13SYMV SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13SYMV SYMV"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΝ ΝΗΣΝ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΠΑΙΚΗ ΕΝΣΗ 13SYMV SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «Σύβουλος Υποστήριξης ΕΑ ΠΙΝ για τη διαόρφωση της Περιφερειακής Πολιτικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» » Στην Κέρκυρα σήερα, 17/7/2013, οι παρακάτω συβαλλόενοι: 1. αφενός εν το Ελληνικό $ηόσιο, και εν προκειένω η ΕΝ$ΙΑΜΕΣΗ $ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙ0Ν ΝΗΣ0Ν, που εδρεύει στις Αλυκές Ποταού Κέρκυρας και εκπροσωπείται νόια από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ Σπυρίδωνα Σπύρου, καλούενο στο εξής και χάριν συντοίας «Εργοδότης» 2. αφετέρου δε η ΑΝΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΝ LOGOTECH A.E. που εδρεύει στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 220 ; Χαλάνδρι, ε ΑΦΜ , $ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝ0Ν, και εκπροσωπείται νόια από τον $ρ Πολύβιο Κρίτσαλη, η οποία στο εξής και χάριν συντοίας θα αποκαλείται «Ανάδοχος», Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «$ιαχείριση, έλεγχος και εφαρογή αναπτυξιακών παρεβάσεων για την προγραατική περίοδο » (ΦΕΚ 267 Α/03;12;07), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ε αριθ. 9769/ΕΥΣ1123/08 (ΦΕΚ 468/Β/18;3;2008) «Τροποποίηση της υπ αριθ /Γ ΚΠΣ/286 ΚΥΑ/8;12;2000 (ΦΕΚ 1501/τ.Β /8; 12;2000) ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων». Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ ε αριθό Ε (2007) 5441/05;11;2007, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «$υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007;2013». Το υπ αριθ. 4/2002 Προεδρικό $ιάταγα (ΦΕΚ 3 Α/14;01;02) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», τον υπ αριθ. 953/ Οδηγό $ιαδικασιών και Επιλέξιων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΚΠΣ του Υπουργείου Εθνικής Οικονοίας, όπως ισχύει, και την υπ αριθ /ΕΥΣ 5671/ εγκύκλιο του Υπ. Οικονοίας και Οικονοικών για την εξειδίκευση της. Την υπ αρ /ΕΥΣ/1749/27;3;2008 (ΦΕΚ 540/Β/27;3;2008) απόφαση του Υπουργού Οικονοίας και Οικονοικών για το Σύστηα $ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό $ιαδικασιών $ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηατοδοτούενων Πράξεων του ΥΠΟΙΑΝ. 1

2 Την υπ αρ /ΕΥΣΣΑΠ/3628/12;11;2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26;11;2010) υπουργική απόφαση ε θέα «Καθορισός των στοιχείων των προγραάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους». Την υπ αρ / ΕΥΣΣΑΑΠ 983/13;5;2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ε την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραα ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρογής της Ενδιάεσης $ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, έτους 2011, όπως τροποποιήθηκε ε την υπ αρ / ΕΥΣΣΑΑΠ 2929/16;12;2011 όοια απόφαση. Την υπ αρ. 2495/14;12;2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συετοχής στον κατάλογο Την υπ αρ. 183/20;1;2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για τη δηιουργία καταλόγου προηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης του άρθρου 11 του π.δ. 4/2002 από την Ενδιάεση $ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/$ΕΠΙΝ 2007;2013, σύφωνα ε τις διατάξεις των άρθρων 5,6 και 7 της υπ αρ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12;11;2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26;11;2010) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί ε τις υπ αρ. 632/5;3;2012, 1000/12;4;2012, 1175/16;5;2012, 1667/12;7;2012 και 1690/16;7;2012 αποφάσεις. Την υπ αρ. 183/20;1;2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για τη δηιουργία καταλόγου προηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης του άρθρου 11 του π.δ. 4/2002 από την Ενδιάεση $ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/$ΕΠΙΝ 2007;2013, σύφωνα ε τις διατάξεις των άρθρων 5,6 και 7 της υπ αρ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12;11;2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26;11;2010) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί ε τις υπ αρ. 632/5;3;2012, 1000/12;4;2012, 1175/16;5;2012, 1667/12;7;2012, 1690/16;7;2012 και 1851/3;8;2012 αποφάσεις. Την υπ αρ. 1255/21;6;2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων γιά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύβασης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Σύβουλος Υποστήριξης Ε$Α ΠΙΝ για τη διαόρφωση της Περιφερειακής Πολιτικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» Την υπ αρ. 1418/8;7;2013 απόφαση για την ανάθεση σύβασης παροχής υπηρεσιών ε αντικείενο «Σύβουλος Υποστήριξης Ε$Α ΠΙΝ για τη διαόρφωση της Περιφερειακής Πολιτικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» » Το υπ αρ. πρωτ. 1431/12;7;2013 έγγραφο της Ε$Α ΠΙΝ για τη διατύπωση σύφωνης γνώης για τη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύβασης. Τα ζητηθέντα δικαιολογητικά που απέστειλε ο Ανάδοχος ε το υπ αρ. εισ. πρωτ. 1484/17;07;2013 έγγραφό του στην Αναθέτουσα Αρχή συβάλλονται, συφωνούν και συνοολογούν αοιβαία τα εξής: 2

3 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα σύβαση ο Ανάδοχος αναλαβάνει την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Ενδιάεσης $ιαχειριστικής Αρχής στην επεξεργασία και στην εκπόνηση της «Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ)», στο πλαίσιο της νέας Προγραατικής Περιόδου Μεθοδολογική προσέγγιση Η εθοδολογία η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί περιλαβάνει 4 πακέτα εργασίας (ΠΕ), τα οποία περιγράφονται στη συνέχ εια. ΠΕ 1: Υποστήριξη της λειτουργίας του δικτύου «έξυπνης εξειδίκευσης» Ο Σύβουλος θα συνεισφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας του $ικτύου ε την κινητοποίηση και συετοχή των ελών του στο σχεδιασό της περιφερειακής στρατηγικής, τη διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τα έλη του $ικτύου, την επεξεργασία και κωδικοποίηση των προτάσεων, καθώς και ε την παροχή γραατειακής υποστήριξης κατά τις συνεδριάσεις. Η εργασία εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της σύβασης. ΠΕ 2: Προσδιορισός των προτεραιοτήτων Βήα 1 : Ανάλυση των δυνατοτήτων της περιφέρειας για διαφοροποίηση βασισένη στην καινοτοία Η ανάλυση των δυνατοτήτων θα βασιστεί σε: Αξιοποίηση των εργασιών του δικτύου καινοτοίας: ενδεικτικά αναφέρονται η αξιοποίηση των ερωτηατολογίων που έχει συγκεντρώσει το $ίκτυο και τα πρακτικά των συναντήσεών του. Καταρχήν εντοπισός κλάδων/πεδίων ε συγκριτικό πλεονέκτηα: ε βάση δευτερογενή στοιχεία (επιέρους ελέτες και έρευνες), καθώς και διαθέσια στατιστικά και άλλα στοιχεία σχετικά ε τη διάρθρωση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας και τις τάσεις που αναπτύσσονται, την υφιστάενη κατάσταση σχετικά ε τους επιέρους τοείς πολιτικής που επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτοία, περιβάλλον, τεχνικές και κοινωνικές υποδοές κ.ο.κ.), θα γίνει εντοπισός των κλάδων/πεδίων στους οποίους δυνητικά η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πορεί ρεαλιστικά να ελπίζει ότι θα πρωταγωνιστεί. Ανάλυση SWOT: η οποία θα αναδείξει τα ισχυρά σηεία και τις αδυναίες του περιφερειακού συστήατος καινοτοίας, τις περιοχές που είναι καθοριστικές για την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονοίας, τις δυναικές περιοχές που το περιφερειακό σύστηα έχει συσσωρεύσει υψηλής ποιότητας δυναικό, τις περιοχές που αναένεται να διαδραατίσουν σηαντικό ρόλο στο έλλον. Βήα 2 : Προσδιορισός του αναπτυξιακού οράατος της Περιφέρειας Ο προσδιορισός του αναπτυξιακού «Οράατος» της Περιφέρειας αποτελεί κυρίως αροδιότητα της Περιφέρειας και έχει αποτυπωθεί ήδη στα σχετικά κείενα της 3

4 Περιφέρειας. Ο ανάδοχος θα συβάλει έτσι ώστε το γενικότερο αναπτυξιακό όραα να εταφραστεί και σε όραα της ΠΣΕΕ. Βήα 3: Προσδιορισός προτεραιοτήτων και δηιουργία σεναρίων ανάπτυξης. Τα παραπάνω θα βασιστούν σε: Ευρεία διαβούλευση ε την ακαδηαϊκή/ερευνητική και την επιχειρηατική κοινότητα: ε βάση τα συπεράσατα της SWOT ANALYSIS και της έρευνας για τον κατ αρχήν εντοπισό κλάδων/πεδίων ε συγκριτικό για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πλεονέκτηα, ο Σύβουλος θα αναπτύξει πρωτοβουλίες ευρείας, επιτόπιας διαβούλευσης ε την ακαδηαϊκή/ερευνητική και την επιχειρηατική κοινότητα, καθώς και φορείς του $ηόσιου Τοέα προκειένου, προκειένου να εξεταστούν οι τρόποι διασύνδεσης, αφενός των αναγκών ; προτεραιοτήτων των παραγωγικών και διοικητικών φορέων της Περιφέρειας και αφετέρου των τεχνολογικών, ερευνητικών, υποστηρικτικών δυνατοτήτων που διαθέτουν οι ακαδηαϊκοί/ερευνητικοί φορείς της. Η ενέργεια αυτή περιλαβάνει: ;δηιουργία καταλόγου ανά Περιφερειακή Ενότητα, ακαδηαϊκών/ερευνητικών φορέων, φορέων εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εονωένων επιχειρήσεων, καθώς και ονάδων του $ηόσιου Τοέα που θα συετέχουν στη διαβούλευση, ;κατάρτιση και αποστολή Ερωτηατολογίου / φακέλου που θα διανεηθεί στους παραπάνω φορείς της Περιφέρειας, ;οργάνωση επιτόπιων συναντήσεων εργασίες σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, ε εκπροσώπους φορέων (παραγωγικών, ερευνητικών, δηόσιων), αλλά και ε οάδες επιχειρήσεων. ;αξιολόγηση απαντήσεων και προτάσεων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ευρείας διαβούλευσης και οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας, σε τοείς και πεδία παρέβασης. Σενάρια στρατηγικής: ε βάση τα όλα παραπάνω θα αναπτυχθούν ευρεία σενάρια στρατηγικής, η επιλογή των οποίων θα βασιστεί στις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας (βλέπε προσφορά αναδόχου). Οι δυνατές επιλογές στρατηγικής εξαρτώνται από την ύπαρξη κρίσιης παραγωγικής άζας στην περιφέρεια και από τις συσσωρευένες ικανότητες σε σχέση ε την καινοτοία και την τεχνολογική ανάπτυξη. ΠΕ 3: Σχεδιασός θεατικών στόχων και δράσεων Βήα 4 E Χαρτογράφηση δικτύων Με βάση τα προηγηθέντα και κυρίως τα αποτελέσατα της ευρείας διαβούλευσης, ο Σύβουλος θα υποστηρίξει διαδικασίες στοχευένης επικοινωνίας και διαβούλευσης ε τα έλη του $ικτύου και εονωένους εκπροσώπους της ακαδηαϊκής και επιχειρηατικής κοινότητας ε σκοπό τη «χαρτογράφηση» των δυνατοτήτων ανάπτυξης δικτύων σε τοείς που αποτελούν πλεονέκτηα για την ΠΙΝ. Βήα 5 «Προσδιορισός ίγατος πολιτικής, οδικού χάρτη και προγράατος δράσης» της ΠΣΕΕ. Με βάση την επιλογή των τοέων και πεδίων παρέβασης, του σεναρίου (σεναρίων) στρατηγικής και των αποτελεσάτων των διαβουλεύσεων, θα διαορφωθεί το: 4

5 Αναλυτικό Σχέδιο ράσεων Η παρουσίαση κάθε προτεινόενης $ράσης θα περιλαβάνει τα εξής : Σκοπό Στόχο, Χρηατοδοτική βαρύτητα, Συνοπτική περιγραφή, Ενδεικτικούς Τελικούς $ικαιούχους, 0φελούενους, Αναενόενα αποτελέσατα, $είκτες. Οι προτεινόενες δράσεις θα τεκηριωθούν ως προς τη συνάφειά τους ε τη στρατηγική, την επιλεξιότητα και την εφαροσιότητά τους ε βάση και την εξέλιξη του γενικότερου σχεδιασού του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Τα παραπάνω θα οδηγήσουν στην εκπόνηση της «Περιφερειακής στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση των Ιονίων Νήσων». ΠΕ 4: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ΕΑ Ο Σύβουλος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξής στην Ε$Α ΠΙΝ κατά τη διάρκεια διαβούλευσης ε τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές και ανάλογα ε τις ανάγκες που θα προκύψουν. Η εργασία εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της σύβασης. ΑΡΘΡΟ 2: ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΟΤΕΑ Από την υλοποίηση του έργου προβλέπονται τα παρακάτω Παραδοτέα: Π1. Πλήρης αναφορά ε τον εντοπισό των τοέων, κλάδων και πεδίων που αποτελούν (εν δυνάει) συγκριτικό πλεονέκτηα και προτεραιότητα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την «έξυπνη εξειδίκευση» (έως 6/9/2013). Π2. Έκθεση αποτελεσάτων ευρείας διαβούλευσης (έως 6/9/2013). Π3. Έκθεση αποτελεσάτων στοχευένης διαβούλευσης για τη χαρτογράφηση των δικτύων (έως 30/9/2013) Π4. Σχέδιο «Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης», (έως 30/9/2013) ε αναφορά σε: ;ανάλυση του περιφερειακού πλαισίου και των δυνατοτήτων για την καινοτοία της περιφερειακής οικονοίας, ;επεξεργασία ενός καθολικού και διακριτού οράατος για το έλλον Περιφέρειας, ; τοεακές και κλαδικές προτεραιότητες, όπου η Περιφέρεια και οι επιέρους χωρικές της ενότητες πορούν ρεαλιστικά να ελπίζουν ότι θα πρωταγωνιστούν. ;εκπόνηση αναλυτικού Σχεδίου $ράσης, που θα αποτυπώνει και καταγράφει όλους τους κανόνες, τις δράσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται Π5. Τελικό κείενο «Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» (έως 31/10/2013). Το κείενο θα είναι προσαροσένο στις απαιτήσεις του Οδηγού Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και άλλων οδηγιών που ενδεχοένως θα προκύψουν. Π6. Έκθεση ε αναφορά στην υποστήριξη των εργασιών του $ικτύου «Έξυπνης Εξειδίκευσης» καθώς και της Ε$Α (ΠΕ 1 και ΠΕ 2) (έως 31/10/2013). της 5

6 ΑΡΘΡΟ 3: ΟΜΑΑ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος θα συστήσει Οάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής στελέχη: 1. Στρογγυλόπουλος Γεώργιος, Χηικός Μηχανικός, υπεύθυνος οάδας έργου. 2. Καρτάλος Οδυσσέας, Μηχανολόγος Μηχανικός ; Dr Χηικός Μηχανικός, 3. Κρίτσαλης Πολύβιος, Μηχανικός Μεταλλείων ; Μεταλλουργός 4. Μαρούλης Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός 5. Μαχίκα Χαρά, Οικονοολόγος 6. Νόβακ Ζωή, Μηχανικός Περιβάλλοντος & Περιφερειολόγος Τυχόν αντικατάσταση ενός ή όλων των παραπάνω πορεί να γίνει όνο ετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου και σύφωνη γνώη του Εργοδότη ετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Ο Ανάδοχος έλαβε γνώση όλων των εγγράφων, κανονισών, νόων και όρων που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, είναι δε ενήερος των λεπτοερειών, ιδιοορφιών, χρονικών περιορισών του Εργοδότη, ως και των τοπικών συνθηκών για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος αναλαβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύφωνα ε τα οριζόενα στην παρούσα, στην απόφαση ανάθεσης σύβασης και στην προσφορά της εταιρείας. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροένου στην προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούενη επειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύα συνεργασίας κατά τις επαφές τους ε τις αρόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Εργοδότη ή των εκάστοτε υποδεικνυοένων από αυτόν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση έλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση ε άλλο πρόσωπο, ανάλογης επειρίας και προσόντων. Ο Εργοδότης σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναία συγκεκριένων στελεχών της Οάδας Έργου να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόενο ρόλο τους, δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη, ανάλογης επειρίας και προσόντων, που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή των στελεχών της Οάδας Έργου θα τελεί υπό την έγκριση του Εργοδότη, κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠΕ του έργου. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύβαση και το Νόο και σε σχέση ε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από την Οάδα Έργου, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση ε την παρούσα Σύβαση. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί ε επιέλεια και φροντίδα, ώστε να εποδίζει πράξεις ή παραλήψεις, που θα πορούσαν να έχουν αποτέλεσα αντίθετο ε το συφέρον του Εργοδότη. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αροδιότητες, και ευθύνες, που απορρέουν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΟΤΗ Ο Εργοδότης αναλαβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιο πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιο για την εκτέλεση του Έργου. 6

7 Ο Εργοδότης υποχρεούται επίσης να απαντήσει εγγράφως στα κοινοποιούενα ερωτήατα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ όλη τη διάρκεια της σύβασης από τον Εργοδότη, από τον οποίο καθοδηγείται και λαβάνει οδηγίες, έσω της αρόδιας 3ελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συορφώνεται ε τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι : Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από τον Ανάδοχο, προκειένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συφωνηθέν τίηα. Τα παραδοτέα παραλαβάνονται από την Επιτροπή, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) ηερών από την ηεροηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συορφωθεί ε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) ηερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωένα και συπληρωένα. Η Επιτροπή, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναίες ή ετά το πέρας της ανωτέρω προθεσίας και εφ όσον έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναίες, υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή κάθε Παραδοτέου, συντάσσοντας το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν συορφωθεί ε τις συβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής εντός του ανωτέρω αποκλειστικά τασσόενου χρονικού διαστήατος των δέκα (10) ηερών, ε όνη την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσίας εκ έρους του Αναδόχου, η Επιτροπή δικαιούται να συντάξει Πρακτικό η Παραλαβής, αναφέροντας λεπτοερώς τους λόγους της η παραλαβής. Το Πρακτικό η Παραλαβής αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρογή των άρθρων 9 και 16 της παρούσας σύβασης από τον Εργοδότη. Σε κάθε Πρακτικό, η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει το εκπρόθεσο ή η της παράδοσης έκαστου των Παραδοτέων. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει στον Εργοδότη όλα τα Πρακτικά σε 3 πρωτότυπα, αέσως ετά την σύνταξή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου ε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Εργοδότης δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύφωνα ε τα προβλεπόενα στο άρθρο 32 του π.δ. 118/2007, εφαροζόενου αναλογικά. Ο συβατικός χρόνος παράδοσης ενός παραδοτέου ή του έργου πορεί ε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτηα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συβατικού χρόνου ή και χωρίς προηγούενο αίτηα του Αναδόχου, στην περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειενική αδυναία επρόθεσης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα του Εργοδότη. Μετά τη λήξη του συβατικού χρόνου παράδοσης, το έργο δεν παραλαβάνεται από την Επιτροπή, έχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά ε την αιτηθείσα παράταση. 7

8 ΑΡΘΡΟ 7: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΟΧΟΥEΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΜΗΣ Η αοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά ,00 ευρώ. Με την υπογραφή της σύβασης, ο Ανάδοχος του έργου δικαιούται προκαταβολής ίσης ε το 30% του συβατικού τιήατος, χωρίς ΦΠΑ, ε την προσκόιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, ήτοι ποσό ευρώ. Με την παραλαβή των Παραδοτέων Π1, Π2, Π3 και Π4, καταβάλλεται στον Ανάδοχο πέραν της παραπάνω προκαταβολής ποσοστό 50% του συβατικού τιήατος ε ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσό ευρώ. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής επιστρέφεται στον Ανάδοχο ετά την παραλαβή των Παραδοτέων Π1, Π2, Π3 και Π4. Με την παραλαβή των Παραδοτέων Π5 και Π6 και την οριστική παραλαβή του έργου, η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην εξόφληση του αναδόχου, ήτοι του καταβάλει το υπόλοιπο του συβατικού τιήατος, ποσού ευρώ. Στο ανωτέρω συνολικό ποσό περιλαβάνονται η αοιβή του Αναδόχου και των ανωτέρω συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριένη περίπτωση έξοδά του, συπεριλαβανοένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του $ηοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται ε κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά για την οποία σύφωνα ε τον νόο είναι υπόχρεος, ποσού ανάλογου ε το ποσό που εισπράττει. Ρητά δε συφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αοιβής του και ότι τυχόν υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι των παραπάνω ή έναντι τρίτων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών δεν δηιουργούν καιά υποχρέωση στον Εργοδότη. Ρητά συφωνείται ότι δεν προβλέπεται ουδεία τιαριθική αναπροσαρογή της αοιβής. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη του πληρωτέου ποσού υποχρεούται να εκδίδει το προβλεπόενο κατά τον ΚΒΣ νόιο παραστατικό προς την Ενδιάεση $ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. Ο Ανάδοχος συφωνεί ότι οι παραπάνω προθεσίες θα αναστέλλονται καθ όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. Η καταβολή της αοιβής γίνεται από τον υπόλογο του Εργοδότη στον Ανάδοχο. Κάθε πληρωή υπόκειται στις νόιες κρατήσεις. Τέλος συφωνείται ότι ο Ανάδοχος προκειένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό κάθε δόσης, οφείλει να προσκοίσει τα προβλεπόενα παραστατικά του ΚΒΣ, νοιοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, καθώς και πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηερότητας (εφόσον έχουν λήξει τα προσκοιζόενα κάθε φορά). 8

9 ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύβασης, ο Ανάδοχος προσκόισε σήερα την υπ αριθ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ενιαίου Ταείου Ανεξάρτητα Απασχολούενων Τοέα Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών $ηοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α.;ΤΣΜΕ$Ε) η οποία ανέρχεται στο ποσό ίσο προς το 10% της συβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού 5.900,00, ε λήξη στις 15/ Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, ετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύβασης, ήτοι ετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και των δύο (2) ερών της παρούσας. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και πορεί να ζητηθεί η ερική ή ολική κατάπτωσή της από τον Εργοδότη σε περίπτωση η συόρφωσης του Αναδόχου ε τις υποδείξεις της ανωτέρω Επιτροπής ή λόγω καταγγελίας της σύβασης. ΑΡΘΡΟ 9: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣE ΕΚΠΤΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΟΧΟΥ Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύβασης, της οποίας συφωνείται εταξύ των ερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο Εργοδότης δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηίας του. Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί, ε αποκλειστική υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσία περάτωσης του έργου ή οποιοδήποτε τηατική προθεσία υποβολής παραδοτέων άνω των δέκα (10) ηερών και έχρι τριάντα (30) ηερολογιακές ηέρες, πορεί να επιβάλλεται ισόποση ποινική ρήτρα έως το 10% του συβατικού τιήατος. Για υπέρβαση της προθεσίας υποβολής παραδοτέων του Έργου εγαλύτερη των τριάντα (30) ηερολογιακών ηερών, εφαρόζονται τα κατωτέρω στο άρθρο 16 της παρούσης αναφερόενα Η ποινική ρήτρα πορεί να εισπραχθεί είτε ε παρακράτηση από την αοιβή του Αναδόχου ή / και ε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύβαση ή δεν του επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όταν: α. Το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε ε ευθύνη του Εργοδότη β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάττει το απόρρητο των στοιχείων που λαβάνει γνώση ε την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύβασης. ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΧΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΝ ΙΚΑΙΜΑΤΝ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ην εκχωρήσει, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύβασης, τα απορρέοντα από την παρούσα σύβαση εισπρακτέα οικονοικά δικαιώατά του σε οποιαδήποτε φυσικό ή νοικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούενη έγγραφη συναίνεση του Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 12: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΜΑΤΑ Ο Ανάδοχος για απεριόριστο χρόνο δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε χρήση των παραδοτέων συπεριλαβανοένης και της δηοσίευσης στο όνοά του. Αντίθετα ο 9

10 Εργοδότης, για λογαριασό του οποίου ενεργεί ο Ανάδοχος, δικαιούται για απεριόριστο χρόνο να κάνει οποιαδήποτε χρήση των παραδοτέων του έργου, διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά δικαιώατα του Αναδόχου, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν. 2121/1993 «Περί Πνευατικής ιδιοκτησίας». ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκατασταθεί από οιοδήποτε φυσικό ή νοικό πρόσωπο, στη θέση του, για την υλοποίηση της ανατεθείσας σε αυτόν και περιγραφείσας στην παρούσα σύβαση παροχής υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΤΕΡΑ ΒΙΑ Εάν από λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχουν κριθεί ως τέτοιοι από την νοολογία, καταστεί αδύνατη η παροχή ή η χρησιοποίηση των υπηρεσιών, που αναφέρονται στην παρούσα σύβαση, κανένα από τα συβαλλόενα έρη δεν ευθύνεται απέναντι στο άλλο. ΑΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗEΜΕΤΑΒΟΛΗEΣΥΜΠΛΗΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Εργοδότης δικαιούται να τροποποιήσει ονοερώς την σύβαση, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο για την συόρφωση του σε τυχόν αλλαγές της νοοθεσίας που τον διέπει. Κάθε τυχόν άλλη τροποποίηση, εταβολή ή συπλήρωση των όρων της παρούσας θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και όνον εγγράφως, ετά από συφωνία των ερών, αποκλειοένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού έσου, ως και αυτού του όρκου. Η τυχόν η έγκαιρη ενάσκηση από τον Εργοδότη οποιουδήποτε δικαιώατός του δεν σηαίνει ποτέ παραίτηση από αυτό. ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει ονοερώς και αζηίως γι αυτόν την παρούσα σύβαση, χωρίς την τήρηση προθεσίας ε απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, σε περίπτωση, κατά την οποία ο Ανάδοχος: α. Παραβεί τις υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τα άρθρα 1;3 της παρούσας. β. Παραβιάσει οποιονδήποτε άλλο όρο της παρούσας και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός πέντε (5) εργασίων ηερών από την παραλαβή της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του Εργοδότη. Στις περιπτώσεις που ο Εργοδότης παραβιάσει οιοδήποτε όρο της παρούσας σύβασης και η παραβίαση αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της να αποκατασταθεί ή συντρέξει σπουδαίος λόγος για τον Εργοδότη ή γεγονός ανωτέρας βίας, η σύβαση λύεται ε την κοινοποίηση έγγραφης δήλωσης του Εργοδότη προς τον Ανάδοχο. Επίσης ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει ονοερώς και αζηίως γι αυτόν την παρούσα σύβαση, χωρίς την τήρηση προθεσίας ε απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύβασης, ο Ανάδοχος λυθεί, τεθεί είτε υπό ερική ή πλήρη δικαστική αντίληψη, είτε υπό ερική ή πλήρη δικαστική συπαράσταση, είτε υπό πτώχευση, είτε υπό εκκαθάριση, είτε υπό αναγκαστική διαχείριση των πιστωτών του. Η παρούσα σύβαση πορεί να λυθεί κατόπιν συφωνίας των συβαλλοένων ερών, και πριν το πέρας της χρονικής διάρκειάς της, ε έγγραφο νεώτερης χρονολογίας. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύβασης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηίωσης, παρά όνο την αοιβή του για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί όνο για το έχρι την λύση ή καταγγελία της σύβασης χρονικό διάστηα. 10

11 Σε περίπτωση αποδεδειγένης ζηίας του Εργοδότη, ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στον Εργοδότη την αοιβή που θα του έχει τυχόν καταβληθεί πλέον το ποσό από την κατάπτωση της κατατεθειένης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 17:ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΝ Η παρούσα σύβαση διέπεται από το Ελληνικό $ίκαιο και ειδικότερα από το Π.$. 4/2002 για εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, όπως ισχύει, καθώς και από την υπ αρ /ΕΥΣΣΑΠ/3628/12;11;2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26;11;2010) υπουργική απόφαση. Οι συβαλλόενοι καθιστούν ε το παρόν τα $ικαστήρια της Κέρκυρας αρόδια για την επίλυση οποιασδήποτε και κάθε διαφοράς προκύψει από τη σύβαση αυτή. Σε πίστωση των συφωνηθέντων συντάχθηκε η παρούσα σύβαση, και αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο έρη το περιεχόενό της, βεβαιώθηκε το περιεχόενό της, ονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε από τους συβαλλοένους σε τέσσερα (4) όοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) έλαβε έκαστος των συβαλλοένων. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΟΤΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ ΣΠΥΡΙΝ ΣΠΥΡΟΥ ρ. ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΡΙΤΣΑΛΗΣ 11

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΝΤΡ ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΠΗ ΕΠΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MATLAB Ποσού 7.735,47

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΡΙΘΜ. ΠΡ Τ. 230869/18122014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η εταξύ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) και της εταιρείας Grant Thornton, Ανώνυη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συβούλων Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/4/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΤ. 10875 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ 14SYMV002014166 2014-04-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Στην Αθήνα σήερα 4 η Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω συβαλλόενοι: αφενός η ανώνυη εταιρεία ε την επωνυία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΠΟ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Στην Αθήνα σήερα την 1 η Νοεβρίου 2013, εταξύ των κατωτέρω συβαλλοένων: αφενός της ανώνυης εταιρείας ε την επωνυία IN NEWS AΝΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ2Ν» για τις ανάγκες του Υποέργου: «Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και για την καταπολέηση της βίας στον άξονα 13SYMV001513575 2013-06-20 προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002547943 2015-01-29

15SYMV002547943 2015-01-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήερα 15 Σεπτεβρίου 2014 τα συβαλλόενα έρη: αφενός η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αγίου Νικολάου 48, ε ΑΦΜ 999327899,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 58/2014 «Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόων-συετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 2830 Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα 14SYMV002015220 2014-04-29 ΣΥΜΠΛΗΡ ΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ Ν ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ στο πλαίσιο του έργου A Sustainable Development Model

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 2014 εταξύ: INFORMATICS DEVELOPMEN ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 8260/2014 T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 14:45:32 EEST Reason: Location: Athens Στη Λιβαδειά σήερα, την 22του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΤΑ 04 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 690 ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 59/2014 «Προήθεια 14.500 τε. πετσετών για τις ανάγκες των ξένων δροέων, των εργαζοένων

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΟΜΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 13SYMV001622173 2013-09-17 ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.19 15:47:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 14SYMV002268984 2014-09-02 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Καλύβια σήερα 01/09/2014 οι παρακάτω συβαλλόενοι: 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.2/2015 Στην Αθήνα, σήερα την 9 η του ηνός Φεβρουαρίου ηέρα ευτέρα έτους 2015 και στο Κεντρικό Κατάστηα του Ταείου Παρακαταθηκών & ανείων, οδός Ακαδηίας 40, εταξύ αφενός του Χρήστου Μήτρεντσε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΕΥΡΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηατοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος : 29/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 17018 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14SYMV002218724 2014-08-04 ΣΥΜΒΑΣΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ. Π. & ΑΝΕΙΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 14SYMV002033968 2014-05-08

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήερα την 5 ηέρα του ηνός Νοεβρίου του έτους 2013, οι κάτωθι συβαλλόενοι: Αφενός 13SYMV001764547 2013-12-06 1. Το Εθνικό Ίδρυα Κωφών * ΕΙΚ, ε νόιο εκπρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

14SYMV Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 14SYMV001931322 2014-03-18 Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5964 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 14SYMV002024759 2014-05-05 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ για την εκπόνηση των παραδοτέων: 2.2.2 «Ενη&έρωση Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Εκπαιδευτικών» και

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΝ ΤΕΧΝΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΣ 1836 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.11 13:17:47 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 73ΧΒ46Ψ8ΝΖ-9Ν3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ 1 ΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΙΑΝΝΙΝΝ), ΓΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 14SYMV001975127 2014-04-08

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθός: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Ποσό (ε Φ.Π.Α.): 16.838,70 Προηθευτής: Είδος: 14SYMV002154694

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. Κ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡ. 62/2013 Ετήσια συντήρηση του πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο της /νσης Μεταφορών &

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 14SYMV002259644 2014-08-27 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Καλύβια σήερα 22 / 08 / 2014 οι παρακάτω συβαλλόενοι:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IV / ΕΛΛΑΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ : «Ανάπτυξη βιώσι$ων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου $ε στόχο την ολοκληρω$ένη διαχείριση των αγροτικών και βιο$ηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Κηφισιά, 30/12/2014 Αρ. πρωτ. 61448 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤ"Ν ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Α%ΑΜΕΣ ΤΟΥ %ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΑΝΑΟΧΟΣ : ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2.680.472,90

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΝ ΝΗΣΝ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΠΑΙΚΗ ΕΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΝ ΠΡΟΤΕΡΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Σ ΥΜ Β Α Σ Η

14SYMV Σ ΥΜ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ 14SYMV001901563 2014-03-05 Σ ΥΜ Β Α Σ Η Αριθός: 161/12022014/ALB Ποσό σύβασης (ε Φ.Π.Α.): 44.796,60 Προηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υποστήριξης προωθητικών ενεργειών του ΤΕΕ σχετικά με τις θέσεις του για το Ασφαλιστικό. Στην Αθήνα σήμερα, 01/04/2016, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Λάρισα, 05.07.2013 Αρ. Πρωτ. 3496 Πληρ.: Τηλ.: Fax: email: /νση: Τ.Κ.: Γαλάνης Β. 2413.505103 2410.287408 vgalanis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.10 13:50:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β2Α6ΩΕΕ-ΑΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΑΡ. ΠΡΤ. 29472/22122014 ΣΥΜΒΑΣΗ # 7.054,17 ΣΥΜΠ. ΤΟΥ Φ.Π.Α. # Στην Καβάλα σήερα 22122014 ηέρα ευτέρα οι κατωτέρω συβαλλόενοι : 1. Τσανάκα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 153/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ 14SYMV002043146 2014-05-13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΝ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ρωπός:24122014 Αρ. Πρωτ.:30777 ΑΑΜ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΠΟΥ ΑΠΟ 24122014 ΕΣ 2802 2015»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE

ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE Κερατσίνι : 10.. / 4.. / 2014 Αρ.Πρωτ. 29791 14SYMV002029227 2014-05-06 ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 22-100 Τρίπολη ΣΥΜΒΑΣΗ «Χρονικός προγραμματισμός και προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Προήθεια κλειστών κυκλωάτων παρακολούθησης για τα δηοτικά κοιητήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ, Προϋπολογισός: 47.994,60 ΕΥΡ 13PROC001733520 2013-11-22 Ηράκλειο, 19! 11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.»

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.» ΣΥΜΒΑΣΗ 25/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΝ ΘΕΡΜΙΚΝ ΚΑΜΕΡΝ ΜΙΚΡΗΣ ΓΝΙΑΣ ΘΕΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αθήνα, 09.04.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 74673 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 10200 Τηλέφωνο: 210 3893678,889 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.06 09:52:02 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Π α ρ ο χ ή Υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α ι Υ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΔΑ: ΩΩΧΚΓ-Ρ09 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ 14SYMV002265572 2014-09-01 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ποσού (9.960,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ: Η παρούσα προ ήθεια συγχρη ατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα είο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους έσω του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007 2013» / Π Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE  (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE www.tsmede.gr (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την 30/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α) Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Καστοριά, 18 12 2014 Αριθ. Πρωτ. 136015/8290 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 36.082,05 ΕΥΡ (συ"περιλα"βανο"ένου

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.21 15:20:29 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΟΠ46Ψ8ΒΓ-Δ49 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα06/04/2016 Αρ.Πρωτ. 9081 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ ποσού χιλίων πενήντα Ευρώ (1.050,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ηράκλειο, 4 εκε'βρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 121018/45608

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 22-100 Τρίπολη 13SYMV001772030 2013-12-10 ΣΥΜΒΑΣΗ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αρ. Πρωτ.: 96191/10122014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMΗΜΑ ΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΝ, ΑΛΣΝ ΚΑΙ ΦΥΤΡΙΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΗΜΟΣΙΝ ΣΥΜΒΑΣΕΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αναρτητέα στο Μητρώο & Διαύγεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ KAI ΘΡΑΚΗΣ 14SYMV001986661 2014-04-11 ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθός : 24 /2014 Στη Θεσσαλονίκη, σήερα 10 Απριλίου 2014, ηέρα Πέπτη, εταξύ αφενός του Υπουργείου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σητεία 20/02/2015 Αρ.Πρωτ.: 650 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 22-100 Τρίπολη 14SYMV002129892 2014-06-26 ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοσχάτο, 25/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 12858 ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Στο Μοσχάτο και στο η)οτικό Κατάστη)α ΜοσχάτουΤαύρου σή)ερα την 25

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 31542/12074/30-12-2013 14SYMV001819459 2014-01-07 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13SYMV001803380 2013-12-23 Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 22-100 Τρίπολη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (20-12-2013) ΣΥΜΒΑΣΗ «Έξυπνη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κοµοτηνή, 24/10/2013 Αριθ. Πρωτ.: 7947 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΪΑΡΙΟΥ Στρ. Καραϊσκάκη 138& Επαύλεως 12461 Χαϊδάρι Χαϊδάρι 19/05/2014 Αριθ. πρωτ.16186 14SYMV002065877 2014-05-23 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA12/237. EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας

EIOPA12/237. EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας 1 EIOPA12/237 EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας 20122014 2 Πίνακας περιεχοένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Ρυθιστικά καθήκοντα... 3 3. Εποπτικά καθήκοντα... 5 4. Προστασία των καταναλωτών και χρηατοοικονοική καινοτοία...

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. Κ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ------------------------ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στη Ρόδο σήερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε ΕΙΡΑΙ ΚΑΙ ΑΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14SYMV002234586 2014-08-11 Στη Ρόδο σήερα 11/

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ρωπός, 6 Αυγούστου 2014 ΔΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αριθ. Πρωτ.: 1058 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΝ ΣΤΑΘΜΝ ΔΗΜΟΥ ΡΠΟΥ 14SYMV002226694 2014-08-07 ΙΔΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΑ: ΒΙΙ6Γ Ψ7 Σύβαση Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης Σήερα στις 28 / 05 /2014 υπεγράφη Σύβαση Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης εταξύ του 14SYMV002073688 2014-05-28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Καβάλα 16-9-2013 Αρ. Πρωτ.: 23045 13SYMV001688917 2013-10-30 «Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Υποστήριξης του έργου: BSBEEP (Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan) του Πρόγραµµατος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, του έτους 2014, μεταξύ των: 14SYMV002287280 2014-09-12 Α. Tου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ της

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA(BoS(13/164 EL Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Διαβάστε περισσότερα