ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΣΠΑ έν τω ρ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Υδ ρο μ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ yr ig ht - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ op Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ι.Ε.ΤΕ.Θ. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ. ELPHO A.E. SCIENTACT Α.Ε. C ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2 : Ενδιάμεση έκθεση εγκατάστασης, λειτουργίας δικτύου μετρητικών σταθμών και ψηφιακού κέντρου λήψης δεδομένων και έκθεση καταγραφής και συλλογής υπαρχόντων δεδομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ ii

3 Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 Κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σύνθεση Δικτύου Βασικά τεχνικά στοιχεία υλικού... 8 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συναρμολόγηση προγραμματισμός Πειραματική λειτουργία Κεφάλαιο 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ Εγκατάσταση πύλης εισόδου μετρήσεων και λογισμικών διαδικτυακής πρόσβασης στα δεδομένα μετρήσεων Εγκατάσταση Τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού με όλα τα αισθητήρια για τον υπολογισμό της ΕΤο κα τη μέτρηση στάθμης υπογείων υδάτων Εγκατάσταση Τηλεμετρικού σταθμού μέτρησης στάθμης επιφανειακών υδάτων και βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης ποιότητας επιφανειακών υδάτων Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης ποιότητας υπογείων υδάτων Κεφάλαιο 4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ iii

4 iv

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παρούσα έκθεση αναπτύσσεται η διαδικασία εγκατάστασης, λειτουργίας δικτύου μετρητικών σταθμών και ψηφιακού κέντρου λήψης δεδομένων και η διαδικασία καταγραφής και συλλογής υπαρχόντων δεδομένων. Η έκθεση αυτή αποτελεί το Παραδοτέο 1.2, το οποίο ανήκει στην Ενότητα Εργασίας 1: Ανάπτυξη, έλεγχος και εφαρμογή τηλεμετρικού δικτύου για συλλογή μετεωρολογικών παραμέτρων και παραμέτρων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρικών σταθμών (μετεωρολογικών και υδρολογικών). Η αξιοπιστία της αρχικής, πρωτόγεννους πληροφορίας είναι εξαιρετικά σημαντική ώστε να ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα στους μετέπειτα υπολογισμούς. Για το λόγο αυτό για την περάτωση αυτής της διαδικασίας συμμετείχαν όλοι οι φορείς του έργου. Στο Παραδοτέο 1.1 παρουσιάστηκαν οι υποψήφιες θέσεις εγκατάστασης των σταθμών, οι λόγοι που επιλέχθηκαν και καθορίστηκαν οι τεχνικές τους προδιαγραφές. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελείται από δύο τμήματα 1. Την περιγραφή των πραγματικά τεχνικών χαρακτηριστικών των οργάνων που τελικά επιλέχθηκαν, τη συναρμολόγηση τους και το προγραμματισμό, τη εγκατάσταση τους στο πεδίο και τη λήψη μετρήσεων τους 2. Την καταγραφή και συλλογή των υπαρχόντων ιστορικών δεδομένων της λεκάνης απορροής που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση του επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού. Η τεχνική ομάδα της SCIENTACT εντόπισε τις τεχνικές λύσεις και την διαθεσιμότητα των υλικών και των οργάνων. Μετά από την έρευνα αγοράς προτάθηκε στην ομάδα ο εξοπλισμός 1

6 με τον καλύτερο συνδυασμό χαρακτηριστικών κόστους. Οι μηχανικοί της SCIENTACT σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα (Π.Θ. και ΚΕΤΕΑΘ), έλεγξαν και παρέλαβαν τον εξοπλισμό, του οποίου η προμήθεια έγινε για τις ανάγκες του προγράμματος, συμφώνα με τις προδιαγραφές. Οι σταθμοί μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της SCIENTACT όπου και συναρμολογήθηκαν. Παράλληλα έγινε η πειραματική λειτουργία τους, πριν την εγκατάσταση στο πεδίο. Μετά την πειραματική λειτουργία, τα συστήματα μεταφέρθηκαν στα σημεία εγκατάστασης, όπου και αφού εγκαταστάθηκαν, τέθηκαν σε λειτουργία. Έγινε ποιοτικός έλεγχος μετρήσεων και βοηθητικών συστημάτων. Παράλληλα δημιουργήθηκε το κέντρο λήψης των μετρήσεων. Έγινε η τηλεμετρική ζεύξη των συστημάτων με το κέντρο καθώς επίσης και η εγκατάσταση κύριου και βοηθητικού λογισμικού διασύνδεσης σε συνεργασία με την ομάδα της Orbitlab. Η SCIENTACT έχει αναλάβει την πλήρη λειτουργία του δικτύου όλη την διάρκεια του προγράμματος και συγκεκριμένα τις εξής ενέργειες: Ανάπτυξη βοηθητικού λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την διασύνδεση των μετρήσεων με άλλα λογισμικά Κόστος λειτουργίας της τηλεμετρίας Περιοδικές βαθμονομήσεις Περιοδικές και έκτακτες συντηρήσεις Επισκευές. Οι ομάδες του Π.Θ, του ΚΕΤΕΑΘ και του Φ.Δ.Κ. ανέλαβαν να φέρουν εις πέραν την καταγραφή και συλλογή των όσο περισσότερων υπαρχόντων δεδομένων της λεκάνης μέσω προηγούμενων εργασιών τους και επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 2

7 Κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Βάση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί στην αρχική έκθεση, το ΚΕΤΕΑΘ προκήρυξε σχετικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού, τον Νοέμβριο του Συνολικά υποβληθήκαν 3 προσφορές από τις εταιρείες ENVIGUARD, NEOTEK και ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ. Οι ομάδες της Scientact, ΚΕΤΕΑΘ, Π.Θ. επέλεξαν την πρόταση της εταιρείας ENVIGUARD καθώς ικανοποιούσε τις τεχνικές προδιαγραφές ενώ παράλληλα ήταν εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού. Το ΚΕΤΕΑΘ προέβη στις διαδικασίες παραγγελίας του εξοπλισμού μετά την παραπάνω αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου προμήθειας. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε τμηματικά στο ΚΕΤΕΑΘ από την ανάδοχο εταιρεία από τις αρχές Ιανουαρίου 2012 έως και το τέλος Μαρτίου του Όλος ο εξοπλισμός αφού ελέγχθηκε ως προς τις προδιαγραφές του, τμηματικά, μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της SCIENTACT για συναρμολόγηση και πειραματική λειτουργία. 1.1 Σύνθεση Δικτύου Βάση του υλικού που παραδόθηκε και εν συνεχεία προλήφθηκε, η σύνθεση των επιμέρους τμημάτων του δικτύου φαίνεται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες ): 3

8 Πίνακας 1-1: Σταθμός Α ΣΤΑΘΜΟΣ Α Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης ποιότητας επιφανειακών υδάτων Δομικό στοιχείο Μονάδα καταγραφής και τηλεμετρία Σύστημα μέτρησης Νιτρικών και θολότητας Σύστημα μέτρησης Αγωγιμότητας Διαεπαφή interface Μοντέλο Κατασκευαστής Α733 του οίκου ADCON Αυστρίας nitro::lyser του οίκου S:CAN Αυστρίας condu::lyser του οίκου S::CAN Αυστρίας con::lyte του οίκου S::CAN Αυστρίας Φωτογραφία Για τον παραπάνω σταθμό το κουτί προστασίας και τα τροφοδοτικά τοποθετηθήκαν από την Scientact. 4

9 Πίνακας 1-2: Σταθμός Β ΣΤΑΘΜΟΣ Β Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης στάθμης επιφανειακών υδάτων και βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων Δομικό στοιχείο Μονάδα καταγραφής και τηλεμετρία Σύστημα μέτρησης Αγωγιμότητας, Στάθμης και θερμοκρασίας Σύστημα μέτρησης Αγωγιμότητας Διαεπαφή interface Μοντέλο Κατασκευαστής Α733 του οίκου ADCON Αυστρίας nitro::lyser του οίκου S:CAN Αυστρίας condu::lyser του οίκου S::CAN Αυστρίας con::lyte του οίκου S::CAN Αυστρίας Φωτογραφία Για τον παραπάνω σταθμό το κουτί προστασίας τα τροφοδοτικά, ο ηλιακός συλλέκτης καθώς και τα υλικά στήριξης στην λίμνη τοποθετηθήκαν από την Scientact. 5

10 Πίνακας 1-3: Σταθμός Γ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ Πλήρης Τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός με όλα τα αισθητήρια για τον υπολογισμό της ΕΤο κα τη μέτρηση στάθμης υπογείων υδάτων Δομικό στοιχείο Μονάδα καταγραφής και τηλεμετρία Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου μοντέλο Αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου Αισθητήρας βροχόπτωσης Μοντέλο Κατασκευαστής Α733 του οίκου ADCON Αυστρίας Ε08 του οίκου E+E Γερμανίας PYRA του οίκου DECAGON Αμερικής Small Wind Transmitter του οίκου THIES CLIMA Γερμανίας #200P του οίκου NRG Αμερικής PROFESSIONAL του οίκου PRONAMIC Δανίας Φωτογραφία Αισθητήρας Στάθμης PXD του οίκου IN-SITU Αμερικής Για τον παραπάνω σταθμό το κουτί προστασίας τα τροφοδοτικά, ο ηλιακός συλλέκτης καθώς και τα υλικά στήριξης (ιστός) λίμνη τοποθετηθήκαν από την Scientact. 6

11 Πίνακας 1-4: Σταθμός Δ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης ποιότητας υπογείων υδάτων Δομικό στοιχείο Μονάδα καταγραφής και τηλεμετρία Σύστημα μέτρησης Νιτρικών και θολότητας Σύστημα μέτρησης Αγωγιμότητας Διαεπαφή interface Μοντέλο Κατασκευαστής Α733 του οίκου ADCON Αυστρίας nitro::lyser του οίκου S:CAN Αυστρίας condu::lyser του οίκου S::CAN Αυστρίας con::lyte του οίκου S::CAN Αυστρίας Φωτογραφία Για τον παραπάνω σταθμό το κουτί προστασίας και τα τροφοδοτικά τοποθετηθήκαν από την Scientact. Πίνακας 1-5: Πύλη εισόδου Δομικό στοιχείο Πύλη εισόδου Μοντέλο Κατασκευαστής Φωτογραφία Πύλη εισόδου Α850 του οίκου ADCON Αυστρίας 7

12 1.2 Βασικά τεχνικά στοιχεία υλικού Μονάδα καταγραφής και τηλεμετρίας μοντέλο Α733 του οίκου ADCON Αυστρίας Ασύρματη τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη ισχύος των 500mW Χαμηλή κατανάλωση ισχύος Η μονάδα μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων σε απόσταση έως και 20 χιλιομέτρων. Η μονάδα είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 67) Διαστάσεις 160 Χ 60 Χ 80mm Διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 6V Διαθέτει 12 αναλογικές εισόδους Διαθέτει 4 εισόδους παλμών Μπορεί να δεχθεί έως 20 αισθητήρες SDI 12 Σύστημα μέτρησης Νιτρικών και θολότητας μοντέλο nitro::lyser του οίκου S:CAN Αυστρίας Αρχή μέτρησης UV-VIS φασματοφωτομετρία Μετρά ταυτόχρονα Νιτρικά (NO3-N) και θολότητα Μακροχρόνια σταθερότητα χωρίς ανάγκη συντήρησης Αυτόματος καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα, Διαθέτει τεχνική διπλού κύματος, για αυτόματη αντιστάθμιση παρεμβολών Αυτόματη αντιστάθμιση θολότητα και στερεών 8

13 Ακρίβεια μέτρησης και επαναληψημότητα 3% Περιοχή μέτρησης της θολότητας ή και παραπάνω FTU Περιοχή μέτρησης των Νιτρικών, 0 70mg/l (NO3-N), ή και παραπάνω Σύστημα μέτρησης Αγωγιμότητας μοντέλο condu::lyser του οίκου S::CAN Αυστρίας Μακροχρόνια σταθερότητα χωρίς ανάγκη συντήρησης Ακρίβεια 0.1% επί της μέτρησης Αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας Μπορεί να μετρά με πλήρη εμβάπτιση (υποβρύχια Περιοχή μέτρησης mS/cm Στεγανότητα συνδέσμου με τον controller ΙΡ 68 Βαθμός προστασίας όλου του αισθητήρα IP 68 Διαεπαφή interface μοντέλο con::lyte του οίκου S::CAN Αυστρίας Κατάλληλη διαεπαφή μεταξύ των αισθητηρίων και της μονάδας τηλεμετρίας Διαθέτει διαδικασίας ελέγχου και βαθμονόμησης όλων των αισθητήρων Μπορεί να ελέγχει το σύστημα για τον καθαρισμό των αισθητήριων. Ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει πόσο χρόνο θα διαρκεί ο καθαρισμός Ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει πόσο χρόνο πριν την λήψη της μέτρησης θα γίνει ο καθαρισμός Διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD Ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει τον ρυθμό μέτρησης 9

14 Ο χειριστής μπορεί να προγραμματίσει τον αριθμό τον δειγμάτων που λαμβάνονται για τον υπολογισμό του κυλιόμενου μέσου όρου Να διαθέτει πληκτρολόγιο για τους χειρισμούς Σύστημα μέτρησης Αγωγιμότητας, Στάθμης και θερμοκρασίας aqua TROLL 200 του οίκου IN-SITU Αμερικής Διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση της Βαρομετρικής Πίεσης Μετρά Στάθμη, Θερμοκρασία και Αγωγιμότητα. Κλίμακα μέτρησης 0-10m Η διάμετρος του συστήματος είναι 18.3 εκατοστά και το μήκος του 31.5 εκατοστά. Διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας νερού ημιαγωγού. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας 0.1 ο C. Το σύστημα διαθέτει αισθητήρα αγωγιμότητας νερού. Η περιοχή μέτρησης της αγωγιμότητας είναι από 5 έως μS/cm. Ακρίβεια μέτρησης της αγωγιμότητας 0.5%. Υλικά κατασκευής του συστήματος : Τιτάνιο. Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα μοντέλο Ε08 του οίκου E+E Γερμανίας Περιοχή μέτρησης υγρασίας 0-100% Η ακρίβεια μέτρησης υγρασίας στους 20 ο C, να είναι 2% Εξάρτηση υγρασίας από θερμοκρασία 0.03% RH/0C Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας PT 1000, (DIN A) Περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας -40 ο C έως +80 ο C 10

15 Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας στους 20 ο C, καλύτερη από 0.2 ο C Κατανάλωση ρεύματος < 1.3mA Τα αισθητήρια στοιχεία προστατεύονται από μεταλλικό φίλτρο Διαθέτει radiation shield με αλλεπάλληλες θερμοπλαστικούς δίσκους Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας μοντέλο PYRA του οίκου DECAGON Αμερικής Το αισθητήριο, έχει βαθμονομηθεί για τη μέτρηση των βραχέων κυμάτων ακτινοβολίας που φθάνει στην επιφάνεια της γης Θερμοκρασία λειτουργίας-40 έως 55 ο C Ευαισθησία 0.20 mv ανά W/m 2 Γραμμική περιοχή : W/m 2 Ακρίβεια : ± 5% Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου μοντέλο Small Wind Transmitter του οίκου THIES CLIMA Γερμανίας Αισθητήρας για μόνιμη εγκατάσταση στο πεδίο. Μέγιστη ταχύτητα : 60m/s Περιοχή μέτρησης :0.8 40m/s Χαμηλότερη ταχύτητα μέτρησης (ταχύτητα εκκίνησης): 0.5m/s Έξοδος αισθητήρα: 0-100Hz Ακρίβεια αισθητήρα: ±0.5 m/s or ±5% of meas. Range Ανάλυση αισθητήρα: 0.4 m wind run Αντοχή αισθητήρα: max. 60 m/s 11

16 Αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου μοντέλο #200P του οίκου NRG Αμερικής Να μετρά την οριζόντια διεύθυνση του ανέμου Η περιοχή μέτρησης του αισθητήρα να είναι ο Τύπος αισθητήρα ποντενσιόμετρο 10 ΚΩ Ακρίβεια 1% Τυπική νεκρή ζώνη στον βορά, 40 (μέγιστη 80) Κατώφλι εκκίνησης 1m/s Θερμοκρασία λειτουργίας -20 ο C έως 60 ο C Αισθητήρας βροχόπτωσης μοντέλο PROFESSIONAL του οίκου PRONAMIC Δανίας Self-empting βροχόμετρο βασισμένο στην τεχνική του tipping bucket. Ο μηχανισμός μέτρησης βρίσκεται τοποθετημένος εντός κατάλληλου διαμερίσματος εντός του βροχομέτρου. Η επιφάνεια της χοάνης συλλογής να είναι 200cm 2. Το συνολικό ύψος του αισθητήρα να είναι < 300mm. 12

17 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο παραπάνω εξοπλισμός μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της Scientact τμηματικά, ακλουθώντας το ρυθμό παράδοσης της EmviGuard στο ΚΕΤΕΑΘ. Το τελευταίο δομικό στοιχείο παρελήφθητε τέλος Μαρτίου (αισθητήρες αγωγιμότητας) 2.1 Συναρμολόγηση προγραμματισμός Η συναρμολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των επιμέρους κατασκευαστών. Κατά την φάση συναρμολόγησης του αναλυτή Νιτρικών προέκυψε πρόβλημα συμβατότητας με την μονάδα τηλεμετρίας. Η εταιρεία προμήθειας του εξοπλισμού EnviGuard δεν μπόρεσε να δώσει λύση. Για τον λόγο αυτό το μέλος της ομάδας Δημήτρης Κουβάς, μετέβη για δύο ημέρες στα εργοστάσια κατασκευής του αναλυτή καθώς και της μονάδας τηλεμετρίας (s::can και Adcon) στην Αυστρία. Σε συνεργασία με τους μηχανικούς των εταιρειών το πρόβλημα λύθηκε. Κατά την συναρμολόγηση διαπιστώθηκε ότι ήταν απαραίτητα υλικά για την σωστή εγκατάσταση στο πεδίο, όπως ιστοί, κουτιά προστασίας, κυψελίδες ροής, τροφοδοτικά, ηλιακοί συλλέκτες. Όλα τα παρακάτω υλικά αγοράστηκαν από την εταιρείας μας., η οποία κάλυψε και το κόστος τους. Μετά την συναρμολόγηση τα ψηφιακά συστήματα καταγραφής προγραμματιστήκαν, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις μετρήσεις των αισθητήρων. Στην συνέχεια έγινε ο 13

18 προγραμματισμός της πύλης εισόδου ώστε να μπορεί να λαμβάνει τις μετρήσεις των σταθμών. Ο αρχικός προγραμματισμός για την συλλογή και την μετάδοση των μετρήσεων, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2-1). Πίνακας 2-1: Συχνότητες λήψης και αποστολής των μετρήσεων Σταθμός Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης ποιότητας επιφανειακών υδάτων Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης στάθμης επιφανειακών υδάτων και βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων Πλήρης Τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός με όλα τα αισθητήρια για τον υπολογισμό της ΕΤο κα τη μέτρηση στάθμης υπογείων υδάτων Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης ποιότητας υπογείων υδάτων 2.2 Πειραματική λειτουργία Συχνότητα λήψης μετρήσεων 60min 30min 15min 60min Συχνότητα αποστολής μετρήσεων 60min 30min 30min 60min Μετά την συναρμολόγηση και τον προγραμματισμό των σταθμών, προγραμματίστηκε η πύλη εισόδου ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει τις μετρήσεις των σταθμών. Σε server της εταιρείας Scientact, εγκαταστάθηκε ειδικό web based λογισμικό addvantage Pro 6.1, το οποίο έχει την δυνατότητα επικοινωνίας και λήψης των μετρήσεων από την πύλη εισόδου. 14

19 Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2.1) εμφανίζεται η δομή του δικτύου, όπως αυτή φαίνεται από το παραπάνω λογισμικό Σχήμα 2.1: Η δομή του δικτύου από το λογισμικό Όλοι οι σταθμοί τέθηκαν σε λειτουργία ώστε να διαπιστωθεί η ομαλή επικοινωνία των μονάδων τηλεμετρίας με τα αισθητήρια και της μονάδας τηλεμετρίας με την πύλη εισόδου. Οι σταθμοί αφέθηκαν σε συνεχόμενη λειτουργία δύο ημερών, πριν συσκευαστούν για την μεταφορά τους στις θέσεις εγκατάστασης. Τα αισθητήρια βαθμονομήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και με την χρήση προτύπων διαλυμάτων (buffers). Για την βελτιστοποίηση των δοκιμών τα αισθητήρια τοποθετήθηκαν σε μικρές δεξαμενές νερού ώστε να λαμβάνουν πραγματικά δεδομένα (Σχήμα 2.3), ενώ ο μετεωρολογικός σταθμός τοποθετήθηκε σε παρακείμενη οροφή κτηρίου (Σχήμα 2.2). Από όλους τους σταθμούς καταγράφτηκαν μικρής διάρκειας χρονοσειρές ώστε να πιστοποιηθεί η ομαλή μεταφορά των δεδομένων και η ομαλή λειτουργία των αισθητήρων όπως παρουσιάζεται στα σχήματα 2.4 έως

20 έν τω ρ Σχήμα 2.2:. Προσωρινή τοποθέτηση του μετεωρολογικού σταθμού σε οροφή για την C op yr ig ht - Υδ ρο μ εκτέλεση των δοκιμών επικοινωνίας και λειτουργίας των αισθητηρίων Σχήμα 2.3: Προσωρινή τοποθέτηση των αισθητήριων σε μικρές δεξαμενές για τον έλεγχο της λειτουργίας τους και την λήψη μετρήσεων 16

21 έν τω ρ C op yr ig ht - Υδ ρο μ Σχήμα 2.4:. Χρονοσειρά δύο ημερών από τον μετεωρολογικό σταθμό (Σταθμός Γ) Σχήμα 2.5: Χρονοσειρά δύο ημερών από τον Τηλεμετρικό σταθμό μέτρησης ποιότητας επιφανειακών υδάτων (Σταθμός Α) 17

22 έν τω ρ C op yr ig ht - επιφανειακών υδάτων (Σταθμός Δ) Υδ ρο μ Σχήμα 2.6: Χρονοσειρά δύο ημερών από τον Τηλεμετρικό σταθμό μέτρησης ποιότητας Σχήμα 2.7: Χρονοσειρά δύο ημερών από τον τηλεμετρικό σταθμό μέτρηση στάθμη επιφανειακών υδάτων και βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων (Σταθμός Β) 18

23 Κεφάλαιο 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ Οι σταθμοί εγκαταστάθηκαν σταδιακά, σύμφωνα με την πορεία των παραδόσεων, συναρμολόγησης και πειραματικής λειτουργίας. Πριν την έναρξη των εγκαταστάσεων, η ομάδα της εταιρείας επισκέφτηκε εκ νέου όλα τα σημεία, ώστε να γίνουν οι τελικές διαμορφώσεις του υλικού. Η παραπάνω επίσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2012 με την πολύτιμη συνδρομή του προσωπικού του Φ.Δ.Κ. Κατά τον επανέλεγχο οι τεχνικοί της Scientact επισκέφθηκαν εκ νέου την αρχικά επιλεχθείσα θέση εντός της λίμνης για την τοποθέτηση του σταθμού Β (Σχήμα 3.1). Στην συγκεκριμένη θέση ο πυθμένας είναι πολύ ανώμαλος και χαλαρός. Το γεγονός δεν διασφαλίζει την ευστάθεια του σταθμού και υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα πτώσης του. Βασιζόμενοι στα αρχικά κριτήρια καταλληλότητας ανιχνεύτηκαν πολλαπλά σημεία. Το σημείο που ικανοποιούσε πλήρως όλες τα κριτήρια εντοπιστικέ στις συντεταγμένες Ν , Ε (σύστημα WGS84), όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2. Copyright - Υδρομέντωρ 19

24 Σχήμα 3.1: Θέση που αρχικά είχε επιλεγεί Σχήμα 3.2: Τελική θέση εγκατάστασης σταθμού Β. 20

25 3.1 Εγκατάσταση πύλης εισόδου μετρήσεων και λογισμικών διαδικτυακής πρόσβασης στα δεδομένα μετρήσεων Η ομάδα της εταιρείας Scientact την 13/01/2012 εγκατέστησε την πύλη εισόδου των μετρήσεων στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο, όπως προβλεπόταν από τον αρχικό σχεδιασμό (Σχήμα 3.3). Το κέντρο τέθηκε σε λειτουργία χωρίς κανένα πρόβλημα. Παράλληλα προγραμματίστηκε ο router του αγροκτήματος ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση στις μετρήσεις και στους σταθμούς μέσω διαδικτύου. Σχήμα 3.3: Θέση κέντρου λήψης και πύλης εισόδου Εγκαταστάθηκε σε server της Scientact το λογισμικό addvantage για την προσωρινή πρόσβαση στις μετρήσεις μέσω του διαδικτύου. Η πρόσβαση στις μετρήσεις μπορεί να γίνει μέσω της δικτυακής διεύθυνσης To user 21

26 name είναι KARLA και το password KARLA. Παράλληλα διαμορφώθηκε ειδικό λογισμικό Α2Α το οποίο στάλθηκε και εγκαταστάθηκε στους servers της ORBITLAΒ καθώς και του Πανεπιστημίου. Το εν λόγω λογισμικό λαμβάνει από την πύλη εισόδου ανά 15 λεπτά τις μετρήσεις και τις καταγράφει σε απλό αρχείο ASCII στους τοπικούς υπολογιστές (στην ORBITLAB και στο Πανεπιστήμιο). Με τον τρόπο αυτό το λογισμικό επεξεργασίας των μετρήσεων μπορεί να τροφοδοτείται αυτόματα με τις τρέχουσας μετρήσεις (Σχήμα 3.4, 3.5). Σχήμα 3.4: Screenshot από το λογισμικό Α2Α 22

27 Σταθμός Δ Σταθμός Γ Σταθμός Β Σταθμός Α Σχήμα 3.5: Δικτύωση μέσω UHF Η μέχρι τώρα συμπεριφορά του δικτύου είναι ομαλή χωρίς προβλήματα. Από 6 μέχρι 16 Φεβρουαρίου του 2012 παρατηρήθηκε διακοπή της επικοινωνίας του λογισμικού addvantage και Α2Α με την πύλη εισόδου. Η παραπάνω διακοπή οφειλόταν σε βλάβη του router του αγροκτήματος. Προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη πιλοτική λειτουργία του δικτύου και να συνεχιστούν οι εγκαταστάσεις, η Scientact χορήγησε καινούργιο router στον αγρόκτημα. Αγρόκτημα Internet Χρήστες - αποδέκτες αποτελεσμάτων Server επεξεργασίας μετρήσεων 23

28 3.2 Εγκατάσταση Τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού με όλα τα αισθητήρια για τον υπολογισμό της ΕΤο κα τη μέτρηση στάθμης υπογείων υδάτων Η ομάδα της Scientact την 13/01/2012 εγκατέστησε τον παραπάνω σταθμό στην yr ig ht - Υδ ρο μ έν τω ρ καθορισμένη από την αρχική έκθεση θέση (Σχήμα 3.6) C op Σχήμα 3.6: Θέση μετεωρολογικού σταθμού Ο μετεωρολογικός σταθμός, εγκαταστάθηκε στην οροφή εγκαταλειμμένου οικίσκου του τοπικού ΤΟΕΒ (Σχήμα 3.7. α). Σε απόσταση 5 μέτρων από τον οικίσκο εγκαταστάθηκε ο αισθητήρας στάθμης υπογείων υδάτων, εντός της εγκαταλελειμμένης γεώτρησης (Σχήμα 3.7. β). Ο αισθητήρας στάθμης συνδέθηκε καλωδιακά με τον σταθμό. Η λειτουργία του σταθμού βασίζεται σε ηλιακό συλλέκτη. 24

29 έν τω ρ Υδ ρο μ α. β. Σχήμα 3.7: α. Μετεωρολογικός σταθμός και β. αισθητήρας στάθμης υπογείων υδάτων Ο συγκεκριμένος σταθμός αναμεταδίδει τις μετρήσεις του σταθμού των ποιότητας yr ig ht - υπογείων υδάτων (σταθμός Δ), ο οποίος βρίσκεται περίπου 500μ μακριά από τον C op μετεωρολογικό σταθμό Σχήμα 3.8: Ο μετρήσεις των τελευταίων 30 ημερών του μετεωρολογικού σταθμού. 25

30 3.3 Εγκατάσταση Τηλεμετρικού σταθμού μέτρησης στάθμης επιφανειακών υδάτων και βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων Η ομάδα της Scientact την 24/02/2012 εγκατέστησε εντός της λίμνης Κάρλας τον παραπάνω σταθμό στην καθορισμένη μετά (Σχήμα 3.9) την δεύτερη επίσκεψη θέση με την yr ig ht - Υδ ρο μ έν τω ρ πολύτιμη συνδρομή του προσωπικού του Φ.Δ.Κ. op Σχήμα 3.9: Τελική θέση εγκατάστασης σταθμού Β C Πρέπει να σημειωθεί ο ιδιαιτέρα μεγάλος βαθμός δυσκολίας της εγκατάστασης, καθώς ο πυθμένας της λίμνης παρουσιάσει αυξομειώσεις ύψους με αποτέλεσμα, η προπέλα του σκάφους να «βρίσκει». Για την υλοποίηση της εγκατάστασης απαιτήθηκε η συνδρομή τριών τετρακίνητων αγροτικών καθώς και μιας λέμβου με εξωλέμβια μηχανή (Σχήμα 3.10). 26

31 Σχήμα 3.10: Προετοιμασία εγκατάστασης Ο σταθμός εγκαταστάθηκε πάνω σε ιστό ο οποίος σταθεροποιήθηκε στον πυθμένα με εισχώρηση 1.5 μέτρα και με τρεις πλάγιες αντιστηρίξεις, οι οποίες εισχώρησαν κατά 1 μέτρο στον πυθμένα (Σχήμα 3.11, 3.12). Σχήμα 3.11: Στιγμιότυπα εγκατάστασης 27

32 έν τω ρ Υδ ρο μ Σχήμα 3.12: Ο σταθμός Β εγκατεστημένος Στον κεντρικό ιστό προσδέθηκε σωλήνας 1 1/5 μέσα στον οποίο τοποθετήθηκε το όργανο μέτρησης (Aqua troll 200). Ο σωλήνας απείχε 5εκ από τον πυθμένα. Όλα τα υλικά yr ig ht - εγκατάστασης φέρουν αντιδιαβρωτική επεξεργασία με θερμό γαλβανισμό ώστε να C op παράσχουν την μέγιστη προστασία σε βάθος χρόνου. Σχήμα 3.13: Οι μετρήσεις των τελευταίων 30 ημερών του σταθμού Β. 28

33 3.4 Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης ποιότητας επιφανειακών υδάτων Η ομάδα της εταιρείας αρχές Απρίλιου εγκατέστησε στην τάφρο τροφοδοσίας της λίμνης 1Τ τον παραπάνω σταθμό (Σχήμα 3.14). Σχήμα 3.14: Θέση του Σταθμού Α Τα αισθητήρια τοποθετήθηκαν εντός μεταλλικού προστατευτικού σωλήνα, ο οποίος στερεώθηκε πάνω στα τσιμεντένια πρανή της τάφρου. Τα καλώδια των αισθητήριων συνδέθηκαν σε ενδιάμεσο πίνακα και από εκεί καλώδια συνδέθηκαν με την μονάδα τηλεμετρίας (Σχήμα 3.15). 29

34 έν τω ρ Υδ ρο μ Σχήμα 3.15: Θέση του σωλήνα και του ενδιάμεσου πίνακα διασύνδεσης. Η μονάδα τηλεμετρίας τοποθετήθηκε περίπου 15 μέτρα πάνω από το σημείο yr ig ht - τοποθέτησης των αισθητηρίων, ώστε να έχει οπτική επαφή με το κέντρο λήψης στο C op Βελεστίνο (Σχήμα 3.16). Σχήμα 3.16:Τοποθέτηση της μονάδας τηλεμετρίας 30

35 Το σύστημα των αισθητήριων τροφοδοτείται από 220 V / 50Hz, από το δίκτυο τάσης του αντλιοστασίου, ενώ το σύστημα τηλεμετρίας είναι εντελώς αυτόνομο και τροφοδοτείται από ηλιακό συλλέκτη. Καθώς στο σημείο μέτρησης, τα νερά λιμνάζουν όταν δεν γίνεται άντληση για την τροφοδοσία της λίμνης, τα οπτικά μέρη των αισθητήριών είναι πολύ πιθανόν να θολώσουν με αποτέλεσμα την μη σωστή λήψη μετρήσεων. Προκειμένου να λυθεί το παραπάνω πρόβλημα η ομάδα θα εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα καθαρισμού με πεπιεσμένο αέρα. Σχήμα 3.17: Screenshot παρουσίασης των μετρήσεων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του σταθμού Α. Πρέπει να σημειωθεί ο ιδιαίτερα πολύπλοκος και δύσκολος τρόπος εγκατάστασης λόγω της τοπολογίας αλλά και των εγκατεστημένων συστημάτων του αντλιοστασίου, του οποίου η λειτουργία δεν έπρεπε να διαταραχτεί (Σχήμα 3.18). 31

36 έν τω ρ Υδ ρο μ Σχήμα 3.18: Στιγμιότυπα της εγκατάστασης 3.5 Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης ποιότητας υπογείων υδάτων Η ομάδα της Scientact στις αρχές Απρίλιου εγκατέστησε αντλούμενη γεώτρηση τον yr ig ht - παραπάνω σταθμό. Η γεώτρηση είναι αρδευτική και ο σταθμός μέτρησης φιλοξενείται από C op τον ιδιοκτήτη της. Σχήμα 3.19: Η θέση του σταθμού Γ. 32

37 Καθώς ήταν αδύνατη η τοποθέτηση των αισθητηρίων μέσα στην γεώτρηση, ή στον καταθλιπτικό σωλήνα, η ομάδα σχεδίαση μια μεγάλη κυψελίδα ροής. Στην πράξη μέσω ενός μαστού που τοποθετήθηκε πάνω στον καταθλιπτικό αγωγό, πάρθηκε ένα μικρό δείγμα νερού. Το δείγμα γεμίζει μια μικρή δεξαμενή, μέσα στην οποία είναι τοποθετημένα τα αισθητήρια (Σχήμα 3.20). Το δείγμα ανανεώνεται κάθε φορά που ο ιδιόκτητης θα θέτει σε λειτουργία την γεώτρηση. Σχήμα 3.20: Τοποθέτηση των αισθητηρίων μέσα στην δεξαμενή δείγματος Με την είσοδο νέου δείγματος, το υπάρχον νερό παροχετεύεται σε διπλανή, μη αντλούμενη γεώτρηση (Σχήμα 3.21). Σχήμα 3.21: Διαδικασία λειτουργίας του σταθμού Γ 33

38 Το σύστημα των αισθητήριων τροφοδοτείται από 220 V / 50Hz, από το δίκτυο τάσης του ιδιωτικού αγροκτήματος, ενώ το σύστημα τηλεμετρίας είναι εντελώς αυτόνομο και τροφοδοτείται από ηλιακό συλλέκτη. Η μονάδα τηλεμετρίας τοποθετήθηκε πάνω σε ιστό ύψους 4 μέτρων ώστε να έχει οπτική επαφή με τον μετεωρολογικό σταθμό, μέσω του οποίου οι μετρήσεις φτάνουν στο κέντρο λήψης στο Βελεστίνο στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου. Σχήμα 3.21: Ο σταθμός Γ. 34

39 Κεφάλαιο 4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι ομάδες του Π.Θ, του ΚΕΤΕΑΘ και του Φ.Δ.Κ. ανέλαβαν να φέρουν εις πέραν την καταγραφή και συλλογή. Αρχικά συλλέχθηκαν όλες οι ιστορικές πληροφορίες που κρίθηκαν απαραίτητες για τη εκτίμηση του επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού της υπό εξέτασης περιοχής. Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε με επιτόπια έρευνα και χρήση στατιστικών επετηρίδων, καταγραφών Ο.Τ.Α. και άλλων δημόσιων φορέων. Η συλλογή περιλάμβανε: μετεωρολογικά δεδομένα (υετόπτωση, θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, κλπ) υδρομετρικά δεδομένα (παρατηρήσεις από υπάρχοντες παραχομετρικούς σταθμούς) υδρογεωλογικά δεδομένα ( γεωμετρία υδροφορέων, βάθη υδροφόρων στρωμάτων, οριακές συνθήκες, εκτιμήσεις υδραυλικής αγωγιμότητας) γεωγραφικά δεδομένα (τοπογραφικοί χάρτες, γεωλογικούς χάρτες χρήσεων γης, θέσεις οικισμών, θέσεις καλλιεργειών) εμετρήσεις ποιότητας επιφανειακών και υπογείων νερών, στ) δεδομένα χρήσης νερού (καταναλώσεις, θέσεις υδροληψιών, εκτιμήσεις απωλειών, μέθοδοι άρδευσης, μέθοδοι μεταφοράς νερού) 35

40 στατιστικά δεδομένα (απογραφές πληθυσμού, απογραφές οικονομικών δραστηριοτήτων, γεωργικές και κτηνοτροφικές απογραφές, κλπ.) Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία και με την εταιρία OrbitLab προέβη σε δημιουργία μια τοπικής βάσης δεδομένων η οποία θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις παρακάτω δράσεις: 1. Την καταγραφή και τη συλλογή των υπαρχόντων δεδομένων (κυρίως ιστορικά δεδομένα) 2. Την αποθήκευση των δεδομένων που λαμβάνονται από του διάφορους τηλεμετρικούς σταθμούς. 3. Την ολοκλήρωση του συστήματος ενοποίησης των διαφόρων υδρολογικών κυρίως μοντέλων με σκοπό τη συσχέτισή τους, την αμφίδρομη διάδρασή τους και την εύκολη φορητότητά τους σε συνεργατικά συστήματα πληροφοριών. Πρωταρχικά διεκπεραιώθηκε η καταγραφή και η συγκέντρωση των ήδη αποθηκευμένων ιστορικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν χρονοσειρές πειραματικών ενδείξεων αποτύπωσης διαφόρων υδρολογικών φαινομένων και έχουν συλλεχθεί σε διάφορες χρονικές στιγμές και για τις ανάγκες διαφόρων (συνήθως ετερογενών ως προς τη φύση και το αντικείμενο) προσομοιώσεων. Η ετερογένεια των δεδομένων αφορά στα εξής διακριτά χαρακτηριστικά: 36

41 1. Τη μορφοποίηση αποθήκευσης (αρχεία φυλλομέτρησης.xls, αρχεία ascii, αρχεία text, δυαδικά αρχεία προερχόμενα από αποθήκευση δεδομένων κατά τη χρήση εμπορικού λογισμικού κ.λπ.). 2. Τη χρήση διαφορετικών τύπων λογισμικού προσομοιώσεων (λογισμικά ανοικτού κώδικα, εμπορικά λογισμικά, απλές εφαρμογές excel κ.λπ.). 3. Τη χρονική και τη χωρική διαφοροποίηση στη μεθοδολογία αποτύπωσης των πειραματικών παρατηρήσεων. Ειδικότερα τα χρονικά βήματα των ιστορικών παρατηρησιακών δεδομένων επεκτείνεται από βήματα δεκαλέπτου έως και μηνιαία. Όσον αφορά τις χωρικές ιδιαιτερότητες των ιστορικών παρατηρήσεων και ιδιαίτερα όταν αυτές έχουν συλλεχθεί για τις ανάγκες προσομοιώσεων που στηρίζονται σε μεθοδολογίες χωρικά κατανεμημένων μοντέλων, έχουμε συγκεντρώσει δεδομένα με χωρικές διαφοροποιήσεις που επεκτείνονται από μερικά μέτρα έως και μερικά χιλιόμετρα όσον αφορά τα μεγέθη κελιών κανάβου (grid cell size) για χωρικά κατανεμημένες προσομοιώσεις. 37

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορδελιό - Εύοσμος 29.11.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΑΣ Κανάρη 16 54644 Θεσσαλονίκη Tηλ 2310946126 Fax 2310947005 www.scientact.com.gr info@scientact.com.gr Η εταιρεία q Έτος ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μετεωρολογικού σταθμού και επιστημονικών οργάνων (αισθητήρες εδαφικού δυναμικού data logger σύστημα πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Παρακολούθηση της ποσότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ Τύπος: WE800+ Σύστηµα µέτρησης και καταγραφής µετεωρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002367851 2014-10-29

14PROC002367851 2014-10-29 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 13:31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29-10 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2 : Τεχνική έκθεση και λογισμικό για δημιουργία βάσης δεδομένων και ΓΣΠ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2 : Τεχνική έκθεση και λογισμικό για δημιουργία βάσης δεδομένων και ΓΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 2 /2015 Ημερομηνία: 24/ 02 /2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

DANAHER. DANAHER το 1999.

DANAHER. DANAHER το 1999. HACH LANGE Η συνεργασία δύο κορυφαίων οικογενειακών επιχειρήσεων που ακόµη µεγαλώνει!!! Ιδρύθηκε το 1942 από τους Clifford και Kathryn Hach στην Αϊόβα, στις Η.Π.Α. Ιδρύθηκε το 1933 από τον Dr Bruno Lange

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη

Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη Παρακολούθηση Φυτοπλαγκτού Τοξικότητας Βιολογικής Προέλευσης ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. Στέργιος Διαμαντόπουλος Παρακολούθηση Ιχθυοπανίδας Σπύρος Γκέλης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Απλά θα είναι μαζί σας...

Απλά θα είναι μαζί σας... Απλά θα είναι μαζί σας... κάθε φορά που χρειάζεστε ζεστό νερό! Τα μπόιλερ με αντλία θερμότητας της ADTHERM εχουν σχεδιαστεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: COP ΕΩΣ 3,2 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα Συλλογής, Ποιοτικού Ελέγχου και Επεξεργασίας των Μετεωρολογικών και Υδρολογικών Πληροφοριών της ΕΜΥ Αναδρανιστάκης Μανόλης Δντης Κλιματολογίας - Εφαρμογών Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Μετεωρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση Συστήματα πυρανίχνευσης FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Για σύνδεση σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας Υψηλή ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Ανάπτυξη Υπόβαθρου Παρουσίασης «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας Παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ : «Προµήθεια Συστήµατος Βελτίωσης εκσυγχρονισµού αρδευτικών εγκαταστάσεων για την εξοικονόµηση ύδατος των 08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Τ. 1 - ΤΣΑ 1 Γεώτρηση-

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση επενδυτών φ/β συστημάτων, σχετικά με τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

CLA-VAL. Σειρά e-line. Version 2.0 C

CLA-VAL. Σειρά e-line. Version 2.0 C CLA-VAL Σειρά e-line Version 2.0 C e-flowmeter e-log-33 e-smart/l1 e-smart/l11 Διαθέσιμο το 2014 Μετρητής Data Logger Πίεσης και Παροχής για Σωληνοειδή για Σωληνοειδή Μεταφερόμενο αισθητήριο IP68 Δεν απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-14

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-14 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-14 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Συλλέχθηκαν 43 δείγματα ελαιολάδου (Κωδικός: 101-143) με τις πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία των παραγωγών, τις ποικιλλίες, τις συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 Οι μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών Ι. Μαρκόνης

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» 22/01/2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» 22/01/2014 Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε στο έργο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, εγκατεστημένης ισχύος 100kW, Δήμου ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ιδιοκτησίας του κ. Γεωργακόπουλου Λουκά. Αφορά την πρώτη εκ των δύο τακτικών συντηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 (Οξύτητα, Υπεροξείδια, Κ 232, Κ 270, ΔΚ) Αριστομένους 32, 12135 Περιστέρι Τηλ. : 2105785970, φαξ : 2105785973 E-mail: scientific@analytika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ανιχνευτή φρουρού λεμφαδένα μέσω ακτινοβολίας γ για τις ανάγκες του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SINVERT PVM (10 20kW) ΣΗΜΕΝΣ Siemens A.E AG 2010. All 03-2011 Rights Reserved. Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία Φ/Β πάνελ με βάση το πυρίτιο 1980

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα