Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους CZECH AIRLINES (GREECE)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE)"

Transcript

1 Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Η ασφαλιστική Εταιρεία Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Chartis Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε αριθµό Μητρώου , η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο, επί της οδού The Chartis Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. To υποκατάστηµα Ελλάδας της Chartis Europe Limited, και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του Chartis ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους επί της Λεωφ. Κηφισίας 119, Mαρούσι, Αθήνα. ΑΡ. Μητρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ,ΑΦΜ Κύρια χαρακτηριστικά της ταξιδιωτικής ασφάλισης Αυτή η ταξιδιωτική ασφάλιση παρέχει κάλυψη για συγκεκριµένα γεγονότα που αφορούν το ταξίδι σας, για παράδειγµα: απώλεια αποσκευών, ακύρωση του ταξιδιού σας, ασθένεια ή τραυµατισµό, και παροχή ιατρικής και βοήθειας. Με το συµβόλαιο που έχετε αγοράσει, µπορείτε να ταξιδεύετε έως ένα µήνα (οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης δηλώνονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης). Όλα τα ταξίδια πρέπει να ξεκινούν και να τερµατίζουν στην Ελλάδα. Η ασφάλιση για την κάλυψη Ακύρωσης Ταξιδιού ξεκινά όταν επιβεβαιώσετε το ταξίδι σας ή πληρώσετε τα ασφάλιστρά σας, όποιο συµβαίνει τελευταίο. Η ασφάλιση για όλες τις άλλες καλύψεις ξεκινά από τη στιγµή της αναχώρησης από την διεύθυνση κατοικίας σας στην Ελλάδα, ή από την ηµεροµηνία έναρξης που φαίνεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, όποιο συµβαίνει τελευταίο. Η ασφάλιση λήγει τη στιγµή της επιστροφής σας στη διεύθυνση κατοικίας σας στην Ελλάδα, ή την ηµεροµηνία λήξης, που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, όποιο συµβαίνει πρώτο. Ασφάλιστρα Το κόστος αυτής της ασφαλιστικής κάλυψης φαίνεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισής σας. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε Ευρώ, εφάπαξ. έχετε απαίτηση πριν ζητήσετε την ακύρωση του συµβολαίου µέσα στην περίοδο των 14 ηµερών. Τι να κάνετε αν έχετε παράπονο Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα λαµβάνετε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Εάν δεν είστε ικανοποιηµένος µε τον τρόπο που εξυπηρετηθήκατε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε: Για πωλησιακά και διοικητικά θέµατα: Chartis Travel Guard Τµήµα Προσωπικού Ατυχήµατος /ντης Ταξ. Ασφαλίσεων Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Φαξ: Για θέµατα αποζηµιώσεων: Chartis Τµήµα Αποζηµιώσεων Προσωπικού Ατυχήµατος Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Φαξ: Για να µας βοηθήσετε να ανταποκριθούµε γρήγορα στα σχόλιά σας, παρακαλούµε, αναφέρετε τον Αριθµό Ασφαλιστηρίου/Απαίτησής σας και το Όνοµα του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου/Ασφαλισµένου. Νοµοθεσία Αυτή η ασφάλιση διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία, και εσείς και εµείς συµφωνούµε να επικαλεστούµε την αποκλειστική δωσιδικία των ελληνικών δικαστηρίων. Όλοι οι εφαρµοστέοι γενικοί και ειδικοί όροι, όπως και κάθε πληροφορία προ του τέλος του συµβολαίου, είναι στην ελληνική γλώσσα και κάθε επικοινωνία θα είναι επίσης στην ελληνική γλώσσα. Πληρωµή Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. Τι να κάνετε αν θέλετε να ακυρώσετε την Ασφάλιση Αν αυτή η κάλυψη δε σας ταιριάζει, µπορείτε να στείλετε στο µέσα σε 14 ηµέρες από την έναρξη της κάλυψης ή την ηµεροµηνία που λαµβάνετε τα έγγραφα του συµβολαίου, όποιο συµβαίνει τελευταίο. Θα επιστρέψουµε ολόκληρο το ασφάλιστρο που έχετε πληρώσει µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία που επικοινωνήσατε µαζί µας για ακύρωση. Παρόλα αυτά, δε θα σας επιστρέψουµε ασφάλιστρο αν έχετε ήδη ταξιδέψει ή αν Page 1 of 11

2 Γενικοί Όροι Συµβολαίου Ταξιδιωτικής Ασφάλισης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ασφαλιστική Εταιρεία Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Chartis Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε αριθµό Μητρώου , η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο, επί της οδού The Chartis Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. To υποκατάστηµα Ελλάδας της Chartis Europe Limited, και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του Chartis ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους επί της Λεωφ. Κηφισίας 119, Mαρούσι, Αθήνα. ΑΡ. Μητρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ ΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών Συµφωνίες Υγείας Σε χώρες, όπου υφίστανται αµοιβαίες συµφωνίες υγείας, πρέπει να προχωρήσετε σε όλες τις λογικές ενέργειες ώστε να τις ακολουθήσετε. Για παράδειγµα, όταν ταξιδεύετε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να φέρετε µαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας. Αυτή σας επιτρέπει να λαµβάνετε δωρεάν ή οικονοµικότερη υγειονοµική περίθαλψη σε Χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ταξιδιωτική σας Ασφάλιση Όλα τα ασφαλιστικά συµβόλαια περιλαµβάνουν περιορισµούς και εξαιρέσεις που πρέπει να γνωρίζετε. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η ασφάλιση καλύπτει τις ανάγκες σας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συµβόλαιο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Αυτοί οι γενικοί όροι µαζί µε το Πιστοποιητικό Ασφάλισης αποτελούν τη βάση του ταξιδιωτικού συµβολαίου. Περιέχει συγκεκριµένες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις για κάθε ενότητα και γενικούς όρους και εξαιρέσεις που ισχύουν για όλες τις ενότητες. Πρέπει να πληροίτε αυτές τις προϋποθέσεις ή µπορούµε να µη δεχτούµε την απαίτησή σας. Το συµβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης συνάπτεται µε την εξόφληση των ασφαλίστρων. ικαιούµενοι Ασφάλισης Τα πρόσωπα που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης µε την προϋπόθεση ότι είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας και ότι δεν έχουν περάσει περισσότερο από 6 µήνες στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του έτους ακριβώς πριν από την αγορά του συµβολαίου. Οι ενήλικες επιτρέπεται να ταξιδεύουν ανεξάρτητα. Τα παιδιά µπορούν να ταξιδεύουν µόνο µε συνοδεία. Πρόσωπα άνω των 64 ετών, δηλαδή να συµπληρώνουν το 65 ο έτος της ηλικίας κατά την έναρξη του ταξιδιού, δεν δικαιούνται ασφάλιση. Υγεία Η ασφάλισή σας περιλαµβάνει όρους που σχετίζονται µε την υγεία Σας και την υγεία άλλων προσώπων, τα οποία µπορεί να µην ταξιδεύουν µαζί σας, αλλά από των οποίων την κατάσταση της υγείας ενδεχοµένως εξαρτάται το ταξίδι σας. Συγκεκριµένα, δεν καλύπτουµε οποιαδήποτε ιατρικά προβλήµατα που Εσείς ή τα πρόσωπα αυτά είχατε πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης. Τα Προσωπικά σας Αντικείµενα Πολλές απαιτήσεις για συµβάντα απώλειας ή κλοπής προκαλούνται από άτοµα που δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή στα προσωπικά τους αντικείµενα. Εάν εσείς δεν φροντίζετε και δεν προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείµενα, µπορεί να βιώσετε µία δυσάρεστη και άβολη για εσάς εµπειρία και εµείς ενδέχεται να µην αποζηµιώσουµε την απαίτησή σας. Απαλλαγές Σε µερικές ενότητες του παρόντος συµβολαίου, εσείς οφείλετε να πληρώσετε το πρώτο µέρος οποιασδήποτε απαίτησης (απαλλαγή). Το ποσό αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, όπου εφαρµόζεται. ραστηριότητες Υψηλού Κινδύνου Ενδέχεται να µην καλύπτεστε όταν παίρνετε µέρος σε συγκεκριµένα αθλήµατα ή δραστηριότητες, εάν υπάρχει υψηλός κίνδυνος τραυµατισµού ή εάν αποτελεί τον κύριο λόγο του ταξιδιού σας. Καλύπτεστε για τις παρακάτω δραστηριότητες, εφόσον δεν αποτελούν τον κύριο λόγο του ταξιδιού σας: Τοξοβολία Γκολφ Ποδηλασία Υποβρύχια κατάδυση Πεζοπορία / Περπάτηµα Θαλάσσιο Σκι/Σέρφινγκ/Κατάδυση µε αναπνευστήρα Αερόστατο (προπληρωµένο µε Ελληνικό Ταξιδιωτικό Γραφείο) Αλιεία ανοικτής θαλάσσης Αλεξίπτωτο θαλάσσης Roller Skating Ιστιοπλοΐα εντός Χωρικών Υδάτων (όχι µέλος του πληρώµατος) Εάν το άθληµα ή η δραστηριότητα στην οποία συµµετέχετε δεν αναφέρεται στην προαναφερθείσα λίστα, παρακαλώ ελέγξετε αν η ασφάλιση καλύπτει τις ανάγκες σας. Παρακαλώ δείτε τις Γενικές Εξαιρέσεις, νούµερο 16. Για συγκεκριµένες δραστηριότητες, η κάλυψη στην Ενότητα Ε, Προσωπική Αστική Ευθύνη, δε θα ισχύει. Επιστροφή Ασφαλίστρων Αν αυτή η κάλυψη δε σας ταιριάζει, µπορείτε να στείλετε στο µέσα σε 14 ηµέρες από την έναρξη της κάλυψης ή την ηµεροµηνία που λαµβάνετε τα έγγραφα του συµβολαίου, όποιο συµβαίνει τελευταίο. Θα επιστρέψουµε ολόκληρο το ασφάλιστρο που έχετε πληρώσει µέσα σε 30 ηµέρες που την ηµεροµηνία που επικοινωνήσατε µαζί µας για ακύρωση. Παρόλα αυτά, δε θα σας επιστρέψουµε ασφάλιστρο αν έχετε ήδη ταξιδέψει ή αν έχετε απαίτηση πριν ζητήσετε την ακύρωση του συµβολαίου µέσα στην περίοδο των 14 ηµερών. Page 2 of 11

3 Νοµοθεσία Αυτό το συµβόλαιο διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και όλες οι διαφωνίες θα υποβάλλονται στα Ελληνικά δικαστήρια. Απορίες; Αν έχετε αµφιβολίες όσον αφορά την κάλυψη που παρέχουµε ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να στείλετε στο στοχεύουµε να απαντήσουµε στο ερώτηµά σας µέσα σε 24 ώρες από τη λήψη του. Ορισµοί Όποτε οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις εµφανίζονται στο παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο, θα έχουν πάντα την έννοια (τις έννοιες) που τους αποδίδονται παρακάτω. Επιχειρηµατικός Συνεργάτης Οποιοδήποτε πρόσωπο που εργάζεται στην επιχειρηµατική σας έδρα και σε περίπτωση που αυτό και εσείς απουσιάζετε αµφότεροι από την δουλειά σας ταυτόχρονα για µία ή περισσότερες ηµέρες και το γεγονός αυτό θα εµπόδιζε την αποτελεσµατική διεξαγωγή της εργασίας σας. Πιστοποιητικό Ασφάλισης Το έγγραφο στο οποίο καθορίζονται τα ονόµατα και λοιπά στοιχεία όλων των ατόµων που ασφαλίζονται µε το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Το Πιστοποιητικό Ταξιδιωτικής Ασφάλισης αποδεικνύει ότι έχετε την κάλυψη που αναγράφεται στο έγγραφο. Σύντροφος Ένα πρόσωπο µε το οποίο έχετε συµβιώσει για τουλάχιστον 6 µήνες, εκτός εάν εγκριθεί από εµάς εγγράφως, και είναι είτε σύζυγός σας, είτε νόµιµος σύντροφός σας, είτε απλώς ένα πρόσωπο µε το οποίο διατηρείτε δεσµό. Μόνιµη ολική ανικανότητα Μία ανικανότητα που σας εµποδίζει να δουλέψετε σε οποιαδήποτε και κάθε εργασία και διαρκεί για 12 µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία προκλήθηκε. Και, στο τέλος αυτής της 12µηνης περιόδου, κατά την άποψη του ιατρικού µας συµβούλου, δεν πρόκειται να παρουσιάσει βελτίωση. ηµόσιες µεταφορές Η χρήση υπηρεσιών τρένου, λεωφορείου, πούλµαν, ή προγραµµατισµένων υπηρεσιών µεταφοράς µε αεροσκάφος ή πλοίο, για τη συµµετοχή σας στις διακοπές για τις οποίες έχετε πραγµατοποιήσει κράτηση. Συγγενής Σύζυγος, σύντροφος, παππούδες, εγγόνια, γονείς, πεθερικά, αδέλφια, τέκνα, αρραβωνιαστικός. Υποβρύχια Κατάδυση Scuba diving (υποβρύχια κατάδυση) στα ακόλουθα βάθη, όταν πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και πραγµατοποιείτε κατάδυση υπό την καθοδήγηση ενός πιστοποιηµένου καθοδηγητή καταδύσεων, εκπαιδευτή ή οδηγού και εντός των κατευθυντήριων γραµµών της σχετικής εταιρίας ή οργανισµού καταδύσεων ή εκπαίδευσης: PADI Open Water - 18 µέτρα PADI Advanced Open Water - 30 µέτρα PADI Advanced Plus - 40 µέτρα BSAC Club Diver - 20 µέτρα BSAC Sports Diver - 35 µέτρα BSAC Dive Leader - 50 µέτρα Εάν δεν πληροίτε τις απαραίτητες προδιαγραφές, θα καλύπτουµε µόνο τις καταδύσεις σας µέχρι τα 18 µέτρα. Ταξίδι Οι διακοπές ή η εκδροµή σας που ξεκινούν από τη στιγµή της αναχώρησης από τη διεύθυνση κατοικίας σας στην Ελλάδα ή από την ηµεροµηνία έναρξης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, όποιο συµβαίνει τελευταίο. Το τέλος του ταξιδιού σας καθορίζεται ως η ηµεροµηνία κατά την οποία επιστρέφεται στην Ελλάδα ή ως το τέλος της περιόδου που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, όποιο συµβαίνει πρώτο. Η κάλυψη «Ακύρωση Ταξιδιού» ενεργοποιείται τη στιγµή που επιβεβαιώνετε το ταξίδι ή που πληρώνετε το ασφάλιστρο, όποιο συµβαίνει τελευταίο. Σηµείωση: Η κάλυψη δεν ισχύει για διάστηµα µεγαλύτερου αυτού που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Ειδική Σηµείωση Παρακαλώ θυµηθείτε ότι ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα για το οποίο εσείς αγοράζετε την ασφαλιστική κάλυψη, η κάλυψη αυτή λήγει όταν επιστρέφετε στην Ελλάδα. Τιµαλφή Φωτογραφικός, ηχητικός, βιντεοσκοπικός και ηλεκτρικός εξοπλισµός οποιουδήποτε είδους (συµπεριλαµβανοµένων των CD, MD, DVD, κασετών εικόνας και ήχου), τηλεσκόπια και κιάλια, αντίκες, κοσµήµατα, ρολόγια, γούνες, δερµάτινα, δέρµατα ζώων, µετάξια, πολύτιµοι λίθοι, αντικείµενα που είναι φτιαγµένα από ή περιέχουν χρυσό, ασήµι ή λευκόχρυσο. Πόλεµος Οποιοσδήποτε πόλεµος, κηρυγµένος ή όχι, ή τυχόν πολεµικές ενέργειες, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης στρατιωτικής βίας από κάποιο κυρίαρχο κράτος για την επίτευξη οικονοµικών, γεωγραφικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών, θρησκευτικών ή άλλων σκοπών. Εµείς, εµάς, µας Η ασφαλιστική εταιρία Chartis Europe Limited νόµιµα εκπροσωπούµενη στην Ελλάδα από την Chartis Ελλάς, ΑΕ. Εσείς, εσάς, σας Κάθε ασφαλισµένο πρόσωπο που καθορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Παρακαλώ δείτε την ενότητα «ικαιούµενοι Ασφάλισης» στη σελίδα 2. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ Ταξίδι Απλής ιαδροµής Σας παρέχει κάλυψη για να ταξιδέψετε µέχρι ένα µήνα. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ευρώπη Η ήπειρος της Ευρώπης που εκτείνετε δυτικά των Page 3 of 11

4 Ουράλιων όρων και των γειτονικών νησιών και µη- Ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν µε τη Μεσόγειο θάλασσα (εξαιρούνται οι Αλγερία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος και Λιβύη). Παγκοσµίως οπουδήποτε στον κόσµο εκτός των ακόλουθων χωρών: Αφγανιστάν, Κούβα, Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα λαµβάνετε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Εάν δεν είστε ικανοποιηµένος µε τον τρόπο που εξυπηρετηθήκατε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε: Για πωλησιακά και διοικητικά θέµατα: Chartis Travel Guard Τµήµα Προσωπικού Ατυχήµατος /ντης Ταξ. Ασφαλίσεων Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Φαξ: Για θέµατα αποζηµιώσεων: Chartis Τµήµα Αποζηµιώσεων Προσωπικού Ατυχήµατος Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Φαξ: Για να µας βοηθήσετε να ανταποκριθούµε γρήγορα στα σχόλιά σας, παρακαλούµε, αναφέρετε τον Αριθµό Ασφαλιστηρίου/Απαίτησής σας και το Όνοµα του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου/Ασφαλισµένου. Θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να επιλύσουµε οποιαδήποτε δυσκολία. Ιατρικά & Άλλα Επείγοντα Περιστατικά 24ωρη υπηρεσία επειγόντων περιστατικών Η εταιρεία έκτακτης ιατρικής συνδροµής, TRAVEL GUARD, θα παρέχει άµεση βοήθεια εάν ασθενήσετε ή τραυµατιστείτε εκτός Ελλάδας. Παρέχουν µία υπηρεσία επειγόντων υπηρεσιών 24 ώρες την ηµέρα και 365 ηµέρες το χρόνο, και µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί τους στο: TRAVEL GUARD PO BOX London SW20 8US UK Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Travel Guard Helpline: Travel Guard Claims: Όταν επικοινωνήσετε µε την TRAVEL GUARD, θα χρειαστεί να πείτε ότι είστε ασφαλισµένος µε το πρόγραµµα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης της Czech Airlines µε τη Chartis Europe Limited Chartis Eλλάς Α.Ε. και να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες: Το όνοµά σας. Τη διεύθυνσή σας. Τον αριθµό τηλεφώνου Σας. Τον αριθµό πιστοποιητικού σας, που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειάζεται να επικοινωνήσουµε µε το γιατρό Σας. Παρακαλούµε, να έχετε σηµειωµένο τον αριθµό τηλεφώνου του στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη στο Εξωτερικό Εάν µεταβείτε σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυµα στο εξωτερικό και εφόσον πρέπει να µείνετε νοσηλευόµενος εντός αυτού για περισσότερες από 24 ώρες, κάποιος θα πρέπει να επικοινωνήσει αµέσως µε την TRAVEL GUARD για λογαριασµό Σας. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα να µειώσουµε το ποσό που πληρώνουµε για τις ιατροφαρµακευτικές δαπάνες. Εάν εσείς λάβετε ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό ως εξωτερικός ασθενής, θα πρέπει να είστε εσείς σε θέση να πληρώσετε το νοσοκοµείο ή την κλινική και να ζητήσετε επιστροφή χρηµάτων για τις ιατροφαρµακευτικές σας δαπάνες από την TRAVEL GUARD, όταν επιστρέψετε στην Ελλάδα. Παρακαλούµε, βεβαιωθείτε ότι εσείς κρατάτε κάθε απόδειξη και τιµολόγιο. Πρόωρη επιστροφή στην Ελλάδα Εάν πρέπει να επιστρέψετε στην Ελλάδα βάσει της ενότητας Α (Ακύρωση και διακοπή ταξιδιού) ή της ενότητας Γ (ιατροφαρµακευτικές και άλλες δαπάνες), χρειάζεστε την έγκριση της TRAVEL GUARD. Εάν δεν εξασφαλίσετε την πρότερη έγκρισή τους, αυτό θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα να µειώσουµε το ποσό που πληρώνουµε για την επιστροφή σας στην Ελλάδα. Σηµείωση για όλους τους ασφαλισµένους, γιατρούς και νοσοκοµεία: Το παρόν δεν αποτελεί ιδιωτική ιατρική ασφάλιση: Αν χρειαστεί να κάνετε εισαγωγή σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο, πρέπει να επικοινωνήσετε αµέσως µε την TRAVEL GUARD ή ενδέχεται να µην µπορούµε να εγγυηθούµε τις ιατροφαρµακευτικές δαπάνες. Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη, η TRAVEL GUARD ή οι εκπρόσωποί της ενδέχεται να χρειαστεί να δουν όλα τα σχετικά ιατρικά αρχεία και πληροφορίες. Σηµαντικές Πληροφορίες Πώς να εγείρετε µία απαίτηση Ιατρικές απαιτήσεις Αν υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις για κάποιο τραυµατισµό ή ασθένεια, πρέπει να λάβετε ιατρική γνωµάτευση, όπου να φαίνεται η φύση του τραυµατισµού ή της ασθένειας, όπως και τα αρχικά τιµολόγια που πληρώσατε. Απαιτήσεις για καθυστέρηση, απώλεια ή ζηµιά προσωπικών ειδών, χρηµάτων και διαβατηρίου Πρέπει να ειδοποιήσετε το σχετικό Μεταφορέα για οποιαδήποτε καθυστέρηση, απώλεια ή καταστροφή των προσωπικών σας ειδών, χρηµάτων και διαβατηρίου εάν βρίσκονται στην κατοχή του Μεταφορέα. Πρέπει να προσκοµίσετε βεβαίωση για την καθυστέρηση αποσκευών και οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς, συνεπείας της καθυστέρησης, όταν σας επιστραφεί η αποσκευή. Αν δεν το Page 4 of 11

5 δηλώσετε στον Μεταφορέα µέσα σε τρεις ηµέρες από το συµβάν, ενδέχεται να µην αποζηµιώσουµε την απαίτησή σας. Πρέπει να δηλώσετε αµέσως οποιαδήποτε απώλεια ή κλοπή χρηµάτων ή διαβατηρίου ή απώλεια ή κλοπή των προσωπικών ειδών στην αστυνοµία (και στη διεύθυνση του ξενοδοχείου/ στον προξενικό αντιπρόσωπο, ό,τι ισχύει). Πρέπει, επίσης, να λάβετε µία επίσηµη γραπτή αναφορά. Αν δεν το αναφέρετε στην αστυνοµία (και στη διεύθυνση του ξενοδοχείου ή τον προξενικό αντιπρόσωπο, ό,τι ισχύει)µέσα σε 24 ώρες από συµβάν, ενδέχεται να µην αποζηµιώσουµε την απαίτησή σας. Γενικά Πρέπει να καταθέτετε οποιαδήποτε απαίτηση στο Τµήµα Αποζηµιώσεων εντός ενός µηνός από τη λήξη του ταξιδιού σας. Η εκπλήρωση της ανωτέρω ειδοποίησης αποτελεί προϋπόθεση για την απαίτηση των ασφαλιστικών καλύψεων. Αν χρειάζεστε να εγείρετε µία απαίτηση, παρακαλώ επικοινωνία µέσω τηλεφώνου (εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ευτέρα Παρασκευή 08:30-16:30) ή µε µία σύντοµη περιγραφή της απαίτησης: Chartis Τµήµα Αποζηµιώσεων Προσωπικού Ατυχήµατος Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Φαξ: Η TRAVEL GUARD λειτουργεί 24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο. Τα προσωπικά σας δεδοµένα Με τη σύναψη του συµβολαίου ταξιδιωτικής ασφάλισης, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας, περιλαµβανοµένων και τυχόν ευαίσθητων, δεδοµένων τα οποία παρέχετε σε µας κατά τη διάρκεια της ασφάλισης (ενδεικτικά µε τη συµπλήρωση των πεδίων «όνοµα, επίθετο, ηµεροµηνία γέννησης και άλλα προσωπικά στοιχεία») όπως στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση της υγείας σας, απαραίτητα για τη διερεύνηση ασφαλιστικών συµβάντων από την ασφαλιστική Εταιρεία ή όπου κρίνεται σκόπιµο και από τρίτο µέρος µε το οποίο συνεργάζεται η Εταιρία για τους σκοπούς εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης και διερεύνησης των ασφαλιστικών συµβάντων. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2472/1997 όπως ισχύει και ως υποκείµενο των δεδοµένων έχετε όλα τα δικαιώµατα που προκύπτουν από τη σχετική νοµοθεσία. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Γενικοί όροι Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για την παρούσα ασφάλιση. 1. Οφείλετε να είστε µόνιµος κάτοικος Ελλάδας και να µην έχετε διαµείνει περισσότερο από έξι µήνες στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του έτους ακριβώς πριν την αγορά του συµβολαίου. 2. Οφείλετε να µας ειδοποιήσετε αν γνωρίζετε οτιδήποτε που µπορεί να επηρεάσει την απόφασή µας να δεχτούµε την ασφάλισή σας (για παράδειγµα, επικίνδυνες δραστηριότητες ή ιατρική κατάσταση). Αν δεν είστε σίγουρος, πρέπει να µας το δηλώσετε ούτως ή άλλως. 3. Οφείλετε να τηρείτε και να συµµορφώνεστε προς όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εγγυήσεις και τις πρόσθετες πράξεις της παρούσας ασφάλισης. Εάν δεν πράξετε αναλόγως, αυτό θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα να µην αποζηµιώσουµε την απαίτησή σας ή οποιοδήποτε µέρος της απαίτησής σας. 4. Οφείλετε να καταβάλλετε κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποφύγετε ή να µειώσετε οποιαδήποτε απώλεια που θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα να εγείρετε µία απαίτηση υπό την παρούσα ασφάλιση. 5. Οφείλετε να παρέχετε όλα τα έγγραφα που η TRAVEL GUARD χρειάζεται, προκειµένου να διευθετήσει την απαίτησή σας. 6. Οφείλετε να προσέχετε την περιουσία σας µε λογική φροντίδα. 7. Oφείλετε να καταβάλλετε κάθε εύλογη προσπάθεια για να ανακτήσετε οποιοδήποτε απολεσθέν ή κλεµµένο αντικείµενο που σας ανήκε και Εσείς θα πρέπει να βοηθήσετε τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές στις προσπάθειές τους να συλλάβουν και να διώξουν ποινικά οποιονδήποτε ένοχο. 8. Oφείλετε να µας βοηθήσετε να ανακτήσουµε οποιαδήποτε χρήµατα έχουµε καταβάλει, από άλλους ασφαλιστές, µε το να µας παρέχετε όλα τα στοιχεία που χρειαζόµαστε και συµπληρώνοντας οποιοδήποτε έγγραφο Εµείς χρειαζόµαστε ή απαιτούµε. 9. Εάν εσείς προσπαθήσετε να εγείρετε µία δόλια ή ψευδή απαίτηση ή να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε δόλιο µέσο στην προσπάθειά σας να εγείρετε µία απαίτηση, δεν θα καλύψουµε την απαίτησή σας αυτή ή οποιοδήποτε µέρος της εν λόγω απαίτησής. 10. Θα πρέπει εσείς, όπου είναι δυνατό, να κρατάτε οποιοδήποτε αντικείµενο που έχει υποστεί βλάβη και να το αποστέλλετε στην TRAVEL GUARD, σε περίπτωση που σας ζητηθεί. 11. Οφείλετε να συµφωνήσετε να υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση, εάν Σας ζητηθεί από εµάς. Σε περίπτωση θανάτου σας, Εµείς έχουµε το δικαίωµα να διεξάγουµε µία µετά θάνατον εξέταση. 12. Οφείλετε να µας καταβάλετε, εντός ενός µηνός από τη στιγµή που σας ζητηθεί, οποιοδήποτε ποσό που εµείς έχουµε πληρώσει και δεν καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση. 13. Οφείλετε να λάβετε την πρότερη έγκριση της TRAVEL GUARD εάν πρέπει να επιστρέψετε στην Ελλάδα υπό τις ενότητες A) Ακύρωση και διακοπή ταξιδιού, ή Γ) Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να µειώσουµε το ποσό που πληρώνουµε για την επιστροφή σας στην Ελλάδα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Οποιαδήποτε απαίτηση εγερθεί ή προκύψει από ένα ταξίδι που εσείς κάνετε ή από οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο εξαρτάται το ταξίδι σας, εάν: α. η απαίτηση αυτή σχετίζεται µε κατάσταση υγείας ή οποιαδήποτε ασθένεια που εσείς ή το πρόσωπο από το οποίο εξαρτάται το ταξίδι Σας, γνωρίζατε πριν την αγορά αυτής της ασφάλισης, β. εσείς ταξιδεύετε ενάντια ιατρικής συµβουλής, Page 5 of 11

6 γ. εσείς ταξιδεύετε για να δεχθείτε ιατρική συµβουλή ή περίθαλψη δ. εσείς βρίσκετε σε λίστα αναµονής για νοσοκοµειακή περίθαλψη ε. σας έχει ανακοινωθεί θανατική διάγνωση, ή στ. εγκυµοσύνη ή τοκετό, όπου η εγκυµοσύνη βρισκόταν σε στάδιο άνω των 28 εβδοµάδων κατά την ηµεροµηνία έναρξης του ταξιδιού Σας ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, ή 24 εβδοµάδων, σε περίπτωση µίας γνωστής πολλαπλής κυοφορίας. 2. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από Πόλεµο, εµφύλιο πόλεµο, εισβολή, εξέγερση, επανάσταση, χρήση στρατιωτικής ισχύος ή σφετερισµό κυβερνητικής ή στρατιωτικής ισχύος. 3. Απώλεια ή ζηµία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από οποιαδήποτε κυβερνητική, δηµόσια ή τοπική αρχή, που προβαίνει σε νόµιµη κατάληψη ή πρόκληση ζηµίας σε περιουσία σας. 4. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από ή ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε λαϊκής εξέγερσης, απεργίας, ανταπεργίας, εµπορικού αποκλεισµού, εξεγέρσεων οποιουδήποτε είδους, ενεργειών οποιασδήποτε κυβέρνησης ή οποιουδήποτε κράτους ή απειλή οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα. 5. Απώλεια ή ζηµία σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ή οποιαδήποτε ζηµία, έξοδα ή ευθύνη που προκύπτουν από: α. Ιονίζουσα ακτινοβολία ή µόλυνση από ραδιενέργεια από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόβλητο από την καύση πυρηνικού καυσίµου, ή β. Τις ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιουδήποτε εκρηκτικού πυρηνικού εξοπλισµού ή οποιουδήποτε µέρους αυτού. 6. Εάν, κατά τη στιγµή της απώλειας, ζηµίας ή ευθύνης που προκύπτει υπό την παρούσα ασφάλιση υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση που καλύπτει την ίδια απώλεια, ζηµία ή ευθύνη, εµείς θα αποζηµιώσουµε µόνο το µερίδιο που µας αναλογεί. 7. Απώλεια, καταστροφή ή βλάβη που προκαλείται άµεσα από κύµατα πίεσης που προέρχονται από οποιοδήποτε αεροσκάφος ή άλλο ιπτάµενο αντικείµενο που ταξιδεύει στην ταχύτητα του ήχου ή πάνω από την ταχύτητα του ήχου. 8. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από το γεγονός ότι βρίσκεστε σε, ή εισέρχεστε σε ή αποβιβάζεστε από οποιοδήποτε αεροσκάφος χωρίς να είστε ένας επιβάτης που πληρώνει πλήρως το ανάλογο αντίτιµο σε ένα πλήρως εγκεκριµένο επιβατικό αεροσκάφος. 9. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε δίκυκλου µηχανοκίνητου οχήµατος που ξεπερνά τα 125 κυβικά και/ή όταν δεν χρησιµοποιείται κράνος ασφαλείας, ή ο οδηγός δεν έχει την απαραίτητη άδεια οδήγησης. 10. Οποιαδήποτε άλλη απώλεια σχετίζεται µε το γεγονός για το οποίο εσείς εγείρετε απαίτηση, εάν εµείς δεν παρέχουµε σχετική κάλυψη υπό την παρούσα ασφάλιση. 11. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από δικά σας οικονοµικά προβλήµατα. 12. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από την εταιρεία που διοργανώνει το ταξίδι, την αεροπορική εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, επιχείρηση ή πρόσωπο που περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή δεν είναι σε θέση ή δεν προτίθεται να εκπληρώσει οποιοδήποτε µέρος από τις υποχρεώσεις του. 13. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει ή απορρέει από τη συµµετοχή ή την εµπλοκή σας σε οποιαδήποτε παράνοµη ή εγκληµατική πράξη. 14. Αγωνιστική κούρσα οποιουδήποτε είδους (εκτός αν είστε πεζός). 15. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από Χειµερινά Σπορ. 16. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει ή απορρέει από υπηρεσιακά ή διυπηρεσιακά πρωταθλήµατα, ή αγώνες προθέρµανσης, ή επίσηµα οργανωµένους αγώνες ή προπονήσεις για τέτοια γεγονότα. εν καλύπτεστε για τα ακόλουθα: κάθοδος µε ανάκληση, µέλος ιστιοπλοϊκού που ταξιδεύει από µία χώρα στην άλλη, εάν βρίσκεστε σε αποστολή, ανεµοπλοϊα, ανεµοπορία, heats, κυνήγι, jet biking, τζετ-σκι, παραπέντε, επαγγελµατική ή ηµι-επαγγελµατικά σπορ, κούρσα (εκτός αν είστε πεζός), υποβρύχια κατάδυση κάτω των 30 µέτρων, κατάβαση ορµητικών ποταµών µε σχεδία άνω του επιπέδου 3. Παρακαλώ ελέγξτε ότι η ασφάλιση καλύπτει τις ανάγκες σας. 17. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει ή απορρέει από (α) την αυτοκτονία σας ή απόπειρα αυτοκτονίας σας ή (β) δική σας κατάθλιψη, άγχος, πνευµατική κόπωση, ψυχωσική διανοητική ασθένεια, καταθλιπτική νόσο οποιασδήποτε µορφής ή (γ) εσκεµµένο αυτοτραυµατισµό σας ή θέση του εαυτού σας σε κίνδυνο (εκτός από την περίπτωση που προσπαθείτε να σώσετε µία ανθρώπινη ζωή). 18. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από το γεγονός ότι βρισκόσασταν ή βρεθήκατε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών (εκτός εάν οι ναρκωτικές ουσίες παρέχονται µε συνταγή ιατρού). Σε περίπτωση ατυχήµατος, η ασφαλιστική κάλυψη ενδέχεται να µειωθεί στο µισό. 19. Ένα Ταξίδι που περιλαµβάνει τη δική σας χειρωνακτική εργασία ή επικίνδυνη ενασχόληση οποιουδήποτε είδους. 20. Οποιαδήποτε απαίτηση, σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να παρέχετε τα απαραίτητα για την εν λόγω απαίτηση αποδεικτικά στοιχεία, ως απαιτείται από εµάς. 21. Για οποιαδήποτε έξοδα τα οποία θα βάρυναν ούτως ή άλλως το Ταξίδι σας. 22. Για οποιοδήποτε ταξίδι ή παραµονή στις, προς ή µέσα από τις εξής χώρες και περιοχές : Αφγανιστάν, Κούβα ή ηµοκρατία του Κονγκό. 23. Απαιτήσεις που προκύπτουν από οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας άνω των 65 ετών κατά την ηµεροµηνία έναρξης οποιουδήποτε ταξιδιού. 24. εν καλύπτεστε µε την παρούσα σύµβαση αν βρίσκεστε στις επίσηµες λίστες της κυβέρνησης ή της αστυνοµίας ως ύποπτος ή πραγµατικός τροµοκράτης ή µέλος τροµοκρατικής οργάνωσης, έµπορος ναρκωτικών, ή προµηθευτής πυρηνικών, χηµικών ή βιολογικών όπλων. 25. Οποιαδήποτε ιατροφαρµακευτικά έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα ή στη χώρα της οποίας την εθνικότητα φέρετε. ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»). Page 6 of 11

7 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ενότητα A Ακύρωση & ιακοπή του Ταξιδιού σας Έκταση κάλυψης Θα αποζηµιώσουµε µέχρι το όριο ασφάλισης που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων για έξοδα ταξιδιού και διαµονής που πληρώσατε ή έχετε συµφωνήσει να πληρώσετε δυνάµει µίας σύµβασης και τα οποία Εσείς δεν µπορείτε να εισπράξετε εάν είναι απαραίτητο και αναπόφευκτο να ακυρώσετε ή να συντοµεύσετε το ταξίδι σας, ως αποτέλεσµα κάποιου από τα ακόλουθα: 1. Θάνατος, ασθένεια ή τραυµατισµός σας. 2. Θάνατος, ασθένεια ή τραυµατισµός ενός συγγενή, στενού Επιχειρηµατικού Συνεργάτη ή ενός προσώπου µε το οποίο εσείς έχετε κάνει κράτηση για να συνταξιδέψετε ή ενός συγγενή ή φίλου, κατοίκου εξωτερικού, µε τον οποίο είχατε σχεδιάσει να µείνετε. 3. Εάν κληθείτε ως ένορκος σε δίκη (και το αίτηµά σας για αναβολή έχει απορριφθεί), ως µάρτυρας σε δικαστήριο (αλλά όχι ως πραγµατογνώµων) ή τεθείτε σε υποχρεωτική καραντίνα. 4. Εάν η αστυνοµία ή οι Ασφαλιστές της κατοικίας σας απαιτούν την παραµονή σας σε αυτή µετά από µία πυρκαγιά, πληµµύρα ή διάρρηξη στην κατοικία Σας εντός 48 ωρών πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία αναχώρησής σας. 5. Τα επιπλέον έξοδα µε τα οποία βαρύνεστε για να επιστρέψετε στην κατοικία Σας σε περίπτωση θανάτου, σοβαρού τραυµατισµού ή σοβαρής ασθένειας ενός συγγενούς ή επιχειρηµατικού συνεργάτη σας στην Ελλάδα. Εξαιρέσεις κάλυψης 1. εν επιθυµείτε να ταξιδέψετε. 2. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα απορρέουν από το γεγονός ότι εσείς δεν ενηµερώσατε παροχέα διακοπών εγκαίρως από τη στιγµή που γνωρίζατε ότι έπρεπε να ακυρώσετε τις διακοπές Σας. 3. Τα έξοδα του αρχικού ταξιδιού επιστροφής σας, εάν αυτά έχουν ήδη πληρωθεί αλλά είναι αναγκαίο να συντοµεύσετε το ταξίδι σας. 4. Εάν πρέπει να συντοµεύσετε το ταξίδι σας και δεν επιστρέψετε στην Ελλάδα. 5. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από την παράλειψή σας να κάνετε τους απαραίτητους εµβολιασµούς, διαβατήριο ή βίζα. Οποιαδήποτε έξοδα προκύπτουν λόγω διακύµανσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 6. Οποιαδήποτε απώλεια προκύπτει, εφόσον η πληρωµή έχει γίνει µέσω προγράµµατος επιβράβευσης των Czech Airlines ή παρόµοιου προγράµµατος. 7. Οποιαδήποτε εγκυµοσύνη ή τοκετός, όπου η εγκυµοσύνη βρισκόταν σε στάδιο άνω των 28 εβδοµάδων κατά την ηµεροµηνία έναρξης του ταξιδιού σας ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας ή 24 εβδοµάδων, σε περίπτωση µίας γνωστής πολλαπλής κυοφορίας (εκτός εάν η εγκυµοσύνη επαληθεύτηκε µετά την ηµεροµηνία έκδοσης των εισιτηρίων Σας για το ταξίδι ή την ηµεροµηνία επιβεβαίωσης της κράτησης ή, σε περίπτωση ασφαλιστηρίων συµβολαίων ταξιδιού απλής διαδροµής, µετά την ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου Σας) και η ακύρωση ή συντόµευση του ταξιδιού Σας έχει επικυρωθεί ως ιατρικά αναγκαία. 8. Ακύρωση ή συντόµευση του ταξιδιού σας λόγω µίας κατάστασης της υγείας σας ή οποιασδήποτε ασθένειας σχετίζεται µε την κατάσταση της υγείας σας, την οποία γνωρίζατε ή θα έπρεπε να γνωρίζετε πριν από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης. Η ρήτρα αυτή ισχύει τόσο για εσάς, όσο και για οποιονδήποτε συγγενή σας, στενό επιχειρηµατικό συνεργάτη σας, ή πρόσωπο µε το οποίο συνταξιδεύετε ή πρόσωπο από το οποίο εξαρτάται το ταξίδι σας. Παρακαλούµε, διαβάστε τους γενικούς όρους, τις εξαιρέσεις και τον Πίνακα Καλύψεων. Ενότητα B Ματαίωση των διακοπών σας και καθυστέρηση αναχώρησης Έκταση κάλυψης Θα αποζηµιώσουµε µέχρι το όριο ασφάλισης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, εάν η έναρξη του προ-κρατηµένου εξερχόµενου ή εισερχόµενου διεθνούς ταξιδιού µέσω αεροπλάνου, πλοίου ή τραίνου καθυστερήσει, λόγω περιστάσεων που δεν έγκεινται στον έλεγχό σας. Η καθυστέρηση θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 12 ώρες. Καθυστέρηση αναχώρησης εκτός ελέγχου σας Θα αποζηµιώσουµε ΕΥΡΩ 100 µετά από κάθε συµπλήρωση δωδεκάωρης καθυστέρησης, εφόσον συµµετέχετε τελικά στο ταξίδι. Θα αποζηµιώσουµε µέχρι το όριο ασφάλισης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. Ματαίωση Εάν είναι απαραίτητο να µαταιώσετε το εξερχόµενο ταξίδι σας ως αποτέλεσµα καθυστέρησης άνω των 24 ωρών, θα αποζηµιώσουµε ένα ποσό ίσο µε τα έξοδα του ταξιδιού σας µέχρι το όριο ασφάλισης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, αφαιρουµένων όποιων ποσών που θα σας επιστραφούν. Ειδικές προϋποθέσεις που ισχύουν για την ενότητα Β Αποτελούν προϋπόθεση για την κάλυψη αυτής της ενότητας να: 1. έχετε κάνει check in για το ταξίδι σας την προτεινόµενη ώρα ή πρωθύστερα, και να 2. έχετε λάβει γραπτή επιβεβαίωση από την αρµόδια εταιρεία µεταφοράς ή αρχή επιβεβαιώνοντας το λόγο της καθυστέρησης και πόσο διήρκησε. Εξαιρέσεις κάλυψης Οποιαδήποτε απαίτηση που προκύπτει από ή ως αποτέλεσµα απεργίας ή εργασιακής κοινοτοποίησης, που ήταν γνωστές στο κοινό πριν την έναρξη του ταξιδιού σας. Παρακαλούµε, διαβάστε τους γενικούς όρους, τις εξαιρέσεις και τον Πίνακα Καλύψεων. Ενότητα Γ Ιατροφαρµακευτικές και άλλες δαπάνες Εάν εισαχθείτε σε νοσηλευτικό ίδρυµα ως εσωτερικός ασθενής για περισσότερες από 24 ώρες, πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε την TRAVEL GUARD. Έκταση κάλυψης Θα αποζηµιώσουµε µέχρι το όριο ασφάλισης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων για τις παρακάτω απαραίτητες και λογικές δαπάνες που απορρέουν από Page 7 of 11

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance (English Version Pages 10-18) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων (English Version Pages 13-23) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε άμεσα - 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Τα δικαιώµατα του ταξιδιώτη: εθνικό και κοινοτικό νοµικό πλαίσιο» Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ Όροι ταξιδιού Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά Ακόμα και αν το άρθρο 47 του νόμου για τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών παρέχει μια περίοδο για ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13.

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13. Η ΣΥΜΒΑΣΗ G-INSURANCE ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ Χαιρόµαστε που επιλέξατε την ασφάλιση «G-Insurance». Εδώ µπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά µε το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013)

Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013) 25 Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Επικοινωνία Τμήμα Αποζημιώσεων Τμήμα Εκτιμητών Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα