ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας ICS: ; 01.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01."

Transcript

1 ICS: ; ΕΛΟΤ 1446 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Project management guidelines for terminology standardization Κλάση τιµολόγησης: ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Κηφισού Περιστέρι

2 Πρόλογος Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1446 «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας» βασίζεται στο ιεθνές Πρότυπο ISO 15188:2001 «Project management guidelines for terminology standardization». Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο επιµελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία Γλωσσικοί Πόροι» τη γραµµατεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. ΕΛΟΤ 2015 Όλα τα δικαιώµατα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα µέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, περιλαµβανοµένων φωτοαντιγράφησης και µικροφίλµ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.

3 Περιεχόµενα 0 Εισαγωγή Αντικείµενο Τυποποιητικές παραποµπές Όροι και ορισµοί εννοιών ιαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Γενικά Φάση προετοιµασίας Εισαγωγή Εφικτότητα Πλαίσιο Προδιαγραφές Φάση σχεδιασµού Εισαγωγή Ορισµός του επικεφαλής του έργου Σχεδιασµός εκτέλεσης του έργου Οµάδα εργασίας Σχέδιο εργασίας Μέθοδοι εργασίας Εργαλεία εργασίας Συνεδριάσεις Φάση υλοποίησης Φάση ανασκόπησης, αποτίµησης και επαλήθευσης Εισαγωγή Επαλήθευση προϊόντος Αποτίµηση έργου Τελική φάση Εισαγωγή Τελική έκθεση Οικονοµική ανασκόπηση ιαχείριση έργων διεθνούς τυποποίησης ορολογίας Γενικά Φάση προετοιµασίας

4 5.2.1 Αριθµοδότηση Εφικτότητα Πλαίσιο Φάση σχεδιασµού Ορισµός επικεφαλής του έργου Σχεδιασµός εκτέλεσης έργου Σχέδιο εργασίας Φάση υλοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (πληροφοριακό) Ένα έργο τυποποίησης ορολογίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (πληροφοριακό) Οργανωσιακά µοντέλα για έργα τυποποίησης ορολογίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (πληροφοριακό) Κριτήρια αποδοχής ορολογικών έργων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (πληροφοριακό) ιαχείριση έργου για τυποποίηση ορολογίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (πληροφοριακό) Αλφαβητικό ευρετήριο όρων και θεµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ (πληροφοριακό) Ελληνο-αγγλο-γαλλικό γλωσσάριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η (πληροφοριακό) Αγγλο-ελληνο-γαλλικό γλωσσάριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ (πληροφοριακό) Γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάριο όρων Βιβλιογραφία

5 Εισαγωγή Η ποιότητα της τελικής εκδοχής ενός τεκµηρίου σε ένα θεµατικό πεδίο βασίζεται στη χρήση συνεπούς ορολογίας για την οποία έχουν συµφωνήσει δηµόσια οι χρήστες του πεδίου. Η τυποποίηση της ορολογίας συνίσταται στην ενοποίηση και εναρµόνιση εννοιών, συστηµάτων εννοιών, ορισµών εννοιών και όρων και στη συµφωνία ενός τυποποιητικού λεξιλογίου, στο οποίο µόνο ένας όρος αντιστοιχεί σε µίαν έννοια και µόνο µία έννοια αντιστοιχεί σε έναν όρο (ISO 10241), περιορίζοντας την ασάφεια που δηµιουργείται από την πολυσηµία, συνωνυµία ή οµωνυµία και επιτρέπει τη δηµιουργία νέων όρων σύµφωνα µε τις αρχές και µεθόδους της ορολογίας (ISO 704). Η τυποποιηµένη ορολογία, που παράγεται από την τυποποίηση ορολογίας, αποτελείται από σύνολα µονοεννοιακών κατασηµάνσεων (µοναδικής έννοιας), που ανήκουν σε ειδικές γλώσσες (ISO ) που χρησιµοποιούνται σε διάφορα πεδία της ανθρώπινης γνώσης. Η τυποποιηµένη ορολογία βελτιώνει την επικοινωνία και παρέχει καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και τη διαχείρισή τους. Η επίτευξη γενικής συναίνεσης στη σηµασία των όρων έχει οικονοµικά οφέλη. Αυτό µε τη σειρά του συµβάλλει στην εναρµόνιση εννοιών και όρων (ISO 860), η οποία διευκολύνει το εµπόριο και προάγει την εθνική παραγωγικότητα και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Η χρήση µη συνεπούς ορολογίας µπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις και οικονοµικές απώλειες. Η τυποποίηση της διαχείρισης ορολογικών έργων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της τυποποίησης ορολογίας και στην αποφυγή του κόστους που θα µπορούσε να προκύψει από την επανεπεξεργασία προτεινόµενων ή υπαρχουσών τυποποιηµένων ορολογιών καθώς επίσης από την παραγωγή ορολογίας που στερείται συνέπειας ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του χρήση. Ο τελικός στόχος της τυποποίησης είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. 5

6 6

7 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας, οι τεχνικές επιτροπές που υλοποιούν ορολογική εργασία, να ακολουθούν τις αρχές που διατυπώθηκαν από την ISO/TC 37 και µεταφέρονται στην ελληνική τυποποίηση από την ΕΛΟΤ/ΤΕ21 (βλέπε Βιβλιογραφία). Κατά τα άλλα, η τυποποίηση ορολογίας συνιστάται να διέπεται από τις ίδιες αρχές. 1 Αντικείµενο Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο προδιαγράφει τις κατευθυντήριες οδηγίες που καθορίζουν τις ακολουθητέες φάσεις και διαδικασίες σε έργα τυποποίησης ορολογίας και σε έργα εναρµόνισης και ενοποίησης εντός και εκτός του πλαισίου τυποποίησης. ιαιρείται σε δύο τµήµατα, µε το πρώτο να ασχολείται γενικά µε την ορολογική τυποποίηση και το δεύτερο να ασχολείται µε την ορολογική τυποποίηση µέσα σε οργανισµούς διεθνών προτύπων (για παράδειγµα, του ISO). Το παρόν πρότυπο δεν διατυπώνει τις αρχές ορολογικής εργασίας, οι οποίες καθορίζονται σε άλλα πρότυπα της ISO/TC 37 και ΕΛΟΤ/ΤΕ21 (για παράδειγµα βλέπε ISO 704/ΕΛΟΤ 402) ούτε και τη µεθοδολογική προσέγγιση σε διεθνή εναρµόνιση εννοιών, εννοιών, συστηµάτων εννοιών, όρων και ορισµών εννοιών, τα οποία αντιµετωπίζονται στο ISO 860/ΕΛΟΤ 562. Επίσης δεν πραγµατεύεται τους κανόνες για την προετοιµασία και την κατάστρωση των ιεθνών Προτύπων ορολογίας, που περιγράφονται στο ISO ούτε και παρέχει συµβουλές για τη δηµιουργία και χρήση βάσεων ορολογικών δεδοµένων, που παρέχονται στο ISO/TR Τέλος, το παρόν, δεν πραγµατεύεται τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ποιότητα στη διαχείριση έργων, οι οποίες παρέχονται στο ISO Οι κατευθυντήριες οδηγίες του παρόντος προτύπου συνιστάται να εφαρµόζονται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων τυποποίησης ορολογίας από την αρχική αναγνώριση των αναγκών έως την τελική ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των χρηστών. 2 Τυποποιητικές παραποµπές Τα ακόλουθα τυποποιητικά έγγραφα περιέχουν διατάξεις οι οποίες, µέσω παραποµπής σε τούτο το κείµενο, καθίστανται διατάξεις του παρόντος Προτύπου. Σε ό,τι αφορά τις χρονολογηµένες παραποµπές, οι µελλοντικές τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις οποιουδήποτε από τα έγγραφα αυτά δεν εφαρµόζονται. Όµως, οι συµµετέχοντες σε συµφωνίες που βασίζονται σε τούτο το Πρότυπο ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τη δυνατότητα εφαρµογής της πλέον πρόσφατης έκδοσης των παρακάτω τυποποιητικών εγγράφων. Σε ό,τι αφορά τις µη χρονολογηµένες παραποµπές, εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση του σχετικού τυποποιητικού εγγράφου. Τα µέλη των IEC και ISO τηρούν καταλόγους των εκάστοτε ισχυόντων ιεθνών Προτύπων. ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods ISO 860:1996, Terminology work Harmonization of concepts and terms ISO , Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application ISO 10006:1997, Quality management Guidelines to quality in project management 7

8 ISO 10241:1992, International terminology standards Preparation and layout ISO/TR 12618:1994, Computational aids in terminology Creation and use of terminological databases and text corpora ISO 12620, Computer applications in terminology Data categories ISO/IEC Guide 2:1996, Standardization and related activities General vocabulary ΕΛΟΤ 402:2009, Ορολογική εργασία Αρχές και µέθοδοι ΕΛΟΤ 561-1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρµογή ΕΛΟΤ 562:2011, Ορολογική εργασία Εναρµόνιση εννοιών και όρων ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:2006 Τυποποίηση και συναφείς δραστηριότητες Γενικό Λεξιλόγιο ΕΛΟΤ ISO 31000: 2014 ιαχείριση της διακινδύνευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες 3 Όροι και ορισµοί εννοιών Για τους σκοπούς του παρόντος Ελληνικού Προτύπου, ισχύουν οι όροι και ορισµοί εννοιών που δίνονται στα µνηµονευόµενα πρότυπα στις τυποποιητικές παραποµπές καθώς και στα ακόλουθα: 3.1 ορολογικό έργο έργο που αποσκοπεί στη συλλογή, ανάπτυξη, ανάλυση και καταγραφή της ορολογίας ενός ή περισσότερων θεµατικών πεδίων 3.2 έργο τυποποίησης έργο που αποσκοπεί στην καθιέρωση διατάξεων για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση 3.3 επαλήθευση επιβεβαίωση, µετά από εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων ότι ικανοποιούνται οι προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 45020: διεθνής τυποποίηση τυποποίηση µε δυνατότητα συµµετοχής σχετικών φορέων από όλες τις χώρες ΕΛΟΤ ΕΝ 45020: τυποποίηση ορολογίας καθιέρωση προτύπων ορολογίας ή ενοτήτων ορολογίας σε τεχνικά πρότυπα και έγκρισή τους από επίσηµο φορέα ΕΛΟΤ ΕΝ 45020: διακινδύνευση επίδραση της αβεβαιότητας στην επίτευξη των στόχων 8

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Η επίδραση µπορεί να είναι µια απόκλιση από τα αναµενόµενα, θετική ή/και αρνητική. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 O συνδυασµός της πιθανότητας εµφάνισης απόκλισης από τα αναµενόµενα (π.χ. αστοχία ή βλάβη) καθώς και της σοβαρότητας της απόκλισης αποτελεί το µέγεθος της διακινδύνευσης που αποκαλείται «στάθµη της διακινδύνευσης». ΕΛΟΤ ISO 31000: ιαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 4.1 Γενικά Η διεργασία διαχείρισης µέσα από την οποία εξελίσσεται ένα έργο ορολογίας, από την αρχή έως την περάτωσή του, και ιδιαίτερα όταν εφαρµόζεται στην τυποποίηση, περιλαµβάνει κατά σειρά τις φάσεις: προετοιµασία, σχεδιασµός, υλοποίηση και ανασκόπηση (Παράρτηµα Α). Η ανάλυση των φάσεων και των αρµοδιοτήτων εξαρτώνται από το πεδίο εφαρµογής του συγκεκριµένου έργου. 4.2 Φάση προετοιµασίας Εισαγωγή Η φάση προετοιµασίας περιλαµβάνει την εκτίµηση εφικτότητας του έργου, την περιγραφή του νοµικού, χρηµατοοικονοµικού και οργανωσιακού πλαισίου καθώς και την προετοιµασία προδιαγραφών βασισµένων στη µελέτη εφικτότητας και στο ως άνω πλαίσιο (βλέπε Πίνακα 1). Προετοιµασία Φάση Πίνακας 1 Φάση προετοιµασίας Εφικτότητα Πλαίσιο Προδιαγραφές Απαιτήσεις Καθορισµός του σκοπού του έργου και των στόχων Προσδιορισµός των πιθανών χρηστών Προσδιορισµός των αναγκών χρηστών Προσδιορισµός των καταστάσεων που µπορούσαν να επιφέρουν σηµαντική διακινδύνευση, σε περίπτωση που θα εγείρονται παρανοήσεις και απαιτήσεις εναρµόνισης εκ µέρους των οµάδων χρηστών Καθορισµός των νοµικών επόψεων Καθορισµός των οικονοµικών επόψεων Προσδιορισµός των οργανισµών που συµµετέχουν στο έργο Αναγνώριση πολιτικών γλωσσικού σχεδιασµού Καθορισµός των εθνικών παραλλαγών Εκπόνηση ενός εγγράφου προδιαγραφών Ανάπτυξη κριτηρίων αποδοχής Εφικτότητα Η αξιολόγηση της εφικτότητας ενός έργου στην τυποποίηση ορολογίας παριλαµβάνει: α) τον καθορισµό του σκοπού ενός έργου (ποιός θέλει να κάνει τι και για ποιόν;), 9

10 β) τον προσδιορισµό των δυνητικών χρηστών και των αναγκών τους. Αυτό µπορεί να γίνει µε συνέντευξη ή ερωτηµατολόγιο προς τα µέλη των εµπλεκόµενων οµάδων, γ) τον προσδιορισµό καταστάσεων που θα µπορούσαν να επιφέρουν σηµαντική διακινδύνευση, σε περίπτωση που θα εγείρονται παρανοήσεις και απαιτήσεις εναρµόνισης εκ µέρους των οµάδων χρηστών (ΕΛΟΤ 562) Πλαίσιο Η περιγραφή του νοµικού, του χρηµατοοικονοµικού και του οργανωσιακού πλαισίου των έργων περιλαµβάνει: α) τον καθορισµό των νοµικών επόψεων των ορολογιών που πρόκειται να ερευνηθούν και τυποποιηθούν. Ποιος κατέχει τις πληροφορίες; Ποιος έχει το δικαίωµα να τις πουλά, εν µέρει ή εν όλω; Ποιος έχει το δικαίωµα να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και πότε, β) τον καθορισµό των οικονοµικών επόψεων του έργου. Ποιος συνεισφέρει οικονοµικά στο έργο; Ποιοι είναι οι όροι και ποιες οι συνθήκες αυτής της συνεισφοράς; Ποια είναι τα σχετικά ποσά; Έχει εκχωρηθεί στο έργο ένα αρχικό κεφάλαιο ή µήπως ο προϋπολογισµός εξαρτάται από µια λεπτοµερή ανάλυση κόστους, η οποία λαµβάνει υπόψη το πλήθος των όρων που θα ερευνηθούν, τον χρονικό προγραµµατισµό και τους ανθρώπινους πόρους, γ) τον προσδιορισµό των οργανισµών που συµµετέχουν στο έργο και των συνθηκών συµµετοχής τους, δ) τον προσδιορισµό των σχετικών πολιτικών γλωσσικού σχεδιασµού, ε) τον προσδιορισµό εκείνων των εθνικών ή γεωγραφικών παραλλαγών µέσα σε µια γλώσσα που θα περιληφθούν Προδιαγραφές Με βάση τον αναγνωρισµένο σκοπό και το πλαίσιο του έργου τυποποίησης ορολογίας, συνιστάται να εκπονηθούν προδιαγραφές σε µορφή εγγράφου, το οποίο δηλώνει όλες τις ουσιώδεις απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου. Το έγγραφο αυτό, ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την τυποποιηµένη ορολογία, το οποίο πρέπει να πληροί καλά ορισµένη ανάγκη και σκοπό, θα διευκολύνει τις δραστηριότητες σχεδιασµού που έχουν χρονοπρογραµµατιστεί κατά τη φάση σχεδιασµού. Το έγγραφο συνιστάται επίσης να περιέχει α) αιτιολόγηση για τη συµπλήρωση του έργου, β) λεπτοµερή περιγραφή του συγκειµένου του και του υποβάθρου, γ) σκιαγραφία της προέλευσης και των περιστάσεων του αιτήµατος, των σκοπών, των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και δ) τους δυνητικούς χρήστες καθώς και τις ανάγκες τους. Συνιστάται να αναπτυχθούν κριτήρια για την αποδοχή του έργου και να συγκριθούν µε ήδη καθιερωµένα κριτήρια για παρόµοιες περιστάσεις. Βλέπε παράδειγµα κριτηρίων αποδοχής στο Παράρτηµα Γ Φάση σχεδιασµού Εισαγωγή Η φάση σχεδιασµού περιλαµβάνει τον ορισµό του επικεφαλής και τοσχεδιασµό εκτέλεσης του έργου (βλέπε Πίνακα 2). 10

11 Πίνακας 2 Φάση σχεδιασµού Σχεδιασµός Φάση Ορισµός επικεφαλής του έργου Σχεδιασµός εκτέλεσης του έργου Απαιτήσεις Επιλογή του επικεφαλής του έργου Συγκρότηση οµάδας εργασίας Καθιέρωση προγράµµατος εργασίας: ανάθεση αρµοδιοτήτων και χρονικών πλαισίων οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής του έργου ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης καθιέρωση µεθόδων εργασίας αναγνώριση εργαλείων εργασίας καθιέρωση των τύπων των προς καταγραφή δεδοµένων Καταγραφή των αποφάσεων Σύγκληση περιοδικών συναντήσεων, όπως απαιτείται Ορισµός του επικεφαλής του έργου εδοµένης της σπουδαιότητας του ρόλου του επικεφαλής του έργου στη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας, έχει ιδιαίτερη σηµασία η επιλογή ενός επικεφαλής του έργου εξοικειωµένου µε το υπό µελέτη αντικείµενο καθώς και µε τις αρχές και µεθόδους ορολογικής εργασίας Σχεδιασµός εκτέλεσης του έργου Ο σχεδιασµός εκτέλεσης του έργου για τυποποίηση ορολογίας περιλαµβάνει τη συγκρότηση της οµάδας εργασίας, τον καθορισµό προγράµµατος εργασίας µε χρονικά πλαίσια για την ολοκλήρωση του έργου, τον καθορισµό µεθόδων εργασίας και τον προσδιορισµό εργαλείων εργασίας Οµάδα εργασίας Ο επικεφαλής του έργου συνιστάται να επιλέξει τα µέλη της οµάδας εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη το προς µελέτη, θεµατικό πεδίο, τις ανάγκες των χρηστών και τη γενική εκπροσώπηση όλων των ενδιαφεροµένων µερών. Είναι ουσιώδες να επικυρωθεί το τυποποιηµένο λεξιλόγιο από εµπειρογνώµονες του θεµατικού πεδίου. Τα µέλη συνιστάται επίσης να επιλεγούν για την πείρα τους, το προσωπικό ενδιαφέρον, τις γλωσσικές γνώσεις τους, τη δυνατότητά τους να επηρεάζουν τις αντίστοιχες επαγγελµατικές κοινότητες σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της τυποποιηµένης ορολογίας και την ικανότητά τους να υπερασπίζονται θέσεις και να επιλύουν διαφορές απόψεων. Το µέγεθος της οµάδας συνιστάται να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισµένο ώστε να ενθαρρύνονται η καλή επικοινωνία και η συνεργασία, ούτως ώστε να µεγιστοποιείται η αποδοτικότητα µέσα στο έργο. Συνήθως, µια οµάδα εργασίας έχει πέντε έως οκτώ ειδικούς του θεµατικού πεδίου. Η παρουσία ενός έµπειρου ορολόγου θα βελτιώσει την απόδοση του έργου και την ορθότητα της τελικής ορολογίας. Είναι σηµαντικό όλοι οι εµπλεκόµενοι συµµετέχοντες στην προετοιµασία των τυποποιηµένων λεξιλογίων να κατανοούν τα επιµέρους έργα που αναµένεται να αναλάβουν και πώς αυτά τα ειδικά έργα υποστηρίζουν τη γενική εντολή της οµάδας. Υπάρχουν ποικίλα οργανωσιακά µοντέλα τυποποίησης ορολογίας. Μερικά από αυτά είναι επιτροποκεντρικά και άλλα είναι «ορολογιοκεντρικά». Τα παραδοσιακά επιτροποκεντρικά µοντέλα είναι: Α) µε έναν ορολόγο ως σύµβουλο εκτός οµάδας εργασίας και Β) µε έναν ορολόγο ως µέλος της οµάδας εργασίας. Τα 11

12 «ορολογιοκεντρικά» µοντέλα είναι επίσης δύο: Γ) µε ένα γλωσσολόγο που συντάσσει ένα λεξιλόγιο µαζί µε έναν ειδικό και ) µε έναν ή περισσότερους ορολόγους που εργάζονται µε ειδικούς ως συµβούλους. Ο ορολόγος µπορεί να είναι επικεφαλής του έργου στα µοντέλα Γ) και ). Σε µερικές καταστάσεις µπορεί να είναι χρήσιµο να επιµερισθούν τα επιµέρους έργα µεταξύ ενός ορολόγου και ενός ορογράφου (υπεύθυνου για την καταγραφή και παρουσίαση των ορολογικών δεδοµένων). Τα έργα τυποποίησης ορολογίας ακολουθούν γενικά το επιτροποκεντρικό µοντέλο. Στο µέτρο του δυνατού, συνιστάται να επιλέγεται επαγγελµατίας ορολόγος. (Βλέπε Παράρτηµα Β, για λεπτοµέρειες που αφορούν ρόλους και αρµοδιότητες για κάθε συµµέτοχο στα διάφορα µοντέλα.) Ο επικεφαλής του έργου συνιστάται να λάβει κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα µέλη είναι εξοικειωµένα µε τις αρχές και µεθόδους ορολογικής εργασίας. Για το σκοπό αυτό συνιστάται να πραγµατοποιηθεί ένα εισαγωγικό σεµινάριο στην πρακτική ορολογική εργασία για όλα τα µέλη της οµάδας. Ο επικεφαλής του έργου συνιστάται να διασφαλίζει ότι όλα τα µέλη έχουν άµεση πρόσβαση στα πρότυπα της ΕΛΟΤ/ΤΕ21 και αντίστοιχα σε λεξικά γενικής γλώσσας, σε τεχνικά λεξιλόγια και άλλους κατάλληλους πόρους. Η διαχείριση των έργων τυποποίησης ορολογίας συνιστάται να λαµβάνει υπόψη τις εντολές και τους στόχους όλων των συµµετόχων του έργου. Συνιστάται να διατηρούνται ανοικτές γραµµές επικοινωνίας µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων µερών Σχέδιο εργασίας Συνιστάται να εκπονηθεί ένα λεπτοµερές χρονοπρόγραµµα για το έργο και να συµπεριληφθεί στο σχέδιο εργασίας. Το χρονοπρόγραµµα συνιστάται να περιλαµβάνει συγκεκριµένες αρµοδιότητες για κάθε µέλος της οµάδας εργασίας, ένα χρονικό πλαίσιο για κάθε φάση του έργου και µια ηµεροµηνία στόχο για κάθε διεργασία (βλέπε το ISO 10241). Ένα ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης έργου διευκολύνει πολύ αυτό το επιµέρους έργο. Το πεδίο εφαρµογής του έργου συνιστάται να καθοριστεί µε σαφήνεια κατά την έναρξη του έργου, σύµφωνα µε την εντολή της οµάδας και τα θέµατα της οµάδας χρηστών όπως προέκυψαν από την ανάλυση αναγκών (βλέπε το ISO 10241). Αυτό θα βοηθήσει στην οριοθέτηση του θεµατικού πεδίου και του αντικειµένου της εργασίας (π.χ. το πλήθος των εννοιών που θα περιληφθούν στο έργο). Το σχέδιο εργασίας συνιστάται να περιλαµβάνει λεπτοµερή περιγραφή του θεµατικού πεδίου, µε αιτιολόγηση για τα υποπεδία που θα καλυφθούν και εκείνα που θα αποκλειστούν, την επιλογή των γλωσσών που θα καλυφθούν και µε καθορισµό του πλήθους των εννοιών που θα περιληφθούν. Για αυτές τις σηµαντικές επόψεις ορολογικής εργασίας, βλέπε το ISO Το σχέδιο πρέπει να σκιαγραφεί τα επιµέρους έργα που θα εκτελεστούν στην φάση υλοποίησης (βλέπε 4.3) µε το χρονικό τους πλαίσιο και να καθορίζει τις σχετικές µεθόδους εργασίας. Συνιστάται να καθοριστούν προκαταρκτικές διατάξεις συντήρησης της ορολογίας. Συνιστάται να συνταχθεί µία αναλυτική πρόβλεψη προϋπολογισµού για κάθε επιµέρους έργο και να αναπτυχθούν µηχανισµοί ελέγχου κόστους. Συνιστάται να προβλεφθούν µηχανισµοί για τη διάδοση της τυποποιηµένης ορολογίας και για τη διασφάλιση της εφαρµογής της. Τα έργα τυποποίησης ορολογίας απαιτούν πλήρη αξιολόγηση των πιθανών καθυστερήσεων και την ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης εάν συµβούν τέτοιες καταστάσεις (π.χ. παραίτηση ή απουσία µελών της οµάδας εργασίας, καθυστερήσεις στην έκδοση ή στον χρονοπρογραµµατισµό) Μέθοδοι εργασίας Όπως περιγράφεται στο ISO 10241, η οµάδα εργασίας συνιστάται να εξετάσει έναν ορισµένο αριθµό εννοιών. Η πείρα έχει δείξει ότι, εάν ο αριθµός των εννοιών υπερβαίνει κατά πολύ τις 200, καθίσταται αναγκαία η υποδιαίρεση του έργου σε παράλληλα ή διαδοχικά υποέργα. Η οµάδα εργασίας συνιστάται να εφαρµόζει τις αρχές και µεθόδους της ορολογικής εργασίας που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ 402. Η οµάδα συνιστάται επίσης να ακολουθεί τις διάφορες φάσεις της διεργασίας τυποποίησης που περιγράφεται στο ISO Για αποφυγή επανάληψης της ίδιας εργασίας και για µείωση του κόστους, συνιστάται να λαµβάνεται υπόψη όλη η ισχύουσα εργασία για την τυποποίηση ορολογίας. Συνιστάται επίσης να χρησιµοποιούνται επίσηµες γραπτές και προφορικές πηγές του εν λόγω πεδίου. 12

13 4.3.7 Εργαλεία εργασίας Στο σχέδιο εργασίας συνιστάται επίσης να περιγράφεται το µέσο εγγραφής και το µορφότυπο που έχει επιλεγεί για την εγγραφή των ορολογικών δεδοµένων. Εάν κριθεί εφικτό, συνιστάται να δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων ορολογίας µε χρήση λογισµικού διαχείρισης ορολογίας, για τον έλεγχο των εκδοχών και για τη διασφάλιση οµοιοµορφίας τόσο σε µία συλλογή τυποποιηµένων ορολογίων και όσο και µεταξύ συλλογών. Για µικρότερα έργα τυποποίησης ορολογίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί λογισµικό επεξεργασίας κειµένου. Για τους τύπους των ορολογικών δεδοµένων που πρόκειται να περιληφθούν σε ένα λήµµα προτύπου ορολογίας, βλέπε το ISO 10241:1992 παράγραφος 5.1 και το ISO για πλήρη κατάλογο των κατηγοριών δεδοµένων. Για πληροφορίες όσον αφορά τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων ορολογίας, βλέπε το ISO/TR Συνεδριάσεις Εάν απαιτηθεί, συνιστάται να συγκαλούνται συνεδριάσεις για την επίλυση θεµάτων που δεν µπορούν να διακανονιστούν µέσω αλληλογραφίας. Οι συνεδριάσεις τυποποίησης ορολογίας προετοιµάζουν το έδαφος για επίτευξη συµφωνιών σε έννοιες, ορισµούς εννοιών και όρους. Αυτό περιλαµβάνει την καθιέρωση συστηµάτων εννοιών, την προετοιµασία λεπτοµερών φακέλων τυποποίησης ορολογίας µε οδηγίες χρήσης και τη συγκρότηση οµάδων ειδικού έργου, συνόδων κατιδεασµού ή οµάδων συζήτησης για την επίλυση ιδιαίτερων προβληµάτων. Θα πρέπει να υιοθετηθεί µια καθιερωµένη µεθοδολογία διαχείρισης συνεδριάσεων. Στα πρακτέα πρέπει να παρατίθενται τα προς συζήτηση θέµατα όπως προβληµατικές έννοιες και συνιστώµενες λύσεις, ο προβλεπόµενος χρόνος για κάθε θέµα και το όνοµα του συντονιστή της συζήτησης. Εποµένως οι πληροφορίες συνιστάται, να διανέµονται έγκαιρα ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στους συµµετέχοντες, για να προετοιµάσουν τις προτάσεις τους. Για να διευκολύνεται η διαχείριση συνεδριάσεων και να επιταχύνεται η ροή πληροφοριών µεταξύ των συµµετεχόντων, συνιστάται να χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οµάδες συζήτησης, διαδικτυακά φόρα ή τηλεδιασκέψεις. Συνιστάται να τηρείται µια ενηµερωµένη βάση δεδοµένων µε στοιχεία των µελών της οµάδας εργασίας, των προγενέστερων συνεδριάσεων, της αλληλογραφίας και του σταδίου του έργου. Συνιστάται να διανέµονται σε όλα τα µέλη της οµάδας εργασίας τα ονόµατα, οι διευθύνσεις, οι αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιότυπου και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των εµπλεκοµένων. 4.4 Φάση υλοποίησης Η φάση υλοποίησης συνίσταται από τη συλλογή και καταγραφή ορολογικών δεδοµένων. Περιλαµβάνει την αναγνώριση των εγγράφων στα οποία µπορούν να ανευρεθούν οι σχετικοί όροι και οι εννοιολογικές πληροφορίες, την αξιολόγηση αυτών των εγγράφων για την αξιοπιστία και σχετικότητά τους, την καθιέρωση καταλόγων όρων, την ανάπτυξη πεδίων εννοιών και συστηµάτων εννοιών, τη διατύπωση ορισµών, την αναζήτηση όρων και των ισοδυνάµων τους σε πολύγλωσσα έργα και τη δόµηση των ληµµάτων σύµφωνα µε το µέσο εγγραφής και το µορφότυπο εγγραφής που έχει επιλεγεί από την οµάδα εργασίας κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασµού (βλέπε Πίνακα 3). Υλοποίηση Φάση Πίνακας 3 Φάση υλοποίησης Απαιτήσεις Συµµόρφωση µε τα πρότυπα των επιτροπών ΕΛΟΤ/ΤΕ21 και ISO/TC 37 για την τυποποίηση ορολογίας Τήρηση των προδιαγραφών και του σχεδίου εργασίας Συνεχής αξιολόγηση της εργασίας Τεκµηρίωση δυσκολιών Καταγραφή αποφάσεων 13

14 Για την περιγραφή της διαδικασίας εργασιών τυποποίησης ορολογίας και για την καθιέρωση καταλόγων όρων, βλέπε το ISO για την ανάπτυξη πεδίων εννοιών και συστηµάτων εννοιών, το ΕΛΟΤ 402 και το ΕΛΟΤ 562 για τη διατύπωση ορισµών το ΕΛΟΤ 402 και το ISO και για την καθιέρωση των ισοδυνάµων το ΕΛΟΤ 562. Σε όλη τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, ο επικεφαλής του έργου συνιστάται να διασφαλίζει, σε διαρκή βάση, ότι ακολουθούνται οι διαδικασίες διαχείρισης του έργου τυποποίησης ορολογίας (παράρτηµα ) και ότι η ορολογική εργασία επιτελείται σε συµµόρφωση µε τα πρότυπα των επιτροπών ΕΛΟΤ ΤΕ21 και ISO/TC 37, τις προδιαγραφές (παράγραφος 4.2.4) και το σχέδιο εργασίας (παράγραφος 4.3.5). Ο επικεφαλής του έργου, µετά από διαβούλευση µε την οµάδα εργασίας, συνιστάται να διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα εργασίας τηρείται µε συνέπεια ώστε να µειωθεί ο χρόνος για την προετοιµασία του ορολογικού προϊόντος και το σχετικό κόστος. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο επικεφαλής του έργου συνιστάται να τροποποιεί το σχέδιο εργασίας για να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως ο χρόνος, το κόστος και η απόδοση. Το σχέδιο εργασίας συνιστάται να προβλέπει πλαίσιο εργασίας για ανασκόπηση και αποτίµηση σε κάθε φάση της διεργασίας ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια του έργου πρέπει να διεξάγεται αποτίµηση σε κάθε φάση του σχεδίου εργασίας για να διασφαλίζεται ικανοποιητική επιτέλεση του έργου και συµµόρφωση µε τη δήλωση απαιτήσεων. Η επαλήθευση σε κάθε φάση συνιστάται να σχετίζεται άµεσα µε το τελικό προϊόν. Οι πηγές πληροφοριών να ενδεικνύονται σαφώς. Στο βαθµό που είναι δυνατό, οι όροι και ορισµοί συνιστάται να επικαιροποιούνται άµεσα στις συνεδριάσεις και να διανέµονται επικαιροποιηµένα αντίγραφα στους συµµετέχοντες για εξοικονόµηση χρόνου και αποφυγή καθυστερήσεων. Ο επικεφαλής του έργου συνιστάται να επιµένει ώστε τα σχόλια να είναι επαρκώς αιτιολογηµένα και να παρέχουν λύσεις σε συγκεκριµένα προβλήµατα. Στη συνέχεια, τα σχόλια συνιστάται να συγκεντρώνονται σε µορφή σύνοψης στην οποία παρέχεται το αρχικό κείµενο, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις του επικεφαλής του έργου. Κατόπιν η σύνοψη συνιστάται να αναλύεται από τα µέλη της οµάδας εργασίας, λαµβανοµένης υπόψη της δυνητικής επίπτωσης στο κόστος παραγωγής, στο κόστος ποιότητας, στην αξιοπιστία και στην ικανοποίηση των χρηστών και να χρησιµοποιείται στην επίλυση προβληµάτων. 4.5 Φάση ανασκόπησης, αποτίµησης και επαλήθευσης Εισαγωγή Η φάση αυτή περιλαµβάνει την ανασκόπηση και αποτίµηση του ορολογικού προϊόντος από τους ορολόγους, τους ειδικούς του θεµατικού πεδίου και τους χρήστες της συλλογής ορολογικών δεδοµένων καθώς και την αποτίµηση του έργου τυποποίησης ορολογίας που οδηγεί στην επικύρωση (βλέπε Πίνακα 4). Ανασκόπηση, αποτίµηση και επαλήθευση Πίνακας 4 Φάση ανασκόπησης, αποτίµησης και επαλήθευσης Φάση Αποτίµηση προϊόντος και επαλήθευση Απαιτήσεις Συµµόρφωση µε τα µέτρα που περιγράφονται στα πρότυπα τυποποίησης ορολογίας των επιτροπών ΕΛΟΤ/ΤΕ21 και ISO/TC 37 Επαλήθευση της ορθότητας και σαφήνειας των ορολογικών δεδοµένων Επαλήθευση της τεχνικής ορθότητας των δεδοµένων Αποτίµηση έργου Συµµόρφωση µε το ISO

15 4.5.2 Επαλήθευση προϊόντος Η διασφάλιση ποιότητας του ορολογικού προϊόντος καθιερώνεται από τη συµµόρφωσή του µε τα µέτρα που περιγράφονται στα ΕΛΟΤ 402, ΕΛΟΤ 562, ΕΛΟΤ 561-1, ISO και ISO/TR Αυτό εξασφαλίζει την ορθότητα και πληρότητα της συλλογής ορολογικών δεδοµένων. Η επαλήθευση της ορθότητας και σαφήνειας όλων των ληµµάτων της συλλογής ορολογικών δεδοµένων συνιστάται να επιτελείται από τους ειδικούς του θεµατικού πεδίου και κατά προτίµηση µε τη βοήθεια ενός ορολόγου. Η επαλήθευση της τεχνικής ορθότητας του τελικού προϊόντος συνιστάται να εξασφαλίζει ότι αυτό συµµορφώνεται µε καθιερωµένα κριτήρια (π.χ. συνέπεια στην ορθογραφία λέξεων και στις διαπαραποµπές). Η επαλήθευση της συλλογής ορολογικών δεδοµένων δύναται να διεξαχθεί από υπολογιστή έτσι ώστε να εξελέγχονται αποδοτικότερα οι τυπικές απαιτήσεις των ληµµάτων. Συνιστάται να ζητείται από τα µέλη της οµάδας χρηστών να επαληθεύουν εάν το προϊόν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Οι δοκιµές συνιστάται να περιέχουν ερωτήσεις σχετικά µε την εξαντλητικότητα, αξιοπιστία και φιλικότητα προς το χρήστη της συλλογής των ορολογικών δεδοµένων Αποτίµηση έργου Το ISO παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης ποιότητας για όλες τις φάσεις έργων τυποποίησης ορολογίας, περιλαµβάνοντας έλεγχο (έλεγχο δραστηριοτήτων, χρονοπρογράµµατος, προϋπολογισµού και κόστους), προσδιορισµό διακινδύνευσης και απόκριση χρηστών µε βάση τα οποία δύναται να αποτιµηθεί το έργο. 4.6 Τελική φάση Εισαγωγή Η τελική φάση περιλαµβάνει εκπόνηση µιας τελικής έκθεσης σχετικά µε το έργο και την περάτωση οικονοµικής ανασκόπησης. Τελική φάση Φάση Τελική έκθεση Οικονοµική ανασκόπηση Πίνακας 5 Τελική φάση Απαιτήσεις Ανάλυση όλων των φάσεων του έργου και της συνοδευτικής τεκµηρίωσης Σύγκριση των εκτιµήσεων κόστους µε τις πραγµατικές δαπάνες Τελική έκθεση Ο επικεφαλής του έργου συνιστάται να συντάξει την τελική έκθεση στην οποία θα τεκµηριώνεται το ιστορικό του έργου. Αυτή η έκθεση θα συνοψίζει τους στόχους του έργου, θα παρέχει ανάλυση όλων των φάσεων του έργου και θα παραπέµπει στις πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την ολοκλήρωσή του. Αυτό θα καταστήσει τις αναθεωρήσεις του έργου ευκολότερες παρέχοντας παραδείγµατα και µαθήµατα αποδοτικότερης επιτέλεσης. Θα παρέχει επίσης επαναχρησιµοποιήσιµα δεδοµένα για παρόµοια έργα Οικονοµική ανασκόπηση Ο επικεφαλής του έργου συνιστάται να αναθεωρεί τις εκτιµήσεις κόστους που υιοθετήθηκαν κατά τη φάση σχεδίασης, να τις συγκρίνει µε τις πραγµατικές δαπάνες που έγιναν κατά τη διάρκεια του έργου και να περιλάβει τα αποτελέσµατα στην τελική έκθεση. Οποιεσδήποτε ασυµφωνίες στις δαπάνες συνιστάται να τεκµηριώνονται προς όφελος µελλοντικών έργων ή της αναθεώρησης του τυποποιηµένου ορολογίου (βλ. γενικά ISO 10006). 15

16 5 ιαχείριση έργων διεθνούς τυποποίησης ορολογίας 5.1 Γενικά Η διεθνής τυποποίηση ορολογίας που διεξάγεται στον ISO και σε άλλους οργανισµούς ακολουθεί τις προαναφερόµενες κατευθυντήριες οδηγίες µε µερικές πρόσθετες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Τα ιεθνή Πρότυπα συνιστάται να λαµβάνουν υπόψη τις εντολές και τους στόχους όλων των συµµετεχόντων στο έργο τυποποίησης ορολογίας. (π.χ. της Κεντρικής Γραµµατείας του ISO, της επιτροπής ISO/TC 37 και των Τεχνικών Επιτροπών (ΤΕ), και Υποεπιτροπών (ΥΕ) και Οµάδων Εργασίας (ΟΕ) ορολογίας). Μεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών συνιστάται να τηρούνται ανοικτές γραµµές επικοινωνίας. 5.2 Φάση προετοιµασίας Αριθµοδότηση Όλα τα σχετικά έγγραφα συνιστάται να αριθµούνται για λόγους ιχνηλασιµότητας Εφικτότητα Οι Τεχνικές Επιτροπές (ΤΕ) / Υποεπιτροπές (ΥΕ) / Οµάδες Εργασίας (ΟΕ) συνιστάται να καθορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο το έργο τυποποίησης ορολογίας θα υποστηρίζει την εργασία άλλων Οµάδων Εργασίας µέσα στην ίδια Τεχνική Επιτροπή. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό ζητείται από τους τεχνικούς εµπειρογνώµονες των άλλων Οµάδων Εργασίας να συµπληρώνουν ένα έντυπο αίτησης ορολογικών πληροφοριών, προσδιορίζοντας έτσι τις ανάγκες τους Πλαίσιο Ο ΕΛΟΤ και τα ενδιαφερόµενα µέρη συνιστάται να καθορίσουν τον βαθµό εµπλοκής τους στο έργο. Οι εκτιµήσεις του συνολικού κόστους του έργου, συνιστάται να περιλαµβάνουν δαπάνες από τους συµµετέχοντες φορείς και τις Υπηρεσίες του ΕΛΟΤ δαπάνες ταξιδιών και την αξία του χρόνου που δαπανάται από τους εµπειρογνώµονες στις συνόδους των ΤΕ/ΟΕ. Συνιστάται να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα έντυπα για την αιτιολόγηση του προτεινόµενου ορολογικού έργου, ενώ τα κριτήρια που περιέχονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΛΟΤ να χρησιµοποιούνται ως βάση για την αποδοχή του έργου. 5.3 Φάση σχεδιασµού Ορισµός επικεφαλής του έργου εδοµένης της σπουδαιότητας του ρόλου του επικεφαλής του έργου στη διαχείριση των διεθνών ορολογικών έργων, ο φορέας υποστήριξης της ΤΕ/ΥΕ συνιστάται να επιλέξει προσεκτικά ένα άτοµο ικανό να διευθύνει και να καθοδηγεί την οµαδική εργασία και η υποψηφιότητα του οποίου να γίνει δεκτή από το όργανο (ΤΕ/ΥΕ/ΟΕ) τυποποίησης στο οποίο υπάγεται το έργο Σχεδιασµός εκτέλεσης έργου Προκειµένου να αποφευχθεί η επανάληψη της προσπάθειας και για την ελάττωση του κόστους, συνιστάται να λαµβάνεται υπόψη όλη η σχετική εργασία τυποποίησης ορολογίας που έχει ολοκληρωθεί ή που διεξάγεται από άλλες ΤΕ και να δηµιουργούνται κατάλληλοι σύνδεσµοι. Συνιστάται, επίσης, να επιζητείται η συµβουλή άλλων αρµόδιων οργανισµών που έχουν αρµοδιότητα στο πεδίο. Ο επικεφαλής του έργου συνιστάται να εξασφαλίζει την άµεση πρόσβαση όλων των µελών στα πρότυπα της ΕΛΟΤ/ΤΕ21 και της ISO/TC37 και στους Κανονισµούς του ΕΛΟΤ και στις Οδηγίες του ISO και σε άλλες κατάλληλες πηγές. 16

17 Οι προβληµατικές έννοιες συνιστάται να αποφασίζονται από κοινού από την οµάδα στη βάση της ίσης συµµετοχής όλων των µελών της οµάδας και συνιστάται να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της ίσης αντιπροσώπευσης. Είναι ουσιώδης η καθιέρωση ενός µηχανισµού ανάδρασης µεταξύ της ΥΕ/ΟΕ ορολογίας και των άλλων ΥΕ και ΟΕ µέσα στην ΤΕ. Είναι επίσης σηµαντικό οι άλλες ΟΕ να κάνουν συνεπή χρήση της τυποποιηµένης ορολογίας και να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της διεργασίας τυποποίησης ορολογίας Σχέδιο εργασίας Σε ό,τι αφορά τις ηµεροµηνίες στόχους, συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη οι κανονισµοί του ΕΛΟΤ. 5.4 Φάση υλοποίησης Σε όλη τη διάρκεια των φάσεων της προετοιµασίας, της εργασίας στην επιτροπή και έγκρισης, ο επικεφαλής του έργου, σε συνεργασία µε τις γραµµατείες των ΤΕ και ΥΕ, συνιστάται να εξασφαλίζει, σε συνεχή βάση, ότι η ορολογική εργασία ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΕΛΟΤ/ΤΕ21 και της ISO/TC 37, τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ, τις προδιαγραφές και το σχέδιο εργασίας. Όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σχετικά µε στα κείµενα εργασίας συνιστάται να σηµειώνονται µε κατάλληλο τρόπο και να υποβάλλονται εµπρόθεσµα. Τα σχόλια συνιστάται να µη βασίζονται σε προσωπικές ή εθνικές προτιµήσεις και προκαταλήψεις και συνιστάται να υποβάλλονται σε µορφή προσυµφωνηµένου ηλεκτρονικού µορφοτύπου. Τέλος συνιστάται να συντάσσονται περιοδικές εκθέσεις προόδου από την ΥΕ και την ΟΕ προς την ΤΕ. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (πληροφοριακό) Ένα έργο τυποποίησης ορολογίας Φάση προετοιμασίας Έγγραφο προδιαγραφών Φάση σχεδιασμού Σχέδιο εργασίας Φάση υλοποίησης Σχέδιο τυποποιημένου ορολογίου Φάση ανασκόπησης, αποτίμησης και επαλήθευσης Τυποποιημένο ορολόγιο Καθορισμός του σκοπού του έργου Επιλογή επικεφαλής του εργου Προσδιορισμός και αξιολόγηση της τεκμηρίωσης Επαλήθευση της ορθότητας και σαφήνειας των λημμάτων Προσδιορισμός δυνητικών χρηστών Σχηματισμός ομάδας εργασίας Ανάλυση εννοιών Επαλήθευση της τεχνικής ορθότητας των δεδομένων Προσδιορισμός αναγκών των χρηστών Επιλογή οργανωσιακού μοντέλου Ανάπτυξη συστημάτων εννοιών Καθορισμός νομικού, γλωσσικού, χρηματοοικονομικού και οργανωσιακού πλαισίου Εξοπλισμός συμμετεχόντων με κατάλληλα υλικά και κατάρτιση Σύνταξη ορισμών Επιλογή όρων Καθιέρωση μεθόδων εργασίας Προσδιορισμός εργαλείων εργασίας Αναζήτηση και αξιολόγηση ισοδυνάμων Δόμηση λημμάτων Καθιέρωση μέσων διάδοσης και εφαρμογής της τυποποιημένης ορολογίας Συγκέντρωση και αξιοποίηση σχολίων 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (πληροφοριακό) Οργανωσιακά µοντέλα για έργα τυποποίησης ορολογίας Μοντέλο Α: Ένας ορολόγος ως σύµβουλος εκτός οµάδας εργασίας Μοντέλο Β: Ένας ορολόγος ως µέλος της οµάδας εργασίας Μοντέλο Γ: Ένας ορολόγος που παράγει ένα λεξιλόγιο µε έναν η περισσότερους ειδικούς Μοντέλο : Ένας ή περισσότεροι ορολόγοι που εργάζονται µε ειδικούς ως συµβούλους Table B.1 Πίνακας Β.1 Ρόλοι και υπευθυνότητες Μοντέλο Α Μοντέλο Β Μοντέλο Γ Μοντέλο Συγκαλεί συνεδριάσεις Προετοιµάζει τα πρακτέα Οργανώνει και συντονίζει την εργασία Καθορίζει υπευθυνότητες και αναθέσεις εργασιών Υποδεικνύει πηγές εξειδικευµένης τεκµηρίωσης και έργα αναφοράς γενικής γλώσσας Εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ποιότητας Παρέχει συστάσεις και παρατηρήσεις σε σχόλια για συζήτηση ιευθύνει τις συνεδριάσεις µε σκοπό την επίτευξη συναίνεσης επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου ορολόγος,εµπειρογ νώµονες οµάδας εργασίας επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου ορολόγος,εµπειρογ νώµονες οµάδας εργασίας επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου επικεφαλής του έργου ορολόγος ορολόγος ορολόγος ορολόγος ορολόγος ορολόγος, ειδικός ορολόγος ορολόγος, ειδικός ορολόγος ορολόγος ορολόγος Οργανώνει συνεδριάσεις γραµµατέα γραµµατέα ορολόγος ορολόγος Κυκλοφορεί τα έγγραφα γραµµατέα γραµµατέα ορολόγος Καταγράφει τις αποφάσεις γραµµατέα γραµµατέα ορολόγος ορολόγος Συγκεντρώνει τα σχόλια γραµµατέα γραµµατέα ορολόγος Συντάσσει τα πρακτικά γραµµατέα γραµµατέα ορολόγος Ετοιµάζει τα σχέδια εργασίας ενσωµατώνοντας τις τροποποιήσεις γραµµατέα γραµµατέα ορολόγος ορολόγος Τηρεί φακέλους γραµµατέα γραµµατέα ορολόγος ορολόγος Προσδιορίζει τις προς µελέτη και τυποποίηση έννοιες Αναπτύσσει συστήµατα εννοιών Παρέχει σχόλια σε συστήµατα εννοιών Συντάσσει ορισµούς Καθορίζει κατασηµάνσεις για έννοιες (όρους) εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας ορολόγος εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας ορολόγος,εµπειρογ νώµονες οµάδας εργασίας ορολόγος ορολόγος ορολόγος ορολόγος ορολόγος εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας ειδικός ειδικός ορολόγος ορολόγος ορολόγος εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας ορολόγος ορολόγος 19

20 Πίνακας Β.1 (συνέχεια) Ρόλοι και υπευθυνότητες Μοντέλο Α Μοντέλο Β Μοντέλο Γ Μοντέλο Υποβάλλει σχόλια για ορισµούς και επιλεγµένες κατασηµάνσεις ορολόγος ειδικός Ετοιµάζει φάκελους για προβληµατικές περιπτώσεις όπου περιλαµβάνονται οι δυσκολίες και προτάσεις επίλυσής στους εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας Ειδικός ορολόγος ορολόγος ορολόγος ορολόγος Παρέχει συµβουλές για γενική οργάνωση του έργου ορολόγος ορολόγος ορολόγος Επανεπεξεργάζεται συστήµατα εννοιών και ορισµούς Επαληθεύει τη γλωσσική ορθότητα και συνέπεια των συστηµάτων εννοιών και των ορισµών εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας ορολόγος,εµπειρογ νώµονες οµάδας εργασίας ορολόγος ορολόγος ορολόγος ορολόγος ορολόγος ορολόγος Επαληθεύει την ορθότητα και σαφήνεια των ληµµάτων Επαληθεύει την τεχνική ορθότητα των δεδοµένων εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας εµπειρογνώµονες οµάδας εργασίας ορολόγος ειδικός ορολόγος,εµπειρο γνώµονες οµάδας εργασίας ειδικός ορολόγος 20

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Ο παρών Κανονισµός καθορίζει τις θεµελιώδεις αρχές και τη διαδικασία που πρέπει να τηρεί και ακολουθεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Γνωστό και ως Συνοπτική Αποστολή Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοσελίδας Ένας Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

V.13 / L.L.P. ERASMUS :...

V.13    / L.L.P. ERASMUS :... Παράρτηµα V.13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2004-12-21 ICS : 13.020.10

2004-12-21 ICS : 13.020.10 2004-12-21 ICS : 13.020.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του Environmental management systems Requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα