ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE"

Transcript

1 Κερατσίνι : 10.. / 4.. / 2014 Αρ.Πρωτ SYMV ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΡΑΠΕΤΣΝΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Κερατσίνι και συγκεκριένα στο δηαρχιακό κατάστηα του ήου Κερατσινίου ραπετσώνας, σήερα στις 10 / 4 / 2014, εταξύ των συβαλλόενων αφενός εν του ήου Κερατσινίουραπετσώνας που εδρεύει στο Κερατσίνι, οδός Ε. Βενιζέλου αρ. 200 και εκπροσωπείται νοικά από τον ήαρχο κύρ. ΛΟΥΚΑ Ν. ΤΖΑΝΗ, κάτοικο οοίως, και αφ ετέρου της Ανώνυης Εταιρείας «ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Στρ. Καλλάρη 69), ε Αριθό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. _ ) της ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝAΝ και εκπροσωπείται νόια από τον ιευθύνοντα Σύβουλο κ. Ρωανιά Εανουήλ, κάτοικο οοίως, κάτοχο του ε αριθού Λ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙAΝΟΣ, η οποία κατά ρητή δήλωσή του ανωτέρω εκπροσώπου της, δεν έχει λυθεί, δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή και εκκαθάρισης και η οποία κατωτέρω θα αποκαλείται «η ανάδοχος» συφωνήθηκαν και έγιναν αοιβαία αποδεκτά τα εξής: Το πρώτο από τα συβαλλόενα έρη, όπως εκπροσωπείται, έχοντας υπ όψη: 1. τα υπ. αριθ. 86, 87, 209 και 273 άρθρα του 3463/2006 Κώδικα ήων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 Ά) 2. Τις διατάξεις Προεδρικού ιατάγατος ε αρ. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α ), του Π/ 113/2010, του Ν. 3463/06, του Ν. 2539/1997, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2539/1997, όπως τροποποιήθηκε ε το άρθρο 9 του Ν. 2623/1998, σχετικές ε προήθειες και την εκτέλεση αυτών καθώς και την εγκύκλιο 30/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. 3. Το άρθρο 17 του Ν. 2539/1997 όπως τροποποιήθηκε ε το άρθρο 9 του Ν. 2623/ Την παράγραφο 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α) και την Α.Υ.Ο /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) που τροποποίησε την Α.Υ.Ο. 2/45564/0026/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 Π 28/80 και της υπ αριθ /00, ΦΕΚ1111 Β απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΑ σύφωνα ε τις οποίες δεν συντάσσονται ελέτες γενικά για υπηρεσίες αξίας έχρι 2.934,70 ευρώ. 6. Την υπ. αριθ. 2/59649/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονοικών βάσει της οποίας για ποσά άνω των 2.500,00 ευρώ απαιτείται κατάρτιση και υπογραφή συφωνητικού 7. Την υπ αριθ / 2014 Απόφαση ηάρχου. 8. Τον ηοτικό Προϋπολογισό έτους 2014 και την υπάρχουσα στο σκέλος των εξόδων πίστωση ε Κ.Α και τίτλο εξόδου «Συντήρηση Προγρα,,άτων, Εφαρ,ογών Συστή,ατος Πληροφορικής (software)» αναθέτει στο δεύτερο από τα συβαλλόενα έρη (την Εταιρεία), και αυτή αναλαβάνει: 2

3 Τη συντήρηση των ηχανογραφικών εφαρογών «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ» και «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤAΝ» ε τους εξής όρους: Η διάρκεια της συντήρησης ορίζεται από την η*ερο*ηνία υπογραφής της σύ*βασης και για ένα έτος. Aς αοιβή της εταιρείας συφωνείται το ποσό των 1.400,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο των υποστηριζόενων εφαρογών. Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται ε Φ.Π.Α. 23% ήτοι 322,00 ευρώ. Έτσι το ποσό διαορφώνεται ως εξής 1.400, ,00 (ΦΠΑ) = 1.722,00 (χίλια επτακόσια είκοσι δύο ευρώ). Η πληρωή του παραπάνω ποσού γίνεται ετά την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙAΝ) από την «ALFAWARE».Η καταβολή θα γίνεται στο ηαρχείο Κερατσινίου. Οι υποχρεώσεις της «ALFAWARE» προς τον ΗΜΟ αφορούν τα εξής: Στην συντήρηση των εφαρογών λογισικού των ιοικητικών και Οικονοικών Υπηρεσιών του ήου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηα Ι της παρούσης), που συνοπτικά περιλαβάνουν: Νέες εκδόσεις των εφαρογών, που περιλαβάνουν διορθωτικές εκδόσεις (fixing updates) και νέες αναβαθισένες εκδόσεις (upgrade versions) των εφαρογών. Στο πλαίσιο της σύβασης που θα συναφθεί, η ALFAWARE θα αναλάβει να προηθεύσει όλες τις εκδόσεις των εφαρογών που θα παραχθούν από 1/1/2014 έχρι την ηεροηνία υπογραφής της σύβασης συντήρησης. Τράπεζα Βοήθειας (Help Desk), που περιλαβάνει την παροχή τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης, καθώς και τη διαχείριση αιτηάτων βοήθειας σχετικά ε τον τρόπο χρήσης των παραπάνω εφαρογών. Αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα παράσχει η ALFAWARE, περιλαβάνουν τα εξής: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΝ Η ALFAWARE, στα πλαίσια της Συντήρησης των Εφαρογών Λογισικού, θα παρέχει υπηρεσίες που αφορούν: Παροχή δωρεάν όλων των νέων εκδόσεων των εφαρογών οι οποίες θα εκδίδονται για: Προσαρογή σε αλλαγές του θεσικού πλαισίου Προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων και αυτοατισών ή βελτίωση των υφιστάενων εφαρογών Οι νέες εκδόσεις των εφαρογών καλύπτουν αναβαθίσεις βελτιώσεων ή λόγω αλλαγών νόων ( εφόσον δεν αφορούν νέες διαδικασίες ή αλλαγές στη δοή και τους πίνακες των εφαρογών ), καθώς και αναγκαίες προσαρογές του κώδικα και της παραετροποίησης, που ενδεχόενα προκύπτουν εξαιτίας των εξελίξεων της τεχνολογικής υποδοής λειτουργίας των εφαρογών. Αποκατάσταση ανωαλιών λειτουργίας (bugs) των εφαρογών. Κατόπιν ειδοποίησης από τον Φορέα, η ALFAWARE είναι υποχρεωένη να επιλύει τα προβλήατα, εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεβάσεις τρίτων. Εντοπισό αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών στις εφαρογές και αποκατάσταση. 3

4 Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των τυχόν customizations, ειδικών reports κλπ., ε τις νεώτερες εκδόσεις. Παράδοση ηλεκτρονικών αντιτύπων όλων των εταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων χρήσης των συντηρούενων εφαρογών. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK) Στα πλαίσια της σύβασης συντήρησης, η ALFAWARE θα παρέχει : Τράπεζα Αιτήσεων: Καταγραφή, ενηέρωση των επλεκόενων και παρακολούθηση, έχρι και το κλείσιο ιας αίτησης υποστήριξης. Πιο συγκεκριένα στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών θα παραχωρηθεί δικαίωα πρόσβασης στο HELP DESK για: Κατάθεση ερωτηάτων και λήψη απαντήσεων από το Τεχνικό Τήα Κατάθεση αιτήατος προς επίλυση ή προς αναβάθιση και επέκταση λογισικού Τράπεζα Βοήθειας (Help Desk): Περιλαβάνει την καταγραφή, διάγνωση, διαχείριση αίτησης βοήθειας και παρακολούθηση, έχρι και το κλείσιό της. Πιο συγκεκριένα στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών η ALFAWARE παρέχει Τηλεφωνική υποστήριξη, όσον αφορά σύντοες τεχνικές πληροφορίες ή απορίες για αποτελεσατικότερη και πληρέστερη χρήση των προγραάτων κάθε εργάσι,η η,έρα (ευτέρα έως Παρασκευή) από της 8:00π,. έως και της 16:00,,. Οι υπηρεσίες Help Desk απευθύνονται σε εκπαιδευένους χρήστες (key users) και αφορούν οδηγίες λειτουργίας και αντιετώπισης προβληάτων των εφαρογών. Σε περίπτωση που ένα ζήτηα δεν πορεί να αντιετωπιστεί έσω τηλεφώνου τότε η κλήση παραπέπεται στο αρόδιο τήα τεχνικής υποστήριξης, για επίλυση είτε έσω αποακρυσένης υποστήριξης (remote support), είτε ε επιτόπια (on site) επίσκεψη τεχνικού. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε καία περίπτωση δεν πορεί να υποκαταστήσει θέατα εκπαίδευσης, καταγραφής νέων απαιτήσεων, πρόσθετων παραετροποιήσεων, ελέγχους και διορθώσεις καταχωρήσεων, ειδική υποστήριξη σε διαδικασίες έκδοσης καταστάσεων, κλείσιο χρήσης κ.ά. που καλύπτονται ε τις υπηρεσίες ωροχρέωσης. Παροχή πρόσβασης του υπεύθυνου επικοινωνίας & υποστήριξης του Φορέα (support contact) στην ηλεκτρονική υποστήριξη της ALFAWARE (FTP Server κλπ) για: Λήψη νέων εκδόσεων λογισικού Λήψη εργαλείων για αντιετώπιση σφαλάτων ή βελτίωση λειτουργικοτήτων Κατάθεση ερωτηάτων και λήψη απαντήσεων από το Τεχνικό Τήα της Κατασκευάστριας Παροχή προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση του Φορέα της παρούσας σύβασης, σε σχέση ε άλλους πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύβαση. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σύφωνα ε τις διαδικασίες ποιότητας που ακολουθεί η ALFAWARE, για τις οποίες είναι πιστοποιηένη ε ISO 9001:

5 Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόενων υπηρεσιών, ο Φορέας οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν παρέχεται πρόσβαση για τεχνικές παρεβάσεις στις εφαρογές και στη βάση δεδοένων από τεχνικούς που δεν είναι πιστοποιηένοι από την ALFAWARE. ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Σε περίπτωση κλήσης από την πλευρά του Φορέα για επίλυση προβλήατος επί των συντηρούενων εφαρογών λογισικού της παρούσας, η ALFAWARE, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ως άνω κλήση υποχρεούται να επικοινωνήσει ε αρόδιο υπάλληλο του ήου να διαπιστώσει το πρόβληα και να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάστασή του. εδοένου ότι η τηλεφωνική ή άλλη υποστήριξη δεν είναι δυνατή η ALFAWARE θα στείλει εξειδικευένο συνεργάτη στην έδρα του Φορέα το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιων ηερών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Όλες οι παρεχό*ενες υπηρεσίες θα υποστηρίζονται από το πληροφοριακό σύστη*α του Help Desk, (Soft1 CRM) της Εταιρείας, το οποίο είναι προσαρ*οσ*ένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των παρεχό*ενων υπηρεσιών και των απαιτήσεων του επιπέδου ποιότητας που επιθυ*είτε. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πρόβληα οφείλεται σε λάθος των προγραάτων τότε η αποκατάστασή του θα βαρύνει την εταιρεία, ενώ στην περίπτωση που το πρόβληα προκληθεί από οποιαδήποτε άλλη αιτία, αυτό θα καλύπτεται σύφωνα ε τους όρους της παρούσας Σύβασης. Οι παραπάνω Υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται όλες τις εργάσιες ηέρες της εβδοάδας, από τις ώρες π.. έως τις Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ευθύνεται για τα κατωτέρω: α) Ανωαλίες που προέρχονται από κακή χρήση προγραάτων & ηχανηάτων β) Χρήση ηχανογραφικών υλικών που είναι έξω από τις προδιαγραφές του συστήατος. γ) Για ζηιές άεσες ή έεσες χρηατικές ή άλλου είδους που θα πορούσε να υποστεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ στην περίπτωση που η εταιρεία δεν πορέσει να εκπληρώσει κάποιον από τους όρους της παρούσας σύβασης λόγω ανωτέρας βίας (σεισός, πυρκαγιά κλπ) Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύβασης γίνεται όνο κατόπιν κοινής γραπτής συφωνίας της ALFAWARE και του ήου Κερατσινίου ραπετσώνας. Ο ήος δικαιούται να παρακολουθεί τις εργασίες συντήρησης ε αρόδιο υπάλληλο του. Η ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τις ενέργειες, παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της προς το ήο, σχετικά ε το έργο και την κατάσταση του εξοπλισού σε ειδικό βιβλίο που θα τηρεί και θα τηρείται στον ήο. Κάθε διαφορά που τυχόν αναφυεί εξαιτίας της παρούσας σύβασης θα λύεται από τα ικαστήρια του Πειραιά. 5

6 Μετά την υπογραφή της παρούσας Σύβασης, κάθε προηγούενη γραπτή ή έστω και προφορική συφωνία ή αντίστοιχη σύβαση, παύει να ισχύει. Τυχόν τροποποίηση της παρούσας θα αποδεικνύεται όνο εγγράφως. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται σε τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που θα περιέλθουν σε γνώση της εξ αφορής της σύβασης και θα αφορούν τον ήο ή και οποιοδήποτε αιρετό έλος του προσωπικού του. Η παρούσα ισχύει και ετά τη λήξη της σύβασης. Η ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτον στην εκτέλεση της σύβασης. Η ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων που θα χρησιοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύβασης και βαρύνεται ε την κάλυψη των αοιβών και της ασφάλισης αυτών. Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης θα γίνει από την προβλεπόενη, βάσει των άρθρων 87 και 70 του Πρ. /τος 28/80, επιτροπή παραλαβής προηθειών και εργασιών. Η πληρωή της αξίας της εργασίας στο β συβαλλόενο θα γίνει σύφωνα ε τις διατάξεις «περί οικονοικής διοικήσεως και λογισικού των δήων και κοινοτήτων». Για κάθε ζήτηα που δεν ρυθίζεται από την παρούσα σύβαση ισχύουν οι διατάξεις του Πρ. ιαταγάτων 28/80. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήο και ο φόρος Ν. 2198/94 τον δικαιούχο. Η σύβαση θεωρείται εκτελεσθείσα ετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και την εξόφληση του συβατικού τήατος, ετά την έκδοση τιολογίου από τον προηθευτή. Η Παρούσα Σύβαση γράφηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε νόια και από τους δύο συβαλλόενους από τα οποία τα δύο αντίτυπα πήρε η ALFAWARE Α.Ε. και τα άλλα προορίζονται για τις διάφορες υπηρεσίες του ήου Κερατσινίου ραπετσώνας. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ALFAWARE Α.Ε ΓΙΑ ΤΟΝ!ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ!ΡΑΠΕΤΣΝΑΣ Ο!ΗΜΑΡΧΟΣ EMΜΑΝΟΥΗΛ ΡΜΑΝΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ 6

15SYMV002547943 2015-01-29

15SYMV002547943 2015-01-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήερα 15 Σεπτεβρίου 2014 τα συβαλλόενα έρη: αφενός η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αγίου Νικολάου 48, ε ΑΦΜ 999327899,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΝ slis Enterprise LIS ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΝ slis Enterprise Ward ΤΟΥ ΕΙ$ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΝ, ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΝ ΠΙΘΑΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 2014 εταξύ: INFORMATICS DEVELOPMEN ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 8260/2014 T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 14:45:32 EEST Reason: Location: Athens Στη Λιβαδειά σήερα, την 22του

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Στην Αθήνα σήερα 4 η Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω συβαλλόενοι: αφενός η ανώνυη εταιρεία ε την επωνυία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΠΟ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ2Ν» για τις ανάγκες του Υποέργου: «Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και για την καταπολέηση της βίας στον άξονα 13SYMV001513575 2013-06-20 προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΝΤΡ ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΠΗ ΕΠΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MATLAB Ποσού 7.735,47

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος : 29/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 17018 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14SYMV002218724 2014-08-04 ΣΥΜΒΑΣΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/4/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΤ. 10875 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ 14SYMV002014166 2014-04-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΡΙΘΜ. ΠΡ Τ. 230869/18122014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η εταξύ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) και της εταιρείας Grant Thornton, Ανώνυη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συβούλων Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ρωπός, 6 Αυγούστου 2014 ΔΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αριθ. Πρωτ.: 1058 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΝ ΣΤΑΘΜΝ ΔΗΜΟΥ ΡΠΟΥ 14SYMV002226694 2014-08-07 ΙΔΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Στην Αθήνα σήερα την 1 η Νοεβρίου 2013, εταξύ των κατωτέρω συβαλλοένων: αφενός της ανώνυης εταιρείας ε την επωνυία IN NEWS AΝΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΡ. ΠΡΤ: 6810 / 14-4-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV002015701 2014-04-29 «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης-αναβάθισης υφιστάενων εφαρογών λογισικού και παροχή εξειδικευένων εργασιών ηχανοργάνωσης» Συβατικού

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.2/2015 Στην Αθήνα, σήερα την 9 η του ηνός Φεβρουαρίου ηέρα ευτέρα έτους 2015 και στο Κεντρικό Κατάστηα του Ταείου Παρακαταθηκών & ανείων, οδός Ακαδηίας 40, εταξύ αφενός του Χρήστου Μήτρεντσε

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ικαρία, 01-07 -2013 ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ Σύβασης 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.06 09:52:02 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Π α ρ ο χ ή Υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α ι Υ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 2830 Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα 14SYMV002015220 2014-04-29 ΣΥΜΠΛΗΡ ΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ Ν ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ στο πλαίσιο του έργου A Sustainable Development Model

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ρωπός:24122014 Αρ. Πρωτ.:30777 ΑΑΜ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΠΟΥ ΑΠΟ 24122014 ΕΣ 2802 2015»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΤΑ 04 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 690 ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.10 13:50:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β2Α6ΩΕΕ-ΑΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΪΑΡΙΟΥ Στρ. Καραϊσκάκη 138& Επαύλεως 12461 Χαϊδάρι Χαϊδάρι 19/05/2014 Αριθ. πρωτ.16186 14SYMV002065877 2014-05-23 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΑ: ΒΙΙ6Γ Ψ7 Σύβαση Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης Σήερα στις 28 / 05 /2014 υπεγράφη Σύβαση Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης εταξύ του 14SYMV002073688 2014-05-28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. Κ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡ. 62/2013 Ετήσια συντήρηση του πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο της /νσης Μεταφορών &

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 95648/9-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ Θέα: «Προήθεια κινητού ηχανολογικού εξοπλισού

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αρ. πρωτ. 852 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 13SYMV001782879 2013-12-13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο Δήμο Γαύδου σήμερα 2 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 19/08/2015 Αριθμ. πρωτ.: 56598 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 18/07/2014 Αριθµ. πρωτ.: 60888 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήµερα 18, του µήνα Ιουλίου, του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 58/2014 «Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόων-συετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήερα την 5 ηέρα του ηνός Νοεβρίου του έτους 2013, οι κάτωθι συβαλλόενοι: Αφενός 13SYMV001764547 2013-12-06 1. Το Εθνικό Ίδρυα Κωφών * ΕΙΚ, ε νόιο εκπρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 14SYMV002268984 2014-09-02 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Καλύβια σήερα 01/09/2014 οι παρακάτω συβαλλόενοι: 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΑΡ. ΠΡΤ. 29472/22122014 ΣΥΜΒΑΣΗ # 7.054,17 ΣΥΜΠ. ΤΟΥ Φ.Π.Α. # Στην Καβάλα σήερα 22122014 ηέρα ευτέρα οι κατωτέρω συβαλλόενοι : 1. Τσανάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ηράκλειο, 4 εκε'βρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 121018/45608

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ιεύθυνση: Ρίινι 1, 124 62 Χαϊδάρι Α.Φ.Μ.:999696736.Ο.Υ. Χαιδαρίου Τηλέφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 14SYMV002259644 2014-08-27 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Καλύβια σήερα 22 / 08 / 2014 οι παρακάτω συβαλλόενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ 1 /2014 συνεδρίασης του ιοικητικού Συβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ.

Από το πρακτικό της αριθ 1 /2014 συνεδρίασης του ιοικητικού Συβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ 1 /2014 συνεδρίασης του ιοικητικού Συβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης: 4/2014. Θέα: Αποτύπωση υφιστάενης κατάστασης του Ευρυζωνικού 'ικτύου Τοπικής Πρόσβασης της πρ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 13/6/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. πρωτ. 365 «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 13SYMV001611627 2013-09-10 Θέα: «Προήθεια εξοπλισού Ειδικών Σχολείων και Τηάτων Ένταξης Α θιας και Β θιας εκπαίδευσης ήου Θεσσαλονίκης» συπεριλαβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA» 14SYMV002286174 2014-09-12 Σ Υ Μ Β Α Σ Η «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY 5000 80KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY 3000 30KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA» της 06.08.2014 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΕΥΡΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηατοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΑΡ.ΠΡΤ. 92426/28112014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ Θέ α: «Προ ήθεια κινητού ηχανολογικού εξοπλισ ού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Καστοριά, 18 12 2014 Αριθ. Πρωτ. 136015/8290 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 36.082,05 ΕΥΡ (συ"περιλα"βανο"ένου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ 14SYMV002043146 2014-05-13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.19 15:47:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Κηφισιά, 30/12/2014 Αρ. πρωτ. 61448 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤ"Ν ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Α%ΑΜΕΣ ΤΟΥ %ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΑΝΑΟΧΟΣ : ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2.680.472,90

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 59/2014 «Προήθεια 14.500 τε. πετσετών για τις ανάγκες των ξένων δροέων, των εργαζοένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα 01-04-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΠ: Οικ. 3951 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ 14PROC001959715 2014-04-02

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΔΑ: ΩΩΧΚΓ-Ρ09 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ 14SYMV002265572 2014-09-01 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 153/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθός: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Ποσό (ε Φ.Π.Α.): 16.838,70 Προηθευτής: Είδος: 14SYMV002154694

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακών Τηλεφωνικών Κέντρων. τύπου Coral

Ψηφιακών Τηλεφωνικών Κέντρων. τύπου Coral Κερατσίνι : 24/7/2014 Αριθός Πρωτοκόλλου : 47930 14SYMV002213928 2014-08-01 Συβόλαιο Συντήρησης Ψηφιακών Τηλεφωνικών Κέντρων τύπου Coral του κατασκευαστή TADIRAN ήος Κερατσινίουραπετσώνας Σύβαση: 8ωρη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

14SYMV Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 14SYMV001931322 2014-03-18 Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5964 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 14SYMV002024759 2014-05-05 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ για την εκπόνηση των παραδοτέων: 2.2.2 «Ενη&έρωση Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Εκπαιδευτικών» και

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Επεξεργασία θαλασσινού νερού για την παραγωγή 180.000 κ.μ ποσίμου νερού για την υδροδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14SYMV002208728 2014-07-30

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοσχάτο, 25/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 12858 ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Στο Μοσχάτο και στο η)οτικό Κατάστη)α ΜοσχάτουΤαύρου σή)ερα την 25

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΟΜΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 13SYMV001622173 2013-09-17 ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΝ ΤΕΧΝΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΣ 1836 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.11 13:17:47 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 73ΧΒ46Ψ8ΝΖ-9Ν3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαάτα 01/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 50148 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΝ ΕΡΓΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΝ Πληροφορίες email FAX Ταχ. ιεύθυνση Μπουποπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.21 15:20:29 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΟΠ46Ψ8ΒΓ-Δ49 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αθήνα 24.07.2015 Αρ.Πρωτ.18523 Ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης των Οικονομικών Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Σ ΥΜ Β Α Σ Η

14SYMV Σ ΥΜ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ 14SYMV001901563 2014-03-05 Σ ΥΜ Β Α Σ Η Αριθός: 161/12022014/ALB Ποσό σύβασης (ε Φ.Π.Α.): 44.796,60 Προηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 19/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρωτ. : 750 ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚ'Ν 2015 Περιγραφή Έργου: Απο/αγνητοφώνηση 4 Έντυπη & Ηλεκτρονική Έκδοση Πρακτικών.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ: Η παρούσα προ ήθεια συγχρη ατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα είο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους έσω του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007 2013» / Π Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αρ. Πρωτ.: 96191/10122014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMΗΜΑ ΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΝ, ΑΛΣΝ ΚΑΙ ΦΥΤΡΙΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΗΜΟΣΙΝ ΣΥΜΒΑΣΕΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε ΕΙΡΑΙ ΚΑΙ ΑΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14SYMV002234586 2014-08-11 Στη Ρόδο σήερα 11/

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002621843 2015-03-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 13SYMV001447752 2013-05-29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ» «ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» «ΗΜΦΕΛΕΙΑ» για το έργο [Καβάλα, 2013] 1 ΣΧΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ"Ν» ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Iκαρία 04 06 2013 ΑΡ. ΠΡ.1908 13PROC001493424 2013-06-04 /ΝΣΗ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ Τ.Κ 83300 ΙΚΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 18-11 -2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΝ Αριθ. Πρωτ: 62278 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Κωνσταντίνου Καραανλή 1 Πληροφορίες : Πάππος Χρήστος Τηλέφωνο : 2321350110-114 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σητεία 20/02/2015 Αρ.Πρωτ.: 650 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ) Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Αριθός: Ποσό (χωρίς Φ.Π.Α.): Προηθευτής: Είδος: 20/13102014(6)ANTI

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ. Π. & ΑΝΕΙΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA(BoS(13/164 EL Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Καραλή ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX :

ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Καραλή ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χολαργός, 26-10-2016 (ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Αριθ. Πρωτ.: 78417 Μεσογείων 284, Τ.Κ. 15562 Χολαργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Δήμο Αντιπάρου σήμερα στις 24 Ιουνίου 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Αντιπάρου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αντίπαρο ΑΦΜ: 999247040, ΔΟΥ: Πάρου, νομίμως εκπροσωπούμενος, βάση του 4481/31-12-2010,

Διαβάστε περισσότερα

Engagement Letter ε τον

Engagement Letter ε τον Engagement Letter ε τον 14SYMV001922384 2014-03-14 ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σύναψη Σύβασης ε τον ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσεως 2012 Προς το ηοτικό Συβούλιο ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ 1 ΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΙΑΝΝΙΝΝ), ΓΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 10200 Τηλέφωνο: 210 3893678,889 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Προήθεια κλειστών κυκλωάτων παρακολούθησης για τα δηοτικά κοιητήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ, Προϋπολογισός: 47.994,60 ΕΥΡ 13PROC001733520 2013-11-22 Ηράκλειο, 19! 11 2013

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΛΕΞ. ΣΥΜΕΝΙΗ 2 540 07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Τηλ.: 2310898395 FAX: 2310845514 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00

ΜΕΛΕΤΗ Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ημερομηνία 11/07/2017 Αριθμ. Πρωτοκ: 9428 ΜΕΛΕΤΗ Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.480,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΣΧΕΤ. ΑΑ : T ΜΞΟΡ9ΤΖΑ6 AGENCY EEST Reason: 6Ρ7ΗΟΡ9ΤΟΧ9 ΒΙΙΟΡ9ΤΓΧ9 ΒΙΙ7ΟΡ9ΤΝΥ3 ΒΙ0ΕΟΡ9Τ3Ρ9 ΒΙ04ΟΡ9ΤΚ4 Digitally signed by DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αθήνα, 09.04.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 74673 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΤΗΛΕΦΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΤΗΛΕΦΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.02 13:33:59 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 64ΛΚ7Λ6-ΡΤΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 255330/6216 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια: 20/05/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1221 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ#ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓ#ΓΗΣ ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθός: 14SYMV002001769 2014-04-21 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 41/18112013/ΕΗ 13/ΤΖΟΝΣΟΝ Ποσό (ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Ανάθεσης Εργασιών «Συντήρησης Εφαρμογών και Προϋπολογισμού 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΝ ΜΕΤΑΦΟΡΝ & ΙΚΤΥΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/06/2014 «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΚΑΗΚ/ Ο/2586 ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ/ΚΗ /ΝΣΗ:ΑΕΡ/ΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο 3 Τόπος καταρτίσεως: Αθήνα, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 102. Χρόνος καταρτίσεως: 20/01/2015 Συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IV / ΕΛΛΑΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ : «Ανάπτυξη βιώσι$ων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου $ε στόχο την ολοκληρω$ένη διαχείριση των αγροτικών και βιο$ηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΡ.ΠΡΤ:191308/23102014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ) και της ατο'ικής επιχείρησης 'ε την επωνυ'ία ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ για

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΣΚΑΤΗΣ εσκάτη 11/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2865 14SYMV001915136 2014-03-11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 11:10:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 25 / 06 /2014 Αρίθ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ,23

ΣΥΜΒΑΣΗ : ,23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Ν & ΑΠΟΘΗΚ Ν Α.Π.: 211009/23052014 ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΠΡΑΣΙ Ν 14SYMV002067259 2014-05-23 ΣΥΜΒΑΣΗ : 181.668,23 Στην Αθήνα σήερα την... οι υπογεγραένοι:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ. 18/14

14SYMV Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ. 18/14 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ. 18/14 Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο : Γενικοί Όροι Β. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 2ο : Περιγραφή $ Τι%ή αντικει%ένου $ Κρατήσεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.0.2 7:54:07 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΥΙΟ46Ψ8Ζ6-7ΝΛ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ

Διαβάστε περισσότερα