Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της Κατάλυσης για την υδρογόνωση του CO 2 σε χρήσιμα χημικά και καύσιμα. Σύνοψη του έργου "ELECTROFUELS ARISTEIA"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της Κατάλυσης για την υδρογόνωση του CO 2 σε χρήσιμα χημικά και καύσιμα. Σύνοψη του έργου "ELECTROFUELS ARISTEIA""

Transcript

1 Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της Κατάλυσης για την υδρογόνωση του CO 2 σε χρήσιμα χημικά και καύσιμα Σύνοψη του έργου "ELECTROFUELS ARISTEIA" Περίληψη Η κινητική και η ηλεκτροχημική ενίσχυση της υδρογόνωσης του CO 2 προς CH 4 και CO συγκρίνεται για πορώδη καταλυτικά φιλμ Ru εναποτεθειμένα σε στερεούς ηλεκτρολύτες, αγωγούς ιόντων Na +, K +, H + και Ο 2-. Βρέθηκε ότι και στις τέσσερις περιπτώσεις η αύξηση του δυναμικού του καταλύτη και του έργου εξόδου του ενισχύει το ρυθμό της μεθανοποίησης καθώς και την εκλεκτικότητα ως προς το CH 4. Επίσης και στις τέσσερις περιπτώσεις είναι θετικής τάξης ως προς το H 2 και εμφανίζει ένα μέγιστο ως προς το CO 2. Από την άλλη, η αντίδραση παραγωγής του CO (RWGS) παρουσιάζει ένα μέγιστο με την αύξηση της μερικής πίεσης του Η 2, ph 2 και είναι θετικής τάξης ως προς το CO 2. Επιπλέον και στις τέσσερις περιπτώσεις η εκλεκτικότητα ως προς το CH 4 αυξάνεται με την αύξηση της p H 2 και μειώνεται με την αύξηση της p CO 2.Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν μια καθαρή επίδειξη των κανόνων της χημικής και ηλεκτροχημικής ενίσχυσης οι οποίοι και υποδηλώνουν ότι ( r / )( r / p D) 0 και ( r / )( r / p A) 0,όπου το r υποδηλώνει τον καταλυτικό ρυθμό, είναι το καταλυτικό έργο εξόδου και οι p D,p A υποδηλώνουν τις μερικές πιέσεις του δότη και του δέκτη ηλεκτρονίων αντίστοιχα. 1. Εισαγωγή Η υδρογόνωση του CO 2 προς υδρογονάνθρακες είναι μια αντίδραση μεγάλης δυναμικής τόσο από άποψη τεχνολογικού όσο και περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος, καθώς μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων αλλά ταυτόχρονα και να λειτουργήσει ως μέσο για τη μείωση των συνολικών εκπομπών του CO 2. Πολλά μέταλλα έχουν διερευνηθεί ως καταλύτες, ανάμεσα σε αυτά η Pt, Rh, Pd, Ru, Fe, Co και το Ni σε ένα πλήθος φορέων όπως SiO 2, Al 2 O 3, ZrO 2 and Nb 2 O 3. Μελέτη σε αυτή την περιοχή έχει συνοψιστεί πρόσφαταwork in this 1

2 area has been reviewed recently [1-4]. Η υδρογόνωση του CO 2 στο Ru, η οποία είναι γνωστό πως δίνει μόνο CH 4 και CO ως προϊόντα, έχει πρόσφατα τραβήξει το ενδιαφέρον [5-8]. Σε θερμοκρασίες μέχρι και 450 o C η εκλεκτικότητα ως προς το CH 4 αγγίζει το 100% ενώ τα κύρια παραπροϊόντα είναι το CO και ίχνη από C2 υδρογονάνθρακε[6, 7]. Οι Müller et al. μελέτησαν τη μεθανοποίηση του CO 2 σε έναν εμπορικό καταλύτη με βάση του Ru (RuO 2 διεσπαρμένο σε πυρωμένες πελλέτες Al 2 O 3 ) και βρέθηκε μια ενέργεια ενεργοποίησης ίση με 79 kj/mol ενώ οι Weatherbee και Bartholomew μελέτησαν την υδρογόνωση του CO 2 σε Ru/SiO 2 (0.5% Ru) και βρήκαν ενέργεια ενεργοποίησης ίση με 72 kj/mol σε ατμοσφαιρική πίεση και 103 kj/mol στις 11 atm [9, 10]. Καταλύτες με βάση το Ru με υψηλή διασπορά μετάλλου μελετήθηκαν από τους Kowalczyk et al. οι οποίοι και βρήκαν την εξής σειρά TOFs όσον αφορά την αντίδραση της μεθανοποίησης.: Ru/Al 2 O 3 >Ru/MgAl 2 O 4 >Ru/MgO>Ru/C [11]. Αν και η διασπαστική ρόφηση του CO 2 προς CO και O έχει προταθεί στο παρελθόν ως το αρχικό στάδιο της υδρογόνωσης του CO 2 στο Ru, πιστεύεται πλέον ότι τόσο η παραγωγή του CH 4 όσο και του CO λαμβάνουν χώρα μέσω του ενδιάμεσου σχηματισμού φορμικών ειδών στη διεπιφάνεια μετάλλου-φορέα. Ο σχηματισμός και η συγκέντρωση αυτών των ειδών έχει αποδειχθεί μέσω IR φασματοσκοπίας[5, 7, 12-14]. Μια παράλληλη προσέγγιση της κλασσικής χημικής ενίσχυσης είναι η ηλεκτροχημική ενίσχυση της κατάλυσης (EPOC) ή μη Φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας (φαινόμενο NEMCΑ) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των καταλυτικών ιδιοτήτων μεταλλικών φιλμ καταλυτών τα οποία δρουν ταυτόχρονα ως ηλεκτρόδια, εναποτεθειμένα σε στερεούς ηλεκτρολύτες, είτε καθαρά αγωγούς ιόντων, όπως η σταθεροποιημένη με ύτρια ζιρκονία (YSZ, αγωγός ιόντων O 2- ), Na--Al 2 O 3, (αγωγός ιόντων Na + ), ή K-- Al 2 O 3, (αγωγός ιόντων K + ) είτε μεικτούς αγωγούς ιόντων-ηλεκτρονίων, όπως η TiO 2 ή η CeO 2 [15-21]. Η Ηλεκτροχημική Ενίσχυση επιτρέπει τον συνεχόμενο επί τόπου έλεγχο της κάλυψης των προωθητικών ειδών (Na +, K +, O - ) στην καταλυτική επιφάνεια. Η Ηλεκτροχημική Ενίσχυση (EPOC) έχει διερευνηθεί εκτενώς τα τελευταία 30 χρόνια για περισσότερα από 100 καταλυτικά συστήματα αντιδράσεων με τη χρήση διαφόρων μεταλλικών καταλυτών (ή αγώγιμων μεταλλικών οξειδίων), στερεών 2

3 ηλεκτρολυτών και καταλυτικών αντιδράσεων. Μελέτη σε αυτή την περιοχή έχει συνοψισθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια [18, 19, 22-27]. Ένα πλήθος τεχνικών από την επιστήμη των επιφανειών καθώς και ηλεκτροχημικών τεχνικών έχουν δείξει ότι το EPOC είναι λόγω ηλεκτροχημικά ελεγχόμενης μετανάστευσης (spillover ή πιο συχνά reverse-spillover ή backspillover) των προωθητικών ιοντικών ειδών (π.χ. O 2- για την περίπτωση της YSZ, Na + ή K + για την περίπτωση της β"-al 2 O 3 ), από τον ιοντικό ή μεικτό ιοντικό-ηλεκτρονικό αγωγό - φορέα στην εκτεθειμένη στην καταλυτική επιφάνεια αέρια φάση, μέσω του τριφασικού ορίου καταλύτη-αέριας φάσης-ηλεκτρολύτη (tpb) [18, 22-31]. Έτσι, τόσο η καταλυτική ενεργότητα όσο και εκλεκτικότητα επηρεάζονται σημαντικά, αντιστρεπτά, και ως ένα βαθμό προβλέψιμα [18, 24]. Η στενή σύνδεση μεταξύ του EPOC, της κλασικής χημικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου φορέα (ΜSI) με αγωγούς ιόντων έχει καθιερωθεί από ένα πλήθος τεχνικών [18, 22, 26, 32-35]. Δυο παράμετροι χρησιμοποιούνται συνήθως για την ποσοτικοποίηση του EPOC [18]: 1. ο λόγος προσαύξησης του ρυθμού,, ο οποίος ορίζεται από την Εξίσωση (1): r / r o (1) όπου r είναι ο ηλεκτροενισχυμένος καταλυτικός ρυθμός και r o είναι ο καταλυτικός ρυθμός (δηλ. ο ρυθμός του ανοιχτού κυκλώματος), και 2. η φαινόμενη Φαρανταϊκή ενίσχυση, Λ, η οποία ορίζεται από την Εξίσωση (2): r catalytic / (I / F) (2) όπου Δr catalytic είναι η διαφορά των καταλυτικών ρυθμών από το κλειστό στο ανοιχτό κύκλωμα (σε g-eq/s), και I είναι το επιβαλλόμενο ρεύμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη στοιχειομετρία για τη μεθανοποίηση και τη (RWGS, δηλ. CO2 4H2 CH4 2H2O (3) CO2 H2 CO H2O (4) αυτό υποδηλώνει όπου 8 r / (I / F) (5) CH4 CH4 CO 2 r CO / (I / F) (6) r CH 4 είναι σε mol CH 4 /s και r CO είναι σε mol CO/s. 3

4 Το δυναμικό του καταλύτη, U WR, είναι το δυναμικό του ηλεκτροδίου εργασίας (W) σε σχέση με ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς, R [18]. Το επιβαλλόμενο ρεύμα, Ι, ρέει ανάμεσα στον καταλύτη και στο μετρητικό ηλεκτρόδιο. Μια αντίδραση ορίζεται ως ηλεκτρόφοβη (ή νουκλεόφιλη) όταν ο ρυθμός αυξάνεται με την αύξηση του δυναμικού του καταλύτη (r/u WR >0), ηλεκτρόφιλη όταν ο ρυθμός μειώνεται με την αύξηση του δυναμικού του καταλύτη (r/u WR <0), τύπου ηφαιστείου όταν η αντίδραση παρουσιάζει ένα μέγιστο με διαφορετικά δυναμικά, και αντίστροφου ηφαιστείου όταν ο ρυθμός περνάει από ένα ελάχιστο με επιβολή διαφόρων δυναμικών [18]. Το δυναμικό του καταλύτη U WR είναι μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση του έργου εξόδου,, της επιφάνειας του καταλύτη και σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών αυτά τα δυο συνδέονται με την Εξίσωση 7 [16, 18, 26]: e U WR (7) Έχει βρεθεί ότι απλοί κανόνες ισχύουν, έγκυροι τόσο για την κλασική ενίσχυση όσο και για την Ηλεκτροχημική Ενίσχυση [36-38], οι οποίοι επιτρέπουν την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του συστήματος κατά την προώθηση με την βάση των κινητικών της αντίδρασης σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος, σε σχέση με τον δότη ηλεκτρονίων (D) και τον δέκτη ηλεκτρονίων (A). Η Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της υδρογόνωσης του CO 2 έχει μελετηθεί σε καταλυτικά φιλμ Ru σε YSZ [39, 40], Na--Al 2 O 3 [40], K- -Al 2 O 3 [41] και BaZrO 0.85 Y 0.15 O 3- (BZY) [42], έναν αγωγό H +. Η ρόφηση του Na [43, 44] και K [45, 46] στο Ru(001) έχει διερευνηθεί διεξοδικά στο παρελθόν [43-46]. Ο Lambert και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι ροφημένο Na και K το οποίο εισάγεται μέσω της επιβολής διαμέσου του στερεού ηλεκτρολύτη είναι πανομοιότυπο με αυτό το οποίο εισάγεται μέσα από την αέρια φάση [19]. Έχουν επίσης δείξει ότι κατά τη διάρκεια μελετών EPOC παρουσία H 2 O και CO 2, τα περισσότερα από τα αλκαλικά άτομα είναι υπό τη μορφή υδροξειδίων και καρβονικών. Επειδή, όμως, τα K και Na έχουν μεγάλη διπολική ροπή, της τάξης των 10 Debye και επομένως είναι 5 τάξεις μεγαλύτερη από τα ιόντα στο μετρητικό ηλεκτρόδιο [47], η προωθητική ενεργότητα του K και του Na παραμένει πρακτικά η ίδια όπως υπό την απουσία των ιόντων τους στο μετρητικό ηλεκτρόδιο [18, 19]. Στο έργο αυτό γίνεται μια συζήτηση των ομοιοτήτων στα κινητικά αποτελέσματα καθώς και στα αποτελέσματα της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης για τις 4

5 τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις καθώς και μια ποσοτική σύγκριση με βάση τους κανόνες της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης, οι οποίοι επιτρέπουν την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του ρυθμού σε σχέση με το δυναμικό του καταλύτη ή το έργο εξόδου με βάση τα κινητικά του ανοιχτού κυκλώματος [36-38]. Επιπλέον, μελετήθηκε η υδρογόνωση του CO 2 χρησιμοποιώντας καταλύτες ρουθηνίου και κοβαλτίου εναποτεθειμένους σε υπόστρωμα διοξειδίου του τιτανίου σε μορφή σκόνης. Σκοπός ήταν η μεταξύ τους σύγκριση, καθώς και σύγκριση με διμεταλλικό καταλύτη που περιέχει και τα δύο μέταλλα. Δεδομένου ότι το Ru έχει ως κύριο προϊόν το μεθάνιο σε υψηλή μετατροπή και ότι το κοβάλτιο οδηγεί σε μεγαλύτερο πλήθος υδρογονανθράκων, αλλά με μικρότερη μετατροπή, στόχος του διμεταλλικού καταλύτη ήταν η επίτευξη ταυτόχρονα υψηλότερης μετατροπής και μεγαλύτερου πλήθους υδρογονανθράκων 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2.1. Μελέτη της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης (EPOC) Οι στερεοί ηλεκτρολύτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σε μορφή δισκίων από 8 mol% Y 2 O 3 -σταθεροποιημένα σε ZrO 2 (YSZ) διαμέτρου 18 mm και πάχους 2mm της εταιρίας Ceraflex, β-al 2 O 3 διαμέτρου 20 mm και πάχους 3 mm της Ionotec BZY (BaZr 0.85 Y 0.15 O w% NiO) με διάμετρο 18 mm πάχους 2 mm της εταιρίας NorECs AS. Τα ηλεκτρόδια αναφοράς και βοηθητικό, που βρίσκονταν στη μία πλευρά των δισκίων, αποτελούνταν από Au. Ο Au εναποτίθεντο στα δισκία σε μορφή πάστας χρυσού (Metalor A1118) και στην πορεία πυρώνονταν στους 650 o C για 1 hr. Τυφλά πειράματα έδειξαν ότι ο χρυσός δεν είναι καταλυτικά ενεργός τόσο για την αντίδραση της μεθανοποίησης όσο και της RWGS. Στην άλλη πλευρά των δισκίων, στο ηλεκτρόδιο εργασίας, εναποτίθεντο το υμένιο Ru με την τεχνική του υγρού εμποτισμού από διάλυμα RuCl 3 σε ισοπροπανόλη συγκέντρωσης 150 mm στους 50 o C. Ακολούθησε πύρωση στους 500 o C για 1 hr. Η φόρτιση του καταλύτη σε Ru ήταν ~1 mg για την περίπτωση του 5

6 Ru/Na-β-Al 2 O 3 και του Ru/BZY, ~2 mg για το Ru/K-β-Al 2 O 3 και ~3 mg Ru/YSZ. Πριν από κάθε πείραμα προηγούνταν αναγωγή σε 5% H 2 /He στους 300 o C για 1hr. Η αντίδραση έλαβε χώρα σε έναν αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας μονής πελλέτας που περιγράφεται αναλυτικά σε προηγούμενες εργασίες [40,41]. Η πελλέτα τοποθετήθηκε σε ένα σωλήνα χαλαζία όγκου 70 cm 3, ο οποίος ήταν κλειστός από τη μία του πλευρά. Τα τρία ηλεκτρόδια (όλα εκτίθεντο στο αέριο μίγμα) συνδέονταν με σύρματα χρυσού τα οποία λειτουργούν σαν ηλεκτρικοί αγωγοί για τη σύνδεση με το εξωτερικό κύκλωμα (γαλβανοστάτης-ποτενσιοστάτης). Η σύσταση του αέριου μίγματος τροφοδοσίας και η συνολική παροχή, F t, ελέγχονταν από ηλεκτρονικά ροόμετρα μάζας (Brooks). Τα αντιδρώντα ήταν πρότυπα αέρια μίγματα 3% CO 2 και 30% H 2 αραιωμένα σε He. Επιπλέον παρεχόταν καθαρό He (99.999%) για περαιτέρω ρύθμιση της ολικής παροχής αλλά και της σύστασης του εισερχόμενου αέριου μίγματος στα επιθυμητά επίπεδα. Η συνολική ογκομετρική παροχή σε όλα τα πειράματα που διεξήχθησαν κυμαινόταν μεταξύ 100 έως 400 cm 3 /min, σε ατμοσφαιρική πίεση. Η αναλογία των αερίων H 2 /CO 2 κυμαίνονταν μεταξύ 1 και 15. Η ανάλυση των αερίων αντιδρώντων και προϊόντων στην έξοδο του αντιδραστήρα γινόταν χρησιμοποιώντας αέρια χρωματογραφία (χρησιμοποιώντας στήλες Porapaq QS και Moleculer Sieve 5A) σε συνδυασμό με έναν αναλυτή υπερύθρου CO 2 -CO- CH 4 (Fuji Electric). Τα σταθερά ρεύματα και δυναμικά επιβάλλονταν χρησιμοποιώντας ένα γαλβανοστάτη/ποτενσιοστάτη AMEL Ο χαρακτηρισμός των καταλυτών παρουσιάζεται αναλυτικά σε προηγούμενες εργασίες [39-41]. Η ενεργός καταλυτική επιφάνεια των υμενίων Ru/YSZ και Ru/BZY υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα από γαλβανοστατικά διαγράμματα δυναμικής απόκρισης (galvanostatic transient technique), μετρώντας το χρόνο χαλάρωσης, τ, που προσδιορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο ρυθμός στο 63% της τελικής του τιμής (σε μόνιμη κατάσταση) σε ένα τυπικό πείραμα δυναμικής απόκρισης [18, 39, 40, 42]. Με αυτή την τεχνική είναι δυνατό να υπολογιστούν τα ενεργά κέντρα του οξυγόνου ή του υδρογόνου, N G, στην πολωμένη ανοδική επιφάνεια. Υποθέτοντας αναλογία 1:1 ενεργών κέντρων της καταλυτικής επιφάνειας: αναλογία O ή 2H, η ενεργός καταλυτική επιφάνεια, N G, εκφρασμένη σε mol μετάλλου, μπορεί να υπολογιστεί κατά τη διάρκεια επιβολής ρεύματος από την εξίσωση [18,26]: N G I (8) 2F 6

7 Χρησιμοποιώντας την Εξίσωση (8) και γαλβανοστατικά διαγράμματα δυναμικής απόκρισης, η ενεργός καταλυτική επιφάνεια, N G, υπολογίστηκε ίση με ~5x10-7 mol για την περίπτωση του Ru/YSZ και ~1.1x10-7 mol για την περίπτωση του Ru/BZY [39, 40, 42]. Η ενεργός καταλυτική επιφάνεια των καταλυτών Ru/Na-β"-Al 2 O 3 και Ru/K-β"-Al 2 O 3 υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας γαλβανοστατικά διαγράμματα δυναμικής απόκρισης σε συνδυασμό με την Εξίσωση του Helmholz και του Νόμου του Faraday, όπως περιγράφεται σε προηγούμενες εργασίες [18, 48]. Από την κλίση, du WR / dt, που προκύπτει από τα γαλβανοστατικά πειράματα και τα διαγράμματα δυναμικής απόκρισης αυτών, καθώς και χρησιμοποιώντας το επιβαλλόμενο ρεύμα, Ι, αλλά και τις τιμές των διπολικών ροπών του Na στο Ru(001) 29 (Po,Na 2 10 C m ή 6 Debye [47]) ή του K στο Ru(001) 29 (Po,K C m or 13.8 Debye [47]) είναι δυνατό να υπολογιστούν οι τιμές N G για τους καταλύτες Ru/Na-β"-Al 2 O 3 και Ru/K-β"-Al 2 O 3, υποθέτοντας αναλογία στοιχειομετρικής ρόφησης 1:1 και είναι ίσες με mol 6 και mol αντίστοιχα. Οι παραπάνω τιμές για την ενεργό καταλυτική επιφάνεια, N G, χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ρυθμών αναστροφής (turnover frequency, TOFs) 2.2. Καταλυτική Μελέτη υποστηριγμένων καταλυτών ( καταλυτικές κονίες) Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε αντιδραστήρα σταθεροποιημένης κλίνης σε θερμοκρασιακό εύρος o C και σε πιέσεις μέχρι 7 bar. Πριν από κάθε πείραμα, προηγούνταν αναγωγή του δείγματος υπό ροή υδρογόνου 10% (υπόλοιπο: He) σε θερμοκρασία 400 o C. Σε κάθε πείραμα η τροφοδοσία ήταν στα 100 ml/min και περιείχε τα αντιδρώντα σε συγκεντρώσεις 7% H 2 και 1% CO 2 (υπόλοιπο: He). Τα προϊόντα της αντίδρασης με καταλύτη Ru ήταν κυρίως CH 4 και CO, ενώ με χρήση Co εμφανίστηκαν και υψηλότερα αλκάνια. Ο διμεταλλικός καταλύτης έδωσε ακόμα μεγαλύτερο πλήθος υδρογονανθράκων από το Co (μέχρι και εξάνιο), χωρίς να χάσει την υψηλή μετατροπή του καταλύτη Ru. Οι καταλύτες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού. Αρχικά, παρασκευαζόταν υδατικό διάλυμα (~70 ml) πρόδρομων ενώσεων (Ruthenium (III) nitrosylnitrate, Ru 31.1% min, Alfa Aesar και Cobalt (II) nitrate, Alfa) συγκεντρώσεως τέτοιας ώστε να επιτευχθεί η τελική επιθυμητή κατά βάρος φόρτιση του καταλύτη, και στη συνέχεια προστίθετο προκαθορισμένη ποσότητα 7

8 φορέα (5g TiO 2 P25, Degussa). Το μίγμα τοποθετούταν σε περιστροφικό εξατμιστήρα σε θερμοκρασία ~60-70 Ο C και πίεση 50 mbar και παρέμενε εκεί υπό συνεχή ανάδευση έως πλήρους εξατμίσεως του ύδατος. Ακολουθούσε συλλογή του ιζήματος από τα τοιχώματα της φιάλης και παραμονή σε ξηραντήρα (10-15min) με αφυγραντικά μέσα σε θερμοκρασία 100 Ο C. Τέλος, ο καταλύτης πυρωνόταν στους 500 Ο C για 1 h σε ατμοσφαιρικό αέρα. Ο αντιδραστήρας ήταν ένα τμήμα γραμμής (σωλήνα) μεταφοράς αερίων ανοξείδωτου χάλυβα 1/4", στο μέσον του οποίου βρισκόταν υαλοβάμβακας για την στήριξη του καταλύτη. Επίσης, μέσα στον αντιδραστήρα, στο ύψος της κλίνης, βρισκόταν η απόληξη θερμοστοιχείου, το οποίο χρησιμοποιείτο για τον έλεγχο της λειτουργίας φούρνου, στον οποίο βρισκόταν ο αντιδραστήρας, μέσω κατάλληλου θερμορυθμιστή. Το σύστημα τροφοδοσίας αποτελούνταν από φιάλες που περιείχαν τα αέρια αντιδρώντα υπό πίεση, καθώς και ροόμετρα για τη ρύθμιση της ροής. Το σύστημα ανάλυσης αποτελούνταν από ένα χρωματογράφο αερίων Shimatzu GC-2010 Plus με τριχοειδή στήλη ValcoPlot Alumina και αναλυτή ιονισμού φλόγας (FID) για την ανάλυση των υδρογονανθράκων και έναν αναλυτή υπερύθρων Fuji Electric Gas Analyzer για την ανάλυση του CO 2 και του CO. Τα πειράματα εκτελούνταν σε μόνιμη κατάσταση σε θερμοκρασιακό εύρος Ο C (ανά 40 Ο C) και σε πιέσεις μέχρι 7 bar (με χρήση στραγγαλιστικής βαλβίδας μετά την έξοδο του αντιδραστήρα). Κάθε δείγμα αποτελούνταν από 200 mg καταλύτη ενώ πριν από κάθε πείραμα προηγούνταν αναγωγή του δείγματος υπό ροή υδρογόνου 10% (υπόλοιπο He) σε θερμοκρασία 400 o C. Η τροφοδοσία ήταν σταθερή στα 100 ml/min και περιείχε τα αντιδρώντα σε συγκεντρώσεις 7% H 2 και 1% CO 2 (υπόλοιπο He). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1. Μελέτη της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης (EPOC) Επισκόπηση της κινητικής συμπεριφοράς και ενίσχυσης του Ru/YSZ Τα Σχήματα 1a και 1b αντιστοιχούν στον καταλύτη Ru/YSZ και απεικονίζουν την εξάρτηση του ρυθμού μαθανοποίησης, CO, r CO, από τις μερικές πιέσεις των H 2, r CH 4, και του ρυθμού σχηματισμού του p H 2, (Σχήμα 1a) και CO 2, p CO 2, (Σχήμα 1b). Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ρυθμός της μεθανοποίησης είναι θετικής τάξης ως προς 8

9 το H 2, δηλαδή ( r / p ) 0. CH4 CO2 ( r / p ) 0 και αρνητικής τάξης ως προς το CO 2, δηλαδή CH4 H2 Σύμφωνα με τους κανόνες της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης [36-38] αυτό συνεπάγεται ότι η αντίδραση μεθανοποίησης είναι ηλεκτρόφοβη (πυρηνόφιλη), δηλαδή αναμένεται ( r / U ) 0, όπως πράγματι παρατηρείται πειραματικά (Σχήμα 1c). CH4 WR Ομοίως, στα Σχήματα 1a και 1b παρατηρείται ότι ο ρυθμός σχηματισμού του CO μέσω της αντίδρασης RWGS είναι αρνητικής τάξης ως προς το H 2, δηλαδή r CO / ph 2 0 και θετικής τάξης ως προς το CO 2, δηλαδή r CO / pco 2 0. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης αυτό συνεπάγεται ότι η αντίδραση RWGS είναι ηλεκτρόφιλη, δηλαδή ( r CO / U WR ) 0, όπως παρατηρείται πειραματικά και φαίνεται στο Σχήμα 1c Κινητική της αντίδρασης της μεθανοποίησης Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ρυθμού της μεθανοποίησης από τη μερική πίεση του υδρογόνου,, και για τους 4 καταλύτες, δηλαδή Ru/YSZ, p H 2 Ru/BZY(H + ), Na--Al 2 O 3 και K --Al 2 O 3. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι και για τα τέσσερα δείγματα, σε χαμηλές τιμές η κινητική είναι θετικής τάξης ως προς το H 2, δηλ. CH4 H2 ph 2 r / p 0, τόσο για τη μη ενισχυμένη κατάσταση όσο και υπό πόλωση. Στις περιπτώσεις των φορέων YSZ και BZY, η μη ενισχυμένη κατάσταση αντιστοιχεί σε μη επιβολή ρεύματος ή δυναμικού, το οποίο δηλώνεται στο Σχήμα 2 ως ανοιχτό κύκλωμα. Στην περίπτωση των Na--Al 2 O 3 και K--Al 2 O 3 στερεών ηλεκτρολυτών, η μη ενισχυμένη κατάσταση αντιστοιχεί σε καθαρή από ιόντα επιφάνεια η οποία επιτυγχάνεται με την επιβολή θετικού δυναμικού (U WR = 0.8 V) για 30 λεπτά. Από το Σχήμα 2 μπορεί κανείς να παρατηρήσει επίσης ότι στην περίπτωση των φορέων ιόντων O 2- και Η +, όπου ο ρυθμός παραμένει θετικής τάξης ως προς το H 2 και σε υψηλές, ο ρυθμός της μεθανοποίησης είναι μια αυξανόμενη p H 2 συνάρτηση και του δυναμικού του καταλύτη, ( r / U) 0, δηλ. η αντίδραση είναι ηλεκτρόφοβη. Εν αντιθέσει, στην περίπτωση των φορέων ιόντων Na + και K +, όπου ο ρυθμός μειώνεται με αύξηση της, ο ρυθμός παρουσιάζει ένα μέγιστο συναρτησει p H 2 του δυναμικού, δηλ. παρουσιάζει συμπεριφορά ηφαιστείου. 9

10 Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ρυθμού της μεθανοποίησης, r CH 4, από τη μερική πίεση του CO 2, p CO 2. Από το Σχήμα αυτό μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι ο ρυθμός περνά από ένα μέγιστο, κάτι που υποδηλώνει ισχυρή ρόφηση του CO 2, και ότι είναι μηδενικής προς αρνητικής τάξης ως προς το CO 2 για pco 2 1 kpa, δηλ. ( r / p 0). Το μέγιστο αυτό του ρυθμού είναι γνωστό CH4 CO2 ότι αντιστοιχεί σε περίπου ίσες καλύψεις των αντιδρώντων [18]. Επίσης, για τις περιπτώσεις των αγωγών O 2- και H + ο ρυθμός αυξάνεται μονότονα με το δυναμικό ( r / U ) 0, δηλ. παρατηρείται ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά, ενώ στην CH4 WR περίπτωση των αγωγών Na + και K +, ο ρυθμός περνά από μέγιστο παρουσιάζοντας συμπεριφορά ηφαιστείου Κινητική της αντίδρασης παραγωγής CO, RWGS Η κινητική της αντίδρασης RWGS (παραγωγή CO) (εξίσωση 4), απεικονίζεται στα Σχήματα 4 και 5. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ρυθμού από την, η οποία είναι μηδενικής ή αρνητικής ως προς το H 2 για p > p H 2 2 kpa. Αντίθετα, ο ρυθμός της RWGS είναι πάντα θετικής τάξης ως προς το CO 2 και για τους 4 αγωγούς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. Επιπρόσθετα, μπορεί κανείς να παρατηρήσει από το Σχήμα 5 ότι ο ρυθμός σχηματισμού του CO μειώνεται αυξανομένου του δυναμικού (ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά, δηλ. ( r CO / U WR ) 0 ) και για τους 4 φορείς. H Εξάρτηση της εκλεκτικότητας από τη σύσταση των αντιδρώντων Ως απόρροια των αποτελεσμάτων των ενοτήτων και 3.1.3, η εκλεκτικότητα του CH 4, S CH4, αυξάνεται σημαντικά με αύξησης της p (Σχ. 6), ενώ η εκλεκτικότητα του CO, S CO, επιδεικνύει την αντίθετη συμπεριφορά. Στις περιπτώσεις των YSZ και BZY αυτή η αύξηση της εκλεκτικότητας είναι πολύ μεγάλη καθώς αυξάνεται από 10% σε 90%, στην περίπτωση του YSZ και από ~0% σε 88%, στην περίπτωση του BZY σε δυναμικό U WR = 0.5 V, (Σχ. 6). Από το Σχήμα 6 είναι φανερό ότι αύξηση του δυναμικού οδηγεί γενικά σε αύξηση της S CH4 και μείωση της S CO, γεγονός που θα συζητηθεί παρακάτω. H Εξάρτηση του ρυθμού από τη θερμοκρασία, το δυναμικό του καταλύτη και το έργο εξόδου. 10

11 Η ενέργεια ενεργοποίησης για την παραγωγή του CO, E CO, βρέθηκε να είναι 71 kj/mol για το Ru/YSZ ( για εύρος θερμοκρασιών o C), για το Ru/BZY και οι δύο ενέργειες ενεργοποίησης E CO και E CH4 βρέθηκαν να είναι 92 kj/mol για το θερμοκρασιακό εύρος o C και kj/mol για το Ru/K-β"-Al 2 O 3 στο εύρος o C. Αυτές οι τιμές είναι σε συμφωνία με τις βιβλιογραφικές τιμές των 72 kj/mol για Ru/SiO 2 [10] και 79 kj/mol για Ru/Al 2 O 3 [9] και για πολύ καλά διεσπαρμένο καταλύτη Ru. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εξάρτησης του ρυθμού από το δυναμικό του καταλύτη φαίνονται από τα Σχήματα 1-5 και παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Σχήμα 7. Ο ρυθμός σχηματισμού CO μειώνεται μονότονα με αύξηση του δυναμικού και για τους τέσσερις αγωγούς, δηλ. παρουσιάζει ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά ( r / U WR ) 0. Αντιθέτως, ο ρυθμός της μεθανοποίησης αυξάνεται μονότονα με το δυναμικό (πηρυνόφιλη συμπεριφορά, r / UWR 0 ) μόνο για τους αγωγούς YSZ και BZY (Σχ. 7). Στην περίπτωση των Na--Al 2 O 3 και K--Al 2 O 3 στερεών ηλεκτρολυτών, ο ρυθμός της μεθανοποίησης, r CH4, παρουσιάζει εένα μέγιστο με αύξηση του δυναμικού, δηλ. παρουσιάζει συμπεριφορά ηφαιστείου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7. Αυτή η συμπεριφορά είναι φανερή και από το Σχήμα 8 που απεικονίζει τη δυναμική εξάρτηση των ρυθμών αναστροφής TOF CO και TOF CH4 από το δυναμικό του καταλύτη, U WR. Ο δεύτερος άξονας δυναμικού, U WR(Na), που εμφανίζεται σε αυτά τα Σχήματα αναφέρεται μόνο στα αποτελέσματα με τον αγωγό Na--Al 2 O 3. Έχει οριστεί ως U WR(Na) = U WR , έτσι ώστε τα μέγιστα του r CH4 και κατ επέκταση του TOF CH4 που εμφανίζονται στα δείγματα Na--Al 2 O 3 και K--Al 2 O 3, να συμπίπτουν. Αυτή η διόρθωση είναι πολύ λογική καθώς η τιμή του U WR για τους αγωγούς ιόντων Na + και K + εξαρτάται από την κάλυψη του ηλεκροδίου αναφοράς από τα κατιόντα αυτά, γεγονός που δεν μπορεί να ελεγθεί a priori, δηλ. κατά την παρασκευή του καταλύτη. Η εμφάνιση της συμπεριφοράς ηφαιστείου στις περιπτώσεις των Na--Al 2 O 3 και K--Al 2 O 3 σχετίζεται με το γεγονός ότι οι καμπύλες του ρυθμού συναρτήσει της ph 2 και pco 2 παρουσιάζουν τοπικό μέγιστο, όπως φαίνεται στα Σχήματα 2 και 3 και αναλύεται στην ενότητα Είναι σημαντικό να αναφέρουμε στο Σχήμα 8, ότι ενώ ο TOF CH4 κοντά σε δυναμικό U WR = 0 μεταβάλλεται ελάχιστα, λιγότερο από 5 φορές, από τον ένα φορέα στον άλλο, ο TOF CO μειώνεται κατά 2 τάξεις μεγέθους, συγκρίνοντας τον BZΥ και τους αγωγούς ιόντων αλκαλίου. Αυτό οφείλεται στην υψηλότερη κινητικότητα των πρωτονίων έναντι των ιόντων αλκαλίων. Τα πρωτόνια έτσι μπορούν να μεταναστεύουν από τον ηλεκτρολύτη BZY στον καταλύτη ακόμα και σε δυναμικό U WR = 0 ενισχύοντας έτσι την παραγωγή CO, όπως παρατηρήθηκε και πειραματικά. 11

12 Αυτή η συμπεριφορά είναι συμβατή με τη δυναμική εξάρτηση των εκλεκτικοτήτων S CH4 και S CO, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 9. Από αυτό το Σχήμα είναι φανερό ότι η S CH4 είναι εμφανώς υψηλότερη για τα δείγματα Na--Al 2 O 3 και K--Al 2 O 3 σε σχέση με τους αγωγούς ιόντων O 2- και H + και αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του χαμηλότερου TOF του CO που παράγεται από την αντίδραση RWGS σε Ru εναποτεθειμένο σε αγωγούς Na--Al 2 O 3 και K--Al 2 O Ποσοτική σύγκριση των δεδομένων με τους κανόνες ενίσχυσης Οι κανόνες ενίσχυσης που έχουν ήδη προκύψει από παλαιότερες εργασίες [36-38] μπορούν να περιγραφούν από τις ανισώσεις: r r r r 0 ; 0 UWR pd UWR pa όπου p D και p A αναφέρονται στο αντιδρών-ηλεκτρονιοδότη και στο αντιδρώνηλεκτρονιοδέκτη αντίστοιχα. Η ρόφηση ενός δότη/δέκτη ηλεκρονίων προκαλεί ελάττωση/αύξηση στο έργο εξόδου,, και επομένως, μέσω της εξ. (7), στο δυναμικό U WR. Συνεπώς η ηλεκτρονιοδοτική ή ηλεκτονιοδεκτική φύση ενός αντιδρώντος μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί πειραματικά παρατηρώντας το πρόσημο του κατά τη ρόφηση του αντιδρώντος. Στην παρούσα περίπτωση οι ανισότητες (9) παίρνουν τη μορφή: r r r r 0 ; 0 UWR p H U 2 WR p CO2 12 (9) UWR Από αυτές συνεπάγεται ότι ο καταλυτικός ρυθμός αυξάνεται με το δυναμικό, ( r / U WR ) 0, όταν η αντίδραση είναι θετικής τάξεως ως προς το αντιδρώνηλεκτρονιοδότη (δηλ. H 2 ), και αρνητικής τάξεως ως προς το αντιδρώνηλεκτρονιοδέκτη, δηλ. (CO 2 ). Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της αντίδρασης της μεθανοποίηςης (Σχήματα 2 και 3) και όντως η αντίδραση της μεθανοποίησης επιδεικνύει συμπεριφορά. CH4 WR (10) ( r / U ) 0, δηλ. ηλεκτρόφοβη (ή ισοδύναμα πυρηνόφιλη) Στην αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες (εξ. 9 και 10), ο καταλυτικός ρυθμός ελαττώνεται με το δυναμικό ( r / U WR ) 0 όταν η αντίδραση είναι αρνητικής τάξεως ως προς το αντιδρών-ηλεκτρονιοδότη (δηλ. H 2 ), και θετικής

13 τάξεως ως προς το αντιδρών-ηλεκτρονιοδέκτη, δηλ. (CO 2 ). Όπως φαίνεται και στα Σχήματα 4 και 5 αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της αντίστροφης αντίδρασης μετατοπίσεως του υδραερίου (RWGS) η οποία όντως επιδεικνύει ( r CO / U WR ) 0, δηλ. ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά (Σχήματα 4, 5 και 7). Συνεπώς όλα τα δεδομένα ρυθμού vs p H 2, ρυθμού vs p CO 2 και ρυθμού vs U WR είναι σε συμφωνία με τους κανόνες ενίσχυσης (εξ. 9 και 10), όπως φαίνεται στο Σχήμα 10. Σε αυτό το Σχήμα έχουν χρησιμοποιηθεί τα δεδομένα από τα Σχήματα 1 έως 5 για να υπολογισθούν οι παράμετροι: rch r 4 CH 4 CH 4,H 2 U p WR ph, pco H2 2 2 U WR,pCO2 rch r 4 CH 4 CH 4,CO 2 U p WR ph, pco CO2 2 2 U WR,pH2 (11) (12) rco r CO CO,H 2 U WR p ph, p H CO U WR,pCO 2 rco r CO CO,CO 2 U p WR ph, pco CO2 2 2 U WR,pH 2 (13) (14) και για να εξετασθεί αν το πρόσημο συνάδει με τις προβλέψεις των κανόνων ενίσχυσης. Πράγματι παρατηρείται ότι για πρακτικά όλα τα δεδομένα ισχύει: 0 0 (15) CH 4,H2 CO,H2 0 0 (16) CH 4,CO2 CO,CO2 σε πολύ καλή συμφωνία με τις εξισώσεις (9) και (10). μερικές μικρές αποκλίσεις εμφανίζονται σε χαμηλές τιμές των p H2 και p CO2 όπου ο ρυθμός γίνεται αναπόφευκτα πρώτης τάξεως ως προς το H 2 και το CO 2 ακόμα και όταν προβλέπεται εξάρτηση αρνητικής τάξεως, η οποία όντως προκύπτει για σε υψηλότερες τιμές p H2 και p CO2. Οι κανόνες των εξισώσεων (9) και (10) [36] προβλέπουν επίσης την παρατηρούμενη εξάρτηση της εκλεκτικότητας από το δυναμικό του καταλύτη (Σχ. 6). Αφού 13

14 και επίσης προκύπτει S r / (r r ) (17) CH 4 CH 4 CH 4 CO S r / (r r ) (18) CO CO CH 4 CO ( r / U ) 0, ( r / U ) 0 (19) CH 4 WR CO WR S / U 0 (20) CH 4 CO WR S / U 0 (21) WR όπως παρατηρείται και πειραματικά (Σχήμα 9) Καταλυτικές μελέτες υποστηριγμένων καταλυτών (κόνεις) Αρχικά, οι μονομεταλλικοί καταλύτες δοκιμάσθηκαν ξεχωριστά (σε ατμοσφαιρική πίεση) (Σχ. 11, Σχ. 12). όπως φαίνεται στα Σχήματα 11 και 12, το Co οδηγεί σε μεγαλύτερο πλήθος υδρογονανθρακικών προϊόντων από ότι το Ru, αλλά χωρίς να επιτυγχάνονται οι υψηλότεροι ρυθμοί παραγωγής μεθανίου του δεύτερου. Στο ακόλουθο σχήμα (Σχ. 13) παρατίθενται τα αποτελέσματα του διμεταλλικού καταλύτη Ru 2% / Co 15 % κ.β. σε TiO 2. Στο Σχ. 13 φαίνεται ότι ο διμεταλλικός καταλύτης οδηγεί σε μεγαλύτερο πλήθος υδρογονανθράκων από τον καταλύτη Cο, διατηρώντας και τον υψηλότερο ρυθμό παραγωγής μεθανίου του καταλύτη Ru. Η επίδραση αυτής της συνέργειας μπορεί να παρατηρηθεί καθαρά για κάθε προϊόν στο Σχήμα 14. Όπως φαίνεται στο Σχ. 15, αύξηση στην πίεση ενισχύει την παραγωγή υδρογονανθράκων και υποβαθμίζει την παραγωγή του CO. Ακολούθως, για τα αποτελέσματα του διμεταλλικού καταλύτη, έγινε ανάλυση σύμφωνα με το μοντέλο κατανομής πολυμερικών αλυσίδων Schultz Flory (S-F). Ο πολυμερισμός S-F περιγράφει έναν μη-επιλεκτικό πολυμερισμό επιφανειακών ειδών, μέσω της προσθήκης μονάδων άνθρακα, μία τη φορά, στο άκρο μίας αυξανόμενης αλυσίδας. Ένα μόριο πολυμερούς παράγεται από κάθε αλυσίδα με την προσθήκη της τερματικής του μονάδας άνθρακα. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του πολυμερισμού, το μοντέλο υποθέτει ότι κάθε επιφανειακό είδος έχει την ίδια πιθανότητα να αντιδράσει, ανεξάρτητα από το μέγεθος της αλυσίδας. Η κατανομή περιγράφεται από την εξίσωση: 14

15 log W n 2 n 1 P nlogp log P (22) Όπου: P DP 1 DP (23) Όπου Wn το κατά βάρος κλάσμα των αλυσίδων με n άτομα άνθρακα προς τη συνολική μάζα των παραχθέντων υδρογονανθράκων, Ρ η πιθανότητα αύξησης της αλυσίδας και DP ο βαθμός πολυμερισμού. Από τις εξισώσεις προκύπτει ότι η ποσότητα log(wn/n) είναι γραμμική συνάρτηση του n και έχει μόνο μία παράμετρο (το Ρ, που εκφράζεται μέσω του DP). Παραθέτοντας τα δεδομένα μας σε ένα διάγραμμα log(wn/n) VS n, δοκιμάζοντας διάφορες τιμές του DP, επιλέγουμε την τιμή που οδηγεί στην ευθεία S-F που περιγράφει καλύτερα τα πειραματικά δεδομένα. Αυτή η ανάλυση παρουσιάζεται στο Σχήμα 16. Από το Σχήμα 7, παρατηρούμε ότι το μοντέλο S-F δεν περιγράφει αρκετά ικανοποιητικά τα πειραματικά δεδομένα. Παρατηρώντας την απόκλιση του μεθανίου από μία, κατά τ άλλα, ευθεία γραμμή, υποψιαζόμαστε ότι το πρώτο βήμα πολυμερισμού (C1 C2) είναι πιο δύσκολο από τα υπόλοιπα, άρα δεν ισχύει η παραδοχή S-F για αυτό το βήμα. Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την παραπάνω υπόθεση, επαναλαμβάνουμε την παραπάνω ανάλυση, αγνοώντας το μεθάνιο (θεωρώντας δηλαδή ότι το πρώτο είδος είναι το αιθάνιο). Αυτή η ανάλυση παρουσιάζεται στο Σχήμα 17. Όπου Wn το κατά βάρος κλάσμα των αλυσίδων με n άτομα άνθρακα προς τη συνολική μάζα των παραχθέντων υδρογονανθράκων πλην μεθανίου. Από την καλή συμφωνία του S-F για DP = 1,3 με την παραπάνω ανάλυση, συμπεραίνουμε ότι η παραγωγή υδρογονανθράκων με n 2 μπορεί να μοντελοποιηθεί ως μη επιλεκτικός πολυμερισμός επιφανειακών ειδών με την προσθήκη μίας μονάδας άνθρακα τη φορά. 15

16 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συγκριτική μελέτη της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης του CO 2 προς CH 4 και CO σε καταλυτικά ηλεκτρόδια Ru εναποτεθειμένα επί κεραμικών φορέων αγωγών ιόντων O 2-, H +, Na + και K, φανερώνει μεγάλες ομοιότητες και μικρές διαφορές μεταξύ αυτών των καταλυτικών συστημάτων. Στην περίπτωση της YSZ και του BZY, θετική επιβολή δυναμικού, η οποία αντιστοιχεί σε παροχή O 2- στον καταλύτη, ή απομάκρυνση H + από αυτόν, οδηγεί σε ενισχυμένο ρυθμό μεθανοποίησης και μειωμένο ρυθμό παραγωγής CO. Η ίδια υποβάθμιση της παραγωγής του CO αυξανομένου του δυναμικού παρατηρείται και με χρήση των φορέων αγωγών Na + και K +. Σε αυτήν την περίπτωση, βέβαια, ο ρυθμός της μεθανοποίησης περνάει από μέγιστο αυξανομένου του δυναμικού, δηλ. παρατηρείται συμπεριφορά τύπου ηφαιστείου. Σε όλες τις περιπτώσεις η παρατηρούμενη συμπεριφορά ενίσχυσης βρίσκεται σε άριστη συμφωνία με του κανόνες ενίσχυσης που περιγράφονται με τις εξισώσεις (10) και, πιο γενικά, με τις εξισώσεις (9), οι οποίες μπορούν και οι δύο να δικαιολογηθούν από αλληλεπιδράσεις «μέσω του κενού» ( through the vacuum ) λαμβάνοντας υπόψιν τις ελκτικές ή απωστικές αλληλεπιδράσεις διπόλου-διπόλου στην αποτελεσματική διπλοστιβάδα που βρίσκεται στη διεπιφάνεια μετάλλου-αερίου [18, 26, 30, 38], ή επίσης από αλληλεπιδράσεις «μέσω του μετάλλου» ( through the metal ) λαμβάνοντας υπόψιν τη μεταφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας μεταξύ μετάλλου και ροφημένων ειδών (donation / backdonation) [30, 38]. Όσον αφορά τους υποστηριγμένους καταλύτες, έχει παρατηρηθεί ότι ο διμεταλλικός καταλύτης οδηγεί σε μεγάλο πλήθος υδρογονανθράκων, διατηρώντας ταυτόχρονα και τον υψηλό ρυθμό παραγωγής μεθανίου. Η αύξηση της πίεσης ενισχύει την παραγωγή των υδρογονανθράκων, ενώ υποβαθμίζει την παραγωγή του CO. Και τελικά, Η παραγωγή υδρογονανθράκων με n 2 μπορεί να μοντελοποιηθεί ως μη επιλεκτικός πολυμερισμός επιφανειακών ειδών σύμφωνα με το μοντέλο κατανομής Schultz Flory. 16

17 REFERENCES [1] W. Wang, S. Wang, X. Ma, J. Gong, Chemical Society Reviews, 40 (2011) [2] J. Ma, N. Sun, X. Zhang, N. Zhao, F. Xiao, W. Wei, Y. Sun, Catalysis Today, 148 (2009) [3] U. Rodemerck, M. Holeňa, E. Wagner, Q. Smejkal, A. Barkschat, M. Baerns, ChemCatChem, 5 (2013) [4] S. Saeidi, N.A.S. Amin, M.R. Rahimpour, Journal of CO2 Utilization, 5 (2014) [5] M.R. Prairie, A. Renken, J.G. Highfield, K. Ravindranathan Thampi, M. Grätzel, Journal of Catalysis, 129 (1991) [6] S. Sharma, Z. Hu, P. Zhang, E.W. McFarland, H. Metiu, Journal of Catalysis, 278 (2011) [7] S. Tada, O.J. Ochieng, R. Kikuchi, T. Haneda, H. Kameyama, International Journal of Hydrogen Energy, 39 (2014) [8] C. Janke, M.S. Duyar, M. Hoskins, R. Farrauto, Applied Catalysis B: Environmental, (2014) [9] K. Müller, M. Städter, F. Rachow, D. Hoffmannbeck, D. Schmeißer, Environmental Earth Sciences, 70 (2013) [10] G.D. Weatherbee, C.H. Bartholomew, Journal of Catalysis, 87 (1984) [11] Z. Kowalczyk, K. Stołecki, W. Raróg-Pilecka, E. Miśkiewicz, E. Wilczkowska, Z. Karpiński, Applied Catalysis A: General, 342 (2008) [12] M. Marwood, R. Doepper, A. Renken, Applied Catalysis A: General, 151 (1997) [13] P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Journal of Physical Chemistry C, 115 (2011) [14] P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Catalysis Today, 181 (2012) [15] M. Stoukides, C.G. Vayenas, Journal of Catalysis, 70 (1981) [16] C.G. Vayenas, S. Bebelis, S. Ladas, Nature, 343 (1990) [17] J. Pritchard, Nature, 343 (1990) [18] C.G. Vayenas, S. Bebelis, C. Pliangos, S. Brosda, D. Tsiplakides, Electrochemical Activation of Catalysis: Promotion, Electrochemical Promotion and Metal-Support Interactions, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, [19] R.M. Lambert, Electrochemical and Chemical Promotion by Alkalis with Metal Films and Nanoparticles, in: A. Wieckowski, E.R. Savinova, C.G. Vayenas (Eds.) Catalysis and Electrocatalysis at Nanoparticle Surfaces, CRC Press, [20] N.A. Anastasijevic, H. Baltruschat, J. Heitbaum, Electrochimica Acta, 38 (1993) [21] M.I. Rojas, M.M. Mariscal, E.P.M. Leiva, Electrochimica Acta, 55 (2010) [22] C.G. Vayenas, C.G. Koutsodontis, Journal of Chemical Physics, 128 (2008) [23] A. Katsaounis, Journal of Applied Electrochemistry, 40 (2010) [24] C.G. Vayenas, Journal of Solid State Electrochemistry, 15 (2011) [25] D. Tsiplakides, S. Balomenou, Catalysis Today, 146 (2009) [26] P. Vernoux, L. Lizarraga, M.N. Tsampas, F.M. Sapountzi, A. De Lucas-Consuegra, J.-L. Valverde, S. Souentie, C.G. Vayenas, D. Tsiplakides, S. Balomenou, E.A. Baranova, Chemical Reviews, 113 (2013) [27] B.C. Jiménez, d.l.c. Antonio, V.J. Luis, D. Fernando, Caravaca Ángel, C.J. González, One of the Recent Discoveries in Catalysis: The Phenomenon of Electrochemical Promotion in: T.J. C. (Ed.) Advances in Chemistry Research, Nova Science Publishers, [28] O.A. Marina, I.V. Yentekakis, C.G. Vayenas, A. Palermo, R.M. Lambert, Journal of Catalysis, 166 (1997) [29] I.V. Yentekakis, G. Moggridge, C.G. Vayenas, R.M. Lambert, Journal of Catalysis, 146 (1994)

18 [30] G. Pacchioni, F. Illas, S.G. Neophytides, C.G. Vayenas, J. Phys. Chem., 100 (1996) [31] C.A. Cavalca, G. Larsen, C.G. Vayenas, G.L. Haller, Journal of Physical Chemistry, 97 (1993) [32] A. de Lucas-Consuegra, J. González-Cobos, V. Carcelén, C. Magén, J.L. Endrino, J.L. Valverde, Journal of Catalysis, 307 (2013) [33] M.A. Fortunato, A. Princivalle, C. Capdeillayre, N. Petigny, C. Tardivat, C. Guizard, M.N. Tsampas, F.M. Sapountzi, P. Vernoux, Topics in Catalysis, 57 (2014) [34] C.G. Vayenas, R.M. Lambert, S. Ladas, S. Bebelis, S. Neophytides, M.S. Tikhov, N.C. Filkin, M. Makri, D. Tsiplakides, C. Cavalca, K. Besocke, Direct STM, XPS and TPD observation of spillover phenomena over mm distances on metal catalyst films interfaced with solid electrolytes, in: Studies in Surface Science and Catalysis, 1997, pp [35] X. Li, F. Gaillard, P. Vernoux, Topics in Catalysis, 44 (2007) [36] S. Brosda, C.G. Vayenas, J. Wei, Applied Catalysis B: Environmental, 68 (2006) [37] C.G. Vayenas, S. Brosda, C. Pliangos, Journal of Catalysis, 203 (2001) [38] C. Vayenas, S. Brosda, Top Catal, 57 (2014) [39] D. Theleritis, S. Souentie, A. Siokou, A. Katsaounis, C.G. Vayenas, ACS Catalysis, 2 (2012) [40] D. Theleritis, M. Makri, S. Souentie, A. Caravaca, A. Katsaounis, C.G. Vayenas, ChemElectroChem, 1 (2014) [41] M. Makri, A. Katsaounis, C. Vayenas, Electrochimica Acta, (2015) DOI: /j.electacta [42] I. Kalaitzidou, A. Katsaounis, T. Norby, C.G. Vayenas, Journal of Catalysis, (2015) DOI: /j.cat [43] C. Benndorf, T.E. Madey, Chemical Physics Letters, 101 (1983) [44] T. Hertel, H. Over, H. Bludau, M. Gierer, G. Ertl, Surface Science, 301 (1994) [45] M. Gierer, H. Bludau, T. Hertel, H. Over, W. Moritz, G. Ertl, Surface Science, 279 (1992) L170-L174. [46] R.A. DePaola, J. Hrbek, F.M. Hoffmann, The Journal of Chemical Physics, 82 (1985) [47] G. Pirug, C. Ritke, H.P. Bonzel, Surface Science, 257 (1991) [48] C.G. Vayenas, S. Bebelis, M. Despotopoulou, Journal of Catalysis, 128 (1991)

19 ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ p CO 2 Σχήμα 1: Επίδραση της p H 2 (a), (b) και του δυναμικού του καταλύτη (c) στους ρυθμού της μεθανοποίησης και της RWGS σε καταλύτη Ru/YSZ. Σημειώστε τη συμβατότητα με τους κανόνες προώθησης, δηλ.. ( r / U WR )( r / p CO 2 ) 0, όπου e UWR (Εξ. (7)) [35]. ( r / U WR )( r / p H 2 ) 0 και Σχήμα 2: Επίδραση της p H 2 και του δυναμικού του καταλύτη στο ρυθμό της μεθανοποίησης για τους καταλύτες Ru/YSZ, Ru/BZY, Ru/Na-β-Al 2 O 3 και Ru/K-β- Al 2 O 3 p CO 2 =1 kpa. Σχήμα 3: Επίδραση της P CO2 και του δυναμικού του καταλύτη στο ρυθμό της μεθανοποίησης για τους καταλύτες Ru/YSZ, Ru/BZY, Ru/Na-β-Al 2 O 3 και Ru/Kβ-Al 2 O 3 p H 2 =7 kpa. Σχήμα 4: Επίδραση της p H 2 και του δυναμικού του καταλύτη στο ρυθμό της RWGS για τους καταλύτες Ru/YSZ, Ru/BZY, Ru/Na-β-Al 2 O 3 και Ru/K-β-Al 2 O 3, p CO 2 =1 kpa. Σχήμα 5: Επίδραση της μερικής πίεσης του CO 2, p CO2, στους ρυθμούς παραγωγής του CO για τα ηλεκτροχημικά κελιά Ru/YSZ, Ru/BZY, Ru/Na-β''-Al 2 O 3 και Ru/K-β''- Αl 2 Ο 3. P H2 = 7 kpa. Σχήμα 6: Επίδραση της μερικής πίεσης του Η 2, p H2, και του δυναμικού στις εκλεκτικότητες των CH 4 και CO για τα ηλεκτροχημικά κελιά Ru/YSZ, Ru/BZY, Ru/Na-β''-Al 2 O 3 και Ru/K-β''-Αl 2 Ο 3. P CO2 = 1 kpa. Σχήμα 7: Επίδραση του δυναμικού στους ρυθμούς παραγωγής των CH 4 και CO για τα ηλεκτροχημικά κελιά Ru/YSZ, Ru/BZY, Ru/Na-β''-Al 2 O 3 και Ru/K-β''-Αl 2 Ο 3. P H2 = 7 kpa, P CO2 = 1 kpa. Σχήμα 8: Επίδραση του δυναμικού στις συχνότητες ΤΟF των CH 4 και CO για τα ηλεκτροχημικά κελιά Ru/YSZ, Ru/BZY, Ru/Na-β''-Al 2 O 3 και Ru/K-β''-Αl 2 Ο 3. P H2 = 7 kpa, P CO2 = 1 kpa. Σχήμα 9: Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη στις εκλεκτικότητες του CH 4 και CO για Ru/YSZ, Ru/BZY(H + ), Ru/Na--Al 2 O 3 και Ru/K --Al 2 O 3, p CO = 1 kpa, 2 p H 2 = 7 kpa Σχήμα 10: (α) Επίδραση της p H 2 στο σήμα της παραμέτρου Ω CH4, H2 ορισμένο στην εξίσωση (11) και ειλλημένο από τα δεδομένα του Σχήματος 2 και για τους τεσσερις φορείς. (β) Επίδραση της p CO 2 στο σήμα της παραμέτρου Ω CH4, CO2 ορισμένο στην 19

20 εξίσωση (12) και ειλλημένο από τα δεδομένα του Σχήματος 3. (γ) Επίδραση της p H 2 στο σήμα της παραμέτρου Ω CO, H2 ορισμένο στην εξίσωση (13) και ειλλημένο από τα δεδομένα του Σχήματος 4. (δ) Επίδραση της p CO 2 στο σήμα της παραμέτρου Ω CO, CO2 ορισμένο στην εξίσωση (14) και ειλλημένο από τα δεδομένα του Σχήματος 5. Σχήμα 11: Επίδραση της θερμοκρασίας στους ρυθμούς παραγωγής CO και CH 4, χρησιμοποιώντας 200mg Ru 5% w/w / TiO 2 υπό ατμοσφαιρική πίεση (P = 1 bar). Σχήμα 12: Επίδραση της θερμοκρασία στους ρυθμούς παραγωγής CO και υδρογονανθράκων, χρησιμοποιώντας 200mg Co 15% w/w / TiO 2 υπό ατμοσφαιρική πίεση (P = 1 bar). Σχήμα 13: Επίδραση της θερμοκρασίας στους ρυθμούς παραγωγής υδρογονανθράκων και CO με χρήση 200 mg καταλύτη Ru 2% / Co 15% κ.β. σε TiO 2 σε πίεση P = 1bar. Σχήμα 14: Επίδραση της συνέργειας των κατλυτών στους ρυθμούς παραγωγής υδρογονανθράκων και CO με χρήση 200 mg καταλύτη Ru 2% / Co 15% κ.β. σε TiO 2 σε πίεση 1 bar. Σχήμα 15: Επίδραση της θερμοκρασίας στους ρυθμούς παραγωγής υδρογονανθράκων και μονοξειδίου του άνθρακα με χρήση 200 mg καταλύτη Ru 2% / Co 15% κ.β. σε TiO 2 σε διάφορες τιμές πίεσης σε bar. Σχήμα 16: Ανάλυση κατά Schultz - Flory για τα πειραματικά δεδομένα του καταλύτη Ru 2% / Co 15% κ.β. σε TiO 2, όπου προκύπτει DP = 1,12. Σχήμα 17: Ανάλυση κατά Schultz - Flory για τα πειραματικά δεδομένα του καταλύτη Ru 2% / Co 15% κ.β. σε TiO 2 (αγνοώντας το μεθάνιο), όπου προκύπτει DP =

21 21 Σχήμα 1a

22 22 Σχήμα 1b

23 23 Σχήμα 1c

24 24 Σχήμα 2

25 25 Σχήμα 3

26 26 Σχήμα 4

27 27 Σχήμα 5

28 28 Σχήμα 6

29 29 Σχήμα 7

30 30 Σχήμα 8

31 31 Σχήμα 9

32 32 Σχήμα 10a

33 33 Σχήμα 10b

34 34 Σχήμα 10c

35 35 Σχήμα 10d

36 36 Σχήμα 11

37 37 Σχήμα 12

38 38 Σχήμα 13

39 39 Σχήμα 14

40 40 Σχήμα 15

41 41 Σχήμα 16

42 Figure 17 Το παρόν Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι" ( 467 ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 42

Α. Συμιλλίδης, Δ. Γρηγορίου, Α. Κατσαούνης, Κ. Γ. Βαγενάς

Α. Συμιλλίδης, Δ. Γρηγορίου, Α. Κατσαούνης, Κ. Γ. Βαγενάς ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ CO 2 ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ru ΣΕ TiO 2, Co ΣΕ TiO 2 ΚΑΙ Ru/Co ΣΕ TiO 2 Α. Συμιλλίδης, Δ. Γρηγορίου, Α. Κατσαούνης, Κ. Γ. Βαγενάς Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ru ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Κ + (β"-al 2 O 3 )

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ru ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Κ + (β-al 2 O 3 ) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ru ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Κ + (β"-al 2 O 3 ) Μαριαλένα Μακρή, Αλέξανδρος Κατσαούνης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

upatras.gr

upatras.gr www.nemca.chemeng. upatras.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ CO 2 ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ru ΚΑΙ Co ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ Μαριαλένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΡΟΔΙΟΥ

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΡΟΔΙΟΥ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΡΟΔΙΟΥ Γ. Πεκρίδης 1, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΙΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ CO

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΙΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ CO ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΙΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ CO Ε. Μαρτίνο 1,2, Σ. Διβανέ 1, Α. Γκούσεβ 1, Π. Γκαναβάρα 1, Α. Συμιλλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Pt/γ-Al2O3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ & ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Pt/γ-Al2O3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ & ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. 11 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25-27 ΜΑΪΟΥ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Pt/γ-Al2O3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ & ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πατρών, 26504, Πάτρα.

ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πατρών, 26504, Πάτρα. 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Α. Γκούσεβ 1, Α. Κατσαούνης 1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση 1000 mol ιδανικού αερίου με cv J mol -1 K -1 και c

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση 1000 mol ιδανικού αερίου με cv J mol -1 K -1 και c ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 3-4 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση mol ιδανικού αερίου με c.88 J mol - K - και c p 9. J mol - K - βρίσκονται σε αρχική πίεση p =.3 kpa και θερμοκρασία Τ =

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 13: Χημική κινητική Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ

ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ Α. Βούρρος, Β. Κυριάκου, Ι. Γκαραγκούνης, Μ. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ~ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ~ ΠΕΡΙΛΗΨΗ H παρούσα Διδακτορική Διατριβή περιλαμβάνει συστηματική μελέτη για την ανάπτυξη τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα (TWC) που να επιδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚΑΘΟΔΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚΑΘΟΔΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚΑΘΟΔΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ Ι. Κατσούναρος, Μ. Δόρτσιου, Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54006

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης Γενικά, όταν έχουμε δεδομένα συγκέντρωσης-χρόνου και θέλουμε να βρούμε την τάξη μιας αντίδρασης, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα σε εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργότητα καταλυτών νικελίου και ευγενών μετάλλων στην αναμόρφωση του οξικού οξέος με ατμό

Ενεργότητα καταλυτών νικελίου και ευγενών μετάλλων στην αναμόρφωση του οξικού οξέος με ατμό Ενεργότητα καταλυτών νικελίου και ευγενών μετάλλων στην αναμόρφωση του οξικού οξέος με ατμό Αικατερίνη Χ. Βάγια, Αγγελική Α. Λεμονίδου*, Ιάκωβος Α. Βασάλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Α.Χ. Μπασαγιάννης, Ξ.Ε. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ Δ.Θελερίτης 1, Σ. Σουεντίε 1, Α. Κατσαούνης 1, Κ.Γ. Βαγενάς 1.2 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Χημείας/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ CO 2. Κ.Μ. Παπαζήση, Σ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ CO 2. Κ.Μ. Παπαζήση, Σ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ CO 2 Κ.Μ. Παπαζήση, Σ. Μπαλωµένου Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυψέλες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ Ε.Σ. Βασιλειάδου, Α.Α. Λεμονίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 6 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ BaCe0.2Zr0.7Y0.1O2.9

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ BaCe0.2Zr0.7Y0.1O2.9 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ BaCe.2Zr.7Y.1O2.9 Ε. Βασιλείου, Β. Κυριάκου, Ι. Γκαραγκούνης, Α. Βούρρος και Μ. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Διατύπωση μαθηματικών εκφράσεων για τη περιγραφή του εγγενούς ρυθμού των χημικών αντιδράσεων.

Διατύπωση μαθηματικών εκφράσεων για τη περιγραφή του εγγενούς ρυθμού των χημικών αντιδράσεων. 25/9/27 Εισαγωγή Διατύπωση μαθηματικών εκφράσεων για τη περιγραφή του εγγενούς ρυθμού των χημικών αντιδράσεων. Οι ρυθμοί δεν μπορούν να μετρηθούν απευθείας => συγκεντρώσεις των αντιδρώντων και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 6ο

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 6ο Διάβρωση και Προστασία Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2016-17 Μάθημα 6ο Διάγραμμα δυναμικού Ε- ph για σίδηρο εμβαπτισμένο σε διάλυμα Fe 2+ με ενεργότητα = 1 Σε ph=2 για διάλυμα περιεκτικότητας σε ιόντα Fe 2+

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Δ. Κουτσονικόλας 1, Σ. Τόπης 3, Σ. Καλδής 2, Γ. Σκόδρας 1,2,3 και Γ.Π. Σακελλαρόπουλος 1,2,3 * 1 Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ Β. Κυριάκου, I. Γκαραγκούνης, M. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα Η κίνηση των ατόμων σε κρυσταλλικό στερεό Θερμοκρασία 0 Θερμοκρασία 0 Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Εισαγωγή Διαδικασία σχεδιασμού αντιδραστήρα: Καθορισμός του τύπου του αντιδραστήρα και των συνθηκών λειτουργίας. Εκτίμηση των χαρακτηριστικών για την ομαλή λειτουργία του αντιδραστήρα. μέγεθος σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΡΟΦΗΣΗ (TPD), ΘΕΡΜΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙ ΩΣΗ (TPO) ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Παναγιώτης Σταματόπουλος, Αντώνης Καραντώνης Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα Η κίνηση των ατόμων σε κρυσταλλικό στερεό Θερμοκρασία 0 Θερμοκρασία 0 Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟ-ΟΚΤΑΝΙΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Co/CeO 2

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟ-ΟΚΤΑΝΙΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Co/CeO 2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟ-ΟΚΤΑΝΙΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Co/CeO 2 A. Al-Musa 1, M. Al-Saleh 1, R. Al-Shehri 1, Γ.Ε. Μαρνέλλος 2,3, Ν. Κακλίδης 2, Β.Κυριάκου 3,4 1 King

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

Mέρος Α : Δομή ατόμων και χημικός δεσμός

Mέρος Α : Δομή ατόμων και χημικός δεσμός Mέρος Α : Δομή ατόμων και χημικός δεσμός Άσκηση 1 (10 μονάδες) Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των παρακάτω ατόμων ή ιόντων: 1. Cu 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Παράγοντας Αποτελεσματικότητας Ειδικά για αντίδραση πρώτης τάξης, ο παράγοντας αποτελεσματικότητας ισούται προς ε = C

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ C 2 H 5 OH ΜΕ Η 2 Ο ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η 2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥΣ ΣΕ CeO 2.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ C 2 H 5 OH ΜΕ Η 2 Ο ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η 2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥΣ ΣΕ CeO 2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ H 5 OH ΜΕ Η 2 Ο ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η 2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥΣ ΣΕ CeO 2 Ζ. Ιωακειμίδης 1, M. Ουζουνίδου 2, Μ. Κονσολάκης 3, Ι. Γεντεκάκης 3, Γ.Ε. Μαρνέλλος

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ της Χαρίκλειας Βαϊκούση, Γεωπόνου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο (30 μονάδες)

Θέμα 1 ο (30 μονάδες) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Θέμα 1 ο (30 μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Θεωρείστε ένα δοκίμιο καθαρού Νικελίου

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό του

ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό του ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΑΠΟ ΤΟ C 3 H 6 Ή ΤΟ CO, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ Rh/YSZ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ Αλεξάνδρα Παξινού 1,2, Ιωάννα Παπαβασιλείου 1, Στυλιανός Νεοφυτίδης 1 και Γιώργος Αυγουρόπουλος 1,2* 1 Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα

Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα Τα μέταλλα των στοιχείων μετάπτωσης καταλύουν συνήθως: την υδρογόνωση ακόρεστων υδρογονανθράκων την υδρογόνωση του CO προς πλήθος βιομηχανικών προϊόντων την υδρογονόλυση

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017 Ερώτηση 1 (10 μονάδες) - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΤΜΟ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΤΜΟ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΤΜΟ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Ε. Βασιλείου, Ι. Γκαραγκούνης, Β. Κυριάκου, Α. Σκόδρα, Μ. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. & Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II 4-1 ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II Θέμα ασκήσεως: Ποτενσιομετρική τιτλοδότηση, προσδιορισμός κανονικού δυναμικού ηλεκτροδίου, πειραματική επαλήθευση της εξισώσεως Nernst. Αρχή μεθόδου: Μετρείται η ΗΕΔ γαλβανικού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ασκήσεις του κεφαλαίου 4 του βιβλίου Χημική Κινητική του ΕΑΠ

Απαντήσεις στις ασκήσεις του κεφαλαίου 4 του βιβλίου Χημική Κινητική του ΕΑΠ Απαντήσεις στις ασκήσεις του κεφαλαίου 4 του βιβλίου Χημική Κινητική του ΕΑΠ Ασκηση 4.1 Η κινητική εξίσωση της αντίδρασης: βρέθηκε οτι είναι Αντιδράσεις πρώτης τάξης 2A = Προϊόντα r = k[a] Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 46 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Ε. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΙΡΙΔΙΟΥ.

ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΙΡΙΔΙΟΥ. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

V P P. [3] (α) Να δειχθεί ότι για ένα υδροστατικό σύστημα ισχύει: P V

V P P. [3] (α) Να δειχθεί ότι για ένα υδροστατικό σύστημα ισχύει: P V ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΦΥΣΙΚΗ I) 1 [1] Θεωρώντας την εσωτερική ενέργεια ενός υδροστατικού συστήματος σα συνάρτηση των Τ και, αποδείξτε τις παρακάτω εξισώσεις: d d dq (1) β () β κ ) ( κ () [] Θεωρώντας την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 Λ. Ναλµπαντιάν Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361, 57001, Θέρµη,Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1)

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΕΚΤΡΟΥΤΩΝ Θέµα ασκήσεως Μελέτη της µεταβολής της αγωγιµότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη µε την συγκέντρωση, προσδιορισµός της µοριακής αγωγιµότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού οξέος,

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος 2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία τα περισσότερα σώματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr Επιταχυνόμενες μέθοδοι μελέτης της φθοράς: Μέθοδος Tafel και μέθοδος ηλεκτροχημικής εμπέδησης Αντώνης Καραντώνης, και Δημήτρης Δραγατογιάννης 1 Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετηθεί η διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Χηµικών ιεργασιών ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Γ. Γούλα, Θ. Παπαδάµ, Ι. Γεντεκάκης

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτορική ιατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό της ΗΜΗΤΡΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ιδακτορική ιατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό της ΗΜΗΤΡΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΗΡΑΓΓΟΣ (STM) ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΟ ΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ Κ. Αθανασίου α,β, Γ. Μαρνέλλος β,γ, Ε. Αντωνάκου β, Ε. Πατσιατζή α,α. Μπούσης α, Ν. Κυρατζής

Διαβάστε περισσότερα

Τ, Κ Η 2 Ο(g) CΟ(g) CO 2 (g) Λύση Για τη συγκεκριμένη αντίδραση στους 1300 Κ έχουμε:

Τ, Κ Η 2 Ο(g) CΟ(g) CO 2 (g) Λύση Για τη συγκεκριμένη αντίδραση στους 1300 Κ έχουμε: ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5-6 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση Η αντίδραση CO(g) + H O(g) CO (g) + H (g) γίνεται σε θερμοκρασία 3 Κ. Να υπολογιστεί το κλάσμα των ατμών του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία, εισάγονται κάποιες ποσότητες των αερίων Η 2(g) και Ι 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ Μ. Δόρτσιου, Ι. Κατσούναρος, Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

F el = z k e 0 (3) F f = f k v k (4) F tot = z k e 0 x f kv k (5)

F el = z k e 0 (3) F f = f k v k (4) F tot = z k e 0 x f kv k (5) Κίνηση των ιόντων υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου Αντώνης Καραντώνης 15 Μαρτίου 2011 1 Σκοπός της άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι ο προσδιορισμός της οριακής ταχύτητας των ιόντων υπό την επίδραση ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ζαμπετάκης, Α. Μπόλμπου, Γ. Γούλα, Μ. Κονσολάκης, Ι. Γεντεκάκης*

Ε. Ζαμπετάκης, Α. Μπόλμπου, Γ. Γούλα, Μ. Κονσολάκης, Ι. Γεντεκάκης* H ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ CO ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η 2 ΣΕ ΜΟΝΟ- Η ΔΙ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Pt: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Η/ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Ε. Ζαμπετάκης, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η πυκνότητα του νερού σε θερμοκρασία 4 C και ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) είναι ίση με 1g/mL.

Η πυκνότητα του νερού σε θερμοκρασία 4 C και ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) είναι ίση με 1g/mL. Πυκνότητα Πυκνότητα ορίζεται το φυσικό μέγεθος που δίνεται από το πηλίκο της μάζας του σώματος προς τον αντίστοιχο όγκο που καταλαμβάνει σε σταθερές συνθήκες πίεσης (όταν πρόκειται για αέριο). Ο Συμβολισμός,

Διαβάστε περισσότερα

[Fe(CN) 6 ] 3 + e [Fe(CN) 6 ] 4

[Fe(CN) 6 ] 3 + e [Fe(CN) 6 ] 4 Μελέτη μίας αντιστρεπτής ηλεκτροχημικής αντίδρασης με την τεχνική της κυκλικής βολταμμετρίας Αντώνης Καραντώνης και Δήμητρα Γεωργιάδου 1 Σκοπός της άσκησης Η κυκλική βολταμμετρία αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (PEM): ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (PEM): ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (PEM): ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Ν. Στρατάκη 1, Α. Παγκαλίδου 1, Κ. Μ. Παπαζήση 1, Δ. Τσιπλακίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Παυλάτου, 2017 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Ε. Παυλάτου, 2017 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 1 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 2 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Βασικές έννοιες Στοιχειομετρία-Στοιχειομετρικοί συντελεστές-στοιχειομετρική αναλογία Περιοριστικό αντιδρών Αντιδρών σε περίσσεια Μετατροπή (κλάσμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) H 298

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) H 298 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 4-5 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση Από τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί και δεχόμενοι ότι όλα τα αέρια είναι ιδανικά, να υπολογίσετε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α 71 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Οι μάζες των ατόμων και των μορίων είναι πολύ μικρές και δεν ενδείκνυται για τον υπολογισμό τους η χρήση των συνηθισμένων μονάδων μάζας ( Kg ή g ) γιατί προκύπτουν αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α (Στο θέμα Α να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές με το γράμμα Σ ή ως λανθασμένες με το γράμμα Λ, χωρίς αιτιολόγηση.) A1. Δύο σώματα Κ και Λ εκτοξεύονται οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού EΘNIKO ΜEΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαστηριακές Ασκήσεις Διδάσκων: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Στην αέρια φυσική κατάσταση όλες οι καθαρές ουσίες ακολουθούν μια παρόμοια συμπεριφορά. Δηλαδή, εάν παρατηρηθεί ο μοριακός τους όγκος στους 0 ο C και 1 ατμ., 1 mol του κάθε αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΕ22 (ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ) 2 ο Μέρος: ΑΣΚΗΣΕΙΣ (75 %) Διάρκεια: 3 ώρες και 45 λεπτά ( ) Α. Χημική Θερμοδυναμική

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΕ22 (ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ) 2 ο Μέρος: ΑΣΚΗΣΕΙΣ (75 %) Διάρκεια: 3 ώρες και 45 λεπτά ( ) Α. Χημική Θερμοδυναμική ΘΕΜΑ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΕ22 (ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ) 2 ο Μέρος: ΑΣΚΗΣΕΙΣ (75 %) Διάρκεια: 3 ώρες και 45 λεπτά (15.15 19.00) Α. Χημική Θερμοδυναμική Υπολογίστε την πρότυπη ελεύθερη ενέργεια Gibbs και τη σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών Τοπικός διαγωνισμός στη Φυσική και Χημεία Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών Τοπικός διαγωνισμός στη Φυσική και Χημεία Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2012-13 Τοπικός διαγωνισμός στη Φυσική και Χημεία 08-12-2012 Σχολείο: Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2)

Διαβάστε περισσότερα

[6] Να επαληθευθεί η εξίσωση του Euler για (i) ιδανικό αέριο, (ii) πραγματικό αέριο

[6] Να επαληθευθεί η εξίσωση του Euler για (i) ιδανικό αέριο, (ii) πραγματικό αέριο [1] Να βρεθεί ο αριθμός των ατόμων του αέρα σε ένα κυβικό μικρόμετρο (κανονικές συνθήκες και ιδανική συμπεριφορά) (Τ=300 Κ και P= 1 atm) (1atm=1.01x10 5 Ν/m =1.01x10 5 Pa). [] Να υπολογισθεί η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1. Βασικά μεγέθη και μονάδες αυτών που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε Ισορροπία φάσεων, εξίσωση Clauiu-Clapeyron Θέμα ασκήσεως Προσρόφηση ουσίας από αραιά διαλύματα. Προσδιορισμός ισόθερμων

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογισμοί με Χημικούς Τύπους και Εξισώσεις

3. Υπολογισμοί με Χημικούς Τύπους και Εξισώσεις 3. Υπολογισμοί με Χημικούς Τύπους και Εξισώσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Μοριακή μάζα και τυπική μάζα μιας ουσίας Η έννοια του mole Εκατοστιαία περιεκτικότητα από το χημικό τύπο Στοιχειακή ανάλυση: Εκατοστιαία περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά χαρακτηριστικά του ενεργού κέντρου των ενζύμων

Μερικά χαρακτηριστικά του ενεργού κέντρου των ενζύμων Μερικά χαρακτηριστικά του ενεργού κέντρου των ενζύμων Το ενεργό κέντρο καταλαμβάνει σχετικά μικρό τμήμα του ολικού όγκου του ενζύμου Το ενεργό κέντρο είναι μια τρισδιάστατη ολότητα Η ειδικότητα δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ. 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών. 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ. 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών. 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών Τεχνικές Εμποτισμού Ξηρός Εμποτισμός Υγρός Εμποτισμός Απλός Εμποτισμός Εναπόθεση - Καθίζηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τελική Εξέταση ΦΥΕ22 ΒΑΡΥΤΗΤΑ: 30%

Ακαδημαϊκό έτος ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τελική Εξέταση ΦΥΕ22 ΒΑΡΥΤΗΤΑ: 30% Ακαδημαϊκό έτος 03-04 7.06.04 ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τελική Εξέταση ΦΥΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ: 30% ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ώρα (4:00-5:00) Α. Χημική Θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α. Καραντώνης, Δ. Κουτσαύτης, Ν. Κουλουμπή Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα