ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΥΤΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΣΑΣ ( Εσείς ) ΚΑΙ ΤΗΝ JEPPESEN ITALIA S.R.L. Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ JEPPESEN ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ (εφεξής καλουμένων από κοινού Jeppesen ). ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ, ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ, ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΥΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΟΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΕΑΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΕΙ ΑΠ ΟΠΟΥ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΦΟΤΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΦΟΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ. ΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (α) Όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ψηφιακών χαρτών και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ανεξάρτητα αν προορίζονται για την υποστήριξη της πλοήγησης ή όχι, καθώς και οποιωνδήποτε ενημερώσεών τους (συλλογικά τα Δεδομένα ), (β) κάθε παράδοση ή/και εγκατάσταση μέσων όπως μελανοταινίες, CD ή DVD, και κάθε είδους συνοδευτικού υλικού ( Μέσα ), (γ) όλα τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης ( Κλειδιά Προστασίας ), καθώς και το κλειδί HASP που βρίσκεται ενσωματωμένο στα κλειδιά προστασίας που είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση των δεδομένων (τα Μέσα και τα Κλειδιά Προστασίας θα καλούνται από κοινού Υλικά ) και (δ) όλες οι υπηρεσίες ενημέρωσης ( Υπηρεσίες ) που θα σας παράσχει η Jeppesen σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στην παρούσα υπερισχύουν όλων των άλλων εγγράφων που αφορούν στα Δεδομένα, Υλικά και Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων εκδόσεων της παρούσας Σύμβασης. 1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η Jeppesen ή/και οι τρίτοι δικαιοπάροχοί της διατηρούν το σύνολο των δικαιωμάτων, του τίτλου και του συμφέροντος επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, βάσης δεδομένων και άλλων παρεμφερών δικαιωμάτων, αδειών, εμπορικών μυστικών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, δικαιωμάτων σχεδιασμού, δικαιωμάτων ιδιοκτησιακής ενημέρωσης και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που ενδέχεται να ισχύουν οπουδήποτε στον κόσμο αναφορικά με τα Δεδομένα. Τα Δεδομένα και ορισμένα Υλικά ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βάσης δεδομένων και άλλα παρεμφερή δικαιώματα. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάφραση, τροποποίηση, προσαρμογή, αντίστροφη ανάλυση, αντίστροφη μεταγλώττιση, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή αναμετάδοση εν όλω ή εν μέρει των εν λόγω προστατευόμενων έργων, υπό οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο. Η παρούσα Σύμβαση δεν σας παρέχει δικαιώματα αναφορικά με εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Jeppesen. Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά δυνάμει της παρούσας παραμένουν στην Jeppesen ή/και στους εξουσιοδοτημένους τρίτους δικαιοπαρόχους της. 2. ΑΔΕΙΑ. Τα Δεδομένα που πρόκειται να κατεβάσετε δεν πωλούνται αλλά παρέχονται μέσω άδειας χρήσης σε βάση είτε αυτοτελούς χρήσης είτε περιορισμένου δικτύου στα πλαίσια ενός συστήματος πλοήγησης. Η Jeppesen σας παρέχει το μημεταβιβάσιμο, προσωποπαγές και μη-αποκλειστικό δικαίωμα, εν όσω τηρείτε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα, τα Υλικά και τις Υπηρεσίες μόνο για δικό σας όφελος αποκλειστικά ως βοήθημα πλοήγησης (ήτοι ως συμπλήρωμα των επίσημων πληροφοριών και παραδοσιακών μεθόδων πλοήγησης), και όχι ως τη μοναδική ή πρωταρχική μέθοδο πλοήγησης. Η άδεια μπορεί να είναι ορισμένου ή αορίστου διαρκείας βάσει του συγκεκριμένου προϊόντος που αγοράσατε. Η εγκυρότητα της άδειας εξαρτάται από την εκ μέρους σας συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Εκτός εάν (i) υπάρχει ρητή

2 εξουσιοδότηση στην παρούσα, ή (ii) επιτρέπεται ρητά από υποχρεωτικό εφαρμοστέο νόμο, ή (iii) είναι απαραίτητο για την αρχική φόρτωση και άλλες λειτουργίες που χρειάζονται για την νομική χρήση των Δεδομένων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ (α) η αντιγραφή, απομίμηση, αναπαραγωγή ή δημοσίευση των Δεδομένων ή των Υλικών ή του περιεχομένου τους, (β) η ηλεκτρονική μεταβίβαση των Δεδομένων ή του περιεχομένου των Υλικών σε περισσότερους υπολογιστές για ταυτόχρονη χρήση σε δίκτυο, (γ) η διανομή αντιγράφων των Δεδομένων ή των Υλικών σε άλλους με οποιονδήποτε τρόπο, (δ) η εν όλω ή εν μέρει μεταβολή, προσαρμογή, μετάφραση, αντίστροφη ανάλυση, αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη μεταγλώττιση των Δεδομένων ή του Υλικού ή η δημιουργία παραγώγων έργων βασισμένων στα Δεδομένα ή στο Υλικό, (ε) η εκχώρηση, μίσθωση, ανταλλαγή, δανεισμός, εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση των Δεδομένων ή του Υλικού ή οποιωνδήποτε αντιγράφων τους, ή (στ) η πώληση ή μεταβίβαση των Δεδομένων ή του Υλικού ή οποιωνδήποτε αντιγράφων τους, ή (ζ) η συσκευασία, ανα-συσκευασία ή η καθ οιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση των Δεδομένων ή του Υλικού μαζί με οποιοδήποτε λογισμικό. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή, χρήση ή μεταβίβαση των Δεδομένων ή του Υλικού ενδέχεται να συνιστά αξιόποινη πράξη και να σας καταστήσει υπόχρεο προς καταβολή αποζημίωσης και νομικών εξόδων. 4. ΛΗΞΗ. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων διέπονται από την παρούσα Σύμβαση, η άδεια χρήσης των Δεδομένων και του Υλικού καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα για Υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας θα λήξουν αυτομάτως εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο της Σύμβασης ή υποχρεωτικό νόμο που διέπει την εκ μέρους σας χρήση των Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, δεν δικαιούστε επιστροφή αμοιβών που έχετε ήδη καταβάλει στην Jeppesen, υποχρεούστε ωστόσο στην καταβολή οποιωνδήποτε ποσών οφειλόμενων στην Jeppesen. 5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ ΟΨΗ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ JEPPESEN: Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΔΙΑΖΟΝΤΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ, ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΩΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ. ΝΕΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΗ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ JEPPESEN. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΗΓΩΝ (ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ). Η JEPPESEN ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ. ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΦΥΛΑΧΘΕΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΣΟ Ή ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ. Η JEPPESEN ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΠΗΓΕΣ.

3 ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΥΧΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ, Ή ΟΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο θα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: Η Jeppesen εγγυάται ότι τα Μέσα, εάν υπάρχουν, στα οποία βρίσκονται καταγεγραμμένα και παραδίδονται τα Δεδομένα είναι ελεύθερα ελαττωμάτων από άποψη υλικής και τεχνικής αρτιότητας υπό συνθήκες συνήθους χρήσης και λειτουργίας. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση ισχύει για διάστημα εξήντα (60) ημερών από την εκ μέρους σας παραλαβή των Μέσων αυτών. Η περιορισμένη εγγύηση που περιλαμβάνεται στην παρούσα σας παρέχεται εάν (α) έχετε εξοφλήσει πλήρως τα δικαιώματα χρήσης των Δεδομένων, (β) έχετε συμμορφωθεί απολύτως με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και (γ) είστε ο αρχικώς εξουσιοδοτημένος τελικός χρήστης. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης που αναφέρεται ανωτέρω, η Jeppesen θα αντικαθιστά χωρίς χρέωση οποιαδήποτε Μέσα αποδειχθούν ελαττωματικά από άποψη υλικής ή τεχνικής αρτιότητας με βάση το σύστημα ανταλλαγής. Σε αυτό συνίσταται το σύνολο της ευθύνης της Jeppesen, και το μοναδικό και αποκλειστικό μέτρο αποκατάστασης που έχετε στη διάθεσή σας. Το μέτρο αυτό δεν θα ισχύει εάν τα Μέσα στα οποία είναι αποθηκευμένα τα Δεδομένα καταστραφούν λόγω αμέλειας, ατυχήματος, ακατάλληλης ή παράλογης χρήσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετιζόμενο με την υλική ή τεχνική αρτιότητα. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η JEPPESEN ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ Ή ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ. Η JEPPESEN ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ- ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΑΤΕΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ JEPPESEN, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΑΛΛΩΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ JEPPESEN ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. Κατά παρέκκλιση του αποκλεισμού της εγγύησης για τα Δεδομένα, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα με τα Δεδομένα ή ανακαλύψετε ενδεχόμενο σφάλμα, παρακαλείστε να το αναφέρετε στην Jeppesen το συντομότερο ευλόγως εφικτό. 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Η JEPPESEN Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΥΜΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΈΜΜΕΣΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΣΟΔΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΦΘΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή

4 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η JEPPESEN ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ. Σε περίπτωση που διαιτησία ή δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθούν ότι σχετικοί ισχύοντες νόμοι επιβάλλουν εγγυήσεις και ευθύνη που δεν μπορούν να αποκλειστούν ή να περιοριστούν ή που μπορούν να αποκλειστούν ή να περιοριστούν μόνο εν μέρει, τότε το σύνολο της ευθύνης της Jeppesen που προβλέπεται στο παρόν Άρθρο θα ισχύει στο μέγιστο μέτρο που επιτρέπεται εκ του νόμου. Σε περίπτωση που η Jeppesen δεν μπορεί να αποκλείσει ή να περιορίσει κάποια εγγύηση ή ευθύνη που προβλέπεται εκ του νόμου, η παρούσα Σύμβαση θα διαβάζεται και θα ερμηνεύεται βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου αυτού. 8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, θα εξασφαλίζετε και θα αποζημιώνετε την Jeppesen και τους τρίτους δικαιοπαρόχους της έναντι όλων των απαιτήσεων και ευθυνών (συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων τρίτων στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και κύριοι πλοίων, πλοιοκτήτες, ή εφοπλιστές), καθώς και εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρων) που σχετίζονται με τις απαιτήσεις αυτές ή με την κατοχύρωση του δικαιώματος αποζημίωσης, λόγω τραυματισμού ή θανάτου οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων Σας, όχι όμως και των υπαλλήλων της Jeppesen, ή λόγω απώλειας ή καταστροφής οποιασδήποτε ιδιοκτησίας ή περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε πλοίου και φορτίου, τα οποία τυχόν θα προκύψουν από την εκ μέρους σας χρήση των Δεδομένων που παρέχονται βάσει της παρούσας, είτε βάσει αδικοπραξίας είτε αμέλειας της Jeppesen. Οι υποχρεώσεις σας σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την καταγγελία της Σύμβασης. 9. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ. Είστε υπεύθυνοι για την συμμόρφωσή Σας με οποιουσδήποτε ισχύοντες περιορισμούς, νόμους και κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών, όπως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν, οι οποίοι επιβάλλονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και, εάν ισχύει, από άλλες χώρες. Δεν θα επιχειρήσετε ούτε θα εξάγετε ή επανεξάγετε εν γνώσει σας οποιαδήποτε Δεδομένα, Υλικά ή Υπηρεσίες καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση προς οποιαδήποτε χώρα ή υπήκοο αυτής για τους οποίους ισχύει απαγόρευση κατοχής τέτοιων Δεδομένων, Υλικών ή Υπηρεσιών, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Είστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσετε και να διατηρήσετε σε ισχύ, αποκλειστικά με δικά σας έξοδα και δαπάνες, όλες τις άδειες, εξουσιοδοτήσεις και άλλου είδους συναινέσεις που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια των αντίστοιχων δραστηριοτήτων σας βάσει της παρούσας. 10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ. Η Jeppesen μπορεί να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο. 11. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται με βάση το δίκαιο της Ιταλίας, εκτός των διατάξεών της ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, οποιαδήποτε διαφορά, αντιδικία ή απαίτηση προκύψει από την παρούσα Σύμβαση ή λόγω παραβίασής της θα επιλύεται οριστικά σύμφωνα με τους Κανόνες Συμβιβασμού και Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από έναν ή περισσότερους διαιτητές που θα διοριστούν σύμφωνα με τους Κανόνες αυτούς. Ο τόπος της διαιτησίας θα είναι το Μιλάνο Ιταλίας. Η διαδικασία της διαιτησίας θα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Η παρούσα διάταξη περί διαιτησίας δεν εμποδίζει τους συμβαλλομένους να επιδιώξουν την λήψη προσωρινών μέτρων από εθνικά δικαστήρια αρμόδιας δικαιοδοσίας. 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Η Jeppesen διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να μεταβάλει οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσει. Οποιεσδήποτε μεταβολές ή τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων θα ισχύουν από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν, και θα σας κοινοποιούνται με την επόμενη ενημέρωση Δεδομένων προς αποδοχή προτού κατεβάσετε, εγκατατήσετε, αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τα ενημερωμένα Δεδομένα. 13. ΓΕΝΙΚΑ. Η αδυναμία ή παράλειψη οποιουδήποτε συμβαλλομένου να επισπεύσει οποτεδήποτε κάποια διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα ερμηνεύεται ούτε θα θεωρείται παραίτηση του συμβαλλομένου αυτού εκ των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα. Εάν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της εξυπηρέτησης στα πλαίσια της εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο γραφείο της Jeppesen (δείτε την ιστοσελίδα Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας στα εξής στοιχεία:

5 Ευρώπη Jeppesen Italia S.r.l, Centro Direzionale Olidor, Via Dorsale, 9 Scala B, Massa, Italy, Tel Αμερική Jeppesen Marine, Inc., 133 Falmouth Road, Mashpee, Massachusetts USA, Tel Αυστραλία- Ασία Jeppesen Marine Australia (Pty) Ltd, Unit 1, Higginbotham Road, P. O. Box 342, Gladesville NSW 2111 Australia, Tel Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης ήθελε κριθεί άκυρη, ανίσχυρη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ. ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ JEPPESEN, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΡΑΠΤΗΣ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΧΤΕΙΤΕ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ "YES" ("ΝΑΙ") ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΧΤΕΙΤΕ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ YES (ΝΑΙ) ΠΑΡΑΚΑΤΩ. happy Συµφωνία Παροχής ιαδικτυακών Υπηρεσιών BlackBerry στον Τελικό Χρήστη Η Α ΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BLACKBERRY INTERNET SERVICE ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΑΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ,

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής σε χώρες εντός και εκτός (με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία Kosmocar, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568, καθώς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων της διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα