15SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15SYMV"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :52:02 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Π α ρ ο χ ή Υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α ι Υ λ ι κ ώ ν γ ι α τ η Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α & Σ υ ν τ ή ρ η σ η τ ο υ Σ υ σ τ ή α τ ο ς Κ ο ι ν ό χ ρ η σ τ ω ν Π ο δ η λ ά τ ω ν σ τ ο ν $ ή ο Μ ο σ χ ά τ ο υ % Τ α ύ ρ ο υ Στην Έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήου Μοσχάτου Ταύρου, Ξενοφώντος 4, Μοσχάτο, σήερα την 5 η του ηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηέρα Πέπτη, οι κάτωθι συβαλλόενοι: Α) Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ήου ΜοσχάτουΤαύρου Αττικής που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδ. Ξενοφώντος 4 (Α.Φ.Μ Ο.Υ. Μοσχάτου ), νοίως εκπροσωπούενη για την υπογραφή της παρούσης, δυνάει της υπ αριθ 1.16/21115 απόφασης του ιοικητικού Συβουλίου της, από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συβουλίου, κ. Παναγιώτη Χατζηαντωνίου, καλούενη εφεξής «ο Εργοδότης» και Β) Η εταιρεία περιορισένης ευθύνης ε την επωνυία «CYCLOPOLIS ΕΠΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤMΝ ΠΟΗΛΑΤMΝ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδ. Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου, Τ.Κ (Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας), νοίως εκπροσωπούενη από τον διαχειριστή της, κ. Χαράλαπο Σιακαντάρη (Α..Τ. ΑΗ ), καλούενη εφεξής «ο ιαχειριστής» συφώνησαν, συνοολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 1. Ο πρώτος των συβαλλοένων, λαβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων και 273 1, & 5 και του ν. 3463/06 «Κώδικας ήων και Κοινοτήτων», όπως σήερα ισχύει. Τις διατάξεις του Π 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων και προηθειών Οργανισών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ Α 11/1980). Την υπ αριθ. Π1/3305/2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ε την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 12 εδ. γ του Ν.2286/95. Τον Κανονισό Λειτουργίας Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στο ήο Μοσχάτου Ταυρου, που εγκρίθηκε ε την υπ αριθ. 188/ απόφαση του ηοτικού Συβουλίου. Την υπ αριθ. 11/ απόφαση του ηοτικού συβουλίου περί έγκρισης της υπ αριθ. 1.17/ απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά στη λήψη απόφασης τιολογιακής πολιτικής του αυτοατοποιηένου συστήατος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο ήο ΜοσχάτουΤαύρου. Την υπ αριθ. πρωτ. 187/ απόφαση του ηοτικού Συβουλίου περί ανάθεσης της λειτουργίας & συντήρησης του Συστήατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στο ήο Μοσχάτου Ταύρου.

2 Την προσφορά της επιχείρησης CYCLOPOLIS T ην απόφαση 1.16/21115 του ιοικητικού Συβουλίου της ΚΕΜΤ για τη δέσευση του ποσού στον ετήσιο προϋπολογισό έτους 2015 και την εξουσιοδότηση στον πρόεδρο να υπογράψει σχετική σύβαση ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στο δεύτερο των συβαλλοένων (καλούενο εφεξής «ο ιαχειριστής») την υπηρεσία λειτουργίας & συντήρησης του Συστήατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στο ήο Μοσχάτου Ταύρου, ε τους όρους που αναφέρονται στις υπ αριθ. 188/592013, και 11/ αποφάσεις του ηοτικού συβουλίου του ήου Μοσχάτου Ταύρου, στην προσφορά του ιαχειριστή και περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω: ΑΡΘΡΟ 1ο: Προοίιο Σε συνέχεια της υπ αριθ. πρωτ. 1293/ πρόσκλησης του Πράσινου Ταείου του ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεως στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθιση αστικών υποδοών, Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων» του χρηατοδοτικού προγράατος «Αστική Αναζωογόνηση », ο ήος Μοσχάτου Ταύρου, σε εκτέλεση της υπ αριθ. 184/2012 αποφάσεως του ηοτικού Συβουλίου, υπέβαλε, κατά τα προβλεπόενα στην ως άνω πρόσκληση, πρόταση για την χρηατοδότηση της Πράξης ε τίτλο: «Αυτοατοποιηένο Σύστηα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ήου Μοσχάτου Ταύρου», προϋπολογισού ,95, συνοδευόενη από Τεχνικό ελτίο Πράξης και τα απαιτούενα σχετικά έγγραφα (υπ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 1728/ ). Η υποβληθείσα πρόταση του ήου Μοσχάτου Ταύρου, καθώς επίσης και άλλων 112 ήων, εγκρίθηκε ε την από απόφαση του ιοικητικού Συβουλίου του Πράσινου Ταείου του ΥΠΕΚΑ, για συνολική δηόσια δαπάνη ύψους ,35, και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Σ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούενες ενέργειες, σύφωνα ε τον Οδηγό του Προγράατος «Αστική Αναζωογόνηση » και τον Οδηγό ιαχείρισης Προγραάτων του ΠΤ, προκειένου οι δικαιούχοι του προγράατος να προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριένων έργων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο κ. ήαρχος Μοσχάτου Ταύρου υπέγραψε το σύφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης, ενώ ε την υπ αριθ. πρωτ. 5336/ απόφαση του Πράσινου Ταείου του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η χρηατοδότηση του εν λόγω έργου. Παράλληλα, ετά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισού ε κριτήριο κατακύρωσης τη συφερότερη προσφορά, σύφωνα ε τις διατάξεις του άρθρ του ν. 3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ, για την προήθεια και εγκατάσταση αυτοατοποιηένου συστήατος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο ήο Μοσχάτου Ταύρου, την υπεγράφη εταξύ του ήου Μοσχάτου Ταύρου και της αναδόχου εταιρείας VCI Α.Ε., η υπ αριθ. πρωτ / σύβαση ε τους ειδικότερους περιγραφόενους σε αυτήν όρους. 2

3 Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ αριθ. πρωτ / συβάσεως, ο ήος Μοσχάτου Ταύρου έχει προηθευτεί εξήντα (60) ποδήλατα και έχει εγκαταστήσει πέντε (5) Σταθούς σε πέντε (5) διαφορετικά σηεία και συγκεκριένα, α) στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στο Μοσχάτο, β) στην Πλατεία του Οικοδοικού Τετραγώνου 16 στο Μοσχάτο γ) στον ΗΣΑΠ Μοσχάτου, δ) στην πλατεία Ατταλείας στον Ταύρο, και ε) στον ΗΣΑΠ Ταύρου. Σε β φάση είναι δυνατή η εγκατάσταση Σταθών και σε άλλα σηεία του ήου Μοσχάτου Ταύρου. Κάθε Σταθός περιλαβάνει κατά έσο όρο δέκα επτά (17) θέσεις υποδοχής / κλειδώατος ποδηλάτου και ένα ηλεκτρονικό κιόσκι, από το οποίο πραγατοποιείται η λειτουργία του συστήατος. Εκεί, κάθε Χρήστης συνδροητής, ετά την «ταυτοποίησή» του, πορεί να λαβάνει πληροφορίες για το Σύστηα (θέσεις Σταθών, διαθεσιότητα ποδηλάτων, οδηγίες χρήσης κ.λπ.), να παραλαβάνει ή να επιστρέφει ένα ποδήλατο, να ανανεώνει τη συνδροή του ή να γείζει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του. Μόνο οι εγγεγραένοι Χρήστες (συνδροητές) του Συστήατος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου, το οποίο και πορούν να έχουν στην κατοχή τους έως 24 συνεχόενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Η διάρκεια κάθε «ιαδροής» καθορίζει και το οφειλόενο τέλος χρήσης. Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε ε τις υπ αριθ. 188/ και 234/ αποφάσεις του ηοτικού Συβουλίου και αποτελεί αναπόσπαστο έρος της παρούσας σύβασης. Άρθρο 2ο : Αντικείενο ανατιθέενης υπηρεσίας. Αντικείενο της περιγραφόενης υπηρεσίας (η Υπηρεσία) αποτελούν οι πάσης φύσεως εργασίες και υλικά που απαιτούνται για την ορθή και χρηστική λειτουργία του Συστήατος και συγκεκριένα όσες απαιτούνται για την ανακατανοή των ποδηλάτων εταξύ των Σταθών, τη συντήρηση των ποδηλάτων, την ενηέρωση του ήου για την πρόοδο του Συστήατος, καθώς και την κατάθεση, κατά το τέλος της συβατικής περιόδου, προτάσεως αναφοράς για τα αποτελέσατα του Συστήατος και τυχόν απαιτούενων ενεργειών για τη βελτίωσή του. Η Υπηρεσία περιλαβάνει την προήθεια και αντικατάσταση αναλωσίων για τα Ποδήλατα. Με τον όρο αναλώσια εννοούνται πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για τη διατήρηση του στόλου των Ποδηλάτων στην κατάσταση, στην οποία θα παραδοθούν στη Cyclopolis (ιαχειριστής). Σε περίπτωση κλοπής ή βανδαλισού υλικών ή/και Ποδηλάτων, το κόστος αντικατάστασης δεν βαρύνει τον ιαχειριστή. Ο ιαχειριστής οφείλει να ενηερώσει τον Εργοδότη για τα κλεένα ή βανδαλισένα υλικά και να του υποβάλει τα σχετικά τεκήρια. Ο Εργοδότης θα δεσευθεί έναντι του ιαχειριστή ότι θα του διαθέτει πάντα τουλάχιστον 30 ποδήλατα. Η Υπηρεσία αφορά και στους πέντε (5) Σταθούς σε πέντε (5) διαφορετικά σηεία και συγκεκριένα, α) στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στο Μοσχάτο, β) στην Πλατεία του Οικοδοικού Τετραγώνου 16 στο Μοσχάτο γ) στον ΗΣΑΠ Μοσχάτου, δ) στην πλατεία Ατταλείας στον Ταύρο, και ε) στον ΗΣΑΠ Ταύρου. 3

4 Άρθρο 3ο : Συβατικά στοιχεία Τα συβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Η παρούσα σύβαση β. Η υπ αριθ. 234/ απόφαση του ηοτικού συβουλίου περί έγκρισης της υπ αριθ. 1.17/21115 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά στη λήψη απόφασης τιολογιακής πολιτικής του αυτοατοποιηένου συστήατος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο ήο ΜοσχάτουΤαύρου. γ. Η προσφορά του ιαχειριστή. Άρθρο 4ο : $ιάρκεια παρεχόενης υπηρεσίας. Από την ηεροηνία υπογραφής της παρούσης σύβασης έως τις 31/12/2015. Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του $ιαχειριστή. Ο ιαχειριστής οφείλει να εκτελέσει την υπηρεσία σύφωνα ε τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και ε τη δέουσα προσοχή και επιέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Πέραν τούτων, ο ιαχειριστής αναλαβάνει την υποχρέωση: 5.1. Συντήρηση ποδηλάτων Να συντηρεί τα ποδήλατα τακτικά, τουλάχιστον ία φορά το ήνα, ακόη κι αν δεν παρουσιάζουν βλάβη, τόσο στο χώρο των Σταθών, όσο και σε ειδικό χώρο που θα διαθέτει, όταν η επί τόπου συντήρηση και επισκευή είναι αδύνατη. Στην άνω τακτική συντήρηση περιλαβάνονται οι κάτωθι εργασίες: έλεγχος φρένων, φώτων και πίεσης ελαστικών λίπανση αλυσίδας και συρατόσχοινων Να καθαρίζει τα Ποδήλατα ία φορά την εβδοάδα, και πάντοτε ετά από βροχή ή χιονόπτωση, ώστε να αποφευχθούν φαινόενα οξείδωσης Ανακατανοή ποδηλάτων Να παρακολουθεί την πληρότητα των Σταθών, ε στόχο τη διαρκή διαθεσιότητα των ποδηλάτων και θέσεων κλειδώατος/σταθεύσεως έσω της ανακατανοής Ποδηλάτων εταξύ Σταθών, η οποία θα πραγατοποιείται ως ακολούθως: Ο ιαχειριστής θα ενηερώνεται σε πραγατικό χρόνο για τις ανάγκες ανακατανοής του Συστήατος είτε έσω της σχετικής ιστοσελίδας του Συστήατος όπου θα καταγράφονται οι πληροφορίες για την πληρότητα κάθε Σταθού, είτε έσω ειδοποιήσεων που θα λαβάνει σε κινητό τηλέφωνο που θα έχει δηλώσει, όταν το Σύστηα ευρίσκεται σε κατάσταση «Ανισορροπίας». Mς κατάσταση «Ανισορροπίας» ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία στον κάθε Σταθό υπάρχουν λιγότερα από δύο (2) Ποδήλατα ή λιγότερες από δύο (2) ελεύθερες θέσεις κλειδώατος / σταθεύσεως. Η κατάσταση «Ανισορροπίας» καταγράφεται στο Σύστηα, οπότε και ενηερώνεται ο ιαχειριστής. Ο ιαχειριστής υποχρεούται να άρει την κατάσταση «Ανισορροπίας» το αργότερο εντός τριάντα (30) λεπτών από την εφάνισή της. Αν το Σύστηα παραείνει σε κατάσταση 4

5 «Ανισορροπίας» πέραν των τριάντα (30) λεπτών θεωρείται ότι βρίσκεται σε «κρίσιη» κατάσταση και επιβάλλονται αναλόγως στο ιαχειριστή ποινικές ρήτρες, σύφωνα ε τα αναφερόενα στο άρθρ.10 της παρούσης. Η άνω υποχρέωση ανακατανοής ποδηλάτων και άρσης της κατάστασης «Ανισορροπίας» δεν ισχύει στις περιπτώσεις υπερχρήσης και υποχρήσης του Συστήατος. Ειδικότερα, το Σύστηα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση υπερχρήσης όταν χρησιοποιείται ταυτόχρονα άνω του 80% του στόλου των ποδηλάτων, ενώ σε κατάσταση υποχρήσης κατά τις ώρες από έως 7.00 π.. (επόενη ηέρα) Τηλεφωνική Υποστήριξη Να παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση στους Χρήστες, σχετικά ε πιθανές βλάβες ή άλλα περιστατικά, επί καθηερινής βάσεως (συπεριλαβανοένων Σ/Κ και αργιών), από 8.00 π.. έως Ο ιαχειριστής υποχρεούται να ανταποκρίνεται άεσα στις κλήσεις και συγκεκριένα να απαντά σε αυτές εντός δεκαπέντε δευτερολέπτων (15 ) Σε περίπτωση αναφοράς ατυχήατος, βλάβης ή περιστατικού ανωτέρας βίας που εποδίζει το Χρήστη να επιστρέψει το ποδήλατο σε θέση σταθεύσεως / κλειδώατος, ο ιαχειριστής υποχρεούται να παραλάβει το ποδήλατο από το σηείο του περιστατικού Ενηέρωση Εργοδότη Να ενηερώνει κατά το α πενθήερο κάθε ήνα τον Εργοδότη για τις περιπτώσεις χρεώσεων που δεν πληρώθηκαν λόγω ανεπάρκειας της Κάρτας Πληρωής ή του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού κατά τον προηγούενο ήνα Να ενηερώνει άεσα (εντός το πολύ 7 ηερών) τον Εργοδότη για περιπτώσεις κλοπών ή βανδαλισών, ζηιών των εγκαταστάσεων του Συστήατος, να παρέχει σχετικά τεκήρια (φωτογραφίες ή άλλα, όπου υπάρχουν) και να αιτείται την αντικατάσταση των βλαβέντων υλικών, εξοπλισού ή εγκαταστάσεων Τιολόγηση Χρηστών Απόδοση Εσόδων Ο ιαχειριστής υποχρεούται να τιολογεί απευθείας τους Χρήστες Συνδροητές για τις συνδροές του, τα τέλη χρήσεως των Ποδηλάτων και τυχόν λοιπές χρεώσεις από καθυστερηένη επιστροφή ή η επιστροφή Ποδηλάτου, εκδίδοντας τα νόια παραστατικά Το ύψος των τελών είναι αυτό που καθορίζεται στον Κανονισό Λειτουργίας του Συστήατος. Ο ιαχειριστής είναι υποχρεωένος να εφαρόζει τυχόν αλλαγές στην τιολογιακή πολιτική που θα αποφασίζει ο Εργοδότης Ο ιαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ε κάθε επλεκόενο φορέα (τράπεζα,.ο.υ., κ.λπ), προκειένου να είναι δυνατή η πληρωή των άνω τελών και χρεώσεων ε τους τρόπους που περιγράφονται στον Κανονισό (έσω Internet, έσω τραπεζικού λογαριασού) Ο ιαχειριστής υποχρεούται να αποδίδει στον Εργοδότη το σύνολο των εσόδων του Συστήατος Προσωπικό $ιαχειριστή 5

6 Ο ιαχειριστής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοοθεσίας ως προς το απασχολούενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συβατικών υποχρεώσεων. Επισηαίνεται ότι, από την εκτέλεση της συβάσεως, καία έννοη σχέση δεν δηιουργείται εταξύ του Εργοδότη και του προσωπικού του ιαχειριστή που ασχολείται ε την υπηρεσία Αντικατάσταση Ποδηλάτων Ο ιαχειριστής υποχρεούται να αντικαθιστά άεσα και εντός ενός ήνα τα ποδήλατα, για τα οποία έχει εισπράξει το ποσό της Εγγύησης έσω του Συστήατος Γενικές Υποχρεώσεις Ο ιαχειριστής οφείλει να συορφώνεται στις υποδείξεις του Εργοδότη αναφορικά ε την ποιότητα της παρεχόενης υπηρεσίας και να συνεργάζεται ε τις αρόδιες υπηρεσίες Ο ιαχειριστής οφείλει, περαιτέρω, να εποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα πορούσαν να έχουν αποτέλεσα αντίθετο ε το συφέρον του Εργοδότη και του ίδιου του Συστήατος, εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην ευχέρειά του. Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του Εργοδότη Ο Εργοδότης αναλαβάνει την υποχρέωση: 6.1. Να διαθέσει στον ιαχειριστή το Σύστηα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων προς λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση. Το Σύστηα θα περιλαβάνει τουλάχιστον τριάντα (30) Ποδήλατα Να συνδράει το ιαχειριστή ε οτιδήποτε απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του Συστήατος και, ειδικότερα, να του παρέχει όλα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία του Να παρέχει στο ιαχειριστή πρόσβαση στο λογισικό και εξοπλισό του Συστήατος, προκειένου ο τελευταίος να πορεί να διαθέτει την απαιτούενη ενηέρωση, σε πραγατικό χρόνο, για τη διαθεσιότητα ποδηλάτων, την «ανισορροπία» του Συστήατος, την πορεία των συνδροών / χρεώσεων, τις περιπτώσεις η επιστροφής ή καθυστερηένης επιστροφής ποδηλάτου, την αναφορά παραπόνων, συβάντων, ερωτηάτων και εν γένει προβληάτων του Συστήατος κ.λπ Να απαγορεύει την πρόσβαση και διαχείριση του λογισικού και του Συστήατος σε τρίτα πρόσωπα ή σε η εξουσιοδοτηένους εγγράφως συνεργάτες του ιαχειριστή Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας όλες τις εγκαταστάσεις ρευατοδότησης που είναι συνδεδεένες ε τους Σταθούς του Συστήατος (π.χ. καλωδιώσεις, ηλεκτρικό ρεύα κλπ) και να επεβαίνει άεσα για την αποκατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης τους Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άεσης επικοινωνίας του ιαχειριστή ε τις Υπηρεσίες του για τον ορθό συντονισό προς επίτευξη της ορθής λειτουργίας του Συστήατος. Άρθρο 7ο: Χρόνος παροχής της υπηρεσίας. 6

7 7.1. Η υπόψη υπηρεσία, όπως περιγράφεται στο άρθρ. 1 της παρούσης, θα παρέχεται από το ιαχειριστή 365 ηέρες το χρόνο, από τις 7.00 το πρωί έως τις 07.00, το απόγευα Ο ιαχειριστής έχει δικαίωα να ζητήσει εγγράφως από τον Εργοδότη ε πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον 3 εργασίων ηερών τη η παροχή της υπηρεσίας ανακατανοής των ποδηλάτων και όνο, και έως 7 ηέρες (όχι συνεχόενες, αλλά ε χρονική απόσταση εταξύ τους) κατά τη διάρκεια της συβάσεως. Η άσκηση του δικαιώατος αυτού προϋποθέτει τη ρητή έγκριση του Εργοδότη. Κατά τις ηέρες αυτές, ισχύουν στο ακέραιο οι λοιπές υποχρεώσεις του ιαχειριστή. Άρθρο 8ο: Επιτροπή Παρακολούθησης των παρεχόενων υπηρεσιών και της ορθής λειτουργίας του Συστήατος. Η ορθή λειτουργία και συντήρηση του Συστήατος θα παρακολουθείται από τριελή Επιτροπή που θα ορισθεί ε απόφαση του ιοικητικού Συβουλίου του Εργοδότη. Αροδιότητες της Επιτροπής θα είναι η εν γένει παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας και συντήρησης του Συστήατος, η εισήγηση προς το ιοικητικό Συβούλιο επιβολής τυχόν ποινικών ρητρών σύφωνα ε τα αναφερόενα στο άρθρ. 10 της παρούσης, ο έλεγχος κάθε τρίηνο των υποβαλλοένων από το ιαχειριστή αναλυτικών καταστάσεων των ακαθάριστων εσόδων του Συστήατος, όπως προκύπτουν από το λογισικό και η διαβίβασή τους προς το ιοικητικό Συβούλιο. Άρθρο 9ο : Απόδοση εσόδων Αοιβή $ιαχειριστή Ο ιαχειριστής θα αποδίδει στον Εργοδότη το 100% των εσόδων του Συστήατος, ειωένων κατά το ποσό των Εγγυήσεων (το οποίο θα καταβάλλεται από τον ιαχειριστή εξ ολοκλήρου για την αντικατάσταση η επιστραφέντων ποδηλάτων). Ο ιαχειριστής δεν θα έχει οποιαδήποτε οικονοική απαίτηση σε τυχόν έσοδα του συστήατος από τη χρήση του ως έσο προβολής και διαφήισης. Η εκκαθάριση του οικονοικού ανταλλάγατος θα γίνεται σε τριηνιαία βάση και συγκεκριένα, για κάθε προηγούενο τρίηνο η εκκαθάριση θα πραγατοποιείται εντός του πρώτου πενθηέρου του αέσως επόενου τριήνου. Για την εκκαθάριση ο ιαχειριστής υποχρεούται να παραδίδει στον Εργοδότη αναλυτική κατάσταση των ακαθαρίστων εσόδων του Συστήατος, όπως προκύπτουν από το λογισικό. Η εν λόγω κατάσταση, ετά τον έλεγχό της από την αρόδια υπηρεσία, την εφαρογή του ποσοστού της προσφοράς του ιαχειριστή και την αφαίρεση τυχόν επιβαλλόενων ποινικών ρητρών, θα αποτελεί την πιστοποίηση για την απόδοση στον Εργοδότη των εσόδων του Συστήατος που αποένουν ετά τον υπολογισό των ανωτέρω. Ο ιαχειριστής υποχρεούται να αποδίδει στον Εργοδότη τα άνω έσοδα του Συστήατος εντός πέντε (5) ηερών από την εκκαθάριση του οικονοικού ανταλλάγατος. Ο ιαχειριστής θα αειφθεί για την Υπηρεσία ε ,00. Η τιή δεν περιλαβάνει ΦΠΑ. 7

8 Η αοιβή θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις: ευρώ στις 30/5/15,6.000 ευρώ στις 30/8/2015 και ευρώ στις 30/12/2015. Άρθρο 10ο : Ποινικές Ρήτρες Στο ιαχειριστή επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, υπό ορφή παρακράτησης της αοιβής του, σε περίπτωση κατά την οποία το Σύστηα παραένει σε κατάσταση «Ανισορροπίας» παραπάνω από 30 λεπτά, δηλαδή όταν εταβαίνει σε «Κρίσιη» κατάσταση. Οι ρήτρες υπολογίζονται βάσει του χρόνου κατά τον οποίο το Σύστηα βρίσκεται σε «κρίσιη» κατάσταση σε ηνιαία βάση («Μηνιαίος Χρόνος Κρίσιης Κατάστασης), ως εξής: ΜΧΚΚ Ποσοστό αοιβής που παρακρατείται <720 1/12 * 1/30 * ΜΧΚΚ/ ΜΧΚΚ /12 * 2/30 * ΜΧΚΚ/ <ΜΧΚΚ 1/12 * 3/30 * ΜΧΚΚ/2160 Οι επιβαλλόενες ρήτρες ανά ήνα δεν θα ξεπερνούν το συνολικό ηνιαίο έσοδο του ιαχειριστή. Άρθρο 11ο : Καταγγελία της σύβασης Καταγγελία της σύβασης χωρεί για σπουδαίο λόγο. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, συφωνουένων όλων ως ουσιωδών, επιφέρει αυτοάτως και χωρίς υποχρέωση καταγγελίας από τα συβαλλόενα έρη την λύση της παρούσας συβάσεως. Άρθρο 12ο: Τροποποιήσεις Η Σύβαση θα τροποποιείται σε αντικειενικά δικαιολογηένες περιπτώσεις, όταν συφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο, και τα δύο συβαλλόενα έρη. Άρθρο 13ο : Εφαροστέο $ίκαιο % Επίλυση διαφορών Η Σύβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοένως προκύψουν σχετικά ε την ερηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρογή της Σύβασης ή εξ αφορής της, ο ιαχειριστής ή ο Εργοδότης θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύφωνα ε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύφωνα ε τα παραπάνω οριζόενα, αρόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. Οι διαφορές που θα εφανισθούν κατά την εφαρογή της σύβασης, επιλύονται σύφωνα ε τις ισχύουσες διατάξεις. Το συφωνητικό καλύπτει και συπεριλαβάνει τουλάχιστον όλους τους όρους της Προσφοράς του ιαχειριστή που παρατίθεται στο οικείο Παράρτηα, ακόα και εάν δεν νηονεύονται σε αυτό. 8

9 Η παρούσα σύβαση συντάχθηκε σε δύο (2) όοια πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους εκπροσώπους και των δύο συβαλλοένων ερών και αφού πρωτοκολλήθηκαν, έλαβε ένα ο ιαχειριστής και το άλλο παρέεινε στον Εργοδότη. ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση $ήου Μοσχάτου %Ταύρου 2. Για τον $ιαχειριστή Ο Πρόεδρος του $Σ Παναγιώτη Χατζηαντωνίου Ο $ιαχειριστής Χαράλαπος Σιακαντάρης 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 22 Ιανουαρίου 2015 Προς ΚΟΙΝ(ΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ /ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 3 ΤΑΥΡΟΥ 10

11 ΚΟΙΝΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Α.Φ.Μ /ΟΥ Μοσχάτου. Τηλ fax: ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ Ο /ήος Μοσχάτου 3 Ταύρου έχει προηθευτεί εξήντα (60) ποδήλατα και έχει εγκαταστήσει πέντε (5) Σταθούς σε πέντε (5) διαφορετικά σηεία και συγκεκριένα, α) στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στο Μοσχάτο, β) στην Πλατεία του Οικοδοικού Τετραγώνου 16 στο Μοσχάτο γ) στον ΗΣΑΠ Μοσχάτου, δ) στην πλατεία Ατταλείας στον Ταύρο, και ε) στον ΗΣΑΠ Ταύρου. Κάθε Σταθός περιλαβάνει κατά έσο όρο δέκα επτά (17) θέσεις υποδοχής / κλειδώατος ποδηλάτου και ένα ηλεκτρονικό κιόσκι, από το οποίο πραγατοποιείται η λειτουργία του συστήατος. Εκεί, κάθε Χρήστης 3 συνδροητής, ετά την «ταυτοποίησή» του, πορεί να λαβάνει πληροφορίες για το Σύστηα (θέσεις Σταθών, διαθεσιότητα ποδηλάτων, οδηγίες χρήσης κ.λπ.), να παραλαβάνει ή να επιστρέφει ένα ποδήλατο, να ανανεώνει τη συνδροή του ή να γείζει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του. Αντικείενο της περιγραφόενης υπηρεσίας (η Υπηρεσία) αποτελούν οι πάσης φύσεως εργασίες και υλικά που απαιτούνται για την ορθή και χρηστική λειτουργία του Συστήατος και συγκεκριένα όσες απαιτούνται για την ανακατανοή των ποδηλάτων εταξύ των Σταθών, τη συντήρηση των ποδηλάτων, την ενηέρωση του /ήου για την πρόοδο του Συστήατος, καθώς και την κατάθεση, κατά το τέλος της συβατικής περιόδου, προτάσεως αναφοράς για τα αποτελέσατα του Συστήατος και τυχόν απαιτούενων ενεργειών για τη βελτίωσή του. Η Υπηρεσία περιλαβάνει και την προήθεια και αντικατάσταση αναλωσίων για τα Ποδήλατα. Με τον όρο αναλώσια εννοούνται πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για τη διατήρηση του στόλου των Ποδηλάτων στην κατάσταση, στην οποία θα παραδοθούν στη Cyclopolis (/ιαχειριστής). Σε περίπτωση κλοπής και βανδαλισού υλικών ή/και Ποδηλάτων, το κόστος αντικατάστασης δεν βαρύνει τον /ιαχειριστή. Ο /ιαχειριστής οφείλει να ενηερώσει την Επιχείρηση για τα κλεένα και βανδαλισένα υλικά και να υποβάλει τα σχετικά τεκήρια. Ξενοφωντος 4 3 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ.: Fax:

12 ΚΟΙΝΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Α.Φ.Μ /ΟΥ Μοσχάτου. Τηλ fax: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η Cyclopolis θα παρέχει την υπηρεσία ε τη δέουσα προσοχή και επιέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η Cyclopolis αναλαβάνει την υποχρέωση: 1. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΆΤΩΝ 1. Να συντηρεί τα ποδήλατα τακτικά, τουλάχιστον ία φορά το ήνα, ακόη κι αν δεν παρουσιάζουν βλάβη, τόσο στον χώρο των Σταθών, όσο και σε ειδικό χώρο που θα διαθέτει, όταν η επί τόπου συντήρηση και επισκευή είναι αδύνατη. Στην άνω τακτική συντήρηση περιλαβάνονται οι κάτωθι εργασίες: i. έλεγχος φρένων, φώτων και πίεσης ελαστικών ii. λίπανση αλυσίδας και συρατόσχοινων 2. Να καθαρίζει τα Ποδήλατα ία φορά την εβδοάδα, και πάντοτε ετά από βροχή ή χιονόπτωση, ώστε να αποφευχθούν φαινόενα οξείδωσης. 2. ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΉ ΠΟΔΗΛΆΤΩΝ 1. Να παρακολουθεί την πληρότητα των Σταθών, ε στόχο τη διαρκή διαθεσιότητα των ποδηλάτων και θέσεων κλειδώατος/σταθεύσεως έσω της ανακατανοής Ποδηλάτων εταξύ Σταθών. Γι αυτό τον σκοπό η Επιχείρηση θα παράσχει στη Cyclopolis πρόσβαση στην πλατφόρα διαχείρισης του Συστήατος 2. να έχει άρει την κατάσταση «Ανισορροπίας» το αργότερο εντός τριάντα (30) λεπτών από την εφάνισή της. Αν το Σύστηα παραείνει σε κατάσταση «Ανισορροπίας» πέραν των τριάντα (30) λεπτών θεωρείται ότι βρίσκεται σε «κρίσιη» κατάσταση και επιβάλλονται αναλόγως στον /ιαχειριστή ποινικές ρήτρες, σύφωνα ε τα αναφερόενα στο σχετικό Κεφάλαιο της παρούσας. 3. Η άνω υποχρέωση ανακατανοής ποδηλάτων και άρσης της κατάστασης «Ανισορροπίας» δεν ισχύει στις περιπτώσεις υπερχρήσης και υποχρήσης του Συστήατος. Ειδικότερα, το Σύστηα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση υπερχρήσης όταν χρησιοποιείται Ξενοφωντος 4 3 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ.: Fax:

13 ΚΟΙΝΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Α.Φ.Μ /ΟΥ Μοσχάτου. Τηλ fax: ταυτόχρονα άνω του 80% του στόλου των ποδηλάτων, ενώ σε κατάσταση υποχρήσης κατά τις ώρες από έως 7.00 π.. (επόενη ηέρα). 3. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 1. Να παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση στους Χρήστες, σχετικά ε πιθανές βλάβες ή άλλα περιστατικά, επί καθηερινής βάσεως (συπεριλαβανοένων Σ/Κ και αργιών), από 8.00 π.. έως Η Cyclopolis θα ανταποκρίνεται άεσα στις κλήσεις και συγκεκριένα θα απαντά σε αυτές εντός δεκαπέντε δευτερολέπτων (15 ). 2. Σε περίπτωση αναφοράς ατυχήατος, βλάβης ή περιστατικού ανωτέρας βίας που εποδίζει τον Χρήστη να επιστρέψει το ποδήλατο σε θέση σταθεύσεως / κλειδώατος, ο /ιαχειριστής υποχρεούται να παραλάβει το ποδήλατο από το σηείο του περιστατικού. 4. ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΑΝΑΦΟΡΈΣ 1. Να ενηερώνει, κατά το α πενθήερο κάθε ήνα, την Επιχείρηση για τις περιπτώσεις χρεώσεων που δεν πληρώθηκαν λόγω ανεπάρκειας της Κάρτας Πληρωής ή του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού κατά τον προηγούενο ήνα. 2. Να ενηερώνει άεσα (εντός το πολύ 2 ηερών) τον /ήο για περιπτώσεις κλοπών ή βανδαλισών, ζηιών των εγκαταστάσεων του Συστήατος, να παρέχει σχετικά τεκήρια (φωτογραφίες ή άλλα, όπου υπάρχουν) και να αιτείται την αντικατάσταση των βλαβέντων υλικών, εξοπλισού ή εγκαταστάσεων. Ξενοφωντος 4 3 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ.: Fax:

14 ΚΟΙΝΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Α.Φ.Μ /ΟΥ Μοσχάτου. Τηλ fax: ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΏΝ 1. να τιολογεί απευθείας τους Χρήστες Συνδροητές για τις συνδροές του, τα τέλη χρήσεως των Ποδηλάτων και τυχόν λοιπές χρεώσεις από καθυστερηένη επιστροφή ή η επιστροφή Ποδηλάτου, εκδίδοντας τα νόια παραστατικά 2. Το ύψος των τελών είναι αυτό που καθορίζεται στον Κανονισό Λειτουργίας του Συστήατος. Ο /ιαχειριστής είναι υποχρεωένος να εφαρόζει τυχόν αλλαγές στην τιολογιακή πολιτική που θα αποφασίζει η Επιχείρηση. 3. να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ε κάθε επλεκόενο φορέα (τράπεζα, /.Ο.Υ., κ.λπ), προκειένου να είναι δυνατή η πληρωή των άνω τελών και χρεώσεων ε τους τρόπους που περιγράφονται στον Κανονισό (έσω Internet, έσω τραπεζικού λογαριασού, ε απευθείας πληρωή σε χώρο του /ήου) 4. να αποδίδει στην Επιχείρηση το σύνολο των εσόδων του Συστήατος 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Η Cyclopolis θα αντικαθιστά ποδήλατα για τα οποία έχει εισπράξει το ποσό της Εγγύησης. 3. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ Η Επιχείρηση αναλαβάνει την υποχρέωση: 1. Να διαθέσει στη Cyclopolis το Σύστηα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων προς λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση. Το Σύστηα θα περιλαβάνει τουλάχιστον τριάντα (30) Ποδήλατα 2. να ενηερώνει τη Cyclopolis σε περίπτωση εταβολών των τελών χρήσης 3. Να συνδράει τη Cyclopolis ε οτιδήποτε απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του Συστήατος και, ειδικότερα, να της παρέχει όλα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία του Ξενοφωντος 4 3 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ.: Fax:

15 ΚΟΙΝΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Α.Φ.Μ /ΟΥ Μοσχάτου. Τηλ fax: Να παρέχει στη Cyclopolis πρόσβαση στο λογισικό και εξοπλισό του Συστήατος, προκειένου η τελευταία να πορεί να διαθέτει την απαιτούενη ενηέρωση, σε πραγατικό χρόνο, για τη διαθεσιότητα ποδηλάτων, την «ανισορροπία» του Συστήατος, την πορεία των συνδροών / χρεώσεων, τις περιπτώσεις η επιστροφής ή καθυστερηένης επιστροφής ποδηλάτου, την αναφορά παραπόνων, συβάντων, ερωτηάτων και εν γένει προβληάτων του Συστήατος κ.λπ. 5. Να απαγορεύει την πρόσβαση και διαχείριση του λογισικού και του Συστήατος σε τρίτα πρόσωπα ή σε η εξουσιοδοτηένους εγγράφως συνεργάτες της Cyclopolis 6. Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας όλες τις εγκαταστάσεις ρευατοδότησης που είναι συνδεδεένες ε τους Σταθούς του Συστήατος (π.χ. καλωδιώσεις, ηλεκτρικό ρεύα, κλπ) και να επεβαίνει άεσα για την αποκατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης τους 7. Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άεσης επικοινωνίας για τον ορθό συντονισό προς επίτευξη της ορθής λειτουργίας του Συστήατος 4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Η Υπηρεσία, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα παρέχεται από τη Cyclopolis 365 ηέρες το χρόνο, από τις 7.00 το πρωί έως τις 19.00, το απόγευα. 2. H Cyclopolis διατηρεί το δικαίωα να ζητήσει εγγράφως από την Επιχείρηση ε πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον 3 εργασίων ηερών τη η παροχή της υπηρεσίας ανακατανοής των ποδηλάτων και όνο, και έως 7 ηέρες (όχι συνεχόενες, αλλά ε χρονική απόσταση εταξύ τους) κατά τη διάρκεια της συβάσεως. Η άσκηση του δικαιώατος αυτού προϋποθέτει τη ρητή έγκριση της Επιχείρησης. Κατά τις ηέρες αυτές, ισχύουν στο ακέραιο οι λοιπές υποχρεώσεις τη Cyclopolis. 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ Η Cyclopolis θα αειφθεί για την Υπηρεσία ε ,00. Η τιή δεν περιλαβάνει ΦΠΑ. Ξενοφωντος 4 3 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ.: Fax:

16 ΚΟΙΝΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Α.Φ.Μ /ΟΥ Μοσχάτου. Τηλ fax: Επιπλέον, θα αποδίδει στην Επιχείρηση το 100% των εσόδων του Συστήατος, ειωένων κατά το ποσό των Εγγυήσεων (το οποίο θα καταβάλλεται από τη Cyclopolis εξ ολοκλήρου για την αντικατάσταση η επιστραφέντων ποδηλάτων). Η Cyclopolis δεν θα έχει οποιαδήποτε οικονοική απαίτηση σε τυχόν έσοδα του συστήατος από τη χρήση του ως έσο προβολής και διαφήισης. Η Cyclopolis θα εισπράττει απευθείας από τους Χρήστες Συνδροητές σύφωνα ε τα τέλη και τις χρεώσεις που καθορίζονται στον Κανονισό Λειτουργίας του Συστήατος, εκδίδοντας τα νόια παραστατικά. Η εκκαθάριση του οικονοικού ανταλλάγατος θα γίνεται σε τριηνιαία βάση και συγκεκριένα για κάθε προηγούενο τρίηνο, η εκκαθάριση θα πραγατοποιείται εντός του πρώτου πενθηέρου του αέσως επόενου τριήνου. Για την εκκαθάριση η Cyclopolis υποχρεούται να παραδίδει στην Επιχείρηση αναλυτική κατάσταση των ακαθαρίστων εσόδων του Συστήατος, όπως προκύπτουν από το λογισικό. Η εν λόγω κατάσταση, ετά τον έλεγχό της από την αρόδια υπηρεσία θα αποτελεί την πιστοποίηση για την απόδοση στην Επιχείρηση των εσόδων του Συστήατος που αποένουν ετά τον υπολογισό των ανωτέρω. Η Cyclopolis υποχρεούται να αποδίδει στην Επιχείρηση τα άνω έσοδα του Συστήατος εντός πέντε (5) ηερών από την εκκαθάριση του οικονοικού ανταλλάγατος. Η Υπηρεσία θα παρασχεθεί για ένα έτος (Ιαν /εκ 15). Ξενοφωντος 4 3 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ.: Fax:

17 ΚΟΙΝΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Α.Φ.Μ /ΟΥ Μοσχάτου. Τηλ fax: ΡΉΤΡΕΣ Η Cyclopolis αναλαβάνει την υποχρέωση καταβολής ρητρών, υπό ορφή παρακράτησης της αοιβής της, σε περίπτωση κατά την οποία το Σύστηα παραένει σε κατάσταση «Ανισορροπίας» παραπάνω από 30 λεπτά, δηλαδή όταν εταβαίνει σε «Κρίσιη» κατάσταση. Οι ρήτρες υπολογίζονται βάσει του χρόνου κατά τον οποίο το Σύστηα βρίσκεται σε «κρίσιη» κατάσταση σε ηνιαία βάση («Μηνιαίος Χρόνος Κρίσιης Κατάστασης), ως εξής: ΜΧΚΚ Ποσοστό αοιβής που παρακρατείται <720 1/12 * 1/30 * ΜΧΚΚ/ ΜΧΚΚ <ΜΧΚΚ 1/12 * 2/30 * ΜΧΚΚ/2160 1/12 * 3/30 * ΜΧΚΚ/2160 Οι επιβαλλόενες ρήτρες ανά ήνα δεν θα ξεπερνούν το συνολικό ηνιαίο έσοδο της Cyclopolis. 7. ΙΣΧΎΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ Η παρούσα ισχύει για έναν ήνα. Ξενοφωντος 4 3 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ.: Fax:

14SYMV

14SYMV 2014 εταξύ: INFORMATICS DEVELOPMEN ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 8260/2014 T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 14:45:32 EEST Reason: Location: Athens Στη Λιβαδειά σήερα, την 22του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΝΤΡ ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΠΗ ΕΠΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MATLAB Ποσού 7.735,47

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΡΙΘΜ. ΠΡ Τ. 230869/18122014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η εταξύ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) και της εταιρείας Grant Thornton, Ανώνυη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συβούλων Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ2Ν» για τις ανάγκες του Υποέργου: «Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και για την καταπολέηση της βίας στον άξονα 13SYMV001513575 2013-06-20 προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002547943 2015-01-29

15SYMV002547943 2015-01-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήερα 15 Σεπτεβρίου 2014 τα συβαλλόενα έρη: αφενός η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αγίου Νικολάου 48, ε ΑΦΜ 999327899,

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήερα την 5 ηέρα του ηνός Νοεβρίου του έτους 2013, οι κάτωθι συβαλλόενοι: Αφενός 13SYMV001764547 2013-12-06 1. Το Εθνικό Ίδρυα Κωφών * ΕΙΚ, ε νόιο εκπρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος : 29/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 17018 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14SYMV002218724 2014-08-04 ΣΥΜΒΑΣΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.10 13:50:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β2Α6ΩΕΕ-ΑΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/4/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΤ. 10875 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ 14SYMV002014166 2014-04-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE

ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE Κερατσίνι : 10.. / 4.. / 2014 Αρ.Πρωτ. 29791 14SYMV002029227 2014-05-06 ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 58/2014 «Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόων-συετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 2830 Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα 14SYMV002015220 2014-04-29 ΣΥΜΠΛΗΡ ΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ Ν ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ στο πλαίσιο του έργου A Sustainable Development Model

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΝ ΤΕΧΝΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΣ 1836 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.11 13:17:47 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 73ΧΒ46Ψ8ΝΖ-9Ν3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. Κ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡ. 62/2013 Ετήσια συντήρηση του πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο της /νσης Μεταφορών &

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ρωπός:24122014 Αρ. Πρωτ.:30777 ΑΑΜ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΠΟΥ ΑΠΟ 24122014 ΕΣ 2802 2015»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΤΑ 04 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 690 ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.19 15:47:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΟΜΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 13SYMV001622173 2013-09-17 ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Στην Αθήνα σήερα την 1 η Νοεβρίου 2013, εταξύ των κατωτέρω συβαλλοένων: αφενός της ανώνυης εταιρείας ε την επωνυία IN NEWS AΝΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΑΡ. ΠΡΤ. 29472/22122014 ΣΥΜΒΑΣΗ # 7.054,17 ΣΥΜΠ. ΤΟΥ Φ.Π.Α. # Στην Καβάλα σήερα 22122014 ηέρα ευτέρα οι κατωτέρω συβαλλόενοι : 1. Τσανάκα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 14SYMV002268984 2014-09-02 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Καλύβια σήερα 01/09/2014 οι παρακάτω συβαλλόενοι: 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 14SYMV002259644 2014-08-27 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Καλύβια σήερα 22 / 08 / 2014 οι παρακάτω συβαλλόενοι:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αρ. Πρωτ.: 96191/10122014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMΗΜΑ ΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΝ, ΑΛΣΝ ΚΑΙ ΦΥΤΡΙΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΗΜΟΣΙΝ ΣΥΜΒΑΣΕΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 14SYMV002024759 2014-05-05 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ για την εκπόνηση των παραδοτέων: 2.2.2 «Ενη&έρωση Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Εκπαιδευτικών» και

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοσχάτο, 25/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 12858 ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Στο Μοσχάτο και στο η)οτικό Κατάστη)α ΜοσχάτουΤαύρου σή)ερα την 25

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 59/2014 «Προήθεια 14.500 τε. πετσετών για τις ανάγκες των ξένων δροέων, των εργαζοένων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

14SYMV Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 14SYMV001931322 2014-03-18 Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5964 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΑ: ΒΙΙ6Γ Ψ7 Σύβαση Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης Σήερα στις 28 / 05 /2014 υπεγράφη Σύβαση Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης εταξύ του 14SYMV002073688 2014-05-28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 153/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.2/2015 Στην Αθήνα, σήερα την 9 η του ηνός Φεβρουαρίου ηέρα ευτέρα έτους 2015 και στο Κεντρικό Κατάστηα του Ταείου Παρακαταθηκών & ανείων, οδός Ακαδηίας 40, εταξύ αφενός του Χρήστου Μήτρεντσε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΕΥΡΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηατοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΪΑΡΙΟΥ Στρ. Καραϊσκάκη 138& Επαύλεως 12461 Χαϊδάρι Χαϊδάρι 19/05/2014 Αριθ. πρωτ.16186 14SYMV002065877 2014-05-23 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 99/2014

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΝ slis Enterprise LIS ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΝ slis Enterprise Ward ΤΟΥ ΕΙ$ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ 1 ΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΙΑΝΝΙΝΝ), ΓΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Στην Αθήνα σήερα 4 η Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω συβαλλόενοι: αφενός η ανώνυη εταιρεία ε την επωνυία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΠΟ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ 1 /2014 συνεδρίασης του ιοικητικού Συβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ.

Από το πρακτικό της αριθ 1 /2014 συνεδρίασης του ιοικητικού Συβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ 1 /2014 συνεδρίασης του ιοικητικού Συβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης: 4/2014. Θέα: Αποτύπωση υφιστάενης κατάστασης του Ευρυζωνικού 'ικτύου Τοπικής Πρόσβασης της πρ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. Κ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ------------------------ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στη Ρόδο σήερα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ 14SYMV002043146 2014-05-13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΡ. ΠΡΤ: 6810 / 14-4-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV002015701 2014-04-29 «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης-αναβάθισης υφιστάενων εφαρογών λογισικού και παροχή εξειδικευένων εργασιών ηχανοργάνωσης» Συβατικού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθός: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Ποσό (ε Φ.Π.Α.): 16.838,70 Προηθευτής: Είδος: 14SYMV002154694

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΝ, ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΝ ΠΙΘΑΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα 01-04-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΠ: Οικ. 3951 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ 14PROC001959715 2014-04-02

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Κηφισιά, 30/12/2014 Αρ. πρωτ. 61448 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤ"Ν ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Α%ΑΜΕΣ ΤΟΥ %ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΑΝΑΟΧΟΣ : ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2.680.472,90

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ικαρία, 01-07 -2013 ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ Σύβασης 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Προήθεια κλειστών κυκλωάτων παρακολούθησης για τα δηοτικά κοιητήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ, Προϋπολογισός: 47.994,60 ΕΥΡ 13PROC001733520 2013-11-22 Ηράκλειο, 19! 11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ) Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Αριθός: Ποσό (χωρίς Φ.Π.Α.): Προηθευτής: Είδος: 20/13102014(6)ANTI

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. νση : Πτολεαίων 1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ηράκλειο, 4 εκε'βρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 121018/45608

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 10200 Τηλέφωνο: 210 3893678,889 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.21 15:20:29 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΟΠ46Ψ8ΒΓ-Δ49 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 13SYMV001611627 2013-09-10 Θέα: «Προήθεια εξοπλισού Ειδικών Σχολείων και Τηάτων Ένταξης Α θιας και Β θιας εκπαίδευσης ήου Θεσσαλονίκης» συπεριλαβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 18-11 -2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΝ Αριθ. Πρωτ: 62278 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Κωνσταντίνου Καραανλή 1 Πληροφορίες : Πάππος Χρήστος Τηλέφωνο : 2321350110-114 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ιεύθυνση: Ρίινι 1, 124 62 Χαϊδάρι Α.Φ.Μ.:999696736.Ο.Υ. Χαιδαρίου Τηλέφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαάτα 01/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 50148 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΝ ΕΡΓΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΝ Πληροφορίες email FAX Ταχ. ιεύθυνση Μπουποπούλου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ. Π. & ΑΝΕΙΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 19/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρωτ. : 750 ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚ'Ν 2015 Περιγραφή Έργου: Απο/αγνητοφώνηση 4 Έντυπη & Ηλεκτρονική Έκδοση Πρακτικών.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΔΑ: ΩΩΧΚΓ-Ρ09 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ 14SYMV002265572 2014-09-01 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ: Η παρούσα προ ήθεια συγχρη ατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα είο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους έσω του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007 2013» / Π Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Καστοριά, 18 12 2014 Αριθ. Πρωτ. 136015/8290 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 36.082,05 ΕΥΡ (συ"περιλα"βανο"ένου

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 13SYMV001447752 2013-05-29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ» «ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» «ΗΜΦΕΛΕΙΑ» για το έργο [Καβάλα, 2013] 1 ΣΧΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.0.2 7:54:07 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΥΙΟ46Ψ8Ζ6-7ΝΛ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αναρτητέα στο Μητρώο & Διαύγεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ KAI ΘΡΑΚΗΣ 14SYMV001986661 2014-04-11 ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθός : 24 /2014 Στη Θεσσαλονίκη, σήερα 10 Απριλίου 2014, ηέρα Πέπτη, εταξύ αφενός του Υπουργείου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.»

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.» ΣΥΜΒΑΣΗ 25/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΝ ΘΕΡΜΙΚΝ ΚΑΜΕΡΝ ΜΙΚΡΗΣ ΓΝΙΑΣ ΘΕΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΝ ΝΗΣΝ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΠΑΙΚΗ ΕΝΣΗ 13SYMV001669965 13SYMV001788813 2013-10-17 2013-12-17 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «Σύβουλος Υποστήριξης ΕΑ ΠΙΝ για

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ρωπός, 6 Αυγούστου 2014 ΔΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αριθ. Πρωτ.: 1058 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΝ ΣΤΑΘΜΝ ΔΗΜΟΥ ΡΠΟΥ 14SYMV002226694 2014-08-07 ΙΔΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Engagement Letter ε τον

Engagement Letter ε τον Engagement Letter ε τον 14SYMV001922384 2014-03-14 ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σύναψη Σύβασης ε τον ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσεως 2012 Προς το ηοτικό Συβούλιο ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Χανδρή 3, Μοσχάτο, ΤΚ 183 46 Αθήνα (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e mail: info@ktpae.gr ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισ5ού 5ε δη5οσίευση 14PROC001933540 2014-03-19 για «Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /ση : Εθνικής Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 03/03/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 1927 ============================= Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια: 20/05/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1221 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ#ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓ#ΓΗΣ ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 204205. Έχοντας υπ όψη : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΝ 4PROC002209252

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 95648/9-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ Θέα: «Προήθεια κινητού ηχανολογικού εξοπλισού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΣΧΕΤ. ΑΑ : T ΜΞΟΡ9ΤΖΑ6 AGENCY EEST Reason: 6Ρ7ΗΟΡ9ΤΟΧ9 ΒΙΙΟΡ9ΤΓΧ9 ΒΙΙ7ΟΡ9ΤΝΥ3 ΒΙ0ΕΟΡ9Τ3Ρ9 ΒΙ04ΟΡ9ΤΚ4 Digitally signed by DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IV / ΕΛΛΑΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ : «Ανάπτυξη βιώσι$ων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου $ε στόχο την ολοκληρω$ένη διαχείριση των αγροτικών και βιο$ηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός 68 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.25 14:07:57 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002621843 2015-03-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ 4PROC0025070 204-07-07 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA» 14SYMV002286174 2014-09-12 Σ Υ Μ Β Α Σ Η «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY 5000 80KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY 3000 30KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA» της 06.08.2014 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ. 18/14

14SYMV Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ. 18/14 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ. 18/14 Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο : Γενικοί Όροι Β. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 2ο : Περιγραφή $ Τι%ή αντικει%ένου $ Κρατήσεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθός: 14SYMV002001769 2014-04-21 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 41/18112013/ΕΗ 13/ΤΖΟΝΣΟΝ Ποσό (ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΝ 6 η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΑ: 40/2014 ΤΗΣ ΣΥΜΦΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2013 ΥΠΕΘΑ/Γ!ΟΣΥ/!ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΝ Π.Α. [Αεροπορικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 12-3-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ EΑΦΟΫΑΤΙΚΝ ΠΟΡΝ Αρ. Πρωτ.: 219 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.:23050 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.28 09:14:04

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε ΕΙΡΑΙ ΚΑΙ ΑΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14SYMV002234586 2014-08-11 Στη Ρόδο σήερα 11/

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αθήνα, 09.04.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 74673 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΝ ΜΕΤΑΦΟΡΝ & ΙΚΤΥΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/06/2014 «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΚΑΗΚ/ Ο/2586 ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ/ΚΗ /ΝΣΗ:ΑΕΡ/ΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σητεία 20/02/2015 Αρ.Πρωτ.: 650 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΑΡ.ΠΡΤ. 92426/28112014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ Θέ α: «Προ ήθεια κινητού ηχανολογικού εξοπλισ ού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IV / ΕΛΛΑΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 13SYMV001776539 2013-12-11 ΕΡΓΟ : «Ανάπτυξη βιώσιων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου ε στόχο την ολοκληρωένη διαχείριση των αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 15PROC ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΤΜΗΜΑ ') Προϋπολογισού: 751.

Μ Ε Λ Ε Τ Η 15PROC ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΤΜΗΜΑ ') Προϋπολογισού: 751. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 31542/12074/30-12-2013 14SYMV001819459 2014-01-07 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.01 14:07:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΣΣΩΨ8-ΥΔ0 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001972054 INFORMATICS 2017-09-20 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.09.20 11:10:29 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΠΗΙΩΨ8-ΛΜ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακών Τηλεφωνικών Κέντρων. τύπου Coral

Ψηφιακών Τηλεφωνικών Κέντρων. τύπου Coral Κερατσίνι : 24/7/2014 Αριθός Πρωτοκόλλου : 47930 14SYMV002213928 2014-08-01 Συβόλαιο Συντήρησης Ψηφιακών Τηλεφωνικών Κέντρων τύπου Coral του κατασκευαστή TADIRAN ήος Κερατσινίουραπετσώνας Σύβαση: 8ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα