ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ B ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ B ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ B ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Κατά τη μετωπική σύγκρουση ενός φορτηγού με ένα αυτοκίνητο, το φορτηγό ασκεί στο αυτοκίνητο δύναμη μεγαλύτερου μέτρου από αυτή που ασκεί το αυτοκίνητο στο φορτηγό. Λ β. Αν κόψουμε μια κιμωλία σε δύο ίσα κομμάτια, η πυκνότητα κάθε κομματιού θα είναι μικρότερη από αυτή της ολόκληρης κιμωλίας. Λ γ. Αν φέρουμε σε θερμική επαφή ένα ζεστό σώμα με ένα κρύο, θερμότητα ρέει από το ζεστό σώμα στο κρύο. Σ δ. Η άνωση που ασκείται σε ένα σώμα εξολοκλήρου βυθισμένο σε ένα υγρό δεν εξαρτάται από το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Σ ε. Όταν ένα σώμα πέφτει από κάποιο ύψος προς το έδαφος της Γης μέσα στην ατμόσφαιρα, η μηχανική του ενέργεια παραμένει σταθερή. Λ ΘΕΜΑ 2 ο Ν Σώμα μάζας 5 Kg κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε οριζόντιο Τ επίπεδο με την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης που ασκείται από το χέρι μας μέτρου F=20N όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. α. Να μεταφέρετε το διπλανό σχήμα στην κόλλα σας και να Β σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. β. Ποιες από αυτές τις δυνάμεις είναι δυνάμεις επαφής και ποιες είναι δυνάμεις από απόσταση. Τ, Ν, F είναι δυνάμεις επαφής, Β δύναμη από απόσταση γ. Να υπολογίσετε το βάρος του σώματος αν g=10m/s 2 Β=mg=50 N δ. Ασκείται δύναμη τριβής στο σώμα; Αν ναι γιατί, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της; T=20 N F ΘΕΜΑ 3 ο Ένας διαστημικός ταξιδιώτης με βάρος στην επιφάνεια της Γης, W=750N αναχωρεί από τη Γη. Υπολογίστε: α. Τη μάζα του αστροναύτη (gγης =10m/s 2 ) m=w/g=75kg β. Το βάρος του σε απόσταση h από την επιφάνεια της Γης όπου η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι gh=8m/s 2 wh=75.8=600 N γ. Το βάρος και τη μάζα του στη διαστημική γειτονιά στην οποία δε δέχεται επιδράσεις από ουράνια σώματα (άστρα, πλανήτες κλπ). m=75 kg και w=0n δ. Κατά την επιστροφή του προς τη γη, ο διαστημικός ταξιδιώτης κάνει μια στάση στη σελήνη. Πόση είναι η μάζα του στη σελήνη ; m=75 kg 1

2 ΘΕΜΑ 4 ο Ένα λεωφορείο κινείται κατά µήκος ενός ευθύγραµµου τµήµατος του δρόµου. Ο Νίκος, ο οδηγός του λεωφορείου, έχει στερεώσει ένα ποτήρι µε νερό επάνω στο ταµπλό του αυτοκινήτου. Ξαφνικά φρενάρει. Τι είναι πιο πιθανό να συµβεί στο νερό που είναι µέσα στο ποτήρι; Α. Το νερό θα παραµείνει οριζόντιο. Β. Το νερό θα χυθεί από την πλευρά Α. Γ. Το νερό θα χυθεί από την πλευρά Β.. Το νερό θα χυθεί, αλλά δεν µπορούµε να πούµε αν θα χυθεί από την πλευρά Α ή από την πλευρά Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Λόγω αδράνειας το νερό έχει την τάση να διατηρήσει την κινητική του κατάσταση, δηλαδή την ταχύτητά του. ΘΕΜΑ 5 ο Διαθέτουμε ένα δυναμόμετρο και ένα δοχείο με νερό. Μετράμε με το δυναμόμετρο το Βάρος ενός σώματος ακανόνιστου σχήματος στον αέρα, το οποίο είναι 5Ν.Ο όγκος του σώματος είναι V=100cm 3.Να υπολογίσετε Α. την Άνωση που δέχεται το σώμα μέσα στο νερό Α=Βεκτ υγρού= 0,1kg 10 m s2 = 1Ν Β. την πυκνότητα του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένο το σώμα, ρ = m = V 500g 100cm g 3=5,όπου m = w = 5N cm 3 g 10 m = 0, 5kg = 500g s 2 Γ. την ένδειξη του δυναμόμετρου όταν το σώμα είναι ολόκληρο βυθισμένο μέσα στο νερό. Το δυναμόμετρο θα δείχνει την ένδειξη : 5-1=4Ν Δίνονται: Πυκνότητα του νερού ρν=1000 Kg/m 3 ή ρν= 1gr/cm 3 Επιτάχυνση της βαρύτητας g= 10 m/s 2 ΘΕΜΑ 6 ο α. Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της στήλης Α με τα χαρακτηριστικά της στήλης Β Στήλη Α Στήλη Β Α. αδράνεια 1. θεμελιώδες μέγεθος Β. πυκνότητα 2.παράγωγο μέγεθος Γ. μήκος 3. θεμελιώδης μονάδα Δ. Νιούτον 4.παράγωγη μονάδα Ε. δευτερόλεπτο 5. ιδιότητα 2

3 h = 5m β. Δύο μαθητές ανεβαίνουν ξεχωριστά ο καθένας σε μηλιά σε ύψος h=5m για να πάρουν ένα μήλο. Ο πρώτος (A) σε χρονικό διάστημα Δt1=10 sec και ο δεύτερος (B) σε Δt2=15 sec. Οι μαθητές έχουν ο καθένας μάζα m=40 Kg. Nα υπολογίσετε: β1)το έργο που δαπάνησε ο κάθε μαθητής για να ανέβει στο δένδρο,w 1 = mgh = = 2000J και W 2 = 2000J β2)την ισχύ του κάθε μαθητή.p 1 = 2000J Δίνεται g=10m/sec 2 = 200W 10sec και P 2 = 2000J = 133, 3W 15sec ΘΕΜΑ 7 ο Να χαρακτηρίσετε ως επιστημονικά Σωστές ή Λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις : 1. Όταν συγκρούονται 2 αυτοκίνητα, τη στιγμή της σύγκρουσης, στο ένα από αυτά δρά η δύναμη που λέγεται δράση και στο άλλο η δύναμη που λέγεται αντίδραση Σ 2. Οι δυνάμεις δράση αντίδραση δεν ενεργούν ταυτόχρονα στα δύο αυτοκίνητα Λ 3. Η δύναμη που ασκεί το φορτηγό στο ΙΧ είναι μεγαλύτερου μέτρου από τη δύναμη που ασκεί το ΙΧ στο φορτηγό Λ 4. Η δράση και η αντίδραση ενεργούν στο ίδιο σώμα και στην ίδια διεύθυνση Λ 5. Η δράση και η αντίδραση δίνουν συνισταμένη ίση με μηδέν Λ ΘΕΜΑ 8 ο Α. Θεωρείστε τον πλανήτη Κρόνο σαν ένα ομογενές σώμα. Πώς θα διαπιστώσουμε αν θα επέπλεε ή θα βυθιζόταν ο Κρόνος αν μπορούσαμε να τον τοποθετήσουμε σε μια γιγαντιαία μπανιέρα γεμάτη με νερό ; Είναι γνωστή η μάζα και ο 3

4 όγκος του Κρόνου. Η πυκνότητα του νερού είναι ρν=1000 Kg/m 3 Θα υπολογίζαμε τη μέση πυκνότητα του Κρόνου και θα τη συγκρίναμε με την πυκνότητα του νερού. Αν είναι μικρότερη τότε θα επέπλεε (ο Κρόνος) Β. Στο διπλανό υδραυλικό πιεστήριο, τα δύο έμβολα έχουν εμβαδά Α1= 10 cm 2 και Α2=40 cm 2 αντίστοιχα. Αν η Δύναμη F1 που ασκείται στο έμβολο Α1 ισούται με 10 Ν, να υπολογίσετε τη δύναμη F2 που ασκείται στο έμβολο Α2 και να τη σχεδιάσετε. F1 A1 = F2 A2 10N 10cm 2 = F2 F2 = 40N 40cm2 ΘΕΜΑ 9 ο Α. Μια καλοκαιρινή μέρα βγάζουμε ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένου νερού από το ψυγείο. Μετά από λίγο το νερό ζεσταίνεται. Αν το θερμόμετρο του ψυγείου δείχνει 10 0 C χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως επιστημονικά Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ) α) Η θερμότητα του νερού όταν το βγάζουμε από το ψυγείο είναι 10 0 C. Λ β) Η θερμοκρασία του νερού όταν το βγάζουμε από το ψυγείο είναι 10 0 C. Σ γ) Έχουμε ροή θερμότητας από το δωμάτιο στο νερό. Σ δ) Έχουμε ροή θερμότητας από το νερό στο δωμάτιο. Λ ε) Έχουμε ροή θερμοκρασίας από το νερό στο δωμάτιο. Λ στ) Έχουμε ροή θερμοκρασίας από το δωμάτιο στο νερό. Λ Β. Διαθέτουμε δύο ίδια ποτήρια με καθαρό νερό, το ένα (α) με 100grκαι το άλλο (β) με 500gr καθαρό νερό. Τα θερμαίνουμε ώστε το νερό να βράσει και στα δύο. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση : Β1. Θα βράσουν στην ίδια θερμοκρασία. Β2. Η θερμοκρασία βρασμού του β είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία βρασμού του α Β3.Η θερμοκρασία βρασμού του α είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία βρασμού του β Γ. Στη ζυγαριά τοποθετούμε ένα δοχείο με νερό στους 20 o C και διαβάζουμε την ένδειξη 200g. Ψύχουμε το νερό στους 4 o C και το ξαναζυγίζουμε. Ποια θα είναι η ένδειξη της ζυγαριάς. 200g αλλάζει ο όγκος και η πυκνότητα του νερού, όμως η μάζα του παραμένει σταθερή 4

5 ΘΕΜΑ 10 ο Από την κορυφή κατοικίας ύψους h=10m ρίχνουμε οριζόντια μια μπάλα μάζας m=2kg με ταχύτητα υ= 2m/sec. Να υπολογίσετε : α. τη Μηχανική ενέργεια της μπάλας αμέσως μετά την εκτόξευση, β. το μέτρο της ταχύτητας της μπάλας λίγο πριν αυτή χτυπήσει στο έδαφος, γ. σε ποια θεμελιώδη αρχή της Φυσικής στηριχτήκατε για τον υπολογισμό της ; Δίνεται ότι : g=10m/sec 2 Η κίνηση γίνεται χωρίς Τριβές και αντιστάσεις. a) Ε μηχ = Κκορ + Uκορ = mgh mυ2 = = = 204 J β) Κεδ + Uεδ = Κκορ + Uκορ 1 2 mυ2 + 0 = υ2 = 204 υ 2 = 204 υ = 204 = 14, 3 m sec γ) στην αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας 5

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις

Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Είναι κάθε ευθύγραμμη κίνηση στην οποία το διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Επανάληπτικά Θέματα Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Επανάληπτικά Θέματα Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Επανάληπτικά Θέματα Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

Διαβάστε περισσότερα

.,, T = N N f = T rad/s. : dφ. ω =. dt

.,, T = N N f = T rad/s. : dφ. ω =. dt -,.. -. ( ). -.,,.. ( ),. t, t T = N N f = t. s s - /s Hz.,. f = T,, ( ) π ω = = πf T rad/s.... : dφ ω =. dt. 8 -3 ).......,...,. x x = Aηµ ωt (. ).,,. 9 .. -. -... υ = υ συν ωt (.) max a = a ωt (.3) maxηµ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Αυτοκίνητο ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη στις 13: 00 η ώρα ακριβώς και κινούμενο με μέση ταχύτητα 90 Km/h περνά από την

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W)

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W) ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ενέργεια. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι ενέργεια. Ξέρουμε ότι είναι κάτι που μεταμορφώνεται, που μεταφέρεται αλλά στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα