ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίνονται οι βασικές έννοιες, όροι και ορισμοί, σύμφωνα με τον ISO, σχετικά με τον σχηματισμό των ονομάτων και όρων και ορίζεται η συντομομορφή, ως σύντομη μορφή, ονόματος ή όρου, ανεξάρτητη ή εξηρτημένη από την πλήρη μορφή, αντίστοιχα. Δίνονται τα είδη της συντομομορφής και ιδιαίτερα τα αρκτικόλεξα και ακρώνυμα (Α&Α) και σχηματίζεται το εννοιοδιάγραμμα του συστήματος εννοιών όπου αυτά εντάσσονται. Επισημαίνεται η ανάγκη της χρήσης των συντομομορφών ως έμφυτη ανάγκη για όσο το δυνατόν ταχύτερη επικοινωνία και ιδιαίτερα σε πεδία όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες και η τεχνολογία πληροφοριών, που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας. Εξετάζονται τα ελληνικά Α&Α και σχολιάζονται διάφορα ζητήματα σχετικά με τον σχηματισμό τους και την προφορά τους. Για τη διευκόλυνση της προφοράς τους προτείνεται η καθιέρωση πέραν του πλήρους ονομάτος κάθε γράμματος του ελληνικού αλφαβήτου και δεύτερου ονόματος (λιτού ονόματος). Τίθενται οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένας κώδικας (σύνολο κανόνων) που θα καλύπτει τις ανάγκες σχηματισμού/υιοθέτησης Α&Α και προτείνεται ένα Σχέδιο Κώδικα Δημιουργίας Αρκτικολέξων και Ακρωνύμων, του οποίου διατυπώνονται οι κανόνες, με πολλά παραδείγματα εφαρμογής για κάθε περίπτωση. GREEK INITIALISMS AND ACRONYMS IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY COMMUNICATIVE NEEDS Kostas Valeontis SUMMARY The fundamental concepts, terms and definitions, concerning the formation of names and terms, according to ISO, are given; an abbreviated form for a name or term is defined as a short-length form either dependent or independent of the full form accordingly. The types of an abbreviated form are given, specifically initialisms and acronyms (I&A), and the concept diagram for the relevant concept system is depicted. The need for using abbreviated forms is noted as an inherent need for communicating as fast as possible, particularly in subject fields as telecommunications and information technology, which play a leading role in today s Information Society. The Greek I&A are explored and various matters concerning their formation and pronunciation are commented. To facilitate their pronunciation a second name (a succinct name), apart from the full name, for each letter of the Greek alphabet is suggested. The requirements to be satisfied by a code (set of rules) covering the needs for forming/adopting I&A are put and a Draft Code of Initialisms and Acronyms Creation is proposed, whose rules are formulated, and accompanied by many application examples as appropriate.

2 2 1 Βασικές έννοιες, όροι και ορισμοί Σύμφωνα με τις ισχύουσες απόψεις της Ορολογίας που έχουν κωδικοποιηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) [1] [2] οι οποίες δεν είναι παρά απόρροια και συνέχεια των απόψεων της κλασικής Λογικής [3] οι έννοιες 1 των ειδικών θεματικών πεδίων κατασημαίνονται (= παριστάνονται) είτε λεκτικά είτε μη λεκτικά. Στην πρώτη περίπτωση η κατασήμανση είναι ένας όρος, όταν πρόκειται για έννοια γενική (που αντιπροσωπεύει μια ομάδα αντικειμένων), ή ένα όνομα, όταν πρόκειται για έννοια ατομική (που αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό αντικείμενο). Στη δεύτερη περίπτωση, μια συνήθης κατηγορία μη λεκτικών κατασημάνσεων είναι τα σύμβολα με τα οποία παριστάνονται έννοιες τόσο γενικές όσο και ατομικές. Παραδείγματα: ο όρος πύργος παριστάνει τη γενική έννοια «πύργος» που αντιπροσωπεύει κάθε πύργο, το όνομα Λευκός Πύργος παριστάνει την ατομική έννοια «Λευκός Πύργος» που αντιπροσωπεύει τον γνωστό πύργο της Θεσσαλονίκης, τα σύμβολα «V», «Ω» στη Φυσική παριστάνουν διεθνώς τις έννοιες «βολτ» και «ωμ» (μονάδα ηλεκτρικής τάσης και αντίστασης, αντίστοιχα), ενώ το σύμβολο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας παριστάνει την έννοια «χώρος απαγορευμένης στάθμευσης». Ο όρος που περιλαμβάνει μόνο μία ρίζα είναι απλός όρος (όπως οι όροι: ήχ-ος, κίν-ηση, φω-ς), ενώ ο όρος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες ρίζες είναι σύμπλοκος όρος (όπως οι όροι: ηχ-ο-απο-ρρόφ-ηση, χρόν-ος κίν-ησης, φωτ-ο-βολ-ία, ορα-τό φω-ς). Ο όρος που σχηματίζεται με σύντμηση και συγχώνευση δύο ή περισσότερων χωριστών όρων λέγεται σύμμειγμα όπως είναι οι όροι δυφίο [= δυ(αδικό) (ψη)φίο], ευρωκώδικας [= ευρω(παϊκός) κώδικας] και πετροδολλάριο [= πετρ(ελαι)οδολλάριο]. Συχνά για λόγους συντομίας και γλωσσικής οικονομίας αντί της πλήρους μορφής (ή ανεπτυγμένης μορφής) μιας λεκτικής κατασήμανσης (όρου ή ονόματος) μεγάλου λεκτικού μήκους χρησιμοποιείται συντομευμένη μορφή, ή συντομομορφή, που είτε επιλέγεται ανεξάρτητα από την πλήρη μορφή (ανεξάρτητη συντομορφή) είτε σχηματίζεται με παράλειψη λέξεων ή γραμμάτων της πλήρους μορφής (εξηρτημένη συντομορφή), και παριστάνει την ίδια έννοια, χρησιμοποιούμενη ως συνώνυμο της πλήρους μορφής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανεξάρτητης συντομομορφής είναι το (δεύτερο) όνομα «ISO» [ευρωπ. προφορά: [ízo], αμερ. προφορά: [áiso] και λανθασμένη προφορά: [ái-es-óu]) [4] του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, που επελέγη 2 ταυτόχρονα με το πλήρες όνομα International Organization for Standardization ως διεθνούς χρήσης συντομομορφή, η 1 2 Στο τέλος του κειμένου δίνεται Λεξιλόγιο ελληνικών όρων μαζί με τους αντίστοιχους ισοδύναμους αγγλικούς όρους Όπως μας πληροφορεί ο ίδιος ο ISO (http://www.iso.ch/iso/en/aboutiso/introduction/whatisiso.html)

3 3 οποία προκύπτει από την ελληνική λέξη «ίσος», με τη συμβολική σημασία της «ισότητας» προς τα πρότυπα. Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες εξηρτημένης συντομομορφής: συντομογραφία, συντετμημένη μορφή (συντετμημένος όρος, συντετμημένο όνομα), συνοπτική μορφή (συνοπτικός όρος, συνοπτικό όνομα), αρκτικόλεξο και ακρώνυμο. Η συντομογραφία (μη προφερόμενη συντομομορφή) δημιουργείται με παράλειψη τμήματος λέξης, ολόκληρης λέξης ή λέξεων και/ή τμημάτων λέξεων που αποτελούν έναν όρο ή ένα όνομα. Μερικές φορές αρκεί το πρώτο γράμμα μιας λέξης. Άλλοτε γίνονται ομαδοποιήσεις γραμμάτων μικρών φράσεων. Στη θέση των ελλειπόντων τμημάτων συνήθως μπαίνει τελεία στιγμή (.), μερικές φορές και δεξιοπλαγία (/). Οι συντομογραφίες γράφονται συντομότερα από τις αντίστοιχες πλήρεις μορφές, αλλά προφέρονται όπως ακριβώς οι πλήρεις μορφές. Παραδείγματα: κ.τ.λ. (και τα λοιπά), πρβλ (παράβαλε), κ.ά. (και άλλα), κ.τ.τ. (και τα τοιαύτα), κ.ο.κ. (και ούτω καθεξής), Δ/νση (Διεύθυνση), Κων/νος (Κωνσταντίνος) Η συντετμημένη μορφή (όρος ή όνομα) είναι συντομομορφή που σχηματίζεται με παράλειψη (σύντμηση) του πρόσθιου τμήματος (πρότμηση), του οπίσθιου τμήματος (απότμηση), του μεσαίου τμήματος (συγκοπή) ή και των δύο ακραίων τμημάτων (αμφίτμηση) ενός μονολεκτικού όρου ή ονόματος. Παραδείγματα: σοδειά (εσοδεία), προκάτ (προκατασκευασμένος), κορφή (κορυφή), κατοστάρι (εκατοστάρικο), Θανάσης (Αθανάσιος). Η συνοπτική μορφή είναι συντομευμένη μορφή σύμπλοκου όρου ή ονόματος μεγάλου λεκτικού μήκους. Χρησιμοποιεί λιγότερες λέξεις για την απόδοση της ίδιας έννοιας. Παραδείγματα: πειθαρχικό (συμβούλιο), Πάντειο (Πανεπιστήμιο). Το αρκτικόλεξο είναι συντομομορφή που δημιουργείται από το πρώτο γράμμα (ή φώνημα) καθενός από τα συστατικά στοιχεία σύμπλοκου όρου ή σύμπλοκου ονόματος. Το αρκτικόλεξο προφέρεται πάντοτε με τα ονόματα των γραμμάτων του γράμμα-γράμμα. Παραδείγματα: ΙΧ [γ ι óta-χ ι í] (Ιδιωτικής Χρήσης), ΔΣ [δélta-síγma] (Διοικητικό Συμβούλιο), Το ακρώνυμο είναι συντομομορφή που δημιουργείται με συνδυασμό αρχικών γραμμάτων ή συλλαβών από όλα ή μερικά από τα συστατικά στοιχεία ενός σύμπλοκου όρου ή ονόματος. Το ακρώνυμο προφέρεται πάντοτε συλλαβικά σαν κανονική λέξη. Παραδείγματα: ΟΤΕ [oté] (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος), ΑΣΕΠ [asép] (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), ΤΑΧΥΚΩΔ [taχ ι ikóδ] (ταχυδρομικός κώδικας).

4 4 Οι ορισμοί που δώσαμε παραπάνω βασίζονται σε ένα υποκείμενο σύστημα εννοιών το εννοιοδιάγραμμα του οποίου φαίνεται στο Σχήμα 1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Υπάρχει μια «υβριδική» κατηγορία ελληνικών συντομομορφών που δεν είναι ούτε καθαρά αρκτικόλεξα ούτε καθαρά ακρώνυμα, αλλά ένα μέρος τους προφέρεται με τα ονόματα των γραμμάτων και ένα άλλο μέρος τους προφέρεται συλλαβικά ως ακρώνυμο. Παραδείγματα: ΑΦΜ [a-fi-mí], ΦΠΑ [fi-pi-á]. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Υπάρχουν επίσης κάποιες συντομομορφές που αποτελούνται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων πολυλεκτικών ονομάτων, αλλά κατά την προφορά τους προστίθενται φωνήματα που δεν υπάρχουν στη γραπτή μορφή τους. Παραδείγματα: ΓΣΕΕ [γ ι eseé] (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, ΓΓΕΤ [γ ι eγ ι ét] (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). λεκτική κατασήμανση (όρος/όνομα) πλήρης μορφή, ανεπτυγμένη μορφή συντομομορφή, συντομευμένη μορφή ανεξάρτητη συντομομορφή εξηρτημένη συντομομορφή απλή μορφή (απλός όρος ή απλό όνομα) σύμπλοκο, σύμπλοκη μορφή (σύμπλοκος όρος ή σύμπλοκο όνομα) σύμμειγμα συντομογραφία (μη προφερόμενη συντομομορφή) συντομολογία (προφερόμενη συντομομορφή) μονολεκτικό σύμπλοκο πολυλεκτικό σύμπλοκο συντετμημένη μορφή (μονολεκτική συντομολογία) (συντετμημένος όρος ή συντετμημένο όνομα) πολυλεκτική συντομολογία σύνθετο παρασύνθετο συνοπτική μορφή (συνοπτικός όρος ή συνοπτικό όνομα) αρκτικόλεξο ακρώνυμο Σχήμα 1 Οι συντομομορφές και η θέση τους στο γενικότερο εννοιοδιάγραμμα του συστήματος εννοιών της λεκτικής κατασήμανσης 2 Ποια ανάγκη καλύπτει η χρήση συντομομορφών Η οικονομία χρόνου στην επικοινωνία και μετάδοση της γνώσης είναι αίτημα του ανθρώπινου νου. Η έννοια, που είναι ο φορεας της γνώσης, είναι νοητή οντότητα που αποτελείται από ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών ο οποίος προκύπτει πλήρως

5 5 από τον ορισμό της και λεκτικά αποδίδεται (κατασημαίνεται) με ένα όνομα ή έναν όρο. Η κατασήμανση αυτή υπακούει σε αρχές όπως η διαφάνεια, η συνέπεια, η γλωσσική καταλληλότητα, η γλωσσική οικονομία, η παραγωγικότητα και η γλωσσική ορθότητα [2] δεν παύει όμως να βασίζεται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, σε μια σύμβαση των μελών της κοινότητας που είναι κοινωνοί της έννοιας. Το όνομα ή ο όρος αποτελεί συμβατική λεκτική παράσταση της έννοιας και είναι ο γλωσσικός «διαμεσολαβητής» που γεφυρώνει την έννοια μεταξύ δύο επικοινωνούντων εγκεφάλων Ε1 και Ε2, ώστε ακόμα και αν έχουμε μειώσει στο ελάχιστο την οποιοδήποτε άλλη «διαδρομή επικοινωνίας» (κανάλι μετάδοσης) μεταξύ τους μένει αυτός ο γλωσσικός «διαμεσολαβητής» ως ο «ελάχιστος δρόμος»: έννοια (Ε1) όρος/όνομα έννοια (Ε2) Από την άλλη μεριά, ο αριθμός των λέξεων μιας γλώσσας είναι πεπερασμένος και δεν επαρκεί για μια «μία προς μία» αντιστοίχισή τους με τις έννοιες της γνώσης, που είναι απείρως περισσότερες. Έτσι, ο όρος ή το όνομα δεν είναι πάντοτε μια απλή και σύντομη λέξη οι περιπτώσεις όπου πρόκειται για μια μεγάλη λέξη (παράγωγη, σύνθετη ή παρασύνθετη) ή μια φράση αποτελούμενη από δύο, τρεις, τέσσερις ή και περισσότερες λέξεις (πολύλεκτο) δεν είναι καθόλου σπάνιες. Η έμφυτη ανάγκη για όσο το δυνατόν πιο γρήγορη, ει δυνατόν ακαριαία, επικοινωνία οδηγεί τους Ε1 και Ε2, και την κοινότητα γενικότερα, στην επινόηση και χρήση συντομεύσεων ακόμα και αυτού του ελάχιστου δρόμου, δηλαδή του αντίστοιχου χρόνου. Για παράδειγμα, η συντομευμένη πρόταση «Βρήκα το ΦΕΚ με το ΠΔ για το μισθολόγιο» σε σύγκριση με την πλήρη πρόταση «Βρήκα το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με το Προεδρικό Διάταγμα για το μισθολόγιο» έχει 31 % λιγότερες λέξεις, 57 % λιγότερα γράμματα (54 % λιγότερους χαρακτήρες, μαζί με τα διαστήματα) και 51 % λιγότερες συλλαβές δηλαδή με την απλή παραδοχή ότι οι συλλαβές είναι περίπου ισόχρονες, ο χρόνος επικοινωνίας στην προκειμένη περίπτωση ελαττώθηκε στο μισό περίπου (49 %), ενώ το γραπτό κείμενο έγινε λιγότερο από το μισό (46 %). Σήμερα, στην λεγόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας, όπου ζούμε, δηλαδή στην εποχή της μεγάλης διακίνησης της γνώσης αφού πληροφορία δεν είναι παρά διακινούμενη γνώση η ταχύτητα με την οποία επιτυγχάνεται η διακίνηση αυτή παίζει σπουδαιότατο ρόλο και επομένως, η ανάγκη χρήσης συντομομορφών είναι επιτακτικότερη. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο, στα πεδία Τεχνολογία Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνίες, τα οποία είναι ακριβώς τα πεδία εκείνα που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επεξεργασία, αποθήκευση, μετάδοση και διανομή της γνώσης, δηλαδή στη διακίνησή της ως πληροφορίας.

6 6 3 Τα ελληνικά αρκτικόλεξα και ακρώνυμα Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ η ανεξάρτητη συντομομορφή έχει ελευθερία επιλογής η εξηρτημένη συντομομορφή προϋποθέτει επέμβαση στη μορφή του όρου ή ονόματος, είτε μόνο στην γραπτή μορφή του συντομογραφία, είτε και στην γραπτή και στην προφορική μορφή του συντομολογία: συνοπτική μορφή, συντετμημένη μορφή, αρκτικόλεξο, ακρώνυμο. Η συντόμευση στη γραπτή μορφή, είτε συνοδεύεται είτε όχι από συντόμευση στην προφορική, έχει σημασία στο γραπτό κείμενο (γιατί αυτό συντομεύεται) και διέπεται από «τυπογραφικές» και/ή «ορογραφικές» συμβάσεις που κανονικά πρέπει να προηγούνται του κειμένου για να ενημερώνεται ο αναγνώστης πριν φθάσει στο κείμενο. Η, πέραν της γραπτής μορφής, συντόμευση και της προφορικής μορφής επιφέρει βαθύτερη μεταβολή στη γλώσσα, γιατί αφορά τον ζωντανό λόγο στον οποίο χρησιμοποιούνται πλέον αυτοδύναμα συντομευμένα ονόματα ή όροι, ως συνώνυμα των ανεπτυγμένων μορφών. Η συντόμευση αυτή διέπεται από «ορολογικές» συμβάσεις και αρχές [2], [5]. Από τις τέσσερις κατηγορίες, που προαναφέραμε, το φαινόμενο των συντετμημένων μορφών δεν είναι εκτεταμένο, ενώ οι συνοπτικές μορφές, από τη φύση τους, δεν προκαλούν μεγάλη μορφολογική αλλοίωση ούτε εισάγουν νέες λεξικές μονάδες, όπως, αντίθετα, συμβαίνει με τα αρκτικόλεξα και τα ακρώνυμα (Α&Α). Στα Α&Α ακριβώς είναι που υπάρχουν προβλήματα και σ αυτά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία. Τα Α&Α έχουν ιδιαίτερο ορολογικό ενδιαφέρον. Στην ελληνική γλώσσα, δημιουργούνται πρωτογενώς Α&Α, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι ονόματα. Μια μεγάλη κατηγορία όμως Α&Α (όρων ή ονομάτων σε σύγχρονους αναπτυσσόμενους τομείς) έρχονται από άλλες γλώσσες (κυρίως από την αγγλική) και «χτυπούν την πόρτα» της ελληνικής γλώσσας γι αυτά τίθεται αμέσως το διπλό ερώτημα: αν και πώς θα αποδοθούν με ισοδύναμα ελληνικά. Το αν θα είναι «ναι» ή «όχι» η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος αποτελεί απόφαση «γλωσσικής πολιτικής» και επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει τετοια πολιτική η επιλογή επαφίεται στην εκτίμηση του ονοματοθέτη. Σε όποια περίπτωση όμως αποφασιστεί ότι ένα ξενόγλωσσο (π.χ. αγγλικό) αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο δεν θα αποδοθεί με ισοδύναμο ελληνικό, τότε αυτό θα χρησιμοποιείται ως αυτούσιο ξενόγλωσσο δάνειο με λατινικούς χαρακτήρες και με την προφορά του της γλώσσας πηγής, όπως λ.χ. το αγγλικό (διεθνές πλέον) αρκτικόλεξο ISDN 3 [ai-es-di-én]. Αυτά τα δάνεια λειτουργούν ως ανεξάρτητες συντομομορφές στα ελληνικά εφόσον δεν προκύπτουν από ελληνικές πλήρεις μορφές. 3 ISDN: Integrated Services Digital Network (ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών)

7 7 Σημείωση: Σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχει γίνει μεταγραφή της ξενόγλωσσης συντομομορφής στο ελληνικό αλφάβητο, ως χωριστού συνώνυμου ονόματος ή όρου, χωρίς αναφορά στην ξενόγλωσση πλήρη μορφή και πολύ περισσότερο στην ελληνική πλήρη μορφή λ.χ. CIA ΣΙΑ [sía] (Central Intelligence Agency Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ΗΠΑ), AIDS έιτζ [éidz] (Acquired Immune Deficiency Syndrome σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας). Και σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για επιλογή ανεξάρτητης συντομομορφής. Αν η απόφαση είναι να δημιουργηθεί αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο στα ελληνικά πρέπει πρώτα να σχηματισθεί η ελληνική πλήρης μορφή (δηλαδή να δημιουργηθεί το ισοδύναμο πλήρες ελληνικό όνομα ή ο ισοδύναμος πλήρης ελληνικός όρος) και στη συνέχεια να σχηματισθεί το ελληνικό αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο (βλέπε και Σχήμα 2). Είναι φανερό, επομένως, ότι το θέμα της απόδοσης (σχηματισμού, προφοράς, γένους, αριθμού, πτώσης) των ελληνικών Α&Α είτε αυτά σχηματίζονται πρωτογενώς είτε σχηματίζονται ως ισοδύναμα ξενόγλωσσων Α&Α είναι καθαρά υπόθεση της ελληνικής γλώσσας και πρέπει να ακολουθεί κανόνες που προσιδιάζουν σ αυτήν. ξενόγλωσση πλήρης μορφή ξενόγλωσσο αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο ελληνική πλήρης μορφή ελληνικό αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο Σχήμα 2 Τα ελληνικά αρκτικόλεξα ή ακρώνυμα που είναι ισοδύναμα με ξενόγλωσσα προκύπτουν από την ελληνική ισοδύναμη πλήρη μορφή Το καθαρά γραμματικό ζήτημα του γένους, του αριθμού και της πτώσης των ελληνικών Α&Α δεν εμφανίζει ιδιαίτερη δυσκολία και συνοψίζεται στον κανόνα: Το ελληνικό αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο δεν έχει διαφορετικό τύπο στον πληθυντικό αριθμό και έχει γένος, αριθμό και πτώση ίδια με εκείνα της αντίστοιχης πλήρους μορφής. Σημείωση: Τα Α&Α, κανονικά, τόσο τα ελληνικά όσο και τα ξενόγλωσσα, δεν γράφονται με τελείες, όπως γίνεται στις συντομογραφίες τονίζονται δε στην τελευταία ή προτελευταία προφερόμενη συλλαβή. Παραδείγματα: ο ΟΤΕ (= ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος), της ΔΕΗ (= της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού), την ΕΛΕΤΟ (= την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας), το ΥΠΕΧΩΔΕ (= το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων), τα ΕΛΤΑ (= τα Ελληνικά Ταχυδρομεία), των ΕΛΤΑ (= των Ελληνικών Ταχυδρομείων), οι ΕΛΜΕ (= οι Ενώσεις Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης), τους ΟΤΑ (= τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης), τις ΠΑΕ (= τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες). Ο κανόνας αυτός ισχύει και για τα υιοθετημένα ως δάνεια ξενόγλωσσα Α&Α π.χ. το ISDN (= το ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών), του ISDN, τα ISDN (και όχι τα ISDNs). Ο σχηματισμός και η προφορά των ελληνικών Α&Α είναι αλληλένδετα και εδώ είναι όπου εμφανίζεται πρόβλημα. Θα επιλέξουμε να είναι αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο; Από ποια μέρη της

8 8 πλήρους μορφής θα το σχηματίσουμε; Πώς θα προφέρεται και πώς η προφορά του θα επηρεάσει το σχηματισμό του; Το πρόβλημα στην προφορά των ελληνικών αρκτικολέξων οφείλεται κυρίως στο ότι λίγα από τα ονόματα των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου (μόνο 9 από τα 24) είναι μονοσύλλαβα (σε αντίθεση με το λατινικό αλφάβητο, του οποίου, κυρίως στην αγγλική και γαλλική, τα ονόματα των γραμμάτων είναι, σχεδόν όλα, μονοσύλλαβα). Έτσι, η απαγγελία των ονομάτων των γραμμάτων ενός ελληνικού αρκτικολέξου είναι μακροσκελής γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό της αρκτικολέκτησης (δηλαδή τη συντόμευση). Για παράδειγμα, αν τη συντομομορφή ΟΗΕ (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών) την προφέρουμε ως αρκτικόλεξο δηλαδή [ómikron-íta-épsilon] κερδίζουμε μόνο δύο συλλαβές έναντι της πλήρους μορφής (μείωση των 10 συλλαβών σε 8) και επομένως ο χρόνος δεν είναι πολύ μικρότερος αντίθετα η προφορά της συντομομορφής ΟΗΕ ως ακρωνύμου [oié] μειώνει τις 10 συλλαβές σε 3. Σε ό,τι αφορά την προφορά των ελληνικών ακρωνύμων δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτά αντιμετωπίζονται όπως οι κανονικές ελληνικές λέξεις, με τη διαφορά ότι κατά την προφορά τους δεν συνδυάζονται διαδοχικά φωνήεντα για να σχηματίσουν δίψηφα φωνήεντα: <αι>, <ει>, <οι> κτλ. ή συνδυασμούς <αυ>, <ευ>, <ηυ>, ενώ κατά τα άλλα ακολουθείται η φωνολογία της νέας ελληνικής. Παραδείγματα: ΑΕΙ [aeí] και όχι [aí] (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), ΠΟΥ [pói] και όχι [pu] (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας), ΣΜΑ [zma] (Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας), ΚΕΓΕ [k ι éγ ι e] (Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων), ΣΔΟΕ [zδóe] (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος). Για να προφέρονται «όπως οι κανονικές ελληνικές λέξεις» τα ακρώνυμα θα πρέπει να περιέχουν υπαρκτές και επομένως επιτρεπτές για την ελληνική γλώσσα ακολουθίες φωνημάτων και ιδιαίτερα συμφώνων. Δυσπρόφερτες διαδοχές συμφώνων δεν απαντώνται καθόλου ή απαντώνται ελάχιστα στη σημερινή ελληνική γλώσσα. Ο πίνακας 1, που ακολουθεί, είναι από τα αποτελέσματα εργασίας του 1981 [6] [7] και δίνει μια εικόνα της συχνότητας εμφάνισης διμελών συμπλεγμάτων συμφώνων (φωνημάτων), σε συνολικό σώμα (δείγμα) 155 σελίδων από 31 νεοελληνικά διηγήματα, μυθιστορήματα και χρονογραφήματα, αποτελούμενο από λέξεις ( φωνήματα). Η 1 η κατακόρυφη στήλη περιέχει το πρώτο μέλος του συμπλέγματος και η 1 η οριζόντια γραμμή περιέχει το δεύτερο στο κελί της τομής της γραμμής του πρώτου και της στήλης του δεύτερου μέλους αναγράφεται ο αριθμός των ζευγών που καταμετρήθηκε στο δείγμα. Πρώτο μέλος «παύση» σημαίνει ότι το δεύτερο μέλος είναι αρκτικό φώνημα εκφωνήσεων. Δεύτερο μέλος «παύση» σημαίνει ότι το πρώτο μέλος είναι τελικό φώνημα εκφωνήσεων. Όλα τα κενά γκρίζα κελιά

9 9 του πίνακα αντιστοιχούν σε «μηδενική εμφάνιση» στο δείγμα. Κάποια από αυτά ίσως να μην ήταν κενά σε ένα μεγαλύτερο δείγμα τα περισσότερα όμως είναι κενά γιατί η ελληνική γλώσσα δεν επιδέχεται, φωνολογικά, τα αντίστοιχα διμελή συμπλέγματα συμφώνων. Για παράδειγμα, το διμελές σύμπλεγμα [γs] δεν απαντάται μέσα σε ελληνικές λέξεις και εκεί που θα μπορούσε να υπάρξει 4 έχει ήδη αντικατασταθεί από το [ks] επειδή δε το φώνημα /γ/ δεν είναι καταληκτικό σύμφωνο ελληνικών λέξεων, το σύμπλεγμα αυτό δεν απαντάται ούτε και σε συνταιριάσματα λέξεων. Έτσι εξηγείται γιατί η συντομομορφή ΓΣΕΕ (= Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος) προφέρεται ως ακρώνυμο [γ ι eseé] και όχι [γseé] υποδηλώνοντας ότι θα ήταν πιο εύστοχο το ακρώνυμο αυτό να γράφεται ΓΕΣΕΕ μορφή καθ όλα επιτρεπτή. 4 Λιτά ονόματα για τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου Η δυσκολία για την προφορική απόδοση των ελληνικών αρκτικολέξων μπορεί να ξεπεραστεί ως ένα βαθμό με «συντόμευση» των ονομάτων των γραμμάτων δηλαδή με την καθιέρωση βραχύτερων ονομάτων (και μάλιστα μονοσύλλαβων) που θα χρησιμοποιούνται, ως ταυτόσημα των πλήρων ονομάτων, σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απαγγελία των ονομάτων πολλών διαδοχικών γραμμάτων, όπως είναι η εκφορά των αρκτικολέξων. Παράλληλα, λοιπόν, με το πλήρες όνομα του κάθε γράμματος, προτείνουμε να καθιερωθεί και ένα λιτό όνομα, που, αν πρόκειται για φωνήεν θα είναι μια συλλαβή αποτελούμενη από το ίδιο το φωνήεν, ενώ αν πρόκειται για σύμφωνο, θα είναι μια συλλαβή που θα σχηματίζεται από το υπόψη σύμφωνο συν ένα φωνήεν κοινό για όλα τα σύμφωνα Όπως λ.χ. στον αόριστο των ουρανικόληκτων ρημάτων των οποίων το θέμα λήγει σε /γ/ : αόριστος του ρήματος <διαλέγω> <διάλεγ-σα> <διάλεξα> [δγ ι áleksa] «Λιτωνυμική» διδασκαλία των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου γινόταν από παλιά στην στοιχειώδη εκπαίδευση. Για παράδειγμα, στα τέλη του 19ου αιώνα η Αγγελική Γ. Ζούρα ( , γιαγιά του γράφοντος) στο Δημοτικό Σχολείου του Παγώνδα της Σάμου είχε διδαχθεί τα σύμφωνα του ελληνικού αλφαβήτου με τα λιτά ονόματα που σχηματίζονται από το φώνημα του αντίστοιχου συμφώνου και το φώνημα /a/: βα, γα, δα, ζα, θα, κα, λα, μα, να, ξα, πα, ρα, σα, τα, φα, χα, ψα. Αλλά και η προσωπική εμπειρία του γράφοντος, από το Δημοτικό Σχολείο του ίδιου χωριού της Σάμου ( ), είναι η διδασκαλία των συμφώνων με τα λιτά ονόματα που σχηματίζονται από την πρώτη συλλαβή των πλήρων ονομάτων: βη, γα, δε, ζη, θη, κα, λα, μι, νι, ξι, πι, ρο, σι, τα, φι, χι, ψι.

10 10 σ 2 σ 1 Πίνακας 1 Αριθμοί εμφάνισης διμελών συμπλεγμάτων συμφώνων (σ 1 σ 2 ) σε σώμα κειμένων λέξεων ( φωνημάτων) v γ δ z θ k l m n p r s t f x b d ŋ g ts dz Παύση v γ δ z θ k l m n p r s t f x b d ŋ g ts 10 2 dz 4 Παύση

11 11 Ως κοινό φωνήεν για την λιτή ονομασία όλων των συμφώνων προτείνεται το φωνήεν <ου> /u/ με το σκεπτικό ότι το φωνήεν αυτό είναι το φώνημα που είναι κοντινότερο στον τόνο που παράγεται από τον λάρυγγα και τη φωνητική συσκευή μας αν προσπαθήσουμε να προφέρουμε το οποιοδήποτε σύμφωνο «μόνο του», χωρίς κανένα συγκεκριμένο φωνήεν. Δεν είναι τυχαίο το ότι με τέτοια λιτά ονόματα (α, βου, γου, ) ονομάζει τα γράμματα ο λαός και ότι έτσι τα λέμε οι μεγάλοι στα παιδιά για να μάθουν ανάγνωση. Στον Πίνακα 1, λοιπόν, συνοψίζουμε την πρόταση αυτή. Πίνακας 1 Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, με τα πλήρη και τα λιτά ονόματά τους και τη φωνητική απόδοσή τους τόσο στην κοινή γλώσσα (όπου χρησιμοποιούνται πλήρεις μορφές) όσο και στη χρήση ακρωνύμων Γράμμα Όνομα γράμματος πλήρες λιτό Φωνήματα αλλόφωνα Αλλαγές προφοράς ανάλογα με το γραμματοπεριβάλλον σε πλήρεις μορφές α άλφα α /a/ <αι> [e] <αυ-άηχο> [af] <αυ-ηχηρό> [av] β βήτα βου /v/ γ γάμα γου /γ/ [γ], [γ ι ] 6 δ δέλτα δου /δ/ ε έψιλον ε /e/ <ει> [i] <ευ-άηχο> 8 [ef] <ευ-ηχηρό> [ev] ζ ζήτα ζου /z/ <τζ> [dz] η ήτα η /i/ <ηυ-άηχο> [if] <ηυ-ηχηρό> [iv] θ θήτα θου /θ/ ι γιώτα ι /i/ κ κάπα κου /k/ [k], [k ι ] Αλλαγές προφοράς ανάλογα με το γραμματοπεριβάλλον στα ακρώνυμα <αι> [ái] <αυ> [ái] (πάντοτε) <γγ> [ŋg], [ŋg ι ] ή [ŋγ] <γκ> [g] ή [g ι ], [ŋg] ή [ŋg ι ] <γκτ> [ŋkt] <γξ> [ŋks] <γχ> [ŋχ] ή [ŋχ ι ] <ν+κ> [ŋg] 7 ή [ŋg ι ] <γ+ξ> [ŋgz] <ει> [éi] <ευ> [éi] (πάντοτε) <ηυ> [ii] (πάντοτε) <γκ> [g] ή [g ι ], [ŋg].ή [ŋg ι ] <ν+κ> [ŋg] ή [ŋg ι ] λ λάμδα λου /l/ [l], [l ι ] μ μι μου /m/ <μπ> [b], [mb], [mp] 9 <ν+μπ> [mb] Τα αλλόφωνα που σημειώνονται με τον υποδείκτη «ι» προφέρονται όταν ακολουθεί φώνημα /e/ και /i/ ή καταχρηστικός δίφθογγος, δηλαδή: <ε>, <αι>, <ι>, <η>, <ει> κτλ. ή: <ια>, <ιε>, <εια>, <ειε>, κτλ. Το σύμβολο «+» σημαίνει συνταίριασμα τελικού γράμματος της προηγούμενης λέξης με το αρχικό της επόμενης στον προφορικό λόγο Το σύμβολο «-» εδώ σημαίνει διαδοχή γραμμάτων μέσα στην ίδια λέξη

12 12 ν νι νου /n/ [n], [n ι ] <ντ> [d] ή [nd], <ν+π> [mb], <ν+ψ> [mbz] <ν+τ> [nd], <ν+τσ> [ndz] ξ ξι ξου /ks/ <γξ> [ŋks], <γ+ξ> [ŋgz] ο όμικρον ο /o/ <ου> [u] <ου> [ói] π πι που /p/ <μπ> [b] ή [mb], <ν+μπ> [mb] <ν+π> [mb] ρ ρο ρου /r/ σ σίγμα σου /s/ <σ-ηχηρό> [z] <ς+ηχηρό> [z] τ ταυ του /t/ <τσ> [ts] <τζ> [dz] <ντ> [d], [nd] <ν+τ> [nd] <ν+τσ> [ndz] υ ύψιλον υ /i/ <αυ>+άηχο [af] <αυ>+ηχηρό [av] <ευ-άηχο> [ef] <ευ-ηχηρό> [ev] <ηυ-άηχο> [if] <ηυ-ηχηρό> [iv] <ου> [u] φ φι φου /f/ χ χι χου /χ/ [χ], [χ ι ] <γχ> [ŋχ] ή [ŋχ ι ] ψ ψι ψου /ps/ <ν+ψ> [mbz] ω ωμέγα ω /o/ <αυ> [ái] (πάντοτε) <ευ> [éi] (πάντοτε) <ηυ> [ii] (πάντοτε) <ου> [ói] Ο λιτωνυμικός σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων είναι υπαρκτός και τον συναντούμε στην πράξη. Παραδείγματα: ΚΚΕ [ku-ku-é] (= Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας), ΣΚ 10 [su-kú] (= Σαββατο και Κυριακή), ΠΣΚ 10 [pu-su-kú] (= Παρασκευή, Σαββατο και Κυριακή), ΚΠΣ [ku-pu-sú] (= Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). 5 Ένας κώδικας για τη δημιουργία ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων Οι απαιτήσεις που μπορούμε να θέσουμε στη διατύπωση ενός κώδικα (συνόλου κανόνων) για τον σχηματισμό ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων είναι ότι αυτός: α. πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερος, β. πρέπει να είναι όσο το δυνατόν «ελληνικότερος», δηλαδή να προσιδιάζει στην ελληνική γλώσσα και γ. πρέπει να προβλέπει σαφώς το είδος των περιπτώσεων στις οποίες είναι επιτρεπτή η υιοθέτηση αυτούσιων ξενόγλωσσων Α&Α στην ελληνική γλώσσα Σε λίγες περιπτώσεις όπως στο τριμελές σύμπλεγμα <μπτ> [mpt] και ορισμένα αναφομοίωτα δάνεια Χρησιμοποιείται συχνά από τους στρατιώτες για τις άδειές τους.

13 13 Παρακάτω προτείνεται ένας τέτοιος κώδικας που αποτελείται από 4 άρθρα: το πρώτο προτείνεται να περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες, όρους και ορισμούς όπως αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα το δεύτερο άρθρο καλύπτει τον σχηματισμό ελληνικών Α&Α το τρίτο καλύπτει την αντιμετώπιση των ξενόγλωσσων Α&Α, ενώ το τέταρτο καλύπτει τον σχηματισμό υβριδικών παραγώγων και συνθέτων από Α&Α. ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΩΝ (ΚΔΑΑ) Άρθρο 1 Βασικές έννοιες, όροι και ορισμοί Άρθρο 2 Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων Βήμα 1 Γράφουμε την συντομομορφή με μόνο τα αρχικά γράμματα των λέξεων και αν προφέρεται συλλαβικά, εύκολα και φωνολογικά σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα (δεν είναι γλωσσοδέτης, τα συμπλέγματα συμφώνων είναι συμπλέγματα της ελληνικής γλώσσας, δεν παρατηρείται χασμωδία διαδοχικών φωνηέντων) τότε το υιοθετούμε ως ακρώνυμο. Εφαρμογή έχουμε στα παραδείγματα: Συντομομορφή Όνομα/Όρος Ακρώνυμο ΑΕΙ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [aeí] ΑΔΕΔΥ Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων [aδeδí] ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος [oté] ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού [δeí] ΓΕΣ Γενικό Επιτελείο Στρατού [γ ι es] ΓΕΑ Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας [γ ι éa] ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν [aép] ΕΔΕ Ένορκη Διοικητική Εξέταση [eδé] ΙΑΧ Ιδίαις Αυτού Χερσίν [iáχ] Βήμα 2 Αν η συντομομορφή δεν προφέρεται εύκολα και φωνολογικά σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα (έχει διαδοχικά σύμφωνα που δεν συνηθίζονται στην ελληνική γλώσσα και προφέρονται δύσκολα ή γίνεται χασμωδία διαδοχικών φωνηέντων) αποφασίζουμε αν θα την αφήσουμε αρκτικόλεξο και επιλέγουμε τρόπο προφοράς των ονομάτων των γραμμάτων (με πληρώνυμα, λιτώνυμα ή μεικτώνυμα γράμματα). Εφαρμογή έχουμε στα παραδείγματα που ακολουθούν στα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται ήδη οι δύο ή και οι τρεις από τις εναλλακτικές μορφές:

14 14 Όνομα/Όρος Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Σάββατο και Κυριακή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή Κοινοτικό Πλάισιο Στήριξης Συντομομορφή ΚΚΕ MME ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΦΠΑ ΑΦΜ ΣΚ ΠΣΚ ΚΠΣ Αρκτικόλεξο πληρωνυμικό Αρκτικόλεξο λιτωνυμικό Αρκτικόλεξο μεικτωνυμικό [kápa-kápaépsilon] [ku-ku-é] [mi-mi-épsilon] [mu-mu-é] [mi-mi-é] [ni-pi-δélta-δélta] [ni-pi-γ ι óta-δélta] [nu-pu-δu-δú] [nu-pu-i-δú] [fi-pi-álfa] [fu-pu-á] [fi-pi-á] [álfa-fi-mi] [a-fu-mú] [a-fi-mí] [síγma-kápa] [pi-síγma-kápa] [kápa-pi-síγma] [su-kú] [pu-su-kú] [ku-pu-sú] Βήμα 3 Αν η συντομομορφή δεν προφέρεται εύκολα και φωνολογικά σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα και δεν αποφασίσουμε να το αφήσουμε αρκτικόλεξο, εντοπίζουμε αν υπάρχει τμήμα της που προφέρεται εύκολα και στο υπόλοιπο παίρνουμε και το φωνήεν που ακολουθεί κάποιο ή κάποια από τα αρκτικά σύμφωνα (ή και το σύμφωνο που ακολουθεί κάποιο ή κάποια από τα αρκτικά φωνήεντα), ώστε να προφέρεται συλλαβικά (ακρώνυμο). Εφαρμογή έχουμε στα παραδείγματα: Αρκτικόλεξο Ακρώνυμο ΥΠΧΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΚΑΤΣΑ ΔΙΚΑΤΣΑ ΕΕΟ ΕΛΕΤΟ YEO ΥΠΕΘΟ ΓΣΕΕ ΓΕΣΕΕ (έτσι έπρεπε να είναι) ΓΓΕΤ ΓΕΓΕΤ (έτσι έπρεπε να είναι) Όνομα/Όρος Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας [δu-ku-a-tu-suá] [épsilon-épsilonómikron] [ípsilon-épsilonómikron] [γáma-síγmaépsilon-épsilon] [γáma-γámaépsilon-taf] Όχι αρκτικόλεξο λιτωνυμικό [i-pu-χu-δu-é] Όχι αρκτικόλεξο πληρωνυμικό [ípsilon-pi-χiδélta-épsilon] [δélta-kapa-álfataf-síγma-álfa] [e-é-o] [i-e-ó] [γu-su-e-é] [γu-γu-e-tú] Ακρώνυμο [ipeχoδé] [δikatsá] [eléto] [ipeθó] [γ ι eseé] [γ ι eγ ι ét]

15 15 ΝΙΜΤΣ 11 ΩΡΛ (ΩΡΙΛΑ) Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού ΩτοΡινοΛαρυγγολόγος (ΩτοΡΙνοΛΑρυγγολόγος) [ni-γ ι óta-mi-tafsíγma] [ómikron-rolamδa] [nu-i-mu-tu-sú] [o-ro-lá] [nímits] [o-ri-lá] Βήμα 4 Εξετάζουμε αν το αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο Α στο οποίο έχουμε καταλήξει ενδέχεται να ταυτίζεται με άλλο ή άλλα που αντιστοιχούν σε διαφορετικές πλήρεις μορφές. Αν συμβαίνει το Α να αντιστοιχεί έστω και σε μία άλλη πλήρη μορφή στο ίδιο θεματικό πεδίο τότε το Α απορρίπτεται και πρέπει να αναζητήσουμε άλλο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λεξικογραφική έρευνα που συνεπάγεται το βήμα αυτό μπορεί να γίνεται παράλληλα με τις διεργασίες των προηγούμενων βημάτων, ώστε η όλη εργασία να καταλήγει σε αποδεκτό αποτέλεσμα. Παράδειγμα ταύτισης ακρωνύμου σε διαφορετικά θεματικά πεδία: Ακρώνυμο Πλήρης μορφή Θεματικό πεδίο ΕΟΚ [eók] Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Πολιτική, Οικονομία ΕΟΚ [eók] Εθνικός Οργανισμός Καπνού Γεωργία ΕΟΚ [eók] Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Αθλητισμός Απόρριψη ακρωνύμου λόγω ταύτισής του με άλλο στο ίδιο θεματικό πεδίο: Ακρώνυμο Πλήρης μορφή Θεματικό πεδίο ΕΟΤ [eót] Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Εθνική Οικονομία ΕΟΤ [eót] ΕΛΟΤ [elót] Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Εθνική Οικονομία Άρθρο 3 Αντιμετώπιση των ξενόγλωσσων αρκτικολέξων και ακρωνύμων Βήμα 1 Μπορούμε να υιοθετούμε στη διεθνή απόδοσή τους συντομομορφές οι οποίες έχουν καθιερωθεί διεθνώς και οι οποίες αντιπροσωπεύουν: ονόματα διεθνών οργανισμών ή οργάνων: φορέων, οργανώσεων, επιτροπών, ομάδων, γραφείων, συλλόγων, ενώσεων, κ.τ.τ. ονόματα συμφωνιών, συνθηκών, συμβάσεων, κ.τ.τ. ονόματα συστημάτων, δικτύων, κ.τ.τ. ονόματα προγραμμάτων, έργων, κ.τ.τ. ονόματα προτύπων, Οδηγιών, κανονισμών, κ.τ.τ. ονόματα φυσικών, χημικών, βιολογικών κτλ. φαινομένων ή οντοτήτων ευρείας διάδοσης διεθνείς όρους σε διάφορα θεματικά πεδία. 11 Το ΝΙΜΤΣ αποτελεί υβριδική περίπτωση προφέρεται με τρία μέρη: ακρωνυμικό-αρκτικολεξικό-ακρωνυμικό: ΝΙ-Μ-ΤΣ [nímits]. Θα μπορούσε να είχε γραφεί ΝΙΜΕΤΣ και να προφέρεται [nímets].

16 16 Εφαρμογή έχουμε στα παραδείγματα: Συντομομορφή Ξενόγλωσση πλήρης μορφή Ελληνική πλήρης μορφή ITU International Telecommunication Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών [ái-ti-γ ι u] Union ISO International organization for Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης [ízo] Standardization CEN [sen] Comité Européen de Normalisation Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CENELEC [senelék] Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης JPEG [dzei-peg] Joint Photographic Experts Group Μεικτή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φωτογραφίας (Ομάδα του ISO) MIT [em-ai-tí] Massachussetts Institute of Technology Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης IBM [ai-bi-ém] International Business Machines Ιντερνάτιοναλ Μπίζνες Μασίνζ GATT [gat] General Agreement on Tariffs and Trade Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου GSM [gi-es-ém] Global System for Mobile communications Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών RACE [réis] Research and development in Advanced Communications Ερευνα και ανάπτυξη σε προηγμένες επικοινωνιακές τεχνολογίες για R&TTE [ar-end-ti-ti-í] DNA [di-en-éi] RNA [ar-en-éi] technologies for Europe Radio & Telecommunications Terminal Equipment directive De(s)oxyriboNucleic Acid RiboNucleic Acid την Ευρώπη {Πρόγραμμα EE} Οδηγία σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ ριβονουκλεϊκό οξύ Βήμα 2 Αν αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε ελληνικό αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο για την υπό εξέταση έννοια, αφού έχει ήδη δημιουργηθεί η ελληνική πλήρης μορφή, εφαρμόζουμε πλήρως το Άρθρο 2. Εφαρμογή έχουμε σε πολλές περιπτώσεις που είναι σε ευρεία χρήση όπως στα παραδείγματα: Αγγλική Συντομομορφή UNO USA WHO IOC Αγγλικό πλήρες όνομα United Nations Organization United States of America World Health Organization International Olympic Committee Ελληνικό πλήρες όνομα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή πληρωνυ μικό αρκτικόλεξο λιτωνυμικό αρκτικόλεξο Ακρώνυμο ΟΗΕ ΟΗΕ ΟΗΕ ΗΠΑ ΗΠΑ ΠΟΥ ΠΟΥ ΠΟΥ ΔΟΕ ΔΟΕ

17 17 Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και σε ξενόγλωσσες συντομομορφές όρων τις οποίες μέχρι σήμερα «εισάγουμε» αυτούσιες (όπως λ.χ. στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες). Ενδεικτικά παραδείγματα δίνονται στον πίνακα, όπου είναι σημασμένα με νύγμα ( ) τα Α&Α που θα μπορούσαν να επιλεγούν: AOC API ASR ATM ATM Αγγλικός πλήρης όρος Advice Of Charge application programming interface answer to seizure ratio asynchronous transfer mode automatic teller machine Ελληνικός πλήρης όρος Πληροφορίες Χρέωσης διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής λόγος απαντημένων κλήσεων προς αριθμό καταλήψεων ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς αυτόματη τραπεζοσυναλλακτική μηχανή Αγγλική Συντομομορφή πληρωνυμικό αρκτικόλεξο λιτωνυ μικό αρκτικόλεξο Ακρώνυμο ΠΧ ΠΧ ΠΛΗΧΡΕ ΔΠΕ ΔΠΕ ΔΙΠΕ ΛΑΚΑΚ ΛΑΚΑΚ, ΛΑΚ ΑΤΜ ΑΤΜ ΑΤΜΕ ΑΤΜ ΑΤΜ ΑΤΜΗ AU access unit μονάδα πρόσβασης ΜΠ ΜΠ ΜΟΠ CD compact disk σύμπυκνος δίσκος ΣΔ ΣΔ ΣΥΔΙ CPU DTE DVD RAM ROM central processing unit data terminal equipment digital video disk random access memory read-only memory κεντρική μονάδα επεξεργασίας τερματικός εξοπλισμός δεδομένων ψηφιακός βιντεοδίσκος μνήμη άμεσης πρόσβασης μνήμη μόνο ανάγνωσης KME ΤΕΔ KME ΤΕΔ ΨΒ ΨΒ ΨΗΒΙ ΜΑΠ ΜΑΠ ΜΜΑ ΜΜΑ ΜΝΗΜΟΑ, ΜΟΑ Άρθρο 4 Παράγωγα και σύνθετα που βασίζονται σε αρκτικόλεξα ή ακρώνυμα Σε ειδικές περιπτώσεις, για την κάλυψη κοινών γλωσσικών αναγκών, αλλά και υπαρκτών ορολογικών αναγκών, μπορούν να σχηματίζονται υβριδικά παράγωγα με θέμα ένα αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο (ελληνικό ή δάνειο) και επιτρεπτές ελληνικές παραγωγικές καταλήξεις, ή σύνθετα των οποίων κάποιο από τα συνθετικά είναι αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο.

18 18 Εφαρμογή έχουμε στα παραδείγματα: Συντομομορφή ΑΕΚτζής [aekdzís] εξωοτεικός [eksooteikós] OSIπαγής [ozipaγ ι ís] ΙΡπαγής [ai-pi-paγ ι ís] ISDN-συμβατός [ai-es-di-én simvatós] Ξενόγλωσσος όρος Ελληνικός όρος με χρήση της πλήρους μορφής οπαδός της ΑΕΚ ΑΕΚτζής παράγοντας εκτός του ΟΤΕ OSI-based application εφαρμογή βασιζόμενη στο μοντέλο OSI IP-based transport μεταφορά βασιζόμενη στο πρωτόκολλο ΙΡ ISDN-compatible line γραμμή συμβατή με δίκτυο ISDN Ελληνικός όρος με χρήση της συντομομορφής εξωοτεικός παράγοντας OSIπαγής εφαρμογή ΙΡπαγής μεταφορά ISDN-συμβατή γραμμή 6 Τελική πρόταση Η ανάλυση του θέματος που προηγήθηκε και το προταθέν Σχέδιο ΚΔΑΑ δεν εξαντλούν το ζήτημα των ελληνικών Α&Α προτείνεται, όμως, να αποτελέσουν βάση για ευρύτερη συνεργασία των συναρμόδιων φορέων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έναν περαιτέρω επεξεργασμένο και εμπλουτισμένο Κώδικα, σημαντικότατο εργαλείο για τις ομάδες της Ορολογίας και όχι μόνο. Η ΕΛΕΤΟ μπορεί να συντονίσει τη συνεργασία αυτή. Λεξιλόγιο ισοδύναμων ελληνικών και αγγλικών όρων Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος ακρώνυμο αλλόφωνο ανεπτυγμένη μορφή αντικείμενο απλός όρος απότμηση αρκτικόλεξο ατομική έννοια γενική έννοια εκφώνηση, εκφώνημα έννοια εννοιοδιάγραμμα θεματικό πεδίο κατασημαίνω κατασημαίνω λεκτικά κατασήμανση λεκτικά λεκτική κατασήμανση λιτό όνομα μη λεκτικά μη λεκτική κατασήμανση νύγμα όνομα acronym allophone expanded form object simple term back clipping initialism individual concept general concept utterance concept concept diagram subject field designate designate verbally designation verbally verbal designation succinct name non verbally non verbal designation check mark name, apellation ορισμός όρος παριστάνω πλήρες όνομα πλήρης μορφή πρότμηση ρίζα συγκοπή σύμβολο σύμμειγμα σύμπλεγμα συμφώνων σύμπλεγμα φωνημάτων σύμπλοκος όρος συνοπτική μορφή συντετμημένη μορφή σύντμηση συντομογραφία συντομομορφή σύστημα εννοιών υποδείκτης φώνημα χαρακτηριστικό definition term represent full name full form front clipping root syncope symbol blend consonant cluster phoneme cluster complex term short form clipped form clipping abbreviation abbreviated form concept system subscript phoneme characteristic

19 19 Παραπομπές [ 1] ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application [ 2] ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods [ 3] Παπανούτσος Ε. Π.,.Λογική, Εκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 1974 [ 4] Nader J. C., PRENTICE HALL s Illustrated Dictionary of Computing, 3rd Edition, 1998 [ 5] Βαλεοντής Κ., Ανάλυση των βασικών αρχών της Τεχνικής Ορολογίας, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Αθήνα, 1988 [ 6] Βαλεοντής Κ., Φωνηματική στατιστική ανάλυση της Ελληνικής Γλώσσας, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου «Ακουστική», Βόλος, Ιούνιος 1981 [ 7] Βαλεοντής Κ., Η εγκαταλειμμένη προφορική ελληνική γλώσσα, Κείμενο ομιλίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 6 Απριλίου 1998 και στην Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών στις 23 Φεβρουαρίου 1999 [ 8] Δημητρίου Σ., Λεξικό όρων γλωσσολογίας, τόμοι Α και Β, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1983 [ 9] Τεγόπουλος - Φυτράκης, Μείζον Ελληνικό Λεξικό, 1997 Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας (ΜΟΤΟ, ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 κ.ά.) Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ και Πρόεδρος του ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ. Διεύθυνση: Καραμανλάκη 18, ΑΘΗΝΑ Αρ. Τηλεφ.: Ηλ.Ταχ.:

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EΛΟΤ 1455 HELLENIC STANDARD. Σχηµατισµός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύµων

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EΛΟΤ 1455 HELLENIC STANDARD. Σχηµατισµός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύµων 2016-10-18 ICS: 01.020; 01.040.01 EΛΟΤ 1455 Έκδοση 1η ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Σχηµατισµός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύµων Greek initialisms and acronyms formation

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός δράσης για το 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προγραμματισμός δράσης για το 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προγραμματισμός δράσης για το 2016 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Για το 2016, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα: Έλεγχο και

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος Η ποιότητα και πληρότητα του χάρτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση της ονοματολογίας Μόνο κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù Φθόγγοι Για να προφέρουμε τις λέξεις, βγάζουμε ήχους από το στόμα μας. Αυτούς τους ήχους τους ονομάζουμε φθόγγους. Π.χ., η λέξη ένα σχηματίζεται από τους φθόγγους ε, ν, α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Ορίζονται τα αντικείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα ζήτημα που ανακύπτει συχνά κατά τη διεργασία της ελληνικής οροδοσίας/ονοματοδοσίας, πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Τεχνικές για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής Ευγενία Νιάκα Σχολική Σύμβουλος Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Οι μαθητές δεν απορροφούν «σαν σφουγγάρια», ούτε αποδέχονται άκριτα κάθε νέα πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. Δημήτρης Διανομής Παπαδημητρόπουλος Ελένη Κοντομηνά Καπαρός Κώστας FAX: 3393100 Τηλέφωνο: 3393167, 3393126, 3393161

Σελίδα 1 από 12. Δημήτρης Διανομής Παπαδημητρόπουλος Ελένη Κοντομηνά Καπαρός Κώστας FAX: 3393100 Τηλέφωνο: 3393167, 3393126, 3393161 Σελίδα 1 από 12 2.2.2 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/3753/19-2-2001 περί ηλεκτρονικής διοίκησης Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα]

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Κείμενο [H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Ένας χώρος με ιδιαίτερη επίδραση στο θέμα της γλωσσικής διαφοροποίησης και της διερεύνησης της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ο χώρος της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα)

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Πείραμα: διαδικασία που παράγει πεπερασμένο σύνολο αποτελεσμάτων Πληθικός αριθμός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Παραδείγματα: Παρατηρήσεις:

Εισαγωγικά Παραδείγματα: Παρατηρήσεις: 1 Εισαγωγικά Η έννοια του συνόλου είναι πρωταρχική στα Μαθηματικά, δεν μπορεί δηλ. να οριστεί από άλλες έννοιες. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι σύνολο είναι μια συλλογή αντικειμένων. υτά λέμε ότι περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ας θεωρήσουμε δύο πραγματικούς αριθμούς. Είναι γνωστό ότι:,. Αυτό σημαίνει ότι: «=», «

Ας θεωρήσουμε δύο πραγματικούς αριθμούς. Είναι γνωστό ότι:,. Αυτό σημαίνει ότι: «=», « .1 Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη διατύπωση μαθηματικών εννοιών, προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η έννοια της συνάρτησης είναι θεμελιώδης στο λογισμό και διαπερνά όλους τους μαθηματικούς κλάδους. Για το φοιτητή είναι σημαντικό να κατανοήσει πλήρως αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναπαράσταση δεδομένων Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Τύποι δεδομένων 2 Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Η τρίγλωσση βάση τυποποιημένων όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM και η δωρεάν διάθεση της χρήσης της στο Ίντερνετ

Η τρίγλωσση βάση τυποποιημένων όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM και η δωρεάν διάθεση της χρήσης της στο Ίντερνετ Παρουσίαση στη Σύνοδο των Προέδρων των Τμημάτων Πληροφορικής στις 6-11-2005 Η τρίγλωσση βάση τυποποιημένων όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM και η δωρεάν διάθεση της χρήσης της στο Ίντερνετ Κ. Βαλεοντής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 34 416 ασκήσεις για λύση ερωτήσεις κατανόησης λυμένα παραδείγματα 0 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγική ενότητα Το λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Ο μαθητής αξιοποιεί τον Η/Υ και ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής Plural form in Greek terms Kostas Valeontis 1 Εισαγωγή Στην Ορολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15

πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15 πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15 Εκφράζουμε τη γνώμη μας και την υποστηρίζουμε με επιχειρήματα Βρίσκουμε και περιγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά Ξεχωρίζουμε τα ρήματα με κλίση όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7. 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σελίδα 1 από 7. 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σελίδα 1 από 7 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αθήνα 10 Απριλίου 2001 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α1/8249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10 ΠΡΟΤΥΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10 ΠΡΟΤΥΠΑ Ανοικτά συστήματα Για χρόνια, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών προσπαθούσαν να παγιδεύουν τους πελάτες τους στα συγκεκριμένα δικά τους προϊόντα. Οι πελάτες, εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 3ο Διατάξεις και μεταθέσεις 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 2.1 Διατάξεις και μεταθέσεις 2.2 Κυκλικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πληροφορίες: Δρ Σαββατού Τσολακίδου Τηλέφωνο: 2131306421 E-mail: stsolakidou@ekdd.gr Aθήνα, 01/02/2013 Αρ. πρωτ.: 1141 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Γενιές Η/Υ Χωρίζουμε τη χρονική περίοδο από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου Η/Υ (του ENIAC) μέχρι σήμερα σε χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από αλλαγές στην τεχνολογία κατασκευής των Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware) 1.1: Το υπολογιστικό σύστημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό (hardware); [σελ. 8] Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Επικοινωνία Υπολογιστών

Δίκτυα & Επικοινωνία Υπολογιστών Δίκτυα & Επικοινωνία Υπολογιστών Διάλεξη 7η - 8η Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Σκοπιμότητα Δικτύωσης 6.2 Κόστος Επετρέπει στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Λίγα λόγια για την εργασία Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σήμερα, αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στο σχολείο. Ωστόσο πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί με τη Βαυαροκρατία στην Ελλάδα εισήχθη (απο τον Joseph Mindler, στενό φίλο του Βαυαρού επινοήσαντος Gabelsberger) το στενογραφικό σύστημα

Μαζί με τη Βαυαροκρατία στην Ελλάδα εισήχθη (απο τον Joseph Mindler, στενό φίλο του Βαυαρού επινοήσαντος Gabelsberger) το στενογραφικό σύστημα Μαζί με τη Βαυαροκρατία στην Ελλάδα εισήχθη (απο τον Joseph Mindler, στενό φίλο του Βαυαρού επινοήσαντος Gabelsberger) το στενογραφικό σύστημα Gabelsberger, το οποίο, καθώς σε άλλη εργασίαμου (http://users.sch.gr/ioakenanid/nosecret.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα