ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ"

Transcript

1 ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ Κορωπί Σηλ Fax Web. . ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731 ΔΕ 180 ΜΠ ΧΩΚ 1 η ΣΡΑΣΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΒΙΒΑΕΩΝ 699 ΠΑΠ ΣΤΜΠΑΚΙ ΝΑΤΣΑΘΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ.Ε. ΣΘΛ. ΠΤΡΓΟΤ ΧΟΛΘ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 128 ΕΣΘ ΚΑΒΟΤΡΙ ΑΣΣΙΚΘ 124 ΠΒΕ ΣΡΙΠΟΛΘ 120 ΠΕΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ - ΔΗΜΟΙΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΤΒΕΡΝΘΕΩ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ RADOME ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΤΒΕΡΝΘΕΩ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΙΚΕΤΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΓΚ/ΕΙ ΑΜΤΓΔΑΛΕΗΑ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΓΚ/ΕΙ ΘΕΡΜΘ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΘ ΔΕΘ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΕΘ ΠΟΛΤΦΤΣΟΤ ΔΘΜΑΡΧΕΙΟ ΕΤΟΜΟΤ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΘΜΟΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ΤΔΡΕΤΘ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ (ΦΛΩΡΙΝΑ - ΚΟΗΑΝΘ) ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΒΟΛΟΤ Ε.Τ.Δ.Α.Π., ΔΙΤΛΙΣΘΡΙΑ ΠΕΡΙΟΤ Ε.Τ.Δ.Α.Π., ΔΙΤΛΙΣΘΡΙΑ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΠΡΕΒΕΗΑ ΚΕΓΕ ΡΟΔΟΤ ΚΕΣΕΚ ΟΑΕΔ ΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΜΑΚΡΤΓΙΑΛΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΠΑΡΣΟΧΩΡΙΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΠΘΛΑΙΟΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΣΙΡΙΟ ΔΘΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΜΟΤΕΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΙΣΟΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

2 2 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΘ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΘΘ ΞΑΝΘΘ ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΟΣΕ ΑΜΝΙΟΤ ΚΡΘΣΘ / ΣΑΘΜΟ ΠΡΟΑΙΓΙΑΛΩΘ ΚΑΛΩΔΙΟΤ ΑΠΟΘΘΚΕ Ο.Σ.Ε. ΠΑΡΝΘΘΑ Ο..Ε. ΔΡΑΜΑ ΟΑΕΔ Ν. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΣΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΚΑΣΑΣΘΜΑ ΕΡΓΟΣΑΙΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΑ - ΜΕΓΑΛΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ (Ε.Β.Ο.) ΠΤΡΚΑΛ AVIN ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΤΙΜΩΝ JET OIL ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΘΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΦΛΕΚΣΩΝ DOW CHEMICAL, ΛΑΤΡΙΟ ΕΡΓΟΣΑΙΑ ΕΚΡΘΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΡΟΜΑΧΙΚΩΝ: ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε., ΜΕΣΠΛΑΣ Α.Ε. YΔΡΟΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΔΕΘ, ΘΘΑΤΡΟΤ ΔΡΑΜΑ (ΝΕΣΟ) ΕΡΓΟΣΑΞΙΑ ΕΚΣΡΟΠΘ ΑΧΕΛΩΟΤ ΣΘ ΤΚΙΑ ΑΡΣΑ ΚΑΙ ΜΕΟΧΩΡΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΘΡΑΓΓΕ ΚΑΚΙΑ ΚΑΛΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕ - ΚΕΝΣΡΟ ΣΤΠΟΤ, Ν. ΙΩΝΙΑ - ΙΠΠΙΚΟ ΟΜΙΛΟ, ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ - ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΟΛΤΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΓ. ΚΟΜΑ ΓΘΠΕΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΕΡΚΤΡΑ, ΣΡΙΠΟΛΘ ΚΕΝΣΡΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΑΝΑΒΤΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΙΚΑΣΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΔΡΑΜΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΚΑΡΠΕΝΝΘΙΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ ΦΤΛΑΚΕ ΣΡΙΠΟΛΕΩ ΑΓΤΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟΤ

3 3 ΔΙΑΦΟΡΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ACRO GAS Α.Ε BAYER ΕΛΛΑ Α.Ε. L'AIR LIQUIDE ΕΛΛΑ. FRIGO GLASS ΑΒΕΕ IDEAL STANDARD ΑΒΕΕ LADA HELLAS ΑΣΕΕΚ Α.Ε. ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ EXALCO Α.Ε. ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΔΟΞΑΣΑΚΘ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ELMETAL A.E. ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΓΟΤΝΑΡΙΚΩΝ ΚΟΗΑΝΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΜΕΣΑΛΛΕΤΜΑΣΩΝ MEVIOR Α.Ε. ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΜΠΙΚΟΣΩΝ Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΣΩΝ ΒΕΧΡΩ ΑΕ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΣΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΒΙΣΕΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΘ Α.Ε. ΔΡΑΜΑΛΘ Α.Β.Ε.Ε.Μ. ΕΚΟΛΙΝΑ Α.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΙΔΘΡΟΚΡΑΜΑΣΑ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΘΑΛΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ Α.Ε. ΚΩΠΑÏ ΑΒΕΕ ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΑΜΟΤ ΜΕΚΜΟΣΟΡ ΕΛΛΑ Α.Ε. ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΜΚΑ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΒΙΟΕΡ Α.Ε. ΧΘΜΙΚΕ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΖΔΡΑΙ ΨΑΛΛΙΔΑ ΨΤΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΘ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΛΑΜΙΑ ΧΟΛΕ ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΡΑΚΘ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ, ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤΠΟΛΘ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΡΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ (ΦΟΙΣΘΣΙΚΘ ΕΣΙΑ) ΣΕΙ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ ΚΕΣΕ ΛΑΜΙΑ KETE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΘΜΑΘΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΕΠΕ ΚΕΝΣΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

4 4 ΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΓΤΜΝΑΙΑ ΛΤΚΕΙΑ ΑΡΓΟΤ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΤ ΔΡΑΜΑ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ ΒΑΣΕΡΟ ΚΟΗΑΝΘ ΕΡΜΙΟΝΘ ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΟΗΑΝΘ ΛΑΤΡΙΟΤ ΛΕΙΒΑΝΑΣΩΝ ΛΕΧΩΒΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ ΛΟΤΣΡΩΝ ΑΙΔΘΨΟΤ ΛΤΓΟΤΡΙΟΤ ΜΑΓΟΤΛΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ ΝΑΤΠΛΙΟΤ ΝΕΑ ΚΙΟΤ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΕΟΤ ΜΟΝΑΣΘΡΙΟΤ ΦΘΟΙΩΣΙΔΑ ΞΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΔΡΑΜΑ Π. ΨΤΧΙΚΟΤ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΘ ΕΡΡΩΝ ΠΟΡΣΟ ΧΕΛΙ ΠΤΡΓΟΤ ΣΡΙΠΟΛΕΩ ΦΟΤΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑ ΧΙΟΤ ΚΙΑΘΟΤ ΨΑΧΝΩΝ ΕΤΒΟΙΑ ΜΕΘΩΝΘ ΜΕΛΙΣΘ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΑ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΘ ΑΛΜΤΡΟΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΑΣΑΛΑΝΣΘ ΒΑΡΘ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ ΕΔΕΑ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΙΣΙΑΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΕΡΑΣΕΑ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΟΗΑΝΘ ΚΟΜΟΣΘΝΘ ΜΑΝΔΡΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ ΜΕΣ ΑΘΘΝΩΝ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΝΕΑ ΜΤΡΝΘ ΝΙΚΑΙΑ ΞΑΝΘΘ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΛΛΘΝΘ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΟΠΕΛΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΠΟΛΕΩ ΧΑÏΔΑΡΙΟΤ ΧΙΟΤ ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΣΟΜΙΟΤ ΑΓΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΛΑΜΟΤ ΑΣΣΙΚΘ ΠΑΙΔΙΚΕ ΚΑΣΑΚΘΝΩΕΙ ΟΕ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

5 5 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΜΟΙΡΩΝ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΘΣΘ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΑΣΡΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩ ΕΡΡΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΚΕΝΣΡΑ ΤΓΕΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΑΠΘΡΩΝ ΚΑΡΔΙΣΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ ΝΕΑΠΟΛΕΩ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΘ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΣΡΙΠΟΛΘ ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ ΠΕΛΑΓΟΤ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΜΟΤ ΘΣΕΙΑ ΣΗΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΕΝΣΡΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΤÏΑΣΡΕΙΑ Ι.Κ.Α. ΝΙΚΑΙΑ ΒΑΡΘ ΔΙΣΟΜΟΤ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΕΛΑΟΝΑ, ΣΤΡΝΑΒΟΤ, ΦΑΡΑΛΩΝ, ΑΓΙΑ, ΓΟΝΩΝ ΣΘ ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΙΔΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΟΝΙΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΜΟΣΙΝΘ ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ, ΠΡΟΟΣΑΝΘ, ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ ΞΑΝΘΘ ΑΜΟΤ

6 6 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΘΣΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΑΡΠΕΝΝΘΙΟΤ ΝΕΩΝ ΛΙΟΙΩΝ ΡΑΔΙΟΣΘΛΕΟΠΣΙΚΕ ΚΕΡΑΙΕ ΣΑΘΜΟΤ ΚΙΑΘΟΤ ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤ ΜΕΓΙΣΘ ΛΑΤΡΑ ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΟΡΟ ΒΑΣΟΠΕΔΙΟΤ ΙΜΩΝΟ ΠΕΣΡΑ ΑΓΙΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΓΡΘΓΟΡΙΟΤ ΔΙΟΝΤΙΟΤ ΔΟΧΕΙΑΡΕΙΟΤ ΙΒΘΡΩΝ ΚΑΡΑΚΑΛΟΤ ΚΟΤΣΛΟΤΜΟΤΙΟΤ ΞΕΝΟΦΩΝΣΟ ΞΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΡΟΤΜΑΝΩΝ ΣΑΤΡΟΝΙΚΘΣΑ ΣΙΜΙΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ ΦΙΛΟΘΕΟΤ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ ΟΡΜΤΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ ΩΣΘΡΟ ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΟΤΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΙ ΙΕΡΑ ΜΘΣΡΟΠΟΛΘ ΓΤΘΕΙΟΤ ΙΕΡΑ ΜΘΣΡΟΠΟΛΘ ΑΜΟΤ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΜΘΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΝΑΟ ΤΠΑΠΑΝΣΘ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΝΘ ΚΑΡΠΕΝΘΙ ΝΑΟ ΑΠ. ΠΕΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΑΤΛΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΝΑΟ ΚΟΙΜΘΕΩ ΘΕΟΣΟΚΟΤ ΧΙΟ

7 7 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ATHENS PLAZA KING ΜΙΝΟ LYCTOS, ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ RETHYMNO MARE RODA BEACH, ΚΕΡΚΤΡΑ SUNNY BEACH, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΞΕΝΙΑ «ΘΛΙΟ» ΞΕΝΙΑ ΒΤΣΙΝΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΕΝΩΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΘΣΕΙΑ ΕΝΩΘ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΕΝΩΘ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΠΕΗΩΝ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΘΣΘ ΕΝΩΘ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΠΡΕΒΕΗΑ ΕΝΩΘ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΕΡΡΩΝ ΕΝΩΘ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΣΡΑΠΕΗΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΝΟΠΟΙΘΣΙΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΝΕΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΤ ΒΟΛΟΤ ΣΑΦΙΔΙΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΘΣΕΙΑ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΑΙ ΟΙΚΙΕ Ε ΔΙΑΦΟΡΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΣΘ ΕΛΛΑΔΑ Πζρα του παρόντοσ πίνακα, υπάρχουν ςε πολφ μεγάλο αριθμό εγκαταςτάςεισ ςτην Ελλάδα και εξωτερικό. Είμεθα Πιςτοποιημζνοι με βάςη το Διεθνζσ Πρότυπο ISO 9001:2008, για την μελζτη, ςχεδίαςη, εγκατάςταςη και ςυντήρηςη ςυςτημάτων αντικεραυνικήσ προςταςίασ με 30ετή παρουςία ςτον χώρο αυτόν.

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1399 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. HELEXPO A.E. Εγνατίας 154, 54636, Θεσσαλονίκη. 2. Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) Α.Ε. Μητροπόλεως 3, 10557 ΑΘΗΝΑ

1. HELEXPO A.E. Εγνατίας 154, 54636, Θεσσαλονίκη. 2. Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) Α.Ε. Μητροπόλεως 3, 10557 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1- Κεφ. Α ν. 3429/2005 1. HELEXPO A.E. Εγνατίας 154, 54636, Θεσσαλονίκη 2. Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) Α.Ε. Μητροπόλεως 3, 10557 ΑΘΗΝΑ 3. ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Αµερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Σεπτεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. ΕΓ ΕΚΟ 1597

Αθήνα 12 Σεπτεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. ΕΓ ΕΚΟ 1597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. /νση: Καραγιώργη Σερβίας 8 Πληροφορίες: Ε.Παπαδάκη, Μ.Γεωργίου Μ.Πρίγκουρη Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

file://c:\documents and Settings\pc\Desktop\MKAY_85_22_3_11_GR.htm

file://c:\documents and Settings\pc\Desktop\MKAY_85_22_3_11_GR.htm Page 1 of 7 ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ A.M.K.A.Y Όνοµα Εταιρίας: Τοµείς ραστηριότητας Ηµ. Λήξης Ισχύος 0001 BARRACUDA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΩΣ 12,7 14/11/2010 Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 22, ΤΑΥΡΟΣ, 17778

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ηµ. Λήξης Ισχύος. ιεύθυνση :

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ηµ. Λήξης Ισχύος. ιεύθυνση : .M.K.A.Y Όνοµα Εταιρίας ιεύθυνση 001 BARRACUDA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΩΣ 12,7 14/11/2010 Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 22, ΤΑΥΡΟΣ, 17778 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΑΥΡΟΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ογκολογικός Χάρτης Ελλάδος (Aποτύπωση Κλινικών και Μονάδων ΕΣΥ)

Ογκολογικός Χάρτης Ελλάδος (Aποτύπωση Κλινικών και Μονάδων ΕΣΥ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 05 (4 ος όροφος), 4 75, Αθήνα Τηλ. & Fax: 20 645797 www.hesmo.gr hesmo@otenet.gr Ογκολογικός Χάρτης Ελλάδος (Aποτύπωση Κλινικών και Μονάδων ΕΣΥ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α - Π Α Ι Δ Ι, Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α, Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε ΝΟ Ι, Ε Υ Π Α Θ Ε Ι Σ Ο Μ Α Δ Ε Σ

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α - Π Α Ι Δ Ι, Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α, Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε ΝΟ Ι, Ε Υ Π Α Θ Ε Ι Σ Ο Μ Α Δ Ε Σ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ γνωμοδοτικού οργάνου για την πιστοποίηση φορέων κοινωνικής φροντίδας Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΟΤΣΗ 15 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 39620 ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Κορίνθου 23 212 00 ΑΡΓΟΣ 27510 67216 ΑΡΓΟΥΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΟΤΣΗ 15 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 39620 ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Κορίνθου 23 212 00 ΑΡΓΟΣ 27510 67216 ΑΡΓΟΥΣ B) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ιεύθυνση ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ. ΗΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 1 Παπαστράτου 53 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 74500 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 108 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 166 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 197 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1014 ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO COMPANY KERDOS CODE SITE ADDRESS CITY ZIP CODE REGION ΜΥΡΤΕΑ 101 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΥΡΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Kέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Kέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Kέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από Δρα Μ. Καράγιωργα Technical and Economic Report on the Applications of Solar Thermal Systems in the Dyeing/Finishing Textile Industry Τεχνικό-Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -1- ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγ. Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα