερό, γράσα και τυχόν ακαθαρσίες που οδηγούν στην προσβολή της επιφάνειας. 13

15 ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Πρόκειται για περιοχές οι οποίες προσβάλλονται µόνιµα από σκόνη, ακαθαρσίες, χαλίκια που υπάρχουν στους διαδρόµους προσγείωσης / απογείωσης και βροχή στοιχεία που τείνουν να αφαιρέσουν την προστατευτική επικάλυψη (χρώµατα κτλ). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα πτερύγια ψύξεως του κινητήρα και ιδιαίτερα τα σηµεία απ όπου διέρχεται ο αέρας, καθώς είναι δυνατή η συγκέντρωση άλατος το οποίο και διαβρώνει την περιοχή. ΙΑΚΕΝΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΘΟΡΕΩΝ ΑΝΤΩΣΕΩΣ Το γεγονός ότι στα διάκενα των πτερυγίων καµπυλότητας και στους φθορείς άντωσης συσσωρεύεται νερό και ακαθαρσίες τα καθιστά ιδιαίτερα ευπαθή στη διάβρωση. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ Παρόλο που οι περιοχές αυτές είναι ορατές και προσιτές για επιθεώρηση και συντήρηση, σε ορισµένες περιπτώσεις (ανάλογα µε τη διαµόρφωση, το συνδυασµό των υλικών και τις συνθήκες πτήσης) απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Οι εξωτερικές επιφάνειες από µαγνήσιο δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα διάβρωσης, εάν οι προστατευτικές επιφανειακές επικαλύψεις και οι µονώσεις συντηρούνται σωστά. ιάβρωση επίσης συναντάται και στα σηµεία συγκολλήσεων των µετάλλων και είναι αποτέλεσµα της παγίδευσης διαβρωτικών στοιχείων στις χαραµάδες που δηµιουργούνται ανάµεσα στα µέταλλα. Η δράση του µηχανισµού της διάβρωσης γίνεται εµφανής από τις αλλοιώσεις του µετάλλου στις υποδοχές των χώρων όπου παγιδεύονται τα διαβρωτικά στοιχεία. Μοναδικός τρόπος πρόληψης του φαινοµένου στην περίπτωση αυτή είναι η στεγανοποίηση των ανοιγµάτων και ο τακτικός έλεγχος των επιφανειών. Ακολούθως παρατίθενται ορισµένες φωτογραφίες που παρουσιάζουν τη διάβρωση διαφόρων τµηµάτων ενός αεροσκάφους. Περικρυσταλλική διάβρωση χτυπήµατος στο φτερό του αεροσκάφους 14

16 «Φουσκάλες» και διάβρωση µε βελονισµούς ιάβρωση σωλήνων αεροπλάνου ιάβρωση πόρτας φορτίου ενός

17 ιάβρωση θυρίδας διαφυγής ενός

18 ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Το αλουµίνιο αποτελεί το πλέον χρησιµοποιούµενο υλικό στην αεροναυπηγική, καθώς είναι ελαφρύ, εύκολα κατεργάσιµο και παρουσιάζει καλή συµπεριφορά στη διάβρωση λόγω του σχηµατισµού ενός στρώµατος οξειδώσεως (αλούµινα Al 2 O 3 ) όταν έλθει σε επαφή µε την ατµόσφαιρα (O 2 ). Η διαβρωµένη επιφάνεια αλουµινίου εύκολα διακρίνεται γιατί παρουσιάζει άσπρα κατάλοιπα και προκαλεί διόγκωση της προσβεβληµένης περιοχής. Ακόµα και στα αρχικά της στάδια, η διάβρωση µπορεί να εντοπιστεί από τη δηµιουργία µικροσκοπικών κρατήρων, καθώς και από τις µικροανωµαλίες που προκαλεί στην επιφάνεια. Η προσβολή του αλουµινίου αρχίζει µε αργό ρυθµό και µπορεί να επιταχυνθεί µε την παρουσία διαλυµάτων από άλατα. Παρακάτω σηµειώνονται 3 είδη σοβαρών διαβρωτικών προσβολών στα κράµατα αλουµινίου: 1. ιεισδυτική διάβρωση µε συµπτώµατα την εµφάνιση «κρατήρων» στις εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων. 2. ιάβρωση τάσεως που εκδηλώνεται µε το σχηµατισµό ρωγµών στα κράµατα που υφίστανται καταπόνηση. 3. Ενδοκρυσταλλική (εσωτερική) προσβολή που συναντάται κυρίως σε κράµατα που έχουν υποστεί αντικανονική θερµική κατεργασία. Το καθαρό αλουµίνιο έχει µεγαλύτερη αντίσταση στη διάβρωση σε σχέση µε τα ισχυρότερα κράµατα αλουµινίου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα ελάσµατα κραµάτων αλουµινίου καλύπτονται µε ένα στρώµα καθαρού αλουµινίου [ALCLAD] που τα προστατεύει από τη διάβρωση. Πρέπει ο καθαρισµός και η συντήρηση των ελασµάτων αυτών να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που η προστατευτική επικάλυψη να µη φθείρεται ή να µην αφαιρείται. Παρακάτω παρουσιάζονται χαρακτηριστικές µορφές και είδη διάβρωση του αλουµινίου και των κραµάτων του. 17

19 ιάβρωση µε βελονισµούς κράµατος αλουµινίου ιάβρωση από κόπωση Περικρυσταλλική διάβρωση τµήµατος αεροσκάφους από αλουµίνιο 7075-τ6 18

20 ΤΙΤΑΝΙΟ & ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Το τιτάνιο εµφανίζει εκ φύσεως αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και υπόκειται σε φθορά η οποία και γίνεται αντιληπτή από την παρουσία καταλοίπων αλάτων και µεταλλικών ακαθαρσιών στην επιφάνεια του. Η φθορά αυτή γίνεται αισθητή µονάχα σε υψηλές θερµοκρασίες και, ως εκ τούτου, η διαπίστωση της ύπαρξης διαβρωµένης επιφάνειας τιτανίου είναι εν γένει δύσκολη. Τα βασικά χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Ελαφρύ Αντοχή σε τάση Αντοχή σε διάβρωση Αντοχή σε θερµότητα Η ειδική του πυκνότητα είναι περίπου η µισή αυτής του χαλκού και 60% αυτής του σιδήρου Αναλογικά µε το βάρος του, έχει περίπου 6 φορές µεγαλύτερη αντοχή από το αλουµίνιο και 2 φορές µεγαλύτερη από το σίδηρο Έχει καλύτερη αντοχή στη διάβρωση παρουσία θαλασσινού νερού σε σχέση µε τον ανοξείδωτο χάλυβα Έχει καλύτερη αντοχή στη θερµότητα από το αλουµίνιο Το τιτάνιο παρουσιάζει πολύ καλή αντοχή στη διάβρωση, καθώς κάθε φορά που εκτίθεται στην ατµόσφαιρα ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον που περιέχει οξυγόνο, δηµιουργεί όπως και το αλουµίνιο ένα λεπτό στρώµα οξειδίου που το προστατεύει. Υπό την προϋπόθεση ότι το διαθέσιµο οξυγόνο είναι αρκετό, το σχηµατιζόµενο στρώµα οξειδίου έχει τη δυνατότητα να αυτοϊαίνεται και να επανασχηµατίζεται. Ti O2 TiO 2 εδοµένου ότι η παθητικότητα του τιτανίου οφείλεται στο σχηµατισµό του στρώµατος οξειδίου, είναι σαφές ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικό στη διάβρωση σε οξειδωτικά περιβάλλοντα απ ότι σε µη οξειδωτικά όπου η προσβολή του δεν είναι αµελητέα. εν υπάρχουν ενδείξεις για διάβρωση µε βελονισµούς ή µε ρωγµάτωση από µηχανική καταπόνηση σε υδατικά διαλύµατα ανόργανων χλωριόντων µετάλλων. Επιπλέον, το τιτάνιο παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση στο θαλασσινό νερό ακόµα και σε υψηλές ταχύτητες και σε µολυσµένα περιβάλλον. 19

21 ΧΑΛΥΒΑΣ Η βασική ιδιότητα των χαλύβων είναι η αντοχή τους στη διάβρωση και το κύριο συστατικό τους µετά το Fe είναι το χρώµιο Cr, που συναντάται σε περιεκτικότητα µεγαλύτερη από 11%. Τα είδη διάβρωσης που υφίστανται οι ανοξείδωτοι χάλυβες διακρίνονται σε: - Γενική διάβρωση - ιάβρωση µε βελονισµούς - ιάβρωση χαραγής - Ψαθυρή θραύση από διάβρωση µε µηχανική καταπόνηση - Περικρυσταλλική διάβρωση - Γαλβανική διάβρωση Λεπτοµέρειες για το καθένα έχουν ήδη αναφερθεί και δε θα επεκταθούµε περαιτέρω. Στο παρακάτω γράφηµα εµφανίζονται οι θερµοκρασίες στις οποίες είναι πιθανό να πραγµατοποιηθεί διάβρωση µε βελονισµούς των διαφόρων χαλύβων. 20

22 Stress Corrosion Cracking σωληνώσεων από χάλυβα

23 ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Το µαγνήσιο είναι το πιο χηµικά ενεργό από όλα τα χρησιµοποιούµενα στα αεροσκάφη µέταλλα και ως εκ τούτου η προστασία του από τη διάβρωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η προσβολή του µαγνησίου εντοπίζεται εύκολα στο αρχικό της στάδιο, χάρη στο µεγάλο όγκο καταλοίπων που αφήνει η διάβρωση πάνω στο µέταλλο. Η αρχή της εκδηλώνεται µε αποφλοίωση του προστατευτικού καλύµµατος και µε την εµφάνιση µικρών άσπρων κουκίδων πάνω στην επιφάνεια του µετάλλου, οι οποίες αναπτύσσονται προσδίδοντας την όψη άσπρης στάχτης. Για την αποκατάσταση του διαβρωµένου τµήµατος της επιφάνειας µαγνησίου, πρέπει να αφαιρεθούν τα κατάλοιπα της διάβρωσης, να πραγµατοποιηθεί χηµική επεξεργασία της ώστε να αποµακρυνθούν οι λευκές κουκίδες και τέλος να επιµεταλλωθεί (ή να επαναχρωµατιστεί), ώστε να επανακτηθεί το αρχικό προστατευτικό επίστρωµα. 22

24 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Οι διαρκείς εξελίξεις της τεχνολογίας νέων υλικών αποκαλύπτουν µια ολοένα αυξανόµενη προτίµηση χρησιµοποίησης στην αεροναυπηγική σύνθετων υλικών έναντι των µεταλλικών που παραδοσιακά χρησιµοποιούνταν. Ως σύνθετο υλικό ορίζεται το υλικό που αποτελείται από δύο ή περισσότερα συστατικά, τα οποία συνδυάζονται µεταξύ τους για να επιτευχθούν ειδικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά, που κανένα από τα συµµετέχοντα συστατικά δεν µπορεί από µόνο του να επιτύχει. Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της χρησιµοποίησης σύνθετων υλικών στην αεροναυπηγική είναι τα εξής: 1. Κατασκευές χαµηλού βάρους (µείωση βάρους κατά 20% και περισσότερο σε σχέση µε το αλουµίνιο) 2. Μείωση κόστους 3. Ασφάλεια, λόγω της υψηλής αντοχή σε διάβρωση και σε κόπωση που παρουσιάζουν. Τα περισσότερα σύνθετα υλικά που χρησιµοποιούνται στην αεροναυπηγική έχουν οργανική µήτρα (εποξειδική), η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διαβρωτικές συνθήκες της ατµόσφαιρας. Παρουσιάζουν δε εξαιρετική συµπεριφορά σε κόπωση, αιφνιδιασµούς, κρούσεις και χαράξεις. Η διάδοση τέτοιου είδους βλαβών είναι βραδεία, ενώ ο τρόπος θραύσης που εισάγουν δε θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα του εξαρτήµατος, µέχρι την επόµενη επιθεώρηση. Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Γνωρίζουµε ότι τα µέταλλα είναι ισότροπα, παραµορφώσιµα και καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού. Η αντικατάστασή τους από σύνθετα υλικά ενισχυµένα µε ίνες, των οποίων η µηχανική συµπεριφορά είναι συχνά αντίστροφη προς αυτή των µετάλλων, εισάγει ορισµένα προβλήµατα τα οποία και θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. - Γήρανση Η φύση των σύνθετων υλικών σε συνδυασµό µε τις συνθήκες λειτουργίας τους καθιστού αναγκαία τη µελέτη περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η υγρασία, η 23

25 θερµοκρασία, η υπεριώδης ακτινοβολία, η επίδραση διαφόρων οργανικών υγρών (αποσκωριωτικά, καθαριστικά) κτλ. Κατά τη διάρκεια έκθεσης σύνθετων υλικών εποξειδικής µήτρας µε ενίσχυση ανθρακονηµάτων στην ατµόσφαιρα, το ποσό της απορροφώµενης υγρασίας οδηγεί σε αύξηση της µάζας τους κατά 0,5 2,0 %. Παρόλ αυτά, εργαστηριακές δοκιµές δεν απέδειξαν σηµαντική επίδραση της υγρασίας στο µηχανισµό αστοχίας. - Προβλήµατα από τους κεραυνούς Τα περισσότερα σκάφη πετούν σε οποιεσδήποτε κλιµατικές συνθήκες και ως εκ τούτου δέχονται χτυπήµατα κεραυνών. Σύµφωνα µε στατιστικές µελέτες, σε απογειώσεις και προσγειώσεις, το αεροπλάνο δέχεται 1 χτύπηµα από κεραυνό. Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου χτυπήµατος είναι όχι µονάχα άµεσες (υπερθέρµανση, τήξη, αιφνιδιασµοί) αλλά και έµµεσες (προβλήµατα στο ηλεκτρικό σύστηµα και τα ηλεκτρικά όργανα, εσφαλµένες ενδείξεις). Έχουν καθοριστεί µάλιστα 3 ζώνες πάνω σε ένα αεροσκάφος µε κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας από την επίδραση των κεραυνών. 1. Ζώνη Ι Πρόκειται για τη ζώνη µέγιστης επικινδυνότητας, καθώς τα µέρη του αεροπλάνου που βρίσκονται σ αυτή δέχονται άµεσα χτυπήµατα από τους κεραυνούς. 2. Ζώνη ΙΙ Είναι ζώνη µέτριας επικινδυνότητας, στην οποία µπορεί να µεταδοθεί το φορτίο του κεραυνού. 3. Ζώνη ΙΙΙ εν παρουσιάζει καµία επικινδυνότητα. Σηµειώνεται ότι, σε αντίθεση µε την περίπτωση µεταλλικού αεροσκάφους όπου οι βλάβες θα ήταν αµελητέες, η χρησιµοποίηση σύνθετων υλικών που είναι κακοί αγωγοί του ηλεκτρισµού απαιτεί τη λήψη πολλών µέτρων ιδίως αναφορικά µε τη Ζώνη Ι. Τα «επικίνδυνα» µέρη επιµεταλλώνονται, πραγµατοποιείται έλεγχος των δικτύων των µεταλλικών σωληνώσεων και ηλεκτρικών καλωδίων και λαµβάνονται µέτρα για τη µείωση των σπινθήρων στο ρεζερβουάρ των καυσίµων. - Συµπεριφορά σε κρούσεις Τα αεροπλάνα υπόκεινται συχνά σε χτυπήµατα όχι απαραίτητα σκόπιµα, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των πολεµικών αεροσκαφών αλλά συνήθως τυχαία, από πτώσεις εργαλείων κατά τη συντήρηση µέχρι και σύγκρουση µε πουλιά ή χαλάζι. 24

26 Οι ανωµαλίες που προκαλούνται στο υλικό διακρίνονται σε εµφανείς βλάβες, µη εµφανείς βλάβες και κρούσεις στοιχείων κατασκευής φορτισµένων µε θλιπτικές τάσεις. Στον πίνακα παρουσιάζεται η επί τοις εκατό συµµετοχή διαφόρων υλικών στο βάρος των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας. ΕΛΑΦΡΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ AIRBUS A310 76,5% 13,5% 4,5% 5,5% BOEING ,0% 13,0% 4,0% 1,0% BOEING ,0% 14,0% 2,0% 3,0% Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται µε διαφορετικό χρώµα τα σύνθετα υλικά που χρησιµοποιούνται στο πολιτικό αεροσκάφος Boeing 777, χάρη στην αντοχή τους σε κόπωση, διάβρωση και πρόσκρουση και στην εξοικονόµηση βάρους που προσφέρουν. 25

27 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - Ατύχηµα των Αερογραµµών Aloha Στις 28 Απριλίου 1988, σηµειώθηκε αποκόλληση του µπροστινού τµήµατος της άνω ατράκτου (κοντά στο πιλοτήριο) ενός επιβατηγού αεροσκάφους των αερογραµµών Aloha, Boeing 737 ηλικίας 19 ετών, κατά τη διάρκεια πλήρους πτήσης σε υψόµετρο 24,000ft. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο θάνατο 1 αεροσυνοδού και στον τραυµατισµό των επιβατών παρά την επιτυχή αναγκαστική προσγείωση που πραγµατοποίησε ο πιλότος στο νησί Maui της Hawaii. Κατά τη διάρκεια της σχετικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε µετά το ατύχηµα, εντοπίστηκαν πολλαπλές ρωγµές λόγω κόπωσης στο παραµένον τµήµα της ατράκτου και ιδίως στα σηµεία των ραφών µε επικάλυψη (κατά µήκος της ατράκτου) και συγκολλήσεων πράγµα το οποίο δεν αναµένετο. Έκτοτε, ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση της διάβρωσης χαραγής στα σηµεία όπου συναντώνται ραφές, αποτελεί πρωταρχικό µέληµα ολόκληρης της αεροπορικής κοινότητας. 26

28 - Απώλεια F16 Μαχητικών Αεροσκαφών της Αµερικάνικής Πολεµικής Αεροπορίας Το συγκεκριµένο παράδειγµα αναφέρεται σε ένα ζήτηµα το οποίο πρόσφατα δηµιούργησε πολλά προβλήµατα στο «στόλο» µαχητικών αεροσκαφών F16 της Αµερικανικής Πολεµικής Αεροπορίας (USAF). Η χρησιµοποίηση γράσου που περιέχει ποσοστό άνθρακα ως λιπαντικό είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, καθώς ο άνθρακας είναι εύκολα διαθέσιµος από τις βιοµηχανίες και σε λογικό κόστος. Η εναλλακτική λύση είναι η χρησιµοποίηση ενός µίγµατος που περιέχει molybdenum disulphide, το οποίο όµως είναι και πολύ πιο ακριβό. Παρόλ αυτά, είναι ευρέως γνωστό ότι το εν λόγω γράσο (µε άνθρακα) προκαλεί γαλβανική διάβρωση στις διµεταλλικές ενώσεις. Σε έναν στόλο 3000 F16 της USAF, το συγκεκριµένο λιπαντικό χρησιµοποιούνταν, παρά τη γενική διαταγή απαγόρευσης της χρήσης του σε αεροσκάφη. Κατά τη διάρκεια των πτήσεων όµως, το λιπαντικό διέρρευσε σε ένα τµήµα του αεροσκάφους όπου ο έλεγχος της βαλβίδας παροχής καυσίµου, πραγµατοποιούνταν από ηλεκτρικό κύκλωµα χαλύβδινων πείρων επικαλυµµένων µε χρυσό και κασσίτερο. Όπως ήταν αναπόφευκτο, πραγµατοποιήθηκε διάβρωση µεταξύ των µετάλλων του κυκλώµατος, που µε τη σειρά της οδήγησε σε απώλεια ελέγχου της βαλβίδας παροχής καυσίµου, µε αποτέλεσµα τη διακοπή της παροχή κατά τη διάρκεια της πτήσης. Πιστεύεται ότι τουλάχιστον 7 αεροσκάφη «χάθηκαν» κατ αυτόν τον τρόπο, χωρίς να λαµβάνεται καν υπόψη το αυξηµένο κόστος συντήρησης των υπολοίπων αεροσκαφών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Michael F. Ashby, David R. H. Jones, Engineering Materials 1: An Introduction to Their Properties & Applications, Butterworth Heinemann. - Pierre R. Roberge, Handbook Of Corrosion Engineering, McGraw Hill Handbooks. - Α. Καρκανιάς, Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού, Εκδόσεις Άλφα Β. Ι. Παπάζογλου, Ναυπηγική Τεχνολογία (Σηµειώσεις), Αθήνα Γ.. Χρυσουλάκης,. Ι. Παντελής, Επιστήµη Και Τεχνολογία Των Μεταλλικών Υλικών, Παπασωτηρίου, Αθήνα Ι. Παντελής, ιάβρωση και Προστασία Ναυπηγικών Κατασκευών (Σηµειώσεις), Αθήνα, Ι. Παντελής, Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά: οµή Ιδιότητες Τεχνολογία Εφαρµογές, Παπασωτηρίου, Ε. Μιχαλάς, Συντήρηση Αεροσκαφών, Εκδόσεις Άλφα. - Εγκυκλοπαίδεια Νέα οµή, Εκδοτικός Οργανισµός Τεγόπουλου, Αθήνα Θ. Σκουλικίδης, Π. Βασιλείου, ιάβρωση και Προστασία Υλικών, Συµεών, Π. Βασιλείου, Α. Ανδρεόπουλος, Υλικά: Ξύλο, Κεραµικά, Πολυµερή, Μέταλλα, Αθήνα,

29 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ως διάβρωση ορίζεται η διεργασία που επισυμβαίνει στην επιφάνεια μεταλλικών κατασκευών και οδηγεί σε ποικίλου βαθµού καταστροφή τους. Όταν ένα μέταλλο έρθει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 1 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 2 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Κάθε αυθόρμητη ή εκβιασμένη, ηλεκτρομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται το πολύπλοκο φαινόµενο της διάβρωσης µετάλλων στο έδαφος και παρουσιάζονται τρόποι προστασίας τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 Επιμετάλλωση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Διάβρωση Διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ. Μέταλλα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ. Μέταλλα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ Μέταλλα Τα μέταλλα αποτελούν μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες διαχωρισμού των στοιχείων του περιοδικού συστήματος. Οι δύο άλλες κατηγορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάβρωση στα αεροπλάνα εµφανίζεται µε αρκετές διαφορετικές µορφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π ιάβρωση στο ιάστηµα

Ε.Μ.Π ιάβρωση στο ιάστηµα Ε.Μ.Π ιάβρωση στο ιάστηµα Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ναυπηγών Κουντράρος Κυριάκος Η ύπαρξη διάβρωσης στο διάστηµα είναι ένα δύσκολα αποδεκτό γεγονός µιας και η δηµοφιλής άποψη ότι στο κενό του διαστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Θεµα: ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Παπαγεωργίου Ιωσήφ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εισαγωγή Η διάβρωση των ηλεκτρονικών έχει αποκτήσει τεράστια σηµασία τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ανθεκτικότητας συστημάτων ενίσχυσης συνθέτων υλικών υπό την επίδραση μίας σειράς παραγόντων, που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ Πορώδες αερίων Πορώδες που προέρχεται από αέρια διαλυμένα στο υγρό τα οποία εκροφώνται κατά τη στερεοποίηση λόγω μικρής διαλύτότητας. Κυρίως υδρογόνο είναι το αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 6ο

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 6ο Διάβρωση και Προστασία Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2016-17 Μάθημα 6ο Διάγραμμα δυναμικού Ε- ph για σίδηρο εμβαπτισμένο σε διάλυμα Fe 2+ με ενεργότητα = 1 Σε ph=2 για διάλυμα περιεκτικότητας σε ιόντα Fe 2+

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω Μεταλλική συσκευασία(κονσέρβα) Σχήµα 1. οµή της εγκάρσιας τοµής του ηλεκτρολυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ανάγκη της ταξινόμησης των στοιχείων Ενώ στην αρχαιότητα ήταν γνωστά γύρω στα 13 περίπου στοιχεία, τον 18o αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 2017 Β3. Κόπωση Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητης Τμήματος Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Β3. Κόπωση/Μηχανική Υλικών 1 Εισαγωγή (1/2) Η κόπωση είναι μία μορφή αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση του φοιτητή µε τη διεργασία της προστασίας µε ανοδίωση. Για τον ναυπηγό µηχανολόγο, η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (corrosion of metals in the industry of food)

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (corrosion of metals in the industry of food) ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (corrosion of metals in the industry of food) 1. Εισαγωγή στη διάβρωση Ορισµός ιάβρωση είναι η αλληλεπίδραση ενός µετάλλου µε το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Ο χάλυβας οπλισμού, υπό κανονικές συνθήκες, προστατεύεται έναντι της διάβρωσης, εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 02 Μεταλλογραφική Παρατήρηση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της διάβρωσης

Η έννοια της διάβρωσης Η έννοια της διάβρωσης Με τον όρο διάβρωση ενός μετάλλου εννοούμε το σύνολο των πολύπλοκων χημικών φαινομένων, που λαμβάνουν χώρα σ' αυτό, υπό την επίδραση του άμεσου περιβάλλοντός του, και που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ναυπηγών και Μηχανολόγων Μηχανικών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Τομέας επιστήμης και τεχνικής των υλικών Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Π. Βασιλείου ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Τα διαλύµατα ύγρανσης χρησιµοποιούνται σε µία εκτυπωτική µηχανή offset για να εµποδίζουν την προσκόλληση της µελάνης στα µη εµφανισµένα σηµεία της µεταφοράς. Ένα διάλυµα ύγρανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα οξείδωσης βρεγμένων μετάλλων στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το είδος και το πάχος-τρόποι προστασίας

Ταχύτητα οξείδωσης βρεγμένων μετάλλων στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το είδος και το πάχος-τρόποι προστασίας ΠΣΠΑ Μάθημα : Τεχνολογία Έρευνα και Πειραματισμός Γ 2 Γυμνασίου 2016-1017 Μαθητής : Ρενιέρης Ανδροκλής Ταχύτητα οξείδωσης βρεγμένων μετάλλων στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το είδος και το πάχος-τρόποι προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3.

Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3. Α. Λόγοι συντήρησης Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3. ευλογίαση Είδος διάβρωσης Επιστημονικά ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving)

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving) Χάραξη με Laser (Laser Engraving) Υλικά και εφαρμογές Μηχανές Laser- Hardware Χαρακτηριστικά της Lasertec4

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου, ψημένου στους 860 C κατά DIN 4753. H επισμάλτωση πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου

Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου Μάθημα 4.3 Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου 6.1. Εισαγωγή Στις ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου είναι απαραίτητη η παρουσία προστατευτικής ατμόσφαιρας. Ο ρόλος της είναι να προστατεύσει το

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τρεις κύριες ζώνες: Ζώνη μετάλλου συγκόλλησης (ζώνη τήξης) Θερμικά επηρεασμένη ζώνη (ζώνη μετασχηματισμών σε στερεή κατάσταση) Μέταλλο βάσης (ανεπηρέαστο υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Υγροπροστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 10 η /2016 Υγροπροστασία κτιρίων Η υγρασία δημιουργεί σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

άκρα). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντιστάσεως (κατά σημεία, ραφής, με προεκβολές και κατά

άκρα). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντιστάσεως (κατά σημεία, ραφής, με προεκβολές και κατά 1. ΕΙ Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1.1 Γενικά για τις συγκολλήσεις Συγκόλληση είναι η μόνιμη σύνδεση δύο ή περισσοτέρων μεταλλικών αντικειμένων με την επίδραση θερμότητας ή πίεσης ή και των δύο μαζί, με ή χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Χημική αντίδραση

2.7 Χημική αντίδραση 1 2.7 Χημική αντίδραση Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 7-1. Τι ονομάζουμε φαινόμενο στη Φυσική και στη Χημεία; Φαινόμενο είναι η μεταβολή 7-2. Τι ονομάζουμε φυσικά φαινόμενα ή φυσικές μεταβολές; Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού Εισαγωγή - Φυσ. Μετ. με Si με Sn με Pb με P με Zn με Cd με Cr Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C Πίνακας ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας Πολύ καλός αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 9: Διάβρωση των Μετάλλων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 9: Διάβρωση των Μετάλλων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 9: Διάβρωση των Μετάλλων Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Αντ. Μπάτσος Ιωαν. Τσιουµπρής 5 ο Εξ. ΧΜ

ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Αντ. Μπάτσος Ιωαν. Τσιουµπρής 5 ο Εξ. ΧΜ ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Αντ. Μπάτσος Ιωαν. Τσιουµπρής 5 ο Εξ. ΧΜ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόβληµα της φθοράς των ηλεκτρονικών έχει αποκτήσει µεγάλη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, αφ ενός γιατί η εξάπλωση της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 Κεραμικών και Πολυμερικών Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Εισαγωγή Όπως ήδη είδαμε, η μηχανική συμπεριφορά των υλικών αντανακλά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ Μέτρα Ασφάλειας κατά τη χρήση τους Ένα πλήθος βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, εργαστηρίων, συνεργείων, νοσοκομείων και άλλων μονάδων χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΝΗΣΙΑ CUMMINS ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ. Μια καλύτερη εγγύηση που ισχύει διαρκώς. Δεν κατασκευάζονται όλα τα εξαρτήματα με τον ίδιο τρόπο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΝΗΣΙΑ CUMMINS ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ. Μια καλύτερη εγγύηση που ισχύει διαρκώς. Δεν κατασκευάζονται όλα τα εξαρτήματα με τον ίδιο τρόπο. Δεν κατασκευάζονται όλα τα εξαρτήματα με τον ίδιο τρόπο. Καλύτερα εξαρτήματα. Καλύτερη διαθεσιμότητα. Μια καλύτερη εγγύηση που ισχύει διαρκώς. Συχνά, αυτό που δεν μπορείτε να δείτε κάνει όλη τη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ. Σχήμα 1: Αλληλεπίδραση των δράσεων των υγρών κοπής

ΕΜΠ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ. Σχήμα 1: Αλληλεπίδραση των δράσεων των υγρών κοπής ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΟΠΗΣ Ψυκτική δράση. Λιπαντική δράση. Απομάκρυνση των αποβλίττων. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΟΠΗΣ (Σχ. 1) Σχήμα 1: Αλληλεπίδραση των δράσεων των υγρών κοπής

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορυκτά Πρώτες ύλες Κεραμικά Οργανικά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας) Μέταλλα (ελατά και όλκιμα) Μεταλλικός δεσμός Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Αριθμητικά... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... Ολογράφως..... ΤΑΞΗ: Γ Υπ. Καθηγητή... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Λέβητες» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Συγκρίσεις και χρήσεις» Χρόνος Υλοποίησης: 15 Λεπτά

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Λέβητες» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Συγκρίσεις και χρήσεις» Χρόνος Υλοποίησης: 15 Λεπτά Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Λέβητες» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Συγκρίσεις και χρήσεις» Χρόνος Υλοποίησης: 15 Λεπτά Δραστηριότητα 1. Θεωρία - Εμπλουτισμός γνώσεων Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. 03 Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κραμάτων αλουμινίου, χαλκού και τιτανίου που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της

Διαβάστε περισσότερα