Forest Cities. Guidelines - Development of Action Plans for Forest Fire Prevention. Οδηγός Σύνταξης Σχεδίου Δράσης Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Forest Cities. Guidelines - Development of Action Plans for Forest Fire Prevention. Οδηγός Σύνταξης Σχεδίου Δράσης Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών"

Transcript

1 Life08 ENV/GR/ Forest Cities Guidelines - Development of Action Plans for Forest Fire Prevention Οδηγός Σύνταξης Σχεδίου Δράσης Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών July 2012

2

3 Forest Cities Local Authorities for Forest Fire Prevention Project LIFE08 ENV/GR/ Report title Guidelines - Development of Action Plans for Forest Fire Prevention Οδηγός Σύνταξης Σχεδίου Δράσης Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών Issuing body Laboratory on Prevention & Management of Natural Hazards University of Athens (UoA) Εργαστήριο Πρόληψης & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Πανεπιστήμιο Αθηνών (UoA) Authors Prof. Dimitrios Papanikolaou (UoA), Assist. Prof. Ioannis Papanikolaou (UoA), MSc Giorgos Deligiannakis (UoA) Deliverable Deliverable of Action 4, Activity 3 Project Partners Union of Municipalities of Attica (PEDA) University of Athens (UoA) EPTA Environmental Engineers - Consultants (EPTA) Technical University of Crete (TUC) Municipality of Ilioupoli (ILIOUPOLI) Municipality of Serres (SERRES) Cover photos Kostas Georgiou, Michalis Diakakis, Giorgos Deligiannakis Date Submission: December 2012

4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Γεωαναφορά εικόνας - Δημιουργία επιπέδου πληροφορίας - Ψηφιοποίηση Γεωαναφορά Δημιουργία επιπέδου πληροφορίας Ψηφιοποίηση Χάρτης Χωρικής Αρμοδιότητας - Γειτονικοί Δήμοι Τοπογραφικός χάρτης με Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου (DEM) Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου Χάρτης Τοπογραφικών Κλίσεων Χάρτης Προσανατολισμού Κλίσεων Πρανών Χάρτης Χρήσεων Γης Χάρτης Φυτοκάλυψης Χάρτης Προστατευόμενων Περιοχών Χάρτης Οδικού Δικτύου Χάρτης Δικτύου Ηλεκτροδότησης Χάρτης Σημείων Υδροληψίας Χάρτης Χ.Α.Δ.Α. Χ.Υ.Τ.Α Χάρτης Ιστορικού Πυρκαγιών Χάρτης σημείων προσγείωσης ελικοπτέρων και χώροι συγκέντρωσης εξωτερικής βοήθειας Χάρτης παρατηρητηρίων - ορατότητας Ποιοτικοί Συνθετικοί Χάρτες Κινδύνου Ποσοτικοί συνθετικοί χάρτες κινδύνου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ... 78

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To Σχέδιο Δράσης Δασικών Πυρκαγιών είναι ο οδικός χάρτης των ενεργειών που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στα πλαίσια των δυνατοτήτων ενός Δήμου. Κύριοι άξονες του σχεδίου δράσης είναι η πρόληψη και η ανάλυση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, ενώ έμφαση δίνεται και στα μέσα των εμπλεκόμενων φορέων. Ταυτόχρονα, αναλύονται τα επιμέρους στάδια του επιχειρησιακού σχεδιασμού και του απολογισμού των δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης. Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την κωδικοποίηση των διαδικασιών σύνταξης ενός Σχεδίου Δράσης Δασικών Πυρκαγιών, δίνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές και απλουστεύοντας τις ενέργειες για τα αντίστοιχα Γραφεία της Πολιτικής Προστασίας. Τα κεφάλαια του Οδηγού χωρίζονται ως εξής: Κεφάλαιο 2: Λίστα απαιτούμενων δεδομένων που απαιτείται να συγκεντρωθούν για την ολοκληρωμένη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Δασικών Πυρκαγιών. Κεφάλαιο 3: Τρόπος εύρεσης των απαιτούμενων δεδομένων του Σχεδίου Δράσης Δασικών Πυρκαγιών, βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE - Περιβάλλον με τίτλο "Local Authorities for Forest Fire Prevention" σε συνεργασία με τους Δήμους Ηλιούπολης και Σερρών οι οποίοι αποτέλεσαν και εταίροι του έργου. Κεφάλαιο 4: Τρόπος δημιουργίας θεματικών και συνθετικών χαρτών σε περιβάλλον GIS, με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS / 78

7 2. ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Για τη σύνταξη του σχεδίου δράσης δασικών πυρκαγιών είναι απαραίτητη η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν μια ευρεία κλίμακα τόσο τοπικών χαρακτηριστικών του Δήμου, όσο και βασικών υποδομών του, που υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στο σχεδιασμό πρόληψης και παρατίθενται στην παρακάτω λίστα: 1) Ακριβή όρια του Δήμου σε χαρτογραφική απεικόνιση. 2) Παροχή DEM (Digital Elevation Model) ή ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου με ανάλυση τουλάχιστον 30μέτρων ή και υψηλότερη. 3) Κλιματολογικά στοιχεία- Στοιχεία Υδρογραφικού δικτύου Λεκανών απορροής (εάν υπάρχει). 4) Παροχή επικαιροποιημένων δασικών χαρτών. 5) Χάρτης Χρήσεων Γης. 6) Γεωλογικός ή υδρολιθολογικός χάρτης. 7) Χάρτης καύσιμης ύλης (τύπος, πυκνότητα). 8) Καταγραφή οδικού δικτύου και ταξινόμηση του σε κύριο και δευτερεύον (διαχωρισμός Αυτοκινητοδρόμων, Εθνικών οδών, επαρχιακών και χωματόδρομων) και διαχωρισμός ως προς το πλάτος (μεγαλύτερο ή μικρότερο από 7 μέτρα, όσο απαιτείται για την διασταύρωση δύο πυροσβεστικών οχημάτων). 9) Σημεία Ύδατος ταξινομημένα σε: α) φυσικές πηγές, λίμνες, β) υδροστόμια (κρουνοί αποκλειστικά για πυρόσβεση), γ) Άλλες παροχές νερού παντός τύπου και δ) δεξαμενές νερού με διαχωρισμό τους σε ανοιχτές (π.χ. τροφοδοσία ελικοπτέρων) και σε κλειστές. 10) Παροχή σχεδίων της πυροσβεστικής με έμφαση στις θέσεις πυροφυλακίων καθώς και στις διαδρομές περιπόλων. 11) Όρια οικισμών καθώς και περιοχές ενδεχόμενης αυθαίρετης δόμησης. 12) Αγωγούς ενέργειας (δίκτυα ΔΕΗ με έμφαση στην υπερ-υψηλή τάση και τις θέσεις πυλώνων). 13) Θέσεις ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και γενικότερα θέσεις συσσώρευσης απορριμμάτων. 14) Σιδηροδρομικό δίκτυο. 15) Θέσεις ειδικών χρήσεων (Κατασκηνώσεις, Εργοστάσια, Κάμπινγκ, Ζώνες υπαίθριας ενδεχομένως και εποχικής δραστηριότητας που απαιτούν ειδική προστασία). 16) Κατάλογος με ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων από το Δασαρχείο στις περιοχές που απαιτείται καθαρισμός καθώς και περιγραφή του τρόπου καθαρισμού. 3 / 78

8 17) Καταγραφή των δυνάμεων και του εξοπλισμού πυρόσβεσης (μόνιμου και εποχικού) και αναφορά ως προς την γεωγραφική θέση- έδρα της πυροσβεστικής. 18) Καταγραφή των δυνάμεων και του εξοπλισμού υποστήριξης του Δήμου και η στελέχωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 19) Καταγραφή των δυνάμεων και εξοπλισμού του Δασαρχείου (ποιες δράσεις πρόληψης μπορεί να κάνει). 20) Καταγραφή Αστυνομίας και Λιμενικού, για την εφαρμογή εκκένωσης, με έμφαση στην Τροχαία και την μονοδρόμηση ή δημιουργία δικτύων προτεραιότητας σε περιόδους κρίσεως. 21) Καταγραφή Σχολείων (και σχεδιασμός). 22) Δύναμη νοσοκομείων και κέντρων Υγείας με έμφαση στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και αναπνευστικών προβλημάτων. 23) Καταγραφή Βενζινάδικων και ευαίσθητων βιομηχανιών με έλεγχο των αντιπυρικών τους σχεδίων. 24) Καταγραφή εθελοντών και εξοπλισμού τους με παράλληλη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και αναφορά ως προς την δυνατότητα χρησιμοποίησή τους σε δράσεις πρόληψης ή δράσεις καταστολής. 25) Επιλεγμένος χώρος συγκέντρωσης οχημάτων πυρόσβεσης και τρόπος διάθεσης της εξωτερικής βοήθειας. 26) Πυρκαγιές προηγούμενων ετών (τοποθεσία, εκτάσεις, αιτίες). 27) Αντιπυρικές ζώνες. 28) Προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί Δρυμοί, περιοχές Natura κλπ, που δεν βρίσκονται στο Corine). 29) Πεδία βολής. 30) Καταγραφή στρατοπέδων, εντός ή πλησίον του Δήμου, και του τρόπου εμπλοκής τους σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. 31) Χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων, τύποι ελικοπτέρων που τους χρησιμοποιούν και τροφοδοσία τους με καύσιμα. 4 / 78

9 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Η συμμετοχή των Δήμων Σερρών και Ηλιούπολης στη σύνταξη των Σχεδίων Δράσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE - Περιβάλλον με τίτλο "Local Authorities for Forest Fire Prevention", παρέχει τη δυνατότητα της συσσώρευσης εμπειρίας και της πρακτικής βοήθειας στον τρόπο εύρεσης των απαιτούμενων δεδομένων του Κεφαλαίου 2. Στον Πίνακας 3.1 σημειώνονται οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν στην πράξη, από τους δύο Δήμους, ώστε να γίνει πρακτικά δυνατή η συλλογή των δεδομένων. 5 / 78

10 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 1. Ακριβή όρια του Δήμου σε χαρτογραφική απεικόνιση 2. Παροχή DEM (Digital Elevation Model) ή ψηφιακό μοντέλο εδάφους (ΨΜΕ) με ανάλυση τουλάχιστον 30μέτρων ή και υψηλότερη. ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ A) Υ.Π.Ε.K.A. Α) Παροχή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Β) Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Δήμου Σερρών, το οποίο το είχε στο αρχείο του λόγω της πράξης "Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Σερρών" που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" 3. Κλιματολογικά στοιχεία- Στοιχεία Υδρογραφικού δικτύου Λεκανών απορροής (εάν υπάρχει) Α) Τμήμα Κτηματολογίου και Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Σερρών, Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών, μελέτη υπό εκπόνηση 4. Παροχή επικαιροποιημένων δασικών χαρτών. Α) Δ/νση Δασών Περιφέρειας Αττικής (Αγ. Ιωάννου & Ελευθερίας Αγ. Παρακευή) Β) Δασαρχείο Σερρών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) Γ) Χάρτες Corine 2000 (Χαμηλής Αξιοπιστίας) 5. Χάρτης Χρήσεων Γης. Α) Στοιχεία της γεωβάσης του Δήμου Ηλιούπολης (GIS). Β) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων. Γ) Τμήμα Κτηματολογίου και Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Σερρών, Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών, μελέτη υπό εκπόνηση Δ) Χάρτες Corine 2000 (Χαμηλής Αξιοπιστίας) 6. Γεωλογικός ή υδρολιθολογικός χάρτης. Α) Διαθέσιμος από το ΙΓΜΕ. 6 / 78

11 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 7. Χάρτης καύσιμης ύλης (τύπος, πυκνότητα). A) Χάρτες από ΕΘΙΑΓΕ σε μορφή εικόνας. B) Τμήμα Πρασίνου Δήμου Σερρών (Διαχειριστικές μελέτες των δημοτικών δασών) και Δασαρχείο Σερρών για τα δημόσια δάση 8. Καταγραφή οδικού δικτύου και ταξινόμηση του A) Ψηφιοποίηση από δορυφορική εικόνα (Google Earth). Το πλάτος των δρόμων διαπιστώθηκε σε κύριο και δευτερεύον (διαχωρισμός από αυτοψίες Αυτοκινητοδρόμων, Εθνικών οδών, επαρχιακών B) Τμήμα Έργων Δήμου Σερρών και Τεχνική Υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και χωματόδρομων) και διαχωρισμός ως προς το πλάτος (μεγαλύτερο ή μικρότερο από 7 μέτρα, όσο απαιτείται για την διασταύρωση δύο πυροσβεστικών οχημάτων). 9. Σημεία Ύδατος ταξινομημένα σε: α)φυσικές A) Τα στοιχεία δόθηκαν από ψηφιοποίηση εντός αποσπάσματος χάρτη που δόθηκε από πηγές, λίμνες, β)υδροστόμια (κρουνοί εθελοντές δασοπυροσβέστες. Μπορούν όμως να συλλεγούν πρωτογενή δεδομένα από GPS αποκλειστικά για πυρόσβεση), γ) Άλλες παροχές νερού παντός τύπου και δ) δεξαμενές νερού με χειρός B) Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών διαχωρισμό τους σε ανοιχτές (π.χ. τροφοδοσία ελικοπτέρων) και σε κλειστές. 10. Παροχή σχεδίων της πυροσβεστικής με έμφαση στις θέσεις πυροφυλακίων καθώς και στις διαδρομές περιπόλων. A) Επίσκεψη στον Ζ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Ζευξίπου 9 ΔΑΦΝΗ) για συλλογή στοιχείων. Δεν δόθηκαν εγγράφως λόγω απορρήτου B) Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών 7 / 78

12 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 11. Όρια οικισμών καθώς και περιοχές ενδεχόμενης αυθαίρετης δόμησης. A) Στοιχεία προκύπτουν από τα Ρυμοτομικά Σχέδια εντάξεων στο σχέδιο πόλης. B) Τμήμα Κτηματολογίου και Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Σερρών, Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών, μελέτη υπό εκπόνηση 12. Αγωγούς ενέργειας (δίκτυα ΔΕΗ με έμφαση στην υπερ-υψηλή τάση και τις θέσεις πυλώνων). A) Η ΔΕΗ παρέχει έντυπους χάρτες για τα δίκτυα μέσης τάσης. Ψηφιακά δεδομένα παρέχονται επί πληρωμή.τα στοιχεία δόθηκαν άτυπα σε μορφή εικόνας από την ΔΕΗ λόγω αδυναμίας μέσω της γραφειοκρατίας να πληρωθούν! B) ΔΕΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ (δίκτυα μέσης τάσης) και ΑΔΜΗΕ ΑΕ/Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς/ Περιφερειακός Τομέας 13. Θέσεις ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και γενικότερα θέσεις συσσώρευσης απορριμμάτων. Α) Είναι γνωστές στην Υπηρεσία καθαριότητας κάθε Δήμου Β) Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Σερρών 14. Σιδηροδρομικό δίκτυο. Α) Τμήμα Κτηματολογίου και Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Σερρών, Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών, μελέτη υπό εκπόνηση 15. Θέσεις ειδικών χρήσεων (Κατασκηνώσεις, Α) Τεχνική Υπηρεσία Εργοστάσια, Κάμπινγκ, Ζώνες υπαίθριας ενδεχομένως και εποχικής δραστηριότητας που απαιτούν ειδική προστασία). 8 / 78

13 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 16. Κατάλογος με ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων από το Δασαρχείο στις περιοχές που απαιτείται καθαρισμός καθώς και περιγραφή του τρόπου καθαρισμού. 17. Καταγραφή των δυνάμεων και του εξοπλισμού πυρόσβεσης (μόνιμου και εποχικού) και αναφορά ως προς την γεωγραφική θέση- έδρα της πυροσβεστικής. 18. Καταγραφή των δυνάμεων και του εξοπλισμού υποστήριξης του Δήμου και η στελέχωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 19. Καταγραφή των δυνάμεων και εξοπλισμού του Δασαρχείου (ποιες δράσεις πρόληψης μπορεί να κάνει). 20. Καταγραφή Αστυνομίας και Λιμενικού, για την εφαρμογή εκκένωσης, με έμφαση στην Τροχαία και την μονοδρόμηση ή δημιουργία δικτύων προτεραιότητας σε περιόδους κρίσεως. ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ Α) Έχει ερωτηθεί το Δασαρχείο (δεν έχουν καθόλου στοιχεία) και απευθυνθήκαμε στον ΣΠΑΥ Β) Δασαρχείο Σερρών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) Α) Έγινε επίσκεψη στον Ζ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Ζευξίπου 9 ΔΑΦΝΗ) και συλλέχτηκαν τα στοιχεία από συνέντευξη Β) Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης. Β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών Α) Έχει ερωτηθεί το Δασαρχείο (δεν έχουν καθόλου στοιχεία) και απευθυνθήκαμε στον ΣΠΑΥ Β) Δασαρχείο Σερρών Α) Ελληνική Αστυνομία Β) Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών 9 / 78

14 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 21. Καταγραφή Σχολείων (και σχεδιασμός). Α) Από τα στοιχεία της γεωβάσης του Δήμου Ηλιούπολης (GIS) Β) Τμήμα Παιδείας Δήμου Σερρών 22. Δύναμη νοσοκομείων και κέντρων Υγείας με Α) Γενικό Νοσοκομείο Σερρών έμφαση στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και αναπνευστικών προβλημάτων. 23. Καταγραφή Βενζινάδικων και ευαίσθητων Α) Στοιχεία από το διαδίκτυο βιομηχανιών με έλεγχο των αντιπυρικών τους Β) Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών σχεδίων. 24. Καταγραφή εθελοντών και εξοπλισμού τους με Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης παράλληλη αξιολόγηση της Β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών αποτελεσματικότητάς τους και αναφορά ως προς την δυνατότητα χρησιμοποίησή τους σε δράσεις πρόληψης ή δράσεις καταστολής. 25. Επιλεγμένος χώρος συγκέντρωσης οχημάτων πυρόσβεσης και τρόπος διάθεσης της εξωτερικής Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης Β) Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών βοήθειας. 26. Πυρκαγιές προηγούμενων ετών (τοποθεσία, Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης εκτάσεις, αιτίες). Β) Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών 10 / 78

15 Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΗΓΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 27. Αντιπυρικές ζώνες. Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης Β) Δασαρχείο Σερρών 28. Προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί Δρυμοί, περιοχές Natura κλπ, που δεν βρίσκονται στο Α) Υπάρχουν δημοσιευμένα σε ΦΕΚ καθώς και στο site Β) Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Σερρών Corine). 29. Πεδία βολής. Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών 30. Καταγραφή στρατοπέδων και του τρόπου Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών εμπλοκής τους σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς 31. Χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων, τύποι Α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης ελικοπτέρων που τους χρησιμοποιούν και τροφοδοσία τους με καύσιμα. Πίνακας 3.1: Προτεινόμενες μέθοδοι και τρόποι συλλογής των απαραίτητων δεδομένων για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Δασικών Πυρκαγιών 11 / 78

16 4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ο παρών οδηγός έχει συνταχθεί με βάση το λογισμικό ArcGIS v10.0. Οι εικόνες και οι εντολές που παρατίθενται αφορούν το περιβάλλον του συγκεκριμένου λογισμικού Γεωαναφορά εικόνας - Δημιουργία επιπέδου πληροφορίας - Ψηφιοποίηση Οι διαδικασίες της γεωαναφοράς, της δημιουργίας νέου επιπέδου πληροφορίας και της ψηφιοποίησης είναι θεμελειώδεις σε κάθε κατασκευή χάρτη μέσω ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Οδηγίες για τις διαδικασίες αυτές βρίσκονται στα κεφάλαια Γεωαναφορά Για την ψηφιοποίηση των υπαρχόντων έντυπων χαρτών, απαιτείται το σκανάρισμά τους και στη συνέχεια η γεωαναφορά της ψηφιακής εικόνας, δηλαδή η τοποθέτησή της στο χώρο, στη σωστή της θέση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες που αναγράφονται συνήθως στις 4 γωνίες των έντυπων χαρτών. β) χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο πληροφορίας ή έναν άλλο χάρτη που είναι ήδη γεωαναφερμένος. Η περίπτωση (α) είναι η περισσότερο χρονοβόρα, ενώ προϋποθέτει και τη χρήση του λογισμικού "Coords_GR" στο οποίο γίνονται οι μετατροπές των συντεταγμένων του έντυπου χάρτη στο σύστημα ΕΓΣΑ '87. Η περίπτωση (β) είναι η πλέον διαδεδομένη, δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν αρκετά γεωαναφερμένα γεωχωρικά δεδομένα διαθέσιμα στο κοινό, μέσω της ιστοσελίδας Αναλυτική περιγραφή της μεθόδου αυτής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: index.cfm?topicname=georeferencing_a_raster_dataset Δημιουργία επιπέδου πληροφορίας Για τη δημιουργία ενός καινούριου επιπέδου πληροφορίας (shapefile) γίνεται δεξί κλικ στην ενότητα "Catalog", επάνω στο folder που θα αποθηκευτεί το νέο shapefile και στη συνέχεια επιλέγεται "New==>Shapefile" (Εικόνα 4.1) 12 / 78

17 Εικόνα 4.1 Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο "Create New Shapefile", στο οποίο δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής όλων των παραμέτρων του επιπέδου πληροφορίας (Εικόνα 4.2). Στο πεδίο "Name" εισάγεται το όνομα του επιπέδου πληροφορίας (π.χ. Rivers) και στο πεδίο "Feature Type" επιλέγεται το είδος της γεωγραφικής πληροφορίας που θα απεικονίζεται (σημείο, γραμμή ή επιφάνεια). Στη συνέχεια επιλέγεται το σύστημα συντεταγμένων, που στην περίπτωση της Ελλάδας είναι το Greek Grid (δηλαδή ΕΓΣΑ '87). Αυτό γίνεται με κλικ στην εντολή "Edit..." και στη συνέχεια "Select==>Projected Coordinate Systems==>Add==>NationalGrids==>Add==>Europe==>Add==>GreekGrid.prj==>Add== >OK. Στη συνέχεια με κλικ στην επιλογή ΟΚ του παραθύρου Create New Shapefile δημιουργείται το αρχείο και εμφανίζεται αυτόματα στην ενότητα "Catalog" (Εικόνα 4.1). 13 / 78

18 Εικόνα 4.2 Για την εισαγωγή του επιπέδου πληροφορίας στο χάρτη γίνεται κλικ στην επιλογή "Add data" (Εικόνα 4.3). Εικόνα 4.3 Με την εισαγωγή, το νέο επίπεδο πληροφορίας εμφανίζεται στην ενότητα "Table of Contents" (Εικόνα 4.4). 14 / 78

19 Εικόνα 4.4 Με δεξί κλικ στο νέο επίπεδο πληροφορίας επιλέγεται η εντολή Open Attribute Table, με την οποία εμφανίζεται το παράθυρο που απεικονίζει τη βάση δεδομένων του επιπέδου πληροφορίας. Για τη δημιουργία νέας στήλης ("Field") στη βάση αυτή επιλέγεται η εντολή "Table Options==>Add Field". Εικόνα 4.5 Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται το παράθυρο "Add Field" μέσα από το οποίο είναι δυνατός ο καθορισμός τόσο των παραμέτρων του όσο και του ονόματός του (Εικόνα 4.6). 15 / 78

20 Εικόνα Ψηφιοποίηση Ψηφιοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία η πληροφορία ενός έντυπου χάρτη που έχει εισαχθεί με μορφή εικόνας σε περιβάλλον GIS, μετατρέπεται σε διανυσματική (vector) πληροφορία. Η διαδικασία έχει ως εξής: Βήμα 1: Εισάγονται το γεωαναφερμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο και το επίπεδο πληροφορίας που θα περιέχει την πληροφορία που θα ψηφιοποιηθεί. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιείται ο σκαναρισμένος χάρτης του δικτύου της ΔΕΗ σαν χαρτογραφικό υπόβαθρο, ενώ σαν επίπεδο πληροφορίας χρησιμοποιείται το αρχείο "Lines" που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (Εικόνα 4.7). Βήμα 2: Με την επιλογή "Editor==>Start Editing" ανοίγει το ομώνυμο παράθυρο στο οποίο επιλέγεται το επίπεδο πληροφορίας που θα γίνει η ψηφιοποίηση (Εικόνα 4.8). Στη συνέχεια, πατώντας "ΟΚ" εμφανίζεται στο δεξί μέρος του παραθύρου του ArcMap η ενότητα "Create Features" (Εικόνα 4.9). Ο δείκτης του mouse αποκτά τη μορφή σταυρού και πλέον η ψηφιοποίηση μπορεί να ξεκινήσει με απλό κλικ επάνω σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη (Εικόνα 4.10). Για την εισαγωγή πληροφορίας στη βάση δεδομένων για κάθε αντικείμενο που ψηφιοποιείται (για παράδειγμα το όνομα ενός δρόμου ή την τάση της γραμμής της ΔΕΗ), γίνεται δεξί κλικ στο όνομα του επιπέδου πληροφορίας ("Lines" στο συγκεκριμένο παράδειγμα) στην ενότητα "Table of Contents" και επιλέγεται το "Open Attribute Table". Η επιλογή αυτή εμφανίζει το παράθυρο "Attribute Table", μέσα στο οποίο εμφανίζονται τα 16 / 78

21 ψηφιοποιημένα αντικείμενα σε μορφή γραμμής πίνακα (Εικόνα 4.12). Κάθε κελί που φαίνεται στον πίνακα αυτόν μπορεί να τροποποιηθεί, επιτρέποντας έτσι την εισαγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας. Για τη διαγραφή οποιουδήποτε αντικειμένου που έχει δημιουργηθεί στο χάρτη: το αντικείμενο επιλέγεται είτε με το εργαλείο "Select Feature by Rectangle" είτε από τη βάση δεδομένων και με το πλήκτρο "Delete" διαγράφεται. Για τη λήξη της ψηφιοποίησης ενός αντικειμένου απαιτείται διπλό κλικ, ενώ για τη λήξη της ψηφιοποίησης και την αποθήκευση της εργασίας απαιτείται η επιλογή "Editor==>Save Edits" και "Editor==>Stop Editing". Εικόνα / 78

22 Εικόνα 4.8 Εικόνα / 78

23 Εικόνα 4.10 Εικόνα / 78

24 Εικόνα 4.12 Στην περίπτωση που απαιτείται ο υπολογισμός των διαστάσεων των αντικειμένων που εμφανίζονται στο χάρτη (αφορά γραμμές και επιφάνειες) δημιουργείται ένα αντίστοιχο "Field" (π.χ. Length) και με δεξί κλικ στην επικεφαλίδα του επιλέγεται η εντολή "Calculate Geometry" (Εικόνα 4.13). Εικόνα / 78

25 4.2. Χάρτης Χωρικής Αρμοδιότητας - Γειτονικοί Δήμοι Χρησιμοποιούνται τα στοιχεία απογραφής του Η χωρική αρμοδιότητα απεικονίζεται σε χάρτη, μαζί με τους γειτονικούς Δήμους. Βήμα 1: Στο λογισμικό ArcMap 10.0 προστίθεται το αρχείο "oria_dhmwn_kallikraths" που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο (Εικόνα 4.14) Εικόνα 4.14 Στη συνέχεια, με το εργαλείο "zoom in" ο Δήμος Σερρών απεικονίζεται στην επιθυμητή κλίμακα, ενώ με δεξί κλικ στο αρχείο "oria_dhmwn_kallikraths" στο "Table of Contents", επιλέγεται η τοποθέτηση ετικετών στους Δήμους με την εντολή "Label Features" (Εικόνα 4.15). 21 / 78

26 Εικόνα 4.15 Περαιτέρω επεξεργασία των ετικετών (μορφοποίηση, τοποθέτηση κλπ) γίνεται με δεξί κλικ στο αρχείο "oria_dhmwn_kallikraths" στον Πίνακα Περιεχομένων και επιλογή των "Properties ==> Labels". Η μορφοποίηση των πολυγώνων των Δήμων γίνεται με δεξί κλικ στο αρχείο "oria_dhmwn_kallikraths" στον Πίνακα Περιεχομένων και επιλογή του "Properties ==> Symbology" (Εικόνα 4.16). Επιλέγεται η επιθυμητή μορφή των πολυγώνων (προτείνεται έντονο περίγραμμα και το εσωτερικό του πολυγώνου χωρίς χρώμα). 22 / 78

27 Εικόνα 4.16 Βήμα 2: Εισάγεται το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, το οποίο αν δεν συμπίπτει με τα όρια του Δήμου και καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. Αν συμπίπτει με τα όρια του Δήμου, τότε το Βήμα 2 μπορεί να παραλειφθεί. Γίνεται επιλογή του πολυγώνου που αντιστοιχεί στο Δήμο με το εργαλείο "Select Feature by Rectangle"(Εικόνα 4.17). 23 / 78

28 Εικόνα 4.17 Στη συνέχεια επιλέγοντας "ArcToolbox ==> Spatial Analyst Tools ==> Extract by Mask" (Εικόνα 4.18) ανοίγει το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα Στο πεδίο "Input Raster" επιλέγεται το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους και στο πεδίο "Input Raster or feature mask data" επιλέγεται το αρχείο "oria_dhmwn_kallikraths". Στο πεδίο "Output Raster" επιλέγεται το σημείο αποθήκευσης και το όνομα του νέου Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους που θα προκύψει από τη διαδικασία και που θα περιορίζεται στα όρια του Δήμου. Στο παρόν παράδειγμα θα ονομάζεται dem_guide. 24 / 78

29 Εικόνα 4.18 Εικόνα / 78

30 Βήμα 3: Αφαιρείται το αρχικό Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους από το "Table of Contents" και με δεξί κλικ στο dem_guide και την επιλογή "Properties ==> Symbology==>Stretched" γίνεται η τελική μορφοποίηση του dem_guide (χρωματική κλίμακα ανάλογα με το υψόμετρο ή απεικόνιση των διαστημάτων μεταξύ υψομέτρων) (Εικόνα 4.20). Εικόνα 4.20 Στο τελικό αποτέλεσμα θα εμφανίζεται το ανάγλυφο του Δήμου, μαζί με τους γειτονικούς Δήμους (Εικόνα 4.21) Βήμα 4: Προστίθεται το αρχείο "oikismoi.shp" που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο Με τον τρόπο που έχει ήδη περιγραφεί στο Βήμα 1 τοποθετούνται ετικέτες (Labels) στους οικισμούς, ενώ για να σβησθούν οι οικισμοί που βρίσκονται εκτός Δήμου γίνεται κλικ στο "Arc Toolbox==>Analysis Tools==>Extract==>Clip" (Εικόνα 4.22) και ακολουθούνται οι οδηγίες που παρέχονται από το λογισμικό. Βήμα 5: Για τη δημιουργία χάρτη με υπόμνημα, βορρά και κλίμακα γίνεται επιλογή από το κεντρικό μενού "View ==> Layout view" και απεικονίζεται ο χάρτης σε προσχέδιο για εκτύπωση (Εικόνα 4.23). Το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται ο χάρτης μπορεί να μορφοποιηθεί επιλέγοντάς το με το εργαλείο "Select Elements". Ο ίδιος ο χάρτης μπορεί να "κεντραριστεί" και να εμφανιστεί στην επιθυμητή κλίμακα με τα εργαλεία "Pan" και "Zoom In" - "Zoom 26 / 78

31 Out". Για τη μορφή του Layout (Portrait ή Landscape) γίνεται η επιλογή από το κεντρικό μενού "File ==> Page and Print Setup". Με επιλογή του εργαλείου "Select Elements" και δεξί κλικ επάνω στο χάρτη ==> "Properties", εμφανίζονται διάφορες επιλογές για τον υπό κατασκευή χάρτη, όπως η δημιουργία καννάβου που απεικονίζει τις συντεταγμένες του χάρτη (Grids), η μορφή του πλαισίου του χάρτη (Frames) κλπ. Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού "Insert==> North Arrow" και "Insert==> Scale Bar" εισάγονται στο Layout οι ενδείξεις του Βορρά και της κλίμακας αντίστοιχα. Τέλος, για την εισαγωγή του Υπομνήματος του χάρτη, επιλέγεται η εντολή "Insert ==> Legend" που θέτει σε εφαρμογή τη διαδικασία κατασκευής του Υπομνήματος (Legend Wizzard) (Εικόνα 4.24). Εικόνα / 78

32 Εικόνα 4.22 Εικόνα / 78

33 Εικόνα 4.24 Εφόσον εκτελεσθούν σωστά τα παραπάνω βήματα, ο χάρτης είναι έτοιμος για εξαγωγή σε μορφή εικόνας, με την επιλογή από το κεντρικό μενού "File==>Export Map" (Εικόνα 4.25), μέσω της οποίας επιλέγεται το format της εικόνας, η ανάλυσή της, η ονομασία και ο τόπος που θα αποθηκευθεί. Πλήρης χάρτης θεωρείται εκείνος στον οποίο εμφανίζονται, εκτός από τα χαρτογραφικά δεδομένα, ο Βορράς, η γραμμική κλίμακα και το υπόμνημα (βλ. Εικόνα 4.26). 29 / 78

34 Εικόνα / 78

35 Εικόνα / 78

36 4.3. Τοπογραφικός χάρτης με Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου (DEM) Η διαδικασία δημιουργίας του χάρτη με ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου είναι παρόμοια με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.2. Στο "Βήμα 3" και στο παράθυρο "Layer Properties" (Εικόνα 4.20) χρησιμοποιείται η επιλογή "Symbology==>Classified" (Εικόνα 4.27). Με την επιλογή αυτή υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού του εύρους των υψομέτρων που θα απεικονίζονται στο χάρτη (π.χ. ανά 100m). Για το σκοπό αυτό επιλέγεται η εντολή Classify και στο drop down menu του παραθύρου "Classification" που προκύπτει, η εντολή Defined Interval (Εικόνα 4.28). Στο πεδίο "Interval Size" συμπληρώνεται η τιμή "100" και πατώντας ΟΚ εμφανίζεται το παράθυρο "Layer Properties" στο οποίο είναι δυνατή η επιλογή της επιθυμητής χρωματικής κλίμακας για την απεικόνιση των υψομετρικών μεταβολών, με κλικ στην επιλογή "Color Ramp" (Εικόνα 4.29). Ο τελικός χάρτης θα έχει τη μορφή της Εικόνα 4.30 (στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει αφαιρεθεί το ανάγλυφο που υπάρχει εκτός των ορίων του Δήμου). Εικόνα / 78

37 Εικόνα 4.28 Εικόνα / 78

38 Εικόνα 4.30: Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου Δ. Σερρών. 34 / 78

39 4.4. Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου Για τη δημιουργία του Χάρτη Υδρογραφικού Δικτύου είναι απαραίτητη η εύρεση της πηγής από την οποία θα αντληθεί η πληροφορία για το Υδρογραφικό Δίκτυο του Δήμου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έτοιμο αρχείο, χρησιμοποιούνται οι χάρτες της ΓΥΣ. Για την ψηφιοποίηση των χαρτών αυτών βλ. κεφάλαια Στη συνέχεια εισάγονται το ανάγλυφο του Δήμου και οι οικισμοί, ώστε να υπάρχει επαρκές χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ο τελικός χάρτης θα πρέπει να είναι παρόμοιος με τον χάρτη της Εικόνα 4.31, που απεικονίζει το χάρτη Υδρογραφικού Δικτύου του Δήμου Σερρών. Εικόνα 4.31: Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου Δ. Σερρών. 35 / 78

40 4.5. Χάρτης Τοπογραφικών Κλίσεων Για τη δημιουργία του χάρτη τοπογραφικών κλίσεων πρανών εισάγεται το ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου (π.χ. dem_guide) και στο Arc Toolbox επιλέγεται το εργαλείο Slope (Εικόνα 4.32). Στο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 4.33) στο πεδίο "Input Raster" επιλέγεται το dem_guide, στο "Output Raster" επιλέγεται το όνομα (π.χ. Slope_guide) και ο φάκελος στον οποίο θα αποθηκευθεί το νέο αρχείο raster και στο πεδίο "Output measurement" επιλέγεται το "Percent Rise" ώστε να υπολογισθούν οι κλίσεις σε ποσοστά επί τοις 100. Με την επιλογή του "ΟΚ" δημιουργείται το νέο raster αρχείο και εισάγεται αυτόματα στο χάρτη (Εικόνα 4.34). Με δεξί κλικ στο όνομα του αρχείου στην ενότητα "Table of Contents" και επιλογή του "Properties==>Symbology" δίνεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των κλίσεων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.3 για την κατηγοριοποίηση των υψομέτρων. Οι κλίσεις ομαδοποιούνται ως εξής: α) κλίσεις 0%-13% (χαμηλή επικινδυνότητα), β) κλίσεις 13,1% - 40% (μέση επικινδυνότητα), γ) κλίσεις 40,1% - "μέγιστη τιμή"% (υψηλή επικινδυνότητα) (Εικόνα 4.35, παράδειγμα από το Δήμο Σερρών). Εικόνα / 78

41 Εικόνα 4.33 Εικόνα / 78

42 Εικόνα 4.35: Χάρτης τοπογραφικών κλίσεων Δήμου Σερρών 38 / 78

43 4.6. Χάρτης Προσανατολισμού Κλίσεων Πρανών Για τη δημιουργία του χάρτη τοπογραφικών κλίσεων πρανών εισάγεται το ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου (π.χ. dem_guide) και στο Arc Toolbox επιλέγεται το εργαλείο "Aspect" (Εικόνα 4.36). Στο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 4.37) στο πεδίο "Input Raster" επιλέγεται το dem_guide, στο "Output Raster" επιλέγεται το όνομα (π.χ. Aspect_guide) και ο φάκελος στον οποίο θα αποθηκευθεί το νέο αρχείο raster. Με την επιλογή του "ΟΚ" δημιουργείται το νέο raster αρχείο και εισάγεται αυτόματα στο χάρτη (Εικόνα 4.38). Με δεξί κλικ στο όνομα του αρχείου στην ενότητα "Table of Contents" και επιλογή του "Properties==>Symbology" δίνεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των προσανατολισμών, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.3 για την κατηγοριοποίηση των υψομέτρων. Οι προσανατολισμοί των πρανών ομαδοποιούνται ως εξής: α) προσανατολισμός 135 ο ο (υψηλή επικινδυνότητα), β) προσανατολισμοί 46 ο ο, 271 ο ο (μέση επικινδυνότητα), γ) προσανατολισμός 0 ο - 45 ο, 316 ο ο (χαμηλή επικινδυνότητα). (Εικόνα 4.39, παράδειγμα από το Δήμο Σερρών). Εικόνα / 78

44 Εικόνα 4.37 Εικόνα / 78

45 Εικόνα 4.39: Χάρτης προσανατολισμού κλίσεων πρανών Δ. Σερρών. 41 / 78

46 4.7. Χάρτης Χρήσεων Γης Στο λογισμικό ArcMap 10.0 προστίθεται το αρχείο "Corine 2000" που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο (Εικόνα 4.40). Με τη χρήση του εργαλείου "Clip"(βλ. Κεφάλαιο 4.2) τα δεδομένα περιορίζονται στην έκταση του Δήμου. Στο πεδίο "COR" του "Attribute Table" εμφανίζονται τριψήφιοι αριθμοί, που αντιστοιχούν σε Χρήσεις Γης (Εικόνα 4.41). Για να εισαχθεί στη βάση δεδομένων η Χρήση Γης για κάθε αριθμό, πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο "Field" (π.χ. "Description", βλ. Κεφάλαιο 4.1.2) στο οποίο θα αναγράφεται και η αντίστοιχη Χρήση Γης. Η αντιστοίχιση γίνεται σύμφωνα με το κείμενο "PARARTIMA_A.doc" που βρίσκεται στο ίδιο αρχείο που παρέχεται από την ιστοσελίδα (Εικόνα 4.42). Με δεξί κλικ στο αρχείο Corine στην ενότητα "Table Contents" και επιλογή "Properties==>Symbology==>Categories==>Unique Values" και "Value Field==>Description==>Add All Values" εμφανίζονται όλες οι Χρήσεις Γης του Δήμου. Επιλέγονται τα επιθυμητά χρώματα και οι συνδυασμοί τους με απλό κλικ σε κάθε στυλ στη στήλη "Symbol" (Εικόνα 4.43). Ο τελικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με εκείνον που απεικονίζεται στην Εικόνα Εικόνα / 78

47 Εικόνα 4.41 Εικόνα / 78

48 Εικόνα / 78

49 Εικόνα 4.44: Χρήσεις - Κάλυψη Γης Δ. Σερρών. 45 / 78

50 4.8. Χάρτης Φυτοκάλυψης Η παροχή των χαρτογραφικών δεδομένων κατανομής της βλάστησης παρέχεται είτε από τα κατά τόπους Δασαρχεία είτε από χάρτες του ΕΘΙΑΓΕ. Εφόσον δεν παρέχονται σε μορφή vector πρέπει να γίνει ψηφιοποίησή τους μέσω των διαδικασιών που περιγράφονται στα κεφάλαια Με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.7 δημιουργείται ο τελικός χάρτης, που θα είναι παρόμοιος με αυτόν που απεικονίζεται στην Εικόνα Η επισήμανση περιοχών υψηλού κινδύνου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, γίνεται με την επιλογή κάποιων από τα διαθέσιμα στυλ της μπάρας εργαλείων "Drawing", όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.45 Εικόνα / 78

51 Εικόνα 4.46: Χάρτης κατανομής βλάστησης Δ. Σερρών. 47 / 78

52 4.9. Χάρτης Προστατευόμενων Περιοχών Στο λογισμικό ArcMap 10.0 προστίθεται το αρχείο "Natura.shp" που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο (Εικόνα 4.47). Με τη χρήση του εργαλείου "Clip"(βλ. Κεφάλαιο 4.2) τα δεδομένα περιορίζονται στην έκταση του Δήμου. Με τις διαδικασίες που έχουν περιγραφεί στα Κεφάλαια και 4.7 δημιουργείται ο χάρτης των προστατευόμενων περιοχών Natura, παρόμοιος με τον χάρτη που απεικονίζεται στην Εικόνα Σε περίπτωση που στην περιοχή υπάρχουν και άλλες προστατευόμενες περιοχές, τότε αυτές εισάγονται και τροποποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στα προαναφερθέντα κεφάλαια. Εικόνα / 78

53 Εικόνα 4.48: Χάρτης προστατευόμενων περιοχών εντός των ορίων του Δ. Σερρών. 49 / 78

54 4.10. Χάρτης Οδικού Δικτύου Για τη δημιουργία του Χάρτη Οδικού Δικτύου είναι απαραίτητη η εύρεση της πηγής από την οποία θα αντληθεί η πληροφορία για το Οδικό Δίκτυο του Δήμου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έτοιμο αρχείο, χρησιμοποιούνται οι χάρτες της ΓΥΣ. Για την ψηφιοποίηση των χαρτών αυτών βλ. κεφάλαια Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου (Άσφαλτος, Χωματόδρομος) και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα "Field" με το όνομα "Description" και να δημιουργηθεί ο αντίστοιχος θεματικός χάρτης (βλ. Κεφάλαιο 4.7). Στη συνέχεια εισάγονται το ανάγλυφο του Δήμου και οι οικισμοί, ώστε να υπάρχει ένα επαρκές χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ο τελικός χάρτης θα πρέπει να είναι παρόμοιος με τον χάρτη της Εικόνα 4.49, που απεικονίζει το χάρτη υδρογραφικού δικτύου του Δήμου Σερρών. Για την επισήμανση τυχόν επικίνδυνων περιοχών με ανεπαρκή κάλυψη βλ. Κεφάλαιο / 78

55 Εικόνα 4.49: Χάρτης οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δ. Σερρών. 51 / 78

56 4.11. Χάρτης Δικτύου Ηλεκτροδότησης Για τη δημιουργία του Χάρτη Δικτύου Ηλεκτροδότησης είναι απαραίτητη η εύρεση της πηγής από την οποία θα αντληθεί η πληροφορία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έτοιμο αρχείο, χρησιμοποιούνται οι χάρτες της ΔΕΗ. Για την ψηφιοποίηση των χαρτών αυτών βλ. κεφάλαια , ενώ για την κατηγοριοποίηση των Δικτύων (διακλαδώσεις, μέση τάση κλπ) βλ. Κεφάλαια 4.7και Ο τελικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με αυτόν που απεικονίζεται στην Εικόνα Εικόνα 4.50: Χάρτης δικτύου μέσης τάσης και υποσταθμών της ΔΕΗ εντός των ορίων του Δ. Σερρών. Για την επισήμανση τυχόν επικίνδυνων περιοχών στις οποίες το δίκτυο ηλεκτροδότησης διέρχεται από επικίνδυνους τύπους βλάστησης, προστίθεται το επίπεδο πληροφορίας της βλάστησης και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο / 78

57 4.12. Χάρτης Σημείων Υδροληψίας Για τη δημιουργία του χάρτη σημείων υδροληψίας, τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται είτε σε ψηφιακή μορφή vector είτε σε μορφή πίνακα (π.χ. Excel file) με συντεταγμένες για κάθε σημείο στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87. Στην πρώτη περίπτωση απλώς εισάγονται στο χάρτη και με τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στα κεφάλαια και 4.7, μορφοποιούνται ανάλογα με τον τύπο τους. Στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται η εισαγωγή του αρχείου στο ArcGIS με την επιλογή "File==>Add Data==>Add XY Data..." (Εικόνα 4.51). Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο "Add XY Data" (Εικόνα 4.52) στο οποίο καθορίζεται το αρχείο από το οποίο θα αντληθεί η πληροφορία για τα σημεία (π.χ. Excel file) και οι στήλες που αντιστοιχούν στις συντεταγμένες Χ και Υ. Επιλέγοντας ΟΚ τα σημεία εμφανίζονται στο χάρτη. Για την κατηγοριοποίηση των σημείων (υδροστόμια, δεξαμενές κλπ) βλ. Κεφάλαια 4.7 και O τελικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με εκείνον που απεικονίζεται στην Εικόνα Για την επισήμανση τυχόν επικίνδυνων περιοχών στις οποίες δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη από υδροστόμια, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.8. Εικόνα / 78

58 Εικόνα / 78

59 Εικόνα 4.53: Θέσεις σημείων υδροληψίας στο Δ. Σερρών. 55 / 78

60 4.13. Χάρτης Χ.Α.Δ.Α. Χ.Υ.Τ.Α. Για τη δημιουργία του Χάρτη Χ.Α.Δ.Α. Χ.Υ.Τ.Α., τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται είτε σε ψηφιακή μορφή vector είτε σε μορφή πίνακα (π.χ. Excel file) με συντεταγμένες για κάθε σημείο στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87. Στην πρώτη περίπτωση απλώς εισάγονται στο χάρτη και με τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στα κεφάλαια 4.1.2και 4.7, μορφοποιούνται ανάλογα με τον τύπο τους. Στη δεύτερη περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο O τελικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με εκείνον που απεικονίζεται στην Εικόνα Εικόνα 4.54: Χάρτης ΧΑΔΑ - ΧΥΤΑ εντός των ορίων του Δ. Σερρών. 56 / 78

61 4.14. Χάρτης Ιστορικού Πυρκαγιών Η διαδικασία δημιουργίας του αντίστοιχου χάρτη είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, τα αντίστοιχα χαρτογραφικά δεδομένα Χάρτης σημείων προσγείωσης ελικοπτέρων και χώροι συγκέντρωσης εξωτερικής βοήθειας Η διαδικασία δημιουργίας του αντίστοιχου χάρτη είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, τα αντίστοιχα χαρτογραφικά δεδομένα Χάρτης παρατηρητηρίων - ορατότητας Ο Χάρτης Ορατότητας προϋποθέτει την ύπαρξη πυροφυλακίων εντός των ορίων του Δήμου. Σε περίπτωση που το ψηφιακό μοντέλο εδάφους καλύπτει περιοχή μεγαλύτερη από αυτή του Δήμου και υπάρχουν πυροφυλάκια εκτός ορίων αλλά κοντά στο Δήμο, λαμβάνονται και αυτά υπόψη για τη δημιουργία του χάρτη ορατότητας. Για τη δημιουργία του επιπέδου πληροφορίας των πυροφυλακίων βλ.κεφάλαιο Αρχικά εισάγονται στο ArcGIS το ψηφιακό μοντέλο εδάφους και το αρχείο των πυροφυλακίων (Εικόνα 4.55). 57 / 78

62 Εικόνα 4.55 Στη συνέχεια επιλέγεται η εντολή "Viewshed" από το Arc Toolbox (Εικόνα 4.56). Στο 1ο πεδίο "Input Raster" του παραθύρου "Viewshed" που εμφανίζεται (Εικόνα 4.57) επιλέγεται το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (π.χ. dem_guide). Στο 2ο πεδίο "Input point of polyline observer features" επιλέγεται το επίπεδο πληροφορίας των πυροφυλακίων και στο πεδίο "Output Raster" επιλέγεται ο τόπος αποθήκευσης και το όνομα του raster που θα δημιουργηθεί. Ο τελικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με αυτόν στην Εικόνα / 78

63 Εικόνα 4.56 Εικόνα / 78

64 Εικόνα 4.58: Θέσεις πυροφυλακίων και χάρτης ορατότητας Δ. Σερρών. 60 / 78

65 4.17. Ποιοτικοί Συνθετικοί Χάρτες Κινδύνου Οι ποιοτικοί χάρτες βασίζονται στην υπέρθεση διαφόρων επιπέδων πληροφορίας σε περιβάλλον GIS, με στόχο την ποιοτική ανάδειξη μεμονωμένων περιοχών υψηλής επικινδυνότητας. Παρακάτω (Εικόνα 4.59 έως Εικόνα 4.61) παρατίθενται οι ποιοτικοί συνθετικοί χάρτες κινδύνου που έχουν δημιουργηθεί για το Δήμο Σερρών. Για τον τρόπο επισήμανσης των επικίνδυνων περιοχών βλ. Κεφάλαιο 4.8. Εικόνα 4.59: Ποιοτικός συνθετικός χάρτης φυτοκάλυψης και ορατότητας από τα υφιστάμενα πυροφυλάκια. 61 / 78

66 Εικόνα 4.60: Ποιοτικός συνθετικός χάρτης φυτοκάλυψης και ορατότητας από τα υφιστάμενα πυροφυλάκια, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα σημεία υδροληψίας 62 / 78

67 Εικόνα 4.61: Ποιοτικός συνθετικός χάρτης φυτοκάλυψης και ορατότητας από τα υφιστάμενα πυροφυλάκια, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα σημεία υδροληψίας, το οδικό δίκτυο και τους χώρους απόθεσης απορριμμάτων Ποσοτικοί συνθετικοί χάρτες κινδύνου Ο ποσοτικός συνθετικός χάρτης κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Εικόνα 4.78) έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Μελέτης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE - Περιβάλλον με τίτλο "Local Authorities for Forest Fire Prevention". Εκδίδεται σε 5βάθμια κλίμακα και συνδυάζει φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, με συντελεστές βαρύτητας που προκύπτουν από την τροποποίηση του αντίστοιχου μοντέλου που χρησιμοποιείται στο Golden Gate National Recreation Area Fire Management Plant στις Η.Π.Α.(California) (FEIS, 2005). 63 / 78

68 Ειδικότερα, ο συντελεστής βαρύτητας των φυσικών παραγόντων αποτελεί το 65% [φυτοκάλυψη 45% (Εικόνα 4.46), τοπογραφικές κλίσεις 15% (Εικόνα 4.35) και προσανατολισμός πρανών 5% (Εικόνα 4.39)], ενώ ο συντελεστής βαρύτητας των ανθρωπογενών παραγόντων αποτελεί το υπόλοιπο 35% [οδικό δίκτυο 12% (Εικόνα 4.49), δίκτυο μέσης τάσης ΔΕΗ 10% (Εικόνα 4.50) και οικισμοί - χωματερές 13% (Εικόνα 4.30, Εικόνα 4.54)]. Οι κλάσεις κατηγοριοποιούνται από το 0-1 έως το 4-5, με την τελευταία να αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο κίνδυνο. ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Φυτοκάλυψη Τοπογραφικές Κλίσεις (%) Προσανατολισμός Πρανών (μοίρες) Οικισμοί Χωματερές Οδικό Δίκτυο (ζώνη επιρροής ακτίνας 50m) ΚΛΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Δάση κωνοφόρων 5 Δάση πλατύφυλλων 4 Πυκνοί θάμνοι 3 Αραιοί θάμνοι 2 Καλλιέργειες 1 40,1% ,1% - 40% 3 0% - 13% και και Οικισμοί (ακτίνα 400m) 4 ΧΑΔΑ (ακτίνα 100m) 5 Άσφαλτος 5 Χωματόδρομος 4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 45% 15% 5% 13% 12% Δίκτυο Τάσης ΔΕΗ (ζώνη επιρροής ακτίνας 30m) 5 10% Πίνακας 4.1: Κλάσεις κινδύνου και συντελεστές βαρύτητας των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη στη δημιουργία του Ποσοτικού Συνθετικού Χάρτη Κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. 64 / 78

69 Για τη δημιουργία του ποσοτικού συνθετικού χάρτη ακολουθούνται τα εξής βήματα: Βήμα 1ο: Στο "Attribute table" του επιπέδου πληροφορίας της φυτοκάλυψης προστίθεται μια νέα αριθμητική στήλη (field) με την ονομασία "Class" (βλ. Κεφάλαιο 4.1.2). Στη στήλη αυτή εισάγονται οι τιμές της κλάσης κινδύνου, με την αντιστοιχία που παρατίθεται στον Πίνακας 4.1. Στη συνέχεια το επίπεδο πληροφορίας πρέπει να μετατραπεί σε Raster, με το εργαλείο "Polygon to Raster" (Εικόνα 4.62). Ανοίγει το παράθυρο "Polygon to Raster" (Εικόνα 4.63) και στο πεδίο "Input Features" εισάγεται το επίπεδο πληροφορίας της φυτοκάλυψης (π.χ. Vegetation). Στο πεδίο "Value Field" επιλέγεται το field "Class", στο πεδίο "Output Raster Dataset" επιλέγεται το όνομα του raster που θα δημιουργηθεί και ο τόπος αποθήκευσής του. Τα υπόλοιπα πεδία μπορούν να παραμείνουν ως έχουν. Με την επιλογή "ΟΚ" δημιουργείται ένα Raster αρχείο με τιμές pixels από το 1 έως το 5, ανάλογα με το είδος της φυτοκάλυψης που κάθε pixel αντιπροσωπεύει (Εικόνα 4.64). Εικόνα / 78

70 Εικόνα 4.63 Εικόνα / 78

71 Βήμα 2ο: Γίνεται επαναταξινόμηση (reclassification) των τιμών των pixels των rasters των τοπογραφικών κλίσεων και των προσανατολισμών πρανών με το εργαλείο "Reclassify" (Εικόνα 4.65). Στο παράδειγμα αυτό θα περιγραφεί η διαδικασία για τον προσανατολισμό πρανών (aspect). Με την επιλογή του εργαλείου "Reclassify" εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο (Εικόνα 4.66). Στο πεδίο "Input raster" επιλέγεται το αρχείο aspect, στο "Reclass Field" επιλέγεται το πεδίο "Value" και στο πεδίο "Output Raster" επιλέγεται το όνομα του νέου raster (π.χ. aspect_recl) και ο τόπος αποθήκευσής του. Στο πεδίο "Reclassification" επιλέγονται όλες οι τιμές εκτός από αυτή του "No Data" και σβήνονται με την επιλογή "Delete Entries". Στη συνέχεια, με την επιλογή "Add Entry" δημιουργούνται νέα ζεύγη τιμών "Old values - New values" και συμπληρώνονται σύμφωνα με τον Πίνακας 4.1 (Εικόνα 4.67). Με την επιλογή "ΟΚ" δημιουργείται το νέο raster με τιμές pixels 1, 3 και 5 ανάλογα με τον προσανατολισμό (Εικόνα 4.68). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για το χάρτη τοπογραφικών κλίσεων, με τις νέες τιμές να ακολουθούν αυτές που παρατίθενται στον Πίνακας 4.1. Εικόνα / 78

72 Εικόνα 4.66 Εικόνα / 78

73 Εικόνα 4.68 Βήμα 3ο: Εισάγεται στο χάρτη το επίπεδο πληροφορίας των οικισμών (π.x. settlements) Με το εργαλείο "Euclidean Distance" (Εικόνα 4.69) δημιουργείται αρχείο raster με πληροφορία για την απόσταση κάθε pixel από τους Οικισμούς. Στο ομώνυμο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώνονται τα πεδία "Input raster of feature source data" και "Output distance raster" (Εικόνα 4.70). Με την επιλογή "ΟΚ" δημιουργείται ένα αρχείο raster στο οποίο κάθε pixel έχει τιμή αντίστοιχη με την απόστασή του από τον πλησιέστερο οικισμό (Εικόνα 4.71). Στη συνέχεια με το εργαλείο "Reclassify" (βλ. "Βήμα 2ο") εισάγονται οι νέες τιμές σύμφωνα με τον Πίνακας 4.1. (δηλαδή οι τιμές απόστασης παίρνουν την τιμή "4" και οι υπόλοιπες παίρνουν την τιμή "0"). Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και για το επίπεδο πληροφορίας των Χ.Α.Δ.Α., μόνο που οι τιμές απόστασης 0-100m παίρνουν την τιμή "5" (βλ. Πίνακας 4.1). Όταν δημιουργηθούν και τα δύο αρχεία raster με την παραπάνω διαδικασία (για τους οικισμούς και για τους Χ.Α.Δ.Α.), επιλέγεται το εργαλείο "Raster Calculator" (Εικόνα 4.72, Εικόνα 4.73), με στόχο να προστεθούν τα δύο rasters και να εξαχθεί το τελικό raster που θα περιέχει την πληροφορία των οικισμών και των Χ.Α.Δ.Α. Στο πεδίο "Layers and Variables" 69 / 78

74 εμφανίζονται όλα τα rasters που υπάρχουν στο "Table of Contents". Με διπλό κλικ στο raster των οικισμών, αυτό εισάγεται στο πεδίο αναγραφής της εξίσωσης. Για να προστεθεί το raster των Χ.Α.Δ.Α. επιλέγεται το πλήκτρο "+" και μετά γίνεται διπλό κλικ στο raster των X.A.Δ.Α., που βρίσκεται στο πεδίο "Layers and Variables". Πατώντας ΟΚ δημιουργείται το τελικό αρχείο raster, με τιμές pixels 0, 4 ή 5, ανάλογα με την απόστασή τους από οικισμούς και Χ.Α.Δ.Α (Εικόνα 4.74). Στην περίπτωση που κάποιο pixel βρίσκεται σε απόσταση τέτοια από οικισμούς και Χ.Α.Δ.Α. ώστε να αποκτήσει την τιμή "9", εφαρμόζεται το εργαλείο "Reclassify" (βλ. Βήμα 2ο) ώστε η τιμή "9" να μετατραπεί σε τιμή "5". Για τον περιορισμό του Raster στα όρια του Δήμου χρησιμοποιείται το εργαλείο "Extract by Mask" (βλ. Κεφάλαιο 4.2) Εικόνα / 78

75 Εικόνα 4.70 Εικόνα / 78

76 Εικόνα 4.72 Εικόνα / 78

77 Εικόνα 4.74 Βήμα 4ο: Εισάγεται στο χάρτη το επίπεδο πληροφορίας του οδικού δικτύου. Δημιουργούνται 2 ξεχωριστά επίπεδα πληροφορίας (άσφαλτος, χωματόδρομος) με την ίδια πληροφορία. Αυτό γίνεται με τη αντιγραφή του επιπέδου πληροφορίας του οδικού δικτύου και επικόλλησή του στον ίδιο χώρο, δημιουργώντας έτσι τα δύο αρχεία. Στη συνέχεια, από το ένα αρχείο διαγράφονται οι χωματόδρομοι, ενώ από το άλλο διαγράφονται οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι. Τέλος, με την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε στο "Βήμα 3ο" και χρησιμοποιώντας τις τιμές που αναφέρει ο Πίνακας 4.1, δημιουργείται το raster που αφορά στους δρόμους (Εικόνα 4.75). Βήμα 5ο: Με τη διαδικασία που περιγράφεται στο "Βήμα 3ο" και χρησιμοποιώντας τις τιμές του Πίνακας 4.1, δημιουργείται το raster που περιέχει την πληροφορία για το δίκτυο της ΔΕΗ. Βήμα 6ο: Έχοντας εισάγει όλα τα rasters που δημιουργήθηκαν από τα προηγούμενα βήματα στο χάρτη, με τη χρήση του εργαλείου "Raster Calculator" πραγματοποιείται η πρόσθεσή τους, σύμφωνα με την εξίσωση: 0.45*"raster φυτοκάλυψης" *"raster τοπογραφικών κλίσεων" *"raster προσανατολισμού κλίσεων" *"raster οδικού δικτύου" + 0.1*"raster δικτύου ΔΕΗ" *"raster οικισμών και Χ.Α.Δ.Α" (Εικόνα 4.77). 73 / 78

78 Με δεξί κλικ==>properties==>symbology στο αρχείο raster που προκύπτει, τροποποιούνται τα εύρη τιμών ώστε τελικά να εμφανίζονται οι τιμές: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 και 4-5 (βλ. Κεφάλαιο 4.2). Εικόνα 4.75 Εικόνα / 78

79 Εικόνα 4.77 Ο τελικός ποσοτικός συνθετικός χάρτης θα είναι παρόμοιος με αυτόν που εμφανίζεται στην Εικόνα Στον τελικό χάρτη μπορούν να προστεθούν διάφορα επίπεδα πληροφορίας, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, υπέρθεση του οδικού δικτύου στον ποσοτικό συνθετικό χάρτη αποκαλύπτει περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα και μειωμένη πρόσβαση (π.χ. Εικόνα 4.79). Για τον τρόπο επισήμανσης των επικίνδυνων περιοχών βλ. Κεφάλαιο / 78

80 Εικόνα 4.78: Συνθετικός Χάρτης Κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στο Δ. Σερρών. 76 / 78

81 Εικόνα 4.79: Συνδυασμός Συνθετικού Χάρτη Κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με το οδικό δίκτυο του Δ. Σερρών. 77 / 78

82 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ National Park Service, Golden Gate National Recreation Area Fire Management Plan [WWW] Golden Gate National Recreation Area. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: [Accessed at: 16/04/2012]. Σταυρακάκης, Γ. & Γομπάκης, Κ., Εγχειρίδιο χρήσης δυναμικού συστήματος εκτίμησης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF) [WWW] Πολυτεχνείο Κρήτης. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: [Accessed at: 08/04/2012]. 78 / 78

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο Χωρικές λειτουργίες με ψηφιδωτά και διανυσματικά αρχεία Σε αυτό το εργαστήριο, θα ασχοληθούμε με χωρικές λειτουργίες βασιζόμενοι κυρίως σε ψηφιδωτά αρχεία. Μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 ο Χωρικές λειτουργίες με διανυσματικά αρχεία Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε χωρικές αναλύσεις διανυσματικών αρχείων μέσα από την επίλυση ενός χωρικού προβλήματος. Θα προσπαθήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X=

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X= Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS ArcGIS της ESRI. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Programs>>ArcGIS>>ArcMap>>A new empty map

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Programs>>ArcGIS>>ArcMap>>A new empty map ArcMap Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ (Περιβάλλον λογισµικού ArcGIS Desktop) 1. Ενεργοποίηση του λογισµικού ArcMap Programs>>ArcGIS>>ArcMap>>A new empty map -1- 2. Καθορισµός των εργαλειοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 ο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη ψηφιοποίηση χωρικών πληροφοριών από δορυφορικές εικόνες ή από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Διαμόρφωση χάρτη

Κεφάλαιο 6: Διαμόρφωση χάρτη Κεφάλαιο 6: Διαμόρφωση χάρτη Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι μέθοδοι χαρτογραφικής απόδοσης και αναφέρονται οι πληροφορίες που απαραιτήτως πρέπει να φέρει ένας χάρτης και οι μέθοδοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 6 ο σεμινάριο 16 Ιουνίου 2015 Ύλη Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης Επιβλεπόμενη ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμές Εργαλείων Ο χειρισμός της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online γίνεται από δύο μπάρες εργαλείων (Εικ. 1 και Εικ. 2)

Γραμμές Εργαλείων Ο χειρισμός της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online γίνεται από δύο μπάρες εργαλείων (Εικ. 1 και Εικ. 2) Γραμμές Εργαλείων Ο χειρισμός της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online γίνεται από δύο μπάρες εργαλείων (Εικ. 1 και Εικ. 2) Εικ.1 Εικ.2 Οριζόντια Μπάρα εργαλείων Χειρισμού - Τίτλος Παραθύρου. Απεικονίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Ανάπτυξη Υπόβαθρου Παρουσίασης «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας Παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ερευνητική Μονάδα GIS Marathon Data Systems 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών GIS Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Εισαγωγή στο ArcGIS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Εισαγωγή στο ArcGIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. Γενικά Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με το εμπορικό λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Γεωγραφικά δεδοµένα Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος,

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα)

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα) PHOTOMOD 4.4 Lite Προσοχή: Πριν από την εκκίνηση του PHOTOMOD πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία PHOTOMOD System Monitor (παρουσιάζεται με το εικονίδιο ) με την εντολή: START Programs PHOTOMOD Utility

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Content 1 ArcMap, γλσξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο... 2 1.1 Η δηεπηθάλεηα ηνπ ArcMap... 2 1.2 Η γξακκή εξγαιείσλ... 3 2 Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ....

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Working with Terrain Data

Working with Terrain Data Working with Terrain Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 Δημιουργία Διάταξης Εκτύπωσης...13. 4 Δεδομένα σε (πίτα) διαγράμματα...16

3 Δημιουργία Διάταξης Εκτύπωσης...13. 4 Δεδομένα σε (πίτα) διαγράμματα...16 Περιεχόμενα Ενότητα 2 Βασική Άσκηση ArcGIS v10.1 1 ArcMap, γνωριμία με την επιφάνεια εργασίας... 2 1.1 Η διεπιφάνεια ArcMap... 2 1.2 Οι γραμμές εργαλείων... 4 2 Κάντε ένα σχέδιο εργασίας: ένα χάρτη γεννήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES. Ερωτηματολόγιο Β Φάση

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES. Ερωτηματολόγιο Β Φάση Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES Ερωτηματολόγιο Β Φάση 1. Έχουν συμβεί μεγάλα καταστροφικά γεγονότα πυρκαγιών την τελευταία δεκαετία στο Δήμο; 1.α) Πως εκτιμάτε ότι λειτούργησαν τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο μαθήματος Αειφόρος κινητικότητα στο σχολείο Φύλλο εργασίας

Σχέδιο μαθήματος Αειφόρος κινητικότητα στο σχολείο Φύλλο εργασίας Σχέδιο μαθήματος Αειφόρος κινητικότητα στο σχολείο Φύλλο εργασίας Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των μαθητών που κινούνται από και προς το σχολείο με δικό τους αυτοκίνητο όλο και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ4: Χρήση ΓΣΠ για καθορισμό διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα (με βάση το Συμβόλαιο)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 ο ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΨΜΕ) Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα κατανοήσουμε την έννοια του ψηφιακού μοντέλου εδάφους και ια μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Searching and Downloading OpenStreetMap Data

Searching and Downloading OpenStreetMap Data Searching and Downloading OpenStreetMap Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Forest Cities, που αφορά στην ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ARCPAD. Ρύθµιση ενσωµατωµένου GPS του MobileMapper CE για λειτουργία µε το ArcPAD.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ARCPAD. Ρύθµιση ενσωµατωµένου GPS του MobileMapper CE για λειτουργία µε το ArcPAD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ARCPAD. Ευχαριστούµε θερµά για την επιλογή του MobileMapper CE και του ArcPAD για την καταγραφή των διανυσµατικών σας δεδοµένων. Ο σύντοµος αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 13. Πρόλογος

Πρόλογος 13. Πρόλογος Πρόλογος 13 Πρόλογος Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως ως το καταλληλότερο και ικανότερο μέσο και εργαλείο για την επίλυση χωρικών προβλημάτων. Τα πεδία εφαρμογών τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑ Υποβολή Παραδοτέου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

6. Στερεοσκοπική Απόδοση

6. Στερεοσκοπική Απόδοση 6. Στερεοσκοπική Απόδοση Για τη στερεοσκοπική απόδοση και τη δηµιουργία ορθοφωτογραφίας θα εργαστείτε στο συνολικό µπλοκ. Η στερεοσκοπική απόδοση στον φωτογραµµετρικό σταθµό PHOTOMOD γίνεται στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων 1 2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και οι εικόνες του φακέλου «Multispec_tutorial_files\ Images and Files Σκοπός: Η προσαρμογή της χωρικής ανάλυσης διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Leaflet Web Maps with qgis2leaf

Leaflet Web Maps with qgis2leaf Leaflet Web Maps with qgis2leaf QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά μαθημάτων iguess. inotes v10.1

Σειρά μαθημάτων iguess. inotes v10.1 Σειρά μαθημάτων iguess inotes v10.1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Nearest Neighbor Analysis

Nearest Neighbor Analysis Nearest Neighbor Analysis QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Performing Spatial Queries

Performing Spatial Queries Performing Spatial Queries QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Using Custom Python Expression Functions

Using Custom Python Expression Functions Using Custom Python Expression Functions QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς. Η χρήση του λογισμικού. Εισηγητής: Αρώνης Χαράλαμπος - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ seminars@gisnet.

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς. Η χρήση του λογισμικού. Εισηγητής: Αρώνης Χαράλαμπος - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ seminars@gisnet. Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς Η χρήση του λογισμικού Εισηγητής: Αρώνης Χαράλαμπος - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ seminars@gisnet.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1* Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Χρίστος Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΓΠΣ Εντοπισµού (location) Ιδιότητας (condition) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routing) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modelling)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Το Gimp είναι η πιο γνωστή εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας που διατίθεται εντελώς δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. http://www.gimp.org Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο υπέρυθρο (CIR)

2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο υπέρυθρο (CIR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Φασματικές υπογραφές 2.1. Επανάληψη από τα προηγούμενα 2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών Γ. Λεβεντάκης 1, G. Laneve 2, Λ. Γεωργακλής 1 και Δ. Διαγουρτάς 3 1 Kέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο 4.1. Ευρωπαϊκή Κάλυψη γης με βάση το Corine - Συστήματα Συντεταγμένων Γεωαναφορά 4.1.1. Ευρωπαϊκή Κάλυψη γης με βάση το Corine: Για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Θα πρέπει να έχουμε το πορτάκι σε ηλεκτρονική μορφή. Γι αυτόν το λόγο, σκανάρουμε το πορτάκι απο κάποιο έντυπο ή το φωτογραφίζουμε με ψηφιακή μηχανή ή μπορούμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Digitizing Map Data. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by

Digitizing Map Data. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by Digitizing Map Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ PROJECT. (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ OPEN AN EXISTING PROJECT ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝ) ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ενότητα Πως μπορούμε να κάνουμε τους δικούς μας χάρτες χρησιμοποιώντας το ArcGIS Online

Εισαγωγική Ενότητα Πως μπορούμε να κάνουμε τους δικούς μας χάρτες χρησιμοποιώντας το ArcGIS Online Εισαγωγική Ενότητα Πως μπορούμε να κάνουμε τους δικούς μας χάρτες χρησιμοποιώντας το ArcGIS Online Table of Contents 1 Ξεκινώντας... 2 2 Δημιουργία χαρτών I (χρσιμοποιώντας διαθέσιμους χάρτες / υπήρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Γεωγραφικό Πληροφορικό Σύστηµα (Γ.Π.Σ.); Ένα Γ.Π.Σ. είναι µια οργανωµένη συλλογή εξοπλισµού, λογισµικού, γεωγραφικών δεδοµένων και

Τι είναι Γεωγραφικό Πληροφορικό Σύστηµα (Γ.Π.Σ.); Ένα Γ.Π.Σ. είναι µια οργανωµένη συλλογή εξοπλισµού, λογισµικού, γεωγραφικών δεδοµένων και Τι είναι Γεωγραφικό Πληροφορικό Σύστηµα (Γ.Π.Σ.); Ένα Γ.Π.Σ. είναι µια οργανωµένη συλλογή εξοπλισµού, λογισµικού, γεωγραφικών δεδοµένων και προσωπικού, σχεδιασµένη έτσι ώστε να συγκεντρώνει, αποθηκεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πως ανοίγουμε αρχείο βίντεο ή εικόνα για επεξεργασία 1 Εφαρμογή εφφέ σε βίντεο ή σε εικόνα 2 Πως κόβεται ένα κομμάτι του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα