ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΗΕΛΛΑ ΑΑΦΗΝΕΙΠΙΣΩΤΗΝΚΡΙΣΗ

2 Η υπερπροσπάθεια των 2 τελευταίων χρόνων στο Υπουργείο Οικονοµικών απέδωσε ίδυµα πλεονάσµατα αντί για δίδυµα ελλείµµατα Πρωτοφανή δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα µε διεθνή αναγνώριση Οικονοµικοί δείκτες διαρκώς βελτιούµενοι Αξιοποίηση δηµόσιας περιουσίας που τονώνει τις επενδύσεις και την απασχόληση Τραπεζική ανασυγκρότηση και επιστροφή καταθέσεων ιαρθρωτικές αλλαγές στη φορολογική και στην τελωνειακή διοίκηση και βελτίωση ελεγκτικού έργου

3 Τα δίδυµα πλεονάσµατα: Πρωτογενές ηµοσιονοµικό Πλεόνασµα Το 2013 ηελλάδαπέτυχεπρωτογενέςπλεόνασµα 0,8% τουαεπ, ένα χρόνο νωρίτερα από τις προβλέψεις του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής

4 Τα δίδυµα πλεονάσµατα: Θετικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για πρώτη φοράαπότο 1948 είναι θετικόστο 0,7% του ΑΕΠ Σηµαντικό ρόλο σεαυτήτην εξέλιξη παίζει η σταδιακή ανάκτηση της ανταγωνιστικότ ητας της ελληνικής οικονοµίας Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

5 Η δηµοσιονοµική προσαρµογή είναι ακόµη µεγαλύτερη όταν συνυπολογίζεται η ύφεση της οικονοµίας Η βελτίωση του κυκλικά διορθωµένου πρωτογενούς πλεονάσµατος κατά 19,4 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ την περίοδο είναι µακράν η καλύτερη επίδοση ανάµεσα στις ανεπτυγµένες οικονοµίες. Το 2013 καταγράφεται η µεγαλύτερη διαφορά από τις χώρες της Ευρωζώνης Πηγή: ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, FISCAL MONITOR, Απρίλιος 2014

6 Ταµέτραδηµοσιονοµικήςπροσαρµογήςαπότο 2010 έωςτο 2014 αναλογούνπερίπουσε 30% τουαεπ το 2013 και 2014 όµωςηέµφασηδίνεταιστοκοµµάτιτωνδαπανών Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του κράτους, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7 Η Ελλάδα αποκατέστησε την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές οµολόγων και καθιστά βιώσιµο το χρέος της Το Ελληνικό ηµόσιο στις 11 Απριλίου 2014, για πρώτη φορά ύστερα από τον Μάρτιο του 2010, άντλησε 3 δισ. µέσω της κοινοπρακτικής διάθεσης ενός νέου 5-ετούς οµολόγου µε ηµεροµηνία λήξης τη 17 η Απριλίου 2019 και επιτόκιο 4,75%. Τα ανωτέρω κεφάλαια αντλήθηκαν µε απόδοση ύψους 4,95%. Source: European Commission Πηγή: Bloomberg

8 Το χρηµατιστήριο ανέκαµψε θεαµατικά αποτυπώνοντας τις θετικές προσδοκίες για την Ελληνική Οικονοµία Στις αρχές Ιούνιου του 2014 ο Γενικός είκτης του ΧΑ κυµαίνεται γύρω στις 1300 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 170% περίπου από τις 5 Ιουνίου 2012 που κατέγραψε χαµηλό των τελευταίων περίπου 15 ετών Πηγή: ΧρηµατιστήριοΑθηνώνΑ.Ε.

9 Το 2014 η Ελλάδα θα ξαναµπεί σε αναπτυξιακή τροχιά µετά από 6 χρόνια ύφεσης ΑΕΠ (%) Πηγή: Ameco

10 Το οικονοµικό κλίµα ξεκίνησε να βελτιώνεται θεαµατικάήδηαπότατέλητου 2012 Τον Μάιο του 2014 ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος καταγράφει την υψηλότερη τιµήτουαπότοναύγουστοτου ,7 99,2 Πηγή: Eurostat

11 Η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει όλη τη χαµένη ανταγωνιστικότητά της από την είσοδο στην Ευρωζώνη ΗΕλλάδαέχει ήδη αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητά τηςσεόρους µοναδιαίου κόστους εργασίας Ηέµφασηαπόεδώ καιπέραθαδοθεί σε µεταρρυθµίσεις που µειώνουν το διοικητικό και φορολογικό βάρος των επιχειρήσεων Πηγή: European Economic Forecast, Spring 2013

12 Οτραπεζικόςτοµέαςέχειανασυγκροτηθεί & ανακεφαλαιοποιηθεί Στο δεύτερο γύρο ανακεφαλαιοποίησης οι 4 συστηµικές τράπεζες άντλησαν 8,3 δισ. από τις κεφαλαιαγορές Επίσης, η εµπιστοσύνη των καταθετών στο τραπεζικό σύστηµα αποκαθίσταται. Εµφανής αυξητική τάση στις καταθέσεις από το ναδίρ του Ιουνίου 2012 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Υπογράφτηκαν µε την ΕΤΕπ νέες χρηµατοδοτικές συµβάσεις συνολικού ύψους 2,5 δισ. (2014 Α' τριµ: 321 εκ., 2013: 1,47 δισ., 2012: 705 εκ.), για τη χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ζωτικής σηµασίας υποδοµών. Σχεδιάστηκε για την Ελλάδα το πρώτο πρόγραµµα της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της χρηµατοδότησης του εξωτερικού εµπορίου. Εφαρµόστηκε πιλοτικά µε επιτυχία το πρόγραµµα «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους», νέο προι ο6ν της ΕΤΕπ που παρέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

13 Το πρόγραµµα αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του ηµοσίου εντατικοποιήθηκε Περιουσιακά Στοιχεία Χαρτοφυλάκιο Μάιος 2014 Αριθµός Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο 10 Υποδοµές 22 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 1000 Για την επιτάχυνση του προγράµµατος µέσα σε 2,5 χρόνια έχουν αρθεί περίπου 90 ρυθµιστικά και διοικητικά εµπόδια Εξέλιξη ιαγωνισµών Επιτάχυνση προγράµµατος Απρίλιος 2013 Μάιος 2014 Ολοκληρωµένοι 4 16 Σε εξέλιξη 9 14 Επικείµενοι αποκρατικοποιήσεις ολοκληρώθηκαν ή βαίνουν προς συµβασιοποίηση Έχουν ολοκληρωθεί 16 διαγωνισµοί αξίας 5 δισ. Ήδη εισπράχθηκαν 2,9 δισ. Περισσότερα από ακίνητα έχουν αξιολογηθεί και περισσότερα από ακίνητα έχουν προεπιλεγεί για αξιοποίηση Τέθηκε σε εφαρµογή σε συνεργασία µε την ΕΤΑ η διαδικτυακή πλατφόρµα δηµοπράτησης δηµόσιων ακινήτων e-auction

14 Η φορολογική διοίκηση εξορθολόγισε τη δοµή και λειτουργία της Οι.Ο.Υ. µειώθηκαν σε 118 από 240 Εκσυγχρονίστηκε η εσωτερική τους διάρθρωση µε µείωση των τµηµάτων και εξορθολογισµό των αρµοδιοτήτων 61.Ο.Υ. µε 5 τµήµατα µεταξύ των οποίων και των τµηµάτων έλεγχου και δικαστικού που είναι εστιασµένα σε ελέγχους καταπολέµησης φοροδιαφυγής 57.Ο.Υ. µε 3 τµήµατα ηµιουργήθηκαν 110 Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος (συστέγαση στα ΚΕΠ/ ήµους) στις πόλεις όπου έκλεισαν.ο.υ. τα οποία προσφέρουν ένα πλήρες πακέτο φορολογικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις Μείωση λειτουργικού κόστους υπηρεσιών Υπουργείου Οικονοµικών ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ) / ΕΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , ,97 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ , ,59 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ , ,60 Ακολουθεί η δοµική µεταρρύθµιση ολόκληρου του Υπουργείου Οικονοµικών Ο νέος σύγχρονος οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών που κατατέθηκε για έγκριση στο Συµβούλιο της Επικρατείας : Κωδικοποιεί όλη την πολυδιάσπαρτη οργανωτική νοµοθεσία η οποία χρονολογείται από το 1988 ηµιουργεί νέες και καλύτερα στελεχωµένες οργανικές µονάδες, αξιοποιώντας στο µέγιστο τους διαθέσιµους ανθρώπινους πόρους. Μειώνει τις θέσεις ευθύνης κατά 50% Έχει ετήσιο δηµοσιονοµικό όφελος 5,4 εκ, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εξοικονοµήσεις στα λειτουργικά έξοδα από την αναδιοργάνωση των.ο.υ. και των Τελωνείων

15 ΕΤΗ Η φορολογική διοίκηση εκσυγχρονίστηκε και έγινε πιο φιλική στο φορολογούµενο Νέες υπηρεσίες TAXISnet ενεργοποιήθηκαν το 1ο τρίµηνο 43 δοκιµάζονται πιλοτικά 7 νέες αναπτύσσονται Σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας: Ταυτότητα οφειλής Ταυτότητα ρυθµισµένης οφειλής Νέo TAXIS Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση όλων των ΟΥ ώστε εντός του 2014 να µπορεί να εξυπηρετείται ο φορολογούµενος σε οποιαδήποτε ΟΥ Το νέο TAXIS κόστισε 700 χιλ., εξοικονοµώντας 1,5 εκατ. κόστους του παλιό TAXIS Για 1 η φοράλήφθηκανδραστικάµέτραγιατη µείωση του αριθµού των πολιτών που προσέρχεται στις ΟΥ, µέσω ενεργοποίησης υπηρεσιώνστο TAXISnet: Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων: από 13 εκατ. δηλώσεις το 2011 σε 21 εκατ. το 2013 υνατότητα διενέργειας όλων των πληρωµών στις τράπεζες - ΕΛΤΑ, αντί στις ΟΥ: από 2,7 εκατ. πληρωµές στις ΟΥ το 1 ο τριµ. του 2012 σε 1,5 εκατ. το 1 ο τριµ. του 2014 Ψηφιοποίηση των ~4.000 παραβόλων όλων των Υπουργείων: Πώληση e-παραβόλων το 1 τριµ υνατότητα λήψης και εκτύπωσης της φορολογικής ενηµερότητας Ηλεκτρονική υποβολή των µισθωτηρίων ακινήτων

16 Η φορολογική νοµοθεσία απλοποιήθηκε και βελτιώθηκε αποκαθιστώντας αδικίες Συντάχθηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος ο οποίος είναι απλούστερος, κατανοητός, θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού περιουσιουλογίου και εντάσσει διατάξεις για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής Συντάχθηκε ο Κώδικας Φορολογικών ιαδικασιών ο οποίος κωδικοποίησε εκατοντάδες διάσπαρτες διατάξεις και ενοποίησε τις φορολογικές διαδικασίες σε ενιαία διαδικασία Αντικαταστάθηκε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και από τον απλούστερο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Νέο θεσµικό πλαίσιο για τη φορολογία ακίνητης περιουσίας Θεσµοθέτηση ακατάσχετου µέχρι του ποσού των.1.500, επέκταση του ακατάσχετου σε όλα τα φυσικά πρόσωπα Καθιέρωση της έντοκης επιστροφής των υποχρεώσεων του Ελληνικού ηµοσίου προς τους πολίτες Η χορηγηθείσα δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις, να µην προκαταβάλουν το ΦΠΑ, που δεν έχουν εισπράξει ακόµη Μείωση του φόρου µεταβίβασης ακίνητης περιουσίας Υιοθέτηση έµµεσων τεχνικών ελέγχου, της έκδοσης προσωρινών φύλλων ελέγχου, για την καταπολέµηση της φοροαποφυγής Σύγχρονες διατάξεις για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, τις ελεγχόµενες εταιρείες και τις τριγωνικές συναλλαγές Φορολόγησηεισοδηµάτωνπουµέχρισήµεραδιέφευγαντηςφορολόγησης (παροχέςσεείδος, υπεραξίες), Φορολόγηση οντοτήτων που µέχρι σήµερα διέφευγαν Μετάθεση της «απόδειξης» από τη ιοίκηση στον φορολογούµενο για τις περιπτώσεις αδικαιολόγητων περιουσιακών προσαυξήσεων Φορολογική αντιµετώπιση όλων των νοµικών προσώπων µε ενιαίο τρόπο µε αναγνώριση ασφαλιστικών εισφορών και των εταίρων στις προσωπικές επιχειρήσεις Αποσύνδεση της υποβολής φορολογικών δηλώσεων από την υποχρέωση καταβολής ιεύρυνση της εφαρµογής της βεβαίωσης οφειλής προς εξυπηρέτηση των µη φορολογικά ενήµερων φορολογουµένων Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντοµες προθεσµίες και χωρίς το κόστος που συνεπάγεται η δικαστική προσφυγή ηµιουργία εξειδικευµένων ελεγκτικών κέντρων για τον συστηµατικό έλεγχο της συνήθους φοροδιαφυγής και των µεγάλων φορολογικών υποκειµένων. Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέµησης της ιαφθοράς στη Φορολογική και Τελωνειακή ιοίκηση και σύνταξη Κώδικα Ηθικής & εοντολογίας

17 Η τελωνειακή διοίκηση εκσυγχρονίστηκε και έγινε πιο αποτελεσµατική Καθοριστική συµβολή στην προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, µέσω της Εθνικής Στρατηγικής για το εξαγωγικό εµπόριο (Trade Facilitation), µε στόχους: 30% µείωση του χρόνου εξαγωγής 20% µείωση του κόστους εξαγωγής ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων εξαγωγής αδειοδότηση 50 εξαγωγικών επιχειρήσεων για απλοποιηµένες διαδικασίες πιστοποίηση 50 εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων Τέθηκαν οι βάσεις για την ολοκληρωµένη ψηφιακή πλατφόρµα εξαγωγών από ένα σηµείο - Single Window

18 Το έργο των ελεγκτικών υπηρεσιών αυξήθηκε και τα εργαλεία αναβαθµίστηκαν ΠέραντωνελέγχωνπουδιενεργείτοΣ ΟΕ, οι ΟΥκαιταΤελωνεία Κέντρο Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου Έλεγχος εµβασµάτων εξωτερικού: Ολοκληρώθηκαν 170 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 80 εκατ. Έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 150 υποθέσεις που προβλέπεται να βεβαιώσουν 30 εκατ. Έλεγχος Off-shore εταιρειών: Ολοκληρώθηκαν 101 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 20 εκατ. και εκκρεµούν για βεβαίωση 10 εκατ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 30 έλεγχοι που προβλέπεται να βεβαιώσουν 10 εκατ. Έλεγχος υποθέσεων µεγάλου πλούτου (ΜΠΥΕ): Ολοκληρώθηκαν 152 υποθέσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 59,4 εκατ. Έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 46 υποθέσειςπουπροβλέπεταιναβεβαιώσουν 17,3 εκατ. Έλεγχοι µετά από Εισαγγελική παραγγελία: 25 υποθέσεις λίστας Lagarde, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο του ανοίγµατος τραπεζικών λογαριασµών και της επεξεργασίας στοιχείων, ενώ 4 υποθέσεις είναι στο τελικό στάδιο ελέγχου. Έµµεσες τεχνικές ελέγχου: ολοκληρώθηκαν 5 υποθέσεις και βρίσκονται στο τελικό στάδιο 10 υποθέσεις. Σύστηµα Εισροών - Εκροών Το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία προώθησε την εγκατάσταση των συστηµάτων εισροών-εκροών σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μετά τα πρατήρια υγρών καυσίµων εντάσσονται σε 2 στάδια και οι δεξαµενές σε φορολογικές και τελωνειακές αποθήκες ΜητρώοτραπεζικώνΛογαριασµών: δηµιουργία ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε τράπεζες, µε σκοπό τον άµεσο έλεγχο τραπεζικών λογαριασµών Εσωτερικός Έλεγχος Κατά το έτος 2013 συστάθηκε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που δίνει έµφαση στον προληπτικό έλεγχο διαδικασιών. Επιπλέον η Αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων µεταφέρθηκε στη ΓΓ Ε µε στόχο την αύξηση ελέγχων πόθεν έσχες. Το 2013 ολοκληρώθηκαν 54 έλεγχοισευπαλλήλουςµεθέσηευθύνηςκαι 72 έλεγχοι σε ελεγκτές. Ιούνιος Ιούνιος 2014: Τέθηκαν σε αργία ή αναστολή καθηκόντων 198 υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών

19 Το Υπουργείο Οικονοµικών δεν εισπράττει µόνο αλλά πληρώνει Επιστροφές ΦΠΑ Επεστράφησαν 1,6 δισ. Κυρίως σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και µειώθηκε το σχετικό συσσωρευµένο δηµόσιοχρέοςφπααπό 1,5 διςσε 0,65 δισ, µεσηµαντικήβελτίωσητουαριθµούτωνδιεκπεραιωµένων σχετικώνυποθέσεωνσε το 2013 σεσχέσηµε το Ταυτόχρονα καταπολεµήθηκε το οικονοµικό έγκληµα, αφού οι επιστροφές ΦΠΑ διενεργούνται πλέον από αυτόµατοσύστηµαανάλυσηςκινδύνου, χωρίςανθρώπινηπαρέµβαση. Ενώ παράλληλα, µειώθηκε και ο συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση. Επιστροφές Φόρων ΤατακτικάέσοδατουΚράτους (εξαιρώνταςταέσοδαπ Ε) το 2013 ήταν εκ. εναντιστόχου εκ. Η υπέρβαση κατά 521 εκ. επέτρεψε παραπάνω επιστροφές φόρων 204 εκ. σε δηλαδή εκ. έναντι στόχου εκ.. Η αύξηση των επιστροφών φόρων που το πρώτο τετράµηνο του 2014 διαµορφώθηκαν στα 906 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε πολύ υψηλότερα επίπεδα τόσο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (που ήταν 325 εκατ. ευρώ) όσο και έναντι του στόχου (που ήταν 475 εκατ. ευρώ). Ληξιπρόθεσµες Οφειλές Σηµαντικήµείωσητουύψουςτωνληξιπρόθεσµωνυποχρεώσεωντουδηµοσίου (κατά 50% εντόςτου 2013 ήκατά 4,7 διςευρώ). Κοινωνικό Μέρισµα Ο συνολικός αριθµός των νοικοκυριών που έλαβε µέχρι σήµερα το «κοινωνικό µέρισµα» διαµορφώνεται σε , µετοσυνολικόποσόναανέρχεταιστα ευρώκαιτοµέσοποσόανάνοικοκυριό στα 645 ευρώ ενώ διευρύνθηκε το βασικό όριο εισοδήµατος διευρύνεται από ευρώ σε ευρώ

20 ιαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών / Άνοιγµα κλειστών επαγγελµάτων Κατάργηση εµποδίων στην άσκηση µιας σειράς επαγγελµάτων και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που έως σήµερα θεωρούνταν «κλειστά» Σε συνεργασία µε τα εποπτεύοντα Υπουργεία, απλοποίηση τις διαδικασιών για την έναρξη άσκησης επαγγέλµατος σε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας (τεχνικά επαγγέλµατα, επαγγέλµατα υγείας, µεταφορές, τουρισµός κλπ) Καθιέρωση αξιόπιστων και αδιάβλητων διαδικασιών πιστοποίησης µέσω της διαπίστευσης ώστε η πρόσβαση και άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας να µην εξαρτάται από συντεχνιακά και άλλα συµφέροντα, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και των επαγγελµατικών προσόντων Η επαγγελµατική πιστοποίηση που αποκτάται στην Ελλάδα, γίνεται αποδεκτή και στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης ηµιουργία δεικτών παρακολούθησης της πορείας απελευθέρωσης των επαγγελµάτων και των αποτελεσµάτωνστηνανάπτυξητηςοικονοµίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη, διαδικασία αξιολόγησης των προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό τους και την εναρµόνισή τους µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

21 Ελληνική Προεδρία και συνεργασία µε Ευρωπαϊκή Ένωση Ο Υπουργός προήδρευσε σε 5 Συµβούλια Υπουργών Οικονοµικών της ΕΕ Η Ελληνική Προεδρία του Συµβούλιου των Υπουργών Οικονοµικών ΕΕ (ECOFIN) της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014, µε την επιφύλαξη επιπρόσθετων αποφάσεων του επερχόµενου Ecofin, πέτυχε συµφωνία σε 16 νοµοθετικές προτάσεις, µεταξύ άλλων, για τον Ενιαίο Μηχανισµό Εξυγίανσης, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης και ένα από τα µεγαλύτερα βήµατα προς περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση από την καθιέρωση του Ευρώ. Η συνεργασία του Υπουργείου µε τις Ευρωπαϊκές αρχές βελτιώθηκε Επιτυχής ολοκλήρωση διαπραγµατεύσεων µε κλιµάκια Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιµες υποθέσεις για την ελληνική οικονοµία Έγκαιρη ενσωµάτωση κοινοτικών οδηγιών σε ποσοστό άνω του 80% Βελτίωση του ποσοστού συµµόρφωσης µε την ενωσιακή νοµοθεσία κατά 40% καθώς σε σύνολο 17 ανοιχτών παραβάσεων (προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογηµένες γνώµες), οι 7 οδηγούνται προς αρχειοθέτηση ή έχουν ήδη αρχειοθετηθεί από την Ε.Ε. Έγκαιρη και έγκυρη ανταπόκριση στις καταγγελίες για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠΟΙΚ µέσω του ευρωπαϊκού συστήµατος EU Pilot Σύσταση και στελέχωση Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, µε σκοπό την ορθή και σύµφωνη µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων και στόχο την ενίσχυση δυναµικώνκαιυγιώντοµέωντηςελληνικήςοικονοµίας.

22 Το έργο στο Γραφείο του Υπουργού Οικονοµικών Νοµοθετικό - ιοικητικό έργο & Κοινοβουλευτικός έλεγχος 43 νόµοι αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο 177 νόµοι αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων και συναρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο 124 προεδρικά διατάγµατα υπογράφηκαν από τον Υπουργό Οικονοµικών 6449υπουργικέςαποφάσειςυπογράφηκαναπότονΥπουργόΟικονοµικών (ΜΟ: 9 αποφάσεις/ηµέρα) 9616υπηρεσιακοίφάκελοιδιεκπεραιώθηκαναπότογραφείοΥπουργούΟικονοµικών (ΜΟ: 13 φάκελοι/ηµέρα) 120 γνωµοδοτήσεις του ΝΣΚ έγιναν αποδεκτές από τον Υπουργό Οικονοµικών 1750 µέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου απαντήθηκαν γραπτά Εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διαπραγµατεύσεις µε τους εταίρους µας 76 συσκέψεις διάρκειας 252 ωρών συνολικά µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και των κλιµακίων της Τρόικα 46 ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος για τις ανάγκες εκπροσώπησης της Κυβέρνησης στο ECOFIN χλµπτήσεων (5φορέςογύροςτηςγης) 123 συναντήσεις µε αλλοδαπούς αξιωµατούχους στο Υπουργείο Οικονοµικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΗΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ * Η υπερπροσπάθεια των 2 τελευταίων χρόνων στο Υπουργείο Οικονομικών απέδωσε Δίδυμα πλεονάσματα αντί για δίδυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation in Cyprus

Research and Innovation in Cyprus Research and Innovation in Cyprus InnoFun, Hilton, 5 th June 2014 Dr Panayiotis Philimis, President CARIE Cyprus Innovation Strategy 2004: Development of Innovation Strategy for Cyprus 2005: The Minister

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2012, τόσο υπό το βάρος της ασυνήθιστα

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα!

Η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα! Η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα! Ludovic Subran, Chief Economist Ana Boata, Europe Economist International Trade Observatory Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2014 Agenda 1 Οικονομική αδράνεια για την Ευρώπη (και τον

Διαβάστε περισσότερα

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Costa Navarino, 11-12 Μαρτίου 2013 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Τρεις άξονες πολιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: Διεύρυνση εξαγωγικής βάσης Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Euro Area & Greece: Can we escape the crisis?

Euro Area & Greece: Can we escape the crisis? Euro Area & Greece: Can we escape crisis? American College Thessaloniki, 28/9/2011 Ομιλία στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα»

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λυκούργος Λιαρόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 19 Οκτωβρίου, 2010

Λυκούργος Λιαρόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 19 Οκτωβρίου, 2010 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Εστιάζοντας στα Οικονομικά της Υγείας στην Κρίση Λυκούργος Λιαρόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 19 Οκτωβρίου, 2010 Σύνοψη Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Introduction Experience: Ireland s 7th Presidency & 40 th Anniversary. Presidency Website, www.eu2013.ie Εισαγωγή Εμπειρία:

Διαβάστε περισσότερα

2009 2012f 2009 2012f Private consumption 72.3% 74.5% 57.5% 57.5% Public consumption 20.6% 16.9% 22.3% 21.5%

2009 2012f 2009 2012f Private consumption 72.3% 74.5% 57.5% 57.5% Public consumption 20.6% 16.9% 22.3% 21.5% Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΟΒΕ και το γερμανικό ινστιτούτο Konrad-Adenauer για την πρόσκληση που μου

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: Το Ενωσιακό Δίκαιο ισχύει ΚΑΙ για την χώρα μας!

Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: Το Ενωσιακό Δίκαιο ισχύει ΚΑΙ για την χώρα μας! Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: Το Ενωσιακό Δίκαιο ισχύει ΚΑΙ για την χώρα μας! (στα πλαίσια του μαθήματος Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση με την Καθηγήτρια Ελένη Κατσούλη-Κάτου) 1 Ζωή Γεωργαντά Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια ISSN:2241 4878 Tεύχος 86 31 Ιουλίου 214 Συγγραφείς: Θεόδωρος Σταματίου Οικονομολόγος tstamatiou@eurobank.gr Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 March 2013

Μάρτιος 2013 March 2013 Μάρτιος 2013 March 2013 Αποποίηση Ευθύνης Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα.

Διαβάστε περισσότερα

ιευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

ιευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης 1 ιευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης 2 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Τρεις άξονες πολιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: γ Απλοποίηση ητων εξαγωγικών γ διαδικασιών (Trade Facilitation) Διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014 Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη 2009 2013 2014 ΑΕΠ -3.1-3.9 0.6

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Policy Paper No 23_March 2014 What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Isabella Rota Baldini Editorial Coordinator,

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 7 Ιουλίου 2015 ECONOMIST CONFERENCE: 11 TH CYPRUS SUMMIT, EUROPE: ON THE MEND? CYPRUS: THE METAMORPHOSIS. Κυρία/ε,

Λευκωσία, 7 Ιουλίου 2015 ECONOMIST CONFERENCE: 11 TH CYPRUS SUMMIT, EUROPE: ON THE MEND? CYPRUS: THE METAMORPHOSIS. Κυρία/ε, Λευκωσία, 7 Ιουλίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ECONOMIST CONFERENCE: 11 TH CYPRUS SUMMIT, EUROPE: ON THE MEND? CYPRUS: THE METAMORPHOSIS Κυρία/ε, Το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του ECONOMIST αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Ενίσχυσης των Ελληνικών Logistics

Δράσεις Ενίσχυσης των Ελληνικών Logistics Δράσεις Ενίσχυσης των Ελληνικών Logistics Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης Senior Advisor 31/10/2013 Περιβάλλον Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι της τάξης του 10% του ελληνικού ΑΕΠ Ενδεικτικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα