ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως ορίζεται από τον ISO 8044 του 1986, διάβρωση είναι η αλληλεπίδραση ενός µετάλλου µε το περιβάλλον του, που έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή των ιδιοτήτων του µετάλλου και που συχνά µπορεί να καταλήξει στην υποβάθµιση της λειτουργίας του µετάλλου, του περιβάλλοντος ή του τεχνικού συστήµατος, που αυτά αποτελούν τµήµα του. Σύµφωνα µε άλλον πληρέστερο ορισµό, διάβρωση λέγεται κάθε αυθόρµητη, κατά επέκταση εκβιασµένη, ηλεκτροχηµικής, κατά επέκταση χηµικής, κατά επέκταση µηχανικής κατά επέκταση βιολογικής φύσης αλλοίωση της επιφάνειας των µετάλλων και των κραµάτων, που οδηγεί σε απώλεια υλικού. Ο παραπάνω ορισµός βρίσκει εφαρµογή σε οποιοδήποτε άλλο υλικό πέραν των µετάλλων και των κραµάτων, όπως το ξύλο, τα σύνθετα υλικά κτλ. ΜΟΡΦΕΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ A. Οµοιόµορφη ή Γενική ιάβρωση Συναντάται όταν στην επιφάνεια του µετάλλου (κράµατος) δηµιουργείται ένα οµοιόµορφο και ισόπαχο στρώµα από τα προϊόντα της διάβρωσης ή όταν παρατηρείται οµοιόµορφη διάλυση της επιφάνειάς του. B. Τοπική ιάβρωση - Μακροσκοπική ιάβρωση 1. Γαλβανική [galvanic] Αποτελεί συνηθισµένο τύπο διάβρωσης και παρατηρείται όταν δύο ανόµοια µέταλλα συνδέονται αγώγιµα µεταξύ τους και το σηµείο επαφής καλύπτεται από κάποιον ηλεκτρολύτη. 2. Σπηλαιώδης Μηχανική [cavitation erosion] Οφείλεται στο συνδυασµό µηχανικής φθοράς και διάβρωσης και οδηγεί στη δηµιουργία εσοχών, σπηλαίων και κρατήρων εξαιτίας της τοπικής εξάχνωσης υλικού λόγω υποπίεσης. Συναντάται σε περιστρεφόµενα πτερύγια αντλιών, έλικες πλοίων και αεροπλάνων. Παρακάτω φαίνεται η σπηλαιώδης διάβρωση που έχει υποστεί η φτερωτή µιας αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα µέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας της. 3. Χαραγής [crevice] Εµφανίζεται σε προφυλαγµένες περιοχές της εκτιθέµενης στο διαβρωτικό περιβάλλον επιφάνειας και συνδυάζεται µε την παρουσία µικρών όγκων στάσιµων διαλυµάτων ή στερεών σε οπές. 4. Με Βελονισµούς [pitting] 1

3 Αποτελεί εξαιρετικά εντοπισµένη προσβολή και έχει ως συνέπεια το σχηµατισµό οπών, κρατήρων και εσοχών στο µέταλλο. 5. Εξάνθησης ή Στρωµατοειδής [exfoliation] Είναι αποτέλεσµα της εν ψυχρώ κατεργασίας και οδηγεί στο διαχωρισµό των κόκκων. 6. Εκλεκτικής Έκπλυσης [selective leaching / dealloying] Σηµειώνεται αποµάκρυνση του λιγότερο ευγενούς στοιχείου από ένα κράµα και έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της µηχανικής αντοχής του µετάλλου. - Μικροσκοπική ιάβρωση 1. Περικρυσταλλική [intergranular] Ξεκινάει και εξελίσσεται κατά µήκος των ορίων των κόκκων του µετάλλου και οδηγεί στην ελάττωση της πλαστικότητας του προτού ακόµα διαπιστωθεί απώλεια της αντοχής του υλικού. 2. Ρωγµάτωση από διάβρωση µε µηχανική καταπόνηση [stress corrosion cracking] Παρουσιάζεται στην περίπτωση συνδυασµού εσωτερικών ή εξωτερικών εφελκυστικών τάσεων και διαβρωτικής προσβολής και έχει και τις πλέον καταστροφικές επιπτώσεις για µικρή απώλεια υλικού. Χαρακτηριστικά, όταν για οποιονδήποτε λόγο δηµιουργηθεί εσοχή ή ρωγµή στην επιφάνεια ενός τµήµατος µηχανής ή εγκατάστασης που υφίσταται µηχανική καταπόνηση, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί ψαθυρή θραύση ολόκληρου του τµήµατος, ακόµα και εάν η ασκούµενη τάση είναι µικρότερη από το 10% της τάσης θραύσης. ΤΥΠΟΙ ΙΑΒΡΩΣΗΣ Οι περισσότερες µορφές διάβρωσης προέρχονται από τις εξής δύο βασικές αιτίες: τη χηµική και την ηλεκτροχηµική προσβολή. Και στις δύο περιπτώσεις, το µέταλλο µετατρέπεται σε οξείδιο, σε υδροξείδιο ή σε άλας. Το µέταλλο που οξειδώνεται καταπονείται σε ανοδική µεταβολή, ενώ το διαβρωτικό στοιχείο ελαττώνεται και βρίσκεται σε καθοδική µεταβολή. - Χηµική Προσβολή Προκαλείται όταν µια ακάλυπτη µεταλλική επιφάνεια εκτεθεί σε καυστικά υγρά ή αέρια και σε αντίθεση µε την ηλεκτροχηµική προσβολή οι καθοδικές και ανοδικές µεταβολές γίνονται ταυτόχρονα και στον ίδιο χώρο. Οι κυριότερες αιτίες που µπορούν να προκαλέσουν άµεση χηµική προσβολή στο αεροσκάφος είναι οι ακόλουθες: 1. Υγρά ή ατµοί από µπαταρίες 2

4 Πλέον τα αεροπλάνα χρησιµοποιούν συσσωρευτές νικελίου καδµίου που είναι κλειστού τύπου, οπότε το ζήτηµα των υγρών µπαταρίας έχει πλέον πάψει να αποτελεί πρόβληµα αναφορικά µε τη διάβρωση. 2. Υγρά κατάλοιπα από αντικανονικό καθαρισµό συγκολλήσεων ή επιφανειακών επεξεργασιών 3. Εγκλωβισµός καυστικών υγρών καθαρισµού Τα καυστικά υγρά καθαρισµού όταν συναντώνται σε συµπυκνωµένη µορφή πρέπει να βρίσκονται µακριά από το αεροπλάνο και σε καλά ασφαλισµένα δοχεία. Επιπλέον, είναι αναγκαία η προσεκτική αφαίρεση των καθαριστικών διαλυµάτων που χρησιµοποιούνται για την αποκατάσταση διαβρωµένων επιφανειών, καθώς είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν και αυτά µε τη σειρά τους διαβρωτικό υλικό. - Ηλεκτροχηµική Προσβολή Για να πραγµατοποιηθεί ηλεκτροχηµική προσβολή είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός µέσου αγωγού που να επιτρέπει τη διέλευση µικρής ποσότητας ηλεκτρικού ρεύµατος. Όταν ένα µέταλλο έλθει σε επαφή µε ένα διαβρωτικό υλικό και ταυτόχρονα βρίσκεται σε επαφή µε ένα υγρό ή αέριο ηλεκτρικό αγωγό, τότε πραγµατοποιείται διάβρωση και φθείρεται από την οξείδωση. Κατά τη διάρκεια της προσβολής, το διαβρωτικό υλικό λιγοστεύει συνεχώς και εάν δεν αφαιρεθεί ή δεν ανανεωθεί θα εξουδετερωθεί τελικά από το µέταλλο. Εάν υπάρχει διαφορά δυναµικού σε δύο διαφορετικά σηµεία της ίδιας µεταλλικής επιφάνειας και επιπλέον, ανάµεσα στα σηµεία παρεµβάλλεται ένας αγωγός που τα συνδέει, τότε αρχίζει η διάβρωση µε την εµφάνιση σειράς διαβρωτικών στιγµάτων. Γνωρίζουµε ότι όλα τα µέταλλα και τα κράµατα, όταν βρεθούν σε κατάλληλο χηµικό περιβάλλον αποκτούν ηλεκτρικό δυναµικό. Ένα κράµα όµως αποτελείται από µέταλλα διαφορετικού δυναµικού, µε αποτέλεσµα όταν εκτεθεί σε ηλεκτρικό πεδίο το πιο ηλεκτρικά ενεργό µέταλλο να γίνεται ανοδικό και το λιγότερο ηλεκτρικά ενεργό καθοδικό γεγονός το οποίο ευνοεί την εµφάνιση διάβρωσης. Μάλιστα, όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα µέταλλα, τόσο εντονότερη θα είναι και η διαβρωτική προσβολή. Η ηλεκτροχηµική διάβρωση, που αποτελεί και την αιτία των περισσότερων µορφών διάβρωσης στη δοµή και στα εξαρτήµατα του αεροσκάφους, µπορεί να αποτραπεί εάν µε τον κανονικό καθαρισµό και επεξεργασία της επιφάνειας αφαιρεθεί το διαβρωτικό υλικό και εξουδετερωθεί το παραµικρό ίχνος ηλεκτρικού κυκλώµατος. 3

5 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται σε γραµµοσκιασµένα κελιά οι επαφές µετάλλων που προκαλούν ηλεκτρολυτική διάβρωση. Επαφές Μετάλλων Κράµα Αλουµινίου Επίστρωµα Καδµίου Επίστρωµα Ψευδαργύρου Άνθρακας & Κράµατα Χάλυβα Μόλυβδος Επικασσιτέρωση Χαλκός & Κράµατα Νικέλιο & Κράµατα Τιτάνιο& Κράµατα Επίστρωµα χρωµίου Αντιδιαβρωτικός Χάλυβας Κράµατα Μαγνησίου Κράµα Αλουµινίου Επίστρωµα Καδµίου Επίστρωµα Ψευδαργύρου Άνθρακας & Κράµατα Χάλυβα Μόλυβδος Επικασσιτέρωση Χαλκός & Κράµατα Νικέλιο & Κράµατα Τιτάνιο& Κράµατα Επίστρωµα χρωµίου Αντιδιαβρωτικός Χάλυβας Κράµατα Μαγνησίου 4

6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Η εκλογή των κατάλληλων υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ενός αεροσκάφους είναι ύψιστης σηµασίας σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και προστασία από τη διάβρωση. Το πλέον χρησιµοποιούµενο υλικό είναι το αλουµίνιο το οποίο όµως, όπως και τα ελαφρά κράµατα χάλυβα, είναι ιδιαίτερα ευπαθές στη διάβρωση. Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζονται τα υλικά που χρησιµοποιούνται σήµερα στην αεροναυπηγική Τα κράµατα αλουµινίου αυξάνουν την αντίσταση στη διάβρωση εξάνθησης και στη διάβρωση µε µηχανική καταπόνηση και χρησιµοποιούνται για την κατασκευή της ατράκτου. Τα κράµατα τιτανίου βρίσκουν εφαρµογή στην περίπτωση ύπαρξης ισχυρά διαβρωτικού περιβάλλοντος, δηλαδή στο «πάτωµα» της εισόδου, στην κουζίνα και τις τουαλέτες. Ο χάλυβας χρησιµοποιείται ιδιαίτερα σε µέρη του αεροσκάφους που υφίστανται εκτός των άλλων ισχυρή µηχανική καταπόνηση όπως οι τροχοί προσγείωσης. Τέλος, σηµειώνεται ότι το µαγνήσιο και τα κράµατα αυτού (που χρησιµοποιούνταν ευρέως στο παρελθόν) χρησιµοποιούνται ολοένα και λιγότερο καθώς η προστασία τους από τη διάβρωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 5

7 ΑΙΤΙΕΣ & ΜΟΡΦΕΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Για να πραγµατοποιηθεί η διάβρωση είναι αναγκαίο να πληρούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: 1. Παρουσία ανόδου και καθόδου. Αυτό συµβαίνει όταν δύο ανόµοια µέταλλα ή δύο περιοχές διαφορετικής ηλεκτρολυτικής συγκέντρωσης δηµιουργήσουν διαφορά δυναµικού. 2. Παρουσία µεταλλικού αγωγού που συνδέει την άνοδο µε την κάθοδο. 3. Παρουσία ηλεκτρολύτη, όπως το νερό. Αν και η πλήρης εξάλειψη των ανωτέρω συνθηκών είναι αδύνατη, είναι δυνατός ο έλεγχος του φαινοµένου της διάβρωσης µε τον έλεγχο της παρουσίας του νερού στο περιβάλλον (υγρασία, θάλασσα, βροχή). Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες αιτίες και πηγές της διάβρωσης των αεροσκαφών τόσο από κατασκευαστικής όσο και από λειτουργικής άποψης. 6

8 Η σπουδαιότερη µορφή διάβρωσης που συναντάται στα αεροσκάφη είναι η διάβρωση χαραγής (crevice corrosion) η οποία εµφανίζεται οποτεδήποτε «παγιδεύεται» νερό ανάµεσα σε δύο επιφάνειες, όπως κάτω από χαλαρή µπογιά, ή σε µη αεροστεγώς σφραγισµένη άρθρωση. Μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε διάβρωση µε βελονισµούς ή εξάνθησης αναλόγως του κράµατος που προσβάλλεται, καθώς και της µορφής του. Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα, τα ιόντα χλωρίου Cl - του θαλασσινού νερού (NaCl) ευνοούν τη διάβρωση χαραγής δηµιουργώντας ένα όξινο περιβάλλον ο καλύτερος τρόπος για την αντιµετώπισή του οποίου είναι η αποµάκρυνση του νερού από την περιοχή. 7

9 ύο από τις πλέον καταστροφικές µορφές διάβρωσης είναι η ρωγµάτωση από διάβρωση µε µηχανική καταπόνηση (stress corrosion cracking) και η διάβρωση εξάνθησης (exfoliation corrosion). Η πρώτη εξελίσσεται ταχύτατα στα κράµατα αλουµινίου ακολουθώντας τα όρια των κόκκων και η δεύτερη η οποία επίσης εξελίσσεται κατά µήκος των ορίων των κόκκων έχει ως αποτέλεσµα το διαχωρισµό τους. Και στις δύο περιπτώσεις χαρακτηριστικές µορφές των οποίων φαίνονται παρακάτω το αποτέλεσµα είναι απώλεια της αντοχής σε φορτίο. ιάβρωση συνδέσµου µε µηχανική καταπόνηση ιάβρωση εξάνθησης ενισχυτικών ατράκτου Η διάβρωση µε βελονισµούς έχει ως αποτέλεσµα την τοπική απώλεια υλικού και παρά το γεγονός ότι η ποσότητα του µετάλλου που αποµακρύνεται είναι πολύ µικρή, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αστοχία του υλικού λόγω κόπωσης. 8

10 Η οµοιόµορφη ή γενική διάβρωση αποτελεί τη λιγότερο καταστρεπτική µορφή διάβρωσης, καθώς «καταναλώνει» το µέταλλο οµοιόµορφα και µε πολύ αργό ρυθµό. Παρόλ αυτά, εάν δεν δοθεί προσοχή µπορεί να επηρεάσει τη δοµή του προσβαλλόµενου µετάλλου. Οµοιόµορφη διάβρωση επιµετάλλωσης µε συνέλαση Τέλος, συναντάται και η γαλβανική διάβρωση η οποία παρατηρείται όταν δύο ανόµοια µέταλλα συνδέονται αγώγιµα µεταξύ τους και το σηµείο επαφής καλύπτεται από κάποιον ηλεκτρολύτη (π.χ. διµεταλλικό κράµα αλουµινίου χαλκού στην επιφάνεια κράµατος αλουµινίου). 9

11 ΙΑΒΡΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Οι κυριότεροι παράγοντες που δρουν διαβρωτικά επί των υλικών των αεροσκαφών είναι τα οξέα, τα αλκάλια και τα άλατα η δράση των οποίων επιτυγχάνεται διαµέσου του νερού και του ατµοσφαιρικού αέρα. - Οξέα Ακόµα και τα λιγότερο ισχυρά οξέα µπορούν να διαβρώσουν σε µεγάλο βαθµό τα περισσότερα από τα κράµατα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων µερών του αεροσκάφους. Από αυτά, τα πλέον ισχυρά είναι το υδροφθόριο, το θειικό, το υδροχλωρικό, το νιτρικό και το υδροβρωµικό οξύ, ενώ και τα οργανικά οξέα που βρίσκονται στα ζωικά και τα ανθρώπινα απόβλητα είναι ιδιαίτερα επιβλαβή. - Αλκάλια Αν και τα αλκάλια δε θεωρούνται εν γένει εξίσου επικίνδυνα µε τα οξέα, πολλά κράµατα µαγνησίου και αλουµινίου υλικά δηλαδή που βρίσκουν ευρεία εφαρµογή στην αεροναυπηγική είναι ιδιαίτερα ευπαθή στην προσβολή από αλκαλικά διαλύµατα (όπως η κρυσταλλική σόδα, η ποτάσα και τα ασβεστούχα διαλύµατα). - Άλατα Η ικανότητα των αλάτων να προωθούν τη διάβρωση πληθώρας υλικών είναι ευρέως γνωστή. Η ιδιότητα εκείνη όµως που τα καθιστά τόσο επιβλαβή είναι η ικανότητά τους να δρουν ως ηλεκτρολύτες. Τα κράµατα αλουµινίου και µαγνησίου σε αντίθεση µε τους ανοξείδωτους χάλυβες διαβρώνονται ταχέα σε θαλασσινό περιβάλλον και ως εκ τούτου απαιτείται η λήψη πολλαπλών µέτρων προστασίας των αεροσκαφών. Πέραν των παραπάνω όµως, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν όχι µόνο τον τύπο, αλλά και την ταχύτητα, τα αίτια και την έκταση του φαινοµένου της διάβρωσης των αεροπλάνων οι σπουδαιότεροι εκ των οποίων είναι οι ακόλουθοι: - Κλίµα Οι ατµοσφαιρικές συνθήκες µέσα στις οποίες λειτουργεί και συντηρείται ένα αεροπλάνο επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τα χαρακτηριστικά της πραγµατοποιούµενης προσβολής. Η επίδραση του ατµοσφαιρικού αέρα στη διάβρωση των αεροσκαφών µπορεί να είναι ιδιαίτερα µεγάλη, καθώς εµπεριέχει τόσο οξυγόνο όσο και υγρασία παράγοντες που δρουν διαβρωτικά. Στην περίπτωση µάλιστα των σιδηρούχων κραµάτων, η ύπαρξη 10

12 αυξηµένης υγρασίας στο περιβάλλον επιταχύνει περαιτέρω την πραγµατοποίηση της διάβρωσης. Επιπλέον, στην ατµόσφαιρα υπάρχουν και άλλα διαβρωτικά αέρια, µε σπουδαιότερα τα θειούχα µείγµατα, τα οποία όταν συνδυαστούν µε υγρασία παράγουν θειικά οξέα που µπορούν να προκαλέσουν εκτεταµένη χηµική προσβολή των συνήθων αεροπορικών κραµάτων. Το θαλασσινό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα περισσότερα αεροπορικά κράµατα, αφού περιλαµβάνει χλωρίδια σε µορφή άλατος ή σταγόνων κορεσµένου νερού. Υπενθυµίζεται ότι ακόµα και το φρέσκο νερό δρα συχνά εξίσου διαβρωτικά µε το θαλασσινό λόγω των φθοριόντων και χλωριόντων που συχνά περιέχει. Τέλος, ακόµα και η θερµοκρασία αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα, καθώς σε συνδυασµό µε την υγρασία επιταχύνει το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής διάβρωσης. - Σχήµα και µέγεθος του µετάλλου Η συµπεριφορά των µετάλλων στη διάβρωση επηρεάζεται έµµεσα από το σχήµα και το µέγεθος του εξαρτήµατος. Συγκεκριµένα, τα παχιά αντικείµενα προσβάλλονται ευκολότερα από τα λεπτά, καθώς υφίστανται µεγαλύτερες µεταβολές των φυσικών τους χαρακτηριστικών. Όταν ένα εξάρτηµα υποστεί µηχανική και χηµική επεξεργασία µετά τη θερµική κατεργασία τα χονδρά τµήµατα του εµφανίζουν διαφορετικές φυσικές ιδιότητες από τα λεπτά. Ο καλύτερος τρόπος ελέγχου της διάβρωσης του υλικού είναι ο προσδιορισµός των κρίσιµων που καθορίζουν τη συνεκτικότητα και την αντοχή του και στη συνέχεια η εφαρµογή ενός προγράµµατος αντιδιαβρωτικής προστασίας. - Ξένα Σώµατα Ανάµεσα στους ελεγχόµενους παράγοντες που ευνοούν την προσβολή των αεροπλάνων και τη διασπορά της διάβρωσης είναι και τα λεγόµενα «ξένα σώµατα» τα οποία προσκολλώνται πάνω στις µεταλλικές επιφάνειες. Σε αυτά περιλαµβάνονται: - Χώµατα και σκόνη από την ατµόσφαιρα - Λάδια, γράσα και κατάλοιπα των καυσαερίων - Αλατόνερο και υδρατµοί µε αλάτι - Υγρά µπαταρίας και καυστικά καθαριστικά υγρά - Κατάλοιπα από συγκολλήσεις Ο έλεγχος και ο περιορισµός της διάβρωσης από ξένα σώµατα εξασφαλίζεται µε την καθαριότητα του αεροπλάνου. 11

13 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΒΡΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σε όλα τα αεροσκάφη ανεξαρτήτως τύπου υπάρχουν ορισµένες περιοχές επιδεκτικές σε διαφόρων ειδών προσβολές που δηµιουργούν διάβρωση οι οποίες και αναφέρονται στη συνέχεια. ΕΛΙΚΕΣ Οι έλικες των αεροσκαφών όπως και των πλοίων άλλωστε «υποφέρουν» από καθαρά µηχανικής φύσης διάβρωση τη σπηλαιώδη µηχανική διάβρωση. Η εµφάνισή της οφείλεται στη δηµιουργία υποπίεσης λόγω της περιστροφής των πτερυγίων της έλικας, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στην εκλεκτική εξάχνωση του µετάλλου οπότε και δηµιουργούνται στο µέταλλο εσοχές, κρατήρες και σπήλαια. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Τα στερεά κατάλοιπα καυσαερίων των κινητήρων JET και των εµβολοφόρων κινητήρων αποτελούν διαβρωτικό υλικό και ιδίως όταν στην τροχιά εκροής των κινητήρων βρίσκονται αεροδυναµικά καλύµµατα, επιφανειακές προσθήκες («µπαλώµατα») ή επάλληλες επιφάνειες, που τα εγκλωβίζουν και δυσχεραίνουν την αποµάκρυνσή τους µε τις συνήθεις µεθόδους καθαρισµού. ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι χώροι των συσσωρευτών παραµένουν ιδιαίτερα ευπαθείς στη διάβρωση, παρά τις διαρκείς εξελίξεις στους τρόπους στεγανοποίησης και αερισµού τους. Οι ατµοί που εκλύονται από τους υπερθερµασµένους ηλεκτρολύτες δεν µπορούν να περιοριστούν, µε αποτέλεσµα να διαχέονται στις γύρω κοιλότητες και κατά συνέπεια να διαβρώνουν τις επιφάνειες µε τις οποίες έρχονται σε επαφή. Παρόλ αυτά, ο «σωστός» καθαρισµός και η εξουδετέρωση των καταλοίπων των οξέων µπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο την πιθανότητα διάβρωσης. 12

14 ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Πρόκειται για περιοχές που συγκρατούν λάδια, νερό, βρωµιές και ξένα σώµατα. Τα κατάλοιπα λαδιού καλύπτουν µικρές ποσότητες νερού τις οποίες και οδηγούν στον πυθµένα δηµιουργώντας µια κρυφή εστία χηµικών αντιδράσεων. Στην περίπτωση των υδροπλάνων και των αµφίβιων αεροπλάνων, οι χώροι αυτοί προστατεύονται από µικρούς σάκους διχρωµικού καλίου που τοποθετούνται στα πιο χαµηλά σηµεία τους. Εάν παραµείνει νερό, οι κρύσταλλοι καλίου διαλύονται, προλαµβάνοντας τυχόν προσβολή της µεταλλικής επιφάνειας γι αυτό και είναι επιβεβληµένη η τακτική αντικατάσταση των σάκων. Οι ανθρώπινες ακαθαρσίες και τα χηµικά που χρησιµοποιούνται στις τουαλέτες προκαλούν εύκολα διάβρωση στα κοινά αεροπορικά µέταλλα, γεγονός που αντιµετωπίζεται µε τη συχνή καθαριότητα και διατήρηση του χρωµατισµού των εν λόγω επιφανειών. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ & ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΤΡΟΧΩΝ Πρόκειται για την περιοχή που «υποφέρει» από διάβρωση περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο µέρος του αεροσκάφους, κυρίως εξαιτίας της λάσπης, του νερού, των χαλικιών και άλλων αιωρούµενων αντικειµένων. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα της εν λόγω διάταξης και των επιµέρους εξαρτηµάτων της καθιστά δύσκολη τη διατήρηση της χρωµατικής επικάλυψης για την προστασία των επιφανειών, ενώ η ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών στο σύστηµα προσγείωσης κατά την πέδηση εµποδίζει τη χρησιµοποίηση συντηρητικών ουσιών στους τροχούς. ΝΕΡΟΠΑΓΙ ΕΣ Από τους κατασκευαστές των αεροπλάνων προδιαγράφεται η πρόβλεψη συστηµάτων αποστραγγίσεως σε όλα τα σηµεία όπου είναι δυνατή η συσσώρευση νερών. Είναι αναγκαίο η εξαγωγή στην αποστράγγιση να παραµένει ανοιχτή, καθώς στην αντίθετη περίπτωση - συγκεντρώνεται νερό, γράσα και τυχόν ακαθαρσίες που οδηγούν στην προσβολή της επιφάνειας. 13

15 ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Πρόκειται για περιοχές οι οποίες προσβάλλονται µόνιµα από σκόνη, ακαθαρσίες, χαλίκια που υπάρχουν στους διαδρόµους προσγείωσης / απογείωσης και βροχή στοιχεία που τείνουν να αφαιρέσουν την προστατευτική επικάλυψη (χρώµατα κτλ). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα πτερύγια ψύξεως του κινητήρα και ιδιαίτερα τα σηµεία απ όπου διέρχεται ο αέρας, καθώς είναι δυνατή η συγκέντρωση άλατος το οποίο και διαβρώνει την περιοχή. ΙΑΚΕΝΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΘΟΡΕΩΝ ΑΝΤΩΣΕΩΣ Το γεγονός ότι στα διάκενα των πτερυγίων καµπυλότητας και στους φθορείς άντωσης συσσωρεύεται νερό και ακαθαρσίες τα καθιστά ιδιαίτερα ευπαθή στη διάβρωση. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ Παρόλο που οι περιοχές αυτές είναι ορατές και προσιτές για επιθεώρηση και συντήρηση, σε ορισµένες περιπτώσεις (ανάλογα µε τη διαµόρφωση, το συνδυασµό των υλικών και τις συνθήκες πτήσης) απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Οι εξωτερικές επιφάνειες από µαγνήσιο δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα διάβρωσης, εάν οι προστατευτικές επιφανειακές επικαλύψεις και οι µονώσεις συντηρούνται σωστά. ιάβρωση επίσης συναντάται και στα σηµεία συγκολλήσεων των µετάλλων και είναι αποτέλεσµα της παγίδευσης διαβρωτικών στοιχείων στις χαραµάδες που δηµιουργούνται ανάµεσα στα µέταλλα. Η δράση του µηχανισµού της διάβρωσης γίνεται εµφανής από τις αλλοιώσεις του µετάλλου στις υποδοχές των χώρων όπου παγιδεύονται τα διαβρωτικά στοιχεία. Μοναδικός τρόπος πρόληψης του φαινοµένου στην περίπτωση αυτή είναι η στεγανοποίηση των ανοιγµάτων και ο τακτικός έλεγχος των επιφανειών. Ακολούθως παρατίθενται ορισµένες φωτογραφίες που παρουσιάζουν τη διάβρωση διαφόρων τµηµάτων ενός αεροσκάφους. Περικρυσταλλική διάβρωση χτυπήµατος στο φτερό του αεροσκάφους 14

16 «Φουσκάλες» και διάβρωση µε βελονισµούς ιάβρωση σωλήνων αεροπλάνου ιάβρωση πόρτας φορτίου ενός

17 ιάβρωση θυρίδας διαφυγής ενός

18 ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Το αλουµίνιο αποτελεί το πλέον χρησιµοποιούµενο υλικό στην αεροναυπηγική, καθώς είναι ελαφρύ, εύκολα κατεργάσιµο και παρουσιάζει καλή συµπεριφορά στη διάβρωση λόγω του σχηµατισµού ενός στρώµατος οξειδώσεως (αλούµινα Al 2 O 3 ) όταν έλθει σε επαφή µε την ατµόσφαιρα (O 2 ). Η διαβρωµένη επιφάνεια αλουµινίου εύκολα διακρίνεται γιατί παρουσιάζει άσπρα κατάλοιπα και προκαλεί διόγκωση της προσβεβληµένης περιοχής. Ακόµα και στα αρχικά της στάδια, η διάβρωση µπορεί να εντοπιστεί από τη δηµιουργία µικροσκοπικών κρατήρων, καθώς και από τις µικροανωµαλίες που προκαλεί στην επιφάνεια. Η προσβολή του αλουµινίου αρχίζει µε αργό ρυθµό και µπορεί να επιταχυνθεί µε την παρουσία διαλυµάτων από άλατα. Παρακάτω σηµειώνονται 3 είδη σοβαρών διαβρωτικών προσβολών στα κράµατα αλουµινίου: 1. ιεισδυτική διάβρωση µε συµπτώµατα την εµφάνιση «κρατήρων» στις εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων. 2. ιάβρωση τάσεως που εκδηλώνεται µε το σχηµατισµό ρωγµών στα κράµατα που υφίστανται καταπόνηση. 3. Ενδοκρυσταλλική (εσωτερική) προσβολή που συναντάται κυρίως σε κράµατα που έχουν υποστεί αντικανονική θερµική κατεργασία. Το καθαρό αλουµίνιο έχει µεγαλύτερη αντίσταση στη διάβρωση σε σχέση µε τα ισχυρότερα κράµατα αλουµινίου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα ελάσµατα κραµάτων αλουµινίου καλύπτονται µε ένα στρώµα καθαρού αλουµινίου [ALCLAD] που τα προστατεύει από τη διάβρωση. Πρέπει ο καθαρισµός και η συντήρηση των ελασµάτων αυτών να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που η προστατευτική επικάλυψη να µη φθείρεται ή να µην αφαιρείται. Παρακάτω παρουσιάζονται χαρακτηριστικές µορφές και είδη διάβρωση του αλουµινίου και των κραµάτων του. 17

19 ιάβρωση µε βελονισµούς κράµατος αλουµινίου ιάβρωση από κόπωση Περικρυσταλλική διάβρωση τµήµατος αεροσκάφους από αλουµίνιο 7075-τ6 18

20 ΤΙΤΑΝΙΟ & ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Το τιτάνιο εµφανίζει εκ φύσεως αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και υπόκειται σε φθορά η οποία και γίνεται αντιληπτή από την παρουσία καταλοίπων αλάτων και µεταλλικών ακαθαρσιών στην επιφάνεια του. Η φθορά αυτή γίνεται αισθητή µονάχα σε υψηλές θερµοκρασίες και, ως εκ τούτου, η διαπίστωση της ύπαρξης διαβρωµένης επιφάνειας τιτανίου είναι εν γένει δύσκολη. Τα βασικά χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Ελαφρύ Αντοχή σε τάση Αντοχή σε διάβρωση Αντοχή σε θερµότητα Η ειδική του πυκνότητα είναι περίπου η µισή αυτής του χαλκού και 60% αυτής του σιδήρου Αναλογικά µε το βάρος του, έχει περίπου 6 φορές µεγαλύτερη αντοχή από το αλουµίνιο και 2 φορές µεγαλύτερη από το σίδηρο Έχει καλύτερη αντοχή στη διάβρωση παρουσία θαλασσινού νερού σε σχέση µε τον ανοξείδωτο χάλυβα Έχει καλύτερη αντοχή στη θερµότητα από το αλουµίνιο Το τιτάνιο παρουσιάζει πολύ καλή αντοχή στη διάβρωση, καθώς κάθε φορά που εκτίθεται στην ατµόσφαιρα ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον που περιέχει οξυγόνο, δηµιουργεί όπως και το αλουµίνιο ένα λεπτό στρώµα οξειδίου που το προστατεύει. Υπό την προϋπόθεση ότι το διαθέσιµο οξυγόνο είναι αρκετό, το σχηµατιζόµενο στρώµα οξειδίου έχει τη δυνατότητα να αυτοϊαίνεται και να επανασχηµατίζεται. Ti O2 TiO 2 εδοµένου ότι η παθητικότητα του τιτανίου οφείλεται στο σχηµατισµό του στρώµατος οξειδίου, είναι σαφές ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικό στη διάβρωση σε οξειδωτικά περιβάλλοντα απ ότι σε µη οξειδωτικά όπου η προσβολή του δεν είναι αµελητέα. εν υπάρχουν ενδείξεις για διάβρωση µε βελονισµούς ή µε ρωγµάτωση από µηχανική καταπόνηση σε υδατικά διαλύµατα ανόργανων χλωριόντων µετάλλων. Επιπλέον, το τιτάνιο παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση στο θαλασσινό νερό ακόµα και σε υψηλές ταχύτητες και σε µολυσµένα περιβάλλον. 19

21 ΧΑΛΥΒΑΣ Η βασική ιδιότητα των χαλύβων είναι η αντοχή τους στη διάβρωση και το κύριο συστατικό τους µετά το Fe είναι το χρώµιο Cr, που συναντάται σε περιεκτικότητα µεγαλύτερη από 11%. Τα είδη διάβρωσης που υφίστανται οι ανοξείδωτοι χάλυβες διακρίνονται σε: - Γενική διάβρωση - ιάβρωση µε βελονισµούς - ιάβρωση χαραγής - Ψαθυρή θραύση από διάβρωση µε µηχανική καταπόνηση - Περικρυσταλλική διάβρωση - Γαλβανική διάβρωση Λεπτοµέρειες για το καθένα έχουν ήδη αναφερθεί και δε θα επεκταθούµε περαιτέρω. Στο παρακάτω γράφηµα εµφανίζονται οι θερµοκρασίες στις οποίες είναι πιθανό να πραγµατοποιηθεί διάβρωση µε βελονισµούς των διαφόρων χαλύβων. 20

22 Stress Corrosion Cracking σωληνώσεων από χάλυβα

23 ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Το µαγνήσιο είναι το πιο χηµικά ενεργό από όλα τα χρησιµοποιούµενα στα αεροσκάφη µέταλλα και ως εκ τούτου η προστασία του από τη διάβρωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η προσβολή του µαγνησίου εντοπίζεται εύκολα στο αρχικό της στάδιο, χάρη στο µεγάλο όγκο καταλοίπων που αφήνει η διάβρωση πάνω στο µέταλλο. Η αρχή της εκδηλώνεται µε αποφλοίωση του προστατευτικού καλύµµατος και µε την εµφάνιση µικρών άσπρων κουκίδων πάνω στην επιφάνεια του µετάλλου, οι οποίες αναπτύσσονται προσδίδοντας την όψη άσπρης στάχτης. Για την αποκατάσταση του διαβρωµένου τµήµατος της επιφάνειας µαγνησίου, πρέπει να αφαιρεθούν τα κατάλοιπα της διάβρωσης, να πραγµατοποιηθεί χηµική επεξεργασία της ώστε να αποµακρυνθούν οι λευκές κουκίδες και τέλος να επιµεταλλωθεί (ή να επαναχρωµατιστεί), ώστε να επανακτηθεί το αρχικό προστατευτικό επίστρωµα. 22

24 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Οι διαρκείς εξελίξεις της τεχνολογίας νέων υλικών αποκαλύπτουν µια ολοένα αυξανόµενη προτίµηση χρησιµοποίησης στην αεροναυπηγική σύνθετων υλικών έναντι των µεταλλικών που παραδοσιακά χρησιµοποιούνταν. Ως σύνθετο υλικό ορίζεται το υλικό που αποτελείται από δύο ή περισσότερα συστατικά, τα οποία συνδυάζονται µεταξύ τους για να επιτευχθούν ειδικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά, που κανένα από τα συµµετέχοντα συστατικά δεν µπορεί από µόνο του να επιτύχει. Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της χρησιµοποίησης σύνθετων υλικών στην αεροναυπηγική είναι τα εξής: 1. Κατασκευές χαµηλού βάρους (µείωση βάρους κατά 20% και περισσότερο σε σχέση µε το αλουµίνιο) 2. Μείωση κόστους 3. Ασφάλεια, λόγω της υψηλής αντοχή σε διάβρωση και σε κόπωση που παρουσιάζουν. Τα περισσότερα σύνθετα υλικά που χρησιµοποιούνται στην αεροναυπηγική έχουν οργανική µήτρα (εποξειδική), η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διαβρωτικές συνθήκες της ατµόσφαιρας. Παρουσιάζουν δε εξαιρετική συµπεριφορά σε κόπωση, αιφνιδιασµούς, κρούσεις και χαράξεις. Η διάδοση τέτοιου είδους βλαβών είναι βραδεία, ενώ ο τρόπος θραύσης που εισάγουν δε θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα του εξαρτήµατος, µέχρι την επόµενη επιθεώρηση. Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Γνωρίζουµε ότι τα µέταλλα είναι ισότροπα, παραµορφώσιµα και καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού. Η αντικατάστασή τους από σύνθετα υλικά ενισχυµένα µε ίνες, των οποίων η µηχανική συµπεριφορά είναι συχνά αντίστροφη προς αυτή των µετάλλων, εισάγει ορισµένα προβλήµατα τα οποία και θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. - Γήρανση Η φύση των σύνθετων υλικών σε συνδυασµό µε τις συνθήκες λειτουργίας τους καθιστού αναγκαία τη µελέτη περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η υγρασία, η 23

25 θερµοκρασία, η υπεριώδης ακτινοβολία, η επίδραση διαφόρων οργανικών υγρών (αποσκωριωτικά, καθαριστικά) κτλ. Κατά τη διάρκεια έκθεσης σύνθετων υλικών εποξειδικής µήτρας µε ενίσχυση ανθρακονηµάτων στην ατµόσφαιρα, το ποσό της απορροφώµενης υγρασίας οδηγεί σε αύξηση της µάζας τους κατά 0,5 2,0 %. Παρόλ αυτά, εργαστηριακές δοκιµές δεν απέδειξαν σηµαντική επίδραση της υγρασίας στο µηχανισµό αστοχίας. - Προβλήµατα από τους κεραυνούς Τα περισσότερα σκάφη πετούν σε οποιεσδήποτε κλιµατικές συνθήκες και ως εκ τούτου δέχονται χτυπήµατα κεραυνών. Σύµφωνα µε στατιστικές µελέτες, σε απογειώσεις και προσγειώσεις, το αεροπλάνο δέχεται 1 χτύπηµα από κεραυνό. Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου χτυπήµατος είναι όχι µονάχα άµεσες (υπερθέρµανση, τήξη, αιφνιδιασµοί) αλλά και έµµεσες (προβλήµατα στο ηλεκτρικό σύστηµα και τα ηλεκτρικά όργανα, εσφαλµένες ενδείξεις). Έχουν καθοριστεί µάλιστα 3 ζώνες πάνω σε ένα αεροσκάφος µε κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας από την επίδραση των κεραυνών. 1. Ζώνη Ι Πρόκειται για τη ζώνη µέγιστης επικινδυνότητας, καθώς τα µέρη του αεροπλάνου που βρίσκονται σ αυτή δέχονται άµεσα χτυπήµατα από τους κεραυνούς. 2. Ζώνη ΙΙ Είναι ζώνη µέτριας επικινδυνότητας, στην οποία µπορεί να µεταδοθεί το φορτίο του κεραυνού. 3. Ζώνη ΙΙΙ εν παρουσιάζει καµία επικινδυνότητα. Σηµειώνεται ότι, σε αντίθεση µε την περίπτωση µεταλλικού αεροσκάφους όπου οι βλάβες θα ήταν αµελητέες, η χρησιµοποίηση σύνθετων υλικών που είναι κακοί αγωγοί του ηλεκτρισµού απαιτεί τη λήψη πολλών µέτρων ιδίως αναφορικά µε τη Ζώνη Ι. Τα «επικίνδυνα» µέρη επιµεταλλώνονται, πραγµατοποιείται έλεγχος των δικτύων των µεταλλικών σωληνώσεων και ηλεκτρικών καλωδίων και λαµβάνονται µέτρα για τη µείωση των σπινθήρων στο ρεζερβουάρ των καυσίµων. - Συµπεριφορά σε κρούσεις Τα αεροπλάνα υπόκεινται συχνά σε χτυπήµατα όχι απαραίτητα σκόπιµα, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των πολεµικών αεροσκαφών αλλά συνήθως τυχαία, από πτώσεις εργαλείων κατά τη συντήρηση µέχρι και σύγκρουση µε πουλιά ή χαλάζι. 24

26 Οι ανωµαλίες που προκαλούνται στο υλικό διακρίνονται σε εµφανείς βλάβες, µη εµφανείς βλάβες και κρούσεις στοιχείων κατασκευής φορτισµένων µε θλιπτικές τάσεις. Στον πίνακα παρουσιάζεται η επί τοις εκατό συµµετοχή διαφόρων υλικών στο βάρος των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας. ΕΛΑΦΡΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ AIRBUS A310 76,5% 13,5% 4,5% 5,5% BOEING ,0% 13,0% 4,0% 1,0% BOEING ,0% 14,0% 2,0% 3,0% Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται µε διαφορετικό χρώµα τα σύνθετα υλικά που χρησιµοποιούνται στο πολιτικό αεροσκάφος Boeing 777, χάρη στην αντοχή τους σε κόπωση, διάβρωση και πρόσκρουση και στην εξοικονόµηση βάρους που προσφέρουν. 25

27 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - Ατύχηµα των Αερογραµµών Aloha Στις 28 Απριλίου 1988, σηµειώθηκε αποκόλληση του µπροστινού τµήµατος της άνω ατράκτου (κοντά στο πιλοτήριο) ενός επιβατηγού αεροσκάφους των αερογραµµών Aloha, Boeing 737 ηλικίας 19 ετών, κατά τη διάρκεια πλήρους πτήσης σε υψόµετρο 24,000ft. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο θάνατο 1 αεροσυνοδού και στον τραυµατισµό των επιβατών παρά την επιτυχή αναγκαστική προσγείωση που πραγµατοποίησε ο πιλότος στο νησί Maui της Hawaii. Κατά τη διάρκεια της σχετικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε µετά το ατύχηµα, εντοπίστηκαν πολλαπλές ρωγµές λόγω κόπωσης στο παραµένον τµήµα της ατράκτου και ιδίως στα σηµεία των ραφών µε επικάλυψη (κατά µήκος της ατράκτου) και συγκολλήσεων πράγµα το οποίο δεν αναµένετο. Έκτοτε, ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση της διάβρωσης χαραγής στα σηµεία όπου συναντώνται ραφές, αποτελεί πρωταρχικό µέληµα ολόκληρης της αεροπορικής κοινότητας. 26

28 - Απώλεια F16 Μαχητικών Αεροσκαφών της Αµερικάνικής Πολεµικής Αεροπορίας Το συγκεκριµένο παράδειγµα αναφέρεται σε ένα ζήτηµα το οποίο πρόσφατα δηµιούργησε πολλά προβλήµατα στο «στόλο» µαχητικών αεροσκαφών F16 της Αµερικανικής Πολεµικής Αεροπορίας (USAF). Η χρησιµοποίηση γράσου που περιέχει ποσοστό άνθρακα ως λιπαντικό είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, καθώς ο άνθρακας είναι εύκολα διαθέσιµος από τις βιοµηχανίες και σε λογικό κόστος. Η εναλλακτική λύση είναι η χρησιµοποίηση ενός µίγµατος που περιέχει molybdenum disulphide, το οποίο όµως είναι και πολύ πιο ακριβό. Παρόλ αυτά, είναι ευρέως γνωστό ότι το εν λόγω γράσο (µε άνθρακα) προκαλεί γαλβανική διάβρωση στις διµεταλλικές ενώσεις. Σε έναν στόλο 3000 F16 της USAF, το συγκεκριµένο λιπαντικό χρησιµοποιούνταν, παρά τη γενική διαταγή απαγόρευσης της χρήσης του σε αεροσκάφη. Κατά τη διάρκεια των πτήσεων όµως, το λιπαντικό διέρρευσε σε ένα τµήµα του αεροσκάφους όπου ο έλεγχος της βαλβίδας παροχής καυσίµου, πραγµατοποιούνταν από ηλεκτρικό κύκλωµα χαλύβδινων πείρων επικαλυµµένων µε χρυσό και κασσίτερο. Όπως ήταν αναπόφευκτο, πραγµατοποιήθηκε διάβρωση µεταξύ των µετάλλων του κυκλώµατος, που µε τη σειρά της οδήγησε σε απώλεια ελέγχου της βαλβίδας παροχής καυσίµου, µε αποτέλεσµα τη διακοπή της παροχή κατά τη διάρκεια της πτήσης. Πιστεύεται ότι τουλάχιστον 7 αεροσκάφη «χάθηκαν» κατ αυτόν τον τρόπο, χωρίς να λαµβάνεται καν υπόψη το αυξηµένο κόστος συντήρησης των υπολοίπων αεροσκαφών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Michael F. Ashby, David R. H. Jones, Engineering Materials 1: An Introduction to Their Properties & Applications, Butterworth Heinemann. - Pierre R. Roberge, Handbook Of Corrosion Engineering, McGraw Hill Handbooks. - Α. Καρκανιάς, Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού, Εκδόσεις Άλφα Β. Ι. Παπάζογλου, Ναυπηγική Τεχνολογία (Σηµειώσεις), Αθήνα Γ.. Χρυσουλάκης,. Ι. Παντελής, Επιστήµη Και Τεχνολογία Των Μεταλλικών Υλικών, Παπασωτηρίου, Αθήνα Ι. Παντελής, ιάβρωση και Προστασία Ναυπηγικών Κατασκευών (Σηµειώσεις), Αθήνα, Ι. Παντελής, Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά: οµή Ιδιότητες Τεχνολογία Εφαρµογές, Παπασωτηρίου, Ε. Μιχαλάς, Συντήρηση Αεροσκαφών, Εκδόσεις Άλφα. - Εγκυκλοπαίδεια Νέα οµή, Εκδοτικός Οργανισµός Τεγόπουλου, Αθήνα Θ. Σκουλικίδης, Π. Βασιλείου, ιάβρωση και Προστασία Υλικών, Συµεών, Π. Βασιλείου, Α. Ανδρεόπουλος, Υλικά: Ξύλο, Κεραµικά, Πολυµερή, Μέταλλα, Αθήνα,

29 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Θεµα: ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Παπαγεωργίου Ιωσήφ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εισαγωγή Η διάβρωση των ηλεκτρονικών έχει αποκτήσει τεράστια σηµασία τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάβρωση στα αεροπλάνα εµφανίζεται µε αρκετές διαφορετικές µορφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. 03 Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κραμάτων αλουμινίου, χαλκού και τιτανίου που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου

1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου 1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106

Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106 Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106 Ή διάβρωση του χαλκού. Για σημαντική μερίδα του τεχνικού κόσμου η απάντηση στην ερώτηση τρυπάει ο χαλκός από διάβρωση? είναι αρνητική. Κάποιοι λίγοι γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00 ιακήρυξη 57/201 1. Το 01 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.81/191/17907/Σ.661/30 Μαϊ. 201/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Απολυµαντικά, CPV: 255000-8) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού Όσο υγιεινό ζεστό νερό θέλετε Μια µεγάλη συµβολή στην ποιότητα της ζωής σας Το ζεστό νερό έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο άνεσης σε κάθε σπίτι είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. 03 Ο ανοξείδωτος χάλυβας ορίζεται ως κράμα σιδήρου - χρωμίου που περιέχει τουλάχιστον 11% χρώμιο. Καθώς περιέχει συχνά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m²

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m² Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.090 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945074100000006 Sikalastic Metal Primer Sikalastic Metal Primer (Liquid Plastics Metal Primer) Αντιδιαβρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατηγορίες κραμάτων αλουμινίου Ελατά κράματα Κράματα τα οποία παράγονται σε κολώνες ή πλάκες οι οποίες στη συνέχεια υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αυτοκίνητο τη σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Ένα από τα βασικά εξαρτήματα σε ένα αυτοκίνητο είναι η μπαταρία. Ίσως θα έλεγα και το σπουδαιότερο αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν τίποτα. Τι γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων) σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

EUROCHEM Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α Γ Ι Α Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α

EUROCHEM Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α Γ Ι Α Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α EUROCHEM Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α Γ Ι Α Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2010 Στην πρώτη στήλη δίνονται οι προδιαγραφές MIL και FED κατ, αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Υλικών και Μελέτες Σχεδιασµού

Επιλογή Υλικών και Μελέτες Σχεδιασµού ΠΕ2: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Εισαγωγή Γιατί Μελετάµε την Επιλογή Υλικών και τις Μελέτες Σχεδιασµού Η επιλογή του υλικού κατασκευής ενός εξαρτήµατος/προϊόντος αποτελεί µία σηµαντική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

Anti-Seize. Πάστες Συναρμολόγησης για Απαιτητικά Περιβάλλοντα

Anti-Seize. Πάστες Συναρμολόγησης για Απαιτητικά Περιβάλλοντα Anti-Seize Πάστες Συναρμολόγησης για Απαιτητικά Περιβάλλοντα 2 Συνεργάτης Εμπιστοσύνης στις Λύσεις Συναρμολόγησης Στη Henkel, κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην συντήρηση και την επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του!

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789 Ασφάλεια εργασίας Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Η ποιότητα Bosch εκφράζεται επίσης σε ένα πλήρες πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα