Forest Cities. Guidelines - Development of Action Plans for Forest Fire Prevention. Οδηγός Σύνταξης Σχεδίου Δράσης Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Forest Cities. Guidelines - Development of Action Plans for Forest Fire Prevention. Οδηγός Σύνταξης Σχεδίου Δράσης Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών"

Transcript

1 Life08 ENV/GR/ Forest Cities Guidelines - Development of Action Plans for Forest Fire Prevention Οδηγός Σύνταξης Σχεδίου Δράσης Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών July 2012

2

3 Forest Cities Local Authorities for Forest Fire Prevention Project LIFE08 ENV/GR/ Report title Guidelines - Development of Action Plans for Forest Fire Prevention Οδηγός Σύνταξης Σχεδίου Δράσης Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών Issuing body Laboratory on Prevention & Management of Natural Hazards University of Athens (UoA) Εργαστήριο Πρόληψης & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Πανεπιστήμιο Αθηνών (UoA) Authors Prof. Dimitrios Papanikolaou (UoA), Assist. Prof. Ioannis Papanikolaou (UoA), MSc Giorgos Deligiannakis (UoA) Deliverable Deliverable of Action 4, Activity 3 Project Partners Union of Municipalities of Attica (PEDA) University of Athens (UoA) EPTA Environmental Engineers - Consultants (EPTA) Technical University of Crete (TUC) Municipality of Ilioupoli (ILIOUPOLI) Municipality of Serres (SERRES) Cover photos Kostas Georgiou, Michalis Diakakis, Giorgos Deligiannakis Date Submission: December 2012

4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Γεωαναφορά εικόνας - Δημιουργία επιπέδου πληροφορίας - Ψηφιοποίηση Γεωαναφορά Δημιουργία επιπέδου πληροφορίας Ψηφιοποίηση Χάρτης Χωρικής Αρμοδιότητας - Γειτονικοί Δήμοι Τοπογραφικός χάρτης με Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου (DEM) Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου Χάρτης Τοπογραφικών Κλίσεων Χάρτης Προσανατολισμού Κλίσεων Πρανών Χάρτης Χρήσεων Γης Χάρτης Φυτοκάλυψης Χάρτης Προστατευόμενων Περιοχών Χάρτης Οδικού Δικτύου Χάρτης Δικτύου Ηλεκτροδότησης Χάρτης Σημείων Υδροληψίας Χάρτης Χ.Α.Δ.Α. Χ.Υ.Τ.Α Χάρτης Ιστορικού Πυρκαγιών Χάρτης σημείων προσγείωσης ελικοπτέρων και χώροι συγκέντρωσης εξωτερικής βοήθειας Χάρτης παρατηρητηρίων - ορατότητας Ποιοτικοί Συνθετικοί Χάρτες Κινδύνου Ποσοτικοί συνθετικοί χάρτες κινδύνου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ... 78

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To Σχέδιο Δράσης Δασικών Πυρκαγιών είναι ο οδικός χάρτης των ενεργειών που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στα πλαίσια των δυνατοτήτων ενός Δήμου. Κύριοι άξονες του σχεδίου δράσης είναι η πρόληψη και η ανάλυση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, ενώ έμφαση δίνεται και στα μέσα των εμπλεκόμενων φορέων. Ταυτόχρονα, αναλύονται τα επιμέρους στάδια του επιχειρησιακού σχεδιασμού και του απολογισμού των δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης. Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την κωδικοποίηση των διαδικασιών σύνταξης ενός Σχεδίου Δράσης Δασικών Πυρκαγιών, δίνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές και απλουστεύοντας τις ενέργειες για τα αντίστοιχα Γραφεία της Πολιτικής Προστασίας. Τα κεφάλαια του Οδηγού χωρίζονται ως εξής: Κεφάλαιο 2: Λίστα απαιτούμενων δεδομένων που απαιτείται να συγκεντρωθούν για την ολοκληρωμένη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Δασικών Πυρκαγιών. Κεφάλαιο 3: Τρόπος εύρεσης των απαιτούμενων δεδομένων του Σχεδίου Δράσης Δασικών Πυρκαγιών, βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE - Περιβάλλον με τίτλο "Local Authorities for Forest Fire Prevention" σε συνεργασία με τους Δήμους Ηλιούπολης και Σερρών οι οποίοι αποτέλεσαν και εταίροι του έργου. Κεφάλαιο 4: Τρόπος δημιουργίας θεματικών και συνθετικών χαρτών σε περιβάλλον GIS, με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS / 78

7 2. ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Για τη σύνταξη του σχεδίου δράσης δασικών πυρκαγιών είναι απαραίτητη η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν μια ευρεία κλίμακα τόσο τοπικών χαρακτηριστικών του Δήμου, όσο και βασικών υποδομών του, που υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στο σχεδιασμό πρόληψης και παρατίθενται στην παρακάτω λίστα: 1) Ακριβή όρια του Δήμου σε χαρτογραφική απεικόνιση. 2) Παροχή DEM (Digital Elevation Model) ή ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου με ανάλυση τουλάχιστον 30μέτρων ή και υψηλότερη. 3) Κλιματολογικά στοιχεία- Στοιχεία Υδρογραφικού δικτύου Λεκανών απορροής (εάν υπάρχει). 4) Παροχή επικαιροποιημένων δασικών χαρτών. 5) Χάρτης Χρήσεων Γης. 6) Γεωλογικός ή υδρολιθολογικός χάρτης. 7) Χάρτης καύσιμης ύλης (τύπος, πυκνότητα). 8) Καταγραφή οδικού δικτύου και ταξινόμηση του σε κύριο και δευτερεύον (διαχωρισμός Αυτοκινητοδρόμων, Εθνικών οδών, επαρχιακών και χωματόδρομων) και διαχωρισμός ως προς το πλάτος (μεγαλύτερο ή μικρότερο από 7 μέτρα, όσο απαιτείται για την διασταύρωση δύο πυροσβεστικών οχημάτων). 9) Σημεία Ύδατος ταξινομημένα σε: α) φυσικές πηγές, λίμνες, β) υδροστόμια (κρουνοί αποκλειστικά για πυρόσβεση), γ) Άλλες παροχές νερού παντός τύπου και δ) δεξαμενές νερού με διαχωρισμό τους σε ανοιχτές (π.χ. τροφοδοσία ελικοπτέρων) και σε κλειστές. 10) Παροχή σχεδίων της πυροσβεστικής με έμφαση στις θέσεις πυροφυλακίων καθώς και στις διαδρομές περιπόλων. 11) Όρια οικισμών καθώς και περιοχές ενδεχόμενης αυθαίρετης δόμησης. 12) Αγωγούς ενέργειας (δίκτυα ΔΕΗ με έμφαση στην υπερ-υψηλή τάση και τις θέσεις πυλώνων). 13) Θέσεις ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και γενικότερα θέσεις συσσώρευσης απορριμμάτων. 14) Σιδηροδρομικό δίκτυο. 15) Θέσεις ειδικών χρήσεων (Κατασκηνώσεις, Εργοστάσια, Κάμπινγκ, Ζώνες υπαίθριας ενδεχομένως και εποχικής δραστηριότητας που απαιτούν ειδική προστασία). 16) Κατάλογος με ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων από το Δασαρχείο στις περιοχές που απαιτείται καθαρισμός καθώς και περιγραφή του τρόπου καθαρισμού. 3 / 78

8 17) Καταγραφή των δυνάμεων και του εξοπλισμού πυρόσβεσης (μόνιμου και εποχικού) και αναφορά ως προς την γεωγραφική θέση- έδρα της πυροσβεστικής. 18) Καταγραφή των δυνάμεων και του εξοπλισμού υποστήριξης του Δήμου και η στελέχωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 19) Καταγραφή των δυνάμεων και εξοπλισμού του Δασαρχείου (ποιες δράσεις πρόληψης μπορεί να κάνει). 20) Καταγραφή Αστυνομίας και Λιμενικού, για την εφαρμογή εκκένωσης, με έμφαση στην Τροχαία και την μονοδρόμηση ή δημιουργία δικτύων προτεραιότητας σε περιόδους κρίσεως. 21) Καταγραφή Σχολείων (και σχεδιασμός). 22) Δύναμη νοσοκομείων και κέντρων Υγείας με έμφαση στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και αναπνευστικών προβλημάτων. 23) Καταγραφή Βενζινάδικων και ευαίσθητων βιομηχανιών με έλεγχο των αντιπυρικών τους σχεδίων. 24) Καταγραφή εθελοντών και εξοπλισμού τους με παράλληλη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και αναφορά ως προς την δυνατότητα χρησιμοποίησή τους σε δράσεις πρόληψης ή δράσεις καταστολής. 25) Επιλεγμένος χώρος συγκέντρωσης οχημάτων πυρόσβεσης και τρόπος διάθεσης της εξωτερικής βοήθειας. 26) Πυρκαγιές προηγούμενων ετών (τοποθεσία, εκτάσεις, αιτίες). 27) Αντιπυρικές ζώνες. 28) Προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί Δρυμοί, περιοχές Natura κλπ, που δεν βρίσκονται στο Corine). 29) Πεδία βολής. 30) Καταγραφή στρατοπέδων, εντός ή πλησίον του Δήμου, και του τρόπου εμπλοκής τους σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. 31) Χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων, τύποι ελικοπτέρων που τους χρησιμοποιούν και τροφοδοσία τους με καύσιμα. 4 / 78

9 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Η συμμετοχή των Δήμων Σερρών και Ηλιούπολης στη σύνταξη των Σχεδίων Δράσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE - Περιβάλλον με τίτλο "Local Authorities for Forest Fire Prevention", παρέχει τη δυνατότητα της συσσώρευσης εμπειρίας και της πρακτικής βοήθειας στον τρόπο εύρεσης των απαιτούμενων δεδομένων του Κεφαλαίου 2. Στον Πίνακας 3.1 σημειώνονται οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν στην πράξη, από τους δύο Δήμους, ώστε να γίνει πρακτικά δυνατή η συλλογή των δεδομένων. 5 / 78

10 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 1. Ακριβή όρια του Δήμου σε χαρτογραφική απεικόνιση 2. Παροχή DEM (Digital Elevation Model) ή ψηφιακό μοντέλο εδάφους (ΨΜΕ) με ανάλυση τουλάχιστον 30μέτρων ή και υψηλότερη. ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ A) Υ.Π.Ε.K.A. Α) Παροχή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Β) Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Δήμου Σερρών, το οποίο το είχε στο αρχείο του λόγω της πράξης "Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Σερρών" που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" 3. Κλιματολογικά στοιχεία- Στοιχεία Υδρογραφικού δικτύου Λεκανών απορροής (εάν υπάρχει) Α) Τμήμα Κτηματολογίου και Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Σερρών, Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών, μελέτη υπό εκπόνηση 4. Παροχή επικαιροποιημένων δασικών χαρτών. Α) Δ/νση Δασών Περιφέρειας Αττικής (Αγ. Ιωάννου & Ελευθερίας Αγ. Παρακευή) Β) Δασαρχείο Σερρών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) Γ) Χάρτες Corine 2000 (Χαμηλής Αξιοπιστίας) 5. Χάρτης Χρήσεων Γης. Α) Στοιχεία της γεωβάσης του Δήμου Ηλιούπολης (GIS). Β) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων. Γ) Τμήμα Κτηματολογίου και Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Σερρών, Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών, μελέτη υπό εκπόνηση Δ) Χάρτες Corine 2000 (Χαμηλής Αξιοπιστίας) 6. Γεωλογικός ή υδρολιθολογικός χάρτης. Α) Διαθέσιμος από το ΙΓΜΕ. 6 / 78

11 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 7. Χάρτης καύσιμης ύλης (τύπος, πυκνότητα). A) Χάρτες από ΕΘΙΑΓΕ σε μορφή εικόνας. B) Τμήμα Πρασίνου Δήμου Σερρών (Διαχειριστικές μελέτες των δημοτικών δασών) και Δασαρχείο Σερρών για τα δημόσια δάση 8. Καταγραφή οδικού δικτύου και ταξινόμηση του A) Ψηφιοποίηση από δορυφορική εικόνα (Google Earth). Το πλάτος των δρόμων διαπιστώθηκε σε κύριο και δευτερεύον (διαχωρισμός από αυτοψίες Αυτοκινητοδρόμων, Εθνικών οδών, επαρχιακών B) Τμήμα Έργων Δήμου Σερρών και Τεχνική Υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και χωματόδρομων) και διαχωρισμός ως προς το πλάτος (μεγαλύτερο ή μικρότερο από 7 μέτρα, όσο απαιτείται για την διασταύρωση δύο πυροσβεστικών οχημάτων). 9. Σημεία Ύδατος ταξινομημένα σε: α)φυσικές A) Τα στοιχεία δόθηκαν από ψηφιοποίηση εντός αποσπάσματος χάρτη που δόθηκε από πηγές, λίμνες, β)υδροστόμια (κρουνοί εθελοντές δασοπυροσβέστες. Μπορούν όμως να συλλεγούν πρωτογενή δεδομένα από GPS αποκλειστικά για πυρόσβεση), γ) Άλλες παροχές νερού παντός τύπου και δ) δεξαμενές νερού με χειρός B) Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών διαχωρισμό τους σε ανοιχτές (π.χ. τροφοδοσία ελικοπτέρων) και σε κλειστές. 10. Παροχή σχεδίων της πυροσβεστικής με έμφαση στις θέσεις πυροφυλακίων καθώς και στις διαδρομές περιπόλων. A) Επίσκεψη στον Ζ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Ζευξίπου 9 ΔΑΦΝΗ) για συλλογή στοιχείων. Δεν δόθηκαν εγγράφως λόγω απορρήτου B) Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών 7 / 78

12 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 11. Όρια οικισμών καθώς και περιοχές ενδεχόμενης αυθαίρετης δόμησης. A) Στοιχεία προκύπτουν από τα Ρυμοτομικά Σχέδια εντάξεων στο σχέδιο πόλης. B) Τμήμα Κτηματολογίου και Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Σερρών, Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών, μελέτη υπό εκπόνηση 12. Αγωγούς ενέργειας (δίκτυα ΔΕΗ με έμφαση στην υπερ-υψηλή τάση και τις θέσεις πυλώνων). A) Η ΔΕΗ παρέχει έντυπους χάρτες για τα δίκτυα μέσης τάσης. Ψηφιακά δεδομένα παρέχονται επί πληρωμή.τα στοιχεία δόθηκαν άτυπα σε μορφή εικόνας από την ΔΕΗ λόγω αδυναμίας μέσω της γραφειοκρατίας να πληρωθούν! B) ΔΕΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ (δίκτυα μέσης τάσης) και ΑΔΜΗΕ ΑΕ/Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς/ Περιφερειακός Τομέας 13. Θέσεις ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και γενικότερα θέσεις συσσώρευσης απορριμμάτων. Α) Είναι γνωστές στην Υπηρεσία καθαριότητας κάθε Δήμου Β) Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Σερρών 14. Σιδηροδρομικό δίκτυο. Α) Τμήμα Κτηματολογίου και Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Σερρών, Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών, μελέτη υπό εκπόνηση 15. Θέσεις ειδικών χρήσεων (Κατασκηνώσεις, Α) Τεχνική Υπηρεσία Εργοστάσια, Κάμπινγκ, Ζώνες υπαίθριας ενδεχομένως και εποχικής δραστηριότητας που απαιτούν ειδική προστασία). 8 / 78

13 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 16. Κατάλογος με ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων από το Δασαρχείο στις περιοχές που απαιτείται καθαρισμός καθώς και περιγραφή του τρόπου καθαρισμού. 17. Καταγραφή των δυνάμεων και του εξοπλισμού πυρόσβεσης (μόνιμου και εποχικού) και αναφορά ως προς την γεωγραφική θέση- έδρα της πυροσβεστικής. 18. Καταγραφή των δυνάμεων και του εξοπλισμού υποστήριξης του Δήμου και η στελέχωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 19. Καταγραφή των δυνάμεων και εξοπλισμού του Δασαρχείου (ποιες δράσεις πρόληψης μπορεί να κάνει). 20. Καταγραφή Αστυνομίας και Λιμενικού, για την εφαρμογή εκκένωσης, με έμφαση στην Τροχαία και την μονοδρόμηση ή δημιουργία δικτύων προτεραιότητας σε περιόδους κρίσεως. ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ Α) Έχει ερωτηθεί το Δασαρχείο (δεν έχουν καθόλου στοιχεία) και απευθυνθήκαμε στον ΣΠΑΥ Β) Δασαρχείο Σερρών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) Α) Έγινε επίσκεψη στον Ζ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Ζευξίπου 9 ΔΑΦΝΗ) και συλλέχτηκαν τα στοιχεία από συνέντευξη Β) Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης. Β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών Α) Έχει ερωτηθεί το Δασαρχείο (δεν έχουν καθόλου στοιχεία) και απευθυνθήκαμε στον ΣΠΑΥ Β) Δασαρχείο Σερρών Α) Ελληνική Αστυνομία Β) Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών 9 / 78

14 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 21. Καταγραφή Σχολείων (και σχεδιασμός). Α) Από τα στοιχεία της γεωβάσης του Δήμου Ηλιούπολης (GIS) Β) Τμήμα Παιδείας Δήμου Σερρών 22. Δύναμη νοσοκομείων και κέντρων Υγείας με Α) Γενικό Νοσοκομείο Σερρών έμφαση στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και αναπνευστικών προβλημάτων. 23. Καταγραφή Βενζινάδικων και ευαίσθητων Α) Στοιχεία από το διαδίκτυο βιομηχανιών με έλεγχο των αντιπυρικών τους Β) Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών σχεδίων. 24. Καταγραφή εθελοντών και εξοπλισμού τους με Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης παράλληλη αξιολόγηση της Β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών αποτελεσματικότητάς τους και αναφορά ως προς την δυνατότητα χρησιμοποίησή τους σε δράσεις πρόληψης ή δράσεις καταστολής. 25. Επιλεγμένος χώρος συγκέντρωσης οχημάτων πυρόσβεσης και τρόπος διάθεσης της εξωτερικής Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης Β) Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών βοήθειας. 26. Πυρκαγιές προηγούμενων ετών (τοποθεσία, Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης εκτάσεις, αιτίες). Β) Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών 10 / 78

15 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 27. Αντιπυρικές ζώνες. Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης Β) Δασαρχείο Σερρών 28. Προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί Δρυμοί, περιοχές Natura κλπ, που δεν βρίσκονται στο Α) Υπάρχουν δημοσιευμένα σε ΦΕΚ καθώς και στο site Β) Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Σερρών Corine). 29. Πεδία βολής. Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών 30. Καταγραφή στρατοπέδων και του τρόπου Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών εμπλοκής τους σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς 31. Χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων, τύποι Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης ελικοπτέρων που τους χρησιμοποιούν και τροφοδοσία τους με καύσιμα. Πίνακας 3.1: Προτεινόμενες μέθοδοι και τρόποι συλλογής των απαραίτητων δεδομένων για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Δασικών Πυρκαγιών 11 / 78

16 4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ο παρών οδηγός έχει συνταχθεί με βάση το λογισμικό ArcGIS v10.0. Οι εικόνες και οι εντολές που παρατίθενται αφορούν το περιβάλλον του συγκεκριμένου λογισμικού Γεωαναφορά εικόνας - Δημιουργία επιπέδου πληροφορίας - Ψηφιοποίηση Οι διαδικασίες της γεωαναφοράς, της δημιουργίας νέου επιπέδου πληροφορίας και της ψηφιοποίησης είναι θεμελειώδεις σε κάθε κατασκευή χάρτη μέσω ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Οδηγίες για τις διαδικασίες αυτές βρίσκονται στα κεφάλαια Γεωαναφορά Για την ψηφιοποίηση των υπαρχόντων έντυπων χαρτών, απαιτείται το σκανάρισμά τους και στη συνέχεια η γεωαναφορά της ψηφιακής εικόνας, δηλαδή η τοποθέτησή της στο χώρο, στη σωστή της θέση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες που αναγράφονται συνήθως στις 4 γωνίες των έντυπων χαρτών. β) χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο πληροφορίας ή έναν άλλο χάρτη που είναι ήδη γεωαναφερμένος. Η περίπτωση (α) είναι η περισσότερο χρονοβόρα, ενώ προϋποθέτει και τη χρήση του λογισμικού "Coords_GR" στο οποίο γίνονται οι μετατροπές των συντεταγμένων του έντυπου χάρτη στο σύστημα ΕΓΣΑ '87. Η περίπτωση (β) είναι η πλέον διαδεδομένη, δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν αρκετά γεωαναφερμένα γεωχωρικά δεδομένα διαθέσιμα στο κοινό, μέσω της ιστοσελίδας Αναλυτική περιγραφή της μεθόδου αυτής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: index.cfm?topicname=georeferencing_a_raster_dataset Δημιουργία επιπέδου πληροφορίας Για τη δημιουργία ενός καινούριου επιπέδου πληροφορίας (shapefile) γίνεται δεξί κλικ στην ενότητα "Catalog", επάνω στο folder που θα αποθηκευτεί το νέο shapefile και στη συνέχεια επιλέγεται "New==>Shapefile" (Εικόνα 4.1) 12 / 78

17 Εικόνα 4.1 Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο "Create New Shapefile", στο οποίο δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής όλων των παραμέτρων του επιπέδου πληροφορίας (Εικόνα 4.2). Στο πεδίο "Name" εισάγεται το όνομα του επιπέδου πληροφορίας (π.χ. Rivers) και στο πεδίο "Feature Type" επιλέγεται το είδος της γεωγραφικής πληροφορίας που θα απεικονίζεται (σημείο, γραμμή ή επιφάνεια). Στη συνέχεια επιλέγεται το σύστημα συντεταγμένων, που στην περίπτωση της Ελλάδας είναι το Greek Grid (δηλαδή ΕΓΣΑ '87). Αυτό γίνεται με κλικ στην εντολή "Edit..." και στη συνέχεια "Select==>Projected Coordinate Systems==>Add==>NationalGrids==>Add==>Europe==>Add==>GreekGrid.prj==>Add== >OK. Στη συνέχεια με κλικ στην επιλογή ΟΚ του παραθύρου Create New Shapefile δημιουργείται το αρχείο και εμφανίζεται αυτόματα στην ενότητα "Catalog" (Εικόνα 4.1). 13 / 78

18 Εικόνα 4.2 Για την εισαγωγή του επιπέδου πληροφορίας στο χάρτη γίνεται κλικ στην επιλογή "Add data" (Εικόνα 4.3). Εικόνα 4.3 Με την εισαγωγή, το νέο επίπεδο πληροφορίας εμφανίζεται στην ενότητα "Table of Contents" (Εικόνα 4.4). 14 / 78

19 Εικόνα 4.4 Με δεξί κλικ στο νέο επίπεδο πληροφορίας επιλέγεται η εντολή Open Attribute Table, με την οποία εμφανίζεται το παράθυρο που απεικονίζει τη βάση δεδομένων του επιπέδου πληροφορίας. Για τη δημιουργία νέας στήλης ("Field") στη βάση αυτή επιλέγεται η εντολή "Table Options==>Add Field". Εικόνα 4.5 Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται το παράθυρο "Add Field" μέσα από το οποίο είναι δυνατός ο καθορισμός τόσο των παραμέτρων του όσο και του ονόματός του (Εικόνα 4.6). 15 / 78

20 Εικόνα Ψηφιοποίηση Ψηφιοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία η πληροφορία ενός έντυπου χάρτη που έχει εισαχθεί με μορφή εικόνας σε περιβάλλον GIS, μετατρέπεται σε διανυσματική (vector) πληροφορία. Η διαδικασία έχει ως εξής: Βήμα 1: Εισάγονται το γεωαναφερμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο και το επίπεδο πληροφορίας που θα περιέχει την πληροφορία που θα ψηφιοποιηθεί. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιείται ο σκαναρισμένος χάρτης του δικτύου της ΔΕΗ σαν χαρτογραφικό υπόβαθρο, ενώ σαν επίπεδο πληροφορίας χρησιμοποιείται το αρχείο "Lines" που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (Εικόνα 4.7). Βήμα 2: Με την επιλογή "Editor==>Start Editing" ανοίγει το ομώνυμο παράθυρο στο οποίο επιλέγεται το επίπεδο πληροφορίας που θα γίνει η ψηφιοποίηση (Εικόνα 4.8). Στη συνέχεια, πατώντας "ΟΚ" εμφανίζεται στο δεξί μέρος του παραθύρου του ArcMap η ενότητα "Create Features" (Εικόνα 4.9). Ο δείκτης του mouse αποκτά τη μορφή σταυρού και πλέον η ψηφιοποίηση μπορεί να ξεκινήσει με απλό κλικ επάνω σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη (Εικόνα 4.10). Για την εισαγωγή πληροφορίας στη βάση δεδομένων για κάθε αντικείμενο που ψηφιοποιείται (για παράδειγμα το όνομα ενός δρόμου ή την τάση της γραμμής της ΔΕΗ), γίνεται δεξί κλικ στο όνομα του επιπέδου πληροφορίας ("Lines" στο συγκεκριμένο παράδειγμα) στην ενότητα "Table of Contents" και επιλέγεται το "Open Attribute Table". Η επιλογή αυτή εμφανίζει το παράθυρο "Attribute Table", μέσα στο οποίο εμφανίζονται τα 16 / 78

21 ψηφιοποιημένα αντικείμενα σε μορφή γραμμής πίνακα (Εικόνα 4.12). Κάθε κελί που φαίνεται στον πίνακα αυτόν μπορεί να τροποποιηθεί, επιτρέποντας έτσι την εισαγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας. Για τη διαγραφή οποιουδήποτε αντικειμένου που έχει δημιουργηθεί στο χάρτη: το αντικείμενο επιλέγεται είτε με το εργαλείο "Select Feature by Rectangle" είτε από τη βάση δεδομένων και με το πλήκτρο "Delete" διαγράφεται. Για τη λήξη της ψηφιοποίησης ενός αντικειμένου απαιτείται διπλό κλικ, ενώ για τη λήξη της ψηφιοποίησης και την αποθήκευση της εργασίας απαιτείται η επιλογή "Editor==>Save Edits" και "Editor==>Stop Editing". Εικόνα / 78

22 Εικόνα 4.8 Εικόνα / 78

23 Εικόνα 4.10 Εικόνα / 78

24 Εικόνα 4.12 Στην περίπτωση που απαιτείται ο υπολογισμός των διαστάσεων των αντικειμένων που εμφανίζονται στο χάρτη (αφορά γραμμές και επιφάνειες) δημιουργείται ένα αντίστοιχο "Field" (π.χ. Length) και με δεξί κλικ στην επικεφαλίδα του επιλέγεται η εντολή "Calculate Geometry" (Εικόνα 4.13). Εικόνα / 78

25 4.2. Χάρτης Χωρικής Αρμοδιότητας - Γειτονικοί Δήμοι Χρησιμοποιούνται τα στοιχεία απογραφής του Η χωρική αρμοδιότητα απεικονίζεται σε χάρτη, μαζί με τους γειτονικούς Δήμους. Βήμα 1: Στο λογισμικό ArcMap 10.0 προστίθεται το αρχείο "oria_dhmwn_kallikraths" που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο (Εικόνα 4.14) Εικόνα 4.14 Στη συνέχεια, με το εργαλείο "zoom in" ο Δήμος Σερρών απεικονίζεται στην επιθυμητή κλίμακα, ενώ με δεξί κλικ στο αρχείο "oria_dhmwn_kallikraths" στο "Table of Contents", επιλέγεται η τοποθέτηση ετικετών στους Δήμους με την εντολή "Label Features" (Εικόνα 4.15). 21 / 78

26 Εικόνα 4.15 Περαιτέρω επεξεργασία των ετικετών (μορφοποίηση, τοποθέτηση κλπ) γίνεται με δεξί κλικ στο αρχείο "oria_dhmwn_kallikraths" στον Πίνακα Περιεχομένων και επιλογή των "Properties ==> Labels". Η μορφοποίηση των πολυγώνων των Δήμων γίνεται με δεξί κλικ στο αρχείο "oria_dhmwn_kallikraths" στον Πίνακα Περιεχομένων και επιλογή του "Properties ==> Symbology" (Εικόνα 4.16). Επιλέγεται η επιθυμητή μορφή των πολυγώνων (προτείνεται έντονο περίγραμμα και το εσωτερικό του πολυγώνου χωρίς χρώμα). 22 / 78

27 Εικόνα 4.16 Βήμα 2: Εισάγεται το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, το οποίο αν δεν συμπίπτει με τα όρια του Δήμου και καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. Αν συμπίπτει με τα όρια του Δήμου, τότε το Βήμα 2 μπορεί να παραλειφθεί. Γίνεται επιλογή του πολυγώνου που αντιστοιχεί στο Δήμο με το εργαλείο "Select Feature by Rectangle"(Εικόνα 4.17). 23 / 78

28 Εικόνα 4.17 Στη συνέχεια επιλέγοντας "ArcToolbox ==> Spatial Analyst Tools ==> Extract by Mask" (Εικόνα 4.18) ανοίγει το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα Στο πεδίο "Input Raster" επιλέγεται το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους και στο πεδίο "Input Raster or feature mask data" επιλέγεται το αρχείο "oria_dhmwn_kallikraths". Στο πεδίο "Output Raster" επιλέγεται το σημείο αποθήκευσης και το όνομα του νέου Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους που θα προκύψει από τη διαδικασία και που θα περιορίζεται στα όρια του Δήμου. Στο παρόν παράδειγμα θα ονομάζεται dem_guide. 24 / 78

29 Εικόνα 4.18 Εικόνα / 78

30 Βήμα 3: Αφαιρείται το αρχικό Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους από το "Table of Contents" και με δεξί κλικ στο dem_guide και την επιλογή "Properties ==> Symbology==>Stretched" γίνεται η τελική μορφοποίηση του dem_guide (χρωματική κλίμακα ανάλογα με το υψόμετρο ή απεικόνιση των διαστημάτων μεταξύ υψομέτρων) (Εικόνα 4.20). Εικόνα 4.20 Στο τελικό αποτέλεσμα θα εμφανίζεται το ανάγλυφο του Δήμου, μαζί με τους γειτονικούς Δήμους (Εικόνα 4.21) Βήμα 4: Προστίθεται το αρχείο "oikismoi.shp" που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο Με τον τρόπο που έχει ήδη περιγραφεί στο Βήμα 1 τοποθετούνται ετικέτες (Labels) στους οικισμούς, ενώ για να σβησθούν οι οικισμοί που βρίσκονται εκτός Δήμου γίνεται κλικ στο "Arc Toolbox==>Analysis Tools==>Extract==>Clip" (Εικόνα 4.22) και ακολουθούνται οι οδηγίες που παρέχονται από το λογισμικό. Βήμα 5: Για τη δημιουργία χάρτη με υπόμνημα, βορρά και κλίμακα γίνεται επιλογή από το κεντρικό μενού "View ==> Layout view" και απεικονίζεται ο χάρτης σε προσχέδιο για εκτύπωση (Εικόνα 4.23). Το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται ο χάρτης μπορεί να μορφοποιηθεί επιλέγοντάς το με το εργαλείο "Select Elements". Ο ίδιος ο χάρτης μπορεί να "κεντραριστεί" και να εμφανιστεί στην επιθυμητή κλίμακα με τα εργαλεία "Pan" και "Zoom In" - "Zoom 26 / 78

31 Out". Για τη μορφή του Layout (Portrait ή Landscape) γίνεται η επιλογή από το κεντρικό μενού "File ==> Page and Print Setup". Με επιλογή του εργαλείου "Select Elements" και δεξί κλικ επάνω στο χάρτη ==> "Properties", εμφανίζονται διάφορες επιλογές για τον υπό κατασκευή χάρτη, όπως η δημιουργία καννάβου που απεικονίζει τις συντεταγμένες του χάρτη (Grids), η μορφή του πλαισίου του χάρτη (Frames) κλπ. Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού "Insert==> North Arrow" και "Insert==> Scale Bar" εισάγονται στο Layout οι ενδείξεις του Βορρά και της κλίμακας αντίστοιχα. Τέλος, για την εισαγωγή του Υπομνήματος του χάρτη, επιλέγεται η εντολή "Insert ==> Legend" που θέτει σε εφαρμογή τη διαδικασία κατασκευής του Υπομνήματος (Legend Wizzard) (Εικόνα 4.24). Εικόνα / 78

32 Εικόνα 4.22 Εικόνα / 78

33 Εικόνα 4.24 Εφόσον εκτελεσθούν σωστά τα παραπάνω βήματα, ο χάρτης είναι έτοιμος για εξαγωγή σε μορφή εικόνας, με την επιλογή από το κεντρικό μενού "File==>Export Map" (Εικόνα 4.25), μέσω της οποίας επιλέγεται το format της εικόνας, η ανάλυσή της, η ονομασία και ο τόπος που θα αποθηκευθεί. Πλήρης χάρτης θεωρείται εκείνος στον οποίο εμφανίζονται, εκτός από τα χαρτογραφικά δεδομένα, ο Βορράς, η γραμμική κλίμακα και το υπόμνημα (βλ. Εικόνα 4.26). 29 / 78

34 Εικόνα / 78

35 Εικόνα / 78

36 4.3. Τοπογραφικός χάρτης με Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου (DEM) Η διαδικασία δημιουργίας του χάρτη με ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου είναι παρόμοια με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.2. Στο "Βήμα 3" και στο παράθυρο "Layer Properties" (Εικόνα 4.20) χρησιμοποιείται η επιλογή "Symbology==>Classified" (Εικόνα 4.27). Με την επιλογή αυτή υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού του εύρους των υψομέτρων που θα απεικονίζονται στο χάρτη (π.χ. ανά 100m). Για το σκοπό αυτό επιλέγεται η εντολή Classify και στο drop down menu του παραθύρου "Classification" που προκύπτει, η εντολή Defined Interval (Εικόνα 4.28). Στο πεδίο "Interval Size" συμπληρώνεται η τιμή "100" και πατώντας ΟΚ εμφανίζεται το παράθυρο "Layer Properties" στο οποίο είναι δυνατή η επιλογή της επιθυμητής χρωματικής κλίμακας για την απεικόνιση των υψομετρικών μεταβολών, με κλικ στην επιλογή "Color Ramp" (Εικόνα 4.29). Ο τελικός χάρτης θα έχει τη μορφή της Εικόνα 4.30 (στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει αφαιρεθεί το ανάγλυφο που υπάρχει εκτός των ορίων του Δήμου). Εικόνα / 78

37 Εικόνα 4.28 Εικόνα / 78

38 Εικόνα 4.30: Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου Δ. Σερρών. 34 / 78

39 4.4. Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου Για τη δημιουργία του Χάρτη Υδρογραφικού Δικτύου είναι απαραίτητη η εύρεση της πηγής από την οποία θα αντληθεί η πληροφορία για το Υδρογραφικό Δίκτυο του Δήμου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έτοιμο αρχείο, χρησιμοποιούνται οι χάρτες της ΓΥΣ. Για την ψηφιοποίηση των χαρτών αυτών βλ. κεφάλαια Στη συνέχεια εισάγονται το ανάγλυφο του Δήμου και οι οικισμοί, ώστε να υπάρχει επαρκές χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ο τελικός χάρτης θα πρέπει να είναι παρόμοιος με τον χάρτη της Εικόνα 4.31, που απεικονίζει το χάρτη Υδρογραφικού Δικτύου του Δήμου Σερρών. Εικόνα 4.31: Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου Δ. Σερρών. 35 / 78

40 4.5. Χάρτης Τοπογραφικών Κλίσεων Για τη δημιουργία του χάρτη τοπογραφικών κλίσεων πρανών εισάγεται το ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου (π.χ. dem_guide) και στο Arc Toolbox επιλέγεται το εργαλείο Slope (Εικόνα 4.32). Στο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 4.33) στο πεδίο "Input Raster" επιλέγεται το dem_guide, στο "Output Raster" επιλέγεται το όνομα (π.χ. Slope_guide) και ο φάκελος στον οποίο θα αποθηκευθεί το νέο αρχείο raster και στο πεδίο "Output measurement" επιλέγεται το "Percent Rise" ώστε να υπολογισθούν οι κλίσεις σε ποσοστά επί τοις 100. Με την επιλογή του "ΟΚ" δημιουργείται το νέο raster αρχείο και εισάγεται αυτόματα στο χάρτη (Εικόνα 4.34). Με δεξί κλικ στο όνομα του αρχείου στην ενότητα "Table of Contents" και επιλογή του "Properties==>Symbology" δίνεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των κλίσεων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.3 για την κατηγοριοποίηση των υψομέτρων. Οι κλίσεις ομαδοποιούνται ως εξής: α) κλίσεις 0%-13% (χαμηλή επικινδυνότητα), β) κλίσεις 13,1% - 40% (μέση επικινδυνότητα), γ) κλίσεις 40,1% - "μέγιστη τιμή"% (υψηλή επικινδυνότητα) (Εικόνα 4.35, παράδειγμα από το Δήμο Σερρών). Εικόνα / 78

41 Εικόνα 4.33 Εικόνα / 78

42 Εικόνα 4.35: Χάρτης τοπογραφικών κλίσεων Δήμου Σερρών 38 / 78

43 4.6. Χάρτης Προσανατολισμού Κλίσεων Πρανών Για τη δημιουργία του χάρτη τοπογραφικών κλίσεων πρανών εισάγεται το ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου (π.χ. dem_guide) και στο Arc Toolbox επιλέγεται το εργαλείο "Aspect" (Εικόνα 4.36). Στο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 4.37) στο πεδίο "Input Raster" επιλέγεται το dem_guide, στο "Output Raster" επιλέγεται το όνομα (π.χ. Aspect_guide) και ο φάκελος στον οποίο θα αποθηκευθεί το νέο αρχείο raster. Με την επιλογή του "ΟΚ" δημιουργείται το νέο raster αρχείο και εισάγεται αυτόματα στο χάρτη (Εικόνα 4.38). Με δεξί κλικ στο όνομα του αρχείου στην ενότητα "Table of Contents" και επιλογή του "Properties==>Symbology" δίνεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των προσανατολισμών, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.3 για την κατηγοριοποίηση των υψομέτρων. Οι προσανατολισμοί των πρανών ομαδοποιούνται ως εξής: α) προσανατολισμός 135 ο ο (υψηλή επικινδυνότητα), β) προσανατολισμοί 46 ο ο, 271 ο ο (μέση επικινδυνότητα), γ) προσανατολισμός 0 ο - 45 ο, 316 ο ο (χαμηλή επικινδυνότητα). (Εικόνα 4.39, παράδειγμα από το Δήμο Σερρών). Εικόνα / 78

44 Εικόνα 4.37 Εικόνα / 78

45 Εικόνα 4.39: Χάρτης προσανατολισμού κλίσεων πρανών Δ. Σερρών. 41 / 78

46 4.7. Χάρτης Χρήσεων Γης Στο λογισμικό ArcMap 10.0 προστίθεται το αρχείο "Corine 2000" που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο (Εικόνα 4.40). Με τη χρήση του εργαλείου "Clip"(βλ. Κεφάλαιο 4.2) τα δεδομένα περιορίζονται στην έκταση του Δήμου. Στο πεδίο "COR" του "Attribute Table" εμφανίζονται τριψήφιοι αριθμοί, που αντιστοιχούν σε Χρήσεις Γης (Εικόνα 4.41). Για να εισαχθεί στη βάση δεδομένων η Χρήση Γης για κάθε αριθμό, πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο "Field" (π.χ. "Description", βλ. Κεφάλαιο 4.1.2) στο οποίο θα αναγράφεται και η αντίστοιχη Χρήση Γης. Η αντιστοίχιση γίνεται σύμφωνα με το κείμενο "PARARTIMA_A.doc" που βρίσκεται στο ίδιο αρχείο που παρέχεται από την ιστοσελίδα (Εικόνα 4.42). Με δεξί κλικ στο αρχείο Corine στην ενότητα "Table Contents" και επιλογή "Properties==>Symbology==>Categories==>Unique Values" και "Value Field==>Description==>Add All Values" εμφανίζονται όλες οι Χρήσεις Γης του Δήμου. Επιλέγονται τα επιθυμητά χρώματα και οι συνδυασμοί τους με απλό κλικ σε κάθε στυλ στη στήλη "Symbol" (Εικόνα 4.43). Ο τελικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με εκείνον που απεικονίζεται στην Εικόνα Εικόνα / 78

47 Εικόνα 4.41 Εικόνα / 78

48 Εικόνα / 78

49 Εικόνα 4.44: Χρήσεις - Κάλυψη Γης Δ. Σερρών. 45 / 78

50 4.8. Χάρτης Φυτοκάλυψης Η παροχή των χαρτογραφικών δεδομένων κατανομής της βλάστησης παρέχεται είτε από τα κατά τόπους Δασαρχεία είτε από χάρτες του ΕΘΙΑΓΕ. Εφόσον δεν παρέχονται σε μορφή vector πρέπει να γίνει ψηφιοποίησή τους μέσω των διαδικασιών που περιγράφονται στα κεφάλαια Με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.7 δημιουργείται ο τελικός χάρτης, που θα είναι παρόμοιος με αυτόν που απεικονίζεται στην Εικόνα Η επισήμανση περιοχών υψηλού κινδύνου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, γίνεται με την επιλογή κάποιων από τα διαθέσιμα στυλ της μπάρας εργαλείων "Drawing", όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.45 Εικόνα / 78

51 Εικόνα 4.46: Χάρτης κατανομής βλάστησης Δ. Σερρών. 47 / 78

52 4.9. Χάρτης Προστατευόμενων Περιοχών Στο λογισμικό ArcMap 10.0 προστίθεται το αρχείο "Natura.shp" που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο (Εικόνα 4.47). Με τη χρήση του εργαλείου "Clip"(βλ. Κεφάλαιο 4.2) τα δεδομένα περιορίζονται στην έκταση του Δήμου. Με τις διαδικασίες που έχουν περιγραφεί στα Κεφάλαια και 4.7 δημιουργείται ο χάρτης των προστατευόμενων περιοχών Natura, παρόμοιος με τον χάρτη που απεικονίζεται στην Εικόνα Σε περίπτωση που στην περιοχή υπάρχουν και άλλες προστατευόμενες περιοχές, τότε αυτές εισάγονται και τροποποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στα προαναφερθέντα κεφάλαια. Εικόνα / 78

53 Εικόνα 4.48: Χάρτης προστατευόμενων περιοχών εντός των ορίων του Δ. Σερρών. 49 / 78

54 4.10. Χάρτης Οδικού Δικτύου Για τη δημιουργία του Χάρτη Οδικού Δικτύου είναι απαραίτητη η εύρεση της πηγής από την οποία θα αντληθεί η πληροφορία για το Οδικό Δίκτυο του Δήμου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έτοιμο αρχείο, χρησιμοποιούνται οι χάρτες της ΓΥΣ. Για την ψηφιοποίηση των χαρτών αυτών βλ. κεφάλαια Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου (Άσφαλτος, Χωματόδρομος) και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα "Field" με το όνομα "Description" και να δημιουργηθεί ο αντίστοιχος θεματικός χάρτης (βλ. Κεφάλαιο 4.7). Στη συνέχεια εισάγονται το ανάγλυφο του Δήμου και οι οικισμοί, ώστε να υπάρχει ένα επαρκές χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ο τελικός χάρτης θα πρέπει να είναι παρόμοιος με τον χάρτη της Εικόνα 4.49, που απεικονίζει το χάρτη υδρογραφικού δικτύου του Δήμου Σερρών. Για την επισήμανση τυχόν επικίνδυνων περιοχών με ανεπαρκή κάλυψη βλ. Κεφάλαιο / 78

55 Εικόνα 4.49: Χάρτης οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δ. Σερρών. 51 / 78

56 4.11. Χάρτης Δικτύου Ηλεκτροδότησης Για τη δημιουργία του Χάρτη Δικτύου Ηλεκτροδότησης είναι απαραίτητη η εύρεση της πηγής από την οποία θα αντληθεί η πληροφορία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έτοιμο αρχείο, χρησιμοποιούνται οι χάρτες της ΔΕΗ. Για την ψηφιοποίηση των χαρτών αυτών βλ. κεφάλαια , ενώ για την κατηγοριοποίηση των Δικτύων (διακλαδώσεις, μέση τάση κλπ) βλ. Κεφάλαια 4.7και Ο τελικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με αυτόν που απεικονίζεται στην Εικόνα Εικόνα 4.50: Χάρτης δικτύου μέσης τάσης και υποσταθμών της ΔΕΗ εντός των ορίων του Δ. Σερρών. Για την επισήμανση τυχόν επικίνδυνων περιοχών στις οποίες το δίκτυο ηλεκτροδότησης διέρχεται από επικίνδυνους τύπους βλάστησης, προστίθεται το επίπεδο πληροφορίας της βλάστησης και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο / 78

57 4.12. Χάρτης Σημείων Υδροληψίας Για τη δημιουργία του χάρτη σημείων υδροληψίας, τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται είτε σε ψηφιακή μορφή vector είτε σε μορφή πίνακα (π.χ. Excel file) με συντεταγμένες για κάθε σημείο στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87. Στην πρώτη περίπτωση απλώς εισάγονται στο χάρτη και με τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στα κεφάλαια και 4.7, μορφοποιούνται ανάλογα με τον τύπο τους. Στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται η εισαγωγή του αρχείου στο ArcGIS με την επιλογή "File==>Add Data==>Add XY Data..." (Εικόνα 4.51). Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο "Add XY Data" (Εικόνα 4.52) στο οποίο καθορίζεται το αρχείο από το οποίο θα αντληθεί η πληροφορία για τα σημεία (π.χ. Excel file) και οι στήλες που αντιστοιχούν στις συντεταγμένες Χ και Υ. Επιλέγοντας ΟΚ τα σημεία εμφανίζονται στο χάρτη. Για την κατηγοριοποίηση των σημείων (υδροστόμια, δεξαμενές κλπ) βλ. Κεφάλαια 4.7 και O τελικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με εκείνον που απεικονίζεται στην Εικόνα Για την επισήμανση τυχόν επικίνδυνων περιοχών στις οποίες δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη από υδροστόμια, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.8. Εικόνα / 78

58 Εικόνα / 78

59 Εικόνα 4.53: Θέσεις σημείων υδροληψίας στο Δ. Σερρών. 55 / 78

60 4.13. Χάρτης Χ.Α.Δ.Α. Χ.Υ.Τ.Α. Για τη δημιουργία του Χάρτη Χ.Α.Δ.Α. Χ.Υ.Τ.Α., τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται είτε σε ψηφιακή μορφή vector είτε σε μορφή πίνακα (π.χ. Excel file) με συντεταγμένες για κάθε σημείο στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87. Στην πρώτη περίπτωση απλώς εισάγονται στο χάρτη και με τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στα κεφάλαια 4.1.2και 4.7, μορφοποιούνται ανάλογα με τον τύπο τους. Στη δεύτερη περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο O τελικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με εκείνον που απεικονίζεται στην Εικόνα Εικόνα 4.54: Χάρτης ΧΑΔΑ - ΧΥΤΑ εντός των ορίων του Δ. Σερρών. 56 / 78

61 4.14. Χάρτης Ιστορικού Πυρκαγιών Η διαδικασία δημιουργίας του αντίστοιχου χάρτη είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, τα αντίστοιχα χαρτογραφικά δεδομένα Χάρτης σημείων προσγείωσης ελικοπτέρων και χώροι συγκέντρωσης εξωτερικής βοήθειας Η διαδικασία δημιουργίας του αντίστοιχου χάρτη είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, τα αντίστοιχα χαρτογραφικά δεδομένα Χάρτης παρατηρητηρίων - ορατότητας Ο Χάρτης Ορατότητας προϋποθέτει την ύπαρξη πυροφυλακίων εντός των ορίων του Δήμου. Σε περίπτωση που το ψηφιακό μοντέλο εδάφους καλύπτει περιοχή μεγαλύτερη από αυτή του Δήμου και υπάρχουν πυροφυλάκια εκτός ορίων αλλά κοντά στο Δήμο, λαμβάνονται και αυτά υπόψη για τη δημιουργία του χάρτη ορατότητας. Για τη δημιουργία του επιπέδου πληροφορίας των πυροφυλακίων βλ.κεφάλαιο Αρχικά εισάγονται στο ArcGIS το ψηφιακό μοντέλο εδάφους και το αρχείο των πυροφυλακίων (Εικόνα 4.55). 57 / 78

62 Εικόνα 4.55 Στη συνέχεια επιλέγεται η εντολή "Viewshed" από το Arc Toolbox (Εικόνα 4.56). Στο 1ο πεδίο "Input Raster" του παραθύρου "Viewshed" που εμφανίζεται (Εικόνα 4.57) επιλέγεται το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (π.χ. dem_guide). Στο 2ο πεδίο "Input point of polyline observer features" επιλέγεται το επίπεδο πληροφορίας των πυροφυλακίων και στο πεδίο "Output Raster" επιλέγεται ο τόπος αποθήκευσης και το όνομα του raster που θα δημιουργηθεί. Ο τελικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με αυτόν στην Εικόνα / 78

63 Εικόνα 4.56 Εικόνα / 78

64 Εικόνα 4.58: Θέσεις πυροφυλακίων και χάρτης ορατότητας Δ. Σερρών. 60 / 78

65 4.17. Ποιοτικοί Συνθετικοί Χάρτες Κινδύνου Οι ποιοτικοί χάρτες βασίζονται στην υπέρθεση διαφόρων επιπέδων πληροφορίας σε περιβάλλον GIS, με στόχο την ποιοτική ανάδειξη μεμονωμένων περιοχών υψηλής επικινδυνότητας. Παρακάτω (Εικόνα 4.59 έως Εικόνα 4.61) παρατίθενται οι ποιοτικοί συνθετικοί χάρτες κινδύνου που έχουν δημιουργηθεί για το Δήμο Σερρών. Για τον τρόπο επισήμανσης των επικίνδυνων περιοχών βλ. Κεφάλαιο 4.8. Εικόνα 4.59: Ποιοτικός συνθετικός χάρτης φυτοκάλυψης και ορατότητας από τα υφιστάμενα πυροφυλάκια. 61 / 78

66 Εικόνα 4.60: Ποιοτικός συνθετικός χάρτης φυτοκάλυψης και ορατότητας από τα υφιστάμενα πυροφυλάκια, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα σημεία υδροληψίας 62 / 78

67 Εικόνα 4.61: Ποιοτικός συνθετικός χάρτης φυτοκάλυψης και ορατότητας από τα υφιστάμενα πυροφυλάκια, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα σημεία υδροληψίας, το οδικό δίκτυο και τους χώρους απόθεσης απορριμμάτων Ποσοτικοί συνθετικοί χάρτες κινδύνου Ο ποσοτικός συνθετικός χάρτης κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Εικόνα 4.78) έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Μελέτης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE - Περιβάλλον με τίτλο "Local Authorities for Forest Fire Prevention". Εκδίδεται σε 5βάθμια κλίμακα και συνδυάζει φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, με συντελεστές βαρύτητας που προκύπτουν από την τροποποίηση του αντίστοιχου μοντέλου που χρησιμοποιείται στο Golden Gate National Recreation Area Fire Management Plant στις Η.Π.Α.(California) (FEIS, 2005). 63 / 78

68 Ειδικότερα, ο συντελεστής βαρύτητας των φυσικών παραγόντων αποτελεί το 65% [φυτοκάλυψη 45% (Εικόνα 4.46), τοπογραφικές κλίσεις 15% (Εικόνα 4.35) και προσανατολισμός πρανών 5% (Εικόνα 4.39)], ενώ ο συντελεστής βαρύτητας των ανθρωπογενών παραγόντων αποτελεί το υπόλοιπο 35% [οδικό δίκτυο 12% (Εικόνα 4.49), δίκτυο μέσης τάσης ΔΕΗ 10% (Εικόνα 4.50) και οικισμοί - χωματερές 13% (Εικόνα 4.30, Εικόνα 4.54)]. Οι κλάσεις κατηγοριοποιούνται από το 0-1 έως το 4-5, με την τελευταία να αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο κίνδυνο. ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Φυτοκάλυψη Τοπογραφικές Κλίσεις (%) Προσανατολισμός Πρανών (μοίρες) Οικισμοί Χωματερές Οδικό Δίκτυο (ζώνη επιρροής ακτίνας 50m) ΚΛΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Δάση κωνοφόρων 5 Δάση πλατύφυλλων 4 Πυκνοί θάμνοι 3 Αραιοί θάμνοι 2 Καλλιέργειες 1 40,1% ,1% - 40% 3 0% - 13% και και Οικισμοί (ακτίνα 400m) 4 ΧΑΔΑ (ακτίνα 100m) 5 Άσφαλτος 5 Χωματόδρομος 4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 45% 15% 5% 13% 12% Δίκτυο Τάσης ΔΕΗ (ζώνη επιρροής ακτίνας 30m) 5 10% Πίνακας 4.1: Κλάσεις κινδύνου και συντελεστές βαρύτητας των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη στη δημιουργία του Ποσοτικού Συνθετικού Χάρτη Κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. 64 / 78

69 Για τη δημιουργία του ποσοτικού συνθετικού χάρτη ακολουθούνται τα εξής βήματα: Βήμα 1ο: Στο "Attribute table" του επιπέδου πληροφορίας της φυτοκάλυψης προστίθεται μια νέα αριθμητική στήλη (field) με την ονομασία "Class" (βλ. Κεφάλαιο 4.1.2). Στη στήλη αυτή εισάγονται οι τιμές της κλάσης κινδύνου, με την αντιστοιχία που παρατίθεται στον Πίνακας 4.1. Στη συνέχεια το επίπεδο πληροφορίας πρέπει να μετατραπεί σε Raster, με το εργαλείο "Polygon to Raster" (Εικόνα 4.62). Ανοίγει το παράθυρο "Polygon to Raster" (Εικόνα 4.63) και στο πεδίο "Input Features" εισάγεται το επίπεδο πληροφορίας της φυτοκάλυψης (π.χ. Vegetation). Στο πεδίο "Value Field" επιλέγεται το field "Class", στο πεδίο "Output Raster Dataset" επιλέγεται το όνομα του raster που θα δημιουργηθεί και ο τόπος αποθήκευσής του. Τα υπόλοιπα πεδία μπορούν να παραμείνουν ως έχουν. Με την επιλογή "ΟΚ" δημιουργείται ένα Raster αρχείο με τιμές pixels από το 1 έως το 5, ανάλογα με το είδος της φυτοκάλυψης που κάθε pixel αντιπροσωπεύει (Εικόνα 4.64). Εικόνα / 78

70 Εικόνα 4.63 Εικόνα / 78

71 Βήμα 2ο: Γίνεται επαναταξινόμηση (reclassification) των τιμών των pixels των rasters των τοπογραφικών κλίσεων και των προσανατολισμών πρανών με το εργαλείο "Reclassify" (Εικόνα 4.65). Στο παράδειγμα αυτό θα περιγραφεί η διαδικασία για τον προσανατολισμό πρανών (aspect). Με την επιλογή του εργαλείου "Reclassify" εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο (Εικόνα 4.66). Στο πεδίο "Input raster" επιλέγεται το αρχείο aspect, στο "Reclass Field" επιλέγεται το πεδίο "Value" και στο πεδίο "Output Raster" επιλέγεται το όνομα του νέου raster (π.χ. aspect_recl) και ο τόπος αποθήκευσής του. Στο πεδίο "Reclassification" επιλέγονται όλες οι τιμές εκτός από αυτή του "No Data" και σβήνονται με την επιλογή "Delete Entries". Στη συνέχεια, με την επιλογή "Add Entry" δημιουργούνται νέα ζεύγη τιμών "Old values - New values" και συμπληρώνονται σύμφωνα με τον Πίνακας 4.1 (Εικόνα 4.67). Με την επιλογή "ΟΚ" δημιουργείται το νέο raster με τιμές pixels 1, 3 και 5 ανάλογα με τον προσανατολισμό (Εικόνα 4.68). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για το χάρτη τοπογραφικών κλίσεων, με τις νέες τιμές να ακολουθούν αυτές που παρατίθενται στον Πίνακας 4.1. Εικόνα / 78

72 Εικόνα 4.66 Εικόνα / 78

73 Εικόνα 4.68 Βήμα 3ο: Εισάγεται στο χάρτη το επίπεδο πληροφορίας των οικισμών (π.x. settlements) Με το εργαλείο "Euclidean Distance" (Εικόνα 4.69) δημιουργείται αρχείο raster με πληροφορία για την απόσταση κάθε pixel από τους Οικισμούς. Στο ομώνυμο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώνονται τα πεδία "Input raster of feature source data" και "Output distance raster" (Εικόνα 4.70). Με την επιλογή "ΟΚ" δημιουργείται ένα αρχείο raster στο οποίο κάθε pixel έχει τιμή αντίστοιχη με την απόστασή του από τον πλησιέστερο οικισμό (Εικόνα 4.71). Στη συνέχεια με το εργαλείο "Reclassify" (βλ. "Βήμα 2ο") εισάγονται οι νέες τιμές σύμφωνα με τον Πίνακας 4.1. (δηλαδή οι τιμές απόστασης παίρνουν την τιμή "4" και οι υπόλοιπες παίρνουν την τιμή "0"). Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και για το επίπεδο πληροφορίας των Χ.Α.Δ.Α., μόνο που οι τιμές απόστασης 0-100m παίρνουν την τιμή "5" (βλ. Πίνακας 4.1). Όταν δημιουργηθούν και τα δύο αρχεία raster με την παραπάνω διαδικασία (για τους οικισμούς και για τους Χ.Α.Δ.Α.), επιλέγεται το εργαλείο "Raster Calculator" (Εικόνα 4.72, Εικόνα 4.73), με στόχο να προστεθούν τα δύο rasters και να εξαχθεί το τελικό raster που θα περιέχει την πληροφορία των οικισμών και των Χ.Α.Δ.Α. Στο πεδίο "Layers and Variables" 69 / 78

74 εμφανίζονται όλα τα rasters που υπάρχουν στο "Table of Contents". Με διπλό κλικ στο raster των οικισμών, αυτό εισάγεται στο πεδίο αναγραφής της εξίσωσης. Για να προστεθεί το raster των Χ.Α.Δ.Α. επιλέγεται το πλήκτρο "+" και μετά γίνεται διπλό κλικ στο raster των X.A.Δ.Α., που βρίσκεται στο πεδίο "Layers and Variables". Πατώντας ΟΚ δημιουργείται το τελικό αρχείο raster, με τιμές pixels 0, 4 ή 5, ανάλογα με την απόστασή τους από οικισμούς και Χ.Α.Δ.Α (Εικόνα 4.74). Στην περίπτωση που κάποιο pixel βρίσκεται σε απόσταση τέτοια από οικισμούς και Χ.Α.Δ.Α. ώστε να αποκτήσει την τιμή "9", εφαρμόζεται το εργαλείο "Reclassify" (βλ. Βήμα 2ο) ώστε η τιμή "9" να μετατραπεί σε τιμή "5". Για τον περιορισμό του Raster στα όρια του Δήμου χρησιμοποιείται το εργαλείο "Extract by Mask" (βλ. Κεφάλαιο 4.2) Εικόνα / 78

75 Εικόνα 4.70 Εικόνα / 78

76 Εικόνα 4.72 Εικόνα / 78

77 Εικόνα 4.74 Βήμα 4ο: Εισάγεται στο χάρτη το επίπεδο πληροφορίας του οδικού δικτύου. Δημιουργούνται 2 ξεχωριστά επίπεδα πληροφορίας (άσφαλτος, χωματόδρομος) με την ίδια πληροφορία. Αυτό γίνεται με τη αντιγραφή του επιπέδου πληροφορίας του οδικού δικτύου και επικόλλησή του στον ίδιο χώρο, δημιουργώντας έτσι τα δύο αρχεία. Στη συνέχεια, από το ένα αρχείο διαγράφονται οι χωματόδρομοι, ενώ από το άλλο διαγράφονται οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι. Τέλος, με την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε στο "Βήμα 3ο" και χρησιμοποιώντας τις τιμές που αναφέρει ο Πίνακας 4.1, δημιουργείται το raster που αφορά στους δρόμους (Εικόνα 4.75). Βήμα 5ο: Με τη διαδικασία που περιγράφεται στο "Βήμα 3ο" και χρησιμοποιώντας τις τιμές του Πίνακας 4.1, δημιουργείται το raster που περιέχει την πληροφορία για το δίκτυο της ΔΕΗ. Βήμα 6ο: Έχοντας εισάγει όλα τα rasters που δημιουργήθηκαν από τα προηγούμενα βήματα στο χάρτη, με τη χρήση του εργαλείου "Raster Calculator" πραγματοποιείται η πρόσθεσή τους, σύμφωνα με την εξίσωση: 0.45*"raster φυτοκάλυψης" *"raster τοπογραφικών κλίσεων" *"raster προσανατολισμού κλίσεων" *"raster οδικού δικτύου" + 0.1*"raster δικτύου ΔΕΗ" *"raster οικισμών και Χ.Α.Δ.Α" (Εικόνα 4.77). 73 / 78

78 Με δεξί κλικ==>properties==>symbology στο αρχείο raster που προκύπτει, τροποποιούνται τα εύρη τιμών ώστε τελικά να εμφανίζονται οι τιμές: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 και 4-5 (βλ. Κεφάλαιο 4.2). Εικόνα 4.75 Εικόνα / 78

79 Εικόνα 4.77 Ο τελικός ποσοτικός συνθετικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με αυτόν που εμφανίζεται στην Εικόνα Στον τελικό χάρτη μπορούν να προστεθούν διάφορα επίπεδα πληροφορίας, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, υπέρθεση του οδικού δικτύου στον ποσοτικό συνθετικό χάρτη αποκαλύπτει περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα και μειωμένη πρόσβαση (π.χ. Εικόνα 4.79). Για τον τρόπο επισήμανσης των επικίνδυνων περιοχών βλ. Κεφάλαιο / 78

80 Εικόνα 4.78: Συνθετικός Χάρτης Κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στο Δ. Σερρών. 76 / 78

81 Εικόνα 4.79: Συνδυασμός Συνθετικού Χάρτη Κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με το οδικό δίκτυο του Δ. Σερρών. 77 / 78

82 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ National Park Service, Golden Gate National Recreation Area Fire Management Plan [WWW] Golden Gate National Recreation Area. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: [Accessed at: 16/04/2012]. Σταυρακάκης, Γ. & Γομπάκης, Κ., Εγχειρίδιο χρήσης δυναμικού συστήματος εκτίμησης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF) [WWW] Πολυτεχνείο Κρήτης. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: [Accessed at: 08/04/2012]. 78 / 78

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 ο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη ψηφιοποίηση χωρικών πληροφοριών από δορυφορικές εικόνες ή από

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Εισαγωγή στο ArcGIS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Εισαγωγή στο ArcGIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. Γενικά Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με το εμπορικό λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Ανάπτυξη Υπόβαθρου Παρουσίασης «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας Παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 6 ο σεμινάριο 16 Ιουνίου 2015 Ύλη Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης Επιβλεπόμενη ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Γεωγραφικά δεδοµένα Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Δημιουργία Διάταξης Εκτύπωσης...13. 4 Δεδομένα σε (πίτα) διαγράμματα...16

3 Δημιουργία Διάταξης Εκτύπωσης...13. 4 Δεδομένα σε (πίτα) διαγράμματα...16 Περιεχόμενα Ενότητα 2 Βασική Άσκηση ArcGIS v10.1 1 ArcMap, γνωριμία με την επιφάνεια εργασίας... 2 1.1 Η διεπιφάνεια ArcMap... 2 1.2 Οι γραμμές εργαλείων... 4 2 Κάντε ένα σχέδιο εργασίας: ένα χάρτη γεννήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 ο ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΨΜΕ) Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα κατανοήσουμε την έννοια του ψηφιακού μοντέλου εδάφους και ια μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο μαθήματος Αειφόρος κινητικότητα στο σχολείο Φύλλο εργασίας

Σχέδιο μαθήματος Αειφόρος κινητικότητα στο σχολείο Φύλλο εργασίας Σχέδιο μαθήματος Αειφόρος κινητικότητα στο σχολείο Φύλλο εργασίας Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των μαθητών που κινούνται από και προς το σχολείο με δικό τους αυτοκίνητο όλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ4: Χρήση ΓΣΠ για καθορισμό διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα (με βάση το Συμβόλαιο)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 13. Πρόλογος

Πρόλογος 13. Πρόλογος Πρόλογος 13 Πρόλογος Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως ως το καταλληλότερο και ικανότερο μέσο και εργαλείο για την επίλυση χωρικών προβλημάτων. Τα πεδία εφαρμογών τους

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Forest Cities, που αφορά στην ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς. Η χρήση του λογισμικού. Εισηγητής: Αρώνης Χαράλαμπος - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ seminars@gisnet.

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς. Η χρήση του λογισμικού. Εισηγητής: Αρώνης Χαράλαμπος - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ seminars@gisnet. Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς Η χρήση του λογισμικού Εισηγητής: Αρώνης Χαράλαμπος - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ seminars@gisnet.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1* Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά μαθημάτων iguess. inotes v10.1

Σειρά μαθημάτων iguess. inotes v10.1 Σειρά μαθημάτων iguess inotes v10.1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Leaflet Web Maps with qgis2leaf

Leaflet Web Maps with qgis2leaf Leaflet Web Maps with qgis2leaf QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο 4.1. Ευρωπαϊκή Κάλυψη γης με βάση το Corine - Συστήματα Συντεταγμένων Γεωαναφορά 4.1.1. Ευρωπαϊκή Κάλυψη γης με βάση το Corine: Για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Διαβάστε περισσότερα

Performing Spatial Queries

Performing Spatial Queries Performing Spatial Queries QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

Digitizing Map Data. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by

Digitizing Map Data. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by Digitizing Map Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων 1 2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και οι εικόνες του φακέλου «Multispec_tutorial_files\ Images and Files Σκοπός: Η προσαρμογή της χωρικής ανάλυσης διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Εργαλεία Πλοήγησης Χάρτη (Map Navigation tools)

2.2 Εργαλεία Πλοήγησης Χάρτη (Map Navigation tools) 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Γεωγραφικού Καταλόγου Πληροφοριών (ΓΚΠ) περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία (tools) για τη διαχείριση των γεωγραφικών πληροφοριών και έχει δομηθεί ιεραρχικά σε θεματικές ενότητες, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ιδάσκων: Επίκουρος Καθ. Ν. Σουλακέλλης. Επιµέλεια Ασκήσεων: Πότογλου ηµήτρης

Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ιδάσκων: Επίκουρος Καθ. Ν. Σουλακέλλης. Επιµέλεια Ασκήσεων: Πότογλου ηµήτρης Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ιδάσκων: Επίκουρος Καθ. Ν. Σουλακέλλης Επιµέλεια Ασκήσεων: Πότογλου ηµήτρης Μυτιλήνη Οκτώβρης 2001 Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ PROJECT. (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ OPEN AN EXISTING PROJECT ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝ) ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης MobileMapper Office 1 MobileMapper Office Software... 4 Εισαγωγή... 4 Εγκατάσταση του MobileMapper Office... 5 Εκκίνηση του MobileMapper Office... 6 MobileMapper Office Main Window (κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Σκοπός και Στόχοι του Έργου... 1 3. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Making A Map. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by

Making A Map. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by Making A Map QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work is licensed

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Στους φοιτητές. Των. Γεωλογικών και Γεωγραφικών. Τµηµάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Στους φοιτητές. Των. Γεωλογικών και Γεωγραφικών. Τµηµάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ILWIS 3.4 : Οδηγός χρήστη 2 Στους φοιτητές Των Γεωλογικών και Γεωγραφικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ΑΠΡΙΛΗΣ 2009 To Geology and Geography Students Of Greek Universities & Technical Foundations Departments

Διαβάστε περισσότερα

Interpolating Point Data

Interpolating Point Data Interpolating Point Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΜΕΚΥΠ) INTERNATIONAL MIDWINTER COUNTS (IWC)

ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΜΕΚΥΠ) INTERNATIONAL MIDWINTER COUNTS (IWC) ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΜΕΚΥΠ) INTERNATIONAL MIDWINTER COUNTS (IWC) Οδηγίες για την συμπλήρωση των πρωτοκόλλων στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) -

Διαβάστε περισσότερα

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες Π Α Ρ Α ΡΤ ΜΑ ΙΙ V Π ΙΙ Ν Α Κ ΕΣ Σ Υ Μ ΜΟ Ρ Φ ΩΣ Σ B.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΣ Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2014 Google Earth Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων Εξώφυλλο... 1 Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικά Εργαλεία... 4 -Search Panel -Overview Map - Hide/Show

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ MONOPOLY Μάρτιος 2009 Οδηγίες Χρήσης Monopoly για Σελίδα 1 από 8 1. Γενικά Το πλήρες βάθος εντολών είναι η νέα υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μέσω τις

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Moviemaker

Οδηγός Χρήσης Moviemaker Οδηγός Χρήσης Moviemaker Αναλυτικός οδηγός χρήσης του λογισμικού Moviemaker Κατάλληλο για τη δημιουργία Βιντεοτέχνης και Animation Εποπτεία: Γενεθλής Γενεθλίου, ΕΔΕ Τέχνης Συγγραφή / Σελίδωση: Κύπρος Πισιαλής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΓΓΟΥΛΗ (1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΗΣ (2) Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του wikispaces είναι: http://www.wikispaces.com/ Το εργαλείο wikispaces είναι ένας ιστότοπος που αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ Π.Σ 4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαλείου Ψηφιοποίησης WEB GIS 2014

Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαλείου Ψηφιοποίησης WEB GIS 2014 Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαλείου Ψηφιοποίησης WEB GIS 2014 Πειραιάς 2014 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 4 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB GIS... 8 1.1 Εισαγωγή στο εργαλείο ψηφιοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 155 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Μοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών με το ArcHydro 9.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 9 Μάρης Φ. - Παπαρρίζος Σ. Τα κατανεμημένα υδρολογικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

www.cartografia.gr www.mapshop.gr

www.cartografia.gr www.mapshop.gr X a r t o γ ρ α φ ί α O.E Ε φ α ρ μ ο γ έ ς G I S - Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Εφαρμογές GIS - Πληροφοριακοί Χάρτες Ν. Πλαστήρα 36 Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 334636,334659 Fax. 2310334647

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB GIS 2013

ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB GIS 2013 ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB GIS 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εργαλείο Ψηφιοποίησης WEB GIS... 5 1.2 Εισαγωγή στην Εφαρμογή AEE 2013...5 1.3 Επεξήγηση πεδίων χάρτη...7 1.3.1 Θεματικά Επίπεδα... 7 1.3.1.1 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο 2.7.3 Γεωαναφορά raster αρχείου Τα φηφιδωτά (raster) δεδοµένα προέρχονται κυρίως από σαρωµένους χάρτες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες. Οι σαρωµένοι χάρτες δεν περιέχουν καµία πληροφορία συντεταγµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου) ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου) Περιεχόμενα Είσοδος στο Σύστημα... 2 Προσθήκη/αλλαγή φωτογραφίας... 3 Ενημέρωση των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. Καταχωρείτε τους Κωδικούς που έχετε λάβει για την πρόσβαση σας στο E-Banking

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Εγχειρίδιο Χρήσης

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλατφόρμα Web GIS Ηλεκτρονικός Δήμος: Εικονική Περιήγηση στο Δήμο Αγίου Αθανασίου Τηλ: 25724135, Φαξ: 25725010, demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy, www.agiosathanasios.org.cy 1

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα