ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων"

Transcript

1 ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση ασκήσεις για λύση ερωτήσεις κατανόησης λυμένα παραδείγματα 0 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγική ενότητα Το λεξιλόγιο της λογικής... 7 Σύνολα Ενότητα Α: Πιθανότητες Α.1 ( 1.1) Δειγματικός χώρος - Ενδεχόμενα... 1 Α. ( 1.) Έννοια της πιθανότητας Ενότητα Β: Οι πραγματικοί αριθμοί Β.1 (.1) Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους - Δυνάμεις Β. (.) Διάταξη πραγματικών αριθμών Β.3 (.3) Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού B.4 (.4) Ρίζες πραγματικών αριθμών Ενότητα Γ: Εξισώσεις Γ.1 ( 3.1) Εξισώσεις 1ου βαθμού Γ. ( 3.) Η εξίσωση x v = α Γ.3 ( 3.3) Εξισώσεις ου βαθμού Ενότητα Δ: Ανισώσεις Δ.1 ( 4.1) Ανισώσεις 1ου βαθμού Δ. ( 4.) Ανισώσεις ου βαθμού... 9 Δ.3 ( 4.3) Ανισώσεις γινόμενο - Ανισώσεις πηλίκο... 45

4 Ενότητα Ε: Πρόοδοι Ε.1 ( 5.) Αριθμητική πρόοδος Ε. ( 5.3) Γεωμετρική πρόοδος E.3 ( 5.4) Ανατοκισμός - Ίσες καταθέσεις Ενότητα ΣΤ: Βασικές έννοιες των συναρτήσεων ΣΤ.1 ( 6.1) Η έννοια της συνάρτησης ΣΤ. ( 6.) Γραφική παράσταση συνάρτησης ΣΤ.3 ( 6.3) Η συνάρτηση f(x) = αx+β ΣΤ.4 ( 6.4) Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης ΣΤ.5 ( 6.5) Μελέτη συνάρτησης Ενότητα Z: Μελέτη βασικών συναρτήσεων Ζ.1 ( 7.1) Μελέτη της συνάρτησης f x αx Ζ. ( 7.) Μελέτη της συνάρτησης f x Ζ.3 ( 7.3) Μελέτη της συνάρτησης α χ f x αx βx γ, α Θέματα εξετάσεων

5 Eισαγωγικό Κεφάλαιο Σύνολα Το λεξιλόγιο της λογικής

6

7 Το λεξιλόγιο της λογικής 9. Συνεπαγωγή Αν Ρ και Q είναι δύο ισχυρισμοί, τέτοιοι ώστε όταν αληθεύει ο Ρ να αληθεύει και ο Q, τότε λέμε ότι ο Ρ συνεπάγεται τον Q και συμβολίζεται με Ρ Q. Ο ισχυρισμός Ρ λέγεται υπόθεση και ο Q συμπέρασμα της συνεπαγωγής. Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε τους θετικούς αριθμούς α, β τότε συνεπάγεται ότι το άθροισμα τους είναι θετικός αριθμός, δηλαδή αν (α > 0 και β > 0) α + β >0 Ισοδυναμία ή διπλή συνεπαγωγή Αν Ρ και Q είναι δύο ισχυρισμοί, τέτοιοι ώστε, ο Ρ συνεπάγεται τον Q και αντιστρόφως ο Q συνεπάγεται τον Ρ, τότε λέμε ότι ο Ρ είναι ισοδύναμος με τον Q και συμβολίζεται με Ρ Q. Πολλές φορές ο συμβολισμός Ρ Q διαβάζεται Ρ αν και μόνο Q. (Πολλές φορές ο συμβολισμός Ρ Q διαβάζεται Ρ αν και μόνο αν Q ). Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε δύο αριθμούς α, β τέτοιους ώστε α = β τότε ισχύει η ισοδυναμία α = β α + γ = β + γ O σύνδεσμος ή (διάζευξη) Αν Ρ και Q είναι δύο ισχυρισμοί, τότε ο ισχυρισμός Ρ ή Q αληθεύει μόνο όταν ένας τουλάχιστον από τους δύο ισχυρισμούς αληθεύει. Για παράδειγμα η εξίσωση x(x + ) = 0 αληθεύει αν και μονο αν ένας από τους παράγοντες x και x + είναι ίσος με το μηδέν, δηλαδή αν και μόνο αν ισχύει η διάζευξη x = 0 ή x + = 0 Ο σύνδεσμος και (σύζευξη) Αν Ρ και Q είναι δύο ισχυρισμοί, τότε ο ισχυρισμός Ρ και Q αληθεύει μόνο όταν και οι δύο ισχυρισμοί αληθεύουν. Για παράδειγμα η ισότητα x + y = 0 αληθεύει αν και μόνο αν και οι δύο μεταβλητές x και y είναι ίσες με το μηδέν, δηλαδή αν και μόνο αν ισχύει η σύζευξη x = 0 και y = 0.

8 10. Το λεξιλόγιο της λογικής Ερωτήσεις κατανόησης - Ασκήσεις για Λύση 1) ) 3) 4) 5) 6) α 5 0 α 5 3x 3x x 1 α 3 α 9 α 16 α 4 α 4 α 16 0 α 0 α 4 7) α β α β 8) α β 0 α, β θετικοί αριθμοί 9) α = β και γ 0 α γ β γ 10) α < - και β < -3 α β 6 11) Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ΑΒ = ΒΓ ˆΓ Αˆ 1) Αν ˆω αμβλεία γωνία ημω > 0 και συνω > 0 13) x 4 και x < 0 x = -

9 Σύνολα 11. Απαραίτητες γνώσεις Θεωρίας Θεωρία 1. α) Τι ονομάζεται σύνολο; β) Τι σημαίνουν τα σύμβολα, ; γ) Αναφέρατε παραδείγματα συνόλων. Απάντηση: α) Σύνολο ονομάζεται κάθε συλλογή αντικειμένων, που προέρχονται από την εμπειρία μας ή τη διανόησή μας, είναι καλά ορισμένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Τα αντικείμενα αυτά, που αποτελούν το σύνολο, ονομάζονται στοιχεία ή μέλη του συνόλου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ένα καλώς ορισμένο σύνολο, τα στοιχεία του εμφανίζονται μόνο μία φορά. β) Για να δηλώσουμε ότι το x είναι στοιχείο του Α, γράφουμε x A και διαβάζουμε το x ανήκει στο Α, ενώ για να δηλώσουμε ότι το x δεν είναι στοιχείο του συνόλου Α, γράφουμε x A. γ) Παραδείγματα συνόλων: Ν: Το σύνολο των φυσικών αριθμών Ζ: Το σύνολο των ακεραίων αριθμών Q: Το σύνολο των ρητών αριθμών R: Το σύνολο των πραγματικών αριθμών

10 1. Σύνολα Θεωρία. Πώς παριστάνεται ένα σύνολο; Απάντηση: Για να παραστήσουμε ένα σύνολο χρησιμοποιούμε τους εξής τρόπους: i) Με αναγραφή Γράφουμε τα στοιχεία του συνόλου, μεταξύ δύο αγκίστρων, από μία φορά το καθένα χωρίζοντάς τα με κόμμα. π.χ. A {3,5,7 }, B {1,,3,..., 0}, { 5,10,15,...} ii) Με περιγραφή Περιγράφουμε τα στοιχεία του συνόλου με μία χαρακτηριστική ιδιότητα: Ι = { x Ω/x έχει την ιδιότητα Ι } Παράδειγμα: A {x N / x 5} Το σύνολο Α, είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών που περιέχονται ανάμεσα στο και το 5. Δηλαδή, με αναγραφή Α={3,4} Θεωρία 3. α) Πότε ένα σύνολο Α λέγεται υποσύνολο ενός συνόλου Β; β) Ποιες ιδιότητες ισχύουν για το σύμβολο ; Απάντηση: α) Ένα σύνολο Α λέγεται υποσύνολο ενός συνόλου Β, όταν κάθε στοιχείο του Α είναι και στοιχείο το Β. Στην περίπτωση αυτή γράφουμε A B. Για παράδειγμα στα σύνολα που γνωρίζουμε, ισχύει: N Z Q R β) Οι ιδιότητες που ισχύουν για το σύμβολο είναι: i) A A, για κάθε σύνολο Α, (ανακλαστικη ) ii) A B και Β Γ, τότε Α Γ, (μεταβατικη ) iii) A B και Β A, τότε Α B, (αντισυμμετρική) Θεωρία 4. Πότε δύο σύνολα Α, Β είναι ίσα; Απάντηση: Δύο σύνολα Α και Β είναι ίσα, όταν έχουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, γράφουμε: Α = Β. Ισχύει ότι Α = Β A B και Β Α. Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω, για να δείξουμε ότι Α = Β, αρκεί να δείξουμε ότι κάθε στοιχείο του Α είναι και στοιχείο του Β και αντίστροφα, κάθε στοιχείο του Β είναι και στοιχείο του Α.

11 Σύνολα 13. Θεωρία 5. Ποιο σύνολο ονομάζεται κενό; Απάντηση: Κενό σύνολο ονομάζεται το σύνολο που δεν έχει καθόλου στοιχεία. Συμβολίζεται με ή{}. Δεχόμαστε ότι το κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε συνόλου και είναι μοναδικό. Παράδειγμα: A {x N/ x 1 0}. Το σύνολο Α δεν έχει κανένα στοιχείο γιατί η λύση της εξίσωσης x + 1 = 0 x = 1 στο Ν. Θεωρία 6. Τι είναι διάγραμμα Venn; Απάντηση: Διάγραμμα Venn είναι μία εποπτική παρουσίαση των συνόλων που γίνεται με κλειστές γραμμές. Κάθε φορά που εργαζόμαστε με σύνολα, τα σύνολα αυτά θεωρούνται υποσύνολα ενός συνόλου που λέγεται βασικό σύνολο και συμβολίζεται με Ω. Το βασικό σύνολο σε διάγραμμα Venn συμβολίζεται με το εσωτερικό ενός ορθογωνίου: Κάθε υποσύνολο ενός βασικού συνόλου, παριστάνεται με το εσωτερικό μιας κλειστής καμ π ύ λ η ς : Όταν, B A η παράσταση σε διάγραμμα Venn γίνεται ως εξής:

12 14. Σύνολα Θεωρία 7. Τι ονομάζουμε: α) ένωση δύο συνόλων β) τομή δύο συνόλων γ) συμπλήρωμα ενός συνόλου Απάντηση: α) Ένωση δύο συνόλων Α,Β ονομάζουμε το σύνολο που αποτελείται από όλα τα στοιχεία των Α, Β. Συμβολίζουμε A B, και ισχύει: A B {x Ω/x Aήx B} β) Τομή δύο συνόλων Α,Β λέγεται το σύνολο που αποτελείται από τα κοινά τους στοιχεία Συμβολίζουμε A B και ισχύει: A B {x Ω/x A και x B} γ) Έστω Ω το βασικό σύνολο και Α ένα οποιοδήποτε σύνολο. Συμπλήρωμα του Α ονομάζουμε το σύνολο, που περιέχει εκείνα τα στοιχεία του Ω που δεν ανήκουν στο Α και συμβολίζεται Α. Δηλαδή: A {x Ω / x A} Σημείωση: Στα παραπάνω διαγράμματα Venn το μπλέ τμήμα δείχνει το σύνολο που αναφερόμαστε.

13 Σύνολα 15. Ερωτήσεις κατανόησης - Λυμένα Παραδείγματα Παράδειγμα 1 Να χαρακτηρίσετε ως Σωστό ή Λάθος τα παρακάτω: i) Δίνεται το σύνολο Α={1,,3,α,β} α) α A, β) 4 A, γ) {1,} A, δ) β A ii) {4}=4 iii) 4 {4} iv) { } v) Ω vi) Ω Απάντηση: i) (α) Σωστό: α είναι στοιχείο του Α. (β) Λάθος: 4 Α (γ) Λάθος: { 1, } Α. (δ) Λάθος: β είναι στοιχείο του Α, δηλαδή β Α. ii) Λάθος: Ένα σύνολο δεν είναι ίσο με αριθμό. iii) Σωστό: O αριθμός 4 είναι στοιχείο του συνόλου {4}. iv) Λάθος: Το κενό σύνολο δεν περιέχει κανένα στοιχείο. Το σύνολο { περιέχει ένα στοιχείο, το v) Σωστό: Το συμπλήρωμα του είναι το βασικό σύνολο Ω. vi) Σωστό: Το συμπλήρωμα του βασικού συνόλου Ω είναι το. Παράδειγμα Έστω Ω = {1,,3,4,5,6}, Α = {1,,3} και B = {3,4,5}. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. i) α. Α Β, β. Β Ω, γ. Β Α iii) α. Α Β {3} ii) α. Α Β 1,,4,5 β.α Β 3 γ. Α Β {6} γ. Α Β 1,,3,4,5 δ.α Β 6 iv) α. Α {3,4,5} γ. Α β. Α Β {1,,3,4,5} δ. Α Β β. Α {4,5,6} δ. Α {1,,3} Απάντηση: i) Óù óôü ôï (â): Το Ω είναι βασικό σύνολο οπότε Β Ω. ii) Σωστό το (γ): Η ένωση δύο συνόλων αποτελείται από τα κοινά και μη κοινά στοιχεία τους, μια φορά το καθένα. iii) Σωστό τα (α): Η τομή δυο συνόλων αποτελείται μόνο από τα κοινά στοιχεία. iv) Σωστό τα (β): Το Α περιέχει τα στοιχεία του Ω που δεν ανήκουν στο Α.

14 16. Σύνολα Παράδειγμα 3 Να γράψετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα. Α x N / x 6 B x N / x 1 Γ i) ii) iii) x R / x 1-1 Λύση: i) Είναι < x 6 και επειδή x Ν προκύπτει ότι x = 3 ή 4 ή 5 ή 6. Άρα: Α = {3,4,5,6}. ii) Έχουμε x 1 x 1 ή x 1 x 1 ή x 3 Επειδή x Ν η λύση x = 3 δεν είναι στοιχείο του Β. Άρα Β = {1}. iii) Επειδή x 1 0 δεν υπάρχει x R ώστε να ισχύει x 1 1 Άρα Γ =. Παράδειγμα 4 Να γραφούν με περιγραφή τα σύνολα: i) A,-1,0,1, ii) B 1, Λύση: i) Το Α γράφεται: A {x Z / x } ή μπορεί να γραφεί: Α = {x R / (x + )(x + 1)x(x 1)(x ) = 0} / ή μπορεί να γρα- ii) Το Β γράφεται: B x N 1 x φεί: B x R / x 1 x 0 Σημείωση: Παρατηρούμε ότι όταν έχουμε ένα σύνολο με αναγραφή δε γράφεται με έναν μόνο τρόπο ως σύνολο με περιγραφή. Το αντίστροφο δεν ισχύει. Παράδειγμα 5 Να εξετάσετε αν A B όπου: A {x R / x 1 0} B {x N / x- 1} Λύση: Το σύνολο Α είναι το αφού η εξίσωση x + 1 = 0 δεν αληθεύει για κανένα x R. Για το σύνολο Β έχουμε: x 1 1 x 1 1 x 3. Άρα: Β = {}. Επειδή το είναι υποσύνολο κάθε συνόλου έχουμε A B. Παράδειγμα 6 Αν A B, B Γ, Γ Α να αποδείξετε ότι Α = Β = Γ. Απόδειξη: Αφού A B και B Γ τότε Α Γ (1) Όμως έχουμε Γ Α () Από (1), () προκύπτει Α = Γ (3) Επίσης A B, B Γ οπότε A B, B Α λόγω της (3), άρα και Α = Β (4) Από (3), (4) έχουμε: Α = Β = Γ

15 Σύνολα 17. Ερωτήσεις κατανόησης - Ασκήσεις για Λύση 1. Nα χαρακτηρίσετε ως Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: i) {0,,4,...}={x /x ν, ν N} ii) Aν A B τότε Α Β Β iii) ( ) Ω iv) (Ω ) = v) {0}. Ομοίως για τις προτάσεις: i) {1,} {1,,3} ii) Aν A B τότε Α Β Β iii) {1,,3} iv) x {x} v) {{}} 3. Ομοίως για τις προτάσεις: i) {1,,3}={3,,1} ii) Aν x - 1 = 0 τότε το σύνολο των λύσεων της εξίσωσης είναι Α={ 1,1} iii) Aν x ακέραιος και x 1 ότε το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης είναι Α={ 1,0,1} iv) Aν Ω={1,,3,...,10}, Α={1,,3,4}, Β={5,6,...,10} τότε: A B A B A B A B 4. Να επιλέξετε το γράμμα της σωστής απάντησης: i) Αν Α={1,,3}, Β={3,4} τότε το σύνολο Α Β είναι ίσο με: α) {1,,3} β) {3,4} γ) {1,,3,3,4} δ) {1,,3,4} ii) Η τομή των συνόλων των λύσεων των εξισώσεων x + 1 = 0 και x 1 = 0 είναι ίση με: α) β) {1} γ) { 1} δ) {0}

16 18. Σύνολα iii) Το σύνολο των λύσεων της εξίσωσης x(x -4)(x +4)(x 3 +8)=0 είναι ίσο με: α) Α={0,} β) Α={-,0,) γ) A={-,0) δ) Α={-,0, 3 } iv) Το σύνολο Α={ x R (x 1) 3 0 } σε μορφή διαστήματος ή ένωσης διαστημάτων είναι: α) (-,1 3) (1 3, ) β) (1 3,1 3) γ) ( 3, 3 ) δ) ( 1 3, 1 3 ) 5. Στα παρακάτω διαγράμματα Venn ποιο σύνολο παριστάνει το σκιασμένο τμήμα; i) ii) α) A B, β) A B γ) A B δ) A B α) A B, β) A B γ) (A B ) (Β Α ) δ) (A B ) A iii) iv) α) A B Γ, β) A B Γ γ) (A B) (B Ã) δ) (A B) Γ α) (A B) β) (A B) γ) A (B Γ) δ) A Ω 6. Να παρασταθούν με αναγραφή τα σύνολα: α) Α= {x N/x ψηφίο του αριθμού 1334} β)β= {x Z/ x 3} γ)γ= {x N /1 x 4}

17 Σύνολα Ομοίως τα σύνολα: α) Α= {x Z/x 9} 4 β) Β= {x Z/ x 7x 0} γ) Γ= {x N / x 1} 8. Να παρασταθούν με περιγραφή τα σύνολα: α) Α= {, 1,0,1,} β) Β= {,} γ) Γ={0,1,,3} 9. Ποιο από τα παρακάτω σύνολα είναι ; α) Α= {x R / x 3 και x 8} β) Β= {x R / x 3 ή x 8} 3 5x x 1 13x γ) Γ= {x R / } 3 6 x x x δ) Δ= {x R / 5 5 ( 1 )} Δίνονται τα σύνολα: Α={0,1,,3} Β={, 1,0,1,,3,4}. Να βρεθούν: α) Η σχέση του συνόλου Α με το σύνολο Β. β) Τα A B, A B γ) Το συμπλήρωμα του Α ως προς το σύνολο αναφοράς Β 11. Να βρεθούν όλα τα υποσύνολα του συνόλου Α={1,,3} 1. Να προσδιορισθεί ο α, ώστε να είναι ίσα τα σύνολα Α={1,α ), Β={α,1}

18

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 04 Θ ΕΩΡΙA 0 ΘΕΜΑ A Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι.

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι. 1 E. ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΩΡΙΑ 1. Ορισµός του συνόλου Σύνολο λέγεται κάθε συλλογή πραγµατικών ή φανταστικών αντικειµένων, που είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Τα παραπάνω αντικείµενα λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Aλγεβρα A λυκείου α Τομος

Aλγεβρα A λυκείου α Τομος Aλγ ε β ρ α A Λυ κ ε ί ο υ Α Τό μ ο ς Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θετικές Επιστήμες Άλγεβρα Α Λυκείου, Α Τόμος Παναγιώτης Γριμανέλλης Στοιχειοθεσία-σελιδοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω βασικό σύνολο Ω = {, 4, 5, 8, 0} και τα υποσύνολα του Ω, Α = {, 5, 0}, Β = {4, 8, 0} i) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn τα παραπάνω σύνολα ii) Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 1. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στόχος Να γνωρίζουν οι μαθητές: να αξιοποιούν το σύμβολο της συνεπαγωγής και της ισοδυναμίας να αξιοποιούν τους συνδέσμους «ή», «και» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συννενόηση μεταξύ των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Μιγαδικοί Αριθμοί Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Θεωρία - Μέθοδοι Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις Ασκήσεις προς λύση Επιλεγμένα θέματα «Σας εύχομαι, καλό κουράγιο και μεγάλη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

of Mathematics των I.Stewart και D.Tall, Oxford University Press.

of Mathematics των I.Stewart και D.Tall, Oxford University Press. Σημειώσεις του Μαθήματος Μ1124 Θεμέλια των Μαθηματικών Βασισμένες στο βιβλίο των I.Stewart και D.Tall Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2012 Εισαγωγή Αρχίζοντας τη μελέτη των μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ τη ΘΕΩΡΙΑ με τις απαραίτητες διευκρινήσεις ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 008 Κάθε γνήσιο αντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα Γενική επιμέλεια : Στράτης Αντωνέας Copyright : Στράτης Αντωνέας e-mail: stranton@otenet.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα